<< Retour

Justice de Louis IX (Saint Louis) à Périgueux (2 documents) / JJ 26

 

 

==> SVP pour suggérer toute correction, envoyer un courriel.

 

Référence: Archives Nationales / registre JJ 26 / f°126v° - 127 r° / CR / 23/03/2006

 

 

1er texte:

 

 

Transcription:

 

Littere Domini Regis de pace facta inter Comitem Petragoricensem, decanum et capitulum Sancti Stephani et cives Petragoricenses et illos de villa Sancti Frontonis

Ludovicus, Dei Gratia Francorum Rex, universis presentem

paginam inspecturis, salute. Notum facimus quod, cum nos

dilectos nostros Petrum de Ernencuria militem, magistrum Guillermum

de Lemovicis et Garnerum, clericos nostros, misissemus ad par-

-tes Petragor. pro diversis querellis que inter dilectum ‘et fidelem’ nostrum

Heliam Talerandi comitem Petragor., decanum et ca-

-pitulum Sancti Stephani, milites et cives Petragor., Stephanum

et Gaufridum fratres vigerios et quosdam laboratores Podii

Sancti Frontonis Petragor. et dilectos et fideles nostros ma-

-iorem, consules et communitatem eiusdem Podii adin-

-vicem vertebantur. Tandem partes predicte in predictos nuncios nostros

unanimiter compromiserunt super dictis querellis, promittentes et con-

-cedentes quod quicquid ipsi tres cum voluntate mea dicerent con-

-corditer seu ordinarent super eisdem querellis alte et basse invio-

-labiliter observarent pro ut in litteris super hoc confectis, quas co-

-ram nobis legi fecimus plenius continetur. Dicti vero arbitri in nostra

presentia constituti, presente dicto comite et Stephano vigerio

pro se et fratre suo et procuratoribus decani et capituli et clericorum,

militum et aliorum laicorum civitatis Petragor. et maiore

predicto cum quibusdam burgensibus procuratoribus consulum et com-

-munitatis Podii Sancti Frontonis die ad proferendum arbitrium

partibus assignata ipsum arbitrium protulerunt in presentia

nostra concorditer in hunc modum: Universis presentes litteras

inspecturis, nos Petrus de Ernencuria, miles Domini Regis

magister, Guillermus de Lemovicis et Garnerus eiusdem

Regis clerici, salute in Domino. Noveritis quod, cum excellentissimus

carissimus Dominus noster Ludovicus, Dei Gratia Rex Francorum illustris,

apud Petragor. nos misisset pro diversis querellis que inter

nobilem virum Heliam Thalerandi comitem Petragor.,

decanum et capitulum Sancti Stephani, milites et cives Petra-

-gor., maiores, consules et communitatem et quosdam la-

-boratores Podii Sancti Frontonis, Stephanum Vigerii militem

et Gaufridum fratrem eiusdem Petragor. adinvicem vertebantur.

Tandem omnes predicti in nos unanimiter compromiserunt, promitten-

-tes et concedentes quod quicquid nos cum voluntate Domini Regis

concorditer diceremus seu ordinaremus super predictis querellis ipsi

alte et basse inviolabiliter observarent pro ut in litteris ‘sigillorum’ venerabilis

patris episcopi Petragor., comitis, decani et capituli

Sancti Stephani et communitatis predictorum et nostrorum impressionibus

consignatis plenius continetur. Nos, vero communicato bonorum con-

-silio de voluntate Domini Regis dictum nostrum protulimus et ordi-

-nationem nostram super premissis ferimus in hunc modum: Nos,

cum comite Petragor. misericorditer agentes, statuimus et

ordinamus quod omnes redditus et omnia iura que habebat idem

comes in villa Podii Sancti Frontonis de quibus constiterit per

recognitionem consulum dicte ville vel alias legitime quod

erat in possessione pacifica antequam idem comes mo-

-neret guerram predictam, Dominus Rex, quamdiu iuxerit [1] dictus comes,

vel quamdiu Domino Regi placuerit, habeat et teneat ita quod

exiter omnium predictorum qui proventent istis tribus proximis annis

distribuantur inter uxores et liberos pauperum occisorum ville

Podii Sancti Frontonis vel ipsorum heredum. Item, super mensure

bladorum exercitu, amotione consulum et [pro communitione] [2] quam

dictus comes petebat fieri, nomine suo, in villa Podii Sancti Frontonis,

de quibus inter ipsum comitem et burgenses dicti Podii contentio verte-

-batur, et super demolitione domorum suarum, eidem comiti perpetuum

silencium imponimus. Item dicimus quod dictus comes reddat redemptiones

quorumdam hominum de Podio sicut iuravit coram Domino Rege. Item,

dicimus quod Dominus Rex teneat castrum Radulphie quamdiu sibi

placebit. Hoc autem omnia damus et ordinamus ut faciat dictus comes

pro omnibus occisionibus et fractionibus trengarum et pro aliis omnibus damp-

-nis illatis burgensibus supradictis et pro pena duorum milium

marcharum in quam penam inciderat dictus comes pro trenga qua fracta fuerit

die jovis ante festum Beati Johannis Baptiste fuit annus. Item dicimus quod

communitas et coniunctio Podii Sancti Frontonis canonicorum clericorum et ci-

-vitatis Petragor. compleantur et teneant, sicut in eorum litteris inde

constitutis plenius continetur, salvis in omnibus auctoritate et iustitia

et omni jure Domini Regis ut possit idem Dominus Rex compositionem

istam mutare, emendare, ad voluntatem suam, prout eidem videbitur

expedire. Dicimus autem quod maiores ponantur in villa Podii per istud

quadriennium de voluntate et mandato Domini Regis qui etiam non sint

de civitate neque de villa Podii et sint ad expensas utriusque ville.

Item dicimus quod omnes de civitate exceptis canonicis, presbiteris [3] et clericis in

ecclesiis civitatis Petragor. deservientibus solvant quadragintas

libras distribuendas inter uxores et liberos occisorum ville Podii Sancti Frontonis.

Item dicimus quod emant XX solidos perpetui redditus distribuendos canonicis,

presbiteris et clericis in ecclesia Sancti Frontonis definentibus pro anniversario

predictorum occisorum ville Podii Sancti Frontonis singulis annis faciendo

dicimus in super quod burgenses ville Podii Sancti Frontonis faciant feri

unum vas argenteum deauratum quod ponderet septem marchas

argenti ad pondus Trecense ad ponendum corpus Domini supra altare

Beati Stephani in civitate Petragor. propter lapides quos cum suis

machinis contra ecclesiam Beati Stephani procecerunt. Dicimus

quod decanus et capitulum Beati Stephani Petragor. et singuli eorum

qui presentes fuerunt tempore compromissi nichil possint petere

de aliquibus dampnis vel deperditis seu iniuriis que sustinuerunt

occasione guerre, nec Comes nec communitas Podii predicti, nec

singuli ex eis, nec illi de civitate, nec aliqui ex illis possint

aliquid petere de hiis qui passi sunt occasione guerre predicte.

Dicimus etiam quod laboratores qui adheserunt Comiti

recuperent mobilia que habebant extra cinturam mu-

-rorum Podii Sancti Frontonis illa vero que habebant intra, ven-

-dantur et distribuantur inter heredes occisorum Podii Sancti Fron-

-tonis, et similiter mobilia laboratorum predictorum. In super dicimus

quod in neutra dictarum villarum nec a dimidia leuca circa utramque

villam iidem laboratores faciant mansionem. Item,

dicimus quod idem vigerius rehabeat vigeriam suam

et iura vigerie sue in eo statu in quo habebat et ei

competebant(!) ante guerram motam et quod illi qui ha-

-buerunt exitus dicte vigerie a tempore quo dominus Petrus

de Faiaco miles venit Petragor. usque modo reddante

eidem vigerio super demolitione vero domorum et es-

-sactatione [4] nemorum dicti vigerii et super aliis dampnis, cap-

-tionibus hominum et iniuriis quibuscumque, tam a vigerio

et Gaufrido fratre suo ville Sancti Frontonis et cuicumque de villa

illatis, quam a dicta villa et quibuscumque et valitoribus eorumdem

et hominibus dicte ville. Dictis vigerio et Gaufrido fratre suo

in hominibus vel quibuscumque rebus illarum illatis eis

omnibus perpetuum silencium imponimus eo salvo quod ligna,

lapides et alia que inveniet alicui edificio non advincta cum

platea domus sue reddantur et remaneant vigerio supradicto. In

cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus litteris duximus

apponenda. Actum apud Vicennas anno Domini M° CC° XLVII°

mense septembri. Nos autem in huius rei testimonium

presentes litteras sigilli nostri munimine fecimus revocari.

Actum Parisius anno Domini M° CC° quadragesimo sep-

-timo mense septembri.



[1] de jubeo, en latin class.

[2] Peu lisible, interprétation CR (et non transcription)

[3] par déduction (mot surajouté peu lisible)

[4] exactatione

 

 

2ème texte:

Transcription:

 

Arch.Nat. / JJ 26/f°127r° / septembre 1247 / CR / 20-03-2006

Item littere Domini Regis concesse vigerio Podii Sancti Frontonis Petragoricensis

 

Ludovicus, Dei Gratia Francorum Rex, notum facimus

universis presentes litteras inspecturis, quod, cum

nos dilectos nostros Petrum de Ernencuria militem

et magistrum Guillermum de Lemovicis et Garnerum,

clericos nostros, misissemus ad partes Petragoricenses pro diversis

querellis que inter dilectum et fidelem nostrum Heliam Tale-

-ranni Comitem Petragoricensem, decanum et capitulum

Sancti Stephani, milites et cives Petragoricenses, Stephanum

et Gaufridum Vigerii fratres et quosdam laboratores

Podii Sancti Frontonis Petragoricensis et dilectos et fideles

nostros maiorem, consules et communitatem eiusdem Podii adin-

-vicem vertebantur. Tandem partes predicte in predictos

nuncios nostros unanimiter compromiserunt super dictis que-

-rellis, promittentes et concedentes quod quicquid ipsi

tres cum voluntate mea concorditer dicerent seu ordina-

-rent super eisdem querellis alte et basse inviolabiliter

observarent pro ut in litteris super hoc confectis, quas

coram nobis legi fecimus plenius continetur. Dicti vero

arbitri in nostra presentia constituti, presente dicto

Comite et Stephano Vigerio pro se et fratre suo et procuratoribus

decani et capituli et clericorum, militum et aliorum laicorum

civitatis Petragoricensis et maiore predicto cum quibusdam

burgensibus procuratoribus consulum et communitatis Podii Sancti Fron-

-tonis die ad proferendum arbitrium partibus assignata

ipsum arbitrium pro querella predictum Stephanum et Gaufridum

vigerium fratres contingente protulerunt in nostra presentia concor-

-diter in hunc modum: Universis presentes litteras inspecturis,

nos Petrus de Ernencuria, Domini Regis miles, magister Guil-

-lermus de Lemovicis et Garnerus eiusdem Domini Regis

clerici, salute. Noveritis quod, cum excellentissimus Dominus noster

Ludovicus, Dei Gratia Rex Francorum illustris, apud Petragor. nos

misisset pro diversis querellis que inter nobilem virum Helyam

Thaleranni Comitem Petragoricensem, decanum et capitulum

Sancti Stephani, milites et cives Petragoricenses, maiores, consules

et communitatem et quosdam laboratores Podii Sancti Frontonis, Stephanum

vigerium militem et Gaufridum fratrem eiusdem Petragoricens.

adinvicem vertebantur. Tandem omnes predicti in nos unani-

-miter compromiserunt, promittentes et concedentes quod quicquid

nos cum voluntate Domini Regis concorditer diceremus seu ordinaremus

super querellis predictis ipsi alte et basse inviolabiliter observarent

pro ut in litteris sigillorum venerabilis patris episcopi Petra-

-goricensis, Comitis, decani et capituli Sancti Stephani

et communitatis predictorum et nostrorum impressionibus consignatis

plenius continetur. Nos, vero communicato bonorum consilio de voluntate

Domini Regis dictum nostrum protulimus et ordinationem nostram super illis

querellis que inter dictos Stephanum vigerium et Gaufridum fratrem ipsius

ex una parte et maiorem, consules et communitatem ville Podii

Sancti Frontonis vertebantur ex altera; dicentes, quod vigerius predictus

rehabeat vigeriam suam et iura vigerie sue in eo statu in quo

habebat et ei comperebat ante guerram motam et quod illi qui

habuerunt exiter dicte vigerie a tempore quo dominus Petrus de Fayaco

miles venit Petragor. usque modo reddant eidem vi-

-gerio super demolitione vero domorum et essactatione nemorum

dicti vigerii, et super aliis dampnis, captionibus hominum,

et iniuriis quibuscumque, tam a vigerio et Gaufrido fratre suo

ville Sancti Frontonis et cuicumque de villa illatis, quam a dicta

villa et quibuscumque et valitoribus eorumdem et hominibus dicte ville.

Dictis vigerio et Gaufrido fratre suo in hominibus vel quibuscumque rebus

illarum illatis eis omnibus perpetuum silencium imponimus

eo salvo quod ligna, lapides et alia que inveniet alicui edificio

non advincta cum platea domus sue reddantur et remaneant

vigerio supradicto. In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus litteris

duximus apponenda. Actum apud Vicennas anno Domini M° CC° quadra-

-gesimo septimo mense septembri. Nos vero in huius rei testimonium si-

-gillo nostro presentes litteras fecimus sigillari. Actum apud Pontisaram(?)

anno Domini M° CC° quadragesimo septimo mense septembri.

 

 

Copie des 2 documents :