<<Retour

Vita Sancti Sacerdotis

Episcopis Lemovicensis.

 

Editam ex veteri Codice MS. anno superiori Tutellae Lemovicum ad calcem eruditae Disquisitionis Stephani Baluzii Tutellensis de saeculo, quo vixit idem Sanctus Episcopus, contulimus cum Apographo Sanctoralis B. Bernardi Guidonis Ordinis Praedicatorum Episcopi Lodovensis, in quo nulla apparet vitae in capita distributio: quam hic tamen ad majorem Lectoris opportunitatem non praetermisimus.

 

 

Caput I.

 

Beatus Sacerdos nomine vicesimus nonus post Beatum Martialem Episcopus in Lemovica sede, ex Aquitania provincia oriundus, ex clara stirpe duxit originem: cujus pater vir clarissimus, Laban nomine, fuit unus de primoribus Burdegalae civitatis, mater vero Mundana nomine nuncupabatur. Regnabat autem eodem tempore in Aquitania Rex Anticius seu Auticius nomine. Qui veniens ad quendam vicum, nominatum Calabrum, situm inter Caturcensium & Petragoricorum fines, non longe a fluvio Dordoniae; assistens ei Laban rogavit eum, ut dignaretur filium ejus unigenitum recenter natum de sacro fonte baptismatis suscipere; cui Rex gratulabundus annuit se facturum. Tunc festinus Laban filium suum attulit, quem Rex a sacro fronte suscepit & dedit ei praefatum vicum Calabrum, in quo haec gerebantur, jure haereditario possidendum. Vocatusque est puer in baptismo Sacerdos nomine, magnus futurus in Ecclesia Episcopus & Sacerdos.

 

Caput II.

 

Traditus est autem puer S. Capuano Caturcensi Episcopo; viro inter Praesules Aquitaniae praecellenti; ut eum literis & Christiana institueret disciplina. Sic igitur jam nominis dignitate, parentum nobilitate, dono regio, sanctique Praesulis magisterio, dilectus Domini Sacerdos decoratus est in infantia. Transactis denique annis puerilibus, dum doctrinis salutaribus insisteret, & pubescentes annos maturitate transcenderet; coepit cunctos coaetaneos suos virtutum praeconiis praecellere. Unde venerabili Capuano, sub cujus degebat magisterio, admodum charus erat, & ei semper assistens doctrinam, quam ab eo hauriebat, in suo pectore recondebat. Astutiam ejus simplicitas commendabat, & urbanum eloquium modestia temperabat. Cum autem jam metas attingeret juventutis, in ipsa serventi aetate coepit castitatis amator exister, mundique delectamenta spernere. Memoratus autem Capuanus Episcopus per angelicam admonitionem ordinavit eum Levitam. Post quam ordinationem coepit magis virtutum jubare clarescere, & Deo per mysterium Ecclesiasticum exterius & interius sedulo ministrare, & eleemosynas indigentibus largius erogare.

 

Caput III.

 

Erat per idem tempus in praefato vico Calabro Coenobium, in quo quadraginta & amplius Monachi morabantur, quibus dilectus Domini Sacerdos de propriis facultatibus sedulo ministrabat: & renovata ibi primum Basilica, longa jam vetustate pene consumpta construxit ibidem habitacula Monachis apta. Contulit etiam eidem Coenobio praefatum vicum Calabrum cum appendiciis suis. Cum autem quadam die ex more prostratus oraret, emissa est vox divina ad eum dicens: o dilecte meus Sacerdos, ingredere Coenobium nihil metuens; quia in ordinem religionis Monasticae elegi te, & quoniam te vas sacrificatum ab ipsis cunabulis exhibuisti mihi, angelicam custodiam deputavi tibi. Ad hanc vocem coepit continuo magnus Levita Sacerdos Deo gratias agere, eo quod ab eo meruisset coelitus confortari: assumptoque religionis habitu propositi sui normam perfecte custodivit in mentis puritate, & morum honestate, jejuniis & lectionibus sanctis intentus. His operibus & humilitatis privilegio pollens, sub Abbatis regimine per septem circiter annos ante Presbyteratus ordinem Domino militavit.

 

Caput IV.

 

Per hos dies vir domini Sacerdos praefati Monasterii fratribus praefectus in Abbatem, quibus ut servus omnium serviebat & ut judex peritus crimina arguebat: minimus inter omnes apparere studebat, quos doctrinis salutaribus & regularibus disciplinis instruebat. Crescebat quotidie fama ejus famulatrix virtutum, confluebantque ad eum ex diversis regionibus quidam, ut exemplo ejus fierent meliores; quidam vero ut inviserent spectabilem virum, alii autem ut alimenta perciperent ab eodem, & alii ut animas suas ejus orationibus commendarent. Cura pauperum & peregrinorum ei inerat, & cum alacritate eis impendebat quicquid sibi subtrahere potuisset, unaque admodum vili veste sui ordinis contentus nudos vestiebat; & cum sibi parcus existeret, caeteris largus erat. Interea factus est Presbyter & quotiens facta mysteria peragebat, sese lachrymis in oratione perfundebat.

 

Caput V.

 

Interea sanctitatem ejus voluit divina pietas miraculorum genere declarare. Erat siquidem in praefato vico Calabro homo quidam leprosus. Factum est autem ut quadam die vir domini Sacerdos ab angelo moneretur; quatinus eum visitaret, & lotis manibus omnia aegritudinis ejus loca palparet. Quod cum fecisset, oratione praemissa, leprosum continuo restituit sanitati. Habitatores vero loci illius & omnes populi regionis circumvicini hoc audientes Deo gratias inferebant beati Sacerdotis merita collaudantes. Mundana quoque mater ejus hoc audito miraculo, benedicebat dominum, & corde compuncta, cuncta deinceps spernens saeculi oblectamenta, desiderabat filii sui vestigia imitari, direxitque nuntium ad Laban virum suum, accersiens eum de Burdegala civitate, significans ei quod factum fuerat signum per filium suum.

 

Caput VI.

 

Erant autem Laban & Mundana uxor ejus inclyti secundum saeculi dignitatem & opibus opulenti. Quadam igitur die venerabilis Mundana ad pedes viri sui procidens cum lachrymis precabatur: ut anibo pariter felici commercio pro terrenis coelestia mercarentur, & Sancti Sacerdotis filii sui vestigia sequentes, sicut pariter vixerant mundo carnaliter, ita deinceps viverent Deo spiritaliter. Quam petitionem Laban compunctus libenter exaudivit. Diviserunt igitur in duas partes cunctam substantiam sui juris, & unam quidem Ecclesiae Christi tradiderunt, alteram vero pauperibus & peregrinis erogaverunt. Servos ac vernaculos suos liberos fecerunt, & reliquam vitam suam domino dedicaverunt spiritu ferventes, Domino servientes.

 

Caput VII.

 

Quadam die convenienti viro Dei Sacerdote more solito ad horam orationis secundam pater ejus Laban migravit a saeculo; cumque hoc ei nuntii venientes indicare voluissent, ipse adeo devotissime orationi instabat, ut neminem eorum respiceret, donec orationem finiret. Completa vero oratione, patrem adiit jam defunctum. Cumque defunctum in medio expositum invenisset, interrogans horam defunctionis, ejus invenit eadem hora illam obiisse qua ipse ad orationem processerat: matremque, & parentes, ac vicinos consolatus est. Cum autem percepisset quod non suscepto viatico Dominici corporis transivisset, cum ingenti moerore, in terram protinus se prosterne oravit diutius, deinde manu defuncti apprehensa semel & secundo vocavit eum nomine suo, qui continuo ad vocem ejus, tanquam si dormiret, exurrexit, & circumstantium intuens multitudinem, ait: hora siquidem praesentis diei secunda a saeculo migraveram, sed filii mei meritis concessum est mihi ut iterum ad superos remearem. Haec eo loquente, stupebant cuncti qui aderant, & sublato clamore ad coelum, Deo gratias referebant; cumque silvissent, Sanctus Sacerdos sacram communionem patri dedit. Qua percepta, vir Dei Sacerdos coram patre suo sese projiciens, ad similitudinem Patriarchae Job, paternam benedictionem petiit ab eodem; cui cum pater benedictionem dedisset, iterum mox in pace quievit.

 

Caput VIII.

 

Fama vero Sancti Sacerdotis & odor sanctae conversationis ejus diffundebatur undique per finitimas regiones. Unde defuncto Lemovicensi Episcopo beatae memoriae Aggerico, vir Dei Sacerdos electione cleri & favore populi in cathedra ejusdem Ecclesiae Episcopus sublimatur, regnante Clodovaeo Rege (forte excidit, aequivoco illi, aut quid simile, velinepti exscriptoris glossema fuit, unde postea adjecta quae ad calcem cap. XI. habentur de tempore quo floruit) quem Beatus Remigius baptizavit, eandemque Lemovicensem Ecclesiam per annos aliquos, favente Dei providentia gubernavit: Sentiens autem Dei Sacerdos & Pontifex sancto sibi spiritu revelante extremum diem sui obitus imminere, valedicens fratribus, ab urbe Lemovica discessit, & natale solum vicum Calabrum repetere studuit. Ibi namque cupiebat ut ejus conderetur corpusculum, ubi religionis sumpserat exordium.

 

Caput IX.

 

Recedens autem ab urbe Lemovica venit ad quandam villam, quae Argentacum seu Argentocium, vocatur; ibique jamdiu maceratus dolore, gravi febrium afficiebatur acredine; sed cum paululum respirasset, ovorum edulium postulavit. Discipuli vero ejus per omnes villae illius incolas ova quaerentes, sed nullum invenientes, magistro suo retulerunt. In eadem quippe villa milvorum & accipitrum hactenus infesta voracitas ita gallinas consumpserat, ut vix ibi aliqua potuerit perdurare. Quod ubi vir sanctus comperit, villam illam ab importunitate avium rapacium exemit dicens: in ambitu hujus villae nulla deinceps avium rapacium gallinas audeat infestare. Cujus servi Dei edictum inviolabile permanet in aeternum.

 

Caput X.

 

Videns autem Sacerdos Praesul sanctissimus supremum sibi illuxisse diem, discipulos in unum convocavit, corpusque suum Ecclesiae, in qua religionis sumpserat exordium, mandavit ut in ea traderetur Ecclesiasticae sepulturae. Deinde susceptis divinis ministeriis & viatico Dominici coporis exitum suum praemuniens, post sacrae exhortationis verba, spiritum reddidit Deo Patri III Non. Maii. Discipuli vero ejus praeceptum magistri implere satagunt, corpusque ejus navi imponunt, & per Dordoniae alveum iter arripiunt, & ad praedictum vicum Calabrum & Monasterium deferunt tumulandum. Cum autem appropinquarent ad diversorium beatae memoriae Mundanae matris ejus; ecce ipsa luminibus orbata filii sui tendebat ad exequias. Quo cum manibus famulorum sustentata venisset, mox ad littus fluminis divinitus lumen recipere meruit oculorum.

 

Caput XI.

 

Monachi vero praefati Monasterii de Calabro occurentes & sacrum corpus de navi deponentes, suisque humeris imponentes, ad Ecclesiam & Monasterium, ubi Abbas extiterat & sepeliri elegerat, detulerunt. Flagrabat autem corpus viri Dei divino nectare, ac si fuisset pretioso aromate; sicque in memorata Basilica & Monasterio de Calabro sacrum ejus corpus fuit honorifice traditum sepulturae. Floruit autem sanctus Sacerdos & Episcopus urbis Lemovicae Augustorum Anastasii & Justini senioris, Justinianique temporibus sibi invicem succedentibus: Clodovaeo Rege filio Childerici Francorum & Aquitanorum tenente Monarchiam. Hoc etiam tempore floruerunt Monachorum legifer Benedictus, & sanctus Amandus & sanctus Vedastus Episcopi venerandi.

 

Caput XII.

 

Longo vero post tempore ab obitu Sancti Sacerdotis, dum piis lachrymis sancta Mundana filii sui mausolaeum irrigaret, sub Vandalica persecutione, interemptione gladii impiorum occubuit & propter insuperabilem Christi confessionem Martyrium sustinens palmam Martyrii obtinuit. Porro corpus ejus a fidelibus est collectum, & juxta filii sui sancti Sacerdotis sepulchrum diligenter humanum: ubi divina operante gratia, multa miracula sunt patrata.

 

 

De Translatione corporis Sancti Sacerdotis apud vicum & Monasterium de Sarlato in territorio Patragorico.

 

Caput XIII.

 

Regnante & imperante Karolo Magno, & Ludovico Pio ejus filio sub patris imperio in Aquitania regnante, multa Monasteria in Regno Aquitanico ab eodem Rege Ludovico fuerunt reparata, & quaedam a fundamentis constructa. Hoc etiam tempore a religiosis viris restaurata est Ecclesia Salvatoris in vico Sarlatensi, in pago Petragorico; sicque factum est, Dei operante clementi ut Ecclesias, quas praefatus Karolus Magnus seu ejus exercitus devastando laeserat, dum bellum ageret contra Gaiferium & Unaldum, qui post mortem Gaiferii Aquitaniam occupaverat, Ludovicus praedictus filius ejusdem Imperatoris repararet: quas ipse pius Imperator Karolus Magnus immensis auri & argenti ponderibus gemmarumque pretiosarum exornavit muneribus, & sanctarum reliquiarum patrociniis insignivit. Inter Ecclesias praedictas ac Monasteria memoratus Princeps Karolus Magnus honestavit, imo sacrificavit Ecclesiam ac Monasterium de Sarlato, non modica portione ligni Dominicae Crucis.

 

Caput XIV.

 

Ea vero tempestate, Monachi Monasterii Sarlatensis ad superius nominatum vicum Calabrum jam pene in solitudinem redactum abeuntes nocte una utriusque scilicet S. Sacerdotis Confessoris & matris ejus S. Mundanae martyris, sepulchra confringentes, & eorum sacra corpora colligentes, & inde secum apud Sarlatum deferentes, intra Ecclesiam Salvatoris digno cum honore tumulaverunt. Facta est autem praedicta Monasterii Sarlatensis restauratio, & praedicta sanctorum corporum translatio tempore Karoli Magni. Dies autem translationis istius non invenitur tradita memoriae literarum, nec etiam Dominicae Incarnationis annus annotatus.

<<Retour