<<Retour

Sources: Bulletin SHAP, tome XII (1885), pp. 62-82 (1), 130-139 (2) & 378-382 (3).

(1)               Source: Bulletin SHAP, tome XII (1885), pp. 62-82

POÉSIES INÉDITES DES TROUBADOURS DU PÉRIGORD (Suite).

II. — GlRAUT DE BORNEIL.

I

(Ms. 2814, p. 82, de la Bibl. Riccardi, à Florence.)

 

I. Chant en broil        ni flors en verjan,

Ni gentz temps can l'amen' abrils,

Ni vertz herba ni blancha flors

4   Tan nom enanza nim atrai

Vas vers far, com sol lo [co]manz

De mon adreit seignior el jais

Quem fai car ditz qel loncs espers

9   El cujars m'aduira sabers.

 

II. E. sim[1] doil        dintz [2] e deforz chan,

Per qem paregra virars vils,

Si tant ferm nom lies amors,

12 Qe m'esseigna q’en son esmai

S'esmera coratjos amanz,

E qem teigna coindes e gais

E sufra, quel[s] plus cars avers

16 Dona bos suffrir[s] ses temers.

III. E sim soil        anar corillan,

Car mi semblec murs lo chambrils,

Pero ben conosc q'es follors

20 Qem plagna d'aisso q’ieu non ai ;

C'assatz mi degra bels semblanz

Pagar, pos chascus poingn'al mais,

E cant bos seigner als sieus ders,

24 Es lo noms avinenz e vers.

 

IV. Mas l'orgoil,        s'eu(e) sobredeman,

Abais l'avinenz cors gentils

Ab merce, c'aissi m'aura sors;

28 E si s'esdeve ni s'eschai [3]

Qem coche mos sobretalans

C'a qalqe trop vir nim eslais,

Fraingnatz orgoilz e(s)[4] non devers

32 Lo sobramars el trop volers.

 

V. Car sim coil[5]        mos precs en chantan,

Non soi pro savis ni sotils

S'a fait nom comti las honors

36 El bon pensamen qem sec sai,

Car ades cug c'aura tres anz

Qem guidet em garic em frais

De preizon tal q'en sol dos sers

40 M'agra delit lo remaners[6].

 

VI. Q'eram toil        de mal e d'engan[7] ,

E serai ferms amics humils,

Ja n'ai' agutz maints blasmadors

44   Qi dizon q'eu non creirai[8];

Qe drutz s'enantisc'[9] e s'enanz

Ab orgoil, mais no voil qem bais

Mos bels Segniers, sil fiz plaz(i)ers[10]

48   Loc non demandav' e lezers.

 

II

 

(Ms. 856, f° 9 r° de la Bibl. nationale[11] .

I. Razon e luec        e cor e sen

E grat de mo senhor e mais

Agr' ieu, si poges avenir

En mi[12] leu chantar conge,

5          Quem dones jai

Ab quem partis d'un folh esmai

Que suelh menar,

Quan[13] cujavals baros rengar

A cobra[r] cortz e messios

10 …………………………..[ar]

E vey que nom seria pros,

Lais lo trebalh        quem sol grevar

13 E lorn a mas gayas chansos.

 

II. E tenrai nec          lur fallimen,

Que lai don mou lo jois quem pais

M'es dig que l'oblit e l'azir,

E qui jas vol[14] …..…. [onge]

18        Pus que ben sai

Qu'a cors de cosselh trobarai,

Ben dei pensar

Del gen servir e del honrar ;

Qu'aitals captenemens es bos

23 A sehl qui vol jauzir d'amar,

Que falhimens e mespreizos,

Quan folh trassalh,        fai deliurar

26 Covens engans e guizardos.

III. E s'ieu anc muec                l'entendemen.

Qu'ades no fos fis e verais

Ves mon Senhor e ses falhir,

        Tostemps vuelh quem deslonge

31                   So quel querrai ;

Mas per lo bon respieg qu'ieu n'ay

Deg ieu chantar.

E sin cuges plus gazanhar,

Trop meliurerals motz els sos,

36 Que des qu'om a luec d'alegrar

Li dobla poders e razos,

E senher falh                 quan pot pojar

39 Los sieus els laissa chazer jos.

IV.         Cor flac e vuec       d'essenhamen

Ag' ieu, s'anc de s'amor m'estrays,

Pos la vi, ni si de mentir

L'ai cor, ni jalh calonge

44 So quel deur[a]i

A autreiar[15] ; quo sim farai,

Que melhurar

En puesc, mai trobe mon afar;

Quar ditz que mos chantars l'es bos,

49 E s'ieu pogues en trasgitar

Dels sieus digz cortes amoros,

So qu'a chant valh                 pogra doblar,

52 Si que pueis valgra per un dos.

 

V.                Qu'aissi sap luec[16]         tôt bellamen

S'amors al cor, quem bruelh' em nays,

Ab que m'a fag jauzen languir,

Qu'al partir de Sanhtonge,

57                    Cum per essai,

No sai sim notz quar o dirai,

Qu’al comensar

Ea cujei [ieu] plus leu passar ;

Mai piegz, per la fe que dey vos,

62 M'es li camjar[17], que del laissar

No sui ni serai poderos,

Per qu'ieu egalh,                    si no qu'aus[18] par,

65 Los fols els savis amoros.

VI. Quar cum del fuec                  que s'escompren,

Don nays la flama e pujal[19] fays

E creis tan qu'om nol pot sofrir[20],

             Que d'aissi non a monge

70 Tro en Velai

Ves son bon abat ta verai.

Que ses trichar

Tan finamen e de cor clar

No l'am, per que la sospeissos

75 Me fai partir e delonhar

De manhs vilas clams enoios,

E sim nualh                      quan dei aussar,

78 Camjat m'al nom de Bonafos.

 

VII. Mai si anc amicx per esperar

Fon baulz ni jauzens ni joios,

Sobre totz[21] ieu deg ben cujar

82 Qu'enquer aurai nom Bonafos.

 

III

(Mss. 856 (C), f 25 r°, et 174) (E), p. 56 de la Bibl. nationale.)

I.                                           Solatz, joys e chantars

Es aras oblidatz,

Mas tant es aut pojatz

4   Aisso que non ha par

Per que pretz e jovens

E bels captenemens

En son mout descazatz,

8   Si qu'als plus rics baros

En ave mals ressos ;

Et estera lur be

Qu'usquex penses de se,

Quar Dieus als plus prezatz

13 Donet las heretatz.

 

II. Et anc, per trop donar

Senes autras foudatz,

Rix hom no fon cochatz,

17 Ni per son gent estar;

E si nulhs ditz : « Tu mens, »

Que sia conoissens,

Ieu sui ben assesmatz

21 Que per digz autoros

Farai creire als bos

Qu'ieu dic ver per ma fe,

Per que bos fagz s'ave

E per adregz percatz

26 Honors ab grans rictatz.

 

III. E donx rics hom avars,

Quan ben es aguizatz

E no viu ges honratz,

30 Si deu ben pauc prezar,

Quar entre bonas gens

Qui mais ha e val mens

Deu esser mens nomnatz,

34 E quan elh er rescos,

N’er gaps entrels plus pros,

Aital cum si cove,

Et elh sapcha dese

Ques anc nulhs rix malvatz

39 Non fon per Dieu salvatz.

IV.   Perqu'om si deu gardar,

Mentr' es alhezeratz,

E de far grans peccatz

43 E de tot mal estar,

Quel segles es niens.

Donx per esser manens

Voletz esser blasmatz?

47 Oc ben, si voletz vos

Aver mais qu’esser pros,

Que pretz no ss'esdeve

Be, quant no fai per que,

E s'ieu ren be no fatz

52 Per que serai lauzatz?

V. Mas un en sai quem par

Trop be aministratz

De far ric[s] fagz prezatz,

56 De ben dir e de far,

E de bons fagz sabens,

Qu'es cortes e plazens,

Humils, de belh solatz.

60 [E] ja nolh cal a nos

Donar dels esperos,

An[s] es, s'om nol rete

Trop duramen el fre,

Ves pretz tant eslaissatz

65 Qu'un pauc en sembla fatz.

 

VI.Reis n'Anfos, selh queus fe

Vuelha qu'ades siatz

Plus pros e mais prezatz.

 

NOTES ET   VARIANTES.

 

Le poète semble avoir voulu faire alterner, de couplet en couplet, au premier vers de chacun d'eux, les rimes ars et ar, la première restant isolée. Il manquerait, dans ce cas, un couplet entre le quatrième et le cinquième.

V. 1. joi e chantar E. — 3. aut manque dans C. — 4. non es par E. — 7. Corr. En es ? — 9. mal C. — 14. pro donatz, C ; — 16. coitatz E. — 18. men desmens E. — 20. asermatz E. — 21-2. dig dels auctors…. als meillors E. — 24. Per manque dans E. — 26. gran C. — 29. no

gueris honrat E. — 31-4. Quar sill ne (ve) a las dens La mortz, non les guirens Aucos (?) ni rictatz; Aus quant el er r. E. — 38. C’anc E. A partir d'ici jusqu'à la fin, E présente de nombreuses lacunes, par suite de l'ablation d'une miniature.

 

IV

 

(Mss. 8.16. f° 29 v° et 225l3, f° 81 v° (R) de la Bibl. nationale.)

I.Tos temps me sol plus joy[s] plazer

En abril, quant s'afranca l’ans,

E quan si raman li verjans

E la flor[s] e la fuella nays ;

5   El gen[s] deport[z] ques lev' es pays

Mostram a far

Un cortes vers, per conortar

Pretz e joven.

9   E ges per so, si me ven len,

Pieitz no mi fai,

Quar tot quant rent fin amic jay

Ni dona gran pretz ni valor

Trop en mon cor, s'aisi s'eschai

14 Cum esperte mon bel Senhor.

 

II.E s'elh me tol ses mal saber

Mos solas ni l'es bels mos chans,

Tot so que m'era m[als ni dans

M'er] jauzimens e 1'[ira jais,

19 E des que] vas mos pretz [s'afrais

Pro tey] cujar

Si bem s[ai chauzir ni gar]dar

Del falhi[men

Del sieu gentil] cors covinen,

[Cortes e gay.

Quem] luenh de tre[balh e d'esmay,

C'aisis] cove de bon s[enhor,

Des quel si] eu leva ni refay,

28 C'o tenga tan quant aya honor.

III.E s'aisim volgues retener

Que nom puesca nozer enjans,

Pus de sai s'afina l'us pans,

De l'autre pens que no s'abays,

33 Qu'aissil serai fis e verays

Qu'ochaysonar

Non cug quem puesc' en ben amar,

A mon viven,

37 Ni de degun galiamen,

Que leu dechai

L'amistat e torn' en afray,

Que.... son galiador,

E per pauc de mescap trasvai

42 Amors d'amic e de senhor.

 

IV. Mas no mi dol d'autrui tremer

Ni clams dels autruis dezenans,

Quar ai d'amors las merces grans

Epus de joy qu'anc non aic mais;

47 E s'anc rem fali ni m'estrais,

Nim fetz semblar

Vera la faula de Bremar,

Tot bonamen

51 Li o fenisc el grieu turmen

Qu'eras penray

De la malanansa de lai,

Si Dieus me salva mo Senhor,

Ai tal gazardon cum s'eschai,

56 Si fos de pus fin amador.

 

NOTES  ET  VARIANTES.

V. 5. que... c p. R. Corr. quem l. e p. ? — 18-27. Tout ce qui est placé entre crochets manque dans C, par suite de l'ablation d'une miniature. — 18 chauzimenz R. — 19. safuns R. — 28. henor C ; onor R. — 29. vol. ges C. — 33. Quaissil fai fis R. — 43. troner R. — 44. Corr. Nim clam ? — autrus R. — 45. las amors grans R. — 47. falhic R. — 49, Gormai C ; Bermay R. - Il s'agit probablement du conte de « l'auca de Bremar, » auquel G. de Borneil fait lui-même allusion ailleurs (Per solatz reveillar) et que cite aussi Guiraut de Cabreira (Ni de Bramar Non sabs chantar De l'auca....). On ignore le sujet de ce conte, qui était sans doute un de ceux de « ma mère l'oie. » — 52. pentay C.

 

lll. Sail d'Escola[22] .

(Ms. 856, f° 362 v°, de la Bibliothèque nationale.)

Aissi comen[sa] Salh de Scola[23].

I.[Gra]n esfortz fai qui [cha]nta nis deporta[24].

[E] cuy amors no [ma]nte ni coforta.

[Per] mius o dic que [sec] la via torta,

E [car chanti d'am]or d'amia morta,

5            Menhs ai de sen

Que non ac selh que culhic la redorta[25]

Don fon pendutz al ven.

 

II.Per aisso m'es salvalga et esquiva

Quar l'apelliey morta, sana e viva[26] .

10 Eu queras vuelh e no sai si m'o pliva,

Si a lieys platz, qu'elham sia aiziva

Celadamen,

Quar plus s'empren amors quan recaliva[27],

14        E tug mal eyssamen.

 

III.Hieu[28]  cujava, e no sai si m'o digua,

Qu'om se degues venjar de mal' amigua[29],

Mas er vey be que si meteys destrigua

Selh qu'ab amor guerreia ni playdigua[30]

Son escien,Son escien,

20 E conosc ben que nolh dey raostrar migua[31]

Vas lieys mo mal talen[32].

 

IV.Truep la dezir, mas no sai cum la segua,

Que denan me s'en va plus d'una legua.

Ben aya selh que a mos ops la pregua,

25 Qu'avenhat rn'er qu'en esfrangua la tregua[33]

Don fil coven,

Que re no sen qu'es bes qui'n amor neg[u]a

Pus qu'en aigua corren[34].

 

IV. — Elias Cairel.

 

(Ms. 1749, p. 119, de la Bibliothèque nationale)[35].

I. Lo rossinhols chanta tant dousamen

Que negus chans [d']auzel al sieu nos pren[36],

E quant ieu [a]ug de lui matin e ser

Chans e retins, [d]ousas votz e refraitz[37],

5  Adoncx n'oblit [t]otz mos autres pensars,

E pens d'amor, c'aisel pes[38] m'es plus cars,

E membra me de mains bes que m'a faitz.

 

II. Los guazardos e las merces l'en ren,

Em tenc per sieu en tot bon covinen,

10 E ja non vueill issir del sieu voler,

Quar molt m'en lau, perqu'eu m'i soi afraitz

Per bona fe, que de re noill soi vars,

C'ans es ades mos plus coitos afars

Servir celeis on mos cors s'es atraitz.

 

15 III. So es aquill pros don' ab lo cors gen,

Cui ieu mi do al meils qu'ieu lo enten ;

E si jaill puesc servir a son plazer,

Ben soi gueritz et enders et refraitz,

Queill genser es del mon ses totz gabars,

20 Et es saubutz e proatz et espars

Et en mains luecx lo sieus bons pretz retraitz.

 

IV.  De la beutat qu'es en lei solamen

Aurion pro d'autras pros donas cen[39],

Qu'estalbiar deuri 'om[40] son vezer

25 Tro que leis vis, que d'autra es mal traitz,

Quar ges en tant non es la soa pars

Quan cobre cels de terra ni clau mars,

Ni nuils bos pretz no l'es en re sofraitz.

 

V.   Perqu'ieu soi sieus per far son mandamen,

30 C'autra noi a deman ni tenemen

Ni part ni dreg ni respeg ni poder;

So sap ill be qu'ieu soi a totz trazaitz[41]

Sos fis amicx, vers et humas e clars,

Ferms e segurs e non de re avars,

35 Em soi per lieis d'autras amar estraitz.

VI.E pos ill sap c'aisi m'a ses conten,

Ben dei trobar merce e chauzimen

Ab lieis. - Oc be[42] (1), ges no m'en dezesper,

Cap gen [ser] vir ai vis mains aturs fraitz[43] .

40 - Fors [que] de lieis. Nom[44] tanh asegurars

De nui[lla] re. – Si fai, que desperars

Es falsa fes[45] et [es] dobles forfaitz.

VII.   Sapchatz, Miraill, c'aisi es mos amar[s]

44 En liei que totz m'es tailliez mos agaitz.

V [46]. — Gausbert de Puycibot[47].

I

(Mss. 856 (C), f° 192 r°, et 22543 (R), f° 37, de la Bibl. nationale.)

 

I.Per amor del belh temps suau,

E quar fin 'amors[s] m'en somo,

Don mon cor s'alegr' e s'esjau,

4   Ai comensa d'una chanso.

Si tot no m'ai gaya razo,

La belha cuy m'autrey em do

Me poiria leu dar joy gran,

8   Don fossem jay ieu e mey chan.

 

II.De gaug camgeral marit brau

Per un avinen franc e bo,

Qu'elam bat quan ieu venc ni vau

12 Ni sap mon cor en sa maizo.

Dompna, quem tenetz en preyzo,

Vejatz quous fi gran donazo,

Que quan nous puesc esser denan

16 Us sol[s] jorn[z] me sembla un an.

 

III. Elha ten del mieu joy la clau

Em pot dar del mal guerizo,

Que sol quar la dezir m'en lau ;

20 Jauzens sui de l'entencio.

Mas tan a vas me cor fello

Que no vol dire oc ni no

De nulha res qu'ieu li deman,

24 Et aissi aucim deziran.

 

IV. Dona on joy[s] e pretz se clau

E tot(z) be(s) complidamen so,

Merceus clam ab fin cor liau,

28 Quel mal qu'ai suffert gran sazo

M’aleugetz ab un guazardo,

Qu'autre joys nom pot tener pro,

Qu'ab un dous bays queus quis antan

32 M'auriatz estort de l'afan.

 

V. Bona dompna, vostre dan mau

Planc mais que mi el mal resso,

Qu'anc non agues pretz naturau,

36 Don perdetz lo segl' en perdo,

Que la gens ditz qu'anc mala fo

Cors belh[s] ni ab guaya faisso,

Qu'ayssi ses joy d'amor s'en an ;

40 Vos faitz tort, mais ieu prenc lo dan.

 

VI.Senhen Savaric, larc e bo

Vos troba hom tota sazo,

Quel vostre rie fag son prezan,

44 El dig cortes e benestan.

NOTES  ET  VARIANTES[48].

 

V. 4. comensada ma ch. R. — 6. qui C. — 11. quela bat R. - 14. sens fi R. — 20. so de la e. R. — 21. Mas es tan savaiab cor felo R. — 23. lunha R. — 25. Dona gran loi.... senclau R. — 26. bes en vos c. son (deux syllabes de trop) R. — 31. Cat .j. dos bais R. — 33. donal vostre R. — 36. Si p. lo segle p. R, — 41. larc e gran R. - 42. totas sazos R.

 

II

 

(Mss. 1749 (E), p. 169 et 12472 (f) f° 6, de la Bibl. nationale[49]).

I.Pres soi ez en greu pantais,

Pero mal[s] ni dan[s] qu'ieu en prenda

Nom tol qu'en joi no m'enprenda

4   E ves chantar no m'eslais ;

Com no[s] deu per dan, sil pren,

C'aia leu cor ni bon sen,

Dar esmai ni marrimen,

8   E sil gazanh[s] e[s] sobriers

No si tanh grans alegr[i]ers,

Pero cals quem dej 'avenir

11 Nom n'esjau fort nim n'azir.

 

II.Mas ancar, Amor[s], nom lais

Qu'ieu vos trastot(z) no reprenda

…………………………………

15 Que voillan ges hueimais,

Tan vos sai desconoisen ;

Quar qui consen faillimen

D'autrui, e no l'en repren,

19 Companh n'er e parsoniers ;

Per qu'ieu vostres faitz leugiers

No vueill em patz consentir,

22 Per me gardar de faillir.

 

III.  Qu'estiers m'es enueis e fais,

Pos non am, qu'en chan m'entenda,

Quar per nuill' autra fazenda

26 Non es plazentiers ni gais

Chans, si d'amor non deisen ;

Per qu'ieu chan forsadamen,

[Sol] per far grat a la gen,

30 Qu'ieu vueill esser plazentiers

Tan qu'en sui ves mi guerr[i]ers,

Qu'ieu fauc per els esbaudir

33 So que nom pot abelir.

 

IV.    Tornatz [es] en vil pantais

So que ja fo dreita renda,

E plazer donar en venda,

37    E la dreitura en biais,

Amor[s], per que vos repren,

Et en dan ni jauzimen,

……………………...

41 Si c'amars e bos mestiers

Don sol venir pretz entiers,

Quar leialtatz per traïr

44 Se pert, c[o], vers per mentir.

 

V. Amor[s], dans vos er hueimais

Quel vostre bos pretz deisenda,

E blasme pueg' e perprenda

48 Per avols faitz [e] savais,

Que fai desconoisemen,

Qu'ieu vei, gardatz sius es gen,

Queill fais preiador fenhen

52 Prendon de vos grans loguiers,

El fis amans dreituriers

Non pren per son bel servir

55 Mas plag e pena(s) e sospir.

NOTES  ET  VARIANTES.

V. 1. ez manque dans E. 2. Pero cal conculh (conceilh ?) que p. f. — 5. quill pren f. — 6. Saualan cor f. — Non sen t. f 10. Pero alquem E ; P. cals quen deya venir f. — 11. Non men gaug trop nin marir f.

15. Manque une syllabe, probablement no après Que. — 19. « n'er. » ier E. Je suppose qu'un jambage de l'n a été omis. On pourrait aussi corriger nier. — 23. Ms. enuers. — 25. Ms. nuillaurea. —29. Peut-être vaudrait-il mieux suppléer E, l'omission d'une seule lettre s'expliquant mieux que celle de trois. — 37. Ms. enbrais. — 40. La lacune est plutôt peut-être avant le vers précédent. Le suivant semble réclamer une correction. Mais toute conjecture serait vaine en l'absence du vers manquant, qui devait contenir la partie essentielle de la phrase. — 46. Ms. bon. — 49. Corr. faitz ?

 

III

(Mss. 856 (C), f° 191 r° et 92543 (R), f° 38, de la Bibl. nationale.)

I.Si res valgues en amor

Gen servir ses totz enjans,

Mi degra valer enans

4   Per dreit qu'a nulh amador,

Qu'ieu l'ai faitz totz sos comans,

Sufren los maltraitz els dans,

Qu'anc hom mal non trays pejor ;

7   E s'ilh sol tan me grazis

Quel fosson dous e plazen

Li mieu dur maltrait cozen,

11 Nom grevera sielh servis.

 

II.Non es hom qu'anc mais sufris

Per amor tan greu turmen,

Senes qualque jauzimen,

15 Que ja solatz l'abelhis

Ni chantars l'agues sabor ;

Mas ieu suy tan fis amans

Que los mals traitz nils afans,

19 Nil plang nil sospir nil plor

Nom tenon qu'ades mos chans

Nos melhur e no s'enans

22 On plus trac pen' e dolor.

 

III.  E selh qu'es en tal error

Ni suefre aitals mazans,

Si per so val dos aitans

26 Sos chans, noy a gran honor,

Que d'orne qu'es benanans

Non es meravilla grans

Si fai de son joy major

30 Guays sos e motz ben assis ;

Mas ieu chan joyozamen

De so quem te tan dolen ;

33 Non es hom mais non moris.

 

IV.  Mortz fora, so m'es avis,

Mas una res m'en defen,

Quar sap silh en cuy m'enten

37 Cum li suy leyals e fis

E l'am ses cor trichador,

Per que ieu esper q'us ans

Me fassa de plazers tans

41    Cum ar me grev' ab dolor ;

E quar ilh es tan prezans,

Val me plus lo sieus soans

44 No fai d'autra sim secor.

 

V.    Ges son sen ni sa valor,

Ni son car pretz nil bobans,

Nils belhs digz, nils faigz prezans

48 Nous sai dir, ni sa ricor,

Qu'ilh es guaya e gen parlans

E de totz faigz benestans,

Et agra mais de valor,

52 Sol que merces non falhis ;

E mas merces solamen

Faylh del sieu ric pretz valen,

55 Gen l’estera sil complis.

NOTES  ET  VARIANTES.

V. 1. ren...amors R. — 3. degran R. — 7. s'ilh aitan mi R. — 10. Li manque dans R. — 11. No me viero R. — 13. tal greu R.16. chantar C. — 19. Nils plans nils sospirs ab p. R. — 20. No t. C. — 24. E sofre dels mals aytans R. — 26. naya R. — 27. benames (?) C. — 30. Guay so C. — 33. « non » = no en. R: no. — 34. Tortz C. 36. sap leys en cuy R. — esper cun dels ans R. — 40. desplazerz R. — 42. quar el es C. — 44. si ma cor R. — 46. Nil onrat p. R. — nils faigz manque dans R. — 50. De totz bos aibs R. — 52. « non » = no en. R: noy.

 

IV

(Ms. 856( ?). f° 191 v°, de la Bibliothèque nationale.)

I.Uns joys sobriers mi somo,

Qu'anc mais sos pars joys no fo,

De far joyoza chanso,

Don s'alegron fin aman

5   Cuy fauc honor en mon chan ;

Mas de mon joy vertadier,

Qu'ieu vuelh anar [50] tôt entier,

Lur fauc ses saber parier[51],

Lor fauc partida d'aitan

10 Qu'ilh s'en alegron chantan.

 

II. De mon chan lur abando,

Senes plus, los motz el so ;

Mas mon joy e ma razo,

Don chan em vauc alegran,

15 Vuelh a totz cubrir celan,

Quar tem quem[52] fosson parlier,

Qu'amic tenh trop per leugier

Que ditz son car cossirier

A tal ques n’anes guaban

20 So don pueys plaisses ploran.

 

III. Si amors nulha sazo

Mi fes tort a[53] desrazo,

Ar m'a fait cent tans de pro

Qu'anc nulh temps nom tenc de dan,

25 Qu'en tal qu'a pretz ses enjan

A fermat mon dezirier,

Quem saup ades en primier,

Quan vi son cors plazentier,

Trayr[54] gentet, rizen, joguan,

30 Lo cor el sen el talan[55].

 

IV. Dieus la fes, quel det del so

Pels blons et huelhs vars en do,

Boqu'e nas, silh e mento

De bon talh e ben estan,

35 E volc en lieys obrar tan

Que l'obra sembles l'obrier,

Qu'ab honrat fait vertadier

Et ab maynt valen mestier

Saup gen s'onor trair[56] avan,

40 Don sos pretz lutz e resplan.

 

V. E quan Dieus vi sa faisso,

Det li per melhuirazo

Sen e beutat de razo,

Plazen solatz, (e) guay semblan,

45 (E) cors ben fait e ben estan[57] ,

Color tan fina sobrier

……………………..

Qu'aitals es cum ieu la quier,

Faita d'un nou talli prezan,

50 A compas et a guaran.

 

C. Chabaneau. (Revue des langues romanes, mai 1884.) (A suivre.)

 

(2)               Source: Bulletin SHAP, tome XII (1885), pp. 130-139.

 

POÉSIES INÉDITES DES TROUBADOURS DU PÉRIGORD. (Suite.)

APPENDICE. I

ARNAUT DE MAREUIL.

La chanson suivante est attribuée à Arnaut de Mareuil par l'une des deux tables du ms. 856 (C) de la B. N. C'est certainement à tort; mais, comme elle n'est pas sans mérite, j'espère qu'on ne me saura pas mauvais gré de la publier. Dans le corps même du ms. précité, elle est mise sous le nom d'Ademar de Rocaficha ; mais la seconde table de ce ms. l'attribue, plus exactement, d'accord avec les autres mss. qui l'ont conservée, à Guiraut de Calanson. Ces mss. sont les n°s 854 (I), 22543 (R), 12473 (K) de la Bibl. nationale et la dernière partie du chansonnier d'Est (d), étant un extrait de K, et ce dernier étant pareil à I, je ne me sers, pour l'édition que j'offre ici de cette chanson, que de C, de I et de R[58].

I.Tant doussamen           me ven al cor ferir

D'un grand dezir          Amors quem le jauzen

Qu'ieu muer planhem        d'una doussa dolor

4                             Quem ve d'amor.

Pero si am e cre que si 'amatz,

Que plus destrenh, on hom n'es mielhs privatz,

Lo mais d'amor, cant hom non pot aver

8   Lo domnejar        nil baisar nil jazer.

II.       Aman sufren          pot d'enveya morir.

Al mieu albir,               qui ve e res no pren,

Mas pur aten,              com yeu fauc la melhor

12                          E la gensor

Qu'ieu sai ni vey entre totz los regnatz ;

Et am la tant e m'abelis em platz

Qu'on plus mi fai d’amor e de plazer,

16 D'un dezir car        mi fai trop plus doler.

 

III.Som ditz soven        Amors quem fai languir :

Com potz soffrir?        Vist anc mais cors tan gen,

Tan avinen           ni tan fresca color

20                          De nulha flor ?

Quel sieu bels ris, e la boca e la fatz,

Las blancas dens, el sils voutz e delgatz,

El dos esgar[s] val trop mais per vezer

24 Non fai en mar        l'estela contral ser.

 

IV.Mas mal despen        s'amor e son servir.

Qui pert jauzir           per amar lialmen ;

Car nom es gen           qu'estranh domneyador

28                          Per lor ricor

Ajols bels ditz nil plazer nil solatz,

Que valon mais qu'us jazers car compratz,

El fis amans ques an de luenh sezer;

32 Pauc pot prezar          Amors ni son poder.

 

V.Lo cors me fen         d'ira, car per ben dir

Vol don' aucir           seluy que nos defen

Nis vai fenhen,          tro fals lauzenjador

36                          Fan lur amor

Sol pel cujar espandir vas totz latz.

Mas tal[s] me ditz que no suy enjanatz

En leis amar, mas si m'o vol tener,

40 Mercey pot far,        e franqueza e dever.

 

VARIANTES.

V. 2. Uns douz d. d’amor I. — 3. dona dossa d. R. — 5. E per so cug e crei que sia mens amatz 1R. — 6. E mas pus d. IR. — 7. Lo m. d'amar I; Los m. d'amors R. — 8. nil tener I; De so c' ama ni b. ni j. R.

9. Queman I ; Quaman R. — 10. A mon a. R. — 11 . Mas sol (sel R) caten IR. — la jensor I. — 12 Ella meillor I. — 15. Com plus mi I ; On pus mi... d’amors... plazers R. — 16. D'un doux, désir plus fort mi I.

17. Em ditz R. — 18. Cot pos I. — vis anc R. — 19. ab tan f. I. — 21. Queill siei beill oill I ; Que li siey huelh R; Del sieu belh ris e la bocœ la flor C. — 22. eill cil I ; els silhs nous e R. — 23. fa trop melhor vezer R. — 24. lastella I; estela R.

25. Defen I. — 27. domney azor C. —29. aials...eils p... eils s. I. — 30. quels j. C. — 31. de lay R ; Cil fin aman que fan de luin I. — 32. e son p. R. preiar amor a s. I.

33. Hors soi de sen R. — 34. Vol hom delir G. — 35. Es va f. I ; E vas f... lauzenjadors R. — 36. La lur a. R. — 37. sespandis C. — Sol per anar esp. IR. — 38. Camors m'a dit I. Mas tan me ditz, que noi s. R. — 39. que si mo vol t. IR. — 40. Merce IR.

 

II

BERTRAN   DE   BORN.

I

Le ms. 12474 de la Bibliothèque nationale renferme deux sirventes, dont l'un a été fait, sans doute possible, à l'imitation de l'autre. Même construction rhythmique, mêmes rimes, souvent mêmes idées et mêmes expressions[59]. Ce sont deux satires sans ménagement, dirigées l'une contre un jongleur, l'autre contre un baron. L'une est attribuée à Bertran de Born, l'autre à « Lanlelmet del Aghillon[60] », troubadour connu par cette seule pièce[61]. Il n'est personne qui les lisant de suite, sans savoir auquel de ces deux poètes chacune d'elles appartient, hésitât à attribuer la seconde à Bertran de Born. Or, c'est justement celle-ci que les mss. précités mettent sous le nom de Lantelmet. Je crois qu'on peut sans trop de témérité supposer que le copiste s'est trompé et que, renversant les rôles, il a attribué l'œuvre du maître à l'imitateur, et vice versa. Le lecteur en jugera. Le sirvente contre le jongleur (Mailolin foglar malastruc) est imprimé dans l'édition de Bertran de Born donnée en 1879 par M. Stimming, p. 171, et dans les Gedichte de M. Mann, n° 1005. Quant au sirventés contre le baron (Er ai ieu tendut mon trabuc), qui est encore inédit[62], on va le lire. Il présente, avec les pièces politiques du troubadour périgourdin, une analogie si évidente et si étroite, que tout le monde en sera frappé. Qu'on y compare, par exemple, Un sirventes fatz dels malvatz baros (Stimming, p. 215), Volontiers feira sirventés (ibid., 218), et encore Un sirventes cui motz non falh (ibid., 216). En rapprochant de l'un des couplets ce dernier, on est même conduit à une nouvelle conjecture : c'est que le « mauvais baron » contre lequel est tendu le trabuc du poète est peut-être, si la première hypothèse est fondée, le comte de Périgord « Talairan », c'est-à-dire Helie V (+ 1205), dont Bertran parle ainsi dans le couplet précité[63].

 

Talairans no trota ni salb

Ni nos mon de son arenalh

Ni no geta lanza ni dart,

Anz viu a guisa de lombart;

Tant es farsitz de nualha

Que quan la autra gens s'en part.

El s'estendilh' e badalha.

 

Les deux compositions seraient, dans ce cas, à peu près du même temps, soit de 1176, selon M. Clédat, ou de 1182, selon M. Thomas. Voy. Bibl. de l'Ecole des Chartes, t. XL (1879), p. 471.

 

LANTELMET DEL AGHILHON

(Ms. 12474 de laB. N., f° 248 r°)

 

I. Er ai ieu tendut mon trabuc

Don sueill trair' als malvas baros ;

E trairay n'a un de cor blos,

4          Vueig d'onor, plen de nuailha,

Lausengier, bausador, janglos,

Avar ric croy, vueig de fatz bos,

7          Plen d'enjan, vil en batalha.

 

II. Malvas es dels pes troqal çuc

E flacs del cap troquals talos,

E sos conseills es de garsos,

11        Sa cortz de paupra vitailha,

Sos solatz pensanz[64] e iros,

Esei don paupre sofrachos,

14        Sei fach van con fuecs de pailha.

 

III. Als enemics son sei hueilh cluc

E contrals amics ve d'amdos,

Per far enjans e tracios ;

18 E per tan notera far failha,

Qu'el ditz, e non[65] es vergoinhos,

Que sos parenz fo Ganeilhos ;

21        Pero non cal q'el trasailha.

 

IV. Anc als enemics no fes truc

Que noi laisses sos compainhos

Els cavals e las garnisos ;

25        E fa mal quan porta mailha,

Ni armas mas los esperos,

Que mais l'an valgut a sasos

28        Que lanza ni branz que tailha.

 

V. Al baro plus cau d'un sauc,

Sirventes, vai tost e cochos,

E no sia en luec tan[66] rescos

32        Qe tu, as auta sonalha,

Nol digas : « ieu veinh çai a vos. »

Pero lai vay a reculos,

35        Q'en aissi tainh c'om l'asailha.

II

 

M. Léon Clédat a très justement revendiqué, à deux reprises[67], pour Bertran de Born, le beau sirventés Bem plai lo gai temps de pascor, que les critiques allemands s'accordent à attribuer à Guilhem de Saint-Gregori. Aux arguments présentés par mon jeune et savant collègue, j'en voudrais ajouter ici quelques autres, qui me semblent de nature à fortifier l'opinion qui nous est commune.

Le sirventés Bem plai ne se trouve aujourd'hui, sous le nom de Bertran de Born, que dans quatre mss. I, K, d, T (j'emploie les sigles de M. Bartsch), dont les trois premiers dérivent immédiatement de la même source, ce qui réduit à deux les témoignages en faveur de Bertran de Born. Mais un troisième témoignage, et des plus importants, qui était resté ignoré jusqu'à présent, est celui du Chansonnier de Sault, lequel, d'après Jean de Nostredame (voy. mon édition de cet auteur, p. 160), attribuait formellement ce sirventés à Bertran de Born. Voilà donc en tout trois témoins, absolument indépendants l'un de l'autre, qui déposent pour le troubadour périgourdin.

Mais un autre ms., celui de Venise (V), bien qu'il place, d'accord avec P et U, le sirventés Bem plai sous le nom de Blacasset, comme il contient l'envoi Papiols d'agradatge, qui est comme la signature même de Bertran de Born, peut encore être allégué en sa faveur, ainsi que l'a fort bien observé M. Clédat ; ce qui porte à quatre le nombre des témoignages indépendants dont Bertran de Born peut se prévaloir.

A ces quatre témoignages Guilhem de Saint-Gregori n'en peut opposer que deux. Trois mss. seulement, A, B, D, lui attribuent la pièce en litige, et, de ces trois mss., deux, A et B, ne peuvent, comme tout à l'heure I, K, d, compter que pour un seul. Nous voilà donc, au point de vue du nombre, quatre contre deux.

Du côté de la qualité, Bertran de Born n'est pas moins bien partagé. L'autorité de I K d'une part, celle du chansonnier de Sault, de l'autre, ne sont pas moindres que celles de A B et de D, et rien ne peut, pour Guilhem de Saint-Gregori, balancer le témoignage de T, qui, outre qu'il attribue formellement la pièce à Bertran de Born, contient aussi l'envoi Papiols d'agraiatge, qui est, comme je le rappelais lout-à-l'heure, la marque certaine de son origine.

Mais, si cet envoi est, en faveur de l'opinion que je soutiens, un argument du plus grand poids, une objection sérieuse est fournie, d'un autre côté, par le couplet adressé à la Pros comtessa Beatriz (sans doute Beatrix de Savoie, femme de Raymond Bérenger V, comte de Provence). Je crois que toute difficulté disparaîtra si l'on veut bien admettre l'hypothèse, à mon avis très plausible, que ce couplet, lequel manque dans tous les mss. qui attribuent formellement la pièce à Bertran de Born, et de plus dans D, est une interpolation, ni plus ni moins que celui qui le suit dans P M, que celui qui le précède dans V, et qu'on trouve isolé et anonyme ailleurs. Le sirventés Bem plai, ou la chanson de Giraut de Borneil (No posc muiar qu'a la dolor), dont il reproduit le rhythme et les rimes, dut servir de modèle à un grand nombre de compositions[68] . On s'explique facilement que des confusions se soient souvent produites entre ces dernières et leur modèle commun, comme entre les noms de leurs auteurs respectifs. Guilhem de S.-Gregori, Lanfranc Cigala, Guilhem Augier, Blacasset, Bertran d'Alamanon (d'après J. Nostradamus), l'avaient sans doute imitée, et c'est à cette circonstance qu'ils ont dû de se la voir attribuer, à la faveur de telle ou telle interpolation, qui, maintenue dans certains mss., aura disparu dans d'autres copies[69] .

 

III

 

Un cas tout à fait pareil à celui que je supposais tout à l'heure, pour Bem plai lo gai temps de pascor, est celui d'un autre sirventés de Bertran de Born qui dans le ms. 2814 de la Bibl. Riccardi à Florence (A. de M. Bartsch), est confondu avec une chanson de Peire Vidal, dont il reproduit le rhythme et les rimes. Ce ms. ne donne en entier ni l'une ni l'autre des deux pièces ; mais il a heureusement conservé de chacune d'elles un couplet qui ne se trouve pas ailleurs. La chanson de Peire Vidal (La lauzet el rossinhol) a été publiée par M. Bartsch, dans son édition de ce troubadour, p. 26, d'après le ms. 856 de la B. N. (C), où elle n'a que trois couplets, et par M. Stengel, dans la Rivista di filologia romanza, I, 41, d'après le ms. 776 de la Bibliothèque nationale de Florence, qui contient les mêmes couplets que C, et dans le même ordre. Quant au sirventés de Bertran de Born (Molt m'es descendre carcol), il se trouve plus ou moins complet dans huit mss., sans compter A, d'après lesquels il a été publié par M. Stimming dans son édition de ce troubadour, p. 178, où il a sept couplets et deux envois. Voici le texte de A. J'imprime en italique ce qni appartient à Peire Vidal, en romain ce qui appartient à Bertran de Born.

 

[P.  120]   EN PEIRE VIDALS.

 

I. Aram va miels qe no sol,

Cant ieu remir mon anel,

No vei ciutat ni castel

4   Tug non fasson mon coman,

E li rei e l'amiran

Me tenon tug per segnior,

Pel gaug e per la douzor

8   Qem ven davas na Vierna[70].

 

II. Q'eu sai un austor tersol

Mudat c'anc non prez auzel,

Coindet e gai e isnel,

Ab cui ieu m'apel Tristan,

12 E lot per aital semblan

M'a près a emendedor

Et am dat mais de ricor

16 Qe se fos rei de Palerna[71].

 

III.La lauzet’el rossigniol

Am mais de nul autre auzel,

Car pel gaug del temps novel

20 Movon tug primeir (an) lor chah;

E tot per aital semblan

Co fan l'autre trobador,

Mou ieu mon chan per amor

24 De ma dona na Vierna[72].

 

IV.A(l)ragones fan gran dol,

Catalas e cel d'Ussel[73] ,

Qe non trobon qils capdel,

28 Mas an segnior fat e gran

Tal qes vana en chantan

E vol mais diners q'onor,

E pendec son ancessor,

32 Don si destruis e s'emferna[74].

 

V. Pos lo coms Richartz mais vol

Beirmes sai près Bordel[75]

Qe Conhac[76] ni Mirabel

36 Ni Chartres[77] ni Sain Joan[78]

Grieu cobrera Botenan[79]

Ni feira a son segnior

Bracas[80] moillar per paor,

40 Per qieu crei(s) Merlis[81] l'esquerna[82].

 

VI. Quil aguza el esmol

El trencha (come) coma coltel

Losegnior qe ten Bordel;

44 Mas trop son espes denan

E mol davas lo trenchan

Eplus lejau d'un prior;

Merce a l'esmoledor,

48 Ben viurai a vi[d' e]terna[83] .

 

VII.Pos la reina d'amor

M'a pres a entendedor,

51 Ben posc far .v. et el terna[84].

 

VIII.Tristan, per la vostra amor

Mi veiran tornejador

54 APeitau, qi qes n'esqerna[85].

 

C. Chabaneau.

(Revue des langues romanes, mai 1884.)

 

(3)               Source: Bulletin SHAP, tome XII (1885), pp. 378-382.

POÉSIES INÉDITES DES TROUBADOURS DU PÉRIGORD.

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

 

T. XXV de la Revue des langues romanes, p. 217, note sur le v. 49 : Ajouter: Fauriel a mentionné d'après ce passage, et en suivant la leçon du ms. C, « la faula de Gormais ». (Hist. de la Poésie prov., III, 502) Cf. Birch-Hirschfeld, Ueber die provenzalischen Troubadours... bekannten epischen Stoffe, p. 89.

P. 218-9. Celle chanssn parait avoir servi de modèle à un sirventés de Montan le tailleur (sartre), composé vers 1215, et qui n'a, comme notre chanson, que quatre couplets. De ces couplets, deux seulement offrent des rimes pareilles à celles de la chanson. Ce sont le premier et le troisième, qui correspondent celui-ci au premier, celui-là au second couplet de la chanson. Mais on y trouve partout, après le cinquième vers, la rime intérieure, ou, si l'on veut, le second petit vers que celle-ci ne présente qu'aux couplets 2 et 4, sans doute par suite de fautes de copie. Au vers 20, on pourrait songer à corriger conosc gen ; mais je ne trouve rien à proposer pour le non ac selh du vers 6, où se cache peut-être un nom propre.

Raynouard a publié (Choix, V, 286) la plus grande partie du sirventés de Montan. En voici le texte complet, d'après l'unique ms. qui l'a conservé. (B. N. ms. 12474, f° 246)

 

MONTANS   SARTRE

Coms de Tolsan, ja non er quieus o pliva[86],

Vejaire m'es quel guerra recaliva

Del rei franses, e s'ara no s'abriva

4    Vostra valors, non es vera[87] ni viva.

Ni vos[88] en ten

De prez valen,

Si n'an Frances estiva[89]

8             En vostre chasamen.

 

II. Coms, a honor no podetz mais jorn viure,

Si a lur dan nos[90] vesem tot[91] desliure

De fals Franses, qui van nueg e jorn iure,

12 Eus han pieg fag q'om non poiria escriure.

Gitatz los en,

Feren prenen,

Qeil baron part Coliure

16           Los casan[92] e no gen.

 

III.  Si no vesem vostra seinha destorta

Contra Franses, qu'an vostra terra morta,

Del vostre fag nuls hom no si conorta,

20 Ni o pot far, mas que leves l'esporta

De salvamen ;

Pueis diran s'en :

Pieg que Richartz l'en porta

24            E plus aunidamen.

 

IV.  Anc plus temsutz de guerra en son repaire

Non fon marques ni ducs ni emperaire

Tan quan vos fostz, seinher, dezhacaire[93] ;

28 Ar atendon Artus cil de Belcaire

…………….

E ploran s'en

Lo paire el fils el fraire,

32           Quar i anatz tan len.

 

Au tirage à part des Poésies inédites des Troubadours du Périgord, qui vient de paraître en librairie[94], j'ai joint une préface que je crois devoir reproduire ici. J'espère qu'aucun de nos lecteurs, surtout de nos lecteurs limousins et périgourdins, ne refusera de s'associer au vœu que j'y exprime.

 

Le présent recueil comprend toutes les poésies demeurées jusqu'à ce jour inédites des troubadours nés en Périgord ou, plus exactement, dans les limites du département actuel de la Dordogne, dont les noms nous ont été conservés. Plusieurs passages de ces poésies, surtout de deux ou trois de celles de Giraut de Borneil, sont peu clairs ou même fort obscurs. J'ai donné en note quelques éclaircissements, fait ou proposé çà et là quelques corrections; mais je n'ai pas prétendu tout expliquer. C'est ici le cas de répéter ce que disait déjà, vers la fin du XIIIe siècle, Bernart Amoros, en parlant des poésies qu'il venait de rassembler dans l'ample chansonnier qui porte son nom, et que malheureusement nous n'avons plus, « que trop volgra esser prims e sutils hom qui o pogues tot entendre, especialmen de las chansos d'en Giraut de Borneil lo maestre ».  (Jahrbuch für rom. und engl. Literatur, XI, 12.)

On trouvera dans le Grundriss zur Geschichte der provenzalischen Literatur de M. Bartsch (Elberfeld, 1872) l'indication des pièces qui nous restent de chacun des troubadours périgourdins et des recueils où l'on peut lire celles qui ont déjà été publiées. Il faut seulement ajouter aux renseignements fournis par le Grundriss que, depuis la publication de cet ouvrage, des éditions complètes de Bertran de Born[95] et d'Arnaut Daniel[96] ont vu le jour ; de plus, qu'une pièce de Guilhem de la Tour, donnée par M. Bartsch comme inédite, a été depuis longtemps publiée par Cavedoni[97] , et qu'une autre, particulièrement intéressante, du même troubadour[98], que M. Bartsch attribue à tort à Raimbaut d'Orange, a paru tout récemment dans les Denkmaeler provenzalischen Literatur, de M. Suchier[99] .

Les troubadours qui nous sont connus comme originaires du Périgord et des parties du Limousin et du Quercy comprises aujourd'hui dans le département de la Dordogne sont, par ordre alphabétique, ceux dont les noms suivent. J'indique en regard de chacun d'eux le numéro de la section du Grundriss qui le concerne :

Aimeric de Sarlat. 11.

Arnaut Daniel (de Ribérac). 29.

Arnautde Mareuil. 30. Voir aussi pp. 40 et 47.

Bertran de Born (d'Hautefort). 80.

Bertran de Born le fils (id.). 81.

Elias Cairel (de Sarlat). 133.

Elias Fonsalada (de Bergerac). 134.

Gausbert de Puycibot (commune de Saint-Pierre-de-Frugie). 173.

Giraut de Borneil (d'Excideuil). 242.

Giraut de Salignac. 249.

Guilhem de la Tour [Blanche ?]. 236.

Peire de Bergerac. 329.

Peire de Bussignac (d'Hautefort). 332.

Sail d'Escola (de Bergerac). 430.

Ugo de la Bachellerie. 449.

 

Cette liste, qui s'allongerait sans doute, et peut-être notablement, si nous connaissions avec certitude le lieu d'origine de tous les troubadours dont le nom s'est conservé, est, telle qu'elle est, la plus riche qu'on puisse dresser dans un département de la langue d'oc, car elle comprend, outre plusieurs poètes distingués, dans les rangs secondaires, comme Aimeric de Sarlat, Elias Cairel, Guilhem de la Tour, quatre des plus illustres d'entre tous les troubadours, et dans ces quatre, les trois précisément qui sont cités par Dante comme les maîtres de l'art dans chacune des grandes divisions de la poésie lyrique qu'il établit, à savoir : Arnaut Daniel, Bertran de Born et Giraut de Borneil[100]. Ce n’est pas un mince sujet de gloire pour le Périgord que de compter au nombre de ses enfants des poètes ainsi placés au sommet du Parnasse provençal par leur grand émule de Florence. Mais ces troubadours, qui jetèrent autrefois tant d'éclat sur notre province, nous les oublions trop aujourd'hui. Soyons fiers, comme nous devons l'être, de Montaigne et de Fénelon, de Bugeaud et de Daumesnil. Je salue avec respect et avec une émotion patriotique les statues de ces hommes illustres ; mais je souffre de ne pas voir à côté d'elles un monument qui rappelle aux générations nouvelles des gloires bien plus anciennes. Je voudrais qu'on érigeât sur une des places publiques de Perigueux une statue à Bertran de Born, et que, sur les faces du piédestal, cinq bas-reliefs de marbre ou de bronze reproduisissent l'image (l'image conventionnelle, telle que les mss. nous la donnent, à défaut du portrait) d'autant d'autres troubadours, de façon que chaque arrondissement de la Dordogne y fût représenté : Perigueux, par Giraut de Borneil ; Nontron, par Arnaut de Mareuil ; Ribérac, par Arnaut Daniel ; Sarlat, par Elias Cairel, et Bergerac, par Sail d'Escola ou Pierre de Bergerac. Un pareil monument, surtout si la Corrèze, s'associant à la Dordogne, y réclamait une place pour ses propres troubadours[101], ferait de Perigueux la ville sainte de la langue d'oc, la Mecque où tout bon provençaliste, comme tout bon félibre, voudrait aller, une fois au moins dans sa vie, en pèlerinage. Puisse le vœu que j'exprime ici être entendu de ceux qui ont le pouvoir de le réaliser, je veux dire des membres des divers corps élus, conseils généraux, conseils d'arrondissement, conseils municipaux, sociétés savantes, de la Dordogne et de la Corrèze. Une souscription publique dont ils prendraient l'initiative et, au besoin, une loterie, qu'ils obtiendraient certainement l'autorisation d'organiser, produiraient sans doute la somme nécessaire à l'exécution du monument que je rêve pour glorifier dignement, avec le pays qui leur donna le jour, ces pères et ces premiers maîtres de la poésie lyrique des nations modernes. Puissé-je ne pas mourir avant d'avoir vu, au milieu d'une députation, présidée par Frédéric Mistral, de tous ceux qui, de Bordeaux à Nice, des Baléares à Clermont-Ferrand, parlent notre langue; de tous ceux qui, dans le monde civilisé tout entier, en font l'objet de leurs études, inaugurer ce monument !

 

C. Chabaneau.

 

(Revue des langues romanes d'avril 1885.)

 [1] = sic me ?

[2] Ms. dimz

[3] Ms. soschai.

[4] Ou e[l]s?

[5] Ms. toil. Cf. v. 41.

[6] Ms. reinauers.

[7] Ms. dongan.

[8] Corr. nom [re] creirai.

[9] Ms. senan lisc.

[10] Corr. sils, et locs au vers suivant ?

[11] Cette chanson se trouve encore, avec la même attribution, dans le ms. 2814 de la bibl. Riccardi, à Florence, et dans le chansonnier de M. Gil y Gil, à Saragosse. Voy. Mila y Fontanals, Notes sur trois mss. (Revue des l. r., X, 230.)

[12] Corr. un ?

[13] Corr. Quar ?

[14] Un blanc de plus de neuf lettres laissé à dessein par le copiste.

[15] Ms. deuria autreiar.

[16] Corr. s’aluec (allocet) ?

[17] Corr. lo camjars?

[18] Corr. quous?

[19] Corr. puj’a ?

[20] Il semble qu'il y ait ici une lacune. La phrase est interrompue et les idées ne se suivent pas. peut être le copiste a-t-il sauté du troisième vers d'un couplet au quatrième du vivant.

[21] Peut-être vaudrait-il mieux écrire Sobretotz en un seul mot, et mettre une virgule à la suite. C’était le surnom d'un ami de G. de Borneil.

[22] Ce nom, comme la plupart de ceux dont Sail est le premier élément, parait être un subriquet. Il conviendrait très bien à un clerc qui aurait, comme Arnaut de Mareuil, par exemple, quitté l'Eglise pour le « siècle. » Mais on ne raconte rien de pareil de Sail d'Escola. cf Sail de Broil, nom d'un bourgeois de Limoges au XIIIe siècle, Sail d'Agait, Sail de Claustra, nom de la sœur du dauphin d'Auvergne qui fut aimée de Peirol. Mais scola se montre aussi ailleurs que dans des noms composés, par exemple dans Hugo de scolla (Coutumes de Clairaveaux, p. 47), et l'on trouve quelquefois Sail (lat. Salius, Salium) isolé ou sans nom significatif à la suite.

[23] Cette pièce, la seule qui ne soit pas disputée à Sail d'Escoia, car celles qu'on rencontre encore sous son nom dans un ou deux mss. sont attribuées plus justement par un plus grand nombre à d'autres troubadours, se trouve seulement dans le ms. 856 de notre B. N. D'après M. Bartsch (Grundriss, 430, 1) elle se lirait aussi dans le ms. 15211 de la même bibliothèque sous le nom de Peire Bremon. Mais on l'y chercherait vainement. M. Bartsch l'a probablement confondue avec une chanson de Sordel qui commence, à deux mots près, par le même vers (Gran esfortz fai qui chanta per amor), et qui se trouve, en effet, dans ce ms., sous le nom de Peire Bremon. Ce qui prouve bien que la confusion que je suppose a dû avoir lieu, c’est que M. Bartsch, en mentionnant à sa vraie place (437, 17) la chanson on question de Sordel, a omis de citer le ms. 15211 parmi ceux qui la contiennent.

[24] Les lacunes de ce premier vers et des trois suivants, qu'on a remplies ici par conjecture, proviennent de l'ablation d'une lettre historiée dans le ms.

[25] Allusion à un roman ?

[26] « Parce que je l'appelai morte [bien qu'elle fût] vivante et bien portante. »

[27] Vers cité par Haynonard, qui le traduit peu exactement, sous emprendre (L. R., IV, 631).

[28] Ms. huey.

[29] Ms. mala migua.

[30] Ms. playeia.

[31] Ms. mingua.

[32] Ce troisième couplet a été publié isolément par Haynouard (Choix, v, 439).

[33] vers cité par Raynouard (L. r., v, 489).

[34] Raynonard qui cite ce passage (L. r. iv, 308), en a mal compris le sens.

[35] Cette chanson se trouve encore dans le ms. 2814 de la bibliothèque Riccardi, à Florence, qui l'attribue à Peire Vidal. Voy. Bartsch, Grundriss, 133, 5. - Les lacunes du premier et du dernier couplet, qu'on a remplies par conjecture, proviennent de l'ablation d'une miniature dans le ms. de Paris.

[36] Nos pren = ne peut lutter, entrer en comparaison.

[37] Ms. refranhs, antre forme du même mot.

[38] Ms. res.

[39] Ms. sen.

[40] Ms. deurion.

[41] Ms. trazagz.

[42] Le poète se parle et se répond à lui-même. Il n'a pas plus tôt exprimé son espoir (oc be...) qu'il se reprend à craindre (fors que de lieis... ), puis encore, aussitôt après, à espérer de nouveau (si fai...)

[43] Passage mal interprété par Raynouard, qui le cite comme exemple sous atur (L. R., II, 141 b.) Il faut traduire résistances brisées et non attachements rompus.

[44] Ms. non.

[45] Ms. ses.

[46] Copies dues à l'obligeance de M. L. Constans.

[47] Puysibot, hameau de la commune de Saint-Pierre-de-Frugie, canton de Jumilhac-le-Grand, arrondissement de Nontron. Cette localité a été omise par le vicomte de Gourgues, dans son Dictionnaire topographique de la Dordogne.

[48] Je néglige, pour cette pièce, comme pour les suivantes, les simples variantes de graphie.

[49] Ce dernier ms. n’a que le premier couplet.

[50] Corr. aver?

[51] Le copiste a dû substituer, par erreur, aux deux premières syllabes de ce vers celles qui commencent le suivant, à moins, cas plus douteux, que ce ne soit l'inverse. Je ne vois pas la correction.

[52] Corr. qu'en ?

[53] Corr. e ?

[54] Ms. trayt.

[55] Ce mot est effacé dans le ms.

[56] Ms. trait.

[57] Corr. ? Cf. v. 31.

[58] Elle se trouve dans C au fol. 269 ;dans I, au fol. 142 v°; dans R, au fol. 92 v°.

[59] On possède encore, dans le même rhythme et sur les mêmes rimes , deux coblas injurieuses échangées entre les jongleurs Guillem Baimon et Mola (Archiv. XXXIV, 412).

[60] Peut-être d'Aiguillon (Lot-et-Garonne).

[61] A identifier peut-être avec Lantelm, dont on possède deux tensons (Bartsch, Grundriss, 583( ?)). Je rappellerai qu'Albertet de Sisteron est aussi appelé Albert.

[62] Sauf quatorze vers (1-4; 15-17 ; 22-27] que Raymond en a extraits (Choix Y. 24*).

[63] « El era flacs( ?) e nualhos »  dit du même seigneur la razo du sirventés.

[64] Corr. pesanz ?

[65] = no en.

[66] Ms. en tan luec r.

[67] Du Rôle historique de Bertran de Born, p. 89 ; Romania, t. VIII, p. 268.

[68] il nous en reste encore six, sans compter une seconde pièce (No sai ni ni emperador) de Giraut de Borneil.

[69] Remarquons en passant qu'une confusion du même genre a dû se produire relativement à la chanson Dreg e razos es qu'ieu chant em demori, qne la plupart des anciens commentateurs de Pétrarque attribuent, non sans raison, ce semble à Arnaut Daniel (cf. Crescimbeni. rite de poeti provenzali, p. 25), et qui, dans l'une des deux seules copies que nous en possédions aujourd'hui (elle est anonyme dans l'autre), est mise sous le nom de Guilhem de saint-Gregori(*). Ce troubadour a composé, sur le modèle de la sextine d'Arnaut Daniel, un poème du même genre que nous avons encore; il aurait bien pu faire aussi de Dreg e razos une imitation, dont, grâce comme pour Bem plai, à quelque interpolation, des jongleurs ou des copistes n'auront pas su distinguer l'original. L'inverse parait avoir eu lieu pour sa sextine, dans un des mss. que Jean de Nostredame a eu à sa disposition, voy. mon édition de cet auteur, p. 182.

(*) Publiées l'une et l'outre dan les Gedichte de Mann, sous les n°s 109 et 437.

[70] C'est ce couplet qui manque dans les deux autres mss. M. Bartsch l'a considéré à tort (Grundriss, 364,5) comme le début d'une pièce différente de La lauzet el rossinhol.

[71] Ce couplet est le septième dans l'édition de M. Stimming.

[72] Couplet n° 1 dans les autres mss. et dans l'édition de M. Bartsch.

[73] Corr. Urgel.

[74] couplet n° 5 dans redit. Stimming.

[75] Corr. Beiriu e Sai? Bordel, se trouvant dans le couplet suivant, où la leçon est assurée par l'accord des mss., ne peut être ici qu'une faute. Je n'en vois pas la correction.

[76] Ms. conhat.

[77] Peut-être Chastres, près Cognac, siège d’une abbaye de l'ordre de saint Augustin, fondée en 1077.

[78] Sans doute St-Jean-d'Angely.

[79] Boutavant, château dans le Vexin. Il appartenait alors à Henri II. Philippe-Auguste s'en empara en 1202.

[80] Ms. bratas.

[81] J'ignore à quelle prophétie de Merlin cela peut faire allusion.

[82] Ce couplet manque dans Stimming et dans les autres mss.

[83] Couplet n° 8 dans Stimming.

[84] Deuxième tornada dans Stimming.

[85] Première tornada dans Stimming.

[86] Ms. priva.

[87] Ms. veira.

[88] «  Ni vos. » Ms. Nius.-

[89] Subst. verbal de estivar (moissonner).

[90] « nos » = nous (no vos). Raynouard, vos.

[91] Corr. tost ?

[92] Cor. cason ?

[93] Sic Raynouard. Corr. de sal al Caire ?

[94] Paris, Maisonneuve et C.

[95] Par m. A. Stimming, en 1879.

[96] Par M. U. A. Canello, en 1883.

[97] Mémoires de l'Académie de Modène, t. Il, p. 296. (De saint Martin me clam a saint Andrieu.)

[98] Pos n'aimerics a fait far meselança e batalha.

[99] t. i, p. 823.

[100] De vulgari cloquio, litb. II, cap. 2.

[101] Bernart de Ventadour (arrondissement da Tulle), Marie de Ventadour (de Turenne, arrondissement de Brive), Gui d'Ussel (arrondissement d’Ussel), Gaucelin Faidit (arrondissement d'Uzerche).

<<Retour