<<Retour

 

Archives Municipales de Périgueux     E dep 5021 –

Registre des Comptes du consulat de Périgueux – Série CC

 

CC 59 : Année 1340 -1341 -  Registre in 4o, 59 feuillets, papier. 

occitan ; scribe : de novembre 1340 au dimanche avant Carême 1341 le comptable Helias de Lunaut qui, ayant été fait prisonnier à Montanceix, a été remplacé par Laurens del Bosquet

 

folio 1r (note postérieure : Premier feuillet  M. H.)

Aysò qui s’ensec avem baylat per lo fach de la juridicsio.

 

Premieyramen baylem lo dulús avan la Senta Katerina a doas mas de papier, de las quals mezem la Ia en la chambra del cossolat e l’autra al comtador a metre lo comte, tornés :  VI s.

Item baylem a I fayschs de palha a metre en la chambra de cossolat, tornés :  VIII d.

Item baylem a I fayschs de glueys per metre en cossolat lo dicmenc que hòm fay lo sagramen, tornés :  VIII d.

Item baylem a I papier de una ma per metre en la chambra de cossolat per metre las esmendas, tornés :  III s. VI d.

Item baylem aus sirven qui anavan gatgar per lo pretz que avi’òm fach a pagar lo subside, lo dimartz avan la Senta Katerina, a Hugó de Chatuel, P. de Bolhac, Johan Maschart, Vidal, B. Ròqua, Marionat, Johan de Manha, los II trompador, P. del Vaure e P. Jolia, W. Maschal, a chascú XII (d.) tornés, monta tornés : XIIII s.

Item baylem a I masip qui portava los gatges que hòm gatgava, tornés :  VIII d.

Item baylem a I merlutz fresch que donet òm a Me G. de Bòrn per corrigir la apellacio que fezem de l’assignacio que Me P. de Combas fetz al Comte de ayssò que lo rey a en esta viela, tornés :  VI s. VI d.

Item baylem a Me P. de Verviela per grossar e per senhar l’apellacio que aviam facha de l’assignacio que Me P. de Combas avia fach del Comte del fach del commú e de las vendas e del seyel e de la cortz del Selarier, tornés :  II ll. X d.

Item baylem a I fayschs de glueys a metre en la chambra del cossolat, tornés :  VIII d.

 

Soma tornés :  LIII s. VI d. 

 

folio 1v

Item baylem a Helias de Papasòl per II cobdes e demiey de drap vermelh de S.-Lò que sofraychia a la rauba del torier, tornés :  I ll. V s.

Item baylem a VI cobdes d’eschaquat a Itier Chatuel a far rauba au servicial, tornés :  1 ll. XVI s.

Item baylem en Ia ma de papier que mez’òm al cossolat en la chambra, tornés :  III s.

Item baylem a I papier de Ia ma per metre las chauzas del procurador, tornés :  III s.

Item baylem a L’Essancnhat per gatgar aqueus que avian prestat al subside, tornés :  XII d.

Item baylem, que pagem lo divendres avan Nadal al seneschals de Peregòrs e de Quersí, de l’assignacio que li avia facha Mosénher l’Avesque de Beusvars de una finansa, la qual avia facha lo màyer e li cossols de l’an passat sò·y assaber N’Esteve del Pleyschat[1] màier per nom de las doas vielas, de IIIIC ll. de tornés, e agem ne letra de quitansa del seneschal e del tezaurier per nos e per la Ciptat, tornés :  XIXX ll.

Item baylem a XII sirven e a II escudiers del seneschal que vengen e se mezen en sazina sobre nos am mandamen del tezaurier quar no aviam pagat la dis dicha finansa desús, e esteren sobre nos XII jorn, e agen ne tornés :  X ll.

Item baylem en demieya liura de sera vert a hòp de seylar letras enpastadas que tramezem al rey per lo fach de cossolat, tornés :  II s. VI d.

Item baylem a Hugó de Chatuel e Helias de Combas que fezem velhar en Puey Abric en la semmana avan Nadal per estielgachar daus murtrier de Montensès, los quals devian venir, segon que nos avi’òm dich, a La Garda, tornés :  II s.VI d.

Item baylem, que donem per amor de Dieu a Ia femna qui nuiriga Ia filha la qual fo trobada, tornés :  VIII s.

Item baylem a Hugó de Chatuel e a B. Ròqua qui velheren en Puey Abric per estielgachar alcús murtrier de Montensés que devian venir a La Garda, segon que nos avi’òm dich, tornés :  III s.

 

Soma tornés :   XIXX XIIII ll.  IIII s.  V d.

 

folio 2r

Item baylem a Helias del Prat Lo Vielh e a Helias del Prat Lo Jove e a P. del Prat apelat Ficat e a R. Albert del Prat, qui foren mandat per saber la vertat d’alcús hòmes que dezi’òm que avian fach sagramen a lor de Montensés, que donem aus hòmes per beure, tornés :  II s.

Item baylem la vespra de Nadal, a IIII tòrchas de cera de XVI ll. que tramez’òm al maior ayschí quan es acomdumat, tornés  IIII ll.

Item baylem aus sirvens de cossolat, per penhorar aqueus que avian pescat[2] a pagar lo subside, tornés :   V s. VI d.

Item baylem a Ia ma de papier que ac lo contracomtadres, tornés :  III s.

Item baylem, que donem a II hòmes : Helias del Prat Lo Vielh e a Helias del Prat Lo Jove, que nos promezen que nos farian assaber quan las companhias de Montensés hyschirian raubar, tornés :  XII d.

Item baylem, que donem a I masip del capitayne de S. Chastier qui nos aportet letra, en la semmana avan Nadal, que nos ressalessam per alcunas chauzas que el avia auvit, tornés :  II s.

Item baylem, que donem a I masip qui nos aportet letra de Mosen Arnaut Bertran, jutge de Quersí, en qué mandava alcús segret, tornés :  II s.

Item baylem, aus penós de las trompas, comtat totas chauzas, e comtat sò que costeren de far, e comtat los cordós e comtat las fimbrias e comtat l’aurtz[3], tornés :  IIII ll. VI d.

 

Soma tornés :  VIII ll.  XVI s.

 

folio 2v

Item baylem, que donem a Mosen P. La Corla[4], nebot de l’official, per que fos de nòstre cosselh e per regardar lo procès qui era entre Johan de Sarlat e R. de Rey per lo fach de las assessas de las bóstias qui se menava davan nos, e a l’official son oncle, tornés :  IIII ll.

Item baylem, que donem a XII chapons, los quals foren donat per regardar lo dich prossès desús a Mosen P. Laynia, tornés :  I ll. III s.

Item baylem, en la semmana après l’An Nuòy, a seylar I mandamen que negús hòm no vendés mas a la moneda[5], tornés :  II s.

Item baylem, que pagem al Comte en la semmana avan la Sent Alari[6] per la renda que lhi devi’òm del terme de Nadal, que pres Mosen Ay. Lagut e Mosen B. Hythier, tornés :  XVI ll.

Item baylem a II mas de papier en la semmana avan la Sent Alary, per escrioyre los raubamen que aquilhs de Montensés avian fach duran trivas, tornés :  VI s.

Item baylem a Esteve de Bru per transcriore las enformasio que aviam fach daus raubamen desús dich, tornés :  I ll.

Item baylem a I masip qui portet letras a En P. Grimoart, que nos tramezés per escriout los raubamen qu’ilh de Montensés avian fach en l’aunor de Granhòl duran trivas, tornés :  III s.

Item baylem, que donem a IIas espias, que la una era d’Asnessa e l’autra de la parròffia de Montrenc, li qual nos jureren que ilh nos farian assaber quan las companhas[7] de Montensés hyschirian raubar, e qu’ilhs nos ne metrian VI a XII en nòstras mas, tornés :  I ll. I s.

 

Soma tornés :  XXVII ll.[8]  XV s.

 

folio 3r 

Item baylem, que donem a I masip qui portet letras a En P. Grimoart que·l mandem que nos saubés mandar si se fasia amàs de gens a Monreyals, tornés :  II s. VI d.

Item baylem a W. lo torier, en la semmana davan la Senta Katerina, per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  III s. VI d.

Item baylem, lo dulús après la Senta Katerina, per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  III s. VI d.

Item baylem, lo dulús avan la S. Andrio, al dich W. per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  III s. VI d.

Item baylem, lo dulús après la S. Andrio, al dich per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  III s. VI d.

Item baylem al dich W., lo dulús avan la Senta Lucia, per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  III s. VI d.

Item baylem, lo dulús après, al dich W. per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  III s. VI d.

Item baylem, lo dulús avan Nadal, al dich W. de Bòrn lo torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  III s. VI d.

Item baylem al dich torier, lo dulús après, per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  III s. VI d.

Item baylem al dich W. de Bòrn torier, lo dulús après la Pifania, per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  III s. VI d.

Item baylem, lo dulús après la Sent Alari, a W. lo torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  III s. VI d.

Item baylem, lo dulús avan la S. Conversio de S. Pauls, al dich W. per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  III s. VI d.

 

Soma tornés :  II ll.  I s.

 

folio 3v

Item baylem, lo dulús avan la Purifficacio de Nòstra Dòmpna, al dich W. per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  III s. VI d.

Item baylem al dich W., lo dulús après la dicha festa, per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  III s. VI d.

Item baylem al dich torier, lo dulús avan la S. Valentí, per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  III s. VI d.

Item baylem al dich W. de Bòrn torier, per son salari del toratge, tornés :  I ll. XII s.

Item baylem a P. Jolia albarestier, per lo dever que hòm li divia(sic) de la pensio que avia sobre la viela, tornés :  VIII s.

Item baylem, que donem per amor Dieu a sebelhier(sic)  la molher del torier qui era mòrta en cossolat, tornés :  X s.

Item baylem a las tòrchas que portem, lo darier duguòs de Charnal, lo ser que anem a Montensés, que pezavan XXXII ll. e I quart, costeren tornés :  VIII ll.

 

Soma tornés :  XI ll.  I s.  IX d.

 

folio 4r

Ayssò qui s’ensec an costat servizis e prezens.

 

Premieyramen, baylem a doas tòrchas de sera que pezaven VII ll., e per doas ll. de dobblós, e per VI pintas de pimen, que donem lo duguòs avan la S. Andrio a Mosen Yzarn de Lhautre, mestre de parlamen, lo qual era a ostal a maygó W. de Blanquet, tornés :  II ll. VII s. VII d.

Item baylem a III merlut fresch que donerem al jutge del rey los dos, e l’autre al procurador del rey, a l’asiza qui fo a la Senta Lucia, tornés :  XIX s.

Item donem la vespra de Nadal a Me P. La Pòrta, tornés :  I ll. XII s.

Item donem aquel meysch jorn a Me Itier del Chastanet, tornés :  I ll. XII s.

Item donem lo dich jorn a Me Johan Maymí, tornés :  I ll. XII s.

Item donem lo dich jorn a Me W. Calhó, tornés :  I ll. XII s.

Item donem a Me B. Ortic lo dich jorn, tornés :  I ll. 

Item donem a Grimoart de S. [Jania], capitayne de Brageyrac, VI pintas de vi qui costeren tornés :  III s.

Item baylem, la vespra de l’An Nuòy, a II sestier de sivada e a I saumada de vi vielh e a VI parelh de perlit e a VI conilh e a dotze chapós que donet òm al seneschalc, lo quals avia covidat lo maior e los cossols e gran re d’autres borzés de la viela que tenguessan festa am luy a l’An Nuòy, tornés : VI ll. VII s.

 

Soma tornés :  XVII ll.  VII d.

 

folio 4v

Ayssò qui s’ensec son li depte que devia la viela, los quals avem pagat.

 

Premieyramen baylem, que pagem a En W. del Puey, qui tenia en sentensa Arnaut de Rossel per IIII sestier e eymina de fromen que lhi devia a la soa partida de una soma que·n prezen quan lo dich Arnaut era cossol, l’an de mil e tres cent e quaranta ‘trenta’ e VIII, a far la charitat de la Pantacòsta, tornés :  VI ll.

Item pagem a Me Mayhyòu Au Costet, de la pensio que la viela lhy donava, lo jorn de la S. Vincent, a Nicholaut Lo Blanc son clerc, e agem ne letra de quitansa la qual receup Ay. de [Garnenc], tornés :  IIII ll.

 

Soma tornés :  X ll. 

 

folio 5r

Ayssò qui s’ensec avem baylat per nom de las exsecusios.

 

Premieyramen baylem aus sirvens per lor dever de I exsecusio que feyren de II hòmes qui foren banit per pals que avian panat aus Frayres Menors, tornés :  IIII s.

Item baylem a II fachs de buscha am qué foren corregut e banit li hòme desús dich, tornés :  V d.

Item baylem aus sirvens per lor dever de la Valada, qui fo correguda[9] tota sola nuda l’endemà de la Sent Alari, tornés :  IIII s.

 

Soma :  VIII s.  V d.  tornés

 

folio 5v

Ayssò qui s’ensec an costat viatges que hòm (a) fach per las cochas de la viela.

 

Premieyramen baylem, lo dimartz avan Nadal, a Me P. de Verviela e a W. de Seguí qui partiren lo dich jorn d’esta viela, que tramezem[10] en Fransa per la apellacio del maior e deus cossols que aviam fach de voluntat e del cosselh de la communa de l’assignasio que Me P. de Combas avia facha al Comte de Pereguòrs d’ayssò que lo rey a en esta viela, sò·y assaber lo comú e de la cort del Selarier e de las vendas de la parròffia S. Fron e del sayel, la qual chauza era en pregudisi de nos per los privilegis los quals avem daus rey qui son estat, e per cofermar la gràssia que l’avesque de Beusvars nos avia declarada com, per nulh mesfach que hòm d’esta viela fassa, li be no encoran ves Nòstre Senhor lo Rey ni ves autres, e per aver  l’ennobblizimen de P. de Brunet e de N’Helias Faure del Chastel e de B. de Graszinhac, e per aver autras letras las quals eran necessàrias a la viela, baylem al dich Me P. XXIIII deniers de l’escut, que valian aquel jorn chasque pessa V s. tornés, monten tuch tornés :  LX ll.

Item redet comte lo dich Me P. de Verviela, quan fo vengut en la semmana après la Chandelor, que avia, el e lo dich W., despendut en mesio de bocha – am Me W. La Garriga e am son clerc que meneren devès lo rey, e estet am lor VII jorns lo dich Me W. am son clerc per delhiorar las bezonhas de la viela – en LIIII jorn qu’en anar, qu’en tornar, qu’en estar en Fransa e en venir lo dich Me P. en mesio de bocha, tornés :  LII ll. V s.

Item despenderen en servizis que doneren per que agessan plus breu delhioransa d’ayssò que avian a delhiorar  per la viela, tornés :  IX ll. VIII s. e IIII deniers.

Item despenderen, que baylet a Ias chausas del dich W. e en II parelh de sabatós a W. e a Me P., tornés :  I ll. III s. I d.

Item bayleren, que doneren a Me W. La Garriga per que anès am lor a Pontoyza e lor eydès en sò que ilh avian a delhiorar per la viela, tornés :  VI ll. V s.

 

Soma tornés :  LX ll. 

 

folio 6r

Item bayleren a Me Adam per far los III ennoblizimen de P. de Brunet, de Helias Faure e de B. de Grezinhac e la letra de la cofermacio que lo rey nos fetz com li be no encoregessan, tornés :  XX ll.

Item baylerem al clerc de Me Adam per escriore las letras desús dichas, tornés :  I ll.

Item bayleren, lo dulús après la Conversio de S. Pauls, a Me Robbert Jussí, per la letra que cobreren de la cofermatòria daus encorremen daus bes, e per la revocatòria de l’assignacio que avi’òm facha al Comte, tornés :  X ll.

Item bayleren a son clerc per far las dichass letras, tornés :  X s.

Item despenderen en pargamí e en papier per metre la supplicacio en fransés, e en II cubertas a cubrir los rossís, tornés :  I ll. XVIII s. IX d.

 

Soma monta tot quan Me P a baylat en aquel viatge, comtat totas chauzas, tornés :  C II ll. X s. II d. mealha 

Resta que deu òm al dich Me P., part son salari, que a may baylat ostra las LX ll. qu’el avia receubut, tornés :  XLII ll. X s. II d. mealha

 

Item baylem a Mondí L’Essancnhat, lo divendres avan Nadal, que tramezem al seneschals al Mon de Dòma am letras clauzas, tornés :  X s.

Item baylem a W. de Gordó, lo qual tramezem en la companhia del nòstre seneschalc, lo duguòs après l’An Nuòy, al Pòrt Senta Maria en qué avian pres jorn las gens del rey de Franssa e aquilh del rey d’Anglatera per far restituir l’us a l’autre sò que avi’òm raubat e pres duran trivas[11], e lo dich W. portet en escrioy los raubamen que aqueus de Montensés avian fach, e despendet, en XII jorn que estet, en messio de bocha am son rossí e am son valet, tornés :  V ll. V s. I d.

 

Soma tornés :  V ll.  XV s.  I d. 

 

folio 6v

Item baylem a B. de Chaumon per lo logier del rossí, per XII jorn que lo dich Guilhem de Gordó menava quan anet al Pòrt Senta Maria, tornés :  I ll. IIII s.

Item baylem a B. Ròqua qui anet am lo dich Guilhem, per unas sabatas, tornés :  VII s.

Item baylem al dich B. Ròqua, per son trabalh, quan fo vengut, tornés :  V s.

 

Soma tornés :  I ll.  XVI s.

 

Soma que se monta tota la bayla de Helias de Lunaut :

       tornés :  IIIC e IIIIXX e III ll.  XVI s.  IX d.

 

(folios 7rv blancs – folios 8r- 12r : recettes du compte d’Helias de Lunaut –

folio 8r

Ayssò qui s’ensec son las receptas que a receubut Helias de Lunaut, de la juridicsio.

 

Premieyramen receubem de Ia sauma qui fo trobada per Hugó de Chatuel e non avia de senhor, rebatut la mesio que avia fach e rebatut lo tròtz que n’acz lo dich Hugó : tornés  XIX s. VI d.

Item receubem deus cossols de la Ciptat, per la lor partz d’aquò que agen li sirven del seneschal per la exsecusio que feyren sobre nos de la finansa que avia fach N’Esteves del Pleyschat, màier d’avan nos, a Mosenhor l’Avesque de Beusvars, tornés :  II lb.

Item receubem daus deniers Dieu que hòm gitet en las assesas de la viela : tornés I lb. VII s. V d.

  Item receubem deus cossols de la Ciptat, per II cobdes e demiey de vetat a partir la rauba del lor sirven : tornés I lb. VI s.

Item receubem daus cossols de la Ciptat, de la lor part que lor eschaya a pagar de la finansa que N’Esteves del playschat màier en l’an passat fet am Mosenher l’Avesque de Beusvars, sò·y assaber de IIC lb. de la premieyra paga :  XXXVIII lb. VI s. VIII d.

Item receubem de I pòrcz qui fo trobat per Hel. Boní e fo vendut XXV s. tornés a P. de Vinheyrac, e·l dich Hel. ac ne son tertz, resta a la viela : tornés XVI s. VIII d.

Item receubem de Guillerma Yrada molher de R. de [Bonacre], qui fo trobada en avolteri per P. e per R. Jolia albarestiers, LX s. e I d. pergozís, dels quals lo dich P. e R. Jolia agen ne lo tertz, resta a la viela : Resta a la viela : tornés I lb. XII s. I d.

Item receubem de Guilh. Concor cosdurier, qui fo trobat en avolteri am Ia femna qui avia maritz, per si e per la femna VI lb. II d., de qué agen li sirven qui los troberen lo tertz, resta a la viela : tornés III lb. IIII s. II d.

 

Soma tornés :  XLIIII lb.  XII s.  VI d.

 

folio 8v

Item receubem de [Arnio] [Girmà] fromatgier, per Ia esmenda que devia quar avia vendut a [brecós][12], ostra la deffesa que aviam facha que hòm no vendés mas a la moneda tornés : I lb.

Item receubem de P. de Vitrac fromatgier per Ia esmenda, que avia vendut a brecós, ostra la deffesa que avia fach que hòm no vendés mas a la moneda tornés :  X s.

Item receubem de la molher Esteve de Bru per Ia esmenda, que avia vendut a brecós, ostra la deffessa que aviam fach que hòm no vendés mas a la moneda tornés :  IIII s.

Item receubem de Guill. Torier de la paròffia de Biras per Ia esmenda, que avia vendut a brecós, ostra la deffesa que aviam fach que hòm no vendés mas a la moneda tornés : IIII s.

Item receubem de Bernarda del Chastanet, que paget per II hòmes de fòra qui foren condampnat en Ia esmenda quar vendian a brecós, ostra la deffessa que hòm avia fac que hòm no vendessen mas a la moneda tornés : VIII s.

Item receubem de Maria de La Cresparia, per Ia esmenda que avia vendut a brecós, ostra la deffessa que aviam facha que hòm no vendés mas a la moneda tornés :  X s.

Item receubem que prestet lo màier a pagar la renda que devi’òm al Comte del terme de Nadal : VIII florís de Florensa que valian aladoncz tornés :  XVI lb.

 

Soma tornés :  XVIII lb.  XIIII s. 

 

folio 9r

          Ayssò qui s’ensec a receubut Hel. de Lunaut de las assessas de la viela

 

Premieyramen de Hel. Maufre per l’assessa de las bladarias : tornés X lb. XVIII s. VIII d.

Item receubem de Joh. de Pomel per l’assessa de la garda del blat : tornés VI lb.

Item receubem de Amanio de Lunaut per l’assessa de panatarias : tornés XII lb.

Item receubem de G. de Rambert per l’assessa de las mezuras del vi : tornés IX lb. XV s.

Item receubem de P. de Maystre Bonet per l’assessa del pes de Borzés : tornés XII lb.

Item receubem de R. Seguí per l’assessa de las mealhas del pes de l’Albergaria : tornés XVI s.

Item receubem de St. de Bru per l’assessa de l’enquant : tornés II lb. VI s. V d.

Item receubem de  Hel. d’Espelrit per l’assessa de la pòrta del Pon :  XVI s. X d.

Item receubem de P. del Vaure per l’assessa de la vinada de la parròffia S. Martí e de S. Silà e de l’Agulharia e de Talhafer  : tornés IIII lb.

Item receubem de Arnaut de Margòt de St Alari per l’assessa de la vinada de St Alari, de l’Albergaria, de Las Fargas e del borcz de [Sanos] e de Rua Nòva e de Bocharia : tornés VI lb. VIII s.

Item receubem de W. de Jalat per l’assessa de la pòrta Agulharia : tornés II lb. XVI s.

Item receubem de Itier de Manha que deu pagar a Hel. de Lunaut : tornés I lb. IIII s.

 

Soma tornés :  LXIX lb.  XI d.

 

folio 9v

Ayssò que s’ensec a receubut Hel. de Lunaut per l’assessa de las bostias

 

Premieyramen per la ma de Esteve de Besseda per lo pes de l’Albergaria :  tornés IIII lb. III s.

Item per la ma de G. de Rambert per lo pes de l’Arsaut :  tornés IX lb ment II d.

Item per la ma de P. Las Cotz per lo pes de S. Fron :  tornés XIIII lb  X s.

Item per la ma de Huget de Rodes per lo pes de l’Agulharia :  tornés XIIII lb  X s.

Item per la ma de R. de Rey :  tornés XVI lb.

 

Item receubem del maior que prestet a pagar la finansa de[13] N’Esteve del Pleyschat màier en l’an passat davan nos avia fach am l’Avesque de Beusvars XVI denier de l’escutz, los quals valian lo jorn que los baylet : tornés XLI lb. XII s.

Item receubem en XXIIII deniers de l’escutz que prestet Arnaut de Rossel, lo dimartz avan Nadal, que tramezem Me P. de Verviela e W. de Seguí a París, valian tornés : LX lb.

Item receubem que prestet lo màier a pagar sò que s’ensec que comtem per baylat en las baylas : premieyramen a II masip qui porteren letras : tornés IIII s. – Item per far los penós, partz aquò que Hel. avia  baylat : tornés XXIIII s. –  Item a I mandamen seylar : tornés : II s. –  Item a III merlutz frescz que donet òm al jutge e al procuradordel rey : tornés  XIX s. –  Item a VI pintas de vi que donet òm al capitayne de Brageyrac : tornés III s. –  Item a I prezen que fo fach al seneschal la vespra de l’An Nuòy part aquò que Hel. baylet :  tornés C s. ment XII d. –  Item X s. a R. L’Esscarnhat per I viatge que fetz al Mon de Doma, monta tot : tornés VIII lb. V s.

 

Soma tornés :  VIIXX XIIII lb.  VII s.  IIII d.

 

folio 10r

     Ayssò qui s’ensec a receubut Hel. de Lunaut del prestz qui fo fach per lo subsidi qui[14] finet N’Esteve del Pleyschat màier en l’an passat am l’Avesque de Beusvars, e totas las somas son a tornés.

 

B. de Mercier : XX s. –  P. de d’Alvera : XX s. –  Hel. d’Agonac : XXX s. –  P. de Barri filh qui fo de Joh. : X s. –  Hel. de Taurel : XLs. –  R. Lo Penhedor : XX s. –  Me B. Ortic : IIII lb. –  P. de Verviela : XL s. –  Joh. de Puey Meyà : XX s. –  P. de Bonabocha : X s. –  B. Clopaut : XX s. –  R. de Brunet : XXX s. –  Hel. de Malfre, B. de Vinharier :   LX s. –  Hel. Jaudó : XX s. –  G. de Violeta : XXV s. –  Rda de Rambert : X s. –  Hel. Marbòt : XX s. –  P. de Girbert : XX s. –  La dòmna d’Espelrit X s. –  B. Jaubert : XV s.

–  W. Morlà : X s. –  Hel. del Sòl : XX s. –  Bertran de Cohortz : XL s. –  St. de Petitias : V s. –  G. de L’Espital : XX s. –  Hel. Minhòt : XX s. –  St. Vachier : X s. –  P. Vidal : XX s. –  W. Saunier : X s. –  P. Garrel : XX s. –  La dòmna [Dagues], Ar. Jalat : C s. –  Aymar de Silvestre : XX s. –  R. del Lacel : XL s. – La dòmna de Bulhfarina : XLs. –  Hel. de Grosset : XL s. –  Hel. de Bòrn : Xs. –  P. Rossenc : VI s. –  Joh de Faure : X s. –  Hel. La Boaria lo Vielh : XL s. –  Grimoart jalat : X s. –  Hel. de Chapelier : X s. –  W. de Mongòy : XX s. –  G. Johan : XL s. –  Ar. del Sern : XX s. –  P. de Puey Meyà : XXV s. –  G. Bertholmyo : XL s. –  Joh. Gandasal : XL s. –  Aymar del perier : XX s. –  Ay. de Boytz : X s. –  B. Bazí : XL s. –  Itier del Lacel : XXX s. –  P. d’Audemar : L s. –  W. de Bru : XXX s. –  P. Faure : X s. –  Aymar de Clercz : XX s. –  St. de Vaus : X s . –  W. de Jaudó : X s. –  P. Albà : V s. –  W. de Ferran : XXs. –  B. de Petit : XX s. –  It. Bayle : XV s. –  St. del puey : XX s ; –  W. La Cheza : XX s. –  Gui [Danel] X s. –  Joh. de Jaudó : XII s. VI d. –  Robb. de Sirvendó : X s. –   P. de Martí : X s. –  R. de Cortés : L s.

 

Soma tornés :  IIIIXX I lb.  VIII s.  VI d.

 

 

 

 

 

 

 

 

folio 13r (folio 12v blanc)

Ayssò qui s’ensec es lo comptes de Laurens del Bosquet, de ayssò que a baylat e receubut, lo qual fo comptadres de la viela lo dicmenc avan Caresme l’an de Nòstre Senhor M CCC XLI, per fauta de Helias de Lunaut, lo qual fo era comtadres de la viela, lo qual era pres a Montensés, e no n’aviam ges.

 

Ayssò qui s’ensec son las pagas que avem fach aus sirvens a las festas qui s’ensegen.

 

A Pasques :

P. Porchier, tornés : IIII s. –  Ay. Alamigó, tornés : IIII s.  –  Helias de Combas, tornés : IIII s.  –  P. del Clòt, tornés : IIII s.  –  Johan de Narbona, tornés : IIII s.  –  Hugó de Chatuel, tornés : IIII s.  –  W. Maschal, tornés  IIII s.  –  P. de Bolhac, tornés : IIII s.  –  G. de Marió, tornés : IIII s.  –  Johan de Manha, tornés : IIII s.  –  Steve Migó, tornés : IIII s.  –  P. de Metge garda de la viela, tornés : IIII s.  –  Helia Vidal, tornés : IIII s.  –  P. del Vaure, tornés : IIII s.  –  al servicial, tornés : IIII s.  –  P. Jolia torier, tornés : VIII s.

 

A la Sanch Johant :

P. Porchier, tornés : IIII s.  –  Ay. Alamigó, tornés : IIII s.  –  Helias de Combas, tornés :  IIII s.  –  P. del Clot, tornés : IIII s.  –  Johan de Narbona, tornés : IIII s.  –  Hugó de Chatuel, tornés : IIII s.  –  W. Maschal, tornés : IIII s.  –  P. de Bolhac, tornés : IIII s.  –  G. de Marió, tornés : IIII s.  –  Johan de Manha, tornés : IIII s.  –  Steve Migó, tornés : IIII s.  –  P. de Metge garda, tornés : IIII s.  –  Helias Vidal, tornés : IIII s.  –  P. del Vaure, tornés : IIII s.  –  al servicial, tornés : IIII s.  –  P. Jolia torier, tornés : VIII s.

 

A la festa de la Tot Sanchs :

P. Porcheyró, tornés : IIII s.  –  Ay. Alamigó, tornés : IIII s.  –  Helias de Combas, tornés : IIII s.  –  P. del Clot, tornés : IIII s.  –  Johan de Narbona, tornés : IIII s.  –  Hugó de Chatuel, tornés : IIII s.  –  W. Maschal, tornés : IIII s.  –  P. de Bolhac, tornés : IIII s.  –  G. de Marió, tornés :  IIII s.  –  Johan de Manha, tornés :  IIII s.  –  Steve Migó, tornés :  IIII s.  –  P. de Metge garda, tornés : IIII s.  –  Helias Vidal, tornés : IIII s.  –  P. del Vaure, tornés :  IIII s.  –  lo servicial, tornés : IIII s.  –  Cortés torier, tornés : VIII s.

 

Soma tornés :  X ll.  IIII s.

 

folio 13v

Ayssò qui s’ensec a costat la festa de Sanch Johant.

 

Premieyramen baylem a l’Enpeyrador de Verdú, tornés : VIII s.  –  Item baylem al Rey del Pon, tornés : VIII s. –  Item baylem al Ducx de la Lemotgana, tornés : VIII s.  –  Item baylem al Marqués de Rua Nhòva, tornés : III s.  –  Item baylem a l’Abat de S. Silà, tornés : IIII s.  –  Item baylem al Comte de Talhafer, tornés : IIII s.

Item baylem en raus qui fo gitat per la Clautra, tornés :  XVIII d.

Item baylem en garlandas, tornés :  VI s. VI d.

Item baylem en pa e en vi per beure, tornés :  I ll. II s.

 

  Soma tornés :  LXVI s.

 

folio 14r

Ayssò qui s’ensec avem baylat per los despens daus preygoniers.

 

Premieyramen baylem al torier, lo dicmenc avan la Cathedra de S. Peyre, per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  III s. VIII d.

Item baylem, lo dicmenc après, al dich torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  VI s.

Item baylem, lo dicmenc davan Miey Caresme, al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  VI s. II d.

Item baylem, lo dicmenc après Miey Caresme, al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  IIII s. VI d.

Item baylem, lo dicmenc de las Pacios, al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  V s. VI d.

Item baylem, lo dicmenc del Rampalm, al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  VI s.

Item baylem, lo dulús après Pasques, al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  VI s.

Item baylem, la optava de Pasques, al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  IIII s. VI d.

Item baylem, lo dicmenc après la optava de Pasques, al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  VI s.

Item baylem, lo dicmenc avan la S. Gòrgi, al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  VI s.

Item baylem, lo dicmenc avan la S. Frontays, al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  VI s. VI d.

Item baylem, lo dicmenc après la Senta Crotz[15], al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  VI s. VI d.

Item baylem, lo dicmenc après la S. Nicholaus de may, al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  VI s. VI d.

Item baylem, lo dicmenc avan la S. Memòri, al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  VI s. 

Item, lo jorn de la S. Memòri, per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  VI s. 

Item baylem, la optava de la S. Memòri, al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  VI s. 

 

  Soma tornés :  IIII ll.  XIII s.  IIII d.

 

folio 14v

Item baylem, lo dicmenc avan la S. Bernabè, al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  VI s. 

Item baylem, lo dicmenc après la S. Bernabè, al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  VI s. 

Item baylem, lo dicmenc avan la S. Johan Babtista, al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  VI s. 

Item baylem, lo dicmenc après la festa de la S. P e la S. Pauls, al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  VI s. 

Item baylem, lo dicmenc avan la Tranlacio de S. Beneyt, al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  VI s. 

Item baylem, lo dicmenc après la dich festa, al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  VI s. 

Item baylem al torier, lo dicmenc avan la Magdalena, per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  VI s. 

Item baylem al torier, lo dicmenc après la S. Jacme e la S. Cristòfol, per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  VI s. 

Item baylem, lo dicmenc avan la S. Sis, al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  VI s. 

Item baylem, lo dicmenc après la S. Laurens, al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  VI s. 

Item baylem, lo dicmenc après l’Assompcio de Nòstra Dòmna, al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  VI s

Item baylem, lo dicmenc après la S. Bertholmyo, al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  VI s. 

Item baylem, lo dicmenc avan la S. Johan Degolasi, al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  VI s. 

Item baylem, lo dicmenc avan la Exaltacio de la Senta Crotz de vendemnhas al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  IIII s. VI d.

Item baylem, lo dicmenc avan la S. Mathieu, al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  IIII s. VI d.

Item baylem, lo dicmenc avan la S. Michel, al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  IIII s.

Item baylem, lo jorn de la S. Michel, al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  IIII s.

Item baylem, lo dicmenc en la optava de la dicha festa, al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  IIII s.

 

  Soma tornés :  IIII ll.  XVIII s. 

 

folio 15r

Item baylem, lo dicmenc avan la S. Luc, al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  VI s.

Item baylem, lo dicmenc avan la S. Fron, al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :   VI s.

Item baylem, lo dicmenc avan la Tot Sanch, al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  VI s. VI d.

Item baylem, lo dicmenc avan la S. Martí, al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  VI s. VI d.

Item baylem, lo dicmen en la festa de S. Martí, al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  VI s. VI d.

Item baylem, lo dicmen en la optava de la dicha festa de S. Martí, al torier per aver pa aus preygoniers per VII jorn, tornés :  VI s. VI d.

 

Soma tornés :  XXXV s. 

 

folio 15v

Ayssò qui s’ensec avem baylat per far las exsecusios.

 

Premieyramen baylem aus sirvens, per Ia execusio que feyren de Robert Rabí, de Bordelha, a cuy osteren l’aurelha e fo banit, lo divendres après la XVena de Pasques, tornés :  IIII s.

Item baylem al servicial qui la li otet[16], tornés :  II s.

Item baylem aquel meyschs jorn aus sirvens, per una autra execusio que feyren de Arnaut dich Cacolia, de S. Saverí de Gosta Bigòra, lo qual fo pendut, tornés :  IIII s.

Item al servicial, tornés :  IIII s.

Item baylem, lo dimercres après las Roazós, aus sirvens per IIas excecusios que feyren de Ra Gayschona, de la Ciptat, (e) de Wa de Bayle, del Puey Sanch Fron, las quals foren banidas, tornés ;  V s.

Item baylem, lo dissabde après la S. Bernabè, aus sirvens per far Ia excecusio que feyren de P. de Puey Andró, de la parròffia de S. Crespí, lo qual fo pendut, tornés :  IIII s.

Item al servicial, tornés :  IIII s.

Item baylem, lo dulús avan la Nativitat de S. Johan, aus sirvens per far Ia excescusio que feyren de Johan de Condom, en autra manieyra apelat Bregalhat de Maupan, lo qual fo charreyat e pendut, tornés :  IIII s.

Item al servicial, tornés :  IIII s.

Item baylem aquel meyschs jorn aus sirvens, per autra excecusio que feyren de B. Esparró, de la parròffia de Sanilhac, lo qual fo pendut, tornés :  IIII s.

Item al servicial, tornés :  IIII s.

Item baylem aus sirvens, per IIas excecusios que feyren de Helias Ròqua e de Helias Salseyró, ausquals ostet òm los punch dret al Coderc e los chap entre las doas vielas, e foren mes lo punch de Helias Ròqua en la pòrta Albergaria, e lo punch de Helias Salseyró sobre la barbacana de Talhafer, e li dus chap sobre IIas latas sobre la tor qui es josta la garrida de Talhafer, e pueys li còrs foren chareyat … (suite page suivante)

 

Soma tornés :  II ll.  III s.

 

folio 16r 

… ensay que en Escòrnabuòy, e aquí foren pendut per las eschelas, tornés :  VIII s.

Item baylem al servicial, tornés :  VIII s.

Item baylem lo jorn de la S. Bertholmio, per IIas excecusios que feyren li sirvens, de B. de S. Satorní, d’Albí, e de P de Berbigieyras, de Còrdoa de la dyoceza d’Albi, li qual foren chareyat e pendut, tornés :  VIII s.

Item al servicial, tornés :  VIII s.

Item baylem lo jorn de la S. Luc, per III excecusios que feyren li sirvens daus tres sirvens de Montensés, li qual foren pendut, tornés :  XII s.

Item al servicial, tornés :  XII s.

Item baylem aus sirvens, quan la Valada fo correguda quan la trobet òm en avolteri, tornés :  IIII s.

Item baylem aus sirvens, quan la [Lidrolha] de Sent Alari fo correguda quan fo trobada en avolteri, tornés :  IIII s.

Item baylem a I hòme de la onor d’Agonac, per lo logier de una esgua que chareyet l’u daus dos hòmes nomnat desús, sò·y assaber B. Satorní e P. de Berbegieyras, tornés :  III s. IX d.

Item baylem a B. de Rambert, per còrdas que aviam pres de luy en parssialhas per far las excecusios daus hòmes qui eran estat chareyat e pendut, tornés :  I ll. II s. VI d.

 

Soma tornés :  IIII ll.  X s. III d.

 

folio 16v

Ayssò qui s’ensec avem balhat per lo fach de la juridicio.

 

Premieyramen, baylem a sertàs goraus qui muderen las cayschas de la cambra del cossolat, per lo fuòc qui s’i pres, en la maygó de Helias de París, tornés :  VIII d.

Item baylem al trompador e a Helias Vidal qui lor oyderen, tornés :  V d.

Item baylem, lo dulús avan la Cathedra de S. P., a Ia ma de papier que fazia mestier a escriore en la chambra de cossolat, tornés :  (oublié)

Item baylem aus dos Savoyés, per la ma de R. de Rey, qui foren pres a Montensés, de comandamen del maior e deux cossols que lor donet òm, quar eran òmes estranch e no avian de qué viore, tornés :  X ll.

Item baylem, lo dimercres après la S. Maciàs, a Hugó de Chatuel, per si e per los autres sirvens, per tornar las cayschas en la chambra de cossolat, que n’avi’òm gitadas, per lo fuòc qui s’era pres,  en la maygó de Helias de París, tornés :  XII d.

Item baylem a XV sirvens, la vespra de la S. Gregòri, li quals esvieren Me Helias La Brugieyra, qui nos avia pregat que los lhi prestesam per la dobta qui era sobre los chamís, que no auzav’òm anar segar ensay que Agonac, e fet los ne tornar de Sept Fon, e donem lor a chascú Ia florada, monta tornés :  XVIII s. IX d.

Item baylem a P. Porcheyró trompador, per Ia trompa a trompar a las justizias, lo dissabde après la S. Gregòri, tornés :  IX s.

Item baylem a R. Jolia, per XIII tòrchas, qui pezavan XXV ll. e III quartz, per far lo gach a la venguda de l’evesque, e costava chasque ll. V s. IIII d. tornés, monta tornés :  VI ll. XVII s. IIII d.

Item baylem, en sera vertz per saylar letras, e per I massapa, tornés : III s. IIII d.

Item baylem a W. de Gordó, per aver la coffecio del frayre de [Botlantz] per trametre a Engolesme, per lo comandamen del maior, tornés :  VI s.

Item baylem a Johan de Faure, per almòna que fezem a P. Salseyró quan murit, qui era garda de la viela lo qual era en sentensa, a hòp de far sebelhir, per lo comandamen del maior, tornés :  XVI s.

Item baylem per Ia ma de papier, que portet G. de Marió en la chambra de cossolat, tornés :  III s.

Item baylem a Robbert de Cortés e a P. de Metge, per lor ajornamen daus borzés qui foren ajornat davan lo seneschal, tornés :  IIII s.

 

Soma tornés :  XX ll.  II s. II d.

 

folio17r

Item baylem, lo dicmenc après la obtava de Pasques, aus sirvens del tezaurier qui eran vengut sobre nos per far pagar sò que arestava de la finansa la quals avia facha N’Esteve del Pleyschat, màier davan nos, am Mosenhor l’Avesque de Beusvars, per lor gatges, tornés :  III ll.

Item baylem a B. de Roffiac, clers del seneschal, per Ia enformacio la qual fetz com li be no encorregessan per negunt mesfach que hòm d’esta viela fezés, la quals fetz al temps de N’Esteve del Pleyschat màier davan nos, e·l dich Esteve fetz nos ne relacio que lo dich clers no n’era estat pagat, ac ne tornés :  I ll. X s.

Item baylem a Arnaut de Rossel, per Ia pessa menc IIII cobdes de vermelh de S. P. a partir las raubas daus sirvens, tornés :  XXIII ll.

Item baylem a Itier Chatuel, per Ia pessa de vetat jaune a partir am lo dich vermelh per far raubas aus sirvens, tornés :  XXV ll.

Item baylem, per demieya ma de papier, que tramezem al cossolat per lo filh de Helias de Pelicier, tornés :  XX d.

Item baylem a Steve de Bru, per transcriore en cossolat los sirvens que hòm prezentava per anar a Montensés, e per far la copia d’aqueus qui hy aneren, tornés :  V s.

Item baylem aus sirvens de cossolat per gatgar aqueus que no avian presentat los sirvens, e aus goraus qui portavan los gatges, tornés :  III s. VIII d.

Item baylem, lo dicmenc après la XVena de Pasques, a II sirvens de Monpelier, li qual eran vengut sobre la viela per I depte que W. de Seguí avia pres coma procuradres de la viela a París per delhiorar las bezonhas de la viela, e beyleren lor per lor gatges, tornés :  II ll. X s.

Item baylem a Helias de Papasòl, per III ll. de chandelas, de las quals pres òm la Ia quan intret l’avesque, e l’autra quan fo pres Puey Peyrós, e l’autra lo ser que velhet òm en cossolat li sirvens[17] lo dich P. de Puey Perós, tornés :  III s. IX d.

Item baylem a Helias de Papasòl, per aver la absolecio daus clers qui avian mes lo maior e los cossols en sentensa[18], e per aver la absolecio de Me Johan Beló, tornés :  XIIII d. me

 

Soma tornés :  LV ll.  XV s. III d. mealha

 

folio 17v

Item baylem aus sirvens qui gatgeren aqueus qui avian prestat a pagar[19] lo subsidi, rebatut sò que n’avem levat de las penhoras, tornés :  I ll.

Item baylem a Me W. de Rey, per far metre Ia annexa del seneschal al mandamen del merchat d’Agonac en qué lor fo enebit que fezesan merchat, tornés :  VI s.

Item baylem a Me G. La Cheza, per aver la absolucio del mayor e deus cossols qui eran en sentensa a l’eytansa del procurador de la cort de l’official promovedor[20] Me P. Beló, tornés :  II s. IIII d.

Item baylem, a Ia ma de papier que tramezem al cossolat, que hy fazia mestier per escrioure alcunas bezonhas, tornés :  III s.

Item baylem, a Ia ma de papier, per metre los sirvens que hòm fetz per trametre al seti de Montensés, e per far los chartrels de las companhias deus sirvens, e per metre las presentacio, tornés :  III s.

Item baylem al servicial, per unas maniòtas que comprem del pendart de Brageyrac son companhó, que avia aportat de fòra, tornés :  IIII s.

Item baylem a Mingòt de Malvezí e a son companhó, merchadiers de Toloza, li qual foren raubat pròp de S. Dreu, e no avian am qué s’entornesan, e donem lor per amor Dieu, tornés :  X s .

Item baylem, a II fayschs de raus a metre en la chambra de cossolat, tornés :  VI d.

Item baylem aus sirvens de la viela, per gatgar aqueus a cuy avi’òm commandat a far los sirvens que tramezem al seti de Montensés, e aus hòmes qui portavan los gatges, tornés :  IIII s.

Item baylem, lo duguòs aprop la S. Bernabè, que donem a I masip del seneschal qui nos avia aportat letras clauzas, tornés :  V s.

Item baylem a Steve Micó, per Ia citacio que tramezem a Plazac per far citar Me W. Jaubert qui nos tenia en sentensa, tornés :  III s.

Item baylem aus sirvens de cossolat, lo dimart avan la S. Johan, per beure, que avian destret Brigalhat de Maupan e B. Esparó, espia de Montensés, tornés :  II s.

 

Soma tornés :  III ll.  II s. X d.

 

folio 18r

Item baylem aus sirvens de cossolat qui gatgeren am lo maior aqueus qui devian del talh qui fo fach de Mosen Corbaran, am aquò que n’agen li hòmes qui portavan los gatges, tornés :  IIII s.

Item baylem aus sirvens de cossolat qui aneren un autre jorn gatgar ses lo maior per lo fach desús, am aqueus qui portavan los gatges, tornés :  III s. V d.

Item baylem aus sirvens de cossolat qui aneren un autra[21] jorn gatgar per lo meyschs fach, am aqueus qui portavan los gatges, tornés :  III s. V d.

Item baylem a R. Miquel, de Dòma, per la copia de I mandamen e de Ia comisio facha al procurador del rey e a Me B. La Glieyga per lo fach de fogatge, tornés :  X s.

Item baylem a G. del Vinal, per escrio que fetz quan anava am lo bayle e am Johan de La Pòrta per mostar[22] las armaduras per la viela, tornés :  XV d.

Item baylem a G. de Marió, per trabalh que fetz per regardar los atilhamen de la viela desobre los portals, tornés :  II s.

Item baylem, en IIas mas de papier que tramezem al mayor en cossolat, que lhy fazian mestier, tornés :  VI s. IX d.

Item baylem a Helias Boní, lo qual anet am I notari e am II testimònis baylar los chartrels a sertàs hòmes de las companhias que devian pagar lo talh de la establida que avia pres Mosen Corbaran, que despenderen, tornés :  VIII s. VI d.

Item baylem a Helias Boní, per autre comandamen e per baylar autres chartrels a las companhias a cuy fo comandat que fezesan los sirvens que hòm tramés al seti de Montensés, a luy e notari e II testimònis, tornés :  XII s. XI d.

Item baylem a Helias Boní, per far portar aus Frayres Menors e per far tornar los liech que p(re)stet òm al seneschal quan venc am gens ab armas per metre lo seti a Montensés, tornés :  XVIII d.

Item baylem a Helias de Bernabè e a G. Bertholmyo e a Me Johan Guilhó, per unas platas e per Ia barbuda garnida e per unas faudas e mangas garnidas e per I colar que comprem de lor, que prestet òm al seneschal, de cosselh e de voluntat daus XXX prodòmes, que lo dich seneschal avia suppligat que hòm li prestès II arney garnit, e doptavam que si li layschès òm a pequar fos màier dompnatges, costet tornés :  XX ll.

 

Soma tornés :  XXII ll.  XV s. II d.

 

folio 18v

Item baylem, per unas platas e per Ia barbuda garnida e per unas faudas e mangas garnidas e per I colar garnit que comprem de Helias Seguí nostre mayor, que prestem de voluntat e de cosselh daus XXX prodòmes al seneschal de Peregòrs e de Quersí quan mes lo seti a Montensés, que lo dich seneschal nos avia pregat que·l prestesam II arneys garnit, e doptavam que si li leyschesam pequar[23] que fos màier dampnatges, costet tornés :  XXVI ll.

Item baylem, que pagem per la finansa de N’Esteve del Pleschat, màier davan nos, que avia fach am l’avesque de Beusvars, la qual finansa era assignada al nostre seneschal per razó del darier terme, comtat IIIIXX X ll. tornés que pagem al dich Steve del Playschat per nom del dich seneschal per nos e per la Ciptat, e agem ne letra de quitansa del seneschal e del tezaurier de IIIIC ll. que se monta la finansa, pagem lo dicmenc aprop la obtava de Pasques, tornés :  IXXX ll.

Item baylem, a VIII ll. menc I quart de sera, a far II tòrchas que pres lo màier a far lo gach lo divendres après la S. P. e la S. Palus[24], tornés :  II ll. VI s. VI d. 

Item baylem en raus per metre en la chambra de cossolat quant lo seneschals hy venc, tornés :  Vd.

Item baylem a R. lo penhedor, per repenher lo penoncel que porteren li sirven que tramezem al seti de Montensés, tornés :  V s.

Item baylem a W. de Gordó, per ayssò que despenderen li sirvens que velheren Ròqua e Salseyró tota la nuòcx, per sopar en pa , en vi e per pitansa, tornés :  XVIII s.

Item baylem a P. Mathyo, per gardar e per far tetar II chabrit qui foren donat al seneschal, tornés :  II s. VI d.

Item baylem[25], per I esturmen que avia fach de la pòrta de la Ciptat, e de apellacio que avia fach al temps que En W. del Puey era màier[26], tornés :  XII s.

Item baylem aus sirvens qui gatgeren los rebelles e aus goraus qui portavan los gatges, lo dulús avan la S. Jacme e la S. Cristòfol, tornés :  IIII s.

Item baylem, per Ia ma de papier que tramezem al cossolat, tornés :  III s. VI d.

 

Soma tornés :  CCX ll.  XI s. XI d.

 

folio 19r

Item baylem aus sirvens qui destreyschen B. Saturní d’Albí e P de Berbegieyras de Còrdo, per beure, tornés :  XVI d.

Item baylem a Arnaut de Lunaut, la vespra que Helias Ròqua e Salseyró foren pres, per anar a Limuòlh e a Bigaròqua per far prendre los dich Ròqua e Salseyró, tornés :  XV s.

Item baylem aus sirvens que penhoreren los clers e aus goraus qui porteren los gatges, tornés :  III s.

Item baylem, lo dissabde après la S. Jacme, en dimieya ma de papier que tramezem en cossolat, tornés :  XX d.

Item baylem al torier, per far sebelir I hòme qui era mòrtz en la preygó de la viela, lo qual era l’us daus IIII que amenet òm del seti de Montensés, tornés :  VI s.

Item baylem a la dòmna de Picharó, per Ia ll. de chandelas que nos tramés quan lo masip de Ròqua e de Tretze-lengas[27] foren amenat, tornés :  XV d.

Item baylem al clerc de W. del Puey, que avia baylat per nos a II hòmes d’armas qui nos ameneren lo IIII sirven d’aqueus de Montensés qui foren pres pròp de S. Loy quan lo seti era davan Montensés, tornés :  I ll.

Item baylem, per Ia ma de papier que tramezem al cossolat, tornés :  III s . IIII d.

Item baylem, lo jorn de la S. P. d’avost, que lo seneschal venc del seti de Montensés parlar am los cossol e en la bona gens de la viela d’alcunas cauzas que lor mostret, en pa, en vi, en figas, en charn am qué bec, tornés :  XVII s. VIId.

Item baylem a P. Samadet, sirven del petit seyel del rey, de Monpeylier, per la decima del rey de XVI deniers d’aur de la corona, los qual devia W. de Seguí coma procuradres de la viela a I merchadier de Quersí, que avia pres a París per las cochas de la viela, e·l dich sirven era vengut sobre nos per far la excecusio contra nos, e ac ne tornés :  V ll. XIIII s. VI d.

Item baylem al dich sirven, per sos despens e per son salari, e agem ne letra de quitansa de la dicha decima, en qué encorpora lo mandamen com avia poder de ressebre e de donar letra de quiti, que receub Me Helias de Papasòl, tornés :  I ll.

 

Soma tornés :  X ll.  III s. VIII d.

 

folio 19v

Item baylem aus goraus qui giteren las peyras del trabuchet de las Boarias, de la Ciptat e deus fossat de Sanch Martí, on ne fetz òm una soma per trametre a Montensés entre tres vetz, tornés :  X s. IX d.

Item baylem a Helias Thomàs, per Ia gonela qui fo donada a I masip qui menava la trompeta quan la communa anet al seti de Montensés, comtat sò que costet d’adobar la gonela, tornés :  VI s. III d.

Item baylem, a II saumadas de vi que tramezem al mayor quan era al seti davan Montensés, part aquò que el despendet del seu pròpri, tornés :  IIII ll. VIII s.

Item baylem, que donem, del seneschal e de Mosen de Monfalcò, qui menaven las còrnamuzas quan vengen ves nos ensay que a Razac quan la communa ve mes lo seti, e, que venian una vetz lo jorn al nòstre seti per menar solat, tornés : XII s.

Item baylem, que donem a P. de Maystre-Jacme, que menem am nos al seti de Montensés per regardar aqueus qui eran naffrat, tornés  :  I ll.

Item baylem a XII albarestier, que lo màyer lor donet a beure per que s’estesan tot I jorn en la vinha davan Montensés, quan lo nòstre seti hy era, per arquegar contra alcús sirvens que salian del chastel de Montensés contra lo nòstre seti, tornés :  VIIs. VI d.

Item baylem aus sirvens de cossolat, per gatgar Peyre de Mercier, de la Lemotgana, qui se fasia rebelles, e aus goraus qui portavan los gatges, tornés :  XII d.

Item baylem, que lo màyer donet quan anet parlar am lo seneschal hy am lo Comte e am Mosen Reynaut de Pon, que lo seneschal avia mandat que la communa anés a Montensés, aus sirvens que aneren am luy, per beure, tornés IIII s. IIII d.

Item baylem, lo vint e nové jorn d’avost, per una ma de papier que Giraut de Marió portet en cossolat, tornés :  III s. VI d.

 

Soma tornés :  VII ll.  XIII s. IIII d.

 

folio 20r 

Item baylem, per I tauló de sendat e per II cobdes e dimiey de frimbrias a far I penoncel en la trompeta quan la communa mes seti a Montensés, tornés :  IIII s. VIII d.

Item baylem a Helias de Papasòl, per II ll. e demieya de chandelas que lhi devi’òm, que prez’òm lo ser que Ròqua e Salseyró foren pres, tornés :  III s.

Item baylem al dich Helias, per II ll. de chandelas que prez’òm quan B. Saturní e P. de Berbigieyras, sirvens de Montensés, lo ser que foren pres, e quan lo monges de La Corona fo pres, lo qual fo redut a l’official, tornés :  II s. VI d.

Item baylem, lo dulús après la Senta Maria de setembre, per far sebelir un hòme qui era mòrt en la tor de cossolat, tornés :  IIs.

Item baylem, que baylem a En B. de Chaumon e a Johan de La Pòrta e a Me P. de Mercier e a Me Helias de Papasòl, per lo trabalh que feyren per cherchar sò que avi’òm panat a l’archiprestre de Chambarlhac, que lo dich archiprestre velh que, de la soma qu’el nos donet per aquelas chauzas, la qual soma nos comtem per resebuda en las receptas, lor fo donat[28], tornés :  I ll. XII s. VI d.

Item baylem a B. de Chaumon, que el avia baylat a I mandamen aver de Me Arnaut La Glieyga d’òmes qui s’eran apelat, tornés :  VI s.

Item baylem, per resmer lo fre qui fo pres am lo chaval de Mosen Itier de Chambarlhac, que lhy nòstre sirvens l’avian engatgat, tornés :  X s.

Item baylem a En Bernart de Chaumon, que el dezia que el avia baylat per beure aus sirvens quan lo chanonges de La Corona fo amenat al cossolat, e puey el disch que prestres era e fo redut a l’official, tornés :  XV d.

Item baylem a Helias de Papasòl, merchadier, per tres lioras de chandelas que Mosen Guilhem de Pueychartz avia pres per trametre al mayor quan era am la communa al seti davan Montensés, tornés :  III s. IX d.

 

Soma tornés :  III ll.  V s.  IX d.

 

folio 20v 

Item baylem al dich Helias de Papasòl, per Ia acta que cobret del plac que seguiam am Me W. Jaubert, tornés :  XIIII d.

Item baylem al dich Helias per Ia ll. de chandelas que trames I ser que fazian mestier per enquestionar hòmes, tornés :  XVI d.

 Item baylem a Helias Faure e a P. de Metge, per Ia citacio que tramezem citar Me W. Jaubert qui nos tenia en sentensa, lo jorn de la S. Simó e de la S. Juda, tornés :  III s.

Item baylem a Johan de Manha, sirven de cossola(t), lo dimartz après la S. Fron de hyveurt[29], per far seylar Ia absolecio que ac de P. Mercier de la Lemotgana qui lo tenia en sentensa per lo fach de la viela, tornés :  XVIII d.

Item baylem a G. L’Amic mazelier, que Helias de Malfre lo avia fach gatgar, que dizia que a luy li era baylat per lo fach de Mosen Corbaran, e lo dich G. avia pagat a W. de Ferran, a cuy era baylat premieyramen, tornés :  X s.

Item baylem a Helias de Pelicier e a P. de Metge, la vespra de la Tot S., que porteren a Me B Ortic, per I esturmen ordenat com hòm desratiffiavam[30] Me W. de Bodas d’ayssò que avia fach davan Mosenhor l’Avesque de Beusvars del fach del Comte, tornés :  X s.

Item baylem a Helias de Raydor e a Robbert de Cortés, sirvens del rey, e a Helias de Combas, sirven de la viela, per gatgar aqueus que devian enqueras del talh daus sirvens de la estabblida que hòm baylet a Mosen Corbaran, tornés :  III ll. XV s. VI d.

Item baylem, lo dicmenc après la S. Martí, en gluey que gitet òm per lo cossolat quan foren fach lhy ma lo màier e li cossol, tornés :  XX d.

Item baylem a Mosen B. Hythier, chapelà de S. Salvador, per la renda que devi’òm al Comte lo jorn de la S. Johan Babtista, l’an de Nòstre Senhor M CCC XLII, tornés :  XVI ll.

Item baylem a R. Jolia, per sera vert que fazia mestier a seylar letras que tramez’òm al Rey Nòstre Senhor e a l’Avesque de Beusvars, tornés :  II s. III d.

 

Soma tornés :  XXI ll.  VI s.  V d.

 

folio 21r

Item baylem, per la ma de R. de Rey, a Arnaut de Montardit, lo qual fezem capitayne daus sirvens que tramezem al seti de Montensés, part V s. tornés per los sirvens que lhy pagava En W. del Puey, per los sirven que lhy devia tener e no n’i avia ponch, de XXXIIII jorn qu’i estet, que prendia lo jorn IIas floradas de nos, monta tornés :  IIII ll. V s.

Item baylem a En W. de Rey, que fezem capitayne am Arnaut de Montardit daus dich sirvens, que lo dich Arnaut no volia ges èsser sol, per XXVI jorn que lo dich W. y estet, e donavam li per lo rossí e per totas chauzas lo jorn VI s. parizis, monta tornés :  IX ll. XV s.

Item baylem a B. de Volpat, per VIII jorn que fo capitayne daus sirvens, que En W. n’era vengut per alcunas chauzas que avia a delhiorar en la viela, tornés :  III ll.

Item baylem, per la ma de R. de Rey, a Me W. Hugó, que lo dich Me W. avia pagat per nom de nos a Beneyt de Peyrat e Johan de Seurinh e a Beneyt de Mondomenc e a Faure de Faure[31] e a Domenc de S. Johan [Pega] e a P. de Fossals, sirvens del tezaurier, li qual eran vengut sobre nos per lo fogatge, lo XXII jorn de novembre, tornés :  V ll.

Item baylem, que costet Ia clauza del testamen de Helias de Botas com avia layschat XX s. de renda a la charitat del baquó, que costet de far e de seylar, tornés :  III s. VI d. 

Item baylem, a I papier que baylet Helias Bonís en qué mez’òm las finansas de las vendas de la maygós qui se tenen am los mur de la viela, de ayssò que se n’aperté a nos, tornés :  III s.

Item baylem a Raymon Manen, per la copia de una letra de quinze deniers de renda que deu pagar Peyre de Barri a la charitat del bacó per alcus bes que te, tornés :  XV d.

Item baylem a Maystre P. Chabantel, per Ia letra de P. del Vaure de XVIII deniers de renda que lo dich P. deu a la charitat, tornés :  II s. VI d.

 

 Soma tornés :  XXII ll.  X s.  III d.

 

folio 21v

Item baylem, per aver la clauza del testamen de B. Blanquet en qué leyschet VI s. de renda a la charitat, tornés :  II s. VI d.

Item baylem a Me Helias de Papasòl,  per aver la clauza del testamen de Johan del Montet de IIII s. de renda a la charitat, tornés :  II s. VI d.

Item baylem a Me P. Chabantel, per Ia letra de XIIII d. de renda qui foren comprat de P. de Ribiey(r)a a la charitat, tornés :  II s. VI d.

Item baylem a Me P. de La Viela, per copiar sos son signe l’arest de la viela e del chapitre, tornés :  V s. VI d.

Item baylem a Me P. de Verviela, per aver Ia acta de la cort del seneschal que conte que negús hòm de fòra per negun cas no sia tengut de respondre d(av)an lo vigier ni davan lo Selarier, tornés :  X s.

Item baylem a Ia ostalieyra, per I linsòl que perdet quan prez’òm los liech que prestet òm al seneschal, tornés :  VI s.

Item baylem a la femna qui nuriga la filha qui fo trobada quan Me Johan Meymí era màier, en II linsòl los quals comtem per receubut en las receptas, tornés :  X s.

Item baylem aus jurat qui taxeren sò que valia la nòstra partida de las vendas per l’apromdamen daus murs de las maygós qui s’ensegen, sò·y assaber de la maygó de la sòr Johan de Combas, e de la maygó P. Bocingaut, e de la maygó P. de Bonabocha, e de la maygó Johan Masana, e de la maygó qui fo Arnaut Lo Celier, e de la maygó qui fo a Mosen Seguí Jaubert, per totas chauzas, tornés :  VI s.

Item baylem a Johan de Manha, sirven de cossolat, per lo tertz de las esmendas que el avia aportat, sò·y assaber de Aymiric Geyschó e de Giraut Rossenc e de Alays Comtesa e de Peyre Sibbaut e de Bernart Guarnier, de chascú d’aque(u)s Ia esmenda, tornés :  I ll. X s.

 

Soma tornés :  III ll.  XV s. 

 

folio 22r

Item baylem a R. Jolia, que lhy devi’òm per lo degast de las tòrchas que prez’òm de luy a far lo gach de la S. Fron, tornés :  XIX s.

Item baylem a Johan de Narbona, per lo seu tertz de Ia esmenda que aportet de Steve de Rey, tornés :  X s.

Item baylem al dich Johan e e a Mirigòt lo trompador, per lo tertz de I esmenda que aporteren de Itier del [Lacel][32]  (effacé, peu lisible : e de Bona de La [Via] tornés) :  V s.

Item baylem a P. de Bolhac, per lo tert de las esmendas que aportet, sò·y assaber de Helias de Pinòcha e de P. de Primeyròl e de Bona de La Via, tornés :  X s.

Itezm baylem a Johan de Manha, per Ia chopina qui gatget[33] a Me P. de Jarzen de nòstre comandamen, e aportet la en la chambra de cossolat on se perdet, e lo dich Me P. mes en sentensa lo dich Johan, tornés :  X s.

Item baylem, que donem per amor de Dieus aus Frayres Prezicador del mingar que lor òm a avezat a donar, tornés :  II ll. X s.

Item baylem, la vespra de Nadal, a Helias de Pelicier e a Me G. La Cheza, per Ia absolecio en qué era lo màyer e li cossol a l’eytansa de Me W. Jaubert, e per las mesio que G. Pagés avia fach per letras a l’eytansa de Helias Faure, al qual eram obbligat, tornés :  X s.

Item baylem, a VI mas de papier a far los IIII comtes, sò·y assaber I al maior, autre a la viela e autre al contracomtador e autre al comtador :  I ll. VII s.

Item baylem a Helias de Barralhier, per far los ròtles d’aqueus qui arestavan a pagar del fach de Mosen Corbaran e deus sirvens de Montensés, e son trabalh de las gatgieyras que·n fetz far, que anavava am los sirvens per la viela, tornés :  III ll.

Item baylem al dich Helias de Barralhier, per far los IIII comtes, sò·y assaber lo comte de la viela e aquel del maior e aquel del comtador e del contracomtador, tornés :  V ll.

Item baylem aus sirvens qui feyren las gatgaduras de las restas que arestava de l’aytabblida de Mosen Corbaran e deus sirvens que fetz hòm anar al seti de Montensés, comes e comtat sò que n’agen li gorraut qui portavan los gatges, tornés :  III ll.

 

Soma tornés :  XVIII ll.  XII d.

 

folio 23r (22v blanc)

Ayssò qui s’ensec fo bayla(t) per la estabblida qui fo baylada de sertà nombre de hòmes d’armas e de sirvens a Mosen Corbaran en la manieyra qui es degós escrioutz.

 

Baylem, lo jorn de las Roazós, a Mosen Corbaran Vigier, del cosselh e de volomtat del Seneschal de Peregòrs e de Quersí e del Comte e de l’Evesque e deus II chapitres de la Ciptat e de S. Fron, e de volomtat e del cosselh del maior e deus cossols e deus XXX prodòmes, e de volomtat e del cosselh de las doas vielas, que per contratar aus enamic del Rey Nòstre Senhor, especialmen aus murtrier de Montensés, per gardar nos e nòstres vezís que ‘no’ raubessan ni preszessan aqueus qui venian en nòstra viela ni aportavan lo pertrach, fo acordat per los dich senhors desús e de lor cosselh que lo dich Mosen Corbaran fos capitaynes de Razac am XXX hòmes d’armas e am C sirvens per gardar aquest paýs ; e fo acordat que lo seneschalc promés qu’el faria pagar al rey, per XII hòmes d’armas e per XX sirvens per I mes, VIIXX XVI ll. parizís ; e lo dich avesque e li duy chapitre ‘pageren’ per I mes VIIIXX XV ll. tornés. E la viela paget ne, am las VIIXX e XVI ll. parizís que prestet òm a Mosen Corbaran coma a privada persona, que promés a pagar dedinc la S. Michel, e donet ne letra que receub Me Helias de Papasòl que en autra manieyra el ni sa companhia no volian passar per la viela ensò que aguessan  VC e XXV ll. tornés totas amassas, fo de voluntat daus XXX prodòmes e del cosselh de las IIas vielas que òm lhy prestès sò que lo rey devia pagar, baylem nos tornés :  CCC L  ll.

 

Soma tornés :  CCC L ll.

 

folio 24r (23v blanc)   

  Ayssò qui s’ensec avem baylat per las òbras de la viela.

 

Premieyramen, en la semmana en qué fo la festa de la Cathedra St P., per adobar lo còrntz de cossolat, tornés :  II s.

Item, la vespra de la dicha festa, a VIII dotzenas de latas qui fazian mestier a recrubir lo cossolat, tornés :  II s. VIII d.

Item baylem, lo jorn de la S. Maciàs, a aqueus qui recrubian lo cossolat, sò·y assaber a III recrubidor e a II hòmes qui puyaven lo teule lo jorn avan, tornés :  VIII s.

Item baylem, a I rossí, am la messio del messatge, qui portet lo teule que prendi’òm de la maygó qui fo a Me Vidal Beraut per recrubir lo cossolat quan lo fuòc se fo pres en la maygó de Helias de París, tornés :  III s. VI d.

Item baylem lo meys jorn a II peyriers e a II hòmes qui sarreren lo guischet de Las Fargas e los uschatges de la maygó de Plastolph de Martí, tornés :  VII s.

Item baylem a I hòme qui poyet los cayres en la dicha maygó, tornés :  III d.

Item baylem, lo dimartz après la S. Macias, per IIIIC de clavels lataret qui fazian mestier a recrubir lo cossolat, tornés :  III s.

Item baylem, lo meys jorn, a IIII hòmes e a IIas femnas e a I messatge qui seguia lo rossí de la viela qui portava lo teule que hòm prendia de la maygó qui fo a Me Vidal Beraut per recrubir lo cossolat, tornés :  X s. VII d.

Item baylem a R. La Boaria, lo XV jorn de martz, per far lo guischet de la pòrta de Las Fargas, que aquel qui i era no valia re, tornés :  VIII s.

Item baylem a II hòmes qui hubriren la pòrta Lemotgana e la desenmureren quan l’evesques fetz sa intrada, tornés :  IIs.

 

Soma tornés :  II ll.  VII s.

 

folio 24v

Item baylem a R. de Bernardó, per far lo guyschet en la pòrta de la barbacana de l’Agulharia, que no n’i avia ponch, tornés :  V s.

Item baylem a Johan de Faure, per las frachisas e per la clavadura que fetz al dich guischet, tornés :  XVI s.

Item baylem a Helias Boní, per far adobar la premieyra pòrta ayschí com hòm intra al cossolat, per las [pantenas] e per las barras e per L chavilhas de fer e per I fustz que mez’òm en suòlh, e per lo hòme qui ho adobet, tornés ‘comtat tot’ :  IIII s. III d.

Item baylem a B. de La Rua, faure, per adobar los fers daus preygoniers, tornés :  V d.

Item baylem a Johan La Gralieyra, per IIas claus que mes en l’uchs de la chambra on jay lo torrier e en la pòrta de l’eyscha(la) del cossolat, tornés :  XX d.

Item baylem, a adobar lo torchat de las fenestras de la sala del cossolat, tornés :  III s.

Item baylem a W. del Mas, peyrier, e a II hòmes e a Ia femna, per sarrar la clarieyras del mur de la viela, que·n podia hyschir I hòme, de la maygó qui fo Me Vidal Beraut qui es en Bocharias, tornés :  IIII s. VIII d.

Item baylem a B. de Chaumon e a Johan La Garlieyra, per lo fer qui fazia mestier a las tapas e aus goff e a las chavilas del fer per metre las barras e las frachissas del guischet e las clavaduras e aus verrols que mez’òm a la pòrta de la barbacana de Rua Nòva, comta(t) la fayssó e lo metre, tornés :  VII ll. VII d.

Item baylem a P de Ramafòrt, per dimieya ll. de còla a hòp de enplumar los garròt de la espingala, tornés :  IIII d.

Item baylem a G. de Marió, sirven del cossolat, per tres quartiers de charbe que compret òm per far las còrdas de las albarestas del torn, e per far filar la dicha charbe e per far las còrdas, tornés :  I ll. III s. IX d.

Item baylem a Peyre de Pon, en autra manieyra apelat Lo Dauradier, lo dimercres avan la Nativitat de S. Johan, par adobar lo cohòrn[34] de la guayscha de cossolat, tornés :  IIII s. VIII d.

 

Soma :  X ll.  IIII s.  VIII d.

 

folio 25r

Item baylem a P de Ramafòrt, per far adobar I torchat que avi’òm fondut a la dòmna de Volpat per metre la espingala, tornés :  V s.

Item baylem a P. Geyschó, la vespra de la S. Johan Babtista, per adobar la pòrta de la barbacana de Rua Nhòva, tornés :  IIII s.

Item baylem al dich P. Gayschó, per adobar la pòrta e per regunir las pòstz de la pòrta de Rua Nòva, tornés :  III s.

Item baylem al torier per far ostar lo teule brizat e per far ostar Ia gran cantitat de borrí qui era al pè de l’ayschala ayschí com hòm poyava en la tor, II s. tornés :  II s. VI d.

Item baylem, en la semmana en qué fo la S. P. d’avostz, per far adobar las Panatarias on hòm ven lo pa , que la cobertura era fond(ud)a, en chabrós, en latas, en singlas, en clavels lataret, e en XVIII jornals que y ac de charpentier e de recrubidor e de hòmes qui los servian, de qué redet comte Helias Bonís qui o fet far, tornés :  III ll. XVI s. I d.

Item baylem, a VIIC de teule e en chaus e en grava qui fazia mestier en la dicha òbra desús, tornés :  II ll. II s. I d.

Item baylem, que donem de volomtat e del cosselh de la viela, aus peyriers e aus rochiers, lhy quals fonderen Montensés per lo comandamen de las gens del rey, per que y tornessan achabar de fondre la tor entre doas vetz, e comtat sò que G. de Barraut n’ac qui anet am lor, tornés : III ll. XIII s. VIII d.

Item baylem, lo divendres après la S. Johan Degolasi, a Johan de Faure per adobar las clavaduras e la barra de la pòrta Talhafer, tornés :  X s.

Item baylem, lo jorn de la festa de Nòstra Dòmna de setembre, a P. de Chautieyra, qui avia talhat los albres de las pilas del pon de las Menudas qui fazian damnatge, tornés :  III s.

Item baylem, lo dimercres après la S. Michel, a P. de Ramafòrt, que pagem per resmer gatges que[35] li avia fach penhorar Maystre Bernart Ortic per la òbra de la barbacana de Rua Nòva, que lhy devi’òm per adòps que lo dich P. avia fach en la espingala, tornés :  V s.

 

Soma tornés :  XI ll.  V s.  IIII d.

 

folio 25v

Item baylem a G. de Manha, per far las còrdas nhòvas del pes de l’Arsaut, e per adobar I cròcx, tornés :  XII s. VI d.

Item baylem, aus clavels qui feyren mestier a adobar lo portal de Talhafer e de S. Silà, que pres Helias Bonís, tornés :  XII s. VI d.

Item baylem a Helias Boní, per far adobar lo portal de Talhafer e de S. Silà, part la fusta que prez’òm de la maygó qui fo a Me Vidal Beraut, que despendet en gornals de charpentier e de recrubidor, e per aver latas e cestós e chaus e grava, e aus goraus qui portavan la fusta e en femna qui porteren l’enduch, e en clavels qui hy fazian mestier, part aquò desús, de qué redet comte lo dich Helias, tornés :  IIII ll. IX s. IIII d. me

Item baylem, a adobar la pòrta del Pon, e per metre Ia clavadura nòva que fets far a Johan de Faure Helias d’Espelrit, tornés :  X s. IX d.

Item baylem a IX hòmes qui aporteren ‘al truòlh de Rodes’ daus Frayres Menors XXX mantels e XVIII eschalas e XX jafz, que doptavam que fos perilh, quar eran fòr la viela, que lhy enamic del rey no ne donesan dampnatge, costet tornés :  VII s. VI d.

Item baylem, en la semmana en qué fo la S. Degolassi, a Me R. Faure, del Mon de Dòma, lo quals venc comissaris donat per Mosenhor l’Avesque de Beusvars per far fondre lo chastel de Montensés, e requeret nos de part Nòstre Senhor lo Rey am la communa o an la una partida per fondre lo dich chastel, e de la requesta e del comandamen que nos fetz nos requeregem carta a Maystre Helias de Belcier e lhy requeregem que lo mandamen hy encorporès, e après que lo chastel fos fondut fo ordenat del cosselh e de la volumtat de la communa que per son trabalh li donès òm al dich Me Raymon, tornés :  X ll.

 

Soma tornés :  XVI ll.  XII s.  VII d.  mealha

 

folio 26r

Item pagem de W. de Gordó, per I cuyschí que li perdet òm, que avia prestat I liech garnit al seneschal per nom de la viela, e cobret lo sal del coyschí, e fo l’en taxat, tornés :  I ll.

Item baylem a W. Maschaut nòstre sirven, que lhi donem per dampnatge e per los despens que lhy avia fach far R. Faure a [Panatarias], e tenia lo en sentensa quar l’avia arestat per alcús mesfach que avia fach en nòstre poder, tornés V ll.

 

Soma :   VI ll.

 

folio 27r (26v blanc)

Ayssò qui s’ensec an costat servizis e prezens.

 

Premieyramen baylem, lo segon jorn de martz, a VII pintas de vi e I ll. d’especis qui foren donat a Mosen Bertran del Luc, lo jorn que hyschit de Montensés e se venc disnar en esta vila, ont òm lo ly[36] donet, tornés :  XII s.

Item baylem, a VI sestier de sivada e a VIII ll. d’especis coffit, de pa de sucre, e per los especis III sestier de vi vielh de qué hòm fetz claret, e per los especis qui y feyren mestier, que donet òm a l’avesque lo jorn que fetz sa intrada en esta viela, comtat aquò que n’agen li hòme qui ho porteren, tornés :  XIIII ll. X s. IX d.

Item baylem, a l’asiza qui fo après la obtava de Pasques, a I quartier de salmó qui fo donat al jutge del rey, tornés :  XIIII s.

Item baylem a aquela meyscha asiza, a II chabrit e a I mina de vi vielh qui fo donat a(l) seneschals, tornés :  I ll.

Item baylem, la vespra de la S. Johan Babtista, a Helias Boní, per pozís e per I barriel de vi vielh que donet òm al seneschal, tornés :  III ll. III s. III d.

Item baylem a Helias Boní, per peyschó qui fo donat, lo dimercres après la obtava de la S. Johan, qui fo donat al seneschals qui no mingava ponch de charn, tornés :  II s. III d.

Item baylem, per unas chausas qui foren donadas al chambrier del seneschal, tornés :  XII s.

Item baylem, per peyschó que donet òm al filh del seneschal quan eran al seti davan Montensés, tornés :  IX s.

Item baylem, lo XXIX jorn de julhet, per XX mostós de graysha e per I tonel de vi vielh que tramez’òm al seti del al seneschalc de Peregòrs e de Quersí quan era al seti davan Montensés, de voluntat e del cosselh de la viela, e comtat sò que despenderen aquilh qui prezenteren lo prezen e li sirven que meneren, tornés :  XXVI ll. XVI s. VII d.

 

Soma tornés :   LVII ll.  XIX s.  X d.

 

folio 27v

Item baylem, per III tòrchas e per III ll. d’especis coffitz que donet òm al Comte de Peregòrt quan era al seti davan Montensés, tornés :  VI ll.

Item baylem, per IIII tòrchas e per IIII ll. d’especis coffitz que donet òm a Mosen Reynaut de Pon quan era al seti davan Montensés, tornés :  V ll. X s.

Item baylem, a IIas tòrchas e a Ia saumada de vi vielh e a II chabritz que donet òm al senhor de Bordelha quan era al seti davan Montensés, tornés :  III ll. XVI s.

Item baylem, a IIas saumadas de vi vielh e a II chabritz que donet òm a Mosen W. de Monfalcó quan era al seti davan Montensés, lo quals era maneschalc del dich seti, tornés :  III ll. XVI s.

Item baylem a Johan de La Pòrta, per los despens que fetz amb aqueus qui anavan am luy quan anet presentar lo presen a Mosen Reynaut de Pon e a Mosen W. de Monfalcó, tornés :  VI s. I d.

Item baylem a W. de Gordó e a Helias de Garlandier qui aneren presentar lo presen al Comte e al senhor de Bordelha, tornés :  XXI d.

Item baylem, a I prezen qui fo donat, a l’asiza qui fo davan la Senta Maria d’avost, de peyschó al jutge del rey, tornés :  X s.

Item baylem I prezen de peyschó qui fo donat al jutge del rey a l’asiza qui fo avan la S. Michel, tornés :  XII s. VII d.

Item baylem, per I prezen qui fo donat al procurador del rey a aquela meyscha asiza, tornés :  VIII s.

Item baylem a Helias de Silvestre, per IIII tòrchas de sera qui pezavan XVI ll. e demieya, e per VI ll. de dobblós, qui fo donat al vescomte de Lhautre[37], lo jorn que se levet lo seti de Montensés, que se venc disnar en esta viela, de volomtat e del cosselh de la viela, per que portès bona relacio a Monsenhor l’Avesque de Beusvars d’aysò que nos aviam fach al seti, tornés :  VI ll. III s. IX (d.)

 

Soma tornés :  XXVII ll.  VIII s.  II d.

 

folio 28r

Item baylem, per IIII tòrchas de sera qui pezavan XIII ll., que donet òm, de voluntat e del cosselh de la viela, quan P. Grimoart fo sebelit, comtat XX s. que donet òm al chapelà de Jaure per que redés I drap d’aur que prezentet òm am las tòrchas, lo qual drap prestet lo màyer per far la onor de la viela, tornés :  IIII ll. XIII s. VIII d.

 

Soma tornés :  IIII ll.  XIII s.  VIII d.

 

folio 29r (28v blanc)

Ayssò qui s’ensec a costat la charitat del baquó

 

Premieyramen, baylem a B. de Chaumon, per I bacó que comprem daus Marmoysch, tornés :  II l. V s.

Item baylem a G. del Chaslar, de Montagrier, per IX bacós que comprem de lhuy, tornés :  XVIII ll.

Item baylem a Me P. Lambert, per charn salada que ag’òm de luy e de B.Giraut, tornés :  XX ll.

Item baylem a Matias Bochier, que li devi’òm de charn salada que compret òm de luy, tornés :  II ll. XII s.

Item baylem a P. Giraut, per I bacó que compret òm de lluy, tornés :  II ll.

Item baylem a G. La Cheza, per charn salada que compret òm de lluy, tornés :  III ll. X s.

Item baylem a Peyrona Bazina, per I bacó que hòm ne compret, tornés :  XVI s.

Item baylem a P. La Pòrta, sudor, per IIII latz que hòm ne compret, tornés :  II ll. XII s.

 

Aquestas despesas avem fach per la dicha charitat del bacó /

 

Premieyramen, baylem, per aportar la tota la charn en cossolat, tornés :  III s.

Item baylem per esmòlre los costeus am qué fo pessiada la charn, tornés :  V d.

Item baylem a aqueus qui la pessieren, tornés :  XVI s.

Item baylem, per aportar la fusta am qué clauz’òm lo coderc, e en clidas, en rama e en forchat, tornés :  VI s. VI d.

Item baylem aus charpentier qui clauzen lo coderc, tornés :  XII s.

Item baylem a aquel qui fes las lissas del prat, tornés :  IIII s.

Item baylem aus dos trompador, per I galina que lor deu òm de dever, e per lo logier daus rossís, tornés :  II s.

Item baylem a aqueus qui eyderen a donar la charitat, tornés :  V s.

Item baylem, que donem per amor Dieu aus Prezicador, tornés :  VIII s.

Item baylem, que donem per amor Dieu aus Frayres Menor, tornés :  VIII s.

 

Soma tornés :  LV ll.  menc I d.

 

folio 30r (29v blanc)

Ayssò qui s’ensec a costat la charitat de la Pantacòsta.

 

Premieyramen baylem, per XXX sestier de fromen que comprem del mayor, tornés :  XLVII ll.

Item pagem, lo jorn de la ¨Pantacòsta, en pa al pratz, tornés :  XVI ll. VII d. me

Item baylem, per claure e per sarrar lo prat e per estepas e barrieyras qui hy fazian mestier, e per sò que despendet òm en pa, en vi e en charn, tornés :  III ll. I s. VIII d.

Item baylem, a IIII dobblas de papier per metre en escrio (sic) aqueus qui pageren, tornés :  VII d.

Item baylem aus trompador per lor dever, tornés :  XII d.

Item donet òm aus Prezicador per amor Dieu, tornés :  X s.

Item baylem a aqueus qui escrivian e ressebian lo pa, e gardavan e aydavan a donar l’almòna, tornés :  XII s.

 

Soma que costa per totas chauzas la charitat, tornés :

    IIIIXX XIII l.  V s.  X d.  mealha

 

folio 31r (30v blanc)

Ayssò qui s’ensec son deptes que avem pagat que la viela devia.

 

Premieyramen pagem a W. del Puòy, per la obbligansa en qué li era tengut Helias de Papasòl per la soa partida del fromen que compreren a far la charitat de la Pantacòsta, sò·y assaber V sestier de fromen a la soa part, en l’an que Me P. La Pòrta era màyer e el era cossol[38], tornés : VI ll.

Item pagem a En P. Grimoart, del depte que la viela li devia en ordilha d’aquò qui fo de L’Essancnhat, que nos comtem per receubut en las receptas, e donet ne memorial de quittansa que deu aver W. de Gordó, tornés :  III ll. IIII s. VIII d.

Item pagem a R. de Bernardó, que li devia L’Essancnhat de logier de la maygó, e nos prezem tot quan avia, que comtem en las receptas per receubut, tornés :  XIII s.

Item pagem al Comte, per la renda que li deu cossolat que lhy devi’òm d’areyratges, de qué fetz comte am lo mayor qui era davan nos, sò·y assaber N’Esteve del Pleyschat, part las XL ll. que nos li deviam de nòstra annada, que li avem pagadas ayschí com comte aus articgles de la juridicio, e agem ne letra de quitansa saylada de son sayel, las quals pagem per la ma de R. de Rey, del comandamen de la quitansa del dich Comte a N’Esteve del Pleyschat, tornés :  IIIIXX ll.

Item pagem, que montaven maysch XXIIII d. de l’escut, que prestet Arnaut de Rossel quan tramezem lo dimartz avan Nadal Me P. de Verviela e W. de Seguí en Fransa per las cochas de la viela, que lo jorn que foren pagat, tornés :  XVIII ll.  ‘e fo mudat’

Item pagem a Helias Giraudó, que li baylem en deptes qui eran degut a las viela, los quals comtem per receubut en las receptas, que lo dich Helias paget a En W. del Puòy per IIII sestiers e tres mosdurieyras de fromen qu’el devia per nom de la viela del fromen que·n comprem a far la charitat de la Pantacòsta l’an que Me P. La Pòrta era màyer e el era cossol, tornés :  VIII ll. VII s.

 

Soma tornés :  IIIIXX XIX ll.  IIII s.  VIIII d.

 

folio 31v

Item pagem, per  [entavan] mayschs XVI d. de l’escut, que prestet Helias Seguí a pagar la premieyra paga de la finansa[39] que fetz Steve del Pleyschat, màier davan nos, am l’avesque de Beusvars, que valian maysch lo jorn que·l foren pagat que no fazian quan los prestet, tornés :  LII ll.

Item pagem, per VIII mayschs VIII florís que prestet Helias Seguí a Nadal per pagar las rendas que devi’òm al comte, que valian mayschs ‘lo’ jorn que li foren pagat que no fazian lo jorn que los prestet, tornés :  XXI ll.

Item pagem a G. de Barraut, que demandava per las esmendas que N’Esteve del Pleyschat, màier davan nos, am sos companhós avia levat, e del temps que lo dich G. devia tener lo faymidrech I an, lo qual avia assesat de W. del Puey quan era màier, e N’Esteve e siey companhós presen lo dich faymidrech avan terme, e ilh ne leveren sertanas esmendas per las quals li taxeren sertana soma, la qual lo dich G. no vòlc prendre, e après el nos requeret que l’en fezesam razó. Nos, regardat las somas que lo dich màier davan nos n’avia receubut, e regardat que lo dich G. avia pagat be l’assessa en melhor moneda que aura no cor, e regardat que el n’avia pres damnatge, rebatut e quitat sò que lo dich N’Esteve màyer davan nos e siey companhós l’en taxeren, quitat tot sò que la communa li·n podia èsser tenguda, per aquelas chauzas li pagem, tornés :  XV ll.

Item pagem a Helias Faure del Chastel, per la ma de R. de Rey e de Migó del Pon, que li devi’òm daus XXV escutz que nos avia prestat, que comtem per recebut en las receptas, tornés :  XXV ll.

Item pagem al dich Helias, per los dich escutz qu’el devia de resta de la finansa de son enobblizimen, que comtem per receubut en las receptas, tornés :  L ll.

Resta que deu òm al dich Helias, comte fach, C s., de qué li donem letra.

 

Soma tornés :  VIIIXX III ll.

 

folio 32r

Item pagem a Helias Seguí maior, qu’el avia baylat al temps que Helias de Lunaut era comtadres, per I presens que donet òm al seneschal la vespra de l’An Nuòy, ayschí com es contengut en I articgle al seo comte, e per I autre presens que fo fach al jutge e al procurador del rey, que los fetz òm a l’asiza qui fo a la Senta Lucia, e per X s. que baylet a R. L’Essannhat, que tramezem al seneschalc al Mon de Dòma lo divendres avan Nadal, e per IIII s. que donet òm a II masip qui aporteren letras, monta tornés :  VIII ll. I s.

Item pagem, per XXIIII d. de l’escut que nos prestz[40] Arnaut de Rossel lo dimarstz avan Nadal sobre gatges d’argen, los quals baylem a Me P. de Verviela, que tramezem a París am W. de Seguí per la apellacio que fezem de la assignacio que Me P. de Combas avia fach al comte d’ayssò que lo rey a en esta viela, la quala assignacio era facha en nòstre prejudici, e per delhiorar autras chauzas que la viela y avia a far, e lo dich Arnaut requeret nos, en la semmana avan la S. Bernabè, que lo pagesam o el vendria los gatges de l’argen que avia, e pregem lo mayor que los prestès, e el prestet los a pagar lo dich Arnaut, e valian lo jorn que foren pagat al mayor, tornés :  LXXVIII ll.

Item pagem a Me W. Jaubert, de I depte que la viela li devia en II d. de l’escut, que baylem a Helias Faure del Chastel per luy, tornés :  VI ll.

Item pagem a Helias de Pelicier, per I depte que la viela li devia , e avia ne letra e cobrem la, tornés :  III ll.

 

Soma :   IIIIXX XV ll.  XII d.

 

folio 32v

Ayssò qui s’ensec avem pagat per nom daus salaris.

 

Premieyramen, pagem al maior, que lhy devi’òm de son salari per la pensio que hòm a condumat a donar per una annada, tornés :  L ll.

Item pagem a Helias Boní, que li don’òm l’an per son salari de levar la IIas charitat qu’el avia receubut de certanas personas, que comtem per recebudas en las receptas de las dichas charita, tornés :  X ll. VII s.

Item pagem a W. de Gordó, per pezar lo pa a las pestoressas de tot l’an, tornés :  III ll.

Item pagem a Me P. de Mercier, per son salari que li baylem en esmendas de sertanas personas, que comtem per receubudas en las receptas de la juridicio, tornés :  VII ll.

Item pagem a Me W. de Rey, per la pensio que li don’òm de la jutgaria, e per XX ll. que li devi’òm del temps de En W. del Puey, de qué avia letra e cobrem la, que li baylem en esmendas en deptes que comtem per receubudas en las receptas, tornés :  XL ll. XIII s. VIII d.

Item pagem a Lauren del Bosquet, per son salari de tener lo comte, que li baylem en gatges que comtem per receubu en las receptas, tornés :  X ll.

Item donem letra a Helias de Papasòl, per son salari de tener lo contracomte de C s. tornés.

 

Soma tornés :   CXXI ll.  VIII d.

 

folio 33r

Ayssò qui s’ensec avem pagat a aqueus qui presteren a complir[41] la soma que paget òm a Mosen Corbaran per la estabblida la qual li fo baylada de las gens ab armas.

 

Premieyramen, pagem a B. de Chaumon, tornés :  XX ll.

Arnaut de Rossel, tornés :  XX ll. 

Me Johan Meymí, que ac Arnaut de Rossel, tornés :  X ll.

Johan de Chaumon, comtat VI ll. tornés que devia per sa partida de son talh, que comtem per receubudas en las receptas, tornés :  XX ll.

W. del Puey, comtat VI ll. per que devia per sa partida de son talh, que comtem per receubudas en las receptas, tornés :  XX ll.

P. de La Boaria, comtat VI ll que devia am sos companhós per lor partida de lor talh, que comtem per receubudas en las receptas, tornés :  X ll.

Me Itier del Chastanet, tornés :  X ll.

Me B. Ortic, que pres G. La Cheza, tornés :  V ll.

R. de Cortés, comtat IIII ll. X s. que devia de son talh, que comtem per receubudas en las receptas, tornés :  X ll.

R. de Bernardus, comtat XL s. que devia per sa partida del talh, que comtem per receubut en las receptas, tornés :  X ll.

Helias de Grosset, comtat XL s. que devia per sa partida de son talh, que comtem per receubut en las receptas, tornés :  V ll.

P. de Metge, comtat VIII s. tornés que valia menc l’aur lo jorn que baylet que no fazia lo jorn que fo pagat, tornés :  X ll. VIII s.

Helias de Malfre, comtat VI ll. que devia am sos companhós per lor talh, que comtem per receubudas en las receptas, tornés :  XX ll.

Me P. de Verviela, tornés :  V ll.

Me P. La Pòrta, tornés :  X ll.

Steve del Pleyschat, comtat VI ll. que devia per sa partida de son talh, que comtem per receubudas en las receptas, tornés :  XX ll.

Arnaut de Jalat e l’eretier de Helias [Dagues], comtat VI ll. que deviam del talh, que comtem per receubudas en las receptas, tornés :  X ll.

Helias d’Agonac, comtat XL s. que devia per sa partida del talh, que comtem per receubudas en las receptas, tornés :  V ll.

Helias Faure, que pres R. de Bernardus per nom de luy, tornés :  XX ll.

P. de Brunet, comtat VI ll. que devia per sa partida de son talh, que comtem per receubudas en las receptas, tornés :  XX ll.

 

Soma tornés :  CCLX ll.  VIII s.

 

folio 34r (33v blanc) 

Ayssò qui s’ensec an costat viatges.

 

Premieyramen baylem, lo IX jorn de feurier, a Helias Simó dich Mal-s’afana, per I viatge que fetz a París, que portet letras a W. de Seguí per alcunas chauzas de qué la viela avia a far, tornés :  II ll. VII s.

Item baylem a I masip qui portet letras al seneschal, en la semmana avan la S. Gregòri, per saber alcunas noelas del fach de la gerra, tornés :  XIII s.

Item baylem a B. Mal-s’afana, lo duguòs avan la S. Gregòri, qui portet letras al seneschalc e al procurador del rey a Marmanda, tornés :  VI s. III d.

Item baylem a W. Maschal, lo premier jorn de martz, qui portet letras clauzas al seneschal al Mon de Dòma, tornés :  VI s. VI d.

Item baylem a I masip de Razac, qui lo premier dicmenc de martz, qui portava letras clauzas a Mosen Yzarn de Lhautre, e nos baylem li letras que portès a Me P. de Verviela e a W. Seguí, e donem li, tornés :  V s.

Item baylem a Johan de La Poyada, que tramezem en Fransa lo duguòs avan lo Rampalm, que portet letras a Me P. de Verviela e a W. de Seguí que trametiam al rey per lo negòssi de la viela, comtat unas sabatas, per mecio e per totas chauzas, tornés :  II ll. I s. VI d.

 

Soma tornés :  V ll.  XIX s.  III d.

 

folio 34v

Item baylem a Me P. de Verviela, lo dicmenc après la S. P. de feurier, XXV deniers de l’escut, que valian aquel jorn LXII ll. X s. tornés ; e baylem maysch al dich Me P. aquel mesch jorn XXXII ll. X s. tornés, per portar a París per delhiorar las bezonhas que el e W. de Seguí avian enpetradas, de qué redet comte en la manièra qui s’ensec, monta sò que hom li baylet de sus, tornés :  C ll.

 

Item redet comte lo dich Me P. : premieyrament que paget, que lhi devi’òm del premier viatge que fetz, qui es al comte de Helias de Lunaut, que dizia que avia sussaubut tornés :  XLII ll. X s.

Item monta sò que despendet en mesio de bocha, en XII jorn que tarzet a intrar a París per lo mal temps que fazia sobre lo chamí, comtat unas sabatas que compret al valet qui anet am luy, tornés :  III ll. XVI s. VIII d.

Item redet comte que avia despendut, en far la messio de si e de W. de Seguí de bocha, del dissabde avan Letare Iherosalem que estet ensay que lo duguòs après la obtava de Pasques, que partit de París per venir a Pereguers, tornés :  XXXVI ll.

Item redet comte que avia despendut, en XI jorn que avia estat d’a París per venir a  Pereguers, tornés :  III ll. XV s.

Item redet comte que paget, per vi que avia pres W. de Seguí de la òbta, tornés :  II ll. IX s. VII d.

Item redet comte que avia baylat, per lo sayel e per l’enregistrar la letra com lo rey nos coffermet nòstres privilegis e promés que no gitaria re de sa ma d’ayssò qu’el a a Pereguers e revoquet l’assignacio la qual era esta facha al Comte, e per servir aquel qui trabalhet com l’aguessam[42], tornés :  VIII ll. XV s.

Item redet comte que costet de far I vidisse de la dicha letra sos lo sayel de Chastelet, tornés :  XII s. VI d.

Item costet de seylar la letra de l’eystat, tornés :  VII s. VI d.

Itm redet comte que avia baylat, per far seylar los III ennobblizimen de P. de Brunet e de Helias Faure e de B. de Grazinhac, tornés :  XI ll. V s.

 

Soma :   C ll.

 

folio 35r

Item costet d’enregistrar los III enobblizimen, tornés :  III ll. XV s.

Item redet comte que avia donat en servizis, per que agessan plus breu delhioransa de cobrar e d’aver las letras que nos eran estadas autreyadas, e per alcun trabalh que y avian fach aquilh cuòy[43] avi’òm servit, tornés :  V ll. XV s.

Item redet comte que avia baylat a Johan, lo massip de W. de Seguí, lo qual tramés d’a París a Pereguers am letras clauzas al maior e aus cossols, per far sos despens, tornés :  XV s.

Item redet comte que avia baylat a W. de Seguí, lo duguòs après la obtava de Pasques, a París quan se·n venc lo dich Me P. a Pereguers, tornés :  VI ll. XV s.

Item redet comte, en ferradura, en sabatós e en far adobar selas e far petassar los massip e en fayschas, tornés :  II ll. I s. IX d.

 

Resta que·l deu òm d’aquest comte, que a baylat maysch que pres, part las C ll. que pres, tornés :  XXIX ll. XIII s.

Item deu òm li, per LII jorn que estet al premier viatge, que·l donav’òm per son salari de si e de son rossí e de son valet lo jorn tornés X s., monta tot, tornés :  XXVI ll.

Item deu òm li, per LIIII jorn que estet al darrier viatge, que·l donav’òm per son salari de si e de son rossí e de son valet lo jorn tornés X s., monta tot, tornés :  XXVII ll.

Item deu òm li, per VII jorn que estet quan lo tramezem a l’evesque de Beusvars en Aganés per lo fach del fogatge, tornés :  III ll.

 

Et pagem al dich Me P., que W. de Seguí li avia prestat a París, que lo dich W. nos a comtat a nos, tornés :  V ll.

Et pagem al dich Me P., per la ma de Helias Maufre e de B. de Rambert, los quals nos o devian d’assessas, que comtem per receubut en las receptas, tornés :  XXXI ll. XIIII s. X d.

Et pagem al dich Me P., per la ma de Arnaut de Vinharier, que comtem per receubut en las receptas, tornés :   XVIII ll.

Et pagem al dich Me P., per la ma de Esteve de Sudor, que comtem per receubut en las receptas, tornés :   X ll.

Item receub de sertanas personas lo dich Me P., que comtem per receubudas en las receptas, tornés :  III ll. V s. VIII d.

Item pagem al dich Me P., tornés :  XVIII ll. II s. VI d.

 

Soma :  IIIIXX I ll.  III s.

 

folio 35v

Item baylem a W. Maschaut, per II viatges que fetz a París, que portet aur e letras clauzas a W. de Seguí, e l’u fo lo dicmenc après la obtava de Pasques e lo segon fo en la semmana avan la Pantacòsta, per messio e per sabatas e per son trabalh daus dos viatges, tornés :  IIII ll. XVI s.

 

Item baylem, lo dicmenc après la S. Gòrgi, a Guilhem de Gordó, lo qual anet am Me Helias de Papasòl a Cohors a l’evesque de Beusvars, que lhi suppligem que mesés òm seti a Montensés, que lhi plagés que mezés cosselh o li fezés mectre com li murtrier de Montensés no fezessan ni no donessan tan gran damnatge al país com fazian, e per autras chauzas que la viela hy avia a far, tornés :  VI ll.

Item baylem, per lo logier daus rossís que meneren lo dich W. de Gordó e lo dich Me Helias de Papasòl al viatge desús, tornés :  I ll. X s. 

Item redet comte lo dich W. de Gordó que avia despendut, en VI jorn qu’esteren, en messio de bocha e en ferradura e en pagar lo selari daus massip, tornés VII ll. menc tres deniers.

Resta que li deu òm, part son salari, tornés :  XX s.

Item baylem al dich Guilhem de Gordó e a Helias de Granhòl, lo dissabde après la S. Bernabè, los quals tramezem a Mosenhor l’Evesque de Beusvars per lo fogatge que lo procuradres del rey e Me B. La Gleyga n’eran vengut sobre nos, e tramezem los maysch al Mon de Dòma, que lo seneschal nos avia mandat que dos borzés daus nòstres anessan parlar a luy per ordenar alcunas chauzas profechabblas al país, e agem mandamen del seneschalc… (suite page suivante)

 

Soma :  XII ll.  VI s.

 

folio 36r

… que lo dich procuradres e Maystre Bernar La Glieyga se deleyschesan de tota execusio per lo dich fach del fogatge, e d’aquí enfòra torneren se·n ses anar a l’avesque de Beusvars a Agen, tornés :  XII ll.

Item baylem, per lo logier daus rossís que meneren los dich W. e Helias al viatge desús, tornés :  XVI s.

Item redet comte lo dich W. de Gordó que avian despendut, el e lo dich Helias de Granhòl am lor masip, en mesio de bocha e en ferradura, tornés :  IIII ll. V s. I d.

Item despenderen maysch, que baylet a II parelh de sabatas a II masip :  XII s.

Item baylet maysch lo dich W. aus mandamen que enpetreren, tornés :  XII s.

Item baylet maysch lo dich W. a Helias de Granhòl sobre son salari, tornés :  X s.

Resta qua a sobre si d’aquel viatge lo dich W., que receub maysch que no a baylat, tornés :  V ll. XIIII d.

Item receub lo dich W. de Alays del Rat, molher de B., e de Johan del Rat, que comtem per receubut :  IIII ll.

Item tramezem lo dich W. de Gordó, en la semmana en qué fo la Senta Maria d’avost, al Mon de Dòma, per I jorn que aviam que P. Lambert nos avia fach citar davan certàs comissaris, e per enpetrar Ia comissio de B. Saturní e de P. de Berbigieyras, li qual s’eran apela(t) – e après foren chareyat e pendut–, e estet III jorn e despendet en mesio de bocha e per lo salari del mesatge e am lo logier del rossí, tornés :  II ll. IIII s. VI d.

Item baylet lo dich W. de Gordó per aver la dicha comesio desús, tornés :  XV s.

Resta que deu, que li sobret, comtat sò que avia despendut aus viatges desús, tornés :  II ll. I s. VIIId.

Item pagem al dich W., per XV jorn, per son salari, que estet al viatge que es al comte de Helias de Lunaut, e aus tres viatges qui son contengut desús, part XLI s. VIII d. tornés qu’el devia desús, tornés :  XII ll. XVIII s. IIII d.

 

Soma tornés :  XXIX ll.  XIIII s.  IIII d. 

 

folio 36v

Item baylem, en la primieyra semmana de Pasques, a Me W. de Bodas e a P. de Metge, quan aneren deffendre a Agonac lo merchat que·lh y[44] volian comensar, en prejudissi de la viela, tornés :  X s.

Item baylem al dich Me W. de Bodas, per l’esturmen que·n fetz de la deffessa, tornés :  X s.

Item baylem, per la ma de Helias Boní, per lo logier daus II rossís que meneren lo dich Me W. e P. quan aneren far la dicha deffessa, tornés :  Vs.

Item baylem, lo dulús après la S. Luc, a Audoy de Martí, per lo logier del rossí que ac quan anet en Puey Martí am Me W. de Rey parlar am lo comandador d’Andrivals per las citacios que fazi’òm a la gens de Sent Alari, e aneren y parlar en la semmana avan la S. Michel, tornés :  V s.

Item baylem al Bretó, per portar letras a Mosen Johan de Galart, la vespra de la S. Johan, tornés :  V s.

Item baylem, la vespra de la S. Johan, a Mal-la-vira, qui portet Ia letra clauza que portet a la vescomtesa de Lemòtges, tornés :  VIII s.

Item baylem, que donem a Grimoart de S. Jania[45], sirven d’armas, en la semmana après la S. Johan, lo qual anet a l’avesque de Beusvars en Aganés[46], e enchargem lo d’alcunas[47] chauzas que pregès per nos que aviam a far devès lo dich avesque, e especialmen com lo seti se mezés a Montensés, donem ly tornés :  VI ll. V s.

Item baylem a I masip qui portet Ia letra clauza a P. de Brunet a S. Chastier, en qué lhy mandavam que nos saubés mandar si amàs de gens se fazia a Muschidà, tornés :  II s. VI d.

Item baylem a Me B. de Vezí, per lo logier de VII jorn del seu rossí, lo qual menet Me P de Verviela, lo divendres avan la S. Jacme et la S. Cristòfol, que anet parlar am l’avesque de Beusvars per lo fach del fogatge, tornés :  XIIII s.

 

Soma tornés :  IX ll.  IIII s.  VI d.

 

folio 37r

Item baylem, lo dicmenc après la S. Michel, que tramezem a W. de Seguí per Johan de La Poyada, per delhiorar las cochas de que la viela avia a far en Fransa : VII deniers d’aur de l’angels, valen tornés e fo mudat  (somme effacée)

Item baylem a I masip que a nom Mal-la-vira, lo V de setembre, per lo qual tramezem a l’avesque de Beusvars la coffecio la qual avia fach en cossolat I chanonges de La Corona, lo qual fo pres per las gens del rey a La Faya, e coffeset gran re de chauzas e de trayschios qui s’eran fachas e se devian far en Lenga d’oc[48], tornés :  I ll.

Item baylem al dich masip quan fo vengut, per son trabalh, que lo demoran avia agut e despendut, tornés :  X s.

Item baylem al Bretó, qui portet Ia letra clauza al senhor de S. Fron, en qué·l mandavam que nos saubés mandar si amàs de gens se fazia a Muschidà e en aquelas partidas, tornés :  IIII s.

Item baylem, lo dimart après la S. Michel, a W. Maschal, que tramezem am letras clauzas a l’avesque de Beusvars en Aganés e al tezaurier del rey a Cahortz, per lo fach del fogatge e per fach daus espitalier, li qual trabalhavan e vexavan malamen alcuna gens de Sent Alari, tornés :  II ll. Xs.

Item baylem, lo duguòs avan la S. Luc, a Me W. de Bodas, que tramezem – que no trobavam plus hòme en esta viela qui volgés anar, per lo perilh qui era sobre los chamís – a Marmanda, que lo Comte nos y avia fach citar davan l’avesque de Beusvars per lo fach de l’assignacio que Me P. de Combas avia fach al dich Comte d’ayssò que lo rey a en esta viela, tornés :  VII ll. X s.

Item baylem a Helias de La Bordelhia, per lo logier del rossí que menet lo dich Me W. al dich viatge, tornés :  II ll. X s.

 

Soma tornés :  XIIII ll.  IIII s.

 

folio 37v

Item baylem a Aymiric de Boytz, lo qual tramezem, lo jorn de la Tot Sanch, a Marmanda, que eram citat davan l’avesque de Beusvars per lo fach de l’assignacio que Me P. de Combas avia fach al Comte de ayssò que lo rey a en esta viela, que nos nos eram apelat, e estet X jorn, ac per ayssò que avia despendut e per son salari, tornés :  X ll.

Item baylem a Helias de La Bordelhia, per lo logier del rossí que lo dich Aymiric menet al viatge desús, tornés :  I ll. X s. VI d.

Item baylem a Me W. de Bodas, per son salari que lhi devi’òm quan anet per nos a Marmanda, per lo jorn que y aviam davan l’evesque de Beusvars am lo Comte, al dilús avan la S. Fron, tornés :  III ll.

 

Soma :  XIIII ll.  X s.  VI d. 

 

folio 38r

Guilhem de Seguí redet comte, quan fo vengut d’a París on l’aviam tramés per delhiorar las chauzas que la viela y avia a far, e partit d’esta viela am Me P. de Verviela lo dimartz avan Nadal, los quals tramezem per la appellacio que aviam fach de la assignasio que Me P. de Combas avia fach al Comte d’ayssò que lo rey a en esta viela, la quala era en nòstre prejudici, e per far coffermar los privilegis que l’evesque de Beusvars nos avia coffermat : que per degun mesfach hòm d’esta viela no pert sos bes ni neguna chauza no encor, e per far coffermar al rey los enobblizimen de P. de Brunet e de Helias Faure e de B. de Grauzinhac, e per autras chauzas que la viela y avia a far ; e estet ensay que lo duguòs avan la Senta Katerina, en qué a IIIC e XXXVIII jorn, daus quals Me P. de Verviela estet essem am luy e li fetz la messio, qu’el tenia lo comte, LXXVI jorn, part XXX jorn que Me P. estet en chamí a venir quan se·n venc la premieyra vetz, e comtat los jorn que estet a l’anar ni·l venir al segon viatge, e·l dich W. fes se[49] los despens a si e a son rossí e a son valet IIC e LXIIII jorn, que mes en son sagramen que avia despendut en messio de bocha, comtat sò que perdet en l’aur que li tramez’òm entre tres vetz, que lo comtadres metz a maior soma qu’el no·l mes tornés :  VIIIXX III ll. XII s. VI d.

Item redet comte que lhi avian costat prezens e servizis, per que delhiorès plus tòst e passès sò que avia a far, los quals nos redet en escrio nom per nom a cuy ni quan, montet tornés :  XXXV ll. XV s.

Item redet comte que lhi avian costat avocat de la plegeyaria del Comte que fetz òm davan lo chanselier e davan los senhors de parlamen, e aqueus que ac quan P. de Quanhac lo fetz arrestar en Chastelet per aquò que li devia per la viela, tornés :  XX ll. X s.

Item redet comte que li avian costat las razós que fetz far aus avoquat del fach de la plageyaria del Comte e per copiar e las actas e la pronomsiacio que ac contra P. de Quanhac en Chastelet, tornés :  VI ll.

 

folio 38v

Item redet comte que avia baylat, per far seylar los privilegis que lo rey nos cofermet, que per negun mesfach li be no encoren, e comtat sò que n’ac I clercz qui la·lh redet ses venir a l’audiensa, tornés :  LXVI s.

Item baylet per enregistrar los dich privilegis, tornés :  XXXVII s. e VI d.

Item baylet per far vidisse daus privilegis, tornés :  XV s.

Item redet comte que lhy avian costat supplicacio de far e remembransas, tornés :  XX s.

Item redet comte que lhy avia costat, per gardar l’audiensa del palays e aquela de las requestas de l’ostals del rey, tornés :  XXXs.

Item redet comte que avia despendut en chausadura a si e a son valet, tornés :  LX s.

Item avia baylat a Me P. de Verviela a París, que Me P. nos o comta en sos comtes per receubut, tornés :  V ll.

Item devem al dich Guilhem, per son salari de si e del rossí e de son valet, per chascun jorn tornés X s., monten lo IIIC e XXXVIII jorn que estet al viatge desús, tornés :  VIIIXX IX ll.

Item deu òm lhy, que quan ac delhiorat sò que avia a far per la viela a París el no avia denier am qué sen vengués, e devia grandamen a París que avia manlevat per la viela, e anet comprar I chaval que de P. Braconier de París VIXX ll. parizís a respiech, e no·l vendet, que plus non podia aver, ma(s) IIIIXX e VII ll. parizís, que comta per receubudas, resta que perdet òm XXXVIII ll. parizís, valen tornés :  XLI ll. V s.

 

Soma monta sò que W. a baylat en las chauzas desús escriotas, e comtat son salari e comtat XLI ll. e V s. que perdet òm al chaval, tornés :  IIIILIII ll. XV s.

 

folio 39r

Item receub lo dich W. de Seguí per las chauzas desús escriotas, que·l tramezem lo diumenc après la obtava de Pasques per W. Maschaut, XIII florís e V d. de l’escut, que [l’auren met[JR1] ][50] tornés a :  XLVII ll. X s.

Item receub lo dich W., que lhi tramezem en la semmana avan la Pantacòsta per lo dich W. Maschaut, VII reyals d’aur e III angels e I denier del pabalhó, que [l’auren met] tornés a : XXXIII ll. X s.

Item receub lo dich W., que lhi tramezem per Johan de La Poyada, son masip, lo dicmenc après la S. Chistefe de avotz, VII angels d’aur, que [l’auren me(t)] tornés a : XXXI ll. X s.

Item receub lo dich W., del chaval que compret a París, e covenc que lo vendés per la cocha que avia d’argen per la viela, e perdet òm hy XLI ll. V s., e ac ne, ostra aquò, tornés :  CVIII ll. XV s. tornés

Item receub de Lauren del Bosquet, comtador, am XV ll. que baylet a Itier Chatuel dal logier del rossí que lo dich W. devia pagar, tornés :  XLV ll.

Item receub [de li sedim][51], que devian En W. de Rey e Me W. e R. siey filh, de l’annada passada del nòstre temps, de l’assessa de las bóstias, las quals comtem per receubudas en las nòstre comte, tornés :  IIIIXX ll.

Item receub, que lhi fazem mandar a Helias de Barralhier, qui noz o devia de l’assessa daus arreyratges de una annada de la charita(t) de la Pantacòsta e del bacó, tornés :  XXXIII ll.

 

Resta que deu òm al dich W. d’aquesta annada, comte fach d’ayssò que a baylat ni receubut, e comtat son selari comtat e comtat las VIXX ll. de chaval que compret de P. Braconier, las quals lo dich W. deu pagar, tornés :  IXXX III ll. V s., de qué li donem letra.

 

Soma tornés :   CC LX X ll.  X s.

 

folio41r (39v- 40v blancs)

Ayssò qui s’ensec a receubut Laurens del Bosquet per razo del faymidrech de la viela, partz sò que Helias de Lunaut n’a receubut en son comte.

 

Premieyramen receubem de Hel. Bochier de Preyschac per una esmenda : tornés I lb. VIII s. 

Item receubem de Joh. Martí teyschendier per una esmenda : tornés IIII s. 

Item receubem daus cossols de la Ciptat per la lor partz del salari que agen li sirven del tezaurier lo dicmenc après la obtava de Pasques, li qual eran vengut subre nos per la darrieyra paga del subsidi : tornés XV s. 

Item receubem per II lb. e I quartz e demiey de chandelas de sio, las quals portava I hòme qui fo pres : tornés XVII d.

Item receubem, lo dimartz après la Pantacòsta, de la puta Tolozana per Ia esmenda : tornés I lb. VIII s. 

Item receubem de la Rata molher del macriglier[52] de S. Fron, la qual fo trobada en avolteri am Me Bernart de Marlhòc  LX s. I d. de la moneda, de qué agen li sirven qui la prezen per lor tertz XX s., resta a la viela : tornés I lb. XII s. I d.

Item receubem de Duró Saviat per Ia esmenda : tornés V s. 

Item receubem, per I pòrcz qui fo trobat e no avia ponch de senhor, rebatut sò que n’agen aquilh que·l troberen : tornés V s. VIII d.

Item receubem per la ma de B. de Chaumon, per la filha de Hel. de La Chalmia la qual fo trobada en avolteri LX s. I d. de la moneda, de qué agen li sirvens qui la troberen per lor tertz XX s., resta a la viela : tornés I lb. XII s. I d.

 

Soma tornés :  IX lb.  III s.  IIII d.

 

folio 41v

Item receubem daus cossols de la Ciptat, per la ma de P. del Bòscz e de Hel. de Buoycortz, per la lor partz de las despesas qui feyren aquil qui aneren a Mosenhor l’Avesque de Beusvars lo dissabde après la S . Bernabè parlar que òm mezés seti a Montensés, e parlar am luy per lo fogatge, quar per lo dich foguatge eran vengut sobre nos lo procuradres del rey e Me B. La Glieyga e IIII sirvens, e aporteren mandamen del dich avesque que se n’anesan de sobre nos, : tornés X lb.

Item receubem de Hel. de Rossilha cossol de la Ciptat, per nom de Ia mealha d’aur qui fo trobada en nòstre poder, rebatut la tersa partida que n’ac aquel qui la trobet o Joh. de La Pòrta per luy : tornés X s.

Item receubem de Mosen G. Sarrazí, chapelà de Viela Reyal, per Ia esmenda que devia son frayre : tornés I lb. V s.

Item receubem de Girauda la fornieyra, qui estay al forn qui es davan la maygó de W. de Giraudó en Las Fargas, qui fo trobada en avolteri LX s ; I d. de la moneda, de qué agen li sirven qui la troberen lor tertz XX s., resta a la viela : tornés I lb. XII s. I d.

Item receuberem de Ia vacha e de I vedel qui fo pres a I leyró en Sent Alari, qui fo venduda per la ma de Ar. de Margòt de Sent Alari e de G. del Vinhal apelat Joh. de Còsta per la viela, rebatut la tersa partida  que n’agen los dich Ar. e G. qui o avian pres e trobat, : IIII lb. VII s. VI d.

Item receubem de la molher Ar. Chavalier qui fo trobada en avolteri am lo chapelà de Sanilhac LX s. I d. de la moneda, de qué agen li sirven qui la prezen lor tertz XX s., la vespra de la S. Jacme, resta a la viela : tornés I lb. XII s. I d.

Item receubem de Alayzó La Rata qui fo trobada en avolteri am Me B. de Marlhòc LX s. I d. de la moneda, dels quals agen li sirvens qui la prezen lor tertz XX s., resta a la viela : tornés I lb. XII s. I d.

Iem receubem de I hòme qui avia comprat mostós e los nemenava fòr de nòstre poder, ostra lo tòrt qui era fach que non gitess’òm re X s ;, de qué ac P. de Bolhac qui o portet lo tertz, resta a la viela : tornés VI s. VIII d.

 

Soma tornés :  XXI lb.  V s.  V d.

 

folio 42r

Item receubem de Alayzó La Rata qui fo trobada en avolteri am Populus LX s. I d. de la moneda, de qué agen li sirven qui la prezen lo tertz XX s., resta a la viela : tornés I lb. XII s. I d.

Item receubem de Wa. Belòcha molher de Ar. lo peyrier, lo ‘segon’ jorn de setembre, la quals fo trobada en avolteri LX s. I d. de la moneda, de qué agen li sirvens qui la prezen XX s., resta a la viela : tornés I lb. XII s. I d.

Item receubem, lo divendres del V. jorn de setembre, de Alayzó La Rata qui fo trobada en avolteri am Me B. de Marlhòc LX s. I d. de la moneda, de qué agen li sirvens lor tertz XX s., resta a la viela : tornés I lb. XII s. I d.

Item receubem de Hel. Faure mazelier per Ia esmenda, rebatut lo tertz que n’ac Hugó de Chatuel qui o portet : tornés XIII s. IIII d.

Item receubem de Enaquí lo mercier, per la ma de P. de Brunet que nos donet per los talh  que·l demandavam quar demorava en esta viela e n’avia gran re de gaynhat : tornés I lb.

Item receubem de Joh . de La Pòrta per lo rossí de la viela, lo qual li fo vendut en aquesta manieyra que totas horas que la viela agués a far excecusios quel deu baylar lo dich rossí o I autre que valha aquel, e si se perdia en sa fauta que el lo deu restituir, e receubem ne : tornés III lb.

Item receubem lo XIX jorn de setembre de Ga Vernhe qui fo trobada en avolteri am I hòme VI lb. II d. de la moneda, de qué agen li sirvens qui la prezen lor tertz XL s., resta a la viela : tornés III lb. IIII s. II d.

Item receubem per la ma  de B. de Chaumon, que donet l’arsiprestre de Chambarlhac per lo trabalh e per las despessas que fezem com cobrès alcunas chauzas que li avi’òm fach a perdon : tornés XX lb.

Item receubem daus cossol de la Ciptat, lo divendres avan la S. Luc, per la lor partz d’ayssò que agen li sirvens del tezaurier qui eran vengut sobre nos per lo fogatge : tornés I lb. X s.

Item receubem de Peyre de La Fauria de la paròffia de S. Martí per Ia esmenda : tornés X s.

Item receubem de W. de Lac Roch per la ma de Joh. [Massana] per Ia esmenda que lo dich W. devia, rebatut lo tertz que n’ac Joh. de La Pòrta qui o portet, tornés XV s.

 

Soma tornés :  XXXV lb.  VIII s.  IX d.

 

folio 42v

Item receubem de Mosen P. Lambert que donet a la charitat del baquó per Ia esmenda que demandavam a son nebot : tornés X lb.

Item receubem de Grimoart de Chambarlhac per Ia esmenda : tornés V s.

Item receubem de W. Algur per Ia esmenda : tornés X s.

Item receubem de Ay. Geyschó de St Alari per Ia esmenda : tornés I lb.

Item receubem de Gualhart Delluc per Ia esmenda : tornés X s.

Item receubem de G. Aurelhenc de St Alari per Ia esmenda : tornés I lb.

Item receubem de P. de La Plassa de S. Martí per Ia esmenda : tornés X s.

Item receubem de G. Reynaut mazelier per Ia esmenda : tornés X s.

Item receubem de G. Pradal per Ia esmenda : tornés V s.

Item receubem de G. Rossenc per Ia esmenda : tornés X s.

Item receubem de Wa. molher de Ar. Salamó per Ia esmenda : tornés X s.

Item receubem de P. de Bonabocha sudor per Ia esmenda : tornés X s.

Item receubem de Joh. Laurieyra per Ia esmenda : tornés X s.

Item receubem de Hel. de Pinòcha sudor per Ia esmenda : tornés X s.

Item receubem de Archambaut Lo Blat per Ia esmenda : tornés I lb.

Item receubem de W. Charnel per Ia esmenda : tornés V s.

Item receubem de Alays Comtesa per Ia esmenda : tornés V s.

Item receubem de Itier del Lacel per Ia esmenda : tornés I lb.

Item receubem de Joh. de Gordó per Ia esmenda en qué fo tengut per W. Salvatge qui nafret Me P. de La Viela quan era cossol : tornés II lb.

Item receubem de  la mayr de B. de Madur per Ia esmenda : tornés II lb. VIII s.

Item receubem de Ga. de Combas  per Ia esmenda : tornés V s.

Item receubem de B. Garnier dich de Fontanilhas de Bassilhac per Ia esmenda qui fo baylada a Joh. de Manha que lhy devi’òm per la soa part de sertanas esmendas que el avia aportat : tornés I lb. X s.

Item receubem de Hel. de Sarlat per Ia esmenda : tornés V s.

Item receubem de Joh. de Pòy Are per Ia esmenda : tornés X s.

Item receubem de Joh. Gandasal per Ia esmenda : tornés I lb. X s.

Item receubem de P. Primeyròl per Ia esmenda : tornés V s.

Item receubem de Bona de La Via per Ia esmenda : tornés V s.

 

Soma tornés :  XXVIII lb. VIII s.

 

folio 43r

Item receubem de Ayba del Telh per Ia esmenda que baylem a Joh. de Manha : tornés V. s.

Item receubem de W. de Palencharn per Ia esmenda : tornés V s.

Item receubem de P. de Genebra per Ia esmenda : tornés II lb. X s.

Item receubem de P. Arton per Ia esmenda : tornés X s.

Item receubem de Berda de Rispauc per Ia esmenda : tornés I lb..

Item receubem que trobet òm a B. Saturní e a P. de Berbiguieyras  de [Còrda], sirvens de Montensés li quals foren pendut e chareyat, en tornés d’argent e en mealhas : tornés XVI lb. XIX s.

Item receubem de Hel. de Bernabè per I fer del molí de Montensés que compret lo dich Helias : tornés I lb. V s.

Item receubem que ac òm de I cortapia e de I chapeyró qui era de I hòme qui fo pendut : tornés I lb..

Item receubem daus bes que trobet òm a Paròt [Besangnat], de qué fetz far esventari Me P. Mercier e W. de Gordó, e los feyren vendre  e·n bayleren a sertàs hòmes a cuy la viela devia per serta pretz, e nos comtem ho per pagat : tornés VII lb. XIIII s. VIII d.

Item receubem daus cossols de la Ciptat per la segonda paga que lor eschaya a la lor partz de la finansa que N’Esteve del Pleyschat màyer d’avan nos avia fach am l’Avesque de Beusvars per lo subsidi, e fo balhat al seneschal, : tornés XXXIII lb. VI s. VIII d.

Item receubem de Hel. d’Olivier e de R. Pòrta per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey :  tornés X s.

Item receubem de P. Vigorós dich [Merlí] per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey :  tornés I lb.

Item receubem de Peyronela [Servòla] d’Astur per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey :  tornés X s.

Item receubem de W. Lambert mosnier per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés X s.

Item receubem de Hel. Rossel e de P. Coguol  de la Chapela Montaborlet per Ia esmenda que fo baylada a Me W. de Rey : tornés X s.

 

Soma : LXX lb.  X s.  IIII d.

 

folio 43v

Item receubem de Hel. Chastel mazelier per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés I lb.

Item receubem de Joh. de Còsta per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés III lb..

Item receubem de P. Daví per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés X s.

Item receubem de P. Fornier per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés XV s.

Item receubem de Hel. [Ubieya] per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés I lb..

Item receubem de Hel. de Boyschorn per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés I lb..

Item receubem de Joh. Martí per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés V s.

Item receubem de Hel. Vaure per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés I lb.

Item receubem de P. de Relhaunier per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés I lb.

Item receubem de Me P. Golfier per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés X s.

Item receubem de Hel. Laures per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés X s.

Item receubem de St. Audebert per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés X s.

Item receubem de P. Planchó per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés X s.

Item receubem de P. del Chaslar per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés X s.

Item receubem de Hel. Petit per Ia esmenda que fo baylada a Me W. de Rey : tornés X s.

Item receubem de Ar. del Chaslar per Ia esmenda que fo baylada a Me W. de Rey : tornés X s.

Item receubem de P. de Moyschac per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés X s.

Item receubem de P. Lo Pros per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés X s.

 

Soma :  XIIII lb.

 

folio 44r

Item receubem de Helias Veyrier per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés V s.

Item receubem de P. Sarmazà de S. Martí per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés X s.

Item receubem de Gerauda de Bruòlh per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés III s. IIII d.

Item receubem de P. Dalhadet per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés X s.

Item receubem de G. Dorle per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés X s.

Item receubem de Maria del Mas per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés X s.

Item receubem de Hel. de Monge per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés X s.

Item receubem de Gerauda Daurier per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés V s.

Item receubem de Peyronela de Maurinhac per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés V s.

Item receubem de Joh. Lo Sochier per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés X s.

Item receubem de St. La Crotz lo Vielh per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés V s.

Item receubem de W. de Bòrn qui fo torier per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés V s.

Item receubem de  Girauda de La Bordaria per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés V s.

Item receubem de P. Romegier fiansa Hel. d’Agonac per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés X s.

Item receubem de P. Hugó faure per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés V s.

Item receubem de Guilherma Manhana per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés X s.

Item receubem de la molher qui fo Hel. de Puey Enaut per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés I lb.

 

Soma :  VI lb.  XIII s.  IIII d. 

 

folio 44v

Item receubem de P. Bartholmio per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés V s.

Item receubem de Itier de Matyo per Ia esmenda que baylem a Me W. de Rey : tornés X s.

Item receubem de Robbert de Sirventó per Ia esmenda que baylem a Me P. de Mercier : tornés X s.

Item receubem de P. Albà per Ia esmenda que baylem a Me P. de Mercier : tornés III lb.

Item receubem de Robbert de Sirventó per Ia esmenda que baylem a MeP. de Mercier : tornés X s.

Item receubem de Johana Bezengieyra per Ia esmenda que baylem a Me P. de Mercier : tornés III lb.

Item receubem de P. Sibbaut per Ia esmenda que baylem a Helias de Barralhier : tornés III lb.

Item receubem de G. de Foschier per Ia esmenda que baylem a Helias de Barralhier : tornés IIII s.

Item receubem de Almoys de Bodelochier per Ia esmenda que baylem a Helias de Barralhier : tornés X s.

Item receubem de P. Relhaunier per Ia esmenda que baylet a Helias de Barralhier : tornés III lb.

Item receubem de St. Rey fiansa Gui [Danelh] per Ia esmenda que baylem a Helias de Barralhier : tornés I lb. XV s.

Item receubem de Alays del Ratz molher de B., e de Joh. del Ratz, que fo baylat a W. de Gordó per aquò que la vila li devia : tornés IIII lb.

Item receubem de Ia tassa, la qual trobet, e n’ac ponch de correlha, la molher qui fo de Aymiric de Maurí, qui fo venduda IX lb. tornés , e ela ac ne lo tertz, resta a la viela : VI lb. tornés.

Item receubem de St. de Bru, per II mantels e linsòls e per I sac e per Ia sentura  que vendet a l’enquant, qui eran estat d’òmes qui foren pendut,  : tornés II lb. V s.

Item receubem de per Ia garlanda de fer pessiada de ch[..effacé .]lbre de molí : tornés X s.

 

Soma :  XXVI lb.  XX[...] s.

 

folio 45r

Item receubem de B. Saturní  e de P. de Berbigieyras de Cordoa sirvens de Montensés li quals foren pendut e chareyat, partz XVI lb. XIX s. que lor trobet òm en tornés d’argen e en mealhas quan foren pres e serchat per los cossols qui los prezen e après foren comdampnat a mòrtz, e volgren coffessar, e l’us dysch al chapelà qui los coffesset qu’el avia sobre si en luòch segret  VIII d. d’aur, e dysch lhy qui ho dischés al maior en segret e que lhi fezés prometre qu’en fezés a la soa ordenansa avan que loy·l dyschés, e lo màier promés al chapelà qu’el o faria, e·l chapelàs e·l sirven volgen qu’el maior fos la meytat e l’autra fos a prevers que chantessan messas per lhuy, e·l vòlc que lo prestres qui·lh coffesset agués los II d. d’aur de l’escutz per que pregès Dio per luy, lo qual los ac, sòy assaber Mosen P. Davan, e los VI d. que demoreren lo màier no·n vòlc re, ni re no·n vòlc apropriar a si, mas que fo ordenat e de voluntat del cosselh que fossan donat a Peyre lo selier lo quals fo pres a Montensés, e aquilh de Montensés n’agen maysch qu’el no avia valen, e en almona qui·lh fo donat per los quals VI d. , sò·y assaber II d. de l’escutz e Ia dobbla e I reyal e II florís lo màier baylet al dich P. lo selier, que plus no valian tornés XX lb.

 

folio 45v

Ayssò qui s’ensec avem receubut de l’ assessa de las bostias e del mespes del pa,

    part sò que Hel. de Barraut n’a receubut en son comte.

 

Premieyramen receubem de R. de Rey per l’assessa desús dicha, comtat totas pagas qu’el nos agés fach, e comtat sò qu’el a pagat a sertanas personas per nom de nos : IXC e LXIIII lb. II s. I d. pergozís, valen tornés :  VIIC LXXI lb. V s. VIII d.

 

Soma tornés :  VIIC LXXI lb.  V s.  VIII d.

 

folio 46r

     Ayssò qui s’ensec avem receubut per nom de las assessas de la viela,

          partz sò que Hel. de Lunaut n’a receubut en son comte.

 

Premieyramen receubem de Robbert de Rambert per l’assesa de la mezura de las notz : tornés II lb. X s.

Item receubem de G. de Rambert per l’assesa de la mezura del vi e per las mealhas del pes de l’Agulharia : tornés XIII lb. XV s. V d.

Item receubem de Bertran de Cahort per la pòrta del Pòrtz de Graula : tornés XII d.

Item receubem de Aymar de Boys per l’assesa del quotz : tornés V lb. XV s. II d.

Item receubem de W. de Jalat per la pòrta Agulharia : tornés VI lb. VIII s.

Item receubem de P. del Vaure per l’enpauzamen de vi de la parròffia de S. Martí e de S. Silà e de l’Asgulharia e de Talhafer : tornés X lb.

Item receubem de Joh. de Pomel per la garda del blat : tornés IIIIlb. XVIII s. VIII d.

Item receubem de P. de Sarlat per la pòrta del Guischet : tornés II s. I d. mealha.

Item receubem de G. de Manha per las mealhas del pes de l’Arsaut : tornés V lb. VIII s.

Item receubem de Ar. de Margòt de St. Alari per la vinada de St. Alari e de l’Albergaria e de St. Alari Las Fargas e del borgz del [Saut][53] de Manhona e de Bocharia : tornés XI lb. XII s.

Item receubem de Amanio de Lunaut per las panatarias : tornés IIII lb. XII s.

Item receubem de G. de Rispauc per la pòrta S. Silà : tornés VII s. II d. mealha

Item receubem de P. de Bonissó per las defalhas de cossolat : tornés IX lb. XII s.

Item receubem de Me P. de La Viela de l’esmolumen del sayel de la viela, la vespra de la Tot Sanch : tornés XVII s. V d.

Item receubem de Hel. d’Espelrit per la pòrta del Pon : tornés XVI s. X d.

Item receubem de Itier de Manha per las mezuras de l’òli : tornés XXXVI lb.

Item receubem de P. de Me-Bonet per l’assessa del pes de Borzés : tornés II lb.

Item receubem de St. de Barri per l’assessa de la pòrta Albergaria que bayl[em a Me] W. de Rey : tornés [... ] lb.

Item receubem de G. de Manha per l’assessa de las mealhas del pes de l’Arss[aut que] baylem a Me W. de Rey : tornésXIII s.

Item receubem de St. de Bru per l’assessa de l’enquan e per la pòrta del [... effacé...] que baylem a Me W. de Rey : tornés IIIlb. I s. VIII d.

Item receubem de P. Boní, qui arestava de las deffalhas de la cortz, que baylem a Me W. de Rey : tornés XIII s. IIII d.

Item receubem de W. de Jalat, qui arestava de la pòrta Agulharia a pagar, que baylem a Me W. : tornés X s.

Item receubem de Hel. Boní per la pòrta de Las Fargas e per la pòrta de Merdansó : tornés Vs.

Item receubem de Ar. de Margòt de St. Alari per l’enpauzamen del vi : tornés II s. VIII d.

Item receubem de P. de Velat per la pòrta del Guischet que baylem a Me W. :  tornés II s. VIII d.

 

Soma tornés :  VIXX VII lb.  III s.

 

folio 46v

Item receubem de Esteve de Besseda e de P. Las Costz per l’assessa de las mealhas del pes S. Fron : tornés VI lb.

Item receubem de Esteve de Besseda per la dicha assessa que baylet a Helias Giraudó : tornés II lb.

Item receubem de  P. de Maystre-Bonet de la per sò que arrestava de l’assessa del gròs pes que pres lo màyer sobre si : tornés XIX lb. XVI s.

Item receubem de Robí de Rambert, per que paget a Me P. de Verviela per nom de nos : tornés VI lb. XI d.

Item receubem de Hel. Maufre, que paget a Me P. de Verviela per nom de nos : tornés X lb. XVIII s. V d.

Item receubem de B. de Rambert, que deu pagar a Me P. Verviela per nom de nos : tornés XIIII lb. XV s. II d.

Item receubem de G. Foschier per l’assessa de la pòrta de l’Arsaut : tornés III lb.

 

Soma :  LXII lb.  X s.  VI d.

 

folio 47r

Ayssò qui s’ensec avem receubut de la charitat del bacó.

 

Premieyramen receubem de Hel. de Grosset per la layscha que fet P. son frayre a la dicha charitat : tornés I lb.

Item receubem per la ma de Hel. Boní  qu’el avia receubut de Robí de Rambertz : tornés IIII lb.

Item receubem per la ma de Hel. Boní  qu’el avia receubut e levat, sòy assaber de Joh. d’Astayschs que devia per Hel. Jalat XL s. de pergozís, item del dich Joh. per I sestier de fromen XXXV s. tornés, item de P. del Bruòlh III s. pergozís, item de Ar. de Vinhayrat XII s. VI d. de pergozís, item de la dòmna de Bonabocha que devia per si III s. pergozís, daus quals lo dich Hel. comtet am nos, monta tot : tornés IIII lb. I s. X d.

Item receubem de P. Gayschó per la maygó on estay : tornés IIII s.

Item receubem de Helias Barralhier per l’assessa daus arreyratges de una annada de nòstre temps de la charitat de la pantacòsta e del bacó : tornés XXXIII lb.

 

Soma tornés :  XLII lb.  V s.  X d.

 

folio 47v

              Ayssò qui s’ensec avem receubut de la charitat de la Pantacòsta

 

Premieyramen receubem de sertanas personas que pageren en argen lo jorn de la Pantacòsta en la maygó ont òm recebia lo pa : tornés VII lb. X d. mealha

Item receubem de sertanas personas que an pagat de say lo jorn de la Pantacòsta, rebatut X s. tornés que costet de guatgar aqueus que deven las rendas : tornés X lb. V s. I d. mealha.

Item receubem per la ma de Hel. Boní qu’el avia receubut, sò·y assaber de P. Malet VI s. VIII d. pergozís, e d’Esteve del Pleyschat XXX s. pergozís, e deus heretiers d’En Bonet de Chaumon per I sestier de fromen XXXVII s. VI d. pergozís, e de Hel. de Margòt XXI s. VI d., de qué lo dich Hel. comtet am nos monta : tornés IIII lb. XII d.

Item receubem de sertanas personas ...    ...qui sobret de  ....effacé ...  ... fo vendut : tornés VII lb. IX s.

Item receubem ... ... effacé... ... qui fo pagat al pratz lo jorn de la Pantacòsta : tornés XLII lb. VII d

 

Soma :  LXX lb.  XVI s.  VIII d.  mealha

 

folio 48r

Ayssò qui s’ensec avem receubut de I prestz lo quals nos fetz hòm per pagar la finansa que avia facha N’Esteve del Pleyschat màier d’avan nos am l’Avesque de Beusvars, partz sò que Helias de Lunaut n’a receubut en son comte.

 

Premieyramen receubem de Ar. de La Faya pargaminier : tornés X s. –  Item de Arnaut de Salvatge : tornés IX s. VI d. –  Item de Johan Ferrier : tornés V s.  –  Item de B. Macheyran : tornés V s.  –  Item de W. de La Fon : tornés I lb. X s.  –  Item de Hel. d’Alegret : tornés V s.  –  Item de Hel. Ròcha de la Tornapicha : tornés V s.  –  Item de St. de Godorn : tornés XV s.  –  Item de Laur. de Colhó : tornés X s.  –  Item de Hel. de Puey Are de S. Martí : tornés V s.  –  Item de Ar. Foschier de St. Alari : tornés X s.  –  Item de B. La Ròcha : tornés V s.  –   Item de G. de [Bertó] : tornés VI s. III d. –  Item de P. [Duró] mazelier : tornés X s.  –   Item de B. Gregòri : tornés VIII s.  –  Item de Ar. de Bizòls : tornés I lb.  –  Item de Hel. Reymon : tornés III s.  –   Item de P. Relhaunier : tornés X s.  –   Item de Bertran Franquelí : tornés X s.  –  Item de Bòs de Merlí : tornés X s.  –  Item de Robb. de Gordó :  tornés V s.  –  Item de Hel. Petit apelat Chopí : tornés X s.  –  Item de W. de L’Espital : tornés I lb..  –   Item de G. Rossenc : tornés V s.  –  Item de St. Faure : tornés X s.  –  Item de B. de Madur : tornés XV s.  –  Item de G. de Monranhí : tornés I lb.  –   Item de Maria del Chauze : tornés X s.  –     

 

Soma :  XIII lb.  XVII s.  IX d.

 

folio 48v

Ayssò qui s’ensec avem receubut deus deptes que devi’òm a la viela

e de pretz que hòm nos fetz

 

Premieyramen receubem per la ma de Arnaut de Jalat de I depte en qué Me P. Bernartz era tengut a la viela, de qué fineren am nos siey filh : tornés XVI lb.

Item de Hel. Faure del Chastel, que nos prestet lo dicmenc del XXV jorn de feurier XXV d. d’aur de l’escutz, que valian lo jorn que los prestet, de qué es estat pagat ayschi com es contengut en l’artigle de las pagas : tornés LXII lb. X s.

Item receubem, per la ma de Migó del Pon, per nom de sa molher per de I depte que devia N’Esteve de Salas a la viela : tornés V lb.

Item receubem de Helias Faure del Chastel, que devia de resta de la finansa de son ennoblizimen, que comtem per pagat en las pagas quel fetz òm daus escutzque nos avia prestat desús com[tatz : tornés] I lb.

Item receubem de Hel. Faure, que paget per nos en II denier de l’escutz a Me W. Jaubertz, de qué lo dich Ne Helias es estat pagat, e de las chauzas que nos avia prestat desús en manieyra que es contengut en l’articgle de las pagas : tornés VI lb.

 

Soma :  VIXX XIX lb.  X s. 

 

folio 49r

Ayssò qui s’ensec avem receubut de las vendas de las maygós e deus autres eretatges qui s’apertenen a nos per razó quar s’apronden am los murs de la viela e a la communa, qui son estat vendut, e Helias Bonís pren ne la mestat per razó quar es procurayres de levar las doas charitat.

 

Item receubem de la sòr de Joh. de Combas per la nòstra partida de una maygó que compret de Mosen G. de Bòrn coma excequdor del testamen de Joh. de Combas, la qual maygó se te am lo mur de la viela en Bocharias, tornés X s., de qué ac Hel. Bonis per sa part V s., resta a la viela : tornés V s.

Item receubem del Rey del Pon per Ia maygó que compret de Hel. Jaudó, qui se te am lo mur de la viela en la charrieyra del [..rn], tornés XV s. VIII d., de que ac Hel. Bonís VII s. X d. per [sa part] , resta a la viela : tornés VII s. X d.

Item receubem de Me Joh. [Verviela] per Ia vinha que compret de Reynòt Lo Pelicier qui es a [... ... effacé... ... ...] nos V s. tornés, de que ac Hel. Bonís [... ... ... resta] a la viela : tornés [... effacé]

Item receubem de P. Gualhart per Ia maygó que compret de P. de Sac, qui se te am lo mur de la viela de Rua Nòva, XV s. VIII d. tornés, de qué ac Hel. Bonis per sa part VII s. X d. tornés, resta a la viela : tornés VII s. X d.

Item receubem de P. Lambert per Ia maygó que compret de son frayre, qui se te am lo mur de la viela de la charrieyra del Pon, tornés XXV s. VIII d., de qué ac Hel. Bonis per sa partz XIII s. IIII d. tornés, resta a la viela : tornés XIII s. IIII d.

 

Soma tornés :  I lb.  XVI s.  VI d.

 

folio 49v

Item receubem de G. de Violeta per Ia maygó qui es en la charieyra del Pon, qui se te am lo mur de la viela, tornés XVI s., de qué ac Hel. Bonis per la soa partz VIII s., resta a la viela : tornés VIII s.

Item receubem de Me P. de L’Abatut per Ia maygó que compret de Hel. Vigier, qui es en Bocharia e te se am lo mur de la viela, tornés XXX s., de qué ac Hel. Bonis per la soa partz XV s., resta a la viela : tornés XV s.

Item receubem de Hel. Minhós per Ia maygó que compret de P. Bocingaut, qui es assitiada aus avans-fossat de la viela, tornés V s., de qué ac Hel. Bonis per sa part II s. VI d. tornés, resta a la viela : tornés II s. VI d.

Item receubem daus heretier de Hugó de Perroný per Ia maygó que compreren de Me P. de Bernardó, qui se te am lo mur de la viela en Talhafer, XV s. VIII d. tornés, de qué ac Hel. Bonis VII s. X d. tornés, resta a la viela : tornés VII s. X d.

Item receubem de Peyre Bon Vezí per I òrtz qui es en la Tornapicha, lo qual muòy de nos, que compret daus heretiers de Girauda Durtaut  tornés XX deniers, de qué ac Hel. Bonis per sa part X d. tornés, resta a la viela : tornés X d.

 

Soma :  I lb.  XIIII s.  II d.

 

folio 50r

Item receubem de Bocingaut per Ia maygó que compret de P. de Chapoleta, qui se te dau mur de la viela en la charrieyra del Pon, tornésIX s., de qué ac Hel. Bonis IIII s. VI d., resta a la viela : tornés IIII s. VI d.

Item receubem de P. Bocingaut per Ia maygó que compret, fòra la pòrta daus Plantiers aus avan-fossat de la viela, tornés IIII s., de qué ac Hel. Bonis II s., resta a la viela : tornés II s.

Item receubem de P. de Bonabocha per Ia maygó que compret de Mosen G. de Servan, qui se te am lo mur de la viela en la charrieyra de [effacé], tornés X s., de qué ac Hel. Bonis per sa part V s.,, resta a la viela : tornés V s..

Item receubem de la filha qui fo a Mosen [Ar. ..assibertz] per Ia maygó que compret de W. Sarrazí, qui se te am lo mur de la viela en Bocharia, tornés V s., de qué ac Hel. Bonis per sa part II s. VI d., resta a la viela : tornés [II s. VI d.]

Item receubem de Esteve de Sac per Ia maygó que compret de Esteve Faure, qui es en Rua Nòva e te se am lo mur de la viela, tornés IX s., de qué ac Hel. Bonis per sa partz IIII s. VI d. tornés, resta a la viela : tornés IIII s.VI d.

 

Soma tornés :  XVIII s. VI d.

 

folio 50v

Item receubem de R. Chavalier per Ia maygó que compret de Mosen Seguí Jaubertz, qui se te am lo mur de la viela pròp de la pòrta S. Silà, tornés XLV s., de qué ac Hel. Bonis per sa partz XXII s. VI d., resta a la viela : tornés I lb. II s. VI d.

Item receubem de Esteve Faure per Ia maygó que compret daus heretiers de Me Joh. del Molí, qui se te am lo mur de la viela en Bocharia, tornés VI s., de qué ac Hel. Bonis III s., resta a la viela : tornés III s

Item receubem. de R. de Bloza per Ia maygó que compret daus heretiers de la dòmna de Brossilhó, qui se te am lo mur de la viela en la charrieyra del Pon, tornés XLIIII s., de qué ac Hel. Bonis XXII s., resta a la [viela : tornés XXII s.]

[Item receubem] de Joh. Massana per Ia maygó que compret de Hel. de Virat, qui se te am lo mur de la viela en l’Albergaria, tornés XXX s., de qué ac Hel. Bonis per sa part XV s. tornés, resta a la viela : tornés XV s.

Item receubem de Mosen Reymon del Barri per una maygó que compret de Arnaut Lo Solier, qui es en la charieyra de Bonet e te se am lo mur de la viela, tornés XXV s., de qué ac Hel. Bonis per sa partz tornés XII s. VI d., resta a la viela : tornés XII s. VI d.

 

Soma :  III lb.  XV s.

 

folio 51r

Item receubem de Helias Palencharn per Ia maygó qui es en la charieyra del Pon e te se am lo mur de la viela XXXII s. tornés, de qué ac Hel. Bonis per sa part XVI s., resta a la viela : tornés XVI s.

Item receubem de Hel. de Sirventó per Ia maygó que compret daus heretiers de Joh. de Bernartz, qui se te am lo mur de la viela entre la pòrta Sen Silà e la pòrta Agulharia, tornés V s., de qué ac Hel. Bonis per sa part II s. VI d. tornés, resta a la viela : tornés II s. VI d.

 

Soma :  I lb.  VI s.

 

folio 51v

Ayssò qui s’ensec avem receubut d’aqueus qui presteren a complir la paga que baylet òm a Mosen Corbaran Vigier per la establida qui li fo baylada daus hòmes d’armas e deus sirvens, partz sò que devian per la lor parada del talh qui fo fach per pagar aquelas somas que comtem per receubudas en lor cartieyras del talh.

 

Joh. de Chaumon, partz VI lb que devia per son talh que comtem per receubudas en las receptas : tornés XIIII lb.

W. del Puey, partz VI lb que devia per son talh que comtem per receubudas en las receptas : tornés XIIII lb.

P. La Boaria, partz VI lb que devia per son talh que comtem per receubudas en las receptas : tornés IIII lb.

R. de Cortés, partz IIII lb. X s. tornés que devia per son talh que comtem per receubudas en las receptas : tornés V lb. X s.

R. de Bernardus, partz XL s. tornés que devia per son talh que comtem per receubudas en las receptas : tornés VIII lb.

Hel. de Grosset, part III lb tornés que devia per son talh que comtem per receubudas en las receptas : tornés II s.

Hel. de Malfre, partz VI lb. que devia am sos [..efface..] per son talh que comtem per receubudas en las receptas : tornés XIIII [...]

St. del  [... ... part ... ...  que devia per son] talh que comtem per [receubudas en las receptas : tornés] XIIII lb.

[... ... effacé ... ... e de H. [Dagues] part VI lb. que devian per lor talh [que comtem] per receubudas en las receptas : tornés IIII lb.

[... ... ......] part II lb. que devia per son talh que comtem per receubudas en las receptas : tornés III lb.

P. [... ... ...] part VI lb. que devia per son talh que comtem per receubudas en las receptas : tornés XIIII lb.

B. de Chaumon : tornés XX lb. –  Ar. de Rossel : tornés XX lb. –  Me B. Ortic : tornés V lb. – 

Me Joh. Maymí : tornés X lb. –  P. de Metge : tornés X lb. –  Me P. de Verviela : tornés V lb.

–  Me P. La Pòrta : tornés X lb. – Hel. Faure del Chastel : tornés XX lb. – Me Itier del [... ... ] : tornés X lb.

 

Soma :  CC VI lb.  X s.  tornés

 

folio 52r

Ayssò qui s’ensec avem receubut del talh lo qual fo enpauzat per pagar la estabblida de las gens ab armas e deus sirvens a Mos. Corbaran Vigier.

 

De G. La Cheza e de P. Las Cotz e de Hel. de Barraut per nom del talh daus clercz d’aqueus qui eran jurat de la cortz de l’Official : tornés XXXIII lb. XV s. IIII d.

 

La quartieyra de l’Arsaut :

Esteve de Sudor paget de la finansa qu’el e sertàs prodòmes feyren per la dicha quartieyra : tornés XIX lb. X s.

Item [... ... effacé ... ...] de Sudor que paget per nom de nos [... ... ... ......] : [tornés] X lb.

 

La quartieyra de Verdú :

W. de Maystre-Bonet e de Ar. de Vinharier pageren per la finansa que feyren amb alcús autres prodòmes de la dicha quartieyra : tornés XLVIII lb. II s.

P. Girbertz : tornés I lb. X s. –  Joh. Grangó : tornés I lb. –   W.  del Puey que paget al prestz : tornés VI lb.  –  R. de Bernardus que paget al prestz : tornés II lb. –  Hel. d’Agonac que paget al prestz : tornés II lb. –  Lo prio[54] d’Austas Vaus : tornés II lb.

Item receubem de Arnaut de Vinharier que [man... ......] de Viervila : tornés XVIII lb.

 

Soma tornés :  VIIXX III lb.  XVII s.  IIII d.

 

folio 52v

La Lemotgana :

P. de Mercier : tornés XII s. –  W . de Morlà : tornés I lb. –  B. de Bru : tornés III lb. –  Blancha de Martí : tornés I. lb. II s. IIII d. –  Me P. de [Rossiett] : tornés IIII s. VI d.  –  St. del Puey : tornés VIII s. –  W. de Jalat : tornés V s. –  P. Garrel : tornés I. lb. X s. –  Ar. de Bizòls : tornés I. lb. –  It. del Lassel : tornés I. lb. –  Hel. de La Chalmia, per si e per sos companhós : tornés VI. lb. –  Los ers Ar. de Raynes : tornés I. lb. XIX s. VI d. –  R. del Lacel : tornés I. lb. XI s. –  P. Ròqua e Lambert de Gordó per lor e per lorcompanhós : tornés I. lb. XI s. –  Hel. Chastel per si e per sos companhós [... effacé...] –  P. d’Esperó [... ... effacé ... ... ]  – [... plusieurs lignes effacées ...] – ... ... ... frayres, per lor e per lor companhos : tornés V lb. XIIII s.  –  [...  ... ... ] per si e per lor companhós : tornés II lb. XIX s.  –  [... ... ... ...] per Joh. de Lobet : tornés II lb.  –  [...] de Violeta e Mathiàs Bochier : tornés V s.  –  G. Clavel : tornés VIII s.  –  P. Jalabert : tornés XII s.  –  P. de Martel per si e per sos companhós : tornés II lb. X s.  –  Hel del Jaricz heretier de B. : tornés VI s.  –   P. [Chanida] : tornés VIII s.  –  P. Jalabert : tornés XII s.  – G. de La [... ... ... ... .ra] : tornés VIII s.  –  B. Charpen[tier ... : tornés] XVI s.  – W. Charpen[tier ... : tornés] XVI s.  –  Los ers [... ... ... ]: tornés XI s.   –  Ar. de  Jalat [ : tornés] XV s.  –  G. de Bru [: tornés ] VIII s.  –  Los eritiers [... ... ... ...] per la ma de Ar. de Jalat : tornés II lb.  –  Ar de Vaus : tornés XV s.  –  W. [Char...] : tornés XIIII s.   

 

Soma tornés :  LIX lb.  XII s.  IIII d.

 

folio 53r

Fron. de Jalat lo Jove : tornés I lb. X s.  –  P. Berbessó : tornés II s. VI d.  –  G. Doet : tornés X s.  –  W. Lunaut : tornés XIIII s.  –  G. Lo Barbier : tornés V s.  –  Joh. de La Boria : tornés V s.  –  Joh. de Chaumon que paget al prestz : tornés VI lb.  –  B. Andrio : tornés VII s.  –  Los ers Hel. de Chaumon : tornés I lb. X s.

 

Lo barri de la Lemotgana

Hel. de Vaus e Bertran Gaudilh pageren per tot lo barri : tornésXII lb.

  (cinq ou six lignes effacéee)

Hel. [... ... ...] paget al prestz am sos companhós : tornés VI lb. ...  –  P. del Mayne : tornés I lb.  –  W. Faure : tornés III lb.  –  Hel. Jaubertz de S. Agulhí : tornés ... lb. X s.  –  [Me B.] de Vezí : tornés ... lb.  –  W. de Seguí per si e per sos companhós : tornés I lb. VII s. I d.  –  St. e Helias [d’Auriac] : tornés XII s.  –  Hel. de Temolat per si e per sos companhós : tornés ... lb. XIII s.  –  [Grimoart] de [Porto] per si e per sos companhós : tornés [... ...]  –  G. de Bertholmio per si e per sos companhós : tornés [...lb.  ...]  –  B. de Mercier : tornés ...lb.  – B. de Rambertz : tornés ... lb. V s.  –  Los ers P. Lambertz : tornés ... lb. XV s.  –  G. La Cheza per nom de B. de Madur : tornés ... ...  –  P. de Brunet que paget al prestz : tornés ...  –  L’ostal de Barrieyra : tornés ... X s.

 

Soma tornés :  LXIIII lb.  XV s.  VII d.

 

folio 53v

G. de La Bordaria : tornés V s.  –  de [Baterma] la regratiera : tornés XV s.  – Joh. de Gordó : tornés V s.  –  Maria de Bichiró : tornés V s.  –  la dòmna de Landric : tornés IIII lb.  –  l’ostal de La Fon : tornés VI s.  –  Hel. Secha Val : tornés XIII s.  –  Hel. de Temolat per so nebot : tornés XIII s.  –  la dòmna de Bonabocha : tornés I lb.

 

 (une douzaine de lignes effacées)

[...] Banieya lo Vielh : tornés X s.  –  [... ... ... ... ] : tornés III lb ; V s.  –  los ers [... ... ...chartz : tornés V s.  – W. de [J... ... ] : tornés X s.  –  Me Joh. de [... ... ] : [tornés] I lb.  –  Jon. de [... ... ... ] [ : tornés] VII s..  –  P. [Dau...  ... ...] [tornés] V lb. XV s.  –   los ers [... ... ... : tornés] XIII s.  –  Hel. de La [... ...  dich ... ... ] : tornés XII s.  –  St. de [... ...] : tornés VIII s.  –  W. de [... ... ] per si e per sos companhós : tornés V lb. VIII s.  –  Joh. [D... ... ] per si e per sos companhós : tornés V lb.

 

Soma tornés :  XL lb.  X s.

 

folio 54r

Mosen Joh. La Fayta : tornés I lb.  –  Nicolaus Minhòt : tornés VIII s.  –  Gui de Giraudó : tornés VIII s.

 

 (fin de la première demi page effacée)

W. Mazet [per si e per sos com]panhós : tornés [... ...]  –  Grimoart Jalat : tornés [... ...]  –  Hel. de Manha : tornés [...]  –  G. de Ponsó : tornés [...]  –  Johan de Lunaut : tornés VIII s.  –  Hel. Pinsó : tornés [...]  –  P. de Temolat : tornés II s.  –  l’ostal d’Armanhac : tornés XIII s.  –  W. de La Ganestoza : tornés XIII s.  –  Hel. de La Bordelhia : tornés XVI s.  –  Hel. Giraudó : tornés [...]  –  Hel. del Sòl am sos companhós : tornés [...]  –  Hel. de Bazelha : tornés XIIII s. VI d.  –  W. de Blanquet : tornés [...]

 

Soma tornés :  XXVI lb.  XIIII s.

 

folio 54v

Hel. de Marmoysch am sos companhós : tornés V lb. XV s.  –  Me P. La Ròcha am sos companhós : tornés IIII lb. XV s. VI d. –  P. Faure : tornés I lb. XVI s.  –  Lo Teyschendier : tornés III s.  –  R. Chavalier : tornés IX s.  –  Me Hugó Maurí : tornés XV s.  –  Hel. Guanhaut : tornés IIII s.  –  P. Lo Frenier : tornés XII s.  – 

 

La [Quartiera de ... ...] (lignes de la 2e demi page totalement ou partiellement effacées)

... ...

Joh. [... ... ] II lb X s.  –  Hel. [... ... ] VI s.  –  Joh. [... ... ] XV s.  –  Hel.[Lo ... ... ] V s.  –  Hel. [... ... ] II lb X s.  –  Hel. [... ... ] II lb X s.  –  La dòmna [... ... ...] per liey Robbert de Rambert : tornés I lb. X s. –  Lambert [... ... ...] X s.  –  P. [... ... ] X s.  –  La molher qui fo [G... ... ] : tornés II lb X s.  –  Hel. [... ... ] qui paget lo prest : tornés III lb.  –  Hel. [M... ...] : tornés IIII s.  –  W. Lo Fransés : tornés III s.

 

Soma tornés :  XXXIII lb.  XV s.  VI d.

 

folio 55r

L’Albergaria

Hel de Barri : tornés V s.  –  R. de Marti : tornés I lb. X s.  –  Los ers W. de Bodet : tornés V s.  –  Wa de Cassagrà : tornés V s.  –   Joh. de Coronat : tornés VII s. VI d.  –  W. de La Fon : tornés II lb. X s.  –  Los ers P. Monge : tornés XV s.  –  Hel. Pòrta : tornés II lb. X s.  –  P de Barri filh de Hel. : tornés II lb. II s. VI d.  –  Los ers Bonet de Chaumon : tornés XII s.  –  Hel. Vigorós : tornés XV s.  –   St. Chopí : tornés XI s.  – 

          (fin de la première demi-page effacée)

 

De Rua Nòva

Rolf Faure : tornés XV s.  –   Nahelias de Seguí : tornés [...] s.  –  Los ers Esteve Claret : tornés X s.  –  Los ers Ay. de Las Jouanias : tornés [...] s.  –   Los ers R. del Mas : tornés [...]s.  –   P. de Guibertó : tornés [...] s.  –   G. Lo Clercz: tornés [...] s.  –   Hel. Amalví : tornés [...] s.  –  Los ers Hel. [Dagues] am sos companhós : tornés [.....].

 

Soma :  XXXV lb.  II s.  VI d.

 

folio 55v

P. La Ròcha apelat del Mas : tornés III s.  –   Hel. Calhaut : tornés V s.  –   la dòmna de Bazelha : tornés XV s.  –  Los ers P. Mauran : tornés IIII s.  –  Hel. Blanquet : tornés I lb. X s.  –   R. Paneyrier : tornés V s.  –   Folcó Valat : tornés VIII s.  –   Hel. de Champs : tornés III s.  –   Joh. Lo Barroyer : tornés III s.  –   Hel. Chambarí : tornés VI s.  –  

  

 (fin de page presque entièrement effacée)

........ X s.  –  Hel.  ... V s.  –  Hel.  ... IIII s.  –  . Hel.  ... X s.  –   Hel.  ... V s.  –  G. ... ... III s.  –  G. ... ... XI s.  –  W. ... ... V s.  –  Michel ... ...  III s.  –   Joh.    ... V s.  –   G. ... ... V s.     P. ... ... III s.  –   Joh. ... ... II s.  –  Lo ... ... III s.

 

Soma :  VII lb.  X s.

 

folio 56r

La dòmna de Limuòlh : tornés III s.  –  St. de Godorn : tornés XV s.  –   W. Bonet : tornés IIII s.  –   R. Clavel : tornés IIII s.  –    P. de La Vayscha : tornés IIII s.  –  P. Ramafòrtz  : tornés III s.  –  Joh. Pautartz  : tornés V s.  –  los ers P. Rey  : tornés IIII s.  –  R. de Pinòcha  : tornés II s.  –  G. Malet  : tornés IIII s.  –  Na Helias de Truòlh e W. de La Rossia : tornés V s.  –  los ers Maria B. de Coquaut : tornés VI s.  –  l’ostal del Sern : tornés I lb. VIII s.

  (fin de page effacée)

  Soma :  VI lb.  XVIII s.

 

folio 56v

Lo Pon

Hel. Lo Regratier : tornés VI s.  –  P. de Barrí filh de Joh. : tornés I lb.  –  P. Comte : tornés VIII s.  –   R. de Bloza : tornés XV s.  –  G. de S. Laurens : tornés VII s.  –  Hel. de La Baylia : tornés I lb.  –  Ay. de Charrada : tornés V s.  –  Arman Chatuel : tornés I lb. VII s.  –  Joh. de Laurens : tornés X s.  –  Ar. Chavalier : tornés III s.  –  G. de Violeta : tornés II lb.  –  Hel. de Pinòcha : tornés VII s.  – Hel de Gordó ; tornés [... ...]  –  Ar. La Tor : tornés [... ...] – P. [... ... ... ]

      (fin de page effacée)

                                       [Soma :]  XIIII lb.  X s.

 

folio 57

Lo borc de S. Martí

Me P. Cospier per si e per sos companhós : tornés  –  St. Paya : tornés I lb. X s.

 

Lo borc de St. Alari

Joh. Gandassal per si e per sos companhós : tornés XXIIII lb.

 

La [... effacé ...]

 (deux lignes effacées)

Item receubem ... lo ... ...  desús que fo baylada ... ... ...

(3 ou 4 lignes effacées)

Item receubem deus cossols de la Ciptat per la lor ... ... ...  d’ayssò que lor eschayia de la soma de l’argen ... ... ... ... baylada a Mosen Corbaran : tornés ... ...

 

  Soma tornés :   CXII ... ... ... ...

 

folio 57v

Ayssò qui s’ensec avem receubut del talh qui fo fach

per los sirven qui aneren al seti de Montensés

 

Receubem de Me P. de Chalmontelh lo qual fo ordenat per l’Official a recebre lo talh daus clers daus jurats de la cortz de l’official, que receubem per nom de lor talh del dich Me P. en parcialhas : tornés XXXI lb.

Item receubem del dich Me P. : tornés III lb.

Item receubem del dich Me P. que·lh fezem baylar a Me P. de [Verniòla] d’aquò que òm lhi devia : tornés V lb.

Item receubem del dich Me P. per III deptes que foren baylat a Me G. La Cheza qu’el avia prestat : tornés II lb.

 

Ayssò qui s’ensec receubem per nom del dich talh de sertanas personas ayschí com s’ensec :

Premieyramen de Joh. ... ...    (une dizaine de lignes effacées complètement)

W. ... ... ... : tornés XV s.  –  P. ... ...  I lb. X s. –  B. Ch...   ...   : tornés VI s.  –  Ar. de ... ... III lb. –  Hel. de ... ... XV s.  –  Na Sazia ... ... I lb.  –  Hel. B... ... V s.  –  Hel. B... ... XII s.  –  Maria de ... ... XII s.  –  G. de ... ... ..nen que devia far ... ... ... em de luy : tornés III lb.

 

Soma :   ...XI lb.  IX s.

 

folio 58r

Hel. del Biró : tornés V s.  –  B. [Dernicart] : tornés X s.  –  l’ostal de Girbert : tornés I lb. X s.  –  la dòmna de S. Martí : tornés V s.  –  St. La Crotz lo Jove : tornés VI s.  –  Joh. de Vigà : tornés VI s.  –  la dòmna de Blanc : tornés X s.  –  de Joh. Lo Cordonnier de Figach que fo bayla a Hel. de Pelicier : tornés III lb.  –  Hel. de La Fon : tornés VIII s.  –  P. Chanida : tornés V s.  – W. Charpentier : tornés X s.  –  H. de Rayne : tornés V s.  –  ...

                  (une douzaine de lignes complètement effacées)

Item receubem de una quantitat de gatges los ... ... ... avia Lauren del Bosquet de sertanas gens qui ... ..nen de pagar de talh qui fo fach per la establida de Mosen Corbaran que deus sirvens ... ... ... a Montensés : tornés ... ...

 

Soma :  XXI lb.  IX s.  VI d.

 

folio 58v

                 Soma monta lo baylat del comte que Laurens a tengut :

                   IIM e IIIC e XLI lb.  e XV s. V d. mealha tornés

 

Soma monta lo receubut del comte que Laurens a tengut :

   IIM e IIC e IIIIXX e I lb.  XV s.  V d.  mealha tornés

 

Soma que monta maych lo baylat que lo recebut del comte de Laurens : LX lb. tornés, las quals avia prestat Hel. Seguí màier, las quals li son degudas, am C lb. que lhi taxem per VIIIC lb. qu’el nos avia prestat a trametre en Fransa a delhiorar las cochas de la viela e a pagar la finansa de IIIIC lb. que N’Esteve del Pleyschat mayer en l’an passat fetz am Mosenhor l’Evesque de Beusvars ... ... ... ... la charitat ... ...

               (une douzaine de lignes complètement effacées)

   ... ... ... ... las dicha C lb. de las quals li donem...   ...   ...   ...   qui son desús.

 

folio 59r blanc   (note post. :  Cinquante neuvième et dernier feuillet  M. H.) (folio 59v blanc)

 

<<Retour[1]- en CC 58, le maire de l’année 1339-1340 est dit  W. del Puey ; N’Esteve del Pleyschat n’est que consul... Cf en CC 60 : « la mayoria N’Esteve del Pleyschat M CCC XL »...

[2]- confusion entre pescar = pêcher (du poisson), et pecar = pécher, ici au sens de manquer à une obligation  (cette confusion montre que s devant consonne est déjà amui comme dans le parler local actuel)

[3]- cacogr p. l’aur

[4]- sans doute cacogr. p. La Colre

[5]- faut-il comprendre   a la moneda = en monnaie, au comptant, ou : a la moneda tornés : en monnaie tournois ?

[6]- msc S. talari, mauvaise coupe

[7]- p. companhias

[8]- erreur de calcul ? On n’en compte que 23

[9]- Hardy traduit : « corrigée »...

[10]- msc : tramezen , inex ici : 1e pers plur.

[11]- Hardy traduit : « faire restituer pendant l’armistice « durant trivas » les objets pillés » ; je pense que le sens est : faire restituer ce qu’on avait pillé pendant les trèves ...

[12]- obscur ; peut-être –n caduc p. brecon, diminutif de breca = tort, dommage diminution (Mistral)> a brecons = à tort, ou à bas prix ?

[13]- inadvertance ici pour que

[14]- inadvertance pour que

[15]- msc : dessin d’une croix

[16]- msc : quilhaliotet

[17]-  velhet òm… li sirvens : confusion entre deux tournures à sujet inversé p. òm velhet, ou li sirvens velheren …

[18]- comprendre : obtenir l’acquittemen du maire et des consuls que les clercs avaient fait mettre en jugement

[19]- avian prestat a pagar : expression peu claire ; faut-il comprendre qu’ils ont proposé un gage en garantie de paiement ultérieur ?

[20]-  promovedor =  qui a provoqué (la mise en jugement), fait pléonasme avec : a l’eytansa de…

[21]- sic

[22]- ss doute cacogr. p. mostrar

[23]- Hardy transcrit : « si li leyschesan peguar (payer) » ; or on lit nettement : « si li leyschesam pequar » , pour pecar, ici au sens donné par Lévy de essuyer un échec : « si nous le laissions sur un échec(de sa demande » )

[24]- cacogr. p. Paul

3- le nom du destinataire de ce paiement a été oublié

[26]- année 1339-40 (cf CC 58)

[27]msc XIII lengas, p. Tretze-lengas : ici nom propre, surnom sans doute de Salseyró, le compagnon de Ròqua.

[28]- rupture de construc: devrait dépendre de  velh que, qui réclamerait le subj.   

[29]- cacogr. p. ivern

[30]- le scribe a hésité entre la tournure impers. : hòm desratiffiava, et la 1e pers. pl : desratiffiavam  

[31]- sans doute erreur (par anticipation) sur le prénom

[32]- msc del la cel

[33]- incohérent, hésitation entre : a J. qui gatget una chopina, et : a J. per una chopina que gatget…

[34]- cacogr. p. còrn

1- msc qui, incorrect ici

[36]- msc : on tom loyl …

[37]- Hardy cite Lhautre et traduit « de Lautrec »

[38]- année 1338- 39 (cf CC 57)

[39]- msc del finansa…

[40]- cacogr. ou abrév. p. prestet

[41]- masc cacogr. clomplir

[42]- msc : com las guessam…

[43]on attendrait : aquilh que avi’òm servit , servir au sens de « faire un présent à »  est habituellement transitif direct : servir alcun … (cf lexique)

[44]- msc quelhy

[45]- très nettement écrit (« point »  sur le i), mais je ne vois pas de quel saint il s’agit ; mécoupure et mauv. orth. p. Sench Anhà ?

[46]- m. orth. p. Agenés

[47]- msc del cunas …

[48]- désigne ici l’ensemble des pays de langue d’oc (l’évêque de Beauvais est « lieutenant général du roi pour toute la langue d’oc »)

[49]-  msc fesse ; je pense qu’il faut comprendre  fetz se los despens au sens de « il paya lui-même ses dépenses », par opposition à, plus haut :  Me P. de Verviela… li fetz la messio…

[50]- lecture et inerprétation incertaines...

[51]- c’est ce qu’on lit nettement (« point » sur le i de -dim, et dernier jambage prolongé vers le bas de -m final), mais je ne vois pas comment l’interpréter…

[52]- cacographie pour mairilhier.

[53]- encre très pâlie, lecture incertaine

- p. lo prior


 [JR1]