<<Retour

 

Archives Municipales de Périgueux     E dep 5021 –

Registre des Comptes du consulat de Périgueux - Série CC

 

CC 41 : Année 1314 – 1315.  Registre in 4o, 10 feuillets, papier (nombreux trous de vers)

occitan ; scribe : le comptable Guilhem de Rey

 

folio 1r

Remen[bransa] sia, en nom de Dyo e de Nòstra Dompna Sancta Maria e de Mosenhor Sen Fron, e [de] totz [los] sanxhs e de totas las sanctas de Paradís, en l’an de la Encarnacio de l’an M. CCC XIIII, fo màyer de Pereguers N’Helias de Gauselm[1] e coscol[2] aquilh qui s’enseguen :

 

En W. de Jalat – Hugó de Blanquet – Jaucelm1 La [Tieyra] – R. Giraudó – W. Jaumar – H. de [B]irac – H. de Fo[schier] – Ar. G[arrel] – [Nicolau] de Ma[ynart]rt – [En Ay.] del Pon.

 

E aquist rederen lor comte de lor cosolat al mayor e aus cosols qui vengren après lor.

E fo comtadre W. de Rey e contracomtadre En Jaucelm1 La Tieyra

 

Aysò qui s’ensec son las prezas que prezen lo màyer e li cosol sobredich el cosolat.

                  (note postérieure : emolumens)

Item XIII lb. VI s. VIII den. de la assessa de las bladarias que tenc Hel. Barrautz.

Item XXXIIII lb. las pintas e li bròc que tenc P. Barrautz.

Item XX lb. lo gròs pes que tenc H. Botas.

Item IX lb. e VI s. VIII d. de las mealhas del pes de l’Agulharia que tenia H. de Gordó

Item IX lb. e VI s. VIII d. las mealhas del pes de Sen Fron que tenia H. de Chaumon.

Item X I lb. VI s. XIII den. las mealhas del pes de l’Arsaut que tenia R. de Pinòcha.

Item VI lb. VI s. VIII den. las mealhas del pes de l’Albergaria que tenia Ber. del Puey.

 

Soma :  VIXX e XIII lb. e X s.

 

folio 2r (1v blanc)(nbx trous de vers)

Item ... lb. e IX s. de la renda de la renda de la charitat del bacó que levet Hel. [Rau. ziers] en ... ... deu lo remanen.

Item VIII lb. e IIII s. IIII d. que ac W. de Rey de la renda de la charitat lo jorn de la Pantacòsta, e fo baylada la renda que devia hòm a H. [Rauzier] per la ma del mayor e deus cosols.

Item paget Hel. [Rauziers] XVII lb/ XVII s. de la charitat.

Item del talh de la Ciptat qui fo levatz per VII senmanas C lb. e IX s  meynh I d.

Item X... ...  de la senmana en que foren Pasques de las bostias, qui era fòrs de la assessa per la...  de H. Botas e de Rampnolf de Bodí.

Item .... lb. de la renda que devian Ar. Boetz, Alan [Beu], Joh. [L.bas].

Item VI lb. de Mosenhor H. Vigier lo Vielh.

 

                                  Soma : VIIXX e XVII lb. e XIX s. III den.

 

Item comenseren a prenre lo talh de las bostias lo màyer e li cosol lo dicmenc avans las Roazós de M CCCo XV, e aseseren a W. de Rey e a Rampnolf de Bodí e a [Danio] Torniers las bostias per lo pretz de XXVII lb. la sempmana e W. de Rey  e [Danios] e Rampnolf de Bodí deven tener las bostias del dicmenc davan Nadal XV sempmanas enseguen per razó de IIIC e IIIIXX e X lb. que W. de Rey ha maych baylat que pres en la avandicha mayoria per los negosis de la vila.

 

 folio 2v 

Aysò qui s’ensec son las baylas e las despesas que lo màyer e li cossol davan dich an fach al temps de lor cosolat, sò es asaber :

 

Item III s. en papier.

Item XXV s. VIII d. a Malhòl e a Pocinhaut per XVI jorns que esteren a crubir lo cossolat, XX deniers. lo jorn.

Item LX e V s. a XIIII sirvens a Nadal.

Item XXXIX ll. que costeren las raubas deus sirvens, en qué ac IIIIXX e VII cobdes de drap.

Item LXVIII s. de tornés que costeren li penó de las trompas.

Item LXX VI s. e VII d. que costet lo murs de la Lemotgana d’adobar.

Item Item XXII s. e VII deniers que costet la intrada de la pòrta del guischet d’adobar.

Item XXIII s. e VII deniers que costet lo peyratz de la pòrta Agulharia d’adobar.

Item LIIII s., IIII tòrchas que·l mayer fetz far a la intrada de sa mayoria.

Item V s. que baylem aus sirvens qui fezen lo gach quant lo vigiers tenia pres I efan de qué volia far inscizia.

Item XX (s.) a Hugò de Jolia per l’estrumen que fetz de la defesa que fetz lo luòctenen del bayle al vigier de l’efan que tenia prés que no fezés inscizia, e·l mes a la ma del rey.

Item II s. que ac P. Geyschós per I jorn que estet a adobar la pòrta Lemotgana.

 

Soma : LVIII ll. e III s. e V d.

 

Item V s. a Helias de Puey Lucó per adobadura que fetz a la pòrta de l’Arsaut.

 

(folio 3r)

Item VI s. a Steve Lemozí per adobar la pòrta del Pon e de l’Arsaut e deus Plantiers e de l[…]ia[3], per clavaduras e per fer e per sos jornals.

Item XX s. que baylet hòm a Helias La Plassa lo sirven, per las nafras que·lh fetz P. Rampnolf de Bolazac, e pel plach que·n menet.

Item XII d. que costet I mandamens que enpetret hòm del luòctenen del seneschalc que tuch aquilh qui son de la communa fezesan lo sagramen al mayor e aus cossols.

Item II s. a IIII faych de glueys lo dicmenc que hòm fetz lo sagramen al mayor e aus cossols.

Item L[..] s. la rauba que ac la gacha del cosolat.

Item LII s. […] tòrchas qui foren portadas a las Menudas cant Madòmpna Na Ay[…]borxt fo sebelhida.

Item XII deniers I cart de sera per seylar procuracios.

Item […]II s. que ac Helias La Grelieyra e Ay. lo faures e Steve Lemozís per adobar las chadenas de las pòrtas a la venguda de l’evesque.

Item L s. a P. Carrieyra, qui·lh eran degut de la mayoria d’En Ay. del Pon.

Item III s. VI d., fiels e seda e sendatz que costet de garnir la rauba de la gacha.

Item II s. que costeren las procuracios que Me P. La Pòrta e W. Jaumar porteren a París, so es asaber dimieya lhioura de sera.

Item XII deniers, VI doblas de papier.

Item V s. a B. Blanquet sirven del rey, per defendre la òbra deus Pontelhs.

Item V s. de tornés per l’estrumen que fetz Johan Faure de la defesa deus Pontelhs.

 

Soma :  XII ll. e IX deniers

 

Item LX s. a Lambert de Sarlat per la procuracio, quar era procuradres de la vila.

Item LX s. a Me Johan de Margòt quar era procuradre de la vila.

Item LX s. a’N Helias de Verviela quar era procuradres de la vila.

 

(folio 3v)

Item LX s. a Me P. Giraudó quar era procuradres de la vila.

Item V s. a’N W. de Vallaunor qui·lh eran degut, e cobrem la letra que parlava de XXV s.

Item II s. VI d. aus hòmes qui cureren la fon de Sen Gòrgi e lo ryou.

Item XVI s. que costeren li gonyó e li basinet e las chambieras e las autras armaduras al mayor d’esclarzir a la venguda de l’avesque.

Item X s., VIII fers de lansas qui foren de l’espayer de Talhafer.

Item VII ll. e X s., qui foren bayladas per far los setis del mostier davan Sen Johan.

Item LX s. a Steve Prebòst per levar la cayria de l’eschala de l’Arsaut.

Item XII s. a P. Guarrel faure per far las saytas del fer a trayre la peyra de l’eschala de l’Arsaut.

Item XXV s. a B. de Chaumon per I malh de fer a trayre la peyra de l’eschala de l’Arsaut.

Item III s. a Yzarn Dezirat per far la deschausa de la peyriera de qué hòm pres la peyra a far l’eschala de l’Arsaut.

Item XVIII s. a R. Faure per XVIII relhas a far IX saytas a trayre la peyra òps a far l’eschala de l’Arsaut.

Item VIII s. per estrumens e per saylar III mandamens que ac hòm del luòctenen del seneschalc, am lo mandamen que ac hòm de la òbra deus Pontelhs.

 

Soma :  XXVIII ll. e IX s. e VI d.

 

Item V s. VI d. que ac Michels per adobar la trompa am qué còrna hòm sul cosolat.

Item IX s. que costet la trompa de Jauselm La Tieyra am qué cornava hòm sul cosolat.

Item VI s. que aguen P. Carrieyra e P. La Bessa e P. Sirvens per gatgar aqueus qui devian de las assesas de la vila.

Item II s. VI d. a R. Margòt per citar Mosenhor En W. de Vasinhac sobre la appellacio del fach dels Pontelhs.

 

(folio 4r)

Item […] ll. a’N Helias La Grelieyra , per C sestiers de vi qui foren dat a Mosenhor l’Evesque quant fetz [… …]gada.

Item XXXV s. aus XIIII sirvens del cossolat lo divendres après la Panthacòsta.

Item XII deniers al contraescriout del mandamen que·l reys tramés al mayor e aus cossols per la anada de Flandres.

Item XL s. a Me Bonet del Playschat per regardar lo prosès e per far las razós del plach de P. Guerrel.

Item II s. VI d. que ac I sirvens qui pres las còrdas deus pes per lo depte qui era degutz a Helias de Vallaunor.

Item X s. VI d. que ac Pascaut de Pinòcha per far las còrdas del pes Sen Fron.

Item [..] s. [..] d. d’adobar la barra del fer del pes Sen Fron.

Item IX deniers d’adobar lo jafet de la barra del fer.

Item III s. que costeren V pòstz qui foren mesas al pes de l’Arsaut.

Item VIII d. d’adobar las còrdas del pes de l’Albergaria.

Item XII d. al graolh qui fo mes a la pòrta Talhafer quant l’evesques venc.

Item VIII s. II d. per VI tapas e per una clavadura e per II clidas qui foren mesas en la maygó en qué te hòm lo gròs pa.

 

Soma :  XXVI ll. e IX s. e IX deniers.

 

Item X s. que ac R. de Pinòcha per far una barra de fusta e per chavilhas de fer que fetz metre en la pòrta del Pon.

Item II s. a las còrdas del pes de l’Arsaut adobar.

Item VIII ll. III s. I d. que costet l’espillòris de far, de fusta e de chavilhas de fer, e de portar e de pauzar al luòc ont es.

Item XII d. a B. l’Arnauda qui gardet l’espillòri vielh quant fo cheygutz e pueysch fo dresatz.

Item X s. a W. Gastinel qui se afolet la ma quant donava l’almòyna a la Panthacòsta.

 

(folio 4v)

Item V s. IX d. a R. de Bernar[t] per deffar l’espillòri vielh quant fo chaygutz.

Item L s. a’N Bòs de Giraudó pel fach deu P. Guarrel.

 

Aysò son las mesios del ser de la vespra de Sen Johan Babtista :

Item XXXV s. a XIIII sirvens per lor salari e per lor trabalh.

Item X s. a l’Enpeyrador de Verdú  –  Item X s. al Rey del Pon – Item al Marqués –  Item a l’Abat de Sen Silà :  V s.– Item II s. a Guilhet lo jocglar.            

Item en guarlandas :  VII s. IX d. –  Item  XX d. en raus  –  Item XV d. per portar la fusta sobre la fon.

 

Item XIIII d. una pòst qui fo mesa al pes de l’Albergaria.

Item X s. a la pòrta Sen Silà adobar, e per I estrumen que fetz Me P. B[ata]lhiers.

Item CCC ll. de tornés petitz qui costeren CCCC ll. de pergozís per la finansa de la anada de Flandres, las quals foren portadas a Briva al seneschalc.

 

Soma :  IIIIC e XVI ll. e X s. e VIII d.

 

Item LXIII s. que despenderen W. de Rey e En R. Giraudó e lo bayles quint anet (am) Sicart e W. Charnsalada quant porteren las IIIC ll. de tornés al seneschalc a Briva.

Item XXV s. a W. Charnsalada per son salari.

Item X s. que ac Arnaut del Chastanet qui anet a Sarlat pel jorn que avia h[òm a] Sarlat am lo senhor de Baynac pel fach de la contribucio.

Item XXV ll. que ac lo bayles per los trabalhs e per las chauzas que avia fach per la viela, e per las chauzas del fach de la Ciptat, e per las citacios del fach del vigier.

 

(folio 5r)

Item L s. que costet de sablar la charrieyra a la Sen Johan quant li tozet d’esta vila treperen.

Item XII d. una auna de drap de qué fetz hòm sac a portar los deniers a Briva.

Item III s. que despenderen li sirven la vespra de la Sen Fron quant fezen lo gach.

Item VI s. a Amorós per curar los albres de las agulhas del pon de Sent Alari[4], e per gitar la peyra de l’ayga.

Item  III s. tornés que costeren III raymas de papier d’En Ay. de Chaumon.

Item VI s. a Helias Bosquet qui·lh eran degut de I fust qui fo mes en l’olme de l’Albergaria en la mayoria d’En Ay. del Pon.

Item XLVI s. a W. Jaumar per escriptura que fetz al cossolat en letras e en procuracios e en autras escripturas.

Item V s. que costet de gitar lo femps deus estatbles quant lo Comps trepet.

Item XLIII s. VI d. que costet teules e recrubirs[5] las Bladarias.

Item XXII d. en III faych de glueys que gitet hòm pel cossolat lo dicmenc après la Sen [M]artí quant fetz hòm lo mayor e·us cossols. Item II s. VIII d. que costeren las còrdas d’adobar e lo jafet del pes de l’Albergaria.

Item XXX s. que despenderen lo màyer e li cosols I jorn que s’avisteren per ordenar lo comte de la vila.

Item L s. a Johan Mercier per V estrumens que fetz del fach del vigier digiet qui fo [ar]s, e de la malaptaria de Salvaugó per que fos mudada, e de la presentacio del mayor e deus cosols d’antan, e per la eleccio del cosolat d’ogan, e per una brassa de procès que fetz del fach de P. Guarrel.

 

Soma :  XLII ll. e VI s. e IX d.

 

Item XL s. a N’Arnaut de Sòl per anar a Caortz e per far aus tezauriers entimacio de la appellacio que hòm fetz deus tezauriers quant aguen, contra la volomtat de la vila, lo depozit subsidi qui era en la ma d’En P. Garrel

 

Aysò son las charitatz del baquó e de la Panthacòsta

 

(folio 5v)

Item LXXII ll. e XIX s. la charitat del bacó.

Item la charitat de la Panthacòsta :  IIIIXX XVII ll.

 

Item C e V ll. las mesios que hòm fetz pel plach de Mosenhor En Johan de Cartiers.

Item XII s. VI deniers que n’ac Me W. Comps per l’acta que fetz del plach de Mosenhor En Johan de Cartiers.

Item IXXX e IIII ll. e X s. a D[a..ó][6] que·lh devia hòm de la mayoria d’En Ay. del Pon, las quals son al comte d’En Ay. del Pon que redet antan.

 

Soma :  IIIC e LXII ll.  XVIII d.

 

Ayssò son los despens que fetz Me P. La Pòrta e W. Jaumar en la anada de París.

 

Item C ll. de tornés petitz, qui valian VIXX e XV ll. e VIII s. e IIII d. de pergozís am lo champnhe, que porteren Maytre P. La Pòrta e W. Jaumar a París, per mesio.

Item VIII ll. V s. de tornés que avia maych manlevat Me P. La Pòrta, pa[r]t tot aquò que·lh avia hòm baylat, a París.

Item IX ll. meynh XII d. que costeren [II] rosí de logier, que menet W. Jaumar, l’u chavaugan e l’autre per saumier, quant anet a París am Maytre P. La Pòrta.

Item XXV s. que covenc a esmendar a B. d’Audoy per la meynchs valensa del rosí qui (fo)[7] menatz a París per saumier.

Item Item XL s. a Granó per son salari per la anada de París desús dicha.

Item XXV s. de tornés, qui valen XX[X]III s. III d. de pergozís a P. Colhó qui anet a París anseych que Me P. La Pòrta y anés, e portet procuracio a Jaque Lo Gras per que hòm no pogués defalhir al parlamen, per far sa mesyo.

Item VI s. VI d. que costeren las sabatas de Granó quant anet a París.

Item XXVII s. VI d. a P. Colhó per son logier de la anada desús dicha.

Item VII s. VI d. a P. Colhó per segre P. Dezirat qui se n’anava a París, e seguet lo fòra Lemòtges per letras clauzas que trametya lo màyer e li cosol a Me P. La Pòrta e a W. Jaumar qui eran a París.

 

(folio 6r)

Item XIII ll. e V s. de tornés per son salari de la anada de París desús dicha.

Item XL ll. a Me P. La Pòrta per son salari de la anada avans dicha , per IIIIXX  e III jorns que estet am son rosí, e de la soma desús dicha que Maytre P. La Pòrta avia portat a París el pres X ll. de tornés que hòm lhi rebat de son salari.

 

Soma : IIC e XV ll.  e XIIII s.  e VI d.

 

Aysò son las mesyos que hòm a fach al plach de la Ciptat.

 

Item tot premieyramen, C s. que p[……]en per mesyo Me Letgier Barrieyra e Me Helias Chavantona per anar e per mostrar e per desnomsiar lo fach qui fo fachs al mayor e aus cosols e als autres qui fazian lo gach en la Ciptat de la viela per la venguda de l’evesque, e Me Letgiers menava son escudier a chaval.

Item XXVIII s. IIII d. que costeren III rosí que meneren de logier.

Item C s. Maystre Letgiers per son salari per la anada desús dicha.

Item C s. Me Helias Chavantona  per son salari per la anada desús dicha.

Item […] s. que ac Steve de [Sud]or per far I estrumen de la requesta que hòm fetz a las gens de la Ciptat que ubrisan las pòrtas de la Ciptat que tenian clauzas a manieyra de guerra.

Item XV s. de tornés que ac Johan Micós de Sen Rafael qui anava am P. Bonabocha per garir las nafras que pres en la Ciptat quant fazia hòm lo gach.

Item XX s. a Johan Faure notari del rey per far II estrumens que lor fo facha defesa que degús no fezés tòrtz ni violensas l’us aus autres de las partz del rey.

Item XX s. a Me R. La Ròcha per far los articgles contra las gens de la Ciptat.

Item VII s. que costet I prezens que fetz hòm al luòctenen del seneschalc quant venc pel fach de la Ciptat la premieyra vetz.

Item XXV s. que costeren li articgle de trancrioure V vetz.

Item XIIII tòrchas qui foren fachas pel gach :  VIII ll. XII s.

 

Item lo diguòs après la optava Sen Ma[..]s, que dec venir lo jutges e Mosénher En G. de Savanat comissari donat al fach de la Ciptat, despendem sò qui s’ensec :

Item L s. a Me Arnaut de Verzinas   – Item L s. a Maytre Itier Rosel.

 

(folio 6v)

Item L s. a Maytre Bonet del Playschat  – Item L s. a Maytre Helias Chavantona.

Item L s. a Maytre R. La Ròcha.

 

Soma :  XLII ll.  e XI s.  e I d.

 

Item XII ll. e X s. a Mosenhor En Bertran de Gordó qui venc al jorn que devian venir li commisari avans dich.

Item C s. a Maytre Helias Chavantona e a’N [R.] Giraudó per despens per anar a Caortz per far venir Mosenhor En G. de Savanat e·l jutge, comissaris donatz al fach de la Ciptat.

Item XII s. lo logier de II rosís que meneren En R. Giraudós e Me Helias Chavantona al viatge desús dich.

Item VI s. pel logier del rosí que menet Galochiers qui anet am lor.

Item V s. a Galochier per son salari d’aquela anada.

Item LX s. a Me Helias Chavantona per son salari d’aquela anada.

Item V s. a Johan Faure per far l’estrumen de la citacio que fetz hòm a las gens de la Ciptat publialmen am trompas.

Item XVIII d. per II mandamens que [ac] hòm del luòctenen del seneschalc del fach de la Ciptat.

Item XII ll. tornés, qui valian XVI ll. II s. VI d. pergozís, que portet Arnaut del Sòl a París per mesyo quant aportet los articgles claus al seneschalc contra la gen de la Ciptat.

Item XXX s. al mesatge qui anet ab Arnaut del Sòl a París, per XVII jorns que estet.

Item LXXV s. lo logier del rosí que menet Arnaut del Sòl quant anet a París.

Item XV ll. per son salari

Item XIII s. I prezen que fetz hòm a Mosenhor En Bertran de Gordó.

Item X s. a Lambert de Sarlat per escrioure las chartras qui foren fachas pel talh de la Ciptat.

Item III s. a G. Belsier e a P. Helias per comtar los fuòcxs de la gacha de l’Arsaut

Item II s. a Helias Botas per comtar los fuòcxs de la gacha de Sen Silà.

Item II s. a W. de Janitz per comtar los fuòcxs de l’Agulharia.

 

Soma LIX ll.  e XVII s.

 

(folio 7r)

Item IX deniers I ll. de chandelas quant hòm ajustet lo gach al cosolat.

Item XII deniers a N’Arnaut de Maurí per comtar los fuòxs de Bocharias.

Item X s. lo contraescriout de la procuracio  de las gens de la Ciptat.

Item XII d. que costeren II letras de transcrioure que tramez’òm a Mosenhor En Bertran de Gordó e al jutge.

Item X s. una bóstia d’especis que donet hòm a Mosenhor En Bertran de Gordó.

Item XII d. que det hòm a I masip qui a[nav]a a París per que portès una letra a Maytre P. La Pòrta.

Item X s. tornés per III brassas de procès qui foren fachas davan Mosenhor E(n) Bertran de Gordó del fach de la Ciptat.

Item III s. a N’Helias de Bòrn per comtar los fuòxs de l’Arsaut.

Item IIII ll. per mesio a Me Helias Chavantona e a’N R. Giraudó qui aneren a Caortz envès lo seneschalc quant fo vengutz, e aporteren la citacio contra la gen de la Ciptat qui foren citat davan lo seneschalc aus Frayres Menors, e tornet R. de Giraudó XVII s. VI d. de las III ll. [de]sús dichas qui lo[..] sobret.

Item XVIII s. II rosís que meneren de logier.

Item LX s. a Maytre Helias Chavantona per son salari.

Item LXVI s. a W. Jaumar qui anet a Dòma, e d’aquí enfòra anet am Me Helias Chavantona  a Moncuc e a Lauzerta e a Caortz lo diguòs après Sen Johan Babtista pel fach de la Ciptat.

Item LX s. a Maytre Helias Chavantona per son salari.

Item XXIIII s. VI deniers pel logier de II rosís e del mesatge que meneren.

 

Soma :  XVII ll.  e VII s.  e  IX d.

 

Aysò son las despensas de la venguda del seneschalc quant venc pel fach de la Ciptat.

 

Item XLIII s. IIII d. per IIII tòrchas qui foren dadas al seneschalc.

Item XIX s. VIII d. en prezens de pa e de vi que fetz hòm al seneschalc.

Item VII s. en I prezen que fetz (hòm) de pa e de vi al senesch procurador.

Item XXX s. a Maytre R. La Ròcha.

 

(folio 7v)

Item XXV s. a Maytre Helias Chavantona.  – Item XXV s. a Maytre Itier Rosel

Item XXV s. a Maytre Arnaut de Verzinas   – Item XXV s. a Maytre P. La Pòrta.

Item XXV s. a Maytre Bonet del Playschat.

Item LXV s. a Maytre W. de Mondiòl pel procès que fetz del fach de la Ciptat.

Item Item VIII s. a Granó per anar al jutge a Caortz per aportar la citacio quant lo seneschalc se n’anet en Fransa e·lh comés la causa de la Ciptat.

Item II s. a W. de Metge per comtar los fuòxs de la Lamotgana.

Item II s. a G. de Rayne per aquò meych.

Item IIII s. a R. Pòrta e a Helias de Birac per comtar los fuòxs de l’Albergaria.

 

Aysò son las mesyos que comenset hòm a far a l’asiza que fo en aoust.

 

Item V s. que ac P. del Chansel de Tenó per sas mesyos que avia fach quant portet lo testemòni del fach de la Ciptat.

Item VI s. III deniers de [resiner] la copia de la enformacio del fach de la Ciptat.

Item XXV s. a Ber. de Blanquet per VIII jorns que estet fòr d’esta vila per citar los testimònis.

 

Soma :  XVII ll.  e II s.  e III d.

 

Item XV s. a Steve de Sudor per I estrumen que fetz de las gens de la Ciptat quant lo plach fo contestat.

Item X s. al jutge a Granó per anar al jutge a Caortz lo dimercres après la Sancta Crotz de Vendempnhas.

Item XXX s. a B. [.]bayran per citar los testimònis de fòra.

Item VII s. VI d. a Johan Micó de Sen Rafael qui era citatz per portar testimòni del fach de la Ciptat, e·l jutges no venc anc aquel jorn.

 

(folio 8r)

Item lo divendres avan la Sen Michel baylem aysò qui s’ensec :

 

[… …] de Branthòme L s., qui fo citat per portar testimòni.

Item, VIII s. a W. Vigier, per II vetz que venc per portar testimòni.

Item XX s. a Mosenhor [Nicier] W. Chavalier de Costuras, per II vetz que venc per portar testimòni.

Item IIII s. a Johan d’Ebles, per II vengudas que venc per portar testimòni.

Item III s. a B. de Malarometz, per II vetz que venc per portar testimòni.

Item VII s. a P. Aymeric monge monge, per II vetz que venc per portar testimòni.

Item X s. a Arnaut de Sauzet, per II vetz que venc per portar testimòni.

Item XV s. a Johan Micó de Sen Rafael per las mesyos que avia fach per portar testimòni.

Item X s. a Mosenhor En W. de Rofiac peus despens que avia fach per portar testimòni.

Item X s. a Helias Aytz, per II vengudas que fetz per portar testimòni.

Item IIII s. a Hugó de Jolia per far una carta, que fo continuatz lo jorns al jorn de la Sen Michel.

Item VI deniers III doblas de papier.

Item IIII s. en I prezen de pa e de vi que det hòm al jutge lo jorn de Sen Michel.

 

Soma :  X ll.  e IX s.  e III d.

 

Item XXV ll. al jutges per examinar los testimònis e per sa comisyo.

Item LXXV s. per VI cobdes de mesclat que det hòm al clerc dal jutge qui fay lo prosès del fach de la Ciptat.

Item C s. a N’Arnaut del Sòl per son salari de la procuracio del fach de la Ciptat.

Item LXVI s. a Me Helias Chavantona e a Arnaut del Sòl per mesyo pel jorn que aviam a Caortz am las gens de la Ciptat al dimercres après la Sen Fron.

Item XX s. lo logier deus rosís que meneren.

 

(folio 8v)

Item V s. a Granó, per son salari, qui anet am lor.

Item LX s. a Maytre Helias Chavantona per son salari.

Item IX s. IX deniers que costeren las espècias que det hòm al jutge quant examinava los darriers testimònis.

Item X ll. XII s. VI deniers que ac lo clerc del jutge per XI jorns tengutz e per VI brasas de procès pel fach de la Ciptat.

Item LX s. a G. Bonabocha per son salari de la procuracio del fach de la Ciptat e per son trabalh.

Item X s. a B. Blanquet sirven del rey per ajornar los testimònis d’esta viela davan lo seneschalc pel fach de la Ciptat.

 

Soma : LV ll.  e XVIII s.  e VI d.

 

Aysò son los despens que fetz hòm per cobrar lo subsidi.

 

Item IIII ll. e VIII s. IIII deniers, que portet Hugós de Jolia quant Maytre R. La Ròcha e el aneren a Dòma per cobrar lo subsidi.

Itel VI ll. e V s. a Maytre R. La Ròcha per son salari d’aquela anada desús dicha.

Item XIII s. que costeren letras d’enpetrar del seneschalc pel fach del subsidi.

Item XII d. que costet I mandamen que ac hòm de Mosenhor En Ma[…]on de [Corgimel] pel fach del subsidi.

Item XLII s. que ac Chastanet e W. de Bòrn sirven del rey, per destrenher las gens qui fezen lo prest del subsidi, qui lor eran estat promés en la mayoria d’En Ay. del Pon.

 

(folio 9r)

Item XII d. a Arnaut del Sòl per I vidimus d’una letra que·l seneschalc tramés a’N P. Garrel

I[tem .]L s. que despenderen En Bòs de Giraudó e Arnaut del Sòl quant En P. Guarrels portet l’argen del subsidi a Caortz.

Item XVI s. VI d. lo logiers deus II rosís que meneren.

Item XL s. a P. d’Alvera peus estrumens que fetz encontra En P. Guarrel que no baylès l’argen del subsidi, e per la anada que fetz a Bordelha quant hòm s’apelet de Mosenhor N’Helias de Creyschac, quant hòm s’apelet del fach de Mosenhor En Johan de Cartiers.

 

Soma :  XIX ll.  e XI s.  e X d.

 

Aysò son las mesyos que fetz hòm al plach del vigier.

 

Item XVIII s. VI d. a Me G. La Valeta, qui·lh eran degut del procès que avia fach del fach del vigier.

Item XL s. que baylet hòm a Helias de Verviela quant anet a Dòma pel jorn que aviam am lo vigier.

Item V s. VIII d. pel logier del rosí que menet.

Item XX s. que·lh baylem per son salari de la anada desús dicha, que baylet hòm a N’Helias Dagues per nom del dich Helias de Verviela.

Item C s. de tornés que baylet hòm a’N R. Giraudó e a Me Helias Chavantona quant aneren a Caortz pel jorn que hòm avia am lo vigier.

Item XXVII s. pel logier deus rosís que meneren en aquel viatge, per lo II[8] rosís que [En] R. Giraudó e Me Helias Chavantona, e Galochier qui anet am lor, chavaugeren.

Item LX s. (a) Me Helias Chavantona, del viatge desús dich, per son salari.

Item III s. a Galochier, per son trabalh d’aquel viatge desús dich.

Item Item XX s. a Me W. Compte, per far l’acta del plach del vigier a l’asiza d’esta vila.

Item IIII ll. e X s. a’N R. Giraudó e a Me Helias Chavantona quant aneren autre torn a Caortz per lo jorn que avia hòm am lo vigier, per despens.

Item XXVII s. VI d. lo logier de III rosís que meneren al viatge desús dich, am Galochier qui anet am lor.

Item LX s. a Me Helias Chavantona per son salari del viatge desús dich.

 

Soma :  XXIIII ll.  e XV s.  e VIII d.

 

(folio 9v)

Aysò son prezens que hòm a fach al seneschalc e a son luòctenen e (a) las gens del rey.

 

Item X s. en I prezen de pa e de vi que det hòm al jutge a l’asiza qui fo après la Sent Alari.

Item X s. en I prezen de pa e de vi que fetz hòm a Mosenhor Bertran de Gordó, luòctenen del seneschalc, en aquela meyscha asiza.

Item IIII s. VI d. en I prezen de pa e de vi que det hòm a Me Johan Chalvet, procurador del rey.

Item XIII s., II chabritz que det hòm al jutge a l’asiza qui fo entorn la Sen Johan.

Item XVIII s. en prezens qui foren fach al jutge en l’asiza d’aoust, sò es asaber de pa e de vi.

Item XVI s., II chabritz que det hòm al jutge en aquela meyscha asiza.

Item XIIII s. per II lhiouras de sera en doblós, e per III fromatges, e per pa e per vi, la vespra de la Sen Martí, lo quals prezens fo fachs al seneschalc.

 

Soma :  IIII ll.  e V s.  e VI d.

 

Aysò son salari vielh pagat.

 

Item XXV ll. a B. d’Archier, que·lh devia hòm de vielh, e avia ne II letras que cobrem, e d’aysò avia agut XV s. en la mayoria Maytre R. La Ròcha.

Item X ll. que pagem a Steve del Puey.

Item C s. a Helias de Vallaunor, que·lh devia hòm de la mayoria de Maytre […..], e avia ne letra, e avem la cobrada.

Item XX ll. a Maytre Bonet, que·lh devia hòm de sa mayoria, e cobrem una letra que n’avia, qui parlava de C e XIIII ll. VIII s. de tornés.

Item X ll. e X s. a Me R. La Ròcha, que·lh devia hòm de vielh de sa mayoria.

Item XL s. a’N Folcó del Cern, que·lh devia hòm de la mayoria darrieyra de P. La Pòrta, per son salari e per son companhó per regardar los cuers.

Item L s. tornés a’N Helias de Foschier, que·lh devia hòm de la mayoria de Maytre Arnaut de Verzinas, e cobrem la letra que n’avia.

Item L s. tornés a’N Helias de Birac, que·lh devia hòm de la mayoria de Maytre Arnaut de Verzinas.

Item XXV s. tornés a’N Nicolau de Maynart, que·lh devia hòm de la mayoria de Maytre P. La Pòrta, e cobrem la letra

 

Soma :  IIIIXX e III ll.  e IX s.

 

(folio 10r)  note posterieure : Dixième et dernier feuillet  M. H.

 

Aysò son salari d’ogan pagat.

 

Item L ll. al mayor.

Item XVIII ll. al mayor, per los despens que fetz per lo fach de la Ciptat.

Item X ll. a W. de Rey, per son salari de tener lo comte de la viela.

Item C s. a’N Jaucelm La Tieyra, per son salari de tener lo contracompte.

Item LXXV s. a Hugó de Blanquet, per l’asnada[9] que fetz a Dòma am son rosí e am son garsó am Maytre R. La Ròcha, e per VIII jorns que estet a far lhiourar los ostals[10] a la venguda de l’evesque.

Item XII ll. X s. a’N R. Giraudó, per IIII viatges que fetz a Caortz el e a Lauzerta per lo fach de la Ciptat e pel plach del vigier, e per I viatge que fetz maych a Briva quant portet hòm los deniers al seneschalc per la finansa de Flandres.

Item XXXVII s. VI d. a W. Jaumar, pel viatge que fetz a Moncuc de Las Vaus e a Lauzerta e a Caortz.

Item XX s. a Arnaut Guarrel, per son salari per regardar lo peych.

Item L s. a Lambert de Sarlat, per son salari e per son trabalh que fetz a segre las chauzas que·l màyer e li cosol avian a far.

Item L s. a Me Johan de Lavinhac per sos trabalhs que fetz entorn lo mayor e·us cosols.

Item IX s. a Ay. de Charrada, sobre son salari, los quals devia de la pòrta Rey[11] Nuòva, e foren rebatut.

Item costet lo comtes de la viela d’escrioure IIII vetz e d’ordenar, e papier e una ll. de sera per saylar : XL s.

 

Soma :  C e XVIII ll.  e XI s.  e VI deniers.

 

(folio 10v) 

Aysó son li salari taxsat qui no son ges pagat.

 

Item a Maytre R. La Ròcha : C s. – Item a Maytre Arnaut de Verzinas : C s. – Item a Maytre Itier Rosel : C s.            

Item a Maytre Letgier Barrieyra : VIII ll., per son salari e per lo trabalh que fetz al fach de la Ciptat       

Item a Maytre P. La Pòrta : C s. – Item a Maytre Audoy Jaubert : C s. – Item a Maytre Bonet del Playschat : C s.  –  Item a Maytre Helias Chavantona : C s.  

Item XX s. a’N Folcó del Cern, per son salari de regardar los cuers. 

Item XX s. a Ay. de Charrada, per son salari de regardar los cuers , e d’aquetz XX s. hòm lh’en (a) pagat IX s.

Item L s. a P. Carrieyra, per son trabalh que avia fach pel mayor e peus cosols.

Item XXX s. a Maytre P. Lo Barbier, per la cura que fetz al filh qui fo Johan Saunier de l’Arsaut, per razó de las nafras que pres al gach de la Ciptat.

Item L s. a Helias de Verviela per lor salari  – Item L s. a Johan de Margòt.

Item L s. a P. Giraudó.

 

Soma :  XLIX ll..

 

(fin du document)

 

 

–––––––––––––––––––––––––––

<<Retour


[1]- Hardy : Gaucelin  mauv. lecture

2- sic : cacogr p. cossol

[3]- trou de ver…

[4]- Hardy : « Construction du pont de Saint-Hilaire » ...

[5]- e recrubirs pris comme nom ? plutôt cacogr. p. a recrubir …

[6]- lecture incertaine…

[7]- oublié, en fin de ligne.

[8]- sans doute erreur , pour III (voir plus bas)

1- cacogr. p. anada (qui montre que s- devant consonne est déjà localement amui)

[10] - sans doute pour loger les gens de la suite de l’évêque.

[11]- sans doute cacogr. pour Rua Nuòva