<<Retour

 

Archives Municipales de Périgueux     E dep 5021 –

Registre des Comptes du consulat de Périgueux - Série CC

 

CC 42 : Année 1320 – 1321 - Registre in 4o, 20 feuillets, papier (nombreux trous de vers)

Dépenses de l’année ( folios 1 et 6v-20r ) – occitan ; scribe : le comptable Johan de Meloya

 

Remarque importante. Une particularité du scribe qui a rédigé ce document : l’emploi quasi-systématique de la graphie ioy pour transcrire les diphtongues et triptongues [iw], [jew], [jow], [ju] . Ainsi :

-  ioy pour °ieu (je), Andrioy pour °Andrieu, Petioy(s) (à côté de Petious) pour °Peitieus

- lioyra, lioyrat pour °liura, liurat, escrioyre, escrioyta (à côté de escriot) pour °escriure, escriut.

- on a même une fois prioyr  pour °prior, questioynat pour °questionat

-  pour la finale  °-ion issue du latin –ionem : messioy (36 fois, à côté de messio 55fois), absolucioy, citacioy, enformacioy, procuracioy : je pense que cette graphie ( comme la grapie -iou  fréquente dans les documents locaux des XIVe et XVe), note la réalisation [iw], par remontée de l’accent, de cette finale, qui est celle de l’usage local actuel.

 

Cette remarque préliminaire m’évitera de signaler ces formes en note chaque fois qu’elles apparaissent dans ce document, et de les reporter comme variantes dans le glossaire de la série)

 

 

(folio 1)

En nom de Dieu e de Nòstra Dòmpna Sancta Maria e de totz los senhs e de totas las sanctas de Paradýs sia remembransa que ayschò que s’ensec es lo contes de la viala de Pereguers, de las prezas e de las receptas que ioy Johan de Melòya i’ay pres ni recebut ni baylat coma comptadres de la viala avandicha, sò·y assaber en la mayoria de Maytre Letgier Barrieyra et daus cossols sos companhós li qual son aquist qui s’ensegen, e es en l’an (de) gràcia de Nòstre Senhor de miel e CCC e XX :

 

 Steve de Blanquet – Hel. Jelat filh qui fo W. Jelat – En P. de Grosset – Huc de Rodola – B. de Chaumont filh de R. – En P. Peschier – Johan d’Espelrit – B. de Chaumon filh qui fo de W. de Chaumont – Maytre W. del Solier – Itier de Ch(effacé)lac

….

 

(folio 6v )

Baylas e mesas

 

Aysò que s’ensec son las baylas e las mezas que ioy Joh. de Melòya i’ey baylat en las messioy e en las despessas de la viela per coma(n)damen dal mayor e daus cossols avandich et per la necessitat de la viela :

 

Tot prumieyrament costaren duy papier en qué es escriot lo comptadre e lo contracomtadre          de la viela :  III s. e VIII d.

Item bayliey aus sirvens de la viela per lor selari quant age[n corr]egut una femna qui fo preza en avolteri am P. Martí :  V s. pergozís

Item bayliey a Hel. de Vallahonor per los esturmens que fet de la appellacioy qui fo facha     per Maytre P. de Brenay :  X V s. pergozís

Item bayliey a B. de Marmoy de Chaumont cossol e a P. Vigier de Sen Alari lo dimercres  aps la Senta Lucia quant aneren a París per aver letras de la appellacioy que hòm avia facha de Maytre P. de Brenay et per autras necessitat que la viela avia a París per far        lor messio           :  XXX liuras e X s. tornés

Item bayliey may que tramezen a P. Vigier qui arremàs a París quan lo dich B. de Chau-mont s’en fo vengut, et tramez òm lhas[1] li la vespra de la Chandalor :   X liuras tornés

Item bayliey al dich P. Vigier per comandament per son salari avandich :   XVII liuras tornés

Item bayliey al dich B. de Chaumont per lo mandamen dal mayor per son salari avandich       per si e per son rossí e per son garsó, e per anar a Caortz  am Maytre Hel. Chavantona        per parlament de Caortz :  LX (liuras effacé) e X s. de pergozís 

 

Soma LXXVIII ll. VI s. VII d. pergozís valens

 

(folio 7r )

Item bayliey en glueus qui foren mes al cossolat : VIII d.

Item bayliey al mayor la vespra de Nadal per messio[n] que avia facha aus gach de la vila :  C s. pergozís

Item bayliey la vespra de Nadal a XIIII sirvens de la viala per lor salari  V s. a chascú,    monten :  LXX s. pergozís

Item bayliey  a Lambert de Sarlat procurador de la viela la vespra de Nadal per s son salari :   L s. de pergozís

Item bayliey a Guilhem Faure l’especier la vespra de Nadal per un prezen que fezem    d’especias  et de chandelas de sera a Maytre [Jacme] de Vincenas Jencenas :  LX s. pergozís

Item bayliey per un ve[.]s[2]  adobat            :  XII d.

Item bayliey per una ma de papier qui fo mes al cossolat :  XX d. pergozís

Item bayliey a Hugó de Jolia per letras et per esturmens que fet al cossolat :  XX s. pergozís

Item bayliey a L’Aga e a Vinhó per penhorar aqueus qui aviam[3] promés l’argen a segre la appellacion de Maytre P. de Brenay :  X tornés

Item bayliey a la molher P. Sirven sobre son salari quant anet a París am B. de Chaumont :   X s. pergozís

Item bayliey en un presen qui fo fach a la assisa qui fo a la Chandalor al seneschalc, de pa e de vi, e costet :  IX s. e II d. de pergozís

Item bayliey en un presen de pa et de vi qui fo fach a aquela meyscha assisa a Mossen        Phelip jutge del Seneschalc, e costet :  VI s. tornés

Item bayliey a’N Hel. de Vervila procurador de la viela sobre son salari :  XL s. pergozís

 

Soma  XVIII liuras XI s. I d. pergozís valens

 

(folio 7v)

Item bayliey a Maytre Joh. de Margòt, procurador de la viala, sobre son salari :  XL s. pergozís

Item bayliey a la assisa qui fo a la Chandelor per comandament del mayor e deus cossols aus avocat aysò qui s’ensec : tot prumieyrament a Maytre Ar. de Verzinas : XL s. pergozís

Item  a Maytre Itier del Chastanet a aquela meyscha assisa :  XL s. pergozís

Item  a Maytre R. La Ribieyra a aquela meyscha assisa :  XL s. pergozís

Item  a Maytre P. La Pòrta a aquela meyscha assisa :  XL s. pergoz

Item bayliey a Maytre Helias Chavantona e a B. de Chaumont quan aneren a Caortz per aver cosselh et per saber la respòta que fari’òm al rey de sò que demandava a las cummunas lo singne per far la messioy :  L s. tornés

Item a B de Chaumont pel logier deus rossís que meneren li dich Maytre Hel. Chavantona       et B. de Chaumont al anatge avandich :  XVIIII s. pergozís

Item bayliey a petassar la sabatas a Amorós qui anet am lor al viatge avandich :  II s. pergozís

Item bayliey a la molher P. Sirven quan lo dich P. Sirven portet a P. Vigier las X liuras de tornés que·lh avia tramés a París       :  X s. pergozís

Item bayliey a P. lo Sirven quan anet a París :  X s. pergozís

Item bayliey a Lambert de Sarlat daus deniers que ac hòm de G. La Bòria :  X s. tornés

 

Soma  XV liuras XVI s. I d. pergozís

 

(folio 8r)

Item bayliey que costeren duy paralhes[4] de sabatas que foren bayladas al dich P. Sirven peus viatges avandich de París :  X s. pergozís

 

Item bayliey a Hel. Jelat e a B. de Chaumont cossol quant aneren parlar al seneschal, per messioy et per lo logier deus rossís :  XVII s. e VI d.    

Item bayliey que costet quan lo comps fo citatz a París a la instansa dal mayor e deus cossols :   IIII s. pergozís  

 

Item bayliey en gluey que foren mes al cossolat    :  X d. pergozís  

 

Item bayliey a Amorós quant òm lo tramès a Brageyrac que aportet la enformacioy qui era contra Maytre P. de Brenay al seneschalc :   IIII s. pergozís

 

Item bayliey aus sirvens per son salari quant agren pres P. Martí de Sent Alari en avolteri :    XI s. pergozís

 

Item pagiey e bayliey pel comandamen dal mayor e deus cossols a R. de Pinòcha que·lh    devia lo cossolat e avia una letra seylada dal gran sel de la viala :  XX liuras tornés

Item bayliey al dich R. de Pinòcha quan lo màyer e li cossol lo tramezen a París pel fach      que la vila avia a far am lo Compte e am lo clercs :  XXX liuras tornés

 

Item bayliey que despendet hòm en doas vet que lo màyer e li cossol am daus prodòmes de     la viala e am los procuradors e am lo sirvens e am d’austres[5] hòmes que apelet hòm per enformar daus dexz de la viala quar Mossénher l’Evesques li fasia debat en la [...ta][6] de París, e despendet hòm  en messioy per las doas anadas avandichas :  LXXVII s. pergozís

 

Soma  LXVIII liuras XIIII s. IIII d. pergozís

 

(folio 8v)

Item una bóstia de gingibrat qui fo romgada quan Maytre Jacmes de Jensenas fo vengut :        V I s. tornés

Item bayliey en cera vert per seylar letras e procuració :  III s. e IIII d. pergozís

Item bayliey a las absolucioy deus cossols :  V s. pergozís

Item bayliey a Hugó de Jolia e a Ber. de Blanquet quant aneren citar Maytre P. de Mon per vertut d’una comission donada de cort de Fransa a Maytre P. Brunet pel depte en qué lo dich Maytre P. de Mon era tengut a la viela e anet far la citacion, per far la messio :  XL s. pergozís

Item bayliey a Hugó de Jolia e a Ber. de Blanquet per mandamen del mayor per lo salari del viatge avandich :  L s. tornés

Item bayliey per lo logier deus rossís que menet lo dich Hugó e·l dich B. el viatge avandich :  XVI s. pergozís

 

Item bayliey que costeren las tòrchas que lo màyer fet a Nadal e a anar al gach de la viela :     C s. pergozís

 

Item bayliey a P. d’Eschiduelh pel comandament del mayor :  XIIII d. pergozís

 

Soma  XVI liuras XV s. VI d. pergozís

 

(folio 9r)

Item bayliey aus sirvens quant anerem a[7] lo mayor tener la garda que venguen :  IIII s. pergozís

 

Item bayliey que costet us presens qui fo fach de pa e de vi a Mossen Phelip a la assisa qui fo denan lo Rampal :  IX s. IIII d. pergozís

 

Item bayliey a P. Sirven quan lo màyer e li cossol lo tramezen pels fach daus digietz : X s. pergozís

Item bayliey, que fo fach us presens a Mossen B. Girvay, en la assisa desús dicha :  IX s. IIII d.

Item bayliey a Lambert de Sarlat procurador de la viela per son salari la vespra de Pasques :  XX s. pergozís

 

Item bayliey que costet de redressar e d’adobar la siguonha :  LV s. pergozís

Item bayliey a B. Lemozí per far los goff[8] en qué foren questioynat li digiet :  XV d.

Item baylia a Hugó de Jolia per far un trancriot d’una letra seylada del sel del Rey de Parýs  per anar a Petioy a la Trinitat :  IIII s. tornés

 

Item bayliey a L’Aga per far ajornament denan lo mayor :  IIII d.

Item bayliey que costet la charitat del bacó, entre totas chausas :  IIIIXX e IIII liuras de pergozís

Item bayliey que despendet hòm quan li màyer e li cossol e li prodòme de la viela que·l màyer menet la tersa vet quan lo procuradres de l’evesque e Maytre Andrioy Ros  y aneren, e quan fo begut minget hòm au Prezicadors, costet :  LX s. pergosís

 

Soma  IIIIXX XV liuras XIII s. pergozís

 

(folio 9v)

Item bayliey al mayor lo duguòus de la Cena per far la messio aus digiet e a las digietas e aus sirvens qui las garden :  L liuras tornés.

 

Item bayliey a Maytre Hel. Chavantona per comandament deus mayors e deus cossols lo prumier jorn de may sobre son selari :  XX liuras tornés

Item bayliey al dich Maytre Hel. Chavantona sobre son selari :  V liuras tornés

 

Item bayliey a Ar. Chatuel e a Ar. del Sòl lo jorn de la Sancta Crotz de may per anar parlar      a a Tortz parlar am lo Rey del fach deus digiest[9] :  XX liuras tornés

Item bayliey que tramés hòm[10] a R. de Pinòcha quant era a París, e tramés òm las li per A. Chatuel et per Ar. del Sòl :  X(effacé) liuras tornés

Item bayliey al messatge que las li portet de Tortz en Fransa :  XV s. tornés

 

Item bayliey a N’ Hugó de Jolia per far las letras de la acessa de las bóstias qui foren  assessadas a R. de Martí, que n’ac :  XIIII s. tornés

 

Item bayliey aus sirven de la viela quant agen fach justízia en Escòrnabuòu peus hòmes        qui foren pendut lo dimercres avan la Sancta Quitteria, per lor salaris :  XX s. pergozís

 

Soma  VIIIXX XII liuras XVI s. VI d. pergozís

 

(folio 10r)

Item bayliey, per far las chartas qui foren fachas del talh, a aqueus qui las fezen per lor salari : XLIIII s. IIII d. pergozís

 

Item bayliey a B. de Chaumont per comandament del mayor e deus cossols per son salari de la anada que fetz a París pel fach de Maytre P. de Brenay, per si e per son rossí, en  tant cant estet :  XIII liuras XV s. pergozís

 

Item bayliey a Hel. de Las Fargas per far recrubir lo cossolat et per adobar l’aychala de la peyra e per autres adòps que fet al cossolat :  LX s. pergozís

Item bayliey per comandament del mayor a Hel. de Las Fargas que·lh devia la vila, e avia ne letra seylada del sel de la viela :  LXXV s. pergozís

 

Item bayliey per comandament del mayor e deus cossols que coste(ren) us draps d’aur e        VI tòrchas de sera que det hòm al Còr-de-Senher petit frayr de Mossenhor Alixandre de Caumon, e costet tot :  VII liuras XVI s. pergozís

 

Item bayliey a la assisa qui fo a la Panthacòsta que tramés òm a Mossen B Girvaych un  prezen qui costet :  XV s. pergozís

Item bayliey a aquela meyscha assiza en un prezen que tramez òm a Mossen Phelip, e costet :  XV s. pergozís

 

Item bayliey a Amorós quant anet a Petioys  l’endemà de la Panthacòsta :   X s. tornés

Item bayliey a la molher Amorós sobre son salari :  V s. pergozís

 

Soma  XXXII liuras XVIII s., II d. mench, pergozís

 

(folio 10v)

Item bayliey quant lo màyers e En P. Peschier, St. de Blanquet e P. Grimoart aneren a  Petious per mandament del Rey qui avia mandat que hòm tramezés de chascuna viela IIII prodòmes per auvir las ordenansas que lo Rey volia far, e fo ordenat que aquit IIII y anessan, e partiren de Pereguers la vespra de Sent Bernabè :  LIIII libr. X s. tornés

Item bayliey pel logier del rossí quant ‘que’ St. de Blanquet menet, e pel logier del garsó         al viatge avandich      :  X(I)X s. tornés

Item bayliey per lo logier del rossí qu’En P. Peschier menet al viatge avandich  :  XIII s. p(ergozís)

Item bayliey a·N P. Peschier per son salari dal viatge avandich :  (effacé) tornés

    rajouté d’une autre main :       a St. de Blanquet :  XXV s. perg.

 

Item bayliey a una paubra per ramps que li sirven li avian pres :  II s. pergozís

 

Item bayliey que costet la charitat de la Panthacòsta, entre totas chauzas e lo pa,  qui fo pagat al prat[11] que ioy pagiey a las pestoressas de cuy avi’òm lo pa, e las messioy ne fet :  IIIIXX libr.  XXVII s. II d. pergozís

 

Item bayliey per comandament del mayor per sablar la charrieyra de la Lemotgana a la       Senh Memòri quant li borzés treperen :  XXX s. tornés

 

Soma  VIIIXX ll. VIIII s. VIII d. pergozís

 

(folio 11r)

Item bayliey per la messioy de Blanquet lo digiet a Maytre Hel. Chavantona :  VIII s. IIII d. pergozís.

Item bayliey a Jaubert de Faugeyrat per la messioy daus digietz :  X s. pergozís

Item bayliey per la messioy daus digietz a Maystre Hel. Chavantona :  V s. pergozís

Item bayliey a P. Rotgier per la messioy daus digietz :  VIII s. pergozís

Item bayliey a Maystre H. Chavantona per la messioy daus digietz :  XX s. pergozís

Item bayliey a Bernarda Chalhavela pel pa daus digietz :  III s. VIII d. pergozís

Item bayliey al filh Maystre H. Chavantona per la messioy que li digietz feren tan com Maystre Hel. Chavantona estet defòra :  XX s. pergozís

Item bayliey a Hugó de Jolia, quan anet al seneschalc a Caortz per cobras[12] los bes deus      digietz, per sa messio :  XX s. tornés

Item bayliey que costet lo logier del rossí que menet e del massip al viatge avandich : XII s. II d. pergozís

Item bayliey al dich Hugó per son salari del viatge avandich :  XXV s. tornés

Item bayliey a Huc de Rodola qui avia manlevat a la messio deus digietz :   LVII s. pergozís

 

Item bayliey la vespra de la Sen Johan  a XIIII sirvens per lor salaris, a chascú II s.,  monten :  XXVIII s. pergozís

Item bayliey en raus, en garlandas e en nedeyar la Claustra e en adobar la :  X s. pergozís

 

Soma  XI ll. XVIII s. V d. pergozís

 

(folio 11v)

Item bayliey a l’Enperyador[13] :  X s. perg.   –  Item bayliey al Rey del Po(n) :  X s. perg.                                                                       

Item bayliey a l’Abat de Senh Silà : V s. perg.   –   Item bayliey al Duc  :  V s. perg.    

 

Item bayliey a Lambert de Sarlat procurador per son salari :  X s.

Item bayliey a Maystre Johan de Margó procurador per son salari :  X s.

Item bayliey a Hel. de Vervila procurador per son salari  :  X s.

Item bayliey a St. de Bla(n)quet del drap que ac hòm de luy a-v-òps[14] deus sirvens, que lor               fet hòm a Nadal :  XXXV liuras  (…trou)

Item bayliey aus penós de las trompas :  IIII ll. e V s. perg.

 

Item bayliey al Compte[15] de Pereguers per la renda de Nadal :  M e CCC e XXI  XL[16] ll. perg.     rajouté : e per aquela de la Sen Johan

 

Item bayliey a Maystre H. Chavantona quant anet al Mon de Doma pel fach deus digietz,            per messioy et pel logier del rossí :  XXIII s. tornés

Item bayliey a Maystre Ar. del Sòl quant anet a París pel fach deus clercs :  VI ll. tornés

 

Item bayliey aus sirvens per far justízia de Gòrgi, am las còrdas :  XXIII s. pergozís

 

Item bayliey a Maystre H. Chavantona quant anet a Caortz a W. de Jacme per fach del thezaurier peus deniers que devia a la viela :  XL s. tornés

 

Soma  CIII ll.  XII s.  IIII d. pergozís

 

(folio 12r)

Item bayliey pel logier deus rossís :  XVIII s. pergozís.

 

Item bayliey per comandament deus cossols lo jorn de la Sen Jacme a un pr(e)sen qui fo     fach a la molher dal mayor :  XXXV s. VI d. pergozís

 

Item bayliey aus sirvens qui aneren a la Chapela de Gonaget :  V s. pergozís

 

Item bayliey que costet us prezen, a la assiza qui fo a la Senh Chistephe d’aot, qui fo datz       al seneschal e al jutge :  XXV s. pergozís

Item bayliey que det hòm un prezen a la nòra de seneschalc :  XIII s. e III d. pergozís

 

Item bayliey aus sirvens per lor salari, per una femna qui fo correguda[17] lo jorn de            Sent  Sist :  V s. pergozís

 

Item bayliey a Andrio, sirven del Rey, per penhora[r aque]us[18] qui devian la rendas assessadas    de la viela, per son salari :  V s. pergozís

 

Item bayliey a W. La Gacha pel mandament dal mayor l’endemà de la miey ost :  X s. pergozís

 

Item bayliey per comandament del mayor a Ar. Blanquet d’Albuga, que la viela li devia de      temps passat am mandament de seneschalc :  C s. pergozís

 

Item bayliey a Hugó de Jolia e a B. de Bla(n)quet, quant aneren citar Maystre P. de Mons :  XL s. tornés

Item bayliey per lo logier deus rossís :  XVI s. pergozís.

Item bayliey al dich B. de Blanquet per son salari            :  XXV s. tornés

 

Soma  XV ll.  XIIII s. pergozís

 

(folio 12v)

Item bayliey a St. de Sudor per lo transcriout de la citacioy d’Orlhé(s) :   XIII d. pergozís

 

Item bayliey a Johan Berbessó per còrdas :  II s. tornés

 

Item bayliey a Ar. Chatuel per son salari quant anet a Orlhés a Huc de Rodola :  LXIIII s. VIII d.

 

Item bayliey aus sirvens quant aneren a Bassilhac penre[19] Hel. Ros :  V s. pergozís

 

Item bayliey a R. de Martí, pel comandament del mayor, pel plach del fach de                  Sen Loy[20] :  s. tornés

 

Item bayliey en còrdas per un hòme qui fo pendut :  XX d.

Item bayliey aus sirvens per far la justízia  :  X s. pergozís

 

Item bayliey a Maytre Itier Rossel per tener un jorn denan Maytre P. Brunet :  X s. pergozís

 

Item bayliey a Huc de Rodola  e a Ar. Chatuel pel man del Rey :  […] ll. e III [..] tornés

 

Item bayliey que costet us presens de pa e de vi que fet òm al seneschalc a la assisa qui fo       lo dimercres apròp la Sen Raphael :  XVIII s. pergozís

Item bayliey que costet us prezen que fet òm al jutge a aquela meyscha assisa :  XV s. II d. pergozís

Item bayliey que coste(t) us prezens a la molher del seneschalc de peys e de vi :  XXVIII s. e VII d.

 

Item i’ey baylat al mayor en manhtas partidas ‘lhi baylís per la una partida de son salari’             que el pres del fach de la viela entre totas chauzas qui se monta, don las partidas                   son escrioytas, :   LXXIII ll. XIII s. pergozís

 

Item y’ey baylat a B. de Vezí pel rossí logier del rossí que Arnautz Chatuels menet quant    anet a Orlhés am Huc de Rodola :  XLII s. e VI d. pergozís

 

Soma  C liuras II s. pergozís

 

(folio 13r

Item ma(n)dý pel comandament del mayor e deus cossols a R. de Pinòcha quant fo vengut           de París per la viela, e ac estat IIIIXX e X jorns, e dava lh’òm[21] per son salari X s. pergozís   lo jorn, e monta sos salaris :  XLV ll. pergozís

Item bayliey que costeren de far los comptes e de ordenar e de escrioyre en tres part : al comptador autre, aus cossols autres[22] :  XL s. tornés

Item a Maystre W. La Brossa :  XXX ll. tornés

Item[23] bailiey a·N Johan de Melòya pel comte tener :  X ll. pergozís

Item bailiey aldich Johan per dapnatge que avi(a)[24] prés, en blat e en deniers :  X ll. pergozís

Item bailiey a H. Jalatz qui tenia lo comtracomte :  C s. pergozís

 

Soma  CX ll. pergozís

 

Aysò qui s’ensec son salari taxat que li cossol an taxat al mayor, e taxet òm al mayor per son salari de sa mayoria :   (trou) ll. pergozís

Item  per una muòla[25] :  XX ll.

Item taxet hòm al mayor per la anada que fet a Petioys quan lo Rey mandet que               òm anès IIII prodòme a Petioys per la viela, e estet XV jorn, per si e per sas chavaugaduras :  XV ll. tornés

Item taxet hòm a Hel. de Vervila per son salari de la procuracioy de la viela : XL s. pergozís

Item taxet hòm a Maytre Johan de Ma[rg]òt per son salari de la procuracioy de                la viela :  XL s. pergozís

Item taxet hòm a Lambert de Sarlat per son salari de la procuracioy de la viela : XL s. perg.

Item taxet hòm a Hel. de L’Aga per son salari de gardar los digietz :  XL s. pergozís

 

(folio 13v)

Item taxet hòm a R. Bayle per son salari de velhar e de gardar las digietas de Sen Politi :  XL s. pergozís

Item taxet hòm a P. Rey per son salari de velhar e de gardar las digietas de Sen Politi :  XL s. pergozís

Item taxet hòm a Gaubert Faugeyrat per gardar las digietas, per velhar e per sos trabalhs :  LX s. pergozís

Item taxet hòm a tot los sirvens per los trabalhs que fezen en gardar los digiet e en        destrenher      :  X ll. pergozís

Item taxet hòm a Maytre lo barbier[26] per garir Hel. de L’Aja de la nafra que·lh fet lo digiet      qui s’enclaus en l’espital de Tholon :  XXX s. pergozís

 

Aysò qui s’ensec son celari taxat

es taxat [trou] Johan de Meloya comptador per son salari de tener lo compte :  [trou] ll. pergozís

Item taxem lhi per deniers que prestet a la viela e per blat que covenc que hòm des a mescap  per prestar l’argent a la viela :  X ll. pergozís

Item al comptado(r) a’N Hel. Jelat :  C s. pergozís

Item taxet hòm a Johan de Meloy(a) e Ar. Guerrel per lor salari de la garda del peych en qué foren mes e establ(it) peus mayor e·us cossols :  L s. pergozís

Item taxet hòm al mayor per la soa mula :  XX ll.

 

(folio 14r)

Aysò qui s’ensec son las despessas que hòm a fachas aus digietz e a aqueus qui los gardavan, bayladas per la ma del mayor per comandament del comptador quan lo comptadres era for la vila, prumieyrament ayschí quan s’ensec :

 

Lo duguòus de la Sena que lhi digiest foren pres en l’an de M e CCC e XX, bayliey a W. La Guacha que avia despendut am XII hòmes per gardar los digietz aquel  mey ser, e puey l’endeman a ser am VIII hòmes, e puey lo tertz am VII hòmes e·l quart ser[27] :  XII s. e VI d. pergozís

Item bayliey pel pa deus digiest lo duguòus mey de la Cena :  VII s. pergozís

Item bayliey a P. d’Eschiduelh per portar una letra al prebòst del compte :  XII d. pergozís

Item bayliey a Gualochier ab VIII hòmes qui garderen las malaptas [trou] pon de la Ciptat : V s. pergozís

Item [ aus] sirvens qui garderen los digiet a l’espital del Tholon :  IIII s. pergozís

Item a Jaubert y a Perròt[28] qui garderen las digietas de la Daura[da] :  XI s. e VI d.

 

Item lo divendres segen a P. lo sirven :  II s. VIII d. pergozís

 

Item lo dissapde a Galochier per gardar las digietas del Chap del Pon : III s. pergozís

Item a Jaubert y a P. per gardar las digietas de Sen Politi :  III s. pergozís

Item a [Launech] al cossolat :  VIII s. pergozís

Item aus hòmes qui velheren a Sen Politi :  III s. XII s. e VI d. pergozís

Item a G. d’Esparmon e a G. Bruschart qui velheren :  III s. XII s. e VI d. pergozís

Item a W. La Gacha per los despens d’aqueus qui velhere:  V s. XII s. e VI d. pergozís

Item per lo pa de dos jorn aus digietz :  XIII s. pergozís

 

Soma  IIII ll. XX d. pergozís

 

(folio 14v)

Item a R. Rissó quar pres Matagera lo digiet :  II s. pergozís

Item a B. de Blanquet e Andrioy de Valreya e a B. [Baragi] quar prezen St. de Laygier :  VI s. pergozís

 

Item en la festa de Paques en pa aus digietz :  VII s. pergozís

 

Item lo dulús après als messatges qui portavan lo blat a maygó Hel. de Lac Launor       :  XVI s. pergozís

Item a Galochier qui fazia portar lo blat a maygó Lac Launor, a si e a sos companhós                   per messio :  III s. pergozís

Item a Vinhó qui fazia portar lo blat a maygó Lac Launor, per la messio a si e a sos         companhós :  II s. pergozís

Item al messatge qui anet a Granhòl a St. Braudet            II s. pergozís

Item a Hel. de Vervila e a P. Mercier quant aneren a Rezac e a Belregart per far la enfo(r)mació daus digietz :  XX s. pergozís

 

Item baylet hòm lo dimart segen a Galochier per los digietz gardar, per far messioy a si i a           sos companhós :   [trou] III s. pergozís

Item costeren las còrdas dal foyt per destrenher los digietz :  XII d.

Item costet palha e raus rams vert per fumiar lo digietz :  XII d.

Item bayliey a Vida[29] e a Vinhó quan foren tramés a Las Planchas :  XVII [ trou ]

Item per lo vi daus digietz que lor det hòm quant foren destrech :  XII d.

Item a las gens qui velhavan lo digiet quant hòm los tenia jos al cossolat[30], per far               lor messio :  VI s. pergozís

 

Soma  LVIII s., II d. mench, pergozís

 

(folio 15r)

Item en chandela quar los gardavan la nuech al velhar :  XVIII d.

 

Item lo dimercres segen a W. La Gacha per lo pa que avia manlevat aus digiet[31] :  IIII s. pergozís

Item al dich W La Gacha, que·lh devi·òm de temps passat que avia manlevat aus        digietz :  VI s. pergozís

Item bayliey a Gaubert[32] e a sos companhós :  XV s. pergozís

 

Item lo dimercres segen al sirvens qui velheren al cossolat e a l’autra gen, per far lor        messio :  IX s. pergozís

Item bayliey a Galochier per far despens aus digietz :  V s. pergozís

 

Item lo duguòu segen en la festa de Sen Gòrgi baylet hòm aus sirvens qui garderen los   digietz, per far lor messio :  VI s. pergozís

Item baylet hòm per lo pa a-v-òp daus digietz de cossolat :  VI s. e IIII d. pergozís

Item bayliey al messatgier qui aportet las letras de Petioys quan lo màyer e li cossol foren   citat a Pestioy :  V s. tornés

Item bayliey aus sirvens de cossolat per lor trabalh que avian fach a velhar los digiet e a destrenher :  XX s. pergozís

 

Item bayliey lo divendres segen aus sirvens de cossolat

Item lo divendres seguen bayliey aus sirven de cossolat qui garderen los digiestz al cossolat, per far lor messios :  XI s. pergozís

Item bayliey a Maystre Hel. Chavantona que avia manlevat a las messioy daus digietz [33] :  VII s. pergozís

Item bayliey per lo pa qui fo lioyrat aus digietz :  V s. pergozís

 

Soma  C s. XIII d. pergozís

 

(folio 15v)

Item lo dissapde segen aus digiest sirvent qui gardavan los digiest al cossolat :  II s. e VI d. pergozís

Item bayliey que costet de còser lo pa a las digietas de Sen Politi :  III s. pergozís

Item bayliey a Jaubert de Faugeyrat per la messio que fezen aquilh que gardaren[34] las     digietas a Sen Politi :  IX s. pergozís.

Item bayliey a P. de Mercier quant anet a Montagrier per aver la coffessió deus digietz de  Mont Agrier, per sa messio :  V s.

Item bayliey a Vidal per far la messio a si e aus sirvens, y aus autres qui gardaren los digietz  en cossolat per far lor messio :  V s.

Item bayley a W. de Gacha per pa e per autras messio que avia manlevat aus digiest[35] e a     aqueus qui los garderen :  XIIII s.

Item bayliey al messatge qui gardava lo pòrc daus digiest :  XII d.

 

Item lo dimenc avan la festa Sen Front bayliey a Vidal per far messio a si e aus sirvens qui gardavan los digiest :  XX d.

Item bayliey en bucha a-v-òps de aque(u)s qui gardavan los digietz al cossolat :  XVII d.

Item bayliey en palha aus sirvens qui velhavan en cossolat :  VII d.

 

Soma  XLIII s. II d. pergozís

 

(folio 16r)

Item en òliu òli d’oliva :  IIII d.

Item bayli(e)y a Vidal per la messioy daus sirvens qui velhavan los digietz        :  XX d.

Item per gardar los pòrc e las trueyas per son salari          :  XII d.

Item per una lioyra de chandelas quant garderen los digiestz al cossolat :  IX d.

 

Item lo dulús segen aus sirvens qui garderen los digietz al cossolat, per far lor messioy :  V s.

Item baylís[36] a Gaubert de Faugeyrat que avia manlevat al pa daus digiestz e autres      presjoniers      :  VI s.

Item bayliey a Ber. [Aterma][37] de Maruelh per pa que lo dich W. La Gacha avia manlevat           a-v-uòps deus digiest e d’autres preyjoniers de cossolat            :  VII s.

Item bayliey que costet la bucha per ardre los prumiers digietz :  XVIII s.

Item bayliey a W. Gastinel per far reyrardre los digietz qui foron ars als pon de la   Beurona :  IIIIs. e VI d.

Item bayliey a la boda de Belòcha per pa que avia manlevat a las digietas de Sen Politi            :  XII s. VI d.

Item bayliey a Gaubert de Faugeyrat per despens que avia fach a aqueus qui gardaven las digietas a Sen Politi :  XI s.

Item al mayor e aus cosols qui vengren après lor. baylet hòm aus sirvens qui gardaven los digiest al cossolat am las autras gen qui los gardaven am lor, per far lor messio :  XIII s. e VI d.

 

Soma  IIII ll.  XVd. pergozís

 

(folio 16v)

Item bayliey que costet bucha aus digietz qui foren ars :  XII d.

Item bayliey aus sirvens qui garderen Blanquet al cossolat per far lor messio :  III s.

Item bayliey al pa e a la messioy de las digietas Sen Politi :  VIII s.

Item lo dimercres segen per la messio de Maytre Hel. Chavantona am sos companhós que fezen al cossolat quan destreychen las digietas :  III s. e VI d.

Item lo dissapde segen baylís a W. Gastinel per III jorns que avia gardat Blanquet al      cossolat am sos companhós, per lor messio :  XVI s. VIII d.

Item baylís a P. d’Eschudelh quan hòm lo tramés al senhor de Maruelh per aver las coffecio dal compayr de Blanquet e de P. de Vielh Maruelh lo malapte   :  XVIII d.

Item bayliey lo dimenc segen en la festa de la Senta Crotz de may a W. Gastinel peus    despens que avia fach per gardar Blanquet e so frayr :  IIII s. VI d.

Item a Gaubert de Faugeyrat per la messio de las digietas de Sen Politi e per aqe(u)s qui las gardaven :  XXIIII s.

Item a W. La Gacha per la messioy deus pregoniers, de Blanquet e de sos companhós : III s.

Item lo dulús segen per la messioy de Blanquet :  VIII d.

Item lo dimart segen per la messioy de Blanquet :  VIII d.

Item lo dimercres en la festa de la Sen Johan Pòrta Latí[38] bayliey a Gaubert de Faugeyrat per    sò que avia a la messio de las digietas de Sen Politi e aqueus qui las gar(d)aven : L s. VI d.

 

Soma  C XVII s. pergozís

 

(folio 17r)

Item per la messioy de Blanquet :  IX d.

Item lo duguòus segen al messatge qui anet en Cadonh per parlar am l’abat de Cadonh          per cobrar las bèstias que lo prioy‘r’s de la Daurada avia prezas daus digiet de Sen             Politi :  II s. VI d.

Item per la messio de Blanquet :  IX d.

Item lo divendres segen per la messio de Blanquet :  IX d.

Item per un messatge que hòm tramès a Muschidà lo dissapde seguen, per sa messio : II s. VI d.

Item en la messio de Blanquet :  IX d.

Item aus sirvens de cossolat per lor messio :  XVIII d.

Item lo dimenc segen en la messio de Blanquet :  IX d.

Item al prebòst de Maruelh qui amenet P. de Vielh Maruelh lo malapte per que hòm saubès la vertat de la coffecio que Blanquet avia facha, e baylet hòm al prebòst per sos despens :  XV s.

Item paget hòm al prior de la Daurada per los despen de las bèstias deus malaptes de Senh Politi que·l dich priorus[39] avia prezas :  XV s.

Item a la molher de Marsal que avia manlevat de pa :  XII d.

Item lo dulús segen en la messioy de Blanquet :  IX d.

Item a W. La Gacha que avia manlevat a-v-òps daus digietz :  XVIII d.

 

Soma  XLIII s. VIIII d. pergozís

 

(folio 17v)

Item bayliey a Maytre Hel. Chavantona que avia manlevat, quan lo màyer era fòrs la viela,       en messioy aus companhós quan destrenhi’òm[40]  los digiest :  XI d. s.

Item a Gaubert de Faugeyrat que avia manlevat a las digietas de Sen Politi e a aqueus qui      las gardavan, en messio :  XXX s.

 

Item lo dimartz segen en la messio de Blanquet :  IX d.

Item lo dimercres segen en la messio de Blanquet  :  IX d.

Item lo duguòus segen en la messioy de Blanquet :  IX d.                                  

Item lo divendres segen en la messio de Blanquet             :  IX d.                                             

Item lo dissapde segen en la messio de Blanquet :  IX d.                                                  

Item lo dimenc segen en la messioy de Blanquet :  IX d.

Item lo dulús segen en la messio de Blanquet :  IX d.                                  

Item lo dimart segen en la messio de Blanquet  :  IX d.                                                                   

Item baylem a Gaubert de Faugeyrat que avia manlevat a la messio de las digietas de Sen  Politi e a aqueus qui las gardaven am luy :  XXX s.

 

Item lo divendres[41] segen en la messio de Blanquet :  IX d.

 

Item lo duguòus en la festa de las l’Ascencion a Guabert[42] de Faugeyrat           :  II s.

Item en la messioy de Blanquet :  IX d.

Item a W. La Gacha per pa que avia manlevat aus presioniers[43] del cossolat :  VIII s.

 

Item lo dimart après la festa de Sen Nicholau de may en la messio de Blanquet :  IX d.

Item a W. Gastinel :  IX d.

 

Item lo duguòus segen en la messio de Blanquet :  IX d.

Item lo divendres segen en la messio de Blanquet            :  IX d.

Item lo dissapde segen en la messioy de Blanquet            :  IX d.

Item lo dimenc segen en la messio de Blanquet :  IX d.

 

Soma  LXXV s. III d. pergozís

 

(folio 18r)

Item lo dulús segen en la messio de Blanquet :  IX d.

 

Item lo dimart segen baylet hòm a un messatge qui anet a Ayschuduelh per un digiet qui era pres d’aqueus de Pereguers segom[44] qu’òm dizia, per far sa messio :  II s.

Item, per ardre las digietas, en bucha :  XVIII d.

Item a Gualochier e a Giraudó sirvens del cossolat :  XV d.

Item a la molher de l’òme Sen Jacme per pa que avia manlevat a las digietas :  II s. VI d.

Item a Melissen de Puey Meyà per pa que avia manlevat a las digietas :  II s. VI d.

Item a Maria de L’Escluzó per pa que avia manlevat a las digietas :  VI d.

 

Item lo dulús segen en la festa de Senh P e de Senh Paul a la messioy de Blanquet :  VIII d.

Item lo dimart segen en la messio de Blanquet :  VIII d.

Item lo dimercres segen en la messio de Blanquet :  VIII d.

 

Item lo dimart après de la festa Sancta Quitteria bayliey a Gaubert de Faugeyrat pel pa v-òps     a las digietas de Sen Politi :  III s.

Item bayliey al dich Gaubert per far messio a si e a P. Rotgier e a P. Bayle e a P. Rey e a P. de Senh Laurens e a P. Jaquamí :   IIII s.

 

Item lo dimercres segen bayliey al dich Gaubert pel pa v-òps a las digietas :   IIII s.

Item bayliey al dich Gaubert aquel meys jorn per far messioy a si e a sos companhós : IIII s.

 

Item lo duguòu segen bayliey al dich Gaubert per far pa a-v-òps de las digietas :  III s.

 

Soma  XXXIII s. pergozís

 

(folio 18v)

Item bayliey al dich Gaubert per far messioy a si e aus companhós avandich :  IIII s.

Item lo duguòu segen bayliey                                                       

Item bayliey al dich Gaubert aquel meyhs jorn per far messio a si e a sos companhós desús dich qui garderen las digietas :  IIII s.

 

Item lo divendres en la festa de la Senta Quitteria bayliey al dich Gaubert per pa v-òps a las digietas :  IIII s.

Item bayliey al dich Gaubert aquel mey jorn per far messio a si e a sos companhós avandich  :  IIII s.                                                                                                   

Item lo dissapde ensegen bayliey al dich Gaubert pel pa v-òps a las digietas :  V s.

Item bayliey lo jorn meych al dich Jaubert per far messio a si e a sos companhós avandich :   V s.

Item lo dicmen segen bayliey al dich Gaubert per lo pa v-òps a las digietas :  V s.                                                                                            

Item bayliey lo jorn mey al dich Gaubert per far messio a si e a sos companhós avandich :     V s.

Item lo dulús segen bayliey al dich Gaubert per pa v-òp a las digietasV s.

Item bayliey lo jorn meys al dich Gaubert per far messio a si e a sos companhós avandich : V s.

Item lo dimart segen bayliey al dich Gaubert per pa v-òp a las digietas :  V s.

Item bayliey lo dich jorn al dich Gaubert per far messioy a si e a sos companhós avandich : V s.

Item lo dimercres segen bayliey al dich Gaubert per pa v-òps a las digietas :  V s.

Item bayliey lo dich jorn per far messio a si e a sos companhós avandich :  V s.

Item lo duguòus segen bayliey al dich Galbert per pa a-v-òps de las digietas : V s.                                                                               

Item bayliey lo dich (jorn) al dich Gaubert per far messioy a si e a sos companhós avandich :      V s.

 

Soma  LXXII s. pergozís

 

(folio 19r)

Item lo divendres segen bayliey al dich Gaubert per pa v-uòp a las digietas :  V s.    

Item bayliey lo dich jorn al dich Gaubert per far messio a si e a sos companhós avandich :  V s.

 

Item lo dissapde segen bayliey per pa v-òps a las digietas :  V s.

Item bayliey lo dich jorn al dich Gaubert per far messioy a si e a sos companhós :  V s.

 

Item lo divendres segen bayliey al dich Gaubert per pa v-òps a las digietas :  IIII s.

Item bayliey lo dich jorn al dich Jaubert per far messio a si e a sos companhós avandich : IIII s.

Item lo duguòus segen bayliey al dich Gaubert per pa v-òps a las digietas :  IIII s.

Item bayliey lo dich jorn al dich Gaubert per far messio a si e a sos companhós avandich : IIII s.

Item lo dimercres segen bayliey a v-òps per pa v-òps a las digietas :  IIII s.

Item bayliey lo dich jorn al dich Gaubert per far messio a si e a sos companhós avandich : IIII s.

 

Item lo dissapde segen bayliey al dich Gaubert per pa v-òps a las digietas :  IIII s.

Item bayliey lo dich jorn al dich Gaubert per far messio a si e a sos companhós avandich : IIII s.

Item lo dimenc segen bayliey al dich Gaubert per pa v-òps a las digietas : V s.

Item bayliey lo dich jorn al dich Gaubert per far messio a si e a sos companhós avandich :   V s.

Item lo dulús segen bayliey al dich Gaubert per pa v-òps a las digietas :  V s.

Item bayliey lo dich jorn al dich Gaubert per far messio a si e a sos companhós avandich :   V s.

 

Soma  LXXII s. pergozís

 

(folio 19v)

Item lo dimart segen bayliey al dich Gaubert per pa v-uòps a las digietas : V s.

Item bayliey lo dich jorn al dich Gaubert per far messio a si e a sos companhós avandich :    V s.

Item lo dimercres segen bayliey al dich Gaubert per pa a v-òps a las digietas : V s.

Item bayliey lo dich jorn al dich Gaubert per far messio a si e a sos companhós avandich :   V s.

Item lo duguòu segen bayliey al dich Gaubert per pa v-uòps a las digietas :  V s.

Item bayliey lo dich jorn al dich Gaubert per far messio a si e a sos companhós avandich :   V s.

Item lo divendres segen bayliey al dich Gaubert per pa v-uòps a las digietas : V s.

Item bayliey lo dich jorn al dich Gaubert per far messioi messioy a si e a sos companhós avandich :  V s. IIIIs.

Item lo dissapde segen bayliey al dich Gaubert per pa a v-uòps de las digietas :  V s.

Item bayliey lo dich jorn al dich Gaubert per far messio a si e a sos companhós avandich :   V s.

 

Item en la festa de Pasques en l’an de M CCCo e XXI, bayliey aysò qui s’ensec :

a Maystre Johan de Margòt per son salari :  XXV s.  –  Item a B. Requiran :  XXs.

Item a Hel. de Vervila : XXV s. – Item a XIIII sirvens, a chascú V s., monten           : LXX s. 

 

Item a un hòme cuy us vers[45] nafret           :  X s.

Item a una femna qui fo nafrada per un ver :  V s.

 

Soma  X ll. IIII s. pergozís

 

(folio 20r)

Item a Maytre W. de Chaslar per far una enformacioy contra Maytre Hel. La Chapela :    XVI s. e VI d. tornés

Item un prezen que fetz hòm al seneschal :  X s.

Item baylet hòm aus avocat a la assisa quan foren pres li papier :  C s.

Item bayliey peus sirvens qui vengen de Sen Loy e per far los gach e per las messioy deus sirvens que foren fachas en fazen lo gach :  X ll. tornés

Item que despendet lo màyer quant anet a Pestioy am P. Grimoart e am St. de Blanquet e       am P. Peschier am lor chavaugaduras e am lor masips e en messioy de bocha e XVI ll.       que aresteren lo màyer pres sobre si   :  XXXXIIII ll. tornés

Item a·N P. Grimoartart Grimoart que·lh baylet lo màyer per son salari del anatge         avandich :  XL s. tornés

 

Soma  XXI ll. X s. VII d. [trou] ostra las XXXIIII ll. de tornés

que lo màyer despendet a Petieu

 

(fin du document)

_____________________

 

<<Retour[1] - lhas contract. de li las ; lhas li  pléonasme

[2] - on lit assez nettement vers , mais que représente ce mot ici ?

[3] - aviam incorr. ici p. avian : ceux qui avaient promis

[4]- cacogr. p. parelhs

[5] - cacogr. p. autres

[6] - taché, je n’identifie pas ce mot…

[7] - ss doute cacogr. p. aneren am lo mayor

[8]- gof = gond ; ici ss doute faute de graphie ou confusion p. gaf =  croc, gaffe

[9]- cacogr. p. digiets

[10] - letras mot oublié, repris ensuite par tramés òm las li

[11]- ss doute cacograph. p. al pretz : au prix…

[12]- mauv. orth. p. cobrar, infinitif

[13]- p. empeirador ; il s’agit , dans tous ces titres, des rôles joués dans les jeux de la Saint Jean

[14]- -v-  de liaison pour éviter le hiatus (v- est souvent loc. épenth. devant o- même sans hiatus : v-òc, v-onze…)

[15]- mauv. orth. p. comte

[16]- raturé : L rajouté sur X gratté

[17] - fo correguda : les sirvens lui ont fait parcourir la ville en courant, peine infamante

[18] - […] trou, restitué en italique par le contexte

[19]- penre var. soit de prendre = prendre, arrêter, soit de pendre = pendre..

[20]- ss doute Lòu var de Leu : Leon

[21]- ms davalhom contract de dava li òm = on lui donnait

[22]- en tres part, al comptador autre, aus conssols autres = en 3 exemplaires, l’un au comptable, les autres aux consuls,

[23]- changement de main pour cet article et les deux suivants (sans doute du maire, s’agissant de  ce qui est payé au comptable et au contrcomptable)

[24]-  ms avipres p. avia pres

[25]ss doute le maire a-t-il droit à une mule « de fonction » aux frais de la vila ; cf folio 13v

[26]- patronyme ou nom de métier ? il est effectivement barbier…

[27] - je pense qu’il faut comprendre : e puey lo tertz e lo quart ser am VIII hòmes

[28]- sans doute Jaubert Faugeyrat et P. Rey

[29]- lettre oubliée p. Vidal

[30] - litter. « au-dessous au consulat » c’est-à-dire : dans le cul de basse-fosse du consulat

[31]- il faut comprendre non pas « le pain qu’il avait emprunté aux lépreux », mais « le pain qu’il avait emprunté pour les lépreux » : on lui rembourse le prix du pain destiné aux lépreux, dont il avait fait l’avance ; même chose à l’article suivant pour le temps qu’il avait passé à s’occuper des lépreux

[32]- ss doute Jaubert de Faugeyrat

[33] - même chose qu’à la note précédente : les dépenses faites pour les lépreux et pour ceux qui les gardaient dont il avait fait l’avance

[34]- mauv.  orth. confusion entre gardavan et  garderen ?

[35]- cacogr. p. digiets

[36]-  -s mauv. orth.   (-i tonique (au lieu de –ei) est la désinence locale actuelle de la 1ere pers du parfait)

[37]- lecture incertaine…

[38] - p. latin , masc. faussement accordé à Sen Johan, alors qu’il s’accorde en réalité à Pòrta Latina

[39]- cacogr. p. priours

[40]- élision de la finale atone p. destrenhia òm

[41]- très probablement erreur p. dimercres

[42]- cacogr. p. Gaubert

[43]- cacogr. p. preisoniers

[44] - mauv. orth. p. segon (transcrit ss doute, comme actuellement, la réalis. loc. [m] de tous les –n finaux prononcés, y compris en français

[45]-  -s de css : ver nm = verrat