<<Retour

 

Archives Municipales de Prigueux     E dep 5021

Registre des Comptes du consulat de Prigueux - Srie CC

 

CC 43 : Anne 1321 1322 Registre in 4o, 37 feuillets, papier (des pages manquantes, des pages blanches, des cahiers  tte-bche ( cahiers retourns , numrots lenvers 24v 11r )(nombreux trous de vers) occitan ; scribe : le comptable Johan de Chaumon.

 

folio 2r

In nomine Domini amen.

Remenbransa sia que en lan de la Encarnacio que hm dizia M CCC XXI foren Myer e Cossols aquist qui senseguen, s es assaber :

 

Maestre Letgier Barrieyra  Myer  

Maestre R. La Ribieyra Maestre Vidal Beraut Steve La Rcha Jauffre Chatuel Hugo de Blanquet P. Guerrel Helias La Bria Helias Ferran Steve de Madur Johan de Melya :    Cossol

De la Ciptat : Mossenhor Guilhem Barrieyra G. Jaffet

 

E fezen comtador de Johan de Chaumon e contracomtador de P. Guerrel

 

Ays qui sensec son las prezas  que e las receptas que hm a faich en aquest an.

 

Ays qui sensec son las assessas dela viela    (note postrieure : emolumens)

Las bl[ada]rias e las pintas e li broc foren assessadas a Hel. de Botas :  X lb.

Lo grs pes fo assessat a Hel. de Las Fargas :  XVII lb.

Las [mealha]s del pes Sen Fron foren assessadas a Robbert de Boet :  IIII lb.

Las  mealhas del pes Albergaria foren assessadas a W. dal Boysch :  XXXV s.

Las mealhas dal pes de lAgulharia foren assessadas a B. Metge :  IIIIlb. X s.

Las mealhas dal pes de lArs[aut] foren assessadas a P Las Coutz :  VI lb.

L[as m]ezuras de lli foren assessadas a Ar. de Solveys :  V s.

Lenquans fo assessat a Itier Faure :  VIII lb.

 

Soma :  IIIIXX III lb. XV s.

 

folio 2v

La prta de lAlbergaria fo assessada a Itier Faure :  LX s., de que paget L s.

La prta del Pon fo assessada a Hug de Jolia :  XXX s.

La prta de lAgulharia  fo assessada a P. de Meloya :  XL s.

La prta Lemotgana fo assessada a Hel. Danier e Hel. Eschirpel :  XXX s.

La prta daus Plantiers fo assessada a G. Bonabocha :  L s.

 

Lescrivania de cossolat fo assessada a P. Mercier :  X lb.

Las deffalhas foren assassadas a Johan de [Po]mel :  C s.

 

Soma :  XXI lb.

 

folio 3r

Ayss qui sensec fo recebut de lemolumen de la [ qu........ar..] de la dicha viela del dich an.

Prumieyramen, de G La Boria :  XX s.    de Bernart Belcha :  XX s., e days aguen II s. [s... ]  resta    de [... es] La Viela :  XVIII s.    de [...] La Junchiera :  XV s. per I deguatge    de [Berraut] per I deguatge :  XII s. VI d.     de Hel. Aymar per I deguatge :  LX s.    de P. Lo Justier per I deguatge :  XII s. VI d.    de R. [Civet] per I deguatge, rebatut II s. VI d. que naguen sirven :  XXVII s. VI d.    de Aynat Ros per I deguatge, rebatut II s. VI d. que naguen sirven :  XXVII s. VI d.

Item ac m  de XIIII quartieras de not[... ... ... ] layr qui fo pendut :  VIII lb. II s.

Item de [... ...] de Dal qui fo trobada en adulteri, ostra XX s. que naguen sirven per lor [... ...], rems a la viela :  XL s. e I d.

Item [... ... ... eta] de Maghe.., per I deguatge, rebatut VI d. que naguen sirven :  IIII s. VI d.

[Item] de Hel. del Cluz[el] per I deguatge, rebatut XII d. que naguen sirven :  XX s.

It[em] de Hel. de Senta Maria per I deguatge, rebatut II s. que naguen sirven :  XVIII s.

It[em] de [Au...] Ba[... ...] per I deguatge :  X s.

Item  de Johan de [La ... ...] per I deguatge, rebatut XII d. que naguen sirven :  X s.

Item de P. Possent per I deguatge /  XX s.

 Item de P. Beleza per I deguatge, rebatut XII d. que naguen sirven :  IX s.

 

Soma :  XXIIII lb.  I s.  VI VII d.

 

folio 3v

Item de Hel. Barraut per I deguatge per loqual fo guatgat, e li guatges foren vendut a lenquan :  LXV s. IX d.

Item de Johan de Combas per I deguatge :  XV s.

Item de Hel. Saumeyr per I deguatge, rebatut II s. que naguen sirven :  XVIII s.

Item de Hel. de Gord per I deguatge de que fo guatgat, e li guatge foren vendut a lenquan :  III s. II d.

Item de Peronela de Mart, rebatut VI d. que naguen sirven :  IIII s. VI d.

Item de G. Manha per I deguatge, rebatut VI d. que naguen sirven :  IIII s. VI d.

Item de Hel. Ba[ni]eya per I deguatge, rebatut II s. que naguen sirven :  XVIII s.

Item de Hel. Rabey per I deguatge :  XXXX s.

Item de Hel. de Bordelha per I deguatge per que fo guatgat, e li guatge foren vendut a lenquan : III s.

Item de Guilhelma de Puey Luc per I deguatge, rebatut IIII s. que [ trou de vers]:  XVIII s.

Item de Gualharda la mosnieyra per I deguatge, rebatut II s. que nac [...trou de ver ...]

Item de It. de Sen Juster I deguatge que devia ... VI sestiers de b[lat]... que naguen li sirven, e foren vendut :  VIIII s.

Item de Margueza le Espanhla per un deguatge :  [...trou...]

Item de P. [Laurenssia] per I deguatge, rebatut XII d. que naguen sirven :  IX s.

Item de Hel. Segu per I deguatge, rebatut XII d. que naguen sirven : [...trou...]

Item de Johan Trolhier  per I deguatge, rebatut XII d. que naguen sirven : VIIII s.

 

Soma :  ... III lb.  XI s.  VI d.

 

folio 4r

Item dAgns de Bonabocha per I deguatge :  II s.

Item de Maria dal Champnhe e de [Clarn.ela] Sochieyra, per I deguatge :  LX s.

Item de la molher St. [Ascarol], per I deguatge :  XX s.

Item de Johana de Pozatel, per I deguatge :  VIII s.

Item de Ay. Bucort de la Ciptat, per I deguatge per lo qual el e [Ros Frangas] lan guatgat], e li guatge foren vendut a lenquan, e rebatut V s. ue naguen [Bast] [... ... trou ... ...] per lors salaris :  C e II s. e III d.

Item de Hel. Csta per I deguatge de charn [milhargoza] per que fo guatgatz e li guatge foren vendut a lenquan :  IIII s.

Item de Matieu Veyrier per I deguatge de charn [milhargoza] per que fo guatgatz e li guatge foren vendut a lenquan :  V s.

Item dAssilhada de Pis per guatges qui foren vendut :  XV s.

Item de Hel. [Auril] per I guatge :  V s.

 

[Ayss qui sen]sec fo receubut de la renda qui es deguda a la charitat del Dimartz Lardier.

[... trou de ver ... ...] me paget :  II s. e VI d.    [... ...] de La Vaure [... ...] XV d.    [..] de [Puey ...] :  III s. e VI d.    [...] Mart :  II ...     [... ... ...] :  II [s.]    Item aquel meisch : IIII e ...    Hel. dal Mayne :  XII d.    Hel. Paquaut :  II s.    Almoys de Chambal :  VI d.    Ar. Prebst :  XII d.    G. Rause : II s.    B. de Boyschorn :  XVIII d.    B. Maurel :  VI d.    R. Barralhier :  II s.    Amelh. Ar. de Puey Luc :  XII d.    P. Mor :  IIII d.    [Effa] Maria de Salas :  XX d.   G. Rossinhl :  III s.    P. dal Mol :  II d.    Ch. Breyman :  XVIII d.    W. Milhayrel :  XII s.    Johan de Bayle :  II s. II d.    Hel. Fumat :  IIII d.    P. dal Chastanet :  II s. VI d.    La molher En W. Chatuel :  IIII s.    P. de Morier :  VI d.

 

Soma :  XII lb.  XIX s.  IX d.

 

folio 4v

Johan Rey :  XII s. e VI d.    R. dal Masel XII d.    G. Amolhenc :  II s.    B. de Lemoz :  XII d.    Girauda de La Comba :  XII d.    Hel. Jotglar :  XII d.    Rampnolf de La Maij :  XI d.    Johan [A..ardieu] :  IIs. e II d.    Li [Preveyr] de Sen Fron :  II d. e mealha    La dmna de Mayolfa :  VII s.    Hel. Velat :  V d. e mealha    W. Rutlan :  V d. e mealha    W. de Combas :  XVIII d.

Item prs hm maich de la charitat sobre dicha per la ma de Robbert de Rambert :  C s.

Item de dimiey bac qui fo revendut, qui era sobrat a la charitat del Dimartz Lardier, e fo vendut a Johan de Csta :  VII s . VI d.

 

  Ayss qui sensec fo receubut daus bes daus digietz

Premieyramen de G Faydit de la Ciptat, per [I rt]  que compret, rebatut IIII s   [que lrt ] devia darreyratges de ces qui es sobre lrt :  LVI s.

De G. de Clerc de Sent Mart per I rt que compret, rebatut II s. [e mealha que] devia lrtz :  XXXVIII s.

De la prioressa del Tholon, per una vinha qui fo daus digietz :  XII lb.

De W. dal Bir, per I rt que compret, rebatut II s. que [lrt] devia darreyratges :  LXIII s.

De P. Dodier de la Ciptat, per I rt que compret, rebatut VIII s. que lrt devia darreyratges ;  LXIII s.

Dun bu qui fo vendut :  LX s.

De W. Palher de la Ciptat, per una pessa de terra e per una pessa de vinha :  C e VIII s.

De P. Ayraut de la Ciptat, per I rt :  LX s.

De Hel. Segu de Sen Mart, per una pessa de terra :  VI lb.

De B Cocult, per I rt :  XX s.

 

Soma :  XLVII lb.  X s.  IX d.

 

folio 5r

Item de la fusta qui fo receubuda vendudade lapen de la malaptaria de Sen Politi :  VII s. e VI d.

Item de Maestre Johan dal Mol, per VIIIC e L teules :  XXs. e XV d.

Item de R. Bulhfarina, per VIIIC teules que compret :  XXII s.

Item receup hm de dos chabrs qui foren vendut de la malaptaria de Sen Politi :  V s.

Item re de Hel. Pins receup hm, per fusta qui era entel [p...] e la Ciptat, qui era estada de la malaptaria dal pon de la Ciptat :  XXIIII s.

Item de W. Ferran, per una terra qui fo daus digietz que compret :  C s.

Item de Hel. [Andrieu], per una pessa de terra qui fo daus digietz :  XIII [trou]

Item de R. de Pincha, de XL lb. que compret una vinha e pessas de terras qui foren daus digietz qui son jostal pon de Beurona :  X lb.

Item de St. de Maestre Johan, per la peyra que compret de la malaptaria Sen Politi :  LX s.

Item de [Bol.] de Granhl, per una vinha que compret qui fo daus digietz :  XII lb. X s.

Item [de] Ar . Chatuel, per las terras e per las vinhas que compret qui foren daus digietz :  C e XI lb. e X s. 

Item  de ...  de Mart, per las terras chauzas qui foren daus bes daus digietz que [compret] :  XL lb.

Item de B. de Blanquet, per la terra qui fo daus digietz que compret :  L s.

Item de Hel. de Vallahon[or]  per la terra que compret qui fo daus digietz :  X lb.

[Item de ...] de Bon... Lambert quistay ab lo mayor, per una terra que compret qui fo daus digietz :          C s.

Item de B. de Rambert per I rt :  LX s.

 

Soma :  IIC e XLIX  lb. IX s. IX d.

 

folio 5v

   Ayss qui sensec fo receubut dal talh del vi.

[Es]alias de Charrieyras :  VI s. VIII d.    Ar. de Vinharier :  XII d.    W. Plapeyrat :  V s. IIII d.    Gm Peysch IX s.  Johan de Barri :  L s.    Maestre Hel. Chavantona :  XL e III s.    P. dArnaudel :  XX s. e X d.    Hel. Boet :  V s. VI d.    Robbert de Sen Leo :  VIII s.    W. Malet de Sen Mart :  IX s. VI d.    P. de Balh :  XV s.    P. Bonabocha :  LX s.    W. Jalt :  XIIII s.    Hel. Banieya XVI s.    Johan dArribat VIII s.    G. Bajol :  IX s. X d.    B. Cocinat :  VII s.    Hel. de Vernhat :  XIX s. X d.    P. Chalup :  IIII s. II d.    P. de Vinharier :  VI s.    P. La Rossia :  XII s. IIII d.    G. Chaubier :  XVII s.    Hel. La Boria de la Tornapicha V s. VI d.    P. de Merl :  IIII s.    Hel. e P. de Marsans :  IX s.    Laurens de Las Conbas :  X s.    W. dAlbir :  X s.

 

Soma :  XIX  lb. XI s. VI d.

 

folio 6r

  Ayss qui sensec fo receubut dal prestz que fezen li prodme qui senseguen.

P. de Barri :  XL s. torns    Hel, Marts :  XX s. torns    Hel. dAgonac :  X s. torns    Aymar de Maur :  XX s. torns    Hel. [Prad] :  XIX s. VI d. torns    [...] Bernardus :  XX s. torns    Helias de Berna[b] :  X s. torns    St. dal Puey :  XX s. torns    P. dArragu :  XX s. torns    Itier Chatuel : XX s. torns    B. de Chaumon lo ... ier :  XX s. torns    P. de Maynart :  XVI s. torns   B. de Rambert :  XVIII s. torns    Hel. La [...rchieyra] :  VIII s. torns    [..] de Chapoleta :  X s. torns    [... ... ... ... ] :  XIX s. e VI d. torns     [...] Bulhfarina :  XL s. torns 

Item ac hm dun [... ... ... guayo] qui avia estat perdutz e no trobava [senher] :  VIII s.

    

[Soma] :  XXII  lb. XIX s. III d.  pergozs

 

folio 6v

Aiss qui sensec fo receubut dal mespes dal pa.

Johana de Pint :  XV d.    Penela de Sudor :  XI d.    Ayna de Metge :  XII d.    Ayba dItier :  XVIII d.    [... ...ela] :  XII d.    La [dmna] dAnier :  XII d.    De Puey Luc :  XII d.    Chastaneta :  XII d.    La dmna de La Peyrieyra :  XII d.    Item aquela mescha :  XII d.     Folcona :  XII d.    Clavela :  XII d.    De La Peyrieyra :  XII d.    De Ruchas :  XII d.    Cluzela :  XII d.    Clavela :  XII d.    De Sarcaut :  XII d.   Sereyrla :  XI d.    Corienca :  XII d.    Johana dal Sorn :  XVIII d.  Alays de la Crotz :  XII d.    De Ruchas :  XII d.    NHalias La Chapela :  XII d.    De Sarden :  XII d.     Na Sicarda :  XII d.    De Gon...ac :  XVIII d.    Sereyrla :  XII d.    De Gontiera :  XII d.    La boda de LAimat :  III s. VI d.    Ge Gorda :  VI d.    DAnier :  III s.    De Papasl :  XII d.

 

Item receup hm lo  jorn de la Pantacsta del Prat dels Paubres de la [renda] qui es deguda aquel jorn a la charitat en deniers comta[ntz] :  VII lb. e II s. et I den.

Item de P. Chavalier qui assesset e co[mpr]et los [arreyratges] qui eran degut de la dicha charitat de la Pantacsta :  XXX lb.

 

[Soma] :  XXX VIIII  lb. IX d.

 

Ays qui sensec   (laiss inachev)

 

folio 7r

Ayss qui sensec es estat receubut del talh que fo faich al dich cossolat lan sobre dich,

lo quals a estat baylatz peus collectors del dich talh e per autras devens lo dich talh en diversas parselas tant en deniers comtants quant en guatges penhoratz e vendutz a lenquan, entre totas chauzas quant en guatges qui resten a vendre, per los quals tenem e metem en aquest comte per prs e per receubut e en paga de s que aquilh de cuy li dich guatges son [deven] del dich talh per las somas que valen.

 

Premieyramen per la ma W. de Sangeyrac e de Joh. Berbess, de P. La Boriae de B. Margt, collectors dal dich talh, e dalcunas autras personas en pagan lor talh :  VC XX lb e XV s.

Item per la ma de Hel. [Urdimala] :  XXII lb. e VI (s.) e X d.

Item per la ma de Itier de Mrtamar :  IIII lb.

 

Soma de tot lo talh contengut en aquesta plana :

VC XXXXVII lb.  XI s.  X d.  pergozs

 

Soma  d per tot de receubut :  mil et IIIIXX II lb.  II s. [trou]  pergozs

8r-10v blancs ensuite cahiers retourns)

(folio 24v, lenvers)           numerotage ancien en haut de la page retourne : I

Ayss qui sensec son li despens e las mecios que lo myer e li cossol an faich peus negcis de la viela en la mayoria de Maestre Letgier Barrieyra Mayor e daus cossols qui senseguen :  Maestre Vidal Beraut, Johan de Melya, Steve La Rcha, Hug de Blanquet, Helias [Ferr]an, Jauffre Chatuel, Helias La Bria, Steve de Madur, Maestre R. La Ribieyra, P. Guerrel, e de la Ciptat : Mossenhor W. Barrieyra e G. Jaffet

 

Premieyramen baylet hm per III papiers a [me]tre e escrieure los comtes de la vila :  V s. e VI d.

Item baylet hm a P. Mercier e Aymeric Albir per anar a Pon intimar a Mossenhor En Folcaut dArcheac se[nesc]alc una appellacio que lo myer e li cossol avian de luy facha al rey per la preza que [avia] faich daus papiers de la vila, e per autres greuch que lor fazia : LX s. torns.

Item pel logier de dos rocs que meneren lo dich Aymeric Albirs e P. Merciers :  XVIII s.

Item a Hug de Julia per una procuracio e per autras letras que fetz, que lo dich P. Mercier e Aymeric Albirs porteren, e per dautras letras que fetz :  VI s.

Item paget hm a P. de Julia per las raubas daus sirvens de cossolat : XLV ll.  XI s. e VI d.

Item baylet hm aus sirvens a Nadal :  LX s. per lor dever.

Item costeren li pen de las trompas :  LXXII s.

Item costeren las trchas dal mayor :  IIII ll.

Item baylet hm a Steve lo clavier per adobar doas clavaduras de la prta del cossolat :  VI s.

Item paget hm a Mossenhor En P. de Bru, per nom daus Prezicadors aus quals eran degudas aus Prezicadors pel nom del Comte, a cuy la viela las devia per lo terme de Nadal de la juridiccio :  XX ll.

                                                                                

Soma  IIIIXX  ll.   XXXIIII s. 

 

(folio 24r, lenvers)           numerotage ancien en haut de la page retourne : II

Item a Robbert de Vig per I argaut qui fo pres per Maestre Helias Chavantona :  III s. VI d.

Item costet una citacios encontra los cossols vielhs :  V d.

Item baylet hm a Aymeric dAlbir, per anar a Tortoyrac per lo faich de la vila :  III s.

Item baylet hm a Steve lo c[la]vier per adobar la clavadura de la prta de la vila : X d.

Item paget hm a P. de Guierz, bayle de Pereguers, per son salari [.. trous de vers..] e de las exequcios que avia faich per la vila, e per que nos fos favorables en s que la viela avia affar ab luy :  XXVI ll..

 

Ayss qui sensec son li despens e li presen que hm fetz a las[iz]a qui fo aprs la [Sent] Mart divern.

 

S es assaber que baylet hm a la dicha asiza a aquestz avoquatz qui senseguen, achasc XX s. :  Maestre R. La Ribieyra, Maestre Arnaut de Verzinas, Maestre P. La Prta, Maestre Itier Rossel, Maestre Itier del Chastanet, Maestre Helias Chavantona, soma que baylet hm aus dichz avocatz a la dicha assiza :  VI ll.

Item costeren li presen que hm fetz, a la dicha assiza, al seneschalc e aus jutges e al procurador del rey :  VI ll. XV s.

Item baylet hm a Maestre Hug La Serra, per anar parlar ab Mossenhor En Folcaut dArcheac seneschalc, per tractar ab luy la revocacio daus greuch que avia faich a la vila, e per tractar de patz entre los chanonges e la viela e lo procurador dal rey dal plaich que avian comensat encontra la viela :  L s. torns.           

                                                                                

Soma  XLVII  ll.  e VI s.  e I d.

 

(folio 23v, lenvers)           numerotage ancien en haut de la page retourne : III

Ayss qui sensec son li despens que hm fetz per lanada de Pars, quar hm sapelet de Mossenhor En Folcaut dArchiac seneschalc, per la preza que avia faich daus libres de la vila, e per autres greuch que fazia a la vila, s es assaber que hm trams a Paris Maestre Vidal Beraud, e Lambert de Sarlat qui anet ab luy ; e partiren desta vila per anar a Pars lo dissapde aprp la Sent Andrieu ; e baylet hm lor, per lors despens e per [a]voquatz :  XXX ll. torns.

Item costeren unas sabatas de P. Sirven qui anet ab lor :  V s.

Item paget hm a R. de Pincha, pel logier dal roc que lo dich Maestre Vidals avia chavau[gat] [ ] per []XII jorns que lavia tengut :  LXX s.

Item paget hm a Helias de Barri pel logier dal roc que Lambertz menet : L[X] s.

Item paget hm a Maestre Vidal Beraut, per los despens que avian faich li duy II roc en IIII jorns que hm los [.. ]reget a redre :  VIII s.

Item paget hm al dich Maestre Vidal Beraut, per son salari quelh fo taxat de la dicha anada per lo mayor e per los cossols, de per XXXII jorns que avia estat :  XV ll.

Item paget hm a Lambert de Sarlat, per son salari per XXXII jorns que avia estat : VIII ll.

 

Item baylet hm a Helias Pins[..], per pagar planchs que compret a adobar la tor dal cossolat :  V s.

Item donet hm a I macip de Maestre W. La Brossa, qui aportet una letra clauza al mayor i aus cossols :  III s.

Item costeren doas letras dal rey e de lufficial que fetz Hugs de Julia, de C ll. que Johan de Chaumon prestet al mayor e aus cossols coma a privadas personas :  VI s.

                                                                                

Soma  LXV[I]II  ll.  XI s.

 

(folio 23r, lenvers)           numerotage ancien en haut de la page retourne : IIII

Item paget hm a Robbert de P[om]el, filh de Steve de Pomel, per far los rtles de s que las pestoressas devian dal pes dal temps que foren sospendudas las bstias :  XIIII s.

Item paget hm a B. de Metge pezador de lAgulharia, per adobar lo pes en qu hm peza :  VII s.

Item baylet hm al mayor, lo dulhs aprep la Sent Alari, que a[ne]t a Caorcz [al] seneschalc per lo plaich que la viela avia ab lo chapitre Sen Fron e ab lo procurador del rey, e Huges de Julia anet ab luy, per lors despens :  X ll.

Item paget hm a Hug de Julia, per son salari de la dicha anada, per [] jo[rn]s questet :  XXX s. IX d. [r]estans de []XXV s. torns que se montava sos salaris, que lo mayor avia lhi pagat lo sobreplusch daus [ ] quelh sobraven de las dichas X ll.

Item paget hm a una femna qui avia manlevat pa aus preygoniers :  VIII d.

Item paget hm a la molher Helias Barraut, per las crdas dun layr qui fo pendut lo dissapde aprs la Sent Alari :  II s. VIII d.

Item paget hm aus sirvens dal cossolat per f[ar] la exequcio del dich layr :  X s.

Item baylet hm aN P. Guerrel per aver la copia de la citacio cum lo luctenens dal bayle citet lo mayor eus cossols a lasiza dal dimartz aprs la Chandalor :  XVI d.

Item paget hm a Arnaut Pascaut e a P. del Cluzel, per recrubir lo cossolat, de VII jorns que y esterent :  X s.

                                                                            

Soma  XIII ll.  XVI s.  V d.

 

(folio 22v, lenvers)           numerotage ancien en haut de la page retourne : V

Aiss qui sensec costet lo setusmes dal Rey Felip, que hm fetz per lo mandamen dal seneschalc, que mandet per sas letras que hm o fezs honradamen.

 

S es assaber que costeren li seinh de sonar, e III siri :  IX s. VI d., que paget hm a Mossenhor En P. Petit.

Item costeren las trchas, en qu avia XL ll. de sera, qui foren de B. Silvestre : VI ll. VI s. VIII d.

Item costet lo us drapz que hm mes al dich setusme :  VI ll. e V s.

Item costet us prezens que hm fetz al vescomte de Lomanha qui anava a Pars al coronamen del Rey, de pa e de vi e despecis e de trchas de sera :  VI ll. IX s. e IIII d.

 

Item paget hm a Steve Lemoz per adobar lo Rayat dal fer de la fenestra de la tor dal cossolat :  X s.

 

Ayss qui sensec son los despens que hm fetz a lasiza qui comenset lo dimatz aprs la Chandalor, que eran citat lo myer e li cossol a la corelha del procurador dal rey per lo playch comensat per los chanonges encontra la viela.

 

S es assaber que baylet hom a VI avocatz, a chasc XX s. : Maestre R. La Ribieyra, Maestre Arnaut de Verzinas, Maestre P. La Prta, Maestre Itier Rossel, Maestre Itier del Chastanet, Maestre Helias Chavantona, soma aus dich avocatz :  VI ll.

Item costeren li prezen que hm fetz a la dicha assiza, de pa e de vi e de peysch, al Seneschalc Mossenhor En Folcaut dArcheac, a Mossenhor En B. Girvaisch e a Mossenhor En Felip e aus dos procuradors dal rey :   VIII ll. VII s. VIII d.

 

Soma  XXXIIII ll. VIII s.  I d.

 

(folio 22r, lenvers)           numerotage ancien en haut de la page retourne : VI

Item costet lacta de lassignacio dal jorn que fetz lo seneschalc al mayor e aus cossols a la dicha assiza que hm continuet ensay que a la Senta Maria de setembre :  XX s.

Item baylet hm a Maestre W. dal Chaslar e a Maestre P. de Rcadura per la comissio que lo seneschalc lor avia faich que ilh poguessan redre los papiers qui eran estat pres a la [de]man[d]a daus [c]hanonges :  XL s. torns.

Item baylet hm a Maestre B. dEsparsac, saelador dal sael dal seneschalc, per II mandamens, lus era de far lo talh,e lautres era que lo bayles [] pogus remetre totz aquets de la parrfia Sen Fron :  X s.

Item paget hm al clerc de Mossenhor En Folcaut dArchiac, de la copia dels [a]rticgles que li chanonge  e lo procuradre dal rey aviam avian baylat [ ] la viela :  C s.

Item baylet hm aus sirven de cossolat, per la exequcio dun layr qui avia panat III anheos :  V s.

Item costet us anheos ab qu corret la viela :  XV d.       

 

Soma  C e IX ll.  II s.  e VI d.

 

(folio 21v, lenvers)           numerotage ancien en haut de la page retourne : VII

Ayss qui sensec son li despens que hm fetz per la charitat del Dimartz Lardier.

 

Premieyramen costeren gluey :  VI d.

Item compret hm de W. de Jaud XXVII prcz qui costeren :  XL ll. e X s.

Item compret hm de B. de Marmoysch  XX prcz qui costeren :  XXX ll.

Item compret hm de Robbert de Vig XII prcz qui costeren :  XV ll. XII s.

Item [de] [] [de] Requiran XIIII prcz qui costeren :  XIIII ll.

Item de Maestre Itier Rossel I prc e dimiey qui costet :  XLV s.

Item despendet hm, lo dulh(s) sanhts el jorn del Dimartz Lardier, en pa, en vi e en charn a las personas qui pessieren la charn e qui la deren :  LX s.

Item despend[eren] II hmes qui jaguen al cossolat per guardar la charn :  XVI d.

Item paget hm a R. Guarnier e Helias Raynaut per peciar la charn :  X s.

Item baylet hm a Helias Jonis i a R. Andrieu per claure lo coderc :  XVI s.

Item baylet hm aus guorrautz qui porteren la fusta al coderc :  V s.

Item costeren clavel :  XIIII d.

Item baylet hm a Amors per son roc qui portava la brelha[1] :  XII d.

Item a Bornet per la jalina[2] e pel rocs de si e de son companh : II s. VI d.

Item paget hm a P. Boniss per II jorns questet al cossolat a peciar la charn e per adar a donar :  III s.

Item donet hm a las Menudas per lalmsna :  X s.

Item al coven daus Frayrs Menors per lalmna :  [X] s.

Item al coven daus Prezicadors per lalmsna :   Xs.

Item paget hm a Johan de Gord per far las lissas del prat :  [..] s.

 

Soma  C e IX ll.  II s.  e VI d.

 

(folio 21r, lenvers)           numerotage ancien en haut de la page retourne : VIII

Ayss qui sensec son autre despens que hm a faich.

 

So es assaber que baylet hm al mayor, quant anet a Caortz parlar ab Mossenhor En B. Girvaisch lhuctenen dal Seneschalc per los negcis de la vila e per enpetrar la letra cum lo myer e li cossol poguessan far estainh estanc[3] de vi, per sos despens de si e de sa maynada e de Hug de Julia qui anet ab luy :  [V]II ll. VIII s. torns.

Item paget hm a Hug de Julia, per son salari que de VIII jorns que estet ab lo mayor en aquela anada :  XL s. torns.

 

Item costet la rauba de Vidal lo sirven que compret En Johans de Melya :  [..] s.

Item baylet hm al dich Vidal sirven, lo dugus avan la Sen Gregri, per anar a Pars  ab una procuracio que lo myer e li cossol feyren a Maestre Johan de Margt, qui era a Pars al parlamen, per sos despens e per unas sabatas :  XL s. torns.

Item costet una letra de lufficial que fetz Hugs de Julia de C ll. que Johan de Chaumon prestet al mayor e aus cossols del fach de la charitat :  XII d.

Item costet dimieya ll. de sera a saelar la procuracio que lo dich Vidals portet [a] Par[s] :  XVII d.

 

Item paget hm  a Arnaut lo cordier per las crdas de dun layr qui fo pendutz lo dimercres avan la Senta Maria Chasta :  II s.

Item costeren li papier en qu hm comenset encrioure lestanc del vi :  VII s. VI d.

Item baylet hm a Maestre Vidal Beraut, la vespra de la Senta Maria Chasta, per anar a Quaorcz parlar al Seneschalc per los negcis de la vila, per sos despens :  XL s. torns

Item baylet hm a Arnaut dal Sl, la vespra de la Senta Maria Chasta, lo quals anava a Pars per alcs negcis, el myer e li cossol feyreren[4] lo procurador [per com]paryscher al parlamen :  [..] s. torns.

 

Soma  XXVI ll.  XIII s.

 

(folio 20v, lenvers)           numerotage ancien en haut de la page retourne : IX

Item paget hm a P. dAlbir per son salari que pel [trab]alh que avia faich a partir e a devisre las terras daus digietz dal pon de la Ciptat : II s. VI d.

Item baylet hm a Nicholao de Vechit, sobre son salari, quar era pesadre del pa : II s.

 

Aiss qui sensec baylet hm aus sirvens de cossolat la vespra de Pasques qui es acondusmat a baylar per la dicha festa.

 

Premieyramen a Amors :          V s.                    a Vidal lo sirven :                V s.

a P . Sir[ven]   :                           V s.                    a Guastinel :                        V s.        

a P. [dEy]chiduelh :                  V s.                     a Vinh :                            V s.

a LAja :                                     V s.                     a W. del Escharmen :         V s.

a Bard :                                     V s.                     a Gualochier :                     V s.

a Bornet :                                   V s.                     a Gaubert :                         V s.

 

Soma totz los sirvens :  LX s.

 

Item baylet hm lo dimercres aprs Pasques, per la lenha e per I faisch de glueys ab qu ars m I digiet lo dich jorn, lo qual avim cobrat de levesque :  VI s. V d.

Item baylet hm a IIII guorrautz, qui aporteren un autre digiet mrt de la preyg de levesque :  V s.

Item costeren las crdas ab qu fo estachatz lo digietz qui fo ars :  IX d.

 

Ayss qui sensec son li prezen que hm fetz a lasiza qui fo a la Sen Marc al jutge e al luctenen dal seneschalc, de pa e de vi e de chabritz,

s es assaber que costeren :  LXVI s. IIII d.

 

Item trams hm a Pars a Arnaut dal Sl, qui era lay, lo dimercres aprs la Sen Marc : XX ll. torns, per Johant lo macip, marit de la Moscharda.

Item donet hm al dich macip qui portet las dichas XX ll. :  V s. torns.

 

Soma  XXXII ll.  IX s.  III d.

 

(folio 20r, lenvers)           numerotage ancien en haut de la page retourne : X

Item paget hm a Amors e a LAja, per lor trabalh que fezen a destrnher aquets qui avian proms a prestar, e anavan ab los sirvens dal rey :  III s.

Item paget hm a P. Boquet e a son companh, per I jorn que foren a adobar e a recubrir la maij de las digietas de Sen Politi, e per los claveus qui y feyren mestier, costet tot :  VI s.

Item baylet hm a Hug de Jolia [que] hm trams [..]r Cadoyh parlar ab labat lo dimenc avan la Pantacsta :  V s. torns.

Item paget hm a Guilhet lo peyrier i a son companh que per I uschatge que fetz en la maij de las digietas de Sen Politi la vespra de Pantacsta :  VII s.

Item baylet hm lo dimartz aprs la Pantacsta a B. de Blanquet per anar c[it]ar los cossols de Sen Loy a lasiza del Rey en esta vila :  X s. t

Item paget hm lo dissapde aprs la Pantacsta a Steve Lemoz per la [clav]adura de lusch de las digietas, e per adobar la clavadura de la prta dal Pon e de Bocharias, e per una clavadura dun cist dal cossolat :  X s.

Item donet hm lo dissapde aprs la Pantacsta a I macip que aport[et] las letras dal Rey, que mandava lo Reys al mayor aus cossols que tramezessan a Pars IIII prodmes dins la quinzena de la Sen Johan Babtista per ordenar lo fach de las monedas :  XXX s. torns.

Item costet us prezens que hm fetz al seneschalc de Sentonge e a Maestre W. La Brossa : XIII s.

Item baylet hm aus sirvens dal rey qui penhoreren lo mayor e los cossols per far segramen de feutat al seneschalc en la nueletat del Rey Mossenhor En Charle :  XXV s.

Item paget hm a B. de Margt per son trabalh de mandar lo talh :  X s.

 

Soma  VI ll.s  X s.  III d.

 

(folio 19v, lenvers)           numerotage ancien en haut de la page retourne : XI

Ayss qui sensec son li despens que hm fetz per la charitat de la Pantacsta.

 

Premieyramen baylet hm a Helias de Pueluc, per si e per sos companhs, per adobar los uschatges de las prtas dal Prat daus Paubres per donar la charitat :  X s.

Item paget hm a Johan de Merl pel logier de la maij en qu fo mes lo pa :  V s.

Item costet raus :  IX d.

Item baylet hm aus hmes qui portavan lo pa a[b los] sacz, per beure : XI d.

Item costet lo vis qui fo despendutz aqu ont hm recebia lo pa :  VI s. VI d.

Item costet dimiey mosts : V s.

Item paget hm a Johana de LEscharmen, per pa que despenderen li sirven I lo jorn de la Pantacsta a maij P. de Mercier :  II s.

Item costet dadobar lo coberd cobertors duna rozeta : IIII d.

 

Aiss qui sensec son las pestoressas de qu aqum[5] lo pa a la dicha charitat, las quals paget hm la soma qui sensec.

 

A la dmna dAnic[i] :  XLIIII s. II d. menh.   a Guimhelma de Milhac :  LVI s. IIII d.

a NAlays de Metge :  LXXVIII s. IIII d.        a la dmna de Charrada :  LX s.

a Urtauda :  L s. e X d.                                      a Alays de La Crotz :  LVIII s.

a Johana de Puey Mey :  IIII ll. IIII s. IIII d.  a P. de Vinharier :  XLII s. VIII d.

a Maria de Setz Fons : C s.                                a Peronela de Sen Supplici :  XLV s. IIII d.

   a Peronela dal Bsc :  LX s.                               a Peronela de Claren :  XXXVII sl VI d.

a Peronela de Governat :  IIII ll. XVI s. e dos deniers.   a Peronela de Brn :  LVII s. VI d.

 

Soma  XLVII ll.  XI s.  VI d.

 

(folio 19r,( lenvers)           numerotage ancien en haut de la page retourne : XII

A [Na]Brioda :    IIII ll. II d. [mench]        a Peronela del Cluzel :  XL IIII s.

a la dmna de Picharr :   LIIII s. [IIII] d.     a Penela de Sudor :  XXVII s. VIII s.

a la dmna de Rochas :   XXII s. VII d.         a [Nalias] de Coren :  XL s.

a la boda de Launat :  XXX s. X d.                  a la molher Steve Grangier :  L s. II d.

a P. Faure lespicier :  XIII s. IX d.                 a [..]sina de Belcha :  XVI s.

a Folcona :  IIII ll. V s. [..] d.                    a Nalias de La Chapela :  XXX II s.

a Katalina dAguarnent :  L s.                         a B. La Rcha :  XXII s.

a Lyos de La Peyrieyra :  XXX s. X d.           a Bernarda dal Chastanet :  XXVI s.

a Gualharda de Sarcaut :  XLVII s. VIII d.     a [.eryre]la :  XXXX s.

a Johana de Pint : XL s.                                  a Helias [.a. arcier]  :  L s.

 

Soma daquesta dimieya plana :  XL ll. XV s.  IX d.

 

Soma que se monta s que hm paget a las pestoressas dess nomnadas e s que hm despendet aish quant es dich dess :  IIIIXX VIII ll.  VII s.  e II deniers.

 

Item despendet hm maisch a far la dicha charitat :  XXVIII lhioradas de pa e X s. e X deniers, qui foren pagadas de renda aquel jorn.

 

(folio 18v, lenvers)           numerotage ancien en haut de la page retourne : XIII

Ayss qui sensec son costet lo setusmes de Mossenhor Arnaut de D[ur]frt[6], frayr de Mossenhor lEvesque.

S es assaber IIII trchas que hm compret hm donet al dich setume, costeren :  XLVIII s.

Item us drapz daur que hm y donet :  LX s.

 

Ayss qui sensec costeren li prezen que hm fetz al seneschalc e al jutge e al procurador a lasiza qui fo a la festa dal Crs de Dieu.

 

S es assaber costet pas e vis e chabrit que hm lor donet :  LXXVI s. VIII d.

Item paget hm a [Lic] de Belcier per escrieurae las chartras del talh :  XX s.

 

Ayss qui sensec son li despens que hm fetz la vespra de la S. Johan Babtista

Premieyramen  baylet hm a Helias de Vervila procurador sobre son salari :  X s.

Item a Maestre Johan de Margt  sobre son salari :  X s.

Item a Lambert de Sarlat sobre son salari :  X s.

Item a Hug de Jolia sobre son salari :  V s.

Item costeren garlandes :  III s ; VI d. Item costet raus :  XV d.

Item baylet hm a lEmpeyrador :  X s. Item a lAbat de Sen Sil :  [..] s.

Item al Rey dal Pon :  X s. Item al Duc de la Lemotgana :  V s.

Item a Guilhem de R. :  V s. Item a  Amors, quar fo Marqus :  VII s.

Item baylet hm a X sirvens de cossolat : XX s.

Item aus guorrautz qui porteren la fusta sobre la fon : XII d.

 

 

Item paget hm a Mossenhor En B. Girvaich, qui era commissari [or]donatz en la cauza qui era entre la vila e los cossols de Sen Loy, per son salari :  C e X s.

 

Soma  XX ll.  e XVII s.  e V d.

 

(folio 18r, lenvers)           numerotage ancien en haut de la page retourne : XIIII

Ayss qui sensec son li despens que hm fetz per lanada de Pars quan lo Reys mandet que hm tramezs IIII prodmes a Pars dins la quinzena de la Sen Johan, e tramezem En P. Grimoart e En Helias de Vervila.

 

E per aquela anada compret hm vi de Mossenhor En P. dal Chastanet a la montansa de XXII ll. torns, de qu no ac hm mas XX ll. torns, de las quals XX hm baylet al dich P. Grimoart e Helias de Vervila  per lors despens :  XVIII ll. torns.

Item baylet hm a Mossenhor En Johan [Ber]aut, per renoelar la letra del Rey Mossenhor En Charles qui huey es, la quals premieyramen avia estada enpetrada dal Rey Felit darrieyramen mrt per Vidal Beraut contra Mossenhor En Folcaut dArcheac seneschalc, sobre la preza daus libres de cossolat que avia pres, e de la appellacio de luy facha : XL [s.] torns

Item costeren las dichas XXII ll. torns que hm devia a Mossenhor En P. dal Chasta-net, quar nol paget hm al terme, e En Johan de Meloya eran tengutz coma privada persona : XL s. torns, que ac aquel qui las prestet.

Item, pel logier dal roc que Helias de Vervila avia menat, baylet paget hm, e per adobar lo fre, e per los despens que G. de Brn, a cuy lo dich roc era, fetz en la cort de lufficial contra W. de Faugeyrat e Johan Berbess qui lhavian mandat loci roc, e per la mingriga[7] que avia fach quar Helias nol volia redre say que lagus m pagat de son salari, costet per tot lo dich roc :  C e IIII s. VI d.

 

Item baylet hm a Bard lo sirven per velhar lo jocglar qui era acuzatz de la mrt dun hme [ ][8] senfuitz aus Frayrs Menors : V s.

Item paget hm a Bornet, que dich per son sagramen que lhavia costatz lo cossolat de nedeyar :  III s. VI d.

Item paget hm a W. de Lemtges, per I jorn que estet a recubrir lo cossolat :  XX d.

Item baylet hm a Gualochier lo jorn que Guavartz lo mosniers se correguet : VIII d.

Item costeren las letras que P. de Jolia avia de Johan de Chaumon per lo depte de las raubas daus sirvens, lo qual lo dich Johan lhavia mandat coma privada persona :  II s.

 

Soma  XXXV ll. XVII s.  IIII d.

 

 (folio 17v, lenvers)           numerotage ancien en haut de la page retourne : XV

Item baylet hm lo dulhs aprs la Magdalena a P. d[Eyschi]duelh lo sirven per sos despens, que hm trams en Mauretanha per requerre los murtriers qui eran pres en Mauretanha, qui avian raubat I merchadier entre las vinhas desta vila :  XII s. torns.

Item costet us estrumens que fetz Hugues de Julia cum lo myer e li cossol obligueren lo talh a Johan de Chaumon e loilh lhieureren, per s que la vila li devia,  III s. torns.

Item baylet hm a I macip que lo myer e li cossol tramezen a Pars ab una letra clauza per las bezoinhas de la vila aN P. Grimoart qui era a Pars :  XXV s.

Item baylet hm a Bornet per son salari :  V s.

Item baylet hm a P. La Bria e a B. de Margt, per las mecios que G. dal Cluzel avia faich encontra lor, qui los avia faich amonestar quelh redessan los guatges quelh avian pres pel talh :  III s.

 

Ayss qui sensec son li prezen que hm fetz, a lasiza de la Sen Chistephe destieu, a Mossenhor En W. de Mornay seneschalc e a Mossenhor En B. Girvaich e a Mossenhor En Felip de [Gretl] e al procurador del Rey.

So es assaber que costeren li dich prezen, entre totas chauzas, quar chasque jorn tan quan lasiza duret lor feziam prezen a chasc de pa e de vi e dautras chauzas, e lo vi costava IX s. lo sestiers :  VI ll. VIII s. II d.

Item costet us mandamens que hm ac a aquela asiza de far pagar los rebelles dal talh: VI s.

 

Item baylet hm a Arnaut dal Sl, que hm trams a Pars per alcs negcis segret que avim a far ab lo Rey :  X ll. torns.

Item tramzm al dich Arnaut dal Sl, per Maynart lo macip :  XIII ll. torns.

Item baylet hm al dich Maynart, per sos despens e per son viatge : XX s. torns.

Item baylet hm aus sirvens de cossolat per questionar III digietas, per lo trabalh que y avian faich traich, qui foren trobadas :  VII s.

 

Soma  XXXIX ll.  XII s.  XI d.

 

(folio 17r, lenvers)           numerotage ancien en haut de la page retourne : XVI

Ayss qui sensec son li despens que hm fetz a lasiza qui fo lo dimartz aprs la Crotz de Vendemnhas.

 

S es assaber a servir a Mossenhor B. Girvaich, luctenen dal Seneschalc, e al procurador, e a Mossenhor En Felip[9], e especialmen quar Mossenhor En B. fo sirven chascun jorn de lasiza, per s que aviam ab luy a tractar e parlar dalcs secretz de la vila, e despendet hm en pa e en vi e en salvayzina :  IIII ll. VIII s. IIII d.

 

Item paget hm a Johan de Chaumon, peus dampnatges e peus interest que avia faich e sostengut per fauta de la paga de IIIC e XII ll. quel avia prestadas al mayor e aus cossols en deniers comtans per pagar las charitatz e per autras grans necessitatz delhieurar, las quals lhi devim aver pagadas a la moguda dal Landit, en manieyra que las pogus enplegar en la dicha fieyra, quar no foren pagadas ni las lhi pc hm pagar al terme, e per s el perdet sa enplega de la dicha soma, aguda davan deliberacio pel mayor e peus cossols sobre lo dich dampnatge e interest ab alcs prodmes de la vila :  XXV ll.

Item baylet hm a Gualochier e a Guaubert e a Bornet e a Vinh, lo divenres aprs la Sen Mart, per una exequcio que fezen lo dich jorn de dos layres qui foren frsjurat :  V s.

Item paget hm a P. Las [Coutz], quelh avian costat las crdas dal pes de lArsaut :  X s.

Item baylet hm a Guastinel e a Perrt Lo Tinhs, per lor trabalh que avian faich a destrnher alcs rebelles dal talh :  V s.

Item baylet hm en una dimieya ll. de chandelas :  IIII (d.) e mealha

 

Soma  XXX ll. VIII s.  IX d.

 

(folio 16v, lenvers)           numerotage ancien en haut de la page retourne : XVII

Ayss qui sensec son las pagas que hm a faich en aquest cossolat, ostra las autras pagas qui son nomnadas davan en aquest meisch comte, [e d]aus deptes que la vila devia de temps passat, e daus salaris taxatz en aquest cossolat.

 

S es assaber que paget hm a Hug de Blanquet, per V senma(na)das[10] que tenc lif luffici de la jutgaria de cossolat, quelh foren taxat per lo mayor e per los cossols :  C s.

Item paget hm al mayor sobre son salari per mainhtas parselas : LXV ll. VIII s. IIII d.

Item paget hm a Maestre Vidal Beraut, sobre son salari de la jutgaria de cossolat, per mainhtas parselas :  XXXVI ll. e I s. e XII s.

Item paget hm a Arnaut Chatuel, del depte que la vila devia : XII ll. X s.

Item paget hm maisch a Arnaut Chatuel, del depte que la viela lhi devia : C XI ll. X s. ; soma que hm paget al dich Arnaut Chatuel en aquest cossolat :  VIXX e IIII ll., e daquesta paga Hugs de Julia deu redre letras de quitansa.

Item paget hm a R. de Mart, dal depte que la vila lhi devia : XL ll. ; e daquesta paga Hugs de Julia deu redre letras de quitansa.

Item paget hm a R. de Pincha, dal depte que la vila lhi devia : XXX ll. ; e daquesta paga Hugs de Julia deu redre letras de quitansa sotz lo sael dal Rey.

Item paget hm aN Bs de Giraud, per s que avia despendut per si deffendre daiss que avia fach coma jutges de la vila al tems quel era jutges de Maestre Duran dAuriac : LXX s.

Item paget hm a G. Bonabocha, quar era guarda de la vila, sobre son salari : L s.

Item paget hm a Helias de Vervila sobre son salari : XX s.

Item paget hm a Hug de Julia, sobre son salari del trabalh que avia sostengut en la chambra de cossolat ab lo mayor e ab los cossols :  XL s.

 

Soma  IIIC X ll.  IIII d.

 

(folio 16r, lenvers)           numerotage ancien en haut de la page retourne : XVIII

Item paget hm a Maestre Johan de Lavinhac, que avia prestat a Pars al profiech de la vila : XXVIII s.

Item paget hm a Helias Vidamala [r]egidor dal sael dal rey, per s quelh avihm proms, per que se ports benignamen e sagus[11] bo en las exequcios que fazia contra los prodmes qui eran jutjat en Fransa per nom de la viela, e per autres trabalhs que avia faich per la viela :  XXII ll. VI s. e X d. e mealha, per mainhtas parcelas.

Item paget hm a Johan de Chaumon comtador per son dever de tener lo comte de la viela :  X ll.

Item paget hm maisch al dich Johan, quelh fo taxat per lo trabalh que avia sostengut e faich per raz del talh e en fazen vendre los guatges :  X ll., las quals X ll. lhi foren taxadas, ab las autras dichas X ll. dess dichas, per lo mayor e peus cossols, regardat e agut deliberacio sobre lo trabalh que lo dich Johan avia sostengut.

 

Ayss qui sensec son autre despens que la vila a faich.

 

S es assaber que baylet hm a NArnaut La Rcha e a Hug de Julia, per anar a Sarlat parlar ab Mossenhor En B. Girvaisch dalcunas besonhas secreta(s) e per acordar, per lor despens :  XXX s.

Item paget hm per lo logier de II rocs que meneren , e eran vendemp(n)has, per IIII jorns que esteren :  XL s., per chascun roc V s. lo jorn.

Item paget hm a Hug de Julia, per IIII jorns questet en aquel viatge de Sarlat : XX s. torns per son trabalh.

 

Soma  XLVIII ll.  VIIII s.  X d.

 

(folio 15v lenvers) (15r blanc)          numerotage ancien en haut de la page retourne : XIX

Item despendet hm lo dimenc aprs la Sen Mart, que foren elegit cossol daus premiers  III En W. de Verd e Maestre P. Bernart e R. de Pincha, e En W. de Verd absentet se, que no volia venir, e Maestre P. Bernartz e R. de Pincha jaguen al cossolat :  X s.

Item despenderen maisch li VI prodme qui foren elegit per far mayor e cossols, e jaguen al cossolat :  XV s.

Item despenderen li sirvens qui los guardaven :  V s.

Item donet hm al coven daus Frayrs Prezicadors per una refeccio  :  LI s.

Item donet hm al coven daus Frayr Menors per una reffeccio  :  XL s.

Item paget hm al logier duna maij qui fo logada a metre los guatges del talh e de la juridiccio : XX s.

Item paget hm a Helias de Belcier per transcrioure los noms daquets qui resten a pagar lo talh :  III s. IX d.

Item paget per ordenar e escrieure e trancrieure los comtes de la vila daquest an, e per escrieure e per tanscrieure en en tres ll. partz partidas :  C s.

 

Soma  VI ll.  VI s.  VIII d.

 

(folio 14v, lenvers)           numerotage ancien en haut de la page retourne : XX

Ayss qui sensec son li despens que hm a faich per enmurar las digietas e per far guardar avans que fossan enmuradas, e per los despens de bocha que lor hm (a) fach.

 

Premieyramen baylet hm lo dulh(s) aprs la festa de la Sen Mart divern, aus hmes qui guardaven las digietas de Sen Politi, per lors despens :  VIII s.

Item lo dimercres per lor mets :  IIII s.

Item baylet hm a Maria dEbrart per lo pa que avian despendut las digietas :  XXXVIII s.

Item baylet hm a LAja [i a] Vinh lo divenres aprs la Sent Andrieu :  IIII s.

Item baylet hm a P. Rey qui guardava las digietas, per sa mecio :  VI s.

Item baylet hm a Maria dEbrart per lo pa que avian despendut las digietas :  XV s.

Item costeren VI hme qui davaleren lo teule de la malaptaria de Sent Politi :  IIII s. I d.

Item baylet hm aus sirvens e aus hmes qui guardaven las digietas :  VIII s.

Item costeren VIII bstias qui porteren lo teule de la malaptaria en cossolat :  XX s.

Item IIII hmes quin poyaven lo teule en la sala de cossolat :  II s. IIII d.

Item costeren IX fust daportar de la malaptaria dal pon de la Ciptat qui foren m mes entrel Puey e la Ciptat :  VII s. VIII d.

Item baylet paget hm a la molher Cluzel, de pa que avia baylat a las digietas :  III s.

Item costeren li II hmes qui muderen lo teule sobre lo cossolat :  XVI d.

Item baylet hm a LAja per sos despens en guardan las digietas :  VI s.

Item paget hm a la vezina de la Cluzela per lo pa que avia baylat a las digietas :  III s.

Item baylet hm a P. Bayle qui guardava las digietas :  XII d.   

Item baylet hm aus hmes qui enmuraven las digietas :  XI s.

Item baylet hm a LAja e a P. Bayle son companh :  III s. II d.

 

Soma  VI ll.  VI s.  VIII d.

 

(folio 14r, lenvers)           numerotage ancien en haut de la page retourne : XXI

Item baylet hm a aquets meisch en pa que baylessan a las digietas :  III s.

Item baylet hm a LAja e a son companh per lors despens :  XX d.

Item baylet hm en pa a ups de las digietas :  III s.

Item baylet hm aus hmes qui enmureren las digietas, per la ma de Steve de Madur :  LXVII s. VIII d.

Item baylet hm a LAja per sos despens :  XII d.

Item baylet hm aus masss qui enmureren las digietas, e per la manbra qui los servia : XVI s.

Item baylet hm a LAja e a son companh per lors despens :  VI s.

Item baylet hm lo dulhs aprs Nadal a aquets meisch : XV d.

Item baylet hm lo dimartz seguen a aquets meisch : XV d.

Item baylet hm lo dimercres seguen a P. LAja e a P. Bayle :  II s.

Item baylet hm aus masss qui enmureren las digietas :  III s.

Item aus masss e a LAga e a son companh per lor mecio :  X s. I d.

Item baylet hm a LAja per son comp trabalh :  III s. Item a P. Bayle :  XII d.

Item a I hme qui servia la manbra :  IIII d.

Item baylet hm a LAga lo dulhs avan la Breffania :  XVIII d.

Item baylet hm a P. Bayle aquel meisch jorn :  XVIII d.

 

Soma  VI ll.  VI s.  VIII d.

 

(folio 13v, lenvers)           numerotage ancien en haut de la page retourne : XXII

Item baylet hm a LAga e a P. Bayle lo jorn de la Breffania : XVIII d.

Item lo dugus aprs agueren meisch : XVIII d.

Item a G paget hm a Gaubert lo sirven, s que avia manlevat lo ser que hm enmuret las digietas : V s.

Item baylet hm en pa a las digietas : V s.

Item baylet hm a I frair de la Daurada qui dizia quel avia I rtle de las rendas que hm devia aus digietz per que lo reds : XX s.

Item baylet hm a Helias de la [Ba] qui dizia que avia despendut en la provizio de las digietas, e per argen que av dizia que avia baylat aus hmes qui las enmureren : XL s.

Item baylet hm a LAja de pa que dons a las digietas : V s.

Item paget hm a la Dmna dAnier de pa que avia baylat a ups de las digietas avans que Johan de Chaumon press lo comte : XXX s.

Item paget hm a Johana de []t quelh devihm devihm de pa que avia bailat a las digietas.

Item paget hm a Penela de Sudor, per la ma de P. [La]s Coutz, quelh devim de pa que avia baylat a las digietas . XX s.

 

Soma  VIII ll. XIIII s.

 

(folio 13r, lenvers)           numerotage ancien en haut de la page retourne : XXIII

Aiss que sensec fo despendut per las digietas dal jorn que Johans de Chaumon pres lo comte ensay, s es assaber dal dissapde aprs la Breffania, que comenset a baylar aiss qui sensec ; e fo ordenat per lo mayor e per los cossols que LAja lo sirvens e P. Bayles qui gardaven las digietas presessan sobre la vila per lor salari abe[] per chasque jorn II s. VI d., e las dichas digietas III s. en pa.

 

Premieyramen baylet hm, lo dissabde aprs la Breffania, V s. VI d. a LAja e a P. Bayle son conpanh, tan per lor quan per la provizio de las digietas.

Item lo dimenc seguen V s. VI d. Item lo dulhs seguen V s. VI d. Item lo dimartz seguen V s. VI d. Item lo dimercres seguen V s. VI d. Item lo dugus seguen V s. VI d. Item lo divenres seguen V s. VI d. Item lo dissapde seguen V s. VI d. Item lo dimenc seguen V s. VI d. Item lo dulhs seguen V s. VI d. Item lo dimartz seguen V s. VI d. Item lo [dimercres] seguen V s. VI d. Item lo dugus seguen V s. VI d. Item lo divenres seguen V s. VI d. Item lo dissapde seguen V s. VI d. Item lo dimenc seguen V s. VI d. Item lo dulhs seguen V s. VI d. Item lo dimartz seguen V s. VI d. Item lo dimercres seguen V s. VI d. Item lo dugus seguen V s. VI d. Item lo divenres seguen V s. VI d. Item lo dissapde seguen V s. VI d.

 

Soma que se monta la taxacio de V s. e VI d. lo jorn :

VI ll. e XII d.

 

(folio 12v, lenvers)           numerotage ancien en haut de page : XXIIII

Item despendet hm maisch aprs, per la mecio de las digietas del dimenc seguen qui fo davan la Chandelor ensay que al dissapde davan lo dimartz lardier ont a XXI jorn : LX LXIII s., so es assaber per chasque jorn III s., quar lo salaris daus dos qui las guardaven fo ostat.

Item baylet hm a Pelhegr lo peyrier, per reffar III uschatges de la malaptaria Sen Politi, de chaus e de grava : V[..] s. 

Item despendet hm maich per las digietas, dal dimenc davan lo dimartz lardier ensay que al dimenc aprs la Sen Bernab, per chascun jorn IIII s. IIII d., ab una femna qui las servia, qui prendia IIII d. lo jorn, quar aysch fo ordenat per lo mayor e per los cossols : XXIIII ll. VII s. VIII d.

Item baylet hm maisch a aquela femna qui las servia, per son salari : II s.

Item baylet hm a Amors lo sirven, per I suari dung digiet qui era mrt : XII d.

Item baylet hm a P. Marbt, per si e per son companh, qui ubriren la maij de las digietas e la clauzen, que sebelhiren Maria la digieta : III s.

Item baylet hm a Maria dEbrart, pel pa que las digietas, ostra la soma dess dicha, avian agut : L s. torns, per la ma dal mayor.

Item baylet hm maisch de pa a las dichas digietas, per mainhtas parcelas, per la ma de W. de Faugeyrat : X ll. e XIX s. IIII d., las quals lo dich W. de Faugeyrat e Johan Berbesss avian pagat de pa a las pestoressas que lavian baylat per nom de lor que las digietas avian despendut.

Item baylet hm a Maria dEbrart, per lo pa que avia baylat a las digietas : XXX s. XVIII d., li qual foren pagat per la ma de W. de Faugeyrat e de Johan Berbess.

 

Soma XLIII ll. XVII s.

 

(folio 12r, lenvers)        numerotage ancien en haut de page : XXV

Item baylet hm maisch per la [ma] P. La Bria e de B. de Margt en pa a las digietas : LX s. XII d.

Item baylet hm maich per la ma de P. La Bria e de son companh, a las digietas de pa : XVII s. VI d.

Item baylet hm maich a P. lo sirven, per la ma de Steve de Silveys, de per pa qui era estat baylatz a las digietas : XXV s.

Item paget hm a Frayscha, per la ma de B. de Metge, per lo pa que la dicha Frayscha avia baylat a las digietas : VIII s.

Item baylet hm maisch, per la ma de W. de Faugeyrat e de son companh, de pa que las malaptas avian despendut : XXXV s. II d.

 

Soma VII ll. VI s. VIII d.

 

Soma per tot de baylet :  mil e IIIIXX VIII ll.  VI s.

Soma per tot de receubut :  mil IIIIXX II ll.  II s.  VIII d.

Soma que hm maisch baylat que pres : VI ll. III s. IIII d. pergozs

 

(folio 11v, lenvers)     (note postrieure en haut de page : Salaires taxs)

Ayss son salaris taxat e no pagat.

 

S es assaber taxet hm a Maestre Letgier Barrieyra mayor, tan per son salari de sa mayoria quan per XXV jorns que anet frs de la vila ab sos chavaus e ab sa maynada , quant per autres trabalhs : C ll. torns, e dayss aguet lo myer LXV ll. VIII s. [IIII], e dal remanen a letra.

Item taxet hm a Maestre Vidal Beraut per XLV senmanas que tenc loffici de la jutgaria : XXXVI ll. torns, e daytant a agut XXVIIII ll. [] torns, e dal remanen a letra.

Item taxet hm a Johan de Chaumon comtador per tener lo comte de la vila : V X ll. ; item per los trabalhs que avia sostengut per raz del talh, e en fazen vendre los guatges, e en far enforsar e guatgar e far guatgar e penhorar : X ll., e es pagat.

Item taxet hm a P. Guerrel per son salari de tener lo contracomte : C s., e a ne letra.

Item taxet hm a Steve La Rcha per IIII jorns que per lanada que fetz a Sarlat per anar parlar ab Mossenhor B. Girvaisch per alcunas chauzas secretas, en qu trabalhet IIII jorns, e pel trabalh que sostenc coma luctenens dal mayor tan quan lo myer fo absens de la vila : VI ll., e a ne letra.

Item taxet hm a Jauffre Chatuel per II jorns que fo [a Vernh] frs de la vila per alcunas besonhas de la vila enformacios secretas, ab son roc e ab son mesatge a sos propris despens : XX s.

Item taxet hm a Maestre Arnaut del Sl per IIIIXX jorns que anan e venen e esten a Paris al parlamen prodanamen passat coma procuradres de la vila per las cauzas que la vila avia a delhieurar al dich parlamen, e per XLII jorns que anan e venen [fo en] Fransa per alcunas chauzas secretas de la vila, e per IIII jorns que fo al Mon de Doma per las besoynhas de la vila, per son salari e per sos despens de si e de son roc e de son guars, outra s que na agut, XLV ll. XI s. XII s. torns, e a letra de XLV ll.

Item taxet hm a Hug de Julia per lo trabalh que a sostengut, cojan al cossolat ab lo mayor e los cossols en la chambra, e per alcs estrumens q e letras que a fach per la de pagas e de quitansas dalcs deptes de la vila, las quals deu redre [ ], ab lo salari taxat, C s., ostra s que  a agut, e a ne letra.

 

(folio 11r, lenvers)

Item taxet hm a Maestre Johan de Margt, procurador de la vila, tan per son salari de la procuracio quan per lo trabalh que sostenc en compareyschen al jorn dal parlamen ab mandamen dal mayor e daus cossols  e en plageyan avans que Maestre Arnaut del Sol i fos : X ll. torns, e a ne letra.

Item Helias de Bernab procurador, per son salari per lanada de Pars : IX ll., de qu a letra Mossenh. En Felip per luy.

Item a Lambert de Sarlat procurador per son salari

Item a G Bonabocha, guarda de la vila, ostra L s. que a agut, autres L s.

Item a B. de Blanquet LX s., loquals LX s. devia de la compra que avia fach dalcunas chausas daus digietz.

Item a B. Grimoart taxet hm XXX ll. torns per lanada de Pars, e a ne letra.

Item taxet hm a Maestre Hug La Serra   (laiss inachev)

Item a Itier Faure per lo dampnatge que avia sostengut al faich de le[n]quan qua(n)t vendihm los guatges de la vila LX s. pergozs, e fo pagat de XX s.

Item a P. de La Bria e a B. de Margt per levar lo talh e destrnher, ostra s que an agut , VII ll., de las quals se deven pagar dal talh qui  e[s] degutz.

[Item a] Guilhem de Faugieyrat per aqu mesch LX s., a pagar en aquela meischa manieyra.

 

(fin du chapitre des dpenses)

<<Retour

 [1]- lecture incertaine (bielha, vielha ?) brelha : feuillage, branchages pour clore le pr, o sur lesquels on pose la viande sale distribuer ?

[2]- sens ici ?

[3]- il semble que le scribe a hsit entre  estanh et estanc, par confusion entre estanc var. de estanh = tang, et estanc ; cf plus bas : encrioure lestanc del vi (voir lexique)

[4]- cacogr. p. feyren

[5]- m. orth p. ac m

[6]- trou de vers, restitution probable

[7]- la mingriga que avia fach : son amaigrissement (celui qui la gard plus longtemps que prvu layant mal nourri)

[8]- trous de vers

[9]- sans doute Felip de Grel, juge du roi

[10]- msc senmadas, lettres oublies. p. senmanadas

[11]- sans doute subj. imp. de saber, refait par attract. de agus, degus, pogus (forme non cite par Anglade)