<<Retour

 

Archives Municipales de Périgueux     E dep 5021 –

Registre des Comptes du consulat de Périgueux - Série CC

 

CC 44 : Année 1322 – 1323 Registre in 4o, 14 feuillets, papier

occitan - scribe : le comptable Johan de Peschier

 

folio 1r (Note postérieure : Premier feuillet  M. H   CC 44)

 

                                        Computum de anno domini  Mo CCCo XXIIo

 

folio 2r (folio 1v blanc)

En nom del Payr e del Filh e del Sanct Esperit, Amen. En l’an M. CCC e XXII foren cossol de la viela del Puey Sanct Fron de Pereguers aquís qui s’enseguen :

 

En W. de Verdú –  Helias de París – R. de Pinòcha – Helias Gelat – Helias Pòrta – Me P. Bernart – P. Bonabocha – P. Chavaliers – R. La Bòria – R. de Bernardó.

E de la Siptat foren cossol :  P. La Cròpta.

E foren lor comptador : Johan de Pescher, e contracomptador : R. de Pinòcha.

 

Ayssò qui s’ensec son las receptas.

 

Premieyramen de la acessa de las bladarias e de panatarias, sò es assaber de H. Botas :  XXX lb. pergozís.

Item receubem de Ay. de Barraut, de la acessa de las pintas e deus bròcs :  XXV lb.

Item receubem de H. de Las Fargas, de la acessa del gròs pés :  XX lb.

Item receubem de It. Faure, per la acessa de l’enquan :  VII lb.

Item receup hòm deW. de Boní, de la acessa de las mezuras del blat :   VI lb e X s.

Item receup hòm de la acessa de las mezuras de l’òli, de Hel. de Clerc :  VI lb.

Item receup hòm de P. de [Mercier] de la acessa de laescriptura :  XV lb.

Item receup hòm de la acessa de las mealhas del pes de l’Arsaut, de P. Las Cout :  IIII lb.

Item receup hòm de la acessa de las mealhas del pes de la Agulharia, de B. de Metge :       LXX s.

Item receup hòm de la acessa de las mealhas del pes de la Albergaria, de It. Berbessó :  XXX s.

Item receup hòm de la acessa de las mealhas del pes Sanct Fron, de W. d’Audoy : LXX s.

 

Soma s’aquesta plana :  VIXX lb. e XXX s. pergozís

 

folio 2v

Item receup hòm de l’esmolumen de la pòrta del Pon, de P. de Fontanilhas :  XX s.

Item de l’esmolumen de la pòrta de l’Arsaut, de Hel. de Bòrn :  XX s.

Item de l’esmolumen de la pòrta deus Plantiers, de G. Bonabocha :  L s.

Item de l’esmolumen de la pòrta Lemotgana, de Hel. Eschirpel :  XL s.

Item de l’esmolumen de la pòrta Agulharia, de B. Silvestre :  XLV s.

Item la pòrta Sanct Silà, item la pòrta Talhafer, item la pòrta de las Fargas :  no re,

   item la pòrta Albergaria, item la pòrta de Ruoynòvia, item la pòrta Bocharias, item lo Guischet.

Item receubem per la ma It. del Puey, que avia hòm prestat en nòstre temps a segre lo plach del vigier :  VI lb. tornés.

Item receubem de la peyra de la malaptaria Sanct Politi, de Mosen W. de Puoy Rudel e de W. de Rey :  XXV lb. pergozís.

Item receubem  per la [frenglha freniha][1] de la maygó deus digiet, de It. lo penhedor :  IIII lb pergozís

Item fo vendut lo teules de la maygó deus digiet, rebatut sò que costet de metre jos :  LX s.

Item receup hòm de Mosenhor En Bertran de Cuzòrn, per una pessa de terra qui fo deus digiet, la quals lhi fo venduda :  XX lb.

Item receup hòm d’autra pessa de terra, per la ma de Me Letgier Barrieyra :  XV lb.

 

Soma d’aquesta plana :  IIIIXX III lb. e V s. pergozís

 

folio 3r

   Ayssò qui s’ensec avem receubut de faymidrech

Premieyramen ac hòm de Katerina dal [Ga ...] qui fo preza en avolteri :  LX s. I d.

Item receup hòm de It. lo penhedor, per nom de [..anto], per una esmenda :  C s.

Item aguem de Peronela de Froy Frogieyra, per una esmenda :  XV s.

Item aguem d’un pòrc gayon[2] qui fo vendut :  X s. e VI d.

Item aguem de It. lo penhedor, per una esmenda :  X s.

Item aguem de Bernarda de Tiviers, per una esmenda :  XX s.

Item aguem de G. La Boria, per I esmenda de so filh :  X s.

Item de Metó la pestoressa, per I esmenda :  X s.

Item de la molher Mau ‘Jordà’ lo cosdurier, per I esmenda :  XV s.

Item de Peyronela de Figier, per I esmenda :  X s.

Item de Marqueza, per I esmenda :  X s.

Item de W. de Mazelier, per I pòrc e per una tròya guayna guayna[3] :  XVII s.

Item de Johan lo trolhier per I pergiet de que ac licensa de far :  XXX s.

Item de P [..trou..], per I esmenda :  X s.

Item de Na Mayolfa, per I esmenda quar avia de sa auctoritat traucat  lo mur de la viela qui es tras la soa maygó, lo qual mur apela hòm la Garda, e facha una fenestra, e fo ordenat que la clauzés de fer en manieyra que hòm no pogués ischir :  [.. trou..]

Item de Peyronela de [Mo... ... ey], per esmendas que devia :  VI lb. e V s.

Item de W. Boyier, per I esmenda :  XX s.

Item de Ar. Sirven per una esmenda :  XXIIII s.

Item de Ay. La Fauria de Sanct Gòrgi, per una esmenda :  X s.

Item de Maria de Roma, per una esmenda :  VI s.

Item de [...] Talharia, per una esmenda :  VI s.

Item de Arnauda de Mazieyra, per una esmenda :  LX s.

Item de Ar. de Matge, per gatges e per esmendas :  XII lb. e X s.

Item de Peyronela  de Monbien per una esmenda :  X s.

 

folio 3v

Item de H. Raynaut per una esmenda :  X s.

Item de P. de Vernhat per una esmenda :  XX s.

Item de Folcaut de Sanct Martí per una [g... ... a] de maygó :  XX s.

                      Soma, de l’autra soma y aychí :  LIII lb. XVIII s. VII d.

 

Item aguem de Sazia de Vernhat, per un desgatge :  XX s.

Item aguem de Nicholaut del Ganest, quar hòm lhi det licensa de far un huchs sobe lo mur entre la soa maygó e’l portal deus Plantiers :  XX s.

Item de G. [...mier] quar bastit sobre’l mur de la viela on fet un balet :  VII lb. X s.

Item de H. [Dagues] quar bastit sobre’l mur vielh de la viela qui se te am la soa maygó :  VIII lb.

Item de las Laurensa[s] per I esmenda :  XL s.

Item de G. del Chaubier, per una esmenda :  LVIII s. e IX d.

Item de Joh. de Mestre Johan per una esmenda :  XXX s.

Item de Robbert Nadal per una esmenda :  XXX s.

Item de Katerina de Monier, qui fo trobada en adulteri am Ar. Vigier :  LX s. e I d.

Item de W. Teychendier apelat Freguiós, per una esmenda :  [trou]

Item de Hel. de Gordó, de resta d’una esmenda que devia de temps passat :   XVI, s. e III d.

Item de Hel. Pinel per I desgatge : X s.

Item de Hel. de Bruzac per un desgatge :  V s.

Item de P. de Barri, per I desgatge ;  XXX s.

Item de hel. Basset per una esmenda :  V s.

Item de B. [De... olmes] per una esmenda :  XIII s.

Item de H. de Pomel per la acessa de las defalhas de cossolat .  LX s.

Item de la Dòna per una esmenda :  XX s.

Item de Peyrona de Cassagrà per una esmenda :  XX s.

Item de la molher P. Las Cout, per una esmenda :  X s.

 

folio 4r

Item de Borneta per una esmenda :  X s.

Item d’Ayna de La Vit per una esmenda :  X s.

Item de Cluzela per una esmenda :  X s.

Item de Johana de Vinharier per una esmenda :  X s.

Item de Bruschart per una esmenda :  XXX s.

Item aguem de la Vinòta qui fo preza en adulteri : 

     Soma : de l’autra soma aychí XLVI lb. XVIII s. e II d.

 

Ayssò qui s’ensec fo receubut per mespés de pa

Premieyramen de Na Gondana :  V s.  –   Item d’Ayna de Metge :  XVIII d.  –  Item de Sazia de Frayche :  XVIII d.  –  Item de la dòmpna de La Peyrieyra :  V s.  –  Item de Na Alays de La Chapela :  II s.  –  Item de Cavata :  II s.  –  Item d’Ayna d’Anier :  II s.  –  Item de Johana de Pinet :  XVIII d.  –  Item de Maria de Set Fon[s] :  II s.  –  Item de Na Gondana :  XVIII d.  –  Item la Dòmpna de Picharró :  VI d.  –  Item la Peyrieyra :  XVIII d.  –  Item de Violeta :  VI d.  –  Item de [Jol.. iva] de La Ròcha :  II s. e VI d.  –  Item de [..a] Oj. de [Ra ...ort] :  XVIII d.

 

folio 4v

Item d’Autruga :  II s. e VI d.  –   Item de Peyronela del Boychs :  XII d.  –  Item de la boda de Lauvat :  VI d.  –  Item d’Ayglina de Rodes :  XVIII d.  –  Item de Peyrona de La Grelieyra :  XVIII d.  –  Item d’[Estarme..] :  XVIII d.  –  Item de Cluzela :  XVIII d.  –  Item de [Ro]schas :  VI d.  –   Item de Na Broda :  XII d.  –  Item de Na Pineta :  II s.  –  Item de Na [Gor..ata] :  VI d.  –  Item de la dòmpna del Sol :  II s.

Soma, de l’autra soma aychí :  XLVI s. e VI d.

 

Item ac hòm de la dòmpna de Vinharier per mespés de pa :  II s. –  Item de Na Maria de VII Fons :  II s.  –  Item de la molher P. Barraut :  II s.  –  Item de Bernarda de Gonda :  XII d.  –   Item de Cluzela :  XVIII d.  –  Item de la dòmpna d’Anier :  II s.  – Item de Girauda de Folcó :  X d.  – Item de Peyrona de Cubas :  II s.  –  Item de Maria de Gonda :  XI d.

 

folio 5r

   Item de la dòmpna de Charrada :  II s.  –  Item de Helias de Sanct Supplizi :  II s.  –  Item de la moljer P. Las Cout :  XII d.  –  Itam de Canata :  XII d.  –  Item de Na Peyrona del Rat :  XII d.  –  Item de Maria de Brart :  XVIII d.  –  Item de Cassagrà : XVIII d.  –  Item ac hòm de N’Ayna de La Vit :  II s.  -  Item de Maria del Lac :  II s.  –  Item de Maria d’Audoy :  I s. e VI d.  –  Item de Bernarda de Gonda :  VI d.  –  Item de Maria de VII Fons :  V s.

Soma :  XXXVI s. e VI d.

 

 

 

Item ac hòm de Maria de Roma :  II s. e VI d.  –   Item de Na Helias de La Chapela :  II s. e VI d.  –  Item de la dòmpna de Charrada :  VI s.  –  Item de la molher de Nadal :  VI d.  –  Item de Charrada :  VI d.  –  Item de [...na] Brunissòu :  II s ; e VI d.

 

folio 5v

  Ayssò qui s’ensec son las receptas de las promessas que hòm fet a la charitat del bacó.

 

Premieyramen ac hòm de Joh. Berna :  XII d.  –  Item d’Archambaut La Comba :  XII d.  –  Item de G. d’Espelrit :  II s.  –  Item de W. de Lambert :  II s. e IX d.  –  Item b’En H. Fornier :  V s.  –  Item de P. Compte :  XII d.  –  Item de Raymunda de Biron :  V s.  –  Item de It. de Cayrel :  XII d.  –  Item de B. de Chaumon :  V s.  –  Item de W. de París :  V s.  –  Iem de H. del Solier :  III s.  –  Item de H. [d’Aimi] :  XII d.  –  tem de Mosen Hel. La Chapela :  V s.  –  tem de Joh. de Cortés :  V s.  –  Item de G. de Monranhí :  II s.  –  Item de la dòmpna de La Grelieyra :  XII d.  –  Item de Joh. de Marmoychs :  V s.  –  Item de G. La Boria :  V s. – 

 

folio 6r

Item de Hel. de Champs :  XII d.  –  Item de R. de Chaumon :  X s.

Soma, de l’autra soma aychí :  IIII lb. III s. e III d.

 

Item ac hòm de H. de Sirventó que promés a la charitat del bacó :  XII d.  –  Item de W. Palenchart :  XII d.  –  Item ac hòm de H. Seguí :  XX s.  –  Item de P. d’Arragó :  XV d.  –  Item de Hel. Dagues :  XX s.  –  Item de W. Bulhfarina :  XX s.  –  tem de M. de Marmoychs :  XX s.  – Item dug de Hugó de Peyroní :  XII s. e VI d.

 

Ayssò qui s’ensec avem receubut deu ces e de las rendas de la viela.

 

Premieyramen receup hòm per la ma d’[Alitó] del Sòl filh de Me Ar. del Sòl del ces del dimart Lardier :  C s.

Item receup hòm per unas [... das] de la Maygó qui fo G. Saumeyró :  XLV s. VIII d.

Item receup hòm lo jorn de la Pantecòsta en argen al Prat :  C IIII s. II d.

Item receup hòm en la senmana après la Pantecòsta en argen :  VI lb. V s.

Item receup hòm de Hel. Faure del Chap del Pon per unas autras vend[as] de la maygó qui fo de G. Saumeyró del Chap del Pon :  XXX s.

Item receup hòm de P. La Chapela per lo ces que deu a la Pantecòsta :  IIII lb.

Item receup hòm d’En Ay. del Pon per lo ces de la charitat :  XX s.

 

folio 6v

Item receup hòm deus areyratges del ces qui era degut a la viela, de Lambert de Coronat a cuy fo acessat :  XLIIII lb. X s.

Item receup hòm de St. de Madur :  XI s.

Item receup hòm per lo talh de la gen de fòra, qui fo vendut per la renda per pagar que devi’òm al compte :  XXX lb.

Soma, de l’autra soma aychí :  C e V lb. XIX s.

 

Item receubem de las bostias, per XXVI semmanas per lo pret de XVII lb. tornés la senmana, de Rampnolf de Bodí a cuy foren acessadas :  CCC IIIIC XLII lb. tornés.

Item receubem del dich Rampnolf de Bodí e de sos companhós per IIII semmanas : L lb. torn.

Item receubem de la talha qui se fet peus enaps :  XIII lb. VII s. VI d. pergozís

Item receubem de B. de Margòt e de P. La Boria que avian levat deus arreyratges del talh del temps de la mayoria de Me Letgier Barrieyra :  IIII lb/ XVII s. VI d. pergozís

Soma, de l’autra aychí :  VIC XLIII lb. e V s. XXXIII lb. e V s. pergozís s.

 

Soma per tot de receubut :  M LII lb.  IIII s. e I d.

 

folio 7v (7r blanc)

  Ayssò qui s’ensec son las baylas.

 

Premieyramen baylem a las raubas deus sirvens de cossolat a la festa de Nadal :  XX liuras.

Item baylem aus dichs sirvens a Nadal per lor dever :  XL s.

Item baylem a Maystre Johan de Launchat procurador, a Nadal, sobre son salari :  XL s.

Item baylem per aver la copia de la ordenansa del fach de las monedas :  XIII s.

Item servim Mossenhor B. Girvaychs qui venc a Pereguers avans que fos l’assiza qui fo après la Sanct Martí :  XVI s.

 

Ayssò qui s’ensec son las baylas e las mecios fachas per la charitat dal Dimart Lardier.

 

Premieyramen baylem a B. de Marmoychs per XXX pòrcs :  L ll..

Item baylem a Robbert de Vigà per IX pòrcs e XIIII celhas : e XVI ll.

Item baylem a Johan de Jaudó per XXX celhas e XL meyas :  XI ll. X s.

Item baylem a B. de Metge per un bacó salat :  XXV s.

Item baylem per las lissas far al prat, de fiel[4] e de paycheu[s] a Johan de Gordó :  V s.

Item baylem en mecios menudas, en beure e en mingar aus sirvens qui aüdaven a donar la charitat e enclaure los pas de fusta :  XLV s.

 

Item baylem a Pâques a VIIII sirvens de cossolat per lor dever :  XLV s.

 

Item baylem a Maystre Letgier Barrieyra, per ordenar lo procès quant aguem per comissio de Mossenhor lo Seneschalc la talha de las bóstias, per son trabalh :  XXX s.

 

Soma  C e X ll. e IX s.

 

(folio 8r)

Ayssò son las mecios que hòm a fach al viatge de París.

 

Premieyramen anet Maystr(e) Arnaut del Sòl a París per complir lo tractamen del pariatge comensat per nòstres predecessors lo disabde après la Sanct Andrieu, e estet anan e venen  e estan a París C menhs II jorns, e baylem lhi per mecio de bocha :  XXX ll. XII s. e VI d. tornés

Item baylem per lo logier del rossí que menet per los dichs C menhs II jorns : VI ll. tornés.

Item pagem al garsó que menet per los dichs C menhs II jorns :  L s. tornés

Item beylem a un valet que tramezem al dich maystre Arnaut del Sòl ab letras clauzas, per sos despens per anar e per tornar : X s. tornés.

Item per unas sabatas a uòps del dich vaylet :  IIII s. tornés.

Item per son salari de XX jorns que estet :  X s. tors.

Item tornet lo dichs Me Arnaut a París al parlamen per tener lo jorn que aviam am Mosenhor N’Archambaut, e costet anan e venen e estan lay C e VI jorns, e baylem lhi per sos despens :  XXXIII ll. tornés.

Item baylem lhi, que costeren avoquat :  X ll. tornés.

Item baylem lo logier del rossí per los dichs C e VI jorns :  VI ll. VII s. tornés.

Item costeren IIII pare[lh]s de letras d’enpetrar, las doas del plach Mossenhor N’Archambaut, e l’autra contra lor de la Ciptat, e l’autra com lhi clerc pagen aus talhs :  XXX s. tornés.

Item baylem per lo logier de Maynart son vaylet, qui anava am luy, per los dich C e VI jorns :  LIII s. tornés.

Item costeren [… … …] deus uschiers de la chambra deus comptes :  X s. tornés.

 

(folio 8v)

Item baylem al dich Maystre Arnaut sobre son salari :  XVII ll. VII s. VI d. tornés.

Item baylem a Jaufre[5] que tramezem a París per lo faychs de las monedas, per sos despens :   XX s. tornés.                       ‘Soma de l’autra soma[6] :  CXIII ll. e IIII s. tornés’[7].

Item ac per son salari :  X s. tornés.

Item costet una letra clauza de far que·n portet :  VI d. tornés.

Item baylem a I autre massip qui portet letras a París a Me Arnaut del Sòl, per mecio :  XX s. tornés. – Item per unas sabatas : V s. II d. menhs tornés – Item ac per son salari : X s. tornés.

Item baylem en drap enserat en qué [.]nen [e]svolopadas las dichas letras :  IIII s. II d. tornés.

Item baylem a P. La Viela e a P. Mercier, per far V vidisse de letras que lo dichs massips portet a París e per causa : XL s. tornés.

Item baylem a I autre messatge qui anet a París per lo faychs de las bóstias, de qué foren apelat Me Itier Rosseus e Steve de Blanquet e Jaucelms la Tieyra, e lo dichs Maystre Itiers era anat a París, e Steve de Blanquet e Jaucelms La Tierya tramezen una letra clauza a Me Itier Rossel que no segués ges la apellacio, que acordat s’eran am nos :  XL s. tornés.

Item baylem a Steve de Blanquet, per que fesés la dicha letra, per mecio que lo diche Steve avia fach en fazen la apellacio :  XX s. tornés.

Item baylem a P. Manha, que tramezem a París, per son salari e p[er] sas despecas[8]: XXIIII s. tornés.

 

 (folio 9r)

Item baylem a un autre macip que tramezem a París am letras clauzas a Me Arnaut del Sòl, e per gran cauza, per sos despens e per son salari :  XXVI s. tornés.

‘Soma de la [tiersa][9] aychí : IX ll. XIX s. e VI d. tornés[10]

 

Ayssò qui s’ensec son lhi despen fach per la charitat de la Panthecòsta.

 

Premieyramen baylem a Arnaut Bulhfarina, per XXXVIII sestiers de fromen que fezem mòlre :  IIIIXX e X ll. pergozís.

Item baylem a Esma de Metge, per pa qui falhia a complir la charitat :  X[X]XV s. pergozís.

Item a Bernarda de Gonda :  LX s. menhs II d.

Item a Johana d’Anier per aquò meychs :  XXX s. e XX d.

Item a Maria de VII Fons :  LII s. VI d.        –  Item a W. de [Sartaut] :  LXIII s. IIII d.

Item a la molher P. Agarnenc :  XXXXVII s. e I d. 

Item a Johana de Pinòt :  LXIX s. VII d.     –  Item a la molher P. Las Cout :  LXIIII s. II d.

Item a Girauda Durtaut :  XXV s.         –  Item a Johan de Puey Meyà :  XLIII s. IX d.

Item baylet hòm per mecio que hòm fet lo jorn de la Pentecòsta, entre  totas chausas :  LVI s. II d.

 

(folio 9v)

Ayssò qui s’ensec son las baylas fachas per la festa de Sanct Johan Babtista.

 

Premieyramen baylem a l’Empeyrador de la viela Verdú, per son dever :  X s.

Itel al Rey del Pon per son dever :  [X] s.              – Item al Marqués per son dever :  V s.

Item a l’Abat de Sanct Silà per son dever :  V s.   –  Item al Comte de Talhaffer :  V s.

Item al Duc de la Lemotgana :  V s.

Item en Garlandas :  III s. e IIII d.      –  Item en raus :  XVI d.

Item per la fusta qui fo messa sobre la fon, per portar e per tornar :  [.]II s. e IX d.

‘Somada, de l[‘autra] aychí[11] : XIX ll. XV s. e VI d.’[12]

 

Item baylet hòm a Helias de Vervila procurador : X s.

Item a Lambert de Sarlat procurador, sobre son salari :  X s.

Item a VIII sirvens de cossolat :  XVI s.

 

Ayssò qui s’ensec son depte pagat que la viela devia.

 

Sò es assaber que paget hòm a Steve del Puey e a P. Faure e Helias de Malfre e a lors [co]mpanhós qui se obligeren per la depta qui era deguda  a'N Gontrà [de] Passí, borzés de París, envès alcús borzés de Pereguers qui presteren la depta [de]guda al dich Gontrà :     IIC ll. tornés. E H[elias] de Julia a·n letra de quitansa.

 

(folio 10r)

Item pagem a Pelatana, per sò que·lh deu hòm de pa del temps d’En Augier de Campanha :  XXX s.

Item pagen a Me Arnaut de Verzinas, de la depta que la dicha viela lhi devia :  XX ll. tornés. E avem ne letra que fet Hugós de Jolia.

Item pagem a Me Letgier Barrieyra, per depte que la viela lhi devia :  XV ll. pergozís. E avem ne letra que pres Hugós de Jolia.

Item pagem al dich Me Letgier, per depte que la viela lhi devia :  L ll.

Item pagem a [R.] de Martí, d’aysò que la viela lhi devia :  LXII ll. tornés.

Item pagem a’N Bòs de Giraudó, de depte que la viela lhi devia :  VI ll. tornés. E pres ne letra P. d’Alvera.

Item pagem al Compte de temps passat, sò es assaber de la mayoria de Me Letgier Barrieyra :  XX ll. pergozís.

Item pagem a [..] Vidal[13], de la depta que la viela lhi devia de la jutgaria d’antan : LV s.  E Vidals redrà la letra.

Item pagem al Compte, per la renda qui·lh es deguda pel terme de Nadal e de la Sanct Johan :  XL ll. pergozís. Hugós de Julia redrà la letra.

Item pagem a’N [d’Anjó][14] per depte que la viela lhi devia :  C s. E redrà la letra qu[e n’]avia.

Item pagem a Helias de Las Fargas, per dampnatge que avia sostengut per la viela :  L s.

Item pagem a Mosenhor En Felip de Greló, que·lh devia la viela [ajornouandi][15] per Helias de Vervila al qual la viela era tenguda segon las letras obligatòrias dadas per [Me] Letgier Barrieyra mayor e per los cossols sos companhós, nòstres predecessors :  IX ll. tornés. E redrà la letra que n’avia.

 

(folio 10v)

Ayssò qui s’ensec despendet hòm per lo fach deus digiet.

 

Premieyramen lo dimercres après la Sancta Lucia, baylet hòm per comprar pa :  XII d.

Item lo dimercres avan Nadal per pa :  [.]III s.

Item per claure un uschs e per esmurar[16] las digietas : XIII s. e VI d.

Item lo d[.]guòs[17] après Nadal per pa a las digietas :  III s.

Item a l’hòme qui achaptava per lor :  XVI d.

Item la vespra  de la Sancta Maria Chandaloyra, en pa a las malaptas :  IIII s. e I d.

Item a II gorraut qui passeren lo pa a las malaptas, que tròp era grans aygada : V[…]

Item per pa a las malaptas :  XX d.

Item baylet hòm autra vet, per enmurar lor dal mandamen dal seneschalc :  X s. tornés.

‘Soma de [l’au]tra aychí :  VC XXXV ll. e XXVII s. e IX d.’[18]

 

Ayssò qui s’ensec son las autras baylas.

 

Sò es assaber que baylet hòm a Me Johan de La Vinha[19], per un procès fach entre nos d’una part e P. Faure d’autra, davan Me P. La Pòrta :  V [.]I s.

Item baylem al dich Me Johan per comprar una ma de papier per metre en cossolat :  XVIII d.

Item baylem al dich Me Johan per baylar a Me W. de Mondiòl, per enpetrar letras del seneschalc contra los rebelles del talh :  XII s. VI d.

Item baylem lo jorn deus Ignossens a Johan M[erc]ier, per letras qui fazian mestier aus cossols :  III s.

Item baylem a Me P. Bernart, per anar al seneschalc per enpetrar [le]tra el fach de las monedas :  XXX s.

 

(folio 11r)

Item baylem la pla per adobar la plancha del prat avesqual, que n’avia menat l’aygada, lo dulhús avan la Conversacio de Sanct Paul :  IIII ll. XV s.

Item per salvar fusta de la plancha que·n menava l’ayguada :  X d.

Item baylem a Me Arnaut de Verzinas, per lo plach que aviam am Ger. Tornier :  V s.

Item baylem per remer lo procès de Me Arnaut de Verzinas e de R. de Martí e de Bòs de Giraudó, qui plageyaven am la viela davan lo bayle, per depte que demandaven :  XX s.

Item baylet hòm per saelar un mandamen de Mossenhor En B. Girvayhs, per que aguessam VI mes de la talha de las bòstias si la màyer partida dels merchadiers a cuy eran acessassdas[20] s’i acordaven :  XII s. VI d.

Item baylet hòm per la exequcio d’un layró qui fo pendut :  VIII s ; VI d.

Item baylet hòm per ostar la fusta e l[.] te[…][21] de sobre lo portal de la Lemotgana, qui chaya :  VIII s.

Item baylem [… … ] Steve del Playchatz ‘y a Steve del Puey’ per anar al seneschalc pel fach de las monedas :  XL s.

Item baylem a Hugó de Julia per anart a Quort[22] per lo faychs  de la dòna, lo qual[23] lo bayle avia delhiurada de nòstra preygó, e ac mandamen que y fos tornada, per messio de V jorns qu’estet :  XXV s. tornés .  ‘Soma, de l’autra aychí : XII ll. XIIII s. e I d.’[24]

Item costet lo logier del rocí que menet am la sivada del cer : VIII s.

Item ac per son salari, per los dichs V jorns : XXV s. tornés.

Item baylem a Me [R.] La Ribieyra per formar una apellacio pel fach de la dòna :  XXX s. e XX d., en tornés d’argent.

 

(folio 11v)

Item baylet hòm que costet una absolecios deus cossols qui eran escumingat a la instansa de Johan de Peschier, per argen que lor avia prestat, ab d’autras mecios qui se·n fezen :  XIII s. IX d.

Item baylet hòm per una letra saelar del sayel dal rey, per una obligansa que fezen R. de Martí e Rampnof de Bodí e Robbert de V[..]et del fach de las bóstias :  II s. VI d.

Item baylet hòm a R. de Martí e a Johan de Peschier, per comprar I sestier de fromen a uòps d’aleyar lo pes del pa : LX s. XL s. XII d.

Item en plom per aleyar e per far lo pes del pa :  XXVII s. VIII d.

Item baylet hòm a Lambert de Sarlat per sò qui·lh apertenia dal gatge de Arnauda de Mazieyras :  XII s. VI d.

Item baylem per la mezura del coyr[e] de [l’]òli[25] :  XXXI s.

Item baylet hòm a Galochier per adòp que avia fach en la tor quan se·n partit, e per sò que avia manlevat aus preygòniers :  XII s. […]

Item baylet hòm aus sirvens per una exequcio d’eschaurelhar una femna e corre un hòme qui avia panat razimps :  V s.

Item baylet hòm lo dulhús après la Sanct Luc, per anar al seneschalc per mostrar l’excès e·l prejudici que·l vigiers avia fach, qui fe[tz] assaya d’uzar autra juridiccio en la viela en volen far corre una femna per la viela, per messio e per salari :  XL s.

Item costet us mandamens qui fo enpetrat del seneschalc com lo vigiers fos citat a la assiza qui fo après Sanct Andriu, a la corelha del procurador del rey e de la universitat de sa viela, e per metre a exequcio lo dich mandamen :  XVIII s.

 

(folio 12r)

Item baylet hòm per logier del rossí que menet aquel qui anet al seneschalc, e per la sivada  del ser, e per lo logier del messatge qui anet am luy :  XIII s.

Item baylem a Galochier [e] aus autres sirvens per eschaurelhar I hòme : XIII s. V s.

‘Soma  XIIII ll. XII s; e X d.’[26]

Item baylem a Galochier costet lo mes[p]és[27] de IIII tòrchas de sera que ac hòm a far lo gach lo ser de la Sanct Fron : XX s ; VIII d.

Item baylet hòm lo dich jorn en vi per beure a la companhia del gach qui anet ab los cossols :  XV s.

Item baylet hòm en gluòys a metre en la chambra del cossolat :  XII d.

Item baylet hòm a R. de Martí e a Johan de Peschier per que venguessan a totas las horas q[ue] hòm lor mandaria per pezar lo pa :  XX s. tornés

Item baylet hòm a Gastinel e a Eychudòlh, per lor salari qui lor [affiria][28] per per la esmenda de Peyrona de Mon Rabey, qui fo condempnada en C s. tornés, comptat XII d. per lhiura : V s. tornés.

Item baylet hòm a[us] sirvens qui gatgeren W. Boyier per una esmenda :  XII d.

Item aguen lhi sirven per gatgar Arnauda de Mazieyras, per sò qui lor n’apertenia :  III s.

Item aguen lhi sirven per gatgar Maria d’Audoy :  VI d.

Item aguen lhi sirven per [g]atgar Arnaud de Metge, per sò qui lor n’apertenia :  XII s. VI d.

Item aguen lhi sirven per gatgar las pestoressas pel mespés del pa :  X s.

Item aguen lhi sirven d’un gatge qui lor apertenia :  II s.   

Item aguen lhi sirven per alcús gatges que avian pres pel comandamen deus cossols :V s. VI d.

Item baylem a [… ..]ert de Boyt e a sos companhós per far mòlre lo blat de la charitat de la P[an]thecòsta :  LXXV s.

 

 (folio 12v)

Item baylet hòm a Helias de Vallahonor, per una exequcio que fet far Mossenhor En Felips de Greló jutges sobre los pes de la viela, per depte que la viela lhi devia per lo fach de Sanct Loy :  XII s. VI d.

Item baylet hòm per delhiurar las còrdas dels dichs pes :  VIII d.

Item pagem al dich Mossenhor En Felip, per lo plach de Sanct Loy, per sa comicio :  X ll. XVIII s. IX d.

Item pagem a W. La Garda, per una exequcio que fet contra nos a la instansa de Mossenhor En Felip :  XXX s. XV d.

Item baylem per un hòme mòrt a portar de Charrof :  II s.

Item per sebelir aquel meychs hòme :  II s.

Item baylet hòm a P. Salsayró per far citacio contra alcús qui avian promés a donar a la charitat del bacó :  V s.                ‘Soma, de l’autra aychí :  XXII ll. IIII s. e VII d.’[29]

Item baylet hòm a adobar l’archa cumenal qui es a maygó En W. Bulhfarina :  II s.

Item baylet hòm a Maynart lo messatge, que tramezem a París lo dissabde davan la Sanct Johan :  XII s. VI d. tornés.

Item baylet hòm per unas sabatas a huòps del dich Maynart :  IIII s. VI d. pergozís

Item baylet hòm a B. Tibayran, sirven del rey, per metre en possessio los cossols del fach de las bóstias, pel comandamen de Me Letgier Barrieyra, comissari donat sobre ayssò per lo seneschalc :  X s. tornés.

Item baylem a Me Vidal Beraut per sa jutgaria :  XXXX ll. pergozís, qui fo jutges de Rampalm sasque[30] a la Sanct Martí.

 

(folio 13r)

Item baylet hòm a Helias de Vallahonor, per exequcio que fet so(b)re la viela per sa renda la renda del compte, a la instansa deus Prezicadors : X s. pergozís.

Item baylem a Galochier per son salari d’un daul[…]ri[31] :  X s.

Item baylet hòm a Bornet lo sirven, que avia prestat e a manleu de preygoniers al temps qu’era toriers, e per adòps que avia fach en la tor :  XX s.

Item baylet hòm a Hugó de Jolia, qui anet a Caort al seneschalc per l’enpachamen (que) fazia en esta viela per lo fach de las monedas :  XXV s.

Item baylem al dich Hugó per son salari de IIII jorns :  XXV s.

Item pel logier del rocí que menet :  IX s.

Item baylet hòm a P. Giraudó, peus apeus que [a]via fachs en la assisa deus areyratges del ces, que acesset Lambert de Coronat :  XL s.

Item baylem a[l] bay[le] per que nos fos favorables e per exequcios que avia fach sobre nos : XII ll. X s.

Item baylem a Giraut Bonabocha sirven del rey, nòstra garda, per son salari :  L s.

Item baylem aus sirvens de cossolat, per lor salari de l’avolteri de Quató de Monier :   XX s.

Item baylem en papier a uòps deus ròlles de la karitat :  VI d.

Item a las monicios que ac hòm d’aqueus que promezem[32] a la charn :  VI s.

Item a un acta que ac hòm del fach del commú :  XV s. XV d.

 

(folio 13v)

 Item baylem a lor de Talhafer ‘e a lor del Pon’ per mecio de bocha, lo jorn que hòm querret corret los enaps[33], per gardar lo champ :  XLV s.

Item costeren III enap d’argen de III marcs d’En d’Anjó :  XI ll. X s. tornés.  

Item costeren lhi compte d’escriure III vet :  X [.] s. 

     ‘Soma, de l’autra aychi :  LXXIII ll. e XIII s. X d. e mealha’ 

 

Ayssò qui s’ensec son baylas e messios fachas a las acessas[34] qui s’enseguen.

 

Premieyramen a la asiza qui fo lo dimart après la Sancta Katerina, en salvayzina que hòm det al seneschalc y al jutge y al procurador :  XXXIIII s.

Item costet cera que hòm det en aquela meycha assiza :  L s. 

Item despendet hòm a la acisa qui fo lo dimart avan la Purificacio de Nòstra Dòmpna, en pa e en vi e en salvaysina a Monsenhor En B. :  XLII s.

Item baylem a avoquat en aquela meycha assiza :  X s. tornés.    

Item baylem a la assiza qui fo lo dulhús après la optava de Paques, en peychó de mar qui fo donat a Mossenhor lo Seneschalc e al jutge :  LXII s.

Item baylem a la assiza qui fo a la Sanct Urbà, al jutge en pe e en vi :  XII s.

Item baylem a la assiza qui fo lo divendres après la Exaltacio de Sancta Crot, en vi vielh e en salvayzina e en especis que hòm det a Mossenhor lo Seneschalc, al jutge e al procurador :  LXIII s.

 

Soma, de l’autra soma aychí : XIII ll.  XV s. e VI d.

 

(folio 14r)

Ayssò qui s’ensec son salari taxat.

 

Premieyramen taxem a Johan de Pechier nòstre comptador, per dampnatges que avia sostengut en prestan deniers, e per tener lo compte e aver letra :  X ll. tornés.

Item a R. de Pinòcha contracomptador, per son trabalh d’ordenar los comptes e per son salari :  X ll. tornés C s. tornés.

Item al bayle, per los servizis que nos avia fach, ostra la soma que a agut aus comptes :  X ll. tornés, de las quals lhi baylem en paga XL s. tornés, que devia del talh R. de La Pòrta, resta que lhi deu hòm :  VIII ll. tornés, e a·n letra.

Item taxem a Lambert de Sarlat nòstre procurador, e a ne letra :  LX s.

Item taxem a Johan de Launchat nòstre procurador, e a ne letra :  VI ll.

Item taxem a P. de Mercier , per apeus que hom lhi devia de la escrivania, e per cartas que nos avia fachas :  XL s.

 

Soma per tot lo baylat :  M LIII ll. XII s. e VI d.

 

Soma [a..a.][35] receubut :  M LII liuras  III s. e I d. pergozís.

 

Resta que a hòm maychs baylat que pres :  XXVIII s. e VI d. pergozís.

 

(fin du document)

<<Retour

 [1] - sans doute deux fois le même mot, le scribe hésitant sur l’ortographe et ayant oublié de barrer la mauvaise, mais sens de ce mot (frange ?) appliqué à une maison ?

[2] -pour ganhon :petit cochon ?

[3]- sans doute pour ganha donné par Mistral comme synon. de truie en bas limousin.

[4]- fil de fer ?

[5]- msc Yaufre.

[6]- de l’autra soma : depuis la somme précédente

[7]- ‘…’ rajouté dans la marge de droite.

[8]- cacogr. p. despensas

[9]- raturé, lecture incertaine : somme depuis la troisième ?

[10]- ‘…’  rajouté en 3 lignes dans la marge de droite.

[11]- sans doute : de la somme précedente jusqu’à ici ; la formule est répétée ensuite

[12]- ‘…’  rajouté en 2 lignes dans la marge de droite.

[13]- désigne sans doute Me Vidal Beraut, juge de l’année précedente

[14]- lecture incertaine : msc danio ou dauro ?…  

[15]- msc : ajonouaudi (o surmonté de signe sténo = r, u/n ?) a jorn et lat. novandi = à terme renouvelable ?...

[16]- p. enmurar

[17]- di- ou du- ?

[18]- ‘…’ : rajouté en 2 courtes lignes à droite.

[19]- msc : del avinha, sans doute p. Me Johan de Lavinhac, attesté en CC 41 et CC 43.

[20]- cacogr. p. acessadas

[21]- la terra ?

[22]- cacogr. p. : per anar a Caort

[23] - inadvert. p. la qual

[24]- ‘…’ : rajouté en 2 lignes dans la marge à droite

[25]- comprendre : la mesure en cuivre servant à mesurer l’huile.

[26]- ‘…’ rajouté en 2 lignes dans la marge droite.

[27]- restitution conjecturale, mais on voit au-dessous du trou l’extrémité inférieure d’un jambage…

[28]- pour aferia, imparfait  de aferir = convenir (Lévy) ?  le sens est clair : c’est le salaire qui leur revenait sur l’amende en question

[29]- ‘…’ : rajouté sur 2 lignes dans la marge droite.

[30]- sasque : m. orth. p. sayque par hyper correct. : fausse interprét. de [j] comme réal. loc. de s dev. consonne.

[31]- manque (trou de ver) que je ne vois pas comment interpréter

4- erreur ici p. promezen 3e pers pl. ; je pense qu’il faut comprendre : les mises en demeures faites à ceux qui ont promis de faire don de viande ( pour la charité du Mardi Gras)

[33]- sans doute, d’après l’article suivant, s’agit-il d’une course dont les prix aux vainqueurs sont des coupes d’argent ; et lo champ = le champ de course ?

[34]- confusion ici pour  assisas : les assises du tribunal consulaire, e non les acensas, acensements des revenus de la ville

[35]- ama .. ou avia.., le dernier a surmonté d’un signe d’abrév. à tout faire, p. aviam ?