<<Retour

 

Archives Municipales de Périgueux E dep 5021

Registre des Comptes du consulat de Périgueux - Série CC

 

CC 45 : Année 1323 - 1324 Registre in 4°, 20 feuillets, papier (des feuilles manquantes ;

numérotation postérieure au coin droit, dans laquelle les cahiers consacrés aux dépenses sont tournés à l'envers.. des trous et galeries de vers)  - occitan,. scribe: le comptable Johan de Peschier

 

 

folio 1r (note postérieure : Premier feuillet M. H.)

                        comput. de anno Domini Mo CCCo XXIIIo

 

folio 1v

En nom del Payr e deI Filh e deI Sanht Esperit, amen. En l'an de nòstre Senhor M CCC XXIII, fo màyer de la viela del Puy S. Fron de Pereguers H. de Paris, e cossol aquist qui s'enseguen :

 

Itier de Pascaut - Guilhem de Rey - Lambert de Coronat - Helias de Malfre - Jaucelm La Tieyra - Helias de Bernabè - Steve de Brunet - Helias Dagues - R. Bulhfarina - G.Tornier.

E foren lor comtador : Johan de Peschier, e contracomtador : R. Bulhfarina.

 

Ayssò qui s’ensec son las acessas de la viela    (note  post. emolumen)

 

Premieyramen receubem de H. Botas per la acessa de las bladarias, de las panaderias, de las pinta e deus bròsc :  XL ll. pergozí.

Item de Guilhem de Bòrn, per nom de la acessa del blat e de la taxacio de las mezuras e de sò qui es dedins la pòrta :  VII [...]

Item per la acessa de las mealhas deus IIII pés :  XII ll.

Item per la acessa del gròs pés, qui fo acessat a la molher H. de Las Faurgas :  XV ll.

Item de Joh. de Bòrn, per la acessa de l’enquan :  VII ll.

Item de la acessa de las mezuras de l’òli, de G. de Las Vinhas :  L s.

Item de P. Mercier per la acessa de la escrivania de la cort :  XV ll.

Item de Joh. de Pomel per la acessa de las deffalhas :  LX s.

Item per la acessa de la pòrta del Pon, de Hugó de Julia :  XXXV s.

Item per la acessa de la pòrta de l’Arsaut, de H. de Bòrn :  XX s.

Item per la acessa de la pòrta deus Plantiers, de G. Bonabocha :  XXX s.

Item per la acessa de la pòrta Lemotgana, de H. d’Eschirpel :  X s.

Item per la acessa de la pòrta Agulharia, de P. de Melòya :  XLV s.

Item per la acessa de la pòrta S. Silà, de H. de Las Verieyras :  X s.

Item per la acessa de la pòrta Talhaffer, de P. Faure :  X s.

Item per la acessa de la pòrta de Las Faurgas, R. d’Agulhier :  nichil

Item per la acessa de la pòrta Albergaria, te H. Pòrta, per razó de la chamba que·lh pessiet : I chavaus quant òm corret los enaps.

Item la pòrta Rua Nòva : nichil.

 

Soma :  C e XI ll.

 

folio 2r

Aysò son nòstras receptas

 

Receubem per la ma St. del Puey pel talh que el avia levat per las fiansas qui son obligadas a St. del Puy e a sos companhós per pagar En Jaufra de Passí borzés de París : LXV ll. XIIII s. IIII d.

Item receubem per nom de las bostias, de la festa S. Joh. Babtista  probedanamen passada que fo a dicmenc say que al dicmenc après la S. Martí d’ivern, ont ac [X . I] senmana, e chascuna senmana acessa se per tot XVII ll. X s. tornés, e avem ne prés del dich terme la metat, e monta  IIXX e XIIII ll. XIII s. IX d. e monta IXXX e III ll. e XV s. tornés, qui valen de pergozís :  IICC XXIX ll. e XIII s. IX d.

Item receubem de R. [Tibayran] :  XXXVIII florís de Florensa a XVII s. IIII d. tornés la pessa, e valen XXXIIll. XVIII s. VIII d. tornés, qui valen de pergozís : XLI ll. IIII s. IIII d.

 

        Aysò qui s’ensec es sò que avem prés per nom de la charitat del bacó,

        e fo promés e donat :

Receubem e donet òm a la dicha charitat, de Lambert de Coronat :  XLIIII ll.

Item de St. d’Albiró, d’una maygó qui fo venduda a H. de Malfre, e lo pret fo dat a la charitat :  XV ll.

Item receubem deus exequdors d’En H. de Charrof :  X ll.   

Item deus ordeniers Johan Savi :  VII ll.  – Item d’En H. [.. trou de ver..] :  XX s.  –  Item de H. de Malfre :  XX s.  –   Item de Jaucelm La Tieyra :  XX s.  –  Item de R. Bulhfarina :  X s.  –  Item de la molher St. de Brunet :  XX s.  –  Item de H. Dagues :  XX s.  –  Item de Bonet de Chaumon :  XX s.  –  Item de de la dòmpna de Seguí :  X s.  –  Item d’En Guilhem de Vau :  XX s.  –  Item de H. Lauvat :  II s.  –  Item de H. Barraut lo Vielh :  II s.  –  Item de P. de Rambert :  V s.  –  Item de H. Martí :  V s.  –  Item de de B. Marmoysch :  X s.  – Item de de B. de Chaumon :  X s. –  Item de R. de Bernardus :  V s.

Item receup hòm de la renda del bacó :  C s.

 

Soma :  IIIICC e XXVII ll.  e X s.  e III d.

 

folio 2v

            Aysò qui s’ensec receup hòm de la renda deguda a la charitat Pantacòsta.

Premieyramen tant en deniers coma en pa fach, soma per tot :  XXXIX ll. X s.

Item acesset òm la remanen[1] qui restava a paiar, enclaus sò qui era degut al bacó a P. Chavalier :  XXVIII ll.

Item receup hòm del fach de las bostias per complir la charitat II senmanas :  XXXVIIll. X s.

 

  Aysò qui s’ensec receup hòm del faymidrech.

Premieyramen de Katherina de Monier, que trobet òm en adulteri am Ar. Vigier :  LX s.

Item de Hel. de Bazelha lo Jove, per una esmenda quar vendia vi ses bròc :  X s.

Item receup hòm de Hel. del Chauze per una esmenda :  L s.

Item de Bruna, molher Aymeric de Cresmieyras, per una esmenda :  VI s.

Item de Maria Genebra per una esmenda :  V s.

Item receup hòm de H. del Filhet per una esmenda :  X s.

Item de St. de Sen Just per una esmenda :  [..] s.

Item de P. de Mercier de S. Alari per una esmenda :   X s.

Item de Joh. Bochier per una esmenda :  V s.

Item de Guilhem Palenchart per una esmenda :  V s.

Item de P. Baziliòt per una esmenda :  [..] s.

Item del filh Joh. La Marcha per una esmenda :  VI ll. V s.

Item d’un hòme de Brantòsme, per la ma de Ar. Guerrel e per una esmenda :  XXX s.

Item receubem de W. de La Fara qui fo prés en avoteri :  LX s.

Item receup hòm de Pebrada qui fo prés en adulteri :  LX s.

Item de Guilhelma de La Vezera qui fo presa en adulteri :  LX s.

Item de Guilhelma de La Faya ‘Bailesa’ qui fo presa en adulteri : LX s.

Item Peronela de La Grelieyra molher del senhier :  V s.

Item receup hòm de P. de Barri per una esmenda :  LX s.

Item de St. Chatuel per una esmenda :  X s.

Item d’una gonela qui fo venduda a l’enquan d’una femna qui fo condempnada :  XVIII s.

Item receup hòm d’una [..]essada qui fo venduda d’un hòme qui fo condempnatz :  XI s.

Item de draps linges e de pelhas qui foren vendut a l’enquan :  II s. VI d.

Item receup hòm d’un [coco] qui fo vendutz a l’enquan :  [..] s.

Item d’un hòme de fòra qui avia ferit un autre en S. Alari, per la ma R. de Bernardus :  X s.

Item receup hòm d’una a femna contracha de S. Martí :  X s.

Item d’un hòme qui avia acusat Maystre Duran :  [..] s.

Item de II saumadas de payschels qui foren prés coma [petit][2] :  IIII s.

 

Soma :  VIIXX e III ll. e V s. e VI d.

 

folio 3r

Item de  [..] Bayle, per la ma de P. de [Coardel], per una esmenda :  XX s.

Item de G. del Chaubier, per la ma de P. de [Coardel], per una esmenda :  XX s.

Item de Ay. Bardó de Bordelha, per que òm fezés una razoyra a la mezura del fromen :  XXV s.

Item per la chadena e per la razoyra :  X s.

Item receup hòm de Ay. L’Espayer, per una esmenda :  V s.

Item de H. Bayle per una esmenda :  XX s.  desús es dich

Item de la molher G. Chaubier per una esmenda :  XX s. desús es dich

Item receup hòm de Ay. L’Espayer per una esmenda :  V s. desús es dich

Item receup hòm de R. li penhador, de III esmendas :  XL s.

 

Aysò qui s’ensec es lo mespés de la viela e deus borst del Puy de las pestoressas.

E la mestatz es a la viela e l’autra a R. de Martí e a Joh de Peschier, coven fach per los cossols per razó deus pés que ilh avian [...]

 

Lo dicmenc après la S. Katherina mespezeren aquestas qui s’enseguen :

[.. trou de ver... ]   IIII ensa [... ...]aget .  II s.  –  de La [Perira] :  II s. VI d.  –  de Metge :    XII d.  –  Ahel. de Graulier :  XVIII d.  –  de Vinharier :  XII d.  –  P. Nadal :  XII d.  –  Maria [Cavaca] :  XII d.  –  Ahel. de Bresman :  XII d.

 

Lo premier dicmenc de Caresme, mespés de pa :

La dòmna de Charrada :  II s.  –  La dòmna de [Guarnenc] :  II s.  –  La dòmna de [Bla..] : 

II s.  –  Gerarda de Folcó :  XVIII d.  –  La [Seleyròl..] :  II s.  –  La dòmna de Milhac : II s.  –  La molher P. Coffanel :  XII d.  –  Ayna de La Vit :  II s.  –  [Borne..a] :  II s.

 

Soma :  VII ll.  VIII s.  VI d.

 

folio 3v

La dòmna de Picharró :  XII d.  –  Gerarda d[... ...] :  XVIII d.  –  La dòmna d’Asnier :    XII d.  –   Berarda de Guonda :  II s.   –   La Vayscha :  XVIII d.  –  La boda de Lauvat :  XVIII d.  –  Chalbananela :  XII d.

 

Lo dicmenc de Miey Caresme, mespés de pa :

Na Cofanela :  XVIII d.  –  La dòmpna de Guarnenc :  II s. VI d. –  [Morneta] :  XII d.  –  La molher P. del Boysch :  XII d.  –  La molher P. [Palenchart] :  XVIIII d.  –  La dòmna de Governat :  XVIII d.  –  La molher P. Faure :  XVIII d.  –  La molher W. del Eyschermen :  XII d.  –  La boda de Lauvat : XVIII d.  –  La dòmna d’Espermon : II s.  – La Breda : XII d.

 

Lo dicmenc seguen de Pasques, mespés de pa :

Berarda de Guonda :  XVIII d.   –   de Charrada :  XII d.  – de Pinet :  XII d.  –  de Bresman ;  XVIII d.  –  Borneta :  II s.  –  de Guarnenc :  XII d.  –  Selayròla :  XII d.  –  Guastavena :  XII d.  –  Johana del Forn :: XVIII d.  –  de [Sartant] :  XVIII d.  –  Gerarda de Folcó :  XII d.  –  Chastaneta :  XII d.  –  Ayba de La Ròcha :  XII d.

Bernarda de Guordó :  XVIII d.  –  Cluzela :  XII d.

 

Soma :  XLV s.  VI d.

 

folio 4r

[La boda] de Lauvat : XVIII d.  –  La molher Guillem Eyschermen :  XVIII d.  –  La dòmpna de Charrada :  XII d.  –  Peronela del Boysch :  XII d.  –  Peronela de Cassagrà : XVIII d.

 

Lo jorn de la Pantacòsta lo mespés del pa bru qui fo aportat al prat :

Guilhelma de Charrada :  II s.  –  Maria de Set Fons :  XVIII d.  –  La molher H. d’Asnier :  XVIII d.  –  Catelina de Guarnenc :  XVIII d.  –   N’Aslias de Ruschas :  XVIII d.  –  Agnès del Filhet .  XVIII d.  –   [...] La Ròcha Pa Blanc :  III onsas molí  –   Item [..t] Bru :  VIIII onsas molí  –  La boda de Lauvat :  XVIII d.  –  de Milhac :  XII d.  –  Gerarda de [... ... ] :  II s.  –  La molher P. Pinet :  XII d.  –  Berarda de Gonda :  XII d.

 

Lo diguòs avan la S. Johan, mespés del pa :

La Seleyròla : II s.  –  Item :  XVIII d.  –  Na Folcona :  II s.  –  Ahel. del Chastanh :  XII d.  –  Cluzela :  II s.  –   de La Bonia :  XII d.  –  Maria de [Brant] :  XVIII d. 

 

Lo [meech] jorn del pa prés a las pestoressas [d’ela aportat]  Soma XXXVI s. VI d. 

Haelias del Forn :  V onsas, e d’aquestas a òm agut XXVIII pas que a òm dat chascú [...]

[Meto] : III onsas, e ac per son selari P. de Margòt IX d. e III pas [may]s.

Marssala :  V onsas, item li sirven VI d. e I pa, item lo [...eyes] VI s.

Escluzona :  VII onsas, e fet ayschi escrioure.

Sazia de [Cl...smier] :  III onsas.

 

folio 4v

Lo dimars après la S. Marssal, mespés de pa de las pestoressas del Puy :

Na [Corienda] :  II s.  –  Na Co[ff]anela :  II s.  –  Gerarda [d’Incriaut] :: II s.  –  La molher P. Las Cout :  XII d.  –  Johana d’Asnier :  II s. VI d.  –  Alays de La Crotz :  XVI s. II d.  – La molher P. Faure :  XII d.  –  La boda de Lauvat :  II s. VI d.  –  La molher St. de Grangier :  II s. VI d.  –  Johana La Perieyra :  II s. VI d.  –  La Chalhauda :  II s. VI d.  –  La molher Ay. de Cassagrà : XVIII d.  –  Berarda de [Gon... ...l] :  XVIII d.  –  Peronela del Boysch :  XVIII d.

Soma aysò de sus :  XXVI s. VI d.

 

Aysò qui s’ensec es so que presem per nom deus sirvens quant eran davan La Reula.

Premieyramen pageren aquist qui s ‘enseguen lo divendres après la Miey Aost :

Guill. Faure e l’efàs de Guaudó pageren :  XL s. tornés.

Folcó del Cern e W. Botarel e per lor companhós :  XL s. tornés.

St. La Fon e Itier de Themolat e peu companhó :  XL s. tornés.

P. Andrio e Orset e per lor companhós :  XL s. tornés.

Ar. Chapoleta e B. Merle e G. [Orcleta] :  XL s. tornés.

H. de Papassòl e per sos companhós :  XL s. tornés.

St. de Madur e R. de Bernardus : :  XL s. tornés.

P. Costans dich d’Arraguó e per sos companhós :  XL s. tornés.

Lo Maystre de Vigà e per sos companhós :  XL s. tornés.

Itier Chatuel e W. de Verdú : XL s. tornés.

R La Boaria e H. Gelat :  XL s. tornés.

P. de [.rosset], G. Chapblanc e per lor companhós :  XL s. tornés.

P. Guerrel, H. Martí, P. de Chaumo, e per autres :  XL s. tornés.

 

Soma aquò deus sirvens desús dich :  XXXII ll. tornés.

 

folio 5r

[.. trou ..]  [Ar..on] per si e per sos companhós :  XL s. tornés.

[...] Guarnenc e Ay. Porchier :  XL s. tornés.

Guill. de Bòrn, per si e per sos companhós :  XL s. tornés.

B. Vinharier e B. de Chaumon, pelh  [..]e per los companhós :  XL s. tornés.

B. Marmoysch, H. Lunaut, e per los companhós :  XL s. tornés.

 

H. Belet paget :  VI s. tornés  –  P. Pinòt :  VIII s. tornés :  –  Ar. Boet VI s. tornés  –  La filha H. de Charrof :  VI s. tornés  –  St. de Guarlandier :  VI s. tornés  –  P. del Bosquet :  VI s. tornés  –  Guill. La Grava :  III s. tornés  –  P. de Pomareda de la Tornapicha : VIII s. tornés  –  H. [Telhó] lo Vielh :  VI s. tornés.

Per Hel. Bòrn, Joh. de Faya, Joh. [..trou ..], li heretier Gui de Sarlat, P. Còsta : tuch aquist essemps :  XVIII s. tornés

H. Segui :  VI s. tornés. –   R. Silvestre :  X s. tornés.  –  H. Lo Chapelier :  VI s. tornés.  –  G. del Telh II s. III s. IX d.. tornés.  –  St. Chavalier :  III s. III d. tornés.

 

Aquist pageren lo dissabde après la Miey Aost :

St. de Blanquet e St. del Playschat :  XL s. tornés.  –  R. de Pinòcha per si e per sos companhós :  XL s. tornés.  –  Lambert de Guordó e per sos companhós :  XL s. tornés.  –  P. Maurant e per sos companhós :  XL s. tornés–  R. del [Lacel] e per sos companhós :  XL s. tornés.  –  St. de Combas, St. del Puy, Ar. Rayne e peus companhós :  XL s. tornés.  –  H. Lauvat, per si e per sos companhós :  XXX VII s. tornés., e Ar. Guerrel deu III s. tornés  –  H. de Bazelha, H. de Chaumart, e per lor companhós :  XL s. tornés.   

 

Soma :  XXX ll.  XV s. tornés

 

folio 5r

P. [Melicel] e per los companhós :  XL s. tornés–  Guill. La Cheza, Guill. [Barnayet] e per los companhós :  XL s. tornés.  –  H. de Barri e per sos companhós :  XL s. tornés.  –  Guilhem Chancel, [..] Cruvelier e per sos companhós :  XL s. tornés.  –   R. Machayran :  XL s. tornés.  –   G. de Rambert :  XL s. tornés.  –   H. de Rambert :  XL s. tornés.  –   Ar. Paya :  XL s. tornés–   H. Martí lo cubelier e per sos companhós  :  XL s. tornés.  –

G. La Comba e per sos companhós sirven [.. gramani] :  XL s. tornés.  –  H. [Letó], H. de Guordó, Ar. del Mosnar e per los companhós :  XL s. tornés.  –  H. La Chalmia e per sos companhós :  XL s. tornés.  –  P. de Monge e P. del Chastel :  XL s. tornés.  –   Melissen de Gastaví :  III s. tornés e III d.  –  Ar. de Marguòt :  VIII s. IIII d. tornés  –   Joh. d’Agonac e St. Jordàs :  VIII s. tornés.  –    P. de Balhó : XII s. tornés.  –    Ar. de Bru e H. Chastel :  XXVIII s. tornés.  –  H. Faure de l’Arsaut, per si e per sos companhós :  XXIIII s. tornés  –   Laurens La Costura, Ar. de Chamberlhac e Joh. Verna :  V s. tornés.  –  P. Peschier senier :  V s. tornés.  –  P. d’Alvera :  III s.  IX d. tornés  –  Guill. La Comba :  III s.  IX d. tornés : –  Guill.  [d’Esclavania] :  III s.  IX d. tornés :   –  P. del Montet :  –  G. de L’Espital :  X s. tornés  –  Li heretier Guilhem de Grosset :  XXVIII s. pergozís.

 

Lo dimercres après la Nativitat Nòstra Dòmpna pageren aquist qui s’enseguen :     

P. de [Jouaní], per si e per sos companhós, sirven[3] St. Maurel :  XL s. tornés  –  P. Pinet, per si e per sos companhós, sirven H. Pascaut :  XXV s. tornés  –  P. de Balhó, sirven G . de S. Suplizi :  XIIII s. tornés  –  P. d’Arribat e H. del Solier, sirven W. del Puy :  L s. t.

 

Soma :  XLV ll.  V s.  VI d.  tornés.

 

folio 6r

[ ... trou ...]  dich [Jaunidó], per si e·us companhós, sirven G. Ròcha :  L s. tornés.

 

Lo divendres avan[4] la Nativitat Nòstra Dòmpna pageren li enseguen :    

La dòmpna de Senelhac :  V s. tornés  –   Peronela Chaumonda :  III s.

 

Lo dicmenc seguen :

Laurens La Costura, per si e·us companhós, sirven Joh. Galhart :  VI ll. pergozís.

 

Lo dilhús seguen pageren ayschí cum s’ensec :

Ar. Bru, per si e per sos conpanhós :  XXII s. tornés  –  Guilhem Bulhfarina :  L s. tornés  –   La dòmpna de Martí, sirven Bòrn :  XVIII s tornés.

 

Lo divendres seguen :

G. de Monranhí, per si e·us companhós, sirven G. Bru ‘Ar. de Longavila :  XVIII s. tornés. XXIIII s. tornés, item XXVI s.  –  La dòmpna de la Grelieyra :  X s. tornés  –   Guilhem Jaubert [pay.. trou..] :  XXIIII s tornés.  –  [... ... ... trou ... ... ] :  XX s. tornés.  –  [Peromat] e H. Colhó filh Guill. :  XII s. tornés  –   Item avem gatge d’En P. de [... ...]VI s. tornés  –  Item paget P. de Rambert :  XIII s. VIII d. tornés  –  Item paget P. de Las Com[bas] :  XX s. tornés  –  Item paget Dama Floria :  XXII s. V d. tornés  –  Item paget P. Peschier filh H. :  VI s. tornés.

 

Soma :  XXI ll.  VIII s.  V d.  tornés.

 

Soma tot :  VIIICC L VI ‘IIII’ ll.  menhs IIII d.  pergozís.

 

folio 6v (quelques lignes en latin, encre très palie et trous, pratiquement illisible), folios 7rv , 8rv, 9rv blancs) 

 

folio 19v (autre numérotation à l'endroit en haut à droite: 1)

                                                 Baylas

Ayso son las baylas per la neccessitat de la viela.

 

Premieyramen baylem las raubas aus sirvens : VIII copdes de drap que ac G. Bonaboucha quar era quontadre de la viela, e costeren: XXIII n. VIII s.

Item baylem al comensamen de nòstre cossolat a la messio de las malaptas, per VIII jorns :

   XII s. IIII d.

Item baylem a Guilhem Gastinel, qui era estat naffratz, de qué·s governès : V [s.]

Item baylem lo dissabde après la Concepcio Nòstra Dòmpna a I massip qui anet querre los trompadors a La Linda: IIII s.

Item baylem a Steve Lemozí per una clavadura que mes en la tor : II s.

Item baylem al torier per lo pa de IIII joms d'una femna qui fo negada: XVI d.

Item baylem a Guilhem deI [Ch]aslar e al companhò seu qui venguen comissari e per emparar e metre a la ma deI rey lo cossolat per lo fach deus fius gentils : C s.

Item baylem a Johan de Faure per far una chadena de fer e una razoira e per [rayre] las mezuras deus blat de la peyra del cossolat : X s.

Item baylem per la apellacio que fetz H. Botas deI plach que avia am R. de Marti: XV s.

Item baylem que costet lo septume de la reyna : C s. XVI d.

Item baylem a I massip qui aportet una letra al maior e aus cossols que tramezessan C sirvens a Lauzerta, II (s.) tornés d'agens[5] valens : III s. II d.

Item baylem a I copia d'una appellacio, la quaI f[ez]en li clerc de nos : XVIll s.

Item baylem a Me Arnaut Marti qui venc del Mon de Doma per destrénher los rebelles : LXII s. VI d.

Item baylem al massip qui los Ihi portet al Mon de Doma, ont a[via] fach citar lo maior e’us cossols : V s.

Item baylem a I appellacio qui fo facha d'una exequcio que fazian far Maystre Arnaut de Verzinas e En Bòs de Giraudó sobre los deniers de las bostias : XVI s. III d.

Item per segre la dicha apellacio a l'acisza avenidoyra, la qual fo comessa a Maystre Hugó La Serra, aguem Maystre Itier Rossel e Maystre Letgier Barrieyra : XX [. .. ... ]

Item baylem per cobrar las cordas deus pés, las quaIs lo bayles avia prezas per razó d'un mandamen dei senescalc qui mandava que om dest[rei]chés la viela say que om agués pagat los sirvens per XL jorns.

Item baylem a Maystre Itier Rossel per que prepauzès davan lo senescalc que per [ce] que la viela degués las còrdas deus pes no fossan prezas : V s.

Item baylem per far la acta: XVIll d.

Item baylem a R. Faure, bayle qui era, per que redés las cordas deus pes que avia prezas :

XVd.

Item baylem a I messatgier del rey qui portava en sa bostia lo signe reyal e passava per esta vila: X s.

Item baylem a chandelas que òm ac a velyar per destrénher alcús malfaytors : XVIll d.

 

Soma: XLIII 11. VIII s. e TI d.

 

(folio 19r)

Item baylem a la copia d'un mandamen que òm traysch de la letra Mossen Charle : II s. VI d.

Item baylem quant òm fetz la mòstra deus sirvens al prat evesqual, aus sirvens de la viela :

   II s. VI d.

Item baylem per [..]bra 1 drap d'aur qui era estat compratz per la comtessa: XII s. VI d.

Item baylem per II torchas de cera de VIII lb. qui foren fachas a la Sen Fron per far lo gach XXIIII s.

Item baylem per saelar lo prossès de la Ciptat : III s.

Item baylem aus sirvens de cossolat qui avian pres II homes : III s. II d.

Item baylem au bayle per la exequcio que fasia en las Bladarias a la instansa deus Prezicador per la renda qui era deguda al comte : X s.

Item baylem per aquel meech fach a Helias del Lac : V s.

Item baylem per aquel meech fach per razo del guatge : III s.

Item baylem per recubrir lo cossolat e per adobar la chanal : XXIX s. IIII d.

Item baylem per adobar lo pes de l'Albergaria: XVI s. VI d.

Item baylem per adobar lo pes S. Fron e per recubrir e per còrdas : XVI s. III d.

Item baylem per adobar la eschala e lo guischet : XXXI s. III d.

Item baylem a la molher Helias de Las Faurgas per adobar lo gròs pés e alcunas causas necessàrias : X s.

Item baylem per VI pels de pergemi en qué fetz òm vidisse d'alcunas letras, e per alcunas appellacios de l' evesque, e per alcunas autras letras : V s.

Item baylem a 1 messatge que om tramés a Caortz al mai or amb I mandamen : VI s.

Item baylem a Lambert de Sarlat per son selari: XX s.

Item baylem a P. d'Eschiduelh sirven per manleus que avia fachs quant era toriers: XXX s

Item baylem aus sirvens per una exequcio d'una femna qui fo negada : X s.

Item baylem aus sirvens per una exequcio d'un home qui fo pendutz : X s.

Item baylem aus sirvens per la exequcio d'un home qui fo questionatz : XII d.

Item baylem a còrdas a pendre malfaytors : XVI s. II d.

Item baylem aus sirvens per una exequcio de pendre II hòmes : X s.

 

Soma: XIII 11. XVII s. e II d.

 

           Ayso qui s'ensec son Ii despens de la resta de Nadal

 

Premieyramen costeren Ii penó de las trompas : LII s. VI d.

Item baylem la vespra de Nadal per profferta a VIII sirvens, a chascú V s., soma: XL s.

Item baylem la dicha vespra a Helias de Vervila coma a procurador. per son selari : X s.

 

Item baylem a Lambert de Sarlat procurador, per son selari : X s.

Item baylem per II tòrchas de cera que ac lo màyer a la dicha festa : XXVII s.

 

(foio 18 v)

Ayso qui s'ensec son Ii despens de la festa de Pasques :

Baylem aus sirvens de cossolat, a VII que 'via, a chascu II s. VI d., soma : XX s.

 

Li despens fach a la S. Johan:

Premieyramen baylem per portar la fusta sum[6] la fon : XII d.

Item al Rey del Pon per son dever: X s.  –   Item a l'Enpeyrador per son dever : X s.

Item a Helias de Vervila coma procurador, per son selari : X s.

Item baylem en raus : XII d.  –   Item baylem en guarlandas : III s. VIII d.

 

Ayso son las baylas de la charitat del bacó :

Costet la charitat entre totas causas, tot comtat :  llIXX e II ll.  LXXII ll.

 

Ayso qui s'ensec es per lâ charitat de la Pantacosta :

Premieyramen baylem per rama e per fusta e per autras causas que baylet òm per claure las pòrtas deI sementeri deus paubres : XVI s.

Item costet sò que òm det a la charitat, entre totas causas: IIIIXX e XII'V' ll.

Item baylem aus sirvens per ajudar a donar la dicha charitat : V s. VI d.

Item baylem a autres hòmes qui ajudavan a donar la dicha charitat : V s.

 

Ayso qui s'ensec es necessitat :

Baylem per los despens que fezem a la S. Marti quan jaguem al cossolat : XLV s.

Item baylem a P. de Mortier per las letras, e per las nòtas de las ordenansas, e per las finansas fachas deus companhós qui avian comprat las bostias am lo mayor e am los cossols : XXX s.

 

Ayso qui s'ensec es del fach del vigier :

Premieyramen baylem a las cartas del talh establit pel fach del vigier, e per pagar la deuta qui era deguda a Steve deI Puy e a sos companh6s, e per paiar En Jaufra[7] de Passí borzés deParís, e per cartas qui foren fachas per enpauzar lo talh : XXXI s.

Item baylem a Maystre Guilhem Comte per una acta vielha deI fach deI vigier : X s.

Item baylem per saelar II actas del dich fach : II s.

Item baylem a Hugó de Julia qui anet al Mon de Dòma per lo procès desotz dich : L s.

Item baylem pel logier deI rossi que menet: XII s. VI d.

 

(folio 18r)  

Item baylem quan lo màyer e Maystre Itier del Chastanet, chascús amb I companhó, aneren a Caors per lo fach deI vigier, e Hugó de Julia era anatz premiers al Mon de Dòma per saelar lo procès de Maystre G. La Valeta, e tomeren se'n quar la asiza era desmandada el jom que òm la avia dat, e despenderen: LXV s.

Item baylem pet lo logier de IIII rossís que meneren : XVI s.

Itym baylem a III massips qui aneren am lor, per III parelhs de sabatas que aguen ans que volguessan anar : XII s.

 

Item baylem al maior e a Maystre Itier del Chastanet aneren a Caors chascús amb 1 companhó a chaval, e Hugó de Julia am lor, per la fach del vigier, e despenderen, tan per messio de lor, per VIII jorns que esteren, quan per selari d’avoquatz e per actas : XX Il.

Item baylem per lo ce1ari de VIII jorns e’l logier deus rossis que meneren : LXVIII s.

Item baylem pel logier de IIII valet a pè : XXII s.

Item baylem a Maystre Itier del Chastanet per son selari e per las anadas, fòrs autras taxacios: VII 11.

Item baylem a Hugó de Julia per aquesta anada, per VIII jorns : XL s. tornés.

Item baylem per saelar I acta e I procès del fach del vigier : III s. VI d.

Item baylem a Maystre Guilhem Comte per cobrar las actas deI vigier e de la Ciptat :

XXXV s.

Item baylem a Helias Bru per lo vidisse que lo màyer portet a Caorst del dich fach : XV s.

Item baylem a I clerc de cuy ac òm lo procès vielh del vigier e de la viela e [ma]ysch 1 acta d'aquel meech fach : [... ...] d.

 

S. Loy.

Premieyrament baylem a I copia d'una citacio, que fom citat a la instansa deus cossols S. Loy : VI d.

Item baylem a Steve de Sudor per lo procès deus cossols S. Loy : X s.

Item baylem a Maystre Itier Rossel per far lo libel deI plach S. Loy : X s.

Item baylem a I sirven de rey per que anès citar los cossols S. Loy davan Me Andrio : X s.

Item baylem per a[ver l]o procès e la sentensa del fach S. Loy, la quaI donet Mossen Felip de Greló : LX s.

Item baylem a Maystre G. de Bòrn per aordenar I appellacio del dich fach S. Loy : VI s. III d.

 

Aysò qui s'ensec es del fach de la Ciptat

Item baylem a B. Ortic per far los artiggles de la Ciptat : X s.

Item baylem al procès de la Ciptat, al vielh e al noel, per [...]rar deus notaris : C VIII s. VI d.

Item baylem a Maystre Vidal[8], qui anet al Mon de Dòma per tener lo jom que aviam amb aquels de la Ciptat a l'aciza de Dòma, e anet si el autre am luy e son massip, e despendet tant per avoquat coma per actas e per autras manieyrasó: IIII ll. XVIII s. VI d.

 

(folio 17v)(3)

Ayso qui s'ensec son despessas fachas per anadas. .

Premieyramen costeren III letras d'enportar a París deI fach deus clersc[9] e de la Ciptat :

XVIs.

Item tramezem Hugó de Julia a Paris al parlamen per lo plach Mossen Archambaut [noe]l comte, tan per messio de si e de son rossí e de son valet coma per son selari e pel logier :

   XVIII 11. XV s.  

Item baylem al dich Hugó per letras enpetrar, e per transcriutz e supplicacios, e per donar a uschiers: C s. :

Item baylem a Hugó de Julia qui anet a París pel fach deus clersc, e per la apellacio que [li clersc] avian facha, e per enpetrar letras d’aquel meech fach, otra sò que autras gens avian bayIat : VIII Il. XV s.

 

Anadas

Baylem al massip qui anet qu[an]t lo mayor a Tors : XXV s,

 

Item baylem a R de P[inò]cha e a Helias Pòrta cuy tramezem a Tholosa al rey e al senescalc per ostar la ma que duy comessari avian mes l'aministracio e la juridiccio a la ma del rey peus fius gentils, e per presens e per servisis e per lor despens : XXXI ll. XVII s. VI d.

Item baylem a R de Pinòcha per anar a Dòma parlar al senescalc del fach deus sirvens de la Ciptat qui foren pres, e per enpetrar mandamen del fach deus rebelles qui no volian pagar per los sirvens : L s.

Item baylem, quan lo senescalc ac mandat que fezessan C sirvens a Lauserta al servizi del rey, tramezem al senescalc Lambert de Coronat e Hugó de Julia per aver gràssia que om pogués passar am menhs de sirvens, e despenderen en messio, enclaus X s. que n'ac Hugó de Julia : LII s.

Item, com lo senescalc agués mandat al bayle que fesés signe e depeyschès[10] en chascun hostal qual poyria far 1 home 'a chaval' eguals a pè, e per ostar aquest es[tam]en[11] tramezem al senescalc Maystre P. La Pòrta e Helias de Bernabè cossol, e despenderen per tot : IIII Il.

VII s. VI d.

Item ac lo dich Maestre P. per son selari d'aquel viatge : Cs.

Item baylem a Guilhem de Rey e a Maystre P. Bernart qui aneren al Mon de Doma per alcus negossis que avian a delhimar, e per que enpetressan 1 comissari deI fach deus clersc qui no volian contribuir al fach deus sirvens, e enpetreren comissari Maystre Arnaut Martî de Doma, e aguen ambeduy XXXVII s~ [..] d.

 

(folio 17 r)

  La premieyra anada deus sirvens, e pres òm per chascú II s. tornés, e ac n'i l'argen de LXV.

Item baylem a la còta deI banayrier, per tot : XXII s. VI d.

Item a R Ti[bar]ian: LXXV s.

Item al jocglar qui anava am los sirvens e portava 1 chabreta : V s.

Item aus sirvens n[òst]res de cossolat, per donar a beure aus dichs sirvens : II s.

Item tramés om a R Tibarian lo nom deus sirvens, e ac ne lo portador : XV d.

Item tramés òm Lambert de Coronat a Dòma, e d'aqui dec anar a Lauzerta per presentar los sirvens, e ac que·lh baylet òm [pe1] tot : LX s. VI d.

Item baylem per la premieyra banieyra qui fo de tela : X s.

 

   La segonda anada deus sirvens, e pres om per chascú IIII s. tornés, e ac n'i LXVIll sirvens.

Premieyramen baylem a la banieyra del sendat, am l'aur e am las fayssos: C s.

Item baylem al banayrier per son selari e per la còta: XII Il. V s.

Item baylem a una trompeta am lo penó: XXII s.

Item baylem a Trompeta[12] qui anet am los sirvens: XII s. VI d.

Item aus sirvens de cossolat per beure: IIII s.

Item a Lambert de Sarlat e a N'Arnaut Guerrel qui aneren a Lauzerta per presentar : VIII s. II d per presentar los sirvens : IIII Il. m s.

Item despendet òm quan li sirven foren presentat a S. Jorgi e se n'aneren a Lauzerta : VllI s. II d

                      

                             Ayso desus dich es tot pres e tot [me]s

 

Aysô qui s'ensec es sò que baylem per nom deus sirvens quant eram[13] a la òst.

 

Premieyramen baylem aus gorrautz per portar los guatges quan lo màier e Ii cossol penhoravan los rebelles : II s.

Item baylem a Lambert de Sarlat pel logier del rossí de P. deI Lac que menet a Lauzerta :

   XLVs.

Item baylem al dich Lambert, per coman del maior e per aquel meech fach : XXV s.

Item ac maysch lo dich Lambert : XII s. .

Item baylem al dich Lambert, per portar aus sirvens davan La Reula IIIIXX anhels d'aur o la valor, qui costeren, a XX s. VI d. tornés la pessa, valen : CII ll. X s.

Item baylem al rossi que menet P. de Rambert, pel logier : XI s.

 

(folio 16v)(4)

Item baylem peus dich sirvens a R La Boaria, lo quals anet veere la òst, XXXVII d.[14] de l'anhel, a XX s. VI d. la pessa tomés, e valen : XLVII ll. V[..] s. pergozis.

Item baylem a Lambert de Sarlat, per que redés la letra que avia de Mossen Charle: XXV s.

Item baylem a Steve [Folrel] sirven deI rey, per una exequcio que fet en la viela per L[.] ll.

tomés, las quals lo thesauriers avia aus sirvens de la viela prestadas en la òst davan La Reula e per la exequcio que fetz : LXVIII s. IX [d].

Item tramezem al dich thezaurier, per las dichas L ll., XLVII ll. tomés, e Ii siptad[à] pageren lo reman[e]n, soma : L V[I]II ll. XV s.

Item baylem al messatge qui portet los deniers al dich thesaurier : XII s. VI d.

Item baylem a P. S[..]ató sirven deI rey, per que dichés e comandès aus rebelles que guarnissan los sirvens ayschi com era estat establit : XX s.

Item baylem a En Vidal Beraut, per anar a Caorst per enportar un contramandamen d'ostar la ma que·l bayles avia mes en cossolat pel fach deus sirvens : XXXV s.

Item baylem a 1 presen que òm fetz al senescalc qui passet per esta vila lo dimars après la S. Marti d'ivem, cant no y jac mas I ser, e det hom lhi chandelas e bugia e espessis, costet tot : XXIII s. VI d.

 

Aysò qui s'ensec son las baylas de las acisas

 

Premieyramen baylem en la acisza qui comenset lo dissabde après la S. Andrio, aus avoquat so [... ... ... ] Maystre Itier Rossel : XXX s.

Item a Maystre Itier del Chastanet : XXX s.  –  Item a Maystre Letgier Barrieyra : XX s.

Item a Maystre Arnaut de Verzinas : XX s.  –  Item a Maystre R La Ribieyra : XX s.

Item a Maystre P. La Porta : XX s.  –  Item a Maystre Helias Chavantona : XX s.

Item en la dicha asisza baylem a Maystre Johan de Lavinhac coma a procurador e per selari : XXs.

Item baylem a Aymeric d'Albiró per la provocacio e la [in]timacio e citacio deI vigier : XX s.

Item baylem a Ber. Ortic per que atendés diligemen austras[15] causas : X s.

Item baylem en la meecha asisza, per doas tòrchas de cera qui foren tramessas al procurador del rey : XXIX s.

Item baylem per presen de conilhs e perlitz que òm tramés al senescalc e a Mossen B. Gervays : XXXII s.

Item baylem per I presen que om fet a Mossen Filip de III liuras de cera e una bostia d'espessis : XVIII s.

 

(folio 16r)

      La acisza qui comanset lo dissabde après la Chandalor.

Baylem ella dicha asisza a l presen que fetz òm a Mossen Philip de Greló jutge : XXIIll s.

 

      La acisza qui comenset lo dissabde après la Senta Maria Chasta.

(resté blanc)

 

      La acisza qui comenset après la Pantacosta.

Baylem per l presen que om tramés a Mossen Philip jutges : XXIIII s.

 

Item baylem a la acisza qui fo a la S. Michel per l presen qui fo fach al jutge e al procurador :

XXXVI s.

 

IIII Il. IIII s.

 

(folio 15v) (5)

Item baylem a l presen que òm fetz a Mossen Johan de Rebblay qui passava per esta vila :

   XXVI s.

Item baylem a l presen d'espessis e de tòrchas de cera qui fo fach al chancelier del rey, qui passet per esta vila quan venia de Tholosza : VI ll. XX d.

Item baylem en l presen d'espessis e de tòrchas de cera qui fo fachs a Mossen Amphós qui passet per esta vila : LXXIllI s.

Item baylem per l presen qui fo fachs al senescalc noel quan venia de la òst : XL s.

Item baylem per l presen qui fo fachs a Mossen Andrio Ros quan fetz la cha[pa][16] quar aviam pla[ge]iat davan lh[uy] per lo fach de S. Loy : LXVIII s. VI d.

 

Ayso son pagas fachas per nos:

 

Premieyramen pagem al comte per la renda qui lh'es deguda chascun an al terme de Nadal e de la S. Johan : XL ll.

Item pagem a Maystre Arnaut de Verzinas per sò que la viela lhi devia : XVII ll. X s.

Item pagem a R de Martí per pars[17] per [] que la viela lhi devia : XLI ll. V s.

Item a En Bòs de Giraudó per so que la viela lhi devia : VIII ll. XV s.

Item pagem a En Vidal Beraut per son selari e per sa jutgaria : L ll.

Item pagem lhi maysch per depte vielh qui lh'era degut ‘redet la letra quitansa’[18]: X ll. II s.

Ite pagem a Helias Pòrta pel selari qui·lh fo taxat de la anada de Tholoza, fors sò que òm lhi deu, de qué a letra : LXX s.

Item pagem a R de Pinòcha per la meecha anada de Tholoza e per son selari : XI ll. X s.

Item pagem a Perrot lo Tinhós sirven, per razó d'un guatge de XXX s. qui fo agutz d'un hòme de Brantosme, per son dever : XVIII d.

Item pagem a aquel meech sirven e a Guilhem Guastinel e a Gualochier sirvens, per lor dever de IIII adulteris que ilh avian perchassatz e trobatz: [... ...]

Item pagem a Johan de La Bessa e a Amaut de Las Mayjós qui foren am los dichs sirvens a prendre los molheratz e las molheradas[19]: X s.

Item baylem e pagem aus sirvens de cossolat per l'adulteri Katherina de Mosnier qui fo presza amb Amaut Vigier : XX s.

 

IIC ll. XIll s. VllI d.

 

(folio 15r)

Item pagem aus sirvens de cossolat per guatgaduras que avian fachas per las condempnacios e per las emendas de cossolat en divers luòsc[20] e sobre diversas personas, per lor dever : [...] s.

Item baylem [e p]agem a Perròt e a Vidal sirvens per guatgar las pestoressas per razo deI mespés, la semmana davan [Ro]azos : IIII s.

Item pagem a Guastinel per lo guatge Steve Chatuel : VI d.

Item pagem lo dissabde 'dimars' davan la Magdalena a Vidal e a Amorós sirvens per guatgar las pestoressas per razo del mespés e per aportar los guatges : V s.

Item pagem peus despens deus prezoniers, lo diguòs davan la Pantacosta : III s.

Item pagem lo dimars davan la S. Johan a Amoros sirven per la messio deus presoniers: V s.

Item pagem al dich Amorós per messio deus presoniers : II s. II d.

Item costet papier per aordenar e far los comtes, sò es assaber II mas : III s. IIIl d.

Item costet cera vert a saelar I liura e dimieya : V s.

Item baylem per escriure e per aordenar los comtes :  IIII ll.

Item baylem e pagem a Johan de Peschier nòstre comtador : X ll.

Item baylem e pagem a R de Marti e a Johan de Peschier la [m]etat del guatge del mespés de las pestoressas, coven fach am nos per que baylessan e aministressan lo pés, e an ne agut per tot : LXX s.

‘Item pagem a Johan de Peschier per X ll. tornés que lh’eran degudas, am letra que n'avia saelada del gran sael pel cosolat avan nos, e cobrem la letra: XI ll.’[21]

 

Ayso qui s'ensec es so qui resta a paiar de las acessas :

 

P. de Mercier e Johan de Pomel deven per la escrivania e per las deffalhas a lor bayladas :

   XLV s. VI d.

Item deu Helias Botas per la acessa de las bladarias e de las [. . .]arias e deus [brost][22]: XLV s.                                                                            

Item deu Johan de [Born][23] trompador per l'enquan : XXVI s.

Item deu G. de Las Vinhas per la acessa [de l]as me[zur]as de l'oli : X s.

Item Hugó de Julia per la pòrta del Pon : X s.

Item G. Bonabocha per la pòrta deus Plantiers : XXX s.

Item Helias de Las V[... ...]as per la pòrta S. Silà : X s.

Item P. e [...] [faure] frayres per la pòrta Talhaffer : Xs.

 

XXVIII ll. X s. VI d.

 

(folio l4v) (6)

 

Ayso qui s'ensec son taxacios :

 

Premieyramen devem al maior per sa maioria : L 11.

Item devem a R Bulhfarina nòstre contracomtador per son selari : C s.

Item devem a Maystre Itier del Chastanet per sò que·lh restet a payar de la anada de Caors :

CXs.

Item devem a Helias Pòrta per la anada de Tholoza, fòrs sò que a agut : C [.] s.

Item devem al bayle a En P. del Bòsc per destrénher los rebelles qui eran a far los sirv[ens] e per far la mòstra de lor e deus autres al prat evesqual, e per autras exequcios que fetz per lo mandamen Nòstre Senhor lo Rey per los seus negòcis : XXV ll.

Item deven a Guilhem de Bòrn qui avia acessat lo claus de las bladarias, e estet [i] c1ausas XIII semmanas : XL s.

Item devem a la molher qui fo Helias de Las Faurgas qui tenia lo pés gròs, e estet [serrat] tan per lo comte quan per Lambert de Sarlat e per autres : L s.

Item devem a Helias Botas, 10 quaI tenia las bladarias e·us bròsc e las pintas e las panatarias e esteren i XIII semmanas clausas las bladarias, e los bròsc e las pintas VII senmanas, e plageiet lonc temps am R. de Martî, per tot : VIII ll.

Item devem a Steve La Fon per lo seu ros[] qui fo menatz a Caortz : XVII s., e el dec lo talh.

Item devem a P. de Mercier per lo [de]stric que pres al cossolat per la mòstra deus sirvens e per far las cartas de far assaber au[s] c1ersc[24] e aus rebelles que fesessan los sirvens : XL s.

Item a Lambert de Sarlat [per] sa procuracio : L s.

Item a En Johan [de La]vinhac: XX s.

Item a R. lo p[c]ch [...] devem[25]

 

          (10rv, 11rv, 12rv, 13rv, 14r manquent, ou n 'ont pas eté photogtaphiés)

 

<<Retour[1]- sans doute hésitation entre lo remanen et la remanensa...

[2]- lecture (t ou?) et interprétation incertaines (Petit nom propre ?)

[3]- interprét. incertaine : sirven est-il apposé à ceux qui précèdent ou à celui qui suit ?

[4]- erreur, ici ou au paragraphe précédent ?...

1- ss doute cacogr. p. argent

 

[6] - cacogr. p. sus/sur

[7] - m. orth p. Jaufre

[8] - . sans doute  Vidal Beraut .

[9] - cacogr. p. clercs

[10] - far signe = faire une marque? ; depeyschés : sans doute p. despessès subj imp de despessar var. donnée par Lévy ( assimil. -ns- > -ss-) de despensar = dispenser, distribuer; le sens de la phrase est, je pense: répartir,dans chaque maison susceptible de les fournir, le recrutement d'un cavalier ou d'un fantassin.

[11] - ici l'état, la condition de soldat

3 - nom commun, ou surnom du trompador ?

 

[13]m. orth. ici p. erm, 3p.

[14] - denier au sens de pièce de monnaie en général: ici un anhel d'or

3 - cacogr. p. autras

 

 

[16]- lecture incertaine, je ne vois pas comment interpréter ce mot ici

[17] - lecture incertaine: p. parts, = par parties?

[18] - 'H.' rajouté d'une autre main

[19] - l'adultère commis avec une personne mariée est sans doute une circonstance aggravante.

[20] - cacogr. p. luòcs

[21] - article rajouté d'une autre main dans l'espace avant le titre suivant.

[22] - cacogr. per bròcs, cf plus bas 14v

[23] - lecture incertaine

[24]- cacogr. p. clercs

[25]- barré, raturé... et trous de vers...