<<Retour

 

Archives Municipales de Périgueux     E dep 5021 –

Registre des Comptes du consulat de Périgueux - Série CC

 

CC 47 : Année 1325 – 1326 Registre in 4o, 36 feuillets, papier

occitan ; scribe : le comptable Helias de Barri .

 

folio 37r à l’envers)        

                                    (note postérieure : 1325-1326 Premier feuillet M. H. )

 

En l’an deNòstre Senhor M CCC e XXV ‘lo dicmenc après la Sen Martí’, fo ‘fac’ Màyer Maestre Itiers de Chastanet clercs, e foren Cossol : Itier de Chatuel, Arnaut de Rodes, Maestre G. de Bòrn, Archambaut La Chapela, R. de Giraudó, Arnaut Boet, B. de Chaumon, Steve de Maestre Jouan, Helias Ferran, W. de Bru, H. Plastolf, Aymar Bigòrra, de la vila del Puòy Sen Fron e de la Ciptat de Pereguers. E establiren comtador Helias de Barri lor borzés, e contracomtador lo dich Itier de Chatuel cossol.

 

E yeu lo dichs Helias de Barri, comtadres, y’ey receubut per nom del dicha vila    ayssò qui s’ensec :

 

Prumieyramen yey receubut de Hel. Buada cossol de Brageyrac XI lb. de [p..izes] per la copia de la letra daus fieus gentiels que R. de Pinòcha e Johan de Faya enpetreren a Paris

Item aguy de R. de Bernardus per En B. de Granhgó XL s. de tornés per que agessan la copia de la dicha letra daus fieus gentiels.

Item aguy de Hel. Chavaugó LX s. ‘pergozís’ per razó d’una emenda.

Item aguy de B. de Marmoysch IIII lb. pergozís per las yschidas deus pòrcs qui foren comprat per la charitat del bacó.

Item aguy de la molher P. d’Arragó XL s. ‘pergozís’ que lo dich P. sos maritz layschet a la charitat del bacó en son testamen per una vetz pagatz.

Item aguy de Peyrona d’Astaysch V s. ‘pergozís’ per una emenda en que sos ‘sey’ filhs foren codempnat.

Item aguí de Girauda de Caortz, per una condempnacio facha contra so filh :  XL s.

 

folio 1v (à l’envers)

Item aguy de Robbert de Rambert LX s. los quals avia levat de la renda de la charitat del bacó ; item baylet mayschs XL s. que avia levat de la dicha charitat.

Item aguí de St. Tornier V s. per una emenda.

Item aguí d’aquel que apel’òm Boys [. I] s. per una emenda.

Item aguí de Girauda de Caortz V s. de tornés per una emenda que passet am partida per compromés.

Item aguiey de Peyrona de La Peyrieyra  X s. d’una condempnacio.

Item aguy XIII s. que tornet St. de Maystre-Jouan de l’argen que lhy aviam baylat quant anet a Sen Johan d’Angayrí en Caresme pel plach de la vila e de la Ciptat.

Item aguy de W. [G....nit] LX s. d’una condempnacio.

Item aguy de la [Bofa] XX s. d’una emenda en q fo condempnada.

Item aguy V s. de Hel. La Baylia d’una emenda.

Item aguy de Robbert de Gastaví V s. que det de ces a la charitat del bacó de la soa maygó de fòrs la pòrta deus Plantiers.

Item aguy de G. Faure de Ponsó XX s ; d’una emenda.

Item aguy de P. Volh de Biron XX s. d’una emenda

Item aguy de Ar. de Rayne LX s. d’una emenda.

 

folio 2r (à l’envers)

Item aguy de Ar. de Metge C s. los quals devia per so filh per razó d’una emenda que devia a la cort lo dich filhs.

Item aguy XL s. de Maestre P. lo metge[1] qui los paget per lo filh que fo de Maestre Audoy Jaubert qui los devia a la òbra deus murs.

 

Soma : L lb.  VI s.  IX d.  de pergozís.

 

Item aguy XL s. de  P. Rambert que det a la òbra deus murs.

Item aguy de Hel. [Pacaut] de Sen Jòrgi VI lb. de tornés que det a la òbra deus murs.

Item aguy d’un hòme e d’una femna qui foren prés en avosteri en Sen Martí : VI lb. e II d.

Item receubí de P. Faure [lo] [Justier] LXIIII lb. per razó de la acessa daus arreyratges d’aquesta annada tant solamen de las rendas de la charitat de la Pantacòsta e del bacó e de las autras rendas deus murs e deus [an] fossatz que el acesset per aquel pretz.

Item aguy de B. de Rambert XXX lb. de la acessa que hòm lhi fetz del talh deus hòmes de fòra qui fan lo cumenal de la vila e deu òm lh’en dar letra seylada del seyel de la vila.

 

Soma :  C e IX lb. e X s. e II d. de pergozís

 

folio 2v (à l’envers)

Ayssò qui s’ensec yeu Hel. de Barri contadre y’ey receubut del comensamen del cossolat tròs que a la festa de Nadal l’an de Nòstre Senhor M CCC e XXV, assaber la metat del emolumen de las bostias la quala metatz era de la vila e l’autra metatz aus merchadiers obligada per los deptes que la dicha vila  lor devia, las quals bostias, so es assaber la partida de la vila e la partida daus dichs merchadiers, nòstre predecessor e li dich merchadier avian acessat duran lor temps a B. de Metge y a P. de Las Coutz y a lor companhós, per la ma deus quals yeu lo dich Hel. de Barri y’ey agut e receubut del dich comensamen del cossolat tròs que a la dicha festa de Nadal de la metat de l’emolumen de las dichas bostias per V senmanas per la ma deus dichs acessadors ayssò qui s’ensec, sò es assaber :

Yeu H. de Barri aguy de l’emolumen de las bostias, per la ma de B. de Metge, la premieyra senmana : IX lb. e VIII s. e VIII d. tornés.

Item aguí la segonda senmana de B. de Metge : IX lb. e VIII s. e VIII d. tornés.

Item aguí la tersa senmana de B. de Metge : IX lb. e VIII s. e VIII d. tornés.

Item aguí la quarta senmana de B. de Metge : IX lb. e VIII s. e VIII d. tornés.

Item aguí la quinta senmana de B. de Metge : IX lb. e VIII s. e VIII d. tornés.

 

Soma : avem receubut d’aquestas V senmanas :  XLVII lb. e III s. e IIII d. tornés

Soma que valen de pergozís :  LIX lb. meynhs X d.

 

folio 3r (à l’envers)

Ayssò  son las acessas de la vila

que yeu lo dich contadres y’ey receubut per nom de la vila.

 

G. de Las Vinhas e H. Lussó deven XX lb. e XIII s. e IIII d. per las mezuras del vi, e paget XX lb. e XIII s  e IIII d.

Hel. de Margòt e Ar. de Marlhòc deven VIII lb. e XIII s. e IIII d. per las defalhas del cossolat, e paget VIII lb. e XIII s. e IIII d.

R. Rey e sa mayr deven XI lb. e XIII s. e IIII d. per l’encan, item XXXVIII s. e IIII d. per la pòrta de Talhafer, soma XIII lb. e VI s. e VIII d., e paget XIII lb. XI s. VIII d., paget tot.

Joh. de Margòt e Ar. de Marlhòc deven XV lb. e XIII s. e IIII d. per las panatarias, e paget XV lb. e XIII s. e IIII d.

B. de Rambert deu C e III s. e IIII d. per las mealhas del pés Sen Fron, item C e III s. per las mealhas del pés de l’Agulharia, item VI s. pel Pòrt de Graula ; soma :  X lb. e XI s. e IIII d. ; e paget en s. e paget R. de Pinòcha per luy LIII s., aysò qui resta paget en sal a uòps de salar los pòrc de la charitat del bacò e en logier de son rossí, solvitz tot.

G. Boy e Gm Anhel deven VI lb. e VI s. VIII d. per las mezuras de l’òli, paget VI lb. e VI s. VIII d.

P. e Hel. Barraut deven XXVI lb. per las bladarias, e pageren XXVI lb.

Grimoart Còsta deu L s. per la pòrta del Pon, e paget XXX s., e paget XVIII s. e VIII d. ; aysò qui resta paget a adobar lo portal del Pon, paget tot.

 

folio 3v (à l’envers)

Guilhem de Rey deu LX s. per la pòrta deus Plantiers, e paget LX s.

P. de Melòya deu LXX s. per la pòrta Agulharia, paget XXXV s., e paget maysch XXXV s.

G. de Petit deu VIII s. e IIII d.. per la pòrta Raynuòva[2], paget VIII s. e IIII d.

Folcó de Rey deu VII s. e VIII d. per la pòrta Bocharia, e paget VII s. e VIII d.

G. [Tornó] deu V s. e VIII d. per la pòrta del Guischet, e paget V s. VIII d.

P. de[Pedant] deu V. s. e VIII d. per la pòrta de Merdanso, e paget V s. VIII d.

Hel. de Bòrn deu XXVIII s. e IIII d. per la pòrta de l’Arsaut, e paget XVIII s. IIII d.

W. de Bòrn deu Xlb. per la gaita del blat, e paget LXXX s, e paget XX s., e paget X s., e paget XL s., e paget X s., restant que deu L s. paget tot.

Hel. Botas deu XXI lb. e VI s. e VIII d. per lo gròs pés, itam LX s. per las mealhas del pés de la [bergaria], item XI s. e IIII d. per la pòrta de Las Fargas, soma XXV lb. meynhs II s., e paget sa molher VII lb., e paget sa molher C s., e paget C s., resta deu VIII lb. meynhs II s. paget tot.

St. del Puey deu VII lb. per las mealhas del pés de l’Arsaut, e paget VII lb.

W. d’Eschirpel deu LIII s. e IIII d. per la pòrta Lemotgana, e paget XL s., e paget X s., ly III s. e IIII d. lhi foren quitat per son trabalh, paget tot.

 

folio 4r (à l’envers

Hel. Dagues deu X s. per la pòrté Sen Silà, e paget X s.

P. de Mercier deu XX lb. per la escrivania del cossolat, e paget VI lb. e XIII s., e paget C s., resta VIII lb. e VI s., paget tot.

P Giraudó deu XXVI lb. e XII d. per lo mespés del pa, e paget X lb. , e paget IIII lb.meynhs X d., e paget L s., resta que deu VII lb. XI s. VIII d. e X d., paget tot

 

Soma :  CC e IIII lb. e VII s. e X d. pergozís

 

Soma per tot de receubut d’aichí ensús :  IIIIC XXIII lb.  IIII s.  e X d. pergozís

 

Aysò qui s’ensec se paget a tornés. E fo de Nadal say que R. de Pinòcha acesset, qui acesset a la Sen Valentí. E duran lo dich temps, so es assaber de Nadal say que a la SenValentí, receubí del emolimen de las dichas bostias, lo quals fo levat ses acessas per las mas de las personas dejós nomnadas ayssò qui s’ensec, sò es assaber :

 

Del pés de l’Arsaut, que te P. de Las Coutz, receubí la senmana de Nadal XLVII s. e X d. tornés.

Del pes Sen Fron, que te Hel. de Grosset, receubí la senmana de Nadal XVIII s. e tres mealhas de tornés.

Del pes de l’Albergaria, que te [...] del Boysch, receubí la senmana de Nadal XXI d. e mealha, que foren a [...] per son salari.

Del pes de l’Agulhgaria, receubí la senmana de Nadal XVIII s. e X d. tornés.

 

E Soma :  IIII lb. e IIII s. e IX d. e mealha tornés

 

folio 4v (a l’envers)

La senmana segen après, receubí del pés de l’Arsaut :  VII lb. e III s. meynhs I d. tornés.

La senmana segen après, receubí del pés Sen Fron :  XXX s. e V d. e mealha tornés.

La senmana segen après, receubí del pés de l’Albergaria :  XI s. IX d. tornés.

La senmana segen après, receubí del pés de l’Agulharia :  XLII s. IIII d. tornés.

 

E Soma :  XI lb. e VII s. e V d. e mealha tornés

 

La senmana segen après, receubí del pés de l’Arsaut :  LIII s. e X d. e mealha tornés.

La senmana segen après, receubí del pés Sen Fron :  XXX s. e V d. tornés.

La senmana segen après, receubí del pés de l’Albergaria :  V s. III d. mealha tornés.

La senmana segen après, receubí del pés de l’Agulharia :  LVI s. II d. e mealha tornés.

 

E Soma :  XII lb. e II s. e V d. e mealha tornés

 

La senmana segen aps, receubí del pés de l’Arsaut :  VIII lb. e VII s. tornés.

La senmana segen aps, receubí del pés Sen Fron :  LXX s. e II d. e mealha tornés..

La senmana segen après, receubí del pés de l’Albergariagulharia :  LVII s. e II d. e mealha tornés.

La senmana segen aps, receubí del pés de l’Albergaria :  VI s. e VII d. mealha tornés

 

E Soma :  XV lb. e XIII d. e mealha tornés

 

folio 5r (à l’envers)

La senmana segen aps, receubí del pés de l’Arsaut :  VIII lb. e VII s. tornés.

La senmana segen aps, receubí del pés de Sen Fron :  LXIX s. de tornés.

La senmana segen après, receubí del pés de l’Agulharia :  LIII s. e V d. tornés.

La senmana segen aps, receubí del pés de l’Albergaria :  XIIII s. e III d. tornés

 

E Soma :  XIIII lb. e XVIII s. e X d. tornés

 

La senmana segen aps, receubí del pés de l’Arsaut :  X lb. e XII s. tornés.

La senmana segen aps, receubí del pés Sen Fron :  LXX s. e X d. e mealha tornés..

La senmana segen après, receubí del pés de l’Agulharia :  IIII lb. tornés.

La senmana segen aps, receubí del pés de l’Albergaria :  XII s. e III d. tornés

 

E Soma :  XVIII lb. e XV s. e III mealhas tornés

 

La senmana segen aps receubí del pés de l’Arsaut : VII lb. e VII s. e X d. e mealha tornés.

La senmana segen aps, receubí del pés Sen Fron :  LXXV s. e V d. tornés..

La senmana segen aps, receubí del pés de l’Agulharia :  LXVII s. e III mealhas tornés.

La senmana segen aps, receubí del pés de l’Albergaria :  VIII s. e VIII d. e mealha tornés

 

E Soma :  XIIII lb. e XVIII s. e VIII d. e mealha tornés

 

folio 5v (à l’envers)

La senmana segen aps receubí del pés de l’Arsaut : VIII lb. e X s. tornés.

La senmana segen aps, receubí del pés de Sen Fron :  LXXVI s. e IX d. e mealha tornés..

La senmana segen aps, receubí del pés de l’Agulharia :  LVIII s. tornés.

La senmana segen aps, receubí del pés de l’Albergaria :  XXVI s. e V d. tornés

 

E Soma :  XVI lb. e XI s. e II d. e mealha tornés

Soma y’ey receubut d’aquestas VIII senmanas : C e VII lb. e XIX s. VIII d. ‘e mealha’ tornés

 

Lo tertz diumenc de feurier, al XVI jorn de feurier, acesset R. de Pinòcha a las bostias e det la senmana XIX lb. e VI s. e VIII d. tornés.

Et paget R. lo premier dimercres de martz : XIX lb. e VI s. VIII d. tornés.

Et paget R. la senmana seguen aps : XIX lb. e VI s. VIII d. tornés.

Et paget R. la senmana seguen aps : XIX lb. e VI s. e VIII d. tornés.

Et paget R. la senmana seguen aps : XIX lb. e VI s. e VIII d. tornés.

Et paget R. la senmana seguen aps : XIX lb. e VI s. e VIII d. tornés.

Et paget R. la senmana seguen aps : XIX lb. e VI s. e VIII d. tornés.

Et paget R. la senmana seguen aps : XIX lb. e VI s. VIII d. tornés

Et paget R. la senmana seguen aps : XIX lb. e VI s. e VIII d. tornés

Et paget R. la senmana seguen aps : XIX lb. e VI s. e VIII d. tornés

 

folio 6r (à l’envers)

Et paget R. la senmana seguen après : XIX lb. e VI s. e VIII d. de tornés.

Et paget R. la senmana seguen aps : XIX lb. e VI s. e VIII d. de tornés.

Et paget R. la senmana seguen après : XIX lb. e VI s. e VIII d. tornés.

Et paget R. la senmana seguen aps : XIX lb. e VI s. VIII d. tornés.

Et paget R. la senmana seguen aps : XIX lb. e VI s. VIII d. tornés.

Et paget R. la senmana seguen aps : XIX lb. e VI s. VIII d. tornés

Et paget R. la senmana seguen aps : XIX lb. e VI s. VIII d. tornés

Et paget R. la senmana seguen aps : XIX lb. e VI s. e VIII d. tornés

Et paget R. la senmana seguen après : XIX lb. e VI s. VIII d. de tornés.

Et paget R. la senmana seguen aps : XIX lb. e VI s. e VIII d. de tornés.

Et paget R. la senmana seguen après : XIX lb. e VI s. e VIII d. tornés.

Et paget R. la senmana seguen aps : XIX lb. e VI s. VIII d. tornés.

Et paget R. la senmana seguen aps : XIX lb. e VI s. VIII d. tornés.

Et paget R. la senmana seguen aps : XIX lb. e VI s. VIII d. tornés

Et paget R. la senmana seguen aps : XIX lb. e VI s. e VIII d. de tornés.

Et paget R. la senmana seguen après : XIX lb. e VI s. e VIII d. tornés.

Et paget R. la senmana seguen aps : XIX lb. e VI s. VIII d. tornés.

Et paget R. la senmana seguen aps : XIX lb. e VI s. e VIII d. tornés.

Et paget R. la senmana seguen aps : XIX lb. e VI s. VIII d. tornés.

 

folio (7v à l’envers)

Et paget R. la senmana seguen après : XIX lb. e VI s. e VIII d. de tornés.

Et paget R. la senmana seguen aps : XIX lb. e VI s. VIII d. de tornés.

Et paget R. la senmana seguen aps : XIX lb. e VI s. VIII d.  de tornés.

Et paget R. la senmana seguen aps : XIX lb. e VI s. VIII d. tornés

Et paget R. la senmana seguen aps : XIX lb. e VI s. e VIII d. tornés.

Et paget R. la senmana seguen après : XIX lb. e VI s. e VIII d. tornés.

Et paget R. la senmana seguen aps : XIX lb. e VI s. VIII d. tornés.

Et paget R. la senmana seguen aps : XIX lb. e VI s. e VIII d. tornés.

Et paget R. la senmana seguen aps : XIX lb. e VI s. VIII d. tornés.

 

E soma valen las XXXVIII senmanas : VII cens e XLIII lb. e XIII s. e IIII d. tornés.

 

(Deux lignes barrées illisibles)

Item mayich reseubut de R. de Pinòcha XXI s. tornés per la creychensa qui fo meza sobre las bostias fach [...] am hi que tant se montava [eu o pluch]

(une ligne barrée illisible)

Ayssò qui s’ensec y’ey receubut de Hel. Bru de La Coforcha per nom deus [clercs], deus quals el o levet e baylet o a’yòps de la òbra deus murs :

De P. de Jarzen :  X s. de tornés  –  Hel. Teyscendier : VIII s. de tornés  –  H. Bru lo Jove : X s. de tornés  –  G. Faure : VI s. de tornés  –  Hel. Ayraut : III s. de pergozís.

 

folio 7r (à l’endroit) ?

P. Cospier :  VIII s. de pergozís  –  Guilhem del Cluzel :  VI s. de pergozís  – R. de Bolhenx :  IIII s. de tornés  –  P. La Ròcha :  X s. de tornés  –  P. Andrieu :  IX s. de pergozís  –  P. de Rambert :  X s. de tornés  –  Hel. del Barri :  VI s. de pergozís  –  Joh. Rey :  VI s. de pergozís  –   G. Capeta :  XII s. de tornés  –  B. de Vezí :  X s. de tornés  –  Ar. Pinel :  VI s. pergozís  –  W. Jaumar :  IX s. pergozís  –  AR. Fraychinel :  VI s. pergozís  –  B. de Cornador :  XI s. pergozís  –  W. Demier :  X s. pergozís  –  Bòs de Chanta Corp :  VI s. pergozís  –  Lambert de Grosset :  VI s. de tornés  –   Joh. de Combas :  X s. pergozís  –  P. de Metge :  XV s. pergozís 

 

‘Soma :  XI lb. e IIII s.  pergozís.’

 

Item reseubí de l’efan de La Bordelhia XXX s. ‘pergozís’ pel talh deus murs.

Item reseubí de ma de Vernhat XII s. ‘pergozís’ de I esmenda.

 

Soma :  XIII lb. e VI s. de pergozís.

Item agem de P. Beloza XXX s. tornés de I esmenda.

Item reseubi de [St.] de Chaumon, per nom de St. de Salas, XX s. tornés pel talh deus murs.

                                   (une ligne et demie très délavée illisible)

 

folio 7v (8r blanc)

 

                Soma per tot de receubut :   M VC XXXI lb.  XIII s. e VIIII d. pergozís

   

folio non numéroté (avant la couverture de ce registre

 

Ayssò son las baylas e las pagas de la vila fachas per Helias de Barri comtador,

del temps que fo màyers Maestre Itiers del Chastanet clercs, e foren cossol Itier Chatuel, Arnaut Boet, G. de Bòrn, R. Giraudó, Archambaut La Chapela, W. de Bru, Steve de Maytre Jouan, B. de Chaumon filhs d’En R., Helias Ferran, Ar. de Rodes, lo dicmenc après la Sen Martí en l’an de Nòstre Senhor M. CCC e XXV.

 

(note postérieure: payements en 1325)

Primieyramen baylem III s. a I messatge que tramés Maestre Hugó La Serra de Sarlat qui aportet l’apsolucio quant la vila era en sentensa per lo clerc qui fo pres e menat a Caortz pres per las gens del rey.

Item baylem X ll. a Johan de [Fetya[3]] pel viatge que fetz a París pel mandamen de nòstres predecessors per lo fach del pariatge e pel subsidi e per las autras cochas de la vila.

Item baylem X ll. a R. de Pinòcha pel viatge que fetz a París am lo dich Johan per lo fach del pariatge e del subsidi pel mandamen de nòstres predecessors.

Item baylem VII d. en gluòys qui foren mes al cossolat.

Item XIIII d. en gluòys lo jorn que jureren li XXX prodòme

 

Soma : XX ll. e IIII s. e IX d. pergozís

 

note de M. H. à l’envers : Trente sixième et dernier feuillet

Ayssò qui s’ensec costet lo cossolat d’adobar

 

Item baylem II s. e VI d. en cha clavels  – Item V s. a Pinsó per sos jornals.

Item VIII d. a dos gorrautz qui aporteren la fusta  – Item en fusta VII s. meynhs II d.

Item baylem a dos recrubidors qui recrubiren lo cossolat e la tor, per lor jornals e per lor messio :  XXII s.

 

Item baylem a dos avocatz XL s. a l’asiza qui fo après la Sen Martí.

Item baylem a quela meyscha  asiza XX s. a Maestre Letgier Barrieyra.

Item baylem a P. lo torier III s. per la messio d’un pregonier que lo seneschalc fetz eschaurelhar, lo quals fo pres per las gens del rey e comandat a gardar a nòstres predecessors.

Item baylem IX s. al Tinhós lo sirven quant Gatinels lo sirvens del cossolat fo sebelhit

Item baylem V s. a Johan de Faure per las clavaduras ‘que’ fetz del cossolat.

 

Soma : C e XV s. pergozís

 

folio 35v (à l’envers)

Item baylem a I prezen que fetz hòm al seneschalc a l’asiza qui fo après la Sen Martí :  XVI s. e I barriel de vi.

Item baylem XXXV s. en tres merlutz fresc  – Item XIII s. en perlitz

Item baylem XXXIIII s. a doas tòrchas de sera qui foren donadas a Maestre W. Vedel, procurador del rey, a l’asiza après la Sen Martí.

Item baylem XVIII d. a Galochier per una eschala qui fo messa al cossolat.

Item baylem XII d. a beure aus sirvens quant adoberen lo cossolat.

Item baylem en I prezen qui fo donatz a Mossen Felip de Greló a l’asiza qui fo aps la Sen Martí ayssò qui s’ensec

Item XXIX s. a VI conilhs e a XII perlitz qui foren donat a Mosen Felyp de Greló a l’asiza d’après la Sen Martí. –  Item XIIII s. e VI d. en I barriel de vi qui·lh fo aychamen donatz.

Item baylem XL s. a Andrieu de Val Reyal, sirven del rey, e als autres sirvens del rey per ostar la ma de las bóstias que Maytre Letgier Barriera e Maytre Arnaut de Verzinas e Bòs de Giraudó e R. de Martí avian fach metre al temps de nòstres predecessors a la ma del rey per depte que lor devia la vila.

 

folio 35r (à l’envers)

Item baylem IIII ll. que costeren XX lhieuras de cera de qué feyz hòm tòrchas al mayor a Nadal a segre las cochas de la vila.

Item baylem LXXV s. qui foren donat a l’asiza qui fo après la Sen Martí, e foren donat li L s. al seylador del seneschalc, e li XXV s. a Maytre Johan de Samatias clerc del seneschalc, per aver las letras de inducias e autres mandamens.

 

Soma : XVII ll. meynhs XII d.

 

Item baylem VI ll. e V s.a B. Faure, bayle d’esta vila, la vespra de Nadal, que·lh porteren B. de Chaumon e Arnaut de Rodes per los trabalhs e los servizis que avia fach al cossolat., item XVIII d. en us gans en q las lor porteren.

Item baylem LX e XV s. a B. Ortic clerc la vespra de Nadal, que·lh porteren B. de Chaumon e Arnaut de Rodes, item XVIII d. en us gans en q los lhi porteren, per sos trabalhs e per los servizis que avia fach al cossolat.

Item baylem VII s. e VI d. a Johan de Faure per adobar los fers dels pregoniers, e per I martel e per I sizel que fetz a yòps del cossolat per enferrar e desenferrar los pregoniers.

Item baylem a Lambert de Sarlat, procurador del cossolat, XX s. la vespra de Nadal de son salari.

 

folio 34v (à l’envers)

Item baylem VII s. e VI d. a P. lo torier per sa sirventia. Item X s. per son toratge, la vespra de Nadal.

Item a Vinhó VII s. e VI d. per sa sirventia. 

Item a Marquafava VII s. e VI d. per sa sirventia.

Item a P. d’Eschiduòlh VII s. e VI d. per sa sirventia.

Item a Galochier VII s. e VI d. per sa sirventia.

Item a Vidal VII s. e VI d. per sa sirventia.

Item a G. lo trompador VII s. e VI d. per sa sirventia.

Item a Amorós VII s. e VI d. per sa sirventia.

 

Soma : XV ll. e VI d. pergozís

 

Item baylem XX s. a I prezen qui fo fachs la vespra de Nadal a Maytre W. Comte escrivà a la cort del seneschalc, e B. de Chaumon e Arnaut de Rodes feyren lo per alcunas actas e alcús servizis que avia fach al cossolat.

Item baylem X[.] s. la vespra de Nadal, que foren donat a Helias de Vallahonor, luòctenen del bayle, per las exequcios e servizis que avia fach al cossolat.

 

folio 34r (à l’envers)

Item baylem XX s. en I prezen qui fo fachs a Maytre P. La Pòrta de l’Albergaria la vespra de Nadal, e portet lo·lh B. de Chaumon e Arnaut de Rodes

Item baylem XX s. en I prezen qui fo fachs a Maytre P. La Pòrta de Talhafer, e B. de Chaumon e Arnaut de Rodes feyren lo.

Item baylem a VI cordós de seda e a V copdes de finbrias a yòps deus penós deus trompadors : XI s.

Item L s. a R. lo penhedor per la fayssó deus dichs penós.

Item costet lo papiers del comtadors : IIII s.

Item una ma e dimieya de papier a la chambra del cossolat : II s. VI d.

Item baylem XVI d. a recurar I fossat que es darreyr la maygó ont es la chaus de la vila, quar l’ayga quorava dedins.

Item baylem XXX ll. de tornés a B. de Marmoyschs, qui anet comprar pòrcs a una fieyra près de Lemòtges a yòps de la charitat del bacó.

Item baylem X s. e VI d. de tornés de champnhe quar eran valoys.

 

Soma IIIIXX e IX ll. e VIII s. e VII[.] d.

 

folio 33v (à l’envers)

Item costet mayschs la charitatz en deniers : XLIII ll. e IX s. VIII d.

Item costet maysch del champnhe VII s., deniers ses mealhas que òm donet.

 

Soma : IIIIXX e VIIII ll. e VIII s. e VIII d. de pergozís.

 

Item baylem XII d. aus sirvens qui porteren los gatges que reden li cossol vielh, e foren portat a Maygó W. de Bru, sia saubut hont son li guatge.

Item baylem X ll. a Archambaut de Verzinas, per lo comanamen de Itier de Chatuel, e dec ne letra que fetz P. Mercier, e es al papier del mayor, las quals lhi foren pagadas per lo depte de son payr en q la vila lhi era tenguda.

Item baylem a Johan de Faure XII s. e VI d., pel rayat del fer que fetz al cossolat en la tor segonda desús, pel comandamen de B. de Chaumon.

Item baylí IIII s. aus sirvens qui penhoreren aqueus qui devian de las acessas del terme de Nadal.

Item costet lo papier s qui fo fach pel mayor : II s. e [..] d.

Item baylí XX s. de tornés a Marquafava quant anet a Sen Johan d’Angeyri pel plach de la Ciptat e de la vila, lo dimercres avan la Sent Alari.

Item IIII s. de tornés a unas sabatas que portet Marquafava pel dich viatge.

 

folio 33r (à l’envers)( 4v

Item XV d. a Galochier per penhoras que avia fach, e Itier de Chatuel fetz los lhi baylar.

Item II s. e III d. a I escrinh qui fo mes en l’archa d’a maygó En W. Bulhfarina per metre letras.

Item VII s. e VI d. a Aymar Albiró notari per una letra que fetz cum Itier del Puòy avia agut C e VIII ll. de la vila pel fach de las fiansas.

 

Soma : XIII ll. e VIII d.

 

Item baylí XXVII s. a B. de Chaumon pels quayres e pel plom qui fo mes en la tor del cossolat adobar, que los pregoniers no se n’yschissan.

Item baylem XL s. a R. de Bernardó per una cayscha nuòva qui fo messa al cossolat a metre letras.

Item baylem X s. a P. lo torier que avian despendut li pregonier en pa, pel comandamen del mayor.

 

Ayssò qui s’ensec costet d’adobar lo portals del Pon

 

Item X s. qui foren baylat a Itier Chatuel e Arnaut Boet, li qual foren baylat al maytre de la òbra.

 

folio 32v (à l’envers)

Item XX s. que pres Arnaut Boet per la òbra del portal del Pon.

Item baylem a Dosset lo charpentier per adobar lo solier del cossolat : V s.

Item maysch III s. meynhs II d.en ma e en fusta.

Item maysch XI s. e VIII d. en fusta e en claveus.

Item baylí XXIII s. a Maytre G. de Bòrn per far las letras del tractamen de la Ciptat e del Puòy, e per autras chauzas que avia fachas pel cossolat qui se montavan aytan.

Item baylí XV s. a Maytre R. de Bru quant anet a Sen Chastier requerre I layró, per que Baffetz fo pres per la chapa, de qué era acusatz, que lo dich layr avia panada, per q lo layr fo pendutz e Baffetz absoutz.

 

Soma : VIII ll. e IIII s. e VI d.

 

Item baylí XVIII d. a una ma de papier que tramesí al cossolat per Galochier.

Item baylí V s. a P. lo torier per pa aus pregoniers, e Itier Chatuel fetz los lhi baylar.

Item baylí X s. aus sirvens quant penderen lo layró que Baffetz fetz prenre a S. Chastier.

Item V s. a còrdas am qué fo pendutz.

 

folio 32r (à l’envers)

 

cette page reprend mot pour mot celle du folio 33r. ; tous les articles en sont barrés, avec la note en marge : en autre luòc es.

 

folio 31v (à l’envers)

Item V s. aus sirvens qui forvireren una femna qui avia nom La Peyronauda.

Item baylí IIII s. e VI d. a Pinsó per I trau que mes en Bladarias per sostener lo cubertitz qui chaya.

Item baylí IX d. en una lhieura de chandelas quant fo questionat l’òms que Baffet fetz prenre a Sen Chastier e sos companhs.

Item baylí II s. e III d. que costeren aquilh de penhorar qui no volian pagar aquò que devian de las acessas.

Item baylí XIX d. que costeren de penhorar aquilh qui devian daus esgartz, VII que n’i avia.

Item baylí X s. a Sabató lo sirven d’anar citar los cossols de Sen Loy davan Maestre Andrieu Ros pel plach que la vila a am lor.

Item baylí VIII ll. de tornés a Steve de Maytre Jouan quant anet a Sen Joan d’Angeyrí, lo dimenc que preveyr prenden lor careme, per lo plach de la ciptat e de la vila.

Item costeren IIII s. tornés de champnhe, VI d. per lhieura.

Item costet XX s. e VIII d. lo rocís que menet de logier.

 

Soma : VIII ll. e XI s. e IIII d.

 

folio 31r (à l’envers)

Item ‘baylí’ III s. a Galochier quant garderen al cossolat lo layró qui fo tornatz de pendre quar s’era apelat.

Item baylí VII d. que costet I mandamen qui venia a Mayac a Helias Chavantona que determinès[4] d’aquel meysch layró qui s’era apelatz si s’era be apelatz o no.

Item agen li sirven V s. per I layró francés que forvireren.

Item baylí IIII s. aus sirvens qui garderen l’avandich layró qui fo tornat de pendre quar s’era apelat, e garderen lo jos al cossolat per alcun temps quant las gens del rey parlavan soven am luy.

Item baylem XXII s. a doas bóstias de gingibrat qui foren dadas a Mossen Felip a l’asiza de Careme, e Arnaut Boet e Arnaut de Rodes e R. de Giraudó feyren o baylar per los fachs que lo cossolat avia a delhieurar davan luy.

Item baylí a Helias Seguí XXII ll. e X s. per las raubas daus sirvens.

Item baylí XXIIII s. a I prezen qui fo fachs al seneschalc de pa e de vi a l’asiza de Careme.

Item baylí II s. aus sirvens qui velheren lo layró qui murit en la tor

Item baylí XXV s. e VI d. de tornés a I mandamen qui fo empetratz a l’asiza de Careme pel fach daus murs ; Itier Chatuel l’empetret.

 

folio 30v (à l’envers)

Item baylí XXV s. a Marquafava que anet a Paracol pel plach de la vila e de la Ciptat, per sa messio e per alcús jornals que·lh devi’òm d’avan pel cossolat.

Item baylí XVIII d. a I garsó qui fetz la fòssa en Escòrnabuòu a l’avandich layró, qui fo tornatz de pendre quar s’era apelatz, e murit en la tor.

Item baylí X s. aus sirvens qui·l sebeliren, e·l feyren portar lo dich layró sobre I ane.

Item baylí V s. tornés a Maytre R. de Bru que avia manlevat en lenhat e en còrdas, e a pagat l’ane qui portet lo dich layró en Escòrnabuòu.

Item pagiey L ll. ‘tornés’a maytre Letgier Barrieyra per gran soma de deptes que·lh devia la vila, e Johan de Chaumon receup las per luy, e avem ne letra que fetz P. Merciers

 

Soma : IIIIXX e XI ll. e XIIII s. XV s. e II d. pergozís.

 

Item baylí XXIIII s. a I prezen qui fo fach a Maestre Andrieu Ros en careme pel plach de Sen Loy que aviam davan luy

Item baylí II s. e VI d. a Hugó de Jolia per los sayels de la letra de la acessa de las bóstias que R. de Pinòcha avia acessadas.

Item pagí LX s. a Steve de Sudor del procès qui fo fachs del fach de Sen Loy qui se sec davan Maytre Andrio Ros.

 

folio 30r (à l’envers)

Item baylí XII d. aus trompadors per la jalina qui lor fo deguda lo Dimart Gras.

Item agen li sirven del cossolat II s. e VI d. de penhorar per alcús deptes que devi’òm a la vila.

Item baylí a Johan [Dòpcha] sirven del rey II s. VI d. d’un mandamen que fetz de part Mossen Felip jutge del rey pel layró qui fo sebelhitz en Escòrnabuòu, e R. de Giraudó fetz los lhi baylar.

Item baylí a Lambert de Sarlat per comandamen del mayor e dels cossols VI ll. e XV s. qui·lh eren degudas per sos salaris de termes passatz, e avia ne letra, la qual lo màyer cobret qui fo cancellada.

 

Soma : XI ll. VII s. e VI d.

 

Item baylí XL ll. tornés a Arnaut Boet y a Maestre G. de Bòrn quant aneren a París el parlamen qui fo a Rampalm pel plach de la vila e de Mossen Archambaut e del comte, e per autras letras empetrar, e porteren valoys ; item costeren li valoys de champnhar XX s. tornés, a VI d. per lhieura.

Item baylí IIII s. que costet sera vertz quant foren seyladas  las procuracios que porteren Arnaut Boet e G. de Bòrn en Fransa.

Item baylí V s. aus sirvens de forvirar una femna.

Item baylí XX s. a Hugó de Jolia de far la letra de l’acessa de las bóstias

 

folio 29v (à l’envers)

Item baylí al mayor L ll. per son salari, e la molher Bòs de Manha pres las XLII ll. per luy, e lo seus clers pres las VIII ll. lo jorn del divenres [a..at][5]

Item ac mayschs lo màyer L ll. per son salari.

Item baylí la vespra de Paques XL s. aus sirvens, V s. a chascú, pel comandamen de R. Giraudó e d’Archambaut La Chapela, per lor proferta qui lor es deguda e qui lor es acondumada.

Item baylí XL s. e VI d.pergozís a I prezen qui fo fach a Mossen W. de Ventenat, commissari del rey pel subsidi de la guerra de Flandres, la semmana aps Paques, pel comandamen dels cossols.

 

Soma : V[.]XX e XVI ll. XIIII s. e VI d.

 

Item baylí XVI s. a Helias Teyschendier per la procuracio que avia de gran temps de tener los jorns en la cort del official per la vila.

Item baylí IX ll. e X s. a Maytre P. Lo Picart, maytre de la òbra deus murs, per si e per sos companhós, pel bastimen de la òbra deus murs.

Item baylí al dich Maytre P. Lo Picart, maytre de la òbra deus murs : LX s.

Item baylí a G. Marquafava XX s. per sos jornals, pel comandamen del mayor, la vespra de Paques, que·lh devi’òm per alcús viatges que avia fach per la vila.

 

folio 29r (à l’envers)

Item pagiey a Maystre R. de Bru, jutge del cossolat, XX ll. de pergozís, per parselas, de son salari ; item VI ll. de tornés, item IIII ll. de tornés, item XX s. de pergozís.

Item baylí a Marquafava XXV s. de tornés quant anet a París, que portet letras a Arnaut Boet e a G. de Bòrn qui eran lay. Item unas sabatas qui costeren V s. de tornés.

Item baylí XII d. a P. lo torier per pa aus pregoniers.

Item baylí VII s. de sebelhir la femna que trobet hòm penduda a Sen Gòrgi, que n’agen li sirven e li garsó qui la porteren.

Item baylí aus sirvens X s. per penhorar aqueus qui degen de las acessas el terme de Paques.

 

Soma : XLIX ‘[L][6] ll. e XI s. e VI d.

 

Item baylí XII d. a doas femnas qui porteren la terra a la òbra deus murs, per comandamen de B. de Chaumon.

Item baylí X s. a Itier de Chatuel, qui los baylet a Maystre P. La Pòrta de Talhafer quant fo am nos per lo fach del subsidi que demandava Mossen W. de Ventenat.

Item baylí IX s. a Jacme de Metge y a W. Lo Rey, rochiers, y I efan qui los servia quant leveren la quayria a yòps deus murs, lo diguòs avan la S. Jòrgi.

 

folio 28v (à l’envers)

Item baylí L s. de tornés a Archambaut La Chapela, qui foren baylat a l’oncle del seneschalc per la comissio de Mossen Steve La Ròcha e de la molher N’Arnaut Chatuel que avian empetrada contra la vila.

Item baylí a P. La Vila, notari, XXX s. que·lh devi’òm d’escriptura.

Item baylí V s. per pa aus pregoniers qui eran pres en la pregó del cossolat, e P. lo toriers ac V pres los.

Item baylí X d. a una lhieura de chaud[7] que agen mestier al cossolat.

Item baylí X s. de tornés a la molher Vidal lo sirven quant Vidals anet a París am Arnaut Boet e am Maestre G. de Bòrn pel fach de la vila.

Item baylí III s. e IIII d.aus sirvens quant agen penhorat alcunas gens pel talh daus murs.

Item baylí LX s. a Maytre P. Lo Picart, maestre deus murs, per la dicha òbra.

Item baylí X s. a la molher de Marquafava quant lo màyer e li cossol lo tramezen a París am letras que portet a Arnaut Boet pel fach de la vila.

Item baylí II s. e VI d. a P. lo torier per pa aus pregoniers.

Item baylí II s. e VI d. aus sirvens per alcunas chauzas que avian fach al cossolat de questionar hòmes.

 

Soma : X ll. e IX s. e II d.

 

folio 28r (à l’envers)

Item baylí IIII ll. a Maytre P. Lo Picart, maestre deus murs, la vespra de la Sen Gòrgi, per la dicha òbra.

Item baylí VII s. e IX d. aus hòmes y a las femnas qui deschaussaven la peyriera al fossat e trayan la peyra a la òbra deus murs.

Item baylí en menuda manòbra qui obravan al fossat ont hòm traya la peyra peus murs : VI s. e VI d.

Item baylí X ll. a’N Bòs de Giraudó, y avia ne letras que parlavan de XLVI ll., e lo mayor cobret las e foren cancelladas.

Item baylí III s. a P. lo torier per pa aus pregoniers.

Item baylí XI s. e VI d. de V taulós e de tres quartz de sendat que mes hòm aus penós de las trompas, e B de [Mercier] vendet lo.

Item baylí a menuda manòbra qui obravan en la peyrieyra, y a las femnas qui portavan la terra : VII s. e III d., pel fach deus murs.

Item baylí LX s. a Maytre P. Lo Picart, maytre daus murs, per la dicha òbra.

Item baylí XXX s. de tornés a Maystre Arnaut del Sòl quant anet al Mon de Doma per la comissio de Maestre Helias de Lhieuró sobre l’e[…]art que lo reys nos fazia en la juridiccio.

 

folio 27v (à l’envers)

Item baylí XII s. a Maytre P. Lo Picart, maytre deus murs, per I motó qui lor fo promés e degutz de conduma a las Roazórs, per razó de la dicha òbra.

Item baylí VI s. a dos hòmes qui trayan la peyra del fossat a la òbra deus murs, qui lor eran degut per lor jornals.

Item baylí XII s. e VI d. a P. Sabatier lo sirven per que citès los cossols de Sen Loy que vengessan procedir al plach que an am la vila davan Maestre Andrio Ros, y eran autra vetz deffalhit.

Item baylí II s. e VI d. al messatge qui anet am Arnaut del Sòl al Mon de Doma per la comissio de Maestre Helias de Lhieuró.

 

Soma : XXII ll. e VI s. e VI d.

 

Item baylí XII d. a I clerc qui fetz escriptura al papier del comtador.

Item baylí V s. a P. lo torier per pa aus pregoniers.

Item baylí XXX s. a Maestre P. Lo Picart, maetre deus murs, per la dicha òbra.

Item baylí V s. a P. lo torier per pa aus pregoniers.

Item baylí a Galochier lo sirven XVIII d. de comandar lo gach quant Mossen Letgiers e Mossen [Steve] foren chavalier.

Item baylí X s. a Arnaut del Sòl per son salari quant anet a Mon de Doma per la comissio de Maestre Helias de Lhieuró.

 

folio 27r (à l’envers)

Item baylí XIII s. e VIII d. , lo dimercres avan la Pantacòsta, a menuda manòbra qui obravan en la peyriera del fossat per la dicha òbra deus murs.

Item baylí, en VIXX e una lhieura de cera, XVIII ll. e III s. de tornés, qui foren prezas per la cort de Mossen Litgier e de Mossen Steve La Ròcha chavaliers, de las quals VIXX e una foren donadas las IIIIXX en tòrchas aus chavaliers, e de las XLI fezem tòrchas al cossolat per far los gachs qui foren fach maynhtas vetz per la gran moteza dels gen qui eran en la vila.

Item baylí IIII s. a I peyrier qui estet dos jorns a dobar lo portal de Bocharia.

Item baylí a Jacme de Metge y a W. Lo Rey, rochiers, y a I hòme qui los servia al fossat per trayre la peyra del murs : VI s. e VI d.

Item baylí IIII d. a Galochier, quant Mossen Litgier fo chavalier, que anet dire aus ostaliers que òpte que agessan no portessan armas per vila.

 

Soma : XXVI ll. e XVII s. e IX d.

 

Item baylí XV s. a Johan de Faure per adobar las chadenas de la vila que son per las charrieyras e peus portals.

Item baylí II s . VI d. a I cròc de fer qui fo mes per tendre la chadena de l’Albergaria.

Item bayliey IX s. meynhs II d. per plom e per fer a metre en las dichas chadenas de la vila.

 

folio 26v (à l’envers)

Item baylí XVIII s. e IX d. a la manòbra qui obrava en la peyrieyra del fossat, la vespra de la Pantacosta, per la òbra deus murs.

Itam baylí VIII s. e VI d. a IIII rochiers qui obravan en la peyrieyra del fossat per la dicha òbra.

Item baylí XVIII d. a Vidal lo sirven, que begen quant feyren lo gach lo ser que fetz hòm los chavaliers.

Item Baylí a P. de Melòya, portier de l’Agulharia, IIII s. e IX d. que begen li sirven quant garderen la pòrta Agulharia lo ser que fetz hòm los chavaliers.

Item baylí a Jacme de Metge rochier, per si e per sos companhós qui obravan en la peyriera a la òbra deus murs : XVI s. VI d.lo dulús aps la Pantacòsta.

Item baylí VIII s. e VI d. aus rochiers qui trayan la peyra, lo dissabde aps la Pantacòsta, a la dicha òbra.

Item baylí a Maestre P. Lo Picart, maestre deus murs, LX s., lo dulús après la Trinitat, a la dicha òbra.

Item baylí VIII s. e VI d. aus rochiers y a la manòbra qui trayan la peyra, lo dulús après la Trinitat, a la òbra deus murs.

Item baylí a Foschier de Clavel XVIII s. per far las tòrchas qui foren donadas a Mossen Litgier y a Mossen Steve La Ròcha , e a far lo gach.

 

Soma : VIII ll. e XI s. e IIII d.

 

folio 26r (à l’envers)

Item baylí XVII s. e VIII d. a quatre rochiers y a doas femnas qui trayschen la peyra al fossat, la vespra del Còrs de Dieu, a la dicha òbra deus murs.

Item baylí X ll. e VI s. a B. de Chaumon, per XII sestiers de sivada qui foren donat a la festa deus chavaliers, sò es assaber VI al comte e VI a Mossen Letgier Barrieyra, lo quals Mossen Litgier avia comtat al cossolat XX ll. de tornés de pensio que·lh devi’òm a tota sa vita, a avia ne letra que redet e fo cancellada.

Item baylí XX ll. al prior deus Frayrs Predicadors, que·lh foren degudas a Nadal per la renda que·l cossolatz deu al comte.

Item baylí XIII s. e IIII d. a IIII peyriers y a la gen qui trayan los quayres vielhs del fossat, lo dissabde avan la Sen Memòri, per la òbra deus murs.

Item baylí VI s. e VI d. aus peyriers qui obravan en la peyriera, l’endemà de la Sen Memòri, a la dicha òbra.

Item baylí X s. d’adobar lo portal de Talhafer qui era en gran perilh.

Item baylí a aquel qui ac l’encan XIII s. per vendre los gatges del talh deus vielhs murs que avian fach nòstre predecessor.

Item baylí V s. a P. lo torier per pa aus pregoniers, lo dimercres après la Sen Memòri.

Item baylí a Lambert de Sarlat LX s. tornés quant anet a Sen Johan d’Angayri pel plach del cossolat e de la vila, lo duguòus aps la Sen Memòri.

 

folio 25v (à l’envers)

Item baylí VI s. e IIII d. aus rochiers qui trayan la peyra del fossat a yòps deus murs, lo duguòus aprep la Sen Memòri.

Item baylí V s. aus sirvens de forvirar tres putas de [...]

 

Soma : XXXVIII ll. e VIII s. meynhs II d.

 

Item baylí aus rochiers y a l’autra menuda manòbra, per dos jorns, XIII s. e VIII d., lo dissabde aps la Sen Memòri.

Item baylí V s. a W. de Bru quant anet a Belveer per cobrar letras clauzas que dizi’òm que·l procuradres del rey avia aportat de París.

Item baylí XXIII s. , sò es assaber IX s. en pa e XIII s. en I barriel de vi, de q fetz hòm prezen al seneschalc a l’asiza d’aps la Sen Memòri.

Item baylí a P. lo torier V s. per pa aus pregoniers, lo dimercres avan la S. Bernabè.

Item baylí I d. de l’anhel, qui valia XXII s. VI d. tornés, per la copia de la letra de la renunciacio del subsidi que agem deus cossols de Bragayrac qui la aporteren de París, e fo baylada a Mossen W. de Ventenat.

Item baylí aus rochiers qui obravan aus fossatz IX s. e IIII d., lo dimercres avan la Sen Bernabè, per òbra deus murs.

Item baylí XXX s. a Maestre P. Lo Picart, maestre deus murs, lo duguòus avan la Sen Bernabè, per la dicha òbra.

 

folio 25r (à l’envers)

Item baylí aus rochiers, per la meyscha òbra, IX s. VIII d., lo duguòus avan la S. Bernabè.

Item baylí a quatre rochiers IX s. VIII d., lo dissabde avan la S. Bernabè, per la dicha òbra.

Item baylí aus rochiers IX s. VIII d., lo dulús avan la S. Bernabè, per la dicha òbra.

Item baylí a Maestre P. Lo Picart C s. meynhs XII d., lo dulús avan la S. Bernabè, per la dicha òbra.

 

Soma : XII ll. e II s. e III mealhas.

 

Item costet tota la charitatz de la Pantacòsta : C e XVIII ll. VIII s. e III d., rebatut la renda del pa e daus deniers que paget hòm lo jorn de la Pantacòsta al prat, e costa tant entre tot :

 

Soma : C e XVIII ll. e VIII s. e III d.

 

Item baylí IIII s. a P. lo torier per pa aus pregoniers, la vespra de la S. Bernabè.

Item baylí aus rochiers IX s. e IX d., la vespra de la S. Bernabè, per la òbra deus murs.

Item baylí IX s. e IIII d. a quatre rochiers, lo duguòus aprep la S. Bernabè.

Item aquel meysch jorn baylí XII d. a I hòme qui portava la grava.

Item baylí aus rochiers XIX s. e IIII d., lo dissabde aps la Sen Bernabè.

Item baylí X s. aus sirvens qui avian ajornat e destrech alcús d’aquels qui devian trametre los sirvens, e lo màyer fetz los lor baylar lo diumenc après la Sen Bernabè.

 

folio 24v (à l’envers)

Item baylí  al bayle B. Faure X ll., lo dissabde aps la Sen Bernabè, per los trabalhs e per los servizis que avia fach a la vila.

Item baylí a Lambert de Sarlat XXVI s. e VI d. que·lh devi’òm del logier del rocí e d’argen que avia manlevat quant anet a Sen Johan d’Angeyri pel plach de la Ciptat e de la vila.

Item baylí a Helias Pòrta V s. que begen li companhó sirven quant garderen la pòrta de l’Albergaria quant Mossen Litgier e Mossen Steve foren chavaliers.

Item baylí a’N Lambert de Sarlat XXV s. quant anet a Bragayrac sopplegar e requerre al seneschalc que nos avia mes tròp breu jorn de trametre los sirvens en lo òst, que lo nos alongès.

 

Soma : XV ll. e X s. meynhs II d.

 

Item baylí XIII s. e VI d. a VI obriers qui talhaven la peyra al fossat, a la òbra daus murs.

Item baylí XX s. a Jaufre lo peyrier, companhó de P. Lo Picart, per l’òbra deus murs.

Item baylí XX d. a una ma de papier que portet hòm al cossolat, lo dimartz aps la Sen Bernabè.

Item baylí X s. aus sirvens quant manderen las gens que fezessan los sirvens per anar a Bragayrac per la guerra de Gasconha.

Item baylí XVI s. e II d. aus rochiers e a la manòbra qui portavan la peyra e la grava, lo dimercres aps la Sen Bernabè.

Item baylí X ll. a Maytre P. Lo Picart, maytre deus murs, lo dimercres aprep la Sen Bernabè, a yòps de la dicha òbra.

 

folio 24r (à l’envers)

Item baylí XX ll. al Comte, lo dimercres avan la Sen Johan, que·lh devia lo cossolat de la Sen Johan qui venia de renda del cossolat, de qué avem letra que fetz P. La Vila.

Item baylí VII d. e mealha aus gorrautz de portar la pòrta del engenh de la Lemotgana.

Item baylí XX d. en la letra que agem del Comte com el avia receubut XL ll. del terme de Nadal e de Sen Johan.

Item baylí aus rochiers e aus obriers autres deus murs, lo duguòus avan la Sen Johan, XIX s. e IIII d.

Item baylí X s. aus sirvens de sosterrar[8] una femna condempnada.

 

Soma : XXXV ll. e III s.

 

Item baylí XIII s. aus rochiers, lo dissabde avan la Sen Johan, per la dicha òbra.

Item baylí V s. a P. lo torier per pa aus pregoniers, la vespra de la Sen Jouan.

Item baylí VIII s. e VIII d. aus rochiers, la vespra de la Sen Johan, per la òbra daus murs.

 

Aysso qui s’ensec costet la festa de la Sen Johan :

XL s. aus sirvens, a chascú V s. – Raus : XVIII d. – XI s. garlandas.

 

folio 23v (à l’envers)

Al Duc de La Lemotgana : X s. – Al Enpeyrador de Verdú : X s. – Al Rey del Pon : X s.

A l’Abat de Sen Silà : V s. – Al Marqués de Raynuòva[9] : V s.

 

Itam baylí aus [. ocheadors][10] de la òbra dels murs, lo dimercres aps la Sen Johan : VI s. VI d.

Item baylí II s. a Arnaut de Boet per palas quant la trenchada de l’Ayla fo facha.

Item baylí V s. aus sirvens, lo duguòus aps la Sen Johan, per servizis e alcunas autras chauzas que avian fach aus murs.

Item baylí a P. Lo Picart e a sos companhós X ll. e X s., lo dulús aps la S. Johan, per la òbra dels murs.

Item baylí a P. lo torier V s. per pa aus pregoniers, lo dimartz aps la Sen Johan.

 

Soma : XVII ll.  VII s. e VIII d.

 

Item baylí V s. a P. lo torier per pa aus pregoniers, lo dimercres aps la obtava de S. Johan.

Item pagí LX s. a Maytre G. de Bòrn, de XXXVI jorns del logier del rocí que menet a París.

Item baylí XX d. en una ma de papier que tramezí al cossolat.

Item baylí VI s. e IIII d. a B. de Chaumon per plom que baylet a yòps de la darrieyra tor del cossolat.

 

folio 23r (à l’envers)

Item baylí XXXII s. tornés per la còta d’Andrio de Val Reyal, banayrier daus sirvens que tramezem en la òst.

Item baylí LXX s. tornés  a  Aymeric del Chancel e a son companhó sirvens qui eran vengut ab I mandamen que lo cumenals anès en la gerra.

Item baylí a P. lo torier per pa aus pregoniers, lo jorn de la S. Cristòfol, VI s.

Item baylí XII d. a Galochier per far exequcio contra los rebelles de far los sirvens.

Item baylí III s. e V d. aus sirvens del cossolat de penhorar los rebelles qui no volian far los sirvens a anar en la guerra.

Item baylí II s. VI d. a I sirven del rey de penhorar los rebelles.

Item bayí X s. a dos sirvens qui vengen de Salvaterra, que hòm lor baylès maysch X s. de tornés per chascun sirven.

‘Item baylý VIII d. en papier.’ (rajouté dans l’interligne d’une autre main)

 

Soma : XI ll. e IIII s. e I d.

 

Ayssò qui s’ensec costet lo murs am la tor.

 

Item baylí a [Aymeric] Saló y a P. del Puey, rochiers, XXX s. per trayre quayrs a la òbra de la tor e deus murs.

Item baylí, lo duguòus aps la obtava de S. Johan, a tres bèstias y a [..cheadors][11] XX s. e VIII d. a yòps de la dicha òbra.

 

folio 22v (à l’envers)

Item baylí XLIIII s. e VIII d. a menuda manòbra y a rochiers per la dicha òbra.

Item baylí a Jacme de Metge y a Guionet Alem, rochiers, XXX s. per trayre II cens quayrs.

Item baylí XII d. a I hòme qui charget I jorn las bèstias de grava.

Item baylí II s. e II d. per dinar aus messatges qui meneren [I] jorn quatre bèstias qui porteren grava.

Item baylí X d. a quatre palas. –  Item baylí III s. a IX paniers.

Item baylí a G. del Jarric X s. per sos jornals que fetz a far la deschaussa de la tor.

Item baylí XII d. a doas femnas qui porteren terra I jorn.

Item baylí II s. e IIII d. a I rochier per I jorn.

Item baylí a P. Bonabocha XVII s. per XVII quayrs qui foren mes a claure lo mur de Pòrt de Graula qui era chaygut al Pòrt de Graula.

 

Soma :  VIII ll. e II s.  VIII d.

 

Item baylí XX s. a I faure de far las ponchas de las pichas als rochier, a la òbra deus murs.

Item baylí  al logier de VI seytas de fer V s. [V]III d. per gran temps que hòm las avia tengudas en la dicha òbra de la vila.

 

folio 22r (à l’envers)

Item baylí a P. Bonabocha XX s. per son salari, qui de tot jorn ordena la manòbra, e te lo comte d’aqueus qui òbren, e recep lo comte de la quayria, e a cura de l’aremanen[12] de la òbra.

Item baylí XXX s. a P. Lo Picart per degastar tres cens quayres de la dicha òbra.

Item baylí a P del Puòy y a Jacme de Metge, rochier, LX s. per levar tres cens quayres a yòps de la dicha òbra.

Item baylí X s. a B. del Jarric per sos jornals, sò es assaber per X jorns que avia estat en la dicha òbra.

Item baylí XVII s. e IIII d. a quatre rochiers qui foren en la dicha òbra per dos jorns.

Item baylí V s. e IIII d. pel logier de VII seytas de fer qui eran estadas necessàrias a yòps de la dicha òbra.

Item XXX s. a P. Bonabocha per son salari, e Itier Chatuel baylet los lhi per IIII[13]

 

Remenbranssa sia que la vespra de la Sen Jacme e de Sen Cristòfol s’acomteren li maytre deus murs q·lh avian agut del jorn que comenseren a basar los murs e la tor devès los Plantiers sayque aquesta data : XL e III ll. de pergozís ‘part aisò que avian agut davan’, testimòni R. de Pinòcha. Item ac maysch P. Lo Picart per la dicha òbra C s. tornés, de la ma R. de Pinòcha.

 

Soma : LIX ll. e III s.

 

folio 21v (à l’envers)

Aysò qui s’ensec y’ey pagat aus merchadiers de lor part de las bóstias.

 

Item baylí a Robbert de Boet VIII ll. tornés. – Item L s. de tornés. – Item V s. de tornés.

‘Item ac maych C s. de tornés de la ma de R. de Pinòcha, testimòni Rampnulpf de Bodí.’[14]

Item baylí a P. de Gacha, per nom de Mossen Steve de La Ròcha, per dos mes : XXII s. tornés.

Item baylí a B. Vinharier, per nom de Helias de Malfre : X s. tornés.

Item baylí a la molher Rampnolf de Bodí III ll. e X s. pergozís, que·lh tramezí per lo filh qui fo Olivier de Boet.

‘Item bailiey a Rampnolpf de Bodí, per la ma de R. de Pinòcha, IIII ll. tornés1

Item baylí a R. de Martí XX s. pergozís. –  Item LX s. tornés. – Item X s. pergozís. – Item XL s. tornés. –  Item X s. pergozís. –  Item XX s. tornés. –  Item XL s. tornés. – Item lhi baylet Itier de Chatuel C s. pergozís per IIII.

Item baylí a P. de Jolia [trou] s. pergozís.

Item a Rampnolf de Bodí y a R. de Martí y a Robbert de Boet, lo duguòus après la miey-aost, XXI ll. tornés que prezen de la ma R. de Pinòcha per nom de IIII, per la lor perda que avian en las bóstias, ostra la soma desús escrieuta que an aguda.

 

Soma [raturé et barré illisible] Soma LXXVIIII ll. VIII s. IX d. pergozís

 

folio 21r (à l’envers)

Item baylí a P. Lo Picart per lo preffach del mur XXXII s. tornés.

Item baylí al dich P. LXVIII s. tornés.

Item baylí al dich P. Lo Picart VIII ll. e VII sx. tornés per lo dich preffach.

Item baylí al dich P., de degastar C e L quayres : XII s. tornés.

Item baylí VIII s. tornés a dos sirvens qui vengen de l’òst enfòra encontra la vila[15], am mandamen del seneschalc, per demandar maysch argen a yòps deus sirvens de la vila qui eran en la òst, per chascú X s. tornés, ostra los XL s. tornés que chascús deus dichs sirvens de la vila qui eran en la òst avian agut.

Item baylí a Lambert de Sarlat X s. de tornés per sos jornals que avia estat a Salvaterra.

Item baylí a B. de Margayró, rochier, III s. de pergozís per la òbra deus murs.

Item baylí a P. lo torier V s. per pa aus pregoniers.

Item baylí a’N Bòs de Giraudó, lo dimartz après la Sen Laurens, IIII ll. tornés per lo depte en q la vila lhi era tenguda, en mayor soma en letras, e foren cobradas e cancelladas.

Item baylí a P. Lo Picart, lo dimartz aps la Sen Laurens, IIII ll. tornés per la òbra deus murs.

Item baylí a Jacme de Metge y a Guionet Lo Bretó, rochiers, aquel meysch jorn, XXIIII s. tornés per la dicha òbra.

Item baylí, lo dissabde aps la Senta Maria de miey-aost, a W. de Bòsmaurí comandador de la òbra, per VI jorns passatz : VI s. tornés.

 

folio 20v (à l’envers)

Item baylí a P. del Puòy y a sos companhós rochiers, aquel meysch jorn, XXIIII s. tornés per la dicha òbra deus murs.

Item baylí al logier de seytas de fer, aquel meysch jorn, a yòps de la peyrieyra : II s. e VIII d. pergozís.

Item baylí a P. Lo Picart, aquel meysch jorn, IIII ll. tornés.

Item baylí a P. Bonabocha, aquel meysch jorn, per son salari : XVI s. tornés.

 

Soma : XXXVIII ll.  XIII s. e VIII d.

 

Item baylí a Lambert de Sarlat XX s. tornés per lo viatge que fetz a Salvaterra

Item baylí, lo duguòus aps la Senta Maria de miey-aost, a Guionet y a Steve Saló rochiers, per lor e per lor companhós, XXIIII s. tornés per trayre la peyra deus murs.

Item baylí pel logier de seytas [e de] malhs II s. e VIII d. tornés, a-y-òp de la dicha òbra.

Item baylí aus dichs rochiers, per trayre la peyra a-yòps de la dicha `obra : XII s. e II d. pergozís.

Item baylí a P. Lo Picart, aquel meysch jorn, per la òbra deus murs : IIII ll. tornés.

Item baylí al dich P. per degastar dos cens quayres : XVI s. tornés.

Item baylí a I clerc qui escrieus el papier del comtador alcuna chauza : XII d.

 

folio 20r (à l’envers)

Item baylí a P. del Puey rochier, pel logier de malh e de saytas de fer : XVI d. pergozís.

Item baylí a dos rochiers qui trayan peyra menuda, fòrs de preffach, dos jorns : VIII s. e VIII d.

Item baylí a W. de Bòsmaurí per son logier de VI jorns : VI s. tornés.

Item baylí a P. Bonabocha per son salari : X s. pergozís.

Item baylí a Jaufre Aumon peyrier X ll. pergozís, lo dimart aps la Sent Iriey[16], per si e per sos companhós, per la òbra deus murs.

Item baylí a P. del Puey y a sos companhós rochiers, lo jorn de la Decollacio de Sen Johan, XIX s. e VI d.per trayre la peyra a la òbra deus murs.

Item baylí, quant lo màyer anet a Puòy Guilhem am IX companhós a chaval parlar am Mossen Amfós per las grans bezonhas de la vila, X ll. de tornés a B. de Chaumon per far la despessa.

 

Soma : XXXIIII ll. e VIII s. e VI d.

 

Item baylí a W. de Bòsmaurí V s. per sos jornals que avia fach a la òbra deus murs, lo dimartz aps la Decollacio de Sen Johan Babtista

Item baylí aquel meysch jorn a P. del Puey y a sos companhós rochiers : XXX s., per la dicha òbra deus murs. 

Item baylí pel logier de saytas e d’un malh aus dichs rochiers : VI s. e VI d.

 

folio 19v (à l’envers)

Item baylý, lo gorn de la Sagra del Mostier, a P. del Pòy e a sos companhós rochier XXX s.

Item baylý pel logier de saytas e de I malh au dich rochiers : III s. e VIII d.

Item baylí a W. de Bòsmaurí XV d. per sos ‘I’ jornals.

Item baylí a la molher Andrieu de Val Reyal ‘lo banairier’ X s. peus gatges del dich Andrio.

Item baylí al clerc de G. de Bòrn XXX s. que·lh devi’òm pel viatge que fetz a París.

Item baylí XV s. a Arnaut de Rodes, la vespra de la Senta Crotz de vendempnhas, pel comandamen del mayor, deus quals XV s. baylet lo dich Arnaut de Rodes V s. al pa aus pregoniers, e X s. a la molher Lambert de Sarlat peus gatges del dich Lambert quant era a Salvaterra.

Item baylí XXX s. a P. del Puòy y a sos companhós rochiers per trayre V cens quayres, que agen a redre per certana soma a preffach, e lo màyer fetz los lor baylar, lo jorn de la Senta Crotz, per la òbra deus murs.

Item baylí II s. e VIII d. a aqueus meyschs rochiers pel logier de VII seytas e d’un malh de dos jorns que hòm lor devia.

Item baylí a Guionet lo rochier II s. e II d. per VII jorns que pessiet peyra.

Item baylí X ll. a Jaufre lo peyrier, per si e per sos compahnós, lo jorn de la Senta Crotz, per la òbra deus murs.

 

Soma : XVIII ll.  VI s. e III d.

 

folio 19r (à l’envers)

Item baylí XV d. pel logier d’un jorn de W. de Bòsmaurí qui mandava la manòbra a la dicha òbra deus murs.

Item baylí XL s. a P. Bonabocha, lo jorn de la Senta Crotz, per sos jornals.

Item baylí XII d. e mealha a la manòbra qui clauzen I pas qui era entre lo mur vielh e lo mur nuòu.

Item baylí II s. e VIII d. per I pic que compret hòm per la dicha òbra deus murs, que deu redre P. Bonabocha.

Item baylí a Jaumardó III s. de tornés de jornals que avia fach en la chambra de cossolat e de fusta que y mes.

Item baylí a P. de Quatre Vilas e a sos companhós, per degastar V cens quayres : L s., lo dimartz aps la Senta Crotz, per la òbra deus murs

Item baylí a quatre rochiers XVI s. del segon preffach, per quatre parelhs de chaussas, e fetz la letra del prefach Helias Bru filh d’En Itier.

Item baylí XVI d. aus dichs rochiers pel logier de VII seytas  e d’un malh d’un jorn.

Item baylí V s. a I clerc qui escrieus lo papier del mayor la una partida.

Item baylí LX s. a P. del Puòy rochier, per si e per sos companhós, per lo preffach de XII cens quayres que avi’òm a redre per mayor pretz, e baylí los lhi lo duguòus après la Senta Crotz.

 

folio 18v (à l’envers)

Item baylí XXXVII s. de tornés a la molher Andrieu de Val Reyal, banayres[17] deus sirvens, lo divenres aps la Senta Crotz, e En R. Giraudó fetz los lhi baylar pels gatges de dich Andrieu.

 

Soma : XI ll. e VII s. e III d. mealha

 

Item baylí XII d. per palha aus pregoniers, lo dissabde aps la Senta Crotz.

Item baylí a Amorós y a Galochier XX d. de doas penhoras que feyren.

Item baylí a Jaufre Aumon, per si e per sos companhós peyriers, X ll., lo dimartz aps la Sen Matio, per la òbra deus murs.

Item baylí al nebot de Maestre G. de Bòrn LXX s., que devi’òm al dich Maytre G. del viatge de París, e bayli los lhi lo dimercres aprep la Sen Matio.

Item baylí a W. de Bòsmaurí, per VIII jornals e per argen que avia prestat a doas femnas e a I hòme : XII s. e VI d.

Item baylí a Guionet Lo Bretó y a P. del Puòy y a W. Lo Rey rochiers LII s., per si e per sos companhós, lo duguòus après la Sen Matieu, pel preffach de XII cens quayres que avian a trayre de la peyrieyra per mayor soma d’argen, a la òbra deus murs.

Item baylí a W. de Bòsmaurí, per tres jornals que hòm devia a luy, e per los rochiers e per malhs e per seytas de fer e per autra manòbra que avia pagada, lhi baylí XXX s., lo dissabde après la Sen Michel, e P. Bonabocha fetz los lhi baylar.

 

folio 18r (à l’envers)

Item baylí a W. de Bòsmaurí II s. e IIII d. al jornal de dos hòmes qui trayschen grava e a doas clidas.

Item baylí a P. Faure Lo Justier LIII s. de tornés del logier del rocí que Arnaut Boet cossols menet a París quant y anet per la cocha de la vila.

Item VII s. e VI d. a P. lo torier per pa aus pregoniers, lo dimercres d’après la Sen Michel.

Item baylí a W. de Lambert LX s. meynhs VI d. que avia manlevat en la òbra del mur de Pòrt de Graula, de còsta los Daudetz[18], qui era trebuchatz.

 

Soma : XXV ll.  IX s. e VIII d.

 

Item baylí a W. de Bòsmaurí XXX s. e VI d. pel logier de VIII bèstias e d’autra manòbra qui trayan gravas, e las bèstias portavan la, lo dissabde aps la Sen Michel, pel comandamen de P. Bonabocha.

Item baylí VI s. e VIII d. pel logier de VII seytas e d’un malh per V jorns.

Item baylí aus rochiers LX s., lo dissabde aps la Sen Michel, per trayre quayres, pel comandamen de P. Bonabocha.

Item baylí XX s. a P. Bonabocha per son salari, la vespra de Sen Luc, qui ordonava e gardava la òbra deus murs.

Item baylí aus peyriers qui son maytre de la òbra deus murs L s. per degastar V cens quayres, pel comandamen de P. Bonabocha.

 

folio 17v (à l’envers)

Item baylí a Jaufre Aumon, per si e per sos companhós peyriers, C s., l’endemà de la Tranlacio de Sen Fron, del fach deus murs.

Item baylí V s. aus sirvens qui corregen una puta qui fo preza en avosteri.

Item baylí V s. a P. lo torier per pa aus pregoniers.

 

Soma […barré grassement, illisible…]

 

Item X s. de tornés a Sabató lo sirven per anar citar los cossols de Sen Loys que venguessan procedir davan Maestre Andrio pel plach que avem am lor.

Item baylí a P. del Puòy rochier LX s. pel preffach de levar quayres, lo dimartz avan la Sen Luc, pel comandamen de P. Bonabocha.

Item baylí a W. de Bòsmaurí VII s. e VIII d., per una semmana de sos jornals, e d’adobar la maygó en qué es la chaus.

Item baylí a P. del Puòy rochier, per seytas e per I malh : III s. e IIII d.

 

Soma :  XVIII ll. e VIII d.

 

Item baylí VI d. aus sirvens de gitar lo fems de sul pon en l’Ayla, quar afolava lo pon.

Item baylí a Vidal lo sirven per la proferta de Sen Johan, que no y era ges quant li autre l’agen, ans era defòra.

Item baylí VI d. en glueys qui foren mes al cossolat.

 

folio 17r (à l’envers)

Item baylí a P. Lo Picart, maytre deus murs, XXV s., lo dimartz avan la Sen Luc.

Item baylí a W. de Bòsmaurí VII s. e VI d. per V jorns e per tres femnas que loget qui portavan grava e chaus, e bayliey los lhi lo jorn de la Sen Luc.

Item baylí XXX s. aus rochiers per levar quayres, lo jorn de la Sen Luc, pel comandamen de P. Bonabocha, per levar quayres a la òbra deus murs.

Item baylí, aquel meysch jorn, IIII s. e IIII d. per seytas de fer e per I malh.

Item baylí a P. Bonabocha XX s. per son salari, lo jorn de la Sen Luc.

Item baylí a P. Lo Picart, maestre de la òbra deus murs, XXV s., lo dulús aps la Sen Luc, per la dicha òbra.

 

Soma :  C e XVII s. e X d.

 

Item baylí XXX s. a Maytre Johan de Sant Matias[19], seylador del seneschalc, per mandamens e per autras letras que Itier de Chatuel empetret quant anet a Puey Guilhem parlar am lo seneschalc.

Item baylí XXV s. a Itier de Chatuel quant anet a Puey Guilhem, per sos despens e per son rocí e per son messatge, e estet V jorns.

Item baylí XII s. e VI d. al rocí que menet lo dich Itiers, que costet de logier, e estet V jorns.

Item V s. que n’ac Marquafava que menet, per son salari.

 

folio 16v (à l’envers)

Item XXV s. que n’ac lo dich Itiers per son salari, per V jorns que estet.

Item baylí LXVIII s. per quatre tòrchas que foren donadas al seneschalc.

Item baylí XVI ll. a XXII cobdes de pers, qui foren comprat de Itier de Chatuel, a yòps de raubas daus tres maytres deus murs, qui lor foren promessas d’avantatges en lor prefach, sò es assaber a P. Lo Picart, P. de Quatre Vilas, Jaufre Eymon.

Item II s. de tornés que baylí a P. Mercier per lo seel de las letras de las fiansas de R. de Pinòcha.

Item baylí II s. e VI d., per pa aus pregoniers, a P. lo torier.

Item baylí a P. lo torier V s., pel mandamen del mayor, per pa aus pregoniers.

 

Soma :  XXIIII ll.  XV s. e VI d.

 

Item baylí XX s. de tornés a la molher Andrio de Val Reyal, banayrier deus sirvens qui foren tramés a Salvaterra.

Item baylí C s. a Maestre Johan d’Autafaya, notari, […trou …] tramés en esta vila per Mossen B. Girvaysch e per lo thezaurier, qui demandaven V cens ll. e V s. tornés a la vila de [. .ychos][20], e C ll. e II s. VI d. tornés a la Ciptat per la guerra de Gasconha, e per que se n’anès e no mezés la vila a la ma del rey ni fezés mala exequcio.

Item baylí LX s. de tornés a B. Ortic per los esturmens e servizis que fetz davan Mossen W. de Ventenat del fach de la vila.

 

folio 16r (à l’envers)

Item baylí a P. del Puòy rochier IIII s. e IIII d. per treyre peyra a la òbra dels murs.

Item baylí a Jacme lo rochier, per dos jorns, IIII s. e IIII d. que obret a la òbra deus murs.

Item baylí a Aymeric Saló rochier, per dos jorns, IIII s. e IIII d.

Item baylí a Guionet lo rochier, per tres jorns, VI s. e VI d.

Item agen maysch li dich quatre rochiers XVI s. per quatre parelhs de sabatós que lor devi’òm del premier prefach deus quayrs trayre a la òbra deus murs.

Item baylí a Helias Boní, per I jornal de la soa bèstia qui aportet grava : II s. V d.

 

Soma : XI ll. e XVIII s.

 

Item baylí a Na Maria de Set Fons, per dos jorns de la bèstia qui portet grava : IIII s. meynhs I d.

Item baylí a G. La Comba, per I jornal de la bèstia qui portet grava : II s. e V d.

Item baylí a Helias Chaumart, per I jornal de la bèstia qui portet grava : II s. V d.

Item baylí aus peyriers XII s. VI d. per apondre lo mur vielh davan la maygó de B. Vinharier per que no chaygés.

Item baylí a B. del Jarric, per VI jornals que avia estat en la òbra : VI s.

Item baylí a VIII bugas que aviam mestier en la òbra : II s. e VI d.

 

folio 15v (à l’envers)

Item baylí a W. de Bòsmaurí, per I jornal : XII d.

Item baylí XXVI s. a la molher Andrieu de Val Reyal, per Lambert de Sarlat a cuy los devi’òm rebatre de sos jornals del viatge que fetz a Salvaterra.

Item baylí  XXII s. a B. de Chaumon, per I prezen que fetz hòm a Johan de Lobet per los servizis e per l’aüda que fetz e avia fach al procuradors de la vila al plach que la vila a am la Ciptat a Sen Johan d’Angeyrí.

Item baylí V s. a P. lo torier per pa aus pregoniers.

 

Soma :  IIII ll.  III s. e IX d.

 

Item baylí XX s. a Rampnolf de Bodí pel logier del rocí e del macip que menet lo màyer a Puey Guilhem quant y anet per la cocha de la vila.

Item baylí a Arnaut Boet XVI ll. de tornés meynhs XV d., que manlevet al viatge que fetz a París per la vila.

Item baylí XXXVIII s. en IX lhieuras e dimieya de cera qui foren donadas a Mossen Felip de Greló, lo dimartz avan la Sen Luc, per la cocha de la vila.

Item I d. del anhel, qui val XXIII s. tornés, que baylí al vigier que avia prestat a Andrio de Val Real banayrier en la òst, e valia XXIII s. de tornés.

Item baylí XV ll. e VI s., per XII tòrchas e per X lhieuras de chandelas de bugia, de q fetz hòm prezen al Comte, e per XII perditz e per quatre lebres, per la gran delhieuransa e per la gran ajuda que fetz a Puòy Guilhem, am Mossen Amfós, a yòps de la vila quant lo màyer y anet e n’aportet bonas letras de finansas.

 

folio 15r (à l’envers) 

Item baylí XL s. a P. del Puòy rochier, per si e per sos companhós, lo dimercres avan la Sen Luc, per la òbra dels murs.

Item bayli II s. e VI d. a Johan de Faure per adobar la tor del cossolat, per comandamen de Itier de Chatuel.

Item baylí XXV s. a P. Lo Picart, maytre deus murs, per lo comandamen d’En Arnaut Boet, la vespra de la Sen Fron, per la òbra deus murs.

Item baylí a P. del Puòy, rochier, XX s., la vespra de la Sen F ron, pel comandamen de P. Bonabocha, per la òbra deus murs.

Item baylí, aquel meysch jorn, per seytas e per malh, IIII s. meynhs II d., en la dicha òbra.

Item baylí VI s. e VII d. a W. de Bòsmaurí, per V jorns, la vespra de la Sen Fron.

 

Soma :  XLIIII ll.  IX s. e II d.

 

Item baylí XXV s. a P. de L’Eymaria, sirven del thezaurier de Caortz, per son salari, qui demandava V cens lhieuras otra la finansa que nos avia fach am Mossen Amfós.

Item baylí XX s. aus sirvens qui penderen dos layrós, la vespra de la Sen Fron.

Item baylí a P. Lo Picart, maytre deus murs, XX s., per si e per sos companhós, lo dulús aps la Sen Fron, per la òbra deus murs.

 

folio 14v (à l’envers)

Item baylí VII s. en còrdas am qué pendet hòm los dichs layrós dos hòmes, la vespra de la Sen Fron.

Item baylí a P. del Puòy, rochier, per si e per sos companhós, XXX s., lo duguòus avan la Totz Saynhs, a la òbra deus murs.

Item baylí XII d. aus sirvens qui porteren lo prezen al Comte.

Item baylí a P. del Puòy, rochier, per seytas e per malh, XIIII d., la vespra de la Totz Saynhs, pel comandamen de P. Bonabocha, a yòps de la dicha òbra.

Item baylí a W. de Bòsmaurí V s., per quatre jorns, la vespra de la Totz Saynhs, per la òbra deus murs.

Item baylí a VIII sirvens del cossolat XL  s., la vespra de la Totz Saynhs, sò es assaber V s. a chascú, per lor proferta acondumada a donar aquel jorn.

Item baylí II s. a P. lo torier, a yòps del pa aus pregoniers.

 

Soma :  VII ll. e XII s. meynhs II d.

 

Item baylí a P. del Puòy, rochier, XX s. per si e per sos companhós, lo duguòus aps la Totz Saynhs, per trayre quayres a yòps deus murs.

Item baylí XX s. e II d. a P. d’Eschiduòlh, sirven, per un hòme e per una femna que pres en avosteri en Sen Martí, e remsen se.

Item baylí a P. Faure Lo Justier XXIIII ll. de pergozís que·lh devia la vila, am letra que n’avia seylada del gran seel de la vila, e cobrem la letra e fo cancellada.

 

folio 14r (à l’envers)

Item baylí a Helias de Malfre XL ll. de pergozís d’una soma que nos avia prestada a la òbra deus murs.

Item baylí a R. del Puòy e a P. Faure Justier XXXIII ll. e X s. de pergozís, per razó d’una final composicio en qué vengem am lor de XXX ll. de tornés entre totz per lo fach de las fiansas qui se obligeren per la depta que R. de Martí pres a París al temps passat de Gencia de Passí, dont li dich R. e P. quitteren de tot en tot las dichas fiansas e la vila, e reden totas las letras que dizian que avian d’aquel fach, e maysch que doneren letra de quitansa en qse obligeren a redre totz los gatges qu’ilh agessan per razó d’aquel depte e agessan fach prenre, e d’ayssò foren fachas letras, las quals receup P. de Rambert notaris.

Item baylí a Jaufre Aymon peyrier XX s. per si e per sos companhós, l’avan vespra de Sen Martí, per la òbra deus murs.

Item baylí X s. a R. de Rey per adobar lo portal de Talhafer devès terra.

Item baylí XIII s. a R. de Rey per vendre los gatges del talh, qui foren vendut a l’enquan.

 

Soma :  C e una ll.  XIII s. e II d.

 

Item baylí X s. e VI d. a R. de Rey, que despenderen li sirven qui garderen la pòrta de Talhafer quant foren fach li chavalier.

Item baylí a R. de Rey IIII s. per recrubir e adobar lo portal de Talhafer desús.

 

folio 13v (à l’envers)

Item baylí a R. de Rey V s., la vespra de la Sen Fron, que despenderen li sirven qui garderen la pòrta de Talhafer, per las gens estranhas qui eran en la vila.

Item baylí XII d. a R. de Rey per I torn al portal de Talhafer.

Item baylí a Maytre G. de Bòrn XXVIII s. e IX d. per son salari al viatge de París.

Item baylí a W. de Picharró L s. del logier de la maygó en qué es la chaus.

Item baylí L s. a’N R. Giraudó del salari qui·lh fo taxat per son trabalh fach al pes del pa.

‘Item lhy pagí maych XXV s.’ (rajouté d’un autre main)

Item baylí XL s. a B. de Margòt, de pezar lo pa de tot l’an.

Item baylí V s. a P. lo torier, per chandelas que avi’òm despendut a far lo gach, e per pa aus pregoniers.

 

Del fach deus clercs baylí ayssò qui s’ensec de l’argen que levem de lor.

 

Item baylí a P. Lo Picart LX s. de pergozís, per si e per sos companhós, per la òbra deus murs.

Item baylí a Jacme lo rochier IX s. per trayre peyra a la òbra deus murs.

 

Soma :  XIIII ll.  VIII s. meynhs II d.

 

Item II s. VI d. a doas femnas qui porteren grava a-y-òp de la manòbra.

Item baylí a Jacme lo rochier, per si e per sos companhós, IX s. per trayre peyra a la òbra deus murs.

Item a doas femnas qui porteren a la dicha òbra chaus, per tres jorns : III s.

 

folio 13r (à l’envers)

Item baylí a Jaufre Aumon peyrier, per si e per sos companhós, C s. per la òbra deus murs.

Item baylí al dich Maytre Helias Bru, per dos estrumens que fetz de vidimus de letras a-yòp de la vila : X s.

Item baylí XV d. a Grizó qui avia poyat XII taulas a-y-òp de tablar lo mur vielh.

Item baylí a Colí lo peyrier, per adobar las dichas XII taulas e pauzar al mur vielh, IIII s. per dos jorns.

Item baylí a P. del Puòy, rochier, per si e per sos companhós, XXII s., de la soma del preffach de XIIC quayres que restava.

Item baylí VIII s. a XXII quayres que pageren maysch ostra lo preffach, que no devian.

Item baylí V s. e VIII d. per seytas de fer e per malh, pel logier de III jorns.

Item baylí III s. e II d. a W. de Bòsmaurí per sos jornals e pel logier d’un femna qui portet ayga.

Item baylí a P. Bonabocha XL s. per son salari, lo duguòus aprep la Sent Martí d’ivern.

 

Soma :  X ll.  IX s. e VII d.

 

Item baylí a Amorós, lo jorn que fezem lo comte al cossolat, XII d. per gardar la pòrta.

Item baylí a Marquafava XXII d. quant anet a Granhòl per lo fach de l’hòme contrach qui es pres al cossolat.

 

folio 12v (à l’envers)

Item baylí a W. de Bru VIII s. pel logier del rocí e de son trabalh quant anet a Columpnhés contrastar que hòm no y tengés l’asiza en prejudici de la vila.

Item baylí XX s. a Itier de Chatuel, que despenderen en cossolat lo ser que li nuel cossol jagen al cossolat.

Item baylí XVI s. e VIII d. a adobar lo portal de l’Agulharia de fusta e de teule.

Item baylí V s. a tres mas de papier en qué foren escrieut li comte que redet hòm aus cossols.

Item baylí C s. de tornés a B. de Chaumon per XX semmanas que avia estat a la òbra deus murs, e pel viatge que fetz a Puòy Guilhem.

Item baylí a P. de Chalmontelh, clerc, XXX s. per tres letras que fetz de Steve del Puòy e de P. Faure Lo Justier e de R. de Pinòcha.

 

Soma :  X ll. e VII s. e I d.

 

Item baylí LX s. de tornés a Archambaut La Chapela, qui·lh foren taxat per las armaduras que perdet al gach.

Item baylí XIIII d. en glueys, lo jorn que li cossol foren fach.

Item baylí V s. a P. de Rambert d’una letra que fetz de Steve del Puòy e de P. Faure Lo Justier, qui parla de XXX ll. de tornés e que agen a redre los gatges que avi’òm penhorat a la gen de la vila.

Item baylí maysch VIII ll. de tornés a Itier Chatuel que·lh devi’òm, am letra seylada del gran seel, e cobrem la e fo cancellada.

 

folio 12r (à l’envers)

Item baylí IIII ll. e IIII s. de tornés a Maytre R. de Bru, que·lh devi’òm de sa jutgaria ostra aquò que n’avia agut.

Item baylí XXXII s. de pergozís a I clerc qui escrieus los dos comtes de la vila, sò es assaber I que n’ac lo màyer e autre que’n redet hòm a la vila.

Item baylí XXII d. a I auna e dimia de charbe a far I sac a metre las letras del quosolat.

Item baylí X ll. de tornés al comtador, per son selari e per deniers que nos avia prestatz.

 

Soma :  XXXIII ll. e X s.

 

Item baylí VII ll. de tornés a Lambert de Sarlat per sos gornals que fetzquant anet a Salvaterra on lo feyren restar li sirven per gran tems. rajouté : en autre luòc es

Item pagý a R. de Pinòcha XL ll. de tornés que·lh devia la vila de prest, e avia ne letras, e quobrem las.

Item baylý LX s. al logier de la mayó en qué es la chaus, e avem la a tener saique a Paques.

Item baylý a B. de Rambert L e VIII s.e VIII d. per la sal de qué foren salat li bacó de la charitat, e pel logier de I rocí que menen II viatges per las quochas de la vila.

      (ces trois derniers articles sont d’une autre main)

 

folio 11v (à l’envers)

Item baylí a Arnaut Boet X ll. de tornés que·lh devi’òm per C jorns que estet a París per las cochas de la vila.

Item baylí a G. de Bòrn VIII ll. e XVII s. e VII d. tornés que·lh devi’òm deus viatges que avia fach a Paris, rebatut totas chauzas.

Item baylí a Steve de Maytre Johan XL s. de tornés per X jorns que estet a Sen Johan d’Angeyrí pel plach de la vila e de la Ciptat.

Item baylí LX s. de tornés a’N R. Giraudó, ostra XL s. que n’avia agut per pezar lo pa tot l’an am P. Giraudó.

Item baylí a Itier de Chatuel LXXII s. tornés per son salari, quar era contracomtadres.

Item baylí VII ll. tornés a Lambert de Sarlat per gran temps que estet a Salvaterra restatz, e per autras chauzas que avia fach per la vila.

Item baylí XXXV s. de pergozís a Marcafava lo sirven peus viatges que fetz a París am Arnaut Boet e am G. de Bòrn.

Item baylí a Vidal lo sirven XXVI s. de pergozís peus viatges que fetz a París y alhors an Arnaut Boet e am G. de Bòrn.

Item baylí, a far la mosdurieyra del pes de l’Agulharia en fer, contat totas chauzas : XX s. de tornés meynhs II d.

Item baylí en planchós a yòps del pes de l’Agulharia, e en una clau e en I gof : II s. e X d.

Item baylí per recrubir lo pes de l’Albergaria : XVI d. tornés.

 

folio 11r (à l’envers) 

Item baylí per I chadenó per sostener la barra del pes de l’Albergaria : VI d. tornés.

Item baylí a una clau a yòps de l’armari del pes de l’Albergaria : VI d. tornés.

Item costet la dimieya eymina d’adobar del pes de l’Albergaria : V s. tornés.

Item costeren còrdas del pes de l’Arsaut : V s. tornés.

Item baylí en [ploms] que ac Steve de Maytre Johan : VIII s. tornés.

Item baylí a W. de Bru III s. e IX d. tornés ‘que baylet a I rochier a-uòps de la òbra deus murs.’[21]

Item baylí a Steve del Playschat XII s. de tornés per VI jorns que menet R. de Pinòcha lo seu palafré a Puòy Guilhem

Item al logier del garsó que menet lo dich R. : IIII s. tornés.

Item baylí al procès del plach de Robbert de Boet e de Rampnolf de Bodí e de R. de Martí : XX s. de tornés.

Item baylí per formar l’apellacio de la interloqutòria que det lo màyer l’exequdres : IIII s. de tornés.

Item baylí aus sirvens de l’exequdor per ajornamens e per exequcios : II s. de tornés.

 

d’une autre main :  Soma : C e VII ll. e XII s. e VII d. de pergozís.

 

folio 10v (à l’envers)

Item baylý a W. Feran e a R. de Bru XXX s. de tornés a uòps de la pòrta de Sen Silà.

Item baylý II s. en glueys a uòps del quosolat e de la chambra quant la gen de la vila vengen far lo sagramen au quosols.

Item baylý VII s. e VI d.aus papiers que fetz far lo màyer al quosolat.

Item baylý X s. qui sofranhian a I refrexcio qui fo facha aus Preziquadors.

Item baylý VI s. e III d. que despenderen li sirven lo gorn que ly quosol foren fach ogan.

Item baylý IIII s. e III d. a P. Mersier per rosí e per trabalh quant anet a Quolomnhés peus comtals qui volian tener I asiza.

Item baylý XXVII s. e VI d. peus saieus de las letras de las asesas.

 

Soma :  IIII ll. e XV s. pergozís.

 

Item Baylý XX s. tornés a I prezen qui fo fach a Mosen W. de Ventenat de perditz e de lebres e de vy, a maygó [Boneta] de Chaumon, e fetz lo Itier de Chatuel e B. de Chaumon.

Item baylý a W. de Bru X s. de tornés per anar a Quolomnhés quant lo Quoms i mandet l’asiza, e per I chapayró que perdet quant fazia lo gach.

Item baylý a P. de La Vila VI s. tornés quant anet am lo dich W. a Quolomnhés quoma notari, per son selari e pel logier del rosí que menet.

Item baylý a P. de La Vila LX s. pel viatge que fetz a Puòy Guilhem am lo mayor qui lo menet per notari, e per letras que avia facha la vila.

Item baylý a P. de Chalmontelh XX s. per la ordenansa de las letras que lo màyer redet au quosols, e peus sayeus de las letras d’aqueus a qu R. de Pinòcha se opbliget a pagar.

 

folio 10r (à l’envers)

Item baylý XX s. a P. de Vervyla per los esturmens e per los sayeus la apellasio que fetz davan Mosen W. de Ventenat.

Item baylý aus sirvens del cossolat qui foren a S. Astier per requerre I lairó qui fo pendutz, am Me R. de Bru :  X s. pergozís.

 

Soma :  VII ll.  XII s.  IX d. de pergozís

 

<<Retour[1]- nom propre ou nom commun ?

[2]- cacogr. p. Rua Nuòva : Rue Neuve, nom d’un quartier de la ville

[3]- cacogr p. Feyta, patron. courant ?

[4]- comprendre : un mandemant adressé à Mayac à H. Chavantona lui demandant de déterminer…

[5]- lecture et interprétation incertaines…

[6]- trou de ver, restitution conjecturale.

[7]- cacogr. p. chaus : de la chaux

[8]- faut-il comprendre : enterrer vive ?...

[9]- cacogr. p. Rua Nuòva

[10]-  trou de ver, même mot (sans trou, mais premières lettres peu nettes) folio suivant, dernier article, note

[11]- lecture des deux premières lettres incertaine ; d’après le contexte, on pourrait penser à *tocheador, cacogr. p. tochador n-oc (s-oc Lévy tocador) = conducteur de bestiaux,  ici les bèstias qui portent les matériaux ?...

[12]- msc : la remanen

[13]- mot oublié ?

[14]- ‘…’ rajouté d’une autre main.

[15]- encontra ici au sens juridique : ils viennent faire une réclamation contre la ville

[16]- msc : la sen tiriey

[17]- cacogr. p. banayrier.

[18]- ici patronyme : lo mur … de còsta los Daudetz = la partie du mur qui touche à la maison des Daudet

[19]- msc : samatias

[20]- un trou de ver au-dessus des deux premières lettres du mot …il semble qu’on lise peychos ; s’agit-il d’une grande quantité de poissons salés pour le ravitaillement de l’armée ?...

[21]- ‘…’ rajouté d’une autre main.