<<Retour

 

Archives Municipales de Périgueux     E dep 5021 –

Registre des Comptes du consulat de Périgueux - Série CC

 

CC 49 : Année 1328 – 1329 Registre in 4o, 28 feuillets, papier (des trous de vers)(Il semble que nombre de feuillets ont été intervertis ;  à partir de 23, la numérotation de Hardy est à l’envers par rapport au texte)  occitan ; scribe : le comptable Itier Chatuel 

 

folio 1r

Renembransa sia que ayssò es lo papiers en qué lo comptes de la vila es de las prezas e de las baylas escrieutas dal temps que foren creat e fach màyer e cossol aquist qui s’enseguen :

 

Maistre P. La Pòrta de Talhaffer, Màyer

Steve Brunet,  cossols – Helias Gelat mayer dal Mazel – Helias de Barri – Helias Bru, de la cofforcha de Marsal – Helias de París – Me B. Ortic –  Me Guilhem de Bonet – Johan de Chaumon – Johan de Faya – Helias [Dagues]

E de la Ciptat aquist qui s’enseguen : P. Rampnolf – P. dal Garric.

 

E foren creat e fach lo dimmenc après la Sant Martí d’ivern en l’an M CCC XXVIII.

E fo comptadres Itier Chatueus, e contracomptadres Helias de Barri cossols.

 

folio 1v

Ayssò son las baylas que avem bayladas per la juridiccio de cossolat.

 

Premieyramen baylem VI d. a Petit lo sirven, torier dal cossolat, per pa d’un preygonier qui fo pres a Colompnhés, per III jorns, lo dilhús après la Sant Martí d’ivern.

Item baylem maychs a Petit lo cirven, per pa al dich preygonier lo duguòs enseguen, VIII d. per IIII jorns.

Item baylem XVIII d. en dos faychs de gluòys lo dimmenc que anem en la Ciptat per far lo sagramen.

Item baylem V s. V d. a dos hòmes qui avian estat dos jorns chascús a recrubir lo cossolat.

Item aguen maychs lhi dich hòme desús III s. IIII d. per achabar de recrubir lo cossolat.

Item baylem VI d. a Petit lo cirven, per pa al dich preygonier, lo dulhús avans la Sancta Katerina, per tres jorns.

Item baylem VI d. a Petit lo cirven, per pa al dich preygonier, la vespra de la Sancta Katerina, per tres jorns.

Item baylem VI d. a Petit lo cirven, per pa al dich preygonier, lo dulhús après la Sancta Katerina, per tres jorns.

Item baylem X d. a Petit lo cirven, lo dulhús après la Sancta Katerina, per pa al dich preygonier per tres jorns.

Item baylem XX d. a Helias La Grelieyra faure per adobar l’hus de la tor del cossolat, lo darrier dejòs, lo duguòs après la Sancta Katerina.

 

Soma aquesta plana :  XV s.  V d.

 

folio 2r

Item baylem V s III mealhas aus sirvens, lo dulhús divendres après la Sancta Katerina, per mandamen dal jutge, qui avian velhat lo cer e pres layrós, e per los dichs layrós que mezen en la egua l’endomà, aguen los dichs V s.

Item baylem V d. en chandelas, lo cer que foren pres lhi layró, am qué velheren lhi sirven.

Item baylem V s. II d. que costet papier a far aquest compte e aquel dal contracomptador.

Item baylem X d. a Petit lo cirven, per pa al dich preygonier, la vespra de la Sen Nicholau  d’ivern, per V jorns.

Item baylem IX d. a un martel qui era en gatges, am qué velhava hòm los preygoniers, e cobrem lo.

Item baylem V s. tornés a Me Helias de Bru cossol, los quals avia baylat de sa borsa a reymer una letra ceylada dal gran cael[1] de París a Me W. Pinel dal Mon de Dòma, qui la avia, l’endomà de la Sancta Maria Trobada.

Item baylem L s. aus cirvens de cossolat, l’endomà de la Sancta Maria Trobada, per quatre layrós qui foren pendut, e per un hòme qui fo negat aquel jorn, y eran mercier.

Item baylem IX s. menhs II d. a las còrdas am qué foren destrench lhi V layró desús dich.

Item baylem al Tinhós lo cirven II s. per chandelas e per vi que despenderen lhi sirven lo cer que foren questionat lhi dich layró.

Item baylem a Marcaffava lo cirven VI d. per chandelas que avia manlevat lo cer que feyren lo gach.

 

Soma aquesta plana : IIII ll.  III mealhas menhs

 

folio 2v

Item baylem VI d. a Petit lo cirven, per pa al preygonier desús dich, lo dissabde avans la Sancta Maria Trobada.

Item baylem VI d. a Petit lo cirven, per pa al dich preygonier desús ‘dich’, lo jorn de la Sancta Lucia.

Item XLIIII s. tornés a Raymon Bevengut e a Steve Folrel, cirvens del thesaurier de Quaort, per una venguda que feyren en esta vila per levar lo subsidi dal rey, e per que no fezessan exequcio sobre la viela aguen los dichs XLIIII s. tornés, e fo lo jorn de la Sancta Lucia.

Item baylem II s. a un faychs de fornilha que pres Galochiers dal forn de Dauní lo cer que velheren los layrós merciers e los mezen en la egua, de qué se chalferen lhi sirven.

Item baylem X d. a Petit lo cirven, lo divendres après la Sancta Lucia, per pa al dich preygonier.

Item baylem a Me Raymon de Bru X ll. X s. pergozís lo dulhús avans Nadal.

Item ac maychs IX ll. e X s. la vespra de Nadal. ‘E ayssò a agut per son celari de la jutgaria’

Item ac maychs X ll. tornés – Item ac maychs IIII ll. tornés.  ‘Soma  a agut Me R. per tot : XXXX ll. tornés.’

Item XII d. a Petit lo cirven, lo dimart avans Nadal, per pa aus preygoniers qui eran pres en la tor de cossolat per mandamen dal jutge.

Item baylem II s. e IIII d. en tres faychs de gluòys qui foren mes en la chambra dal cossolat lo duguòs avans Nadal.

 

Soma aquesta plana :  XL ll.  XII s.  II d.

 

folio 3r

Item baylem XX d. a I hòme de fòra per pa que·lh pres Nadals lo sirvens de cossolat quant velheren los layròs al cossolat, qui foren pendut avans Nadal.

Item baylem V s. a Vidal lo sirven qui era malaptes, e foren lhi donat per amor Dieu, quar era sirvens de la vila e no avia de qué se governès.

Item baylem XXX s. aus cirvens de cossolat per la exequcio que feyren de III layrós, e lhi duy foren pendut e l’us fo negat, e fo lo dimercres avans Nadal.

Item baylem VI s. en còrdas am qué foren pendut lhi dich layró desús dich.

Item baylem a Petit lo cirven XX d. per pa aus preygoniers lo divendres avans Nadal.

Item baylem VI d. a dos gorraut qui aporteren los gatges pel fach de las acessas.

Item baylem LXXVI s. e IX d. en XVI ll. de cera que ac lo màyer a far quatre tòrchas la vespra de Nadal.

Item baylem XXVI ll. e XVIII s. e IX d. tornés en las raubas daus cirvens de la vila.

 

Ayssò aguen lhi cirven de la vila a Nadal :

Galochier :  V s.   – Helias Charradó :  V s.  – Avinhós :  V s.  – Robbert Nadals :  V s.  – Lo Tinhós :  V s.  – Marcaffava :  V s.  – Vidals :  V s.  –  Petit :  X s. quar era torier  – Ay. de La Branda :  V s.

 

Soma aquesta plana :  XLIII ll.  e XV s.

 

folio 3v

Item baylem al filh d’Huguet l’albarestier XXX s. per son celari la vespra de Nadal.

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers la vespra de l’an nuò[2].

Item baylem XX ll. pergozís a Mossen P. Vigier, chavalier, per la renda que·l comps a sul cossolat a Nadal.

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers la vespra de la Breffania.

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers lo dimart après la Breffania.

Item baylem IX d. a-n-un hòme qui chausset la fòssa de cossolat.

Item baylem maychs a Steve Folrel, per si e per Raymon Bevengut, XL s. tornés, lo duguòs avans la Sanct Alari, per razó de lors gatges, quar avian estat sobre la vila pel fach del subsidi.

Item baylem IIII ll. pergozís a Me Vidal Beraut, las quals receup Helias de Peschier, filh d’En P. per nom de luy, per razó d’un pan de mur dal seu tròlh d’Escòrnabuò que lhi cossol lhi avian fondut per adobar las forchas, lo duguòs avans la Sanct Alari.

Item baylem II s. e II d. a Ay. del Chastelhó peyrier per taxar la dicha òbra de qué Me Vidals ac las IIII ll. desús escrieutas.

Item baylem IIII valoys a Me W. de Bonet cossol per saylar una letra de la acessa de Robbert de [B]oyt[3] e de sos companhós que·n volia far una monicio am causa, e fo l’endomà de la Sanct Alari.

Item baylem a Petit lo cirven X d. per pa aus preygoniers, lo dulhús après la Sanct Alari.

 

Soma aquesta plana :  XXVIII ll.  VII s.  e VII d.

 

folio 4r

Item baylem XL s. tornés aus cossols de la Ciptat, los quals nos avian prestat a pagar los cirvens dal thezaurier de Quaort qui venguen per levar lo subsidi la segonda vet, e avia nom l’us Gaubert Sudor.

Item baylem XX ll. tornés a Me P. La Pòrta de Talhaffer mayor, lo duguòs après la Sanct Alari, que anet a París peus negòcis de la vila.

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers, lo divendres après la Sanct Alari.

Item baylem VIII d. en cera a saylar las letras que·l màyer portet a París.

Item baylem a VIII gorraut VIII s. IIII d. per gitar los traus dal fons dal cossolat de la tor quant lo soliers desús fo adobat, la vespra de la Sant Paul.

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers, lo divendres avans la Chandalor.

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers, lo diguòs [ava]n la Chandalor.

Item baylem LX s. tornés a Jaubert Sudre e a son companhó, cirvens daus Thesauriers de Quaort, la segunda tersa vet que aquist duy venguen, e fo lo dimart avans la Chandalor, per lors celaris, quar demandavan lo subsidi, e donavam lor tant quan podiam que no pagessam lo dich subsidi.

Item II s. tornés a doas copias dels mandamens que portavan lhi sirvens desús dich.

 

Soma aquesta plana :  XXXII ll.  XII d. menhs.

 

folio 4v

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers, lo dissabde après la Chandalor.

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers, lo duguòs après la Chandalor.

Item baylem XII ll. tornés a Johan Rigaut e a Ber. de La Glieyga, comissaris tramés pel thesaurier de Quaort pel fach dal subsidi, que hòm nemenès los cossols e XX borsés daus melhors arestat a Caort quar no volian pagar lo subsidi, e esteren XII jorns, e fo lo divendres après la octava de la Chandalor.

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers, lo dimart après la octava de la Chandalor.

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers, lo dissabde avans la Sen P. de feurier.

Item baylem a II gorraut VI s. pergozís, qui aneren en Escòrnabuò per far una fòssa en qué sebelissan los pendut que avia hòm abatut de las forchas e despolhat tot nut, e se n’anet hòm am los guinsalhs e am tota la despuelha, e fo lo jorn de la Sen Mathiàs.

Item baylem III s. II d. a Charradó e a Nadal sirvens dal cossolat per que anessan en Escòrnabuò e fesessan far la fòssa desús dicha per cebelir los pendut.

Item baylem X s. pergozís a Me P. lo barbier de Sent Alari per las naffras de qué garit Nadal lo cirven, las quals naffras lhi avia fach [Guisnareus][4]

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers l’endomà de la Sen Matiàs.

 

Soma aquesta plana :  XVI ll.  III s.  IIII d.

 

folio 5r

Item baylem XX s. tornés a Gaubert Faure ‘Sudre’ y a P. de Puòch Megà sirvens dal thezaurier de Caort la tersa quarta vet que venguen, per lor celari, e fo l’endomà de la Sen Matiàs, pel fach del subsidi.

Item baylem II s. tornés a P. La Chapela per un vidisse que fet, que portet R. de Bru e Helias Galat a Quaort.

Item baylem XV d. a Galochier per us pecat[5] quant anet a [Gr]anhòl pel fach de Metge qui era lay en una glieyga.

Item baylem X d. a Nadal lo cirven, per razó quar trobet I hòme qui avia vendut colomps en luòc no degut, e portet los en cossolat.

Item baylem III d. en II fuelhs de papier.

Item baylem XV s. pergozís a Helias Teychendier, procurador en la cort de l’official, peus jorns que avia tengut en la cort de l’official peus cossols d’antan.

Item baylem XII d. a Petit lo cirven, per si e per III sirvens maychs, qui aneren penhorar aqueus qui devian de las acessas.

Item baylem XX d. a un clerc qui fet un vidisse d’una letra dal rey que·l màyer tramés de París cum lo reys nos donava terme dal subsidi ensàs que a la Sen Johan.

Item baylem CII s. pergozís aus penós de las trompas, entre faysós e tot.

Item baylem X d. a Petit lo cirven, per pa aus preygoniers.

Item baylem VIII d. en un faychs de gluòys qui fo mes sot la charn qui fo mòrta daus pòrcs[6] a la charitat dal Dimart Lardier.

 

Soma aquesta plana :  VII ll.  XI s. 

 

folio 5v

Item baylem XV s. pergozís a R. de Puey Lucó, que·lh devian lhi cossol d’antan per razó de claure lo prat a la Panthecòsta.

Item baylem V s. a Amorós per far las lissas al prat al Dimart Lardier.

Item baylem XX s. a I clerc de B. Petit per las cubas en qué salet hòm la charn al Dimart Lardier.

Item baylem X s. tornés a Helias de Barri per razó d’una tòrcha de cera que compret hòm a far lo gach a la Sen Fron lhi cossol d’antan[7], e Helias Seguís ac aquò qui sobret.

Item baylem X d. a Petit lo cirven, per pa aus preygoniers.

Item baylem X d. a Petit lo cirven, per pa aus preygoniers.

Item baylem a B. Lo Clavier, messatge de Johan Faure, IIII valoys per II bertuelas e per un anel que mes en la pòrta premieyra de cossolat.

Item baylem VIII d. en cera a ceylar la procuracio que P. d’Alvera portet a París.

Item baylem V s. a P. d’Aychidòlh, sirven de cossolat, per razó d’una causa que aportet a la cort, e la cort ac ne proffiech.

Item baylem X d. a Petit lo cirven, per pa aus preygoniers.

Item baylem XX d. a III gorraut qui porteren un hòme qui fo decglaviat, qui avia nom Ròqua, del cossolat en Sanct Alari.

Item baylem X d. a Petit lo cirven, per pa aus preygoniers.

 

Soma aquesta plana :  LXIIII s.  II d.

 

folio 6r 

Item baylem VI d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers.

Item baylem X s. aus cirvens de cossolat, que despenderen lo duguòs avans Miey-Quaresme, que velheren un hòme qui avia nom Ròqua qui fo decglaviat al borc dal Saut, e velheren lo al cossolat tota la nuech.

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers.

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers.

Item baylem VI d. en III fuòlhs de papier qui foren portat al cossolat.

Item baylem XXII s. a Helias de Peschier, qui tenia en centensa Galochier e Eschudòlh, sirvens dal cossolat, per II justas que·lh avian penhoradas, e P. Faure vendet las XVII s., per las mecios e per tot ac la dicha soma.

Item baylem III s. que costet l’absolecio deus II cirvens desús dichs.

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers.

Item baylem X s. tornés a un esturmen que Steve dal Puòy ac a l’aciza que fo en Karesme, e yeu y’ey la[8].

Item baylem XVII ll. pergozís a Helias [Blavonenc] que lhi cossol d’antan lhi devian dal fromen que avia baylat a la charitat de la Panthecòsta.

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers.

Item baylem XX d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers lo dimercres de Thenebras.

 

Soma aquesta plana :  XIX ll.  XIII s.  VI d.

 

folio 6v 

Ayssò qui s’ensec aguen lhi sirven a Pasques :

Item Galochier :  V s.   – Item a Vidal :  V s.  – Item a Avinhó :  V s.  – Item a G. :  V s.  –  Item a Petit :  X s. quar es torier   – Item a Nadal :  V s.  – Item al Tinhós :  V s.  –

Item a Ay. de La Branda :  V s.  –  Item a Charradó :  V s. 

 

Item baylem III s. a N’Esteve de Salas e a Me Helias Chavantona per una absolecio, car eran en centensa a la corelha daus heretiers d’En d’Anjó pal[9] depte de la vila, la vespra de Pasques.

Item baylem XL ll. tornés a Me P. La Pòrta ; item ac maychs XL ll. tornés ; soma :  C ll pergozís per la mayoria.

Item baylem III s. tornés a Me Arnaut dal Sòl, per un estrumen que fet, que lhi cossol dizian aus sirvens del thesaurier que ilh avian letra penden dal rey, e·n feyren fe que ilh no devian èsser penhorat per re que·l cossolat degués en lor bes, e fo pel fach del subsidi.

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers.

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers.

 

Soma aquesta plana :  CII ll.  XVIII s.  V d.

 

folio 7r

Item baylem III s. aus cirvens de cossolat, lo divendres après la Sancta Crot de may, qui aneren a Sen Gòrgre[10] a maygó dal chanonge de La Vigeria per penre[11] un garsó qui avia fach vilania a Arnaut de Margòt

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers.

Item baylem IIII mealhas blanchas a I clerc, lo dulhús après la Sancta Crot de may, per I vidisse que fet d’un mandamen que Me Johan dal Marés nos comandava que pagessam subsidi per la guerra de Gasconha qui enqueras no era comensada.

Item baylem III s. e IIII d. en una ma de papier que Peyr Merciers o a mes al cossolat, lo dulhús après la Sancta Crot de may.

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers.

Item baylem VI d. a II gorraut qui aporteren gatges daus Marbòs de Sent Alari.

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers.

Item baylem VI valoys a la molher qui fo G. La Bòria per I egua que tenc II cers a maygó soa, e fo preza al cossolat a I hòme de fòra que cugava hòm que la agués panada, e no n’era res.

Item baylem V s. a Helias [Dagues] que baylet a hòmes qui adobavan pas al pon de Roy Nuòva[12], lo dulhús avans la Sen Memòri.

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers.

 

Soma aquesta plana :  XX s.

 

folio 7v

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers.

Item baylem C s. pergozís a R. de Martí, la vespra de las Roasós, pal[13] mandamen dal mayor e de Me [B.] Ortic.

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers.

Item baylem XII d. aus cirvens de cossolat per penhorar aqueus qui devian de las acessas.

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers.

Item a V[..] sirvens de cossolat y a VI gorraut qui penhoreren en la sala de Grimoart : II s. V d.

Item baylem XVIII ll. e III d. pergozís en I drap e en VIII tòrchas qui foren donadas sobre Mossen Bòs de Peregòrt.

Item baylem XX d. a la molher dal torier per pa aus preygoniers.

Item baylem XIII d. a un faychs de glueys qui foren a mes al cossolat.

Item baylem X s. a Nadal lo cirven per la femna que prés am lo chapelà.

 

Soma aquesta plana :  XXIII ll.  XVIII s.  IX d.

 

folio 8r

Item baylem XX d. al torier per pa aus preygoniers.

Item baylem XIX d. a I parelhs de gans qui foren prezentat a Me Steve Arnaut am deniers que avia dedins, e soanet o, e R. de Cortés qui lo·lh presentet retenc los gans.

Item baylem L s. aus trepadors de Sen Silà per salblar[14] la charrieyra.

Item baylem X d. a Petit per pa aus preygoniers.

 

Ayssò qui s’ensec costet la festa de la Sen Johan :

 

Premieyramen a l’Enpeyrador de Verdú :  X s.  – Item al Duc de la Lemotgana :  X s.

Item al Rey dal Pon :  X s.   – Item a l’Abat de Sen Silà :  V s.  – Item al Marqués :  V s.

Item a l’Evesque de Sent Alari :  V s.

Item baylem VI s. III d. s. VI d. aus gorraut de metre la fusta sulla fon e de tornar.

 

Soma aquesta plana :  C II s.  VII d.

 

folio 8v

Ayssò aguen li cirven a la festa desús dicha :

Galochier :  V s.   – Lo Tinhós :  V s.  – Marquaffava :  V s.  – G. lo trompadres V s. – Avinhós :  V s.  – Nadals :  V s.  – Vidals :  V s.  – Ay. La Branda :  V s. – 

Charradó : V s.  – Lheschaunat :  V s. – lo torier :  X s.

Item baylem en garlandas  e en rams :  VIII s. VI d.

Item baylem IIII s. en especis qui foren portat a maygó lo mayor, la vespra de la Sant Johan, per beure quant aguem dich la velha.

 

Item baylem V s. aus cirvens per un hòme qui fo escharelhat ‘forviratz’, qui avia talhat vit.

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers.

 

Soma aquesta plana :  LXXVIII s.  e IIII d.

 

folio 9r

Item baylem VI d. a I hòme qui portet I truòya al fossat, qui murit al cossolat quant hòm las pres.

Item baylem II s. III mealhas en vi que beguen lhi sirven quant aneren en l’Abatut de Salas serchar banit que disia hòm que y avia.

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers.

Item baylem III s. a Avinhó per una causa que a[po]rtet a la cort de Helias Andrieu, e foren lhi baylat per la ma de P. d’Albert.

Item baylem XII d. al Tinhós per una causa que aportet a la cort de Helias J[o]yós, e ac los de P. d’Albert.

Item baylem VI d. de II jorns que lhi cossol foren citat en la cort.

Item baylem LX s. a Ber. de Margòt per pezar lo pa, per la ma de P. d’Albert.

Item baylem XXV s. al Tinhós per I causa que aportet a la cort de P. La Vaycha, per la ma de P. d’Albert.

Item baylem X s. a Charradó lo cirven per I causa que aportet a la cort, per la ma de P. d’Albert.

 

Soma aquesta plana :  C e III s.  mealha menhs.

 

folio 9v

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers.

Item baylem XL s. tornés a Guilhem de La Brossa, qui venc peus thesauriers de Quaort pel fach dal subsidi, e foren lhi balhat per son celari, la vespra de la Magdalena, e era am luy Gaubert Sudres.

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers.

Item baylem VI d. en III fuelhs de papier, de qué fet (hòm) ròlles a penhorar aqueus qui devian de las acessas.

Item baylem XX ll. pergozís a Mossen P. Vigier per la renda qui es deguda al comte al terme de la Sen Johan.

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers.

Item baylem XX d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers.

Item baylem XII d. e mealha per tornar II tapas qui foren en la pòrta dal guischet en la pòrta de davan la sala.

 

Soma aquesta plana :  XXII ll.  XV s.  VIII d.  e mealha

 

folio 10r

Item baylem II s. tornés a Galochier, per mandamen de Helias de Barri, per las anadas que fet a Nontron al[15] filh de Metge.

Item baylem X s. aus cirvens de cossolat per una exequcio que feyren dal leyró qui despendet los merciers, qui fo pendut en Escòrnabuò, e fo lo premier jorn d’aust.

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers.

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers.

Item baylem a P. Moyzan, cirven de Nontron, XV ll. tornés que devian[16] al prebòst de Nontron per las messios e per gardar Arnaut de Metge lo Jove, qui nos fo remés per lo seneschal dal vescomte de Lemòtges, lo dulhús avans la Sen Bertolmieu, e fo pendut lo dich Arnaut.

Item baylem XX s. aus cirvens de cossolat per la exequcio que feyren de Arnaut de Metge lo Jove qui fo pendut, e de Amorós qui fo negat, lo dulhús avans la Sen Bertolmieu.

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers.

 

Soma aquesta plana :  XX ll.  X s.  X d.  

 

folio 10v

Item baylem VI s. a Lambert de Gordó per còrdas am qué fo destrenchs aquel qui despendet los merciers, e lo filhs[17] Arnaut de Metge e Amorós.

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers.

Item baylem XX d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers.

Item baylem XXX s. al filh d’Huguet l’albarestier, qui·lh eran degut a la Sen Johan per sa pensio, e fo lo dissabde avans la Sancta Maria de [set]embre.

Item baylem VI s. e III d. aus cirvens per far cebelir I hòme qui murit en la tor, qui era a la ma dal rey pel comte e per lo chapitre, e fo pres a Colompnhés en nòstre poder, e avia estat en la tor I an.

Item baylem XX s. pergozís a Hugó de Jolia per I esturmen que fet quant lo ch[apit]res de Sen Fron venc al cossolat e fet metre Arnaut de Metge loVielh e Na Bonia la Vielha a la ma del rey.

Item baylem IIII s. tornés en II cobdes de drap qui foren tramés al thesaurier de Quaort, e soanet los, e perdet hòm hi los dichs IIII s. tornés, e redet hòm los a aquel de cuy los avia hòm comprat, sò es assaber a Helias de M[a]lfre, e fo pel fach del subsidi.

 

Soma aquesta plana :  LXIX s  IX d.  menhs

 

folio 11r

Item baylem XX d. a I absolecio de Helias de Malfre, qui era en sentensa a la instansa de P. Faure e de Aymeric d’Albiró.

Item baylem XX d. aus cirvens per penhorar aqueus de las acessas.

Item baylem aus cirvens VI d. per penhorar aqueus qui devian de las acessas.

Item baylem XXX s. pergozís a Petit lo cirven per son lum.

Item baylem III s. a Helias La Grelieyra faure, per hòbra que adobet en las tressas e en l’hus dal cossolat.

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers.

Item baylem IX d. en un faychs de gluòys.

Item baylem XX s. a Mossen Arnaut Guon[tier] prestre, per la renda que·l cossolat deu daus hòrt de Sen Gòrgi, que tenen P. d’Arribat e Johan Bovezí.

Item baylem XX s. pergozís a I femna qui avia nom La Vidala, que la vila li devia de prest, e avia ne letra, e cobrem la.         

 

Soma aquesta plana :  LXIII s  V d. 

 

folio 11v 

Item baylem II s. tornés a Petit lo cirven per pa aus preygoniers.

Item baylem LX s. pergozís a Steve de Sudor per las letras dal fach de Sen Loys.

 

Ayssò aguen lhi cirven a la Tot Sants :

Vidals :  V s.  – Nadal :  V s.  – Galochiers :  V s.   – G. lo trompadres V s. –

Avinhós :  V s.  – Ay. de La Branda :  V s. –  Lo Tinhós :  V s.  – Marcaffava :  V s.  –

Charradó : V s.  –  a Petit lo cirven :  X s. quar es toriers.

 

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers.

 

Soma aquesta plana :  C XVIII s  IIII d. 

 

folio 12r

Item baylem XL s. tornés a P. de Puech Megà, sirven dal thesaurier pel fach del subsidi, lo divendres après l’Omni Sen.

Item baylem XX d. a II cirvens per penhorar aqueus qui deven de las acessas.

Item baylem C s. a B. d’Archier, de XXV ll. que·lh devia la vila, e el avia ne letras, e cobrem las e quitet ho per los dichs C s.

Item baylem XX s. aus cirvens per I exequcio que feyren d’un hòme qui fo pendut e d’una femna qui fo negada.

Item baylem V s. aus cirvens per una femna qui fo correguda

Item baylem X d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers.

Item baylem XVI d. a Petit lo cirven per pa aus preygoniers.

Item baylem XIII d. a Nadal a I lhioura de chandelas.

Item baylem X s. a P. lo barbier per I plaga de qué garit Nadal lo cirven

 

Soma aquesta plana :  IX ll.  IX s  XI d. 

 

folio 12v

Item baylem XXXV s. a Helias Marbó per II traus que Helias Dagues ne pres, qui foren mes al pon de Roy Nuòva.

Item baylem VIII ll. pergozís en VIII tòrchas de cera qui foren arsas la vespra de la Sen Fron al gach.

Item baylem XII ll. X s. pergozís al bayle per que nos fo favorables en nòstres negòcis.

Item baylem V d. que costet la letra de ceylar e de far de las VIIIXX ll. dal fach dal subsidi.

Item baylem XVIII d. en la letra que aguem de las XXX ll. tornés de Me Steve Arnaut dal fach dal subsidi.

Item baylem III s. en las còrdas am qué fo pendut us hòms e I femna negada la vespra de la Sen Fron.

Item baylem X s. a Helias dal Telh, que mes a adobar la pòrta e lo guischet dal Pon, entre fer e a beure que donet aus cirvens de la charreyra dal Pon que ac am si, lo cer de la Sen Fron.

Item baylem L s. a Petit lo cirven, qui·lh foren taxat de las X ll. tornés que ac hòm dal peychonier qu[i·]l batet.

 

Soma aquesta plana :  XXV ll.  XI s  IX d. 

 

folio 13r

Item pagem XXX ll. pergozís a·N P. Guerrel pel depte que la vila lhi devia restans de mayor soma, e avia ne letras e cobrem las.

Item pagem XX ll. pergozís a R. de Martí, e cobrem las letras que avia de la vila, e ac las per la ma Helias de Granhòl XIII ll., e VII ll. per la ma Helias d’Aguonac.

Item XL s. tornés que perdem en XVI florís de Florensa que aviam pres en la acessa de las bóstias quant avian lor cors per XXVII s. VI d. la pessa, e Steve dal Puey ac los en gatges per XX ll. tornés.

Item baylem II s. al filh qui fo de Robbert de Manha, per I costela que·lh pezen[18] lhi cirven dal cossolat, e avian la engatgada per la dicha soma desús, e fo fach pel comandamen de R. de Bru.

Item baylem a Me R. de Bru XLVIII s. tornés que despendet I egua que I layró avia panada, e era de Gasconha, e fo venduda.

Item baylem XX s. a Nadal lo cirven, qui trobet Robbert Bulhfarina en avulteri am una femna, e ac hòm ne LX s. I d., e per aquela razó el ac los dichs XX s.

Item baylem XL s. a tot los cirvens de cossolat  qui troberen Mat[ie]u lo saunier am una femna molherada, e ac hòm ne VI ll. II d. per luy e per la femna, e per razó d’aquò lhi sirven aguen la dicha soma.

Item baylem XX s. a Helias Bru de l’Arsaut per I esturmen que fet de la apellacio que Rapmn. de Bodí fet al cossolat dal mayor e daus cossols.

Item baylem a Marquaffava lo cirven V s. per II viatges que fet a Nontron pel fach de Arnaut de Metge lo Jove.

 

Soma aquesta plana :  LX ll. e XII s. LIX ll.  XVII s 

 

folio 14r (13v blanc) (Note postérieure : voyages pour les affaires de la ville)

Ayssò avem baylat en viatges que a hòm fach defòra peus negòcis de la vila

 

Premieyramen baylem XII s. tornés a Galochier lo cirven per anar a Lemòtges lo dimercres après la Sen Martí d’ivern querre I jocglar que lor avia hòm eschenhat[19] per far gach al cossolat, que ges no n’i avia.

Item baylem XL s. tornés a P. Lunel messatgier que tramés hòm a París per aver letra sul fach dal subsidi que fos remés, e fo lo dimercres avan Nadal.

Item baylem maychs a P. Lunel XX s. per VI semmanas que estet.

Item baylem C s. tornés a Helias Gelat cossol dal Mazel e a R. de Bru, qui aneren a Quaort lo jorn de la Sen Blavi per respechar am lo thesaurier dal fach del subsidi, que avia mandat que hòm nemenès XX borzés d’esta vila  arestat a Quaor daus melhors.

Item baylem LX s. tornés a Ardit lo messatge de [trou] Brunet, lo jorn de la Sen Blavi, que lhi cossol lo tramezen a París al mayor qui hi era pel fach del subsidi.

Item baylem XXX s. tornés a Me R. de Bru, qui anet a Quaort am Helias Gelat cossol dal Mazel pel fach dal subsidi, lo divendres après la Chandalor, e estet VI jorns, per son celari.

 

Soma aquesta plana :  XVI ll.  II s  VI d.

 

folio 14v

Item baylem XXX s. tornés a Helias Gelat cossol dal Mazel, que·lh taxeren lhi cossol per I viatge que fet a Quaort am Me R. de Bru dal fach del subsidi, e estet VI jorns.

Item baylem a II macips a pè, qui aneren a Quaort am Helias Gelat cossol dal mazel e am Me R. de Bru, XV s. e VI d. per pecat e per lors celaris, e esteren VI jorns chascús.

Item baylem IIII ll. pergozís a Me B. Ortic per I viatge que fet a Figac e a Quaort per saber si las vilas de Quersí pagaven lo subsidi o no, e per aver terme plus lonh daus thesauriers, e estet VIII jorns, e Helias de Barri portet las lhi.

Item baylem XXIIII s. tornés a R. La Bòria e a Guilhó de Taurel, per razó dal logier de II rocís que Helias Gelat cossol dal Mazel e R. de Bru meneren a Quaort, e esteren VI jorns, pel fach dal subsidi.

Item baylem X s. tornés per sos despens  a G. Godalh que lhi cossol tramezen a Quaort am letra clauza que trametian aus thesauriers de pregieyras pel fach dal subsidi, e fo lo dissabde après la XVa de la Chandalor, e estet VII jorns.

Item ac maychs lo dich G. VI s. tornés per son celari.

 

Soma aquesta plana :  IX ll.  III s 

 

folio 15r

Item baylem X s. a Amorós lo cirven e a Galochier qui aneren a Granhòl per aver lo filh de Arnaut de Metge, qui avia crebat la tor de cossolat, qui era lay en una glieyga.

Item baylem X s. tornés a Marquaffava per sos despens, lo divendres après la Senta Maria, que lhi cossol lo tramezen a Quaort am lo vidisse de la letra dal rey que·l màyer tramés de París, cum lo reys nos donava terme dal subsidi sas que a la Sen Johan.

Item ac maychs III s. IIII d. per sos jornals, [que] estet IIII jorns.

Item baylem XX s. tornés a P. d’A[lv]era quant anet a París per que tengués lo jorn am Mossen Archambaut que avia[m] al parlamen.

Item baylem a I macip qui aportet I letra de París que Robbert de Pomel nos trametia, la vespra de Pasques, XX s. tornés.

Item baylem a Guilhalmòt Masch[a]lt, messatgier que·l màyer e lhi cossol tramezen a París la vespra de las Roasós, XIII ll. e VI s. tornés, las quals devia baylar a Johan Moscha[..] de París C s. parizís, e LX s. parizís a Robbert de Pomel, e LXVI s. tornés al dich Guilhamòt per son celari e per sos despens e per sas sabatas.

Item ac maychs lo dich messatgier X s. tornés, quar avia estat XXXII jorns.

 

Soma aquesta plana :  XXI ll.  X d. 

 

folio 15v

Item baylem XII s. tornés a Marquaffava que tramés hòm a Quaort pel fach dal subsidi, am una letra que portet de B. Ortic, lo duguòs avan la Magdalena.

Item baylem XL s. tornés a P. Mercier e a V sirvens de cossolat, qui aneren a Nontron, la vespra de la Sancta Maria de miey aust, per cobrar lo filh de Metge e I autre qui eran pres.

Item baylem C s. tornés a Me R. de Bru e a VI cirvens, qui aneren a Nontron per cobrar lo filh de Metge qui era pres, lo duguòs après la Sancta Maria de miey aust.

Item baylem aus VI cirvens qui aneren am Me R. de Bru a Nontron XXX s. tornés per lors sabatas, quar y eran estat II vet.

Item baylem maychs V s. a Petit lo cirven per sas sabatas, qui avia estat a Nontron I vet.

Item baylem VI s. VIII d. tornés a Helias Dagues pel logier de son rocí que Me R. de Bru menet a Nontron et estet quant anet am los cirvens e amenet lo filh Arnaut de Metge, qui fo pendut.

 

Soma aquesta plana :  XII ll.  X d. 

 

folio 16r

Item baylem XXX s. tornés a Me B. Ortic per I viatge que fet am lo mayor, qui aneren  a l’Avesque parlar aval a Brageyrac per lo fach dal merchat d’Agonac, e esteren III jorns, sò es assaber per si e per son macip e per sos despens.

Item baylem VII mealhas blanchas a Marquaffava per I viatge que fet a Quaort, am letra clausa que portet a Me Steve Arnaut pel fach dal subsidi, la darieyra vet.

Item baylem LX s. e I d. a P. Mercier e a W. de Gordó cossol, lo dulhús après la Sen Martí d’ivern, qui aneren a Me W. La Brossa querre e dire las noelas, que el era màyer e que vengués per ordenar de sa mayoria.

Item baylem XXX s. tornés a Me R. de Bru per III jorns que estet a Nontron per requerre al prebòst dal vescomte I preygonier qui era pres e era banit d’esta vila, e avia nom Arnaut de Metge lo Jove, e cobrem lo e fo pendut.

Item baylem V s. a Vidal lo cirven, per II viatges que fet a Nontron per Arnaut de Metge.

 

Soma aquesta plana :  VII ll.  VI s.  menhs I d. 

 

folio 16v

Ayssò an costat prezen e servizi que avem fach a las acizas e alhors.

 

Item baylem XX s. VI d. pergozís en I prezen de pa e de vi qui fo fachs al luòctenen dal seneschalc a la aciza qui fo lo divendres après la octava de la Sancta Katerina.

Item baylem maychs en I prezen de IIII conilhs qui foren donat a Mossen Phelip a la acisa desús dicha :  X s.

Item baylem en IIII prezens qui foren fach, la vespra de Nadal, de salvayzina e de chapós e de fromatges, a Mossen P. Brunet e a Mossen Guilhem de La Brossa e a Me Itier dal Chastanet e a Me P. La Pòrta de l’Albergaria :  LXXV s. V d.

Item baylem XII s. en VI fromatges qui foren donat a Me P. Bernart la vespra de  l’an nuò[20].

Item baylem VII ll. menhs II s. en I prezen d’especis e de tòrchas e salvayzina qui fo fachs a Mossen Niotó d’Amblavila, qui venia de La Reula e se n’anava en Fransa, lo jorn de la Sen Silà.

Item baylem XIII s. IX d. en I prezen qui fo fachs a Me R. Dieulhidó, percurador dal rey a La Doza, qui fo lo divendres après la Chandelor.    

 

Soma aquesta plana :  XIII ll.  IX s.  VIII d. 

 

folio 17r

Item baylem VI s. menhs I d. en I prezen de pa e de vi qui fo fachs a Me Johan dal Mans, lo dulhús après la Sancta Crot de may, qui venc pel subsidi.

Item baylem en I prezen qui fo fachs al seneschalc a la aciza qui comenset lo jorn de la Sen Memòri : XXXVIII s. e V d.

Item baylem en I prezen qui fo fachs a Mossen Phelip de Grieló a la acisa qui fo lo premier divendres d’aust : XXXII s. VIII d.

Item beylem XXXVIII s. pergozís a I prezen qui fo fachs de VIII ll. de cera al procurador dal rey e a Me B. Vedel a la aciza qui fo lo premier divendres d’aust.

Item baylem LVI s. pergozís a I prezen d’especis e de chandelas de bugia qui fo donat al seneschalc a la aciza qui lo lo divendres avans la miey aust.

Item baylem LI s. pergozís en I prezen d’especis qui fo fachs a II maytres dal rey qui venguen comissari : per Mossen Itier de Souzet e per G. dal Chastel Nuò, lo dissabde avans la miey aust.

Item baylem L s. e VIII d. pergozís a II tòrchas de cera, qui pezaven IX ll. e demieya, qui foren donadas a Maystre Helias La Brugieyra a la aciza qui fo e comenset lo jorn de la Sen Michel.

 

Soma aquesta plana :  XIII ll.  XII s.  VIII d. 

 

folio 17v

Item baylem XXI s. a I prezen qui fo fachs a Me Steve Arnaut, luòctenen dal thezaurier de Quaort, qui era levat p vengut per levar l’argen dal subsidi, lo dulhús avan la Sen Marti d’ivern, en IIII conilhs, en VI fromatges, en pa e en vi.

Item baylem XV mealhas blanchas a III messatgiers de la Chambra daus Comptes de París, que lor donet hòm a chascú V, qui portaven letras dal rey al mayor e aus cossols.

 

Soma aquesta plana :  XXXIII s.  VI d. 

 

folio 18r

Ayssò an costat plach que la vila avia en la cort dal seneschal e alhors.

 

Item baylem a Me Itier dal Chastanet e a Me P. La Pòrta de la Albergaria, a l’aciza qui fo lo disabde après la Sancta Katerina, XL s. tornés, pel plach que aviam am las gens dal comte per I leyró qui fo pres a Colompnhés, e fazian nos y debat, e per autres fachs que avian affar a la aciza  de II layrós qui se eran pres qui se eran apelat.

Item baylem XX s. pergozís a Me Hugó La Cerra a la dicha aciza, qui fo am nos per deliourar los negòcis que aviam affar.

Item baylem C s. pergozís a Me B. Vedel percurador dal rey, per I comicio que fet Mossen Phelips, jutges dal rey, de II leyrós qui eran en la tor, y eran apelat, e redet nos la conoychensa, e fo a la meycha aciza desús dicha.

Item baylem III s. tornés a I acta d’una ordenansa qui fo facha a la dicha aciza desús dicha, que·l vigiers ni·l celariers no tenguessan ni aguessan chascús en la cort mas IIII cirvens, e tenia lo papier de la cort Me Helias Domingó.

Item baylem V s. a Me P. d’Alvera per esturmens e per deffessas que fet aus ‘sirvens dals’ thesauriers qui venguen II vet pel subsidi.

Item baylem XL s. a Me Itier dal Chastanet e a Me P. La Pòrta lo Jove, a la aciza qui comenset lo jorn de la Sen Michel, pel fach que la vila avia am Chapitre pel fach de Metge e de la Bonia qui eran pres al cossolat, e Me R. de Bru portet los.

 

Soma aquesta plana :  X ll.  XVIII s.  IX d.  e mealha

 

folio 18v

Ayssò an costat las II charitat.

 

Item la charitat del bacó : LVII ll. e II d., rebatut IIII ll. que ac hòm de las ischisós daus pòrcs.

Item maychs la charitat del bac|o costet L[.]II […] s. […]

 

Item la charitat de la Panthecòsta, entre messios e autras chauzas : C I ll. e XV s. menhs I d.

 

Item baylem al mingar daus Frayres Menors : VII ll. X s. VI d.

Item en aqueus daus Prezicadors : VIII ll., e foren bayladas a Frayr P. dal Boychs e a Frayr P. Vigier.

 

Item pagem a Me Steve Arnaut, luòctenen dal thezaurier de Quaort, IIII ll. pergozís pel fach del subsidi, e avem ne letras seyladas de son sael.

 

Soma aquesta plana :  VC LXXIII ll.  VIII s.  VII d.

 

folio 19v (19r blanc)

Ayssò a costat d’adobar lo cossolat e la tors dal dich cossolat.

 

Item baylem C s. pergozís a Pinsó lo charpentier, lo divendres après la Sancta Lucia, per fusta a adobar la tor dal cossolat, pel mandamen de Helias de París e de Johan de Chaumon e de Helias de Ba[rr]i.

Item baylem maychs X s. a Pinsó, que pres R. de Bernardí.

Item baylem maychs XX s. tornés a Pinsó lo Vielh, lo dimart après la Breffania.

Item baylem maychs V s. pergozís al filh de Pinsó quant poyeren la fusta lhi gorraut.

Item baylem maychs L s. a Pinsó l’endomà de la Sent Alari.

Item baylem maychs V s. al filh de Pinsó.

Item baylem maychs VIII s. VI d. a III charpentiers qui plancheren lo darrier solier desús de la tor, qui no era ges au preffach de Pinsó.

Item baylem, a far lo peyrat daus gras, a Ay. de Chastelhó : VI ll. IX s. III d., per la ma (resté incomplet)

 

Item costeren VIXX e XVII cayres X ll. V s. [.] d., a XVIII d. lo cayre, que ac R. Bulhfarina.

Item per far lo pon de Roy Nuòva qui fo fach tot nuòs : XII ll. VI s. IX d.

 

Soma aquesta plana :  XXXIX ll.  V s. I d. ‘V s. I d.’ III s. VIII d.

 

folio 20r

Ayssò an costat de adobar lhi IIII pes de la vila en qué hòm peza lo blat.

 

Premieyramen a costat lo pes de la Albergaria de recrubir e de ressolar, am IIC L teules qui hi foren mes : XV s. pergozís.

Item costet maychs lo dichs pes V s. pergozís, que duy hòme hi foren a recrubir.

Item costet maychs lo dichs pes en latas e en claveus : XII d.

Item costet maychs en chaus e en grava : XII d.

Item costet maychs la clavadura de l’armari dal pes a adobar : XVIII d.

Item costet l’aneus dal pes en qué p[en]den las còrdas d’adobar : VI d.

Item lo pes de la Agulharia [a] costa[t] XX [..] d’una part per adobar  las XXXVI ll. am qué hòm peza lo blat.

Item maychs XVI d. e mealha per far la clau e per adobar la clavadura de la pòrta cròpta.

Item maychs X d. que costet I vet d’adobar lo fers de la eymina.

Item maychs V s. que costet autra vet de adobar lo pes de la esmina.

Item, lo pes de l’Arsaut, costeren las còrdas entre tot : XIII s. III d. menhs.

Item, lo pes Sen Fron costet, entre teule e latas e claveus e logier de recrubidors : XIX s.

Item maychs I pòst en qué hòm se se : III s.

 

Tot ayssò avem pres en compte de Steve dal Puey qui n’a rebatut aus pezadors.

 

Soma aquesta plana :  LXVIII ll.  I d.

 

folio 20v

Aysso an costat las perponchas daus cirvens :

 

Item aquela de Nadal :  XX s. tornés         –   Item aquela de Marquaffava :  XX s. tornés  

Item aquela de VIdal :  XX s. tornés          –   Item aquela dal Tinhós :  XX s. tornés  

Item aquela de G. lo trompador : XX s. tornés  –  Item aquela de Galochier :  XX s. tornés

Item aquela de Petit :  XX s. pergozís        – Item aquela d’Avinhó :  XX s. tornés

Item aquela de Charradó era de la vila, que Helias de Barri me avia baylat.

 

Soma aquesta plana :  IX ll.  XV s.

 

folio 21r

Ayssò qui s’ensec a hòm pagat en celaris.

 

Item a Helias de Barri C s. per son celari per tener lo contracompte.

Item pagem a P. d’Albert C IX s. per son celari de la percuracio.

Item pagem a Me R. de Bru VII ll. e X s. pergozís que·lh devian lhi cossol d’antan de son celari de la jutgaria.

Item pagem X s. a Helias Jaudó mazelier, de charn que·l màyer pres en l’autra mayoria quant fo màyer, e fet la portar aus hòmes qui donavan lo pa a la charitat de la Panthecòsta al prat.

Item pagem VI ll. a Guilhem de [Me Bonet][21] e a Johan de Faya per far levar las esmendas e los gatges e los autres devers de la vila, aus quals fo comés que·n fezessan.

Item pagem X ll. al comptador per tener lo compte.

Item ac maychs lo comptadres C s. que·lh taxem per L ll. que nos prestet VIII jorns avans la Sancta Katerina, per comprar pòrcs qui foren comprat en esta vila e fo ne facha la charitat dal bacó, e torneren a proffiech a la vila XL ll. que hòm y gasnhet, que fo costera maychs la charns daus mazeliers qui la agués a comprar[22] al Dimart Lardier.

Item pagem a Helias Porchier per aquest compte II vet escrieure : XLII s. tornés.

Item pagem IIII s. tornés pel papier daus dichs II comptes.

Item pagem a Helias Giraut XL s. per razó quar a estat procurayres pel mayor e peus cossols ogan tot l’an en la cort de l’official.

 

Soma aquesta plana :  XLIIII ll.  VI s.  [.]I d.

 

Summa expensa : XIIC LXIII ll. XIX s.  X d.

 

Facto computo, restat quod debent predecessores : XII ll. et  II d.

 

folio 23r (à l’envers) (21v 22r 22v blancs)

Renembransa sia que lo màyer e lhi cossol an redu venguen en final compte am los cossols de Sen Loys que en VIXX lb. de tornés que lhi dich cossol de Sen Loy devian a la vila, las quals VIXX lb. de tornés foren bayladas en paga a R. de Martí d’aquò que la vila lhi devia, e·n quitet la vila de tot lo dichs R. de Martí.

 

folio 23v (à l’envers)

Ayssò qui s’ensec avem agut de las acessas de la vila.      (note post. : emolumen )

Item ac hòm dal gròs pes XXVIII lb. XIII s. IIII d. qui se apertenen a la vila tot apeus rebatut.

Item aguem del [....selet] : X s.

Item aguem de la pòrta del Pon : LXXVI s. VIII d., tot apeus rebatut. 

Item aguem de las mezuras de l’òli : XV lb. tot apeus rebatut.   

Item aguem de l’enquam : XII lb. tot apeus rebatut.    

Item aguem de bladarias XXVIII lb. tot apeus rebatut. 

Item aguem de las mealhas daus IIII pes : XXIIII lb. tot apeus rebatut.

Item aguem de las mezuras dal vi :  XXXIX lb. VI s. VIII d., tot apeus rebatut.

Item aguem de la garda dal blat e de las panatarias :  XXVIII lb., tot apeus rebatut, e rebatut maychs a Hel. Botas C s. que la vila lhi devia.

‘Item aguem dal mespés  dal pa :  XLIII lb.’

Item aguem dal mespés  dal pa :  XLII lb. XI s. (rajouté entre les deux lignes)

Item aguem dal talh daus hòmes de fòra, qui se acessa de III ans en III ans :  XXVIII lb.

Item aguem de las mezuras de las not[23] : IIII lb. X[VI.. trou ..V...]d., tot apeus rebatut.  

Item aguem de la pòrta Agulharia :  IIII lb. III s. IIII d., tot apeus rebatut.

Item de la pòrta de l’Arsaut :  XX s.

 

Soma aquesta plana :  XIIIXX V lb. VI s. VIII d.

 

folio 24r (à l’envers)   (note post : rentes de la charité du mardi gras)

                       Aysò avem agut de la renda dal bacó

Item aguem de P. Faure :  LX s. pergozís  –  Item de Blonda la Joglaressa :  II s. tornés.

Item paget P. Charrada e siey nebot :  [..VIII ..]  – Item paget St. de Brunet .  I d.

 

                       Ayssò avem agut de [be. trou ..ges]/

Item XX s. de N’Ayba de Las Fargas  –  Item X s. de P. d’Albert

 

Summa totius recepte[24] :  XIIC [.]XVI lb. pergozís.

 

Soma aquesta plana : IIII lb. XIIII s. I d

 

folio 24v (à l’envers)

Renembransa sia que ayssó qui s’ensec a pres e receubut It. Chatueus

        per nom daus cossols per la creychensa de las bostias :

Tot premieyramen pa’giey’ hieu C. de Besseda al dich It. Chatuel per III semmanas :  XXV lb. e XVII s. IX d. [..] [dulh..s] qui·s monten aytant pagat los pezadors e los corredors.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per autras III semmanas : XXVII lb. XI s. e mealha, pagat celaris de pezadors e de corredors.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per II semmanas :  XVIII lb. [trou] s. e III mealhas, qui·s monten aytan.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per XII semmanas :  IIIIXX XIII lb. V s. II d., qui se  monten tan rebatut celaris de pezadors e de corredors

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per VI semmanas :  XLVI lb. XIX s. IIII d. e mealha, rebatut celaris de pezadors e de corredors

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per IIII semmanas :  XXXI lb. XV s. pergozís, qui se monten tan achabat rebatut celaris de pezadors e de corredors.

 

Soma aquesta plana : IIC XLIII lb. XIII s. VI d.

 

folio 25v (à l’envers)(25r blanc)

Item aguem III s. de Hel de La Costura per quot.

Item aguem X s. de Melicen de [Gatami] per I esmenda en qué fo condempnada peus cossols d’antan pel fach de las mezuras de la sal.

Item aguí XVII s. e VII d. de I malvaza costia qui fo venduda a l’enquan, e fo daus bes de W. Mazelier.

Item aguí VI s. de Joh. de La Rossaria per quot per Ar. e St. L’Amic.

Item aguem LXX s. II d. de P. de Las Chezas e de I toza apelada Petita qui foren trobat en avulteri, e·l remanens fo lor quitat a la pregieyra de lors amics.

Item aguem X s. de P. [Terrí] per I esmenda en q fo condempnat per I bròc.

Item aguem VI lb. II d. de Matieu lo cosdurier qui fo trobat am Fenilia molherada en avulteri a maygó soa.

Item aguem XIII s lb. III s. VIII d. daus bes de W. Mazelier de Sen Martí per la volumtat de Robbert de [trou.. a] e de G. Malet sudor, lhi qual eran siey [trou.. nier], a uòps de las cheritat, e baylet las R. de Vinharier qui las avia en comanda.

Item aguem XIII lb. pergozís de Hel. de Granhòl per la renda dal blat que devia a la charitat de la Panthecòsta de temps passat.

Item aguem IIII lb. de W. de Rey que paget per [mestat] St. La Ròcha per la charitat de la Panthecòsta.

Item aguem C s. pergozís de Me R. de Bru d’una egua qui fo venduda que us layr de Gasconha avia panada.

Item aguem C s. de Joh. de Las [C]òstas de Bolazac pel fach de salas per la charitat de la Panthecòsta de temps passat.

Item aguem VIII lb. e X s. pergozís de Hel. Boní que avia levat dal fach de la charitat de la Panthecòsta.

Item aguem V s. de Grimoart de [Porto] que devia d’una esmenda.

 

Soma aquesta plana :  LX lb.  XV s.  VI d.

 

 

folio 26r (à l’envers)

Item aguem de Ar. del Chastanet de Verdú II s. per razó de II bestias puorcs e truòya qui foren trobat en malaffacha.

Item aguem de P. de Mazieyras de Sen Martí III s. quar fo trobat en la vinha P. de Mercier.

Item aguem maychs de P. de Mazieyras II s. IX d. quar fo trobat en l’òrt de P. Mercier.

Item aguem VIII lb. e X s. pergozís per I esmenda en qué fo condempnat un peychonier de fòra qui avia ferit lo cirven de la vila en fazen son offici, e baylet W. de Bòrn VI lb. e X s. e B. de Rambert los X s. de la soma desús dicha.

Item aguí maychs IIII lb. pergozís de la esmenda desús dicha dal peychonier  qui a nom It. Chabròl, per la ma de P. [Melfí] e de R. de Conbas clerc, lo dissabde après la Tot Sants.

Item aguem V s.  de Alay. de Chalmontelh per I esmenda.

Item aguem X s. de Hel. Fumat de Trigonan per I esmenda.

Item aguem de B. de [JR1] Mon [trou] de Sanct Silà LX s. per I esmenda.

Item aguem de P. de [Dau (trou) ...] la Lemotgana XXX s. per I esmenda.

Item aguem XV lb. de [Monjoy], per razó quar Ar. [Poychens] e sa molher los bayleren per amor de Dieu, e foren mezas a la charitat de la Panthacòsta.

Item aguem maychs IX lb de P. La Vaycha per la esmenda davan dicha.

Item aguem X s. de H. d’Olivier per I esmenda.

Item aguem de P. La Bessa lo Jove de Sen Martí XV s. per I esmenda.

Item aguem XL s., per la ma de P. de Mercier, per I femna apelada La Negra de Sen Martí qui fo trobada en avulteri am I clerc, e lo cirven ac ne XX s. maychs qui los hi trobet.

 

Soma aquesta plana :  XLV lb. VII s. IX d.

 

folio 26v (à l’envers)

Item aguí de G. de Malet sudre C s. pergozís que baylet per W. de Mazelier frayr seu.

Item aguem X s. IIII d. tornés que P. Merciers tornet de Nontron quant hi anet am los [cariers] de la vila per lo filh Ar. de Metge.

Item aguí per la ma de P. Lo [Cospier] de Sen Martí XL s. tornés per enposicio facha sobre lo testamen de A.c Malhòl pel drech que la vila dizia que avia.

Item aguí LX s. d’una femna qui fi preza en avoteri en Sent Alari.

Item aguí XL s. de St. Champeló qui los devia per W. Mazelier.

Item aguí de Hel. Boní per nom de A.c [Daunó] e de P. [Massiu] VII lb. e X s. per lo testamen de P. d’Albiró.

Item aguí de Hel. de Folchier III s. pel cot.

Item aguí de Hel. Boní LXX s. per II seytiers de fromen que mandet pel filh de P. dal Trolh.

Item aguí X lb. e X s. per la ma de Hel. de Barri que paget hòm en deniers lo jorn de la Panthecòsta a la charitat.

Item aguí XXX lb. VI s. IX d. que paget hòm en pa lo jorn de la Panthecòsta a la charitat.

Item aguí II s. de I truòya qui fo trobada en malaffacha, e fo venduda e Joh. de Pomel baylet los.

Item aguí LX s. e I d. de Robbert Bulhfarina qui fo prés am I femna molherada en Sanct Alari.

Item agui XL s. de P. Menudet per I esmenda  de C s. en qué fo condempnat al cossolat.

Item aguí maychs de P. Menudet LX s. pergozís per la esmenda de sus.

 

Soma aquesta plana :  LXXIII lb.  IIII s.  X d.

 

folio 27r (à l’envers)

Item aguí V s. pergozís de Guilhelma de Faure de la Tornapicha per I esmenda.

Item aguem II s. de Margòt molher d’un eschassier per I esmenda.

Item aguí X s. d’un hòme de fòra qui avia vendut colomps en luòc no degut a las regratieras.

Item agui XX s. pergozís de la charn talhada qui sobret al Dimart Lardier.

Item agui XXXV s. pergozís de Peyronela de Puòy Chars de Sen Martí per I gatge en qué fo condempnada envès la cort.

Item aguí XL s. de Hel. dal Telh, que devia de la acessa de la pòrta del Pon.

Item aguí LX s. de W. de La Costura qui los devia de las armaduras.

Item aguí d’En W. de Bru, per nom de P. de Las Maygós lo Vielh de la paròffia de Tralhissac, XV s. per I esmenda.

Item aguí VI lb. de [. trou .] Rey qui las paget per nom de Rampnolf de Bodí dau dan de la acessa de las mealhas dal pés de Sen Fron.

Item aguí de III regratieras IX s. VIII d. per I esmanda quar avian comprat colomps en luòc no degut.

Item aguí X s. de Gui Anhel qui los devia d’una esmenda.

Item aguí de Hel. Colhó lo Vielh X lb. tornés per nom de [L’Amorós] filh seu, e las quals lo dichs filhs se·n era tengut a la cort en I esmenda.

Item aguí X s. per la ma de Joh. de Faya.

Item aguí XX s. pergozís de Hel. Olivier de Sanct Alari per I esmenda en qué fo condempnat.

Item aguí VIII s. pergozís de P. Alba mazelier per I esmenda.

Item aguí maychs de Hel. Andrieu de Sen Gòrgi IIII lb. e XVIII s. per I esmenda.

Item aguí maychs de Hel. Andrieu LX s.

 

Soma aquesta plana :  XXXVIII lb.  XII s.  VIII d.

 

folio 27v (à l’envers)

Ayssò qui s’ensec avem receubut dal faymidrech de cossolat.

 

Item aguí de II peyroressas qui mespezeren VII unsas :  III s. VI d.

Item aguem maychs de IX peytoressas qui mespezeren XVII unsas :  VIII s. VI d.

Item aguí X s. pergozís per  I esmenda dal messatge P. [..trou..] de Lagulhac per la ma P. de B. de Rambert.

Item agui V s.  d’un hòme de fòra qui [a. trou..] St. Chantarel per razó quar lo mes a far lo cumenal.

Item aguí XXXII s. pergozís e IIII d. d’un layró de Lemozí qui panet lo rocí a W. de [Girbert], e fo pendut lo dimercres avans Nadal.

Item aguí XXXV s. pergozís de P. de Melòya que devia de las acessas d’antan.

Item aguí daus bes de W. Balhela apelat Bòrt qui fo negat, e estava al borc Sen Martí, IIII lb. e XIII s. menhs I d. pergozís, sò es assaber de not e de sistós e de linsòls que avia.

Item aguem, daus IIII pes de la vila que tenguem II jorns avans que fossan assessat, XLVIII s. e mealha pergozís per la ma P. de Las Cout e de R. de Metge e de [..] de Metge e de R. de Champs qui los tenian.

Item aguem XX s. pergozís de Hel. Joyós de Sen Martí per I esmenda.

Item aguí XX s. pergozís de G. La Boria laborador de Sanct Alari per I esmenda en qué fo retengut peus excès per luy fachs a Hel. [.. net].

Item aguí X lb. pergozís de P. Vaycha de la Lemotgana lo dissabde avans la Sen P. de feurier.

Item paget maychs P. La Vaycha a Hel. de Barri VI lb.

 

Soma aquesta plana :  XXIX lb.  e V s.

 

folio 28 r (à l’envers) note post. : vingt huitième et dernier feuillet  M. H.)

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per autra semmana :  X lb. e X s.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per autra semmana :  X lb. e X s.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per autra semmana :  X lb. e X s.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per autra semmana :  X lb. e X s.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per autra semmana :  X lb. e X s.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per autra semmana :  X lb. e X s.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per autra semmana :  X lb. e X s.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per autra semmana :  X lb. e X s.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per autra semmana :  X lb. e X s.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per autra semmana :  X lb. e X s.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per autra semmana :  X lb. e X s.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per autra semmana :  X lb. e X s.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per autra semmana :  X lb. e X s.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per autra semmana :  X lb. e X s.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per autra semmana :  X lb. e X s.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per autra semmana :  X lb. e X s.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per autra semmana :  X lb. e X s.

 

Soma aquest fuòlh :  VC XIIII lb.  X s. per XL e VIIII semmanas

 

folio 28v (à l’envers)

Ayssò qui s’ensec a hòm pagat per lo fach de las bostias en l’an XXVIII.

 

Item tot premieyramen pagi hieu C. de Besseda a It. Chatuel la vespra de la Sancta Luzia X lb. e X s. pergozís per I semmana.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per autra semmana al dich It. X lb e X s. pergozís que baylet hòm a Me R. de Bru.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per autra semmana X lb e X s. pergozís.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per autra semmana X lb e X s. pergozís.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per autra semmana X lb e X s.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per autra semmana X lb e X s.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per autra semmana X lb e X s.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per autra semmana X lb e X s.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per autra semmana X lb e X s.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per autra semmana X lb e X s.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per autra semmana X lb e X s.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per autra semmana X lb e X s.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per autra semmana X lb e X s.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per autra semmana X lb e X s.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per autra semmana X lb e X s.

Item pagi maychs hieu C. de Besseda per autra semmana X lb e X s.

 

 

                                Fin du document

<<Retour[1]- cacogr. p. sael

[2]- msc : del ampnuo, p. de l’an nuòu = de l’an neuf, du 1er de l’an

[3]- un trou de ver sur la première lettre, mais ce nom apparaît ailleurs(CC 58, CC 61)

[4]- lecture très incertaine ;

[5]- pecat au sens de dommage subi ( par ex : l’usure des sabatas…) ; per us pecats = en dédommagement (cf folio 14v : per II macips a pè…per pecat e per lor celari…)

[6]- comprendre : la charn daus pòrcs que foren mòrts…

[7]- phrase incohérente ; je pense qu’il faut comprendre : quand li cossols d’antan feyren lo gach a la Sen Fron…

[8]- p. °ieu, i’ai la : moi, je l’ai ( on attendrait lo = l’esturmen nm., ss doute la = l’acta nf. )

[9]- p. pel = per lo ?

[10]- cacogr. p. Gòrgi (°Jòrgi)

[11]- ici var. de prendre, et non pendre .

[12]- msc roynuova, cacogr. p. Rua Nuòva

[13]- p. pel = per lo

[14]- cacogr. p. sablar

[15]- ici au sens de pour, au sujet de

[16]- orth. incorr. p. deviam

[17]- lo filhs , -s de cas-sujet > coordonné à aquel qui despendet, et non à los merciers.

[18]m. orth. p. cotela = petite cotte, ou coltela = grand couteau, coutelas ? –  pezen cacogr. p. prezen = prirent : ils l’ont engatgada : saisie comme gage

[19]- cacogr. p. ensenhat (-sch- note la palat. locale de s)

[20]- msc : lampnuo …

[21]- sans doute cacogr. p. Me Guilhem de Bonet

[22]- costera maychs la charns … qui la agués a comprar : la viande aurait coûté plus cher … si on avait dû l’acheter

[23]- p. las notz : les noix

[24] - en latin ; ce total a été rajouté, d’une autre encre, posrérieurement


 [JR1]on[trou]