<<Retour

 

Archives Municipales de Périgueux     E dep 5021 –

Registre des Comptes du consulat de Périgueux - Série CC

 

CC 50 : Année 1330 – 1331 Registre in 4o, 36 feuillets, papier (bon état) (folios 1r – 18 r, puis manquent 18v-24r, ensuite texte à l’envers 24v-37r ) – occitan ; scribe : le comptable Itier Chatuel

 

folio 1r -  note postérieure : Premier feuillet M. H. –

                  D’une autre main : 1330-1331  Comptes de la ville et payements

Remnembransa sia que ayssò es lo papiers en qué es lo comtes de la vila de las prezas e de las baylas escrieutas del temps que foren creat e fach cossol e màyer aquist qui s’enseguen.

 

Maystre Guilhems de La Brossa, Màyer

Maystre Itiers del Chastanet – Maystre Peyr La Pòrta –  Maystre Peyr La Pòrta[1] – Me Guilhems del Solier – Me Itiers Blancs – Guilhems de Milhac Bulhfarina – P. Gerreus lo Jove –  P. de Jolia – Steve de Madur – P. La Chapela

De la Ciptat : Fortaniers de Pereguers – Guilhems d’Auròs lo Joves.

 

E foren creat e fach lo diumenc après la Sen Martí d’ivern en l’a n de Mo CCCo e XXX.

E fo comtadre Itiers Chatueus, e contracomtadres P. Gerreus lo Joves cossols.

 

folio 1v

Ayssò son las baylas que avem baylat per la jurisdiccio del cossolat.

 

Item baylem V s. al Borrelier lo divendres après la Sancta Lucia.

Item de maychs lo Borrelier : VII cobdes de vetat de Dinan de XXX s., de qué fet argaut e chapeyró, e fo·lh baylat pel comandamen de P. Gerrel.

Item baylem XX s. tornés a Huguet l’albarestier del temps de nòstres antecessors, lo dulhús après la Sent Andrieu.

Item ac maychs Huguet l’albarestier la vespra de Pasques : V s.

Item baylem V s. a una femna qui’stay am Folchier de Clavel, per far las tòrcha de la cera al mayor a Nadal.

 

Ayssò qui s’ensec aguen li cirven a Nadal :

Ay. de Sudor :  X s.  – Marquafava : X s., quar es toriers  – Helias de las Combas :  X s.  –

Avinhó :  V s.  – Hugonet de Chatuel : X s.  – Galochier :  V s.  – Johan de Manha :  V s.  –

Migó de La Branda : V s.  – Vidals : V s.  – G. lo trompador : V s.  – Arnaut d’Abzac : V s. Charradó : V s .

Helias Boní procuradres : XX s.

 

Item baylem en las raubas deus cirvens : XXIX ll. e VIII s. tornés, e son XIIII, VI cobdes a chascú, e·l cobdes es a VII s. tornés l’u per l’autre.

Item baylem en [.] cobdes de vetat a gonela al torier : XXX s. tornés, e foren de Helias Seguí.

Item baylem C e X s. pergozís en la rauba de Helias Boní, procurador del cossolat, pel comandamen del mayor e deus cossols, e fo la vespra de Nadal.

 

Soma  LII ll.  XII s.  VI d.

      

folio 2r

Item baylem a Me R. de Bru, jutge del cossolat : C s. pergozís, la vespra de Nadal, per sa jutgaria.

Item ac maychs Me Raymons XX s. tornés, que baylem a Helias de Chaumon per luy.

Item baylem, a III mandamens que ac hòm del seneschalc a la assisa qui fo a la Sench Andrieu : XVI s. e III d., de la moneda.

Item baylem VI s. e III d., per una letra que aguem deus pergozís que aguessan cors, que fo enpetrada pel comte.

Item baylem III s. a Marquafava torier, lo duguòs après la Brefania, qui avia manlevat aus preygoniers.

Item baylem XII d. aus cirvens per penhorar la molher de Mossen Letgier Barrieyra per la renda que deu a la charitat.

Item baylem V s. aus cirvens, lo divendres avan la Sent Alari, per I hòme de Sen Martí qui fo corregut am chauss[2] que avia panat, e avia nom Itier Chabanel.

Item baylem III s. a adobar las pòrtas de Bladarias, lo duguòs après la Sent Alari.

Item baylem X s. a Galochier, lo cirven del cossolat, qui era malaptes, e lo màyer e li cossol feyren los li donar per amor de Dieu, e fo lo divendres après la Sent Alari.

Item baylem V s. tornés a P. Gerrel cossol, que avia baylat a P. Mercier la vespra de la Sen Vincens per transcrieure las taxacios.

Item baylem X s. pergozís a Itier de Barraut, filh qui fo d’En Helias, per doas appellacios e per I mandamen que fet, e fo l’endomà de la Sen Vincens.

Item baylem X ll. tornés a Arnaut Itier donzel de Granhòl, bayle d’esta vila, per comandamen del mayor e deus cossols, e fet ne letra Steve de Sudor.

Item baylem V s. a Migó de Sudor e a sos companhós qui velheren un ser per enquestionar Nadal lo cirven, e fo lo dissabde après la Sen Vincens.

 

Soma  LIX ll.  X s.  e IX d.

 

folio 2v

Item baylem X s. aus sirvens de la vila qui avian velhat III nuechs en seguen per penre las armas aus malsfaytors qui anaven la nuech per la vila, e fo lo divendres avan la Chandalor, e fet los baylar Steve de Madur.

Item baylem maychs V s. a Galochier sirven del cossolat, que lo màyer e li cosol li feyren donar la vespra de la Chandalor quar era malaptes, e’N W. Bulhfarina fet los li baylar.

Item baylem X s. a I sirven del Mon de Dòma, lo dimart après la Chandalor, qui aportet las ordenansas del Mon de Dòma quel reys avia fachas, e Me P. La Pòrta lo Joves fet las aportar.

Item baylem XX d. a II gorraut qui aneren am los sirvens de cossolat, lo dissabde après la Chandalor, per aportar las bigòtas e las podas deus laboradors qui aneren en la vinha de W. del Puey, quar s’eran logat maychs que no eran taxat, e foren arestat e mes al cossolat.

Item baylem III s. al torier de cosolat, lo dissabde après la Chandalor, per comprar vianda a II preygoniers qui eran en la tor, e l’us era acuzat que avia panat a la dòmna de Monier una bigòta, doas destrals e autras chauzas, e l’autres era acuzat que panava la buscha d’En W. de Rey.

Item VI d. a Charradó lo cirven pel rossí que menet al prat al Dimart Lardier, e portet la vielha qui gasnhet lo bacó.

Item baylem a Migó de Sudor e a Hugonet de Chatuel, cirvens de cossolat, IIII s., qui penhoreren los mazeliers e los sudors e los tanadors e los sochiers.

Item baylem maychs per la penhoradura desús dicha VI d. a Johan de Manha.

Item baylem II s. e V d. a la dòmna de Bulhfarina, que devia al pes peza-farina, e lo màyer e li cosol feyren los li baylar per razó quar l’archa de la vila es en sa garda.

Item ac maychs la dòmna de Bulhfarina II s. e III d. per autra moluda.

 

Soma  XXXIX s.  e IIII d.

 

folio 3r

Item baylem aus sirvens de la vila, lo dimart après las Senres, V s. per I hòme qui fo banit am las trompas, qui avia panat a la dòmna de Monier II apchas e II bigòtas e autras chauzas.

Item baylem maychs XL s. a Me R. de Bru, lo dimart après las Sendres, per sa jutgaria.

Item baylem V s. aus sirvens de la vila per una exequcio que feyren d’una teyschendieyra qui estay en Verdú, qui a nom la Solholana, qui fo preza am I garsó en avolteri, e correguen la vila lo segon duguòs de Karesme.

Item baylem VI d. a Marquafava torier, per las còrdas am qué correguen la teychendieyra e·l garsó de l’Arsaut, lo jorn de S. P. de feurier.

Item baylem XXX s. a Helias Bòrn, procurador del cossolat, lo jorn de S. P. de feurier.

Item baylem LXX s. a Helias Bòrn, procurador del cossolat, lo duguòs après Miey Karesme.

Item baylem maychs a Helias Bòrn L s. lo dissabde après Quasimodo, e fo baylat tot pel comandamen de P. Gerrel.

Item baylem maychs a Helias Bòrn  III s. que ac de la toza de Puey Lucó[3].

Item baylem III s. aus cirvens de cosolat per penhorar los sudors, e fo en Karesme.

Item baylem C s. a Me R. de Bru, que pres Steve de Madur per luy.

Item baylem maychs a Me R. de Bru C s., lo dimart après la Sen Matiàs, per sa jutgaria.

Item baylem maychs a Me R. IIII ll. III s. tornés, lo dimart avan Miey Karesme, per sa jutgaria

Item baylem maychs a Me R. de Bru XL s., los quals baylem a Steve de Madur e a Helias Boní, lo divendres après Quasimodo, qui era a París.

 

Soma  XXVII ll.  X s.  e III d.

 

folio 3v

Item baylem II s. e IIII d. a Marquafava torier, qui avia manlevat a I hòme qui fo pres per Arman Chatuel a cuy avia panat doas apchas e autras chauzas, e fo banit.

Item baylem II s. e I d. a Migó de Sudor, que despenderen li sirven I ser qui enquestiouneren Nadal, e fo lo duguòs après la Sen Matiàs.

Item baylemXL s. menhs VI d. a Johan de Faure, per las clavaduras de Bladarias VI s., e per aquelas de Panatarias III s., per las pintas VIII s., e per las tressas X s., e II s. tornés per lo guischet, e X s. per la pòrta de las Fargas.

Item baylem II s. aus cirvens de cossolat, lo dimercres avan Miey Karesme, qui aneren per tota la vila e peus borcs ajornar tota la gen per far los cirvens a anar a Sanctas, per mandamen que·l frayr del Rey de Fransa e·l seneschalc avian mandat.

Item baylem XX d. aus sirven de cossolat,  que beguen a maigó Nogarel a Asturs lo jorn de la Sen P. de feurier, qui aneren veyre los decs.

Item baylem a Helias de Bòrn, luòctenen del bayle e nebot de Steve de Madur, XX s., per razó quar anava comandar que hòm fezés los cirvens, de part lo Rey, que anessan a Sanctas, a la requesta del mayor e deus cosols, lo jorn de la Miey Karesme, per dos jorns que anet per la vila.

Item baylem II s. a Helias [Gaunet][4], qui anet querre Andrieu de Val Reyal per èsser banayriers am los sirvens a anar a Sanctas.

Item baylem a Andrieu de Val Reyal, sirven del rey, XL s. pergozís, per razó que·l dec èsser banayriers deus cirvens qui foren aparelhat per anar a Sanctas, e anc no y aneren, e estet X jorns, per qué ac lo dich argen, e fo a Miey Karesme.

Item baylem X d. a Marquafava per far adobar lo còrn e una bot al cossolat.

 

Soma  C e X s.  e V d.

 

folio 4r

Item baylem XXIII s. e IIII d. a XXVIII jornals d’òmes quis boygeren l’ayla que solia tener Mossen N’Archambaut e es sobre lo molí del Monar, e Bonissós fet o far, e fo en Karesme.

Item baylem VIII s. tornés a Steve de Sudor per los sels de las letras del rey del fach de las acessas de la vila.

 

Ayssò qui s’ensec aguen li cirven a Nadal :

Arnaut d’Abzac : V s. – Vidal : V s.  – Marquafava : X s., quar es toriers  –  a Galochier :  V s.  –  a Migó de La Branda : V s.  –  Ger. lo trompador : V s.  –  Charradó : V s  – Avinhó :  V s.  –  a Migó de Sudor :  X s.  –  a Hugonet de Chatuel : X s.  –  a Johan de Manha :  V s.  –  a Helias de las Combas :  X s.

A Helias Boní XX s. per sa percuracio.

 

Item baylem a Raymon Mane[n] notari XXV s., per los esturmens que fet del fach de chapitre Sen Fron, e Me Raymon de Bru portet los a París, lo jorn del Divendres Sanct.

Item baylem XV d. a R. Gerrel cirven del rey, per la exequcio que fet de Ber. Molinier, que mes en la maygó del exequdor per argen que devia a la vila, lo duguòs après Quasimodo.

Item baylem II s. aus cirvens de la vila qui penhoreren aqueus qui devian de las acessas, lo divendres après Quasimodo.

 

Soma  VIII ll.  e XIX d.

 

folio 4v

Item baylem maychs a Hugonet l’albarestier XXX s., lo dulhús après la XV de Pasques, pel mandamen de P. Gerrel cosol.

Item baylem al còrn am qué còrna la gacha del cossolat, qui fo fach tot nuòs de letó : X s. e IIII d. tornés.

Item baylem a una publiansa d’una letra de París qui contenia e fazia mensio, del sel del seneschalc, que fos tornat a estamen l’agut d’ayssò que prendian tròp : V s. tornés.

Item baylem V s. aus cirvens de cosolat per I hòme qui correc la vila hi era espunhat, lo dissabde avan la Sen Gòrgi.

Item baylem II s. e VIII d. aus cirvens per penhorar aqueus qui devian de las acessas, la vespra de la Sen Gòrgi.

Item baylem V s. a dos frayres de Sanct Augustí, que·l màyer los lor fet donar per amor de Dio, e mandet ho per Hugonet de Chatuel, prezen Huguet de Rodes, e fo lo duguòs après la Sen Felip e la Sen Jacme.

Item baylem XV d. a III gorraut qui aporteren los usch d’aqueus qui no volian venir al cosolat a metre cosselh e [avenda][5] a segre lo plach am lo chapitre Sen Fron.

Item baylem XII s. tornés a Steve de Sudor per las letras que fet de la acessa de las bóstias.

Item baylem V s. aus cirvens per la molher de Gustó qui fo correguda e fo trobada am Laurens del Bosquet.

Item baylem en V mas de papier en qué son escrieut li comte, e a uòps del cosolat, e en dos petit papiers de dos mas, l’u a tener lo comte de las pestoressas e l’autre que pres Bonissós : X s. e X d. pergozís, e fo de R. de Bernardý.

Item baylem en II tòrchas que·s gasteren un cer que lo màyer e li cosol aneren parlar am lo seneschalc a maygó Mossen P. Brunet. : II s.

 

Soma  IIII ll.  XVI s.  I d. menhs

 

folio 5r 

Item baylem en IIII tòrchas que ac lo mayor a Nadal : XLVI s.

Item baylem XXV s. pergozís a Steve ‘de’ Sudor peus esturmens que fet de la coffecio e de la enquesta de Helias Boet apelat Ciptadà, qui era acuzat de la mòrt de Hel. P. Ponchet.

Item baylem II s. a Helias de Bru de la Coforcha, per doas letras que fet de dos s. e VI d. de renda que deu hòm a la charitat, so es assaber Robbert de Puey Arre : XVIII d., e·l filh qui fo de Ber. de Seguí : XII d.

Item baylem XV d. aus cirvens per penhorar aqueus qui promezen.

 

Ayssò aguen li cirven a la Sen Johan, e lo percurayres.

Helias Boní XX s.

Migó de Sudor :  X s.  –  Helias de las Combas :  X s. – Hugonet de Chatuel : X s. –  Ger. lo trompador : V s.  –  Avinhó :  V s.  – a Marquafava : X s.  –  a Migó de La Branda : V s. –  a Galochier :  V s.  –  Arnaut d’Abzac : V s.  –  a Vidal : V s.  –   a Charradó : V s    –     a Johan de Manha :  V s. 

 

Item baylem XX s. tornés a P. del Pon, per lo logier de la estatga qui·s ten am l’obrador de Faure, en qué metem los gatges de la vila, de la Sen Martí ensàs que a la Sen Johan.

 

Soma  IX ll.  XIX s.  e III d.

 

folio 5v

Ayssò costet la festa de la Sen Johan :

Al Rey del Pon :  X s.  –  al Marqués :  V s.  –  al Duc de la Lemotgana :  X s.  – a l’Abat de Sen Silà :  V s.  –  al Enpeyrador :  X s.

Item baylem en garlandas, en raus, en peras a adobar la Fon lo cer de la Sen Johan : XII s. entre totas chauzas

 

Item baylem V s. pergozís a Helias Bru L’Òrp per una letra que Helias Bonís n’ac de IIII s. de renda que Dalmays de Gordó devia a la charitat de la Panthecòsta sobre lo forn qui es[6] au ras a Johan de Chaumon.

Item baylem V s. aus cirvens de cosolat per una femna qui fo correguda, e fo preza am Faya en avolteri.

Item baylem XVIII d. a adobar lo còrn de cossolat.

Item baylem III d. a III fòlhs de papier per far la enformacio del fach de Girart de Barrieyra qui pendet l’òme a Asturs.

Item baylem V s. a R. Manen, notari, per un esturmen que fet del fach de Girart de Barrieyra, de la Ciptat, e fo lo dissabde avan la octava de la Magdalena l’an XXXI, qui avia pendut un hòme a Asturs, e·l fach apertenia se a nos.

Item baylem X s. a Helias Boní per far cebelir Galochier lo cirven del cosolat, lo divendres avan la Magdalena.

Item baylem XII d., lo dimart avan la Magdalena, a I macip qui portet letra clausa al mayor a La Tor Blancha, que vengués pel fach de R. La Bòria que·l comte fet penre e menar a Rosilha arestat per lo fach de Girart de la Ciptat.

 

Soma  IIII ll.  III d. menhs

           

folio 6r

Item baylem  XVIII d. a una ma de papier, que ac hòm a transcrieure lo talh qui fo ordenat pel plach del comte e de chapitre, e fo lo dimercres avan la Sen Laurens.

Item baylem XX s. a Me Steve Mercier pel cosselh que donet del fach del Ciptadà sobre la mòrt de P. Ponchet.

Item baylem X s. aus cirvens de cosolat, per la exequcio que fezen d’un hòme que apelavan Ciptadà, qui fo pendut la vespra de la Miey Aust, qui era acuzat de la mòrt de P. Ponchet, qui coffesset que y avia estat.

Item baylem II s. e I d. a las còrdas.

Item baylem V s. a Marquafava, torier del cosolat, per pa aus preygoniers, lo dimart après la Miey Aust, pel mandamen de Me Itier del Chastanet.

Item baylem XVIII d. a una comissio que fet Mossen Felips de Greyló a Me Vidal Beraut d’un hòme qui s’era apelat, qui erat jutgat a pendre, e fo lo dimart après la Mieya Aust.

Item baylem maychs a Johan Faure XX s. pergozís per lo verrolh e per las bendas e per una clau adobar a la pòrta Sen Silà, e per una lima e per un martel que ac lo toriers [a re]blar[7] los preygoniers.

Item baylem V s. a Marquafava torier, per pa aus preygoniers, lo divendres après la Sen Johan Degolaci.

Item baylem maychs XL s. e I d. a Me R. de Bru, los quals ac de Ganbaut, qui fo trobat en avolteri am una femna, lo dulhús avan la Sen Johan Degolaci.

Item baylem V s. aus cirvens de cossolat, per un hòme qui fo corregut lo jorn de la Sen Matieo, e fo forgurat a I an, qui avia panat pa.

Item baylem II s. e III d. a Helias de Belcier, per una letra que cobrem de luy de XVIII d. de renda que donen a la charitat de la Panthecòsta, sò es assaber : G. de Bru de la Lemotgana VI d., e G. e Arnaut de Combas frayres XII d. de renda, del comandamen de Helias Boní, lo duguòs aprep la Sen Rafael.

Item baylem VII s. e VI d. a Helias Boní per una tòrcha de cera qui era soa, e fo arsa al mostier lo cer que fo pres Boyga.

 

Soma  C e XV s.  I d. menhs

 

folio 6v

Item baylem V s. tornés a Johan de Bòrn, cirven del rey, qui anet a Asturs am Helias Boní per far deffessa a las gens del comte e de chapitre, e per ajornar los a la acisa qui fo a la Sen Michel, que no fessan tòrt a las gens de nòstre poder.

Item baylem III s. per una lieura de cera vert que pres P. Guerreus de la estatga de Silvestre.

Item baylem III s. e V d. en drap encerat en qué foren esvolopadas las letras qui foren portadas a París.

Item baylem III s. e VI d. en la estatga de Silvestre per Helias Boní.

Item baylem V s. a B. de Rambert per adobar lo gròs pes de la vila.

item baylem en tres mas de papier a escrieure los comtes : IIII s. e VI d.

Item baylem V s. a la dòmna de Pinòt de pa que Marquafava avia pres aus preygoniers.

Item baylem III s. e III d. a l’hòme e a dos cirvens qui auciren a la bòria de Maystre W. Comte a una tròya qui era enclausa am los autres pòrcs, e era salvatga, e avia la tenguda VIII jorns enclausa e apastada, e fo lo dimart avan la Tot Sants 

Item baylem maychs a Maystre R. de Bru, la vespra de la Tot Sants, X ll. per sa jutgaria.

Item baylem, en III estrats de fer, III s. e VI d., de qué Johan de Faure fet tapas e verrolhs e autra òbra en las Bladarias.

Item baylem, en la copia de II letras de París que bayleren li chanonge per que nos fezen ceylar las uschas de cossolat :  V s.

Item baylem V s. en doas letras, que lo seneschalcs reconoyschia que lo màyer e li cosol li avian prestat la preygó de cosolat e las forchas.

 

Soma  XII ll.  IIII s.  e II d.

 

folio 7r

Ayssò qui s’ensec aguen li cirven a la Tot Sants :

Helias de las Combas :  X s. –  Marquafava : X s.  –  Hugonet de Chatuel : X s. –  Migó de Sudor :  X s.  –  a Vidal : V s.  –  Charradó : V s  –  Arnaut d’Abzac : V s.  –    Aymeric de La Branda : V s. –  G. Tornés lo trompador : V s.  –  Avinhós lo trompador :  V s.  –  a Johan de Manha :  V s. 

 

Item baylem XIX s. e VI d. a Helias de La Grelieyra faure, per hòbras que fet al guischet e en las trassas e en las autras pòrtas del cossolat.

Item baylem XV d. a P. de Bru lo cirven del rey, qui ajornet Mossen Guilhem Barrieyra a la acisa, a la corelha del mayor e deus cossols e del procurador del rey.

Item baylem XVIII d. a doas lieuras de chandelas qui foren despendudas al cosolat al gach a la Sen Fron, e foren de G. de Barraut.

Item baylem a Migó de Sudor e a Johan de Beuna e a Johan de Manha, per penhorar las esmendas deus hòmes de fòra, e per penhorar aqueus dedins, e per penhorar aqueus qui devian de las charitats, e per autras exequcios :  XXXIX s.

 

Soma  VI ll.  e XVI s.  e III d.

 

folio 7v

Item baylem V s. e III mealhas en glueys qui foren mes al cossolat desús e desot.

Item baylem XIIII s. que despenderen li cirven e·l jutges e l’escrivàs del cosolat lo jorn que foren creat e fach lo màyer e li cosol novel.

Item baylem XXIIII s. e VI d. en las tòrchas qui foren prezas a R. de Bernardí, e foren arsas al gach de la Sen Fron e al gach qui fo fachs quan R. La Bòria fo pres.

Item baylem a Vidal lo cirven III s. que avia manlevat aus preygoniers en pa.

Item baylem a la dòmna de Pinòt II s. e IIII d., per pa que Marquafava avia pres peus preygoniers en pa.

Item baylem IIII s. e II d. a la dòmna de Bulhfarina, que devia al pes Sen Fron per sa farina, e lo màyer e li cosol orde(ne)ren c’òm lo·lh pagès per razó de l’archa de la vila qui es a maygó soa.

Item baylem C s. a Mondó lo penhedor per la banieyra qui fo facha per portar a Sanctas.

Item baylem maychs a Helias Boní, percurador del cosolat, LXXVII s. per sa percuracio. Soma que a agut per tot l’an entre diversas pagas escrieutas en aquest comte : XX ll. pergozís.

 

Soma  XI ll.  e IIII mealhas.

 

folio 8r

Item baylem, en I mingar que fet lo màyer e li cosol e·l jutges e·l percurayres del cosolat am d’alcús d’autres prodòmes de la vila, lo jorn de Sen P. en feurier, a maygó Me P. La Pòrta lo Jove, qui eran anat veyre los decs d’entorn la vila aquel jorn am los chanonges, e am XI s. que n’aguen li cirven del cosolat qui dineren am lor : C X s. VI d.

Item baylem, en I mingar que fet lo màyer e li cosol am tot los officials de cosolat, qui fo fachs aus Presicadors lo divendres après la Sen Matiàs, que y era lo priors proensals, hi era hi vengut tot ple d’autres Frayres estranhs qui anaven am luy e d’autres covens :  XII ll. XIIII s. pergozís.

Item baylem, en II jorns que despenderen V cosol per ordenar los cirvens, per las charieyras ‘cartieyras’ de la vila, a anar a Sanctas, e eran a maygó Me P. La Pòrta lo Jove, lo divendres e·l disabde de Miey Karesme :  XLVI s. VII d. pergozís.

Item baylem, en I mingar que fet lo màyer e li cosol aus Frayres Menors, am d’autres prodòmes de la vila, lo disabde de Miey Karesme :  XIIII ll. VIII s. VII d. pergozís.

Item baylem, en I mingar qui fo fachs a Me P. La Pòrta lo Jove, lo dimart après la octava de Sen Martí, que y era lo màyer e li cosol per ordenar los comtes :  XXXVI s. IIII d.

 

Soma  XXXVI ll.  e XVI s.

 

folio 8v

Item baylem XIIII s. e III d., sò es assaber ‘XVIII d.’ en recrubir las Bladarias, item VII s. e III d. a la clavadura de la pòrta Agulharia ; item al segon gach que fet hòm quan R. La Bòria fo pres : II s. VI d. en chandelas ; item la vespra de la Sen Fron d’ivern : II s. e VI d. que beguen aquilh qui garderen la pòrta ; item XVIII d. que despenderen quant ordeneren lo talh ; e tot aquò fo rebatut a Johan Colom de la acessa que tenia.

 

Item baylem XXVI s. IX d. per far los ròlles per cartieyras de la charitat de la Panthecòsta, e per penhoras[8] los los qui f uschs, qui foren mes en cossolat, e a Robbert de Rambert e aus cirvens qui feyren las penhoras, e aus hòmes qui porteren los uschs al cosolat, e a Johan de Beuna qui anava am los cirvens e fazia los chartrels, e tarzeren hi VI jorns.

 

Soma  XL s.  e XII d.

      

folio 10r (9r,v blancs)

Ayssò qui s’ensec avem baylat en viatges que hòm a fachs defòra peus negòcis de la vila.

 

Item baylem X ll. tornés a Ay. de Ventenat, lo dimercres après la Chandalor, qui anet a París per enpetrar letras a la vila.

Item baylem C s. tornés a Me R. de Bru, qui anet a Sanctas, lo divendres après Miey Karesme, per saber e per espiar si era pat ni si covenia que li sirven anessan.

Item ac lo macips qui anet am Me R. : V s. pergozís.

Item baylem a Vidal, cirven del cosolat, e a un autre massip qui aneren envès Me R., quar estava tant a Sanctas, lo divendres après la Sen Gregòri :  XX s. tornés.

Item ac maychs Vidals V s. que costeren las sabatas.

Item baylem a un viatge que fet lo màyer e Me Itiers del Chastanet e Me P. La Pòrta lo Joves, am lors escudiers a chaval, e Helias Boní e Steve de Sudor e li cosol de la Ciptat, e foren IX hòme a chaval e VII mesatges, e aneren a l’evesque parlar a Sorzac e en autres luòcs on lo segueren, per la sentensa en qué avia mes lo mayor e tot los cosols e los officials de cossolat, e esteren IIII jorns e despenderen VIII ll. e V s. pergozís, e fo lo divendres avan Rampalm.

Item baylem XLIIII s. tornés a Fayó lo messatgier de Sent Alari, que·l màyer e li cosol tramezen a París am letras que portet a Robbert de Pomel e a d’autres, que·s presentessan al parlamen per lo jorn que avia hòm am lo chapitre Sen Fron, e fo lo dimercres de Tenebras.

Item baylem maychs XII d. p tornés petit a II bóstias en qué foren messas las letras e a còrdas e a cera a ceylar las letras.

Item baylem L ll. tornés a Me Raymon de Bru, lo jorn del Divendres Sanct, qui anet a París pel fach del chapitre Sen Fron.

 

Soma  IIIIXX e XIIII ll.  e XV d.

 

folio 10v

Item baylem IIC ll. de tornés a Maystre Itier del Chastanet e a Me P. La Pòrta lo Jove e a Me P. La Pòrta de Talhafer cosols, l’endema de la Sen Gòrgi, que aneren a París pel plach de Mossen Rotgier Bernart e del evesque d’Aussierra e del chapitre Sen Fron qui plageyaven am la vila a París.

Item baylem X s. pergozís aus dos garsós de Me Itier del Chastanet per sabatós.

Item baylem a drap enserat en qué esvolopet hòm las letras que porteren a París, e·us massapàs : III s. e [..]I d.

Item baylem LX s. tornés a Me Itier Blanc e a P. La Chapela cosols, l’endemà de la Sen Gòrgi, qui aneren al Mon de Dòma, que Mossen Ber. Girvaychs avia fach citar lo mayor e·us cosols al duguòs après.

Item baylem XXX s. pergozís a Helias Boní e a II sirvens del cosolat, l’endemà de la Sen Gòrgi, qui aneren a Benaven ont avian espiat lo garsó e la puta qui avian mòrt Ponchet.

Item baylem XXX s. a Robbert de Sirventó per I rossí seu que li cosol avian menat a París per saumier, e estet XVIII jorns, a XX d. lo jorn.

Item baylem LX e XV s. pergozís a Helias de Barri, filh d’En Johan, per I rossí liart que logem a Me P. La Pòrta lo Jove qui·l menet a París, e estet XXXI jorns, II s. lo jorn, e XII d. per civada.

Item baylem a Me Helias Chavantona e a Johan de Bòrn, qui aneren a Agonac am Helias Boní e am P. Mercier e am Steve de Sudor, per far la deffessa a l’evesque e a sas gens, l’endemà de la Sen Johan Bas Babtista : XXXVIII s. pergozís per celaris e per logiers de rossís e per mecios.

Item baylem II s. tornés al macip qui portet la letra a Me Itier del Chastanet a París, lo divendres avan la Sen Johan Babtista.

Item baylem a N’Hugó de Jolia XXXIII s. e IIII d. tornés per anar enpetrar una letra exequtòria del seneschalc al Mon de Dòma, pel fach del merchat d’Agonac que l’evesque fazia far, lo duguòs avan la Sen Johan Babtista.

 

Soma  XIIIXX e V ll. e V s.  e X d.

 

folio 11r

Item baylem VI s. de logier per I rossí que baylet hòm al clerc de Me Helias La Brugieyra quan se n’anet, lo segon jorn d’aust, que era vengut el e·l percurayres del rey comissaris del fach que·l coms fet a R. La Bòria quant lo fet penre pel fach de Girart Barrieyra.

Item baylem X ll. tornés a Robbert de Pomel, lo dulús après la Sen Luc, per la pencio e peus trabalhs que trayschs am los cosols a París, pel plach que la vila avia am lo comte.

Item baylem XXXI ll. tornés a Me P. La Pòrta de Talhaffer, pel viatge que fet a París e alhors, de XLIII ll. tornés que y montaven las jornadas, e de las XII ll. tornés qui resten ac letra.

Item baylem XXXI ll. tornés a Me P. La Pòrta lo Jove, pel viatge que fet a París e alhors, de la soma de XLVII ll. tornés que monteren sas jornadas, resta que·lh deu la vila XVI ll. tornés, de qué ac letra.

Item baylem LII ll. III s. VI d. tornés a Me Itier del Chastanet, pel viatge que fet a París e alhors, de la soma de LXXVII ll. tornés que y montaven sas jornadas, resta que·lh deu la vila XXIIII ll.  XVI s. VI d. tornés, e d’aquesta resta el a agut VIII ll. tornés per la ma Helias de Barri del fach del talh, pel comandamen del mayor e deus cosols ; soma que·lh deu la vila : XVI ll. XVI s. VI d. tornés, entre totas chausas, de qué a letra.

‘E fo pagatz Maystre Itier, e donet letra de la paga, que fet Steve de Sudor, e la nota es escriuta al papier vermelh de saÿnchs’ (‘…’ rajouté d’une autre main)

Item baylem XXI ll. XIIII s. e VI d. tornés a Me R. de Bru, pel viatge que fet a París ont estet IIIIXX e X jorns, e pel viatge que fet a Sanctas ont estet X jorns, soma C jorns qui monten L ll.tornés, resta que·lh deu la vila : XXVIII ll. V s. e VI d. tornés.

Item pagem maychs a Me R. de Bru XVII ll. e IIII d. tornés, resta que·lh deu la vila : XI ll. e XVIII d. tornés.

 

Soma  IIC e IIII ll.  III s.  e VI d.

 

folio 12r (11v blanc)

Ayssò qui s’ensec costeren prezen e servizi que avem fachs a las assisas e alhors.

 

Item baylem a I prezen qui fo fachs al seneschalc, ‘a la assisa’ qui fo a la Sen Andrio, de XII fromatgiers e de VI conilhs :  XXVII s. pergozís.

Item baylem en I prezen qui fo fachs a Mossen Ay. de Martel, l’endemà de la Brefania, de tòrchas e d’espessis :  C e XVII s. IX d. pergozís.

Item baylem en I prezen qui fo fachs al senhor de Sulí, qui venc en esta vila lo divendres après la Sen Vincens de cer a gazer, en especis, en vi e en degast de tòrchas :  VI ll.e VI d. pergozís.

Item baylem en I drap d’aur e en VIII tòrchas de cera, qui foren donat a la sebostura de Mossen Archambaut de Peregòrc, chanonge Sen Fron :  XI ll. II s. e VI d. pergozís.

Item baylem en un prezen qui fo fachs a Mossen Felip de Greyló, a la assisa qui fo a la Chandalor, d’un barriel de vi e de II chabrit :  XXXIII s. e VI d.

Item baylem a I prezen qui fo fachs a Maytre Helias la Brugieyra, a la assisa qui fo a la Chandalor, d’un seytier de sivada :  XXII s.

Item beylem en I prezen qui fo fachs a Me Ber. Vedel, procurador del rey, a la assisa qui fo a la Chandalor, de VI ll. e demieya de cera :  XXI s. e III d.

Item beylem en I prezen d’especis e de vi qui fo fach a Me Helias La Brugieyra, jutge del rey, lo divendres après Miey Karesme, per que nos portès bona relacio de nòstres cirvens que aviam fach per anar a Sanctas :  XLVIII s.

Item baylem en I prezen qui fo fachs a Mossen Felip de Greyló d’un barriel de vi e de II chabrit, a la assisa qui fo lo dulús après Quasimodo :  XXXIII s.

 

Soma  XXXII ll.  e V s.  e VI d.

 

folio 12v

Item baylem, en VII ll. e demieya de cera que pres Bonissós, e fo donada, a la assisa apròp la Chandalor, al procurador del rey :  XXI s. e III d.

Item baylem, en I prezen de II seytiers e IIII pintas de vi e de II chabrit a Mossen Felip de Greyló, jutge del rey, a la assisa qui fo lo dulús apròp la festa del Còr de Dio :  XXXIII s.

Item baylem, en I prezen qui fo fachs a Mossen Felip de Greyló a la assisa qui fo lo divendres avan la Sench[…] d’aust :  XXXV s.

Item baylem IIII s. en doas lebres joves qui foren donadas a Ay. de Ventenac, quant venc del Mon de Dòma am Me Steve Blanc, pel fach de chapitre e del comte.

Item baylem en I prezen qui fo fachs a la Duguessa de Bretanha, la vespra de la Sen Bertholmio, de II barriels de vi vielh, qui costet L s. e XX d., e de XII tòrchas de cera de IIII ll. chascuna, qui costeren VI ll. e XVI s., e de XII ll. e demieya d’especis, qui costeren IIII ll. e VIII s., soma tot :  XIII ll. XVI s. e II d. pergozís.

Item maychs arretenguen los II barriels am qué fo fachs lo prezens, e costeren :  VIII s.

Item baylem XIII s. e VI d. en XII perdit, qui foren donadas a Mossen Felip, lo dimmenc avan la Sen Luc, qui era en esta vila e fazia enformacio contra Hugó de Jolia.

Item baylem IIII s. e VI d. pel degast de IIII tòrchas, que aguen un cer a Sen Silà quant la pòrta de la Ciptat fo peciada.

Item baylem XXII d. pel degast de doas tòrchas, que ac hòm quan li laborador foren pres e mes en la tor.

Item baylem XVI s. per una bóstia de gingibrat qui fo donada a Me Helias La Brugieyra, e Me Guilhems del Solier e Itiers Chatueus prezen la.

 

Soma  XX ll.  XIII s.  e III d.

 

folio 14r (13 r, v blancs)

Ayssò an costat las II charitat.

 

Item baylem en la charitat del bacó, en XLI pòrc, am lo celari deus mazeliers qui los compreren :  LIII ll. e XIII s. de la moneda.

Item costet maychs la charns salada que compret hòm de Robbert de Vigà, IX lat :  VII ll. e X s.

Item, de Johan de Jaudó VIII lat :  VII ll. e X s.

Item a Arnaut de Peyr Arnaut IIII lat :  L s.  –  Item de R. La Bòria I bacó :  XX s.

Item costeren tuch li despens que fet hòm lo dulús e·l dimart, tuch aquilh qui talheren la charn, e li sirven e li cosol qui doneren la charitat en autra manieyra :  III ll. e VII s.

 

Soma que costa tota la charitat del bacò :  LXXVI ll. e X s.

 

Item baylem maychs aus Frayres Menors :  X s.  – Item aus Prezicadors :  X s.

Item a las Menudas :  V s.

 

Item baylem a la charitat de la Panthecòsta :  C e V ll. e IIII s., entre despens e tot.

 

Soma  IXXX e III ll.   XII d. menhs.

 

folio 15r (14v blanc)

Ayssò qui s’ensec avem pagat peus deptes que la vila devia de temps passat.

 

Item pagem LX s. tornés a G. de Petit peus heretiers d’En d’Anjó, pel depte en qué Steve de Salas li era tengut, la vespra de l’an nuò, testimòni P. Guerrel lo Jove cossol e R. de Chatuel.

Item pagem C e XV s. tornés a Me Helias Chavantona, los quals pres Helias de París, que·lh devia Me Helias, la vespra de la Sen Vincens.

Item pagem a Me Itier del Chastanet VI ll. e V s. pergozís, per un depte en qué la vila era tenguda a·N Johan de [Cortés][9] de XII ll. e XVII s. de frévol moneda, las quals se monteren VII ll. e X s., e estava ne letra seylada de cossolat, e cobrem la e fo cancellada.

Item pagem LX s. a B. de Rambert, per una perponcha que baylet aus cirvens qui aneren a Sanctas quant Johan de Bòrn los menet, e fo fach pel comandamen del mayor e deus cosols.

Item pagem VI ll. tornés a P. Grimoart, del depte que la vila devia, e mostrava ne letra, e fo fach pel comandamen del mayor e deus cosols.

Item pagem XV s. a G. de Lemozí sudor, per una perponcha que baylet quant li cirven aneren a Sanctas la premieyra vet.

Item pagem maychs a G. de Petit C e XV s. peus heretiers d’En d’Anjó, pel depte en qué Maystre Helias La Chapela ‘Chavantona’ li era tengut.

Item pagem a·N P. Guerrel, per un depte que la vila lhi devia, XXVIII ll., ‘e son escriotas al papier am las pòstz vertz al seu comte’.  (‘…’ rajouté d’une autre main)

 

Soma  LVII ll.   III s.  e IX d.

 

folio 16 r (15v blanc)

Ayssò qui s’ensec a hòm pagat en òbras de la vila.

 

Item baylem XX s. a Pinsó, lo divendres après la Sent Alari, per fusta que mes al pes de l’Arsaut.

Item baylem XX s. a P. Lo Picart peyrier, lo divendres après la Sent Alari, per òbra que fet al pes de l’Arsaut.

Item baylem maychs XX s. a P. Lo Picart, lo dimart avan la Chandalor, per la dicha òbra del pes.

Item baylem IIII ll. a Me P. Lo Picart, las quals ac per la ma d’Arnaut de Margòt, per la dicha òbra del pes.

Item baylem maychs XX s. a P. Lo Picart, lo divendres après la Chandalor, per la dicha òbra del pes.

Item baylem maychs XXX s. IIII d. menhs a Me P. Lo Picart, per la òbra del pes.

Item baylem maychs XX s. a Pinsó, lo premier divendres de Karesme, per la òbra del pes.

Item baylem maychs a Pinsó XXX s., lo premier dulús de Karesme, a la òbra del pes.

Item baylem maychs a Pinsó X s., lo premier divendres de Karesme, a la òbra del pes

Item baylem maychs XX s. a Pinsó, lo segon disabde de Karesme, a la òbra del pes.

Item baylem maychs XX s. a Pinsó, lo dimart après la Sen Matiàs, per la òbra del pes.

Item baylem XL s. en I milier de teule a crubir lo pes de l’Arsaut.

Item baylem III s. e III hòmes qui recrubiren lo pes de l’Arsaut.

Item baylem maychs XX s. a Pinsó, lo duguòs après la Sen Matiàs per la ò[bra del pes]

Item baylem maychs XIII s. en las còrdas e en l’anel del dich pes, per la ma d’Arnaut de Margòt.

Item baylem maychs a R. Andrieu XX s. per Pinsó, per la dicha òbra del pés.

Item baylem IIII ll. XIII s. e II d. en adòbs al pes de l’Agulharia, regardat per Peyr Jolia e W. Bulhfarina e per Steve de Madur cosols.

 

Soma  XXIII ll.  XVIII s.  e X d.

 

folio 17v (16 v, 17r blancs)

Ayssò qui s’ensec a estat taxat.

 

Item baylem X ll. pergozís a W. de Rey, qui·lh foren taxadas pel ganh deus deniers que prestet quan li cosol aneren a Paris.

Item baylem [..] ll. a W. Bulhfarina, qui·lh foren taxadas per pezar lo pa tot l’an, lhi C s. e li V XX s. per una enformacio que fet am Me Itier Blanc del fach de l’albareda qui era estada plantada en la plasseta plassa qui es davan lo molí de Cachapeolh, qui fo talhada.

Item baylem C s. tornés a P. Guerrel, qui·lh foren taxat per pezar lo pa tot l’an am Guilhem Bulhfarina.

Item a aquel meychs P. Guerrel C s. pergozís per tener lo contracomte.

Item baylem a Maystre Guilhem La Brossa C ll. per sa mayoria.

Item ac maychs VII ll. XVII s. e VI d. pergozís per I viatge que fet ‘a anar a l’evesque’ am Me Itier del Chastanet e am Me P. La Pòrta lo Jove, qui aneren parlar am l’evesque qui era a Sorzac, e·l segueren en autres luòcs, e esteren VI jorns.

 

Soma  VIXX XVI ll.  XII s.  e VI d.

 

folio 18r

Item baylem X ll. tornés a Itier Chatuel per tener lo comte, quar nos era veayre que be las avia servidas e maychs.

Item ac maychs XX ll. tornés pel ganh de IIIC ll. que prestet a la vila, sò es assaber LIII ll. XIII s. en XLI pòrc qui foren comprat a la charitat del bacó, e en L ll. que ac lo bayles Arnaut Itiers peus mestiers a cuy demandava tròp grans esmendas, e per LV ll. que prestet a comprar XLIIII seytiers de fromen a la charitat de la Panthecòsta, e per VIXX e V ll. tornés que prestet, que porteren li cosol a París, e·n perdet la fieyra del Landit, e tot ayssò prestet del seu [pròpri] argen, ses denier que no avia de la vila a las horas, mas en la fi se paget de la soma desús dicha.

Item baylem C s. a Hugonet l’albarestier de Rodes, qui·lh foren taxat per levar lo pa e l’argen de las peytoressas pel mespés del pa tot l’an.

Item baylem L s. pergozís a Helias Porchier per escrieure los comtes.

 

Soma   XLV ll.

 

Soma que y monten totas las baylas :  XIIIC e XVI ll.  V s.  e VII d. e mealha

 

folio 36v

Ayssò qui s’ensec avem receubut del faymidrech de cossolat.

 

Item aguem de III ganhós qui foren trobat en malafacha, e foren vendut per la ma de Bonissó VIII s. per la ma de Vidal lo sirven, e no troberen anc hòme qui los avoès.

Item aguem LX s. e I d. d’una femna que apela hòm La Rossa e a marit, e fo trobada en avolteri am Bonissó lo Jove lo dimmenc après la Sen Nicholau d’ivern, e li sirven qui los troberen aguen ne de la soma dessús dicha XX s. per lor dever, resta a la vila :  XL s. e I d.

Item aguem XX s. pergozís per la ma de P. de Mercier, per las engurias que dizia hòm que Guilhelma de [Salsinhac] avia fach en la persona de [..trou.. iera] molher de Raolf lo penhedor, aportat per Hel. de Las Combas qui n’ac V s., resta a la vila :  XV s.

Item aguem III s. de la molher de Hel. de [Vaus], filha de Me P. Rossí, per tròyas qui foren trobadas en malafacha, e aguen ne li cirven XII d., resta a la vila :  II s.

Item aguem VI s. e IIII d. ‘de G. e d’Esteve Seguí de Champsavinel’, de III anes e III pòrcs qui foren trobat en malafacha en las vinhas, per la ma de Hel. de Las Combas e d’Ugó de Chatuel.

Item aguem III s. del filh de St. lo [bodeloschier] per III pòrcs que trobet en malafacha.

Item aguem III s. de B. Machayran de Sen Martí per una egua qui fo trobada en malafacha, e Hugó de Chatuel e Hel. Bertrans aporteren o e aguen ne XII d., resta a la vila II s.

Item aguem XII d. de St. d’Escoyra per una tròya que Migós de sudor trobet en la vinha d’En Hel. d’Agonac, e ac ne IIII d., resta a la vila :  VIII d.

Item aguem LX s. e I d. d’Ugueta qui fo preza en avolteri am Hel. Salat lo jorn de la Chandalor, e los sirven qui los prezen aguen ne de la soma desús dicha XXs. per lor dever, resta a la vila :  XL s. e I d.

Item aguem maychs LX s. e I d. de la Rossa qui fo preza am R. de Rey de Sen Silà lo Dilús Fanhós, e aguen ne li sirven de cosolat qui los troberen XX s., resta a la vila XL s. e I d., e fo Migós de Sudor e Marquafava.

 

Soma :  VII lb.  XVII s.  e III d.

 

folio 36r  (note post. :  trente sixième et dernier feuillet  M. H.)

Item aguem XL s. pergozís de Na Sazia de Bulhfarina, molher qui fo a·N W. Bulhfarina, per una esmenda, e [..] [Martís] qui o aportet ac ne XIII s. e IIII d., resta a la vila :  XXVI s. e VIII d.

Item aguem LX s. e I d. d’una femna qui a nom Guilhelma e fo presa en avolteri am Jaufre Marcó cosdurier la vespra de Sen P. de feurier e yeu mezí los sobre [... ] al [....] papier, e Ay. de Sudor e Charradós e Joh. de Manha aquen ne XX s., resta a la vila :  XL s. e I d.

Item aguem de Ay. de Faure de La Ròcha Sen Paul :  XXX s. tornés.

Item aguem maychs d’Ay. Faure de La Ròcha Sen Paul :  XVIII s. tornés, resta que deu à la vila XII s. tornés ; e tot ayssò aguem dal dich Ay. Faure per una esmenda en qué fo condempnat.

Item aguem de la molher de Hel. de La Faya V s. per I esmenda , e d’ayssò ac Hugonet de Chatuel qui en aportet XX d., resta a la vila :  III s. e IIII d.

Item aguem de Maria Fauressa dicha la Dòna :  X s. per I esmenda.

Item aguem de Hel. Vigier de Champsavinel X s. per I esmenda en qué sa molher fo condempnada quar avia rescós a Hugonet de Chatuel una bestia, e d’ayssò aguen li sirven qui en aporteren Hugonet de Chatuel e [Chimerics] III s. e IIII d., resta a la vila :  VI s. VIII d.

Item aguem X s. pergozís lo dissabde avan la Sen Gòrgi de B. Molinier sirven del Seylarier, per una esmenda de C s. de frevol moneda en qué fo condempnat per nafras que fet a Hel. de Puey Enaut en la mayoria de Me P. La Pòrta, pel remanen fo mes en la maygó del exequdor, e estay ne letra del rey.

Item aguem de Hel. Crozat de Champsavinel per I cot, e Hel. de Las Combas cirvens de cossolat ac ne XII d., resta a la vila :  II s.

 

Soma :  X lb.  VIII s.  e VIIII d.

 

folio 35v

Item aguem de G. de Montignac mercier XL s. pergozís per I seytier de fromen e per I seytier de setgle que layschet per amor de Dio una vet pagat per Lo [Bigonhó] mercier a la charitat de la Panthecòsta.

Item aguem de Ar. de Vinharier de Verdú LX s. per una esmenda la vespra de la Sen Gòrgi.

Item aguem de Joh. del Pi de Sent Alari : X s. per una esmenda.

Item de la dòmna d’A. Marió :  XL s. per una esmenda.

Item aguem LX s. e I d. d’Alays de La Comba qui fo trobada en avolteri am Me Joh. Bonhòme, e ac Migós de La Branda e Hel. de Las Combas sirvens XX s., resta a la vila :  XL s. e I d.

Iem aguem II s. de Hel. de Barri de [vendas] d’un [aynil] que compret, e d’ayssò ac Hel. Bonís XII d., resta a la vila XII d.

Item aguem de Maria [.ana.a] de Sent Alari XX s. per I seytier de fromen que avia donat a la charitat per I gatge en qué fo condempnada per I chapeyró lo qual dizia hòm que avia prés a Guilhelma de Las Fargas, e ac ne Hugonet de Chatuel e Migós de Sudor e Martís [Fara] qui ho aporteren VI s. e VIII d., resta a la vila :  XIII s. e IIII d.

Item aguem de Guilhem de [Chaumon] de Bolazac XX s. per una esmenda, e li sirven qui o aporteren aguen ne VI s. e VIII d., resta a la vila : XIII s. e IIII d.

Item aguem de Perrotí del Montet XII s. e VIII d. peus arrayratges que devia Parotís e per sos frayres e per St. de Jovenals a las doas charitat.

Item LX s. e I d. de Fayó de Sent Alari qui fo pres en avolteri am una femna, e li sirven qui los troberen aguen ne XX s., resta a la vila :  XL s. e I d.

 

Soma :  XIII lb.  X s.  e VI d.

 

folio 35r

Item aguem LX s. e I d. de la filha d’En Ar. Paya qui fo preza en avolteri am I clerc de la Ciptat la vespra de la Magdalene, e li cirven qui los troberen aguen ne XX s., resta a la vila :  XL s. e I d.

Item aguem III s. per I cot de Maria de Las Maygós, qui fo trobada en la vinha de Me Hel. Chavantona.

Item aguem XXX s. de Hel. d’Esparmon laborador de l’Arsaut qui fo pres am una femna que tenia a maygó soa, que dizia hòm que avia marit, e fet se·n enformacios, e no avia ges marit, e la cort per ordenansa ac ne la soma desús dicha, e aviam [trou] una tassa d’argen en gatges qui fo reduda a Mossen R. La Chapela qui la avia prestada a l’hòme, e Migós de Sudor e Hugòs de Chatuel qui aporteren aguen ne X s., resta a la vila :  XX s.

Item aguem LX s. e I d.  de Boffet de Sent Alari qui fo trobat en avolteri am la nurissa de Hel. La Pòrta, e Migós de Sudor e Hugonet Chatuel aguen de la dicha soma XX s. quar los troberen, resta a la vila :  XL s. e I d.

Item aguem LX s. e I d.  de Ganhant lo charpentier, qui·stay en la charrieyra deus piquadors, qui fo trobat en avolteri am una femna maridada, e aguen ne li sirven qui los troberen XX s., resta a la vila :  XL s. e I d.

Item aguem V s. de P. de Vernhat lo Jove, filh de Hel., de Sent Alari, per una esmenda.

Item aguem X s. de P. Vigier de Champsavinel, per una esmenda, e Hugonet de Chatuel ac ne III s. e IIII d., resta a la vila :  VI s. e VIII d.

Item aguem XX s. de P. de Combas filh de Guilhem, de la Lemotgana, per una esmenda.

Hel. de La Chalmia, de la Lemotgana, paget XX s. per una esmenda.

 

Soma :  IX lb.  XIIII s.  e XI d.

 

folio 34v

Item aguem III s. per I cot de Hel. del Chayró, e Hel. de Las Combas sirvens del cosolat qui o trobet ac ne XII d.,  resta a la vila :  II s.

Item aguem V s. de Joh. Gandassal per una finansa.

Item aguem III s. de Johan Sarazí per una esmenda en qué sa molher fo condempnada.

Item aguem LX s. e I d. de Fayó qui fo trobat am una femna, e li sirven qui los troberen aguen ne XX s., resta a la vila :  XL s. e I d.

Item aguem XV s. de Hel. de W. e de P. de Cresmieyras per cot de bestias qui foren trobadas en malfacha, e St. de Sudor qui o aportet ac na V s., resta a la vila :  X s.

Item aguem III s. de Hel. Battan per I cot.

Item aguem de P. de Las Còstas de Bolazac III s. per I cot, e Vidals qui o aportet ac ne XII d., resta a la vila :  II s.

Item aguem de C. Clavel e de sa molher II s. de cot per II pòrcs qui foren trobat en malfacha, e Migó de sudor aportet o qui n’ac VIII d., resta a la vila :  XVI d.

Item aguem de Joh. de Las Còstas de Bolazac IIII s. per I cot.

Item aguem de R. de Battan apelat de L’Anaria V s. per la preza d’un chapeyró que pres de sa actoritat a I hòme, e Hugonet de Chatuel qui o aportet ac ne XX d., resta a la vila :  III s. IIII d.

Item aguem de P. de La Mota de la Tornapicha V s. tornés per una esmenda en qué sos filhs fo condempnat.

Item aguem de St. Teyschendier de Tralhissac III s. e VI d. per ovelhas qui foren trobadas en malafacha.

Item aguem de Hel. Chalup de Sen Martí V s. e VI d. per cot per son filh.

 

Soma :  IIII lb. e IX s.

 

folio 34r

Item aguem deus heretiers de Hel. Malhòl VI s. pergozís per cot/

Item aguem XX s. de Hel. La Grelieyra faure deus Prezicadors per una esmenda.

Item aguem III s. e IIII d. de P. Daní per una esmenda.

Item aguem II s. de Hel. de La Garda d’Asturs per una esmenda, e [Avinhós] qui o aportet ac ne VIII d., resta a la vila :  XVI d.

Item aguem de P. Cluzel de Sen Silà II s. per cot, e Migós de Sudor qui o aportet ac ne VIII d., resta a la vila :  XVI d.

Item aguem de Colí lo [fornier] X s. per una esmenda.

Item aguem C s. de W. de Faure esperier per una esmenda en qué fo condempnat pel fach de las tòrchas quar hi metia tròp del pabelum.

Item aguem de St. Faure regratier e de B. de Las Combas regratier XIX s. VI d., sò es assaber de St. XII s. e VI d. e de B. XII s. per una esmenda en qué foren condempnat de XL s., e fo lor remés a XX s., e d’aysò ac Migós de Sudor e Vidals e Migós de La Branda qui o aporteren aguen ne VI s. e II d., resta a la vila :  XIII s. IIII d.

Item aguem de Na Folcona peytoressa X s. per I esmenda.

Item aguem C s. de B. de Marmoychs per las ischizós deus pòrcs qui foren comprat a donar a la charitat del bacó.

Item aguem III s. de B. Teyschó filh d’Ar. per cot.

Item aguem LX s. e I d. de P. de [Vinion] qui fo trobat en avolteri am una femna, e la cort demandava li VI lb. e II d. per la femna quar venc a maygó soa, e lo dich P. reclamet se e dichs que no era estat prés be ni begudamen[10], que disia lo dichs P. qu’el era am doas femnas e am I efan, e maychs que dizia que Migós de Sudor era sos enamics mortal, e sobre ayssò li cosol comezen ho a It. de Madur e a P. La Chapela, li qual examineren testemònis e reporteren aus cosols la vertat, e li cosol feyren a luy [..a. a] e remezen li los LX s. e I d. desús dichs, e deus LX s. e I d. desús dich ac Migós de Sudor XL s., resta a la vila XX s.

 

Soma :  XIIII lb. e VIII s. e IIII d.

 

folio 33v

Item aguem XXI lb. III s. e VI d. tornés de Me It. del Chastanet qui·lh sobreren de la soma de IIC lb. tornés qui foren bayladas al dich Me It. e a Me P. La Pòrta lo Jove e a Me P. La Pòrta de Talhaffer per lor despens quant aneren a París pel fach del Comte e de Chapitre e procurador del rey, e de la soma desús dicha de las IIC lb. tornés lo dich Me It. del Chastanet pres VIXX V lb. tornés per la ma de It. de Chatuel comtador, e li duy Me P. prezen las LXX V  lb. tornés e rederen comte al mayor e aus cosols quant foren vengut.

Item aguem de Me R. de Bru XXIIII s. tornés qui·lh remazen de C s. tornés qui·lh foren baylat quant anet a Sanctas ont estet X jorns e enpetret letra que li cirven no anessan ges.

Item aguem maychs de Me R. XIIII lb. V s. tornés qui·lh sobreren de la soma de LI lb. tornés qui·lh foren bayladas quant anet a París pel fach del Comte e de Chapitre e del procurador del rey.

Item aguem de H. de Malfre VI lb. VIII s. pergozís que redet de l’an passat que sobreren del comte qu’el era comtadre.

Item aguem XX s. de la boda de Lauvat per una esmenda.

Item aguem de Hel. Escorga VIII s. VIII d. per cot.

Item aguem III s. de P. Raynaut de Colompnhés per cot.

Item aguem de P. Giraut clerc de Sanct Agulhí LX s. que Mandet per P. del Mas del dich luòc qui los devia per una esmenda.

 

Soma :  LVI lb. XV s. e III d. e mealha

 

folio 33r (32v blanc)

Item aguem de B. de Marmoychs e de P. Albà e de Duran Fermat XL s. per cot.

Item aguem de B. de La Rossia de Sent Alari XX s. per una esmenda.

Item aguem de Hel. Chastel de la Lemotgana XX s. per una esmenda.

Item aguem de Guilhelma Nadala de la Ciptat XXX s. per una esmenda.

Item aguem de Margarida de Laurieyra XX s. per una esmenda.

Item aguem de G. Johan XII s. e VI d. per una esmenda.

Item aguem de la dòmna de Silvestre XII s. e VI d.per una esmenda.

 

Soma : VII lb. e XV s.

 

folio 32r (31v blanc)

Ayssò qui s’ensec avam receubut del fach de las bostias.

 

Item receubem d’una semmana qui comenset lo dulús après la Sent Andrieu que W. de Rey ne prés [an..] son comte de P. de Las Cout per lo pes de l’Arsaut :  C XI s. V d. e mealha.

Item del pes de la Albergaria de P. Bossaví :  LX s. XV d.

Item del pes Sen Fron de B. Faure :  LXX s. e X d. e mealha.

Item del pes de la Agulharia de W del . Boys :  XLVIII s. e IX d.

 

Soma tot d’aquí ensús : XIIII lb.  XII s.  e IIII d.

 

Ayssò avem receubut d’Ayschí engós de W. de Rey per la acessa de las bostias.

Item aguem de W. de Rey XIIII lb. XVI s. III d. per una semmana la vespra de Nadal.

Item aguem de W. de Rey XIIII lb. XVI s. III d. per autra semmana.

Item aguem maychs de W. de Rey XIIII lb. XVI s. III d. per autra semmana.

Item aguem maychs de W. de Rey XIIII lb. XVI s. III d. per autra semmana.

Item aguem maychs de W. de Rey XIIII lb. XVI s. III d. per autra semmana.

Item aguem maychs de W. de Rey XIIII lb. XVI s. III d. per autra semmana.

Item aguem maychs de W. de Rey XIIII lb. XVI s. III d. per autra semmana.

Item aguem maychs de W. de Rey XIIII lb. XVI s. III d. per autra semmana.

Item aguem maychs de W. de Rey XIIII lb. XVI s. III d. per autra semmana.

Item aguem maychs de W. de Rey XIIII lb. XVI s. III d. per autra semmana.

Item aguem maychs de W. de Rey XIIII lb. XVI s. III d. per autra semmana.

Item aguem maychs de W. de Rey L lb. tornés lo jorn del Divendres Sant.

Item aguem maychs de W. de Rey XIIII lb. XVI s. III d. per autra semmana.

Item aguem maychs de W. de Rey LXXV lb. tornés l’endemà de la Sen Gòrgi.

Item aguem maychs d’En W. de Rey LII lb. IIII s. VI d. pergozís l’endemà de la Magdalena, comtat e rebatut aquò que paget a las pestoressas.

 

folio 31r (30v blanc)

Item aguem maychs d’En W. de Rey XXII lb. tornés lo dimercres avan la Sen Laurens.

Item aguem maychs d’En W. de Rey XVIII lb. tornés la vespra de la Sancta Maria de Miey Aust.

Item aguem maychs d’En W. de Rey XIIII lb. XVI s. III d. per autra semmana.

Item aguem maychs d’En W. de Rey XX lb. tornés lo duguòs après la Sancta Maria de setembre, que ac lo màyer e P. Garzen prés las.

Item aguem maychs d’En W. de Rey XX lb. tornés la vespra de la Sancta Crotz de vendemnhas

Item aguem maychs d’En W. de Rey XX lb. tornés lo duguòs avan la Sen Michel.

Item aguem maychs d’En W. de Rey XXX lb. pergozís lo duguòs après la octava Sen Michel.

Item aguem maychs d’En W. de Rey XV lb. tornés lo dissabde après la Sen Luc.

Item aguem maychs d’En W. de Rey X lb. tornés lo dimart après la Sen Luc.

Item aguem maychs d’En W. de Rey XV lb. tornés la vespra de la Tot Sants.

Item aguem maychs d’En W. de Rey C e XVI e V s.  lb. pergozís.

Item aguem maychs d’En W. de Rey X lb. pergozís

 

     Soma que avem agut de W. de Rey per tot l’an del fach de las bostias :

VIIC e XXXVII lb. e V s. e IX d. pergozís. Resta que deu :  LX VI s. e IX d.

 

folio 30r                  (note post. :  affermes de la ville)

Ayssò qui s’ensec avem receubut de las assessas de la vila.

 

Item aguem de Bertranda de Manha per las bladarias :  XXX lb.

Item aguem de R. de Rambert per lo gròs pes :  XXXV lb.

Item aguem de Joh. Colom barbier per la garda del blat :  XII lb.

Item aguem maychs de Joh. Colom per la pòrta Agulharia :  LXXVI s. e VIII d.

Item aguem de P. Faure per las panatarias : XXIX lb.

Item aguem de Hel. Chavantona lo Jove per la escrivania de cossolat, receubut per la ma Hel. de Chaumon e de B. de Chaumon :  XXXVII lb.

Item aguem d’[Arman] de Boys de Sen Martí per las mezuras del vi :  XVIII lb.

Item aguem de Gui Anhel per las mezuras de l’òli :  Xlb. e X s.

Item aguem d’Ar. de Margòt per las mealhas del pes de l’Arsaut :  VIII lb. IX s. e IIII d.

Item aguem de W. del Boychó per las mealhas del pes de la Agulharia :  IIII lb. XIII s. e II d.

Item aguem de G. Teyschendier per las mealhas del pes de la Albergaria :  LX s.

Item aguem de [R.] Faure del Pon per las mealhas del pes Sen Fron :  VIII lb. e XIII s.

Item aguem de W. de Me Bonet per la pòrta deus Plantiers : LX s.                    

Item aguem de W [M..la] pelicier per la pòrta Lemotgana :  LXXII s.

Item aguem de P. d’Audemar per la pòrta Sen Silà .  XIIII s. e VIII d.

Item aguem de Joh. Faure per la pòrta Talhaffer :  XVI s. e VIII d.

Item aguem maychs de It. Faure per las panatarias :  XIX lb.

Item maychs de It. Faure per l’enquan :   X lb., e montava se maychs la dicha acessa de l’enquan LX e IIII s. qui·lh foren remes per la garentia a luy promeza d’autres enquans qui hi sobrevenguen duran la dicha acessa.

Item aguem de Joh. Colom X s. pel [b...atge] de la soa acessa.

 

Soma :  IIC e VI lb. e VII s. e VI d.  Soma IIC VIII lb. XIII s. e VI d.

 

folio 29v (29r blanc)

Ayssò aguem de Migò de Sudor e de Hugonet de Chatuel e de Marquafava  qui acesseren la una partida de las deffalhas de la cort de cosolat :  LXVI s.

Item aguem maychs de Joh. de Pomel : LX s. per defalhas que assesset

 

Item aguem del mespes del pa :  XLV lb. pergozís.

Item  (laissé inachevé)

 

Soma :  LI lb.  e  VI s.

 

folio 28v (27r, 27v, 28r  blanc)(note post. : ce qu’on a reçu pour la charité del baco et de la pentecote)

Ayssò qui s’ensec avem receubut de la renda de las doas charitat 

               del bacó e de laPanthecòsta.

 

Item de Robbert de Rambert que levet lo jorn del Dimart Lardier :  LXV s.

Item aguem maychs de Robbert de Rambert :  XXXI s.

Item aguem maychs del dich Robbert :  LX s.

Item aguem de Hel. Colhó de la Tornapicha :  XX s. e II d.

Item aguem de Mossen Arman de Martí :  IIII s.

Item aguem de P. de Las Farch Fargas de Sen Alari XVIII d.

Item aguem de Joh. de Faya :  V s.

Item aguem de R. de Bernardó :  XXVII s. tornés.

Item aguem de Joh. de Rey :  V s.

 

folio 26v (à l’envers)         (note post. : emolumens et profits)

Ayssò qui s’ensec avem receubut daus mestiers, so es assaber deus mazeliers e deus sudors e deus tanadors e deus sochiers, per razó de XL lb. de tornés que lo màyer e li cossol avian pagat per lor an [d..] Itier Bayle d’esta vila qui demandava aus dichs mestiers que ilh eran anat encontra las ordenansas quel reys avia fach encontra las taxacios qui eran fatas en la vila pel mandamen del rey, e maychs que dizia lo dichs bayles que ilh o la mayor partida de lor li avian gatgat la esmenda, e per aquest perilhs eschivar lo màyer e li cosol feyren aquela finansa am lo dich bayle e volguen cobrar deus dichs mestiers las dichas XL lb. tornés, e nos avem agut la dicha soma desús escrieuta per razó d’alcunas chauzas que avian mesfach en nòstra cort.

 

                        Item aguem deus mazeliers :  X lb. pergozís.

 

                        Deus sudors de Talhafer :

Item aguem de P. Robbert :  VI s. VIII d. pergozís.  –  Item de Grimoart Gelat :  XIII s. IIII d. pergozís.  –  Item de Mazet :  XIII s. IIII d. pergozís.  –  Item de Hel. del Sòl :  XX s.  perg..  –  Item de R. del Sòl :  XVI s. pergozís.  –  Item de R. Chavalier :  X s. tornés  –  Item de Ar. Chavalier :  X s. pergozís  –  Item de G. Maynart :  XI s. pergozís  –  Item aguem de Joh. [Chilhevel] :  X s. pergozís  

 

    Soma :  XV lb.  XII s.  e X d.

 

Item aguem de d’Ar. Bochier bastier de la barbaquana del Pon, per la maygó de Hel. Faure de la dicha barbaquana :  XII s. e VI d.

Item aguem d’Ayba de Rey de Bent Alari :  XVIII d.

 

Soma :  XI lb.  XIII s. e II d.

 

Item aguem de las rendas de la charitat de la Panthecòsta :  IIIIXX e VIII lb. e XVIII s. e VIII d. entre pa e deniers.

 

               Soma que avem agut de las doas charitat :  C lb.  XI s.  e X d

 

folio 26r (à l’envers)

                                Daus sudors de cordonarias

 

Item aguem deus sudors de cordonarias :  C VI s. pergozís.

Item aguem maychs de Hel. La Boria filh de G. sudor : XL s. pergozís.

 

Daus sudors de Sench Andrieu

Item de P. de Vezí :  X s. pergozís. –  Item de R. de Bloza :  XX s. pergozís. –  Item de Hel. Richier : X s. tornés. –  Item de Hel. La Baylia :  X s. pergozís. –  Item de H. Salardí :  II s. pergozís. –  Item de H. de Lemozí :  VII s. pergozís. –  Item de H. d’Espelrit :  II s. tornés  –   Item de R. de Marsanés :  VII s. VI d. pergozís. –   Item d’En G. de Lemozí :  XV s. pergozís. –  Item de W. Chabòt :  IIII s. X d.  –  Item de H. del Prat :  X s. tornés.

Item aguem daus sochiers qui fan ‘e venden’ las sochas :  VII lb. II s. tornés.

 

    Soma :  XXII lb.  e XVI d. 

 

folio 25v (à l’envers)

                             Ayssò avem agut deus tanadors.

 

Item de G. Violeta :  X s. tornés  –  Item de G. del Telh :  XII s. tornés  –   Item de P. de Pinet :  III s. VI d. tornés  –   Item de Joh. de Combas :  III s. VI d. tornés  –   Item deus heretiers de W. de Lambert :  XX s. XII d. tornés  –   Item de Grimoart de [Portó] :  III s. VI d. pergozís  –   Item de Ar. La Planta :  VIII s. VI d. tornés  –   Item de Johan d’Audemar :  V s. VI d. tornés  –   Item de W. de Ferran :  XX s. VI d. tornés  –   Item de W. de Mongòy :  XIII s. tornés  –   Item de P. Cossolart VI s. tornés  –   Item de Hel. de La Peyrieyra :  III s. tornés  –   Item de St. Chavalier :  X s. VI d. tornés  –   Item de P. Daniel : VII s. tornés  –   Item deus heretiers de Joh. d’Espelrit :  XIII s. tornés  –   Item d’Ay. de Charrada :  XII s. tornés  –   Item de P. Comte :  VIII s. tornés  –   Item de P. d’Audemar :  XIII s. tornés  –   Item de Hel de Las Veyrieyras :  X s. pergozís.

 

Soma :  XI lb.  e IX s.  e VIII d.  e mealha pergozís.

 

folio 25r (à l’envers) (manquent 18v-24r, 24v blanc)

Ayssò avem agut receubut d’aqueus qui promezen al cosolat

 

Lo filh qui fo a Lambert de Coronat : XX s. tornés  –   H. e W. de Barraut :  XII s. tornés  –  Joh. de Laurens :  V s. tornés  –  Lambert de Gordó :  X s. tornés  –  Hugós de Peyroní :  XXX s. tornés –  P. de Barri filhs d’En Joh. :  X s ; tornés  –  P. de Pedaut :  IX s. V d. pergozís  –  W. del Puòy :  LX s. tornés  –  C [...nó] :  X s. tornés –  H. Giraudó :  XXX s. tornés –  H. La Boria lo Joves filhs de Joh. :  XX s. tornés  –  La dòmna de Bazalha :  XV s. tornés –  G. de Barraut :  X s. tornés  –  R. Pòrta filhs de R. :  XV s. tornés  –  Hel. d’Agonac filh de Joh. :  XX s. tornés  –  La dòmna de La Ribieyra :  XV s. tornés  –  Folchier de Clavel :  VIII s. tornés  –  P. de Me Bonet :  XII s. tornés  –   H. de Barri :  XVI s. tornés  –  Ar. Paya :  XX s. tornés  –  H. Martí :  XX s. t(ornés  –  Li heretier Hel [Dagues] :  XL s. tornés  –  H. de Pelicier :  XXX s. tornés  –  W. Faure :  XXX s. tornés  –  P. de Petit :  V s. pergozís. 

 

Soma XXIX lb.  VIII s.  e II d. pergozís.

 

Soma que y monten totas las receptas :  XIIIC e XVI ll.  V s.  e VI d.

<<Retour[1]- ce n’est pas une répétition par inadvertance : sont désignés par la suite comme consuls Me Peyr La Pòrta de Talhafer, et Me Peyr La Pòrta lo Jove.

[2]- p. chaus : de la chaux, ou abrév. de chaussas : des chausses ?

[3]- nom de lieu ou de personne ?

[4]- lecture incertaine :  -un- , -nn- … ?

[5]- lecture incertaine ( u /v/n ?, e/o, et coupe ?), je n’identifie pas ce mot…

[6]- msc quis contract. de qui es

[7]- taché et délavé, lecture incertaine : a reblar (= rempler, bloquer les pierres d’un mur ?) ; faut-il comprendre un raccourci reblar los preygoniers = bloquer les pierres des murs pour empêcher les prisonniers de les disjoindre ? ; il est plusieurs fois question de prisonniers qui se sont évadés en perçant les murs de la prison du consulat ; la lime s’applique davantage aus fers qu’aux pierres des murs, mais il est question ailleurs de benda per tener fòrt los cayres : bande de fer pour relier solidement les pierres……

[8]- mauv. orth. p. per penhorar los uschs  (c’est un indice que –s final est déjà amui)

[9]- lecture incertaine (e /o, t/c…)

[10]- sans doute cacogr. p. degudamen : de façon due, comme on doit le faire