<<Retour

 

Archives Municipales de Prigueux E dep 5021

Registre des Comptes du consulat de Prigueux - Srie CC

 

CC 53 : Anne 1334 1335 Registre in 4o, 34 feuillets, papier (des trous de vers)

occitan ; scribe : le comptable Helias de Giraud

 

folio 1r (note postrieure : 1334-1335 premier feuillet M. H.)

Remembransa sia que ayss es lo papiers en qu es lo comtes de la viela, de las prezas e de las baylas escrieutas del temps que foren fach myer e cossols aquist qui sensegen.

 

E fo myer Ne Helias Jelat, filh qui fo dEn W. Jelat.

Steve Brunet, cossol W. del Puey Maytre Johan del Pon R. de Mart Johan de Chaumon W. de Bulhfarina Johan de Margt P. de Verviela P. Gerrel lo Joves Helias La Prta.

De la Ciptat : Mossen Fortaniers de Pereguers Helias Ebrart.

 

E foren fach lo dimmenc aprp la Sen Mart divern, lan de M CCC XXXIIII.

E fo comtadres Helias de Giraud, contracomtadres P. Gerrel cossol.

 

folio 1v (note postrieure : Dpenses)

Ayss son las baylas que avem baylat per la juridiccio de cossolat.

 

Aus glueys qui foren mes al cossolat lo jorn que li prohmes feyren lo sagramen : XVII d.

Item a Marcafava torier, per pa aus preygoniers : XVI d.

Item la filha que[1] dEn Sicart de Chaumon fet amonestar los cossols vielhs, e li cossol feren la citar doas vetz, e agen la copia de la monicio, e colet : XVIII d.

Item baylem aus sirvens e al servicial, per far la exequcio de macip de[2] Robbert Nadal, lo quals fo pendutz : X s.

Item baylem aus sirvens, per velhar e per gardar Robbert Nadal, per meciou e per chandelas : V s. IIII d. e mealha.

Item baylem aus sirvens, per corre I hme de La [Tor] Blancha qui fo pres en avolteri am una femna que no avia ges marit : V s.

Item baylem aus sirvens, per corre una femna que hm apelava Peyrona Mosnarda : V s.

Item en III mas de papier, e la una fo messa en cossolat, e las doas agen lo comtadres e lo contracomtadres : IIII s. VI d.

Item baylem en I papier daur qui fo compratz a Lemtges per far los pens de las trompas : XX s. V d.

Item en VI tauls de sendat, e lus fo indis : VIII s.

Item baylem per V cobdes de fimbrias e per I ternal de seda e per VI cobdes de seda : XI s.

Item per la fayss daus dichs pens de las trompas, a R. lo penhedor : XXX s. VI d.

Item baylem en I papier a ups de metre las esmendas : XVIII d.

Item baylem a Marcafava, qui gardet lo premier ser Robbert Nadal e lo velhet, e lo myer comandet que hm li bayls : II s. X d.

Item baylem al servicial, qui fay las exequcieus, IIII aunas e dimieya de drap, e coleren : XIII s. VI d.

 

Soma : VI ll. XXII d. e mealha

 

folio 2r

Ayss agen li sirvens a Nadal :

Aymeric de Sudor : X s. Helias de Las Combas : X s. Hugs de Chatuel : X s. Aymeric de La Branda : V s. W. de La Faya : V s. Steve de Moyschet : V s. Marcafava torier : X s. G. lo trompadres : V s. Vidals : V s. Johan de Manha : V s. lo servicials qui fay las exequcieus : V s.

 

Item IIII trchas de cera donadas a Nadal al mayor, e pezaven XVI ll. e costeren : XL IIII s.

Item donet hm a lofficial VIII ll. de cera, e costeren : XXII s.

 

Soma : VII ll. VI s.

 

folio 2v

Item li macip qui estaven am B. de Pinhac foren acuzat de las nafras que foren fachas a Robbert de Rambert, e fo ne facha enformacio ; item Maytre W. de Rey jutges del Celarier ostet un hme aus sirvens, e fo ne facha enformacio ; e Maytre P. de Reytor fetz las ambedoas e ac ne : X s. torns.

Item Peyrona Mosnarda fo preza en avolteri am un hme, e lhme no avia ges de molher, e ela avia marit e correc, e li sirven agen ne : V s.

Item aus g[or]ra[utz] qui aporteren la fusta de la mayg que fo de B. Audoy, e fo messa en cossolat per rayratges que devia a la charitat, baylet hm : VI s. VI d.

Item a [Mayt]re P. Mercier, per far las letras de las rendas que deven [trou de ver] La Rcha e En P. Grimoart e Na Peyronela de Landric, e fet ne II letras seladas del seel del rey ; item fet P. Mercier la letra de la quitansa de R. de Mart dayss que la viela devia a luy ni a son payr ; item fetz maych una letra que parla de XX s. de renda que deu Helias Colhs de La Tornapicha a la charitat ; e dayss far, am los seyels, ac ne : XXV s.

Item baylem a R. Manen, per far la quarta de la apellacio que fo levada de B. de Pinhac[3] : III s. IX d.

Item baylem a Mossen Rogier Bernar comte, las quals lhi det hm a Nadal : XX ll.

E fo ne levada quarta, la qual fet Maytre P. La Chapela lo jorn de Sen Vincen lan de M CCC XXX IIII.

 

Soma : XXII ll. XII s. IX d.

 

folio 3r

Item, lo dimartz avan la Conversio de Sen Paul, foren pendut II layr qui avian panat, e lus era de Sen Paul de Serra e lautres de Preyschac, e li sirven e lo servicial agen ne : XX s.

Item levet hm quarta de las XX ll. que paget hm al comte, e costet : VIII d.

Item fet hm talhar lo boysch dentorn las forchas, e costet : XII d.

Item, lo premier diguus de Quareme, B. Archambaut de Senilhac fo pendutz, pel raubey[4] que fet a lme de la boaria de R. de Mart, e per autres fachs que coffesset que avia fachs, e agen ne li sirven e lo servicial : X s.

Item agen li dichs sirven per penre lo dich B. Archambaut : II s. VI d.

Item a P. Jalabert, pel logier de un barriel am qu hm portet lo vi al seneschalc, e lo seneschalc tenc lo tant quant estet en esta viela : VII d. e mealha.

Item III dobblas de papier, e la una pres Johan de Chaumon e las autras Maytre P. La Chapela, costeren : III d.

Item lo menistres daus Frayres Menors venc en esta viela, e lo myer e li cossol, per amor de Dieu e del dich menistre, doneren a mingar al covenc daus Frayres Menors, e lo myer e li cossol e li avocat am autres bos hmes de la viela mingeren hi, e lo ser lo myer e li cossol e li avocat aneren beure am luy, e lo myer e li cossol feren aportar dal vi am daus espessis, e costet entre totas chauzas : IX ll. III s. VI d.

 

Soma : X ll. XVIII s. VI d. e mealha

 

folio 3v

Item lo chantres de la Ciptat avia donat cosselh en alqs fach a la viela, e donet hm li a Nadal especis, e coleren : XXV s. III d.

Item lo myer, am alqs daus cossols e am los peyriers e am los sirvens, anet per regardar lo pas daus Pontelhs com se fazia adobar, e donet hm aus sirvens : III s.

Item la dmna de Brunet, molher dEn Steve Brunet, fet amonestar lo mayor e los cossols per alquna soma dargen en la qual, segon que ela dizia, la viela li era tenguda, e paget hm de mecieus, las quals pres Helias Bru : IIII s. VIII d.

Item Peyronela de Landric fetz amonestar lo mayor e los cossols, e lo myer e li cossol feren la citar que aports las letras, e colet la citacio : XII d.

Item Arnaut de Rodes portet a Pars procuracieus e autras letras seladas del sel de la viela, e la cera compret Helias de Combas sirvens de la viela, e colet : VI d.

Item Maytre P. de Verviela per copiar una letra, la quals avia lbbas de Sench Astier, que era necessria a la viela, ac ne IIII s.

Item I layr fo pres, qui avia panat a son maytre am quy estava, e fo eschaurelhat, e li sirven e lo servicial agen ne : V s.

 

Soma : XLIII s. V d.

 

folio 4r

Item Maytre P. La Prta e Maytre Itier del Chastanet tractaven sobre la patz dal comte e de la viela, e per lor trabalh donet hm lor a chsc C s., soma : X ll.

Item per dimieya ma de papier que pres W. de Bulhfarina, e fo portada en cossolat : IX d.

Item Steve del Puey fet amonestar lo mayor e los cossols, e costet de mecio : III s. IX d.

Item I hm qui avia nom P. dArrag de [Brauch][5], qui avia panat a so senhor am quy estava, e fo forgurat e perdet de laurelha, e li sirven agen ne : II s.

Item lo filh de Maytre R. de Bru fetz copia daus articgles que chapitres baylet contra la viela, e ac ne : V s.

Item las raubas daus sirvens que hm lor fetz a Nadal, e aus II trompadors, e foren de Helias Segui drapier, e coleren : XXVII ll. III s. I d. torns.

Item baylem a B. de Rambert, per crdas a ups de Bertran de Marcilhac, e per chandelas per velhar lo dich Bertran, e per adobar las mezuras de lli : III s. VIII d.

 

Soma : XXXVII ll. XVIII s. III d. torns.

 

folio 4v

Ayss agen li sirven a Pasques :

Item Hugs de Chatuel : V s. Item Aymeric de Sudor : V s. Item Helias de Combas : V s. Item Aymeric de La Branda : V s. Item G. lo trompadres : V s. Item [Arnaut] lo trompadres : V s. Item Johan de Manha : V s. Item Steve de Moyschet : V s. Item Vidal : V s. Item W. de La Faya : V s. Item Marcafava : V s. Item al servicial : II s. VI d.

Item la semmana aprs la Sen March, en pa aus pregoniers : IX d.

Item I hme layschet vinhas a la viela, e coleren de podar XXIX hme pel fr de VII deniers : XVI s. XI d.

 

Soma : LXXV s. II d.

 

folio 5r

Item a Helias de Virat, per que reds lo comte de ayss que la viela avia mes al plach dal comte e de Mossen Archambaut al temps que tenia los comtes de la viela, e donet hm li : V s.

Item una femna que avia nom (un blanc) e fo preza en avolteri am Augier filh de Johan de Folcra, e li sirven agen ne : V s. e fo correguda (rajout)

Item a Marcafava lo torier, qui era malaptes, e lo myer comandet que hm li prests : X s. sobre son salari (rajout)

Item al filh de Maytre R. de Bru, qui avia copiat lo prosss de la viela e de chapitre, e de las mecieus que avia fach la viela contra lo comte e Mossen Archambaut : X s. VI d.

Item al filh qui fo de G. de Combas, per una letra que parla de IIII s. VI d. de ces que deven li heretiers dEn P. dArmanhac : II s.

Item en III mas de papier en qu hm escrieut los comptes : IIII s. VI d.

 

Soma : XXXIX s.

 

folio 5v

Item lo myer e Maytre R. de Bru lo jutges e alquy daus cossols aneren per II vetz o plus regardar lo pas e la bra daus Pontelhs com se fazia, e despenderen, ostra aqu que li sirven nagen, de qu fay mencio en un autre articgle dess dich, en vi e en especis : IIII s.

Item las planchas del pas daus Pontelhs eran en layga, e fo comandat aN Steve del Puey que las fezs metre fra, e li hme qui las giteren de layga agen ne : V s.

Item II femnas prezen li sirven en avolteri, e cugava hm que agessan marit e no navian ges, e donet (hm) aus sirvens per lor trabalh : II s.

Item per I hme que hm apela W. Boyer, qui fo pres per nafras que avia fachas a un hme, e despendet en pa per VIII jorns : VIII d.

Item a Helias de Chapelier, per V dobblas de papier que pres hm per las cochas de la viela : V d.

Item li sirven velheren Bertran lo sirven, apelat de Marcilhac, e per luy gardar donet hm lor pel comandamen dal mayor : IIII s.

Item donet hm al dich Bertran de la charn, e colet : IIII d.

Item aus sirvens qui garderen Robbert Chatuel lo premier cer, e lo myer (comandet) que hm lor bayls : IIII s.

Item lo Official donet commissio sul fach del dich Robbert si hm lo poyria gitar de la glieyga, e fo commissaris Mathis Pothier e Helias de Jaucelm, e colet : X d.

 

Soma : XXI s. III d.

 

folio 6r

Item Bertran de Marcilhac qui ( fin de la ligne barr illisible) fo pendutz pel raubamen que avia fach, e per autras chauzas que avia fachas en nstre poder, e li sirvens e lo servicial agen : X s.

Item quant hm velhet per far lo gach per gardar Robbert Chatuel, coleren chandelas :VIII d.

Item, lo jorn que Bertran de Marcilhac fo pres, colet lo raus que hm gitet per la chambra ont era lo myer e li cossols : IIII d.

Item li Prezicador volian far pes a pezar lo blat e la farina, e lo myer e li cossol feren penre la peyra am qu lo volian far e portar al cossolat, e costet : III d.

Item una femna que hm apela Ahelias Filhla, de Sanct Agulh, fo preza en avolteri, e li sirven agen ne : V s. e fo correguda (rajout)

Item li sirven qui garderen Robbert Chatuel lo darrier cer despenderen : II s.

Item a Helias Mayfre, per gardar lo roc de Bertran de Marcilhac e per donar a mingar VIII jorns : V s.

Item baylem a la molher de Itier Faure, pel logier de la mayg ont estava Guilhta en Sent Halari : X s.

Item baylem a Lamber de Gord, per crdas a far las exsequcieus : VII s.

 

Soma : XL s. III d.

 

folio 6v

Ayss fo baylat a la Sen Johan .

 

Item a III faychs de raus : IIII d. Item en rama : III d.

Item en garlandas : IIII s. VI d. Item en guinas : VI d.

Item aus gorraus qui aporteren la fusta sunla fon e lan torneren : III s.

Item lo myer e li cossol aneren beure am alqs borzs quant la velha fo dicha, e colet vis[6] : IIII s.

 

Item al Rey de Pon donet hm : X s. Item a lEmpeyrador : X s. Item al Duc : X s.

Item al Marqus : V s. Item a lAbat V s. Item al Comte de Talhafer : V s.

 

Ayss agen li sirven a la Sen Johan :

Item ac Arnaut lo trompadres : V s. Item a G. lo trompador : V s. Item a Guilhamt Maschaut : V s. Item a Johan de Manha : V s. Item a Vidal : V s. Item a Steve Moyschet : V s. Item a Aymeric de Sudor : V s. Item a Helias de Bertran : V s. Item a Hug de Chatuel : V s. Item a Marcafava : V s.

 

Soma : C VII s. VII d.

 

folio 7r

Item, la vespra de la Sen Johan, minget lo myer e Maytre P. La Prta e Maytre Itier del Chastanet aus Frayres Menors, e colet entre totas chauzas : XXII s. VI d.

Item a Marcafava, per pa aus pregoniers en aquela semmana : X d.

Item a lespitalier de lArsaut, per gardar I roc que hm trobet : XVIII d.

Item a Guilhamt lo torier, per son salari : V s.

Item a la molher Marcafava, quant Marcafava fo mrt, quelh devia hm de son salari : X s.

 

Ayss agen li sirven a la festa de Totz Sants :

Item ac Arnaut lo trompadres : V s. Item G. lo trompador : V s. Item W. Maschaut : V s. Item Johan de Manha : V s. Item Helias Vidal : V s. Item Steve de Moyschet : V s. Item Aymeric de Sudor : V s. Item Helias de Las Combas : V s. Item Hugs de Chatuel : V s. Item Guilhamt lo torier : V s. Item al servicial : V s. Item Johan Moschart : V s.

 

Soma : C IIII s. X d.

 

folio 7v

Item a Maytre P. Mercier, per escrieure una letra que lo myer e li cossol trametian a Mossen B. Girvay : II s.

Item al dich Maytre P. Mercier, per anar parlar am lo seneschalc e am Mossen B. Girvay, e anet a Cors e no los hi trobet ges, e daqu anet a Montalb ont trobet Mossen B. Girvay, pel fach de Ferrat e de Bertran de Marcilhac, e ac ne : L s.

Lo quals Bertran sera apelat e pueysch fo rems (rajout)

Item en raus a metre en la chambra : IIII d.

Item al servicial qui fay las exequcios : V s.

Item en la semmana aprs la Sen Esteve daut, en pa aus preioniers : XXII d.

Item, lo comte tenia pres un hme que hm apelava Charrad, e era banitz de esta viela per los mesfachs que avia fachs al poder de la viela ; e lo seneschalc dal rey lo fet redre al mayor e aus cossols ; e estan en larest del comte despendet, los quals la viela paget, : VIII s. II d. e mealha.

Item, lo dimercres avan la Sancta Maria daut, en pa aus presgoniers : XII d.

Item, lo dimercres aprs la Sancta Maria daut, en pa aus presgoniers : XXIII d.

 

Soma : LXX s. III d. e mealha.

 

folio 8r

Item a Maytre W. de Botas, per far la quarta de la remissio de Bertran de Marcilhac, la qual fet lo seneschalc : VI s. III d.

Item, Arnaut de Rodes emportet a Pars una letra cum li hmes de fra, qui no fan lo cumenal de la viela, e metrian vi dins la viela y aus borcs, que pagessan alqun dever a la viela ; e la dicha letra fo portada al Mon de Dma per encorporar al papier dal seneschalc, e Maytre B. Ortic portet la ; e colet X s.

Item, lo dimercres avan la Sancta Crotz de setembre, fo pendut I hme qui era de Parducz, qui avia panat en nstre poder e en autres lucs, e li sirven e lo servicial agen ne : X s.

Item, dal dimercres aprs la Sancta Maria de setembre en desay que a la Sen Mi[chel] en pa aus presgoniers : IIII s. V d.

Item, Johan Dumens, de Pars, procurayres de la viela en la cort de Nstre Senhor lo Rey, venc en esta viela, e estet III jors, si e autre a chaval, e preget lo mayor e los cossols que li prestessan, a anar en desay que a Lemtges, un roc, quar li seu se dolian, lo qual ross li prestet hm am I macip ; item volgen maych lo myer e li cossol que al dich Johan fossan pagat li despens, los quals siey roc e siey macips avian fachs, e montava se, am lo logier del roc e del macip que li baylet hm, per mecio a tornar : XXIII s. I d.

Item aus sirvens, per gatgar aqueus qui devian las rendas de la charitat e las esmendas : XXIX s.

Item agen maychs : VI s. VI d.

 

Soma : IIII ll. IX s. III d.

 

folio 8v

Item, per sebelir una femna qui avia nom Guilhta, que avia hm trobada mrta, e foren baylat a Johan de Manha e a Fay sirvens : II s. III d.

Item, lo myer e li cossols tramezen per espiar daus hmes, li qual eran acuzat de la mrt de la dicha Guilhta, cum avian nom ; e aneren y II hme arrossenat, e donet hm lor per lor trabalh e per lor despens : VIII s.

Item a R. Ferrat, qui portet letras a Mossen B. Girvay a Cors, las quals y trameren lo myer e li cossol per alcunas chauzas que la viela y avia afar pel fach del fray dal dich R. : XII s. VI d.

Item a Gui de Giraud, pel logier de sa mayg ont tenia hm los gatges de la viela : VII s. VI d.

Item, Steve dal Puey e la filha dEn Sicart de Chaumon tenian en sentensa lo mayor e los cossols, e feren los citar, lo mayor e los cossols, que vengessan auvir lor absolucieus, e colet la citacio de exsequir e de seylar XII d., e foren absolt, e baylet hm a la almna VI d., y aus sels de las absolucieus XII s. VIII d., soma : XIIII s. II d.

Item costeren de aportar li gatge dal talh de la Tornapicha : V d.

Item a W. de Brn lo torier, per son salari : X s.

Item a Helias de Las Combas sirven, per lo filh de Arnaut dal Lac qui fo pres am una femna en avolteri : V s.

 

Soma : LIX s. X d.

 

folio 9r

Item baylem en IIII faychs de gluys qui foren mes en cossolat lo jorn que hms fetz los cossols : XVI d.

Item aus sirvens donet hm aquel meych jorn, que pres Helias Bon, : III s.

Item en II dobblas de papier : II d.

Item lo myer e li cossol foren a mayg Helias Prta per regardar lo comte de la viela, e dineren se, e colet entre tot : XXIII s; III d.

Item colet ayss que donem a la sobostura de Maytre R. de Bru, jutge de cossolat, entre drap daur e trchas de cera : LXVIII s. III d.

Item lo mesps de las trchas que hm ac a la vespra de la Sen Fron per far lo gach colet, am los V s. los quals baylet hm a Johan de Chaumon per lo degast de la soa trcha : XXXIII s.

Item a P. Bon, qui tenia lenquant per vendre los gatges de la viela, donet hm per son dever : XV s.

Item en chandelas que baylet hm, lo cer de la Sen Fron, aus sirvens qui gardaven la prta de Talhafer : VIII d.

 

Soma : VII ll. V s. VIII d.

 

folio 9v

Item baylem per refar las crdas dal pes de lArsaut, las quals eran rompudas : X s.

Item, per adobar lermari dal pes de la Albergaria : XV d.

Item a Maytre G. Faure, per far la appellacieu de Maytre Ay. Porchier, qui se volia exceptar de pagar lo pes de las farinas : V s.

Item lo myer e li cossol doneren a mingar aus Prezicadors lo jorn de la Sen Peyr lo Martir, e colet : IIII ll.

Item baylem per la escriptura daus memorials aus quals se eran obligat aquilh qui avian acessat las acessas de la viela : VII s.

Item a P. Giraud qui procuret que li heretier de la molher que fo de P. dArrag donessen a la charitat del bac XL ll., e donet hm li : C s.

Item baylet hm a P. de Brunet y a R. de Corts y a Johan de Sarlat, li qual avian acessat las bstias, per algunas farmas[7] las quals lo myer avia fach redre, s es assaber a Maytre W. de Bodas y a Maytre P. de Raydor y a P. Salsayr y a alqs autres : X s.

 

Soma : X ll. XIII s. III d.

 

folio 13r (10, 11, 12 rv blancs) (note postrieure : voyages pour les affaires de la ville)

Ayss qui sensec baylem aus viatges que hms a fachs defra peus negcis de la viela.

 

Item baylem a Helias La Prta e a Arnaut de Rodes, qui aneren a Pars, que lo reys avia fach ajornar las communas sobre los fachs de las monedas, e ilh y aneren lo dils avan Sancta Katerina : XXXVII ll. X s.

Item a Johan Cregut, macip de Arnaut de Rodes, per unas sabbatas : V s.

Item al macip de Helias Prta per unas sabbatas : III s. VI d.

Item Arnaut de Rodes e Helias de La Prta seyschoben[8] a Pars de un hme : X s. X d., e la viela paget los.

Item ac hm una bstia a metre alcunas letras que porteren a Pars Helias Prta e Arnaut de Rodes, e colet : V d.

Item lo chamnhes de las XXXVII ll. X s. que porteren li dich Arnaut de Rodes e Helias Prta a Paris colet : XXX s.

 

Item P. Mercier e P. La Viela notaris, e P. Salseyr sirvens dal rey, aneren a la bastida Sen Loy per citar lo comte[9] a Pars, per auvir lo profiech de la defalha que fo donada a Pars contra son frayr lo comte Archambaut al parlamen de Pars, e despenderen per se e per lor macips e per lor rocs, per mecieus : XL s.

Item a Maytre P. La Viela, per far las quartas que levet hm de la dicha citacio : VIII s.

Item a maychs lo dich Maytre P. La Viela, per logier de so roc que menet, lo qual ac de Mestre P. de Verviela : V s.

 

Soma : XLI[I] ll. XII s. IX d.

 

folio 13v

Item Arnaut de Rodes trams la viela a Pars per lo jorn que la viela avia am lo comte, e per autras cochas que la viela avia a Pars, e tenc via lo divendres aprs la Sen Gregri, e menet II macips a p am si, e baylet hm li peus despens de si e de sos macip e de son roc : XV ll. torns.

Item a las sabbatas daus II macips : VIII s. torns.

Item baylem a Arnaut de Rodes, que portet a Maytre Mayeu a Costetz y a Johan Dumens, procuradors de la viela, per lor salari : XXV ll. torns.

Item costet lo chamnhes de las dichas XV ll. e de las dichas XXV ll. : XL s. torns.

Item prestet hm a Guilhamt, qui anet am lo dich Arnaut de Rodes : VIII s. torns.

Item ac hm de R. de Bernard una cayscha en qu portet hm las letras del fach del comte a Arnaut de Rodes a Pars : II s.

Item trams la viela al dich Arnaut un macip, que no se ags[10] ges merevilhas quar no li trametia hm de largen, e baylet hm al dich macip per sabbatas e per mecieu de bocha a anar y a venir de Pars : XLII s. II d. torns.

Item per una bstia a metre letras que portet lo dich macip : IIII d.

Item baylet hm al dich macips, per XVIII jorns que estet al anar e al venir de Pars, per son salari : XII s.

Item costet lo chamnhes daus XLII s. : XVI d.

Item, lo dissabde aprs Pasques, trams la viela al Arnaut de Rodes a Pars, las quals[11] portet R. de Brunet filh dEn Steve Brunet : LX ll. torns.

Item costet lo chamnhes : XXIII s. VI d.

 

Soma : VIXX XII ll. XI s. IIII d.

 

folio 14r (note postrieure : presens et ce quils ont cout)

Ayss qui sensec costeren prezens e autres servizis que hm a fach a las assizas.

 

Item baylem, a la assiza que fo lo dissabde aprs la Sent Andrieu, en un sestier de sivada qui fo donat a Maytre Helias La Brugieyra : XVI s. V d.

Item a Maytre P. La Prta : XX s. Item a Maytre Itier del Chastanet : XX s.

Item a Maytre Ay. Comte : X s. Item a Maytre Johan Maym : X s.

Item a Maytre P. Bernart : X s. Item a Maytre B. Ortic : X s.

Itel al procurador dal rey donet hm X ll. de [cera], e coleren : XXVII s. VI d.

 

Ayss donet hm a la assiza que fo aprp la Chandalor :

 

Item a maytre P. La Prta : XX s. Item a Maytre Itier del Chastanet : XX s.

Item a Maytre Johan Maym : X s.

Item donet hm al seneschalc especis, e coleren : XXV s. VI d.

Item donet hm li maychs VI conilhs e un auzel dayga, e colet : XIIII s.

Item donet hm li maychs un sestier de sivada, e fo de Itier de Chatuel, e colet : XVI s.

Item donet hm li maychs III sestiers e VI pintas de vi, e colava lo sestier V s., e monta se : XVI s. III d.

Soma que se monta ayss que hm a donat al seneschalc : LXXI s. III d.

 

Soma : XII ll. V s. II d.

 

folio 14v

Item a Maytre Helias La Brugieyra donet hm en aquela meyscha assiza un sestier de sivada, e fo de Helias de Belcier, e colet : XIX s.

Item donet hm a Maytre B. Ortic, per trabalh e per escripturas que fetz en aquela assiza : XX s.

Item donet hm a Maytre Adam IIII reyals, qui se monteren : IIII ll. XV d.

Item baylem a Helias Bon per seylar letras e mandamens : XIII s. IIII d.

Item baylet hm a P. Gerrel per seylar letras : X s.

Item a Maytre W. de La Garriga fet hm prezen de especis e de vi, e colet : XIII s. III d.

Item donet hm a Maytre P. La Prta IIII bstias de especis, e coleren XXVII s. y a Maytre Itier del Chastanet (rajout au-dessous)

Item donet hm al procurador del rey VIII ll. de cera, e coleren : XXII s. VIII d.

 

Ayss donet hm a la assiza que fo avan lo Rampalm :

 

Item donet hm al seneschalc V sestiers de vi, e costet VI s. lo sestier, soma : XXX s.

Item donet hm li maychs un sestier de sivada, e colet : XVIII s.

Item donet hm al jutge un sestier de sivada, e colet : XVIII s.

 

Soma : XIII ll. XII s. VI d.

 

folio 15r

Item en aquela meyscha assiza donet hm a Maytre P. La Prta : XX s.

Item a Maytre Itier de Chastanet : XX s. Item a Maytre Johan Maym : X s.

Item a Maytre Ay. Comte : X s. Item a maytre B. Ortic : X s.

Item per una letra que fo facha del fach de Presegier : II s. VI d.

 

Ayss donet hm a la assiza que fo avan la Panthacsta :

 

Item donet hm a Maytre Itier del Chastanet, per lo trabalh que fetz a la dicha assiza, e que avia fach davan per lo fach de chapitre, quelh portet Helias Bon : L s.

Item a Maytre Helias de La Brugieyra donet hm un sestier de sivada, e colet : XIIII s. X d.

Item donet hm li maychs II chabritz, qui costeren : VII s. VI d.

Item donet hm a Maytre P. La Prta : XL s. Item a Maytre B. Ortic : XX s.

Item baylem per copiar las razs e los articgles de chapitre : II s. VI d.

Item per una acta que hm ac dal seneschalc dal fach dal filh de Helias de Pars : XII d.

Item per una clavadura que fo messa an leytatga de Helias Mart, ont hm met los gatges de la viela : XVIII d.

Item la apellacieu que fetz Ferratz, la quals fo portada a Mossen B. Girvay, colet : VI s. III d.

 

Soma : X ll. XVI s. I d.

 

folio 15v

Item per copiar las razs e los articgles, li qual eran estat copiat autra vetz : II s. III d.

que copiet lo filh de R. de Bru (rajout au-dessous)

Item colet papiers a up de copiar las razs e los articgles : VIII d.

Item per far la apellacio de Ferrat, que fetz Maytre G. Faure, ac ne : II s.

 

Ayss donet hm a la assiza que fo a la Sen Esteve daut :

 

Item donet hm al seneschalc y al jutge II sestiers de sivada, qui foren de P. de Rambert, e coleren am lo portar, entre tot : XX s. X d.

Item donet hm maysch al seneschalc dal vi, e colet : XXII s. VI d.

 

Ayss donet hm a la assiza que fo aprs la Sen Michel :

 

Item donet hm al jutge un sestier de sivada, e colet : XIII s. II d.

 

Soma : LXVI s. V d.

 

folio 16r (note postriere : la charit du mardi gras)

Ayss colet la charitat del bac.

 

Item compret hm al merchat [.]LI prc, qui coleren de levada : XLVIII ll. VIII s. VI d.

Item ac hm un latz per donar a paubra gen vergonhoza de per la viela, e compret hm lo de P. Alb, e colet : XV s.

Item li denier Dieu qui foren baylat aus prcs comprar, e per regardar si eran sa, e per II tryas salar, las quals la viela avia devs si, ostra los prcs avan dichs, costet : VI s. IIII d.

Item IX charpentiers e IIII hme qui porteren la fusta, per far la claug, al Dimart Lardier, al cossolat e entorn lo coderc, coleren : XI s. VIII d.

Item a P. Alb mazelier, per peciar la charn al Dimartz Lardier, y a III hmes qui li adaven a peciar, e trigeren y II jorns, dec hm : XIIII s. VI d.

Item per la galina e peus devers daus trompadors : XII d.

Item a lhme qui portet lo bac al prat : II d.

Item a la Menudas, quar no y avia de la charn que hm lor dons, donet hm per amor de Dieu : V s.

Item a Helias Bon, per logier de las cubas ont hm salet la charn de la charitat dal bac, baylet hm : XX s.

Item a Marcafava, per far la claug, al Dimartz Gras, al prat quan las femnas corregen : V s.

Item lo myer e li cossol, e li hme qui peciavan la charn, e li charpentier, e li hme qui la adavan a donar, despenderen en pa e en vi e en charn : LII s. VII d.

 

Soma : LV ll. IIII s. X d.

 

folio 16v (note postrieure : charit de la pentecote)

Ayss colet la charitat de la Penthecsta.

 

Item ac hm L sestiers de fromen, XXX de Helias Segu e XX de lhostal de Chambarlhac, pel frs[12] de XVII s. lo sestier, e monten se : XLII ll. X s.

Item paget hm en pa : XXXVII ll. VI s. XI d.

Item ac hm dal pa de las pestoressas, quar sofranhia lo pa, a la montansa : XI ll. X s.

Item ac hm de Maria de Setz Fons en pa, par[13] lo pa dess dich, : X ll. VIII s. VI d.

Item baylem, a la dicha charitat, a Helias Bon per comprar del pa e de la charn e de vi a aqueus qui donavan la almna, e lo dich Helias Bon redet comte ont o avia mes : XL s.

Item en dimieya ma de papier que fo portada al prat per escrieure aqueus qui pagavan : IX d.

Item lo myer e li cossol e aquilh qui gardavan lo pa en la mayg despenderen en vi : II s. II d.

Item en garlandas de rzas : XXIII d.

Item a XII hmes qui gardavan lo pa entorn las ribas per que la gens no y tornessan : VI s.

Item a IX sirvens, quar no y avia del pa que hm lor dons, det hm : IX s.

Item aus trompadors II s., e per sivada XII d., soma que agen : III s.

Item Steve Bon e P. Bon, qui gardavan la petita prta, agen : II s.

 

Soma : CV ll. III d.

 

folio 17r

Item a Helias Faure lo charpentier, per far la claug de las III prtas : XXV s.

Item aus Frayres Menors, quar no y avia dal pa que hm lor dons, det hm : X s.

Item a las Menudas : V s. Item aus Prezicadors : X s.

Item a IIII hmes qui gardavan e adavan a donar, los quals y mes Johan de Margt : II s.

Item a P. Comte y a son filh, quar avian maychs trabalhat que negs de totz los autres, donet hm : V s.

Item a Helias de Javarzac, qui adet a donar la charitat, lo quals es clercs de Johan de Chaumon : II s. VI d.

 

Soma : LIX s. VI d.

 

folio 19r (17v, 18r, 18v blancs) (note postrieure : dettes quon a pay)

Ayss avem pagat peus deptes que devia la viela de temps passat.

 

Item P. de Melya avia una letra que contenia que la viela li devia C s., e lo myer e li cossol doptavan que fos pagatz, e cobreren la letra, e donet hm li : III s.

Item a Maytre P. Lo Picart devia hm, per regardar los murs de la viela e de aqueus qui si aprondavan : X s.

Item a W. de Brn devia la viela, dal temps quEn Augier de Campanha era myer, e avia ne letra seylada dal sel de la viela, e cobret hm la letra, e ac ne : XX s.

Item Helias Vaus avia una letra seylada dal sel de la viela, que contenia que la viela li devia C s., e paget hm li, e cobret hm la letra,  : XXXV s.

Item NHelias Gelat, filh qui fo dEn W., avia una letra seylada dal sel de la viela, que contenia que la viela li devia C (s.[14]) torns, e cobret hm la letra e paget hm li : XLV s.

Item En P. de Balh avia una letra seylada dal sel de la viela, que contenia que la viela li devia X ll., e paget hm li las dichas : X ll.

Item paget hm li maych, per mecieus las quals navia fachas, : V s.

Item pagen hm aN W. Demier, los quals avia pagat el aN W. del Puey a cui la viela los devia, e el era ne obligatz coma cossol, e li quals restavan a pagar al dich En W. del Puey de mayor soma : VII s. VI d.

 

Soma : XVI ll. V s. VI d.

 

folio 19v

Item li heretier de Maytre B. Requiran avian IIII letras que eran seyladas, las II dal gran sel de la viela, e las autras II dal petit sel, las quals contenian entre tot que la viela devia al dich Maytre B. quant vivia LI ll. [.] s., e cobret hm las letras e paget hm lor : LX s. torns.

 

Item li heretier de Arnaut Chatuel avian letra, la qual contenia que la viela devia al dich Arnaut quant vivia LXIIII ll. VIII s. torns, e de la dicha soma hm lor (a) pagat : XXXIII. ll. XII s. torns,

s es assaber : XXIIII ll. de pergozs en las vinhas que foren de Arnaut Salvatge e de sa molher, qui las avian layschadas a la viela e en gatges li qual eran de la viela dal talh, VI ll. XVII s. de pergozs en rebatemen de moneda, e en rayratges los quals devian a la viela XI ll. III s. pergozs ; e finet hm am lor que resta que hm lor deu entre totas chauzas que la viela lor degs per nom de lor payr ni en autra manieyra : XXX ll. VI s. torns, e de aquesta finansa estan ne letras, las quals receup Helias de Jaucelm.

 

Soma : XLV ll. XV s.

 

folio 20r

Item paget hm a Maytre P. La Viela, los quals el avia pagat aN W. dal Puey, al qual la viela los devia dal temps que lo dich Maytre P. era cossol, e el era ne obligatz coma cossol, e li qual restavan a pagar al dic En W. de mayor soma : VII s. VI d.

Item paget hm a Helias Giraud, los quals el avia pagat aN W. del Puey, al qual la viela los devia dal temps que lo dich Helias era cossol, e el era ne obligatz coma cossol, e li qual restavan a pagar al dich En W. de mayor soma : VII s. VI d.

Item en mecieus que navia fach contra lo dich Helias : V d.

Item avem pagat a Maytre R. de Bru jutge, que li devia hm de lan de avan : C s.

Item pagem a Helias Segu, quelh devia hm del cossolat de lan davan : VII ll. XVI s.

Item paget hm aN P. Garrel, per un debte que la vila li devia : XVIII ll.

Item pagem a Johan de Chaumon, quelh devia hm per la anada de Pars quant lo comte fetz citar los singulars, y avia ne letra : C e XV s.

 

Soma : XXXVII ll. VI s. V d.

 

folio 20v

Item baylet hm aN Helias Gelat mayor, en depozit per comprar una eymina de fromen de renda, la qual eymina fo donada a la charitat de la Penthecsta peus hordeniers de Helias de Vitrac, al qual era deguda per Helias de Vernhas, y avia y recors, lo qual recors fo cobrat per la ma de P. de Grosset per lo pretz de C s., e baylet hm al dich Ne Helias Gelat, per la ma del comtador, per comprar la dicha eymina de fromen de renda, los dichs : C s.

 

Soma : C s.

 

folio 22r (folio 21r, v blancs) (note postrieure : rparations)

Ayss avem pagat en bras de la viela.

 

Item al pas daus Pontelhs adobar, costet chaus e traus, am las bstias que la aportavan : XX s. X d.

Item a W. de Vieuleta y a B. de Boyschorn y a B. de Ventat y a Felipt peyriers, per IIII jorns que obreren al dich pas : XL s.

Item a W. Mercier colier, per IIII jorns que servit los dichs peyriers de chaus e de grava : V s.

Item a G. Cotinat y a [..]yrel y a W. de Pon[to]yza, per IIII jorns que esteren a talhar la rcha del cham : XVII s.

Item costaren li ferramen de logier : lo malh e la barra e las saytas : II s. IIII d.

Item lo faure qui fazia las ponchas aus peyriers ac : VI d.

Item, per los despens de la manbra de VI jorns, en pa e en vi, baylem : XLVIII s. IIII d.

Item costet manbra de hmes e de femnas que loget hm : XXVIII s. VIII d.

Item a B. de Lac Roch, pel logier de la soa bstia : III s.

Item a Bs de Merl, pel logier de sa bstia : XII d.

Item a Johan La Grava per lo logier de sa bstia : II s.

Item a P. Chabrl pel logier de sa bstia : III s. VI d.

Item a Vidal y a Moyschet, sobre lor salari prestet hm II s. X d.

Item aus dichs Vidal y a Steve Moyschet paget hm maych per lor salari : X s.

 

Soma : [IX] ll. X s.

 

folio 22v

Item adobet hm las forchas que se layschavan chayre, y ausset hm las pielas, e baylet hm per XXII jornals de peyriers : LVII s. Item per IIII saumadas de chaus : X s.

Item XXXVII jornals de charpentiers costeren : XVII s.

Item a Helias Pins baylem, per sos jornals de si e de so filh, e pel logier dal martinet e pel trau : XLVII s. Item al charretier qui amenet lo trau : X s.

Item costeren VII jornals de bstias per portar la grava e la chaus : XIIII s.

Item a la manbra y aus fayschilhiers qui porteren la fusta, y aus hmes qui feren y adoberen lo cham per unt passet la charreta que aportet lo trau, e per talhar lo boysch dentorn las forchas, e per tornar los hmes[15] en las forchas, los quals navia hms mogut, e per servir los dichs peyriers e charpentiers qui fazian la bra : LXX s. V d.

Item costet pas e vis e charn a ups daus dichs obriers, per la lor mecieu : LIII s. IX d.

Item ac hm maysch V saumadas de chaus, par[16] las IIII dess dichas, e coleren : XII s. VI d.

Item en III jaletz a portar lo bart : II s.

Item a Ayla de Claret, per logier de la fusta am qu hm fetz las ars, e per la fusta que hm li peciet : X s.

 

Soma : XVII ll. III s. VIII d.

 

folio 23r (note postrieure : salaires pays)

Ayss qui sensec a eytat[17] pagat per salaris.

Item a Maytre R. de Bru jutge : XXIX ll. Item al mayor : L ll.

Item a P. Gerrel contracomtador, per tener lo contracomte : C s.

Item a Helias Giraud comtador, per IIC ll. las quals avia prestadas tot lan a las necessitatz de la viela, lo myer e li cossol, pel destric de sos deniers, los quals agra esmersat e nagra fach son profiech, doneren : XXV ll.

Item al dich Helias Giraud, per tener lo comte de la viela de tot lan : X ll.

Item a B. de Margt, per pezar lo pa : LV s.

Item a maytre P. de Mercier, per tener lo comte dal mesps del pa : XXX s.

Item a maytre P. La Viela, qui tenia lo sel de la viela am qu hm seyla los contreamens[18] : X s.

Item a Helias Bon, pel trabalh que fay a levar las rendas de la viela de la charitat de la Penthecsta y a las autras cochas : XIIII ll. VI d.

Item al bayle dal rey, peus trabalhs e per las exsequcious que avia fach per la viela : XIII ll. III s.

 

Soma : VIIXX X ll. XVIII s. VI d.

 

folio 23v

Item Arnaut de Rodes e Helias La Prta aneren a Pars per la viela per alcunas cochas las quals la viela y avia, e partiren de esta vila lo dils avan la Sancta Katerina, e esteren XXXIII jorns que a anar que a venir que a eytar lay, e baylet hm a chasc de lor per lor salari XVI ll. X s. ; soma que agen entre tot : XXXIII ll.

Item Arnaut de Rodes fetz autre viatge a Pars pel jorn que la viela avia am lo comte, e per autres negcis que la viela y avia a delhieuras[19] ; e tenc via lo divendres aprs la Sen Gregri, e menet am si II macips, e estet que a anar que a venir que a eytar lay CX VII jorns ; e paget hm li per son salari : LVIII ll. X s.

Item a Maytre P. Mercier, procurador de la viela : VII ll. X s. per son salari.

Item, per escrieure los comtes, e fetz hm ne IIII, daus quals ac I lo myer, e lautre fo mes en cossolat, e lautre ac lo comtadres, e lautre ac lo contracomtadres, aus quals comtes a hm mes ayss que hm a pres e baylat per nom de la viela, : L s.

Item a Maytre Johan dal Pon, qui fo jutges de cossolat aprs la mrt de Maytre R. de Bru : VI ll.

 

Soma : C VII ll. X s.

 

folio 24r

Item a W. Bulhfarina, qui avia trabalhat per regardar los comtes daus despens que hm avia fach pel plach que hm avia am Mossen Archambaut, e per far lo eventari daus bes qui foren de la molher de P. dArrag : XXX s.

Soma : XXX s.

 

Soma que se monten las baylas : [ trou ] IIII ll. XV s. VI d.

 

(Cahier tte-bche, numrotation inverse - folios 24v, 25r blancs, 25v-27r manquent)

folio 34v

Ayss avem receubut de las acessas de la viela

Item de B. Raymon per la guarda dal blat e per las panatarias : XXXII lb.

Item de Na Ayba de Las Fargas per las bladarias : XXIIII lb.

Item de Hel. Segu per las mezuras dal vi : XIX lb.

Item del dich Hel. per lo talh [... ... ...][20] de fra : XLII lb.

Item de B. de Rambert per las mezuras de lli, e per la prta del guischet la qual fo mesa a III s., monta se entre tot : XVII lb. IIII d.

Item de W. Demier per las mezuras de las notz : VI lb.

Item Amanieu de Gregri pel grs pes : XVI lb.

Item de P. Brunet per lo mesps dal pa : LXVI lb. XIII s. IIII d.

Item dal dich P. Brunet per las mealhas daus III pes de lArsaut e de Sen Fron e de la Agulharia : XXI lb. X s. IIII d.

 

Soma : XIXX XIII [lb.] IIII s. IIII d.

 

folio 34r (note post. Trente quatrime et dernier feuillet M. H.)

Item per las mealhas dal pes de la Albergaria, de G. Teyschendier : XXV s.

Item per lenquant, de P. Bon : C e X s.

Item per la prta daus Plantiers, de Hel. Chaumart : XLIII s. IIII d.

Item per la prta Agulharia, de P. Mercier : XXXIIII s. IIII d.

Item per la prta Albergaria, de P. de Monge : LXIII s. IIII d.

Item per lemolumen daus mazeus de las [plassas] de fra los murs, de [..] Barbar : LXVII s.

Item per las deffalhas de cossolat, de P. Bon : VIII lb. VI s. VIII d.

Item de P. Giraud pel cot : X lb.

Item ac hm per la escrivania de cossolat, de Hel. de Jaucelm : IX lb.

 

Soma : XLIIII lb. IX s. VIII d.

 

folio 33v

Ayss que sensec avem receubut dal faymidrech e de las debtas de la viela.

P. Faure de Sen Sil paget per una esmenda la quals es escrieuta al papier de cossolat : V s

Item P. dal Verdier de Sent Hylari per una eymina de fromen la qual I hms avia layschada sobre una mayg soa : X s.

Item daus deniers Dieu qui foren gitat a las acessas de la viela ac hm : XI s.

Item Hel. de La Boria filh qui fo de [Ar.] paget per II esmendas las quals son escrieutas al papier de cossolat : IIII lb.

Item Hel. de Vaus laboradres paget per una esmenda en la quals sos filh fo mes, la quals es escrieuta al papier de cossolat : XX lb.

Item Hel. de La Fon paget per una esmenda la quals es escrieuta al papier de cossolat : XL s.

Item Hel. lo boyer de G. Pol de Chamsavinel paget per una esmenda la qual aportet Vidal lo sirvens, la quals es escrieuta al papier de cossolat, III s., e Vidal ac ne XII d., resta a la viela : II s.

Item Hel. La Baylia, per una esmenda la quals es escrieuta al papier de cossolat : X s.

Item Ar. Chavalier sudor dal Pon paget per una esmenda la quals es escrieuta al papier de cossolat : X s.

Item una espaza que fo de B. Archambaut fo venduda, e ac hm ne : VI s. VI d.

 

Soma : XXVIII lb. XIIII s. VI d.

 

folio 33r

Item G. La Vayschieyra filh de Maria de Set Fons paget per una esmenda la quals es escrieuta al papier de cossolat : XXV lb.

Item P. Comte paget per una esmenda la quals es escrieuta al papier de cossolat : X s.

Item Katerina la regratieyra paget per una esmenda la quals es escrieuta al papier de cossolat : V s.

Item daus cossols de la Ciptat per alqs despens que la viela avia fach a Pars per la communa ac hm per la[21] de Aymar [Gualbert] : VII lb. X s.

Item Ayba de Barraut paget per una esmenda la quals es escrieuta al papier de cossolat : V s.

Item Ar. Chabrl peyschonier paget per una esmenda la quals es escrieuta al papier de cossolat : X s.

Item P. dal Verdier de Sent Hylari paget per una esmenda la quals es escrieuta al papier de cossolat : XX s.

Item la molher de P. de Clautras paget per una esmenda la qual aportet Ar. lo trompador, la quals es escrieuta al papier de cossolat : X s., e lo dich Ar. ac ne III s. IIII d., resta a la viela : VI s. VIII d.

Item lo macip que hm trams a Ar. de Rodes a Pars tornet : V s.

Item P. Bon vendet gatges qui foren de un hme que hm apelave P. dArrag de Brauch, e ac hm ne : XIII s.

Item baylet hm al dich P. Bon gatges qui eran dal talh de la viela, li qual eran en la mayg de [Com.] de Giraud, e ac hm ne : IIII lb. X s.

 

Soma : XLI lb. IIII s. VIII d.

 

folio 32v

Item baylet hm a P. Bon gatges qui erande viela, e ac hm ne : XXVI s.

Item lo myer e li cossol feren vendre lo roc qui fo de Bertran de Marcilhac, e ac hm ne de R. filh dEn Hel. Gelat : LII s.

Item trobet hm un roc a lhespital de lArsaut, e lo myer e li cossol feren lo vendre, e ac hm ne : XIIII s.

Item ac hm de Girauda Pinela qui fo preza en avolteri am Maytre P. Lo Petit, e el era clerc, e ac hm de la femna LX s. I d., e li sirven agen ne XX s., resta a la viela : XL s. I d.

Item de W. de La Rossia per una quartieyra de notz qui era de Charrad, lo quals era arrestat en cossolat, ac hm : IIII s. VI d.

Item de la Seleyrla pestoressa ac hm per una esmenda la quals es escrieuta al papier de cossolat : LX s.

Item St. dal Potz mazelier paget per una esmenda la quals es escrieuta al papier de cossolat V s., e Ay. de Sudor aportet la e ac ne XX d., resta a la viela : III s. IIII d.

Item ac hm de la mayg que fo de St. de Salvatge qui la avia layschada a la viela, e fo baylada a Maytre R. de Bru per lo pretz de : C s.

 

Soma : XIIII lb. XIX s. XI d.

 

folio 32r

Item Ahelias Abelhieyra pestoressa pager per una esmenda la quals es escrieuta al papier de cossolat : LX s.

Item Hel. [Raubel] paget per una esmenda la quals es escrieuta al papier de cossolat : LX s.

Item Jacmes de [Vertham] paget per una esmenda la quals es escrieuta al papier de cossolat : V s.

Item Ahelias del Chastanet pestoressa paget per una esmenda la quals es escrieuta al papier de cossolat : LX s.

Item Baffetz paget per una esmenda la quals es escrieuta al papier de cossolat : XX s.

Item W. de Brn paget per una esmenda la quals es escrieuta al papier de cossolat : XX s.

Item Guis Maurel fo pres am una femna en avolteri, la qual avia nom Ayba molher de Johan Lo Bret, e la femna corret e lo dich Guis paget LX s. I d., e li sirven aguen ne XX s., rets a la viela : XL s. I d.

Item Itier de Mrtamar paget dal talh dantan de la quartiera dal Pon : XXX s.

Item Joh. La Mota apelat Punh en [. trou .] paget per una esmenda la quals es escrieuta al papier de cossolat : VII s. VI d.

 

Soma : XV lb. II s. VII d.

 

folio 31v

Item lo myer e li cossol feren vendre gatges qui foren de una femna qui avia nom Guilhta, la qual trobet hm mrta, y ac hm ne : XX s.

Item ac hm de una femna que avia nom Ahota, que fo preza en avolteri am los sirvens daus tezauriers, e ilh eran clerc, e la femna paget LX s. I d., e li sirven aguen ne XX s., resta a la viela : XL s. I d.

Item ac hm de gatges qui foren baylat a P. Bon qui eran de Bertran de Marcilhac, de una espaza e de unas chambieyras e dautres gatges : XXXIX s. VIII d.

Item R. de Chambari de Sent Hylari paget per una esmenda la quals es escrieuta al papier de cossolat : V s.

Item de Hel. dal Solier ac hm a adobar lo pas daus Pontelhs, per una esmenda : LX s.

Item Ar. dal Silhet per una esmenda la quals es escrieuta al papier de cossolat : XXX s.

Item ac hm de Hel. de Vernhat, per una eymina de fromen de renda, la qual li exsequdor de Hel. de Vitrac doneren a la charitat de la Penthecsta, y avia y recors, per raz del quel recors paget per la ma de P. de Grosset : C s.

Item Girauda Taluffa per una esmenda la quals es escrieuta al papier de cossolat : LX s.

 

Soma : XVII lb. IIII s. IX d.

 

folio 31r

Item Ar del Herm paget per una esmenda la quals es escrieuta al papier de cossolat : IIII s.

Item Bernarda de La Grelieyra paget per una esmenda la quals es escrieuta al papier de cossolat : II s. VI d.

Item de una prta vielha que era dal portal daus Plantiers de la barbacana ac hm : V s. II d.

Item del emolumen del seel de la viela am qu seyla hm las letras daus contreamens, lo qual tenia Maytre P. La Viela, ac hm : XLVII s. VII d. torns.

Item Johan de Samatis paget per una esmenda la quals es escrieuta al papier de cossolat : V s.

Item Maria de Bichir paget, los quals devia dal talh dantan : III s. VI d.

Item B. de Margt, de ayss que avia [ trous] sayque a la Sen Mart daus hmes de fra qui vendian vi al borc de Sen Hylari, baylet : XI s. VI d.

Item P. [Bochola] per una esmenda la quals es escrieuta al papier de cossolat, paget : XX s.

Item ac hm de urdilha que avia en cossolat, la qual compret Hel. Bon : XXII s. VI d.

Item de Hel. Colh per lo talh de la Tornapicha ac hm : XVI s.

Item lo filh de B. de Lac Roch paget per una esmenda la quals es escrieuta al papier de cossolat : LX s.

 

Soma : IX lb. XVII s. IX d.

 

folio 30r

Item Ar. de Rodes trams la viela a Pars per lo jorn que la viela avia a Pars am lo Comte e per autras cochas que la viela avia a Pars, e tenc via lo dimercres aprs la Sen Gregri e menet II macips am si, e baylet hm li peus despens de si e de sos macips e de son roc XV lb. torns, e a Maytre Mayeu y a Joh. [Diugens] procurador de la viela porte[22] maych per lor salari XXV lb. torns. Item tramez m maych al dich Ar. LX lb. de torns, las quals li aportet R. de Brunet, e de aquestas somas dess dichas lo dich Ar. redet comte que avia pagat e mes en CXVII jorns que avia estat que a anar que a venir que aytar[23] lay, frs mecieus de bocha de si e de son roc e de sos macips, so es assaber am las dichas XXV lb. daus II procuradors yam[24] lo logier de hostal L lb. XII s. IX d. torns, e XXVI lb. III d. torns en mecieus de bocha de si e de sos II macips e de son roc, e redet comte que el avia sobre, per las quals li rebatet hm en sos gatges, : XXIII lb. VII s. torns.

Item ac hm de las vinhas que foren de Ar. de Salvatge e de sa molher, las quals avian layschat a la viela : XXIIII lb.

Item ac hm daus heretiers de Ar. Chatuel e de Na Peyronela de Landric lor mayr, tant en rebatemen de moneda dau debte al qual la viela lor era tenguda quant en rayratges los quals ilh devian a la viela : XI lb. III s.

Item ac h`om de Maria de Combas per una eymenda la quals es escrieuta al papier de cossolat : LX s.

Item ac hm de gatges de la viela, li qual foren baylat aN P. Garrel e li qual eran dal talh : V[trou] lb.

 

Soma : LXXIII lb. VI s. IX d.

 

folio 29v

Ayss avem receubut de las II charitatz

 

Item avem receubut de la charitat dal bac, per la ma de Robert de Rambert XI lb. VIII s. Item daus heretiers qui foren de la molher P. dArrag XL lb. las quals doneren a la dicha charitat. Item daus heretiers qui foren de R. de Queyrel que doneren li dich heretier a la dicha charitat VI lb. Soma que avem receubut de la dicha charitat, tant en paga quant en las donas daus dich heretiers e en las dichas XI lb. VIII s. dess dichas, son LVII lb. VIII s., enclauzas III lb. II s. las quals ac hm de las ischizs daus prcs.

 

Item avem receubut de la charitat de la Penthecsta , dal jorn de la Penthecsta say que al jorn duey, que en pa que en deniers : IIIXX XII lb. II s. VII d.

 

Item cobret hm de penhoraduras las quals eran fachas per las charitats : VII s. II d.

 

Soma : VIIXX IX lb. XVII s. Ix d.

 

folio 28r (29r, 28v blanc)

Item avem receubut de P. de Brunet e de R. de Corts e de Johan de Sarlat pel fach de las bostias las quals ilh avian acessat daus cossols qui eran lan davan : XIXX VIII lb. II s. VI d.

 

Ayss avem receubut daus beuratges daqueus qui acesseren las acessas de la viela :

G. de Maytre Peyr : XV d. Hel. de Chaumart : II s. VI d. P. de Monge : II s. VI d. Hel. de Jaucelm : V s. Amanieu de Gregri : XX s. Ayba de Las Fargas : XV s. W. Barbar mazelier : II s. VI d. W. de [.trou.] : VII s. VI d. B. Raymon : XV s. P. de Brunet e R. de Corts : XL s. B. de Rambert : V s. Hel. Segu : XXV s.

 

Soma : XIXX XV lb. III s. IX d.

 

folio 27v

Soma que se monten las prezas : IXC IIII lb. XIII s. V d.

 

 

fin du registre

<<Retour[1]- incohrent, p. : la filha dEn Sicart.. que fet amonestar los cossols

[2]- tournure peu claire : sagit-il du macip de Robert Nadal , ou de R. Nadal lui-mme qualifi de macip (en tant que sirven du consulat,) ? Deux ans plus tt (CC 50), il avait t enquestionat, et dans les articles suivants, cest bien lui-mme qui est emprisonn

[3]- faut-il comprendre : la apellacion de B. qui fo levada , ou : qui fo levada de B., et sens ici de levar ?

[4]- le sens de vol ne fait pas de doute, mais cette forme sexplique mal : -ey note-t-il la ralisation locale [ej] de er final, dun infinitif substantiv *rauber, influenc par un bas-latin *rape#re ? (Lvy donne une var. raubir, dun bas-latin *rapire)

[5]- ou Branch ?

[6]- vis : cas sujet ; colet vis = le vin a cot

[7]- certains des revenus afferms compris dans les bstias

[8]- seyscho- cacogr. p. soysche-, -sch- note la palat. de /s/, pour soiceben, parfait 3p de soicebre = emprunter

[9]- Roger- Bernard, qui vient de succder son frre Archambaut IV

[10] - sujet Arnaut, non le macip

[11]- reprsentent les LX ll. torns.

[12]- -s m. orth. p. fr = prix, cours (confusion avec frs adv = dehors)

[13]- m. orth. pour part pris comme prp = part, except, outre

[14]- oubli

[15]- les pendus qui y taient, quon a enlevs pour rparer le gibet.

[16]- mauv. orth. pour part prpos. = outre, en sus de

[17]- msc : aytat contract. de a eytat, ey- notant la ral. loc. de es devant consonne ; lauxiliare avec estat est rgulirement es estat.

[18]- ss doute p. contraiamen , ral. loc. de contrariament = opposition

[19]- incorrect p. a delhieurar

1 - recouvert par le tampon des archives, illisible

[21]- sans doute mot oubli : per la ma de...

[22]- sans doute pour portet (oubli ou transcript. phonet. de lamuissement de -t final...)

[23]- contract. de a eytar , ey- note la ralis. locale de es- devant consonne.

[24]- contract de e am