<<Retour

 

Archives Municipales de Périgueux     E dep 5021 –

Registre des Comptes du consulat de Périgueux - Série CC

 

CC 54 : Année 1335 – 1336  Registre in 4o, 48 feuillets, papier (des trous de vers)

occitan; scribe : le comptable Helias de Pelicier

 

folio 1r (note postérieure :  1335-1336 Premier feuillet  M. H.)

In Dei nomine Amen. Renembransa sia que ayssò es lo papiers on son li compte de las baylas e de las prezas de la viela, escrieutas del temps que foren fach e creat cosol ses mayor aquistz qui s’enseguen, l’an de l’Encarnacio de Nòstre Senhor que dizi’òm en data Miel e CCC e XXXV ans.

 

Aquist son de la viela del Puey Sen Fron de Pereguers :

Maytre Johan Maimí[1], savi en drech  –  Steve dal Playchat  –  Helias Segui, drapier  – 

Itier de Pasquaut  –  P. de Jolia  –  Helias La Bòria, filh qui fo d’En P.  –  Maystre P. La Chapela, notari  –  Helias de Malfre  –  Helias de Bernabè  –  Maystre P. La Ròcha, notari.

 

De la Ciptat de Pereguers  :  P. La Cròpta  –  P. Trapacier

 

E foren comptador :  Helias de Pelicier  –  e contracomptador :  Helias Seguí, drapier.

 

folio 1v

Ayssò son las pagas que fezem aus sirvens de la viela a las festas acodumadas e al sirvidor de la viela

 

A Nadal foren pagat aquist qui s’enseguen :

Ay. de Sudor :  V s.  –  Helias de Combas :  V s.  –  Hugó de Chatuel :  V s.  –  Johan de Manha :  V s.  –  Johan de Narbona :  V s.  –  G. Tornés, trompador :  V s.  –  W. de La Faya :  V s.  –  W. Maschal :  V s.  –  Helias Vidal :  V s.  –  W. de Bòrn, torier :  X s.  –  Steve Moychet :  V s.  –  Arnaut Faure, trompador :  V s.  –  P. Jolia, albarestier :  V s.  –  Johan Eschelí, servidor de la viela :  V s.

 

A Pasques foren pagat aquist qui s’enseguen :

W. de Bòrn, torier :  X s.  –  Johan de Manha :  V s.  –  G. Tornés, trompador :  V s.  –  

Arnaut Faure, trompador :  V s.  –  Ay. de Sudor :  V s.  –  Helias de Combas :  V s.  –

Hugó de Chatuel :  V s.  –  Johan de Narbona :  V s.  –  W. de La Faya :  V s.  –  Helias Vidal :  V s.  –   P. Jolia, albarestier :  V s.  –   P. dal Vaure :  V s.  –  W. Maschal :  V s.    

Johan Eschelí, servidor de la viela :  V s.

 

Aquetz foren pagat a la Sen Johan Chauda :

W. de Bòrn, torier :  XII s.  –   Johan de Manha :  V s.  –  G. Tornés, trompador :  V s.  – 

Arnaut Faure, trompador :  V s.  –   Ay. de Sudor :  V s.  –   Helias de Combas :  V s.  – 

Hugó de Chatuel :  V s.  –   Johan de Narbona :  V s.  –   Helias Vidal :  V s.  –   P. Jolia, albarestier :  V s.  –   P. dal Vaure :  V s.  

Johan Eschelí, servidor de la viela :  V s.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  X ll. e XVII s. pergozís.

 

folio 2r

Ayssò qui s’ensec a costat la festa de la Sench Johan Babtista.

 

Premieyramen baylem a l’Enpeyrador de Verdú per son dever :  X s.

Item baylem al Rey del Pon per nom de son dever :   autres X s.

Item baylem al Duc de la Lemotgana per nom de son dever :  X s.

Item baylem al Marqués de Rua Nuòva per nom de son dever :  V s.

Item baylem a l’Abat de Sen Cielà per nom de son dever :  V s.

 Item baylem, per pagar las garlandas que baylet hòm aus cossols e a d’autra bona gens de la viela, qui van aculhir lo dich Enpeyrador e los autres dessús nomnat, ayssí cum es acosdumat a far :  III s. VII deniers.

Item baylem, per pagar lo raus qui fo mes per la Clautra e sobre la fon :  XIX deniers.

Item baylem, per pagar lo pa e lo vy e la frucha que despenderen li cosol e pro d’autres borzés de la viela a maygó Maystre P. La Chapela, quan la velha ‘fo’ dicha, ayssí cum es acosdumat a far :  VI s. e X deniers.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  LII s. pergozís.

 

folio 2v

Ayssò qui s’ensec avem baylat aus sirvens de cossolat e al servicial de la viela per far las exsecucyos.

 

Premieyramen baylem, per far la exsecucio de Itier Foschier e de B. de Las Fargas, qui foren banit a V ans, lo dimart avan Miey Kareme, per lo panatòri que avian fach a Steve La Peyra de Tralhisac :  V s.

Item baylem aus dichs sirvens e al borelier de la viela, per far la exsecucio de Guilhamòt de Tona sur Leyre, sudor, lo dulhús avan lo Rampal, lo quals Guilhamòt fo pendut en Escòrnabuòu per la mòrt que cofecet que fet de P. Tiraluòlh[2] fornier :  X s.

Item baylem lo disabde avan la Sen Marsal aus dich sirvens, per far la exsecucio de Peyronela [Dubó] de Sench Astier, qui fo banida a tot temps :  V s. 

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  XX s. pergozís.

 

folio 3r

Aquestas chauzas qui s’enseguen avem baylat per la juridicio de la viela.

 

Premieyramen baylem, per XLII cobdes de vetat de g[trou de ver], e per XLI cobdes de mesclat a far raubas partidas aus sirvens, qui foren comprat de Helias Seguí, monta :  XXXI ll. e II s. e VI deniers.

Item baylem aus sirvens de cosolat, qui avian ajornat gran quantitat de bona gen de la viela per complir las ordenansas de Nòstre Senhor lo Rey sobre lo faych del Sench Pasatge d’Ostramar, dont era comissari lo chantor de Narbona e lo seneschalc de Peregòrt :  II s.

Item baylem, a pagar Ia lieura de chandelas qui foren guastadas lo dicapde[3] aps la Sen Andrieu, en la chambra de cosolat, per ordenar dau Sent Pasatgge e per aver cosel sobre lo faych del chapitre Sen Fron :  VIII d.

Item baylem, a comprar una ma de papier per far lo papier per tener lo comte de comtador :  XV deniers.

Item baylem, per portar los lieychs e autra orzilha que prestet òm al seneschalc a l’assiza qui fo lo disapde aps la Sench Andrieu[4], e per retornar la orzilha :  II s.

Item baylem, per comprar Ia ma de papier qui fo mesa en la chambre de cosolat per escrieure los faych qui venian :  XV deniers.

Item baylem aus sirvens de cosolat, lo dicmenc avan la Senta Lucia, li qual avian guachat, que lor det òm per aquò que despenderen :  II s.

Item baylem, per VII cobdes d’echaquetat de Nogan, per sobrequòt e chapeyró far a Johan Eschelí, servicials de la viela, que foren comprat de Helias de Pelicier, costeren :  XXXI s.

Item baylem, en la semmana en qué fo la Senta Lucia, per pagar chandelas, entre IIas vetz, qui foren deguatadas en la chambra de cosolat de ser, que li cosol ordenaven dal faych del Sench Pasatge :   VIII deniers.

Item baylem, lo dimercres en la festa de la Senta Lucia, a Maystre P. Mercier, procurador de la viela, per IIas actas cobrar de l’asiza dal rey qui fo lo disapde aps la Sench Andrieu, per lo faych de Bernina de L’Òrt, qui fo preza en avolteri am Johan de Lemozí, cum se fos apelada davan lo seneschalc, e la dicha Bernina brizès l’arest de cosolat, e lo dich seneschalc redés la conoychensa a la viela, e per lo faych de la continuacio del playch de la viela e de chapitre Sen Fron :  III s. e IX deniers.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  XXXII ll.  XVII s. e I d. pergozís.

 

folio 3v 

Item baylem, lo disapde aps la Senta Lucia, a Helias Boný, per remer la letra de la finansa cum li cosol fineren en certana soma per qu’òm de[….][5] la cummuna de la viela, sobre las promesas que chasqús sénher d’ostal fazia, per razó del Sent Pasatge, a Mossen Belengier Frizó chantor de Narbona, comissari commés en aquestas partidas per Nòstre Senhor lo Rey sobre lo dich faych, costet :  VI s. tornés.

Item baylem a Guilhem de Bòrn, torier de cosolat, per despens que avia faych, estans en la pregó P. del Bòsc, filh de Helias del Bòsc, de Chamsavinel, li quals fo corregut lo dimart avan Nadal, per panatòri que avia faych de pals de palisa,  :  IIII deniers.

Item baylem, la vespra de Nadal, de coman deus cosols, a II frayres de l’òrde de Sench Augustí qui eren vengut de lonch país, e no avian, segon que dizian, am qué seguesan lor chamí, que lor det òm per amor de Dieu :  V s. tornés.

Item baylem, per pagar una lieura de chandelas que aguem de cer, quan li cosol ordenaven del bòrt de Lunat ‘cum’ fos questionat  :  VIII deniers.

Item baylem a W. de Bòrn, torier de cosolat, lo jorn de la Sent Alari, per la despesa far a Chara[] per VIII jorns :  XVI deniers.

Item baylem al dich W. de Bòrn, lo dicmenc avan la Conversacio de Sen Paul, per far los despens al dich Charadó per autres VIII jorns :  XVI deniers.

Item baylem maychs a l’avan dich W. de Bòrn, lo d[ulhú]s [aprè]s la Conversacio de Sen Paul, per far los despens al dich Charadó per autres VIII jorns : autres XVI deniers.

Item baylem a I p[eych]onier qui fo raubat e nafrat al Puey Roy, en la semmana avan la Sen Vincens, que·l det òm per amor de Dieu per luey far guarir, :  X s.

Item bay’lem’ aus sirvens de cosolat, lo dimart avan la Senta Maria Chandalor, que destreycheren II hòmes :  II s.

Item baylem maychs aus dich sirvens, qui feyren guayt e velheren coma tota la [nuech] lo divendres avan la Chandalor :  III s.

Item baylem, lo dimart après la Senta Maria Chandalor, a Guillem de Bòrn, torier, per far los despens a Charadó per VIII jorns :  XVI deniers.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  XXXV s. e I d. pergozís.

 

folio 4r  

Item baylem a Maystre P. de La Viela e a Helias de Belcier, per nom de la civada de II rossís que Maystre P. Mercier menet entre II vetz al Puòy Roy per far enformacio per nom de peychonier qui fo raubat e nafrat :  XII deniers.

Item baylem aus sirvens de cossolat, lo divendres après la Sen Blavi, que avian chaminat II hòmes qui avian mesfaych en nòstre poder :  III s.

Item baylem, lo premier jorn de Kareme, a W. de Bòrn torier, per far la despessa a Charadó per VIII jorns :  XVI deniers.

Item baylem a W. de Bòrn torier, lo jorn de la Sen P. en feurier, per comprar del pa a Charadó per VIII jorns autres :  XVI deniers.

Item baylem, lo ‘jorn’ de la dicha festa de Sen P., per comprar una ma de papier qui fo mesa en la chambra de cosolat :  XV deniers.

Item baylem, que pagem al Compte per nom de la renda que·l devi’òm del terme de la Sen Johan Babtista pasada, dal temps del mayor de Helias Jalat de Sotz lo Mazeus, e pres l’argen Mossen P. Vigier e P. Ròqua, e avem ne letra ceylada dal sayel del Compte de conoyschensa de la paga :  XX ll.

Item baylem, que pagem maychs al dich Compte, per nom de la renda que·lh devi’òm del terme pasat de la festa de Nadal :  autras XX ll.

Item baylem a I clerc qui transcrieus la letra qui contenia cum lo chapitres donet la metat de la cort del Selarier al rey, e la suplicacio de P. Ferat, que tramez’òm a París :  VI deniers.

Item baylem a W. de Bòrn torier, lo divendres aps la Sen Matiàs, per despens far a Charadó per VIII jorns :  XVI deniers.

Item baylem, lo divendres desús dich, per far I mingar aus Frayres Menors en Kareme, que lo ministres de l’òrde era vengut am granda companhia de frayres, ont mingeren lo maychs deus cosols e li assesador qui assecen de la viela, ayssí cum es acundusmat de far, costet entre totas chauzas :  VIII ll. e I d.

Item baylem a W. de Bòrn torier, lo disapde aps Miey Kareme, per far despens a Charadó per VIII jorns :  XVI deniers.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  XLVIII ll.  XI s. e II d. pergozís.

 

folio 4v

Item baylem maych a l’avan dich W. de Bòrn torier, avan lo Rampalm, per VIII jorns per despens far a Charadó :  XVI deniers.

Item baylem a P. [Denoy][6] cordier, per las còrdas qui feyren mestier per far la exsecucio de Guilhamòt de Tona sur Leyre, sudor, qui fo pendut:  XVIII deniers.

Item baylem, en la semmana avan lo Rampalm, per far la refreccio[7] aus Frayres Prezicadors, que lor det òm per amor de Dieu, ayssí cum es acosdumat a far :  IIII ll.

Item baylem a W. de Bòrn torier de cosolat, lo divendres avan lo Rampalm, per comprar del pa aus preygoniers de cossolat :  XVIII deniers.

Item baylem a G. de Vernhat de Sent Alari, per I eschala qui·lh fo preza per alongar l’autra eschala qui era en Escòrnabuòu quan fo pendut Guilhamòt de Tona :  VIII deniers.

Item baylem, per nom de W. de Bòrn torier, per nom del salari que la viela li dona per son toratge, que pagem aus sirvens de cosolat per nom de luey, e per nom dal mingar que lo dich W. lor devia far, ayssí com es acundumat de far entre lor :  XII s.

Item baylem a W. de Bòrn torier, lo jorn de la Senta Maria de mart, per far despens a Charadó per VIII jorns :  XVI deniers.

Item baylem a Helias Boní, per pagar los goraut e per pagar lo vy e las chandel(a)s qui foren despendudas quant òm mudet la ucha de la viela ont òm te lo segret d’a maygó Helias Seguí drapier a maygó de Helias Jalat de Sotz los Mazeus, costet entre totas chauzas :   IIII s.

Item baylem a Guilhem de Bru, filhs qui fo de Maystre Rm de Bru, per nom de una letra qui parla de IIII s. de ces, la qual avia reseubuda lo dic Maystre Rm daus dich IIII s. avan dich, los quals IIII s. fet assignar Maystre Itiers del Chastanet de ces per totz temps a la charitat de Pantacòsta, per nom d’autres IIII s. de ces que devia lo dich Me Itiers a la dicha charitat sobre lo seu forn de Verdú, qui fo de Johan de Cortés, costet :  V s. de tornés.

Item baylem a W. de Bòrn de Sen Cielà, per nom de la mingriga de I rossí que tenc XI jorns, de coman de Maystre Johan Maimí, lo quals rossís era de I clec de la Siptat, e fo trobat am I hòme qui panava lenha, e pueychs quovenc que fos redut al dich clerc, cum el mostrès que lo rossí era seus, e per sentensa de l’ufficial per lo qual foren condemnat li cossol a redre lo rossí al dich clerc :  VI s.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  C XIIII s. e VII d. pergozís.

 

folio 5r

Item baylem aus sirvens de cossolat, quant aguen guachat lo maychs d’una nuòch am los cosols ves la recluza[8] del Puòy Roy, per ayssò que despenderen aquela nuòch :  III s.

Item baylem a goraut qui porteren los lieyt e autra orzilha que òm prestet al seneschalc a l’asciza qui comenset lo dulhús après l’optava de Pasques, e entorneren la dicha orzilha :  XXI d.

Item baylem, lo jorn de la Sen Gòrgi, que la mayor partida deus cosols aneren a Asturs, e meneren los sirvens am lor e Maystre P. La Pòrta avoquat e d’autra bona gens de la viela, per tener garda sobre lo dex de la viela en aquela partida, per lo debat que lo chapitres hi fazia, per ayssò que despenderen en I dinar :  XI s. e VI deniers.

Item baylem a la Sen Memòri, aus trepadors qui treperen a honor de Nòstre Senhor e de Mossenhor Sen Memòri, per far sabblar la charieyra Lemotgana ont òm trepa, que la viela donet aus dich trepadors ayssí cum es acundusmat a far :  C s.

Item baylem, a l’asiza qui comenset lo disapde après la Trinitat, per saylar una acta de una letra qui fo publiada, cum (lo) reys mandava al seneschalc de Peregòrt e de Quersí que daus huficials del rey qui delinquirian al poders daus barós e daus prelat no lor[9] ostès la conoychensa, costet :  III s. e VI deniers.

Item baylem, a l’asiza desús dicha, per pagar un acta d’escrieure e de seylar, e per pagar lo sayel de una autra acta facha en l’asiza d’avan aquesta contenen dal faych de la viela e del chapitre sobre lo debat del dreych que la viela a en la paròfia d’Asturs, costeren :  II s. e VI deniers.

Item baylem a Maystre Steve Bru notari, qui [est]a am Maystre Guilhem de Gransó procurador del rey, per razó quar s[en]het de son signe en I esturmen d’una apellacio, la qual apellacio anet entimar a Sen Loy Maystre P. Mercier am Helias de Papasòl notari, lo dicmenc avan la Sen Bernabè, al dich Maystre Guilhem de Gransó per nom de la communa, sobre lo faych cum el volgués uszar de cunsistarfisquar los bes al rey daus borzés de la viela d’aqueus qui farian mòrt[10], monta que n’ac lo dich Maystre Steve Bru per nom de son signe tan solame:  XX s.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  VII ll.  II s. e III d. pergozís.

 

folio 5v

Item baylem a I mesatgier del seneschal de Peregòrt, l’endemà de la Sen Johan Babtista, qui portava letras a sertanas communas y a sertàs barós cum òm estès guarnit :  II s. tornés.

Item baylem maych a I autre mesatgier del seneschal, lo dilhús après la optava de Sen Marcal[11], qui aportet letras aus cosols contenens sertanas chauzas :  III s.

Item baylem, lo dimercres après la optava[12] de Sen P. e de Sen Paul, per pagar una dotzena de pargamý per far grosar las recuzacios e per grosar los esturmens de las apellacios deus comissaris que lo chapitres avia enpetrat contra la viela, aus quals esturmens senheren de lor  signe Steve de Sudor e P. de Verviela e Helias de Papasòl e Helias de Bru, filhs qui f[o d’En I]tier, per nom de la viela, costet la dotzena :  XI s.

Item baylem a Maystre R. Michel de Dòma y a Maystre Johan Paratge de Caortz notaris, per nom d’una copia de procès que cobrerem de lor, lo divendres après la optava de la Sen Marcal, que li cosol requeregren aus comissaris deputat per la cort del seneschal per lo chapitre Sen Fron encontra la viela sobre lo faych de las ordenansas que avia faych [Mossen] […]das de [L]abers[13] al [dict] seneschal sobre certàs faych que lo chapitres avia a far am la viela, costet :  XXX s. tornés. 

Item baylem a Helias Boní, lo dimart aps la Magdalena, per pagar P. de Martí, qui era luòctenens del bayle de Peregòrt, e Maystre W. de Bodas no[tari], per nom d’ayssò que avian faych per nom de la viela quant aneren a Asturs e a Colomnhés per far defes[sa a aqu]eus qui volian tener asiza per nom del chapitre al poder de la viela, tan per nom de lor trabalh, tan per nom d’ayssò que despenderen anan e venen, e sertàs sirvens de la viela qui aneren am lor, tan per nom de XVIII d. que colet la [.]inida[14] de III rossís que meneren :  XV s. e VI deniers.

Item baylem a Johan de La Pòrta, per nom d’ayssò que despenderen lo dich Johan e Maystre Johan dal Pon quan foren vengut d’Asturs e de Colomnhés per far far la defesas desús dicha :  V s.

Item baylem,  per saylar una citacio de l’ufficial encontra lo procurador del chapitre Sen Fron, lo qual feyren citar li cosol, que aportès davan l’ufficial una monicio don los avia faych amonestar que redesan Johan Nuòu qui era pres en cossolat, costet :  IIII deniers.

Item baylem a Maystre Guilhem de Bodas notari, per nom daus esturmens que fet per nom de la viela, quant anet a Asturs y a Columnhés am P. de Martí, qui era luòctenens del bayle, per nom de guardar lo dreych de la viela, costeren :  XX s.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  IIII ll.  XIIII s. e X d. pergozís.

 

folio 6r

Item baylem a Helias de Sudor notari, per remer las actas dal procès de la viela dal playch que òm mena encontra lo chapitre Sen Fron, de l’asiza qui comenset lo disapde en la festa de la Sen Chistefe d’oustz, e per nom d’autras actas de l’asiza de Caortz, e per autras letras qui fazian mestier a la viela, montet que n’ac lo dich Helias :  L s. tornés.

Item baylem, la vespra de la Senta Maria d’oust, a Itier de Pasquaut, per nom d’ayssò que lo dich Itier despendet am Helias Giraudó y am Helias de Papasòl, comtat lo logier deus rossís que meneren quant aneren parlar a Mossen Steve dal [Valne][15] capelà d’Ilhac, lo qual avia chauzit la viela per son comisari per far la pat de la viela e del chapitre Sen Fron, montet :  XIIII s. VIII deniers.

Item baylem a P. Salsayró, sirven dal rey e guarda de la viela, per nom dal salari que la viela li dona, que·lh tramesem per Helias son filh :  V s.

Item baylem a Maystre Johan de Faya notari, per razó d’una copia que fet del tractamen del pariatge qui fo faych entre lo rey e la viela, costet :  X s.

Item baylem a W. de Bòrn torier, lo dimart après la Sen Bertolmieu, per comprar pa per P. de Guayac de Dòma :  XII deniers.

Item baylem lo jorn meychs, per pagar raus qui fo mes en la chambra de cosolat :VI deniers.

Item baylem a Johan Eschelí servicial de la viela, per que sostarès las charonhas qui eren en la[s for]rchas quan foren chay[gu]das

Item baylem a W. de Bòrn torier, lo duguòus avan la Senta Maria de setembre, per comprar pa aus preygoniers :  II s.

Item baylem maych al dich Guilhem de Bòrn, lo jorn de la Senta Maria de setembre, per comprar del pa aus preygoniers :  II s. VIII deniers.

Item baylem a Guilhem de Bòrn torier, lo disapde aps la Senta Maria de setembre, per comprar del pa aus preygoniers :  III s.

Item baylem, per aver un mandamen cum lo procuradres del rey fos citat a París al parlamen cum el fezés tòrt a la viela per lo faych de Robbert Chatuel :  V s.

Item baylem a P. de Verviela y a Steve de Sudor notaris, per razó dal trabalh que avian traych a serchar una nòta d’una quarta cum Maystre B. Vedel e Maystre Rm de Parsac aguesan ostat al temps pasat la ma dal rey de la juridicio, per tal semblan cas cum lo chapitres demanda a la viela, que deu òm a Helias de Malfre :  XXV s.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  VI ll.  e XVI s. e IIII d. pergozís.

 

folio 6v

Item baylem a Ay. de Sudor, per si e per los autres sirvens de la viela qui feyren guaych lo dimart après la Senta Maria de setembre, per nom d’ayssò que despenderen aquela nueuch :  II s.

Item baylem a Guilhem Maschal sirven de la viela, lo dimart desús dich, per refar una letra e reseylar a París, qui fazia mestier a la viela :  II s. parizés.

Item baylem a Guilhem de Bòrn torier, lo dulhús aps la Senta Crotz de Vendemnhas, per comprar del pa aus preygoniers :  II s.

Item baylem, lo duguòus après la dicha festa, al dich Guilhem de Bòrn, per comprar del pa aus preygoniers :  II s.

Item baylem maychs a l’avan dich Guilhem de Bòrn, lo dicmenc après la Sen Mhatieu, per comprar del pa aus preygoniers :  II s. e VIII deniers.

Item baylem maychs al dich Guilhem de Bòrn, lo divendres après la Sen Matieu, per comprar del pa aus preygoniers :  II s.

Item baylem maychs a l’avan dich Guilhem de Bòrn, lo disapde avan la Sen Michel, per comprar del pa aus preygoniers :  autres II s.

Item baylem maychs a Guilhem de Bòrn torier, lo dimart après la Sen Michel, per comprar del pa aus preygoniers :  II s.

Item baylem, a l’assiza qui comenset lo disapde avan la Sen Michel, a Steve de Sudor notari, per razó d’una quarta que fet cum òm ostès las bóstias[16] per tot perilh e d[amn]atge eschivar a la viela :   II s. de tornés.

Item baylem, lo divendres après la Sen Michel, a Guilhem de Bòrn torier, per comprar pa aus preygoniers :  II s.

Item baylem, lo divendres après la Sen Michel, per comprar papier qui fo mes en la chambra de cosolat per escrieure las chauzas qui avenian :  IX deniers.

Item baylem a Steve de Crezaló notari, per razó de la nòta que reseup de Helias de Malfre e de Helias La Bò[ria] e de Maystre P. La Ròcha e de Helias de Bernabè e de Steve dal Playchat, li qual se [obli]gueren  ves Helias de Taurel per nom de las cochas qui venian a la viela, sò·ys asaber en XXV reyals d’aur, daus quals fo pagat planamen lo dich Helias de Taurel per la ‘ma’ de Helias de Pelicier, per que talhès la nota :   XX (oublié !)[17] tornés.

Item ‘baylem’ a P. Ymbert e a Guilhelma sa molher, d’Ilhac, per razó dal logier de I efan qui fo trobat desenparat, per lo logier de I an que·lh fo baylet òm per nuirigar l’efan, per amor de Nòstre Senhor :  XLV s.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  LXIX s. e III d. mealha pergozís.

 

folio 7r

Item baylem, per pagar papier que baylet òm a Helias Jaucelm per copiar lo procès de la viela e de chapitre Sen Fron :  VII deniers.

Item baylem a Maystre Bertran Guinier, notari de la seneschausia, per remer las actas e lo procès del plach de la viela e de chapitre Sen Fron :  VI ll.

Item baylem maychs a l’avan dich Bertran Guinier, per cobrar l’acta dal faych de Robbert Chatuel :  III s. de tornés.

Item baylem a Frontó de Jalat, filh qui fo Helias Jalat, per razó d’una estatga soa qui es al Coderc, la quals fo logada per nom de la viela dal dich Frontó per mielhs guardar los guatges qui serian pres per nom de la viela, especialmen per aqueus de la charitat de Pantacòsta :  L s.

Item baylem, a comprar chandelas qui foren guastadas de ser en la chambra de cosolat, que teni’òm cosel :  IIII deniers.

Item baylem, per razó del guastamen de las tòrchas que fet aver Maystre P. de Faus quan tenenia[18] a la ma dal rey la juridiccio de la viela, per far lo guayt lo ser de la Sen Fron, comtat una tòrcha que el aretenc, montet :  XXI s.

Item baylem, en VI dobblas de papier en qué transcrieus òm letras que P. de Verviela portet a París :  VI deniers.

Item baylem a P. d[e Jolia] sirven per razó [quar] ci[tet] los chanonges que conpareguesan a Caort sobre ayssò que la viela lor volia demandar :  XII deniers.

Item baylem  a Helias Porchier, per transcrieure letras que portet Maystre P. de Verviela a París per las cochas de la viela :  V s.

Item baylem, a I dinar que que feyren li cosol a maygó P. de Jolia lo dicmenc après la Sen Martí, rebatut IIII s. e VIII deniers que ilh avian de las defalhas que ilh meychs avian pagat quan defalhian en ‘la’ chambra de cossolat :  III s. e IIII deniers.

Item baylem, en I mingar lo dicmenc que foren faych lo màyer e li cosol, aus sirvens de cosolat per razó de lor despessa :  V s.

Item baylem maychs, en I mingar qui fo faych a maygó Itier de Pasquaut, que li cosol s’ajusteren per ordenar lor compte :  XXXVII s. e VI deniers.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  XII ll.  e VIII s. pergozís.

 

folio 9r (7v,8r, 8v blancs) 

Aquestas somas qui s’enseguen avem baylat per far viatges en diversas partidas.

 

Premieyramen baylem a Arnaut de Rodes y a Helias de Seguí drapier, qui aneren parlar am los Maystres dal rey a Caortz, quan lo reys de Fransa y era, per los faychs de la viela, per mesio de lor bocha e de lor masips e de lor rossís, e partiren d’esta viela lo jorn de la Sen Tre[][19] e eyteren VI jorns :  XLII s. VI deniers.

Item baylem a Johan Moschart, sirven de cosolat, qui anet am lo dich Arnaut y am Helias de Seguý, per unas sabatas :  V s.

Item baylem al lo dich Arnaut de Rodes, per nom de son salari de si e de son rossí e de son pasip[20], per razó de VI jorns que estet al viatge desús dich :  LIIII s. e II deniers.

Item baylem a Helias Seguý, per nom de son salari de si e de son rossí e de son valet, per razó de VI jorns que estet al viatge desús dich :  LIIII s.

Item baylem a Guilhem Maschal, sirven de la viela, lo dimart avan Miey Kareme, lo quals W. portet procuracios e letras clauzas a París a Maystre Mayòu e a Johan Dumés per las chauzas que la viela avia a far en parlamen e per sa[ber] coras seria ni comensaria lo parlamens de Nòstre Senhor lo Rey :  XXV s. tornés.

Item baylem maychs al dich Guilhem Maschal, per ‘far’ lo dich viatge, per razó de sas sabatas :  V s.

Item baylem a Maystre P. de Mercier, procurador de la viela, lo dimart avan Miey Kareme, per nom de las procuracios que fet de la viela, que portet lo dich Guilhem Maschal, per las cochas de la viela :  V s.

Item baylem al lo dich W. Maschal, per pagar Ia bóstia per portar las dichas procuracios que fet lo dich Me P. Mercier, e per portar las letras clauzas que la viela trametia a París a sertanas personas :  VI deniers.

Item baylem maychs al dich Guilhem Maschal, lo divendres avan lo Rampalm, que fo vengut dal viatge desús nomnat, per razó de son trabalh :  VI s. de tornés.

Item baylem a Maystre P. Mercier, quant anet a Marsanés am P. Salsayró sirven dal rey, y am Helias de Papasòl notari, per entimar l’apellacio al jutge dal pariatge dal chapitre e dal Compte[21] cum volguesan metre en lor cort las personas qui son de la juridiccio de la viela, per la mecio de lor e de lor rossís, e per lo salari de Maystre P. de Mercier :  X s. de tornés.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  XI ll.  e XIIII s.  e mealha pergozís.

 

folio 9v

Item baylem a Itier de Pasquaut, lo qual anet a París, lo dimart après Pasques, per lo playch que la viala avia en parlamen am lo Compte y am lo procurador del rey, lo quals Itiers estet C e IX jorns per deliurar las cochas de la viela :  IIIIXX e XVIII reyals e II anheus d’aur , qui valen IIIIXX e I ll. e XI s. e IIII d. tornés.

Item baylem maychs al dich Itier de Pasquaut, qui portet maychs a Paris, ostra la soma desús dicha :  XXV ll. tornés.

Item baylem maychs a la molher del dich Itier de Pasquaut, sò·ys asaber, lo dich Itier estans a París, per razó de sos guatges que·lh dav’òm per son trabalh :  IX ll. e XVI s. tornés.

 

E de las somas desús dichas lo dich Itiers de Pasquaut redet compte quan fo vengut de París, que avia baylet en la manieyra qui s’ensec :

Premieyramen baylet lo dich Itiers de Pasquaut a Johan Dumés, procurador de la viela, que·lh deu òm de pencio per defendre lo dreych de la viela :  XII ll. e X s. tornés.

Item baylet maychs lo dich Itiers de Pasquaut a Maystre Mayó au Costet, procurador de la dicha viela, que·lh deu òm de pencio per defendre lo dreych de la viela :  XII ll. e X s. tornés.

Item baylet maychs lo dich Itiers a l’avan dich Maystre Mayó au Costet, per razó de son trabalh que avia faych per los negòsis de la viela, ostra sa pencio :  II reyals.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  VIIXX e V ll.  IX s.  e II d.  pergozís.

 

folio 10r

Item baylet maychs lo dich Itiers de Pasquaut, en avoquat pagar e en prezens e per saylar letras, e en escripturas e en procuracios per enpetrar letras del rey pel faych de la viela, en mecio del dich Itier e de son rossí e de II masip a anar e a venir de París, e I masip qui estava am luey a París, e que lo dich Itiers no compta re de sos despens estans luey a París, ans fazia sa mesio sobre sos guatges que prendia de la viela :  XLI ll. e XIIII s. e X deniers tornés.

Resta de la soma desús dicha que lo dich Itiers pres per razó de sos guatges, estans luey a París y a anar y a venir C e IX jorns que estet per las cochas de la viela :  XLVII ll. e X s. tornés.

Resta que deu òm al dich Itier de Pasquaut, de compte faych am los cosols, per razó de sos guatges :  VII ll. tornés.

 

folio 10v

Item baylem, per nom del chamnhe de las XXV ll. de tornés qui foren bayladas a Itier de Pasquaut quan anet a París, costet lo chamnhes :  VIII s. e IIII deniers tornés.

Item baylem a Johan de Narbona sirven, per anar am Itier de Pasquaut a París, per razó de sas sabatas :  V s.

Item baylem maychs al dich Johan de Narbona, per nom de XXI jorns que estet al viatge de París am Itier de Pasquaut, en […]s III s. de tornés que prestet al chamí a far la despessa de si e del rossí que amenava de París, lo qual avia menat Itiers de Pasquaut :  XVII s. tornés

Item baylem maychs a Guilhem Maschal sirven de la viela, per anar am Itier de Pasquaut a París, per razó de sas sabatas :  V s.

Item baylem maychs al dich Guilhem Maschal, per razó de C e IX jorns que estet al viatge de París am Itier de Pasquaut, per razó de son logier :  XLII s ; e VI deniers.

Item baylem a Maystre P. Mercier, per nom de las procuracios que fetz del cumenal de la viela e de singulars personas que portet Itiers de Pasquaut a París :  V s.

Item baylem a P. de Jolia, per razó del logier del rossí que Itiers de Pasquaut menet a París, per nom de XXI jorn que y estet : XLII s.

Item baylem a I masip de la dòmna de Bordelha qui portet letras a Itier de Pasquaut a París :  II s. e VI deniers.

Item baylem a Maystre P. Mercier y a Helias de Papasòl notari, lo disapde avan la Sen Barnabè, per anar a Sen Loy per entimar una apellacio a Maystre Guilhem de Gransó procurador del rey, sobre lo fach cum lo dich procuradres volgués confisquar los bes al rey deus borzés de la viela d’aqueus qui farian mòrt, e esteren II jorns e despenderen en mesio de lor e de lor masip e de lor rossís, e comptat X s. de tornés per lo salari de Me P Mercier deus II jorns que esteren, e comptat lo logier del rossí que menet lo dich Maystre P. Mercier :  XXVIII s. e X deniers.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  VIII ll.  II s.  e VI d.  pergozís.

 

folio 11r

Item baylem a Johan de Narbona sirven de la viela, lo disapde après la Sen Bernabè, per razó d’unas sabatas, per portar l’apellacio avan dicha am d’autras letras a París :  V s.

Item baylem maychs al dich Johan de Narbona, lo disapde desús dich, per far lo dich viatge de París, per far sos despens :  XX s. tornés.

Item baylem maychs, per pagar drap enserat per esvolopar las letras desús dichas que portet lo dich Johan de Narbona a París :  XVIII deniers.

Item baylem a Maystre P. Mercier, lo dimart après la Sen Johan Babtista, per anar a Caort, ont estet anan e venen IIII jorns, per saber cum òm agués aportat paraulas en cosolat que a Caort avian pres murtriers, li qual avian estat am d’autres a far la mòrt del maneschal e de sa femna, montet que despendet per sa mesio e de son masip e de son rossí, e comptat lo logier de son masip e de son rossí :  XXII s. tornés.

Item baylem al dich Maystre P. Mercier, lo disapde après la Magdalena, per anar a Dòma per razó del faych de Johan Nòu delieurar am lo seneschal, loquals s’era apelat cum el fos clerc, don la viela era en sentensa, lo quals Maystre P. estet II jorns anan e venen, e despendet en mesio de si e de son masip e de son rossí, e comptat lo logier de son masip e comptat II s. que costet la letra que enpetret del seneschal :  XV s. e VIII deniers.

Item baylem maychs a Guillem de Jalat, per razó del logier de son rossí, lo qual menet lo dich Me P. al viatge desús dich, comptat I fer e la sivada del ser que […] monta :  IIII s. IIII deniers.

Item baylem maychs a Maystre P. Mercier, per razó de son salari que·lh devi’òm de II jorns del viatge de Dòma ont anet per lo fach de Johan Nuòu, e per IIII jorns ont estet al viatge de Caort, que anet espiar de la mòrt del maneschal e de sa femna :  XXIX s. e VI d. tornés.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  C e XV s.  X d. e mealha pergozís.

 

folio 11v 

Item baylem maychs a Helias de Papasòl notari y a Maystre P. Mercier , per anar a Sen Chastier per parlar am lo procurador del rey del faych de Johan Nòu, e per anar a Muschidà per far enquesta encontra lo dich Johan cum òm agués aportat en cosolat que el avia agut IIas molhers, a la fy que òm ne pogués far drechura, e tenguen via lo dulhús après la Magdalena e eyteren III jorns, e despenderen per lor mesio e de lor masip e de lor rossís, e pagat lo logier del rossí que menet lo dich Me P. e lo logier del masip que meneren :  XX s.

Item baylem a P. de Jolia, per [rosp.. ]el logier de son rossí de III jorns, lo qual menet B. de Giraudó quant anet quere Maystre Guilhem de La Brossa, lo quals Me Guilhem era estat chauzit am Mossen Steve del [Valne] comissaris per nom de la viela sobre la pat de la viela e del chapitre Sen Fron :  VI s.

Item baylem a Maystre P. La Pòrta y a Me B. Ortic notari y a Helias Seguý y a Helias Boní, li qual aneren a Dòma per parlar am lo seneschal per delieurar la ma del rey de la juridiccio de la viela[22] quant y fo pauzada premieyramen a la requesta del chapitre, e eyteren II jorns e despenderen en mesio de lor e de lor masip e de lor rossís :  XLIII s.

Item baylem a Ninhaut, per portar letras al Mon de Dòma que trameti’òm a Me P. La Pòrta y a Helias Seguý y a Me B. Ortic, per lo playch de la viela :  V s.

Item baylem a Maystre P. La Pòrta y a son clerc y a Me B. Ortic notari y a Me P. Mercier y a Helias de Papasòl notari y a P. Salsayró sirven del rey, li qual aneren a Caort lo dimercres avan la Magdalena per enpetrar alcús mandamens del seneschal o de son luòctenen, que enpetreren, cum la mas del rey fos ostada de la juridiccio de la viela, e eyteren VII jorns, e despenderen en mesio de lor bocha e de lor masip e de lor rossís :  X reyals e XII s. e IIII deniers.

Item baylem a Maystre P. La  Porta Pòrta, per razó de sos guatges per nom de VII jorns que estet al dich viatge de Caort,  e per II jorns que avia estat al viatge del Mon de Dòma am Helias Seguý, per las cochas de la viela : X reyals.

Item baylem a Maystre B. Ortic notari, per nom de sos guatges per razó deus VII jorns que estet a Caort, e per nom de II jorns que estet a Dòma am maystre P. La Pòrta y am Helias Seguý :  V reyals.

Item baylem per pagar lo chamnhe desús nomnat deus reyals desús nomnat :  VIII s. IIII deniers tornés.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  XXIX ll.  XVI s.  e IX d. pergozís.

 

folio 12r

Item baylem maychs, per pagar lo logier de VIII jorns del rossí de Helias Mautfre, lo qual rossí menet Maystre P. de Mercier a Caort, quant anet am Maystre P. La Pòrta y am Maytre B. Ortic per las cochas de la viela, comptat aus VIII jorns I jorn qu’el donet de sojorn avans que tenguesan via, e comptat I fer e la sivada del ser que fo vengut :  XIIII s. e IIII deniers.

Item baylem a P. Salsayró sirven del rey, per razó de VII jorns que estet al viatge de Caortz avan dich am Me P. La Pòrta y am Me B. Ortic y am Maytre P. Mercier, per nom de son trabalh :  X s.

Item baylem a Maystre Johan Maymí y a Maystre B. Ortic y a Helias de Papasòl notari, qui aneren a l’asiza de Dòma e d’aqu[í a Mon]talbà parlar am Mossen B. Girvaych, e enpetreren una citacio cum li chanonge Sen Fron fosan citat a l’asiza de Caort, e tenguen via lo dimart avan la Sen Lux e esteren XIII jorns, e despenderen en mesio de lor bocha e de lor masip e de lor rossís :  XI ll. e VIII s.

Item baylem, per razó del logier de II rossís que menet Helias de Papasòl e lo clerc de Maystre Johan Maymí, li qual esteren XIII jorns al viatge desús dich : XLIII s. IIII deniers.

Item baylem a P. del Potz, qui anet am Maytre B. Ortic al viatge desús nomnat, per razó de son logier :  VII s.

Item baylem a I autre mesatge que apel’òm Lo Prior, qui anet am Maytre Johan Maymí al viatge desús dich, per nom de son logier :  III s.

Item baylem al mesatge qui anet am Helias de Papasòl al viatge desús dich, per nom de son logier :  VII s.

Item baylem maychs a Maystre Johan Maymí y a Maystre P. La Pòrta y a Maytre B. Ortic y a (Helias)[23] de Papasòl notari, qui aneren a Caort e de Caort a Montalbà II vetz, lo dicmenc avan la Sen Martí, per lo jorn que la viela avia am lo procurador del rey y am lo chapitre Sen Fron a l’asiza de Caort, e esteren XIII jorns :  XXXII reyals d’aur e XXX s. de tornés.

 

Deus quals XXXII reyals e deus XXX s. de tornés rederen compte que avian baylat ayssò qui s’ensec en la plana seguen.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  XLIX ll.  e X s.  II d. pergozís.

 

folio 12v

Premieyramen avian baylat a Mossen Amalvý de Claras Ayguas, per las chauzas que avia fachas per nom de la viela en donan cossel tant a Cortz quant en esta viela :  IIII ll. tornés.

Item avian baylat a Mossen Hugó de Lodieyras, avoquat de Caortz, per donar cosel a la viela :  I reyal.

Item avian baylat a Maystre P. La Viela, per lo logier de son rossí que menet lo clerc de Maystre Johan Maymí al viatge darier avan dich :  XVI s. tornés.

Item avian baylat al masip qui anet am Maystre Johan Maymí al viatge avan dich, per nom de son logier :  VII s. tornés.

Item avian baylat al masip qui anet am Helias de Papasòl al viatge avan dich, per nom de son logier :  VIII s. tornés.

Item avian despendut, en mesio de bocha de lor e de lor masip e de lo[rs] rossís, [..]  personas qui eren a chaval :  XXIIII ll. e X s. e V deniers.

Item perderen en la moneda de l’aur, al chamnhe, que porteren al viatge avan dich :     XIII s. tornés.

 

Item baylem, per lo logier de II rossís que meneren al viatge darier avan dich Helias de Papasòl e lo clerc de Maystre P. La Pòrta :  XLIII s. e IIII deniers.

Item baylem al mesatge qui anet am Maystre P. La Pòrta al viatge avan dich, per sevas sabatas :  IIII s. e IIII deniers.

Item baylem a Maystre Johan Maymí, per XVI jorns que estet aus II viatges avans dich, per son trabalh :  X reyals d’aur   –  e taxset òm l’en maychs per nom d’aquò meychs, de qué det òm letra : X ll. tornés.

Item baylem a Maystre  B. Ortic, per XXVI jorns que estet aus viatges avan dichs, per nom de son trabalh : XII reyals d’aur  –  e taxset òm l’en maychs per nom d’aquò meychs de qué det òm letra VI ll. pergozís.

Item baylem a Maystre P. La Pòrta, per XIII jorns que estet al darier viatge avan dich :  X reyals d’aur.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana : XXXIIII ll. VII s. e VIII d. pergozís.

 

folio 13r

Item baylem a Helias de Papasòl notari, per nom del salari que guanhava per razó de sertas viatges ont avia estat per los faych de la viela a divers jorns, sò·ys asaber am Maystre Johan Maymí, y am Maystre P. La Pòrta, y am Me B. Ortic notari, y am Maytre P. Mercier, y am d’autras personas, aus viatges qui s’enseguen, sò·ys asaber a Caortz y a Dòma y a Montalbà y a Sen Loys y a Sen Chastier e en d’autres luòc, e per razó d’escriptura, la qual avia facha per razó del playch de la viela e del chapitre Sen Fron, e per nom d’autra escriptura la qual fet del Sench Pasatge d’Ostramar, e per razó de las chauzas dont òm lo requeria pel faych de la viela coma notari public, comptat V reyals :  XV ll.

Item baylem a B. de Rambert, per razó del logier del rossí que menet Helias Bonís, sò·ys asaber II jorns al Mon de Dòma, e per nom del logier de III jorns que lo menet Helias de Papasòl notari a Sen Loy per d[eli]eurar los negòsis de la viela :  X s.

Item baylem a Helias Seguý, per nom de son trabalh de II jorns que estet al Mon de Dòma am Maystre P. La Pòrta per lo playch de la viela e de chapitre :  XX s.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana : XVI ll.  ‘e X s.’  pergozís.

 

folio 14r (13v blanc)

Ayssò qui s’ensec avem baylat per pagar prezens e servizis faych a diversas personas.

 

Premieyramen baylem a l’asiza qui comenset lo disapde après la Sench Andrieu, per far I prezen qui fo donat a Mossen P. de Mermanda, seneschal de Peregòrt, de I cestier de civada e I quartier de sanglar e de XII perlit, costet tot :  XXX s.

Item baylem, en aquela meycha asiza, en I autre prezen qui fo donat a Maystre Guilhem de Gransó, procurador del rey, en X ll. de cera qui coleren :  XXV s.

Item baylem, a aquela meycha asiza, en autre prezen qui fo donat a Mossen Helias La Brugiera, jutge dal rey, en I cestier de civada qui colet :  XII s.

Item baylem maychs,  a aquela meycha asiza, en autre presen qui fo donat a Mossen Belengier Frizó, chantor de Narbona, qui er(a) vengut comisaris, am Mossen P. de Mermanda seneschal de Peregòrt, sobre las ordenansas fachas per Nòstre Senhor lo Rey de Fransa dal faych dal Sen Pasatge d’Ostramar, en IIas tòrchas de VIII ll. de sera, e de III ll. de sera fachas en chandelas, e en IIII ll. d’epecis cofitz, montet per tot :  LXI s. IIII deniers.

Item baylem, a l’asiza qui comenset lo disapde après la Senta Maria Chandalor, per far I presen qui fo donat a Maystre Rm de Marsilhac, jutge dal rey, en II chabrit qui coleren : IX s. e II deniers.

Item baylem, per remer un drap d’aur del prior de La Guarda, qui fo donat per far honor, en la chapela de La Garda, al senhor de Sulhí c’òm aportet mòrt en esta viela lo premier dicmenc de Kareme, lo quals draps pueychs fo redut a aquel de cuey era, lo quals prior de La Garda ac pel nom dal drap :  X s.

Item baylem maychs, per nom del mespés de la sera dal deguast de VI tòrchas de sera qui foren agudas de l’obrador de Silvestre, de las quals fez òm honor al dich senhor de Sulhí lo dicmenc desús dich, costet :  XIIII s.

Item baylem maychs, a l’asiza qui comenset lo dulhús après la optava de Pasques, per far I presen qui fo donat a la molher de Mossen P. de Mermanda seneschal de Peregòrt, en II sestiers de sivada e en IIII chabrit, montet :  XLII s.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  IX ll.  e XVIII s.  e VI d. pergozís.

 

folio 14v 

Item baylem maychs, a l’asiza avan dicha qui comenset lo dulhús après la optava de Pasques, per far I prezen qui fo donat a Maystre R. de Marsilhac, jutge dal rey, d’una esmina de sivada, costet :  VI s. e VI deniers.

Item baylem maychs, en aquela meycha asiza, per far I presen qui fo donat a Maystre Guilhem de Gransó, procurador dal rey, en VI ll. e dimiey quart de sera, costeren :  XVI s.

Item baylem maychs, a l’asiza qui comenset lo disapde après la Tranitat, en I prezen qui fo donat a Maystre Rm. de Marsilhac, jutge dal rey, en VI parelhs de poletz e en II chabrit, costet :  XIIII s. I denier.

Item baylem maychs, a l’asiza qui comenset lo disapde en la festa de la Sen Chistephe d’oust, en I presen qui fo donat a Mossen Amalvý de Claras Ayguas, huficial de Caort, qui fo en la dicha asiza per defendre lo faych de la viela encontra lo chapitre Sen Fron, en II chabrit e en VI pintas de vy, costet per tot : XII s.

Item baylem maychs, a l’asiza qui comenset lo disapde en la festa de la Sen Chistephe d’oust, en I prezen qui fo donat a Maystre Rm. de Marsilhac, jutge dal rey, en V parelhs de poletz qui coleren :  V s.

Item baylem, lo dimart après la Senta Crotz de Vendemnhas, per far I presen qui fo donat a Maystre Guilhem de Gransó, procurador dal rey, en VIII pintas de vy :  XX deniers.

Item baylem maychs, a l’asiza qui comenset lo disapde avan la Sen Michel, en I prezen qui fo donat a Mossen P. de Mermanda seneschal de Peregòrt, en XII chapós e en I sestier de sivada, montet :  XXVI s.

Item baylem maychs, en aquela meycha asiza, en I prezen qui fo donat a Maystre Rm. de Marsilhac, jutge dal rey, en VI chapós, costeren :  VI s.

Item baylem maychs, en aquela meycha asiza, en I prezen qui fo donat a Maystre Guilhem de Gransó, procurador dal rey, en XII chapós, costeren :  XII s.

Item baylem maychs, en aquela meycha asiza, aus gorautz qui porteren la sivada que det òm al seneschal, e porteren los lietz e autra orzilha que prestet òm al dich seneschal, e n’o torneren : XX deniers.

Item baylem, en I presen qui fo donat a Mossen Steve dal [Valne], chapelà d’Ilhac, de perlit e de conilhs, qui era vengut en esta viela quan la juridiccios era a la ma dal rey, costet : XI s.

Item baylem, en I presen qui fo donat, a l’asiza qui fo a la Sen Chistefe d’oust, a Maystre Guilhem de Gransó, procurador dal rey, de VI ll. e dimiey quart de sera, costeren :  XVI s.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  VI ll.  e XVII s.  e XI d. pergozís.

 

folio 15v (15r blanc)

Ayssò qui s’ensec a costat la charitat dal bacó, entre totas chauzas, la qual se dona lo jorn dal Dimart Lardier, per amor de Nòstre Senhor, a toa manieyra de gen.

 

Enseguen se las personas de quey òm (a) comprat los pòrcs per far la charitat desús dicha, li qual foren comprat per la ma de Helias Boný :

Premieyramen, compret òm de Mossen Guilhem Faure de la Siptat Ia tròya qui colet :  XXVIII s.

Item de Pasquaut de La Cròza, de Lagulhac, II pòrcs qui costeren :  XLV s. VI deniers.

Item de P. Ayc.,de Mensinhac, II pòrcs qui coleren :  XLV s.

Item de B. La Poyada, d’Ilhac, II pòrcs qui colere:  L s.

Item de P. Berna, de Sent’Ieulaya[24], I pòrc qui colet :  XXV s.

Item de Arnaut del [Valvés], de Corsac, Ia tròya qui colet :  XXII s. VI deniers.

Item del Monge[25], de Bolazac, una tròya qui colet :  XIX s.

Item de Helias de Maychat, de Marsac, I pòrc qui colet :  XXIIII s.

Item de P. del Chastanet, de Cornilha, I pòrc qui colet :  XXIIII s. VI deniers.

Item de Helias del Chastanet, de Cornilha, II pòrcs qui colere:  L s. e VI deniers.

Item de W. Faure de la Comba, d’Ilhac, II pòrcs qui colere:  IIII ll. e V s.

Item de l’Escluzó, de la Siptat, IIas tròyas qui coleren :  LV s.

Item de Peyronela Fauresa, I porc, qui fo de Mossen Guilhem de Montardit :  XXV s.

Item de Gda Talufa, de la Siptat, II pòrcs qui coleren :  XLVIII s.

Item de B. de La Comba, de Corsac, I pòrc qui colet :  XXV s.

Item de G. Sibbaut, d’Ilhac, una tròya qui colet :  XXVI s.

Item de Peyronela Chapberta, de Sanilhac, I pòrc qui colet :  XXVIII s.

Item de Alays Moscharda, de Sen Martí, una tròya qui colet :  XXIII s. VI deniers.

Item de Steve Joy, de Biràs, III pòrcs qui coleren :  LXIII s.

Item de G. Bardés, de Mensinhac, I porc qui colet :  XXVIII s.

Item de B. de La Guarda, de Mensinhac, I pòrc qui colet :  XXIII s.

Item de P. Crozat, de Chamsavinel, I pòrc qui colet :  XXVI s.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana : XXXIX ll. e X s. e VI d. pergozís.

 

folio 16r

Item de Arnaut Trapý, de Parduc, una tròya qui colet :  XXV s.

Item de Alyana, de Sen Paul de Sera, I pòrc qui colet :  XXIIII s.

Item de Steve Malhabòsc, d’Andrivald, I pòrc qui colet :  XXIIII s.

Item de Helias Rafý, d’Agonac, I pòrc qui colet :  XXI s.

Item de B. de La Vaure, d’Agonac, II pòrc qui coleren :  L s.

Item de P. Berna de Sent’Yeulaya1, autre pòrc qui colet en autre merchat :  XXV s.

Item de P. Lunel, II latz qui coleren :  XI s.

Item de Helias La Bòria, III pòrs sal[at], qui coleren :  LX s.

Item de Helias de Marmoychs mazelier, VI latz qui coleren :  LXV s.

 

Item baylem a P. Pinsó, filh de Helias Pinsó, charpentier, per nom de son trabalh, e per pagar los charpentiers e los gorautz qui clauzeren d’uchs e de pòrtas los pasatges dal Coderc, per donar la charitat avan dicha, e per tornar los uchs e las pòrtas en lor luòc : X s.

Item baylem a Helias Boný, per nom dal logier de las cubas en qué òm salet la charn que det òm al Dimart Lardier :  XXV s.

Item baylem maychs al dich Helias Boný, per nom de far la despesa, lo dulhús fanhós e lo Dimart Lardier, menuda[men], ayssí cum es acundumat a far, a aqueus qui trayen mal en fazen e en or[de]nan cum la dicha charitat sia donada :  XXX s. IX deniers.

Item baylem a G. Tornés trompador, per nom de la sivada del rosí que el menet al prat a l’avesque, e per nom de la sivada del rosí que menet Arnauts Faures trompadres, sos companhs, al dich prat lo jorn del Dimart Lardier, ayssí cum es acundusmat a far :  XII deniers.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana : XVIII ll. e XI s. e IX d. pergozís.

 

folio 16v

Item baylem maychs al dich G. Tornés trompador, per nom de la galina que deu òm de renda al Dimart Lardier per remer la f[em]na qui guanhet lo bacó[26] :  XII deniers.

Item baylem a IIII goraut qui aporteren lo mazel de Sen Martí al cosolat, per peciar la garn charn que det òm al Dimart Lardier, e l’entorneren : XII deniers.

Item baylem a P. Albà, mazelier, qui peciet la charn salada qui fo donada lo jorn dal Dimart Lardier, per nom de bon trabalh :  X s.

Item baylem maychs a Guilhem de Monbren mazelier per razó de son trabalh, lo quals aüdet al dich P. Albà a pesiar la charn qui fo donada lo dimart desús dich : VII s. VI deniers.

Item baylem a las Sòrs de las Menudas, que lor det òm per amor de Dieu per razó de la charitat avan dicha :  V s.

Item baylem aus Frayres Prezicadors, que lor det òm per amor de Dieu per razó de la dicha charitat :  X s.

Item baylem aus Frayres Menors, que lor det òm per amor de Nòstre Senhor per nom de la dicha charitat :  X s.

Item baylem a Guilhem de Bòrn torier de cosolat, per razó dal dever que·lh devi’òm de far las lisas dal prat a l’Avesque del jorn dal Dimart Lardier :  V s.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  XLlX s.  e VI d. pergozís.

 

folio 17v (17r blanc)

Ayssò qui s’ensec a costat la charitatz de Pantacòsta, que don’òm en pa a tota manieyra de gens per amor de Nòstre Senhor, entre totas chauzas.

 

Premieyramen baylem L e I sestier de fromen e una esmina, qui foren comprat de Helias de Seguý per lo pret de XIIII s. lo sestier, li qual LI sestier e esmina de fromen foren baylat a certenas pestoresas per far pa, lo quals pas fo donat lo jorn de la Pantacòsta am maychs gran quantitat de pa per amor de Nòstre Senhor, monteren li LI sestier e esmina desús nomnat :  XXXVI ll. XII deniers.

 

Item baylem, quan totz lo pas qui fo reseubut premieyramen fo falhit, que compret òm de las pestoressas qui s’enseguen, sò·ys asaber : premieyramen de Halias, molher de Ma[yg]onetas[27], per nom dal pa que òm compret de liey, montet :  XX s. e IIII deniers.

Item compret òm ne maychs de Steve dal Forn, montet :  LV s. e X deniers.

Item compret òm ne de Alays de Gordó la montansa de :  XXII s. e X deniers.

Item compret òm ne de Ahelias Ab[on]hieyra2, molher de P. Lanier, montet : XXI s. e IIII d.

Item compret òm ne de Ghilhelma de Foschier, costet :  XLI s. e X deniers.

Item compret òm ne de  Ayc. de Sudor la montansa de :  XXXIIII s. VI deniers.

Item compret òm ne de Melicens molher de P. de Puey Meyà, montet :  XXIIII s. e X d.

Item compret òm ne de  Alays de Massinhac la montansa de :  X s.

Item compret òm ne de […]leta, montet :  XIX s.

Item compret òm ne de la boda de Launat la montansa de :  IX s. e VI deniers.

Item compret òm ne de P. Martel, montet :  X s.

Item compret òm ne de la molher de Ay. de Quasagrà la montansa de :  XX s.

Item compret òm ne de P. Fochier, montet :  XXXIII s. e VI deniers.

Item compret òm ne de Vinhal la montansa de :  XXXII s. e X deniers.

Item compret òm ne de la dòmna de Picharó, montet :  XXIIII s. VIII deniers.

Item compret òm ne de Aucenda, molher de G. Clavel, la montansa de :  XXIX s.

Item compret òm ne maychs de Raymonda de Gordó, montet :  XVIII s. e IIII deniers.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  LVII ll. lX s.  e IIII d. pergozís.

 

folio 18r

Item compret òm ‘ne’ maychs de Wa de Dieudet, la montansa de :  VII s. e VI d.

Item compret òm ne de Maria Vidala, montet :  VII s.

Item compret òm ne de Penela d’Albà, la montansa de :  XII s. e IIII deniers.

Item compret òm ne de Maria de VII Fons, montet :  VIII s ; e VIII deniers.

Item compret òm ne de G. de Combas dal Pon, la montansa de XI s.

Item compret òm ne de Ahelias del Chastanch, montet :  XIII s ; e X deniers.

Item compret òm ne de Maria Itieyra, la montansa de :  XVI s. IIII deniers.

Item compret òm ne de Helias La Faya, montet :  XIII s. IIII deniers.

 

Item baylem aus Frayres Prezicadors, que lor det òm per amor de Dieu, en luòc de pa :  X s.

Item baylem aus Frayres Menors, per aquela meycha manieyra :  autres X s.

Item baylem maychs a las Sòrs de las Menudas, que lor det òm per amor Dieu :  V s.

Item baylem maychs en pa, sò·y asaber d’ayssò que reseubem de diversas personas qui pageren las rendas en pa, las quals rendas foren reseubudas a[l prat] lo jorn de la Pantacòsta, dont las personas son escrieutas aus registres ont òm metia ayssò que òm re-sebia al prat, montet ayssò que pageren en pa aquilh qui devian las rendas : XLII ll.e VI s.

Item baylem a Helias Faure dich Belòcha, charpentier, per nom de claure los pas e los portals dal prat aus paubres, ont òm dona la dicha charitat avan dicha :  XX s. de tornés.

Item baylem maychs, per pagar la charn e lo vy e autras menudas chauzas qui foren despen-dudas lo jorn de Pantacòsta, al dinar que fez òm ayssí cum es acondusmat a far a aqueus qui ordenen ni trayen mal cum la charitat avan dicha sia donada, costet :  XXVII s. e I d.

Item baylem maychs a aquel qui te la maygó ont òm resep lo pa que don’òm a la charitat avan dicha, per razó dal logier de la dicha maygó :  III s.

Item baylem, en papier per far los registres ont òm metia en escrieut las rendas d’ayssò que resebi’òm d’aqueus qui deven las rendas a la charitat avan dicha :  VIII deniers.

Item baylem maychs a gran quantitat d’òmes qui guardaven los pasatges d’entorn lo prat aus paubres e las pòrtas, y a aqueus qui portaven lo pa en las cubas, y a aqueus qui daven l’almòna lo jorn de la Pantacòsta, y a totz los sirvens de la viela, montet que n’aguen :  XLV s. e VIII deniers.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  LIII ll.  lI s.  e V d. pergozís.

 

folio 18v   

Item baylem maychs, en papier per far los ròtles qui foren faych per baylar aus sirvens de la viela per guatgar la[28] personas qui devian los rayratges de temps pasat a la charitat avan dicha :  VI deniers.

Item baylem aus sirvens de cossolat, per razó de la1 personas que guatgeren, qui devian rayratges de temps pasat a la charitat de Pantacòsta avan dicha, e per razó d’ayssò que n’aguen li hòme qui lor portaven los guatges, monta que n’aguen :  XXIIII s. VI deniers.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  XXV s.  pergozís.

 

folio 19r

Ayssò qui s’ensec an costat hòbras de far a las nesesitat de la viela.

 

Premieyramen baylem, a adobar lo còrn am qué òm còrna sobre la tor de cosolat, costet :    X deniers.

Item baylem a Maystre P. Lo Piquart y a Raymon de Puòy Lucó, per adobar l’agulha dal del pon de la Tornapicha qui se fendia :  X s.

Item baylem, per I fust qui fo lor fet mestier per adobar la dicha agulha, que pres Helias Bonís de Raymon de Puòy Lucó, costet :  II s. e VI deniers.

Item baylem, per pagar chaus a uòps de la dicha agulha adobar :  XVIII deniers.

Item baylem en grava, per far l’enduch a adobar la dicha agulha :  IIII deniers.

Item baylem a Helias d’Alegret y a Arnaut Pasquaut, recubridors de maygós, per razó de VIII jornals que esteren a recubrir lo cossolat, chasqús IIII jorns, lo qual comenseren a recubrir lo dulhús après la Sent Alari, XVIII deniers que chasqús prendia per jornada ses mesio, monten :  XII s.

Item baylem a II hòmes qui los serviren a portar lo teule sobre lo cosolat :  XII deniers.

Item baylem, per VIC de teules, qui foren comprat de Itier de Matieu teulier, qui aguen mestier a recubrir lo cosolat, a III s. que costava lo ces monten li VIC  :  XVIII s.  

Item baylem maychs al dich Itier de Matieu teulier, per XXX cayrós per far lo fogier de la chambra del torier de cossolat, e per chaus e per grava qui ac mestier, que feyren li recrubidor aus jorna(l)s desús dich, montet :  II s. e VI deniers.

Item baylem a III goraut, lo dimart après la Sen Matiàs, qui porteren cayres dal cossolat per adobar lo pon de l’Agulharia :  XVI deniers.

Item baylem a IX gorautz qui porteren la fusta de cosolat e d’autres luòc, entre II jorns, per adobar lo dich pon de lah l’Agulharia :  II s. IX deniers.

Item baylem maychs, en XIIII jornals d’òmes qui esteren en la peyrieyra per chargar las bèstias qui porteren la peyra menuda e lo graolh, y a far la deschausa ont òm fetz la coutz[29], e per esgualar lo graolh e la tera sobre lo dich pon, viró d’una semmana que y esteren, VIII deniers que prendia chasqús hòms, monten :  IX s. e IIII deniers.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  LXII s. e I d. pergozís.

 

folio 19v

Item baylem maychs, en V jornals de femnas, qui esteren a portar la tera de la deschausa que fazi’òm sotz lo pon de l’Agulharia per far la coutz2, e la portaven sobre lo ‘dich’ pon, monten :  XX deniers.

Item baylem maychs a P. de Peyrier rochier, per XXXIIII saumadas de peyra menuda qui feyren mestier a far la coutz2 a adobar lo dich pon, monteren :  V s.

Item baylem maychs, per chaus e per grava qui ac mestier a adobar lo pon, costet :  IIII s IIII deniers.

Item baylem a Maystre P. Lo Piquart peyrier, per III jornals que estet a far la coutz dal dich pon, ses mecio :  VII s. e VI deniers.

Item baylem maychs a Helias de La Còsta masó, per I jornal que estet am lo dich Maystre P. Lo Piquart a aquò meychs far, ses mecio :  XX deniers.

Item baylem a P. Cospier de Sen Martí, per I trau de XIX pès e de una teza d’ample[30], que pres sobre si Helias de Malfre al qual o devi’òm, qui fo mes a adobar lo dich pon :  XX s.

Item baylem a Helias Faure y a Guilhem Primayròl charpentiers, per II jornals que esteren a adobar lo pon avan dich, ses mecio :  V s.

Item baylem a Steve Guiraman apelat Maurat, laborador, per nom dal logier de II jorns que estet ‘am’ las soas bèstias a portar la peyra menuda e lo graolh sobre per adobar lo dich pon :  IIII s.

Item baylem maychs a B. Machayran, laborador, per nom dal logier de V jorns que estet la soa bèstia per adobportar la peyra menuda e lo graolh a adobar lo pon avan dich :  X s.

Item baylem a Johan Moschart, sirven de la viela, per lo logier de pic e de bigòtas e d’autres feramens qui aguen mestier a las personas qui adobaven lo dich pon :  XII deniers.

Item baylem maychs, per la mecio que feyren li anier qui menaven las bèstias qui portaven la dicha peyra menuda e lo graolh, e per la mecio d’autras personas qui trayan mal en fazen la òbra avan dicha :  V s.

Item baylem a R de Puòy Lucó charpentier, per pagar I fust qui fo comprat de Na Jordana de Lunaut, per adobar la plancha dal prat evesqual, costet :  IIII s.

Item baylem maychs al dich Raymon de Puòy Lucó y a Helias Faure charpentiers, qui esteren I jorn ambedos, ses mesio, a adobar la plancha avan dicha :  V s.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  LXXIIII s. e I d. pergozís.

 

folio 20r

Item baylem, en XVIII jornals d’òmes qui esteren tota una semmana per ostar la deschausa de la tera e l’enbargier dal qui era al Coderc : XII s.

Item baylem, en XXXV jornals de femnas qui esteren tota la semmana a portar fòra la tera e l’enbargier de la deschausa qui era a Coderc :  XI s. e VIII deniers.

Item baylem a II hòmes qui deraygeren, e puòychs lo planteren, l’olme en la fon de la Claustra :  XIX deniers.

Item baylem, per pagar una saumada de chaus, qui fo comprada de Itier de Matieu teulier, per far pavar la fon de la Clautra :  II s.

Item baylem, per pagar III saumadas de grava qui feyren mestier a far l’enduch per pavar la dicha fon :  XII deniers.

Item baylem a Augustin de L’Auca peyrier, per razó de IIII jornals que estet a pavar la fon de la Clautra, ses mecio, e per pagar ‘los’ hòmes qui li aporteren los cayres qui·lh sofranhian a pavar la dicha fon, y aqueus qui lo servian de las chauzas qui fazian mestier : XIX s.

Item baylem a G. Tinet y a G. Auriòl laboradors, per nom de lor e de lor companhós qui avian recurat la fon de Sen Gòrgi, que lor det òm per razó de lor trabalh :  V s.

Item baylem  a R. Pautart Lo Ranc, per razó de V jornals que estet a adobar l’agulha de la barbaquana de la Tornapicha :  V s.

Item baylem a Maystre P. Lo Piquart peyrier, per razó de I cen de cayres qui foren comprat de luey per adobar las forchas d’Escòrnabuòu qui eren chaygudas, costet lo cens daus cayres :  L s.

Item baylem, en XV jornals de bèstias, las quals loget òm de Helias Chaumart e de R. de Marlhòc e de Itier dal La[..]l e de R. de Peyròt e de Helias de la Bordelhia, lo dulhús après la Sen Matieu, per portar los cayres e chaus e grava y autras chauzas qui fazian mestier a adobar lad dichas forchas, e eyteren hi tota la semmana exseptat dal disapde, costeren :  XXXVII s. VI deniers.

Item baylem, per far la mecio daus asniers qui menaven las bèstias :  IIII s. I d.menchs.

Item baylem a VII hòmes que ac òm a gitar los cayres de la peyrieyra fòra, e per chargar las bèstias qui los portaven :  VI s.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  VII ll.  e XIIII s. VIII d. pergozís.

 

folio 20v

Item baylem aus menestayrals, per beure, quant aneren reguardar las forchas quan foren chaygudas cum se poyrian adobar :  XII deniers.

Item baylem, lo dimart après la Sen Matieu, a Arnaut de Boyschorn y a Augustín de L’Auca y a R. de Bretenós y a P. de La Gòrsa y a Guilhem de La Barieyra y a P. Marcó y a Johan Lo Ranc y a Maystre P. Lo Piquart peyriers, per razó dal logier que [prend]eren aquel jorn, ostra la mesio que òm lor fazia :  XIIII s. X deniers.

Item baylem a Maystre P. Lo Piquart peyrier, per razó des[…..] de deguastar los cayres qui foren portat en Escòrnabuòu :  X s. VI deniers e mealha.

Item baylem, lo dimart desús dich, en la mesio que òm fet aus obriers desús dich y a las personas qui los servian :  VI s. VI deniers e mealha.

Item baylem maychs, lo dimercres seguen, a Maystre P. qui fay la òbra daus Prezicadors, y a Ay. Pastorel y a son pair peyriers, li qual foren essems am los autres desús nomnat lo dimercres desús dich en Escòrnabuòu per adobar las dichas forchas, per razó del logier que prendian aquel jorn :  XX s. e X deniers.

Item baylem maychs, aquel meych jorn, per far lor mesio dua daus hòmes qui los servian d’ayssò qui lor fazia mestier a far la dicha òbra :  X s. V deniers e mealha.

Item baylem, lo duguòus seguen, per far la dicha òbra, a l’avan dich Arnaut de Boychorn y a Agustín de L’Auca y a R. de Bretenós y a P. de La Gòrsa y a P. Marcó y a Johan Lo Ranc y a Ay. Pastorel y a Helias de Combas y a P. Marsal y a W. de Vieuleta y a Me P. deus Prezicadors y a Maystre P. Lo Piquart, peyriers, per ayssò que prendian per lor jornadas per far la òbra avan dicha :  XXIIII s. e VI deniers.

Item baylem, lo dulhús avan dich, per far los despens aus peyriers sobredich y a las autras personas qui eren en la dicha òbra, montet aquel jorn :  XII s. e VIII deniers.

Item baylem maychs, lo divendres seguen, per far la òbra avan dicha, a Ay. Pastorel y a Helias de Combas y a P. Marsal y a P. la Gòrsa y a P. Marcó y a Arnaut de Boychorn y a W. de Vieuleta y a Me P. Lo Piquart y a R. de Bretenós, peyriers, per razó dal logier que lor dav’òm aquel jorn, monta :  XVIII s. e II deniers.

Item baylem, lo dimercres desús dich, per far los despens de lor e de tota la manòbra :        X s. e I d.

Item baylem maychs, lo disabde seguen, a Maystre W. de La Gòrsa y a Arnaut de Boychorn y a R. de Bretenós y a Me P. Lo Piquart y a W. de Vieuleta y a P. Marcó y a Helias de Combas, peyriers, per far la òbra avan dicha, per razó d’ayssò que prendian aquela jornada per lo logier :  XV s. e VI deniers.

Item baylem, lo disapde meychs, a Helias Pinsó y a P. Pinsó so filh y a P. Pinsó lo Vielh y a Arnaut Guarel y a Helias de La Fon y a Helias de Trufyeyras y a Raymon Andrieu y a Helias Faure, charpentiers, per adobar las forchas de fusta e d’ayssò qui fazia mestier, per razó d’ayssò que prendian per lor jornadas, monta que n’aguen :  XVI s.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  VIII ll.  e I s. e I d. pergozís.

 

folio 21r 

Item baylem maychs, lo disapde avan dich, per razó de la mecio que feyren aquel jorn tuch li menestayral e tota l’autra menuda manòbra, costet aquel jorn :  XV s. IIII deniers e mealha.

Item baylem a Helias de Bari, per razó de IIas singlas , que compret òm de luey per adobar las forchas avan dichas, costeren :  XXII s. e VI deniers.

Item baylem a Itier de Matieu teulier, per razó de […] saumadas de chaus que compret òm de luey per adobar las dichas forchas, costeren :  XXII s. e VI deniers.

Item baylem en grava, per far l’enduch a far la dicha òbra, costet :  IIII s. e VI deniers.

Item baylem, per aguzar los feramens daus menestayrals qui fazian l’òbra avan dicha :  II s.

Item baylem a [.] de Chaumon, per razó d’una bara de fer de molina e per nom de dimieya relha de fer que compret òm de luey per far gròssas chavilhas per tener ferm las singlas qui foren mesas en las forchas :  VI s.

Item baylem a Helias lo clavier, qui fet las chavilhas dal fer per metre en las singlas qui foren mesas en las forchas, per son trabalh :  III s.

Item baylem en ramas e vismes e en linhòl per gitar lo garan[31] e en II jal[ets] e en una buga e en una pala e en autras chauzas menudas qui fazian mestier a far la dicha òbra, costet :  IIII s. I d. mench

Item baylem a Na Clareta, per razó dal logier deus chabrós que ac òm de liey a far las artz en Escòrnabuòu per adobar las forchas, e per razó de IIII chabrós que·lh talhet òm per far l’òbra avan dicha :  V s.

Item baylem aus goraut qui porteren los vuchs[32] e los chabrós per far las artz en Escòrnabuòu e los martinet, e los ne torneren quan l’òbra fo achabada, y a la manòbra qui serviren tota la semmana en Escòrnabuòu los menestayrals d’ayssò qui era de nesecitat a far, dont y ac gran quantitat de personas dont redet compte Helias Bonýs, al qual fo comés de far far la dicha òbra, montet que n’aguen li dich goraut e tota la manòbra menuda per tota la semmana :  XL s. e III mealhas.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  VI ll.  IIII s. e XI d. pergozís.

 

folio 22r (21v blanc)

Ayssò qui s’ensec avem pagat deus deptes que la viela devia a diversas personas.

 

Premieyramen pagem a Helias de Bari, borzés d’esta viela, per nom de I depte que·lh devi’òm de l’anada que ‘fetz’ a París, am d’autras personas singularmen que lo Comps avia faych citar a París per lo faych de la riòta qui fo entre lo Compte e la viela, que·lh fezem mandar Helias Matieu de Sent Alari, mazelier, qui devia una esmenda a la viela :   LX s.

Item pagem maychs, per aver l’[apsolu]cio d’En Johan de Melòya lo Vielh e de Helias de [Banieya] lo Jove e de Helias Folcaut e de P. de L’Aga, d’esta viela, qui eren escumingat per fiansa que avian facha a la viela ves [En] Guilhem Faure especier, lo quals avia prestat sertana soma a la viela :  VI s.

Item pagem maychs a Ay. de Sudor sirven, per aver l’apsolicio de luey e de Helias Vidal e de Helias de Combas e de Hugó de Chatuel, sirvens de la viela, li qual eren escumingat per fiansa que avian fach per Steve Moychet de sertà depte, dont eran en sentensa quan lo dich Steve Moychet murit :  V s.

Item baylem e pagem a la molher qui fo de Johan d’Agonac, per nom de I depte de VIII ll. de tornés en qué la viela era tenguda e obligada, am letras sotz lo sayel de la viela, al dich Johan d’Agonac, e la dicha molher quitet totz lo remanen del depte e redet la dicha letra, la qual fo cansellada de sa voluntat :  XL s. tornés.

Item pagem a Steve Brunet, per la ma de B. Raymon, per razó de I depte al qual la viela li era obliguada, per lo qual depte era obliguat Archambaut La Chapela am d’autras personas, la qual soma fo mesa en paga al dich B Raymon en son depte d’ayssò que devia a las asesas :  X ll. de tornés.

Item pagem, per aver l’apsolicio ‘de Helias de Malfre’ deus cosols, lo quals era en sentensa per lo faych de la viela, a l’estansa de P. Faure lo Justicier[33] e de Portó qui estay en l’Agulharia e d’una autra persona :  IIII s. e VI deniers.

Item pagem per a P. de Jolia drapier, per nom de I depte qui restava a pagar de la soma de X ll. de tornés, al qual P. de Jolia o devi’òm per razó de l’anada de París, ont anet quan foren citat singulars personas de la viela a la corelha del Compte :  L s.

Item pagem maychs al dich P. de Jolia, per aver l’apsolicio de P. Faure e de Portó qui estay en l’Agulharia e de la dòmna de Siquart, qui li qual lo tenian en sentensa per lo’s’ faych de la viela :  IIII s. VI d.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  XXI ll.  e X s. pergozís.

 

folio 22v

Item pagem a Helias Seguý, per razó del guanch[34] que agra faych de IIIC ll., las quals avia prestat lo maychs de tot l’an a la per delieurar las cochas de la viela :  XV ll.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  XV ll.  pergozís.

 

folio 23r

Aquestas somas qui s’enseguen avem baylat per segre los playch de la viela.

 

Premieyramen baylem, a l’asiza qui comenset lo disapde après la Sench Andrieu[35], que lo procuradres dal rey e lo chapitres Sen Fron e lo Comps aguesan faych citar los cosols a l’asiza avan dicha, e per lo faych de Guilhem ‘Savi’, qui era acuzat de la mòrt de P. Ferat d’esta viela, sò·ys asaber a Maystre Itier dal Chastanet avoquat, que·lh baylet Helias Seguý : I reyal d’aur.

Item baylem maychs a Maystre P. La Pòrta avoquat, a aquela meycha asiza, per nom de las chauzas sobredichas, que baylet lo dich Helias de Seguý :  I reyal d’aur.

Item baylem maychs a Maystre Ay. Comte avoquat, a aquela meycha asiza, per razó de las chauzas avan dichas, que·lh portet Helias de Seguý :  I reyal d’aur.

Item baylem a Maystre B. Ortic notari, per razó de def[es]as que fet a la viela encontra los articgles que lo chapitre avia baylat encontra la viela :  XII s. e VI deniers.

Item baylem, per aver la copia, qui fo dobblada III vetz, de I mandamen que lo reys trametia al seneschal y al chantor de Narbona dal faych dal Sench Pasatge d’Ostramar, don nos requereguem la copia :  V s.

Item baylem a Maystre P. La Pòrta, lo jorn de la Sen P. en feurier, per razó de son trabalh que fazia sobre lo trectamen de la patz de la viela e de chapitre, e per razó d’autras chau-zas que fazia per nom de la viela, que·lh portet Itiers de Pasquaut ‘e Helias Bonís’ :  XL s.

Item baylem a Maystre Itier dal Chastanet, per razó de son trabalh que fazia sobre lo trectamen de la dicha patz de la viela e del chapitre, e per razó de chauzas autras que fazia en donan cosel a la viela, que·lh portet Itiers de Pasquaut e Helias Bonis :  autres XL s.

Item baylem, a l’asiza qui comenset lo dulhús après la’ptava de Pasques, a Maystre P. La Pòrta, per defendre las chauzas de la viela en la dicha asiza, que·lh portet Maystre P. La Chapela y Helias Bonis :  XX s.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  VIII ll.  e XVIII s.  IX d. pergozís.

 

folio 23v

Item baylem maychs a Maystre Itier dal Chastanet, a l’asiza qui comenset lo dulhús aps la’ptava de Pasques, per defendre la cauzas de la viela en la dicha asiza, que·lh portet Helias Bonís y Helias de Pelicier :  XX s.

Item baylem maychs a dich Maystre Itier dal Chastanet, a l’asiza qui comenset lo disapde après la Tranitat, per defendre lo dreych de la viela, e per nom del trabalh que fazia sobre lo trectamen de la viela e de chapitre de far patz, que·lh portet Helias de Seguý y Helias Bonis :  XL s.

Item baylem maychs, a aquela meycha asiza, a Maystre P. La Pòrta, per defendre las chauzas de la viela en la dicha asiza per nom de las chauzas sobredichas, que·lh portet Helias Bonís :  XXX s.

Item baylem, lo divendres après la Sen Bernabè, a Maystre B. Ortic notari, per nom d’una subplicacio que fet qui fo tramesa a París, e per trabalh que avia trayt en la asiza qui comenset lo disapde desús dich per nom de la viela :  XX s.

Item baylem maychs al dich Maystre B. Ortic, lo duguòus après la Senta Maria de setembre, per autras supplicacios e per autras letras que fet, qui fazian mestier a la viela, las quals tramez’òm a París :  X s.

Item baylem a Maystre Itier dal Chastanet, que pagem a Helias Seguý drapier per nom de luey, per razó d’una colacio ont fo lo disapde après la’ptava de la Sen Leo per donar cosel sobre lo playch de la viela e de chapitre :  XLV s.

Item baylem a Maystre P. La Pòrta, lo disapde desús dich, per razó d’una collacio ont fo sobre las chauzas avan dichas per dar cosel a la viela :  I reyal.

Item baylem a Maystre Itier dal Chastanet, ostra la soma desús dicha, per nom d’aquò meychs, que·lh baylet Helias de Seguý :  I reyal.

Item baylem, a l’asiza qui comenset lo disapde après la Sen P. d’oust, que avi’òm jorn am lo chapitre Sen Fron y am lo procurador dal rey, a Maystre Guilhem de La Brossa, savy en dreych, per razó dal cosel que donet a la viela, que·lh portet Helias de Seguý :  III reyals.

Item baylem, a aquela meycha asiza, a Maystre Itier dal Chastanet, per defendre lo dreych de la viela encontra lo chapitre, que·lh portet Helias de Seguý :  III reyals.

Item baylem, a aquela meycha asiza, a Maystre P. La Pòrta, per nom d’aquò meych, que·lh portet lo dich Helias de Seguý :  III reyals.

Item baylem a Maystre B. Ortic, per actas coregir dal faych dal chapitre e de la viela, que·lh portet Helias Bonís :  X s.

Item baylem per lo chamnhe daus XI reyals desús nomnat :  III s. VIII deniers tornés.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  XIX ll.  e XIX s.  e VII d. pergozís.

 

folio 24r

Item baylem, a l’asiza qui comenset lo disapde avan la Sen Michel, a Maystre Guilhem de La Brossa, per razó ‘de’ cosel que donet a l’asiza qui fo davan aquesta, e per nom de razós e defesas que fetz e de cosel que det a la viela a l’asiza desús dicha, per defendre lo dreych de la viela encontra lo chapitre, que·lh portet Maystre P. de Mercier ya Helias de Papasòl notari :  C s.

Item baylem, a quela meycha asiza qui comenset lo disapde desús nomnat, a Maystre Itier dal Chastanet, per defendre lo dreych de la viela encontra lo chapitre Sen Fron, que·lh portet Maystre de Mercier ya Helias de Pelicier :  LX s.

Item baylem a Maystre P. La Pòrta, a quela meycha asiza, per razó de las ‘chauzas’ desús nomnadas, que·lh portet lo dich Maystre P. de Mercier ya Helias de Pelicier :  autres LX s.

Item baylem a Maystre B. Ortic notari, per razó de transcrieure razós e defesas, las quals avia fachas Maystre Guilhem de La Brossa per defendre lo dreych de la viela encontra lo chapitre Sen Fron e a l’asiza qui comenset lo disapde desús nomnat, e per ordenar las dichas razós e defesas cum òm no pogués allegar en la dicha asiza cum òm no pogués covenablamen leyre ni conoycher la letra dal dich Maystre Guilhem, e per autras chauzas ont avia mal traych per nom de la viela, que·lh portet N’Itiers de Pasquaut ya Helias de Pelicier :  XL s.

Item baylem, a l’asiza desús dicha, a Bòs de Claret, per razó quar anet a maygó de Maystre Guilhem de La Brossa escrieure maychs razós e defesas que lo dich Maystre Guilhem ordenava, ostra aquelas qui son notadas, per defendre lo dreych de la viela cum desús es dich :  II s. tornés.

Item baylem maychs a l’asiza qui comenset lo disapde desús nomnat, a Maystre Itier dal Chastanet, ostra la soma desús escrieuta, per defendre las chauzas de la viela desús dichas, cum el no se tengués a pagat de la soma que òm li avia baylada, que·lh portet Maystre P. La Ròcha :  XX s.

Item baylem maychs, en  aquela meycha asiza, a Maystre P. La Porta, ostra la soma desús escrieuta per la dicha manieyra, que·lh portet l’avan dich Maystre P. La Ròcha :   autres XX s.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  XV ll.  e II s.  e VI d. pergozís.

 

folio 24v

Item baylem maychs a Helias Giraudó drapier, per la ma de Helias de Granhòl, per razó d’una rauba d’esquarlata, la quals fo donada a Mossen Steve dal [Valne], chapelà d’Ilhac, per nom de sas vengudas e per razó de sas jornadas e de son trabalh, lo qual avia faych per nom de la viela sobre lo playch de la dicha viela e del chapitre Sen Fron :  II ll. e V s.

Item baylem a Guilhem de Giraudó, lo dicmenc avan la Sen Bertolmieu, per far los despens al dich Mossen Steve dal [Valne], lo qual venc a la requesta daus cosols doas vengudas en esta viela per donar cosel e per trectar[36] patz de la viela e dal chapitre Sen Fron, e venc la una vet lo dicmenc desús dich, e l’autra lo duguòus ap seguen, soma despendet en las IIas vengudas en mesio :  LXVII s.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  XIIII ll.  e XII s. pergozís.

 

folio 25r

Ayssò qui s’ensec son li salari que avem pagat al jutge de cosolat e aus autres huficials de la viela.

 

Premieyramen pagem a Maystre P. Mercier, procurador de la viela, per razò de son salari, lo qual li don’òm per ayssò que razó del trabalh que fay per nom de la viela :  VII ll. e III s. e IIII deniers.

Item pagem maychs al dich Maystre P. de Mercier, per nom de las chauzas desús nomnadas, que·lh baylet òm en una esmenda, la qual devia Helias La Bòria, filhs qui fo G. La Bòria sudor, e quitet tot quan que·lh podi’òm dever de temps passat :  X ll.

Item pagem a Maystre Johan dal Pon, savi en dreych,’per nom’ dal salari que guanhava tenen la cortz de cosolat, per razó de son trabalh :  IX ll. VI s. e VIII deniers.

Item taxset òm li maychs per nom d’aquò meychs :  XII ll. de tornés, de qué·lh det òm letra.

Item pagem a P. Jolia, albarestier, per razó daus guatges que la viela li dona, ostra sa sirventaria :  X s.   

Item pagem a P. Albert, per razó daus guatges que prendia per son trabalh, per pesar lo pa de las pestoressas :  LX s.

Item pagem a P. Salsayró, sirven del rey e guarda de la viela, per razó de sos guatges que la viela li dona :  XVI s.

Item pagem a Helias Boný, per nom dal salari que la viela li dona per razó de las doas charitat, sò·ys asaber dal Dimart Lardier e de la Pantacòsta, per nom de son trabalh :  X ll. e XVII s. e IX deniers.

Item pagem al comptador, per razó de son maltraych e per razó de far escrieure lo papiers on son li compte de la viela :  XII ll. e X s.

Item pagem al contracomptador, per razó de son trabalh :  C s.

Item pagem a Maystre P. d’Alvera notari, per razó de son trabalh, lo qual avia faych a París am Itier de Pasquaut per nom de las cochas de la viela, que·lh fo rebatut d’ayssò que devia de l’acessa del gròs pes :  VI ll. tornés.

 

Soma monta ayssò que avem baylat en aquesta plana :  LXVI ll.  e XIII s.  IX d. pergozís.

 

folio 26r (25v blanc)

Soma monten las somas  avan dichas, lasquals avem bayladas :

VIIIC e VIII ll.  e XII s.  II d. e mealha  de pergozís.

 

folio 26v

Aquestas somas qui s’enseguen òm (a) taxat a las personas qui s’enseguen.

 

Premieyramen taxset òm a Maystre Johan del Pon, per nom del salari que prendia sobre la viela per razó de tener la cort de cosolat, ostra la soma que li avi’òm pagat :  XII ll. de tornés.

Item taxset òm a Steve de Sudor, per nom de l’esturmen de las recusacios e de las apellacios e de las entimacios que fetz am d’autres notaris contra Maytre Pons de L’Erm e encontra Maytre Raymon Faure, comissaris donat per lo chapitre S. Fron encontra la viela, e per una enformacio que fetz del faych deus dex de la viela, e per I procès que ordenet de l’ostamen de la ma dal ray[37] que ostet lo bayles quant y (fo) mesa premieyramen en cosolat, e per razó d’autras chauzas que avia fachas per nom de la viela :  IIII ll. e X s. pergozís, de qué·lh det òm letra.

Item taxset òm a Helias de Belcier, per razó de las letras que fetz de Guilhem de Seguý e de Helias de Granhòl de l’acessa de las bóstias e del mespés del pa :  XXXV s. pergozís, de qué·lh det òm letra.

Item taxset òm a Maytre P. La Pòrta, per nom daus viatges ont avia anat per nom de la viela, sò·ys asaber a Dòma y a Caort y en d’austres[38] luòc, per razó de son trabalh, ostra la soma que li avi’òm pagat :  VI ll. pergozís, de qué·lh det òm letra.

Item taxset òm a Maystre Johan Maymí, per razó de son trabalh que fetz a anar en II viatges a Dòma y a Caortz y a Montalbà per delieurar las cochas de la viela, ostra la soma que li avi’òm pagat per nom d’aquò meychs :  X ll. de tornés, de qué·lh det òm letra.

Item taxset òm a Maystre B. Ortic notari, lo quals anet am Maystre Johan Maymí aus viatges desús nomnat, ostra la soma que li avi’òm pagat per nom d’aquò meychs, per razó de son trabalh :  VI ll. pergozís, de qué·lh det òm letra.

 Item taxset òm a Helias Boný, per razó d’ayssò que·lh devi’òm de rayratges per nom de son salari, compta[39] LX s. de tornés que·lh deviòm del temps que foren cossol Itiers de Pasquaut de Chatuel e B. de Chaumon e Helias de Blanquet am d’autres, ostra la soma que li avi’òm pagat :  XII ll. XIIII s. e II d., de qué·lh det òm letra.

 

Soma monta aquesta plana :  LVIII ll.  e IX s.  e II d. pergozís.

 

folio 27r

Item taxset òm a Maytre P. La Chapela, per razó de una letra que fetz del rey de l’acessa del prat que acesset Maytre P. La Pòrta, e per razó de la copia que fetz del pariatge, e per razó d’escriptura la quala avia facha Guynòt sos filhs al procès del bayle, lo qual ordena‘va’ Steve de Sudor, e per razós que escrieus, las quals avia ordenat Maytre Guilhem de La Brossa, e per nom de l’apsolicio dont era en sentensa per los faychs de la viela a l’estansa de P. Faure lo Justicier[40] e de Portó qui’tay[41] en l’Agulharia e de la dòmna de Siquart, e per nom del testamen que fetz de Mossen Steve del [Valne], lo quals era vengut per nom de la viela :  L s., de qué·lh det òm letra.

 

Soma que monta aquesta plana :  L s. pergozís.

 

folio 28v (27v- 28r blanc

Aquestas somas qui s’enseguen avem receubut del faymidrech e de las esmendas

 

Premieyramen reseubem de P. de Brunet filh de Guilhem Brunet mazelier, per la ma de Joh. de Còsta, per razó d’una esmenda :  V s.

Item reseubem de St. de [Bau] pargaminier de Sent Alari, per una esmanda : X s., e Joh. de Manha e Ar. Faure trompadres[42] qui o aporteren a la cort aguen ne III s. e IIII d., resta que remà a la viela d’aquesta esmenda :  VI s. e VIII d.

Item reseubem de la dòmna de Picharó pestoresa, per una esmenda :  X s.

Item reseubem de Hel. Matieu mazelier de Sent Alari, per una esmenda :  LX s.

Item reseubem de Guilhem Battan de Sen Martí, per una esmenda : V s., e Hugós de Chatuel e Joh. de Manha qui o aporteren a la cort aguen ne XX den., resta que remà a la viela d’aquesta esmenda :  III s. e IIII den.

Item reseubem de N’Alays de Clerc per razó d’una esmenda :  XX s.

Item reseubem de P. Bonabocha sudor per razó d’una esmenda :  XX s.

Item reseubem de Clara dal Defés per una esmenda XX s., e Joh. de Manha qui o aportet a la cort ac ne VI s. e VIII den., resta que remà a la viela :  XIIII s. e IIII den.

Item reseubem de Maria [Rutlanda] de Sen Martí, per nom de I tesó qui fo trobat en malafacha :  II s. e VI den., e Hel. Bonís qui prezet lo tesó que valia ac ne VI den., resta a la viela :  II s.

Item reseubem de Ar. Ponhen de Chamsavinel, per nom d’un ane qui fo trobat en malafacha, lo quals fo vendut al dich Ar. per la ma de la cort per VI s. e VI den., e P. Bonís ac ne per lo cot II s. e VI den., resta que remà a la viela :  IIII s.

Item reseubem de Hel. de Brasac de Sen Gòrgi per razó d’una esmenda :  XX s.

Item reseubem de Guilhem de La Cheza faure de Sen Martí, per nom de I hòme de fòra qui menava I rossí, lo quals rossí nafret I efan en Sen Martí :  V s.

Item reseubem de Margarida molher qui fo de Guilhem de Linar faure VII s VII d. e mealha, los quals avia trobat[43] segon que disia, e det òm l’en VII d. e mealha, resta a la viela:  VII s.

Item reseubem de Hel. La Boria filh qui fo de G. La Boria sudor, per razó d’una esmenda, la qual fo baylada a Maystre P. Mercier per nom de son salari :  X lb.

 

Soma monta aquesta plana :  XIX lb.  e VI s.  IIII d. pergozís.

 

folio 29r

Item deseubem de Guilhem [Gu... òt] mazelier per I p`prc que trobet G. de La Faya sirvens de cosolat en Sent Alari, e no trobav’òm a cuey era, e fo vendut a Hel. de Bernabè per lo pret de XVIII s. tornés, deus quals XVIII s. ac lo dich G. de La Faya quar o aportet a la cort VI s. tornés, resta que remà a la viela :  XII s. tornés.

 

Soma monta aquesta plana :  XV s. pergozís.

 

folio 29v

       Ayssò qui s’ensec avem reseubut d’avolteris d’hòmes e de femnas molherat.

 

Premieyramen reseubem de Margarida Mangonela, qui fo preza en avolteri am Guilhem Rosset  solhart qui tana am Mossen Guilhem de La Tor :  LX s. e I d., e Hugós de Chatuel e Ay. de Sudor sirvens qui feyren la preza aguen ne XX s., resta qui remà a la viela :  XL s. e I d.

Item reseubem de Bernina teychendiera qui fo preza en avolteri am Guilhem del Cròs teychendier : LX s. e I d., e Ay. de Sudor e Joh. de Manha e Hel. de Combas sirvens aguen ne quar feyren la preza  XX s., resta qui remà a la viela :  XL s. e I d.

Item reseubem de Aymeric de [Jovenals] qui fo prés en avolteri am una femna, lo quals Aymeric se recós daus sirvens, e quar se mes [en sús] la viela fet li penre ayssò que troberen en l’ostal de guatges, li qual foren vendut per lo pretz de XLV s., e Joh. de Manha qui fet la preza ac ne XV s., resta qui remà a la viela :  XXX s.

Item reseubem maychs de Margarida Mangonela qui fo preza en avolteri XXX s., e Ay. de Sudor e Joh. de Manha e Hugós de Chatuel ague qui feyren la preza aguen ne X s., resta que remà a la viela :  XX s.

 

Soma monta aquesta plana :  VI lb. e X s. e II d.  pergozís.

 

folio 30v (30r blanc)

     Ayssò qui s’ensec avem reseubut de l’asessa que fezem del faych de las bostias

 

Premieyramen reseubem de Hel. de Granhòl e de Guilhem de Seguý, per razó de l’acessa de las bostias que acesseren, so·ys a saber per lo pretz de XIII lb. la semmana, de la qual acessa avem reseubut en diversas pagas per nom de XXX semmanas :  IIICC e IIIIXX e X lb. pergozís.

Item reseubem maychs de dich Hel. de Granhòl e de Guilhem de Seguý en diversas pagas per nom d’autra semmana :  XI lb. e XV s. II d. pergozís.

 

Soma monta aquesta plana :  IIIICC lb.  e XV s.  e II d. pergozís

 

folio 31v (31r blanc)

     Ayssò qui s’ensec avem reseubut deus beuratges d’aqueus qui asesen de la viela

 

Premieyramen reseubem de Hel. Chaumart laborador daus Plantiers :  II s.

Item de Ar. Vinharier de Verdú :  XIIII s.  –  Item de P. d’Alvera :  XV s.  –  Item de B. Faure dal Pon :  III s.  –  Item de G. de Rambert :  II s.  –  Item de Duran Saniat mazelier :  II s.  –  Item de Joh. de Pomel :  X s.  –  Item de Guy d’Anhel :  VII s.  –  Item de Ac. de Boys :  IIII s.  -  Item de Hel. de Granhòl :  X lb. e VIII s.  –  Item de P. Bpní :  IIII s. e VII den.  –  Item de Ay. de Guarnent :  IX s.

 

Soma monta aquesta plana :  VI lb. e  VII d.  pergozís.

 

folio 32r

Ayssò qui s’ensec avem reseubut de la charitat del bacó

 

Premieyramen reseubem per nom de las rendas qui son degudas a la charitat del bacó, per la ma de Robbert de Rambert :  L s.

Item reseubem maychs per la ma del dich Robbert de Rambert :  XXIIII s.

Item reseubem maychs per la ma del dich Robbert :  XXXV s.

Item reseubem maychs per la ma del dich RobbertXXI s.

 

Item reseubem maychs, per la ma de Hel. Boní, de Mossen St. de IIII [Malia] per III termes :  XV s.

Item de Robbert de Puey Are per la ma dal dich Hel. Boní :  XVIII den.

Item d’En Bòs de Granhòl per la ma dal dich Hel. :  V s.

Item de Joh. de Faya per la ma dal dich Hel. :  V s.

Item de Guilhem dal Puey per nom daus heretiers de Hugó de [Peyro.trou.] per la ma dal dich Hel. Boný :   VIII s. e VI den.

Item de Maria Vidala per la ma Hel. de Granhòl 

Item de Maria Vidala per la ma Hel. de Seguý :  XXX s.

Item reseubem  de Hel. de Marmoychs mazelier per razó de las ychizós deus pòrch qui foren donat a la charitat desús dicha :  IIII lb. XV s.

 

Soma monta aquesta plana :  XIIII lb. e  X s.  pergozís.

 

folio 33r (32v blanc)

Ayssò qui s’ensec avem reseubut de las rendas qui son degudas

                      a la charitat de Pantacòsta

 

Premyeyramen reseubem en pa de las personas qui deven las rendas a la charitat avan dicha, las quals personas son escrieutas aus registres ont òm escrivia ayssò que òm pagava al prat, los quals pas fo donat per amor de Nòstre Senhor amb aquel que avi’òm faych maychs  [coser] per donar la charitat desús nomnada, monta ayssò que reseubem en pa d’aques qui pagaven las rendas :  XLII lb. e VI s.

Item reseubem en deniers al prat de las personas qui deven las rendas a la dicha charitat, las qual personas son escrieutas aus registres desús nomnat :  LX e XVIII s. e VI den.

Item reseubem maychs en deniers de las personas qui deven las rendas a la viela per nom de la charitat avan dicha, las quals avi’òm fach guatgar per ayssò que devian a la dicha charitat, dont las personas son escrieutas aus registres que fez òm daus rayratges qui son degut a la charitat avan dicha :  XIII lb. V s.

Item reseubem maychs per nom de l’abat de Tortoyrac per ayssò que deu a la dicha charitat :  III s. e IIII den.

Item reseubem de B. de Lac Roych de Rua Nuòva per nom d’ayssò que deu a la charitat :X s.

Item reseubem maychs, per la ma de Hel. Boný, de Guilhem de Jaubert e d’autras personas las ‘quals’ son escrieutas aus registres que fez òm daus rayratges qui son degut a la charitat avan dicha : 

VI lb. e III s.

Item reseubem de las personas que avi’òm faych guatgar per ayssò que devian a la charitat desús nomnada de guatgaduras :  VIII s. e VII den.

Item reseubem de Mossen R. La Chapela, e deus heretiers de Hel. de Chaumon, e de R. Pòrta e de P de Jolia, las quals personas son escrieutas aus registres que fez òm deus rayratges que deu òm a la charitat avan ‘dicha’, las quals personas davan nomnadas baylet òm a P. de Jolia per la soma que chasqús devia, per razó de sertà depte que la viela devia al dich P. de Jolia :  LIIII s. VI d.

 

Soma monta aquesta plana :  LXIX lb. e  VIII s.  IIII d.  pergozís.

 

folio 33v

Item reseubem deus heretiers de Maytre Rm. de Bru e de B. de Rambert e de Guilhem Faure e de P. de L’Aga e de Joh. de Jaudó e de Rm. Manen e de Guilhem del Solier e deus heretiers de Me Hel. Chavantona e de Me Hel. Seguý e de Maria de Rerser e deus heretiers de Hel. de Fochier e de Hel. Vigier e de G. de Beseda e de P. de Pedaut e de P. Audó e de la molher W. Ferat e de R. Chatuel e de R. Vigier e de R. de Puey Lucó e de Joh. Bon Vezí e de St. del Puey e deus heretiers de Guilhem de Jaudó e de Folcó del Sern e deus Hel. heretiers St. de Blanquet e deus heretiers de Ar. de Vergias e de Guilhem de Picharó, las qualas personas desús dichas foren bayladas per las somas que chasqús devia per si a Hel. Seguý per razó de sertana soma que la viela li devia, dont las somas que deven las personas desús dichas son escrieutas aus registres que fezem daus deus rayratges qui son degut a la charitat avan dicha, [conten] :  XII lb. V s. X d.

 

Soma monta aquesta plana :  XII lb. e  V s.  X d.  pergozís.

 

folio 35r (34r, 34v blancs)

             Ayssò qui s’ensec avem reseubut de vendas qui apertenen a la viela

 

Premieyramen reseubem de P. de Barí de l’òrt que compret de Rm Pòrta VIII s., e los IIII s. ac ne Hel. Bonís, resta que remà a la viela :  autres IIII s.

Item reseubem de P. de Gordó de Verdú  X s. de I maygó qui se te am lo mur, e Hel. Bonís ac ns V s., resta que remà a la viela :  autres V s.

 

Soma monta aquesta plana :  IX s. pergozís.

 

folio 36r (35v blanc)

Ayssò qui s’ensec avem reseubut dal mespés del pa de las petoresas.

 

Premieyramen reseubem, per la ma de Joh. de Manha e de Ay. de Sudor, sirvens qui guatgeren las petoresas del mespés dal pa, lo duguòs avans la Senta Maria d’avan Nadal, per razó de XXVII [onsas] que mespezeren : XIII s. e VI d., daus quals aguen li dich sirven VIII d. per lor guatgaduras, resta que remà a la viela :  XII s. e X den.

Item reseubem maychs per la ma de Hel. Salsayró, lo dilhús avan la Senta Lucia, per razó de XXI onsa que mespezeren :  X s. e VI den.

Item reseubem maychs per la ma dal dich Hel. Salsayró e per la ma de Ay. de Sudor, per XIX onsas :  IX s. VI den.

 

Soma monta aquesta plana :  XXXII s.  e X d.  pergozís.

 

folio 37r (36v blanc)

    Ayssò qui s’ensec avem reseubut de las asesas de la viela.

 

Premieyramen reseubem de N’Ayba de Jalabert, molher qui fo de Hel. de Las Fargas, per razó de l’asesa de las bladarias :  XVIII lb.

Item reseubem de B Rm [Pe..trou ..n], de l’acessa de las panatarias e de la guarda dal blat e per la mezura de las notz :  XXVIIlb. e XVI s.

Item reseubem de Guilhem Desmier apelat de Maystre [Bon .trou .] e de Ar. Vinharier, per razó de l’acessa de las mezuras dal vy :  XXI lb. e VI s. e VI den.

Item reseubem de P. d’Alvera per nom de l’acessa dal gròs pes :  XVI lb. e X s.

Item reseubem de de P. de Monge per razó de l’acessa de la pòrta Albergaria :  XLI s.

Item reseubem de Hel. Boní per nom de l’acessa de las melhas dal pes de l’Arsaut :  IIII lb.

Item reseubem de B. Faure dal Pon, per razó de l’acessa de las melhas del pes Sen Fron :  IIII lb. e XII den.

Item reseubem maychs del dich B. Faure per ‘nom’ que desús es dich :  XXXIX s.

 

Soma monta aquesta plana :  C e III lb.  III s.  e VI d.  pergozís.

 

folio 37v

Item reseubem de Rm de Chams per nom de l’acessa de las melhas dal pes de l’Albergaria :  XX s.

Item de G. de Rambert, per razó de l’acessa de las melhas del pes de l’Agulharia :  XLII s.

Item reseubem maychs del dich G. per nom que desús es dich :  VI s.

Item reseubem de Hel. Chaumart per nom de l’acessa de la pòrta daus Plantiers :  XLVI s. VIII den.

Item reseubem de Maystre P. de Mercier per razó de l’acessa de la pòrta Agulharia : XXXIII s. IIII den.

Item de Hel. de Jaucelm reseubem per nom de l’acessa de la pòrta Lemotgana :  VI s. VII d. mealha.

Item de Guilhem Botarel cosdurier, per razó de l’acessa de la pòrta de Merdansó :  XII den.

Item reseubem de Ay. de Boys per nom de l’acessa de l’enquan :  IIII lb. e V s.

Item reseubem maychs del dich Ay. per nom d’aquò meychs :  XXI s. VIII d.

Item reseubem de Duran Saviat mazelier per razó de l’acessa de las melhas daus mazeus de fòrs las pòrtas :  XV s.

 

Soma monta aquesta plana : XIII lb. e XVII s. III d. e melha pergozís.

 

folio 38r

Item reseubem de Joh. de Pomel e de Hel. de Porchier per nom de l’acessa de la escrivania de cosolat :  XVIII lb. XV s.

Item reseubem de Hel. Botarel e de Ay. de Guarnent per razó de l’acessa de las defalhas de cosolat :  IX libras VI s. e VIII den.

Item reseubem de Guy d’Anhel per nom de l’acessa de las mezuras de l’òly :  XII lb.

Item reseubem de de Hel . de Granhòl e de Guilhem de Seguý per nom de l’acessa dal mespés dal pa :  XLIII lb. e XV s.

Item reseubem daus [den.trou.eus] quant acessav’òm en la chambra de cosolat las acessas :  IIII s. VI d.

 

Soma monta aquesta plana : IIIIXX e IIII lb. e XIIII d. pergozís.

 

folio 39r (38v blanc)

Ayssò qui s’ensec avem reseubut d’aqueus qui la vinataria leven la vinataria de las gens qui aporten lo vy de fòra per vendre en la viela.

Premieyramen reseubem de B. de Margòt de Sent Alari :  XXIIII s.

 

Soma monta aquesta plana :  XXIIII s. pergozís.

 

folio 39v

Soma : monten las somas que avem reseubudas :  VIICC e XXXIIII lb. e XIX s. e II d. e mealha pergozís.

Item deu òm ne maychs per la meycha manieyra a Maytre P. La Chapela :  IIII reyals d’aur.

Item deu òm ne maychs Hel. de [.. trou ..] per la manieyra avan dicha :  IX lb. e XIII s. perg.

 

(folios 40r- 43r manquent, folio 43v, 44r blancs, folios 44v- 47r manquent, folio 48v blanc)

folio 48r blanc ( note post. :  Quarante huitième et dernier feuillet M. H.)

 

<<Retour[1]- Hardy le cite comme maire ; or il est dit dans l’introduction : « foren fach e creat cosol ses mayor »

[2]- Hardy : Tiralvolh ; il s’agit du surnom : tira l’uòlh = tire l’oeil

[3]- cacogr. p. dissabde

[4]- msc : la sench chandrieu

[5]-  gros trou de ver , sans doute un verbe signifiant exempter ; il s’agit de la finansa = le financement du Sanch Passatge : du départ du roi pour la croisade ; le sens de cet article est que les consuls ont payé une certaine somme pour que l’argent public, de la communa de la viela, soit dispensé d’y contribuer, sous promesse de chaque maître de maison d’y participer de ses deniers. (les consuls évitent ainsi l’impopularité d’avoir à lever eux-même un talh exceptionnel, en laissant le commissaire du roi se débrouiller pour recueillir les promesses et l’argent des particuliers…)

[6]- lecture incertaine (e/o, n/u) ; nom français ?

[7]- cacogr. p. refeccio

[8]- ves la recluza =  du côté où habite la recluse , vers l’ermitage

[9]- lor = aux barós e prelat ...

[10]- Hardy traduit :  « qui mouraient sans laisser d’héritiers » ; or far mòrt = commettre un meurtre : cf sur ce sujet CC 59 5v : « la gràssia que l’avesque de Beusvars nos avia declarada com, per nulh mesfach que hòm d’esta viela fassa, (c’est à dire : même un meurtre) li be no encoran ves Nòstre Senhor lo Rey »

 

[11]- c = /s/ : °Marçal

[12] - msc laptava

[13]- des trous de vers, illisible

[14]- un trou de veret lecture incertaine … inida ou ivida (les deux i sont nettement surmontés du « point »)

[15]- Hardy : Dalvalue , Eyliac...

[16]- ostar sens peu clair :  retirer de l’ordre du jour de l’assise les affaires touchant l’acensement des bòstias  ?

[17]- ss doute deniers (difficile à savoir d’après le total de la page, étant donnés les differences de valeur fluctuantes entre parizés, tornés et pergozis

[18]- cacogr. p. tenia

[19]- un trou de vers ; Hardy lit Crela, mais je n’ai pas trouvé mention de ce saint ; je pense qu’il faut lire Treia, pour Trejan var de Trojan  , avec remontée de l’accent ( francisé en Dordogne comme nom de lieu, pris pour un féminin, en Sainte Trie 24) ; St Trojan : 10 février

[20]- cacogr. p. macip

[21]- m. orth. p. comte = comte

[22]- erreur de construction pour : delieurar de la ma del rey la juridiccion…

[23]- oublié en fin de ligne

[24]- msc sen tieulaya, mauvaise coupe, contract. de °Senta Eulàlia / Senta Aulaya : Sainte Eulalie (mal francisé aussi parfois  en Saint Aulaye…) ; ici sans doute Ste-Eulalie d’Ans

[25]- ici sans doute  surnom patronyme

[26]- peut-être au jeu qui consiste à deviner le poids du jambon ?… 

[27]- trou de ver, restitution incertaine

[28]- sic (indice de l’amuissement de -s ?..)

[29]- pour la cout = le mur, ou las coutz = les murs ?

[30]- la teza = toise équivalant à 6 pieds soit environ 2 mètres, il n’est pas vraisemblable que cette poutre fasse 2 mètres de large ! sans doute l’ample désigne-t-il ici la circonférence de la section carrée, soit 50 cm de côté…

[31]- linhòl per gitar lo garan : il s’agit sans doute d’un fil de rappel pour enlever la corde (gitar lo garan) de la traverse du gibet

[32]-  v- épenth. devant uch  var. graph. de uis / us = porte ?

[33]- confusion p. Lo Justier

[34]- cacogr. p. °ganh ; lo ganh que agra faych : le manque à gagner, le gain qu’il aurait fait s’il avait investi la somme qu’il a prêtée

[35]- msc sench chandrieu, mauvaise coupe

[36]- cacogr. p. tractar (influence de la prononc. frç ?)

[37]- cacogr. p. rey

[38]- cacogr. p. d’autres

[39]- mauv. orth. p. comptat (signe que -t final est sans doute déjà plus ou moins amui)

[40]- confusion p. lo Justier

[41]- contract. de qui estay

[42]- cas sujet singulier (cas regime trompador)

[43]- Toute une partie de phrase oubliée : ils’agit manifestement d’un adultère, mais ne sont exprimés ni le nom de l’homme concerné, ni celui du sirven qui les a trouvés...