<<Retour

 

Archives Municipales de Périgueux     E dep 5021 –

Registre des Comptes du consulat de Périgueux - Série CC

 

CC 55: Année 1336 – 1337  Registre in 4o, 48 feuillets, papier (des trous de vers)

occitan ; scribe : le comptable Helias de Granhòl

 

folio 1r (note postérieure :  1336-1337  Premier feuillet  M. H. )

In nomine Domini Amen.

Remembransa sio que ayssò es lo papier en qué es lo comptes de la viela, de las preza e de las baylas escrioutas del temps que foren creat e fach màyer e cossol aquist qui s’ense-guen, l’an de la Encarnacio de Nòstre Senhor que diz’òm en data M CCC XXX VI ans.

 

Aquist son màyer e cossol de la viela de Pereguers :

Lo màyer : Maystre Johan Maymí, savi en drech.

Bòs de Granhòl  –  Arnaut de Margòt  –  W. de Gordó  –  Helias de Taurel  –  Arman Chatuel  –   R . Pòrta, filh de R.  –   W. de Petit  –  W. de Giraudó  – P. de Brunet  –  P. de Jarzen.

Aquist son cossol de la Ciptat :  P. Rampnolph  –   G. Gendre.

 

E aquist màyer e cossol fezen comptador : Helias de Granhòl,  e contracomtador : W. de Petit, cossol.

 

folio 1v 

Aquist sirven foren pagat a las festas qui s’enseguen :

 

A Nadal  :

Item a W. lo torier[1] :  X s.  –  Item a W. Maschals :  V s.  –  Item a L’Eschaguat :  V s.  –  Item a Arnaut lo trompador :  V s.  –  Item a G. lo trompador :  V s.  –  Item a Hugó de Chatuel :  V s.  –   Item a Migó de Sudor :  V s. .  –   Item a Johan de Manha :  V s.  –   Item a Vidal :  V s. –   Item a Fayó :  V s.  –   Item a Johan Moschart :  V s.  –   Item a Vaure :  V s.  –   Item a Chimiric :  V s. –   Item al servicial :  V s.        Soma :  LXXV s.

 

A Pasques  :

Item a W. lo torier :  X s.  –  Item a W. Maschals :  V s.  –  Item a L’Eschaguat :  V s.  –  Item a Arnaut. lo trompador : V s. –  Item a Hugó de Chatuel : V s.  –   Item a Migó de Sudor : V s.   –   Item a Johan de Manha : V s.  –   Item a Vidal : V s. –  Item a Fayó : V s.  –   Item a Johan Moschart : V s.  –   Item a  Vaure : V s.  –   Item a Chimiric :  V s. –   Item al pendart :  V s. –  Item a G. lo trompador :  V s.                            Soma :  LXXV s.

 

A la S. Johan  :

Item a W. lo torier :  X s.  –  Item a W. Maschals :  V s.  –  Item a L’Eschaguat :  V s.  –  Item a G. lo trompador :  V s. –  Item a Arnaut lo trompador :  V s.  –   Item a Hugó de Chatuel :  V s.  –   Item a Migó de Sudor :  V s. .  –   Item a Johan de Manha :  V s.  –   Item a Vidal :  V s. –  Item a Fayó :  V s.  –  Item a  Vaure:  V s.  –  Item a Chimiric :  V s. –   Item al servicial :  V s.                                                                             Soma :  LXX s.

 

A la Tot Saints :

Item a W. lo torier :  X s.  –  Item a Vidal :  V s. –   Item a Johan de Manha :  V s.  –   –   Item a Fayó :  V s.  –   –  Item a G. lo trompador :  V s. –  Item a  Vaure :  V s.  –  Item a Hugó de Chatuel :  V s.  –  Item a Migó de Sudor :  V s. –  Item a Jouanòt Moschart :  V s.  –   Item a Chimiric :  V s. –   Item a Arnaut lo trompador :  V s.  –   Item a Guilhamòt Maschals :  V s.  –   Item al pendart :  V s.                                                 Soma :  LXX s.

 

Soma per tot :  XIIII lbrs.  X s.

 

folio 2r

Ayssò qui s’ensec a costat la festa de la S. Johan.

 

Premieyramen ac ne lo Reys del Pon per son dever :  X s.   –  Item ac ne l’Emperadres de Verdú :  X s.  –  Item ac ne lo Duc de la Lemotgana :  X s.  –  Item ac ne l’Abàs de S. Silà :  V s.  –  Item ac ne lo Marqués de Rua Nuòva  :  V s.   

Item costet lo raus qu’espandet hòm per la Claustra :  XIII d.

Item coleren garlandas :  IIII s. II d.  –  Item colet pas e vis e peras per beure :  V s. VIII d.

Item colet la Claustra de nedeyar :  XII d.

 

Soma :  LI s.  XI d.

 

folio 3r (2v blanc)

Ayssò avem baylat per las exsequcios.

 

Primieyramen baylem a Hugó de Chatuel y a Migó de Sudor, lo dimercres avan la Senta Maria Magdalena, per la exsequcio que feiren de P. del Verdier, apelat Chaucha-mosnier, lo quals fo pres en avolteri e fo corregut per la viela :  V s.

Item baylem maych, lo duguòus avan Rampalm, a Migó de Sudor, per si e per los autres sirvens, per una exsequcio que feiren de W. Andrieu d’Apzac, lo quals avia panat sepchas a Johan Còsta, e fo banitz a tot temps :  V s. , e III d. per còrda.

Item baylem, l’endemà del Rampalm, a Migó de Sudor, per si e per los autres sirvens, per una exsequcio que feiren de Agnès de La Valada, la quals fo trobada en avolteri, e fo correguda per la viela : V s.

Item baylem maych, lo dilhús avan la Senta Quiteria, a Migó de Sudor, per si e per los autres sirvens, per una exsequcio que feiren de G. Broudó[2], lo quals fo banitz per alcús mesfach que avia fach :  V s.

Item colet I fromatge am qué fo lo dich G. corregut :  III d.

Item baylem, lo dimart aps la S. Martí Filòta, a Migó de Sudor, per si e per los autres sirvens, per una exsequcio que feiren de Guda [3] Jarzona de Paunac, la qual fo trobada en avolteri am P. Matieu de Sent Alari, e fo correguda per la viela :  V s.

Item baylem a G. lo trompador, per si e per los autres sirvens, per una exsequcio que feiren de G. La Branda de S. Dreus[4] lo quals fo banitz e corregut per la viela, per lor dever : V s.

Item baylem, lo duguòus après la S. Sist, a Migó de Sudor, per si e per los autres sirvens, per una exsequcio que feiren de P. La Vaychieyra, qui avia fach la mòrt de Steve de Puey Lucó e de Helias de Marsanés, lo quals fo charreat e pendut, per lor dever : V s.

Item baylem al servicial qui lo pendet, per son dever :  V s.

Item baylem, lo dissapde après la Senta Maria d’aout, a Hugó de Chatuel, per si e per los autres sirvens, per una exsequcio que feiren de G. de La Branda de S. Dreus, lo quals fo pendut, per lor dever :  V s.

Item baylem al servicial, per son dever :  V s.

 

Soma :  L s.  VI d.

 

folio 4r (3v blanc)

Ayssò qui s’ensec avem baylat per lo fach de la juridiccio.

Premieyramen baylem a W. lo torier, la vespra de Nadal, per pa a IIII presgoniers que avia en la tor :  III s. IIII d.

Item baylem al dich torier, lo dimercres après la Brefania, per aver pa aus dich presgoniers :  III s. VIII d.

Item baylem a P. Jolia, per razó de doas pessas de drap que·n comprem, la una de mesclat e l’autra de vetat, lo dimart après la Senta Lucia, per far raubas aus sirvens : XX lbrs. tornés, valen pergozís :  XXV ll . e II d. per Dieu.

Item baylem maych al dich P. Jolia, per VII copdes d’eschaquat e de mesclat de Dinan, que comprem lo divendres avan Nadal per far rauba al servicial, a fòr de III s. lo copde: XXI s.

Item baylem maych, per V copdes de vetat que comprem per far gonela al torier, lo dissapde avan Nadal, a fòr de V s. tornés lo copde :  XXV s. tornés, valen pergozís :  XXXI s. III d.

Item baylem a Me P. de Faus, del Mon de Dòma, lo quals fo donatz jutges de cossolat per lo seneschalc quant la viela fo messa a la ma del rey a la requesta deus chanonges, lo dimmenc avan Nadal, per razó de la una partida de sos gatges say que al dich jorn ont la dicha mas fo ostada :  XX lbrs. VIII s. IIII d.

Item baylem, en una ma de papier qui fo messa en la chambra de cossolat la vespra de la Brefania :  XV d.

Item baylem, en III fays de palha qui foren mes en la chambra de cossolat lo dimmenc après Nadal :  XVIII d.

Item baylem en chandelas, lo jorn que clauzem las acessas de ser :  IIII d.

Item baylem, que costet de tondre la rauba del sirven de la Ciptat :  VI d.

Item baylem maych a Gui d’Anhel, lo divendres avan la Sent Alari, per razó de las mezuras de l’òli del coyre que compret hòm, e foren bayladas a·N Steve del Puey :  XX s.

Item baylem, en V taulós de sendat que compret hòm per far los penonseus, lo divendres avan Nadal, al fòr de XVIII d. lo tauló, monten :  VII s. VI d.

Item baylem, que costet l’aurs qui fo mes aus dich penonseus, e fo de R. de Bernardó :  XXV s.

 

Soma :  LI lbrs.  III s.  X d.

 

folio 4v   

Item baylem, que costeren las fenbrias de la seda qui y foren messas :  III s. VI d.

Item baylem, que coleren li cordó que y mez òm :  II s. VI d.

Item baylem, que coleren de far, que n’ac R. lo penhedres, am lo vi de sos massips :  XX s. IIII d.

Item baylem a R. de Jolia especier, per IIII tòrchas de sera qui pezavan XVIIII lbrs. menhs demiey quart, que compret hòm a fòr de II s. VIII d. la lbr., las quals foren donadas al mayor  lo duguòus avan la S. Nicholau per razó de la festa de Nadal :  L s. IIII d.

Item baylem, que costet una ma de papier, qui fo comprada per metre lo compte del mespés del pa :  XV d.

Item baylem a M. W. de Bodas, lo dulhús aps la Sent Alari, per la enformacio e per la confessio que fetz de W. [Brayman], qui era pres quant la viela era a la ma del rey : X s.

Item baylem a R. Sirven, bayle del rey, lo dilhús aps la Sent Alari, per razó de sos gatges de temps passat :  X lbrs.

Item baylem a W. Boniffaci, seneschalc del Compte, lo dulhús après la Sent Alari, per razó de la renda que deu òm al Compte :  XX lbrs.

Item baylem, que costet lo memorial de la quitansa del bayle e lo memorial de la reconoychensa del Compte de las pagas dessús dichas :  XII d.

Item baylem a M. Helias Bru, per I esturmen que fetz de l’apellacio de W. [Brayman], lo duguòus avan la Conversio de S. Paul :  III s.

Item baylem al dauradier de Talhafer, per adobar lo còrn am qué còrna hòm en cossolat :    II s. VI d.

Item baylem a W. lo torier, lo duguòus avan la Senta Maria Chandaloyra, per pa que avia manlevat de Penela de La Boaria per donar aus presgoniers :  XX d.

Item baylem al dich W., l’endema de la Senta Maria Chandaloyra, per pa que avia manlevat aus presgoniers :  XVIII d.

Item baylem al dich W., lo dimercres après la Senta Maria Chandaloyra, per aver pa aus presgoniers :  XIIII d.

Item baylem, lo divendres avan la S. Blavi, en una ma de papier, laqual ac W. de Petit per metre lo contracompte :  XV d.

 

Soma :  XXXV lbrs.

 

folio 5r

Item baylem a W. lo torier, lo dulhús après la S. Blavi, per pa que avia manlevat aus presgoniers :  III s.

Item baylem, lo divendres après la S. Matiàs, a II messatgiers del rey qui passaven en esta viela, per lo comandamen del mayor :  VI s. III d.

Item baylem a W. lo torier, per pa que avia manlevat aus presgoniers :  III s. VI d.

Item baylem, la vespra de la S. P. de feurier, per una ma de papier qui fo messa en la chambra de cossolat :  XV d.

Item baylem a W. lo torier, lo divendres avan la Senta Maria Chasta, per pa que avia manlevat aus presgoniers :  II s.

Item baylem al dich W., lo duguòus aps la Senta Maria Chasta, per pa que avia manlevat aus presgoniers :  II s. VI d.

Item baylem al dich W., lo dimart après Miey Caresme, per aver pa aus presgoniers :  XII d.

Item baylem al dich W., lo dimart avan Rampalm, per aver pa aus presgoniers :  XII d.

Item baylem a III hòmes qui torneren los liechs e las cubertas e los linsòls e las toalhas que avia hòm prestat al seneschalc quant venc a l’asiza:  XII d.

Item baylem maych, lo divendres avan Rampalm, a M. P. de Faus, jutge de cossolat quant la viela era a la ma del rey, per razó de sos gatges, ostra aquò que avia ‘gut :  XII lbrs. X s.

Item baylem  a R. Manen, lo jorn desús, per una letra que fetz de III s. de renda que Johan de Cayrel laychet en son testamen a la charitat de la Pantacòsta, per lo seyel e per tot : V s.

Item baylem a W. lo torier, lo divendres avan la Senta Crotz de may, per razó de pa que avia manlevat aus presgoniers :  III s. VI d.

Item baylem al dich W. lo dimart avan la Senta Quiteria per aver pa aus presgoniers : XII d.

Item baylem al dich W., la vespra de las Roazós, per aver pa aus presgoniers : XII d.

Item baylem, lo jorn desús, a la molher del pendart qui morit, per razó d’aychò que hòm lhi devia de temps passat :  II s.

 

Soma :  XIIII lbrs.  IIII s.

 

folio 5v

Item baylem, lo jorn desús, en una ma de papier qui fo comprada per metre en la chambra de cossolat, e per metre lo fach de la charitat de la Pantecòsta :  XV d.

Item baylem a Aymar de Crezaló, per la nòta que fetz de la obligansa que fetz hòm a Helias de Taurel del fromen que prestet a la charitat de la Pantecòsta :  XII d.

Item baylem a Steve de Sudor, per I memorial que fet de P. Seguí qui se obliguet envès la viela en certana soma per una esmenda :  VI d.

Item baylem a W. lo torier lo dimart aps la Pantecòsta per aver pa aus presgoniers : XII d.

Item baylem al dich W., lo dulhús avan la festa del Còr de Dieu, a Helias de Combas[5], apelat Chimiric, per anar a Solompnhac on lo màyer e li cossol lo tramezen per adure II trompadors qui estessen en esta viela quant aquilh d’esta viela se·n foren anat, per far sos despens :  XII s. VI d.

Item baylem, la vespra del Còr de Dieu, a M. Helias Bru, per III esturmens que avia faych de la eleccio quant lo màyer e li cossol foren fach :  X s.

Item baylem, lo jorn del Còr de Dieu, a W. lo torier, per aver pa aus presgoniers :  XII d.

Item baylem, l’endomà de la festa del Còr de Dieu, a Johan de la Genebra y a Johan Saunier, de la paròfia de S. Martí de Bessa, li qual venguen per portar testemòni contra P. La Vaychieyra, qui era acusat de la mòrt d’En Steve de Puòy Lucó e de Helias de Marsanés, per lor trabalh e per lor despens :  V s.

Item baylem a I guabarrier, qui venc per lo meych fach desús per portar testemòni, per son trabalh e per sos despens :  V s.

 

Soma :  XXX VIII s.  VII d.

 

folio 6r

Item baylem, la vespra de la S. Johan, a W. lo torier per aver pa aus presgoniers :  XVIII d.

Item baylem aus II trompadors que Helias de Combas1 apelat Chimiric amenet, per VIII jorns que esteren en esta viela, per lors trabalh e per los despens que avian faychs :  XXXVII s. VI d.  

Item baylem a Helias Boní, lo divendres avan la S. Marsal, per anar al seneschalc a Senta Fe per empetrar I comissari contra P. La Vaychieyra, presgonier, lo quals s’era apelatz, per far sos despens en IIII jorns que estet :  XV s.

Item baylem al dich Helias Boní, per lo logier del rocí que menet e per la comissio de Me Arnaut Jalhart lo qual enpetret :  VIIII s.

Item baylem a Vidal lo sirven, lo qual anet am lo dich Helias, per pecatz e per son trabalh :  III s. III d.

Item baylem a W. lo torier, lo dimercres aps la octava de la S. Johan, per pa loqual avia manlevat aus presgoniers :  XVIII d.

Item baylem, lo dimercres desús, a Me Arnaut Jalhart, commissari donat per lo seneschalc contra P. La Vaychieyra, lo qual era acuzat de la mòrt de Steve de Puey Lucó e de Helias de Marsanés, per razó quar s’era apelatz, per son salari d’anar e de venir, e per los despens los quals hi fech òm en esta viela, per tot :  XLVIII s. VII d. e mealha.

Item baylem a Migó de Sudor y a Vidal, per anar a Bassilhac examinar VIIII testemònis, li qual foren examinat sobre la bona fama de P. La Vaychieyra, per far lors despens e per aquels deus dychs testemònis :  VII s. VI d.

Item baylem, en una pel de pergamí de chabrit, qui fo comprada per far letras empastadas, las quals foren tramessas a París : VI d.

Item baylem a W. lo torier, lo dimercres aps la S. Martí Filòta, per aver pa aus presgoniers :  XVI d.

Item baylem al dich W., lo diguòus aps, per aver pa aus presgoniers :  XII d.

 

Soma :  VI lbrs.  VI s.  VIIII d.  mealha.

 

folio 6v

Item baylem, lo diguòus aps la S. Martí Filòta, en una ma e demieya de papier, la quals fo messa en cossolat :  XXII d. mealha

Item baylem a Me P. de Reydor, lo dimart avan la Magdalena, per la copia que fet del crit de las ordenansas darrieyras qui foren fachas de las monedas :  II s.

Item baylem a Steve del Solier, trompeta qui solia èsser de Mossenhor l’Evesque, lo quals fo arretengut en esta viela per razó de la guera, per far sos despens :  II s. VI d.

Item baylem, que costet la trompeta del dich Steve d’adobar :  XII d.

Item baylem, lo divendres avan la Magdalena, a Johan de Manha, per razó dels apels que fetz en la pòrta del Pon, la qual acesset Ay. de Charrada, per razó de I depte que la viela lhi devia :  VI s. VIII d.

Item baylem, lo jorn desús, a II gorrautz qui porteren lo torn de la espingala en cossolat :  IIII d.

Item baylem, lo dimmenc avan la Magdalena, a Me P. Mercier qui anet a Bassilhac am Me Helias Bru y am Migó de Sudor per examinar testemònis contra P. La Vaychieyra, per far lors despens :  X s.

Item baylem a III hòmes qui venguen en esta viela per portar testemòni contra lo dich P. La Vaychieyra, per lors despens :  XVIII d.

Item baylem, per la ma de Helias Boní, a Me Helias Bru y a Migó de Sudor, qui torneren examinar testemònis a Bassilhac contra lo dich P., per far lors despens, am lo logier del rocí que Me Helias Brus menet :  V s. II d.

Item baylem a Migó de Sudor, lo dissapde après la Magdalena, per anar a S. Laurens y a Anthona per ajornar testemònis contra lo dich P. La Vaychieyra :  III s.

 

 XXXV s.  VI d.  mealha.

 

folio 7r 

Item baylem a Helias Boní y a Me Helias Bru, per anar examinar testemònis a S. Laurens contra lo dich P. La Vaychieyra, per far lors despens :  V s.

Item baylem, en chandelas e en vi e en papier, los dos sers que fo questionatz :  II s. VIII d.

Item baylem a Me Helias Bru y a Helias de Porchier, per lo procès que feiren del dich P. La Vaychieyra :  XX s. IIII d.

Item baylem a W. lo torier, lo dulhús avan la Magdalena, per aver pa aus presgoniers :  XVIII d.

Item baylem al dich W., l’endomà de la Magdalena, per aver pa aus presgoniers :  XVI d.

Item baylem a Johan de Manha y aus autres sirvens, en certàs jorns per ajornar per quartieyras gran quantitat de gen davan lo mayor, per que donessan y aüdessan a segre los fach de la viela :  XI s. VI d.

Item baylem, lo dimmenc après la Magdalena, a W. lo torier, loqual avia manlevat pa aus presgoniers :  II s. VI d.

Item baylem maych al dich W., lo jorn de la S. Sist, per pa lo qual avia manlevat aus presgoniers :  II s. VIII d.

Item baylem a Me W. de Bodas, quant li sirven del thesaurier foren vengut de comensamen, quar lor aydava a far las exsequcios en la viela, per son trabalh :  V s.

Item baylem a Migó de Sudor, per si e per los autres sirvens, qui velheren P. La Vaychieyra al cossolat lo dimercres aps la S. Sist de ser, que l’endomà fo charreatz e pendutz, per far despens :  II s.

Item baylem a W. de Rambert, per una dotzena d’estachas, e per una que avia baylat en l’an davan e en aquest, per razó de certanas personas qui eran estat pendut e charreat :  IIII s.

Item baylem a Vidal lo sirven, per resmer la eypaza del dich P. la Vaychieyra, qui la avia engatgada per unas sabatas :  II s.

Item baylem maych a W. lo torier, lo jorn de la S. P. d’aout, per pa lo qual avia manlevat aus presgoniers :  II s. VI d.

 

 Soma :  LXII s.  VI d. 

 

folio 7v

Item baylem, lo duguòus après la S.Martí Filòta, en V tòrchas de sera de XVIII lbrs., las quals foren compradas per razó del gach que ce[6] n’avia a far chada ser per la guerra, a fòr de II s. VIII d. la lbr., monten :  XLVIII s.

Item baylem en la polvera que fetz hòm far per assayar lo canó per saber cum gitaria : V s. VI d.

Item baylem, lo dimercres aps la S. Lauren, a W. lo torier per pa que avia manlevat aus presgoniers :  II s. IIII d.

Item baylem, lo jorn desús, a II massips qui aporteren letras de París, per lor trabalh : II s. VI d.

Item baylem, lo meych jorn, en raus per metre en la chambra de cossolat :  V d.

Item baylem, lo dissapde avan la Senta Maria d’aout, a P. Ymbert y a Wa sa molher, de la parroffia d’Ylhac, aus quals loget hòm I effan qui era estat trobat l’an avan e no trobava hòm a cuy era, per lo logier :  X s.

Item baylem, per adobar las albarestas de cossolat e per tornar en lor luòc :  XII d.

Item baylem, lo duguòus avan la Senta Maria d’aout, a a W. lo torier,  per pa que avia manlevat aus presgoniers :  II s. II d.

Item baylem a I massip, lo qual Me Helias La Brugieyra tramés al mayor per lo fach del procurador :  VI d.

Item baylem a P. La Chapela, per una nòta que fet cum Helias de Granhòl se obliguet vers Helias de Taurel per X lbrs. que prestava a la viela :  IIII d.

Item baylem, lo duguòus après la Senta Maria d’aout, a W. lo torier, per pa que avia manlevat aus presgoniers :  III s.

Item baylem, en demieya ma de papier qui fo messa en cossolat per ordenar lo subcidi :   VII d. mealha.

 

 Soma :  LXXVI s.  IIII d.  mealha

 

folio 8r

Item baylem, en messio que fet lo rocís que Me W. Jaubert amenet de París, qui era de la viela, lo quals fo pueych tramés a Helias de Papassòl am qué se·n vengués : V s. VI d.

Item baylem, lo divendres avan la Senta Crotz, per aver pa aus presgoniers :  XIIII d.

Item baylem lo jorn desús a R. Manen, per I esturmen que fetz del fach de Girart Barrieyra :  VI s. III d. 

Item baylem, en una ma de papier que fo tramessa a Me B. Ortic, per metre lo procès que li comissari fazi(a)n del fach de chapitre e de la viela :  XVI d.

Item baylem, lo jorn de la S. Michel, a Me P. de Reydor, qui anet a Senta Fe am Helias de Jaucelm y am Rossinhòl de Melòya per citar lo Compte davan los comissaris, per far lors despens :  XXX s.

Item baylem a W. lo torier, lo dimart après la S. Michel, per aver pa aus presgoniers :  III s.

Item baylem al dich W., lo diguòus après, per aver pa aus presgoniers :  XVIII d.

Item baylem al nebot de Me P. Barralhier, lo quals anet en La Rochela per saber am lo dich Me P. si·lh playria de senhar alcunas letras las quals avia receubudas per nom de la viela, per far sos despens : X s. XI d.

Item baylem a Steve de Bru, filh de Me Helias, per grossar las dichas letras desús, las quals lo dich nep portet al dich Me P. per senhar :  X s. VI d.

Item baylem a W. lo torier, la vespra de Totz Saints, per pa que avia manlevat aus presgoniers a gran temps :  III s.

Item baylem, en demieya ma de papier en qué W. de Gordó fetz metre certàs articgles qui faziam mestier :  VII d. mealha.

Item baylem a II gorrautz, qui porteren e torneren II sestiers de sivada que trametia hòm aus comissaris, e reffuderen los, per lor trabalh :  VI d.

 

 Soma :  LXXVI s.  XI d.  mealha

 

folio 8v

Item baylem a Migó de Sudor, per far los despens a VI testemònis de Colompnhés, li qual foren produch el plach de la viela e del Compte :  II s.

Item baylem a P. de Salseyró e a Migó de Sudor, per citar gran quantitat de gen per portar testemòni davan los comissaris el plach del Compte e de la viela :  VIIII s.

Item baylem, en demieya ma de papier en qué fetz hòm certanas razós, e per sera que compret hòm a sayelar letras :  VIIII d. mealha.

Item baylem a Seguinó[7] de S. Martí, que traméz hòm a Albaterra, quant li Anglés aguem fondut Paracol, per espiar vez on irian d’aqui enfòra, per sos despens :  V s.

Item baylem, la vespra de la S. Fron, en X tòrchas de sera que compret hòm per far lo gach, qui pezaven XXXVII lbrs., al pret de II s. VIII d. la lbr., monta :  IIII lbrs. XVIII s. VIII d.

Item baylem a W. lo torier, per aver pa aus presgoniers :  II s. VI d.

Item baylem a R. Sirven, bayle del rey, lo dulhús après la Tot Saints, per razó de son selari :  X lbrs.

Item baylem, per far la messio a VI testemònis qui foren examinat davan los comissaris per lo plach del Compte :  XII d.

Item baylem, per resmer I memorial de Itier Chatuel, el qual lo màyer e li cossol lhi eran obligat en XL reyals :  XII d.

Item baylem, per la ma de Helias Boní, a Johan Moret de Vernh, per una citacio que fetz al mayor y aus cossols y aus singulars per lo Compte, e per una autra del procurador del rey davan los comissaris, las quals devia redre sotz son senh :  VI s. III d.

Item baylem a Robbert de Cl[ar]ia[8], per citar XII testemònis de Colompnhés e de Las Planchas : XX d.

Item baylem a P. de Metge sirven, per citar VIIXX testemònis d’esta viela davan los dich comissaris per portar testemòni :  VII s. III d.

 

 Soma :  XVI lbrs.  XIIII s.  I d.  mealha

 

folio 9r

Item baylem a Helias Boní y a Hugó de Chatuel y a Guilhamòt Maschal, per anar a Colom-pnhés far enformacio de I hòme que apelav’òm Lo Mercier, lo qual lo Comps dizia que en son poder l’avia hòm pres, e fo trobat que era estat pres al poder de la viela :  IIII s.

Item baylem per far copiar los articgles e las deffessas qui eran en francés contra lo Compte, a R. de Requiran :  VII s. VI d.

Item baylem a Steve de Bru, per copiar III vetz la composicio que fo facha una vetz entre la viela e los chanonges :   X s.

Item baylem, per lo champnhe de XL reyals, los quals Itier Chatuel prestet, lo jorn de la Senta Lucia, a fòr de XVI s. III d. tornés la pessa, e foren lhi pagat a fòr de XVII s. VI d. : LXII s. VI d.

Item baylem a Arnaut lo celier, per una maleta que n’ac hòm quant Me W. Jaubert anet a París, la qual lo dich Me W. portet :  VI s.

Item baylem a Aymar de Crezaló[9], per encorporar XIIII letras de deptes que la viela deu al papier vert, e per I que·n grosset :  V s.

Item baylem, per una maygó qui fo logada per metre los gatges qui foren gatgat per la charitat, e per metre los gatges qui foren gatgat per lo prest :  XV s.

Item baylem, que costet la urzilha la quals fo portada aus comissaris quant foren vengut, e de tornar quant se·n foren anat, per tot :  VI s. VI d.

Item baylem a N’Arnaut de Cauda Còsta, sirven del thesaurier, tramés per lo thesaurier de Caortz, per pagar lo subcidi del rey, per gran temps qu’estet en esta viela am son filh que menava am si, per razó de sos gatges, per tot :  XI lbrs. V s. VII d.

Item baylem a R. de Mon Domenc de Caussada, lo qual lo thesaurier de Caortz avia tramés en esta viela per pagar lo subcidi  XVIII d. de l’escut, li qual costeren al pretz de XX s. IIII d. tornés la pessa, e monten pergosís :  XXII lbrs. XVII s. VI d.

 

 Soma :  XXX VIIII lbrs.  XVIIII s.  VII d. 

 

folio 9v

Item baylem, per resmer I memorial de Helias de Taurel en qué li cossol de l’an d’avan ly eran obligat en LXX reyals que lor avia prestat, e per VII autres d’ogan en qué lo màyer e li cossol li eran obligat per XLV lbrs. que montet lo blat que prestet a la charitat de la Pantecòsta :  V s.

Item baylem a En W. del Puey, per C lbrs. que prestet avan [l..ma][10] per XIII sepmanas                      avan que fos pagat de las bòstias las quals tenia, per sos interets :  XIII lbrs.

Item baylem en III mas de papier qui foren compradas a metre lo compte del comptador e del mayor y aquel qui fo redutz en cossolat :  III s. VIIII d.

Item baylem per copiar e per far los dich comptes, per tot :  XXV s.

Item baylem, lo jorn de la S. Talari[11], que lo màyer e li cossol s’ajusteren per averar e per aponchar los comptes, qu’esteren tot lo jorn a maygó Helias de Granhòl, que coste(t) sò que despenderen, per tot :  XVII s.

Item baylem, per C e VIIII gatgaduras que remazen del prest e de las charitatz e de las esmendas e de las acessas, que costeren de gatgar :  XVIII s. II d.

 

 Soma :  XVI lbrs.  VIII s.  XI d. 

 

folio 10r

Ayssò qui s’ensec coleren li viatge qui s’enseguen.

 

E Premieyramen colet lo premier viatge que lo màyer fet al Mon de Dòma am son clerc y am Me B. Ortic y am Me P. Mercier y am Helias de Papassòl y am IIII massips que meneren, lo dissapde après la Senta Lucia, al qual jorn tenguen via per I jorn que lo jutges del rey lor donet per auvir sentensa del fach de la viela e del chapitre, en VIII jorns qu’esteren en anar e en venir e en estar lay, tant per messio de bocha quant per messio de rocís e d’ostal e de selaris de massips, per tot :  XI lbrs. XI s.

Item baylem que costet la sentensa, la qual lo màyer ac per la viela, de far e de seylar, am III reyals que n’aguen li avocat los quals lo màyer y ac, per tot :  VIII lbrs. II s. VI d.

Item baylem, que n’ac Me B. Ortic per razò de la anada desús, per son trabalh, VI reyals qui valen, a fòr de XVI s. III d. tornés la pessa :  pergosis VI lbrs. I s. X d. mealha.

Item baylem, per lo logier del rocí que lo màyer menet, que loget hòm de Johan de Chaumon a fòr de II s. tornés lo jorn, que tenc per VIII jorns, e per ferar de II pès, per tot :  XXI s. II d.

Item baylem, per lo logier del rocí que lo clercz del dich mayor menet al dich viatge, que loget hòm a fòr de II s. lo jorn :  XVI s.

Item baylem, per lo logier deus II rocís que Me P. de Mercier y a Helias de Papassòl meneren al dich viatge, que loget òm a fòr de XX d. lo jorn chascú :  XXV s.

Item baylem, la vespra de la Brefania, al qual jorn Helias de Papassòl tenc via a Paris, al massip qui anet am luy, per aver unas sabatas e en argen, lo quals fo baylat a sa molher quan se·n fo anat, per tot : VIIII s. VI d.

Item baylem a B. de Rambert, per I rocí que·n compret hòm, am qué lo dichs Helias de Papassòl anet a París :  X lbrs.

 

 Soma :  XXX VIIII lbrs.  VII s.  mealha

 

folio 10v

Item baylem, lo dimmenc aps la S. Talari, a Guilhamòt Maschas sirven de cossolat, per anar a París, ont lo màyer e li cossol lo tramezen am letras las quals portet a Helias de Papassòl, per aver unas sabatas :  IIII s.

Item baylem al dich Guilhamòt, per far sos despens a anar y a venir :  XXV s.

Item baylem, que costet lo champnhes deus dich XXV s. :  X d.

Item baylem, per far letras e per sera am q foren seyladas, que lo dich Guilhamòt portet :  VII d.

Item baylem a la molher del dich Guilhamòt, per son selari :  V s.

Item baylem, lo diumenc aps la S. P. de feurier, a P. Possart, messatgier que lo màyer e li cossol tramezen a París am letras que portet a Helias de Papassòl, per aver unas sabatas :  III s. VI d.

Item baylem al dich P. Possart, per far sos despens :  XXV s.

Item baylem, que coleren de champnhe li dich XXV s., am VII d. que costeren las dichas letras de far :  XVII d.

Item baylem al dich P. Possart, lo premier dissapde de Caresme, al qual jorn tornet a París am letras las quals lo màyer e li cossol tramezen a Helias de Papassòl, per far sos despens XXV s., e costeren de champnhe X d., e monta per tot :  XXV s. X d.

Item baylem al dich P. Possart quant fo tornat, per son selari que hòm li devia deus II viatges desús :  XXIIII s.

Item baylem a Helias del Chastanet, messatgier, lo premier dimart de Caresme, al qual jorn anet a París am letras las quals lo màyer e li cossol tramezen a Helias de Papassòl, per unas sabatas :  III s. VI d.

Item baylem al dich Helias del Chastanet, per far sos despens a anar y a venir :  XXV s.

Item baylem, que costeren de champnhe lo dich XXV s., am VI d. que costeren de far las letras que portet :  XVI d.

 

 Soma :  VII lbrs.  V s. 

 

folio 11r

Item baylem a la mayr de la molher del dich Helias, per son selari :  VII s.

Item baylem, per lo viatge que lo màyer fet a Brageyrac, lo premier divendres de Caresme, am Me W. Calhó y am Me B. Ortic y am Me P. de Vertviela, per VIII jorns que esteren VIIII que eren a chaval, e fo per I jorn que lo màyer e li cossol avian davan Me Jaque Legras e davan Me Steve Mercier, comissaris donat sobre los attemptat, per far lors despens de bocha e deus rocís e de l’ostal e de ferrar :  XII lbrs. VII s. VIIII d.

Item baylem a Me B. Ortic per razó de son trabalh deus VIII jorns del dich viatge :  C s.

Item baylem, per lo logier del rocí que menet En W. del Puey en II jorns qu’estet, lo qual loget òm a II s. de tornés lo jorn, e per la sivada :  V s. X d.

Item baylem, per lo logier de III rocís que meneren Me P. de Mercier e lo clerc de Me W. Calhó al viatge desús, a fòr de XX d. lo jorn, am la sivada :  XXVII s. VIII d.

Item baylem a Me W. Jaubert, per lo viatge que fetz am Me W. Calhó a Brageyrac e d’aquí a Caort per parlar am lo seneschalc, per far lors despens a anar y a venir y a tornar, per tot :  LXXI s.

Item baylem al dich Me W. Calhó, per lo viatge desús e per l’autre que avia fach am lo dich mayor a Brageyrac, per razó de son trabalh :  X lbrs.

Item baylem al clerc del dich Me W., per escriptura que fet aus II viatges desús :  X s.

Item baylem, per lo logier del rocí que lo clercz del dich Me W. menet aus II viatges, per VII jorns qu’estet, al fòr de XX d. lo jorn, am la sivada :   XII s. II d.

Item baylem, per lo logier del rocí que lo dich Me W. Jaubert menet al viatge desús, am la sivada :   XII s. II d.

Item baylem al dich Me W. Jaubert, per I autre viatge que fet a Brageyrac am Me P. Mercier y am Me Steve de Sudor y am P. Salseyró, e fo per ajornar lo procurador del rey que vengués procedir en la causa de l’apel, per far sos despens a anar y a venir :  XXXII s.

 

 Soma :  XXX VI lbrs.  V s.  VII d.

 

folio 11v

Item baylem, per lo logier deus III rocís que li dich Me W. Jaubert, P. de Mercier, Steve de Sudor e P. Salseyró meneren, los quals loget hòm a fòr de XX d. lo jorn, am la sivada :  XV s. IIII d.

Item baylem al dich P. Salseyró per lo viatge desús, per razó de son trabalh :  V s.

Item baylem a [Ceguinó][12], messatgier qui anet am lor en aquest viatge e en I autre d’avan, per son selari :  VI s. VIII d.

Item baylem a Me W. Jaubert, lo dissapde avan Miech Caresme, que tornet a Brageyrac am Me Steve de Sudor, e fo per I jorn que lo màyer e li cossol avian davan Me Jaque Legras e davan Me Steve Mercier comissaris donat del fach de las bóstias, per far lors despens en II jorns qu’esteren a anar y a venir :  XVII s. VIII d.

Item baylem, que coleren de logier li II rocí que meneren aus II jorns, al fòr de II s. lo jorn, am la sivada, per tot :  VIIII s.

Item baylem al dich Me W. Jaubert, lo dulhús avan Rampalm, per anar a París on lo màyer e li cossol lo tramezen, am II massips que menava, per sos despens a l’anar, de qué redet compte que avia despendut LXXVI s. tornés, valen pergosís :  IIII lbrs. XV s.

Item baylem a l’u deus massips que menava, lo qual Helias de Papassòl avia tramés de París en esta viela, per son trabalh :  V s.

Item baylem, que colet lo rocís que menet lo dich Me W. de logier, per XXIII jorns qu’estet en anar, en tornar e en estan a París, lo quals fo logat a fòr de XVIII d. tornés lo jorn, e monta, am la sivada y am I fer qui era pessiatz quant hòm lo redet, per tot :  XLIIII s.     III d.  mealhas.

Item baylem a Johan de La Poyada messatgier, lo quals anet am luy e tornet lo rocí, per son trabalh :  XVI s. VIII d.

Item baylem a B. Mal-s’afana messatgier, lo dulhús après la S. Nicholau, lo qual lo màyer tramés a Paris a Helias de Papassòl, per far sos despens e per unas sabatas, e per XII d. que costeren de champnhar XXV s. que·lh baylet hòm per far sos despens, per tot : XXX s.

 

 Soma :  XII lbrs.  IIII s.  V d.  mealha.

 

folio 12r

Item baylem, que coleren las letras que lo dich B. portet de far, am certàs articgles que y avia maych :  XII d.

Item baylem a la molher del dich B. Mal-s’afana, per son trabalh :  VIII s.

Item baylem, que despenderen Me P. de Vertviela e Helias de Granhòl a Bordel, li qual y aneren per saber de certàs articgles :  XX s.

Item baylem a Me P. de Vertviela, lo dimercres avan la Senta Quiteria, per anar a Caortz on lo màyer e li cossol avian jorn sobre lo fach deus atteptatz, per far sos despens a l’anar y al venir, e per son selari, e per certanas letras las quals fet sayelar, e per selaris d’avocatz :  C s. XII d.

Item baylem a Me P. de Mercier, lo jorn de las Roazós, per anar a Eymet[13] y a La Salvetat, ont lo seneschalc devia èsser, qui avia mandat al mayor y aus cossols que·lh tramezessan certà nombre de sirvens, per far sos despens a l’anar y al venir :  XVIII s. IIII d.

Item baylem, per lo logier del rocí que menet, am la sivada :  V s. VI d.

Item baylem al massip que menet, per son selari :  II s.

Item baylem a Helias de Sudor, lo dimart avan la Panthecòsta, per anar parlar am lo seneschalc al Mon de Dòma per lo fach deus sirvens los quals avia mandat que hòm lhi tramezés, per far sos despens e per son selari :  L s.

Item baylem a Robbert del Poyet messatgier, lo diumenc avan la S. Johan, al qual jorns tenc via per anar a París, e portet letras a Helias de Papassòl, per son trabalh :  V s.

Item baylem, lo duguòus après la S. Johan, a W. de Gordó y a Me P. de Vertviela, per anar al Mon de Dòma y a Caortz y a Sarlat, per aver letras deus dichs luòcs de supplicacio al rey que a luy plagués de perveire de I bon procurador en aquesta seneschaussia, per far lors despens :  LXXV s.

Item baylem a B. Symó, apelat Mal-s’afana, messatgier, lo divendres après la S. Martí Filòta, per anar a París, on lo màyer e li cossol lo tramezen per portar argen a Helias de Papassòl, per far sos despens :  XXX s.

 

 Soma :  XV lbrs.  XVI s.  VII d.  

 

folio 12v

Item baylem, que costeren de champnhe li dich XXX s. :  XVIII d.

Item baylem al dich B., per sabatas :  IIII s. VI d.

Item baylem al dich B. quant fo vengut, per razó de son selari :  VII s. VI d.

Item baylem al dich B. Mal-s’afana messatgier, lo divendres en qué fo la Senta Maria d’aout, al qual jorn tornet a París per argen que portet a Helias de Papassòl, per far sos despens :  XXX s.

Item baylem, que colet lo champnhe deus dich XXX s. :  XVIII d.

Item baylem al dich B., per aver sabatas :  III s. VI d.

Item baylem al dich B., quant fo vengut, per razó de son selari :  II s. VI d.

Item baylem, lo dimercres après la Senta Maria, a Johan de La Poyada messatgier, lo qual lo màyer e li cossol tramezen a París a Helias de Papassòl per lo fach del subcidi, per far sos despens :  XX s.

Item baylem, que coleren de champnhe li dich XX s. :  XII d.

Item baylem a W. de Gordó y a Itier de Pascaut, per anar a La Reula o davan Pomiers, ont lo seneschalc devia èsser, parlar am luy per lo fach del subcidi e per aver letras de perlongamen, per far lors despens, am XX s. que Johan de Janetia, qui era davan Pomiers, lor prestet, per tot :  VI lbrs.

Item baylem a II massips qui aneren am lor, per VIIII jorns qu’esteren a anar y a venir, per lor selari :  II s. VI d.

Item baylem, per lo logier deus II rocís que meneren li dich W. de Gordó e Itier de Pascaut aus dich VIIII jorns qu’esteren al viatge desús, al fòr de XX d. lo jorn chascú, am la sivada, per tot :  XXXI s.

 

 Soma :  XI lbrs.  X s.  VI d.

 

folio 13r

Item baylem a Me P. de Mercier, per anar a La Reula parlar am Moss. Symó d’Arqueri del fach del subcidi, e d’aquí a Peyra Fita per parlar am lo seneschalc d’aquò meych, per far sos despens en anar e en venir e en estar lay, per VIII jorns qu’estet :  LVI s. III d.

Item baylem, per lo rocí que menet al dich viatge, a fòr de XX d. lo jorn, am la sivada :   XIII s. X d.

Item baylem al dich Me P. de Mercier, lo duguòus après la Senta Maria de setembre, per anar a Monpeylier y a Nemde per aver una citacio de Moss. Thomàs de Mon Ferrier, comissari el fach del chapitre e del Compte e de la viela, cum lo procuradres del rey [Moyer][14] e lo Comps fossen citat per davan luy, per far sos despens am II massips que menava am si, comptat XL s. de tornés que baylet a l’u deus dichs massips per anar a París seyelar la dicha citacio del seyel de Moss. Berengier Fredolí, chantor de Narbona, lo quals fo donat comissari am lo dich Mess. Thomàs de Mon Ferrier en la comissio desús dicha, e per far citar lo dich procurador, en XIIII jorns qu’estet en anar, en venir e en estar lay, per tot :  VIII lbrs. XVII s. VI d.

Item baylem a l’u deus massips qui anet am lo dich Me P., per aver unas sabatas : III s. VI d.

Item baylem, per lo logier del rocí que menet al viatge desús, per XIIII jorns que lo tenc, a fòr de II s. V d. lo jorn, am lo massip :  XXXIII s. X d.

Item baylem al dich massip desús, quant fo vengutz, per son trabalh :  V s. XI d.

 Item baylem a Me Jaubert[15], jutge de cossolat, per anar a Caortz am Helias Boní parlar am lo thesaurier per lo fach del subcidi, e per pregar luy que lor donès terme covenable cum lo pogués hòm levar, per far lors despens a l’anar y al venir :  XLV s. VII d. mealha.

Item baylem, que colet lo rocí que lo dich Me W. menet al viatge dessús, per V jorns qu’estet, a fòr de III s. lo jorn, am la sivada :  XV s. VI d.

Item baylem a P. Possart, messatgier, lo duguòus aps la S. Michel, lo qual anet a París am P. de Brunet, per aver unas sabatas :  IIII s. II d.

 

 Soma :  XVII lbrs.  XVI s.  III mealhas  

 

folio 13v

Item baylem a N’Helias de Taurel, lo dulhús avan la S. Luc, per anar a Caortz am Steve del Puey y am Arnaut de Cauda Còsta, sirven del thesaurier, e fo i pagat IIC lbrs. de pergosís al thesaurier per lo fach del subcidi, per far lors despens entre anar e venir e en estar lay tut III, e en messio de letras, e per lo logier del rocí lo qual Helias de Taurel menet am son massip, per tot :  LXXV s.

Item baylem a Helias de Papassòl, la vespra de la Brefania, e fo per anar a París, XXV reyals, li qual foren comptat a fòr de XVI s. tornés la pessa, monten pergosís : XXV lbrs. VII s. X d. s.

Item baylem al dich Helias XXX reyals, comptat III parizés que y avia per V reyals, los quals lhi portet P. Possart, qui costen, al pretz de XVI s. XVIII d. tornés la pessa, monten pergosís :  XXXI lbrs. V s.

Item baylem maych al dich Helias C reyals, los quals lhi tramezen per Me W. Jaubert, qui costavan XVI s. VIII d. tornés la pessa, e monten pergosís :  C IIII lbrs. III s. IIII d.

Item baylem al dich Helias XX d. de l’escut, los quals lhi tramezem per B. Mal-s’afana, qui costaven, al fòr de XX s. VI d. tornés la pessa, e monten pergosís :  XXV lbrs. XII s. VI d.

Item baylem al dich Helias, que·lh tramezem per W. de Seguí, XX d. de l’escut, qui costavan al fòr desús, monten pergosís :  XXV lbrs. XII s. VI d.

Item baylem maych al dich Helias C reyals, los quals lhi tramezen per B. Mal-s’afana, qui costavan, al fòr de XVIII s. tornés la pessa, e monten pergosís :  C XII lbrs. X s.

Item baylem, lo duguòus aps la S. Michel, a P. de Brunet, e fo per anar a París per alcunas chauzas que avia a delhiorar per nom de la viela :  C lbrs. II s. VI d. tornés, valen pergosís :  VIXX V lbrs. III s. III mealhas.

Item baylem a Helias de Papassòl, lo divendres en q fo la Senta Maria d’aout, que·lh tramezem per B. Mal-s’afana : XX reyals qui costaven, al fòr de XVIII s. tornés la pessa, monten pergosís :  XXII lbrs. X s.

 

Soma que monta sò que Helias de Papassòl e P. de Brunet an receubut, rebatut LV s. tornés de qué Me W. Jaubert redet compte, li qual lhi eran sobrat de l’argen que lo ditz Helias lhi avia baylat per venir de París en esta viela, per tot : 

IIIIC LXVIII lbrs.  XV s.  VI d.  mealha.

 

 Soma per tot  :  IIIIC LXXII lbrs.  X s.  VI d.  mealha.

 

folio 14r

Item baylem, que monta tot quant que Itier Chatuel baylet per nom del subcidi de nòstre temps :   IIIC XXXV lbrs. XVIIII s. III d. mealha.

 

 Soma  :  IIIC XXXV lbrs.  XVIIII s.  III d.  mealha.

 

folio 15r (14v blanc)

Ayssò an costat prezen e servizi.

 

Premieyramen baylem en I prezen que fet hòm al jutge del rey, a la premieyra assisa qui co-menset lo jorn de la Sent Andrieu, lo qual lhi fetz hòm en salveyzina e en vi :  XVI s. II d.

Item baylem en I prezen que fetz hòm al procurador del rey, en salveyzina :  XIII s. X d.

Item baylem maych en I prezen que fetz hòm lo meych jorn a Me P. Sirven, en salveyzina :  VIIII s.

Item baylem en I prezen que fet hòm a Me G. La Valeta, lo meych jorn, en salveyzina :  VIIII s. II d.

Item baylem en I autre prezen que fetz hòm a Me P. Sirven, lo dulhús aps Nadal, lo qual lhi portet Helias Bonís :  VIII s. VIII d.

Item baylem en I prezen que fet hòm a Moss. P. La Pòrta, maytre de parlamen, lo qual lhi portet Helias Bonís, en especis e en dopblós de sera :  XXVIIII s.

Item baylem en I prezen que fet hòm a Me P. de Faus, lo divendres avan la Sent Alari : VIII s.

 

Ayssò donet hòm a l’asiza enseguen qui comenset lo dissapde après la S. Blavi.

 

Item baylem en I prezen que fet hòm al seneschalc, en salveyzina :  XXI s. VIIII d.

Item baylem en I prezen que fet hòm al jutge, en salveyzina :  XVIII s. VIII d.

Item baylem en I prezen que fet hòm a Me Sirven, en sera :  XVII s. IIII d.

Item baylem en I prezen que fet hòm a Me Jaque Legras y a Me Steve Mercier, comissaris sobre los attemptat, es especis e en vi :  XII s. VI d.

Item baylem en I prezen que fet hòm a Moss. Steve del Volne, la vespra dela Senta Maria Chasta, en especis e en vi :  XVI s.

 

 Soma  :  VIIII lbrs.  I d. 

 

folio 15v

Ayssò donet hòm a l’asiza enseguen, qui comenset lo dissapde avan Judica me.

 

Item baylem en I prezen que fetz hòm al jutge del rey, en especis e en peychó : XXIIII s.   V d.

Item baylem en I prezen que fet hòm a Me W. La Brossa, a la dicha assiza, en peychó :  XVII s. VI d.

Item baylem maych en I autre prezen que fetz hòm al dich Me W., per razó d’una collacio en qué avia estat am los autres avocatz :  VIII s.

Item baylem en I autre prezen que fetz hòm a Moss. l’Evesque, lo dissapde avan la S. Memòri, en especis e en vi, lo qual lhi portet Me P. de Mercier :  XXVIIII s. VIIII d.

Item baylem, lo dimartz avan las Roazós, per I mengar que devia hòm far aus Frayres Menors deus beuratges de las acessas, que lor donet hòm per amor de Dieu :  XL s.

Item baylem en I prezen que fetz hòm a Me Bertholmio [Quaure][16] clerc de Moss. Symó d’Arqueri, en pa e en vi :  VIII s. VI d.

Item baylem en I prezen que fet hòm, l’endomà de la Pantecòsta, a Moss. Johan de Ròchafòrt, chavalier del rey, lo quals anava a París, en pa e en vi :  VIII s.

 

 Soma  :  VI lbrs.  XVI d.  II d.

 

folio 16r

Ayssò donet hòm en l’asiza enseguen qui comenset la vespra de la Pantecòsta.

 

Item baylem en I prezen que fet hòm a Mestre R. de Marsilhac, jutge del rey, en chabrit e en polas :  XV s. I d.

Item baylem en I prezen que fet hòm a I chavalier de Moss. Symó d’Arqueri qui passava en esta vila y anava a París :  XI s.

 

 Soma  :  XXVI d.  I d.

 

folio 16v

Ayssò donet hòm en l’asiza enseguen qui comenset lo dissapde avan la S. Chestefe.

 

Item baylem en I prezen que fet hòm a Me R. de Marsilhac, jutge del rey, en I chabrit e en chapós :  XI s. VII d.

Item baylem, lo dimart après la S. Johan Degolaci, en especis, sò es assaber en II lbrs. de [c…rada][17] qui foren tramessas al seneschalc, e per III lbrs. e IIII onsas de fogassas dauradas, las quals lhi portet Me P. de Mercier a la Reula, per certanas chausas que avia a far davan luy :  XXXI s. VI d.

Item baylem en I prezen que fet hòm a Me Enric Maurí y a Me R. Dieuayde, procurador del rey, li qual eren comissaris en esta viela per far finar los avocat e los notaris : XII s. VI d.

Item baylem en I prezen que fetz hòm a Moss. l’Evesque, en IIII tòrchas de sera, chascuna de IIII lbrs., e en IIII lbrs. de dopblós, a fòr de II s. VI d. la lbr. :  L s.

Item baylem en I prezen que fet hòm a Moss. R. de S. Crespí, comissari del rey :  X s. X d.

Item baylem en I prezen que fet hòm a Moss. l’Evesque, lo duguòus avan la S. Luc, e fo per razó del tractamen lo qual lo màyer avia davan luy per razó de la viela e del chapitre :  XIIII s.

Item baylem, que donet hòm a la sebelhizó d’En Bòs de Granhòl cossol, per VI tòrchas de sera de XVIIII lbrs. e demiey quart, que comprem a fòr de II s. VIII d. la lbr., e per I drap que loget hòm de Na Elena, molher de P. de Brunet, e per la finansa que fetz hòm am los Fraires Menors quant lo dich Bòs fo sebelhit per razó del dich drap :  IIII lbrs. VI s.

Item baylem en I prezen que fetz hòm a Moss. Berengier Fredolí, chantor de Narbona, y a Moss. Thomàs de Mon Ferrier, comissaris donatz sobre lo fach del Compte, de chapitre e de la viela, lo premier jorn que foren vengut, en especis :  XXXVII s. VI d.

 

 Soma  :  XII lbrs.  XIII d.  XI d.

 

folio 17r

Item baylem en I prezen que fet hòm al nebot del dich Moss. Berengier Fredolí, lo qual lhi fet hòm en fromatges e en vi :  VI s. III d.

Item baylem en I prezen que fetz hòm al dich Moss. Berengier y a Moss. Thomàs, en figas e en vi e en conilhs e en perlitz :  XXVIII s. VIII d.

Item baylem en I prezen que fet hòm al maystre deus albarestiers, lo quals passava en esta viela, en especis :  XII s. VI d.

Item baylem en prezens que lo màyer e li cossol feiren aus dich comissaris de vi, tant cum esteren en esta viela, lo qual prez hòm d’En W. del Puey e de Helias La Boaria, sò es assaber del dich En W. del Puey XVIII lbr. XVIIII s. e VIIII d., e del dich Helias La Boaria XXXV s., e monta per tot :  X lbrs. XIIII s. VIII d.

 

 

Ayssò baylem en l’asiza enseguen, la quals comenset lo dissapde avan la S. Michel.

 

Item baylem en prezens que fet hòm al jutge del rey en vi, tant cum duret la dicha asiza, lo qual prezem d’En W. del Puey :  XX s.

 

 Soma  :  XIIII lbrs.  II s.  II d.

 

folio 18r (17v blanc)

Ayssò qui s’ensec a costat la charitat del bacó, per totas chauzas.

 

Premieyramen coleren VI latz, li qual foren comprat de Duró lo mazelier :  LX s.

Item coleren X latz, los quals baylet En Bòs de Granhòl, rebatut las yschizós : VIII lbrs. XVI s.

Item coleren VIII latz e I baquós, los quals baylet W. de Giraudó, rebatut las yschizós :   IIII lbrs. VII s. VI d.

Item coleren II baquó, los quals baylet Arnaut de Margòt :  LIII s.

Item coleren VIII lat e II baquó, que baylet Helias de Taurel, rebatut las yschizós :  IIII lbrs. XVIIII s. II d.

Item coleren X lat, los quals baylet Me P. de Jarzen, rebatut las yschizós : IIII lbrs. XV s. VI d.

Item coleren X latz, los quals baylet P. de Brunet, rebatut las yschizós :  X lbrs.

Item coleren IIII latz, los quals baylet W. de Gordó, rebatut las yschizós :  XXX s.

Item coleren IIII lat, los quals baylet R. Pòrta, rebatut las yschizós :  XXXII s.

Item coleren II baquós, los quals baylet Arman Chatuel :  XL s.

Item coleren IIII latz, los quals baylet B. de Petit, rebatut las yschizós :  XXVIII s.

Item coleren VI latz, los quals compret hòm de Helias Boní :  LXXVII s.

Item coleren IIII latz, los quals compret hòm de G. lo trompador :  XXXII s.

Item coleren IIII latz, que compret hòm de P. Albà :  IIII lbrs. V s.

Item coleren II latz, que compret hòm de Helias de Marmoych :  XXVIII s.

Item coleren II lat, que ac hòm de Bertran Faure :  XII s. VI d.

 

 Soma  :  LVI lbrs.  V s.  VIII d.

 

folio 18v

Item coleren II latz, que ac hòm de P. de Grosset :  XXII s. VI d.

Item colet I latz, que ac hòm de Helias de Garlandier :  VI s. III d.

Item colet I baquós, que compret hòm de B. Faure qui te lo pes :  XX s.

Item colet I pòrc, qui valia be XI s., qui fo trobat en malafacha, e no trobava hòm corelhan per razó de la malafacha, e d’adobar e de salar, per tot :  IIII s. II d.

 

 Soma  :  LII s.  XI d.

 

folio 20 r (19 rv blancs)

Aquist despen foren fach per la charitat del bacó

 

Item coleren li latz e li baquó de portar en cossolat, per tot :  III s. IIII d.

Item coleren li costel deus mazeliers d’esmòlre :  VI d.

Item colet la charn de pessiar, que n’aguen W. de Monbron, P. Allas e sos gendre e Robbert de Sirventó :  XVI s.

Item colet la messio que lor fet hòm en II jorns qu’esteren, en pa, en vi, en charn, en lenha, en veyres, en chandelas e en autras chauzas :  XXVIII s. VIII d.

Item colet la fusta am qué clauz hòm lo coderc de pòrta, en rama e cledas e forchatz e chavilhas, e de tornar la fusta e las cubas en qué la charn se metia quant hòm la donava :  VIII s. VI d.

Item colet lo coderc de claure, que n’ac P. Pinsós, filhs de Helias, per si e per sos companhós :  X s.

Item colet la galina que aguen li trompador per lor dever, am lo logier deus rocís que meneren al prat :  II s.

Item coleren las lissas que W. lo torier fet al prat, per son dever :  V s.

 

Ayssò donet hòm per amor de nòstre Senhor, per razó de la charitat:

 

Item donet hòm aus Frayres Menors : X s.

Item donet hòm aus Frayres Prezicadors :  X s.

Item donet hòm a las Menudas :  V s.

 

 Soma  :  IIII lbrs.  XVIIII s. 

 

folio 21 r (20 v blanc)

Ayssò qui s’ensec a costat la charitat de la Pantecòsta, per totas chauzas.

 

Premieyramen coleren L sestier de froment que compret hòm de Helias de Taurel al pret de XVIII s. lo sestier, li qual foren molut e baylat a pestoressas per far pa :  XLV lbrs.

 

Ayssò qui s’ensec monta lo pa que pres hòm de las pastoressas quant aquel de la charitat fo donat :

Premieyramen de Wa de Folquó :  XXXVII s. VI d.  –  Item de Berda del Chastanet :  IIII s.

Item de Penela de Lauvat : LXXVIIII s. VI d. –  Item de Bertran lo mosnier : VIII s. IIII d.

Item de Berda de Gordó : VIIII s ; VIII d. –  Item de Maygonetas :  XXIII s. 

Item de Maria de La Boaria : IIII s.  –  Item de Guilhelma de Foschier : XXXVIIII s. VI d.

Item de Raymonda de Mosnier : XVIII s. VIII d. –  Item de Penela de Gemeus : XVII s. X d.

Item de P. de Puey Meyà : XII s.  –  Item de Parela :  XLVI s. X d.

Item de Na Jouana de Pinet :  XXIIII s.  –  Item de Aymeric de Sudor :  XX s.

Item de la dòmpna de Picharró :  XX e VII s. –  Item de Alays de Gordó : XXIIII s.

Item de P. de La Bonia : XVIII s.  –   Item de Girauda Durtaut :  LIIII s.

Item de La Mota :  VI s. II d.  –  Item de Abelhieyra :  XXIIII s. II d.

Item de Penela de La Peyrieyra :  XXVII s.  –  Item de P. de Martel :  XVIIII s. IIII d.

Item de Na Maria de VII Fons :  X s.  –  Item de Na Ahelias Violeta  : XXIII s. VIIII d.

Item de Gileta :  XLI s. VIII d.

 

 Soma  :  LXXVI lbrs.  VIIII s.  XI d.

 

folio 22 r (21 v blanc)

Ayssò donet hòm defòra valen en pa :

Item a las malaptas de S. Politi : II s. IIII d. – Item a las malaptas de Senilhac :  XIIII d ;

Item a l’espital de l’Arsaut :  XVI d.  –  Item al’espital de S. P. :  XX d.

 

Ayssò costet la charitat de donar, am lo claure y am la messio :

Item colet lo prat de claure, que n’ac Helias Faures, per si e per sos companhós :  XXV s.

Item colet la messio que fet hòm al prat aus charpentiers y aus sirvens y aus autras hòmes qui recebian lo pa e lo donavan e gardavan lo prat, en pa, en vi, en charn e en autras chauzas, per tot :  XLI s. VIIII d.

Item colet, que n’aguen certana quantitat d’òmes, los quals y chausiren li cossol per gardar e per donar la charitat, per lor trabalh :  XLI s. VII d.

Item colet, que n’aguen li sirven de la viela, quar gardavan lo prat y aydavan a donar, per lor trabalh :  XIII s. VI d.

Item monta lo pa qui fo pagat per razó de la renda de la charitat, lo quals fo donat am l’autre, per tot :  XLIII lbrs. V s. III d. mealha.

 

 Soma  :  XLVIIII lbrs.  XIII s.  VII d. mealha.

 

folio 24 r (22 v, 23 rv blancs)

Ayssò qui s’ensec avem baylat per far las hòbras qui s’enseguen.

 

Premieyramen baylem, per adobar l’espillòri, a Helias Pinsó y a Helias Faure charpentiers, per la fusta que y mezeren, per tot :  XX s.

Item baylem, per portar la fusta de la maygó de Pinsó en la Claustra, a IIII gorrautz qui la porteren : II s.

Item baylem, en III estraych de fer, qui foren comprat per far VIII chavilhas a metre en las sotbarbas de l’espillòri :  II s. VIIII d.

Item baylem per far las VIII chavilhas :  XVIII d.

Item baylem en vi, lo ser que fo adobat, que beguen li cossol e li sirven e li maytre qui l’adobavan, am d’autra gen que y avia, e fo lo dulhús avan la festa del Còr de Dieu de ser, per tot :  VIIII s. I d.

Item baylem, en I lbrs. de chandelas que arz hòm a velhar :  VIII d.

Item baylem, per adobar la barbacana del Pon, en una bèstia que ac hòm a portar graolh, e per I hòme qui l’adobava :  II s. VIIII d.

Item baylem, per adobar lo guischet de cossolat, que costet una pòst e chavilhas e clavels am qué fo adobat :  II s. II d.

Item baylem, lo divendres aps la S. Sist, a B. de Chaumon, per razó de fer e de plom que avia baylat a Johan Faure y a Steve lo clavier qui adoberen la pòrta del Pon y aquela de Las Fargas :  XIII s. VIIII d.

Item baylem al dich Steve lo clavier, per l’adòp que fetz en la pòrta de Las Fargas :  X s.

Item baylem, per IIII traus qui foren prés a Helias de Granhòl desot l’olme de l’Albergaria, per adobar [l’auralha][18] del fossat per ont hòm vay ves lo pontet de Rua Nuòva, li qual foren taxat per Helias Pinsó :  XXX s.

Item baylem, per adobar los IIII pes de la viela, comptat XVI s. que rebatet hòm a N’Helias Gelat del pes per razó quar te l’archa, e per IIII s. que rebatet hòm a G. Paneyrier a la requesta de Me Itier del Chastanet, per tot :  XXVIIII s. III d.

 

 Soma  :  VI lbrs.  III s.  XI d.

 

folio 24 v

Item baylem a R. de Bernardó, per adobar lo torn[19] de la espingala, qui fo portada en cossolat per asayar las albarestas del torn :  X s.

 

 Soma  :  X s. 

 

folio 26 r (25 rv blancs)

Ayssò qui s’ensec son li depte qui son estat pagat.

 

Premieyramen pagem a Peyrona de Mardieu, molher de P. Sibòt de Sent Alari, per razó de son maridatge, lo qual avia sobre una maygó del dich P. qui es en Sent Alari, que la viela pres quar lo dich P. era mòrt ses far testamen e ses heretier :  XXX s.

Item pagem a Fortanier de Blanquet, per razó de II s. de renda que a en la dicha maygó, e per l’achapte del dich P. Sibòt :  III s.

Item pagem a G. de Violeta sabatier, per razó de XXV s. que la viela lhi devia en una letra del temps d’En Augier de Campanha :  XV s.

Item pagem a·N Steve del Puey, per I depte que la viela lhi devia per razó de certà temps que avia estat a París, per sos gatges :  XX lbrs. X s.

Item pagem a N’Helias de Malfre, que rebatet de I depte que la viela lhi devia de la pòrta de la Lemotgana, la qual avia acessada :  XLIIII s.

Item pagem a N’Helias de Taurel, per razó de LXX reyals, los quals avia prestat aus cossols d’avan, que comptet a fòr de XVII s. VI d. tornés la pessa, monten pergosís :  LXXVI lbrs.   XI s. III d.

Item pagem a N’Aymeric de Charrada, per I depte que la viela lhi devia per razó de la anada que fetz a París quant lo Comps fetz citar los singulars :  VI lbrs. VIII s.

 

 Soma  :  CVIII lbrs.  I s.  III d. 

 

folio 27 r (26 v blanc)

Ayssò qui s’ensec an costat li plach d’aquest an.

 

Premieyramen baylem a Me P. La Pòrta, lo jorn de la Sent Andrieu[20] al qual comenset l’asiza, e devia hòm plageyar am los chanonges, per son trabalh I parizés d’aur, qui costet XXVI s. VIII d. tornés, e valen de pergosís :  XXXIII s. IIII d.

Item baylem a Me Itier del Chastanet, lo jorn desús, per aquel meych fach, per son trabalh I parizés d’aur, qui costet al pretz desús e monta :  XXXIII s. IIII d.

Item baylem maych a Me B. Ortic, lo meych jorn, per aquel meych fach dessús, los quals li portet Helias Bonís :  XX s.

Item baylem maych a Moss. del Valne, lo duguòus aps la Sent Andrieu, per razó per las razós que avia fachas encontra lo chapitre, las qualas foren bayladas al jutge del rey, III parizés d’aur, qui costavan la pessa XXVI s. e VIII d. tornés, e monten de pergosís :  C s.

Item baylem a Helias de Porchier, per la copia que fet deus articgles que lo procurayre del rey avia baylat encontra la viela :  X d.

Item baylem a Me W. La Brossa, lo dimercres avan la Senta Maria Chandelieyra, per razó quar avia estat am la viela encontra los chanonges, II reyals d’aur, los quals lhi portet W. de Giraudó, qui costeren :  XLI s.

Item baylem a I clerc de Me Duran Molinier, per II actas que avia fachas a l’asiza qui fo lo dissapde aps la S. Blavi, e la una era de la citacio que avian fach li chanonges e l’autra del portamen de las armas, e per la copia de las ordenansas de las monedas :  XXV s.

Item baylem a Me W. de Bodas, per I esturmen que fet de la citacio quant li cossol foren citat a la corelha de chapitre, e de copiar l’acta de la dicha citacio, e per I esturmen que fet d’una femna qui gatget l’eymenda al mayor la vespra de la S. P. de feurier :  X s.

 

 Soma  :  XIII lbrs.  III s.  VI d. 

 

folio 27 v

Item baylem a Me P. Manen, lo II jorn de Caresme, per far la copia de la citacio quant lo màyer e li cossol foren citat davan Me Jaque Legras e davan Me Steve Mercier, comissaris donat per lo seneschalc sobre los attemptat :  XV d.

Item baylem a Me P. de Mercier, per la copia de I esturmen que fet de la amocio de la ma del rey :  II s.

Item baylem a Aymar de Crezaló, per la copia que fet de la citacio cum li cossol foren citat a Brageyrac davan Me Jaque Legras e davan Me Steve Mercier, la quals fo tramessa a París per aver letra de contrali :  X d.

Item baylem, lo II duguòus de Caresme, a P. Jolia apelat L’Eschaguat, per anar a Brageyrac al mayor a cuy portet letras :  II s.

Item baylem, lo II divendres de Caresme, a I massip qui anet querre Moss. Steve del Valne a sa glieyga, e fo per lo tractamen que avia hòm a far am lo Compte :  X d.

Item baylem, lo dimercres avan la Senta Maria Chasta, a Steve de Sudor, per copiar la apellacio que hòm fet de Me Jaque Legras e de Me Steve Mercier, li qual eren comissari sobre los attemptatz :  V s.

Item baylem aquel meych jorn, per la ma de P. de Brunet, a Me W. La Brossa, e fo per las razós que avia hòm fachas sobre l’apellacio que avia hòm facha de Me Jaque Legras e de Me Steve Mercier, que lo dich Me W. corregit :  LX s.

Item baylem a Me B. Ortic, per far las dichas razós :  X s.

Item baylem, lo divendres avan la Senta Maria Chasta, a Helias de Jaucelm, per una procuracio que fet deus singulars qui avian jorn a París am lo Compte :  V s.

Item baylem a Steve de Sudor, per aver del pergamí per grossar la appellacio que avia hòm facha de Me Jaque Legras e de Me Steve Mercier :  VI s. III d.

 

 Soma  :  IIII lbrs.  XIII s.  II d. 

 

folio 28r

Item baylem, en III pessas de còrda que compret hòm per seylar lo procès qui era estat fach sobre los attemptat :  II s. VI d.

Item baylem al clerc de Me Duran Molinier, escrivà de la cort del seneschalc, lo dulhús après Miey Caresme, e fo per far collacio de las actas de l’asiza escrita davan :  II s. VI d.

Item a Helias de Jaucelm, lo divendres avan Judica me, per far lo vidisse de II arrestz qui foren tramés a París :  V s.

Item baylem maych en una citacio que fetz hòm far contra la molher d’En Sicart, qui avia fach amonestar los cossols per I depte en qué lhi eran tengut, e que costet d’absòlver lor, quar no volguen respondre a la monecio, per tot :  XII d.

 

Ayssò costet l’asiza qui comenset lo dissapde avan Judica me, e fo per plageyar am los chanonges.

Item baylem al jorn desús a Me Itier del Chastanet :  XL s.

Item baylem a Me P. La Pòrta :  XL s.  –  Item baylem a Me W. Calhó :  XX s.

Item baylem a Me P.Martí :  XX s.  –   Item baylem a MeB. Ortic :  XL s. 

Item baylem a Me G. La Valeta, per seylar lo procès qui era estat fach davan Me Jaque Legras e davan Me Steve Mercier del fach deus attemptat, e per III actas que avia hòm agut de l’asiza :  XXXII s.

Item baylem a Me Helias de Gondrís y al clerc del jutge del rey, per I esturmen que feyren de la exhibicio e de la bayla deus papiers al jutge y al procurador quant la viela era a la ma del rey :  L s.

 

 Soma  :  XI lbrs.  XIII s.   

 

folio 28 v

Item baylem a Hugò Martel, clerc de Me Steve Mercier, per lo procès que Me Jaque Legras e Me Steve Mercier avian fach sobre los attemptat :  VI lbrs.

Item baylem a Me Duran Molinier, per una acta que fet de la recessio que lo jutges del rey fetz a l’asiza de Caortz de I jorn que lo màyer avia en l’asiza d’esta viela sobre los attemptats :  XII s. VI d.

Item baylem, lo dimart après Pasques, a I massip qui portet letras e razós, las quals avia hòm fach encontra lo chapitre sobre los attemptat, a Helias de Papassòl a París :  VI s. III d.

Item baylem a I autre massip qui aportet letras de París, las quals Helias de Papassòl trametia al mayor y aus cossols lo dulhús après la Senta Crotz de may, per son trabalh :  V s.

Item baylem a Bòs de Claret, per far e per copiar l’apellacio que fet hòm de Me Jaque Legras e de Me Steve Mercier :  VII s. VI d.

Item baylem a Me P. de Reydor, lo dimercres aps Miey Caresme, per ordenar e per far certàs articgles, lo quals tramez’hòm a París a Helias de Papassòl, que fetz entre doas vetz, per son trabalh :  XVI s. III d.

Item baylem a Moss. R. de Pinòcha prestre y a Aymar de Crezaló, per copiar certàs articgles, ostra aqueus desús, qui foren tramés a París a Helias de Papassòl, per lor trabalh :  II s. II d. mealha.

Item baylem a W. de Gordó, lo dissapde avan Judica me, per anar a Branthòlme parlar am Voladilh de certàs articgles los quals avia, de q ac la copia, per sos despens :  X s. VII d.

Itrem baylem a P. Jolia, per lo logier del rocí que lo dich W. menet :  IIII s. VI d.

Item baylem a Steve de Sudor, lo dulhús aps la S. Nicholau, per copiar certàs articgles, ostra aqueos desús, que tramez’òm a París a Helias de Papassòl :  X d.

 

 Soma  :  VIIII lbrs.  V s.  VII d.  mealha.

 

folio 29r

Item baylem a P. Jolia Albarestier, que tramez’hòm a Brageyrac per aver certàs articgles d’En Helias de [.V. Enval][21], per far sos despens :  III s.

Item baylem, lo dimercres après la Pantecòsta, a Helias Boní, per seylar II exsequtòrias e una acta de l’asiza, la una cum li papier qui eran estat pres fossan redut, e l’autra cum hòm pòt empausar talha :  X s. VII d.

Item baylem, lo dimart aps la octava de Nòstra Dòmna, a Me Itier del Chastanet, per razó del tractamen que lo màyer tenia am l’evesque per la patz de la viela e de chapitre, per son trabalh :  XL s.

Item baylem a Me P. La Pòrta, per aquel meych fach desús, per son trabalh :  XL s.

Item baylem, lo dimart aps la S. Raphael, a Me Itier del Chastanet, per razó del plach que avia hòm davan los comissaris am lo Compte y am lo chapitre, per son trabalh :  LX s.

Item a Me P. La Pòrta, per aquel meych fach, per son trabalh :  LX s.

Item a Me W. La Brossa, per aquel meych fach :  LX s.

Item a Me W. Calhó, per aquel meych fach, per son trabalh :  XL s.

Item a Me P. Martí, per aquel meych fach, per son trabalh :  XL s.

Item a Me B. Ortic, per aquel meych fach, per son trabalh :  XL s.

Item baylem a Helias de Jaucelm, per una citacio, la qual anet far a Senta Fe contra lo Compte am Me P. de Reydor y am Rossinhòl de Melòya, e per l’esturmen que fet cum era citat, per son selari e per lo logier del rocí :  XXXV s.

Item baylem al dich Me P. de Reydor, per aquel meych fach, per son trabalh :  XXX s.

Item baylem a Rossinhòl de Melòya, per aquel meych fach, per son trabalh :  XX s.

 

 Soma  :  XXIII lbrs.  XVIII s.  VII d. 

 

folio 29v

Item baylem a P. Jolia, per lo logier de son rocí, lo qual menet lo dich Me P. de Reydor al viatge desús, am la sivada :  XII s. VI d.

Item baylem a Steve Ortic, clerc de Me B. Ortic, per copiar las respòstas deus chanonges, las quals bayleren davan los comissaris :  II s. VI d.

Item baylem a Me Huc Andrieu, notari del rey de Caortz, qui fet lo procès de la viela e del Compte, per razó del procès e de son selari :  XVIII lbrs.

Item baylem a Moss. Berengier Fredolí y a Moss. Thomàs de Mon Ferrier, comissaris donat al fach del chapitre, del Compte e de la viela, per razó de lors gatges per venir e per estar say en XXX jorns qu’esteren, per tot a XL s. parizés chascú lo jorn :  VIIXX e X deniers d’aur de l’escut, li qual costeren, al pret de XX s. IIII d. tornés la pessa, e monten pergosis :  VIIIIXX X lbrs. XII s. VI d.

 

 Soma  :  IIC VIIII lbrs.  VII s.  VI d. 

 

folio 30r

Ayssò qui s’ensec avem pagat per selaris.

 

Premieyramen baylem a P. Salseyró, sirven del rey, lo quals es garda de la viela, per son selari :  LI s.

Item baylem a P. Jolia dich Albarestier, per razó de certana pensio que pren sobre la viela per certanas chauzas que deu far :  L s.

Item baylem (a W.) de Petit cossol, lo qual ordeneren lo màyer e li cossol per contracomptador, per razó del trabalh de son contracompte :  C s.

Item baylem a Arnaut de Peyrarnaut, per razó del selari que pren l’an per regardar la charn e lo peychó qui se ven en esta vila :  XXV s.

Item a W. lo torier, per lo selari que pren per razó del toratge e de la gacha :  XXI s. VIII d. mealha.

Item baylem a P. d’Audemar, per lo trabalh que fet en l’enpauzamen del subcidi en Talhafer e en S. Silà, que lo màyer e li cossol lhi taxeren :  VI s.

Item baylem a Helias Boní, per razó de la pensio la qual lhi don’òm l’an per lo fach de las II charitat e per autras chauzas las quals fay al profiech de la viela :  XVII lbrs. X s.

Item baylem a Me P. de Vert Viela, per razó de I viatge que fet a Caortz y al Mon de Dòma y a Brageyrac, ont estet VIII jorns am lo mayor, e per autras chausas necessàrias que avia fach, per son selari :  VII lbrs. V s.

Item baylem a Me W. Jaubert, jutge de cossolat, per razó del selari lo qual pren per razó de la jutgaria chascun an, comptat LV s. tornés que Helias de Papassòl e W. de Seguí lhi bayleren a París :  XVIIII lbrs. XVI s. VII d.

Item baylem a Me P. Mercier, nòstre procurador, per razó del selari que pren per razó de la dicha procuracio :  XI lbrs. XIIII s. V d.

Item baylem a Helias de Granhòl, per son selari, del qual lhi aviam donat letra :  VI lbrs. III s. VIII d.

 

 Soma  :  LXXV lbrs.  e III s.  e IIII d.  mealha.

 

folio 30 v

 

Soma que monta per tot sò que avem baylat de quest an :

                                                             XVIIIC LVIIII lbrs.  IIII s.  II d.  mealha.

 

folios 31r à 32v blancs) À partir de 33r cahier tête-bèche, numérotation inversée.

folio 48v

      Ayssò qui s’ensec [avem receubut per][22] razó del faymidrech e de las esmendas.

 

Premieyramen receubem de B. Chalvet de la Ciptà per nom de la rauba de Bonet lo sirven de la Ciptat lo dissapde avan Nadal :  XXX s. tornés, valen pergozís XXX s. VI d.

Item receubem maych, que monteren li denier que mez’òm en las acessas, per tot : XIII s. VIII d.

Item receubem de Foschier de Clavel, per XX s. en qué fo condempnatz per una esmenda, rebatut la tersa part que n’ac Joh. de Manha qui o avia aportat :  XIII s. IIII d.

Item receubem de P. [Daurel] sabatier per una esmenda :  XX s.

Item receubem de Penela de Liborna per una esmenda :  V s.

Item receubem de P. Chaumart fornier per una esmenda :  V s.

Item receubem de W. [Lucia ..] per una esmenda :  C s.

Item receubem de H. Cavat per una esmenda :  XV s

Item receubem de P. Mercier e de [R.] Chavalier per una esmenda :  X s.

Item receubem de W. Baudel per V s. en qué fo condempnat per una esmenda , rebatut la tersa part que n’aguen III sirven qui o aporteren :  III s. IIII d.

Item receubem de P. Lo Bolonés lo jocglar, per X s. en qué fo condempnat per una esmenda :  V s.

Item receubem de B. Savi massip deus crompadors quant li massip foren despauzat per lo drech que levet de las tavernas :  IIII s. III d.

Item receubem de P. Silbaut per I esmenda de XX s. en qué fo condempnat :  X s.

 

Item receubem de W. de Mongòy per una esmenda :  XX s.

Item receubem de G. de Violeta per una esmenda :  XXX s.

 

Soma :  XVI lb.  II s.  I d.

 

folio 48r    

                (note post. : Quarante huitieme et dernier feuillet  M. H. )

Item receubem de G. Faure per una[23] de IX s. en qué fo condempnat :  II s.

Item receubem de Itier del [Batel] per una esmenda de LX s. en qué fo condempnat :  XL s.

Item receubem de W. Faure de Verdú per una esmenda :  V s.

Item receubem de Joh. de Jaudó per una esmenda de LX s. en qué fo condempnat :  XL s.

Item receubem de W. de La Peryeyra lo Jove e de W. de [Chass..s] per una esmenda de XX s. en qué foren condempnat :  X s.

Item receubem de Bernarda del Boychó molher Aymeric del Boychó de Brageyrac, la quala fo trobada  en avolteri am lo massip de Aymar Bòs sirven del rey, rebatut XX s. que n’aguen li sirven qui los troberen :  XL s. I d.

Item receubem de W. de Gordó per razó de I copde de drap que compret lo quals n’a sobrat de las raubas deus sirvens :  VI s. III d.

Item receubem per razó de I cuschí de balassa e per I linsòl e per una cuberta e per I argaut tot malvat qui eran a G. de La Branda qui fo pendut, e fo vendut al pendart :  III s. VI d.

Item receubem d’En P. Daudenier per una esmenda :  XX s.

Item receubem de P. Chavalier per una esmenda :  XXV s.

Item receubem per un mostó qui fo trobat, lo qual H. Bonís vendet a P. Pansol :  III s.

Item receubem de B. de Rambert per nom de Vialó qui fo condempnat en VI s. per razó del quot, rebatut la tersa part que n’ac Joh. de Manha quar o avia aportat :  IIII s.

Item receubem lo dulhús avan la S. Luc de Hel. de Taurel per nom de Itier Chatuel :  X lb.

 

Soma :  XXIII lb.  I s.  IIII d.

 

folio 47v

Item receubem de P. [del .. effacé] per una esmenda :  XX s.

Item receubem de Itier Chatuel en I compte que nos redet de tot quant que avia levat per razó del subcidi :  IIIC XXXV lb. XVIIII s. III d. mealha.

Item receubem per unas mangas de faure las quals foren a P. Sibòt de St Alari, qui foren vendudas a l’enquan, pagat lo denier de l’encantador :  XII s. X d.

 

Soma :  IIIC XXXVII lb.  XII s.  III mealhas.

 

                   fin du registre

 

<<Retour

 [1]- Hardy traduit : « le geôlier » ...

[2] Hardy lit Brendo ; je pense qu’il s’agit de Broudó ( -n caduc non noté, Brou- note la fermeture de au préton.), dimin. de brau = taureau, surnom patronymique.

[3]- sans doute p. Guirauda

[4]- sans doute mauvaise coupe pour Sendreus (voir index)

[5]- erreur pour Helias de Las Combas, nommé dans la liste des sirvens, # de Helias de Combas, peyrier (CC 54)

- ce m. orth. p. se : que se n’avia a far : qu’il y avait à faire, qu’il fallait faire

[7]- Hardy : A. Seguin

[8]- lecture incertaine...

[9]- Hardy : Crezals

[10] - taché,  je ne vois pas de quel mot il s’agit...

[11]- mauv. coupe p. Sent Alari

[12]- lecture et interprétation incertaines ; cacogr p. Séguinó, nom d’un messager en CC 57 et 58 ?...

[13]- msc aymet p. a Eymet

[14]- lecture incertaine … Est-ce le nom du procureur ?

3- Me Guilhem Jaubert

[16]- lecture incertaine. Quaure ou Quame... ?

[17]- lecture incertaine, je ne vois pas de quel mot il peut s’agir…

[18]-  lecture et interprétation incertaines  : msc lauralha / lamalha ? ...

[19]- Hardy lit lo corn et traduit «l’arc» (?); il s’agit du torn : le treuil à tendre l’engin...

[20] - msc S. tandrieu

[21]- je ne vois pas comment interpréter… V pour 5 > cinquen val ?; ou Enval : Envaux nl ds Gourgues ?...

[22]- effacé, restitution aisée.

[23]- mot oublié : esmenda...