<<Retour

 

Archives Municipales de Périgueux     E dep 5021 –

Registre des Comptes du consulat de Périgueux - Série CC

 

CC 56 : Année 1337   Registre in 4o, 14 feuillets, papier

Frais d’un voyage à Paris entrepris pour les affaires de la ville par Helias de Papassòl

 

folio 1r   note postérieure :  Premier feuillet , M. H    ( suite de feuillets manquants, coin supérieur droit taché, délavé, partiellement effacé

Item adonc debati’òm per davan Mossen Guilhem de Viliers senhor de requestas del hostal … … citacio qui era contra nos enpetrada per lo procurador del rey e de chapitre Sen Fron ……clausa dels atemptat, per ordenamen de nòstre cosselh fezem far a la molher del dich Mossen Guilhem de Viliers una bóstia d’especis que hòm apela posta de ……, e no la vòlc anc prenre, e colet de redre :  ( … effacé…)

Item donem a Nicaza escudier del dich Mossen Guilhem per que nos aüdès e que nos fos favorables en nòstras bezonhas : V s. par.[1]

Item despendem lo dimercres seguen :  IIII s. VIII d. par.

Item lo duguòs seguen despendem :  IIII s. IX d. e ma par.

Item lo divendres seguen :  IIII s. III d. par.

Item lo dissabde seguen :  IIII s. VII d. par.

Item lo dimmenc seguen avan la Sen Valentí despendem :  IIII s. VIII d. par.

Item lo dulús seguen despendem :  IIII s. VI d. e ma par.

Item lo dimmart seguen mingeri[2] am Me Mayó qui·m covidet e tramezi lhi IIII chapós qui coleren :  VIII s. par.

Item despenderen aquel jorn lo rocís e lo massips e yeu a sopar :  III s. II d. par.

Item despendem lo dimercres seguen :  IIII s. III d. par.

Item despendem lo duguòs seguen :  IIII s. e VII d. par.

Item despendem lo divendres seguen :  IIII s. XI ‘X’ d. par.

Item despendem lo dissabde seguen :  IIII s. V d. par.

 

Soma :  LX e III s. e IX d. par.

 

folio 1v

Item lo dimmenc seguen al qual fo la Sen Massiàs despendem :  V s. II d. e ma par.

Item lo dulús seguen despendem :  IIII s. VIII d. par.

Item aquel jorn un messatge qui a nom Possart qui avia aportat letras se·n tornet, e no avia ges argen de qué se·n tornès, sa dizia, e bayliey lhi IIII s. tornés qui valen sò es assaber :  III s II d. e ma par.

Item lo dimart seguen despendem :  IIII s. IX d.

Item aquel meychs jorn, donem a Mossen Girvayza dal Buc secretari clerc del rey, per lo cosselh del deà d’Andelí e de Maystre Mayó, a la fi que nos aüdès a aver la letra del fach de las mezuras del vi, e nos aüdès en nòstres negòcis, una bóstia d’especis de XII lbrs, e colet  :  XXXVI s. par.

Item lo dimercres seguen, aguii un clerc per escrieure VII supplicacios en francés, e despendem, yeu e lo clercs e lo rossís e lo messatges, comtat aquò que n’ac lo clerc :  IX s. III d. par.

Item lo duguòs seguen despendem, yeu e lo rossís e lo messatges :  III s. IX d. par.

Item lo divendres seguen despendem :  IIII s. X d. par.

Item lo dissabde seguen despendem :  IIII s. VI d. par.

Item aquel jorn comprii sabatós a mon pè, e coleren :  II s. par.

Item lo dimmenc seguen après la festa de Sen Maciàs, despendem, comptat lo ferrar del rocí qui fo ferrat de III pès :  VI s. e V d. par.

Item despendem lo dulús seguen :  III s. VI d. e ma par.

Item despendem lo dimart seguen qui fo lo Dimart Gras :  VI s. III d. par.

Item donem aquel meychs jorn a Me Guilhem de La Garriga I chabrit per que nos aüdès al fach del procurador e en tot autres, e colet :  V s. III d. par.

Item despendem lo dimercres seguen qui fo lo premiers jorns de Caresme, ses lo rocí, quar aquel jorn lo vendi a Mossen G. de Martel :  II s. VIII d.

Item despendem lo duguòs seguen, yo e lo macips :  III s. par.

Item coleren li sabató del macip d’adobar :  XIII d. par. 

Item despendem lo divendres seguen, yo e lo macips :  II s. VIII d. e ma par.

 

Soma :  C e X s. e I d.

 

folio 2r

Item despendem lo dissabde seguen :  II s. VI d. par.

Item donem aquel jorn, del cosselh de Me Mayó, a Maystre Enric Martí, notari e clerc secretari del rey, per que nos passès nòstras supplicacios e nos volgués endressar en nòstres negòcis, una bóstia d’especis, la qual vòlc a penas penre, ara fo donada al nom de Me Mayó, e colet :  XXVIII s. e VI d. par.

Item lo dicmenc seguen al qual chanta òm [Nominat] me, segeri lo rey a la Val Nòstra Dòmna e d’aquí enfòra aquí ont anava, per enpetrar la letra del fach de las monedas e d’autras, e per contradire a nòstres aversaris qui eran devès lo rey, e meneri un rocí que tenguii III jorns, e colava de logier lo jorn II s. par., soma :  XIIII s. par.

Item despendem aquel meychs jorn, yo, lo macips e lo rocís :  V s. I d. par.

Item despendem lo dulús seguen, yo, lo messatges e lo rocis, comptat XX d. que colet escriptura de letras en francés :  VI s. […] par.

Item despendem lo dimart seguen, am lo rocí :  IIII s. IX d. par.

Item lo dimercres seguen covidii lo clerc de Mossen Girvayza del Buc, clerc secretari del rey, e despendem am lo rocí :  VI s. VIII d. par.

Item despendem lo duguòs seguen, am lo rocí :  IIII s. VI d. par.

Item despendem lo divendres seguen :  IIII s. e IIII d. par.

Item lo dissabde seguen ne tramezí lo rocí a París, quar colava tan, e despendem, yo e lo rocís e lo messatges aquel jorn :  IIII s. II d. par.  ‘ E yo remazí a pè a Pontoyza.

Item lo dicmenc seguen al qual chanta òm Reminiscere, despendem, yo e lo messatges :  III s. e IIII d. par.

Item lo dulús seguen despendem :  II s. e II d. par.

Item lo dimart seguen venguem a París tot a pè, e aquel jorn venc lor menes macips qui a nom Chastanet am letras clausas, e despendem :  III s. e I d. par.

Item lo dimercres seguen dependem am los II macips :  III s. e VI d. par.

Item lo duguòs seguen se n’anet Chastanet, e despendem, yo e lo macips qui era am mi :  II s. e VIII d. par.

Item lo divendres seguen :  II s. e II d. par.

 

Soma :  IIII ll. e XVII s. e X d.  par.

 

folio 2v

Item despendem lo dissabde seguen :  II s. III d. e ma par.

Item aquel jorn comprii chaussas a mos uòps, e coleren : V s. par.

Item sabatós a mon pè, e coleren :  XXII d. par.

Item lo dicmenc seguen que chanta hòm[3] Oculi mei :  III s. e IIII d. par.

Item lo dulús seguen :  II s. e X d. par.

Item comprii a Berna(t) de L’Escharmen mon macip, que tròp era pelhós, una cotardia e un chapeyró, e colet : VII s. e IIII d. par.

e mermarem lhi aytan de son salari.

Item lo dimart seguen lo jorn de la Sancta Maria Chasta :  III s. IIII d. par.

Item lo dimercres seguen :  II s. XI d. par.

Item aquel meychs jorn tramezí a Pereguers Bernat del Escharmen am letras clauzas, e baylhí per sos despens :  VIII s. par.

Item despendii lo duguòs seguen ab un macip qui·m servia :  II s. III d. e ma par.

Item lo dimercres[4] seguen :  II s. IIII d. par.

Item lo dissabde seguen venc Me P. d’Alvera, e portet ne letras clausas e II procuracios, e covidii lo e despendem :  IIII s. e II d. par.

Item lo dicmenc segen que chanta òm Letare Jherusalem :  II s. XI d. par.

Item lo dulús seguen :  II s. I d. par.

Item lo dimart seguen anii ves lo rey al Puey Sancta Moyschansa, e menii lo rocí de Me P. d’Alvera e lo macip, e enpetrii una letra que totas nòstras chausas e del procurador del rey e del chapitre Sen Fron conjunctamen o devisamen  fossan remessas en parlamen, e una autra contra lo procurador  que totas vexacios cessan[5], e despendii aquel jorn :  V s. IIII d. par.

Item presentii al coffesador del rey una letra de pregària del maystre del òrde deus Prezicadors, e per que nos aüdès a passar nòstras letras e supplicacios donii lhi una bóstia d’especis que portava per donar aquí ont me semblaria, e colet :  XVIII s. par.

Item lo dimercres seguen despendem, am lo rocí e am lo messatge :  V s. e II d. par.

 

Soma :  LXXIX s. e II d.

 

folio 3r

Item despendem lo duguòs seguen, am lo rocí e am lo macip :  IIII s. VIII d. par.

Item lo divendres seguen :  III s. XI d. par.

Item lo dissabde seguen :  III s. VIII d. par.

Item lo dimmenc seguen que chanta òm Judica me, venguem devès lo rey a París, e despendem am lo rocí e am lo macip, e am Me P. d’Alvera que covidii a sopar :  VI s. III d. par.

Item lo dulús seguen tramezí a Pereguers Robbert del Payòt, messatge del dich Maystre, cochadamen am letras clausas contenens que hòm tramezés cochadamen los procès, e baylii lhi per far sos despens :  VIII s. par.

Item pagii a Me P. d’Alvera, per una escona que lo dich macips enportet :  II s. III d. par.

Item despendem aquel meychs jorn :  II s. I d. par.

Item lo dimart seguen :  XXII d. par.

Item lo dimercres seguen :  XXIII d. par.

Item lo duguòs seguen covidii Me P. Audó qui era vengut a París, e despendem :  VIII s. VII d. par.

Item lo divendres seguen :  II s. e II d. par.

Item lo dissabde seguen :  XXIII d. par.

Item lo dicmenc seguen lo jorn del Rampalm :  II s. e X d. par.

Item lo dulús seguen vos tramezí un macip de Mossen G. de Chassanhòl am letras clausas cochadamen, que nòstres cosselhs doptava sobre la [s..a][6] quar era donada penden la premieyra apellacio, e baylii lhi per sos despens :  VIII s. par.

Item lo dulús maychs despendem :  XIX d. par.

Item, aquel meychs dulús, Me W. de La Garriga avia fach covit de tot ple de grans senhors, e quar el nos avia aüdat e acosselhat en tot nòstres fachs, e especialmen en aquel del procurador, e per que o fezés d’aquí en avan, donem lhi I lut e I anguila e colet tot :  XI s. de par.

Item lo dimart seguen despendem :  XXI d. par.

 

Soma :  LXXII s. e  VIII d.

 

folio 3v

Item lo dimercres seguen despendem :  XXII d. par.

Item lo duguòs seguen qui fo lo duguòs de la Sena, venc Me W. Rambert jutges del consolat, am II macips e am I rocí, e despendem :  IIII s. II d. par.

Item despendem lo divendres seguen :  VI s. II d. par.

Item despendem lo dissabde seguen, am los macips e am lo rocí :  VII s. IIII d. par.

Item aquel meychs jorn donem a Me Mayó Au Coste I chabrit e VI chaps de polalha jove, e colet tot :  X s. e VI d. par.

Item lo jorn de Pasques covidem Me P. d’Alvera e covidem despendem, am lo rocí e am los macips :  VIII s. e XI d. par.

Item lo dulús seguen despendem :  VI s. III d. par.

Item aquel meychs jorn despendii baylii a Me W.,[7] a comptar juscas  III s. par.

Item lo dimart seguen se n’anet us deus messatges qui eran vengut am Me Guilhem Jaubert, e tornet ne lo rocí que avia amenat, e baylem lhi per sos despens e del rocí :  XVIII s. par.

Item nos despendem aquel meychs jorn am lo macip :  V s. I d. par.

Item lo dimercres seguen despendem :  IIII s. V d. par.

Item aquel meychs jorn Guilhem de Gransó, procuradres del rey, fo citat davan Mossen Mató per respondre a tot aquò que·lh volri’òm demandar d’uffici o autramen, e fo arrestat a París que no·l pasès, a pena de còrs e de bes e de C marcs d’argen ‘d’aur’ e de tot quant poyria mesfar al rey, e li sirven qui o feyren en suffriren gran trabalh quar no·l podian trobar ; n’aguen :  XII s. de par.

Item lo duguòs seguen despendem :  IIII s. II d. e ma par.

Item aquel jorn comprem VI pels de pargamí a copiar alcús articgles contra lo procurador, e coleren :  III s. par.

Item pagem a Me Mayó Al Costat per sa pensio :  X ll. par.

Item pagem a Johan deus Mas per sa pensio :  X ll. par.

Item despendem lo divendres seguen :  IIII s. II d. par.

 

Soma :  XXV ll.  e  I d. e ma

 

folio 4r

Item despendem lo dissabde seguen :  IIII s. par.

Item aquel jorn pagem a l’òpte de XIIII semmanas menhs II jorns d’ostal e de liech e d’orzilha, a II s. per senmana, soma :  XXVIII s. par.

Item aquel jorn tramezem Robbert de Sancta Trea, nòstre procurador, a Sen Clòus ont era lo chanselhiers, per gardar l’audiensa e per cobrar nòstras letras, e cobret ne una qu’òm nos reda los papiers, e baylem lhi, tant per sos despens quant per son salari de V jorns qu’estet :  X s. par. 

Item lo dicmenc seguen après la festa de Pasques :  IIII s. V d. par.

Item lo dulús seguen :  IIII s. VII d. par.

Item aqueu dulús comprem VI peus de pargamí, e coleren :  II s. par.

Item aqueu jorn aguem affar davan Mossen Mató del fach del procurador, e après mingar Maystre Adam Mazelier e Me Jauffre Malitòrna, clerc del rey, e Me W. de La Garriga e II escudiers de Mossen Mató beguen am nos a la Tribala[8], e colet aquel beures :  V s. I d. par.

Item lo dimart seguen despendem :  IIII s. e III d. par.

Item lo dimercres seguen despendem :  IIII s. ma par.

Item lo duguòs seguen covidem Mossen G. de Chassanhòl, qui nos avia prestat son rocí a anar ves lo rey, e Me P. d’Alvera, e despendem :  VII s. e VIII d. par.

Item lo divendres seguen despendem :  III s. e XI d. par.

Item lo dissabde seguen :  IIII s. II d. par.

Item aquel jorn comprem II parelhs de chaussas e II parelhs de sabatós al jutge (e) a mi, e colet tot :  XI s. e IIII d. par.

Item lo dicmenc seguen après la festa de Sen Felip e de Sen Jacme despendem : V s. e I d. par.

Item aquel jorn despendem a maygó Maystre Jauffre Malitòrna, notari de Mossen Mató, qui recebrà los testimònis contra lo procurador del rey, e covidem a beure nòstres avocat e procuradors e los testimònis :  VI s. par.

 

Soma :  C e IIII s. e VII d. e ma

 

folio 4v

Item lo dulús seguen, yo Helias de Papassòl aniey ves lo rey a Gizòrs, e meniey am mi Me W. de La Garriga per parlar am lo rey e per contradire a las falsas letras paraulas que lo trachor W. de Gransó avia donat a entendre aus maystres de l’ostal del rey contra la vila e contra alcús singulars, e per enpachar luy sobre ayssò que avia dich que la vila de Pereguers devia èsser confiscada al rey per tròp de cas losquals dizia falsamen que avia comés, e maychs dizia que tuch li abitan de la dicha vila eran fals e trachor al rey e que la màyer partida deus habitans devian èsser pendut e lor be confiscat al rey ; las quals chauzas no auzet anc dire en presensa de nos, ans lo tenc hòm per mensongier, e adonc fo ordenat que el respozés aus articgles nòstres baylat contra luy ; e en ayssò fazen estem III jors, e despendem am dos rocís e am dos macips :  XXXVIII s. par.

Item Mossen G. de Chassanhòl nos prestet lo son rocí adon e d’autras vet, e donem lhi en anada :  IIII s. par.

Item en aqueus III jorns Me W. Jaubert despendet a París am lo macip, sò es assaber lo dulús e·l dimart e lo dimercres seguen :  VIII s. e X d. par.

Item lo duguòs seguen despendem :  IIII s. II d. par.

Item lo divendres seguen covidem Me P. d’Alvera, e despendem :  V s. II d. par.

Item lo dissabde seguen despendem :  IIII s. ma par.

Item Esteve de Senlis, sirvens del Chastelet, ajornet en diversas vet XXV testimònis davan Me Jauffre Mal(i)tòrna per portar testimòni contra W. de Gransó e per far enformacio contra luy sobre los articgles baylat, e ac ne :  X s. par.

Item lo dicmenc seguen après la Sen Nicholau de may, despendem :  III s. e XI d. par.

Item lo dulús seguen :  IIII s. VII d. par.

Itemlo dimart seguen :  IIII s.

Item aquel jorn Thomàs de Chaquas, uchiers de parlament, e Johan deus Mas soperen am nos, e colet, que nos aviam sopat mas pluvia tant que remazen se per la pluòya, :  V s. IX d. par.

Item lo dimercres seguen despendem :  IIII s. II d. par.

Item lo duguòs seguen despendem :  V s. par.

 

Soma :  C e II s. VII d. e ma

 

folio 5r

Item Audinet, sirven de Chastelet, ajornet XII testimònis per portar testimòni contra W. de Gransó, e ac ne :  IIII s. par.

Item Richart, clerc de Me Jauffre de Malitòrna, escrieus la enformacio qui fo facha contra lo dich W., e ac ne per son trabalh :  XX s. par.

Item comprem sabatós a B. del Escharmen nòstre macip, e coleren sò es assaber :  II s. VI d. par.

Item comprem sabatós a mi Helias de Papassòl, e coleren :  XX d. par.

Item baylhí a Me W. Jaubert, per far estraordinaris, quar demandet m’o e·m dichs que mestier lhi fazian : VI s. par.

Item Mossen Hugó La Serra nos mostret una gran quantitat d’articgles fachs contra la vila, e juret nos sobre Senhs Evangelis qu’el nos los nos baylaria si·lh prestavam X ll. de parizés, e que nulh temps no eran estat transcrieut e que aquò era l’original ; e juret maychs que si o faziam el nos aüdaria tant com poyria e nos diria tot quant sabria de l’autre partida ; e nos aguem ne cosselh am Me Mayó e am Me W. de La Garriga, e de lor cosselh yeu Helias de Papassòl aney me·n secretamen a maygó soa, e aquí li dich articgle foren arst ; e ayssò fach, per lo cosselh desús dich, ac de nos en manieyra de prest, e juret a nos redre, VI deniers de l’escut qui valen :  IIII ll. e VI s. par.

Item lo divendres seguen despendem :  IIII s. VI d. par.

Item comprem VI peus de pargamí, e coleren :  II s. par.

Item comprem una ma de papier e colet :  XIIII d. par.

Item lo dissabde seguen despendem :  IIII s. IIII d. par.

Item après mingar covidem II escudiers de Mossen Mató e Me Adam e Me W. de la Garriga, e despendem :  IIII s. IX d. par.

Item lo dicmenc seguen avan la Senta Quiteria, despendem am B. Malsaffana qui venc aquel jorn de mattí :  V s. II d. e ma par.

 

Soma :  VII ll.  XII s.  III ma

 

folio 5v

Item aquel jorn donem a Mossen Mató II flacós de vi, e coleren :  III s. VI d. par.

Item lo dulús seguen despendem am los dos macips :  V s. III d. par.

Item lo dimart seguen despendem :  IIII s. par.

Item lo dimercres seguen covidem Me P. d’Alvera, e despendem :  VI s. par.

Item lo duguòs seguen despendem :  IIII s. IX d. par.

Item lo divendres  seguen despendem :  IIII s. V d. e ma

Item lo dissabde seguen despendem :  III s. XI d. par.

Item lo dicmenc seguen avan las Roazós despendem :  V s. III d. par.

Item lo dulús seguen :  IIII s. II d. par.

Item lo dimart seguen :  IIII s. V d. par.

Item lo dimercres seguen venc W. de Seguí a París am son rocí e am son macip e de e despendem :  VIII s. e VII d. par.

Item el avia despendut am lo macip e am las sabatas del macip al venir, e son en mon compte :  XLIIII s. par.

Item donem a I filh de Me Jauffre Malitòrna, commissari en la causa de W. de Gransó, per que nos aüdès en nòstra bezonha e nos revelès alcunas chausas d’ayssò que fari’òm en absensa de nos :  V s. par.

Item lo duguòs seguen qui fo lo jorn de las Roazós, despendem tuch essemps, am lo rocí e am Me P. d’Alvera que covidem :  X s. V d. par.

Item donem a Mossen W. de Viliers II flacós de vi de Sen Porsà de VI pintas, e coleren :  V s.

Item donem a Me Jauffre Malitòrna, commissari al fach de W. de Gransó, fo donat per  Mossen Mató, IIII auchs gras, e coleren :  VII s. par.

Item lo divendres  seguen despendem, am lo rocí e am lo macip :  XII s. V d. par.

Item aquel meychs jorn Me W. Jaubert fet ordenar a Me R. Duran una citacio en la causa de la appellacio de Me Jaque Legras e de Me Esteve Mercier, e paget ne per ordenar I reyal d’aur qui val :  XIII s. IIII d. par.

 

Soma :  VII ll. e VI s. e V d. e ma

 

folio 6r

Item dissabde seguen despendem :  IX s. par.

Item aquel meychs jorn fezem ajornar II vet Me W. de Gransó procurador del rey e Mossen P. Laynia per lo chapitre davan los maystres de requestas, per aportar totas letras que avian enpetrat contra nos e per donar nos copia, e ac ne lo sirvens :  II s. par.

Item lo rocís de W. de Seguí ac mal al pè drech prumier, e lo maneschalc qui lo garit ac ne :  III s. VI d. par.

Item lo dicmenc seguen avans la Pantacòsta despendem :  VIII s. X d. par.

Item lo dulús seguen despendem :  VIII s. VII d. par.

Item lo dimart seguen :  IX s. II d. par.

Item aquel jorn fezem autra vet citar lo dich W. de Gransó per aportar las letras que avia maychs enpetradas contra nos, e ac ne lo sirvens :  XII d. par.

Item lo dimercres seguen despendem :  VIII s. IX d. e ma

Item comprem VI pels de pargamí, e coleren :  III s.

Item lo duguòs seguen despendem :  VIII s. e III d.

Item aquel jorn donem a tot los maystres de requestas del palays e aus notaris e aus portiers, a chascú una garlanda de ròzas, e coleren :  II s. e VI d. par.

Item coleren us sabatós a Me W. Jaubert :  XVIII d. par.

Item lo divendres seguen covidem los portiers del parlamen a mingar am nos, e despendem :  XII s. par.

Item lo dissabde seguen despendem :  VII s. par.

Item pagem a Me Johan Dupon’mon’ per son salari, avoquat nòstre, :  VIII ll. par.

Item a Mossen Simó d’Arenvila avoquat nòstre per son salari :  VIII ll. par.

Item a Me P. de Laforest avoquat nòstre VIII d. d’aur de l’escut qui valen :  VI ll. VI s. par. VIII s. par.

 

Soma :  XXVI ll.  XIII s.  e II d. e ma

 

folio 6v

Item a Me G. de Montagut, avoquat nòstre en la causa del Comte, pagem del cosselh de Me Mayó :  IIII ll. par.

Item a Me Hugó de Fabreffòrt :  IIII ll. par.

Item prestem a Me Adam Mazelier XV reyals d’aur qui valen, al fòrs de XIII s. e IIII d. de par. la pessa :  X ll. par.

Item pagem a Me W. de La Garriga, per lo gran trabalh que avia agut per nos, e per sa gran diligensa que avia mes en nòstres negòcis, VI deniers de l’escut, comptatz I denier de l’escut que·m fet baylar a Me Gautier de Mauriac, de Montalbà, qui valen sò es assaber :  IIII ll. XVI s. par.

Item lo dicmenc seguen lo jorn de la Panthecòsta, covidii Me P. d’Alvera, e despendem am lo rocí e am los macips :  X s. VI d. par.

Item aquel jorn baylii a Me W. Jaubert per estrordinaris :  XII d. par.

Item comprem una ma de papier, e colet :  XII d. par.

Item despendem lo dulús seguen :  IX s. VIII d. par.

Item comprem VI pels de pargamí, e coleren :  III s. par.

Item lo dimart seguen yeu Helias de Papassòl e Me W. de La Garriga anem al bòy[9] de Vincenas e estem lay tot lo jorn, e de ser Me W. sopet am nos, e despendem am los rocís e am tot :  X s. par.

Item lo dimercres seguen W. de Seguí e W. La Garriga aneren al bòys de Vincenas quar yeu Helias de Papassòl avia mal aus uòlh, e despendem entre tot aquel jorn :  XI s. e VII d. par.

Item despendem lo duguòs seguen :  IX s. e X d. par.

Item lo divendres seguen :  IX s. IIII d. par.

Item Me Johan de L’Espina ordenet una citacio d’una appellacio, e ac ne per ordenar sò es assaber :  III s. IIII d. par.

 

Soma :  XXVI ll.  V s.  III d.

 

folio 7r

Item lo dissabde seguen fezem entegra collacio de totas nòstras causas, e donem a nòstres avoquat e a nòstres procuradors a chascú garlanda de ròzas, e coleren :  XII d. par.

Item dspendem aquel jorn :  IX s. e VI d.

Item aquel jorn yo aguí sabatós a mon pè, e coleren :  XVIII d. par.

Item lo dicmenc seguen lo jorn de la Trinitat, nos mudem a l’ostal del Papaguay en la rua de L’Arpa, e Me P. d’Alvera e Thomàs de Chaquas mangeren am nos, e despendem aquel jorn :  IX s. I d. par.

Item lo dulús seguen despendem :  IX s. e X d. par.

Item lo dimart seguen despendem :  X s. III d. par.

Item aquel jorn comprem VI pels de pargamí, e coleren :  II s. VI d. par.

Item lo dimercres seguen venguen al Landit li borzés de Pereguers, e de mattí mingeren am nos N’Itiers Chatueu e Mossen Arnaut de La Perga procurayres de l’evesque, e soperen tuch essemps sò es assaber Johan de Chaumon, Esteve del Pleyschat, N’Itiers Chatueus, B. de Vinharier e lo dich Mossen Arnaut, e despendem aquel jorn :  XIII s. V d. par.

Item coleren d’adobar li sabató de B. de L’Escharmen :  XII d. par.

Item lo duguòs seguen li dich merchadier e W. de Giraudó venguen beure am nos de mattí, e despendem aquel jorn entre tot :  VII s. II d. par.

Item donem aquel jorn del vi a Me Mayó Au Cote[10], e colet :  IIII s. par.

Item lo divendres seguen despendem :  IX s. III d. par.

Item lo dissabde seguen W. de Giraudó e sa molher e sos clercs e III messatges mingeren am nos, e despendem aquel jorn entre tot :  XI s. V d. par.

 

Soma :   IIII ll.  VIII s.  XI d.

 

folio 7v

Item lo dicmenc seguen avan la Sen Johan Babtista, despendem :  IX s. par.

Item lo dulús seguen, la vespra de la dicha festa, despendem :  VII s. VI d. par.

Item lo dimart seguen, lo jorn de Sen Johan :  X s. III d. par.

Item Me  W. Jaubert ac us sabatós, e coleren :  XX d. par.

Item III clerc escrieusen III vet los articgles perpausat contra nos en parlamen per lo procurador del rey e del chapitre Sen Fron, e las nòstras respòstas, tot en francés, e aguen ne :  VIII s. e VI d. par.

Item lo dimercres seguen despendem :  IX s. IIII d. par.

Item lo clercs de Me Guilem qui es us deus notaris de parlamen nos redet la copia de las letras que lo procurayres del rey e lo chapitres avian enpetrat contra nos, e ac ne XII melhas gròssas qui valen :  VIII s. par.

Item lo clercs de Me Johan Durant nòstre avoquat escrieus nòstras deffessas e la respòsta del libel contra nos donat, e ac ne :  VIII s. par.

Item enpetrem una letra contrària a las letras qui eran enpetradas contra nos, e fo comandada a Me Enric Martí, e per tal que la nos redés leu, quar tornariam en parlamen, sobre ayssò donem lhi VI chapós, e coleren :  XII s. par.

Item quant enpetrem la dicha letra devès lo rey, donem a un uchier del rey, per que nos donès intrament lay ont eran li maystre del rey :  IIII s. par.

Item yo e W. de Seguí aviam menat tròp de vet los rocís de Mossen Itier de Sauzet al Bòys, e tramezem lhi en sivada :  II s. par.

Item lo duguòs seguen despendem :  X s. par.

Item aquel jorn, comprem una ma de papier, e colet :  XII d. par.

 

Soma :  IIII ll.  XI s.  III d.

 

folio 8r

Item us clercs escrieus tot los articgles ordenat contra W. de Gransó e [a n’i][11] X brassadas, e a escriot quatre vet las manerias de tot lo procès e [a n’i] VIII brassadas, e ac de tot per son trabalh :  XX s. par.

Item coleren us sabatós al pè de W. de Seguí :  XVIII d. par.

Item lo divendres seguen despendem :  X s. III d. par.

Item fezem far un vidimus sot lo sayel de Chastelet d’una letra qu’enpetrem al contrari de las letras que nòstra partida contrària avia enpetrat contra nos, e enquera no y era selada mas senhada, e per paor que no la aguessam de bona hora en parlamen a plageyar, fezem far lo vidimus e saylar, e colet :  II s. VI d. par.

Item colet de seylar la dicha letra que nos aviam enpetrada :  VI s. par.

Item las respòstas del libel e nòstras deffessas foren trancrieutas III vet, e chaulen[12] XX fulhs de papier, e coleren de transcrieure :  XII s. par.

Item tramezem al Bòys de Vincenas Me P. d’Alvera per cobrar dal chanselier una letra que nos era necessària, e despendet :  XII d. par.

Item fezem enpetrar, del cosselh de nòstres avoquat e de Me Mayó, una letra d’estat que totas nòstras chauzas fossan en estat en la forma autreyada per lo rey, e Me Johan de L’Espina qui la enpetret ac ne :  XL s. par.

Item costet lo seyeus :  VI s. par.

Item Me P. Fòrt nos reffet II vet una letra contenen que la causa de la appellacio facha de Me Jaque Legras e de Me Esteve Mercier fos remessa en parlamen, e perdet se a la audiensa, e per que nos la refezés donem lhi III chapós qui coleren :  V s. par.

Item colet lo seyels de la dicha letra :  VI s. par.

Item lo dissabde seguen despendem :  IX s. e IX d. par.

 

Soma :  VI ll.

 

folio 8v

Item lo dicmenc seguen, lo jorn de Sen P. de e de Sen Paul, covidem Me P. d’Alvera, qui totjorn trabalhava per nos, e despendem :  X s. par.

Item donem aquel jorn, del cosselh de Me Mayó, a Me Johan Dumont nòstre avoquat, qui avia ordenat nòstras deffessas e las respòstas del libel e meravilhosamen s’era portat en nòstras causas, IIII chapós e IIII auchós, e coleren :  XVI s. par.

Item lo dulús seguen despendem am Me P. d’Alvera :  X s. par.

Item aquel jorn yo Helias comprii chamiza e bragas, coleren :  III s. par.

Item lo dimart seguen despendem :  VII s. VIII d. par.

Item comprem VI peus de pargamí, e coleren :  III s. par.

Item aquel jorn donem a Nicholau, huchier mayor de parlamen, per aver favor de luy d’eyssò que aviam affar en parlamen :  V s. par.

Item lo dissabde seguen despendem :  X s. V d. par.

Item aquel jorn fezem escrieure e ordenar en francés las deffessas contra lo Compte per la vila e per las singulars personas, e colet :  VIII s. par.

Item lo dicmenc après la Sen P. e la Sen Paul, fezem collacio deus procès am nòstra partida adversa, sò es assaber am Mossen W. Tardio e am Mossen P. de Leynia a maygó Me P. d’Angest, e Raulet lo clerc del dich Me P., e ac ne : XVI s. par., e de l’autra partida aytretan.

Item despendem aquel jorn, am lo dich Raulet qui minget am nos, :  XII s. IIII d. par.

Item lo dulús seguen despendem :  X s. II d. par.

Item lo dimart seguen despendem :  XI s. IIII d. e ma par.

 

Soma :  VII ll.  VI s.  VI d.  e ma.

 

folio 9r

Item lo dimercres seguen despendem :  X s. III d. e ma par.

Item aquel jorn comprem XII chapós, los quals voliam dar, per lo cosselh de Me Mayó, a Me P. d’Angest qui te los registres de parlamen, e no los vòlc anc penre, e redem los a aquel de cuy los avi’òm comprat, e per que los volgués penre donem lhi per amor d’aquò :  II s. VI d. par.

Item lo duguòs seguen despendem :  IX s. VII d. par.

Item donem a Me P. de Laforest nòstre avoquat, del cosselh de Me Mayó, quar avia ordenat nòstras opposicios contra la requesta e contra los articgles que la partida adversa avia baylat contra nos, XII chapós gras, e coleren :  XX s. par.

Item coleren li sabató de B. de L’Escharmen d’adobar :  XII d ; par.

Item lo divendres seguen despendem :  X s. II d. par.

Item lo dissabde seguen despendem :  VIII s. e VII d. par.

Item lo dicmenc avan la Sancta Margarita, yo Helias de Papassòl anii ves lo rey a Betauzel e seguii lo IIII jorns, e despendii aqueus IIII jorns, am lo rocí e am lo messatge, e lo rocí era de Mossen Itier de Sauzet quar aquel de W. de Seguí era malaptes :  XXI s. II d. par.

Item Me W. Jaubert e W. de Seguí despenderen aqueus IIII jorns am lo rocí e am lo messatge :  XXVII s. par.

Item manhtas vet aviam manlevat lo rocí de Mossen Itier de Sauzet en seguen lo rey, quar lo rocí de W. de Seguí era malaptes, e donem lhi, tant en ferrar quant en sivada en tres vet :  VI s. par.

Item lo duguòs seguen despendem tuch essemps, am B. Malsafana qui era vengut lo jorn avan,  :  XI s. par.

Item lo divendres seguen despendem :  XII s. I d. par.

Item aquel jorn comprem VI pels de pargamí, e coleren :  II s. VI d. par.

 

Soma :  VII ll.  e XXI d.  XVII d.  e ma.

 

folio 9v

Item lo dissabde seguen coleren III parelhs de sabatós a tot tres :  V s. VIII d. par.

Item aquel jorn comprem I rocí, e colet am la cela :  VIII ll. e VII s. par.

Item aquel jorn Mossen Itier de Sauzet se disnet am nos, quar soven nos avia fach cortezia de son rocí, e despendem :  XIII s. IIII d. par.

Item lo dicmenc seguen avan la Magdalena, yo e W. de Seguí anem al rey a Pontoyza, e despendem am los II rocís e am los macips :  XI s. II d. e ma.

Item Ay. de Bòyt avia copiat los articgles de W. de Gransó, e donem lhi am qué se·n tornés :  VIII s. par.

Item lo dulús seguen despendem :  X s. VI d. par.

Item aquel meychs dulús presentem al Rey Nòstre Senhor en sa persona las letras de la communa de Caort e de l’evesque de Pereguers e de la vila de Pereguers, lo quals las receup benignamen e graciosamen, e despendem aquel jorn, am Me W. de La Garriga qui era lay, a cuy fezem los despens, :  XIII s. III d. par.

Item aquel meychs jorn donem a Johan Teulier, uchier de la chambra del rey, qui nos ac donat intramen en la chambra del rey, e nos promés que totas vet que y volriam intrar nos i intrariam, e que nos aüdaria tant quant poyria en nòstras bezonhas :  XX s. par.

Item despendem lo dimart seguen am lo dich Me W. de La Garriga, e am los rocís e am los macips, :  XV s. par.

Item lo dimercres seguen despendem, ses lo dich Me W. de La Garriga :  XI s. III d. par.

Item lo duguòs seguen despendem :  IX s. X d. par.

Item lo divendres seguen despendem :  X s. e II d. par.

Item lo dissabde seguen despendem :  XI s. e I d. par.

Item lo dicmenc seguen après la Magdalena, despendem, yo e lo dich W., am los rocís e am los macips :  X s. e V d. par.

 

Soma :  XV ll.  XVI s.  IX d. ‘VIII d.’  e ma.

 

folio 10r

Item lo dulús seguen gran mattí, W. de Seguí anet a París ves Me W. Jaubert qui avia estat tot sols a París, e avia despendut am son macip en aqueus VIII jorns :  XXI s. IX d. par.

Item lo dich dulús yo era a Poychí devès lo rey per auvir la respòsta que nos devia far de las letras, e despendii am lo rocí e am lo macip :  V s. IIII d. par.

Item aquel meychs dulús Me W. Jaubert e W. de Seguí qui eran a París despendem am lo rocí e am II macips :  VIII s. I d. par.

Item, per lo cosselh de Me Mayó, aviam comprat XII chapós de grayscha per donar a Me P. d’Angest, e lo dich Me P. refudet los, e coleren de redre :  IIII s. par.

Item aquel meychs dulús Me W. Jaubert ischit de París per anar a Pereguers après mingar, e portet ne[13] am si VII deniers de l’escut e VIII s. de parizés, rebatut II deniers de l’escut que tramés pueychas, soma val : VI lieuras parizés., rebatut los II deniers de l’escut, que IX n’avia portat.

Item lo dimart seguen despendem, W. de Seguí e yo, am II rocís e am II macips, a Pontoyza ont eram vès lo rey, :  XI s. e VII d. par.

Item lo dimercres seguen despendem aquí meychs :  IX s. e XI d. par.

Item lo duguòs seguen de mattí, fo ordenat per los maystres de l’Espital del Rey, d’esprès comandamen del rey, que W. de Gransó fos citat davan lo rey al divendres seguen personalmen per respondre aus articgles, e la dicha cort donet nos lo dich Johan Teulier uchier del rey per citar lo dich de Gransó, lo quals uchiers anet am nos a París e citet lo a son ostal III vet, que rebonia se e fazia donar entendre que anat se n’era en Peregòrt, la quals chauza era mensongiera ayschí com aparet per enformacio ; e despendem aquel jorn tuch III am los rocís e am los macips :  XIIII s. e IX d. par.

Item lo dichs uchiers n’ac per son salari :  XVI s. par.

Item lo divendres seguen despendem, am II rocís e am II macips, :  X s. e I d. par.

 

Soma :  XI ll.  e XIII d.

 

folio 10v  

Item lo dissabde seguen despendem :  IX s. X d. par.

Item lo dicmenc seguen, lo jorn de la Sen Chistefe d’aust, despendem a Pontoyza am los rocís e am los macips :  X s. II d. par.

Item lo dulús seguen despendem aquí meychs :  XI s. par.

Item lo dimart seguen nos ne anem a París, quar lo rey se n’anet ves Compienha, e no·l podiam ges segre al pè per la gran gens qui·l seguian, e despendem aquel jorn :  X s. VII d. par.

Item aquel jorn redem a I cossol de Carcassona lo rocí que yo avia menat, que nos avia prestat VIII jorns, e donem al messatge per sivada e per feratge :  III s. par.

Item lo dimercres seguen despendem am lo rocí e am los macips :  VIII s. IX d. par.

Item lo duguòs seguen despendem, am lo clerc de Me Maió que covidem, sò es assaber :  VIII s. par.

Item aquel jorn fezem far, per portar am nos a Compienha e per donar a Moss Fern. de Pinquinhí, maystre de l’ostal del rey e mot poderós hòme, V ll. de citró e V ll. de sucre en tauló cirat, e colet la lieura del citró IIII s. par., e la lieura del sucre III s. par. ; soma coleren las X ll. :  XXXV s. par.

Item comprem aquel jorn sabatós a B. de L’Escharmen, e coleren :  I s. IIII d. par.

Item W. de Seguí e yo aguem sabatós e coleren :  III s. IIII d. par.

Item donem a Thomàs de Chaquas, per si e per los autres euchiers de parlamen, quar re no lor aviam donat davan, sinó a Nicholau qui sona las causas :  XII s. par.

Item coleren li sabató de Johan de Narbona d’adobar, que l’endemà se·n devia anar a Pereguers am letras clausas e ubertas :  XIII d. par.

Item baylem al dich Johan de Narbona per sos despens far al chamí :  VIII s. par.

 

Soma :  VI ll.  III s.  e  I d.

 

folio 11r

Item Nicholaus Lo Bidaut nos avia prestat IIII marcs e demiey e V esterlís d’argen obrat en tassas e en gobelet, quar mestier aviam d’argen, e vendem o a I champnhador per lo pret de XII ll. par., am condicio que dins XV jorns nos o redés am III s. de ganh per marc ; e enayschí gasnhet am nos lo dichs champnhadors sò es assaber :  XIII s. X d. par.

Item donet hòm al dich Nicholau, quar nos avia prestat las dichas tassas e los gobelet a far nòstra volumptat, I denier de l’escut, val :  XVI s. par.

Item lo divendres seguen anem al rey a Compienha, e mený am nos Me W. de La Garriga, e logem lo rocí, I rocí a mos uòps, e despendem aquel jorn am III rocís e am III macips, ses lo logier del rocí :  XIII s. III d. par.

Item lo dissabde seguen covidem II clercs e I escudier de Mossen Fern. de Pinquenhí, maystre de l’ostal del rey, e despendem :  XII s. V d. par.

Item lo dicmenc seguen avan la festa de la Senta Maria de miey aust, despendem tuch III am III rocís e am III macips :  XI s. e I d. par.

Item lo dulús seguen despendem : XII s. VI d. par.

Item lo dimart seguen despendem :  XIIII s. IX d. par. 

Item lo dimercres seguen despendem :  XIII s. e IIII d. par. 

Item lo duguòs seguen despendem :  XII s. e VII d. par. 

Item aquel jorn Me W. de Garriga parlet am Hugoní Le Loren clerc de Mossen Fern. de Pinquinhí secretari, e promés lhi V deniers de l’escut si fazia tan que nos pogués far passar e senhar la commissio ordenada contra W. de Gransó en la manieyra que nos lo baylavam e que se autreyès per lo rey, e el respòs que faria o, e finalmen fet o e fet senhar la dicha commissio, e ac ne V deniers de l’escut, valen :  IIII ll. par.

Item colet lo seyeus d’aquela e d’autra de Mossen P. Brunet :  XIIII s. par.

Item lo divendres seguen venguem a París am las dichas commissios, e despendem tuch am los rocís e am los macips :  XIII s. par.

 

Soma :  XI ll.  VI s.  X d.

 

folio 11v  

Item aquel jorn pagem per  lo logier del dich rocí de VIII jorns :  XVI s. par.

Item lo dissabde seguen despendem ieu e W. , am lo rocí e am lo macip :  VII s. VI d. par. 

Item aquel jorn comprem IIII peus de pargamí, coleren :  XXI d. par.

Item lo dicmenc seguen après la festa de la Assumpcio de Nòstra Dòmpna de miey aust, despendem :  VII s. e ma par.

Item lo dulús seguen despendem : VI s. e II d. par.

Item fezem transcrieure los articgles de W. de Gransó, e coleren :  VIII s. par.

Item lo rocí de W. Seguí ac la lengua coma talhada de tot, e colet emplastres per garir :  II s. VIII d. par.

Item lo dimart seguen despendem :  VI s. e ma  

Item aquel jorn cobrem las commissios en la causa de chapitre e de la vila sobre los atemptat, e aquela del Comte e de la vila, e colet lo sayeus :  XII s. par.

Item lo dimercres seguen despendem :  VI s. e X d. par. 

Item lo duguòs seguen venc Ber. Malsafana am lo rocí de la vila a hora de disnar, despendem aquel jorn am los II rocís :  VIII s. I d. par.

Item aquel jorn fezem nòstras diligensas del fach del Compte a maygó deus comissaris per que no perdessam nòstra causa per negligensa, e us sirvens de requestas qui fet la relacio de la diligensa ac per son salari acondusmat :  V s. par.

Item Me Johan de L’Espina fet e ordenet la dicha relacio e ac ne :  II s. par.

Item lo divendres seguen despendem, am II rocís e am II macips :  VII s. e V d. par. 

Item lo dissabde seguen despendem :  VIII s. par.

Item despendem lo dicmenc seguen après la octava de la Sancta Maria de miey aust, am los rocís e am los macips :  V s. III d. par.

Item aquel meychs jorn Me W. de La Garriga covidet Me Adam Mazelier, Me Enric Martí, Me W. Chabró e Me Jauffre Malitòrna, clercs e notaris del rey, per parlar de nòstra bezonha, e donem lor III tessós, e coleren :  VII s. par.

 

Soma :  CXV s.  X d.

 

folio 12r

Item despendem lo dulús seguen : VI s. IX d. par.

Item lo dimart seguen W. e yeu aguem sabatós, e coleren :  III s. Viii d. par.

Item despendem aquel jorn : VIII s. X d. par.

Item lo dimercres seguen covidem lo chalfasera e lo clerc de Me Mayó, e despendem :  X s. par.

Item lo duguòs seguen despendem :  VIII s. par. 

Item lo divendres seguen despendem :  VII s. IIII d. par. 

Item aquel jorn colet enplastres al rocí de W. de Seguí :  II s. par.

Item lo dissabde seguen despendem :  VI s. X d. par. 

Item lo dicmenc seguen après la Decollacio de Sen Johan Babtista, tramezem ves Pereguers B. de L’Escharmen nòstre macip, e portet ne II comicios en las causas del Comte e de chapitre e l’ajornamen contra lo Comte, e baylem lhi per sos despens :  VIII s. par.

Item avian colat li seu sabató d’adobar :  X d. par.

Item lo dulús seguen fezem saylar la commissio contra W. de Gransó a la fi que la aguessam davan nos saylada, e per que la cobressam secretamen ses venir a la audiensa donem al chalfasera :  X s. par.

Item aquel jorn despendem :  VII s. II d. par.

Item lo dimart seguen despendem :  VII s. e V d. par. 

Item aquel jorn nos fo autreyada una commissios civiela e criminela contra lo Comte e contra lo chapitre e contra los gens conjunctamen e devizamen sobre uzurpacio de procedura e sobre certàs exès, e Me Johan d’Aubenhi notari ac per lo seyel :  VII s. par.

Item fezem autra vet far e senhar e seylar las commissios contra lo procurador del rey e contra Me P. Brunet per champnhar deus comissaris, e colet lo seels :  XIIII s. par.

Item lo dimercres seguen despendem :  VII s. IX d. par.

Item lo duguòs seguen despendem :  VI s. XI d. par.

Item aquel jorn nos costet escriptura de letras :  II s. VIII d.

 

Soma :  VI ll.  V s.  II d.

 

folio 12v

Item lo divendres seguen covidem a beure de mattí Me Jauffre Malitòrna e Me W. de la Garriga, e despendem :  III s. e IX d. par.

Item despendem aquel jorn am los rocís e am los macips :  VII s. III d. par.

Item despendem lo dissabde seguen :  VI s. VII d. par.

Item lo dicmenc seguen avan la Sancta Maria de setembre, yo Helias de Papassòl ischit[14] de París per anar a Pereguers, e despendem de mattí a la ischida per beure :  II s. par.

Item W. Seguís e yo despendem baylem a Me W. deus Bòys notari e clerc del rey per de delhieyrar la letra del fach de las mezuras del vi, e per manhtas autras letras, per totas : X deniers de l’escut e VIII reyals valen :  XIII ll. VII s. par.

Item yo laychiey a W. de Seguí quant me·n venguí II deniers de l’escut, e l’u el baylet a Robbert de Senta Trea[15] per cobrar doas letras del seyel, valen :  XXII s. par.

Item comprí II cuschinet a portar las maletas am los procès del Comte, e tot ple d’autras letras, e coleren :  XII d. par.

Item comprii II faychetas de cueyr per escrinher las maletas, e coleren :  XIII d. par.

Item intrii a Pereguers lo dicmenc lo jorn de la Sancta Crot de vendempnhas, e despendem yo e lo rocí e lo messatges en venen per lo chamí :  XXVI s. e VI d. par.

 

Item yo Helias de Papassòl enpetriey al comensamen que venguem a París las letras qui s’enseguen, e coleren li seyel ayssò qui s’ensec.

Premieyramen la letra contra lo chapitre sobre lo premier arrest vielh donat entre la vila e lo rey e lo chapitre, colet de seylar :  VI s. par.

Item la letra del bayle qui metia a la ma del rey las gens presas al cossolat, colet de seylar :  VI s. par.

Item doas letras enpetradas contra lo vigier e la vila [es de Sant][16] :  XIII s. par.

Item la letra de la commissio del fach de la vinada endressada a Mossen Simó d’Arquiri, colet :  VI s. par.

Item la letra del fach de las bóstias endressada al seneschalc que nos tengués en la possessio, en qué hòm colet :  VI s. par.

 

Soma :  XVIII ll.  XIIII s.  III d.  per.

 

folio 13r

Item la letra del fach de las monedas :  VI s. par.

Item la letra contra Me P. Brunet, que redés comte de sa mayoria :  VI s. par.

Item una letra del fach d’Arnaut de Margòt :  VI s. par.

Item la letra contra lo procurador, que no uzès dels atemptat : VI s. par.

Item la letra de remissio contenen que totas nòstras chausas fossan remessas en parlamen seguen la nòstra supplicacio :  VI s. par.

Item la letra del fach de las mezuras del vi endressada al seneschalc de Peregòrt e de Quersí per manieyra de comissio : VI s. par.

Item aguem una autra letra contra lo procurador sobre los atemptat que [non uze.][17], quar la premieyra no era ges bona :  VI s. par.

Item una autra letra del apauzamen en la cort del Compte e deus singulars :  VI s. par.

Item la citacios de parlamen contra lo procurador del rey en la causa de la appellacio facha de Me Jaque Legras e Me Esteve Mercier :  VI s. par.

Item la letra qui conten que li maystre de requestas dal palays nos remezen en parlamen sobre la causa de la dicha appellacio :  VI s. par.

Item la letra del fach de Robbert Chatuel contenen que penden la causa de appellacio re no y ennovès hòm :  VI s. par.

Item Robbert de Sancta Trea nòstres procurayres receup totas aquestas letras, e baylii lhi totas al comensamen :  VI s. par., ostra aquò que ac après.

Item pagí a W. de Seguí, d’eyssò que avia prestat en parcelas, :  XVIII s. IIII d. par.

 

Soma :  IIII ll.  XII s. ‘e X s.  e IIII d.

 

Soma tot :  XIIXX e II ll. XIII s. e VI d. que (... rayé illisible d’espessasillisible)

 

Soma tot :  XIIXX e II ll.  VII s.  X d.  de baylat

 

folio 13v

Ayssò qui s’ensec me donen lo màyer e li cossol de la vila de Pereguers :

Premieyramen me deven e·m promezen a pagar aquò que li cossol de l’an passat me devian, e monta se aquò que·m devian XXIII ll. e XVI s. tornés, rebatut tot sò que m’avian pagat, e fo taxat per Me P. de La Chapela e per Me P. La Ròcha qui eran cossol.

Item yo tenguí via lo jorn de la Breffania, e estí ensàs que l’endemà de la Sancta Crot de vendempnhas, e d’ayssò deu hòm me de IIC e XLV jorns.

Item yo fezí I estrumen deus papiers qui foren baylat a Mossen R. de Marcilhac, d’una pel, val :  XX s. tornés.

Item fezí I vidimus de la scentensa, d’una pel, val :  XX s. tornés.

Item fezi I estrumen com lo procurayres del rey fo citat a París sobre lo fach de Robbert Chatuel, val :  IIII s. tornés.

Item fezi autra vet I estrumen sobre los apóstols qui foren donat a Caort per Me R. Faure e per Me Pons de L’Herm.

Item fezi las deffessas de la vila, qui duren IIII fòlhs.

Item y’ey escrieut VI vet tractamen de la pat del chapitre e de la vila, val VI fòlhs.

Item fezi las protestacios en la causa del Comte, e tenen II fòlhs.

 Item me deu hòm de mon trabalh que y’ey sufertat e mon temps perdut tant com li comissari an estat a Pereguers.

Item donet hòm pimen aus comissaris e galetas, e donem ne a Silvestre VIII s. del piment, e de las galetas a Mariòta VIII d.

 

folio 14r blanc      Note postérieure :  Quatorzième et dernier feuillet, M. H.

 

 

Fin du document.

 

–––––––––––––––––

<<Retour[1]abréviation de parisís ou parisés : monnaie de Paris

[2]- cette 1re personne représente Helias de Papassòl, qui rend compte des dépenses de son voyage.

[3]- msc : chantahot

[4]- erreur p. divendres…

[5]- msc cessan : si le sujet en est vexacios, on devrait avoir cessen ou cessessan , et si le sujet est lo procurador on devrait avoir cesse ou cessès, au subj. prés ou imp. …

 

[6]- sans doute abrév.,  pour sentensa ...

[7]- lequel : Guilhem de La Garriga, ou Guilhem Jaubert ?

[8]- La Tribala ou Trivala, toponyme attesté…ici nom d’une auberge ?

[9]- transcript. du frç « bois »

[10]- sans doute transcript. du frç « au Côté » : il est dit ailleurs : au Costet, al Costat, das Costet…

[11]- lecture incertaine : msc ani, le i surmonté d’un trait, pour a n’i = il y en a ?

[12]- cacogr ou forme irrég. de chaler =  être nécessaire ; le sens est clair : « il y fallut 20 feuilles de papier »

[13]- portet ne : tmèse p. emportet : il emporta

[14]- -it 3e pers. incorrecte ici : sujet yo, 1e pers. (indice que -t final n’est déjà plus prononcé dans le parler local)

[15]- msc grea cacogr. p. Trea ?

[16]-  msc es de sant, cacogr. p. de Santes : de Saintes ?

[17]- lecture et interprétation incertaines...