<<Retour

 

Archives Municipales de Périgueux     E dep 5021 –

Registre des Comptes du consulat de Périgueux - Série CC

 

CC 58 : Année 1339 – 1340  Registre in 4o, 46 feuillets, papier (des trous de vers)

 – occitan ; scribe le comptable Helias de Granhòl

 

folio 1r (note postérieure :  1339-1340  Premier feuillet  M. H.)

Remenb(r)ansa sia que aysò es lo papiers en qué es lo comtes de la viela, de las prezas e de las baylas, escryoutas del temps que foren creat e fach màyer e cosol aquist qui s’ense-guen, l’an de la Encarnacio de Nòstre Senhor que dezi’òm en data Mo CCCo XXXIX

 

Aquist son màyer e cosol de la viela de Pereguers :

En W. del Puey, màyer  –  Me Johan Maymí  –  Me W. Qualhó  –  Helias Seguí  –  P. de Jolia  –  Esteve del Playschat –  Helias de Malfre  –  Helias de Bernabè  –  [Helias] d’Agonac  –  [Helias][1] de Grosset  – [P.][2] Faure.

  Aquist son cosol de la Ciptat : Me Guilhem Barrieyra  –   Guilhem Salamó.

 

folio 2r (1v blanc)      

Aquist sirven foren pagat a las festas qui s’enseguen :

 

A Nadal :

Item a Guilhem lo torier : X s.  –  Item a W. Maschals : V s.  –  Item a Johan de Manha :  V s. –  Item a Helias Vidal : V s.  –  Item a P. del Vaure : V s.  –  Item a Johan Moschart :  V s. –   Item a P. de Bolhac : V s.  –  Item a Migó de Sudor : V s.  –  Item a R. Jolia : V s.

–  Item a Hugó de Chatuel :  V s.  –  Item a Helias de Combas :  V s.  –  Item a G. lo trompador :  V s.  –  Item a P. Jolia Albarestier :  V s.  –  Item a Naudó lo trompador : V s.  – Item a P. de Salseyró, garda :  V s.

Soma :  IIII ll.

 

A Pasques : 

Item a Johan de Manha :  V s. –  Item a Hugó de Chatuel :  V s.  –  Item a P. del Vaure : V s.  –  Item a G. lo trompador :  V s.  –  Item a Naudó lo trompador :  V s. –  Item a Helias de Combas :  V s.  –  Item a W. Maschals : V s.  –  Item a Helias Vidal : V s.  –  Item a Migó de Sudor : V s.  –  Item a Johan Moschart :  V s. –   Item a W. lo torier : X s. 

–  Item a Mondí Jolia Albarestier[3] :  V s.  – 

Soma :  LXV s.

 

A la Sanch Johant :

Item a Migó de Sudor : V s.  –  Item a G. lo trompador :  V s.  –  Item a Naudó lo trompador :  V s. –  Item a Johan de Manha :  V s. –  Item a P. de Bolhac : V s.  –  Item a G. de Marió :  V s.  –  Item a Hugó de Chatuel :  V s.  –  Item a Johan Moschart :  V s. –   Item a Helias Vidal : V s.  –  Item a R. Jolia : V s.  –  Item a P. del Vaure : V s.  –  Item a Helias de Combas :  V s.  –  Item a W. Maschals : V s.  –  Item a W. lo torier : X s.

Soma :  LXXV s. 

 

A la Tot Sanch :

Item a Mondí Jolia : V s.  –  Item a Hugó de Chatuel : V s. –  Item a Migó de Sudor : V s.  –  Item a W. Maschals : V s.  –  Item a Johan de Manha : V s. –  Item a P. de Bolhac : V s.  –  Item a W. lo torier : X s. –  Item a Helias de Combas :  V s.  –  Item a Helias Vidal : V s.  –  Item a Johan Moschart :  V s. –   Item a P. del Vaure : V s. 

Soma :  LX s. 

 

Soma que monta tot :  XIIII ll.

 

folio 3r (2v blanc)

Ayssò qui s’ensec a costat la festa de la Sanch Johant.

 

Premieyramen ac ne lo Rey del Pon per son dever :  X s.

Item ac ne l’Enpeyrayres de Verdú :  X s.  –  Item ac ne lo Duc de la Lemotgana :  X s.

Item ac ne l’Abàs de S. Silà :  V s.  –  Item ac ne lo Marqués de Rua Nuòva :  V s.

Item costet lo raus que espanderen per la Clautra :  XIII d.

Item coleren las garlandas :  V s. VI d.  –  Item costet pas e vis per beure :  V s. IIII d.

 

Soma :   LII s.  I d. menchs.

 

folio 4r (3v blanc)

Ayssò avem baylat per las exsecucio.

 

Premeyramen a Migó de Sudor, lo dissabde avans la Senta Maria Trobada, baylem per una exsecucio que el e li autre sirven feyren de Aymiric de Belalbre, lo qual fo banit a tot temps :  II s. VI d.

 Item baylem al dich Migó de Sudor, per si e per los autres sirven, per una autra exsecucio que feyren aquel meych jorn de Johana Raulina, la qual fo correguda per la vila :  V s.

Item baylem, lo dimarst après la Senta Maria Chasta, a Migó de Sudor, per si e per los autres sirven, per una exsecucio que feyren de Penela Pinela Pineta, la quals fo per aquò que avia forfach banida a tot temps :  V s.

Item baylem, lo dimercres après la S. Gòrgi, a Migó de Sudor, per si e per los autres sirven, per una exsecucio que feyren de Agnès d’Adieyra, de la Ciptat, la qual fo arsa :  V s.

Item baylem al servicial per son dever :  V s.

Item baylem a Migó de Sudor, lo dissabde après la S. Memòri, per si e per los autres sirven, per una exsecucio que feyren de R. d’Eschier, lo quals fo pendut, comtada l’aytacha : VII s.

Item baylem al servicial per son dever :  V s.

Item baylem a Migó de Sudor, lo dimarstz avans la Pantacòsta, per si e per los autres sirven, per una exsecucio que feyren de I hòme qui fo banit :  V s.

Item baylem a Migó de Sudor, lo dissabde après la Pantacòsta, per si e per los autres sirven, per una exsecucio que feyren del bòrt de Bachelaria, lo qual fo negat :  V s.

Item baylem al servicial per son dever :  V s.

Item baylem, lo dimercres avans la Senta Maria de setembre, a Hugó de Chatuel, per si e per los autres sirven, per duas exsecucios que feyren de P. Astaychs dich Garrel e de Guilhem de la Selva, li qual foren pendut :  X s.

Item baylem al servicial per son dever :  V s.

Item baylem a Migó de Sudor, lo dulús avans la S. Mathyou, per si e per los autres sirven, per una exsecucio que feyren de Helias Fòrt, lo qual fo pendut :  V s.

Item baylem al servicial per son dever :  V s.

 

Soma :   LXXVIII s.  VI d.

 

folio 4v

Item baylem a Migó de Sudor, lo duguòs après la optava de Sench Michel, per si e per los autres sirven, per una exsecucio que feyren de Margó del Paýs, la quals fo banida :  V s.

Item baylem al servicial per son dever :  II s. VI d.

 

Soma :   VII s.  VI d.

 

folio 5r

Ayso qui s’ensec avem baylat per lo fach de la juridiccio.

 

Premeyramen baylem, lo dicmenc que lo màier e li cosol prenden lo sagramen, en I faych de gluòy a gitar per lo cosolat :  VI d.

Item baylem, lo divendres après la Senta Katerina, a W. lo torier, per aver pa aus preygoniers :  XII d.

Item baylem, lo dimarst après, a una ma de papier qui fo mesa al cosolat :  XVIII d.

Item baylem, la vespra de la Senta Maria Trobada, a W. lo torier, per aver pa aus preygoniers :  XII d.

Item baylem, l’endemà de la Senta Maria Trobada, a Mondí L’Essancnhat[4], per anar a Dòma on portet letras del Rey de Beanha per aver comfermatòria :  II s. VI d.

Item baylem, l’endemà de la Senta Lucia, a Guilhem lo torier, per aver pa aus preygoniers :  XII d.

Item baylem al dich Guilhem lo torier, lo duguòus avans Nadal, per aver pa aus preygoniers :  XII d.

 

Aysò baylem per far los penonseus :

Premeyramen baylem en quatre taulós e demiey de sendat, a fòr de XIIII d. tornés lo tauló :  VI s. VII d.

Item baylem, en I papier de aur partit[5], e en VI cordós de seda e en VI cobdes de fembrias :  XLIII s. VIIII d.

Item baylem a R. lo penhedor, per far los dict penoseus :  XXXVII s. VI d.

 

Item baylem, la vespra de Nadal, en quatre tòrchas de sera, que pezeren XV ll., que comprem a fòr de III s. e VIII d. la ll., las quals foren donadas al màier :  LV s.

Item baylem, lo duguòus après Nadal, a W. lo torier per aver pa aus preygoniers :  X d.

Item baylem, lo jorn desús, a Maystre Helias de Belsier, per I esturmen que fet quant lhy chanonge feyren citar lo maior e los cosols, per resebre los articgles :  IIII s.

Item baylem la vespra de la Brefania a Guilhem lo torier per aver pa aus preygoniers : VI d.

Item baylem, la vespra de la Sent Alari, al dich Guilhem lo torier per aver pa aus preygoniers :  VI d.

 

Soma :   VII ll.  XVII s.

 

folio 5v

Item baylem, lo dimercres avans la S. Vinsens, a Guilhem lo torier per aver pa aus preygoniers :  XVI d.

Item baylem, lo divendres avans la Senta Maria Chandelieyra, al dich W. lo torier per aver pa aus preygoniers :  XII d.

Item baylem, l’endemà de la S. Valentí, al dich W. lo torier per aver pa aus preygoniers :  XII d.

Item baylem, lo dimarst après la S. Valentí, a Bertranda de Manha, per II liech que logem de lhyey per prestar a Me P. de Campanha, comissari :  II s.

Item baylem, lo duguòus ensegen, a Maystre P. de Verviela, per II actas que fet de I hòme que era pres per lana que avia panada en Bladarias, lo qual hòme lo chapitres avia fach metre a la ma del rey, per far e per seylar :  XIII s VI d.

Item baylem, lo dissabde avans la Quatedra de S. Peyre, en I mengar que lo màier e li cosol feyren, a maygó Me Itier del Chastanet, de Me Arnaut B. jutge de Quersý e de Me B. de Marsilhac :  CX s.

Item baylem lo jorn desús al dit Me Arnaut e Me B., per razó de sertàs jorns que avian estat en esta viela per lo tractamen de la viela e del chapitre, per lor dyetas : XVIII ll. XV s.

Item baylem, lo Dimarst Gras e la vespra de Rampalm e lo jorn de la S. Frontaych, a Guilherma Ymberta e a P. Ymbert so marit, li qual nurigen l’efan qui fo trobat :  XX s.

Item baylem, en parsealhas, a W. lo torier per aver del pa aus preygoniers :  II s. VI d.

Item baylem, lo dimercres avans lo Rampalm, al dit W. lo torier per aver del pa aus preygoniers :  VIII d.

Item baylem, la vespra de Rampalm, a I mandamen que ac òm com lo bayles no auvís per davan si degun hòme que s’apertengués a la viela, per far e per seylar :  VII s. VI d.

Item baylem, lo dimercres après la S. Gòrgi, en pals e en espina am qué Agnès d’Adieyra de la Ciptat fo arsa, e en I fust en qué fo estachada, per tot : V s. VIIII d.

Item baylem, en demieya ma de papier, qui fo mesa al cosolat, lo jorn de la Senta Crotz de may :  XV d.

Item baylem, lo jorn desús, a Me Esteve de [Sueyn], de Caorst, lo qual era vengut per prendre blat e vy, per que se n’anès : XX s.

 

Soma :   XXVIII ll.  I s.  III d.

 

folio 6r

Item baylem, lo jorn de la S. Nicholaus, per trametre quere L’Essancnhat al Puey de Chasluc, e per trametre quere lo mestre qui fay las astas deus cayreus :  XXII d. mealha.

Item baylem, lo duguòs avans la Senta Quiteria, a W. lo torier, per aver pa aus preygoniers :  XVIIII d.

Item baylem, lo duguòs après a G de Boaresas, bayle d’esta viela, per razó de sos gatges :  VI ll. V s.

Item baylem a R. Jolia, sirven de cosolat, per anar quere lo pendart a Nontron on se n’era anat :  V s.

Item baylem, lo dimercres avans la S. Memòri, a Me Helias Bru, per una quarta que fet de la requesta que Me W. de Rey e Johan de La Pòrta feyren al vigier de P. Bru e de Helias so filh, de la Tornapicha, los quals avya pres :  XII s. VI d.

Item baylem lo jorn desús a Esteve Duran, per aver papier a metre lo talh :  VII d. mealha.

Item baylem, lo duguòs avans la Pantacòsta, a Giraut de Marió albarestier, am una perponcha que hòm lhy donet, per razó de son salari :  LXXII s. VI d.

Item baylem lo jorn desús a I masip qui aportet letras del seneschal al maior :  V s.

Item baylem, la vespra de la Pantacòsta, a I masip del seneschal de Toloza qui avia aportat letras al maior e aus[6] cosols :  X s.

Item baylem lo jorn desús a W. lo torier, per aver pa aus preygoniers :  XVIIII d.

Item baylem, lo dissabde après la Pantacòsta, en còrdas am qué estachet òm lo bòrt de Bachelaria :  XIII d.

Item baylem lo jorn desús a I masip qui fo tramés a B. de Grazinhac per aver daus mynadors :  VIII d.

Item baylem, per garnir lo sirven qui menava la trompeta, lo qual tramez’òm a Monreyal am los autres sirvens, que colet lo gonet de far, e lo drap e sabatas e espaza e taulachó e lansa e dart e costeus e lo penonseus de la trompeta, e per far sos despens, per tot :  C s. mealha.

Item baylem, la vespra de la Sanch Johan, en una ma de papier per metre lo talh, e per sera a seylar los chartreus :  III s. I d. mealha.

 

Soma :   XVI ll.  XVIIII s.  VI d.

 

folio 6v

Item baylem a Johan d’Amanyo, capitaynes[7] deus sirvens, lo qual tramezem al seti davan Monreyal, am XL s. tornés que·l tramezem per Seguinó per far sos despens :  IIII ll.

Item baylem al maior, a Helias Seguí e a P. de Cortés e a P. de Chapoleta, que avian manlevat aus sirvens al seti de Monreyal per far lor despens :  L s.

Item baylem a Me Helias Bru, per las appellacios que fet com lo màier s’apelet de I comandamen que lo bayles fet a tota manieyra de gens que tuch anesan al seti davans Monreyal, e per I esturmen que fet de la ma que lo bayles mes en las rendas de quosolat per razó de la paga daus sirvens :  XVII s. VI d.

Item baylem a P. de Bolhac, per anar al Chastel a l’Avesque aver la cofesio daus murtriers, li qual foren pendut a Agonac, per far sos despens :  XX d.

Item baylem a Mondí l’Essancnhat, per anar a Sench Chastier , e·n portet letras a Johan d’Amanyo :  XVI d.

Item baylem a I masip que tramezem a Montensés per espiar daus Anglés on erant :  X d.

Item baylem a Esteve lo clavier, per una clavadura que fet en la pòrta de l’intrada del molí S . Fron, entre fer e tot :  XXXII s. VI d.

Item baylem, lo jorn de la Magdalena, a Esteve de Bru, per anar al seti davans Monreyal dezacuzar lo maior e los quosols e sertanas gens qui eran citat aquí davant lo seneschal, am V s. que baylem a II masip qui aneren am lhuy :  XXXVIIII s. IIII d. mealha.

Item baylem, lo dimercres après la S. Felip e la S. Jacme, a W. lo torier per aver pa aus preygoniers :  XXII d. mealha.

Item baylem al faure qui fet las tapas de la pòrta de l’abeurador del molý S. Fron : XI s. III d.

Item baylem a Guilhamòt Maschalch e a Mondí l’Essancnhat e a Maystre Bernart Ortic, per far los mandamen, e per trametre seylar aquí on era lo seneschal, com P. Astaysch dich Garrel e Guilhem de la Sielva, li qual s’eran apelat per IIII vet o per V, per tot fossan remés :  LVIII s. VI d.

 

Soma :   XIIII ll.  XIIII s.  X d.

 

folio 7r

Item baylem, lo dissabde avans la S. P. d’aust, que donem a Coratgona per amor de Nòstre Senhor quan fo gitada fòra d’esta viela :  V s.

Item baylem, la vespra de la S. Chistephe, a I masip del procurador dal rey que venia de Fransa e portava letras al maior :  II s. VI d.

Item baylem, lo dulús après la S. Chistephe, en raus per metre al cosolat :  I d. mealha.

Item baylem, lo duguòs après la S. Laurens, en demieya ll. de solpre que fo portada a Montensés quan hòm i anet :  VII d. mealha.

Item baylem, lo divendres après, a Me Duran Molinier i a son companhó, comissaris en la appellacio de P. Astays dit Garrel e de W. de La Silva, li qual foren pendut :  XL s. X d.

Item baylem aus sirvens, los quals avi’òm tramés a Monreyal, que vengen aquel jorn de Talamó, per beure quan foren vengut :  X s.

Item baylem, lo dissabde après la S. Laurens, a W. lo torier per aver pa aus preygoniers :   II s. IIII d. mealha.

Item baylem, lo jorn desús, a B. lo faure de S. Silà, per adobar los II parelhs de las tressas de quosolat :  V s. VII d. mealha.

Item baylem, lo jorn desús, a sirvens qui avian levat I hòme en l’esga, per beure :  VII d. mealha.

Item baylem, lo jorn desús, a Helias Boní, per anar a Albaròcha[8] parlar am lo prebòst per aver soquors : V s.

Item baylem, lo dulús avans la S. Bertholmyo, a II espias que tramezem per espiar daus Anglés, am sabatas que òm ac a l’u, per tot :  XII s. VI d.

Item baylem, lo jorn desús, en dimeya ma de papier qui fo mesa al cosolat :  XV d.

Item baylem, la vespra de la Senta Maria Fogasieyra, a W. lo torier per aver pa aus preygoniers :   XXII d. mealha.

Item baylem, lo dimarst avans la S. Bertholmyo, al dit W. lo torier per aver pa aus preygoniers :   II s. I d.

Item baylem, lo jorn de la S. Bertholmyo, al dit W. per aver pa aus preygoniers :  XX d.

Item baylem, lo jorn desús, a Seguinó, per anar a Asgen on portet letras al seneschal de Toloza, per far sos despens e per unas sabatas :  XVIII s. IIII d.

 

Soma :   CXIII s.  V d. mealha

 

folio 7v

Item baylem, lo jorn de la S. Bertholmyo, a Guinòt bayle, qui estay am lo maior, per anar al seneschal de Sanchtonge a cuy portet letras per aver lisensa com lo sénher de Granhòl aremazés capitaynes en esta viela, per far sos despens e per son salari e del rosý e del masip, a XXIIII s. que·l baylet lo clerc del maior, per tot :  IIII ll. II s. VI d.

Item baylem, l’endemà de la S. Bertholmyo, a Me Johan Ròqua bayle d’esta viela, per anar a Brageyrac parlar am lo seneschal com vengés en esta viela, per far sos despens : XLVII s.

Item baylem, lo dissabde après la S. Bertholmyo, en I quovit que fezem dal senhor de Granhòl e daus avocat :  LI s. VI d. mealha.

Item baylem, la vespra de la S. Johan Degolasi, a W. lo torier per aver pa aus preygonier :   II s. VI d.

Item baylem, per far lo torn qui fo mes al molí de S. Fron, e per ferrar e per far la vit, e per adobar III albarestas que y mez’òm, e per adobar aquelas de Frastels, per tot :  IIII ll. XXI d.

Item baylem a I masip que tramezem a Brageyrac am letras que portet : II s. VIIII d.

Item baylem, lo jorn de la S. Johan Degolasy, a I ma de papier per escryore los noms d’aqueus qui feyren lo sagramen a Moss. B. de Budòs : II s. VI d.

Item baylem, lo duguòs après la S. Johan Degolasy, a W. lo torier per aver pa aus preygonier :   II s. VI d.

Item baylem a Me W. Hugó, per la comissio qui lhi fo donada de P. Astayschs dich Garrel e de W. de La Silva, li qual foren pendut :  XX s.

Item baylem, la vespra de la Sancta Maria de setembre, a Guilhem lo torier per aver pa aus preygonier :   XX d.

Item baylem, lo jorns dessús, a Helias Barralhier, per ordenar los sirvens per gartieyras[9] e per far los ròtles :  VI s. III d.

Item baylem dimeya ma de papier, lo dimarst avans la senta Crotz, per metre lo talh en ròtles :  XV d.

Item baylem, la vespra de la Senta Crotz, a Guilhem lo torier per aver pa aus preygonier :   XX d.

Item baylem, lo jorns desús, en doas espias qui foren tramessas a S. Chastier e a Muschidà per espiar :  X s.

Item baylem en papier per far los chartrels del talh e per sera a seylar :  XV d.

Item baylem a Lambert de Gordó, ‘per còrdas’ an qué Garens e sos compans e l’Anglés foren pendut, e per las còrdas am que Rigós e sey companhós foren estachat :  XV s.

 

Soma :   XVI ll.  X s.  I d. mealha

 

folio 8r

Item baylem, l’endemà de la S. Matuey, a Guilhem lo torier, per aver pa aus preygoniers :  II s. I d.

Item baylem, lo jorn desús, en pargamí que comprem (de) Helias de Papasòl, per far las letras deus ufisis :  II s. VI d.

Item baylem, lo duguòs après la S. Michel, a Robbert de Bòyt, per anar a Montagrier parlar am Me Aymar daus preygonier que amenava :  VI s. III d.

Item baylem a I masip que tramezem a Brageyrac al seneschal :  V s.

Item baylem, lo jorn desús, a W. lo torier, per aver pa aus preygoniers :  XX d.

Item baylem a Esteve Rozier, sirven del rey, per anar a Engolema on portet letras al seneschal : X s.

Item baylem, lo dissabde après la optava de la S. Michel, a Hugone(t), escudiers de Me de Sent Quintí, quant fo estat pres, que no avian qu viore[10] :  VI ll. V s.

Item baylem, lo jorn desús, a Helias de Jauselm, per I esturmen que fet com la maygós qui fo fonduda en Rua Nuòva com fo messa a sertà pret :  II s. VI d.

Item baylem, lo jorn desús, a I masip de Helias de Sudor, per portar letras a W. de Seguí a París :  IIII s. II d.

Item baylem a I macip qui portet letras a Brageyrac : III s.

Item baylem al dauradier de Talhafer, per adobar lo còrn de quosolat : X d.

Item baylem, per aver la copia de la comissio de Me Laurens Charnsalada, comissari sobre los fieus gentiels :  XII s. VI d.

Item baylem, per pa que comprem de sertanas pestoressas, lo qual tramezem a Montensés quant hòm y anet, per tot :  CXV s. XI d.

Item baylem a G. lo trompador, per sabatas quant anet a Montensés :  III s. VI d.

Item baylem, en sertana quantitat de polvera que fezem far per far trayre los canós, e la Ia partida fo portada a Montensés, e l’autra es en esta viela en sertàs luòc, e a ne Esteve del Puey e Helias de Granhòl, per tot :  IIII ll. VIIII d.

Item baylem, en espesis que comprem, en sertàs covit que lo màier fet a son ostal del jutge e de Mosen Bertrant e de Mos. Aymar de Sench Quintí, per tot :  VII s. IIII d.

 

Soma :   XVIIII ll.  IIII s. 

 

folio 8v

Item baylem lo jorn que li sirven tenguen via a Monreyal, que los tramezem aus Prezica-dors per beure, en pa e en vi, per tot :  XVI s. IIII d.

Item baylem, lo duguòs après la S. Johan Degolasi, en vi que Me Aymar e Me B. e lo màier begen aus Frayres Menors :  V s.

Item baylem, lo dulús avans la Senta Maria de setembre, a Itier de Manha, per los despens que fet en anar e en tornar de Leyla quant lo màier e Me Aymar i erent :  XXII s. VI d.

Item baylem a Esteve lo faure, per far las clavaduras e los trasverols de cosolat de las preygós, que costet lo fer per tot : XXXIII s. VI d. mealha

Item baylem, lo jorn de la S. Luc, en pa e en vi per beure al cosolat on lo seneschal bec : IIII s. VIII d.

Item baylem a Migó de Sudor, lo jorn de la Tot Sanch, per gardar los preygoniers : X s.

Item baylem a Heliòt Blanc mesatgier, lo qual anet al Mas d’Agenés am Archambaut de Giraudó per nom de la viela  : V s.

Item baylem en XXV tòrchas per far I cent d’astas de garòx a òsp[11] de l’espingala, e per far los fers del garòx, comtat lo fer et tot :  XXXI s. X d.

Item baylem en XXV tòrchas de sera que comprem per ardre en fazen lo gach per tota la viela, per tot l’an, comtat IIII que n’agem lo ser de la S. Fron per velhar e per far lo gach, per tot :  XX ll. IIII s. VIII d.

Item baylem per los despens que lo sirven d’armas qui venc en esta viela per far far los sirvens li qual aneren a Monreyal, que fet en l’ostal de P. de Metge, que lo dic P. ac :  XXXI s. III d.

Item baylem al dich P. de Metge, per los despens que lo sénher de Granhòl, lo qual cugem que fos nòstre capitaynes, fet en son ostal en VIII jorn qu’i estet :  IIII ll. XIII s. VIIII d.

Item baylem a Reynòta la regratieyra, per los despens e per los damnatges que sertàs hòmes d’armas, li qual eran en esta viela qui eran e·u[12] senescal, lhy avian fach :  XXXVII s. VI d.

Item baylem a Johan Malet, notari de l’official, per una citacio que fet de las fiansas qui s’eran obligat ves Johan de Chaumon e ves B. de Chaumon e ves Helias de Taurel, li qual avian fach amonestar que los ne gitesam :  II s. VI d.

 

Soma :  XXXIIII ll.  XVIII s.  VI d.  mealha

 

folio 9r

Item baylem, per far los despens a Rigó per far e a tot sos companhós, li qual foren pres al molí de Peyroza, e per engens que lor covenc per garir lor de las nafras que avian, per tot :  XXVIII ll. VII s. III d.

Item baylem, per VIII M de quayreus, que fezem far a for de IIII ll. X s. tornés lo milier, entre enpenar e las astas e lo fer, monten pergozís :  XLV ll.

Item baylem, per la ma de G. de Barraut, que donem aus Frayres Prezicadors per amor de Nòstre Senhor :  L s.

Item baylem a G. de Barraut, per anar al Mas d’Agenés parlar am lo seneschal de Toloza, per I mandamen lo qual avia donat que tota manieyra de gen d’esta viela lo segessan amb armas, per far sos despens e per son salari e per aquel de son masip, per tot : IIII ll. X s. I d.

Item baylem al dic G., per I esturmen, lo qual aportet, de la respòsta que lo seneschal lhy avia fach, que avia costat de far  :  XX s. X d.

Item baylem a I masip qui aportet letras al maior e aus quosols que lo rey lor trametia : V s.

Item baylem, a I mandamen que agem del seneschal de II hòmes qui s’eran apelat :  VI s. III d.

Item baylem aus sirvens, per destrénher l’Anglés e sos companhós, li qual foren pendut :  II s. I d.

Item baylem a I mesatgier del senhor de Granhòl, lo qual aportet letras al maior :  XX d.

Item baylem, per far citar Johan de Chaumon, que nos avia tenia en sentensa, per nom de la viela :  II d. mealha.

Item baylem a I masip de Me Gaufre Malitòrna, que W. de Seguí tramés d’a París am letras que aportet al mayor, per aver unas sabatas : V s. VI d.

Item baylem, en sertana quantitat de drap, que comprem de Helias Seguí, per far raubas aus sirvens e a P. Salseyró, garda de la viela, e a servicial, per tot :  XXXIIII ll. VI s. III d.

Item baylem a W. Maystre, clersc[13] del maior, per citacios e per monisios que B. e Johan de Chaumon e Helias de Taurel feyren far contra nos per l’argen que prezem, lo qual presteren per far los murs :  XII s; VI d.

Item baylem, que costet I disnar que fezem quan nos agustem per far aquest comte, per totas chauzas :  XIIII s. V d.

 

Soma :  CXVII ll.  II s.  XI d.

 

folio 9v  

Item baylem, per I milher d’astas de queyreus, que comprem a fòr de XVIII d. lo cent, e per IIIIC e XX astas de garòx a fòr de II s. VI d. lo cent, monten :  XXV s. VI d.

Item baylem a G. de Barraut, que lhi donem per anar a Brageyrac on portet letras al seneschal, per III jorn que estet :  IIII ll. IIII s.

Item baylem a G. de Barraut e a sertàs sirvens nòstres que leveren lo talh am lhuy, per lor trabalh e per far los ròtles del dich talh, e per mandamen que n’agem per levar e per portar los gatges :  XI ll. III s. VII d.

Item baylem al dich G. de Barraut, que lhi donem per levar lo dich talh am Me Arnaut Salamó, per son trabalh :  XII ll. X s.

Item baylem al dich G., per la quarta part de LVII ll. VII s. V d. tornés que levet del talh de la gen de fòra, que lhy donem per que lo levès XIIII ll. VI s. X d. tornés, valent pergozís :  XVII ll. XVIII s. VI d.

Item baylem a Me Arnaut Salamó, per lo logier de la maygó ont hòm mes los gatges ‘del talh’ :  L s.

Item baylem al dich Me Arnaut, que lhy donem per levar lo talh am G. Barraut, per son trabalh : XXV ll.

Item baylem al dich Me Arnaut, per ordenar los sirvens per ròtles, li qual aneren davan Monreyal :  LXXV s.

Item baylem, en II canós que P. de Brunet fet far en la quartieyra Talhafer, qui son de metaur, e Peyre Faure a los :  VII ll. XV s.  

Item baylem, en III canós que Helias de Taurel fet far a L’Alaman, que nos redet :  XL s.

Item baylem a L’Alaman per canós que fet (far)[14] En W. del Puey al seu molý :  L s.

Item baylem, en IIII mas de papier (a)2 metre aquest comte e lo comte del maior e del comtador e del contracomtador :  X s. III d.

Item baylem per escryoure los dichs quatre comtes, que n’ac Helias Barralhier :  XL s.

Item baylem per IIC e L garòx, que fezem far a fòr de XXIIII s. X d. tornés lo cent, comtadas las astas e l’enpenar e tot, monten pergozís :  LXXV s. VII d.

Item baylem, per far la copia del talh qui fo mesa al cosolat :  III s. I d. mealha.

 

Soma :  IIIIXX e XVII ll.  II s.  VII d.

 

folio 11r (10rv blancs)

Ayssò qui s’ensec an costat li viatges qui s’ensegen.

 

Item baylem, lo jorn de Senta Maria Trobada, a Helias de Grosset e a Me B. Ortic, li qual aneren a Corst parlar a Me Arnaut B[15]., jutge de Quesrsý, per la pat de la viela e del chapitre, per far lor despens :  VI ll. V s.

Item baylem a Helias de Papassòl, lo dissabde avans la Senta Lucia, per anar al Mon de Dòma, ont eram citat davant Me Arnaut B., per mostrar las letras de las VIM e IIIIC ll., las quals aviam pagadas per remer la juridiccio, per far los despens :  XXXVII s. VI d.

Item baylem lo jorn de la S. Chistefe a Helias de Papassòl

Item baylem, lo duguòs après la Senta Lucia, a P. Posart mesatgier, lo qual tramezem a París a W. de Seguí, per sos despens e per unas sabatas :  XXXVI s. III d.

Item baylem, lo jorn de la S. Chistefe a Helias de Papassòl, per anar a Figac parlar am los comysaris qui eran estat donat per lo fach de Robbert de Chatuel, per far los despens, am LXV  s. tornés que lor portet, los qual lor devi’òm :  VI ll. XI s. III d.

Item baylem a Mondí Jolia Albarestier, lo duguòs après Nadal, per anar a París on portet la pensio a Me Mayó, per far sos despens e per son trabalh :  XLIII s. VIIII d.

Item baylem, lo divendres après Nadal, a Johan de La Pòrta, per anar a Brageyrac exsequir I mandamen que venia a lhuy e al bayle de Brageyrac com W. de Gransó fos prés, per far sos despens e per lo salary de son rosý :  IIII ll. VIIII s.

Item baylem, lo jorn de la Breffania, a P. Posart mesatgier, lo qual tramezem a París am letras que portet a Me Mayó, per far sos despens e per son salari :  XXXVII s. VI d.

Item Baylem a Esteve Serný mesatgier, per anar a Corst on portet letras a Me Arnaut B., jutge de Quersý, per far sos despens e per son salari :  X s.

Item baylem, lo duguòs après la S. P. de feurier, a Guilhem de Seguý, per anar a París per lo fach de Guilhem de Gransó, XXX ll. tornés valen pergozís :  XXXVII ll. X s.

Item baylem, lo dissabde après la S. Peyre, a Me W. de Rey e a R. La Boaria, per anar a Marmanda per parlar am lo seneschal de Toloza, per far lor despens :  XLIII s. VIII d.

Item baylem, lo premier dimarst de Quaresme, a Guilhamòt Maschal, per anar a París on lo tramezem am letras que portet a Guilhem de Seguý, per far sos despens e per son salary :  XVIII s. IIII d. mealha.

Item baylem al dich Guilhamòt, per l’autre viatge que avia fach a París davan :  XL s.

 

Soma :  LXVIIII ll.  VIII s.  IIII d.  mealha

 

folio 11v

Item baylem a W. Maystre, clerc del maior, per anar quere Me Arnaut B. a Corst e a Figac, per lo far venir per la pat de la viela e del chapitre, per far sos despens e per lo logier de I masip que menava :  LVII s. VI d.

Item baylem a I masip que tramezem a Brageyrac per espiar del seneschal de Toloza ont era, per far sos despens e per sos despens[16] :  II s. VI d.

Item baylem a Me Johan Meymí e a Me W. Qualhó e a Helias de Granhòl, li qual aneren a Corst, lo jorn de la S. Gòrgi, per I citacio del tezaurier com lo màier e li cosols e sertanas personas eran ‘estat’ citat per far prest al rey, per far lor despens e per lo logier del rosý que meneren, per tot, de qué rederen comte :  VIII ll. II s.

Item baylem, la vespra de la Senta Crotz de may, a Me W. de Rey e a Esteve de Sudor, per anar a Corst entimar la apellacio, la qual aviam[17] facha li quosol e sertanas personas singulars per noms del dich pres[18] que lo tezaurier demandava, per far lor despens e per lo logier daus rosýs que meneren :  LVII s.

Item baylem a Helias de Papasòl, lo duguòs après la S. Nicholaus, per anar a Corst dezacuzar lo maior e los cosols a Me Helias La Brugeyra del prest que lo tezaurier demandava, e per mostrar una letra, la qual avi’òm aguda del rey, de gràssia, que contenia que tuch comissaris eran revocat, per far sos despens e per pagar lo logier del rosý que menava :  XLII s. VI d.

Item baylem a P. de Cortés e a Helias de Papasòl, la vespra de la Pantacòsta, per anar a Brageyrac parlar am lo seneschal, per far los despens e per lo salari de P. de Cortés e de son rosý :  LVI s. VIII d.

Item baylem, lo divendres après la Pantacòsta, a Me W. de Rey, per anar a Brageyrac parlar am lo seneschal, per far sos despens :  XXII s. VI d. 

Item baylem, lo dulús avan la festa del Còrs de Dieu, que tramezem a Me W de Seguý a París per P. Faure de Brageyrac XX ll. tornés valen pergozis :  XXV ll.

Item baylem, que donem al dich P. Faure per que o portès :  VII s. VI d.

Item baylem, lo dimarst avans la S. Johan, a Helias de Papasòl, per anar a Brageyrac parlar am lo seneschal, per far sos despens e per lo logier de son rosý e de son masip : XXXIII s.

Item baylem a Esteve del Playschat e a Me P. La Pòrta e a W. de Rey e a Robbert de Bòyt e a Johan d’Amanyo, li qual aneren al seti davan Monreyal per parlar am lo seneschal del coyt[19] que lo bayles avia fach en esta viela a tota manieyra de gens (que) anessan al seti, per far lors despens e per pagar lo logier de II rosís :  XXXIII s. IIII d.

 

Soma :  XLVIII ll.  XIIII s.  VII d.

 

folio 12r

Item baylem a Maystre Guilhem de Rey e a Maystre Peyre La Viela, lo divendres après la Sanch Martý [Filòta], per anar parlar am lo seneschal a Monreyal, per far lors despens e per pagar lo logier del rosý que lo dit Me P. menava :  XXV s. VI d.

Item baylem a Maystre Johant Maymí e a Johant de La Pòrta, per anar a Dòma parlar am lo seneschal, per far lor despens :  XL s.

Item baylem, que tramezem a Guillem de Seguý, per Naudó de Rey de Verdú, a París, lo dissabde avans la Sanch Fron :  XXXVII ll. X s.

Item baylem al dich Naudó de Rey, lo qual portet l’argen al dich Guillem de Seguý, per far sos despens e per son trabalh, am sabatas que·l donet òm, per tot :  XXXV s.

Item baylem a G. de Jaumar, lo dimercres avans la Senta Maria de setembre, lo qual tramezem a París per aver alcunas grafias del rey, per XLII jorn que estet en anar e tornar, am LXVIII s. tornés que despendet, ostra l’argen que li avi’òm baylat per despesa, comtat V s. tornés chaque jorn per son trabalh, sos logier de rosý e de I masip de II que menava, per tot :  XVII ll. VII s. VI d.

Item baylem a Johan de Sarlat, per razó del logier del rosý que lo dit G. de Jaumar menava, a fòrs de II s. VI d. lo jorn :  CV s.

Item baylem a Mondí L’Essancnhat, lo divendres après la Tot Sanch, par anar a París on portet letras a W. de Seguý, per far sos despens e per son trabalh : XLIII s. VIIII d.

Item baylem a Esteve de Sudor, per anar a Corst tener I jorn de W. de Seguí, qui era citat coma procuradres de la viela a la corelha de W. Girart, escudier de Me Esteve de Chabanas :  XV s.

Item baylem a Audoy de Martí, per anar a Corst tener un autre jorn per W. de Seguí per lo fach desús, per far sos despens e per lo logier de son rosý :  XLVII s. VI d.

Item baylem, lo dimercres avans la Senta Maria de setembre, a G. de Jaumar que tramezem a París per aver alcunas grafias del rey, per far sos despens e per baylar a W. de Seguí : L ll.

Item baylem a I masip que G. de Jaumar menet a París, per sabatas e per son salari, per tot :  LV s. X d.

 

Soma :  VIXX e III ll.  V s.  I d.

 

folio 12v

Item baylem a Me W. de Rey, per anar a Marmanda a R. La Boaria per I jorn que lo màier e li cosol y avian davan lo seneschal de Toloza, e per anar a Corst davan Me Helias La Brugieyra on eram citat per far sirven, e per anar a Monreyal on eram citat per far fosat, per son trabalh e per tot :  IIII ll. V s.

Item baylem a Me Helias de Papasòl, per anar al Mon de Dòma per davant Me Arnaut B. on eran citat per XI miria ll. que nos demandava, e per anar a Figac davans los comissaris li qual eran vengut per lo fach de Robbert de Chatuel, e per anar a Corst aver letra de quitansa del subside, e per anar a Corst autra vet per lo prest que lo tezaurier nos demandava, e per anar en d’austres[20] luòc necessaris per la viela, per son trabalh per tot :  XII ll. X s.

 

Soma :  XVI ll.  XV s.

 

folio 16r (13rv, 14rv, 15rv blancs)

Aquò qui s’ensec a costat la charitat del baquó.

 

Premieyramen baylem en I baquó que comprem de Vidal lo bastier de S. Martí :  XXV s.

Item baylem en IIII lat que comprem de B. de Rambert :  L s.

Item baylem en II lat que comprem de P. Boní :  XXVII s. VI d.

Item baylem en IIII lat que comprem de Bazina de la Ciptat :  XL s.

Item baylem en I bacò que comprem de B. Rossilh :  XII s. VI d.

Item baylem en IIII bacós e en XV celhas que comprem de Helias de Marmoysch :  XI ll VII s. VI d.

Item baylem en IIII bacós que comprem de Helias Charrada :  LXXV s.

Item baylem en II lat e demiey que comprem de Helias Primayròl, daus Plantiers :  XX s.

Item baylem en II lat que comprem de Helias Jalat :  XXV s.

Item baylem en X lat e en V celhas que comprem de Johan de Jaudó :  VII ll. X s.

Item baylem en IIII lat que comprem de Arnaut Paya :  LXX s.

Item baylem en II bacós que comprem de B. La Ròcha, de l’Arsaut :  XXXVII s. VI d.

Item baylem en IIII lat que comprem de Helias de Malfre :  XII s. VI d.

Item baylem en I bacò que comprem de Robí de Rambert :  XII s. VI d.

 

Aquest despens fezem per nom de la dicha charitat :

Premieyramen baylem per portar los dit lat e baquós en quosolat :  II s. VIII d.

Item baylem per esmòlre los costeus am qué la charn fo pesiada :  VI d.

Item baylem a W. de Monbron e a P. Albà per pesiar la charn :  XV s.

Item baylem per far la mesio aus dit P. et W. e aus autres qui foren am lor per aydar : XXII s.

Item baylem per aportat la fusta am qué clauz ò(m)[21] lo coderc en clidas, en rama, en forchat e en autras chauzas, per tot :  V s. IIII d. mealha.

Item baylem a Helias Faure e a R. Andrio per claure lo dit coderc :  VIIII s.

Item aus II trompadors, per una galina que lor deu òm de dever, e per lo logier daus rosís que meneren al prat :  II s.

Item baylem a W. lo torier per lo dever que a de far las lissas del prat :  V s.

 

 

Ayssò donem per amor de Nòstre Senhor :

Item aus Frayres Menors :  X s.   –   Item aus Frayres Prezicadors :  X s.

Item a las Sòrs Menudas :  V s.    –   Item a l’espital de l’Arsaut :   V d.

 

Soma :  XLIII ll.  XVI s.  VI d.  mealha

 

folio 17r (16v blanc)

Ayssò qui s’ensec a costat la charitat de la Pantacòsta.

 

Premieyramen baylem, per LVIII sestiers e eymina de fromen que comprem de Helias Seguý a fòr de XVII s. lo sestier, monten :  XLVIIII ll. XIIII s. VI d.

Item baylem, per XIII sestiers de fromen que comprem de Helias de Granhòl a fòr de XVII s. lo sestier, monten :  XI ll. XII d.

Item baylem a Alias de Mensinhac, per pa que prezem quan lo pas de l’almòna fo falhit :  XXI s. II d.

Item baylem que montet lo pas qui fo pagat a la charitat, lhi qual hi donem per tot :  XXXVI ll. III d.

 

Ayssò costet la charitat de donar, am lo claure del prat e am la mesio :  

Item baylem a Helias Faure lo charpentier, per si e per sos companhós, per claure lo prat :  XII s. VI d.

Item baylem, per la mesio que fet hòm al prat aus charpentiers i aus sirvens i aus[22] autres hòmes que resebian lo pa e lo donavant e gardavan lo prat, en pa, en vi, en charn e en autras chauzas, per tot :  XLV s.

Item baylem a sertana quantitat d’òmes, li qual resebian lo pa e lo doneren, e garderen lo prat e las pòrtas per on hòm donava lo pa, per tot :  XXVII s. I d. mealha.

Item baylem, que n’agen li sirven per lor dever :  XIII s. I d. mealha

 

Ayssò donem per amor de Nòstre Senhor :

Item aus Frayres Menors :  X s.                 –   Item aus Frayres Prezicadors :  X s.

Item a las Menudas :  V s.                          –   Item a l’espital de S. P. :   XII d.

Item a las malaptas de S. Politi :  XV d.     – Item a las malaptas de Sanilhac :  XV d.

 

Soma :  C IIII ll.  II s.  II d.

 

folio 18r (17v blanc)

Ayssò qui s’ensec an costat las òbras de tota la viela.

 

Premieyramen baylem, a recrubir lo cosolat, que en fusta que en clave(u)s que ses teule que de rec(r)ubir, per tot  XVIII s. X d.

Item baylem, que costet lo gròs pes d’adobarlear[23] e de far, am lo fer que y intret, e li paniers e las còrdas, e la maygó de recrubir am lo teule i am1 las latas que i intreren, per tot, que redet comte Me P. d’Alvera, [am] II [ ?][24] que y fezem nuòs :  C XVIIII s.

Item baylem, lo dimercres après la S. Felip e la S. Jacme, a Me P. Lo Piquart, per razó del preffach que fezem am luy daus avans-murs de Bocharia a adobar :  VIII ll.

Item baylem, per far una benda e una bertuela en la pòrta de l’Arsaut, comtat lo fer, per tot :  II s. XI d.

Item baylem a Johan Faure, per adobar la clavadura de la pòrta Rua Nuòva :  XV d.

Item baylem, per far las fòssas minieyras en Bocharias enviró lo prat avesqual, que n’agen li minador :  VI ll. V s.

Item baylem a Lambert de Grosset, per adobar la tor la qual el te de la viela :  C s.

Item baylem, lo dulús avans la Senta Maria de setembre, a Johan La Grelieyra faure, per far la clavadura e las tapas de la pòrta Talhafer, comtat lo plom :  XXVIII s. VI d.

Item baylem a Archambaut de Giraudó, per adobar la tor que sos payre te, e per far la gitada :  XX s.

Item baylem, per adobar lo pan dareir lo Molí S. Fron, que fo ordenat per lo maior e per los cosols per paor de la guerra, a la fi que lo màyer l’adobès de tot :  XX ll.

Item baylem, per los adòsp[25] que fezem far en Bocharia aus petit murs, los quals fezem far a Helias de Grosset qui ne redet comte, per tot :  IIIIXX X ll. VII s. VI d.

Item baylem, que costet de far la barbacana de la pòrta de l’Albergaria, la qual se fet per la ma de Bonet de Chaumon, e per far la pòrta de la dicha barbacana, e per ferrar e per tabar[26] e per far los verols e las claus, e los traus que ac òm de Helias de Barri, e per far lo pon, per totas chauzas :  IIIIXX ll. VII s. VIIII d. mealha.

 

Soma :  IIC e XXI ll.  X s.  IIII d.  mealha

 

folio 18v

Item baylem a R. de Bernardó, per far portar l’aypingala en la maygó de Volpat e per adobar, e per fondre lo meyà entorn [l’arnés][27], e per adobar l’albaresta dal Pon, e per adobar la salhadura de l’Arsaut e aquela daus Plantiers, e per adobar lo torn que Marionet a, per tot :  XXVI s. VIIII d.

Item baylem, en II machacols que fezem far per Patró en la barbacana de Talhafer :  V s.

Item baylem, per far achabar lo murs dal pes de S. Fron, per totas chauzas, de qué redet comte Helias Seguí qui o fet far :  L ll. XVIIII s. VII d.

Item baylem, per adobar II albarestas de torn e per I d’estreyp qui son en la quartieyra Bocharia, e per n’arniar e per far lo torn am vit e autre ses vit, e per ferrar los dos torns, e per far las còrdas en las albarestas, e per enplumar sertàs quayreus que y an, per totas chauzas, de qué rederen comte Esteve de Godorn e P. del Sern :  C s.

Item baylem, per adobar lo portal de Bocharias, per totas chauzas, de qué rederen comte Lambert de Grosset e Esteve de Godorn e Me B. Sudre e P. del Sern li qual o feyren far :  VII ll. VII s.

Item baylem, per adobar lo chadafaus de sobre lo pontet de Rua Nu(ò)va, e per adobar lo portal de Rua Nuòva, e per adobar las albarestas desús e lo torn, per totas chauzas, de qué rederen comte R. de Martí e Arnaut de Margòt :  VI ll. XIIII s.

Item baylem, per adobar lo chadafaus de sobre la porta de Las Fargas, e per adobar lo portal de Matagerra, e per recurar lo fossat e per far la fòssa de davan la pòrta, per totas chauzas, de qué rendet comte P. de Grosset :  XV ll. II s. VI d.

Item baylem, per adobar la tor de Chams, de qué redet comte R. de Cortés per Helias Jalat qui o avia fach far :  VI ll. XIII s. III d.

Item baylem, per adobar lo portal Talhafer, e per adobar las albarestas e per far lo torn, e per far la fòssa del pontet degós, e per far lo pontet e las cost daus pans[28], per totas chauzas, de qué rederen comta P. Faure e R. de Bernardó e Me P. La Ròcha e Johan de Faure :  XXXI ll. I d. mealha.

 

Soma :  VIXX e IIII ll.  VIII s.  XI d.  mealha.

 

folio 19r

Item baylem, per adobar lo portal e la barbacana de S. Silà, e per adobar las albarestas que I son, de qué rederen comte P. e R. de Brunet e Johan de Faya e W. de Bru, per totas chauzas :  VIII ll. XVII s. VII d. mealha.

Item baylem, per far far lo mur de l’Agulharia e per adobar la barbacana, e per ferrar un torn, e per adobar la pòrta a las albarestas, e per far las seytas am qué traych òm los cayres, per totas chauzas, de qué reden comte Esteve del Puey e Helias de Papasòl e B. de Rambert :  IIIIXX  VIII ll. XIII s. VI d. mealha.

Item baylem a P. Pinsó, per far la pòrta del pes S. Fron :  XXX s.

Item baylem, per far ferrar la pòrta de la Lemotgana :  III s. IIII d.

Item baylem, per adobar las albarestas e lo torn de la pòrta daus Plantiers, e per claure la dicha pòrta, de qué redet comte P. de Puey Meyà :  XIII s. VIIII d.

Item baylem per la ma de Helias de Taurel, per adobar las albarestas e la pòrta de l’Arsaut, e per recurar lo fossat, de qué rederen comte Me P. de Vervila e Helias de Bòrn e sos companhós :  VI ll. X s.

Item baylem per la ma de P. de París, per adobar la tor qui fo dal Malhòl en l’Arsaut :  IIII ll. VII s. VI d.

Item baylem per la ma de Helias de La Pòrta, per far enbanar la tor dal Rafuòls, per totas chauzas :  X ll. VII s. VI d.

Item baylem per la ma d’Arman de Chatuel, per adobar lo portal dal Pon e autras chauzas, ayschí cum s’apareysia per I comte que redet :  XXX s.

Item baylem per la ma de W. de Bru, per adobar lo portal de la Lemotgana, e per adobar claure la pòrta, e per fondre lo pon defòra, per tot :  XLVIII s.

Item baylem per la ma de Bertrant de Gaquamí, per adobar lo chadafauts dal Pòrt de Graula lo qual el fet far, e per clavaduras que fet far en las pòrtas del Pont, ayschí cum s’apareychya per I comte que redet, per tot :  IIII ll. XVIII s. VIIII d.

Item baylem per la ma de Giraut Johan sò que s’ensec

 

Soma :  VIXX e X ll.  e XI d.

 

folio 19v

Item baylem, per la ma de G. Johant, per far lo fosat del Pòrt de Graula, e per adobar las albarestas dal portal del Pon, e per autras chauzas, aychí com s’apareysia en I comte que redet, per tot :  LXIII s. X d.

Item baylem, per la ma de B. de Chaumon, que di que baylet a sertàs faures d’esta viela per far garòx e per far claus e ferraduras a las pòrtas e autras chauzas necessàrias, de la qual soma nos no avem agut comte ni trobem a cuy o baylet :  XV ll. XV s.

 

Soma :  XVIII ll.  XVIII s.  X d.

 

folio 21r (20rv blancs)

Ayssò qui s’ensc son li deptes los quals avem pagat.

 

Premieyrament a G. de Barraut, que lhy devi’òm de temps passat per fusta que n’avi’òm agut per metre sol mur fondut de l’Agulharia[29] :  LXXII s. VI d.

Item pagem, per la ma de G. de Barraut e de Me Arnaut Salamó, a Me G. Gregòri d’Eschuduelhs, a cuy òm o devia per nom del Comte per la renda que li deu òm l’an :  VI ll. V s.

Item pagem a G. de Barraut, que li devi’òm per lo logier de I rossí que menet a La Reula per lo fach de W. de Gransó del temps de Me P. La Pòrta :  XI s. III d.

Item pagem a Gui del Bòsc, sirven del rey, que lhy devi’òm per lo fach de W. de Gransó del temps de Me P. La Pòrta :  XX s.

Item pagem a P. Jolia, que lhi devi’òm de vielh temps de prest, am letra que n’avia que parlava de XX ll. tornés las quals devi’òm a luy e a Bonet de Chaumon :  XII ll. X s. ;

e las autras X ll. tornés qui eran degudas a Bonet foren rebatudas per autras XII ll. tornés que el devia d’una assessa que avia facha, e cobrem la letra.

 

Soma :  XXIII ll.  XVIII s.  VIIII d.

 

folio 22r (21rv blancs)

Ayssò qui s’ensec avem pagat per salaris.

 

Premieyramen pagem, lo duguòs après Nadal, que tramezem a Me Mayió das Costet, per razó de la pensio la qual lhi devi’òm de tems passat d’una annada, comtat VI s. tornés que coleren maich li denier d’aur que òm li tramés, ostra lo prest, que no los comtet òm a lhuy :  XVI ll.

Item baylem a Johan de La Pòrta nòstre procurador, per razó de son salari, comtat drap de[30] N’Esteve del Pleyschat li baylet, per tot :  IIII ll. II s. VI d.

Item baylem a P. de Mersier nòstre procurador, per razó de son salari, comtada la pòrta de l’Agulharia :  LXXIIII s. II d.

Item baylem, la vespra de la Senta Crotz, a P. Jolia Albarestier, per razó de son salari de temps passat :  LXXV s.

Item baylem a Me W. Jaubert, lo qual solia èser gutgue del cosolat, que li devi’òm de son salari de la dicha jutgaria de temps passat :  X ll.

Item baylem en drap a W. lo torier, per razó de son salari lo qual pren per lo toratge :  LX s.

Item baylem a Helias Seguí contracomtador, per razó de son salari :  XL s. X d.

Item baylem a Esteve del Puey e Helias de Papasòl, per far far los murs de l’Agulharia e per adobar la barbacana, per lor salari :  C s.s. X d.

Item baylem a Me W. de Rey, per lo salari de la gutgaria de cosolat :  XVII s. V s.

Item baylem a P. de Metge e a P. Faure, per los gatges que reseuben de G. de Barraut e de Me Arnaut Salamó per pagar Johan e B. de Chaumon e Helias de Taurel, per portar[31] a l’eytatga de R. La Boaria e d’aquí a l’enquant chasque jorn de marchat, per lor salari, comtat II clercs qui n’agen XXXIIII s. tornés, e comtat X s. tornés que devi’òm a P. Faure per sirvens que avia fach davan, per tot :  VIIII ll. III s. IIII d.

Item baylem a Helias de Granhòl comtador, que li taxem per razó de son salari, e per los damnatges que avia fach pres en la moneda la qual nos avia prestat, que valia maych que aquela que reseup, per tot :  XXXVII ll. X s.

 

Soma :  C e X ll.  e X s.  X d.

 

folio 22v

Soma que monta sò que avem baylat per nom de la viela

per totas chauzas :  XIIIC e XLVIII ll. e XV s. de pergozís.

 

Item monta sò que G. de Barraut e Me Arnaut Salamó nos deven, que an reseubut de sertanas personas del talh, las quals nos avem messas per reseubudas en nòstre comte, e ylh no las volen ges pagar per sertanas chauzas que dizen que bos lor anet a far[32], per tot :  XXXV ll. II s.

 

Soma que monta per tot ‘que avem baylat’ am sò que G. de Barraut e Me Arnaut Salamó deven :  XIIIIe IIIIXX III ll. XVII s. I d.

 

Resta que hòm nos deu que avem maych baylat que reseubut, per tot :  IIIIXX e VII ll. VIII s. I d.

 

folio 23r

Es aquesta resta la qual òm nos deu :

 

En Guilhem del Puey a letra que parla de XXV ll. de tornés, de la qual soma no lh’es degut per tot mas :  XVI ll. X s. pergozís.

Item N’Esteve del Pleyschat a letra que parla de XVII ll. e XVI s. tornés, de la qual soma no lh’es degut per tot mas :  XXII ll. III s. XI d. mealha pergozís.

Item Helias de Granhòl a letra que parla de XXX ll.. tornés, de la qual soma no lh’es degut per tot mas :  LXVIII s. VIIII d. pergozís.

Item Helias de Malfre a letra que parla de XXXII ll.. de tornés, de la qual soma no lh’es degut per tot mas :  XXXV ll. pergozís.

Item deu òm a Johan e B. de Chaumon e a Helias de Taurel, de la soma la qual nos presteren per tot :  X ll. IIII s. IIII d. mealha pergozís

 

Soma que monta sò que nos deven, per razó de la resta la qual òm nos deu, que monta maych sò que avem baylat que reseubut, per totas chauzas :

IIIIXX e VII ll.  e VIII s.  I d. pergozís

 

(fin du chapitre des dépenses)

 

(folios 23v-25r blancs) A partir de 25v  cahier tête-bèche, numérotation inversée.

folio 46v

      Ayssò qui s’ensec avem receubut per razó del feymidret e de las [s....adas]

 

Premieyramen reseubem, que monteren li denier a Dieu qui foren gitat en las asesas que asesem, per tot :  V s.

[Item] reseubem lo jorn de l’an [nuhoyveu][33] de Hel. La Ròcha dal Bornat, per Guilh. de La Ròcha son payre loqual mezem del cumenal de la viela, per son intratge :  XX s.

Item reseubem lo dimercres avans la Senta Maria Chandalieyra de G. Teychó de S. Gòrgi, per una esmenda de III s. en qué fo condempnat, rebatuda la tersa part que n’ac Vidals quar o avia aportat :  II s.

Item reseubem lo premier jorn de Quaresme de Esteve de [Sobre] per una esmenda en la qual fo comdempnat :  V s.

Item reseubem de Helias Primayròl daus Plantiers per una esmenda :  XL s.

Item reseubem de Hel. Romio, per nom de P. Lo Ros de Bolazac, per una esmenda, pagada la tersa part a Joh. de Manha :  VI s. VIII d.

Item reseubem lo primier dicmenc de Quaresme de B. Rampnolf de Bolazac per una esmenda :  XX s.

Item reseubem de Vidal lo bastier per una emenda [couvert par le tampon des archives] :  XV s.

Item reseubem lo dissabde après Pasques de Guilh. Salamó cosol de la Ciptat, que baylet per I viatge que fezem a Corst ont li cosol eran citat :  LX s.

Item reseubem d’Esteve de [Solves] per I porsel que W. Palenchart avia donat a la viela :  XXI d.

Item reseubem de P. Mauran de la Ciptat, lo dilús avans la Pantacòsta, per razó de la letra de la gràcia del rey, la qual lhi prestem per que fos quitis daus fieys gentiels :  L s.

Item reseubem de Johant de La Grava de Bolazac per la dicha letra la qual lhi prestem :  XX s.

Item reseubem lo jorntz de la Sanch Johant de Perotí de la Boaria per non de N’Helias Faure del Chastel per nom de la dicha letra la qual lhi prestem :  VI lb. V s.

Item reseubem  de Helias de Crayschac de Luguers per nom de la dicha letra de sus la qual lhi prestem :  XXV s.

 

Soma :  XVIIII lb.  XV s.  V d.

 

folio 46r   (note post. :  Quarante sixième et dernier feuillet  M. H.)

Item reseubem lo dimercres avans la Senta Maria de setembre de Guilh. de La Salva, lo qual fo pendut, que li trobem en la borsa :  XVI s. V d.

Item reseubem de P. daus Cazals de Sent Alari per una emenda :  X s.

Item reseubem de Ay. de Boy per VIIIC de teule que lhi vendem, los quals aguem de la maygó qui fo fonduda en Rua Nòva :  XXII s. VI d.

Item reseubem de la dòmna de Joh. per razó de la letra de la gràcia del rey que aviam daus fueys ginciels e de las uzuras :  XXXVII s. VI d.

Item reseubem de P. del Mas Dieu de S. Martí per nom de la dicha letra desús la quala ly prestem :  XII s. VI d.

Item reseubem de Joh. daus [Charpes] per nom de la dicha letra :  XII s. VI d.

Item reseubem de Hel. Seguí dich Frayche per nom de la dicha letra :  XII s. VI d.

Item reseubem de Hel. de Marmoyschs per nom de la dicha letra :  XV s.

Item reseubem de Ar. de Vaus per nom de la dicha letra :  XV s.

Item reseubem de Guiòt del Chastel per nom de la dicha letra :  XII s. VI d.

Item reseubem de P. del Periers per nom de la dicha letra :  XII s. VI d.

Item reseubem de Joh. Gaudet per nom de la dicha letra :  XII s. VI d.

Item reseubem de Joh. del Mas per nom de la dicha letra :  XII s. VI d.

Item reseubem de Hel. de Granhòl per VIII saumadas de chaus e per III saumadas de grava que lo dit Hel. avia pres d’aquela que el avia cpomprada per far los petit murs de Bocharia :  XXXI s. VI d.

Item reseubem de B. Borrel filh de P., e de Ar. Borrel filh de G. per I emenda :  XXX s.

Item reseubem de P. Nadal de Sanch Martí per I emenda :  X s.

Item reseubem de W. de La Cheza de S. Martí per I emenda :  XX s.

Item reseubem de Rda Nadala de S. Martí per I emenda :  X s.

 

Soma :  XVI lb.  V s.  V d. mealha

 

folio 44v (45v, 45r blanc)

Ayssò qui s’ensec avem reseubut per razó de las asesas

 

Premieyramen reseubem de G. de Rambert per l’asesa de la garda del blat e per aquela de las mealhas daus mazeus e per aquela de la pòrta daus Plantiers e per l’asesa de l’enpauzamen dal vy de per tota la viela, per tot :  XVIII lb. VI s.

Item reseubem de la dòmna de Botas per l’asesa de panatarias, rebatut tot apeus :  X lb. X s.

Item reseubem de Bernart de Rambert per l’asesa de la mezura de las notz e per aquela de la pòrta del Guischet :  VII lb. XVI s. VIII d.

Item reseubem de Aymar de Boys per l’assesa de la mezura del vi e per l’assesa de l’enquant, per tot :  XXVI lb. X s.

Item reseubem de Esteve de La Chapela per l’assesa de las mealhas daus IIII pes :  XVIII lb.

Item reseubem de P. Bonisó per l’asesa de las defalhas dal quosolat :  X lb. III s. VI d.

Item reseubem de Ay. Bochier per l’asesa de la mezura de l’òli XVIII lb.

Item reseubem de P. d’Audemar per l’asesa de la pòrta Sench Silà :  II s. X d.

Item reseubem de G. de Barraut per l’asesa del faymidret, lo qual aseset :  XL lb.

Item reseubem de B. de Rambert per l’asesa del talh de la gen de fòra qui fan lo cumenal, lo qual lhi asesem :  XXV lb.

Item reseubem de Me P. de d’Alvera per l’asesa del gròs pes :  XVII lb. VI s. VIII d.

Item reseubem de Hel. Mayfre per l’asesa de bladarias :  XX lb. X s.

Item reseubem de Letgier de Pilhac per l’asesa del quot :  L s.

Item reseubem de Hel. de Papasòl per l’asesa de la ecrivania de quosolat, la qual aseset :  XII lb. X s.

Item reseubem de  Me P. de Mersier per l’asesa de la pòrta Agulharia :  XXXVI s. VIII d.

 

Soma :  XIXX VIII lb.  III s. 

 

folio 43v (44r blanc)

Ayssò qui s’ensec avem reseubut per razó de la charitat del bacó

 

Premieuramen reseubem de Robí de Rambert en sertanas parselhas que avia levat de la charitat :  CI s.  [effacé] d. mealha.

Item reseubem de la dicha charitat de sertanas gens qui pagaven, per tot :  LVIIII s. V d.

 

Soma :  VIII lb.  XI s.  V d.  mealha

 

folio 42v (43r blanc)

Ayssò qui s’ensec avem reseubut per razó de la charitat de la Pantacòsta

 

Premieuramen reseubem lo jorn de la Pantacòsta en pa que pageren sertanas personas, per tot :  XXXVI lb. I d.

Item reseubem maych lo meych jorn en argen que pageren sertanas personas, per tot : VI lb. XIIII s. I d. VIIII d. mealha

Item reseubem de Hel. Seguí per razó daus areyratges li qual erant degut de la charitat, los quals aseset :  IIIIXX lb.

Item reseubem de Hel. de Granhòl per razó daus areyratges que devia de temps passat de l’an XXXVIII :  V lb. XIII s.

 

Soma :  VIXX e VIII lb.  VII s.  X d.  mealha

 

folio 41v (42r blanc)

Ayssò qui s’ensec avem reseubut d’un prest lo qual nos fetz hòm

 

Prumieyramen reseubem de P. Garrel :  XII s. VI d. –  Item de P. de Las Cost :  XII s. VI d.  –  Item de Hel. de Taurel :  XXX s.  –  Item de B. de Chaumon :  L s.  -  Item de B. Silvestre :  XII s. VI d. –  Item de W. de Giraudó :  XXV s. –  Item de Hel. Jalat  :  LXX s.

–  Item de B. de Brunet :  XXXVII s. VI d. –  Item de P. de Grosset :  XXV s. –  Item de Rampnolf deBodí :  XX s. –  Item de W. [Merla] :  XII s. VI d. –  Item de Hel. de Pelisier :  XII s. VI d. –  Item de la dòmna [Dagues]:  L s. –  Item de la dòmna de La Fon :  XXV s. –  Item de Hel. de Marmoyschs :  XII s. VI d. –  Item de R. de Bernardus :  XXV s. –  Item de P. de Barri filh de Joh. :  X s. –  Item deW. Faure :  XX s. –  Item de P. de Bocincaut : XII s. VI d. –  Item de P. de Brunet :  XL s. –  Item de P. del Mas Dieu :  XII s. VI d. –  Item de P. de Puey Meyà :  XII s. VI d. –  Item de P. de Bonabocha :  VI s. III d. –  Item de P. d’Audemar :  XII s. VI d. –  Item de Joh. de Jaudó :  VII s. III d. –  Item de Lambert de Gordo :  XXV s. –  Item de Esteve del Puey :  XXV s. –  Item de Ar. de P. Ar.:  XII s. VI d. –  Item de W. de Me [Bonet] :  XX s. –  Item de Hel. de Jaudó :  XII s. VI d. –  Item de G. de Manha :  XII s. VI d. –  Item de Joh. de Margòt : V s.   

 

 Soma :  XXXIIII lb.  II s. VI d. 

 

folio 40v (41r blanc)

Ayssò qui s’ensec avem reseubut del talh lo qual fo enpausat per la reparacio daus murs

 

Premieyramen reseubem per nom de chapitre de Sen Fron er la ma de Mosen W. de Montardit e per la ma de Mosen Joh. Donadieu que bayleren al mayor, Hel. de Papasòl, Hel. de Granhòl, Hel. Seguí, per tot :  LX lb.

Item reseubem de Itier de Barraut e de G. La Cheza, li quel foren ordenat per l’official a resebre lo talh daus ‘chapelàs e dals’ clers de serta nombre que reseuben per nom de lor talh, per tot :  XXIIII lb. X s. VII d. mealha pergozís.

Item reseubem maych de Mosen Guilh. de Montardit e de Mosen Joh. Donadieu per nom del chapitre per adobar lo molý S. Fron dareir de volomtat del dich chapitre e del maior e del cosol : 

 

Soma :  CIIII lb.  X s.  VII d.  mealha

 

La quartiera de l’Arsaut :

Premieyramen de Esteve Gordà que paget : XV s.  tor. –  Item paget la dòmna de Bonabocha :  XX s. tor.  –  Item Joh. de Puey Meyà : XV s. tor. –  Item hered. B. La Chapela : X s. tor. –  Item En P.  de Balhó : IIII lb. tor. –  Item Foschier de Clavel : X s. tor. –  Item R. Rampnolf : XX s. tor. –  Item Joh. de Bru : XX s. tor. –  Item Hel. de Longa Viela : X s. tor. –  Item Joh. de Combas lo sudre : XX s. tor. –  Item P. de Morà : XX s. tor. –  Item B. La Fon lo Vielh : XX s. tor. –  Item R. Rampnolf : XX s. tor. –  Item Ae [Sarlan] : XV s. tor. –  Item W. Rosinhòl : XV s. tor. –  Item B. La Fon dich Piget : XX s. tor. –  Item hered. R. del Rat. : XX s. tor.

 

Soma :  XVI lb.  V s. tornés, valen pergozís : XX lb. VI s. III d.

 

  Soma per tot :  VIXX e III lb.  XVI s. X d. mealha pergozís

 

folio 40r

Item G. de Manha :  XX s. tor.  –  Item hered. Ar. de La Planta : XV s. tor. –  Item hered. P.  Pinòt : XV s. tor. – Item P. de París : LXX s. tor.  –  Item de Bòrn : XXX s. tor.  –  Item Hel. de Gordó : X s. tor.  –  Item Selayròl : XXV s. tor.  –

 

Aquist foren mes a V s. de talh e pageren :

Premieyramen Joh. Chat :  X s. tor.  –  Item P. d’Albert :  X s. tor.  –  Item P. del Bruòlh :  X s. tor.  –  Item Esteve del Mosnar :  X s. tor.  –  Item W. La Ròcha :  X s. tor.  –  Item P. Pansa :  X s. tor.  –  Item G. Foschier :  X s. tor.  –  Item Hel. La Fon :  X s. tor.  –  Item G. Pradal :  X s. tor.  –  Item B. Brosenc :  X s. tor.  –  Item Peyronela d’Esparmon :  X s. tor.  –  Item W. Pinel :  X s. tor.  –  Item Gileta :  X s. tor.  –  Item B. Chabòt :  X s. tor.

 

Soma :  XII lb.  XV s. tornés

 

Soma que monta  :  XV lb.  XVIII s.  VIIII d.  pergozís

 

folio 39v

La quartieyra de Verdú

Premieyramen paget la dòmna de Bazelha :  XXX s. tor.  –  Item hered. Hel. Ayme : XV s. tor. –  Item Hel. del Prat : XXIIII s. tor. –  Item hered. P. Fogasier : XV s. tor. –  Item P. de Puey Lucó : XV s. tor. –  Item la dòmna de Picharó e sa filha : XX s. tor. –  Item P. [Daurel] : XV s. tor. –  Item  P. de Me-Bonet : XV s. tor. –  Item  Esteve de Folquó : XV s. tor. –  Item  Bòs La Ròcha : C s. tor. –  Item  Ar. Paya : XL s. tor. –  Item  W. Beraut filh de Me Vidal : XII s. VI d tor. –  Item l’arsiprestre de Chambarlhac : XXX s. tor. –  Item  Hel. Chaumart : XXX s. tor. –  Item  Me Joh. de Combas : XII s. tor. –  Item  W. Desmier : XXII s. tor. –  Item  Esteve de La Chapela : X s. tor. –  Item  Joh. Malaura : VI s. tor. –  Item  Hel. de La Costura : X s. IIII d. mealha tor. –  Item  Itier de Chatuel: XXX s. tor. –  Item  W. de Pinhac per Plastolfó de Verdú : XX s. tor. –  Item  Ae de Milhac : XX s. tor. –  Item  Joh. de La Tor : X s. tor. –  Item  lo priors daus [Cas] Vaus : C s. tor –  Item P. de Vinharier : XX s. tor. –  Item  G. de Monranhy : XXX s. tor. –  Item Me Ay. [Quoms] : XXX s. tor. –  Item  P. Quosolart: XX s. tor. –  Item  P. de Gordó : XX s. tor. –  Item  Ar. Vinharier: XX s. tor. –  Item  G. Creychenc : X s. tor. –  Item  B. de Gonda : X s. tor. –  Item  Hel. de Rayne : XX s. tor. –  Item  W. Amblart : VIII s. tor. –  Item  G. La Fon clerscz : XV s. tor. –  Item  Gui de Metge: X s. tor. –  Item  Robbert de Gastaví : XV s. tor. –  Item  Joh. de Bonabocha : XXX s. tor.

 

Soma :  XII lb.  XV s. tornés

 

Soma que monten  :  LX lb.  III s.  VII d.  pergozís

 

folio 39r

Item de Itiers [Despes] : VI s. tor. –  Item hered. W. de Faure : X s. tor. –  Item P. del Calhaut : X s. tor. –  Item Hel [Gir aut]: X s. tor. –  Item G. de Vigà : X s. tor.–  Item W. de Chaychat : XX s. tor. –  Item B. del Rat: XX s. tor. –  Item Ay. de La Boaria : XV s. tor. –  Item B. de Lac Roc: XX s. tor. –  Item Ae Lo Duc: X s. tor. –  Item R. de Clarmon : XX s. tor. –  Item Hel. de L’Ayral lo Vielh : X s. tor. –  Item hered. B. Silvestre: LXX s. tor. –  Item P. de Metge : C s. tor. –  Item G. [Gra..: ní] : XV s. tor. –  Item P. de Gastaví : X s. tor. –  Item Hel. Martís : XXV s. tor. –  Item P. de Las Maygós : XXV s. tor. –  Item la dòmna de Merle : X s. tor. –  Item Joh. e Hel. del Rat : X s. tor. –  Item hered.Me [V.. yel] : XX s. tor. –  Item Joh. de Morà : X s. tor. –  Item Joh. [Braut] : XV s. tor. –  Item G. [Lo Cu]: X s. tor. –  Item Hel. de Gordó lo Vielh : XX s. tor. –  Item Esteve Cruvelier : XVI s. tor. –  Item P.Girbert : L s. tor. –  Item B. Galhart: XV s. tor. –  Item B. del Mosnar: XV s. tor. –  Item W. [Algur]: XV s. tor. –  Item W. de Rey laborador : XXX s. tor. –  Item W. d’Abonel  : XX s. tor. –  Item Pa de Mynhòt .: X s. tor. –  Item hered. Me P. Lo Petit : XX s. tor. – Item W. Chabòt : X s. tor. – Item P. de Combas dich L’Angel: XX s. tor. –  Item Robbert de Gordó : XV s. tor. – Item Hel. Romyo : XXV s. tor.

 

Soma :  XII lb.  XV s. tornés

 

Soma que monten  :  XLVII lb.  XII s.  VI d.  pergozís

 

folio 38v

Item P. de Bulhfarina : X s. tor.  –  Item hered. Archambaut La Chapela : XV s. tor.  –  Item Joh. de Guilhem : XXX s. tor.  –  Item G. Joh. : LX s. tor.  –  Item R. de Bernardus : C s. tor.  –  Item P. de Puey Meyà : L s. tor.  –  Item Joh. Grangó : XXX s. tor.  –  Item Esteve del Jaric : XVI s. tor.  –  Item P. Folcaut : VI s. tor.  –  Item Itier del Lacel : XL s. tor.  –  Item Hel. Lunaut : XXX s. tor.  –  Item P. de La Comba : XX s. tor.  –   Item hered Nicolaus Jaufre : X s. tor.  –  Item W. de La Via : XXX s. tor.  –  Item Hel. de Gastaví : XVs. tor.  –  Item Nicolaus e Esteve de Gastaví : XXV s. tor.  –  Item Hel. Andrio : XV s. tor.  –  Item W. Figeyró : X s. tor.  –  Item Hel. Gautier : XX s. tor.  –  Item Joh. Margòt : XX s. tor.  –  Item Hel. de La Costura : XXIIII s. tor.  –  Item P. del Cròs : X s. tor.  –  Item Hered. R. Duschac : XV s. tor.  –  Item Hel. Gautier : V s. tor.  –  Item P. La Costura : XV s. tor.  – 

 

Aquist foren mes a V s. de talh e pageren :

Premieyramen W. de Meschí : V s. tor.  –  Item Ae Favela : V s. tor.  –  Item Ay. del Rat : V s. tor. –  Item Robbert de Chambarlhac : IIII s. X d.tor. –  Item Joh. Tortorel : IIII s. X d. tor. –  Item Rda de Marsanés : IIII s. X d. tor. –  Item hered. P. Valadet : V s. tor. –  Item Itier de [Deu] : IIII s. X d. tor. –  Item Joh. del Rat : V s. tor.

 

Soma :  XXXIII lb.  V s.  IIII d. tornés

 

Soma que monta  :  XLI lb.  XI s.  VIII d.  pergozís

 

folio 38r

La quartiera de la Lemotgana

Premieyramen paget Me P. Golfier : XV s. tor. – Item Joh. de Galat : VIIII s. IIII d. tor.  – Item Hel. de Rayne lo Jove : X s. tor.  – Item P. Costinat : XXXV s. tor.  – Item Joh. de Quartiers per Joh. de Lobet : L s. tor.  – Item P. de Lobet : XII s. tor.  – Item Ay. de Boy : XV s. tor.  – Item P. de Chabanas : VIII s. IIII d. tor.  – Item En Robert d’Armanhac : XVI s. tor.  – Item W. de Picharó : X s. tor.  – Item Lambert de Gordó : XL s. tor.  – Item hered. W. Malet : XL s. tor.  – Item Joh. de Lauvat : V s. tor.  – Item P. Mersier : XIIII s. tor.  – Item W. de Bru : IIII lb. XIX s. III d. tor.  – Item Blancha filha d’En Hel. Martí : XXX s. tor.  – Item Joh. La Boaria : V s. tor.  – Item Hel. de Mersier : XX s. tor.  – Item hered. P. Quofanel : X s. tor. – Item Ar. de Bizòls : XXX s. tor. – Item Hel. Secha Val : XV s. tor.  – Item P. Malet per Me Esteve Malet : X s. tor.  – Item hered. Ar. de Rayne : L s. tor. – Item Me B. Ortic per l’abat de Peyroza : C s. tor.  – Item Hel. Moschart : X s. tor.  – Item B. Charpentier : X s. tor. – Item Ar. de Vaus : XXX s. tor.  – Item R. Tesel : X s. tor.  – Item B de Violeta : X s. tor. – Item  G. de Coren: XV s. tor.  – Item G. de Bru : X s. tor.  – Item Ay. d’Eschirpel : X s. tor. – Item [Gicbers] de La Sala : XX s. tor.  – Item Me Joh. d’Olivier : X s. tor.  – Item R. Pòrta : XXX s. tor. – Item Hel d’[Arrasac] : XXV s. tor.  – Item Hel. de La Chalmia : XXIIII s. tor. 

 

Soma :  XLIII lb.  VIIII d. mealha tornés

 

      Soma que monta pergozís  :  LIII lb.  XVI s. 

 

folio 37v

Item Katerina la regratieyra : XX s. tor. –  Item Me P. Bernart : XX s. tor. –   Item P. Charrada : XX s. tor. –  Item Hel. Bru laborador : XII s. tor. –  Item P. de Martel : XX s. tor. –  Item G. de Montinhac : X s. tor. –  Item W. Chancel : XXX s. tor. –  Item Hel. d’Esperó : XV s. tor. –  Item W. Charpentiers : XXV s. tor. –  Item hered. B dal Jaric : XIIII s. VII d.tor. –  Item Ar. de Boný : X s. tor. –  Item Hel. de Combas : X s. tor. –  Item B. Ayrart : V s. tor. –  Item Jacme La Crotz : X s. tor. –   Item Chahtel : XXX s. tor. –   Item P. Galabert : XX s. tor. –   Item Esteve Cruvelier : XXV s. tor. –   Item G. Dalhadet : XL s. tor. –   Item Nicholaus Salvatge : XX s. tor. –   Item G. Malet : XXV s. tor. –   Item W. Granhòl : XX s. tor. –   Item hered. G. de Forchas : XV s. tor. –   Item Esteve de Bizòls : XVI s. tor. –   Item B. Vinharier : LX s. tor. –   Item Ar. de Combas: LX s. tor. –Item Guill. Morlà : XL s. tor.  –   Item P. Garrel : C s. tor. –   Item Esteve del Puey : C s. tor. –   Item Lambert de Gordó : XXXII s. tor. –   Item Frontó de Jalat : C s. tor. –   Item Gui Maurel : X s. tor. –   Item P. [Chamda]: XX s. tor. –   Item P. Terey : XV s. tor. –   Item P. Nozet : XX s. tor. –   Item Hel. de Jaric filh de W.: X s. tor. –   Item W. de Puey Lucó : XXX s. tor. –   Item hered. P. de La Via : XL s. tor.

 

Soma :  LIII lb.  VIIII s.  VII d. tornés

 

Soma que monten pergozís  :  LXVI lb.  XVII s.

 

folio 37r

Item la dòmna de Las Fargas : X s. tor.  –  Item P. Pinsó lo Vielh : XX s. tor. –  Item Me W. del Solier : C s. tor. –  Item G. de La Bouschieyra : XX s. tor. –  Item R. del Lasel: LX s. tor. –  Item G. Clavel : XX s. tor. –  Item hered. Hel. de Chaumon : XXV s. tor. –  Item Joh. Boaressa : X s. tor. –  Item G. Lo Barbier : X s. tor. –  Item Hel. del Prat : XXV s. tor. –  Item Me B. La Peyrieyra dich Lambert : XVIII s. tor. –  Item W. d’Abonel : X s. tor. –  Item Hel. del Jaric lo Vielh : V s. tor. –  Item hered. Hel. de Combas : V s. tor. –  Item Esteve de Gauselm : V s. tor. –  Item hered. P. de La Gariga : V s. tor. –  Item G. Brosaut : V s. tor. –  Item hered. P. [Bacoyat]: V s. tor. –  Item  Hel. de Combas lo Jove : IIII s. tor. –  Item hered. W. de Bòs Maurí : V s. tor. –  Item W. de Combas : XXXVIIII s. tor. –  Item B. La Vayschieyra : XX s. tor. –  Item Hel. de La Belenchia: IIII s. tor. –  Item P. del Cròs : IIII s. tor. –  Item Hel. Rabeya: V s. tor. –  Item la molher P. de Marlhòc: V s. tor. –  Item Esteve Cruvelier lo Vielh : IIII s. tor. –  Item Me W. del Pi : V s. tor. –  Item Hel. La Chalmia : VIs. tor. –  Item Joh. Rossel : VIII s. tor. –  Item hered. P. La Vayscha : XX s. tor. –  Item Ar. Gaichòt : V s. tor.

 

Soma :  XXIIII lb.  XIIII s.  IIII d. tornés

 

Soma que monten pergozís :  XXX lb.  XVII s.  XI d.

 

folio 36v

La quartieyra de l’Agulharia

Premieyramen hered. Me P. de Rambert : XX s. tor. – Item Hel. del Mayne : XX s. tor. – Item Ar. de Rossel : C s. tor. – Item Esteve de Fon Abesque: III s. tor. – Item Grimoart de Ferró : XX s. tor. – Item G. de La Cheza lo Vielh : VIII s. tor. – Item Hel. de Banyeya : XVI s. tor. – Item Ay. de Gastaví : X s. tor. – Item P. Ròqua : C s. tor. – Item B. Andrio : V s. tor. – Item Hel. de Temolat : XL s. tor. – Item Joh. de Costinat : VI s. tor. – Item B. de Grazinhac : XL s. tor. – Item Hel. d’Eschalabó  : IIII s. tor. – Item Armanda de Manha : X s. tor. – Item Me B. de Vezí : XX s. tor. – Item la dòmna del [Rispauc] : XXV s. tor. – Item P. de [Pueychart] : X s. tor. – Item la dòmna del Montet: VIII s. tor.– Item B. de Madur : C s. tor. – Item B. de Mersier : V s. tor. – Item En W. Faure: VII lb. X s. tor. – Item Joh. e P. La Cheza : XXV s. tor. – Item Hel. Faure : XX s. tor. – Item Hel. e Esteve Daurat : XX s. tor. – Item R. de La Cheza : X s. tor. – Item P. Lo Bastier: Xs. tor. – Item hered. Aymar del Biró : V s. tor. – Item la dòmna de Gaudí : IIII s. tor. – Item hered. P. Janitz : X s. tor. – Item l’ostal de Girbert : XL s. tor. – Item R. Petit : VI s. tor. – Item W. de Gordó : XVI s. tor. – Item Barreyró filh qui fo de Me Letgier Barreyra : XX s. tor. – Item Guilhem Seguí : X s. tor.

 

Soma :  XLV lb.  XVII s.  VIIII d. tornés

 

Soma que monta pergozís  :  LVII lb.  XII s.  II d.

 

folio 36r

Item Guilh. del Pi clerscz : XX s. tor. –  Item la dòmna de R. Martí : VIII s. tor. –  Item Hel. del Chauze : XVIII s. tor. –  Item : R. de Monrabey : X s. X d. tor. –  Item Joh. de Gordó : V s. tor. –  Item Maria de Picharó : V s. tor. – Item Hel. del Biró : V s. tor. – Item Hel. de Papasòl : C s. tor. – Item P. daus Maynes : XXV s. tor. – Item B. de Rambert : LX s. tor. – Item la dòmna del Montet : V s. tor. – Item Joh. Mazura : V s. tor. – Item Hel. d’Alegret : X s. tor. – Item G. de Blanquet : V s. tor. – Item Maria de Vernh : V s. tor. – Item Joh. La Sudreya : V s. tor. – Item hered. Nicholaus de Chapsey : V s. tor. – Item hered. P. Gordó : V s. tor. – Item P. de Maurí : XV s. tor.

 

Soma :  XV lb.  VI s.  X d. tornés

 

Soma que monta pergozís  :  XVIIII lb.  III s.  VI d.  mealha

 

folio 35v

La quartieyra de Sanch Silà

Premieyramen paget Me Joh. La Fayta : XXXII s. tor. –  Item Ay. de Cassagrà : XVI s. tor. –  Item P. d’Audemar : L s. tor. –  Item Ay. de Puòy Are : X s. tor. –  Item Hel. de Las Veyrieyras : XX s. tor. –  Item Hel. de Sirventó : X s. tor. –  Item W. de Ferrant : XLVIII s. II d. tor. –  Item P. de Belcier : X s. tor. –  Item Hel. Jaudó : XL s. tor. –  Item Me Joh. de Faya : LVIIII s. X d. tor. –  Item Bertranda de Manha : XX s. tor. –  Item W. [Puanchart] : XIIII s. tor. –  Item Ay. de La Boaria de Rat : XX s. tor. –  Item Hel. Jaubert de S. Agulhí : XXXII s. tor. –  Item Na Johana de Sarlat : V s. tor. –  Item Hel. d’Audemar : XX s. tor. –  Item Esteve de Bonisó : XVIIII s. tor. –  Item Ac del Perier : XL s. tor. –  Item Joh. de Sarlat : IIII lb. V s. tor. –  Item Nicholaus Lo Pelisiers : IIII s. tor. –  Item P. Chabanel : X s. tor. –  Item hered. P. La Crotz : X s. tor. –  Item Gui de Geraudó : X s. tor. –  Item Alays de Bonissó : XX s. tor. –  Item Esteve de Ferran : XVIII s. IIII d. tor. –  Item hered. P. de Monrabey : X s. tor. –  Item Hel. de Linier: X s. tor. –  Item Hel. de Vinhayrat dich Lobat : X s. tor. –  Item Joh. Còsta : X s. tor. –  Item Joh. de Jaudó : XXX s. tor. –  Item Joh. de Pomel : X s. tor. –  Item W. de Bru : XX s. tor. –  Item Joh. d’Audemar : V s. V d. tor. –  Item W. de Bòrn : XX s. tor. –  Item P. del Truelh : XL s. tor.

 

Soma :  XXXVIIII lb.  VIII s.  VIIII d.  mealha  tornés

 

Soma que monten pergozís  :  XLVIIII lb.  VI s.  VI d. 

 

folio 35r

Item B. de Brunet que en adòsp[34] que en la fiansa deu Joh. de Chaumon : CXVIII s. VI d. mealha tor. –  Item Hel. e P. de Marmoyschs : X s. tor. – Item P. de Brunet aus adòsp de la barbacana de S. Silà  : CIIII s. VII d. tor. – Item Hel. Pressagier : XXV s. tor. – Item la dòmna d’Andrio : XV s. tor. – Item hered. Ay. de Maurí : X s. tor. – Item W. de Mongòy : XXX s. tor. – Item Maria d’Arragó : XXX s. tor. – Item la dòmna de Blanc : XV s. tor. – Item B. de Rambert  : XXXI s. tor. – Item P. [Tarquet] : XXXII s. VIII d. tor. – Item Hel. Banieya lo Vielh : XII s. tor. –  Item Hel. Jaudó lo Jove : XX s. tor. –  Item Hel. Velat : XX s. tor. –  Item Joh. de Maurí : X s. tor. –  Item Joh. Astayschs : XX s. tor. –  Item P. Lunel : VIII s. tor.–  Item P. Cluzel : IIII s. tor.

 

Soma :  XXVIIII lb.  VIIII s.  VIIII d.  mealha d. tornés

 

Soma que monten pergozís  :  XXXVI lb.  XVII s.  III d. 

 

folio 34v

La quartiera de Talhafer

Prumieyramen paget Guill. Mazet : XV s. tor. – Item Bornazela : VIII s. tor. – Item Ar. Lo Solier : XXV s. tor. – Item Hel. del Sòl : XXX s. tor. – Item G. Bertholmioy : XLV s. tor. – Item P. de Partenay : X s. tor. – Item Joh. Lo Cosdurier : XV s. tor. – Item hered. Hel. Botas : XL s. tor. – Item P. Lo Frenier : X s. tor. – Item Guillerma del Rat : X s. tor. – Item Grimoart Jalat : XV s. tor. – Item Me Hugó Maurí : VIII s. tor. – Item G. Faure : VIII s. tor. – Item Maria del Chauze : XXV s. tor. – Item P. de Bossaví : X s. tor. – Item R. Chavalier : XXVI s. tor. – Item Bda Charinela : L s. tor. – Item G. Paneyrier : X s. tor. – Item Matiòt Lo Boystós : V s. tor. – Item P. de Bonabocha : XV s. tor. – Item Hel. Battant : XX s. tor. – Item P. L’Arvernhat : X s. tor. – Item Joh. Charinel : X s. tor. – Item P. Pinsó per Hel. Pinsó son payr : L s. tor. – Item Hel. Charrada : XV s. tor. – Item G. Noel : VIII s. tor. – Item Hel. Giraudó : IIII lb.. tor. – Item W. de Blanquet : XVI s. tor. – Item P. Faure : XX s. tor. – Item l’ostal de Barralhier: XV s. tor. – Item Me P. La Ròcha : L s. tor. – Item Hel. de Bazelha : XXX s. tor. – Item Hel. Coyfet : X s. tor. – Item W. La Ganestoza : X s. tor.

 

Soma :  XXXVI lb.  VIII s.  X d.  mealha d. tornés

 

Soma que monten pergozís  :  XLV lb.  XI s.  I d. 

 

folio 34r

Item Laurens del Bosquet : XXXV s. tor. – Item P. Robbert : X s. tor. –  Item hered. Plastolf de Lunaut : X s. tor. –  Item W. L’Especier : X s. tor. – Item hered. W. del Solier : X s. tor. –  Item R. Lo Penhedor : LX s. tor. –  Item P. de L’Archieyra : XXV s. tor. – Item Joh. de Pas : X s. tor. – Item G. Rozet : V s. tor. – Item G. de Monge: V s. tor. – Item P. de Lauvat : V s. tor. – Item Joh. de Jovaní : X s. tor. – Item Me Esteve Seguí : VI s. tor. –

 

Soma :  X lb.  XII d.  tornés

 

Soma que monten pergozís  :  XII lb.  XI s.  III d. 

 

folio 33v

La quartieyra de Las Fargas

–  Item la dòmna de Me-Joh. :  XL s. –  Item la dòmna de Pascaut :  X s. –  Item Hel. La Boaria lo Jove :  X s. –  Item W. de Pinhac :  XV s. –  Item B. Garrel :  V s. –  Item W. de Geraudó :  VI lb.. –  Item Laurens de Blanquet :  XL s. –  Item la filha de Hugó de Peyroní :  VI lb. –  Item P. de Grosset :  LXXV s. –  Item R. La Boaria :  C s. –  Item Hel. del Lassó  :  X s. –  Item W. de La Grava :  XX s. –  Item Maria la retondayrit :  X s.

 

Soma :  XXVIII lb.  XI s.  tornés

 

Soma  :  XXXVI lb.  XVIII s.  VIIII d.  que monten pergozís

 

folio 32v (33r blanc)

La quartieyra de l’Albergaria

Premieyramen paget Guill. de Bodet : XXX s. tor. – Item : Hel. la Boaria VIII lb. tor. – Item Esteve de Barri : X s. tor. – Item Wma de Cassagrà  :XXXIIII s.. tor. – Item hered. P. de Monge :XX s.. tor. – Item la dòmna de La Fon  : C s.. tor. – Item P. de Petit  : XXX s.. tor. – Item Hel. Vigorós  : XV s.. tor. – Item Joh. de Coronat  : XL s.. tor. – Item Lambert de [Barej]  : XX s.. tor. – Item R. de Martí : C s.. tor. – Item R. Chatuel  : XXIIII s.. tor. – Item R. Pòrta  : L s.. tor. – Item Hel. Pòrta  : C s.. tor. – Item Hel. de Barri : XL s.. tor. – Item Joh. de Pestaví  : VII s.. tor. – Item B. de Petit  : CVIII s.. tor. – Item B. lo tondedor  : X s.. tor. – Item Hel. de La Ròcha  : XXXII s.. tor. – Item Hel. del Pont  : X s.. tor. – Item P. de Barri : IIII lb.. tor. – Item lo maystre de l’aycòla de La [Gramayza] : X s.. tor. – Item H. Jalat e Ba de Cortés que en adòsp que en la fiansa que feyren a Joh. de Chaumon : XII lb. XIII s. III d. tor. – Item Hel. de Petit cosdurier : V s.. tor. – Item Esteve Chopí  : V s.. tor. – Item Joh. Mangó  : V s.. tor. – Item Esteve Sepet  : V s.. tor. – Item Itier de [Crana]  : V s.. tor. – Item Savi lo sabatier  : V s.. tor. – Item W. Albanel  : V s.. tor. – Item hered. Ar. Boyst  : X s.. tor.

 

Soma :  LXVI lb.  XIIII s.  VI d.  tornés

 

Soma que monta pergozís  :  IIIIXX e III lb.  e VIII s.  I d.  mealha

 

folio 31v (32r blanc)

La Quartiera de Panarias

Premieyramen paget P. de Chapoleta : LX s. tor. –  Item Joh. de Clavel : XIIII s. tor. –  Item Margarida de Limuòlh : VI s. tor. – Item La dòmna de Bazelha : XVI s. tor. – Item Hel. Chapblanc : VII s. tor. – Item la dòmna [Dagues] : VII lb. X s. tor.  – Item li efan de Las Jouanias : VI s. tor. – Item Esteve de Godorn : XL s. tor. – Item Joh. Pautart : VII s. tor. – Item Joh. del Leo : VIII s. tor. – Item Ar. del Sern : X s. tor.  –   Item reseubem per la ma d’Esteve de Godorn e de Lambert de Grosset e de P. del Sern e de Me B. Sudre que avian levat de sertanas gens de la quartieyra per lor talh per adobar lo portal, per tot : CXVII s. VIII d. tor. –  Item Ar. de Margòt que en adòsp que en la fiansa que fet a Joh. de Chaumon :  VI lb. XVIII s. tor.  – Item Hel. Blanquet : XV s. tor. – Item W. Lo Cosdurier : XV s. tor. – Item la dòmna de Milhac : XV s. tor. – Item P. de Pedauc : X s. tor.  

 

Soma :  XXXIII lb.  XV s.  IIII d.  tornés

 

Soma que monten pergozís  :  XLII lb.  IIII s.  II d. 

 

folio 30v (31r blanc)

La Quartiera de Bocharia

Premieyramen paget P. Ramafòrt : LX s. tor. –  Item Joh. de La Vaisa : XII s. tor. –  Item P. de Guibertó : V s. tor. –  Item P. Itier : V s. tor. –  Item Hel. de Maurí : XV s. tor. –  Item Joh. del Calhaut : X s. tor. –  Item W. Bonet : V s. tor. –  Item G. de Rause : XVI s. tor. –  Item Lambert de Grosset : XL s. tor. –  Item Esteve Durant : VIII s. tor. –  Item Guill. de Senta Maria : VII s. tor. –  Item Hel. dal Sern Forn : X s. tor.

 

Soma :  VII lb.  VII s.  VII d.  tornés

 

Soma que monta pergozís  :  VIIII lb.  IIII s. V d.  mealha

 

folio 29v (30r blanc)

La Quartiera de Rua Nuva

Premieyramen paget Aymars de Petit : X s. tor.  –  Item Hel. Chamban : X s. tor.  –  Item P. d’Albert : VII s. tor.  –  Item W. Peatgier : XXV s. tor.  –  Item B. Faure : X s. tor.  –  Item Folcó Valat : X s. tor.  –  Item R. Paneyriers : X s. tor.  –  Item G. de [Betat] : X s. tor.  –  Item hered. G. del Mas : VIII s. V d. tor.  –  Item Hel. de Lemozí : X s. tor.  –  Item G. de Petit : X s. tor.  –  Item Hel. de Petit : V s. tor.  –  Item hered. Joh. de Charrada : V s. tor.  –  Item Hel. del Chastanch : V s. tor.  –  Item Hel. Amalví : V s. tor.  –  Item G. Vigier : V s. tor.  –  Item G. de Vernhat : V s. tor.  –  Item P. Mauran : V s. tor.  –  Item Johanòt Lo Mosnier : V s. tor.  –  Item Peyrona del Truòlh : VIIII s. tor.

 

Soma :  VIII lb.  VIIII s.  V d.  tornés

 

Soma que monten pergozís  :  X lb.  XI s. VIIII d. 

 

folio 28v (29r blanc)

La Quartiera del Pon

Premieyramen paget Na Sazia de Bulhfarina : LVIIII s. tor.  –  Item G. de Violeta : XL s. tor.  –  Item P. de Barý : X s. tor.  –  Item R. de Bloza : XVI s. tor.  –  Item P. Quoms : X s. tor.  –  Item Hel. Lo Regratier : X s. tor.  –  Item P. Bocicaut : XXX s. tor.  –  Item la dòmna de Brossilha : X s. tor.  –  Item B. R.: X s. tor.  –  Item P. Sibbaut : X s. tor.  –  Item Hel. Comte : VIII s. tor.  –  Item B. Faure : V s. tor.  –  Item la dòmna d’Esperlit : XL s. tor.  –  Item Me P. L’Espina : XVI s. tor.  –  Item Gordana de Lunaut : XXX s. tor.  –  Item G. de S. Laurens : VIII s. tor.  –  Item Hel. La Baylia : XX s. tor.  –  Item W. de La Fauria : XV s. tor.  –  Item Ay. de La Trossa : X s. tor.  –  Item P. de Lambert : X s. tor. –  Item Itier de Mòrtamar : X s. tor. –  Item Hel. Faure del Chastel : LXXVI s. tor. –  Item Joh. de Laurens : X s. tor. –  Item hered. W. de Lambert : XV s. tor. –  Item Hel. del Telh : X s. tor. –  Item W. d’Esperlit : XX s. tor. –  Item Joh. de Peschier : X s. tor. –  Item Arnaus de Chatuel : XXIIII s. tor. –  Item Andrio de Faya : XVI s. tor. –  Item P. de Pinhòcha : XII s. tor. –  Item Bertrant de Gacamí : LI s. tor. –  Item Joh. Foschier : V s. tor. –  Item Hel. La Peyrieyra : V s. tor. –  Item Plazensa la cosdurieyra : V s. tor.

 

Soma :  XXXII lb.  VI s.  tornés

 

Soma que monta  :  XL lb.  VII s. VI d. pergozís

 

folio 28r

Item Hel de Pinhòcha : V s. –  Item lo dich Gransó : V s. –  Item B. Lo Barbier : V s.  –  Item G. de Combas : V s.  –  Item P. Joh. Malet : V s.  –  Item Bda de Clarens : V s. –  Item Lo fornier de Pinòcha : V s.  –  Item Bugles lo pelhier : V s.  –  Item Joh. Lo Battant : V s. –  Item Hel. Vinhal : V s.  –  Item Hel. Manha : V s.  –  Item lo marit de La Negra : V s. –  Item hered. Joh. de Guilhalmó : VI s. –  Item Itier de Mersier : VIII s.  –  Item Me P. Maurí : V s.  –  Item Ay. de Bernart : V s.  

 

Soma :  IIII lb.  III s.  tornés

 

Soma que monta pergozís  :  CIII s. VIIII d.

 

folio 27v

                  Ayssò avem reseubut per nom de vendas

 

Premieyramen reseubem, lo divendres après la obtava de la Sanch Blaví, de R. lo penhedor per Ia pleydura que compret de Hel. Jalat entre las doas vielas, rebatut sò que Hel. Bonís n’ac :  XXV s.

Item reseubem de Ar. Paya per Ia maygó que compret en Sent Alari, qui fo de Esteve de [Buchin], rebatut sò que Hel. Bonís n’ac :   XX s.

Item reseubem de Ayba de Madur, molher d’Amanio lo pargaminier, per II òrtz que compret, qui foren de Me Ar. de Verzinas, rebatut sò que Hel. Bonís n’ac :  II s. VI d.

 

Soma :  XLVII s. VI d.

 

folio 26v (27r blanc)

Aysò avem reseubut del talh de la gen de fòra.

 

Premieyramen reseubem de P. del [Vivià] de Vilhamblart :  XXX s. –  Item de G. Cubelier  de S. Chastier :  XXXVIII s. –  Item del chapelà de Chamsavinel :  XXIIII s. –  Item de B. Clopaut de S. Joh. d’Escòla :  XL s. –  Item de Raolpf Faure :  XII s. –  Item de Me Hel. [d’Aspas] :  X s. –  Item de B. [Brunicart] :  XX s. –  Item de Hel. Jaubert de S. Agulhí :  XXXII s. –  Item de la bayesa[35] de Luguors :  XL s. –  Item del chapelà de S. Agulhí :  XL s. –  Item de Me P. Lambert :  XL s.  –  Item de Margarida del Bòsc de S. Vinsens :  XVI s. –  Item de Hel. Mynhòt de S. Chastier :  XXX s. –  Item de Me G. de [Chamineus] :  XXX s. –  Item de R. de Las Veyrieyras :  XL s. –  Item del chapelà de Cornilha :  XL s. –  Item de Ar. de La Cròza de Lagulhac :  XVI s. –  Item de G. Audebert de Vilamblart :  XL s. –  Item del chapelà de Montrenc :  XXII s. –  Item de W. Baneya de Razac :  XXXII s. –  Item de R. Teulet de Bel Regart :  XX s. –  Item del chapelà de La Doza :  XX s. –  Item de P. de L’Arnaudia de Montrenc :  X s. –  Item de P. de La Fon de Razac :  IIII s. IIII d. –  Item de Hel [Trotart] de Manzac :  VI s. V d. –  Item de W. de L’Òrt :  VI s. –  Item del chapelà de Gonaguet :  XX s. –  Item de Ar. Guill. G. de Chamarat de Beurona :  XV s. –  Item [Aut Las Bras] de bel Regart:  II s. –  Item de Hel. de S . Just, de Bussac :  X s. –  Item del priors de Merlanda :  XX s. –  Item P. Romaget de Bel Regart :  XX s.

 

Soma :  XL lb.  XV s.  VIIII d.  tornés

 

Soma que monta pergozís  :  L lb.  XVIIII s. VIII d.

 

folio 26r

Item de Me W Faure e de Me Hel. Gui de Lagulhac :  XXI s. tor. –  Item de P. de Rossís d’Agonac :  XX s. tor. –  Item de Hel. Bergongó de [Sòrbges] :  X s. tor. –  Item de unc hòme de Razac :  IIII s. tor. – Item de P. Raubalí  :  VIIII s. tor. – Item de Hel. del [Bruch] de Preychac :  XII s. tor. – Item de Hel. Machabuey de La Fon de L’Aucha :  V s. tor. –  Item de la sòrs de la dòmna de Bonisó : XVI s. tor. –  Item de Daniel de [Mal Lusó] de Razac : V s. tor. –  Item Ac. Vigorós e P. [Chamda] de Champsavinel : V s. tor. –  Item de Hel. Micó de Champsavinel  : VI s. tor. –  Item del priors de VII Font : XL s. tor. –  Item de Hel. Pars de Razac : III s. tor. –  Item de Hel. Blanc de La Fon de L’Aucha : V s. X d. tor. –  Item de Hel. Rossel de Razac : V s. tor. –  Item de II merchadiers de Figac : IIII lb. XI s. tor. –  Item de Peyronela de La Boaria de Razac : III s. tor. –  Item de P. [Pa.] de Razac : V s. tor. –  Item de Esteve Baneya : V s. tor. –  Item de Me B. Boyt de Bel Regart : XX s. tor. –  Item de Hel. Rossel de S. Chaman[36] : XL s. tor.

 

Soma :  XVII lb.  e  I s.  VIII d.  tornés

 

Soma que monten pergozís  :  XXI lb. VII s. I d.

 

folio 25v

Soma que monta que avem reseubut per totas chargas per nom de la viela :

XIIIC e IIIXX e XVI lb  e VIIII s.  pergozís

 

                       fin du registre

 

<<Retour[1]              - trou de ver ; sans doute Helias, car En P. était consul l’année précédente.

[2]              - trou de ver, sans doute P.

[3]              - confusion entre Raymon : Mondí Jolia, et P. Jolia Albarestier ?

[4]              - là encore, confusion entre Mondí (Raymon) Jolia, et P. Jolia apelat l’Eschagnat (CC 55 27v), lui-même différent de P. Jolia l’Albarestier ? 

[5]              - partit , en parlant d’or = mêlé d’argent , d’après P. Olivier (in « Dictionnaire d’ancien oc. auvergnat »)

[6]              - msc iaus

[7]              1- -s de cas-sujet sing., incorrect ici (indice que –s final n’est plus prononcé ?)

[8]              - msc al barocha.

[9]              - sans doute cacogr. pour quartieras : quartiers (de la ville)

[10]             - cacogr. p. no avia de qué viure

[11]             - cacogr. p. òps

[12]             - msc eu, sans doute ici contract. de em lo

[13]             - cacogr. p. clerc

[14]             - mot oublié

[15]             - Me Arnaut Bertran ; Quesrsý cacogr. p. Quercí

[16]             - inadvertance p. e per son salari.

[17]             - m. orth. p. avian .

[18]             - m. orth. p. prest.

[19]             - lecture incertaine (c/t, e/o ?) ; voir lexique : coit.

[20]             - cacogr. p. autres

[21]             - msc clauso, signe d’abrév. de la nasale oublié

[22]             - msc jaus… jaus… , jam…

[23]             - alear var. de aleiar : étalonner (les poids et mesures)

[24]             - un q ou p souligné par une boucle d’abrév… ?

[25]             - cacogr. p. adòps

[26]             - sans doute p. tapar : garnir de tapas, barres de fermeture

[27]             - arnés lecture incertaine (rn/m), et sens de lo meyà ?(voir au lexique)

[28]             - sans doute p. los pans de las couts : les pans des murs

[29]             - msc las gulharia…

[30]             - incohérent, p. comtat drap que N’Esteve li baylet

[31]             - comprendre : per portar los dichs gatges

[32]             -  = qu’il leur a bien fallu faire ? (bos  avec –s adverbial ?)

[33]             - sans doute hésitation entre nuòu et noveu...

[34]             - mauvaise orth. p. adòp : dédommagement, réparation

[35]             - sans doute cacogr. pour baylesa : la femme du bayle

[36]             - mauvaise coupe pour Sench Aman