<<Retour

 

Archives Municipales de Périgueux     E dep 5021 –

Registre des Comptes du consulat de Périgueux – Série CC

 

CC 60 : Année 1346 -1347 -  Registre in 4o, 46 feuillets, papier (nombreuses pages délaées et partiellement effacées) occitan ; scribe le comptable Johan Clopaut

 

folio 2r (folio 1r-1v blancs)

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen.

Remenbransa sia que ayssò es lo papier de la viela de Pereguers ont es[1] lo comtes de las baylas e de las receptas de l’an que dizi’òm miel e tres centz e quaranta e sieys, al qual an foren fach e creat Màyer e Cossol aquistz qui s’ensegen :

 

N’Elias Seguí, Mayor de las doas vielas

N’Elias Faure del Chastel – Helias de Granhòl – Helias de Pelicier – Guilhem de Rey –  Guilhem de Jalat – Raymon Pòrta Lo Jove – Itier de Manha – Bernartz de Chaumon – Bertran de Cahortz – Peyre de Chapoleta  : aquistz eran Cossols de la viela del Puey e de la Ciptat.

Mosen Guilhem Barrieyra – Peyre Pasquaut :  aquistz eran Cossols de la Ciptat

 

E fo comtadres : Johan Clopaut –  e contracomtadres :  Guilhem de Jalat, cossol

 

folio 2v

Ayssò qui s’ensec son las pagas que avem fach aus sirvens a las festas qui s’ensegen.

 

A Nadal :

G. Cortés torier[2], tornés :  VIII s. – Aymiric Alamigó, trompador, tornés :  IIII s. – P. Porcheyró, trompador, tornés :  IIII s. –  Johan de Manha, tornés :  IIII s. – Esteve Micó, tornés :  IIII s. –  Guilhem Maschaut, tornés :  IIII s. –  P. del Clòt, tornés :  IIII s. –  G. de Marió, tornés :  IIII s. –  Helias de Metge, tornés :  IIII s. –  Hugó Chatuel, tornés :  IIII s. –  Johan Moschart, tornés :  IIII s. –  P. del Vaure, tornés :  IIII s. –  Johan de La Puoyada, tornés :  IIII s. –  P. Lo Bàsquol, tornés :  IIII s. –  Helias Bertran dich Charinit, tornés :  IIII s. –  P. de Bolhac, tornés :  IIII s. –  Helias Vidal, tornés :  IIII s. –  Lo servicial, tornés :  IIII s. – 

 

A Pasques :

G. Cortés torier, tornés :  VIII s. – Aymiric Alamigó, trompador, tornés :  IIII s. – P. Porcheyró, trompador, tornés :  IIII s. –  Johan de Manha, tornés :  IIII s. – Esteve Micó, tornés :  IIII s. –  W. Maschaut, tornés :  IIII s. –  P. del Clòt, tornés :  IIII s. –  G. de Marió, tornés :  IIII s. –  Helias de Metge, tornés :  IIII s. –  Hugó Chatuel, tornés :  IIII s. –  Johan Moschart :  IIII s. –  P. del Vaure, tornés :  IIII s. –  Johan de La Puoyada, tornés :  IIII s. –  P. Lo Bàsquol, tornés :  IIII s. –  Helias Vidal, tornés :  IIII s. – P. de Bolhac, tornés :  IIII s. – Helias Bertran dich Charinit, tornés :  IIII s. –  Lo servicial, tornés :  IIII s. – 

 

A la Sanch Johan :

G. Cortés torier, tornés :  VIII s. – Aymiric Alamigó, trompador, tornés :  IIII s. – P. Porcheyró, trompador, tornés :  IIII s. –  Johan de Manha, tornés :  IIII s. – Esteve Micó, tornés :  IIII s. –  W. Maschaut, tornés :  IIII s. –  P. del Clòt, tornés :  IIII s. –  G. de Marió, tornés :  IIII s. –  Helias de Metge, tornés :  IIII s. –  Hugó Chatuel, tornés :  IIII s. –  Johan Moschart :  IIII s. –  P. del Vaure, tornés :  IIII s. –  Johan de La Puoyada, tornés :  IIII s. –  P. Lo Bàsquol, tornés :  IIII s. –  Lo servicial, tornés :  IIII s. – 

 

A la Totz Sanch :

G. Cortés torier, tornés :  VIII s. – Aymiric Alamigó, trompador, tornés :  IIII s. – P. Porcheyró, trompador, tornés :  IIII s. –  Johan de Manha, tornés :  IIII s. – Esteve Micó, tornés :  IIII s. –  W. Maschaut, tornés :  IIII s. –  P. del Clòt, tornés :  IIII s. –  G. de Marió, tornés :  IIII s. –  Helias de Metge, tornés :  IIII s. –  Hugó de Chatuel, tornés :  IIII s. –  Johan Moschart :  IIII s. –  P. del Vaure, tornés :  IIII s. –  Johan de La Puoyada, tornés :  IIII s. –  P. Lo Bàsquol, tornés :  IIII s. – Helias Faure, tornés :  IIII s. –  Lo servicial, tornés :  IIII s. – 

 

Soma tornés :  XIIII ll.  IIII s.

 

folio 3r 

Ayssò qui s’ensec avem baylat per la festa de la Sanch Johan.

 

Premieyramen baylem a l’Empeyrador de Verdú, tornés :  VIII s.

Item baylem au Rey del Pon, tornés :  VIII s.

Item baylem al Ducx de la Lemotgana, tornés :  VIII s.

Item baylem al Marqués de Rua Nhòva, tornés :  IIII s.

Item baylem a l’Abat de Sanch Silà, tornés :  IIII s.

Item baylem al Comte de Talhafer, tornés :  IIII s.

Item baylem, en pa, en vi e en frucha que despendet òm a maygó del mayor, ayschí com es acondumat, am la una partida daus borzés de la viela, quan la velha fo dicha, tornés :  XVIII s. IX d.

Item baylem, a especis qui foren donat aus borzés qui duoynaven[3], qui vengen beure am lo mayor, ayschí com es acondumat, quan la velha es dicha, tornés : VIII s.

Item baylem en raus qui fo espandut en la Clautra e sobre la fon, tornés :  II s. VI d.

Item baylem en garlandas que òm lhioret aus borzés, ayschí com es acondumat, tornés : V s.

 

Soma tornés :  III ll.  X s.  III d.

 

folio 3v

Ayssò qui s’ensec avem baylat quan lo màyer anet metre lo seti a San Privat, on eran li Anglés, e partit d’esta viela lo jorn de la Pifania.

 

Premieyramen baylem lo dich jorn, per pa que tramez’òm al dich seti, qui fo de P. de Martel, tornés :  XVI s.

Item baylem lo dich jorn a P. Seguí, per pa que tramez’òm al dich seti, tornés :  I ll. XVI s.

Item baylem lo dich jorn a Clavela, per pa que tramez’òm al dich seti, tornés :  I ll. 

Item baylem lo dich jorn a W. de Rey, per IIas saumadas de vi que tramez’òm al seti, tornés :  II ll. XVI s.

Item baylem, per XII merlut e per L arencz que tramez’òm al dich seti, tornés :  XIX s. 

Item baylem a B. de Puey Lucó, per copas e per escudelas e per pichiers que tramez’òm al dich seti, tornés :  IIII s.

Item baylem a Helias de Lunaut, per XII fers de rossí e per IM de clavels que tramez’òm al dich seti, tornés :  XIX s.

Item baylem, per XII ll. de chandelas de syo que tramez’òm al dich seti, tornés :  VIII s.

Item baylem, per IIII bossanels en qué portet òm las dichas chandelas, tornés :  II d.

Item baylem, per papier e per inta[4] que portet òm al dich seti, tornés :  VI d. me

Item baylem aus charretiers e aus hòmes qui porteren los barriels, tornés :  II s?

Item baylem, lo dilús après la Pifania, a P. de Martel, per pa que tramez’òm al seti, tornés :  II ll. IIII s.

Item baylem lo dich jorn a Helias de Temolat, per pa que tramez’òm al seti, tornés :  II ll. XII s. X d.

Item baylem lo dich jorn a Paysch-son-ventre, per pa que tramez’òm al seti, tornés :  II ll. XII s. X d.

Item baylem a Helias de Charrada, per X ll. de chandelas que tramez’òm al seti, tornés :  VI s. VIII d.

Item baylem a Esteve Jaumar, per II mostós que tramez’òm al seti al mayor, tornés :  XIII s.

Item baylem a G. de Bertholmioy, per IIas saumadas de vi que tramez’òm al seti, tornés :  II ll. XIIII s.

Item baylem aus aniers que porteren las dichas chauzas al seti, que lor donet òm a dinar en esta viela, tornés :  II s.

Item baylem a Johan de Clarens, per lo logier del seuo rossí qui porte(t) la pervezio al seti, tornés :  II s.

Item baylem, lo duguòs segen, a LV bèstias que ac òm per anar al blat a Sanch Privat, e foren desmandadas al chamí que no y anessan ponch, que lor donet òm en pa per dinar aus messatges, tornés :  X s. VIII d.

 

Item tornet òm del dich seti de S. Privat, del pa que avi’òm tramés al mayor, que montet sò que hòm ne tornet III ll. de la moneda, lo qual pa fo baylat aus preysgoniers que ne foren amenat en VIII jorn, e fo lor devís, ayschi com es contengut en l’articgle deus despens daus presgoniers

 

Soma tornés :  XX ll.  V s.  X d.  mealha

 

folio 4r

Ayssò qui s’ensec avem baylat per lo fach de la juridiccio.

 

Premieyramen baylem, per Ia ma de papier qui fo messa en la chambra de cossolat, de comandamen del mayor, lo dissabde en la optava de S. Martí d’yvern, tornés :  I s. III d.

Item baylem, lo dissabde desús dich, a IIas mas de papier, la Ia al comtado(r) e l’autra al contracomtador per escrioyre lo comte, tornés :  II s. VI d.

Item baylem, lo jorn de la Senta Katerina, en glueys qui foren mes en la chambra de cossolat, tornés :  X d.

Item baylem, lo dilús après la S. Andrioy, a Me Helias de Jaucelm, per I esturmen que fet de P. de Sorn, qui fo mes a la ma del rey, lo quals era pres en la Rolfia per lo raubissi qu’el avia fach en nòstre poder, tornés :  IIII s.

Item baylem, lo dicmenc que prend’òm lo sagramen daus borzés, per I fays de gluòys a metre en cossolat, tornés :  III d.

Item baylem a Esteve Micó, per chandelas que portet lo ser de la Senta Maria Trobada per questioynar I hòme, tornés :  X d.

Item baylem aus sirvens, qui velheren en cossolat e questioyneren l’òme lo ser desús dich, per beure, tornés :  I s. VII d.

Item baylem, lo duguòs après la Senta Lucia, per Ia ma de papier qui fo messa en la chambra de cossolat, tornés :  I s. III d.

Item baylem, lo divendres avan Nadal, que Bertran [B Utbanh][5] era pres en cossolat, e era clerc, e l’official requiria lo e vòlhc auvir la soa coffecio en cossolat, e despenderen lo màyer e li cossols e li sirvens e lo dich official e aquilh qui anaven am luy, en vi e en especis que begen clercz[6] en cossolat, tornés :  VIII s.

Item beylem, lo jorn meysch, per Ia ll. de chandelas que fazian mestier en la chambra lo ser desús dich, tornés :  VIII d.

Item beylem, aus penós de las trompas, per sendat e per frimbrias e per cordós e per aur, e per la faysó, tornés :  II ll. VIII s.

Item baylem, a IIII tòrchas de sera de XVI ll. que deu òm al mayor la vespra de Nadal, ayschí com es acomdumat, tornés :  II ll.

Item baylem, lo divendres avan la Pifania, per portar las eschalas e los mantels, qui eran en cossolat, sobre la charreta de l’abat de Chanselada a la pòrta Agulharia, e fo menat tot a S. Privat d’aquí enfòra, tornés :  I s. VIII d.

 

Soma tornés :  V ll.  X s.  X d. 

 

folio 4v 

Item baylem, a I penonsel que fetz far lo màyer quan anet a S. Privat metre lo seti, costet per seda e per sendat e per frimbrias e per cordós a lasar, e comtat sò que Duran [Foní] cosdurier n’ac per la fayssó, costet per tot, tornés :  I ll. X s. II d.

Item baylem, a I faysch de gluòys a metre en cossolat en la chambre, tornés :  II d. me.

Item baylem, lo dimartz avan la Sent Alari, que amenet òm de S. Privat, quan prez’òm lo dich luòch de S. Privat e amenet òm ne XXVII preysgoniers, e ac òm de P. Mathioy X pintas de vi per beure aus dich preysgoniers, costeren tornés :  II s. VIII d.

Item baylem, lo dich ser desús, a Steve Micó, per VIII pintas de vi que aqu’òm maysch aus dich preysgoniers, tornés :  II s. I d. me.

Item baylem, lo meysch ser desús, a Steve Micó, per IIas ll. e demieya de chandelas, que aqu’òm per velhar lo preysgoniers desús lo dich ser en cossolat, tornés :  I s VIII d.

Item baylem, lo dich ser, aus sirvens de cossolat qui velheren los dich preysgoniers tota la nuòcx, tornés :  II s. X d.

Item baylem, lo dich ser, aus sirvens de cossolat qui velheren los sobredich presgonier, per la velha e per pitansa, tornés :  II s.

Item baylem, lo diguòs ensegen, per Ia ll. de chandelas qui foren messas en cossolat, tornés :  VIII d.

Item baylem, lo dimercres après la Sent Alari, per Ia ma de papier qui fo messa en cossolat, tornés :  :  I s. IIII d.

 Item baylem, lo divendres apres la Sent Alari,  que questyonet òm sertàs hòmes qui foren pendut, per beure tornés aus sirvens, tornés :  IIII s. 

Item baylem, lo dimartz après la Sent Blavi, per I quart de sera vermelha a seylar am lo marquet, tornés :  IX d.

Item baylem, lo dilús fanhós, a R. de La Pòrta, qui tenia lo marquet per far chartrels a la gens qui volhian re gitar de la viela, per papier e per sera, tornés :  III d.

Item baylem, lo dicmenc avan la Cathedra de S. Peyre, per dimiey quart de sera e per papier a far los chartrels am lo merquet, tornés :  VII d.

Item baylem, lo dich jorn, a Me P. de Verviela, per la copia e per la publiansa de la gràcia del fach del commú e de la cort del Selarier e de las vendas, tornés :  I ll. X s.

Item baylem, que donem per amor Dieu a I hòme de Sanch Martí a cuy osteren lo punch[7] li Anglés d’Ans, tornés :  X s.

 

Soma tornés :  IIII ll.  IX s.  III d.

 

folio 5r

Item baylem, lo dilús avan la S. Mathiàs de ser, en vi e en especis que begen lo màyer e li cossols e d’autres, que questionet òm sertas sirvens qui eran presgoniers, tornés :  III s. X d.

Item baylem aus sirvens qui los questioneren lo dich ser desús, tornés :  II s. VI d.

Item baylem, per I quart de sera e per papier, lo dich jorn desús, per seylar am lo marquet, tornés :  XI d.

Item baylem, lo divendres après la S. Mathiàs, a III fayschs de gluòys que donet òm aus presgoniers, tornés :  X d.

Item baylem, lo dimartz après lo dicmenc que hòm chanta Oculi mei, a Me Steve de Sudor per I esturmen que reffetz de I hòme qui era estat jutgat a mòrt per las gens del Comte en la Rolfia, lo quals hòme s’apelet, e fo donat comissari darrier Me P. de Reydor, e lo dich Me P. cofermet la sentensa, am protestacio que no fos prejudici a la viela, quar lo jutgava en esta viela, de la qual cauza fo fach aquest esturmen, tornés :  II s.

Item baylem lo dich jorn, en papier e en sera per seylar am lo merquet, tornés :  I s. IIII d.

Item baylem lo dich jorn desús, per Ia ll. de chandelas que hòm despendet per questionar sertàs presgoniers, tornés :  VIII d.

Item baylem, lo dicmenc que òm chanta Judica me, per sera e per papier que òm pres per seylar am lo marquet, tornés :  X d.

Item baylem, lo dimartz après, per Ia ma de papier qui fo messa en cossolat, tornés :  I s. IIII d.

Item baylem, lo dissabde avan lo Rampalm, en vi e en especis, que fetz òm collacio a maygó P. La Pòrta, lo màyer e li cossols am los avocat, de la requesta que voliam far a Nòstre Senhor lo Rey, tornés :  VIII s. X d.

Item baylem, lo dimartz après lo Rampalm, per sera e per papier a seylar am lo marquet, tornés :  I s. I d.

Item baylem, lo dilús après Pasques, per Ia ma de papier qui fo mesa en la chambra de cossolat, tornés :  I s. IIII d.

Item baylem, lo divendres après Pasques, per sera que aqu’òm per seylar letras qui foren tramessas en Fransa, tornés :  II d. me

Item baylem, lo dissabde après Pasques, al bayle del rey, que li cossols lo tramezen a Eyschiduòlh per metre los presgoniers, sò·y assaber Mosen P. de L’Eypinatz e sos companhós, a la ma del rey, tornés :  II ll.

Item baylem, lo dissabde desús dich, a P. de Barri, qui tenia lo merquet, per sera e per papier, tornés :  I s. X d.

Item baylem, per Ia ma de papier qui fazia mestier al comtador a creyscher son[8] papier on metia son comte, tornés :  I s. IIII d.

 

Soma tornés :  III ll.  VIII s.  X d.  mealha

 

folio 5v

Item baylem, lo dissabde avan las Raizós, a III faychs de gluòys que donem aus presgoniers, tornés :  VII d.

Item baylem, per Ia ma de papier qui fo mesa en la chambra de cossolat, tornés :  I s. IIII d.

Item baylem, lo dicmenc avan las Roazós, a Me P. de Mercier, per sera a hòp de seylar una letra, tornés :  II d. me.

Item baylem, a I fayschs de palha que donet òm aus presgoniers, tornés :  V d.

Item baylem, lo dilús après la festa de la Nativitat de S. Johan Baptista, a P. de Girbert, per far los despens a XII sirvens e a III hòmes d’armas que vengen del Chastel L’Evesque, al man del mayor, a Pereguers per anar sobre los enamicx del Rey Nòsre Senhor, e aneren am l’armada de Pereguers e esteren tota Ia nuòcx aus champs, e l’endemà donet òm lor a disnar a maygó Helias de la Fayta, costet tornés :  XVI s. VI d.

Item baylem, lo dich jorn, a P. de Selier, per pagar los gatges de XX sirvens qui foren tramés en la Ciptat per far lo gach e per gardar lo dich luòch, que fo ordenat que hòm y tramezés per alcunas noelas que aviam auvidas que dezi’òm que lo lòc se devia traïr, tornés :  I ll.

Item baylem, lo divendres avan la Senta Margarida, a XXX sirvens qui foren tramés en la Ciptat per far lo gach e per gardar la dicha Ciptat, que fo ordenat autra vetz que òm i tramezés per autras noelas que aviam auvit, tornés :  I ll. V s.

Item baylem a P. de Selier, per sertàs sirvens qui aneren gachar, ayschí com es dich desús, autra vetz, e los cossols de la Ciptat pageren lo remanen, e no agen de nos mas tornés :  VIII s. IX d.

Item baylem a G. de Marió, que avia manlevat a sopar a aqueus qui avian gardat R. de S. Chastier, lo frayr de Mosen P., lo ser que fo pres, tornés :  V s.

Item baylem, lo dissabde après la Senta Margarida, a P. de Bru, per copiar los ròtles daus sirvens qui foren ordenat a far[9], tornés :  XX d.

Item baylem, en la semmana après la Magdalena, per IIas tòrchas de sera que fetz aver lo màyer per far I gran gach que òm fetz de gens d’armas a chaval, e velhet òm tota la nuòcx, que avi’òm agut novelas que la viela devia èser traÿda, tornés :  XV s.

Item baylem, que donem per amor de Dioy a Johan de Narbona, nòstre sirvens, qui era en sentensa a l’aystansa de P. de Puòy Meyà per gatges que li avia pres fazen son offici, e costet li per tot XIII s. II d. tornés, e Helias de Granhòl donet li los VI s., e nos dem li, tornés : VII s. II d.

 

Soma tornés :  V ll.  I s. VII d.  mealha

 

folio 6r

Item baylem a Robbert de Cortés, per ayssò que li apertenia de Ia esmenda que avia aportat de II hòmes de la parròffia de S. Mayme, tornés :  V s.

Item baylem, lo dimartz après la obtava de la Magdalena, a IIII sirvens qui velheren IIII nuòcx en cossolat per gardar los preysgoniers, e despenderen en pa, en vi e en chandelas, tornés :  XI s.

Item baylem a W. Maschaut, sirvens, per ayssò que li apertenia de Ia esmenda qu’el avia aportat, tornés :  IIII s.

Item baylem a G. Cortés, torier, per ayssò que li apertenia de II sirvens de Razac qui foren pres en cossolat, tornés :  IIII s.

Item baylem a Hugó Chatuel e a Johan de La Poyada, per razó de tener aguach en sertàs luòch per aver la mayr de Pelisó, qui era acuzada qu’ela anava a Ans am so filh ses licensa, tornés :  II s.  VI d.

Item baylem a Eymiric Alamigó e a P. Porcheyró son companhó, que tramezem ves autra part per tener agach a la dicha mayr de Pelisó, tornés :  II s.  VI d.

Item baylem, per far los ròtles e per papier qui foren baylat a las personas qui foren estabblidas a far los sirvens, tornés :  III s.

Item baylem a Johan de La Poyada, per razó d’ayssò qui li apertenia de una esmenda de [Macaut][10] qu’el avia aportat, tornés :  II s.  VI d.

Item baylem, que donem per amor de Dioy aus Frayres Prezicadors per far una refeccio en la manieyra acondumada, tornés :  IIII ll.

Item baylem, lo divendres après la S. Cristòfol, a IIII sirvens qui garderen Helias de Matioy tot I jorn, per far los despens, tornés :  III s. IX d.

Item baylem, lo ser après, aus dich IIII sirvens qui velheren am lo dich Helias tota la nuòcx, tornés :  II s  VI d.

Item baylem, lo dilús avan la S. Laurens, a R. Lo Penhedor, per far I penonsel a B. de Volpat que portava quan chavaugava ams los sirvens, tornés :  II s. I d.

Item baylem, per tela a far lo dich penonsel, tornés :  II s.

Item baylem a Me P. Mercier e a Bòs de Claret, lo jorn que bayleren los chartrels daus sirvens aus capitaynes que devian far los dich sirvens, per lor despens que feyren, tornés :  IIII s.

Item baylem, lo divendres après l’Assomcio de Nòstra Dòmna, a Hugó de Chatuel, per IIas albarestas, e la Ia era de torn[11], qu’el avia en gatges de I hòme de fòra, tornés :  IIII s.

Item baylem, lo divendres après, per Ia ma de papier qui fo mesa en la chambra de cossolat de comandamen del mayor, tornés :  I s. X d. me.

 

Soma tornés :  VI l.  XIIII s. VIII d.  mealha

 

folio 6v

Item baylem, lo dich jorn, a Bernòt Lo Frenier, per far I flors de liri de fer per senhar al front las espias daus Anglés, tornés :  II s. IIII d.

Item baylem, lo dilús après la S. Michel, a Steve Micó, per Ia ll. de chandelas que portet en la chambra de cossolat, tornés :  VIII d.

Item baylem a W. de Rey, lo dilús après la Totz Sanch, per far copiar lo comte de la mayoria de N’Elias de Jaucelm, que lo dich W. era comtadres en aquel temps, e lo dich comte era estat pres de cossolat, que no y era ponh[12], e era nessesari, tornés :  VII s. VI d.

Item baylem, lo dimercres avan la S. Martí d’ivern, a Me Helias d’Olivier, per trancrioyre las trivas qui foren fachas entre los dos rey desay la S. Michel, tornés :  II s. VI d.

Item baylem, lo dimartz après la S. Martí d’ivernt, a G. de Cortés, per II fayschs de gluòys a metre en la chambra de cossolat, tornés :  I s. III d.

Item baylem, a Ia ma de papier qui fo messa en la chambra de cossolat, tornés :  II s. I d.

Item baylem a G. de Cortés torier, per II fays de gluòys qui foren mes en la tor, tornés :  I s. VI d.

Item baylem a B. Raymon bayle, que lhy donem per los servizis que nos avia fach duran nòstra annada, , tornés :  VIII ll.

Item baylem, per las raubas daus sirvens, a Helias de Papasòl, per Ia pessa de vetat e per Ia pessa de vergay[13] de qué eran a dire VI cobdes, e costava la pessa XIII ll. tornés, e rebatet òm los VI cobdes, tornés :  XXIII ll. VII s.

Item baylem a Johan de Chaumon, per IX cobdes e demiey de vetat a far rauba al servicial, costeren tornés :  I ll. XV s. VII d. me.

Item baylem, per VII cobdes de vetat al dich En Johan de Chaumon, que donet òm a la gacha del cluchier, tornés :  I ll. VI s. III d.

Item baylem a P. de Chapoleta, per IX cobes e demiey de vergay qui falhian a las raubas daus sirvens, tornés :  III ll. I s. X d.

Item baylem a G. de Bertholmioy, per C deniers de l’escut que nos prestet a pagar W. de Seguí, e per sò que lo dich G. lo nos prestès e nos parsís IIII mes, donem lhy tornés :  XV ll. IIII s.

Item baylem a Esteve de La Chapela, per la partida que lhi apertenia de son tertz de Ia esmenda que nos aportet de B. de Miramon e de la molher de Clerc qui pòrta las letras, tornés :  X s.

Item baylem a Johan de La Puoyada, sirvens de cossolat, per la partida que li apertenia de Ia esmenda que avia aportat, tornés :  V s.

Item baylem al mayor, que lhy foren taxadas per IIIe L ll. que nos prestet al comensamen de nòstre cossolat, per la grandas bezonhas que aviam a far e per lo viatge que nos covenc a far en Fransa devès lo rey, las quals li baylet òm en deptes que nos comptem per receubut en las receptas, tornés :  XL ll.

 

Soma tornés :  IIIIXX XV ll.  VII s. VI d.  mealha

 

folio 7r

Item baylem a P. del Vaure e a W. Maschaut sirvens, per la ma de Helias de Pelicier, per ayssò que lor apertenia de Ia esmenda que avian aportat, tornés :  V s.

Item baylem, lo dimartz après la Sent Alari, que lo màyer e li cossols s’agusteren a maygó Itier de Salas per veyre lo comte, e disneren se ensem e despenderen, per totas chauzas, tornés :  III ll. II s.

Item baylem,, que li pagem a Esteve de La Chapela, que lo comptadres avia pres daus arreyratges qu de las doas charitatz que li aviam vendutz, que lo comtadres comta per receubut en las receptas de las charitatz de las personas qui s’ensegen : de Me P. Cepier XIX d. tornés, de P. La Chapela XXXVIII s. III d. tornés, de B. de Petit per nom de la maygó de Cayrel III s. I d. tornés, de Steve Gregòri IX d. m.tornés, de Itier Capeta VIII s. tornés, de Bernart Autran XIX d. tornés, de Mosen H. de Margòt XVI s. V d. tornés, e de Madòmna N’Ayba de La Ròcha XX s. tornés, monta tot tornés :  IIII ll. IX s. VIII d. mealha

Item baylem, lo dimartz après la obtava de S. Martí, a Itier de Salas, per los despens que feyren lo màyer e li cossols lo jorn que hòm fay la eleccio del mayor e deus cossols, e lo ser covenc lor que jagessan en cossolat, per lo debat que hy fazia Me Helias de Sudor, e lo cossolat d’ogan devia ho pagar, e fo acordat que nos ho pagessam per lo cossolat d’ogan, e despendem, tornés :  II ll. III s. I d.

Item baylem, per VI mas de papier per far los IIII comtes de la viela en la manieyra acondumnada, e per copiar los comtes de las òbras, tornés :  X s.

Item baylem a Helias Barralhier, per far los IIII comtes de la viela, e per far e per copiar los comtes de las òbras, que a fach, que li fo taxat per lo mayor e per los cossols, e per lo gran trabalh e destric qu’el avia agut e suffertat, tornés IIII ll. de bona moneda, qui valian de l’autra[14] : tornés VIII ll.

 

Soma tornés :  XVIII ll.  IX s. IX d.  mealha

 

folio 8r (7v blanc)

Ayssò qui s’ensec avem pagat al Comte de la renda que la viela lhy deu.

 

Premieyramen baylem, lo dilús avan la Senta Maria Chandalieyra, per lo terme de Nadal que era passat, que pres Frayr Aymar Girbaut, daus Prezicadors, al qual lo Comte ho devia, e Helias de Requiran, prebòst, donet no·n[15] letra de recognoyschensa, XX ll. pergozís, valen tornés :  XVI ll.

Item baylem al dich Comte, de la renda que hòm li devia del terme de la S. Johan, la qual avia pres Johan Prebòstz, sos notari, per la ma de Guilhem de Jalat, e lo dich Johan baylet nos ne letra de quitansa seylada del seyel del dich Comte : XX ll. pergozís, valen tornés :  XVI ll.

 

Soma tornés :  XXXII ll.

 

folio 8v

Ayssò qui s’ensec son li depte que avem pagat d’ayssò que la viela devia.

 

Premieyramen baylem, que pagem a Mossen W. Jaubert, qui era estat jutge de cossolat al temps passat, que li devi’òm de despessas que avia fach d’ayssí en rey[16] contra nòstres predesesors, tornés :  V ll. II s.

Item baylem, que pagem a Me Steve de Sudor, de I depte que la viela li devia l’an M CCC XXIX, de qué avia letra, la qual cobrem e la cansellem, tornés :  IIII ll. V s.

Item baylem, que pagem, lo dissabde après la S. Martí, a Me P. d’Alvera, per I depte que li era degut de l’an M CCC e XLIII, de qué avia letra, la qual cobrem, tornés :  II ll. X s.

Item baylem, que pagem a Me P. Mercier, que paget per nom de nos a P. Julia a cuy ho devi’òm de condempnacio de despesas, e avia nos ne fach amonestar, tornés :  X s.

Item baylem al mayor, qu’el avia pagat a En W. del Puey per los heretiers de Helias de Barri, per II sestiers de fromen que lo dich Helias li devia per lo fromen que lo dich W. prestet a la charitat de la Pantacòsta l’an que Me P. La Pòrta era màyer, e lo dich Helias de Barri era cossol e era se·n obligat ves luy, e lo dich En W. avia ne mes los heretiers del dich Helias en sentensa, tornés :  VI ll.

Item baylem, que pagem a G. de Marió per tot sos gatges del temps passat, e per tot sò que hòm li podia èsser tengut say que a la S. Martí l’an M CCC XLVII, e per Ia albaresta [dyotz][17] que nos donet, tornés :  III ll. X s.

Item baylem, que pagem a Guilhem de Seguí, de una compozecio que fezem am luy, de volumtat e de cosselh daus XXX prodòmes, de tot quan que la viela li podia èsser tenguda, e sobre lo mespés del pa e de las mezuras de l’òli e del gròs pes apelat de Borzés que avia a tener sertà temps e sertanas annadas qui eran a venir, las quals cauzas lo dich Guilhem layschet e quitet a la viela ; e fo acordat que per totas chauzas hòm li pagès VC ll. tornés, e maysch que hòm li donès l’esmolumen del mespés del pa e l’esmolumen de bucha de la pòrta Agulharia ; e fo acordat que tantòst òm li pagès VIXX ll. de tornés, e de las Roazós enlay C s. tornés la semmana say que sia pagat d’autras VIXX e V ll. de tornés en nòstre temps, e que lo màyer e li cossols qui vendràn après los li sian tengutz de pagar  sasque[18] semmana sòs que sia pagat de tota aquesta ordenansa e quitansa, e pres ne letra Helias de Papasòl ; e pagem lhy en la Semmana Sanchta en deniers de l’escut a XXVII s. tornés la pessa, e pres ne memorial de quitansa Me P. d’Alvera, tornés :  VIXX e V ll.

 

Soma tornés :  VIIXX VI ll.  XVII s.

 

folio 9r

Item baylem, que pagem a Guilhem de Seguí, per la avandicha compozecio, per la ma de G. de Bertholmioy, de qué lo dich Guilhem donet letra de reconoyschensa, tornés :  VIXX e V ll.

Item pagem a Itier de Rossel, en Ia esmenda que nos mandet pel [nenor][19], que comtem per receubut en las receptas, per fusta que li avia pres N’Helias Faure per far lo chadafaus de la barbacana del portal del Pon, e plageyaven ne devan l’official, e donet letra de quitansa que pres Me Helias de Papasòl, tornés :  III ll.

Item pagem a N’Elias Faure, qu’el avia manlevat a far la òbra del pon levaditz del Pon, que pres en traus del truòlh del molí de Sent Alari, tornés :  I ll. X s.

Item pagem a Helias de Pelicier, per I depte que li devi’òm que se montava XX ll. de bona moneda, de qué avia letra, e nos pagem l’en d’aquesta, tornés :  VI ll. IIII s. IX d.

Item pagem al mayor, d’ayssò que nos avia prestat per la ma de W. de Jalat, qui o avia receubut de G. Bertholmioy de l’ascessa de las bóstias, que lo dich G. avia mandat al dich mayor, que lhy baylet en la semmana avan la S. Bernabè XL deniers de l’escut e II reyals e IX s. de tornés, que lo dich W los avia comprat, que li  avian costat, qu’el avia receubut del dich G., tornés : LX ll. XVI s.

Item pagem al dich mayor, per IIIIXX e XV deniers de l’escut qui arestavan a pagar d’aqueus qu’el nos avia prestat, rebatut II reyals e III s. tornés per II escutz, la qual soma li avem sedit sobre G. de Bertholmioy d’ayssò que deu de l’assessa de las bóstias, e sobre autras personas qui ho devian a la viela, las quals somas nos comtem per receubut en las receptes, e comtem l’escut la pessa a XL s. tornés que valian a la S. Martí a la yschida de nòstre cossolat, monten li IIIIXX e XV escutz, rebatut los VI s, desús, tornés : IXXX IX ll. XIIII s.

Item pagem, per la ma de Itier de Manha, a G. de Manha, que lhy devi’òm per IIII sestiers e III mosdurieyras de fromen, qu’el avia pagat a·N W. del Puòy per la soa part de Ia fiansa qu’el fet quan era cossol de sertana soma de fromen que prestet a far la charitat del temps que Me P. La Pòrta era màyer, tornés :  XIIII ll. XII s.

 

Soma tornés :  IIIIC ll.  XVI s.  IX d.

 

folio 9v

Item baylem, que pagem a W. de Rey, que li devi’òm per nom de Me W. so filh, al qual hòm ho devia per la pensio de la jutgaria del cossolat, que li devi’òm de l’an MCCC XLII que N’Elias Seguís era màyer, e de l’an M CCC XLIII que Me Johan Meymís era màyer, e de l’an M CCC XLIIII que En W. del Puey era màyer, e de l’an M CCC XXXIX que lo dich W. era màyer, e de la mayoria N’Esteve del Pleyschat M CCC XL, comtat e rebatut sò que n’avia agut, la qual resta era de [l’una] la mayor partida, que li pagem en deptes de las finansas daus foransàs en menudas partidas, las quals devian sertanas personas, que comtem per receubut en las receptas, tornés :  IIIIXX X ll.

Item pagem a Helias de Granhòl, per I depte que la viela e cossolat li devia de l’an M CCC XXX VIII, de qué avia letra, la qual cobrem, de C s. tornés de bona moneda, e valia marchcz[20] d’argen LXXII s. VI d. tornés, e pagem l’en d’aquesta que li desduschem d’ayssò que devia a la charitat de la Pantacòsta, que comtem per receubut en las receptas, tornés :  X ll.

Item pagem a Bertran de Cahortz, per I depte que la viela li devia de l’an M CCC XXXVIII, que se montava C s. tornés, de qué avia letra, la qual cobrem, que li baylem en deptes degut de la renda de la charitat del temps de Me Johan Maymí, tornés :  V ll.

Item baylem, que pagem a Helias Faure per sò que manlevet, al temps que En R. de Martí era màyer, a far lo pon levadit del Pon devès la Tornapicha, de qué redet comte que o avia baylat en la maniera qui s’ensec. Premieyramen baylet, per far rompre lo pon de la peyre e per far IIas pîlas sobre la vauta on se te lo pon levadit, aus maytres qui las feyren, per salari e per despens e per grava : VIII ll. tornés ; item baylet en chaus :  XL s. ; item baylet aus maytres d’Ylhac, per far far las chadenas del pon levadit e per las tapas e los gofs e los torns, e per aguzar las pichas daus peyriers qui romperen lo pon e feyren las pilas : VI ll. ; item baylet aus hòmes qui feyren manòbra e giteren los cayrs de l’ayga : XL s. ; item, a taulas a far la barbacana qui foren de Arnaut Faure : XXX s. ; item, a IIas bèstias V s., qui porteren las taulas del Chastel ;  item aus charpentiers qui feyren la barbacana :  LX s. ; item aus hòmes qui fazian la manòbra, e gardavan la pòrta la nòcx e lo jorn, en pa, en vi e en charn, per far la messio per III jorn, quan lo Comte Darbí fo a Albaròcha : IIII ll.. E d’aquestas chauzas baylem li en paga en I depte que Mosen Corbaran Vigier devia a Arnaut Paya, e li exsecudors del dich Arnaut doneren lo a la charitat per Dieu, e comtem ho per receubut en las receptas de la charitat, tornés :  XVIII ll.

 

Soma tornés :  VIXX III ll.

 

folio 10r

Ayssò qui s’ensec avem baylat per las despessas daus presgoniers.

 

Premieyramen, lo dimartz avan la Sent Alari, en pa per los presgoniers qui vengen de S. Privat lo dich jorn de ser, e fo lo pas de Folcó, tornés :  VII s. II d. me.

Item baylem, a XXX presgoniers que avia en cossolat, daus quals eran li XXVII d’aqueus que amenet lo màyer de S. Privat, que pres lo lòch qui era anglés de S. Privat qu’el hy era a seti, en VIII jorn que lhy crec òm lo pa que tornet òm del dich seti qui era sobrat al mayor, chascun jorn X sosdadas[21] de pa de la moneda, ayschí com es contengut en I articgle al comensamen d’aquest comte que fay mensio d’aquò que òm trames al dich seti al mayor.

Item baylem, lo dimartz après la Sent Alari, a G. de Cortés, torier, per XXX presgoniers qui eran en la tor, per aver pa, tornés :  VIII s.

Item baylem, lo dimercres après, al dich Cortés, per los dich presgoniers, per aver pa, tornés :  VIII s.

Item baylem, lo diguòs segen, al dich torier, per aver pa aus dich presgoniers, tornés :  VIII s.

Item baylem, lo divendres segen, al dich torier, per aver pa a XVI presgoniers, tornés :  IIII s. III d.

Item baylem, lo divendres segen, al dich torier, per aver pa a XVI presgoniers, tornés :  IIII s. III d.

Item baylem, lo dissabde segen, per XVI presgoniers, al dich torier, per aver pa, tornés :  IIII s. III d.

Item baylem, lo dicmenc ensegen, al dich torier, per aver pa a XVI presgoniers, tornés :  IIII s. III d.

Item baylem, lo dilús avan la Conversio de S. Paul, al dich torier, per aver pa aus dich presgoniers, sò·y assaber a XV, tornés :  IIII s.

Item baylem, lo dimartz segen, al dich torier, per aver pa aus dich presgoniers, tornés :  IIII s.

Item baylem, lo dimercres après, al dich torier, per aver pa aus dich presgoniers, tornés :  IIII s.

Item baylem, lo duguòs après, al dich torier, per aver pa aus dich presgoniers, tornés :  IIII s.

Item baylem, lo divendres après, per XIII presgoniers, per aver pa, al dich torier, tornés :  III s. IX d.

 

Soma tornés :  III ll.  III s. VIII d.  mealha

 

folio 10v

Item baylem, lo dissabde avan la Purifficacio de Nòstra Dòmpna, a G. Cortés, per aver pa a XIIII presgoniers, tornés :  III s. IX d.

Item baylem, lo dicmenc après, al dich torier, per aver pa a XIIII presgoniers, tornés :  III s. IX d.

Item baylem, lo dilús après, al dich torier, per aver pa a XIIII presgoniers, tornés :  III s. IX d.

Item baylem, lo dimartz après, al dich torier, per aver pa a XIX presgoniers, tornés :  V s. I d.

Item baylem, lo duguòs après, per aver pa a XIX presgoniers, al dich torier, tornés :  VI s. I d

Item baylem, lo divendres après, al dich torier, per aver pa a XIX presgoniers, tornés :  V s. I d.

Item baylem, lo dissabde après, al dich torier, per aver pa a XIX presgoniers, tornés :  V s. I d.

Item baylem, lo dicmenc après la S. Blavi, al dich torier, per aver pa a XIX presgoniers, tornés :  V s. I d.

Item baylem, lo dilús après, per aver pa a XIX presgoniers, tornés :  V s. I d.

Item baylem, lo dimartz après, per aver pa a XIX presgoniers, tornés :  V s. I d.

Item baylem, lo dimercres après, al dich torier, per aver pa a XIX presgoniers, tornés :  V s. I d.

Item baylem, lo duguòs après, al dich torier, per aver pa a XIX presgoniers, tornés :  V s. I d.

Item baylem, lo divendres après, al dich torier, per aver pa a XIX presgoniers, tornés :  V s. I d.

Item baylem, lo dissabde après, al dich torier, per aver pa a XIX presgoniers, tornés :  V s. I d.

Item baylem, lo dicmenc avan Caresme, al dich torier, per aver pa a XXIIII presgoniers, tornés :  VI s. V d.

Item baylem, lo dilús après, al dich torier, per aver pa a XXIIII presgoniers, tornés :  VI s. V d.

Item baylem, lo Dimatrz Gras, al dich torier, per aver pa a XXIIII presgoniers, tornés :  VI s. V d.

Item baylem, lo dimercres après, al dich torier, per aver pa a XXIIII presgoniers, tornés :  VI s. V d.

Item baylem, lo duguòs après, al dich torier, per aver pa a XXIIII presgoniers, tornés :  VI s. V d.

Item baylem, lo divendres après, al dich torier, per aver pa a XXIIII presgoniers, tornés :  VI s. V d.

 

Soma tornés :  V ll.  X s. IX d. 

 

folio 11r

Item baylem, lo dissabde ensegen, al dich torier, per aver pa a XXIIII presgoniers, tornés :  VI s. V d.

Item baylem, lo dicmenc avan la S. Mathiàs, al dich torier, per aver pa a XXIIII presgoniers, tornés :  VI s. V d.

Item baylem, lo dilús ensegen, al dich torier, per aver pa a XXIIII[22] presgoniers, tornés :  III s. II d. ma.

Item baylem, lo dimartz après, al dich torier, per aver pa a XII presgoniers, tornés :  III s. II d. ma.

Item baylem, lo dimercres après, al dich torier, per aver pa a X presgoniers, tornés :  II s. VIII d. 

Item baylem, lo diguòs ensegen, al dich torier, per aver pa a X presgoniers, tornés :  II s. VIII d. 

Item baylem, lo divendres après, al dich torier, per aver pa a X presgoniers, tornés :  II s. VIII d. 

Item baylem, lo dissabde après, al dich torier, per aver pa a X presgoniers, tornés :  II s. VIII d. 

Item baylem, lo dicmenc après la S. Mathiàs, al dich torier, per aver pa aus presgoniers, tornés :  II s. VIII d. 

Item baylem, lo dilús après, per aver pa a X presgoniers, tornés :  II s. VIII d. 

Item baylem, lo dimartz après, per aver pa a X presgoniers, tornés :  II s. VIII d. 

Item baylem, lo dimercres après, per aver pa a X presgoniers, tornés :  II s. VIII d. 

Item baylem, lo duguòs après, per aver pa a X presgoniers, tornés :  II s. VIII d. 

Item baylem, lo divendres après, per aver pa a VIII presgoniers, tornés :  II s. II d. 

Item baylem, lo dissabde après, al dich torier, per aver pa aus dich presgoniers, tornés :  II s. I d. ma

Item baylem, lo dicmenc que hòm chanta Oculi mei, al dich torier, per aver pa a VII presgoniers, tornés :  I s. X d. ma.

Item baylem, lo dilús après, al dich torier, per aver pa a VII presgoniers, tornés :  I s. X d. ma

Item baylem, lo dimartz après, al dich torier, per aver pa a VI presgoniers, tornés :  I s. VII d. 

Item baylem, lo dimercres après, al dich torier, per aver pa a VI presgoniers, tornés :  I s. VII d. 

Item baylem, lo duguòs après, al dich torier, per aver pa a VI presgoniers, tornés :  I s. VII d. 

 

Soma tornés :  II ll.  XVI s.  mealha

 

folio 11v

Item baylem, lo divendres avan lo dicmen que hòm di Letare Iherusalem, al dich torier per aver pa aus presgoniers, tornés :  I s. VII d. 

Item baylem, lo dissabde après, al dich torier per aver pa aus presgoniers, tornés :  I s. VII d. 

Item baylem, lo dicmenc que hòm di Letare Iherusalem, al dich torier per aver pa aus presgoniers, tornés :  I s. VII d. 

Item baylem, lo dilús après, per aver pa aus presgoniers, tornés :  I s. VII d. 

Item baylem, lo dimartz après, per aver pa aus presgoniers, tornés :  I s. VII d. 

Item baylem, lo dimercres après, per aver pa aus presgoniers dich, que baylem al torier, tornés :  I s. VII d. 

Item baylem, lo duguòs après, al dich torier, per aver pa aus presgoniers, tornés :  I s. VII d. 

Item baylem, lo divendres après, al dich torier, per aver pa a V presgoniers, tornés :  I s. IIII d. 

Item baylem, lo dissabde après, per aver pa aus presgoniers, tornés :  I s. IIII d. 

Item baylem, lo dicmen que hòm di Judica me, al dich torier per aver pa aus dich presgoniers, tornés :  I s. IIII d. 

Item baylem, lo dilús après, al dich torier, per aver pa aus dich presgoniers, tornés :  I s. IIII d. 

Item baylem, lo dimartz après, al dich torier, per aver pa aus dich presgoniers, tornés :  I s. IIII d. 

Item baylem, lo dimercres après, al dich torier, per aver pa aus presgoniers, tornés :  I s. IIII d. 

Item baylem, lo diguòs après, al dich torier, per aver pa aus presgoniers, tornés :  I s. IIII d. 

Item baylem, lo divendres segen, al dich torier, per aver pa aus presgoniers, tornés :  I s. IIII d. 

Item baylem, lo dissabde après, al dich torier, per aver pa aus presgoniers, tornés :  I s. IIII d. 

Item baylem, lo dicmenc del Rampalm, al dich torier per aver pa aus dich presgoniers, tornés :  I s. IIII d. 

Item baylem, lo dilús segen, al dich torier, per aver pa aus dich presgoniers, tornés :  I s. IIII d. 

Item baylem, lo dimartz après, al dich torier, per aver pa aus presgoniers, tornés :  I s. IIII d. 

Item baylem, lo dimercres après, a G. Cortés torier, per aver pa aus dich presgoniers, tornés :  I s. IIII d. 

 

Soma tornés :  I ll.  VIII s.  IIII d.

 

folio 12r

Item baylem, lo duguòs segen, al dich torier, per aver pa a VI presgoniers, tornés :  I s. VII d. 

Item baylem, lo divendres segen, per aver pa aus presgoniers, tornés :  I s. VII d. 

Item baylem, la vespra de Pasques, al dich torier, per aver pa aus dich presgoniers, tornés :  I s. VII d. 

Item baylem, lo jorn de Pasques, al dich torier, per aver pa aus presgoniers, tornés :  I s. VII d. 

Item baylem, lo dilús après, al dich torier, per aver pa aus presgoniers, tornés :  I s. VII d. 

Item baylem, lo dimartz après, al dich torier, per aver pa aus presgoniers, tornés :  I s. VII d. 

Item baylem, lo dimercres après, al dich torier, per aver pa aus dich presgoniers, tornés :  I s. VII d. 

Item baylem, lo diguòs après, al dich torier, per aver pa aus presgoniers, tornés :  I s. VII d. 

Item baylem, lo divendres après, per aver pa aus presgoniers, tornés :  I s. VII d. 

Item baylem, lo dissabde après, per aver pa aus presgoniers, tornés :  I s. VII d. 

Item baylem, la obtava de Pasques, al dich torier, per aver pa aus presgoniers, tornés :  I s. VII d. 

Item baylem, lo dilús après, per aver pa aus presgoniers, tornés :  I s. VII d. 

Item baylem, lo dimartz après, al dich torier, per aver pa a XXV presgoniers, tornés :  VI s. VIII d. 

Item baylem, lo dimercres après, al dich torier, per aver pa a XXII presgoniers, tornés :  VI s. X d. ma

Item baylem, lo duguòs, al dich torier, per aver pa a XVIII presgoniers, tornés :  IIII s. IX d. ma

Item baylem, lo divendres après, al dich torier, per aver pa a XVIII presgoniers, tornés :  IIII s. IX d. ma

Item baylem, lo dissabde après, al dich torier, per aver pa a XVII presgoniers, tornés :  IIII s. VI d. ma

Item baylem, lo dicmenc après la obtava de Pasques, al dich G. Cortés torier, per aver pa a XVII presgoniers, tornés :  IIII s. VI d. ma

Item baylem, lo dilús après, per aver pa a XVIII presgoniers, tornés :  IIII s. IX d. ma

Item baylem, lo dimartz après, al dich torier, per aver pa a XVII presgoniers, tornés :  IIII s. VI d. ma

Item baylem, lo dimercres après, al dich torier, per aver pa a XIIII presgoniers, tornés :  III s. IX d. 

 

Soma tornés :  III ll.  IIII s.  III d.  mealha

 

folio12v

Item baylem, lo duguòs ensegen, al dich torier, per aver pa a XV presgoniers, tornés :  IIII s. 

Item baylem, lo divendres ensegen, al dich torier, per aver pa a XIIII presgoniers, tornés :  III s. IX d.

Item baylem, lo dissabde, per aver pa a XIII presgoniers, tornés :  III s. V d. ma.

Item baylem, lo dicmenc avan la S. Marc, al torier, per aver pa a VIII presgoniers, tornés :  II s. I d. ma

Item baylem, lo dilús ensegen, al dich torier, per aver pa aus dich presgoniers, tornés :  II s. I d. ma.

Item baylem, lo dimartz après, al dich torier, per aver pa a IX presgoniers, tornés :  II s. V d. 

Item baylem, lo dimercres après, al dich torier, per aver pa a IX presgoniers, tornés :  II s. V d. 

Item baylem, lo duguòs après, per aver pa a IX presgoniers, tornés :  II s. V d. 

Item baylem, lo divendres après, al dich torier, per aver pa a IX presgoniers, tornés :  II s. V d. 

Item baylem, lo dissabde après, al dich torier, per aver pa a IX presgoniers, tornés :  II s. V d. 

Item baylem, lo dicmenc avan la S. Felip e la S. Jacme, al torier, per aver pa a IX presgoniers, tornés :  II s. V d. 

Item baylem, lo dilús ensegen, al dich torier, per aver pa a XVIII presgoniers, tornés :  IIII s. X d.

Item baylem, lo dimartz ensegen, al dich torier, per aver pa a XVIII presgoniers, tornés :  IIII s. X d. 

Item baylem, lo dimercres après, per aver pa a XVIII presgoniers, tornés :  IIII s. X d.

Item baylem, lo duguòs ensegen, al dich torier, per aver pa a XVIII presgoniers, tornés :  IIII s. X d

Item baylem, lo divendres, per aver pa a XVIII presgoniers, tornés :  IIII s. X d.

Item baylem, lo dissabde après, per aver pa a XVIII presgoniers, tornés :  IIII s. X d.

Item baylem, lo dicmenc avan las Roazós, al dich torier, per aver pa a XVII presgoniers, tornés :  IIII s. VI d. ma

Item baylem, lo dilús après, al dich torier, per aver pa a XVII presgoniers, tornés :  IIII s. VI d. ma. .

Item baylem, lo dimartz après, al dich torier, per aver pa a XII presgoniers, tornés :  III s. II d. ma. .

Item baylem, lo dimercres ensegen, al dich torier, per aver pa a XV presgoniers, que lor donet òm, de mandamen del mayor, a chascú lo jorn V deneadas de pa, per la gran charestia qui era, monten tornés :  VI s. III d.[23]

 

Soma tornés :  III ll.  XVII s.  III d. 

 

folio 13r

Item baylem, lo duguòs ensegen, al dich torier, per aver pa a XV presgoniers, tornés :  VI s. III d.

Item baylem, lo divendres ensegen, al dich torier, per aver pa a XIIII presgoniers, tornés :  V s. XI d.

Item baylem, lo dissabde après, al dich torier, per aver pa a XIIII presgoniers, tornés :  V s. XI d.

Item baylem, lo dicmenc après las Roazós, al dich torier, per aver pa a XII presgoniers, tornés :  V s. 

Item baylem, lo dilús segen, al dich torier, per aver pa a XII presgoniers, tornés :  V s. 

Item baylem, lo dimartz ensegen, al dich torier, per aver pa a XII presgoniers, tornés :  V s. 

Item baylem, per la ma de Itier de Manha, qu’el avia baylat al dich torier per IIII jorn per pa a XII presgoniers, que avia manlevat, tornés :  I ll.

Item baylem, que lo dich Itier de Manha avia baylat per XIIII jorn que avia facha la despessa aus presgoniers que lo seneschal pres davan S. Chastier, en la semmana avan la Pantacòsta,  e per aqueus qui eran en la tor de cossolat, comtat sò que Guilhet de Barriera avia baylat en vi e en charn, tornés :  XIIII ll. IX s. II d.

Item baylem, que lo dich Itier avia baylat lo XVe jorn après per aver pa aus presgoniers, tornés :  I ll.

Item baylem, que lo dich Itier avia baylat lo XVIe jorn après per aver pa aus presgoniers, tornés :  XIIII s.

Item baylem, que lo dich Itier avia baylat lo XVIIe jorn après per aver pa aus presgoniers, tornés :  XIII s. VII d.

Item baylem, que lo dich Itier avia baylat lo XVIIIe jorn après per aver pa aus presgoniers, tornés :  XI s. VII d.

Item baylem, que lo dich Itier avia baylat lo XIXe jorn après per aver pa aus presgoniers, tornés :  XI s. VII d.

Item baylem, que lo dich Itier avia baylat lo XXe jorn après per aver pa aus presgoniers, tornés :  XI s. VII d.

Item baylem a G. de Cortés torier, per la ma de Helias de Pelicier, que lo comtadres era al Landit, que lo dich torier avia manlevat desay que Itier de Manha li aministrava los despens a hòp daus presgoniers qui eran en cossolat, tornés :  II ll XVII s.

Item baylem al dich torier, lo duguòs après la obtava de S. P. e de S. Paul, per la ma de Helias de Pelicier, que lo dich torier avia manlevat a las despessas daus presgoniers desay lo dimartz après la S. Johan, tornés :  I ll. XV s.

 

Soma tornés :  XXV ll.  XVI s.  VII d. 

 

folio 13v

Item baylem, lo divendres avan la Magdalena, per la ma de Helias de Pelicier, a Cortés lo torier, per pa que avia manlevat de las pestoressas per far los despens aus presgoniers desay lo dich duguòs desús, tornés :  I ll. VI s.

Item baylem, lo jorn de la S. P. d’avost, per la ma de Helias de Pelicier, a Cortés lo torier, per pa que avia manlevat de las pestoressas per far los despens aus presgoniers desay lo divendres desús dich, tornés :  I ll. X d.

Item baylem, lo divendres après la Senta Maria d’avost, per la ma de Helias de Pelicier, a Cortés lo torier, per pa que avia manlevat de las pestoressas per los despens daus presgoniers desay lo dich jorn de la S. P. d’avost, tornés :  I ll. VII s.

Item baylem, lo dissabde avan la Senta Maria de setembre, per la ma de Helias de Pelicier, a Cortés lo torier, per pa que avia manlevat de las pestoressas per los despens daus presgoniers desay lo divendres après la Senta Maria d’avost, tornés :  I ll. VII s.

Item baylem, lo dilús après la Senta Maria de setembre, per la ma de Helias de Pelicier, a Cortés lo torier, per pa que avia manlevat de las pestoressas per los despens daus presgoniers desay lo dich dissabde desús, tornés :  VII s. VI d.

Item baylem, lo dimartz avan la S. Mathioy, al dich torier, per pa que avia manlevat de las pestoressas per los despens daus presgoniers desay lo dich dilús desús, tornés :  III s. IIII d.

Item baylem, lo dimartz avan la S. Michel, al dich torier, per pa que avia manlevat de las pestoressas per los despens daus preysgoniers desay lo dich dimartz qui es desús dich en l’autre articgle, tornés :  III s. IIII d.

Item baylem, lo dimartz après la obtava de S. Michel, al dich torier, per pa qu’el avia manlevat de las pestoressas per los despens daus preysgoniers desay lo dich dimartz desús, tornés :  III s. XI d.

Item baylem, lo divendres après la obtava de S. Michel, al dich torier, per pa qu’el avia manlevat de las pestoressas per los despens daus preysgoniers desay lo dich divendres après la obtava de S. Michel, tornés :  III s. XI d.

Item baylem, lo divendres après la S. Luch, al dich torier, per pa qu’el avia manlevat de las pestoressas per los despens daus preysgoniers desay lo dich divendres qui es en l’autre articgle, tornés :  III s.

Item baylem, lo dimercres avan la S. Martí, al dich torier, per pa qu’el avia manlevat de las pestoressas per los despens daus preysgoniers que avia fach desay lo dich divendres, tornés :  II s. XI d.

 

Soma tornés :  VI ll.  XII d. 

 

folio 14r

Item baylem, lo dicmenc après la S. Martí, al dich torier, per pa que avia manlevat de las pestoressas per los despens daus preysgoniers, tornés :  III s. IIII d.

Item baylem, la obtava S. Martí, al dich torier, per pa aver aus preysgoniers, tornés :  II s. VII d.

 

Soma tornés :  VI s.  I d.[24]

 

folio 14v

Ayssò qui s’ensec avem baylat per razó de far lo guach la nuòcx per la viela al mayor e aus cossols, per las despessas que·n fazian.

 

Premieyramen baylem a Helias de Granhòl e a R. Pòrta, cossols, per las despessas que feyren lo dicmenc a ser que era lo lor guach, per tot l’an, tornés :  V ll.

Item baylem a Guilhem de Rey, cossol, per las despessas qu’el avia fach lo dilús a ser que era seuo lo guach, per tot l’an, tornés :  V ll.

Item baylem a Peyre de Chapoleta, cossol, per las despessas qu’el avia fach los dimartz a ser que era seuo lo guach, per tot l’an, tornés :  V ll.

Item baylem a Itier de Manha, cossol, per las despessas qu’el avia fach los dimercres a ser que era seuo lo guach, per tot l’an, tornés :  V ll.

Item baylem al mayor, per las despessas que fetz los duguòs a ser que era seuo lo guach de la nuòcx, per tot l’an, tornés :  V ll.

Item baylem a Helias de Pelicier e a Guilhem de Jalat, cossols, per las despessas que feyren los divendres a sers qui era lor lo gach de la nuòcx, per tot l’an, tornés :  V ll.

Item baylem a N’Elias Faure e a Bertran de Cahortz, cossols, per las despessas que feyren los dissabdes a sers qui eren lors lo gach de la nuòx, per tot l’an, tornés :  V ll.

 

Soma tornés :  XXXV ll.

 

folio 15v (15r blanc)

Ayssò qui s’ensec avem baylat per far las exsequcios.

 

Premieyramen baylem a G. de Marió, lo dilús avan la Senta Lucia, per si e per los autres sirvens, per IIas exsequcios de P. de L’Espital, d’esta viela, e de P. Teyschendier, de Cahors, li qual foren pendut, per lor dever, tornés :  VIII s.

Item baylem al servicial, per far las IIas exsequcios desús dichas, tornés :  VIII s.

Item baylem, lo divendres après la Senta Lucia, a Hugó Chatuel, per si e per los autres sirvens, per Ia exsequcio que feyren de W. de Rofinhac, lo qual fo pendut, per lor dever, tornés :  IIII s.

Item baylem al servicial, per la dicha exsequcio, tornés :  IIII s.

Item baylem, lo jorn de la Conversio de S. Paul, a Hugó Chatuel, per si e per los autres sirvens, per IIas exsequcios que feyren de II hòmes, daus quals fo l’us eschaurelha(t) e le duy banit, tornés :  VIII s.

Item baylem al servicial, per la dicha exsequcio d’aquel a cuy oste(t) l’aurelha, tornés :  IIII s., tornés :  IIII s.

Item baylem, lo divendres après la Sent Alari, aus sirvens, per XIIII exsequcios que feyren de XIIII sirvens qui foren pres a S. Privat, e tuch foren pendut, tornés :  I ll. XVI s.

Item baylem al servicial, per far las dichas exsequcios, tornés :  I ll.

Item baylem, lo dilús avan la S. Mathiàs, aus sirvens, per VIII exsequcios que feyren de VIII hòmes qui foren pendut, tors :  VIII s.

Item baylem al servicial, qui fetz la dicha exsequcio, tornés :  XII s.

Item baylem, lo divendres après la S. Mathiàs, aus sirvens, per III exsequcios que feyren de III hòmes qui foren pendut, tornés :  VIII s.

Item baylem al servicial, per far las dichas III exsequcios, tornés :  IIII s.

Item baylem, per còrdas qui foren prezas per XXX hòmes, am qué foren pendut, e per menudas còrdas am qué foren estachat, tornés :  I ll. III s. VI d.

Item baylem, lo divendres desús dich, a I hòme de Preyschac, que·lh donet òm per lo logier del seuo rossí, lo qual avia charreyat Helias de Crana, tornés :  V s.

 

Soma tornés :  VII ll.  VIII s.  VI d.

 

folio 16r

Item baylem, lo dissabde après Pasques, a Hugó Chatuel e a G. de Marió, per lor e per los autres sirvens, per IIas exsequcios que feyren de II hòmes qui foren pendut, tornés :  VIII s.

Item baylem al servicial, qui fetz las dichas exsequcios, tornés :  VIII s.

Item baylem a Helias de Sessac, per si e per sertàs sirvens qui aneren e feyren companh(i)a aus nòstres sirvens a far las dichas exsequcios, tornés :  VI s. III d.

Item baylem, lo divendres avan la S. Gòrgi, aus sirvens, per III exsequcios que feyren de II hòmes qui foren pendut e de Ia femna qui fo negada, tornés :  XII s.

Item baylem al servicial, qui fetz las dichas exsequcios, tornés :  XII s.

Item baylem, lo dissabde avan la S. Gòrgi, aus sirvens, per IIII exsequcios que feyren de IIII hòmes qui foren pendut, tornés :  XVI s.

Item baylem al servicial, per far las dichas IIII exsequcios, tornés :  XVI s.

Item baylem, lo divendres après la Nativitat de S. Johan Battista, a P. del Vaure per nom de son gendre, per còrdas que n’avi’òm pres a pendre los sirvens qui foren amenat de S. Chastier la una partida, e a hòp d’autres garsós l’autra, tornés :  XVIII s.

 

Soma tornés :  IIII ll.  XVI s.  III d.

 

folio 17r (16v blanc)

Ayssò que s’ensec avem baylat per la charitat del baquó.

 

Premieyramen baylem, lo divendres avan la Senta Katerina, a Peyre Lo Veyrier, per una tròyha que compret òm de luy Helias Bonís[25], tornés :  XVIII s. V d.

Item baylem, lo meysch jorn desús, a Arnaut [d’Armolas], de Colompnhés, per una tròyha que compret òm de luy Helias Bonís, tornés :  XVII s. VIII d.

Item baylem, lo meysch jorn desús, a Peyre de La Farga, de Chastel L’Evesque, per una tròyha que compret òm de luy Helias Bonís, tornés :  I ll. VIII s.

Item baylem, lo dich jorn desús, a R. de Champs, de Corssac, per una tròyha que compret òm de luy Helias Bonís, tornés :  I ll. IIII s.

Item baylem, lo dich jorn desús, a Arnaut d’Ardena, de La Tor Blancha, per doas trueyhas que compret de luy Helias Bonís, tornés :  II ll. 

Item baylem, per gitar las sobredichas bèstias e per los denier a Dieu que baylet òm, tornés : VIII d.

Item baylem, lo dimercres avan la Sench Andrioy[26], a Arnaut d’Ardena e a Helias Fayòla, per VIII pòrcz e per doas tròyhas que compret del dich hòmes Helias Bonís, tornés :  XIII ll. IIII s.

Item baylem, lo dissabde après la Sanch Nicholau d’ivern, a Helias de Granhòl, per L latz, los quals compreren de luy lo màyer e li cossols, tornés :  XXVIII ll.

Item baylem, lo jorn que hòm dona la charitat, a Helias de Marmoyschs, per III latz que compret òm de luy, tornés :  I ll. XII s.

Item baylem lo dich jorn a Helias Jaubert, per X latz que comprem de luy a hòp de la dicha charitat, tornés :  III ll. XV s.

Item baylem, lo dich jorn desús, a Bernart de Rambert, per VI latz que compret òm de luy a hòp de la dicha charitat, tornés :  IIII ll. IIII s.

Item baylem, lo dich jorn desús, al prior de Setz Fons, per dos baquós que compret hòm de luy a hòp de la dicha charitat, tornés :  I ll. X s.

 

Soma tornés :  LVIII ll.  XIII s.  IX d.

 

folio 17v

Item baylem, lo jorn que hòm dona la charitat, que la charn falhit, e donet òm a chascú paubre II d. ma tornés, montan tornés :   X ll.

Item baylem au trompador, qui menet la femna qui avia guanhat lo bacó, per Ia galhina que lo màyer la resmet, tornés :   X d.

Item baylem, lo mey jorn desús, a R. de Bernardó, per I bacó e per III latz que compret de luy Helias Bonís a hòp de la dicha charitat, tornés :  I ll. X s.

Item baylem, en glueys e per rama e per forchat, e aus goraus qui porteren la charn en cossolat, tornés :  V d. II d. ma.

Item baylem, per la despessa que feyren, lo dilús fanhós, aquilh qui peschieren la charn de la charitat, en pa, en vi e en charn, tornés :  I ll. II d. ma.

Item baylem, lo jorn desús dich, aus sirvens nòstres de cossolat, a XVII qui eran, per beure a chascú VI d. pergozís, monten tornés :   VI s. IX d. ma.

Item baylem, lo dich jorn desús, a G. de Cortés torier, per far las lissas entre lo Puey e la Ciptat, quar al prat de L’Evesque avia tan d’aygua que pertot, say que a S. Gòrgi, poger’òm[27] anar amb una naut[28], per qué foren fachas[29] entre las doas vilas, tornés :  IIII s.

Item baylem a hòmes qui porteren charn en cossolat d’a maygó B. de Rambert e d’a maygó lo prior de VII Fons, tornés :  VIII d.

Item baylem a P. Albà e a Johan Astayschs qui talheren la charn, per lor salari, tornés : XV s.

Item baylem, que donem per amor Dieu aus Frayres Menors, tornés :  VIII s.

Item baylem, que donem per amor Dieu aus Frayres Prezicadors, tornés :  VIII s.

Item baylem, que donem per amor Dieu a las Sòrs Menudas, tornés IIII s.

Item baylem, que donem per amor Dieu aus malaptes e a las malaptas de S. Politi, tornés II s.

Item baylem a Mosen W. Pueyschart, per far lavar e aparelhar VII personas qui muriren al mostier, ont òm donet la charitat per lo gran pòbble qui era en la vila , per far sebelir los dich còrs, tornés :  V s.

 

Soma tornés :  XV ll.  IX s.  VII d.  ma.

 

folio 19r (18rv blanc)

Ayssò que s’ensec a costat la charitat de la Pantacòsta, e donet òm lo pa, per la gran charestia que era, fetz òm lo pa de II deniers e mealha tornés.

 

Premieyramen baylem, que pagem a·N B. de Chaumon, per XIIII sestiers de fromen que comprem de luy, e costava lo sestier IIII ll. de pergozís, monten tornés :  XLIIII ll. XVI s.

Item baylem, que pagem a Me P. de L’Abatut, per X sestiers de mestura que comprem de luy, e costava chasque sestiers LX s. pergozís, monten tornés :  XXIIII ll.

Item baylem, que lo pa falhit e covenc que doness’òm deniers, e donet òm I brulat a chascun paubre, qui valia II d. e ma de tornés, e donet òm ne que se montet tornés :  XXX ll.[30]

Item baylem, que pagem en pa d’ayssò que devi’òm de renda a la dicha charitat, lo jorn de la Pantacòsta, que comtem per receubut en las receptas, tornés :  XLIIII ll. XII s. VI d.

Item baylem, que pagem a las pestoressas a cuy prez’òm lo pa que lor trobet òm quan lo pas de la charitat fo falhit, sò·y assaber de las personas que son escrioytas ayschí com s’ensegen :

Premieyramen de Guilherma Belona, tornés :  XI s.

Item de Estavena Corona, tornés : III s. IIII d. – Item de Paucha de Bru, tornés : I s. VIII d.

Item de Johana Jauberta, tornés :  I ll.              –  Item de P. Seguí, tornés :  I ll. II s.

Item de Aymiric del Rat, tornés :  X s.             –  Item de Johan Blanchier, tornés :  VIII s.

Item de Robbert de Gordó, tornés :  XVI s.      –  Item de Johana filhòla Correza :  XIII s.

Item de Wa del Jaric, tornés :  VIII s. II d.        –  Item de Peyrona Clavela, tornés :  I ll.       

Item de Maria d’Autafòrt, tornés : XII s. X d.

Item baylem, en XIIII sestiers e eymina, que de fromen que mestura que de segle, que nos doneren sertanas personas de fòrtz de la viela per ayssò que avian salvat e salvaven en la salvetat de la viela, que metem per receubut en las receptas, tornés :  XXXIX ll. VIII s.

Item baylem a Itier de Manha, qu’el avia despendut am los companhós que li eyderen a donar la dicha charitat a la pòrta de Talhafer, tornés :  XII s. I d.

 

Soma tornés :  IXXX X ll.  XIIII s.  VII d. 

 

folio 20r (19v blanc)

Ayssò qui s’ensec avem baylat per los viatges.

 

Premieyramen baylem, lo dimercres avan la Senta Katerina, a I messatgier qui a nom Lo Negre, de S. Silà, que anet a Bordel am lo prebòst[31] de l’evesque, tornés :  II s. VI d.

Item baylem lo dich jorn, per Ias sabatas al dich massip, qui foren de W. de Mongòy, tornés :  I s. VI d.

Item baylem lo dich jorn al massip de W. de La Chapela, qui anet a Tula e portet letras al seneschal, per Ias sabatas e per sos despens, tornés :  I s. VII d.

Item baylem, lo divendres ensegen, a Helias de Lobeyat, messatgier, qui portet letras al Comte d’Armanhac e al seneschal al seti de Tula, per sos despens, tornés :  V s.

Item baylem, lo dimercres avan la Sench Andrioy, a P. de Lerin, qui aportet letras a nos del Rey Nòstre Senhor de Fransa, que nos l’en aviam enchargat, tornés :  X s.

Item baylem a Charpentó, lo jorn de la Sench Andrioy, qui nos portet Ia letra al seneschalc a Uschuduòlh, tornés :  V s.

Item baylem, lo mey jorn, al massip de W. de La Chapela, que tramezem am letras al seneschalc al seti de Tula, per sos despens e per son salari d’aquel viatge e d’aquel desús, tornés :  XVI s.

Item baylem, lo dicmenc après la Sench Andrioy, a Helias de Lobeyat, per son salari del viatge que fetz desús dich quan anet a Tula, tornés :  III s.

Item baylem, lo dich jorn, al massip de W. de La Chapela, qui portet letras al comte d’Armanhac e al seneschal al seti de Tula, las quals avia tramés En Gautier Prebòst[32] au mayor e aus cossols, per sos despens, tornés :  V s.

Item baylem a Peyre Charpentó, messatgier, lo dissabde après la Concepcio de Nòstra Dòmna, qui portet letras al seti de Tula al seneschal, per sos despens e per son salari d’aquest viatge e d’aquel que avia fach davan, tornés :  VII s. V d.

Item baylem, lo duguòs après la Sanchta Lucia, al massip de Guilhó de La Chapela, qui portet letras clauzas al seneschal al seti de Tula, per sos despens, tornés :  VI s.

Item baylem al bòrt de N’Esteve del Pleyschat, qui portet letras clauzas al seneschal al seti de Tula, tornés :  V s.

 

Soma tornés :  III ll.  XV s.  VI d.

 

folio 20v

Item baylem, lo dimercres avan la S. Thomàs, a B. Mal-s’afana, que tramezem a París am letras que portet al Rey nòstre Senhor e al Ducx de Bretanha e a Me Helias de Sudor, per son salari, tornés :  II ll.

Item baylem, lo dimercres après Nadal, a Arnaut de Lunaut Lo Jove, qui portet letras al seneschal al seti de Tula, tornés :  X s.

Item baylem, lo dissabde après Nadal, a Archambaut de Giraudó, que tramezem al seneschal al Mon de Dòma per alcunas chauzas mostrar qui eran profiech e honor a la communa, per sos despens e per lo logier del rossí, tornés :  II ll. VII s. II d. ma.

Item baylem, lo dimercres après la Breffania, al massip de Guilhó de La Chapela, qui portet letras al Comte d’Armanhac e al seneschal a Montinhac, tornés :  VI s.

Item baylem, lo divendres avan la Sent Alari, a Frotgó qui estay am P. de La Boaria, que tramezem a París am letras que portet al Rey Nòstre Senhor e al Ducx de Bretanha, tornés :  II ll.

Item baylem lo dich jorn a Charpentó, qui portet letras al seneschal a Briva, tornés :  III s.

Item baylem, lo dimartz avan la S. Vincens, que lo màyer avia despendut a Tortoyrac on era anat, que lo seneschal li avia mandat que anès parlar a luy per alcunas chauzas que tocha-van lo proffiech de la viela, comtat lo logier del rossí que [p…s] menet, tornés : XIIII s.

Item baylem a I messatgier qui portet letras al mayor a Tortoyrac, tornés :  I s. III d.

Item baylem a Frotgó qui estay am P. de La Boaria,, lo dicmenc après la Purifficacio de Nòstra Dòmna, quan fo vengut d’a París, per son salari, que lo covenc maysch, estat al dich viatge desús, que no era estat enprés, tornés :  XII s.

Item baylem, lo dimartz avan la S. Mathiàs, a Charpentó, qui portet letras al seneschal en Chastras, tornés :  III s.

Item baylem, lo divendres après Pasques, a Hyvonet Simó, messatgier del Rey de Fransa Nòstre Senhor, qui portet una letra al dich Rey de Fransa Nòstre Senhor de part lo mayor e los cossols, e donet òm li per son trabalh, tornés :  X s.

 

Soma tornés :  IX ll.  VII s.  V d.  mealha.

 

folio 21r

Item baylem, lo dilús après Pasques, al mayor e a Me Johan Maymí e a Me Helias de Papasòl e a P. Gilbert[33], li quals aneren am lo dich mayor a París per devès lo Rey Nòstre Senhor per las bezonhas de la viela, que lo dich meys màyer prestet del seuo C e X deniers d’aur de l’escut, los quals mezem l’u per l’autre per XXIII s. parizís, valen e y monten tornés :  VIIXX e XVIII ll. II s. VI d.

 

E redet comte lo dich màyer, quan fo vengut, qué avia despendut, e baylet las somas qui s’ensegen, sòy assaber del dich dulús que partiren ensòs que lo premier dicmenc de julh, en qué a LXIII jorn.

Ayssò son las despessas que fetz, ses mesio de bocha :

Premieyramen baylet, que donet aus sirvens qui los esvieren, per los perilh daus chamís, tornés :  VII s.

Item baylet al massip de W. de Rey, qui anava am lor e tornet se·n de Lemòtges, que no podia anar, tornés : II s.

Item baylet, a II gran cabat a portar la vianda, tornés :  XX d.

Item baylet, a Lemòtges, a borra per metre en las selas, e a I cuyschínet, e per trossas a metre al rossí, de la trossa de Me Johan Maymí, tornés :  III s. VI d.

Item baylet, a Ia plancha e a II fers al maurel del dich Me Johan, tornés :  III s.

Item baylet, a Virzó, a Ia ll. de borra al dich maurel, tornés :  X d.

Item baylet, a I calamar a portar chandelas, e per Ia clavieyra a portar clavel, tornés :  VIII d.

Item baylet, a La Sosterrana, per petasar los dos massip, tornés :  II s.

Item baylet, a Ia estacha al rossí de Me Johan, tornés :  V d.

Item baylet, per rayre los rossís qui eran machat, quan fo a París, parizís VIII d., monten tornés :  X d.

Item baylet, a ferrar los rossís de III fers : II s. parizís, valen tornés :  II s. VI d.

Item baylet, a borra qui fazia mestier al falvel, parizís X d., valen tornés :  XII d. ma.

Item baylet, per I petat a hòp del massip qui loget a Lemòtges, quan lo valet de W. de Rey se·n fo tornat, e fetz los li petasar a París, XIIII (d.) parizís, valen tornés :  XVII d. ma.

 

Soma tornés :  VIIXX XVIII ll.  II s.  VI d. 

 

folio 21v  

Item baylet, que donet al chalfa-sera a l’ostal del chanselier a S. Mandet, IIII s. parizís, valen tornés :  V s.

Item baylet, a dimieya dotzena de pargamí que compret per far sos ròtles[34] de las requestas e de las supplicacios que la viela avia a far devès lo rey, III s. VI d . parizís, valen tornés :  III s. IIII d. ma.

Item baylet a I clerc, per copiar los ròtles de las requestas qu’el avia fach per nom de la vila al rey, e metre en francés, V s. parizís, valen tornés :  VI s. III d.

Item baylet, que donet, de cosselh de Me Helias de Sudor, al Pon de Senta Mayschensa, a III uschier del rey, per que agés intramen, I denier de l’escut, qui valia tornés : XXVIII s. IX d.

Item baylet, que donet a Colart, mestre uschier d’armas del rey, qui preget, per las bezonhas de la viela que nos aviam a far devès lo rey, lo senhor de Beus Mons, e lo dich uschier eydava al dich mayor en sò que podia, e per que el hi fezés sò que pògra, II deniers de l’escut, qui valian tornés :  LVII s. VI d.  

Item baylet, [a Sinians][35] en prardja  pargamí al clerc de Me Helias de Sudor, per far supplicacios, II s. parizís, valen tornés :  II s. VI d.

Item baylet a Me P. Blachet, segretari del rey al Chastel de [Luchens], per senhar lo privilegi com en negunt cas davan negunt jutge hòms de Pereguers no sia citat ni ajornat sinó dins la vila de Pereguers, e per senhar la gràcia de la revocacio d’ayssò que avi’òm assig[nat] a Pereguers al Comte, XIIII deniers de l’escut, valian tornés :  XX ll. II s.

Item baylet, per los seyels daus dos privilegis desús dich, en sera vert, VI ll. parizís, valen tornés :  XX ll. II s.

Item baylet, per seylar VI letras del seyel blanc, sòy assaber com lo rey nos donava lo comm sobre lo commú IIM  ll., e aquela de l’eystat[36], e aquela  del commú (com) degús hòm non pagès si no n’avia avezat a pagar, e aquela de la pòrta de la Ciptat, e aquela daus jutges daus appels, XXXVI s. parizís, valen tornés :  XLV s.

Item baylet, per III vidimus far sos lo seyel de Chastelet de las dichas letras, VII s. parizís, valen tornés :  VIII s. IX d.

 

folio 22r

Item baylet, per lo sayel daus dich III vidimus, XVIII d. parizís, valen tornés :  XXII d. ma

Item baylem[37], a demieya dotzena de pargamí, part la premieyra, quan fo vengut a París de devès lo rey, per far vidimus de las letras qu’el avia empetradas del rey per nom de la viela, los quals vidimus leyschet en la chambra daus comtes, III s. VI d. parizís, valen tornés :  III s . IIII d. ma

Item baylet a II clercz qui escrioyscheren am Me Helias de Papasòl los dich vidimus, X s. parizís, valen tornés :  XII s. VI d. 

Item baylet, a Ia cayscha e a II bóstias per metre las letras, II s. II d. parizís, valen tornés :  II s. VIII d. ma.                                                                       

Item baylet [annans][38], per ferrar los rossís, IIII s. parizís, valen tornés :  V s.

Item baylet, [ad Orlens][39], a Ia fayscha e a adobar la sela del maurel del dich Maystre Johan, III s. parizís, valen tornés :  tres sòls e IX d.

Item baylet, a sera vermelha per seylar letras del seyel segret, VI(d.) parizís, valen tornés :  VII d ma.

Item baylemt a Galhart Salardí, que li cossols l’avian tramés al mayor am letras clauzas, lo dimercres après la Pantacòsta,, que lo dich Galhart no avia ges pro argen am qué se·n vengés, V s . parizís, valen tornés :  VI s. III d.

Item baylet, que donet a Simonet, lo clerc de Me Helias de Sudor, per los servizis qu’el li avia fach, X s. parizís, valen tornés :  XII s. VI d. 

Item baylet al massip que loget a Lemòtges quan anet en Fransa, que lo massip de W. de Rey s’entornet d’aquí enfòra que no podia anar, per LIX jorn que avia estat am luy, e prendia lo jorn X d. tornés, monten tornés :  XLIX s.

Item baylet a Helias de Bernabè, per lo logier del seo rossí, que menet [……][40] LXIII jorn, e prendia lo jorn II s. tornés, monta tornés :  VI ll VI s.

Item baylet a I […]3, que Me Johan Maymís disch que hòm lo comprés sobre la vila [a...]1, XI s. parizís, valen tornés :  XIII s. IX d.

 

Soma : monten las somas desús dichas e bayladas, tornés :  LI ll.  XVIII s.  VI d.

 

folio 22v

Item baylet, que despendet lo dich màyer am los autres desús dich al dich viatge, en mesio de bocha en LXIII jorn que esteren, comtat la despessa que fetz a Me Helias de Sudor annans e a son clerc a chaval, VIII jorn que estet per las bezonhas de la viela que avi’òm a far devès lo rey, tornés :  C VI ll. III s.

 

Soma que monten las despessas estordenarias e la mesio de bocha d’aquest viatge, tornés :  VIIXX XVIII ll. II s. VI d.

 

Item baylem a Foschó e a Thomàs, messatgiers qui aneren am lo mayor e am sos companhós al dich viatge, per II parelh de sabatas, tornés :  VII s. II d.

Item baylem a P. de La Boaria, per lo logier del seuo rossí que menet Me Helias de Papasòl al dich viatge, per LXIII jorn, e prendia chasque jorn II s. tornés, monten tornés :  VI ll. VI s.

Item baylem a Mosen Guilhem Bertí, per lo logier del seo rossí que menet Me Johan Maymís al dich viatge, per LXIII jorn, e prendia chasque jorn II s. tornés, monten tornés :  VI ll. VI s.

Item baylem a Foschó lo messatgier, qui anet am lo mayor al dich viatge, e estet LXIII jorn, e prendia lo jorn XII d., monten tornés :  III ll. III s.

Item baylem a Me Johan Maymí, per la ma de G. Bertholmioy, per sos gatges que·lh devi’òm del dich viatge, tornés :  XL ll.

Item baylem a Me Helias de Papasòl, per sos gatges que·l devi’òm del dich viatge, e el devia de l’eyscrivania, que nos comtem per receubut en las receptas, tornés :  XVI ll.

Item baylem al mayor, per si e per son companhó, per sos guatges que li avi’òm promés del viatge que fetz en Fransa devès lo rey, e estet LXIII jorn, que li baylet òm en deptes que comptem per receubut en las receptas, tornés :  XL ll.

Item baylem, per la ma de Itier de Manha, a II messatgiers qui porteren letras clauzas a alcús vezís nòstres, que se resalessan, quan lo Mon de Dòma fo prés, tornés :  I ll.

 

Soma tornés :  C XIII ll.  II s.  II d.  ma.

 

folio 23r

Item baylem, lo dilús après la obtava de Pasques, al messatge de W. de Rey que tramezem al mayor en Fransa am letras clauzas, per sos despens e per son salari, tornés :  I ll. X s.

Item baylem, lo jorn de la S Jòrgi, a I messatgier qui portet Ia acta de la plageyaria del Comte al Mon de Dòma, per sos despens, tornés :  VII s. VI d.

Item baylem, lo jorn desús dich, a I messagier qui portet letras a En Gautier Prebòst a Granhòl, tornés :  I s. VI d.

Item baylem al messatgier desús dich, qui portet l’acta del Comte al Mon de Dòma, per son salari, tornés :  II s. VI d.

Item baylem a Ia espia que tramezem a S. Chastier, tornés :  II s.

Item baylem, lo dilús avan la Pantacòsta, a Galhart Salardí, messatgier qui portet letras al mayor a París, per sos despens e per sabatas, tornés :  I ll. XIII s.

Item baylem al dich Galhart, lo dimercres avan la S. Bernabè, quan fo vengut d’a París, per son salari desús dich, tornés :  V s.

Item baylem, lo divendres après la S. Bernabè, a Helias de Compenha, per portar letras clauzas a Eschuduòlh a Mosen P. d’Angier, luòchtenen de seneschal de Lemozí, e en autres divertz luòch, per avisar lor que se gardessan daus enamic del Rey Nòstre Senhor per alcunas coffecios que nos sabiam, per sos despens e per son salari de V jorn qu’estet, tornés :  X s.

Item baylem, lo meysch jorn desús dich, a Itier de Manha, qui anet a Cahortz per mostrar al tezaurier sertanas gràcias que·l rey nos avia fachas a    mudat fo

Item baylem, lo divendres avan la festa de la Nativitat de S. Johan Baptista, a P. de Chapoleta, que avia baylat a I messatge que avia portat letras al seneschal de Lemozí per lo fach de la gerra, tornés :  IIII s.

Item baylem, lo dilús après, a I valet qui portet letras a Branthòlme e en autres luòch, que lor mandavam que s’estesan resela(ts) per alcunas novelas que nos aviam auvidas, tornés :  IIII s.

Item baylem, lo dimartz après, a B. Simó dich Mal-s’afana, per portar letras al seneschal a Gordó per negòsis de la viela, e estet VIII jorn en segen lo seneschal, e ac per sos despens e per son trabalh, tornés :  XVIII s.

Item baylem, lo dilús avan la Magdalena, a Helias Faure sirvens, qui portet letras al seneschal, tornés :  VI s. III d.

 

Soma tornés :  VI ll.  III s.  XI d. 

 

folio 23v

Item baylem, lo dicmenc après la S. Bertholmioy, a Helias Faure sirven, qui portet letras a Sarlat a Me Helias de Sudor, tornés :  VIII s.

Item baylem, lo dimercres ensegen, al dich Helias Faure, que tramezem a Sarlat am letras clauzas al seneschal, tornés :  VIII s.

Item baylem, lo dilús avan la Senta Maria de setembre, a I messatgier  que trames[en del] d’Estissac[41], qui era vengut tota la nuòcx, que mandava sertanas novelas, tornés :  II s. VI d.

Item baylem, lo duguòs segen, per la ma de P. de Chapoleta, a II messatgiers que tramezem a Clarens am letras clauzas, e foren raubat en La Merlanda, tornés :  XII s.

Item baylem a I messatgier que tramés Johan Prebòstz, cuòcz del Comte, lo dich jorn, que nos mandet alcunas chauzas, tornés :  I s. VIII d.

Item baylem, lo dicmenc après la Senta Maria de setembre, a Helias Faure qui portet letras al seneschal a Sarlat, per son salari e per sos despens, tornés :  XIII s.

Item baylem, lo divendres que fo la S. Mathioy, a Me P. de Raydor, qui anet a Cahortz, e enchargem lo que nos aportès responsa del tezaurier de las gràcias que·l rey nos avia fach, e portet la nos, e per esturmen que levet de la respòsta del tezaurier, tornés :  I ll. V s.

Item baylem a Helias Faure sirven, lo duguòs après la S. Michel, qui portet letras a Moschac a l’arsivesque d’Aucx, lo quals era luòchtenen del Rey Nòstre Senhor, tornés :  I ll. V s.

Item baylem, lo divendres segen, a I messatgier, lo qual venc dire al mayor de l’amàs que se fazia a Mon Ravel, de comandamen de P. de Chapoleta, tornés :  X s.

Item baylem a Helias de La Ròcha, per los despens que fetz quan anet a Sarlat, que l’aviam enchargat de mostrar l’estamen del paýs a Mosenher l’archivesque d’Aucx, lo qual era luòcxtenen del Rey Nòstre Senhor, e no·l trobet ges a Sarlat, e covenc l’anar a Cahortz, e fo ordenat que agés II deniers de l’escut, que avem pagat, valian tornés :  IIII ll.

Item baylem, lo dimartz après la obtava de S. Michel, a B. Rutlan messatgier, que tramezem a Claren per sertanas chauzas, tornés :  VI s.

Item baylem lo dich jorn a I messagier qui venc tota la nuòcx e nos aportet letra, tornés : V s.

Item baylem, lo divendres après la S. Luc, a Helias Faure sirven, que tramezem a Gordó am letras clauzas a(l) seneschal, per son salari e per sos despens, tornés :  XVIII s.

 

Soma tornés :  X ll.  XIX s.  V d. 

 

folio 24r

Item baylem a Itier de Manha, que lhy taxet òm per sò que trabalhet e despendet a Cahortz al viatge qu’el hy fetz lo divendres avan la S. Bernabè per mostrar e per far enregistrar la letra de las gràcia que lo rey nos avia fach de las IIM ll. que lo rey nos donet sobre lo commun, e de la cort del Selarier a II ans, e la letra de la revocacio de l’assignacio del Comte, comtat XX s. tornés qu’el avia baylat aus esturmen qu’el ac de la presentacio de las letras, tornés :  IIII ll.

 

Soma tornés :  IIII ll.

 

folio 25r (24v blanc)

Ayssò qui s’ensec avem baylat per los plach de la viela.

 

Premieyramen baylem, lo divendres avan la Senta Katerina, a Steve de La Chapela, que baylès a Me P. de Vervila, per lo procès que menava davan luy am P. Julia per los heretiers de Bonet de Chaumon per la renda que deven a la charitat, tornés :  I ll.

Item baylem, lo dimartz après la Purificacio de Nòstra Dòmpna, que era l’asiza, per aver collacio del fach del Comte a Me P. La Pòrta, tornés :  IX s.

Item baylem, lo dich jorn, per la dicha chauza, a Me Aymiric Comte, tornés :  IX s.

Item baylem, lo dich jorn, per la dicha chauza, a Me Itier del Chastanet, tornés :  IX s.

Item baylem, lo dulús après la S. Mathiàs, per la cauza del Comte que s’auvia davan lo seneschal, a Me P. La Pòrta, tornés :  V s.

Item baylem, lo dich jorn, a Me Johan Maymí, tornés :  V s.

Item baylem, lo dich jorn, a Me Aymiric Comte, tornés :  V s.

Item baylem a P. Julia, per I jorn que aviam am Mosen W. Jaubert davan l’official, lo dimartz [av(an)] la S. Mathiàs, tornés :  II s.

Item baylem, lo divendres après, a Me P. de Vervila, per la copia de las razós que baylet lo procuradres del Comte contra la vila davan lo seneschal, tornés :  II s. VI d.

Item baylem, lo dissabde segen, que fezem collacio de la plageyaria que avem am lo Comte sobre l’assignacio que demandava del comú e de la cort del Selarier e de las vendas, a Me P. La Pòrta, tornés :  X s.

Item baylem a Me Johan Maymí, per que fos a la dicha collacio, tornés :  X s.

Item baylem a Me Aymiric Comte, per que fos a la dicha collacio, tornés :  X s.

Item baylem, lo dich jorn, a Mosen G. de Bòrn per far razós en drech del dich fach desús, tornés :  X s.

Item baylem, a Ia absolecio que ac òm al mayor e aus cossols, qui eran en sentensa a l’aytansa P. Julia, lo dissabde après Occuli mei, costet d’escrioyre e de seylar, tornés :  IX s.

Item baylem, lo duguòs après Letare Jherusalem, a Me P. de Vervila, per la copia de las razós que bayleren las gens del Comte contra las razós que lo procurayre del rey e nos aviam baylat, de qué fo assignat jorn a l’asiza per auvir drech, tornés :  II s. VI d.

Item baylem al clerc de chapelania, per gitar del ròtle lo mayor e los cossols e per exsequir una citacio contra P. Julia, tornés :  I s. VIII d.

Item baylem per far la dicha citacio e per seylar, tornés :  VIII d.

Item baylem, lo duguòs de la Sena, a Me P. de Vervila per Ia acta que fetz de la plageyaria del Comte del fach de l’assignacio del Comte que demandava de la cort del Selarier e del comú e de las vendas, tornés :  I ll. X s.

Item baylem, per far absolver VI cossols qui eran en sentensa a l’aytansa P. Julia, tornés : V d.

 

Soma tornés :  VII ll.  XI s.  IX d. 

 

folio 25v

Item baylem, lo dimercres après la obtava de Pasques, que era l’asiza e plageyem am lo Comte per lo fach de l’assignacio que demanda de la cort del Selarier e del comú e de las vendas, a Me P. La Pòrta, tornés :  X s.

Item baylem, per la dicha cauza, a Me Aymiric Comte, tornés :  X s.

Item baylem, lo dich jorn, a Me P. de Vervila, per aver l’acta de la plageyaria que fetzem del fach desús, tornés :  I ll. X s.

Item baylem, lo jorn desús, per I esturmen que fetz de la procuracio daus singulars qui avian jorn a París per aquò del Comte, tornés :  II s. VI d.

Item baylem, lo divendres ensegen, per las chauzas que aviam a delhiorar en l’assiza, a Me Itier del Chastanet, tornés :  X s.

Item baylem, lo dissabde après, a Me P. de Vervila, per copia que fetz de las razós que avia baylat lo Comte, tornés :   I s. III d.

Item baylem, lo duguòs après la S. Gòrgi, a Me P. de Vervila, per Ia acta que fo facha de la dicha plageyaria I jorn que tenguem davan lo seneschal aus Frayres Menors, tornés :  XVI s.

Item baylem, lo dilús avan la S. Johan, de maysch per seylar la dicha acta que tramezem al Mon de Dòma, tornés :  I s.

Item baylem, lo dich jorn, a Me P. La Pòrta, per tener lo jorn que aviam am lo Comte davan lo seneschal aus Frayres Menors, tornés :  VIII s.

Item baylem a Me Aymiric Comte per tener lo dich jorn, tornés :  VIII s.

Item baylem, lo dilús avan la Pantacòsta, a Me P. de Vervila, per la sentensa del fach del Comte d’ayssò que demandava de l’assignacio de la cort del Selarier e del comú e de las vendas, tornés :  III ll.

Item baylem, lo dich jorn, per seylar la dicha sentensa, tornés :  V s.

Item baylem, lo dissabde après la Senta Margarida, per aver absolecio al mayor e aus cossols que P. Julia los avia mes autra vetz en sentensa per lo fach de la vila, per far e per seylar, tornés :  X s. VId.

Item baylem, lo dilús après la Senta Maria de setembre, a Me P. Jaubert, per lo procès del plach que menavam am P. Julia, tornés :  Vs.

 

Soma tornés :   VIII ll.  XVII s.  III d.

 

folio 26r

Item baylem, lo dimartz après la S. Mathioy, a Me P. Mercier, que portet a II avocat per la cauza que aviam am P. Julia, tornés :  X s.

Item baylem, lo dilús après la obtava de S. Michel, a Me Peyre Mercier, per seylar un mandamen que avia donat lo seneschal del fach de W. de Seguí, tornés :  I s.

Item baylem, lo dilús avan la S. Luc, a Me P. Mercier, que portet a Me P. Jaubert per lo procès que fazia d’ayssò que P. Julia nos demandava, tornés :  X s.

Item baylem, lo dilús après la S. Fron, a Me Peyre Mercier, que portet a Mayac (a) P. Jaubert, per lo procès que fazia d’ayssò que P. Julia nos demandava, tornés :  X s.

Item baylem, lo dich jorn, a Me P. Mercier, que portet a II avocat qui foren am nos en la dich(a) cauza de Peyre Julia, tornés :  X s.

Item baylem, lo jorn daus Mòrtz, a Me P. Mercier, que baylet a Me P. de Vervila, per far una executòria de las enducias que exsequit contra P. Julia, per razó de l’eyscriptura e del seyel e d’encorporar, tornés :  X s.

Item baylem, lo duguòs après la S. Martí d’ivern, a Me Peyre Mercier, per Ia citacio que fetz far d’òmes de Bordelha en la cauza de P. Julia, per portar testemòni e per far jurar sertàs testemònis en la dicha cauza, tornés :  II s. X d. ma.

Item baylem, lo divendres après la S. Martí, a Me P. de Vervila, per l’acta que fetz de las claus de la pòrta de la Ciptat que redet Mosen Fortanier[42], e per la deffessa que fetz a P. Julia que no anès encontra la letra de l’eytat, tornés :  I ll.

Item baylem, lo dich jorn, a Me Aymiric de [Garnent], per I esturmen que fetz de la sentensa e la coffecio de P. de L’Espital quan s’apelet, e puey fo pendut, tornés :  X s.

Item baylem, lo dissabde après la S. Martí, a Me P. Jaubert, per lo procès de P. Julia, tornés :  I ll.

Item baylem, lo dich jorn, a Me P. Mercier, que portet a I avocat qui era estat en la dicha cauza, tornés :  V s.

Item baylem a Me P. de Vervila, per la ma de Steve de La Chapela, per lo procès e per la sentensa que fetz daus arreyratges que lo procuradres de la charitat demandava aus heretiers de Bonet de Chaumon, tornés :  III ll.

 

Soma tornés :   VIII ll.  VIII s.  X d.  mealha.

 

folio 26v

Item baylem a Esteve de Bru, per lo procès que fetz quan G. Bertholmioy era segut davan lo bayle, que W. de Seguí li demandava l’argen que li avia mandat, e nos aviam lo mes a la nòstra ma per razó quar lo dich W. no nos redia las letras que avia de la vila, tornés :  XVI s.

Item baylem a l’avocat qui sostenia la dicha causa, per la ma del dich G., tornés :  VIII s.

Item baylem al bayle, per la ma del dich G., per sas dietas del dich procès, tornés :  II ll. VIII s.

Item baylem al dich G., per las messios que·l fetz far Me Johan Maymí d’ayssò que li demandava, tornés :  VIII s.

 

Soma tornés :   IIII ll. 

 

folio 27r 

Ayssò qui s’ensec avem baylat per los prezens e per los servizis.

 

Premieyramen baylem, lo dicmenc avan Nadal, per X ll. de sera qui eran en IIas tòrchas e en dobblós, e per una dotzena de fromatges, que donet òm a Mosen R. de Marssilhac, jutge del rey, costet tot tornés :  II ll. V s. VIII d. ma.

Item baylem lo dich jorn, a IIII conilhs e per Ia dotzena de fromatges, que donet òm a Mosen Peyre Sirvens, costet tot tornés :  I ll. VIII s.

Item baylem lo dich jorn, que donem a Maystre Itier del Chastanet, I denier de l’escut, qui valia tornés :  I ll. I s.

Item baylem lo dich jorn, que donem a Maystre P. La Pòrta, I denier de l’escut, qui valia tornés :  I ll. I s.

Item baylem lo dich jorn, que donem a Maystre Johan Maymí, I denier de l’escut, qui valia tornés :  I ll. I s.

Item baylem lo dich jorn, que donem a Maystre Aymiric Comte, tornés :  I ll. 

Item baylem lo dich jorn a Me Gautier La Barda, tornés :  I ll. 

Item baylem lo dich jorn a Me B. Ortic, tornés :  I ll. 

Item baylem, que donem per amor Dieu a las mongas del Tolon, tornés :  VIII s.

Item baylem, que donem lo duguòs après Nadal, de voluntat del cosselh, a Galhardet e Helias de Sessac e a lor companhós, qui aneren ab armas tota Ia nuòcx per lo proffiech del Rey Nòstre Senhor e del nòstre, que lor donet òm en pa, tornés :  I ll.

Item baylem, lo dissabde ensegen, per Ia ll. de gingibre coffit e per Ia ll. de Magni Christi[43] e per VI pintas de pimen, que donet òm a Mosen Reynaut de Pon, tornés :  I ll.

Item baylem, lo dissabde après la Cathedra de S. Peyre, en peyschó que donet òm al seneschal, tornés :  X s. III d.

Item baylem, lo dilús après la S. Mathiàs, per especis que donet òm a Mosen W. Vigier, Me de las Requestas, per que nos eydès en las chauzas que auriam a far per devès lo rey, tornés :  I ll. XV s.

Item baylem, lo duguòs après la obtava de Pasques, en VI chabrit e en II sestiers e IIII pintas de vi, que donet òm al seneschal, que era a l’asiza, tornés :  I ll. XVIII s. X d.

 

Soma tornés :   XVI ll.  VIII s.  VIII d.  mealha.

 

folio 27v

Item baylem, lo divendres après la Senta Crotz de may, aus chanonges Sench Fron, que pres Mosen Guilhem Poyschartz, per II drap d’aur qui foren mes lo dich jorn sobre Mosen Helias Vigier, que la vila li donet, tornés :  II ll. VIII s.

Item baylem, lo dich jorn desús, a P. de Silvestre, per XII tòrchas qui pezaven XXXVIII ll. menc I quart, que donet òm a la sebostura del dich Mosen Helias Vigier, e costeren tornés :  IIII ll. XIIII s. VI d.

Item baylem, lo dimartz avan la S. Martí, a R. Julia, per XVI tòrchas de sera qui pezavan XLIX ll., que donet òm, lo jorn que la molher del mayor fo sebelida, sò·y assaber las VIII tòrchas al mostier, e las autras VIII aus Prezicadors, tornés :  VIII ll. III s. IIII d.

Item baylem lo dich jorn a R. Julia, per I drap d’aur que mez’òm a la dicha sebostura, tornés :  XV s.

Item baylem a Gravart per XII polas , e a R. de Bernardus per XIIII pintas de vi, que avi’òm donat a Mosen Reynaut de Pon lo divendres après la S. Michel, costet tot tornés :  I ll. XII s.

 

Soma tornés :   XVII ll.  XII s.  X d. 

 

 

folio 28r

Ayssò qui s’ensec avem baylat per los salaris.

 

Premieyramen baylem, la vespra de Nadal, a Me P. Mercier, per nom de la pensio de la procuracio, tornés :  II ll.

Item baylem al dich Me P., per nom de la dicha pensio, tornés :  II ll.

Item baylem, per nom de la dicha pensio al dich Me P. Mercier, que li baylem en esmendas degudas per sertanas personas, las quals comtem per recebudas en las receptas :  XI ll.

Item baylem, lo divendres après Quasimodo, a Me B. de Rey, nòstre jutge, per nom de la pensio de la jutgaria, tornés :  VI ll. VIII d.

Item baylem al dich Me B., per la dicha pensio, que li baylem en esmendas degudas per sertanas gens, las quals comtem per receubudas en las receptas, tornés :  XXVI ll.

Item baylem, lo jorn de la S. Mathioy, al mayor per nom de sa pensio, entre doas vetz, tornés :  XX ll.

Item baylem al comtador, per son salari de tener lo comte, e per la perda que avia fach en argen que nos avia prestat, tornés :  XX ll.

Item baylem al mayor, que li foren taxadas, part las XX ll. desús, per sa mayoria per razó que per la gerra, tantòst com ac pres l’offici, li covenc a comprar del seuo I corsier,  e tot l’an que tenc IIas chavaugaduras aus grans despens, que eran li viore tròp char, e maysch que per razó de l’offici secret de II companhós, e per razó del gran trabalh que sufertet de tener lo merquet, e per lo gran trabalh que avia lo jorn e la nuòcx del fach de la gerra, e per las grans fazendas que la viela avia a far, e per razó que quan pres l’offici tot forsat a la requesta de de Mosen Raymon de Marssilhac, jutge mayor del Rey Nòstre Senhor, li fo fach covent que hòm li satisfaria de son trabalh e de sos gatges en manieyra qu’el s’entendria per pagar, e per razó que hòm lo·lh bayla en deptes qui son degut a la viela, e per autra razó que sò que n’aurà tornarà en la meytat mench per la moneda qui es abatuda per meytat, e per aquestas rzaós e per tròp d’autras fo ordenat que agés en deptes, los quals comtem per receubut en las receptas, tornés :  LX ll.

 

Soma tornés :   VIIXX VII ll.  VIII s. 

 

folio 28v

Item baylem a Helias de Pelicier, que li fo taxat per lo trabalh que fetz en far las finansas deus foransàs, e per querre los comptes per veyre dos deptes que avi’òm pagat al temps passat, e per lo trabalh de tener lo merquet de sertà temps que·l tenc, tornés :  VI ll.

Item baylem a Bertran de Cahortz, que li fo taxat per lo trabalh que avia fach en levar l’argen daus sirvens qui foren establit, tornés :  II ll. X s.

Item baylem a Helias de Granhòl, que li fo taxat per son trabalh, que li avi’òm promés per far las finansas dels hòmes de fòra, en qué trabalhet mot, tornés :  III ll. VI s.

Item baylem a Bertran de Cahortz, per son trabalh de levar e de tener lo comte daus gatges que pagem aus hòmes d’armas e sirvens que teniam a gatges, tornés :  II ll. X s.

Item baylem a Esteve de La Chapela, que li taxet òm per son trabalh que fetz, que anet per totas las cartieyras per saber e per metre en escrioyt los noms daus foransàs, que li baylem en deptes degut a la charitat de la mayoria  de Me Johan de Maymí, tornés :  V ll.

 

Soma tornés :   XX ll.  VI s. 

 

folio 29v (29r blanc)

Ayssò qui s’ensec avem baylat per los arbarestiers que tramezem al seti de Sanch Rafael, que lo seneschal nos avia mandat que la communa hy anès, e fo ordenat, de cosselh de la bona gens de la viela, que hòm no dezemparès ponch la viela mas que hòm hy tramezés XL albarestiers.

 

Premieyramen baylem, per la ma de Itier de Manha, a sertàs albarestiers que tramez’òm al seneschalc al dich seti de Sanch Rafael, partz aqueus que tramezen e pageren alcuns borzés de la viela, que lor donet òm per los gatges, tornés :  VIII ll. XVI s.

 

Soma tornés :   VIII ll.  XVI s. 

 

folio 30r (page tachée en haut puis délavée et illisible sur presque toute sa surface ; le signe | indique les débuts des lignes du manuscrit)

Ayssò qui s’ensec [avem baylat] … … | sirvens, los quals foren… … | mes a gatges per que … … | blat e del vi, sòy assaber…  … |e donav’òm … … | tornés e aus sirv[ens] … …

 

Premieyramen baylem a Helias … …   | de Gloria capitane… …  | -mes d’armas…  … | lor … … | capitay[ne]… … | -na per… …

Item baylem … … | per vi… … | es dich a … … | comtem … ... | d’armas … …

Item baylem a Bòs  F… … | de VII semmanas que pres …  … | dich, tornés … …

Item baylem a Arnaut Bray… qui era hòme de … …  | per XII sirvens qui eran de sa companhia … … | que prezen … … | daus cossols … … | via de la di[cha] … …

Item foren p… … | del dich… …  | que nos … … | eran com… … | daus sir[vens] … …

 

Soma tornés :   VIXX V ll.  X s. 

 

 folio 33r (folios 30v, 31rv, 32rv blancs) page délavée et partiellement effacée

Aysso qui s’ensec avem receubut [per la juri]diccio del faymidrech e [de las] esmendas

 

Premieyramen receubem que monten li denier a Dieu que foren ... ... [las assesas] de la viela [... ... ...assesset tornés ] ... ... ... lo dilús après [la purificacio] de Nòstre Dòmna, de Johan... ... ... una esmenda : tornés ...

[Item] receubem, lo duguòs après la purificacio de Nòstre Dòmna, de la [dòmna] de Puòy [Meihà] per nom de R. de ... ... qui la nos devia per razó de una esmenda : tornés ... ...

Item receubem lo duguòs après la S. Valentí ... ... ... ... ... de S. Gòrgi per ... ... ...

Item receubem de Helias Micó de Champsavinel ... ... ... ... que devia : tornés ... ...

Item receubem lo dimercres après la S. ... ... ... ... ... qui era daus rebelles que ... ... ...... la quals chauzas ac hòm ... ... ... pertenia  al dich Hel. ... ... ... [ : tornés] I lb. XV s.

Item receubem lo dugòs après la S. Mathiàs de [doas femnas] de Brageyrac dos florís de Florensa qui valian tornés XXX [lb] e V s., e Helias Bonís qui las pres ... ... ... , [resta] a la viela : tornés I lb. ..I s. IIII d.

Item receubem de I hòme de Monclar qui portava ... ...... de la viela , ostra la deffessa que hòm ... ... ...  III mosdurieyras de setgle ... ... e fo pres per Johan de La Fauria lo dissabde après ... ...  qui n’ac son tertz, restat a la viela : tornés XIII s. X d. mealha.

Item receubem lo duguòs avan lo Rampalm de P. [Cotó] [per una] esmenda, rebatut la tersa partz que n’ac Helias ... ... qui estay en Talhafer qui o aportet, : tornés XIII s. IIII d.

Item receubem de R. Lunaut de Savinhac per una esmenda : tornés ... lb. VI s.

Item receubem de P. de Chapoleta per I traus de ... ...[que] compret de nos, lo qual pessiet tantòstz que l’ac mes en òbra ... ... e fo mudat en las òbras.

 

Soma tornés :  XI lb.  IIII d.  mealha

 

folio 33v : page délavée pratiquement illisible à part quelques bribes...

folio 34r ; page délavée partiellement illisible

Item receubem lo dissabde après la S. Michel per ... ...... [...men]  qui valia aquel jorn : tornés ...

Item receubem de G. Clavel per Ia esmenda : tornés ...

Item receubem d’Esteve Audebertz per Ia esmenda : tornés ...s.

Item receubem daus heretiers de B. Bazí per Ia esmenda que lo dich B. devia : tornés V s.

Item receubem de P. de Malhac per Ia esmenda : tornés X s.

Item receubem de P. de Las Coutz per Ia esmenda : tornés X s.

Item receubem de P. Jalabertz per Ia esmenda : tornés X s.

Item receubem de W. Lo Grolier per Ia esmenda : tornés X s.

Item receubem de Hugó Chatuel per I mostó que trobet, e no avia ponch de corelhan, lo qual fo vendut, e lo dich Hugó ac son tertz, restet a la viela : tornés Vs. IIII d.

Item receubem de G. de Bertó per Ia esmenda : tornés I lb.

Item receubem de G. Andrioy de Fòssamanha : tornés X s.

Item receubem de R. de Bellac per Ia esmenda : tornés V s.

Item receubem de Grimoartz de Portó per Ia esmenda : tornés V s.

Item receubem de R. de La Cheza per Ia esmenda : tornés I lb.

Item receubem de Sazia de l’Eyral per Ia esmenda : tornés V s.

Item receubem de Hel. de Temolat per Ia esmenda : tornés VIII s.

Item receubem de P. d’Eymar per Ia esmenda : tornés I lb.

Item receubem de Johan de Tula per Ia esmenda : tornés IIII s.

Item receubem de B. de La Costura per Ia esmenda : tornés XIII s. IIII d.

Item receubem de Bernartz de Miramon per Ia esmenda : tornés I lb.

Item receubem de W. de Maròlh per Ia esmenda : tornés VI s. VII d.

Item receubem d’Esteve Cabiròl per Ia esmenda : tornés X s.

Item receubem de W. Gazurtz per I pòrcz que trobet òm e no avia ponch de senhor, rebatut lo tertz  que n’ac Helias Faure sirven qui lo trobet : tornés I lb.

Item receubem de Helias e de Peyr de Marmoyschs per bestial que compreren, lo qual bestial era daus enamicx e avian lo pres Johan Malet e R. de Jalat e lo dich Helias de Marmoyschs, e fo vendut IX lb. X s. tornés, de que agen li dich Johan e R. e Helias per lor tertz L s. tornés, restet a la viela : tornés VII lb.

Item receubem de III garbas de favas qui eran estadas panadas, e W. Maschaut fetz las aportar e vendet òm las a Cortés : tornés IIII s.

Item receubem de W. de Rey per gatges menut qui eran estat  d’a lars[44] sirvens qui eran estat condamnat, que li vendet òm : tornés I lb. VIII s.

 

Soma tornés :  XXI lb.  X s.  X d.

 

folio 34v (haut de page délavé partiellement illisible)

(une ligne et demie effacée).. ... ... après la Senta Margarida : tornés V s.

Item receubem de Itier de ... ... per I ... ... que compret qui ... ... ... ... : tornés II s. VI d.

Item receubem de P. de Mazelier de S. Johan d’Escòla qui fo pres en cossolat ... ... [...tornés] I lb. XII s. X d.

[Item receubem de] ... ... ... e de I ... ... e de I bassinet que por... ... ... ... ...ostra la deffessa que ... ... ... ... ... per lor partz lo bassinet e lo ... ... fo vendut a [Marionat] : tornés III lb. ...

Item receubem de XVI cobdes de tela e de Ia lb.  de [com...] qui fo pres de hòmes de [Bel...] per hòmes de la Tornapicha que no portavan de ... ... ostra deffessa qui n’era facha a mays Ia saumada d’alh, e li dich hòmes de la Tornapicha agens los alh a lor partz, e lo demoran fo vendut : tornés XVI s.

Item receubem de IIII ... ... de sela nuòva garnit qui portavan aquilh desús e compret los P. de Solier : tornés VIII s. IX d.

Item receubem de Joh. Pasquet de S. Dreus per Ia esmenda : tornés XIIII s.

Item receubem de sertàs hòmes qui portavan defòra[45]  alh ses lisensa : tornés IIII s.

Item receubem de B. de Miramon per III anes que compret : tornés I lb. X s.

Item receubem de P. Preat e de H. Demier de S. Mayme per Ia esmenda : tornés II lb.

Item receubem de Gui de La Posga de Sòrbges per Ia esmenda : tornés XVI s.

Item receubem de [Macaut] per Ia esmenda : tornés VI s.

Item receubem de la molher a Nicholau Minhòt per Ia esmenda : tornés IIIlb.XIX s.

Item receubem de W. Bramafam per Ia esmenda : tornés VII lb.

Item receubem de I hòme qui avia panat a I buòy, que portava sobre si[46]: tornés XIII s. IIII d.

Item receubem de I hòme qui avia estat comprar anes a Brageirac, per sò qu’el avia mesfach en nòstre poder : tornés I lb.

Item receubem de W. Jaubert charpentier per Ia esmenda qui fo baylada a Me P. Mercier : tornés I lb..

Item receubem de St. Ponchet per Ia esmenda qui fo baylada a Me P. Mercier : tornés  X s.

Item receubem de H. de Valadet per Ia esmenda qui fo baylada a Me P. Mercier : tornés I lb..

Item receubem de Robbertz de Sirventó per Ia esmenda qui fo baylada a Me P. Mercier : tornés III lb.

Item receubem de R.de La Rossia per Ia esmenda qui fo baylada a Me P. Mercier : tornés X s.

Item receubem de P. de La Vayscha per Ia esmenda qui fo baylada a Me P. Mercier : tornés X s.

 

Soma tornés :  XXXI lb.  V s.  V d.

 

folio 35r (haut de page délavé, partiellement illisible)

Item receubem de Hel. del ... ... [per Ia esmenda qui fo baylada a Me P. Mercier : tornés ....]

Item receubem de Joh. de ... ... [per Ia esmenda qui fo baylada a Me P. Mercier : tornés ....]

Item receubem de Jacme ... ... [per Ia esmenda qui fo baylada a Me P. Mercier : tornés ....]

Item receubem de la filha ... ... [per Ia esmenda qui fo baylada a Me P. Mercier : tornés ....]

Item receubem de Lauren de Combela [per Ia esmenda qui fo baylada a Me P. Mercier : tornés ....]

Item receubem per la ma  de ... ... ...de P. de  ... ... ...  ... que feyren am nos ... ... ... qui no fo assessat, e per los gatges que lor ... ...  per sò quar no avian charn mes a vendre ... ... ... avan la S. Michel ayschi com es acondumat : tornés X lb.

Item receubem de Johan Ros apelat  [Lo... ...] per Ia esmenda : tornés III lb.

Item receubem per la ma de Helias de Pelicier qu’el avia receubut ... ... ... del seyel, comtat e rebatut sò que li avia costat sera an que avia seylat : tornés XVIII s. III d.

Item receubem de Joh. Chastel costalier que mandet a Marionat e al clerq de ... ... e al filhastre de P. de Bonabocha per nom de nos, que lo dich Joh. devia per I acòrdi qui fo fach entre nos e W. de Bòrn sobre ayssò que demandavam los bes de Mathioy Lo Costurier, e lo dich Joh. devia argen al dich Mathioy per Ia maygó que avia comprat de luy : tornés II lb.

Item receubem, que baylem a Me B. de Rey nòstre jutge per sò que hòm li devia per son salari de la jutgaria, las somas de las personas qui s’ensegen : Ar. de Manzac XX s., P. de la Vayscha LX s., P. de Forchas LX s., W. de La Cheza X s., W. [Moschartz] X s., Ba de La Valada X s., P. del Chastanet X s., P. Simeon LX s., G. Vigier LX s., Margarida de Vida V s., W. Gandasal X s., Joh. Astaysch XXX s., G. de Petit LX s., H. de Sirventó lo Jove XX s., W. de Bru X s., Ar. Vigier XX s., P. de Puey Mauran XV s., Joh. de Marsanés X s., St. Guiraman X s., R. [Garnimen] X s., G. [Garnimen] X s., P. Vigorós V s., H. Bacó X s., It. de [Buoyleyla] X s., P. de Clautras V s., G. de La Brugieyra X s., H. Seguí laborador X s. ; e totas las somas desús dichas son a tornés, monten tot : tornés XXIX lb.

Item receubem de Jaumar de La Chapela Bonaget, per la ma de It. de Manha, per Ia esmenda : tornés IIII lb.

Item receubem de Plastolf de Martí, per la ma de It. de Manha, per Ia esmenda que devia I hòme de Vernh : tornés I lb. X s.

 

Soma tornés :  LIII lb.  XVIII s.  III d.

 

folio 36r (35v blanc) (haut droit délavé partiellement illisible)

Ayssò qui s’ensec avem [receubut ... ... ... ] òm trobat en avolteri

 

Premieyramen receubem ... ... ... ... preza en avolteri am ... ... ...... Hugó Chatuel qui los ... ... : tornés I lb. XII s. I d.

Item receuem de Margó qui solia estar am P. ... ... ... trobada en avolteri am P. ... ... ... de Sessac qui los trobet ... ... : tornés I lb. XII s. I d.

Item receubem de H. del Jaris qui fo pres en avolteri am Ia femna, rebatut la tersa partz que n’ac Aymiric Alamigó e sey companhós qui li troberen, restet a la viela : tornés I lb. XII s. I d.

Item receubem de Ahelias de La Chalmia qui fo trobada en avolteri am I hòme, rebatut la tersa partz que n’ac Aymiric Alamigó qui ley trobet, restet a la viela : tornés I lb. XII s. I d.

Item receubem de la Gaschona, per la ma de Itier de Manha, la quals fo preza en avolteri am I hòme, rebatut la tersa partz que n’agen li sirvens qui la prezen, restet a la viela : tornés I lb. XII s. I d.

Item receubem de la [Gondaria], la quals fo trobada en avolteri am I hòme, rebatut la tersa partz que n’agen li sirvens qui ley troberen, restet a la viela : tornés I lb. XII s. I d.

 

Soma tornés :  IX lb.  XII s.  VI d.

 

folio 37r (36v blanc) (haut droit délavé partiellement illisible)

Ayssò qui s’ensec [avem receubut ... ... ...] qui eran vengut ... ... ... gardavan los bes ... ... que nos ... ... ... la bezonhas que la viela ... ...

 

Premieyramen ... ... ...

Item de W. de La Fauria ... ...  –  Item de Mosen Hel. Ros ... ... –  Item de B. [Borsaut] del ... –  Item de Mosen Arnaut de ... ...  – Item de P. de Vech de ... ... – Item de Johan Raubalí d’Asturs : tornés I lb.–  Item de Johan de Mon Meyà : tornés X s. – Item de P. de La Còsta : tornés X s. – Item de G. Raubalí : tornés VIII s. –  Item de P. de [Cozeus] : tornes XVI s. – Item de Johan Brossenc : tornés X s. –  Item de Johan de La Fauria : tornés VIII s.  – Item de P. [Mazan] : tornés I lb. X s. –  Item de W. Vilà : tornés VIII s. –   Item de Aymar Peynet : tornés I lb. –  Item de Hel. del Bruòlh : tornés VIII s. –   Item de H. de [Vertuòls] : tornés VIII s. –   Item de W. de La Mota : tornés X s. –  Item de Johan de La [Marronia]: tornés X s. –   Item de Alays del Mas : tornés XII s. –   Item de Hel. de Laurieyra : tornés VI s. –  Item de B. [M..sinh]: tornés X s. –  Item de St. Autier : tornés XV s. –  Item de Ahelitz de Biras : tornés IIII s. –   Item de P. Rambaut : tornés VI s. –  Item de Arnaut del Chamarat : tornés VI s. –   Item de Aymar Talamon : tornés VIII s. –  Item de Aymar Palhòt : tornés XII s. –  Item de Johan de Girartz : tornés X s. –   Item de Johan de [Cla.m] : tornés V s. –  Item de Joh. de La Marronia : tornés X s. –  Item de Johan de Cheyschat : tornés III lb. XV s.

 

Soma tornés :  XXXI lb. 

 

folio 37v  (première moitié de la page délavée illisible)

     ... ... ... ...

   Item de Hel.  ... : tornés VIII s.  –  Item de W. de ... : tornés I lb. –  Item de P. de .. : tornés I lb.  –  Item de G. de ... : tornés XII s. –  Item de [Peyrier] ... : tornés  X s.  – Item de  P.... : tornés X s.  – Item de Esteve e Hel. Faure : tornés X s.  –  Item de B. de La Grava : tornés XII s.  –  Item de Aymiric del Puey : tornés V s.  –  Item de Archambaut Belet : tornés I lb  – Item de P. [Coylhó] : tornés I lb.  – Item de Peyronela de [Chaminada] : tornés X s.  – Item de Joh. de Puey [Facholsa]: tornés XII s.  – Item de W. Gontran : tornés V s.  – Item de Hel. de Picharó: tornés VI s.  – Item de P. de [Peyferrat]: tornés VIII s.  – Item de St. [Chaumartz] lo Vielh : tornés XII s.  –  Item de W. Mosnier : tornés X s.  –  Item de G. [Bon] : tornés VIII s.  –  Item de B. del Peyrier : tornés II lb. –  Item de Hel. de Paunhac : tornés X s.  –  Item de Mosen B. de Marzac I denier de l’escutz qui valia : tornés I lb. III s. – Item de St. de La Garda : tornés I lb. V s.  –  Item de H. de Linars : tornés I lb. –  Item de Hel. d’Eschirpel : tornés I lb. –  Item de P. Barralhier : tornés X s.  –  Item de P. Albertz : tornés I lb -  Item de G. del Puey de Luguers : tornés I lb. III s.

 

Soma tornés :  XXX lb.  XVII s.  VII d.

 

folio 38r ((première moitié en haut à droite de la page délavée illisible)

Item de Bertran de ... ... : tornés ...   –  Item de Bertran de ... ... : tornés ...   –  Item de B. de la Benenchia : tornés ... –  Item de Hel. Charle : tornés ... –  Item de P. Parel : tornés ...  –  Item de W. de [Arsinieyras] : tornés ... –  Item de Arnaut [Mala] : tornés ...  –  Item de P. Javanel : tornés ... –  Item de Esteve Olivier : tornés ... –  Item de P. del [Frons] : tornés ...  –  Item de W. del Telh : tornés ...  –  Item de R. de Merlanda : tornés ... –  Item de Arnaut de Puey ... : tornés...   –  Item de H. de Peyrafon per nom de Mosen ... ... : tornés ... –  Item de Helias del [Senc] : tornés...  –  Item de Arnaut Còsta de Colompnhés : tornés ... –   Item de Robbert de Salanhac I sestier ... ... ... ... de Helias de Granhòl : tornés ... –  Item de Itier de L’Eypina, al nom de Mosen ... ... ... : tornés ... –  Item del prior de La Garda, per la ma de ... ... ... : tornés  X lb.–   Item de Mosen Johan  de Chantagalhina ... ... ... ... per la ma de P. de L’Espital : tornés  X lb. –  Item de Johan. [Chabbaut]  : tornés III lb. VIII s.   –  Item de [Danit] [Brartz] : tornés I lb IIII s. –  Item del prior de S. Joh. d’Escòla, per la ma de Mosen W. Bertí : tornés IIII lb.  –  Item de Mosen Itier Calhó II deniers de l’escutz qui valian tornés : III lb. VIII s. –  Item del prior de Setz Fons : tornés II lb. V s.  –  Item de Amblart Germen : tornés Vs.  –  Item de Hel. Johan dich Chavalier : tornés I lb. X s. –  Item del prior de Sorzac, per la ma Hel. de Garlandier : V d. de l’escutz a XLI s. tornés la pessa, monten tornés : X lb.  –  Item de G. Martel : tornés X s.  –  Item de Mosen Aymiric Amalví, per la ma de Mosen G. de la Puoyada : tornés I lb. V s.  –  Item de B. Mala Terra donzel : tornés I lb.  –  Item de Me B. Boytz de Bel Regard : tornés III lb.  –  Item de P. [Garret] : tornés IIII lb.  –  Item de Mosen Lambert La Cròpta : tornés III lb. IIII s.  –  Item de Mosen Joh. Ròqua prior d’Asnessa : tornés VII lb. X s.  –  Item G de Pelatinhós : tornés I lb.  –  Item de la dòmna del Cluzel per son filh : tornés I lb. VI s. VIII d.  –  del prior de Bòrn, per la ma de W. de Rey : tornés II lb.  –  Item de Mosen Joh. de Quantagrelh, per la ma de N’Elias Favier : tornés III lb.  –  Item de G. Gordà de Mensinhac I denier de l’escutz qui valia tornés : I lb. XIIII s. 

 

Soma tornés :  IIIIXX XV lb.  XIX s.  I d.

 

folio 38v (6 lignes effacées en haut de page)

... ... ... ... ....  ...  XXXIX lb. VIII s.

Item receubem de sertanas personas las quals devian per las finansas que avia fach am nos de petitas somas las quals foren bayladas en paga a W. de Rey ayssí cum es contengut en I articgle  daus deptes pagat, que monta : tornés IIIIXX X lb.

 

Soma tornés :  VIXX IX lb.  VIII s. 

 

folio 40r (39r, 39v blancs)(une quinzaine de lignes en haut de page partiellement effacées)

 Ayssò ... ... ...

 ... ... ...

Item receubem de ... ...   –   Item receubem de Hel. ... ...  –  Item receubem de P. ... ...  –  Item receubem de Arnaut ... ... .. s. X d. –  Item receubem de G. ... ...via per l’assessa ... ... IIII lb. XVI s. –  Item receubem de W. de Vig... ...  –  Item receubemde  Johan ... ... per l’assessa de l’esmolumen : tornés V lb. I s. IIII d.

Item receubem de Hel. de Lac Roch per la pòrta del Pon : tornés IIII lb. VIII s. VII d.

Item receubem de Naudó de Dalvera[47] per l’assessa del gròs pes : tornés XIIII lb. VIII s.

Item receubem de Aymiric Pradal per l’assessa de las deffalhas de cossolat : tornés XII lb. XIII s.

Item receubem de G. de Rambert per las IIII vinadas, las quals avian assessadas lo dich G. e Esteve de La Chapela e Arnaut de Vinharier  e Hel. de Colhó lo Jove, e paget : tornés XXXVI lb.

Item receubem d’Esteve Boní per la pòrta del Guischet : tornés I s. X d. mealha.

Item receubem de Fortó de Landric per l’assessa de las panatarias : tornés XXI lb. XVI s.

Item receubem d’Esteve de La Chapela per l’assessa del pabalhó : tornés XXVI lb. VIIII s. IIII d. mealha.

Item receubem de Hugó de Rodes per l’assessa de las melhas del pes de l’Arsaut : tornés II lb. VI s.

Item receubem de P. de Pedauc per las mealhas del pes de S. Fron : tornés XVI lb.

Item receubem de R. de Rey, per la ma de Joh. de La Fauria, per las mealhas del pes Albergaria : tornés II lb. III s. II d.

Item receubem de Johan de La Fauria per l’assessa de las mealhas deus mazeus de fòra los murs : tornés I lb. XVI s. X d.

Item receubem per la ma de Hel. del Biró qui levava l’esmolumen de las mezuras de l’òli, los quals no eren ges en assessa : tornés I lb. XVIII s.

Item receubem per la ma de Me Hel. de Papasòl e de Bòs de Claret de l’eycrivania , que li pagem del viatge que fetz a París am lo maior, que comtem per baylat en las baylas daus viatges : tornés XVI lb.

Item receubem de Ia femna qui levava las mealhas de la mezura de las notz, que no trobem qui l’assessès, rebatut III s. II d. tornés qu’ela n’ac per son trabalh, restet a la viela : tornés XVI s.

Item receubem de B. de Rambertz per la pòrta de Merdansó e de H. de Gordó per la pòrta del Pòrt de Graula  e de W. d’Espelrit per la pòrta Albergaria : tornés XIIII s. V d.

 

Soma tornés :  IIIC VIII lb.  III s.  IIII d.

 

folio 40v

        Ayssò qui s’ensec avam receubut [de l’assessa] de las bostias 

 

Premieyramen receubem de G. Bertholmio lo quals assesset las dichas bostias per lo pretz de IXC e L lb. pergozís rebatut tot apels, qui monten tornés VIIXX e LX lb. que avia pagat al comtador e a sertanas gens a cuy la viela o devia : tornés VIC e IIIIXX I lb....

Item receubem, que paget lo dich G. que lhy rebatet òm que perdet òm en C deniers de l’escutz que nos prestet en la Semmana Sanchta a pagar W. de Seguí, que no valian lo jorn que los baylet mas XXVII s. tornés la pessa, e tarzet sò a pagar sò que a la Magdalena, e valian aquel jorn XXXIIII s. la pessa, soma que perdet òm tornés XXXV lb., las quals fo ordenat que om lo·lh desduschés de sa assessa.

Item paget, que li rebatet òm per la gran perda qu’el avia fach en l’assessa, que fo acordat per los XXX prodòmes que hòm lo li rebatés per razó de la dicha perda, e per razó quar òm lo·lh avia assessat en la manieyra acondumada e no li avi’òm pogut tener, que òm avia claus per la guerra las IIas pòrtas on son li II pes, e per razó que òm no avi’òm layschat gitar pa a nulha persona fòrs de la viela per razò de la gran charestia qui era e per que no se portès aus anamicx, la qual chausa el afermet per sagramen qu’elh y avia mayor soma perdut, fo lhy rebatut : tornés XXXVI lb. XVI s.  

 

Soma tornés :  IVIC IIIIXX VIII lb.  IIII s. 

 

folio 41r (une partie dela première demi-page effacée)

Ayssò qui s’ensec avem receubut (5 lignes partiellement effacées)

 

Premieyramen receubem ... ... ... en la senmana avan ... ... ... e s’apertenan a la dicha... ... ... mez òm per XXI s. ... ... ... XVI s.

Item receubem que nos preste..  ... ... ... zem en Fransa per ... ... ... pessa en Fransa per ... ... ... IX d., monten tornés :  VIIXX XVIII lb. II s. VI d.

Item receubem que nos prestet lo dich N’Helias Seguí màyer ... ... la S. Joh. chauda, que lo comtadres era al Landitz,  XI d. de l’escutz qui valia la pessa XXX s. tornés, monten tornés : XVI lb. X s.

Item receubem de la resta d’ayssò que aviam receubut de l’assessa de la vinada per la ma de P. de Madur e de Joh. d’Amanioy e deus XL escutz que nos fetz prestar lo màyer, que monta maysch aquò que aviam baylat : tornés IX s. II d. mealha.

Item receubem de H. de Garlandier, per sò que li apertenia daus adòptz que fetz òm al mur deu drech la maygó de Garlandier qui se fendia, e fo acordat que la viela pagès las doas partz e el la tersa, monta la soa partz : tornés VIII lb.

Soma tornés :  IXXX XIX lb.  XVII s.  VIII d.  mealha

 

folio 41v (moitié haute de la page partiellement effacée)

[Ayssò qui s’ensec avem receu]but de las ... ... qui a.. ... ... los pre.. ... ... qui son estat pres en ... ... ... las finansas que avian fach am nos ... ... ...

... ... ...

Item ... ... ... ...qui avia I es.. ... ... ...

Item receubem ... ... ... ...  avia fach W.  Pey.. ... ... ... ... X s.

Item receubem ... ... ... que fetz am nos de sa ... ... ... VIII lb.

Item receubem de I rossí lo quals ... ... lo dich R. quan fo pres,  lo qual rossí fo vendut a W. de Rey III escutz daus quals agen G. de Marió el clerc de Giraudó e lo filhastre P. de Bonabocha qui lo prezen per lor tertz I d. de l’escutz, restet a la viela II escutz qui valian tornés : III lb. III s.

Item receubem per la ma de Johan de Maròlh per los despens que Helias Giraut de S. Chastier avia fach en cossolat : tornés II lb.

Item receubem de Helias Sachanha[48] de S. Laurens, per razó daus despens que avia fach en cossolat : tornés XVIII s.

Item receubem de Bardót de Puòy de Lanas e de P. de Bordel per razó daus despens que lor avi’òm fach estan lor pres en cossolat : tornés IIII lb. XVI s.

 Item receubem de Robbertz de Cortés, per nom del capitayne de Razac, per las despessas que avian fach a II sirvens seus estan pres en cossolat : tornés XVI s.

Item receubem de Mosen Ar. de Brassac, chapelà de Sòrbges, per los despens que B. d’Autafòrt avia fach estan pres en cossolat : tornés II lb. X s.

Item receubem de W. de La Teula, de S. Chastier, per los despens que avia fach estan prés en cossolat : tornés I lb. XII s.

Item receubem de Helias de La Cozina, de S. Chastier, per la ma de Helias de Charrada, per los despens qu’el avia fach estan luy pres en cossolat : tornés III lb. IIII s.

Item receubem del faure de Sench Chastier per los despens qu’el avia fach estan luy pres en cossolat : tornés I lb. XIIII s.

 

Soma tornés :  XXXII lb.  I s.

 

folio 42r (partie écrite de la page presque entièrement effacée)

Item receubem de W. ... ... qui era pres en cossolat...   –  Item receubem per la ma ... ... sirvens de ... ... del mandamen...... –  Item receubem de I ... ... lor trobet òm ... ... –  Item receubem  de ... ... quar era ... ... –  Item receubem de B... ...... en la tor de ... ... –  Item receubem de ... ... ..nat presg... ...  estan luy p... ... – Item receubem de ... ... ... S. Privat ... ... cossolat e ... ...  a Eymar La.. ... ..per lor el.. ... –  Item receubem de ... ... ...dat per I hòme ... ... qui fo ... ... tornés ...

 

Soma tornés :  XL.. lb.  XVIII s.

 

(folio 42v blanc) folio43r (partie écrite de la page presque entièrement effacée)

Ayssò qui s’ensec avem receubut ... ... ... del cumenal de la viela ... ...

Premieyramen ... ... ... correlhà lo qu.. ... ...  sò que n’ac ... ...

Item receubem de Helias ... ... ... Faure lo qual ... ... ... sò que Fortós de ... ...

Item receubem de W. ... ... ... borzés per far lo ... ... rebatut so... ... ... dut qui avia assessat : tornés XIIII s. VIII d.

 

Soma tornés :  III lb.  XIIII s.  VIII d.

 

folio 44r (43v blanc) (un tiers de page en haut à droite partiellement effacé)

Ayssò qui s’ensec avem receubut ... ... ... per los ... ... d’armas ...... per los sirvens qui foren fach ... ... gatges la ... ... semmana avan la Sanch... ... gues levar le.. ... del blat e del ... ...

Premieyramen receubem daus ch... ... ... Helias de Lunaut que nos ... ... ... hòmes d’armas e sirvens ... ....

Item receubem daus cossols de la Ciptat... ... .... n’apertenia a pagar ... ... ... gem de nòstra ma ... ... ... Raynes qui lor devian pagar ... ...

Item receubem de Me Esteve de Sudor : tornés I lb. ...  –  Item receubem de Me G. Faure : tornés I lb.  –  Item receubem de W. del Puey : tornés II lb.  –  Item receubem de Itier Chatuel : tornés X s.  –  Item receubem de Johan de Puey Lucó : tornés I lb.  –  Item receubem de Helias de Lunaut : tornés X s.  –  Item receubem de P. de Puey Meyhà : tornés II lb.  –  Item receubem de W. de Picharó : tornés I lb.X s.  –  Item receubem de Me P. Boytz : tornés X s.  –  Item receubem de Me Helias Belcier : tornés II lb.  –  Item receubem de H. de Papasòl lo merchadier : tornés X s.  –  Item receubem de P. de Martel : tornés I lb.  –  Item receubem de W. de Vigà : tornés Ilb.  –  Item receubem de G. de L’Espital : tornés V lb. XV s.  –  Item receubem de Me P. Giraut : tornés V lb.X s.  –  Item receubem de Me Itier del Chastanet : tornés I lb.  –  Item receubem de B. de Brunet : tornés I lb. X s.  –  Item receubem de Arnaut de P. Arnaut : tornés II lb.  –  Item receubem de Hel. Audemar lo notari : tornés I lb.  –  Item receubem de daus heretiers P. d’Audemar : tornés I lb. XV s.  –  Item receubem de Me Johan de Faya : tornés I lb.    –  Item receubem de W . de Puey Ras : tornés II lb.

 

Soma tornés :  LXXVIII lb.  X s.

 

folio 44v (16 lignes en haut de page preque entièrement effacées)

 ... I lb – ... I lb. X s. – ... X s. – ...II lb. –  X s. –  ... VII lb. – ... VIII s. – ... V s. – ... X s. – ... X s. – ...I lb. – ... VIII s. – ...  lb. .– ... I lb. X s. – ... I lb. – ... II lb. VIII s. – ... I lb. VII s.

Item receubem de la resta d’aquò qui era degut daus gatges daus hòmes d’armas e sirvens que hòm fetz, que baylem en paga al maior per sò que hòm li devia : tornés XX lb.

Item receubem de P. d’Aribat e de W. d’Esclavania per lo barrí de la Tornapicha : tornés IX lb. X s.

 

Soma tornés :  L lb.  XI s.

 

folio 45r

Ayssò qui s’ensec avem receubut de las rendas qui son degudas

                  a la charitat de la Pantacòsta

 

Premieyramen receubem lo jorn de la Pantacòsta en pa que paget òm que se monta : tornés XLIIII lb. XII s. VI d.

Item receubem de la dòmna de La Ròcha per la ma de Me Hel. de Sudor per sò que restava del terme de de la renda que devia a la pantacòsta de nòstre temps : tornés VIII lb.

Item receubem de Me P. Copier : tornés I s. VII d.  –  Item receubem de Me P. de La Chapela : tornés I lb. XVIII s. III d.  –  Item receubem de B. de Petit per nom de la Margó de Cayrel : tornés III s. I d.  –  Item receubem de St. Gregòri : tornés IX d. mealha  –  Item receubem de It. de Capeta : tornés VIII s.  – Item receubem de B. Autran : tornés I s. VII d. 

Item receubem de Esteve de Sudor per II sestiers de fromen que devia a la charitat de l’an M. CCC XLVI, que li rebaten de I depte que la viela li devia am letra, la quala cobrem : tornés IIII lb. V s.

Item receubem d’Esteve de La Chapela per nom daus arreyratges degutz a la charitat del bacó e de la Pantacòsta de nòstre temps, que lhy vendet òm los arreyratges, e la qual soma sedim al mayor per sò que hòm li devia : tornés XL lb. 

Item receubem daus heretiers de Hel. Boní per nom d’ayssò qu’el avia levat al temps passat de las charitats, e fo acordat que hòm quitès los heretiers, e mayschs que los dich heretiers quiteren XV lb. que (lo) cossolat  devia al dich Hel. quan vivia, de qué avia letras que cobrem e la consellem, la qual soma sedim al mayor per sò que hòm li devia : tornés XX lb.

Item receubem de Me B. Bretó e de Hel. de Charrada coma exsequdors del testamen de la molher qui fo de P. Andrioy, que nos doneren per Dieu a hòp de pagar sò que devian a la charitat del bacó per la ma de It. de Manha : tornés XVI lb.

 

Soma tornés :  VIXX XV lb.  X s.  IX d.  mealha

 

folio 45v (11 lignes en tête de page partiellement effacées)

... ... ... de deptes ... ... ... de renda a la charitat de la Panta... ... ... XVI lb. XVI s.

.Item.. ... ... de la ma de Hel. ... ... ... XVI s. V d.

Item ... ... ...... ... de Cahòrtz ... ... ... a la charitat ... ... ... que devi’òm... ... ... XXXVIIII de prestz e avia ne letra ... ... ... la qual cobrem : tornés V lb.

Item receubem daus exsequdors del testamen de Ar. Paya, que doneren per Dieu a la charitat, e per razó de I [placz] que lo procuradres de la communa avia am lo dich Ar. per sertàs bes que li demandava que nos bayleren en I depte que Mosen Corbaran Vigier devia al dich Ar. e fo quictat al dich Mosen Corbaran per que pagès tantòstz el devia pagar en V ans : tornés XX lb.

Item receubem que baylem en paga a Esteve de La Chapela en deptes menutz qui eran degutz d’arreyratges a la charitat de l’an que Me Johan Maymís era màyer, que li fo taxat per son trabalh que fetz, que anetz per totas las quartieyras per saber e per metre en escrioytz los noms daus foransàs, que li baylem en deptes de la charitat : tornés V lb.

 

Soma tornés :  XLVII lb.  XII s.  V d. 

 

folio 46r (note post.  Quarante sixième et dernier feuillet  M. H.) folio 47v blanc

 

Soma que monta tot lo receubut partz aquò ... ... ...  ... ... ...C  XVII s. III d. ... ...

 

Soma que monta mayschs li receubut que lo baylat partz aquò de la vinada qui es comtat en las òbras : tornés III s. VII d. ...

 

<<Retour[1]- msc on tes ; Hardy transcrit : « où ces »...

[2]- Hady traduit par « geôlier » ...

[3]sic, sans doute pour *dieonar , var. loc de dejaonar (Lévy) = rompre le jeune … ?

[4]- Hardy : « juta (encre ?) » , mauvaise lecture  p. inta , var. de enta = encre (P. Olivier)

[5]- lecture incertaine, peut-être cacogr. p. Urbanh ?...

[6]- msc : begenc lercz ....

[7]- m. orth. p punh = poing (confusion avec ponch/punch = point)

[8]- msc som papier

[9]- comprendre : los que foren ordenat a far sirvens : ceux qui reçurent l’ordre de servir comme miliciens.

[10]- lecture incertaine (..tant / caut ?), sans doute  nom propre  (Macaud topon. et patron. attesté...)

[11]- msc cacogr. : torntz

[12]- m. orth. p. ponch = point (confusion avec ponh = poing)

[13]- m. orth. p. vergalh /verjalh = tissu à rayures ?

[14]- laquelle ? dans les 2 cas elle est dite « « tornés »... (Hardy cite : « 4 l. t. de bona moneda qui valian de l’autra 8 l. » et omet le second t.(tornés) ...)

[15]- msc nont, cacogr. p. non, contract. de nos ne

[16]- p. reir / reire ; d’aicí en reire : auparavant.

[17]- lecture incertaine (d’, o/a,) … je n’identifie pas ce mot…

[18]- p. chasque

[19]?, ou nevor/ never…  ou cacogr. p. menor ? nom propre ?...

[20]- sans doute cacogr. p. marc :  le marc d’argent

1- m. orth., hypercorr. p. soudadas, var. loc. de soldadas.

[22]- sans doute erreur p. XII (voir nombre et coût article suivant)

[23]- pour XV prisonniers, au tarif indiqué, cela représente le pain de 2 jours

[24]- total de cette page inexact…

[25]- sujet inversé de compret, rajouté

[26]- msc : S. Chandrioy

[27]- pogera : 3p sing. du condit. 2 ; poger’òm = on aurait pu

[28]- naut m. orth. p. nau = bateau

[29]- sujet : las lissas

[30]- Hardy a calculé que ce chiffre correspond à 2880 distrinbutions.

[31]- msc : brebost…

[32]- patronyme, ou nom commun de fonction ?

[33]- Hardy lit Jobert , mais cette forme n’apparaît pas ailleurs : on a toujours Jau- ..., et on distingue ici nettement g- initial et un l ...

[34]- msc : lotles…

[35]- lecture incertaine nom de personne ?

[36]- c'est-à-dire la letra d’estat : lettre royale suspendant un jugement

[37]- erreur ici p. baylet

[38]- p. anans, participe présent de anar, =   à l’aller ; même mot folio suivant au 1er article

[39]- lecture incertaine

[40]- mots peu lisibles que je n’identifie pas

[41]- je pense qu’il faut comprendre : que tramezen dels d’Estissac : qu’envoyèrent des gens d’Estissac

[42]- Mossen Fortanier de Pereguers

[43]- msc : en abrégé Xpi, Xp représentant les lettres grecques  χρ ; magni, confusion entre lat. magnus et manus, pour manus Christi (« les mains du Christ ») nom d’une confiserie (voir lexique)

[44]- mauv . orth. p. laires : voleurs

[45]- à interpréter defòra ou de fòra ?

[46]- que portava sobre si se rapporte à la somme d’argent citée ensuite...

[47]- mécoupure p. d’Alvera

[48]- sans doute dyslex. pour Chassanha