<<Retour

 

Archives Municipales de Périgueux     E dep 5021 –

Registre des Comptes du consulat de Périgueux – Série CC

 

CC 64, année 1366 -1367  Registre in 4o, 109 feuillets papier (très bon état)

Dépenses de l’année  (folios 3r - 63 r)occitan ; scribe : le comptable Johan Nebot

 

folio 1r : note postérieure :  Premier feuillet  M. H., au-dessous 1366-1367

 

folio 3r (folio 1v, 2r, 2v blancs)

In Dei nomine Amen.

Ayssò qui s’ensec es  lo comtes de las baylas e de las prezas de la viala.

E comenset l’an de Mo CCC LXVI, e fenit en l’an de Mo CCC LXVII. En aquel an foren elegit en maior e en cossols aquist qui s’enseguen :

       

      Lanbert Boniffaci maior

W. del Puey – Johan de Belsier – Me G. del Puey – Ar. de Rossel – Me G. del Pratz – Hel. Garnier – P. de Vigà – Frontó [ns] de Galatz – G. de L’Espital – Itier de Conbas : Cossols

Archanbaut de Peyreguers – W. de Pinazel : Cossols de la Siptat

Johan Nebot : comtador – Me G del Puey : contracomtador

 

folio 3v

Aysò qui s’ensec avem baylat per las proffertas dels sirvens.  (sur 2 colonnes)

 

Item baylem la vespra de Nadal :

Item a P. Longavila :  Vs.  –  Item  a St. de Pirac :  Vs.  –   Item  a Grazissó torier :  Xs.

Item  a Marionnat :  Xs.  –   Item  a P. Malaura :  Vs.  –   Item a B. d’Arassós :  Vs. –  Item a Clergó :  Vs. – Item a Johan Faure trompador :  Vs.  Item a Miriguòt lo trompador :  Vs. –  Item  a Portier : Vs.  –  Item  a Bertolmieu :  V s.  –  Item  a H. lo Bastier  :  V s.  –   Item  al Servicial :  V s.

 

Item baylem la vespra de Pasques :

Item a P. Longavila : Vs. –  Item  a St. de Pirac : Vs. –  Item  a Grazissó torier :  Xs. –  Item  a Marionnat : Xs. –  Item  a P. Malaura : Vs. –  Item a B. d’Arassós : Vs. –  Item a Clergó : V s. –  Item a Johan Faure trompador : Vs  –  Item a Miriguòt lo trompador : Vs.

 

Soma VI ll. X s.  valen, lo fòrt  a XX s. : VI fòrtz e demiey (fin de la 1e colonne)

 

Item  a Portier : Vs. –  Item  a Bertolmieu : V s. –  Item  a H. lo Bastier : V s. Item  al Servicial :  V s.

 

Item baylem la vespra de Senh Johan :

Item a P. Longavila :  Vs.  –  Item  a St. de Pirac :  Vs.  –   Item  a Grazissó torier :  Xs.

Item  a Marionnat :  Xs.  –   Item  a P. Malaura :  Vs.  –   Item a B. d’Arassós :  Vs. –  Item a Clergó :  Vs. – Item a Johan Faure trompador :  Vs.  Item a Miriguòt lo trompador :  Vs. –  Item  a Portier : Vs.  –  Item  a Bertolmieu :  V s.  –  Item  a H. lo Bastier  :  V s.  –   Item  al Servicial :  V s.

 

Item baylem la vespra de Tos Senhs

Item a P. Longavila :  Vs.  –  Item  a St. de Pirac :  Vs.  –   Item  a Grazissó torier :  Xs.

Item  a Marionnat :  Xs.  –   Item  a P. Malaura :  Vs.  –   Item a B. d’Arassós :  Vs. –  Item a Clergó :  Vs. – Item a Johan Faure trompador :  Vs.  Item a Miriguòt lo trompador :  Vs. –  Item  a Portier : Vs.

 

Soma VII ll. XII s.  valen, lo fòrt  a XXI s. : VIII fòrtz e [quart]

 

 folio 4r

Item  a Bertolmieu :  V s.  –  Item  a H. lo Bastier  :  V s.  –   Item  al Servicial :  V s.

 

Aysò qui s’ensec avem baylat per las raubas del maior e dels cossols :

Item  baylem en XLV cobdes de mesclat de Lovanh,  lo fòrt guianés  a XX s.,  monten : LXXVIII ll. III s.

Item  baylem en I pessa en X cobdes de vermelh de Maslenas, lo fòrt guianés  a XX s.,  monten : LXIII ll. VI d.

Item  baylem en XVI cobde de drap de Brusellas per folrar lo mantel del maior e lo chapeiròs dels cossols, lo fòrt guianés a XX s.,  monten : XXXVII ll.  IX s. VI d.  

Item  baylem per tondre tot lo drap desús dich : XL s.

Item  baylem en XI folraduras a folrar lo sobrecòtz del maior e dous cossols, e per los paramens de las margas, lo fòrt a XX s. :  IX ll.

 

Aysò qui s’ensec avem baylat per las raubas dels sirvens :

Item  baylem en I pessa de vetat, lo fòrt a XX s. : XVII ll. V s.

Item  baylem en XXXIIII cobdes de mesclat a XII s. VI d. lo cobde, lo fòrt a XX s., monten : XXI ll. V s.

Item  baylem en VIII cobdes de II draps per far rauba al servicial, lo fòrt guianés  a XX s.,  monten : LXVIII s.

Item  baylem en I cobde de drap a far chapeiro a la toriera : XV s.

 

 Soma  IIC XXXIII ll.  VII s. Valen,  lo fòrt           

…  XX s. (effacé)   …   …  fòrtz e I tertz IIII d.

 

folio 4v                        

Aysò qui s’ensec avem baylat per la juridicció

Item  baylem per far los penoncels de las trompas en sendat, en seda per far los cordòs, en aur e en argent en las finbrias, e al penhedor per far los penoncels, e per far los cordòs, costan totz, lo fòrt guianés a XX s. : VII ll. XVII s. IX d.

Item  baylem lo dissabde avan Senhta Katalina en I fay de gluey qui fo mes en cossolat: X d.

Item  baylem lo jorn desús dich en I papier petit que mezem en cossolat per escrioure las emendas : III s

Item  baylem lo jorn desús dich per escrioure las ascensas : III s. IIII d.

Item  en papier : VIII d.  

Item  baylem, lo dicmenc que clauzem las ascensas, en chandelas : XX d.

Item  baylem per II mas de papier que preren lo comtadres e lo contracomtadres per escrioure lo comte : V s.

Item  baylem la vespra de Nadal en XV tòrchas de sera a uòp del maior e deus cossols e del comtador, del pes de LXIIII ll. e demeya, tan per la cera ‘a III s.IX d. la liura’ quant per lo far, lo fòrt a XX s. : XII ll. II s.

Item  baylem lo jorn de Nadal per lo mengar que lo màier feth aus sirvens e per lo beure que feth a la bona gen de la vila qui vengren en son ostal, lo fòrt guianés a XX s. :  XIIII ll. XVI s.

Item  baylem lo dissabde aprep Nadal en I ma de papier qui fo messa en cossolat :II s. VI d.

 

Soma XXXV ll. XIII s. IX d. valen,

lo fòrt a XX s., XXXV fòrtz e demiey e ½ quart

 

folio 5r 

Item  baylem lo dijuòus avan la S. Vincen per I beure que feth lo màier am IIII cossols e am B. Gandassal, qui volian anar al Chastel de l’Evesque per tener lo jorn de Gandassal qui era citatz a l’estansa de Moss. Guill. Seguí, quar li pres las mezuras per lo fach de la vinada laqual recusava a pagar ; mas puesch lo dich Moss. Guill. Seguí mandet que el se’n dolia de leyschar[1], e que no y anessam ges ; en pa, en vi e en charn : X s.

Item  baylem lo dilús aprep la Senhta Maria de martz ‘per lo chamhe’ en ‘de’ L fòrtz losquals aviam soysoubutz de Me G. del Puey can fezem lo do a Moss. lo Princep per anar en Espanha quar no aviam levat lo talh ; e lo dich Me G. no vòlc anc prendre lo pagamen ni autre aur[2], e covenc que los conpressam ; e costeren nos IIII d. per pessa, monten : XVI s. VIII d.

Item  baylem per lo chamhe de VIII nòbles que aviam soysobut de B. de Gorsòlas per lo do desús dich ; el no vòlc prendre ni pagament ni autre aur mas los nòbles ; e costeren nos VI d. per pessa, monten : IIII s.

Item  baylem lo dimart avan lo Rampam que nos ajustem e apelem[3] los avocatz  per demandar cosselh sobre lo fach dels clerch qui mandatz qui eran rebelle de pagar los talhs en  I ll., despens en vi : XX s.

Item  baylem lo dimart avan Pasques a IIII sirvens nòstres q e a II hòmes losquals trame-zem al bòsc de Labatut per far sebelhir aquí I hòme qui era aquí estatz mòrtz : X s.

Item  baylem lo dijuòus de la Cena a I messatgier qui nos portet letras clausas de vers Cahortz : V s.

 

Soma d’aquesta plana LXV s. VIII d.,

guianés fòrt a XX s., monten III fòrt I [quart] VIII d.

 

folio 5v

Item  baylem lo dijuòus aprep Senh Marc en I ma de papier loqual mezem en cossolat : IIs. VI d.   

Item  baylem lo dimercres ante Portam Latinam a            I messatgier de Madòmna la Princessa[4]

qui portava letras de la dicha dòmna e planhia se que ges no avia d’argent : V s.

Item  baylem lo dijuòus aprep la Senh Marsal que nos ajustem per taxar de las emendas, tan en pa que en vi e en guinas : IIII s. VII d.

Item lo dijuòus avan la Magdalena, baylem per I C de pintas lasquals fezem far per mezurar vi si fos de voluntat de la comuna : IIIs. IIII d.

Item  baylem lo dijuòus desús dich, en despens que fezem am los avocatz, losquals apelem e mandem per demandar cosselh sobre lo fach de la dema de Puey Abric : V s. X d.        

Item  baylem lo jorn desús dich a I macip qui nos aportet letras de Moss. lo Princep d’Espanha[5] : II s. VI d. 

Item  baylem lo dicmenc aps la Magdalena a W. del Puey e a P de Vigà liqual feren e ordeneren lo guach de las pòrtas de la nuech e del jorn, en despens que feren en vi e en nozilhas : XVI d.

Item  baylem lo jorn desús dich en papier el qual escriuseren lo dich guach : X d.

Item  baylem lo dilús avan la S. Esteffe d’aost per I rossí que prestem a I senhor de

Madòmna la Princessa que trametia moneda aus logadiers del senhor a Cahortz,

qui nos n’avia requezit :VI s. VIII d.

 

Soma :  XXXIII s. valen, lo fòrt a XXI s., I fòrt e ½  XVIII d.

 

folio 6r

Item  baylem lo jorn desús dich a I messatgier qui los eviest[6], per los despens e per son trabalh : VIII s. VI d.

Item  baylem lo dilhús après Senh Laurens a aquels qui preren la puta de Fayenc, en despens que feyren : II s. VIII d.

Item  baylem lo jorn desús dich en I ma de papier laqual mezem en cossolat : II s. VI d.

Item  baylem lo jorn de S. Bartolmiu a Me Johan de Bru per los despens de I memòri[7] loqual li aviam donat de certana soma d’argen que nos avia prestat, e per una monecio la qual avia encontra nos enpetrada quar no l’aviam pogut pagar al terme : IIs. VI d.

Item  baylem la vespra de S. Front, en XIII tòrchas del pey[8] de LVI ll. minh I quart, lasquals aguen lo màier e li cossols per far lo guach eyssí com es acosdumat, a III s. IX d. la ll : X ll. IX s. I d.

Item  baylem lo jorn desús dich per I ll. de chandelas lasquals mezem en cossolat : XVI d.

Item  baylem lo jorn de Senh Front als sirvens qui avian fach lo guach al mostier de seyr[9] : X s.

Item  baylem lo jorn desús dich als menestriers qui aneren am nos lo ser de Senh Fron al reyreguach : X s.

Item  baylem lo dimercres aprep Senh Front per chande que nos ajustem en cossolat e aguem los avocatz per parlar am la sirventa de B. Andriou d per I effant que avia agut e avia lo mòrt, en vi e en chandelas :V s. IX d.

 

Soma XII ll. XII s. IIII d. valen,

lo fòrt a XXI s.,  XII fòrtz IIII d.                                                                                                                                                                  

folio 6v

Item  baylem lo dijuòus aprep Senh Front en I mengar que fezem quant taxem las emendas am los avocats los quals covidem, am losquals voliam aver deliberaciou del fach de la femna desús dich : XX ll. VI s. II d.

Item  baylem lo diucmenc aprep la Senh Martí per gluey loqual mezem en cossolat, e per los despens que feyren li escrivà e lo procuradres e li sirvens, e per chandelas que deguasteren de seyr, e per los despens del dilús, quar lo màier ni li cossols no se feyren say que lo dilús : XLIII s.

Item  baylem lo dijuòus aprep la Senh Andriou en I mengar que fezem quant regardem nòstres comtes : XLVIII s.

Item  baylem en VIII sacs losqual perdem, los IIII am lo Seneschalc de Lemozí en I prezen que li fezem, e IIII sacs am lo jutge e am lo luòctenen, lo fòrt a XXI s. : XLVIII s.

Item  baylem a Me Hel. de Baraut, loquals avia prestat a nòstra requesta al Seneschalc de Lemozí, una dotgena d’escudelas garnida de peutre[10], e perdet ne I escudela e I esculló, lo fòrt a XXI s. :  V s. X d.

Item  baylem a Me Hel. d’Olivier per una letra que feth de quittansa de una meygó que era en S. Hylari que aviam conprada de P. de La Bòria e de Hel. del Pon e del frayre de la dòmpna de Chapoleta, lo fòrt a XXI s. :  II s. VI d.

 

Soma  XVII ll. XVI s., valen, lo

fòrt a XXI s., XVII fòrtz menh VII d.

 

folio 7r

Item  baylem a Me B. Cesseró per II letras que feth de la venda de la meygó que conprem de Corbatari vigier e per la quitansa de la dicha meygó, qui es en la Siptat, lo fòrt a XXI s. : XV s. VI d.

Item  baylem a G. de Faure per las còrdas del pey am qué hòm peza lo blat, que avia fach far, fòrt a XXII s. :  X s.

Item  baylem lo dimercres post Invocavit me, en vi que guastem quant recoroguem nòstres comtes : III s. IX d.

Item  baylem per far los IIII comtes : X ll.

Item baylem en papier per escriure los dichs comtes : XXII s. VI d.

 

Soma  XII ll. XI s. IX d., valen, lo

fòrt a XXI s., XII fòrts menh III d.

 

folio 7v

Aysò qui s’ensec avem beylat per prezens e per servizis

Premierament baylem lo divendres aprep la Senhta Caterina en I sestier de sivada de XVI s. e en I bariel de vi qui tenia II sestiers e VIII pintas, a XVI s. lo sestier, XXXVII s. IIII d., loqual donem a Moss. P. Diouyde qui era vengut tener l’assiza, lo fòrt a XX s. : LIII s. IIII d.

Item a B. lo sirvent[11] e a[12] III hòmes qui o porteren : II s. IIII d.

Item donem la vespra de Nadal a Me P. Flamenc, procurador de Nòstre Senhor lo Princep, X guianés nòtbles a XXVI s. e I borsa de seda qui costeren, lo fòrt guianés a XX s. : XIII ll. VI s. VIII d.

Item donem lo jorn desús dich a l’ufficial II tòrchas de cera qui pezaven IX ll, a III s X d. la liura XXXIIII s. VI d., e II nòbles guianés a XXVI s. la pessa, e I borsa de seda, monta lo tot, lo fòrt a XX s. :  IIII ll. XI s. X d.

Item  donem lo jorn desús dich a Moss. Ar. de Jaudó IIII fòrts, valian : IIII ll.

Item  donem lo jorn desús a Me Johan Meymí II nòbles guianés, costeren : LII s.

Item  donem lo jorn desús a Me Johan de Bru II nòbles guianés, costeren : LII s.

Item  donem lo jorn desús a Me Hel. de Baraut II nòbles guianés, costeren : LII s.

Item  baylem lo divendres avan la Chandalor, en II tòrchas de cera del pes de VIII ll. e I quart a III s. VIII d. la liura, XXX s. III d., e en I sestier de sivada a XVII s., e en I bariel de vi blanc qui tenia II sestiers e III pintas, a XVI s. lo sestier, XXXIIII s., las quals[13] do donem a R. Ebrart, luòctenent del Seneschalc, qui era vengut tener l’assiza, monta tot, lo fòrt a XX s. :  IIII  ll. XV d.

Item per portar tot eysò : XV d.

 

Soma  XXXVI ll. XII s. VIII d., valen,

lo fòrt a XX s., XXXVI fòrtz e ½ e ½ quart II d.

 

folio 8r

Item baylem lo jorn desús dich en VIII mosdurieras de sivada qui costeren VIII s. VI d., e en I bariel de vi de II sestiers e IIII pintas a XVI s. lo sestier, monta XXXIIII s., lo qual donem a Moss.P. de Diouyde, jutge, qui era vengut tener l’assiza, monta, lo fòrt a XX s. : XLII s. VI d.

Item baylem per portar las dichas chausas : X d.

Item baylem lo dimercres avan lo Rampalm en XIII mosdurieras de sivada, costeren VIII s., e en I bariel de vi qui tenia II sestiers de vi e VIII pintas a XVI s. lo sestier, monta XXXVII s. IIII d., lo qual donem a Moss.P. de Diouyde,  jutge, qui era vengut tener l’assiza, monta, lo fòrt a XX s. : XLV s. IIII d.

Item baylem per portar las dichas chausas : X d.

 

Soma  IIII ll. IX s. VI d., lo fòrt a XX s.,

monten IIII fòrtz e demiey me(n)hs VI d.

 

Item baylem lo dissabde aprep Pasques en XII mosdurieras de sivada qui costeren XIII s. e en I bariel de vi qui tenia II sestiers e IX pintas e ½ a XV s. lo sestier, monta XXXVI s. IIII d., e X d. per portar, las quals donem al governador de Nòstre Senhor lo Princep de Sentonge[14]  qui anava a Cahortz, monta, lo fòrt a XXI s. : L s. II d.

Item baylem lo dissabde aprep la Senhta Crotz[15] de may en II ll. d’especis coffich qui costeren XXX s. e en XV pintas de vi blanc que costeren XII s. VI d., lo qual donem a la molher de R. Ebrart qui era venguda tener l’effan de Me P. Flamenc, monta, lo fòrt a XXI s. : XLII s. VI d.

Soma los dos articgles IIII ll. XII s. VIII d.

valen, lo fòrt a XXI s., III fòrtz e ½ menh XXII d.

 

Soma tota la plana IX ll. II s. II d., valen

IX fòrtz menhs II s. IIII d.

 

 folio 8v

Item  baylem lo dijuòus avan la Pen(ta)còsta en I sestier de sivada qui costet XVI s. e en I bariel de vi blanc qui tenia II sestiers e X pintas a XX s. lo sestier, monta XLVIII s. IIII d., e XX d. per portar, lasquals donem a Moss. R. de Maruelh qui anava am gens d’armas vers Cahortz, monta, lo fòrt a XXI s. : LXVI s.

Item  baylem lo dimart aprep la Penthacòsta ‘al Seneschalc de Lemozí’ en IIII tòrchas de cera qui pezaven XVI ll. e demieya a III s. VIII d. la liura, monta LX s. III d. , e en II sestiers de sivada de XXXIII s. e IIII d., e en II bariels de vi blanc qui tenian IIII sestiers e XIIII pintas a XX s. lo sestier, monten IIII ll. XI s. VIII d., e II s. I d. per lo portar, monta tot, lo fòrt a XXI s. : IX ll. VII s. IIII d.

Item  baylem lo dimart ‘avan lo Còr de Diou’ en XII pintas de vi las quals donem a P. de la Sudria de Sarlat, lo quals era vengut tener l’effan de W. de Botas, monten : VIII s.

Item  baylem lo divendres aprep lo Còr de Diou en VIII tòrchas de cera qui pezaven XVIII ll. e ½ , a III s. X d. la liura  monta LXXI s., e mai en I drap d’aur qui costet XL s., las quals chaussas[16] foren donadas a Me Johan Meymí quant fo sebelhit, monta tot, fòrt a XXI s. : CXI s.

Item  baylem lo dilús aprep l’optava de Senh Marsal en VI tòrchas de cera qui pezaven XVIII ll. menh VII onsas, a II s. X d. la liura monta LXVII s. IIII d., que foren donadas  a N’Esteve del Playschat, monten, lo fòrt guianés a XXI s. : LXVII s. IIII d.

 

Soma  XXII ll. menhs IIII d., valen,

lo fòrt a XXI s., XXI fòrt menhs XVI d.

 

folio 9r 

Item  baylem lo dilusvendres aprep la Magdalena en VIII mosdurieras de sivada qui costeren VIII s., e en I bariel de vi qui tenia II sestiers e XII pintas e ½, a XX s. lo sestier monta L s. V d., e VIII d. per portar, lo qual donem a Moss. P Diouyde qui era vengutz tener l’assiza, monta tot, lo fòrt a XXI s. :  LIX s. I d.

Item  baylem lo jorn de Senh Jampnhe en VI tòrchas de cera del pes de XVI ll. e I quart a III s. IX d. la liura, las qual donem a la sebelhisó de P. del Chastanet, monta, lo fòrt a XXI s. : LX s. VI d.

Item  baylem lo dijuòus aprep Senh Laurens en VIII mosdurieras de sivada qui costeren VIII s. e en XII pintas de vi que costeren X s., e IIII d. per portar, que donem al chastelà de Dòma qui era vengutz en esta vila, monten, lo fòrt a XXI s. : XVIII s. IIII d.

Item  baylem lo dissabde avan la Senhta Maria de setembre en I liura d’especis coffich qui costet XVI s., e en VI pintas de vi qui costeren V s., lo qual donem au tezaurier de las guerras qui era vengutz en esta vila, monta, lo fòrt a XXI s. : XXI s.

Item  baylem lo dilús aps la Senhta Maria de setembre en VI cobdes de drap de Brusselas los quals donem a la molher de Me P. Flamenc, lo quals nos avia eydatz a plageyar contra los clers mandatz qui no volian pagar los talhs e en autras chausas que avia agut a far, costeren, lo fòrt guianés a XXI s. :  IX ll.

 

Soma  XVI ll. XIX s. IIII d., valen,

lo fòrt a XXI s., XVI fòrtz III s. IIII d.

 

folio 9v

Item baylem, lo divendres avan Senh Michel, en I sestier de sivada qui costet XVI s. e en I bariel de vi qui tenia II sestiers e XIII pintas de vi a XV s. lo sestier, monta L s. VIII d., e XVI d. per lo portar, las quals foren donadas a R. Ebrart luòctenen de Monsenh. lo Seneschalc qui era vengutz tener l’assiza, monta, lo fòrt a XXI s. :  LIX s. IIII d.

Item  baylem lo jorn desús dich, en VIII mosdurieras de sivada qui costeren VIII s., e en I bariel de vi qui tenia II sestiers e XIII pintas a XX s. lo sestier, monta L s. VIII d., e per portar VIII d., las quals donem a Moss. P. Diouyde qui era vengutz tener l’assiza, monta, lo fòrt a XXI s. :  LIX s. IIII d.

Item  baylem lo dimartz avan Senh Luc en I sestier de sivada qui costet XVI s. e en I bariel de vi qui tenia II sestier e XVIII pintas a XX s. lo sestier, monta LV s., e X d. per portar, lo qual donem al Seneschalc de Lemozí qui venia de vers Bordel, monta, lo fòrt a XXI s. : LXXI s. X d.

Item  baylem lo dissabde avan Tos Senhs en VI tòrchas de cera qui pezaven XXIII ll. a III s. IX d. la liura, monta IIII ll. VI s. III d., e en VI ll. de dotblós a VI s. la liura, monta XXX s., e en III sestiers de sivada a XVI s. lo sestier, monta XLVIII s., e XVIII d. per portar, las quals chausas foren donadas a Moss. lo Comte, lo qual avia estat gran temps en esta vila e y tenc festa, monta tot, lo fòrt guianés a XXI s. : VIII ll. V s. IX d.

 

Soma  XVIII ll. IIII s. XI d., valen

XVII fòrtz e I tertz XI d.

 

folio 10r

Aysò qui s’ensec avem donat a Moss. lo Princep e a Moss. lo Seneschalc quant aneren

en Espanha.

Item  baylem, lo dissabde aps Nadal,  que fo ordenat per tota maniera de gentz d’esta vila que doness can Nòstre Sénher lo Princeps nos agués demandat ( laissé inachevé et barré)

Item donem a Nòstre Senhor lo Princeps, lo qual nos escriutz e nos preget que li donessam e li socoreguessam per far lo viatge de anar en Espanha, l’endomà de Nadal, lo fòrt a XX s. : VIll.

Item donem a Mosenh. lo Seneschalc, lo qual nos escriutz e nos preget que li donessam e li socoreguessam per far lo viatge de anar en Espanha, lo jorn de la Pihania, de cocentiment de la bona gen de la viala, lo fòrt a XX s. :  LX ll

 

Soma  VIC LX ll., valen, lo

fòrt a XX s., VIC LX fòrtz

 

folio 10v

Aysò qui s’ensec avem baylat per los viatges.

Item  baylem lo diucmenc aps Senhta Caterina a W. del Puey e a R. Boyschiera, los quals tramezem a Cahortz quar Nòstre Sénher lo Seneschalc nos avia mandat que li tramezessam II bos hòmes sobre lo govern del pays e del fach de la dona que hòm feth a Nòstre Senhor lo Princeps per anar en Espanha, despenderen en VIII jorns, lo fòrt a XX s. : VIII ll. X s.

Item  baylem a W. del Puey quant fo vengutz per son salari de VIII jorns que avia estat al viatge desús dich, lo fòrt a XX s. :  IIII ll.

Item  baylem a R. Boyschiera quant fo vengut per son salari de VIII jorns que avia estat al viatge desús dich, lo fòrt a XX s. :  LX s.

Item  baylem a I valet qui anet am los dichs W. del Puey e R. Boyschiera, per son salari de VIII jorns que estet al dich viatge, lo fòrt a XX s. :  XX s.

Item  baylem per lo logier de II rossís que meneren lo dich W.  e lo dich R. Boyschiera al viatge desús dich, e prendian chasque jorn li II rossís VI s. VIII d., monten li VIII jorns que esteren : LIII s. IIII d.

Item  baylem per la sivada dels rossís lo seyr que foren vengut : XII d.

Item  baylem, lo dimercres avan Nadal, a Johan de Belsier, lo qual tramezem a Brageyrac per parlar a Nòstre Senhor lo Seneschalc, lo quals nos avia mandat que li portessam los VIC fòrtz que aviam donat a Nòstre Senhor lo Princeps, e nos los aviam ges levat e tramezem li per desencusar, e despendet el e sos valetz, lo fòrt a XX s. : XX s.

Item  baylem al dich Johan de Belsier, per son salari e de son valet, que prendian lo dich John X  s. lo jorn e lo valetz  II s. VI d., monten li II jorns : XXV s.

Item baylem per lo logier de II rossís que menet Johan Belsier e sos valet al viatge desús dich, a VII s. lo jorn, monten li II jorns : XIIII s.

 

Soma XXII ll. III s. IIII d., valen,

lo fòrt a XX s., XXII fòrtz I quart menh XX d.

 

folio 11r

Item baylem lo dissabde aps Nadal a Johan de Belsier e a Johan Nebot li quals porteren a Brageyrac a Nòstre Senhor lo Seneschalc los VIC fòrtz que aviam donat a Nòstre Senhor lo Princeps per anar en Espanha ; e lo Seneschalc no vòlc anc prendre la dicha moneda mas que la portessam a Bordel ; e despenderen aquilh desús dich am Hel. de Bernabè qui anava am lor e II valetz a chaval e l’us portava la moned: LV s.

Item baylem per lo logier del rossí que menet lo dich Johan Nebot, e per lo logier del rossí e del valet, qui portet la moneda say que a Brageyrac, per II jorns que esteren, lo fòrt a XX s., monta : XX s. VI d.

Item baylem a Johan Nebot per son salari de II jorns per anar a Brageyrac : XX s.

Item baylem, lo diumenc aps Nadal, a Johan de Belsier  lo qual portet de Brageyrac enfòra a Bordel la dicha moneda ‘las VI cens ll.’ a Nòstre Senhor lo Princeps, la quals li fo donada per lo viatge d’Espanha ; despendet el e sos valetz[17] am II rossís en VIII jorns que esteren, lo fòrt a XX s. :  XII ll. XV s. IIII d.

Item baylem al dich Johan de Belsier per lo salari de son valet de VIII jorns que avia estat am lus[18] al dich viatge, lo fòrt a XX s. : XX s.

Item baylem per lo logier de II rossís que meneren lo dich Johan de Belsier e sos valet[19] el viatge desús dich, per VIII jorns que esteren, a VII s. lo jorn, monten, lo fòrt a XX s. : LVI s.

 

Soma XXV ll. VI s. X d., valen,

lo fòrt a XX s., XXV fòrtz I tert II d.

 

folio 11v 

Item baylem lo jorn de la Piffania a Johan de Belcier que tramezem a Campanha e portet LX fòrtz a Nòstre Senhor lo Seneschalc, los quals li donem per far lo viatge d’Espanha, lo qual no avia mandat que los li portessam aqa Campanha ; despendet lo dich Johan en IIII jorns que estet e sos valet2, fòrt a XX s. :  XL s.

Item baylem aldich Johan de Belsier quan fo vengutz del viatge desús per son salari de III jorns que avia estat, lo fòrt a XX s. :  XL s.

Item baylem aldich Johan de Belsier per lo salari de so valet de III jorns que avia estat am lus1 al viatge desús : X s.

Item baylem aldich Johan de Belsier per lo logier del rossí que menet el viatge desús per IIII  jorns, lo fòrt a XX s. :  XIIII s.

Item baylem lo dimartz aprep Domine dilexi a W. del Boyschó loqual trametiam en Espanha    per saber noelas de Nòstre Senhor lo Princep[20] e de sas gens, lo qual fo malaus el chamí e tornet se·n, per sos despens e per son trabalh, lo fòrt a XX s. : CXVI s.

Item baylem lo dimercres avan la Annonciaciou de Nòstra Dòmpna a Itier Teyschendier loqual tramezem a Liborna per saber noelas deldich messatgier Guilhó del Boyschó, si era passatz en Espanha o era mòrt o malaptes, tant per son trabalh que per sos despens, lo fòrt a XX s. :  XLII s. VI d.

 

Soma  XI ll. XVII s. VI d., valen,

lo fòrt a XX s., XI fortz III quartz e ½ quart

 

folio 12r

Item baylem, lo diumenc avan la Senhta Maria desús dicha, a H. Seguí e a Johan de Belsier losquals tramezem a Sarlat quar lo governayres[21] de Nòstre Senhor lo Princeps de Quercí nos avia mandat que li tramezessam II bos hòmes per saber e per acordar lo foguatge de III blancs per fuòc per pagar las gens d’armas qui estaven en frontiera per contrastar aus enanmics[22], despenderen en VI jorns que esteren, lo fòrt a XX s. : VIII ll.

Item baylem a I valet qui anet am lodich Hel. Seguí per VI jorns : VII s.

Item baylem a Johan de Belsier per son salari de si e de son rossí de VI jorns que estet el viatge desús, lo fòrt a XX s. : IIII ll. VIII s.

Item baylem a W. del Bòsc lo quals anet am Johan de Belsier e am H. Seguí el viatge desús, per son salari de si e de son rossí per VI jorns, lo fòrt a XX s. : XL s.

Item baylem lo dimartz aprep la Senhta Maria de martz a W. Chabrit lo qual tramezem en Espanha, quar Guilhem del Boyschó se n’era tornatz, per saber noelas de l’estament de Nòstre Senhor lo Princeps e de sas gens, per sa despessa e per son trabalh, lo fòrt a XX s. : X ll. IX s.

 

Soma  XXXI ll. IX s., valen,                            

                                   lo fòrt a XX s, XXXI fòrt e demiey menh XII d.

 

folio 12v

Item baylem, lo dimartz aprep Pasques, a Guilhem del Puey e a Fortanier de Landric los quals tramezem a Cahortz quar lo governayres de Nòstre Senhor lo Princeps en Quercí nos avia mandat que li tramezessam II bos hòmes per saber e per acordar lo foguatges de IIII blancs qui fo empouzat per pagar las gens d’armas  qui estaven en frontiera per contrastar als enamics de Nòstre Senhor lo Princeps, e despenderen en X jorns que esteren am lor valetz, lo fòrt a XX s. : XVI ll. XII s. IX d.

Item baylem a Guilhem del Puey quant fo vengutz per son salari de X jorns que avia estat el viatge desús, a X s. lo jorn, monta, lo fòrt a XXI s. : C s.

Item baylem a Fortanier de Landric quant fo vengutz per son salari de X jorns que avia estat el viatge desús, a X s. lo jorn, monta, lo fòrt a XXI s. : C s.

Item baylem per lo logier de III rossís que menet lo dich W. e lo dich Fortanier e lo dich valetz  el viatge desús per X  jorns que esteren, e prendian chasque jorn li III rossí XII s. VI d., monta, lo fòrt a XXI s. : VI ll. V s.

Item baylem lo jorn de Senhta Crotz de may a Fortanier de Landric loqual tramezem a Bordel per aver letras del Senhor que lo foguatge qui era enpouzatz no fos en consequensa, e anet mas say que a Brageyrac quar aquí auvit noelas que no y chalia[23] anar, e baylem li per son salari  e per sos despens de si e de son valet ‘per III jorns que estet’, lo fòrt a XXI s. :  LX s.

Item baylem per lo logier de II rossís que meneren Fortanier de Landric e sos valetz  el viatge desús per III  jorns que esteren a VI s. VIII d. lo jorn, monten, lo fòrt a XXI s. : XX s.

 

Soma  XXXVIII ll. II s. IX d., valen, lo fòrt

a XXI s., XXXVI fòrtz I tert menh III d.

 

folio 13r

Item baylem lo dimartz avan la Magdalena al maior e a Johan de Belsier los quals aneren am II hòmes a chaval a Cahortz quar lo governayres de Nòstre Senhor lo Princeps nos avia mandat que li tramezessam II bos hòmes, e fo ordenat que lo nòstre màier y anès e I cossol per saber e per acordar lo foguatge de V blancs per fuòc qui fo enpouzat per pagar las gens d’armas qui estaven en frontiera per contrastar als enamics de Nòstre Senhor lo Princeps qui fazian guerra al principat, e despenderen en VI jorns que esteren, lo fòrt a XXI s. :  X ll. VI s. VIII d.

Item baylem al maior quant fo vengutz per son salari de VI jorns que avia estat el viatge desús a XX s. lo jorn, monte: VI ll.

Item baylem a Johan de Belsier quant fo vengutz per son salari de VI jorns que avia estat el viatge desús a X s. lo jorn, monte: LX s.

Item baylem per lo logier de II rossís que meneren lo màier e Johan de Belsier el viatge desús per III  jorns que esteren e prendian lo jorn X s., monta, lo fòrt a XXI s. :  LX s.

Item baylem per lo salari de II valetz qui aneren am lor el viatge desús per VI jorns, e  prendian l’u II s. IIII d. lo jorn e l’autre II s., monten, lo fòrt a XXI s. : XXXII s.

Item baylem per lo logier de II rossís que meneren li II valetz al viatge desús per VI  jorns que esteren a VI s. VIII d. lo jorn, monta, lo fòrt a XXI s. :  XL s.

 

Soma  XXVI ll. III s. VIII d., valen, lo fòrt

a XXI s. XXV fòrtz menhs XVI d.

 

folio 13v 

Item baylem, lo dijuòus aprep S. Bertolmiu, a Ar. Gontier e a G. Brugiera los quals tramezem a Plazac a Nòstre Senhor l’Evesque per intimar I apellaciou, que nos eram apelat de lus per alcus greus que nos fazia, e despenderen en II jorns que esteren, lo fòrt a XXI s. :  XIII s. IIII d. 

Item baylem per lo logier de II rossís que meneren li dich Ar. e G. al viatge desús per II jorns, lo fòrt a XXI s. :  XIII s. IIII d.      

Item baylem la vespra de la Senhta Maria de setembre a Guilhem del Puey lo qual tramezem a Cahortz quar lo governador de Nòstre Senhor lo Princep nos avia mandat que li tramezessam II bos hòmes per saber e per acordar lo foguatge de VII blancs per fuòc qui fo enpouzat per pagar las gens d’armas qui estaven en frontiera per contrastar als enamics de Nòstre Senhor lo Princeps qui volian far guerra al principat, despendet am I valet a chaval en VII jorns que estet, lo fòrt a XXI s. :  VII ll. VIII s.

Item baylem a Guilhem del Puey quant fo vengutz per son salari de VII jorns que avia estat al viatge desús, a X s. lo jorn, monta, lo fòrt a XXI s. :  LXX s.

Item baylem al valet qui anet am lo dich Guilhem el viatge desús per VII jorns que estet, a II s. VI d. lo jorn, monta, lo fòrt a XXI s. : XVII s. VI d.

Item baylem per lo logier de II rossís que meneren lo dich Guilhem e lo dich valet el viatge desús per VII jorns que esteren : LVI s.

Item baylem lo dijuòus aprep la Senhta Maria de setembre per lo logier de II rossís que menet Ar. Gontier e G. Brugiera al Chastel per aver respòta de l’apelaciou de Moss. lo Vesque, e per lo logier de I rossí que deviam a Guilhebaut lo qual aviam menat al Chastel quan fo mes lo ces : V s. V d.

 

Soma  XVI ll. III s. VII d., valen, lo fòrt

a XXI s., XV fòrtz I tert XIX d.

 

folio 14r

Item baylem, lo dijuòus aprep Senhta Crotz, per lo logier de II rossís que meneren Ar. Gontier e G. Brugiera al Chastel per aver respòta de l’apellaciou de Moss. L’Evesque : III s. IIII d.

Item baylem a Ar. Gontier per los despens que avia fach en aquel viatge desús : VII s. VI d.

Item baylem, lo dilús aprep la Senh Michel, a Longavila lo qual tramezem a Brageyrac am letras clausas ous Cossols si eren mandat al parlament de Nòstre Senhor lo Princeps a Senh Meliou :  X s.

 

Item baylem, lo dilús avan Senh Luc, a II messatgiers los quals tramezem ves Montinhac per vere de la fòrt companhia si era[24], ni a qual part volia anar, ni qué entendian a far : VIII s. IIII d.

 

Item baylem, lo diumenc avan Senh Martí, a Me Johan de Bru lo qual tramezem al Chastel per parlar am Moss. lo Vesque del fach de la moneciou que nos avia fach amonestar de lo(s) gatges qui eran estat pres ous clercs quar no volian pagar los talhs qui lor eran enpouzat, per son trabalh : XX s.

Item baylem per lo logier del rossí que menet lo dich Me Johan de Bru : V s.

Item baylem lo jorn desús per lo logier de III rossís que meneren Hel. de Blanquet e lo clercs de Me Johan de Bru e Ar. Gontier al Chastel am lo dich Me Johan de Bru, costeren am la sivada : IX s. II d.

 Item baylem a Ar. Gontier per son salari que avia servit a anar a Plazac ont estet II jorns, e per III vetz que anet al Chastel per intimar l’apellaciou e per aver las respòtas de Moss. l’Evesque, per totas aquestas chausas, lo fòrt a XXI s. :  XL s.

 

Soma  CIII s. IIII d., valen, lo fòrt

a XXI s., V fòrtz menhs XX d.

 

folio 14v

Item baylem a G. Brugiera per son salari e per son trabalh del viatge que feth  a Plazac ont estet II jorns per intimar una apellaciou a Moss. L’Evesque, e per II vetz que anet al Chastel per aver la respòta de l’apellaciou, e per IIII estruments que feth del fach de l’apellaciou, losquals estrumens nos balhet, per totas aquestas chausas, lo fòrt a XXI s. :  IIII ll.

 

Aysò qui s’ensec avem beylat per la festa de la Senh Johan :

Item baylem a l’Enperador de Verdú : X s.  –  Item baylem al Rey per son salari : Xs.

Item baylem al Duc per son salari :  Xs.  –  Item baylem als Marqués per son salari : Xs.            

Item baylem al Comte per son salari : Vs.  –  Item baylem a l’Abat per son salari : Vs.

 

Item baylem la vespra de la Senh Johan per lo beure que feth  lo màier aus borzés de la

vila tan en especis, en pa, en vi, en guinas, en fromatges, en raus e en garlandas, lo fòrt a XXI s., monta tot : XIIII ll. XIII s.

 

Soma  XXI ll. III s. X d., valen, lo fòrt

a XXI s., XX fòrtz III s; X d.

 

folio 15r

Aysò qui s’ensec avem beylat per las almònas.

Item donem lo dimercres aprep Senh Antòni a Mirigòt lo trompador lo quals era malaus a la mòrt e nafrat e no avia de qué se governès ni de qué agués enguens, lo fòrt a XX s. :  L s.

Item donem lo diumenc avan  Senh Mathias aus Frayres Menors li qual tenian capítol provisal, e eran gran nombre de Frayres, lo fòrt a XX s. :  X ll.

Item donem lo dilús aprep Domine dilexi aus Predicadors XII merlutz qui costeren, lo fòrt a XX s. :  XX s.

Item donem lo jorn desús dich aus Frayres Menors XII merlutz qui costeren, lo fòrt a XX s. : XX s.

Item donem al servicial quar no avia de qué visquès, lo fòrt a XX s. : X s.

 

Soma XV ll., valen, lo fòrt a XX s. : XV fòrtz

 

folio 15v

Aysò qui s’ensec avem beylat per la charitat del bacó

Item beylem en XXIIII pòrcs a uòp[25] de l’almòna : L ll. XX d.

Item beylem per la sal que mezem aus bacós : VIII ll. V s. VI d.

Item beylem a III mazeliers qui apparelheren la charn e la saleren, e per chandelas, e per despens que feren quant apparelheren la charn :  LXX s.

Item beylem  a H. de Guarel mazelier per la eschaudaria :  VI s.

Item beylem per charn que comprem per donar, quar no nos [soccet][26] la charn desús dicha : IIII ll. X s.

Item beylem a II mazeliers li qual pescieren la charn lo dilús e lo dimartz : XXV s.         

Item beylem a I hòme qui peciet la charn :  IIIIs. II d.

Item beylem en fiel per cózer las pessas :  XII d.

Item beylem a III gorauth qui sareren lo coderc e porteren la charn :  V s. X d.

Item en rams :  XII d.

Item beylem a Grazissó torier per far las lissas[27] :  IIII s.

Item beylem en pa, en vi e en charn que despenderen li cossol qui gardavan la charn lo dilús e lo dimartz, e li hòme qui la pesciaven, e li sirven :  LXXIX s.

Item beylem per adobar la manga qui era sebrada :  VII s.

Item beylem en gluòy :  XII d.

Item beylem a la toriera qui lavet la manga :  XII d.

 

Soma  LXXIII ll. II s. II d., valen,

lo fòrt a XX s., LXXIII fòrtz II s. II d.

 

folio 16r

Aysò qui s’ensec avem beylat per la charitat de la Panthacòsta

Item baylem en pa que compren lo qual donem lo jorn de la Panthacòsta, ostra aquel qui nos fo pagat per las gens qui devian las rendas, lo qual pa nos no metem per pres ni per baylat, e costet nos lo pa que comprem ostra aquel qui fo pagat, lo fòrt a XXI s. : IX ll. VII s. III d.

Item baylem lo jorn de la Panthacòsta per la despessa que feren li cossol e lo procurayres qui ressebian lo pa, e per lo dinar que hòm feth als sirvens, e per lo vi que hòm despendet quant fo donada la charitatz :  XLIX s. II d. mealha

 

Soma XI ll. XVI s. V d. mealha, valen,

lo fòrt a XXI s., XI fòrtz e I quart II d. mealha

 

folio 16v

Aysò qui s’ensec avem beylat pagat per los deptes que la vila devia.

Item baylem a Ar. d’Alvera per I depte qui li era degutz del temps que fo màier Me Hel. de Baraut, e ey contengut el papier vert, e reddet lo memorial, lo fòrt a XX s. :  C s.

Item baylem a Me Hel. de Baraut per I depte qui li era degutz del temps que el fo màier, eysí com es contengut el papier vert, e fo talhat, lo fòrt a XX s. :  XX ll.

Item baylem a Johan Nebot per I depte qui li era degutz del temps que era màier Me Hel. de Baraut, lo fòrt a XX s. :   XX s.

Item baylem a Me B. de Cesseró per I depte qui li era degutz del temps que era màier Me Hel. de Baraut, eyscí com es contengut el papier vert, dont fo talhat, lo fòrt a XX s. : XIX ll. IX s. II d.

Item baylem a Aymeric de Comte per I depte qui li era degutz del temps que era màier Me Hel. de Baraut, eyschí com es contengut el papier vert, dont fo talhat, e la letra de la quitansa qui hys[28] el dich papier, lo fòrt a XX s. :  LX s.

Item baylem a P L’Aubiera per I depte qui li era degut del temps que era màier Me Hel. de Baraut, eyschí com es contengut el papier vert, e redet lo memorial e fo talhat del papier vert, lo fòrt a XX s. :  VII ll. II d.

 

Soma  LV ll. IX s. IIII d., valen, lo

fòrt a XX s., LV fòrtz e demiey menh VIII d.

folio 17r

Item baylem a N’Helias Seguí per I depte qui li era degut del temps que Me Hel. de Baraut era màier, eyscí com es contengut el papier vert, dont fo talhat, e deviam li XV ll., e baylem li per la may valor e per la dicha soma, e rebatem li en aquesta soma las VII ll. V s. que devia de la charitat, e baylem l’en en argen VIII ll. X s., monta, lo fòrt a XXI s. : XV ll. XV s.

 

Aysò qui s’ensec avem pagat per la renda de Moss. lo Comte :

Item baylem a R. Raffí, procurador de Moss. lo Comte, per lo terme de Nadal, lo fòrt a XX s. :  XX ll.

Item baylem a R. Raffí, per nom de Moss. lo Comte, per lo terme de la Senh Johan, lo fòrt guianés a XXI s. :  XX ll.

 

Item baylem a Moss. Bertran Belet per la renda que li deviam de l’ostal de Grasset : XII d.

 

Soma LV ll. XVI s., valen lo fòrt a XX s.

e a XXI s., LIIII fòrts e II s.

 

folio 17v

Aysò qui s’ensec avem beylat per los plaxs de la Vila

Item baylem lo dissabde aprep la Piffania per far e per seylar I mandament que aguem de Moss. lo Seneschalc contra los clers mandatz qui no volian pagar los talhs, lo fòrt a XX s. : VI s. VIII d.

Item baylem lo premier dijuòus de Careme per far e per seylar I citaciou que enpetrem contra  Jordana de Seguí davan Me P. Flamenc comissari en la causa de l’appel, fòrt a XX s. :  V s.

Item baylem lo premier dissabde de Careme a Moss. Ar. de Jaudó lo qual aguem per avocat en la causa desús dicha, lo fòrt a XX s. : X s.

Item baylem aquel jorn desús a Me Hel. de Baraut lo qual aguem per avocat en la causa desús dicha, lo fòrt a XX s. : X s.

Item baylem aquel jorn per far e per seylar e per exsequir VIII citacious en qué fezem citar los clers mandatz quar no volian pagar los talhs, lo fòrt a XX s. : V s.

 

Soma XXXVI s. VIII d., valen, lo fòrt a XX s. I fòrt III quarts XX d.

Item baylem lo divendres aprep la Magdalena a Moss. Ar. de Jaudó e a Me Johan de Bru los quals aguem per avocats en las causas que aviam en l’assiza am los clers mandatz qui no volian pagar los talhs, a chascú X s., monta, lo fòrt a XXI s. :  XX s.

Item baylem lo dissabde aprep Senh Estephe al bayle de Nòstre Senhor lo Princeps per outar la via dels emolimens de cossolat que hy avia fach metre Guilhem del Puey per deptes que hòm li devia a V s., e baylem a B. de Bru per far lo istrument del metre e del otar la via II s. VI d., monta, lo fòrt a XXI s. :  VII s. VI d.

 

Soma tota la plana LXIIII s. II d.,

valen III fòrtz II s. XI d.

 

folio 18r

Item baylem lo dissabde aprep Senh Bertolmiu per far e per seylar II citacious que enpetrem contra B. de Vinharier e contra Jordana de Seguí que venguessan plageyar davan Me P. Flamenc nòstre comissari en las causas que aviam am lor, lo fòrt a XXI s. : V s. X d.

Item baylem a I sirvent qui los ajornet :  II s. I d.

Item baylem lo jorn desús dich per far e per seylar e per exequir I citaciou contra Johan Fayart qui no volia ges paga(r) los talhs : X d.

Item baylem al clerc de Me P. Flamenc per la copia de las razós que feth contra Jordana de Seguí, lo fòrt a XXI s. :  XV s.

 

Item baylem lo dissabde avan la Senhta Maria de septenbre a Moss. Ar. de Jaudó, lo qual aguem per avocat en la causa que aviam am Jordana de Seguí e am B. de Vinharier e am d’autres,  II guianés fòrtz qui valen : XLII s.

Item baylem lo jorn desús dich a Me Hel. de Baraut, lo qual aguem per avocat en la causa desús dicha e en d’autras, I fòrt, monta : XXI s.

Item baylem als escrivàs de la dicha assiza per II actas de condempnacious de Me Hel. Olivier e de P. Turquet deus talhs :  XII d.

 

Item baylem lo dimercres aprep Senh Martí a Me B Cesseró de per II apellacious dotblas e per II istrumens losquals feth del fach de Moss. l’Evesque dels greus que nos avia fach, e per II procuracious e per VI nòtas que avia fach de deptes que aviam enpremtat, lo fòrt a XXI s. :  IIII ll. XV s.

 

Soma  IX ll. II s. IX d., valen,

lo fòrt a XXI s, VIII fòrtz II tertz IX d.

 

folio 18v

Item baylem lo dimercres aprep Senh Martí a Johan de Belsier e a Me B. Cesseró, escrivàs de l’assiza de Nòstre Senhor lo Princeps, per I acta que aguem contra Jordana de Seguí e per I acta contra B. de Vinharier e per II actas que feyren del fach dels clers mandatz, e d’autres en l’assiza, lo fòrt guianés a XXI s. :  CV s.

Item baylem lo jorn desús dich a Me P. Richart per I estrumen que feth del cocentimen de la bona gen de la Vila que seguessam los clers mandatz qui eran rebelles de pagar los talhs, e per IIII nòtas de quitansa lasquals aguem d’aqueus a cuy eram obliguat per nom de la vila, lo fòrt guianés a XXI s. :  V s. X d.

 

Soma CX s. X d., valen,

lo fòrt a XXI s., V fòrtz I quart VII d.

 

folio 19r

Aysò qui s’ensec avem beylat per los salaris

Item baylem a Me Johan Meymí, jutge, per son salari acodumat per lo terme de Nadal, lo fòrt a XX s. :  X ll.

Item baylem lo dijuòus aprep Sta Lucia a P. de Meymí, filh de Me Johan, per aquò qui era degut a son payr del terme de Pasques e per lo temps, sò que murit,[29] que avia servit de Nadal ensay, lo fòrt a XXI s. :  XIII ll. VI s.

Item baylem a Ar. Gontier, nòstre procurador, per sa penciou acodumada, de la qual li baylem la meytat lo fòrt a XX s., e l’autra meytat lo fòrt a XXI s. :  X ll.

Item baylem al dich Ar. Gontier, loquals avia fach pro trebalhs per nos may que no·n solia, e quar dizia que las X liuras desús dichas devian èsser de bona moneda, e per eyschò fezem li lo fòrt a XXI s. :  XL s.

Item baylem a Lambert Bonifaci, nòstre maior, per sa penciou de sa maioria, e per lo trabalh que tenc a tener la cort de cossolat quar no y avia ges de jutge quar mòrt era, e per gran re de trabalhs que tenc el plach deus clers e en autres, e per gran re de despens que feth en son an, e quar la moneda no era bona li taxet hòm per totas aquestas causas C fòrtz valen, a XXI s. la pessa :  CV ll.

 

Soma  VIIXX ll. VI s. VIII d. valen, am XV ll

que y a lo fòrt a XX s. e·l demoran lo fòrt a XXI s.,

VIXXXIIII fòrtz I tert VIII d.

 

folio 19v

Item baylem a Johan Nebot nòstre comptador per tener lo comte de tot l’an e per tener e per pagar lo comte de las òbras lasquals feth far en nòstre an ont hac gran re de trabalhs ;        e per levar III talhs loquals nos levet so es assaber : lo talh qui fo levatz deus X s. per  fuòc per lo do que hòm feth a Nòstre Senhor lo Princeps per anar en Espanha, e per lo  talh que hòm feth dels II blancs per lo do que hòm feth a Moss. lo Seneschalc quant fo vengutz d’Espanha, e per lo talh que hòm feth de far las enparas e los chadaffaus ; e per lo interès de I granda soma d’argen de may de VIIIXX ll. que nos prestet al comensamen de nòstre comte, e tenguem lo[30] li tot l’an, per las cochas que aviam a far ; e per totz los autres trebalhs que avia fach per nos, lo fòrt a XXI :  s. L ll.

Item baylem a Me G. del Puey per son salari de tener lo contracomte, lo fòrt a XXI s. : C s.

Item baylem a Grazissó torier per son salari acodumat, lo fòrt a XXI s. :  LX s.

Item baylem a Marionnat per son salari acodumat, lo fòrt a XXI s. : LX s.

Item baylem a Clergó loqual avia sonat lo còrn de cossolat de seyr e de mattí tot l’an mas       de V senmanas, e prendia II d. per chasque jorn, e may I cotardia de cotela, monta, lo fòrt a XXI s. :  LXXII s.

Item baylem a P. de Vigà per lo trabalh que avia tengut a vezitar las òbras e per ordenar los guach de las pòrtas, lo fòrt a XXI s. :  VI ll.

Item baylem a Johan de Belsier per I quantitat de letras clausas e per gran re de escriptura que avia fach al cossolat, lo fòrt a XXI s. : XXX s.

 

Soma  LXXII ll. II s. valen, lo fòrt

a XXI s., LXVIII fòrtz II tertz.

 

folio 20r

Aysò qui s’ensec avem beylat per los presgoniers :

 

Item baylem la vespra de Tos Senhs a Grazissó torier per la despessa e per lo trabalh que tenc a la sirventa qui era de S. Andriou qui era preza en cossolat, per tot lo temps que y estet,   lo fòrt a XXI s. :  XL s.

 

Aysò qui s’ensec avem beylat per far las excequcious :

 

Item baylem lo dimartz aprep Pasques al sirvens per I hòme qui fo pendutz quar avia fach son poder de I autre hòme ousire, per lor dever : V s.

Item baylem al servicial per son dever, lo fòrt a XXI s. : V s.

Item per còrdas : XXI d.

‘Item baylem a I prestre per que dichès III messas per l’arma de I hòme qui fo pendutz, qui nos ne encharget :  V s.’ (rajouté, d’une encre plus pâle, dans l’interligne)

 

Item baylem lo divendres avan la Totz Senhs aus sirvens qui envieren I femna qui solia estar am B. Andriou per negar, mas hanc no pòc negar, per lor dever, lo fòrt a XXI s. :  V s.

Item al servicial per son dever, lo fòrt a XXI s. :  V s.

Item en còrdas :  II s. VI d.

 

Soma  LXIX s. III d. valen, lo fòrt

a XXI s., III fòrtz I quart XII d.

 

 

folio 20v

Aysò qui s’ensec avem beylat per guach e per los reyreguach de la viela.

 

Item baylem lo dijuòus aprep la Totz Senhs a Me B. de Gorsòlas per lo trabalh que feth  el  e sos clers a ordenar e escriure los guachs de la nuech e del jorn de tota la viala, e los reyreguach, lo fòrt a XXI s. :  LXX s.

Item baylem lo jorn desús dich a Helias La Chapela per lo trabalh que avia fach am Me B. de Gorsòlas en las chausas desús dichas, lo fòrt a XXI s. :  L s.

Item baylem en papier a far escriure los dichs guach e los reyreguach, lo fòrt a XXI s. : III s. IX d.

Item baylem a Johan de Belsier nòstre cossol per III ll. de chandelas per far lo reyreguach, lo fòrt a XXI s. :  III s. IX d.

Item baylem a B. de Chaumon, qui feth  lo reyreguach de nòstre comandamen, per chandelas lasquals li foren necessarias : VI s. VIII d.

Item baylem a Ar. de Rocel per IIII ll. de chandelas per far lo reyregach, lo fòrt a XXI s. : V s.

Item baylem a Me G. del Prat per IIII ll. de chandelas las quals guastet a far lo reyreguach, lo fòrt a XXI s. :  V s.

Item baylem a Itier de Combas per V ll. de chandelas per far lo reyregach, lo fòrt a                XXI s. :  V s VIII d.

Item baylem a H. Garnier per III ll. de chandelas per far lo reyregach, lo fòrt a XXI s. : IIII s.

Item baylem a P. de Vigà per VI ll. de chandelas per far lo reyregach, lo fòrt a XXI s. : VIII s.

 

Soma VIII ll. IIII s. I d. valen, lo fòrt

a XXI s., VII fòrtz e III quartz XVI d.

 

folio 21r

Aysò qui s’ensec avem beylat per far los talhs e per escriure e per mandar.

 

Item baylem, lo dilús avan Senh Thomàs l’Apòstol, en una ma de papier per escriure los      noms e las pagas del talh qui fo enpouzat de XII blancs per lo do de Nòstre Senhor lo Princeps per anar en Espanha : II s. VI d.

Item baylem per escriure los noms del dich talh : VI s. VIII d.

Item baylem, per gatgar gran nombre de gens li qual no podian (pagar)[31] lo dich talh, e fezem los soven penhnorar, e donem lor[32] lo salari deus sirvens qui se levet, lo fòrt a XXI s. : XXX s.

Item baylem per I ma de papier per escriure lo talh dels II blancs enpouzat per lo do de Mosenhor lo Seneschalc : II s. VI d.

Item baylem per escriure lo dich talh, lo fòrt a XXI s. : VI s. VIII d.

Item baylem per mandar lo dich talh a la bona gen de la viala : XV s.

Item baylem en I ma de papier per escriure lo talh qui fo enpouzat per far las òbras e los chadaffaus : II s. VI d.

Item baylem per escriure lo dich talh : VI s. VIII d.

Item baylem, per mandar lo dich talh, a I clerc e a I sirven : XIII s. X d.

Item baylem en III pintas de vi las quals beguen Steve Ayraut e P. de Janitz e P. de Minhòt e Bòria, qui foren estatblitz per far I ‘talh’ de chada persona II esterlís per l’òbra de la viala, e puey fo revocat[33] : II s.

Item baylem en una ma de papier per transcriure ‘ per mandar’ lo talh deus chadaffaus : II s. VI d.

Item baylem b a L’Enperayre de [Vourel][34] per escriure en II luòcs lo talh deus chadaffaus       qui fo enpo que l’us aremàs[35] devès la vila, e per [lo tralh][36], fòrt a XXI s. :  XXV s.

 

Soma  CXV s. X d. valen, lo fòrt

a XXI s., V fòrtz e demiey IIII d.

 

folio 21v

Aysò qui s’ensec avem beylat per far guatgar los clertz li qual eran rebelle de pagar los talhs los quals devian.

 

Item beylem lo dijuòus avan lo Rampalm a Nicholau, sirven de Nòstre Senhor lo Princeps    per guatgar los dichz clertz, lo fòrt a XX s. : XL s.

Item baylem lo jorn desús dich a Rofflat, sirven qui anava am lo dich Nicholau, lo fòrt        a XX s. :  XX s.

 

Soma  LX s., lo fòrt a XX s., monten III fòrtz

 

Item beylem lo dilús aprep la Magdalena a Hel. de Belet, bayle de Nòstre Senhor lo Princeps, per reyreguatgar los clercz desús dich, per son salari e per son trabalh, fòrt a XXI s. : XX s.

Item baylem lo jorn desús dich a Esteve de Pirac e a Marionnat, sirvens qui anaven am lo dich   bayle, e per citar a l’assiza los dichs clercz que venguesan veyre los gatges vendre a lor    pres[37], fòrt a XXI s. : V s. X d.

Item baylem a St. de Bru per son dever de l’encan dels guatges que li baylem a vendre dels clercs desús dich qui no volian pagar los talhs :  XII s.

 

Soma XXXVII s. X d. valen, lo fòrt a XXI s., I fòrt III quartz e XIII d.

 

Soma tota la plana  IIII ll. XVII s. X d.

valen lo fòrt IIII fòrtz e III quartz e XIII d.

 

folio 22r

Aysò qui s’ensec avem beylat per lo guach del cluchier :

 

Item baylem lo dissabde avan Senh Luc a Clergó per VII jorns que avia fach lo guach e la nuech sobre lo dich cluchier, e prendia III s. IIII d. lo jorn e la nuech, monten, lo fòrt a XXI s. :  XXIII s. IIII d. 

Item baylem al dich Clergó lo dissabde aprep Senh Luc que avia gachat coma desús, monta,    lo fòrt a XXI s. :  XXIII s. IIII d.

Item beylem lo dissabde aprep Senh Front a Clergó per VII jorns : XXIII s. IIII d.

Item beylem lo dissabde aprep Tos Senhs a Clergó per VII jorns : XXIII s. IIII d.

Item beylem lo dissabde aprep Senh Martí a Clergó per VII jorns : XXIII s. IIII d.

Item beylem lo diumenc aprep Senh Martí a Clergó per I jorns : III s. IIII d.

 

Soma  VI ll. Valen, lo fòrt a XXI s.

V fòrtz e III quartz menhs IX d.

 

folio 22v

Item beylem lo divendres aprep la Senhta Katerina, a nòstres successors, a Me Johan de Bru maior e aus cossols per donar a Moss. lo Seneschalc de Peregòrc e de Quercí, eyscí com era estat ordenat per la bona gen de la viala, C fòrtz , li qual costeren :  CV ll. XVI s. VIII d.

 

Soma  CV ll. XVI s. VIII d. valen,

lo fòrt a XXI s., C fòrtz III quartz XII d.

 

folio 23r

Aysò qui s’ensec avem beylat per far las òbras :

 

Item beylem, lo dilús aprep la Senhta Caterina, a II charpentiers qui adoberen lo torn del senh  de cossolat : X s.

Item beylem aquel mis jorn al meytre qui fey lo senh, qui l’adobet e mostret als charpentiers cum l’adobessan que sonès be e lor eydet : X s.

Item beylem aquel jorn mis per I liura de sey a metre al torn del senh : VIII d.

Item beylem aquel jorn mis per far XXXII chavilhas de fer, e per lo fer qui feth mestier a far, qui foren messas al torn del senh, e per rebatre los sercles deldich senh, e per coseyr : IIII s.

 

Item beylem, lo dimartz aprep Senhta Katalina, en I gran veysel qui fo mes en la chambra de sobre la vòuta de cossolat per salar la charn : XXV s.

Item beylem aquel mis jorn a II charpentiers qui eypaneren lo veysel, quar no podia intrar dinx la chanbra, e lo lieren e l’adoberen en[38] sercles[39] : V s.

Item beylem a I hòme qui lo portet en clavels [40] :  II s. II d.

 

Item beylem, lo dilús avan Senhta Lucia, a II gorauth qui feren cheyre I chadaffau prep de la   Tor Vielha e porteren la fusta en cossolat : IIII s. II d.

 

Item beylem, lo dilhús avan la Piffania, a II bèstias qui porteren de la grava a l’ostal de      Robert del Marbó en l’Arsaut per adobar lo mur qui leysava[41] cheyre josta lo ceu[42] ostal,      a chascuna IIII s. II d. : VIII s. IIII d.

Item beylem a I hòme qui tray la grava e charget las bèstias : II s.

 

Item baylem, lo dijuòus aprep la Piffania, a II peyriers qui hobreren al mur de còsta l’otal de Rotbert del Marbó e lo ressoleren, a l’u III s. IX d. e l’autre V s., monten : VIII s. IX d.

Item baylem a I hòme qui fey lo mortier e los servit : IIs. I d.

Item aquel mis jorn a I femna qui aportet l’ayga : XII d.

Item baylem aquel mis jorn en demieya liura de chandelas : VII d.

 

Soma  LXXVIII s. XI d. valen, lo

fòrt a XX s., IIII fòrtz menh XIII d.

 

folio 23v 

Item baylemi, lo divendres aprep la Piffania, ‘a II peyriers’ qui hobreren en aquel mis mur e prendian coma desús, monta : VIII s. IX d.

Item baylem aquel mis jorn a I hòme qui fey lo mortier : II s. I d.

Item baylem a I femna qui portava l’ayga e los servia : XII d.

Item baylem aquel mis jorn en chandelas : VII d.

Item beylem en rams : II s. ma

 

Item, lo dissabde aprep la Piffania, a II peyriers qui hobraven al mur de còsta Rotbert del  Marbó e prendian l’us V s. e l’autres III s. IX d. : VIII s. IX d.

Item baylem aquel mis jorn a I hòme qui fazia lo mortier : II s. II d.

Item  a I femna qui portava l’ayga e los servia : XII d.

Item baylem aquel mis jorn en chandelas : V d.

Item baylem a H. de Guarel hobrier per III jorns : VI s. III d.

 

Item, lo dilús aprep la Piffania, a III peyriers qui hobraven en aquel mis mur desús dich, a l’u V s. e als II a chascú III s. IX d., monten :  XII s. VI d.

Item baylem aquel mis jorn a I hòme qui fazia lo mortier : II s. I d.

Item  baylem aquel mis jorn a I femna qui portava l’ayga : XII d.

Item baylem en chandelas : V d.

Item baylem aquel mis jorn (a) I bèstia qui portet de la peyra de la Lemotgana en la           dicha òbra : IIII s. II d.

 

Item, lo dimart aprep la Piffania, a II peyriers qui resoleren lo dich mur e prendian coma     desús : VIII s. IX d.

Item beylem aquel mis jorn a I hòme qui fazia lo mortier : II s. I d.

Item  baylem aquel mis jorn a I femna qui portava l’ayga : XII d.

Item baylem aquel jorn en chandelas : V d.

Item baylem aquel mis jorn a I bèstia qui portet de la grava del pont de la Siptat en l’òbra en l’Arsaut : IIII s. II d.

 

Item baylem, lo dimercres que fo lo jorn de la Senht Alari, a II peyrier qui resoleren lo mur de davan lo forn qui fo de Talhaffer en l’Arsaut, al’u V s. e l’autre III s. IX d.,   monten : VIII s. IX d.

 

Soma  LXXVI s. VI d. ma valen,

lo fòrt a XX s., III fòrtz III quartz e demiey menh XI d. ma

 

folio 24r

Item beylem aquel jorn a I hòme qui fazia lo mortier : II s. I d.

Item  beylem aquel jorn a I femna qui portava l’ayga : XII d.

Item  beylem aquel jorn a II hòmes qui aporteren e amaseren de la peyra d’entorn lo chaufforn a far las coutz : IIII s.

 

Item beylem, lo dijuòus aprep Senh Hylari, a II charpentiers qui defferen lo chadaffau de la tor de Gaudí, e prendian chascú V s. : X s.

Item beylem aquel jorn a IIII hòmes qui pessieren la fusta e la davaleren de sobre la tor desús dicha : VIII s.

 

Item beylem, lo divendres aprep Senh Hylari, a II charpentiers qui hobreren la fusta a crubir lo chaufforn, a chascú V s. : X s.

Item  beylem aquel jorn a III hòmes qui porteren la fusta de la tor de Gaudí e del Raffuòl al chaufforn e el cossolat : VI s.

Item beylem aquel jorn en XXIIII dotgenas de latas a latar la meygó del chaufforn desús dich : X s.

 

Item beylem, lo dissabde aprep Senh Ylari, a II charpentiers qui hobreren al chaufforn a pauzar la fusta, eyteren sò que al mieyjorn : V s.

Item  beylem aquel jorn a II gorauth qui porteren la vernha a Senh. Martí e eyderen  a poyar la fusta sobre las pielas deu chaufforn e porteren dels cayres : III s. IV d.

Item  beylem aquel jorn a N’Helias de Garel obrier per VI jorns : XII s. VI d.

Item  beylem aquel jorn a I peyrier qui crec las pielas : XX d.

 

Item beylem, lo dilús aprep Senh Antòni, en II fustz qui foren mes a crubir lo chaufforn      desús dich : XVIII s.

Item  beylem aquel jorn a VI gorauth qui porteren los dichs fustz e eyderen a poyar la fusta sobre las pielas : VI s.

Item  beylem aquel jorn a II charpentiers qui hobreren a far lo cubertit del chaufforn    desús dich : X s.

 

Item beylem, lo dimartz aprep Senh Antòni, a II charpentiers qui hobreren a far lo cubertitz del chaufforn : X s.

 

Soma  VI ll. V s. XI d. valen, lo fòrt

a  XX s., VI fòrtz I quart XI d.

 

folio 24v

Item beylem lo dimercres aprep Senh Antòni a II gorauth qui porteren III traus de la tor de Mataguera e II de sotz lo pon de Talhaffer al chaufforn : II s. VI d.

Item  beylem aquel jorn a II charpentiers qui hobreren a far lo cubertit del chaufforn : XI s.

Item beylem aquel jorn en XIIC clavels lataretz qui foren mes a latar lo chaufforn : XIIII s.

Item beylem aquel jorn a Ar. de L’Aga per XIII dotgenas de latas a latar lo cubertitz del chaufforn : VI s. VI d.

Item beylem aquel jorn per L clavilas aqmessas : XVIII d.

 

Item beylem, lo dijuòus aprep Senh Antòni, a II charpentiers qui hobreren a far la cubertura del chaufforn : X s.

Item beylem aquel jorn a IIII hòmes qui trayseren de la grava del molí de L’Abatut : VIII s.

 

Item beylem, lo divendres que fo lo jorn de Senh Vincens, a IIII hòmes qui trayseren de la grava del molí de L’Abatut : VIII s

Item  beylem aquel jorn a II hòmes qui feren lo descau[43] de las coutz d’entorn lo chaufforn : IIII s.

Item beylem, lo dissabde aprep Senh Vincens, a II peyriers qui hobraven las coutz d’entorn lo chaufforn : VII s. VI d.

Item  beylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s.

Item  beylem aquel jorn a I fenna qui portava l’ayga : XII d.

Item  beylem aquel jorn a N’Helias de Garel obrier per VI jorns : XII s. VI d.

 

Item beylem, lo dimartz aprep la Conversió de Senh Paul, a II peyriers qui hobreren las coutz del chaufforn : VII s. VI d.

Item  beylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier e los servit : II s.

Item  beylem aquel jorn a I femna qui portet l’ayga : XII d.

Item  beylem aquel jorn a P. L’Aubiera per VIIC XXV teules que comprem : XXXVI s. III d.

Item  beylem aquel jorn en II pintas de vi que fet hòm de beuratge : XVI s.

item beylemaquel jorn a Ia bèstia qui portet lo teule al chaufforn :  IIII s. II d.

 

Item beylem, lo dimercres aprep la Conversio de Senh Paul, a II peyriers qui hobreren las   coutz del chaufforn : VII s. VI d.

Item  beylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s.

Item  beylem aquel jorn a I femna qui portet l’ayga : XII d.

 

Soma  VII ll. XVII X s. III d. valen,

lo fòrt a XX s., VII fòrtz e demiey III d.

 

folio 25r

Item baylem aquel jorn mis a II hòmes qui poyeren lo teule sobre la maygó del chaufforn : IIII s.

Item baylem aquel jorn mis a I hòme qui recrubit la maygó del chaufforn : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn mis a II hòmes qui porteren de la peyra al chaufforn : IIII s. II d.

Item baylem, lo dijuòus aprep la Conversio de Senh Paul, a II peyriers qui fazian las coutz d’entorn lo chaufforn : VII s. VI d.

Item  baylem aquel jorn mis a I hòme qui feth lo mortier : II s.

Item  baylem aquel mis jorn a I femna qui portava l’ayga : XII d.

Item baylem aquel jorn mis a II hòmes qui poyheren[44] lo teule sobre la meygó del chaufforn e puey eyderen als meytres : IIII s.

Item baylem aquel jorn mis a I hòme qui recrubit la meygó del chaufforn : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn mis a I bèstia qui portet de la peyra al chaufforn : IIII s. II d.

Item  baylem aquel mis jorn a P. de Grosset per VIC e XXV teules a recrubir lo chaufforn         a VI s. lo cent, monten : XXXVII s. VI d.

 

Item baylem, lo divendres aprep la Conversió de Senh Paul, a II peyriers qui hobreren a far    las coutz del chaufforn : VII s. VI d.

Item  baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s.

Item  baylem aquel jorn a I femna qui portava l’ayga : XII d.

Item  baylem aquel jorn a II hòmes deschausseren a far las coutz : IIII s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui recrubit Bladarias : III s. IIII d.

 

Item baylem, lo dissabde aprep la Conversió de Senh Paul, a II peyriers qui fazian las coutz   del chaufforn : VII s. VI d.

Item  beylem aquel jorn a II hòmes qui los servidren[45] e feyren lo mortier : IIII s.

Item  beylem aquel jorn a I femna qui portava l’ayga : XII d.

Item beylem aquel jorn a I bèstia qui portet de la peyra al chaufforn : IIII s. II d.

Item  beylem aquel mis jorn a N’Helias de Garel per V jorns : X s. V d.

 

Soma  CXV s. XI d. valen, lo

fòrt a XX s. V fòrtz  e III quartz XI d.

 

folio 25v

Item baylem lo dilús avan la Purifficaciou de Nòstra Dòmna a II peyriers qui hobravan las coutz del chaufforn : VII s. VI d.

Item  baylem aquel mis jorn a II hòmes qui los servian e feyren lo mortier : IIII s.

Item  baylem aquel mis jorn a I femna qui portet l’ayga : XII d.

Item  baylem aquel jorn a II hòmes qui deschausseren de la peyra en aquò de La Pòrta e chargeren[46] las bèstias : IIII s.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui portet la peyra del chaufforn : IIII s. II d.

 

Item baylem lo dijuòus après la Chandalor a II peyriers qui hobravan las coutz del        chaufforn : VII s. VI d.

Item  baylem aquel jorn a I hòme qui los servit : II s.

Item  baylem aquel jorn a I femna qui portava l’ayga :XII d.

Item  baylem aquel jorn a I hòme qui los servit : II s.

Item  baylem aquel jorn a I hòme qui recuret lo forn :  II s.                                                    

Item  baylem aquel jorn a I femna qui portet fòra la tera del forn : XII d.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui portet de la peyra : IIII s. II d.

 

Item baylem, lo divendres aprep la Chandalor, a II peyriers qui feyren las coutz del        chaufforn : VII s. VI d.

Item  baylem aquel jorn a I hòme qui los servit de mortier : II s.

Item  baylem aquel jorn a I femna qui portet l’ayga : XII d.

Item  baylem aquel jorn a III hòmes qui giteren la fusta daus Plantiers e la porteren al  chaufforn : VI s.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui portet de la terra del prat de Hel. Seguí  a adobar lo chaufforn : IIII s. II d.

Item  baylem aquel jorn a I hòme qui tray la tera : II s.

Item  baylem aquel jorn a N’Helias Seguí per XX soumadas de tera : II s. VI d.

Item  baylem aquel jorn per IIC e L violetas per adobar lo chaufforn, a IIII s. lo cent, monten : X s.

 

Soma  LXXIII s. VI d. valen, lo

fòrt a XX s., III fòrtz e II tertz II d.

 

folio 26r

Item, lo dissabde aprep la Chandalor, a II peyriers qui hobreren al chaufforn : VII s. VI d.

Item  baylem aquel jorn a I hòme qui los servit de mortier : II s.

Item  baylem aquel jorn a I femna qui portet l’ayga : XII d.

Item  beylem aquel jorn a N’Helias de Maruelh Garel obrier per IIII jorns : IIII s. IIII d.

 

Item, lo dilús aprep la Chandalor, a I peyrier qui ressolet lo chaufforn : III s. IX d.

Item  baylem aquel jorn a I hòme qui los servit de mortier : II s.

Item  baylem aquel jorn a I femna qui portava l’ayga : XII d.

Item  baylem aquel jorn a P. de L’Anaria, paroffià de Agonac, en XX taulas qui foren messas al cossolat, costeren : XXXVII s. VI d.

Item  baylem aquel jorn a I hòme de fòra per V taulas que foren messas al cossolat, costeren : XII s.

Item baylem aquel jorn a II bèstias qui aporteren de la peyra de l’ostal de Bertó lo tornier e de Sent Alari al chaufforn : X s.

Item  baylem a I hòme qui las charget : II s.

Item aquel mis jorn a III hòmes qui deschausseren del cayres de (la) pleydura de Johan de La Pòrta de l’ostal[47] : VI s.

 

Item, lo dimartz aprep la Chandalor, a II bèstias qui porteren de la peyra de Sent Alari al chaufforn : X s

Item  baylem a I hòme qui las charget : II s.

Item aquel mis jorn a IIII hòmes qui deschausseren de la peyra de l’ostal qui fo de J. de La Pòrta : VIII s.

 

Item, lo dimercres aprep la Senh Blavi, a II bèstias qui porteren de la peyra al chaufforn  e del cayres en la Lemotgana : VIII s. IIII d.

Item aquel jorn mis a III hòmes qui deschausseren del cayres e de la peyra de l’ostal qui fo de Johan de La Pòrta : VI s.

Item baylem aquel jorn a Bertó lo tornier per C soumadas de peyra que mezem al chaufforn, a      III d. la soumada, monta : XXV s.

 

Item beylem, lo dijuòus aprep‘van’ Senh Blavi Valentí, a II peyriers qui ressoleren lo mur de     còsta Valada, a l’u X s. e l’autre III s. IX d., monta : VIII s. IX d.

 

Soma  VIII ll. XIIII d. valen, lo

fòrt a XX s., VIII fòrtz XIIII d.

 

folio 26v

Item baylem aquel mis jorn a I hòme qui los servit de mortier : II s. I d

Item  baylem a I femna qui portet l’ayga : XII d.

Item baylem aquel jorn a P. Nozet per XXX soumadas de buscha qui foren messas a chalfar lo chaufforn : L s.

Item baylem aquel jorn a II bèstias qui porteren la dicha buscha al chaufforn : VIII s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a II bèstias qui porteren hòmes qui chargeren las bèstias e deyfeyren    de las enparas : IIII s. III d.

Item baylem aquel jorn en II gof, en II tapas e en I verolh que foren mes en l’us del chaufforn : V s.

Item baylem aquel jorn en L chavilhas a far lo dich hus : II s.

Item baylem en rams per far los [pous][48] : VI d.

Item aquel jorn en IIII paniers per implir lo chaufforn : IIII s. IIII d.

Item aquel mis jorn baylem a I charpentier qui fey l’us del chaufforn : V s.

Item, lo divendres aprep Senh Valentí, a II peyriers qui hobreren al mur de còsta Valada, a l’u        V s. e l’autres III s. IX d., monta : VIII s. IX d.

Item baylem aquel jorn mis a I hòme qui feth lo mortier e los servit : II s. I d.

Item  baylem aquel jorn mis a I femna qui portava l’ayga : XII d.

Item baylem aquel mis jorn a II bèstias qui porteren de la fusta deus enbanaditz al chaufforn e de la chau en l’òbra : VIII s. …

Item baylem aquel mis jorn a IIII hòmes qui tonberen la fusta dous dich enlevaditz e chargeren la fusta sobre las bèstias : VIII s. …

Item baylem aquel mis jorn a P. Chabòt per sepas a metre al chaufforn : VIII s. …

Item baylem aquel jorn a Johan de Volom de Senh Sialà per I baut de buscha qui fo  messa al chaufforn : XXX s. 

Item baylem aquel jorn al dich Johan de Volom per sepas : III s. …

 

Item, lo dissabde aprep Senh Valentí, a II peyriers qui hobravan al mur de còsta Valada, a l’u          V s. e l’autre III s. IX d., monta : VIII s. IX d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s. I d.

Item  baylem aquel jorn a I femna qui portet l’ayga : XII d.

 

Soma  VIII ll. III s. IX d. valen,

lo fòrt a XX s., VIII fòrtz e I quart menh XV d.

 

folio 27r

Item baylem aquel jorn a II bèstias qui porteren de la fusta dels enlevaditz al     chaufforn : VIII s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui tonberen la fusta e chargeren las bèstias : IIII s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui avia chalfat lo forn e chalfat una saumada de       chaut : XXXV s. X d.

Item  baylem a N’Helias de Garel obrier per VI jorns : XII s. VI d.

Item baylem, lo dilús aprep Senh Valentí, a II peyriers qui hobravan lo mur de còsta Valada, a l’u V s. e l’autre III s. IX d., monta : VIII s. IX d.

Item baylem aquel jorn mis a I hòme qui feth lo mortier : II s. I d.

Item  baylem aquel jorn mis a I femna qui portava l’ayga : XII d.

Item baylem aquel jorn a III bèstias qui porteren la chaut del chaufforn a la Lemotgana    en l’ostal de Puey Are : XII s. VI d.

Item baylem aquel jorn mis a I hòme qui l’eytoyet el dich ostal : II s.

Item baylem aquel jorn a N’Esteve de Puey Are per lo logier de l’ostal per metre la chaut e la grava d’eysí a la Senh Johan : X s.

 

Item baylem, lo dimart aprep Senh Valentí, a II peyriers qui hobravan al mur de còsta Valada, a l’u V s. e l’autre III s. IX d., monten : VIII s. IX d.

Item baylem aquel mis jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s. I d.

Item  baylem aquel mis jorn a I femna qui portava l’ayga : XII d.

Item baylem aquel mis jorn a II bèstias qui aporteren de la peyra de l’ostal de Johan de La Pòrta al chaufforn : VIII s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui deschausseren las coutz de l’ostal qui fo de Moss.             Ber. Geraud : IIIIs. I d.

 

Item baylem, lo dijuòmercres aprep Senh Valentí, a II bèstias qui aporteren bucha de l’ostal de Johan de Volom al chaufforn e de la peyra : VIII s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a IIII hòmes qui    tonberen lo chadaffaut de sobre la tor de l’Arsaut     e de Gordonet e chargeren las bestias qui portavan las buschas : VIII s.

Item baylem aquel jorn per sepas qui foren messas al chaufforn : XII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a II bèstias qui porteren la fusta de l’Arsaut e de Senh Silà al chaufforn : VIII s. IIII d.            

Item baylem aquel jorn a III hòmes qui tonberen la fusta dels enlevaditz e chargeren las bèstias e la pessieren : VI s. III d.

 

Soma  VIII ll. IIII s. VIII d. valen,

lo fòrt a XX s., VIII fòrtz I quart menh IIII d.

 

folio 27v

Item baylem, lo dijuòus aprep Senh Valentí, a III bèstias qui porteren de la grava del molí de l’Abatut a la pòrta Lemotgana : I s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui l’eytra‘o’yava : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a IIII hòmes qui trayan de la grava del molí de l’Abatut : VIII s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui avia fach chalfar lo chaufforn e fach còzer I saumada de chaut : XXXV s.

 

Item baylem lo dissabde aprep Senh Valentí a IIII hòmes ‘bèstias’ qui aporteren de la grava del molí de l’Abatut en la Lemotgana :  XII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui estoyet la dicha grava : II s.

Item baylem aquel jorn a IIII hòmes qui treysseren la grava de dareyr lo molí de l’Abatut    e la giteren defòra : VIII s.

Item  baylem aquel jorn a N’Helias de Garel obrier per VI jorns : XII s. VI d.

 

Item baylem, lo dilús que fo lo jorn de Senh P., a IIII bèstias qui nos foren prestadas a portar    la chaut del chaufforn, per la despessa dels valetz : III s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui estoyet la dicha chaut : II s.

 

Item baylem, lo dimartz que fo la vespra de Senh Mathiàs, a III rochiers qui hobravan en la peyriera del valat de la Lemotgana, als II a chascú III s. IIII d., e li autre II chascú           II s. VI d., monten : IX s. II d.

Item baylem aquel jorn a II peyriers qui degasteren en la peyriera de la Lemotgana, a l’u    V s. e l’autre III s. IX d., monten : VIII s. IX d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui fonderen lo mur vielh de còsta P. de Grosset : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn en vi au(s) peyriers per estrena : XV d.

 

Item baylem, lo dijuòus aprep Senh Mathiàs, a III rochiers qui hobravan en la peyriera de la Lemotgana, als II III s. IIII d., e l’autres II s. VI d., monten : IX s. II d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui deschausset en la peyrieyra : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a II peyriers qui adoberen lo pontet de la font de Senh Frontay, e aneren gastar en la peyriera quant agueren achabat : VIII s. IX d.

Item baylem aquel jorn en IIII cayres que comprem per adobar lo pontet desús dich : V s.

 

Soma  VII ll. VI s. III d. valen, lo

fòrt a XX s., VII fòrtz I quart XV d.

 

folio 28r

Item baylem aquel jorn a Johan Macheyran per I abaut de buscha qui fo messa al        chaufforn : XXVI s.

Item baylem aquel jorn al fornier de Pinòcha per I abaut de buscha qui fo messa al dich chaufforn : XXIIII s.

Item baylem aquel jorn a II bèstias qui porteren la dicha buscha al chaufforn : VIII s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui charget las bèstias : II s.

Item baylem aquel jorn als peyriers e aus charpentiers qui tengren la garda am lo mayhor    e am los cossols e am P. de Grosset del mur vielh, que P. de Grosset dizia que seus era, e li peyriers e li charpentiers diceren e jutgeren que de la viala eran[49], e agren     per beure : III s. IIII d.

 

Item baylem, lo divendres aprep Senh Mathiàs, a II rochiers qui hobravan en la peyriera de la Lemotgana, a l’u II III s. IIII d., e l’autre II s. VI d., monten :  V s. X d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui deschausseren la dicha peyrieyra :  IIII s. I d.

Item baylem aquel jorn a II peyriers qui degasteren en la dicha peyriera, a l’u V s. e    l’autre III s. IX d., monten :   VIII s. IX d.

Item baylem aquel jorn a II charpentiers qui fonderen lo chadaffautz de sobre la tor de   Tornier, e I autre chadaffautz còsta la meygó de Creyschac, e I autre chadaffautz còsta la meygó de Volpat : X s.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui pessieren la fusta e chargeren las bèstias : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a II bèstias qui porteren la dicha buscha al chaufforn desús dich e la peyra de aquò de Moss. Ber. Giraut al dich lòc : VIII s. IIII d.

 

Item baylem, lo dissabde aprep Senh Mathiàs, a III rochiers qui hobreren en la peyriera de la Lemotgana, als II a chascú III s. IIII d., e l’autre II s. VI d., monten :  IX s. II d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui deschausseren la dicha peyrieyra : IIII s. I d

Item baylem aquel jorn a II peyriers qui degasteren en la peyriera dels corbels de la Lemotgana, a l’u V s. e l’autre III s. IX d., monten : VIII s. IX d.

Item baylem aquel jorn a IIII bèstias qui aporteren dels cayres del mur vielh de còsta P de Grosset en la Lemotgana : XVI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui chargava las bèstias : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth chalfar lo chaufforn e per una saumada de chaut que avia fach còzer : XXXV s.

 

Soma VI IX ll. I d. valen, lo fòrt

a XX s., IX fòrtz I d.           

                                              

folio 28v

Item baylem aquel mis jorn a N’Helias de Garel obrier per V jorns : X s. V d.

Item baylem lo dilús (avan)[50] Karesme a III rochiers qui hobravan en la peyriera de la Lemotgana, als  (II)1 a chascú III s. IIII d., e l’autre II s. VI d., monten : IX s. II d.

Item baylem aquel mis jorn a II hòmes qui deschausseren en la dicha peyrieyra : IIII s. I d.

Item baylem aquel jorn a II peyriers qui degasteren en la peyriera dels corbels e dels   cayres : VIII s. IX d.

Item baylem aquel jorn a III bèstias qui porteren la chaut del chaufforn a la pòrta Lemotgana : XII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui estoyhet la chaut : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a III bèstias qui porteren dels cayres del cos mur vielh de còsta P. de Grosset a la pòrta Lemotgana : XVI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui charget las dichas bèstias : II s. VI d.

 

Item baylem, lo dimartz que fo lo jorn del Dimatrz Gras, a III rochiers qui hobreren en la peyriera de la Lemotgana, als II a chascú III s. IIII d., e l’autres II s. VI d., monten : IX s. II d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui deschausseren en la dicha peyrieyra de la  Lemotgana : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a II peyriers qui degasteren en la peyriera de la Lemotgana, a l’u V s. e l’autre III s. IX d., monten :  s. IX d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui fonderen lo mur vielh de còsta P. de Grosset, a l’u         II s. VI d. e l’autre II s., monten : IIII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a II bèstias qui porteren dels cayres de l’ostal e de la peyra de Moss. Ber. Giraut  al chaufforn : VIII s. IIII d.

 

Item baylem, lo dimercres que fo lo premier jorns de Karesme, a III rochiers qui hobravan en la peyriera de la Lemotgana, e prendian coma desús : IX s. II d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui deschaussaven (en) la peyriera : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a II peyriers qui deguasteren  los corbels en la peyriera de la Lemotgana, a l’u V s. e l’autre III s. IX d.,  monten : VIII s. IX d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui fonderen lo mur vielh de còsta P. de Grosset, a l’u         II (s.) VI d. e l’autre II s., monten : IIII s. VI d.

 

Soma  VI ll. III s. VII d. valen,

lo fòrt a XX s., VI fòrtz III s. VII d.

 

folio 29r

Item baylem, lo dijuòus premier de Karesme, a III rochiers qui hobravan en la peyriera de la Lemotgana, e prendian coma desús, monten : IX s. II d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui feyren lo deschau de la eschala de la Lemotgana : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a II peyriers qui talheren los cayres qui foren mes en la pòrta de  eschala de la pòrta Lemotgana, a l’u V s. e l’autre III s. IX d., monten : VIII s. IX d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui funderen lo mur vielh de còsta P. de Grosset, a l’u         II s. VI d. e l’autre II s., monten : IIII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a Johan de Volom per I abaut de buscha qui fo messa a chalfar       lo chaufforn : XXX s.

Item baylem aquel jorn mis per I abaut de buscha qui fo messa a chalfar lo chaufforn : XXX s

Item baylem aquel jorn a II bèstias qui aporteren la dicha buscha al chaufforn : VIII s. IV d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui charget las bèstias : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a II rochiers qui     (laissé inachevé)      XX d.

 

Item baylem, lo premier divendres de Karesme, a III rochiers qui obravan en la Lemotgana          e prendian coma desús, monten : IX s. II d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui deschaussavan en la peyriera de la Lemotgana : IIII s. II d

Item baylem aquel jorn a III peyriers qui comenseren l’aychala de la Lemotgana           a assitiar,           a l’u V s. e li autres II a chascú III s. IX d., monten : XII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portet los cayres : III s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a II femnas qui porteren lo mortier e l’ayga : II s.

Item baylem aquel jorn a III bèstias qui porteren dels cayres del mur vielh de còsta P. de Grosset a la pòrta Lemotgana : XII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui las charget : II s. VI d. 

Item baylem aquel mis jorn a III hòmes qui funderen dels envanaditz deu torn de la vila e pessieren la fusta per metre al chaufforn : VI s. VII d.

Item baylem aquel jorn a II bèstias qui porteren la dicha fusta al chaufforn, e puey porteren deus cayres quant agren achabat : VIII s. IV d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth chalfar lo chauforn per una soumada de chaut        que feth còzer : XXXV s.

 

Soma  IX ll. XVI s. XVII d. valen,

lo fòrt a XX s., IX fòrtz III quartz XIX d.

 

folio 29v

Item baylem, lo premier dissabde de Karesme, a III rochiers qui hobravan en la peyriera de      la Lemotgana e prendian coma desús, monten : IX s. II d.

Item baylem aquel jorn a III peyriers qui hobran[51] l’eychala de la pòrta Lemotgana desús dicha,  a l’u V s. e l’autres II III s. IX d., monten : XII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portet los cayres : III s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier blanx : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a II femnas qui porteren lo mortier e l’ayga : II s.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui funderen lo mur vielh de còsta P. de Grosset, a l’u         II s. VI d. e l’autres II s. I d., monten : IIII s. VII d.

Item baylem aquel jorn a IIII bèstias qui aporteren dels cayres del mur vielh a la pòrta Lemotgana, a IIII s. II d., monten : XVI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui las charget : II s. VI d.

Item  beylem aquel jorn a N’Helias de Garel hobrier per VI jorns : XII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a II peyriers qui haneren[52] veyre l’ostal de Platel per comprar, e donem lor per beure : XVI d.

 

Item baylem, lo dilús aprep Invocavit me, a III rochiers qui hobravan en la peyriera de la Lemotgana, e prendian coma desús : IX s. II d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui deschausset en la peyriera : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a II peyriers qui degasteren en la peyriera de la Lemotgana dels corbels e dels cayres, a l’u V s. e l’autre III s. IX d., monten             : VIII s. IX d.

Item baylem aquel jorn a III bèstias qui portavan la chaut del chaufforn a la pòrta Lemotgana en l’ostal de Puey Are : XII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui estoyet la dicha chaut : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui funderen lo mur vielh de còsta P. de Grosset, a l’u         II s. VI d. e l’autres II s. I d., monten : IIII s. VII d.

Item baylem aquel jorn a IIII bèstias qui porteren XXXII cayres que aviam conprat de             N ’Helias Pon e dels cayres del mur vielh a la pòrta Lemotgana, monten : XVI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui charget las bèstias : II s. VI d.

 

Item baylem, lo dimartz post[53] Invocavit me, a III rochiers qui hobravan en la peyriera de la Lemotgana, al II a chscú III s. IIII d. e l’autres II s. VI d., monten : IX s. II d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui deschausset en la peyriera : II s. I d.

 

Soma  VI ll. XV s. XII d. valen,

lo fòrt a XX s. VI fòrtz III quartz XI d.

 

folio 30r

 Item            baylem aquel jorn a III peyriers qui hobreren l’eychala de Lemotgana, a l’u V s. e            l’autre  II a chascú III s. IX d., monten : XII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet los cayres : III s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a II femnas qui porteren lo mortier e l’ayga :  II s.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui funderen lo mur vielh de còsta P. de Grosset, e   prendian coma desús, monten : IIII s. VII d.

Item baylem aquel jorn a IIII bèstias qui porteren los cayres del mur vielh de còsta P. de   Grosset en la Lemotgana, monten : XVI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui las charget : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a II bèstias qui porteren de la peyra del mur vielh al chaufforn : VIII s. IIII d.

 

Item baylem, lo dimercres post Invocavit me, a III rochiers qui obreren en la peyriera de la Lemotgana, al II a chscú III s. IIII d. e l’autre II s. VI d., monten : IX s. II d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui deschausseren en la peyriera : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a IIII peyriers qui hobreren en l’eychala de de la pòrta Lemotgana,       a l’u V s. e als III a chascú III s. IX d., monten : XVI s. III d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portet los cayres : III s.

Item baylem aquel jorn a II femnas qui porteren las hayga[54] e lo mortier  : II s.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui funderen lo mur vielh de còsta P. de Grosset, a l’u II s. VI d. e l’autre II s. I d., monten : IIII s. VII d.

Item baylem aquel jorn a IIII bèstias qui porteren dels cayres e de la peyra del mur vielh a la pòrta Lemotgana, monten : XVI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui charget las bèstias : II s. VI d

 

Item baylem, lo dijuòus post Invocavit me, a Ar. de Belaut de la Siptat per I abaut de buscha  qui fo messa al chaufforn : XXXV s.

Item baylem aquel jorn a III rochiers qui (mot oublié) en la peyriera de la Lemotgana, e prendian coma desús : IX s. II d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui deschausset en la peyriera : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a I ‘III’ hòmes qui era(n) peyriers e fazian l’eychala de la pòrta Lemotgana, e prendian coma desús, monten : XVI s. III d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portet los cayres : III s.

 

Soma  VIII ll. XVII s. VII d. valen,

lo fòrt a XX s., VIII fòrtz e III quartz e demiey I d.

 

folio 30v

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a III femnas qui porteren lo mortier e l’ayga : III s.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui funderen del mur de còsta P. de Grosset, a l’u II s.       VI d. e l’autre II s. I d., monten : IIII s. VII d.

Item baylem aquel jorn a III bèstias qui porteren dels cayres e de la peyra del dich mur a la pòrta Lemotgana, monten : XII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui charget las bèstias : II s. VI d

Item baylem aquel jorn a IIII bèstias qui porteren de la buscha de la Siptat, e quan agren achabat porteren de la peyra e dels cayres a la pòrta Lemotgana del dich mur : XVI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a Clergó per I abaut de buscha que mezem al chaufforn, qui chalfava : XXVII s.

 

Item baylem, lo divendres post Invocavit me, a III rochiers qui hobravan en la peyriera de la Lemotgana, e prendian coma desús : IX s. II d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui deschausset en la peyriera : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a IIII peyriers qui hobravan a far l’eychala de de la Lemotgana,           a l’u V s. e als III a chascú III s. IX d., monten : XVI s. III d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portet los cayres : III s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a III femnas qui porteren lo mortier e l’ayga : III s.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui fonderen dels envanaditz  d’entre la pòrta S. Sialà e de Talhaffer per metre al chaufforn : IIIIs. VII d.

Item baylem aquel jorn a IIII (bèstias) qui porteren dels cayres e de la peyra del mur vielh        a la pòrta Lemotgana, e porteren la fusta desús dicha al chaufforn, e prendian chascuna      IIII s. II d., monten          : XVI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui charget las bèstias : II s. VI d

 

Item baylem aquel jorn, lo dissabde post Invocavit me, a III rochiers qui hobravan en la peyriera    de la Lemotgana, als II a chascú III s. IIII d. e l’autre II s. VI d. , monten : IX s. II d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui deschaussava en la peyriera : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a IIII peyriers qui fazian l’eychala desús dicha, e prendian coma      desús, monten : XVI s. III d.

 

Soma  VII ll. XV s. X II d. valen,

VII fòrtz e III quartz II d.

 

folio 31r

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portet los cayres : III s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s. I d.

Item  baylem aquel jorn a III femnas qui porteren lo mortier e l’ayga : III s.

Item baylem aquel jorn a IIII bèstias qui porteren dels cayres e de la peyra del dich mur vielh     a la pòrta Lemotgana, monten : XVI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui chargeren las bèstias e deschausseren dels cayres e       de la peyra : IIII s. VII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth chalfar lo chaufforn per una saumada de chau        que feth còzer : XXXV s.

Item baylem aquel jorn aus rochiers per III (resté inachevé)   : XV d.

Item  baylem aquel jorn a N’Helias de Garel obrier per VI jorns : XII s. VI d.

 

Item baylem, lo dilús aprep Deum dilexi, a III rochiers qui hobravan en la peyriera Lemotgana  e prendian coma desús, monten : X s. V d.

Item baylem aquel jorn a IIII peyriers qui hobravan en l’eychala de la Lemotgana, a l’u V s.        e li autre III a chascú IIII s. II d., monten : XVII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portet los cayres : III s.

Itebaylem aquel jorn a III femnas qui porteren lo mortier e l’ayga : III s.

Itebaylem aquel jorn a II boyhiers am II parelhs de buòus  qui porteren am la chareta de la grava del pon de la Siptat a la pòrta Lamotgana, monten :  XII s.

Itebaylem aquel jorn per la despessa dels II boyhiers desús dichs : II s.

Itebaylem aquel jorn a II femnas qui estoyeren la dicha grava             : II s.

Item baylem aquel jorn a II IIII hòmes qui gitavan la dicha grava del dich pont de la Siptat e chargeren la dicha chareta : VIII s.

Item baylem aquel jorn a III bèstias qui porteren la dicha chaut del chaufforn a la pòrta Lemotgana, monten : XII s. VI d.

Itebaylem aquel jorn a I hòme qui estoyet la dicha chaut : II s. I d.

Item  baylem aquel jorn a N’Helias del Pon e a Mondí lo goraut per XXXII cayres los quals n’aguem e foren mes en l’òbra : XXXII s.

 

Item baylem, lo dimartz aprep Deum dilexi, a III rochiers qui hobravan en la dicha peyriera e prendian coma desús, monten : X s. V d.

 

Soma  IX ll. XV s. I d. valen,

lo fòrt a XX s.,IX fòrtz e III quartz I d.

 

folio 31v

Item baylem aquel jorn a IIII peyriers qui hobravan en l’eychala de la Lemotgana, a l’u V s.        e als autres III a chascú IIII s. II d., monten : XVII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet los cayres :  III s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s. I d.

Itebaylem aquel jorn a IIII femnas qui porteren lo mortier e l’ayga e la peyra e la grava : IIII s.

 

Item baylem, lo dimercres aprep Deum dilexi, a III rochiers qui hobravan en la peyriera de         la Lemotgana, e prendian coma desús, monten : XI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui deschausset en la peyriera : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a IIII peyriers qui hobravan al mur de la Lemotgana, a l’u V s. e        als III a chascú IIII s. II d., monten : XVII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portet los cayres : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s. I d.

Itebaylem aquel jorn a IIII femnas qui porteren lo mortier e l’ayga e la peyra e la grava : IIII s.

Item baylem aquel jorn a III bèstias qui porteren de la (peyra)[55], cayres e corbels del mur   vielh a la pòrta Lemotgana : XII s. VI d.

 

Item baylem, lo dijuòus aprep Deum dilexi, a III rochiers qui hobraven en la peyriera de la Lemotgana, e prendian li II chascú IIII s. II d. e l’autre III s. IIII d. : XI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a IIII peyriers qui hobravan en la Lemotgana, a l’u V s. e als III a chascú IIII s. II d., monten : XVII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portet los cayres : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s. I d.

Itebaylem aquel jorn a IIII femnas qui porteren lo mortier e l’ayga e la peyra e la grava : IIII s.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui deschausseren dels cayres e de la peyra del mur vielh   de còsta P. de Grosset, a chascú II s. I d., monten :  IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn per VI liuras de fer a far II gof e a far I anel a metre en l’us de l’eychala    de la Lemotgana a metre la bara de la dicha eychala, e per obrar, costeren : IIII s. III d.

 

Item baylem, lo divendres aprep Deum dilexi, a III rochiers qui hobraven en la peyriera de la Lemotgana, als II a chascú IIII s. II d. e l’autre III s. IIII d. : XI s. VIII d.

 

Soma  VI ll. XVIII s. V d. valen,

lo fòrt a XX s., VII fòrtz menh XIX d.

 

folio 32r

Item baylem aquel jorn a I hòme qui deschausset en la peyriera : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a IIII peyriers qui hobravan en la eschala el mur de la Lemotgana,       a l’u V s. e als III a chascú IIII s. II d. :  XVII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet los cayres : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s. I d.

Itebaylem aquel jorn a IIII femnas qui porteren lo dich mortier e la peyra e l’ayga, monten : IIII s.

 

Item baylem, lo dissabde aprep Deum dilexi, a III rochiers qui hobraven en la dicha peyriera e prendian coma desús, monten : XI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui deschausset en la peyriera : II s. I d

Item baylem aquel jorn a IIII peyriers qui hobraven en la Lemotgana, a l’u V s. e als III a chascú IIII s. II d., monten : XVII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portet los cayres : III s. IIII d.

Itebaylem aquel jorn a IIII femnas qui porteren lo mortier e l’ayga e la peyra : IIII s.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui fonderen lo mur vielh de còsta P. de Grosset, a l’u         II s. VI d. e l’autre II s. I d., monten : IIII s. VII d.

Item baylem aque(l) jorn a [Ae] Teulel faure per VIIIXX ponchas que avia fach als peyriers e als rochiers, XII per V d., monten : V s. VI d.

Item  baylem aquel jorn a N’Helias de Garel obrier per VI jorns : XII s. VI d.

 

Item baylem, lo dilús aprep Oculi mei, a IIII rochiers qui hobraven en la dicha peyriera de la Lemotgana, als III a chascú IIII s. II d. e l’autres III s. IIII d., monten : XVs. X d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui deschausset en la peyriera : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a IIII[56] peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, e prendian        l’u V s. e li autre III chascú IIII s. II d., monten : XIII s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet los cayres : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui fonderen del mur de la Lemotgana còsta aquò on hòm fazia la dicha òbra : IIII s. VII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui recrubit Bladarias  e la maygó de cossolat : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn en L teules qui foren mes a recrubir lo cossolat : III s.

 

Soma  VI ll. XIX s. IX d. valen, lo

fòrt a XX s., VII fòrtz menh III d.

 

folio 32v

Item baylem, lo dimartz aprep Oculi mei, a IIII rochiers qui hobraven en la peyriera de la Lemotgana, als III a chascú IIII s. II d. e l’autre IIII s. IIII d., monten : XV s. Xd.

Item baylem aquel jorn a III peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, a l’u V s. e         als II a  chascú IIII s. II d., monten : XIII s. IIII d

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet los cayres :  III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s. I d.

Itebaylem aquel jorn a IIII femnas qui porteren lo mortier e la peyra e l’ayga, monten : IIII s.

Itebaylem aquel jorn a II boyiers qui ameneren am la chareta de la grava del pon de la  Siptat a la pòrta Lemotgana, : XII s.

Itebaylem aquel jorn per la despessa dels II boyers : II s.

Itebaylem aquel jorn a III hòmes qui traysseren de la grava e chargeren la dicha        chareta : VI s. III d.

Itebaylem aquel jorn al dich Goguel e a Manha, a cus aviam baylat a presfach I grant quantitat de peyra qui era còsta lo mur vielh de còsta P. de Grosset e porteren la a la  pòrta Lemotgana : L s.

 

Item baylem lo dimercres aprep Oculi mei a IIII rochiers qui hobraven en la peyriera de la Lemotgana, e prendian coma desús, monten : XV s. X d.

Item baylem aquel jorn a III peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, a l’u V s. e         als II a  chascú IIII s. II d., monten : XIIII s. IIII d

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui porteren los cayres : VI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier blanx : II s. I d.

Itebaylem aquel jorn a IIII femnas qui porteren lo mortier e l’ayga e la peyra : IIII s.

 

Item baylem, lo divendres aprep Oculi mei, a IIII rochiers qui obravan en la peyriera de la Lemotgana, e prendian coma desús, monten : XV s. X d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui deschausset en la peyriera : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a III peyriers qui hobraven en la Lemotgana, e prendian coma desús, monten : XIII s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyava los cayres : III s. IIII d.

 

Soma  IX ll. V s. IIII d. valen,

lo fòrt a XX s., IX fòrtz e I quart IIII d.

 

folio 33r

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a VI femnas qui porteren lo mortier e l’ayga e la tera del valat e la peyra : VI s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier negre e tray la tera a las femnas : II s. I d.

 

 Item bayle, lo disabde Oculi mei, a IIII rochiers qui hobraven en la peyriera de la Lemotgana, e prendian coma desús : XV s. X d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui deschausseren de la peyriera e porteren dels     cayres : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a IIII peyriers qui hobra‘ven’ al mur de la Lemotgana, a l’u V s.           e als III a  chascú IIII s. II d., monten : XVII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portet los cayres : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth  lo mortier blanc : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth  lo mortier negre : II s. I d.

Itebaylem aquel jorn a VI femnas qui porteren dels mortier e de l’ayga e de la tera e de       la peyra : VI s.

Item  baylem aquel jorn a N’Helias de Garel obrier per V jorns : X s. VI d.

 

Item baylem, lo dilús aprep Letare Jherusalem, a III rochiers qui hobraven en la peyriera Lemotgana, e prendian coma desús : XI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a IIII rochiers[57] qui hobraven al mur de la Lemotgana, a l’u V s.           e als III a chascú IIII s. II d., monten : XVII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a III hòmes qui deschausceren en la peyriera de Senh Martí hont         se muderen[58] : VIs. III d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portet los cayres : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui feyren los II mortiers : IIII s. II d.

Itebaylem aquel jorn a VIII femnas qui porteren los mortiers e l’ayga e la peyra e la tera VI s.

 

Item baylem, lo dimartz aprep Letare Jherusalem, a III rochiers qui hobraven en la peyriera de la Lemotgana, als II a  chascú IIII s. II d. e l’autres III s. IIII d., monten : XI s. VIII d.

 

Soma  VI ll. XIIII s. III d. valen,

lo fòrt a XX s., VI fòrtz III quartz  menh IX d.

 

folio 33v

Item baylem aquel jorn a IIII peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, a l’u V s. e        als III a chascú IIII s. II d., monten : XVII s. VI d.

Item beylem aquel jorn a I hòme qui portet los cayres : III s. IIII d.

Item beylem aquel (jorn) a II hòmes qui feyren los II mortiers : IIII s. II d.

Itebeylem aquel jorn a VIII femnas qui portaven dels II mortiers e de la peyra e de la tera    e de l’ayga : VIII s.

Itebeylem aquel jorn a IIII bèstias qui porteren dels cayres del mur vielh de còsta P. de Grosset : XII s. VI d.

Item beylem aquel jorn a I hòme qui las charget : II s. VI d.

Item beylem aquel jorn a II hòmes am II parelhs de buòus qui ameneren de la grava del pont   de la Siptat : XII s.

Item beylem aquel jorn per la despessa dels II boyers : II s.

Item beylem aquel jorn a IIII hòmes qui traysceren de la grava de sotz lo pont de la Siptat : VIII s. IIII d.

Item beylem aquel jorn a P. de Grosset, per I quantitat de cayres que avia en una meygó qui    se tenia am lo mur vielh de Rua Nòva, e quant lo mur cheyc la meygó cheyc, e ajusteren se li cenx cayre am los nòstres, e Penís lo peyrier e li autre peyriers e P. de Viga e H. Garnier cossols ordeneren que per los cenx cayres qui podian èsser hòm li baylès : LXX s.

 

Item beylem, lo dimercres aprep Letare Jherusalem, a III rochiers qui hobraven en la peyriera de Senh Martí, e prendian coma desús : XI s. VIII d.

Item beylem aquel jorn a II hòmes qui deschausceren en la peyriera : IIII s. II d.

Item beylem aquel jorn a V peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, a l’u V s. e als IIII a chascú IIII s. II d., monten : XXI s. VIII d.

Item beylem aquel jorn a II hòmes qui des poyeren los cayres : VI s. VIII d.

Item beylem aquel jorn a II hòmes qui feyren los II mortiers : IIII s. II d.

Itebeylem aquel (jorn) a VIII femnas qui porteren los II mortiers e la peyra e l’ayga       e la tera : VIII s.

 

Soma  IX ll. XVI s. VIII d. valen,

lo fòrt a XX s., IX fòrtz e III quartz XX d.

 

folio 34r

Item baylem aquel jorn a II boyers am II parelhs de buòus qui ameneren de la grava del pont   de la Siptat a la Lemotgana : XII s.

Item baylem aquel jorn per la despessa dels II boyers : II s.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui chargeren la chareta e trayseren la grava del dich pont de la Siptat : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a I charpentier qui adobet o feth la bara de l’eychala de la  Lemotgana e l’adobet : V s.

 

Item baylem, lo dijuòus aprep Letare Jherusalem, a III rochiers qui hobraven en la peyriera de Senh Martí, als II a chascú IIII s. II d. e l’autre III s. IIII d., monten : XI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui deschausseren en la peyriera : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a V peyriers qui hobraven en la muralha de la Lemotgana, a l’u V s. e als IIII a chascú IIII s. II d., monten : XXI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui portaven los cayres : VI s. VIIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth  lo mortier blanx : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a III hòmes qui por feyren lo mortier e feyren la eschala del valat per ont passaven li hòme e las femnas qui portaven los corbels e la peyra, e fonderen de la barbaca‘na’ e porteren de la peyra : VI s. III d.

Item baylem aquel jorn a VII femnas qui portaven de la peyra e del mortier e de l’ayga       e de la tera : VII s.

 

Item baylem  lo divendres aprep Letare Jherusalem, a III rochiers qui hobraven en la peyriera de Senh Martí, a l’u III s. IIII d. e als II a chascú IIII s. II d., monten : XI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a V peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, a l’u V s. e           als IIII a chascú IIII s. II d., monten : XXI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui porteren los cayres : VI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui fazian los II mortiers : IIII s. II d

Item baylem aquel jorn a VII femnas qui porteren los mortiers e la peyra e l’ayga e la tera : VII s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui charget las bèstias : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui deschauset en la peyriera : II s. I d.

 

Soma  VI ll. XIX s. III d. valen,

lo fòrt a XX s., VII fòrtz menh IX d.

 

folio 34v

Item baylem aquel jorn a III bèstias qui aporteren dels cayres del mur vielh a la pòrta Lemotgana : XII s. VI d.

 

Item baylem, lo dissabde aprep Letare Jherusalem, a III rochiers qui hobraven en la peyriera    de Senh Martí, e prendian coma desús : XI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui deschausseren en la peyriera : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a V peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, a l’u V s. e           als IIII a chascú IIII s. II d., monten : XXI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui porteren los cayres : VI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui fazian lo mortier blanx e lo negre : IIII s. II d

Item baylem aquel jorn a X femnas qui porteren dels mortiers e de l’ayga e de la tera e de la peyra, monten : X s.

Item baylem aquel jorn a III bèstias qui porteren dels cayres del mur vielh a la Lemotgana, monten : XII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui las charget : II s. VI d.

Item  baylem aquel jorn a N’Helias de Garel obrier per VI jorns : XII s. VI d.

 

Item baylem, lo dilús avan lo Rampalm, a III rochiers qui hobravan en la peyriera de Senh Martí, als II a chascú IIII s. II d. e l’autres III s. IIII d., monten : XI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui deschausset en la peyriera : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a V peyriers qui hobraven en la muralha de la Lemotgana, a l’u V s.     als IIII a chascú IIII s. II d., monten : XXI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui porteren los corbels e los cayres del valat en l’òbra, monten : VI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui fazian los II mortiers : IIII s. II d

Item baylem aquel jorn a XI femnas qui portaven los II  mortiers e la peyra e l’ayga e la tera, monten : XI s. XI d.

 

Item baylem aquel jorn lo dimartz avan lo Rampalm a III rochiers qui hobraven en la    peyriera de Senh Martí e prendian coma desús, monten : XI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòme qui deschausseren en la peyriera : IIII s. II d.

 

Soma  VIII ll. XII s. IIII d. valen,

lo fòrt a XX s., VIII fòrtz e demiey II s. IIII d.

 

folio 35r

Item baylem aquel jorn a V peyriers qui hobreren al mur de la Lemotgana, a l’u V s. e als IIII a chascú IIII s. II d., monten : XXI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui poyeren los corbels e los cayres del valat en l’òbra, monten : VI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui feyren los II mortiers : IIII s. II d

Item baylem aquel jorn a XI femnas qui portaven la peyra e los II  mortiers del valat e de l’ayga e de la terra, monten : XI s. XI d.

Item baylem aquel jorn a II peyriers qui degasteren en la peyriera de la Lemotgana dels    corbels e dels cayres, monten : VIII s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a II bèstias qui porteren dels cayres e dels corbels a la pòrta Lemotgana, monten : VIIII s. IIII d.

Item beylem aquel jorn a III hòmes qui traysseren de la grava de sotz lo pont de la Siptat e      la meren fòra, monten : VI s. III d.

Item baylem aquel jorn a II boyers am II parelhs de buòus qui aporteren de la grava del pont   de la Siptat a la Lemotgana : XII s.

Item baylem aquel jorn per la despessa dels II boyers : II s.

Item baylem aquel jorn a (laissé inachevé)

 

Item baylem, lo dimercres avan lo Rampalm, a III rochiers qui hobraven en la peyriera de   Senh Martí e prendian coma desús, monten : XI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòme qui deschausseren en la peyriera : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a V peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, a l’u V s. e           als IIII a chascú IIII s. II d., monten : XXI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui porteren dels cayres e fonderen del mur en l’òbra[59], monten : VI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth  lo mortier blanx : II s. I d

Item baylem aquel jorn a XI femnas qui porteren la peyra e lo  mortier e l’aygua e la terra, monten : XI s. XI d.

Item baylem aquel jorn a II rochiers per IIII ( un blanc) que avian levat : II s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II peyriers qui degasteren dels corbels e dels cayres en la peyriera Lemotgana, a chascú IIII s. II d., monten : VIII s. IIII d.

Item baylem aquel jorn per II gof a metre el portal de la Lemotgana : XVIII d.

Item baylem aquel jorn en linhòl a far las còrdas als mestres : XVIII d.

 

Soma  VII ll. XIII s. VI d. valen, lo

fòrt a XX s., VII fòrtz e III quartz menh XVIII d.

 

folio 35v

Item baylem aquel jorn per II liuras de cey que avian agut a honher[60] la dicha chareta, a X d. la liura, monten :  XX d.

Item baylem aquel jorn per apondre la bara del fer de la peyriera : V d.

Item baylem aquel jorn per L clavels lataretz a clavelar los galet : VII d.

Item baylem aquel jorn per I buga a aver l’aigua del valat[61] e per II gerlas a aver lo vi dels meytres, monten : XVI d.

Item baylem aquel jorn a II charpentiers e a III peyriers qui aneren estimar la meygó de      Platel : quan valia la fusta ni quant valian li cayre ni la peyra, e quan o agren estimat baylem lor : V s. X d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui avian portat dels corbels del valat sobre lo mur be XX,  e donem lor per beure : XII d. ma

 

Item baylem, lo dijuòus avan lo Rampalm, a III rochiers qui hobraven en la peyriera de Senh Martí, e prendian coma desús : XI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a V peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, a l’u V s. e           als IIII a chascú IIII s. II d., monten : XXI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui fazian los II mortiers : IIII s. II d

Item baylem aquel jorn a X femnas qui porteren los II  mortiers e la peyra e l’aygua e la tera, monten : X s. X d.

Item baylem aquel jorn a II peyriers qui deguasteren los corbels e los cayres en la peyriera      de la Lemotgana, a chascú IIII s. II d. :  VIII s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a II boyers am II parelhs de buòus qui ameneren de la grava del pont   de la Siptat a la Lemotgana : XII s.

Item baylem aquel jorn per la despessa dels II boyers : II s.

‘Item baylem aquel jorn a III hòmes qui trayseren la dicha grava del pont de la Siptat e  chargeren la chareta : VI s. III d.

‘Item baylem aquel jorn a II hòmes qui porteren los cayres en l’òbra : VI s. VIII d.’[62]

 

Item baylem, lo divendres avan lo Rampalm, a III rochiers qui hobraven en la peyriera de     Senh Martí, als II a chascú IIII s. II d. e l’autre III s. IIII d. :  XI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a V peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, prendian coma desús,  monten : XXI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui porteren los cayres : VI s. VIII d.

 

Soma  VI ll. XIIII s. VI d. valen,

lo fòrt a XX s., VI fòrtz III quartz menh VI d.

 

folio 36r

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui feyren los II mortiers : IIII s. II d

Item baylem aquel jorn a II peyriers qui deguasteren los corbels en la peyriera de la Lemotgana, a chascú IIII s. II d. :  VIII s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a XIIII femnas qui porteren la peyra, la tera e l’aygua e lo mortier, monten : XIIII s. XIIII d.

Item baylem aquel jorn a II boyers am II parelhs de buòus qui ameneren de la grava del pont   de la Siptat a la Lemotgana : XII s.

Item baylem aquel jorn per la despessa dels II boyers : II s.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui trayseren de la grava de sotz lo dich pont de la Siptat     e chargeren la dicha chareta : VI s. III d.

 

Item baylem, lo dissabde avan lo Rampalm, a III peyriers[63] qui hobraven en la peyriera de Senh Martí, prendian coma desús, monten : XI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a V peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana e prendian coma desús,  monten : XXI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui poyeren los cayres : VI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui feyren los II mortiers : IIII s. II d

Item baylem aquel jorn a I hòme qui deschausset los corbels e charget las dichas femnas de     la tera e de la peyra : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a II peyriers qui deguasteren dels corbels e dels cayres en la peyriera  de Senh Martí : VIII s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a XIIII femnas qui porteren dels mortiers e de l’aygua e de la terra       e de la peyra del valat : XV s. II d.

Item baylem aquel jorn a [Ae] Teulel faure, per IIC LX ponchas que feth aus peyriers e  aus rochiers, XII per V d., monten : XI s. 

Item baylem aquel jorn per XIIII sapinas que foren messas ous galetz per liar, monten : V s. X d. 

Item  baylem aquel jorn a N’Helias de Garel per VI jorns : XII s. VI d.

 

Item  baylem, lo dilús avan Pasques, a III rochiers qui hobraven en la peyriera de Senh Martí, e prendian coma desús : XI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a V peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana e prendian coma desús,  monten : XXI s. VIII d.

 

Soma  VIII ll. XVIII s. III d. valen,

lo fòrt a XX s., IX fòrtz menh XXI d.

 

folio 36v

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui porteren los corbels e los cayres : VI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui feyren los II mortiers : IIII s. II d

Item baylem aquel jorn a XIIII femnas qui portaven los II mortiers e l’aygua e la peyra e la terra del valat, monten : XV s. II d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui trayssit de la terra e charget las dichas femnas e portet    de la peyra del valat :  II s. I d.

 

Item  baylem, lo dimartz avan Pasques, a III rochiers qui hobraven en la peyriera de Senh    Martí, e prendian coma desús, monten : XI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a III hòmes qui deschausseren en la peyriera : VII s. III d.

Item baylem aquel jorn a V peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, e prendian coma desús,  monten : XXI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui porteren los corbels e los cayres : VI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth  lo mortier blanx : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a XIIII femnas qui porteren l’aygua e del mortiers e de la terra e de     la peyra del valat, monten : XV s. II d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui tray la terra e charget las femnas de la peyra e de la     terra e feth del mortier negre : II s. I d.

Item baylem aquel jorn aus rochiers qui avian levat dels bancs : XX d.

 

Item  baylem, lo dimercres avan Pasques, a III rochiers qui hobraven en la peyriera de Senh    Martí, e prendian coma desús, monten : XI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui deschausseren en la peyriera : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a V peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, e prendian coma desús,  monten : XXI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui poyheren los cayres : VI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier blanx : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a XI femnas qui porteren del mortier e de l’aygua e de la peyra e         de la terra, monten : XI s. XI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui tray de la terra e charget las femnas e feth del mortier negre : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a II boyers am II parelhs de buòus qui ameneren de la grava del pont   de la Siptat a la Lemotgana : XII s

 

 Soma  VIII ll. VIII s. VII d. valen,

lo fòrt a XX s., VIII fòrtz e demiey menh XVII d.

 

folio 37r

Item baylem aquel jorn per la despessa dels II boyers : XII s.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui traysseren de la grava del dich pont de la Siptat e chargeren la chareta : IIII s. II d.

 

Item  baylem, lo dijuòus avan Pasques, a III rochiers qui obraven en la peyriera de Senh Martí, e prendian coma desús : XI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui deschausseren en la peyriera : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a V peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, e prendian coma desús,  monten : XXI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui porteren los cayres : VI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier blanx : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a XV femnas qui porteren de la terra del valat en la barbacana e          de la peyre e del mortier e de l’aygua : XI s. XI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui tray de la terra a las femnas e las charget, e feth del    mortier negre : II s. I d

 

Item  baylem, lo dissabde que fo la vespra de Pasques, a III rochiers qui hobraven en la   peyriera de Senh Martí, e prendian coma desús : XI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a III peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, a l’u V s. e als II a chascú IIII s. II d.,  monten : XIIII s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui poyeren los cayres : VI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui feyren los II mortiers : IIII s. II d

Item baylem aquel jorn a XII femnas qui porteren del mortier e de l’aygua e de la terra e de     la peyra, monten : XIII s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui charget las bèst femnas e tray la terra e portet de la peyra : II s. I d.

Item  baylem aquel jorn a N’Helias de Garel obrier per V jorns : X s. V d.

Item  baylem aquel jorn a Johan Bonamor faure per reyrfar XII seytas de fer qui eran ronpudas : XV s.

Item baylem aquel jorn a [Ae]Teulel faure per IIIIXX  VI ponchas de fer que feth aus    peyriers e aus rochiers, XII per V d., monten : II s. XI d. 

 

Soma  VII ll. X s. Valen, lo fòrt

a XX s., VII fòrtz e demiey

 

folio 37v

Item baylem, lo dimercres aprep Pasques, a III rochiers qui obraven en la peyriera de Senh  Martí , (als dos)[64] a chascú IIII s. II d. e l’autre III s. IIII d., monten : XI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a V peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana,  a l’u V s. e als IIII a chascú IIII s. II d., monten : XXI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui poyeren los corbels e los cayres : VI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier blanx : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a VI femnas qui porteren de l’aygua e del mortier e de la peyra e de la terra del valat, monten : VI s. VI d.

Item baylem aquel jorn a III bèstias qui porteren de la peyra del mur vielh de Rua Nova en la Lemotgana, monten : XII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a III hòmes qui porteren de la peyre e de la tera en l’òbra : VI s. III d.

 

Item baylem lo dijuòus aprep Pasques a III rochiers qui obraven en la peyriera de Senh Martí, e prendian coma desús, monten : XI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a V peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, e prendian       coma desús, monten : XXI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui porteren los cayres : VI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier blanx : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a III hòmes qui porteren de la peyre e de la tera del valat en l’òbra,       monten : VI s. III d.

Item baylem aquel jorn I hòme qui feth lo mortier negre : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a VI femnas qui porteren los II mortiers e de l’aygua e de la terra e de la peyra, monten : VI s. VI d.

Item baylem aquel jorn a II boyers am II parelhs de buòus qui porteren de la grava del pont    de la Siptat a la Lemotgana : XII s.

Item baylem aquel jorn per la despessa dels II boyers : II s. II d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui traysseren de la grava e chargeren la chareta : VI s. III d.

Item baylem aquel jorn a III bèstias qui porteren dels cayres del mur vielh a la pòrta de la Lemotgana, monten : XII s. VI d.

 

Soma  VII ll. XV s. I d.valen, lo fòrt

a XXI s., VII fòrtz I tert XIII d.

 

folio 38r

Item baylem lo dissabde aprep Pasques a III rochiers qui obraven en la peyriera de Senh     Martí, e prendian coma desús,  monten : XI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui deschausseren en la peyriera : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a V peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, a l’u V s. e als IIII a chascú IIII s II d., monten :  XXI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui porteren los corbels : VI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portet los cayres en l’òbra : II s. I d.

Item baylem aquel jorn II hòmes qui feyren los II mortiers : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a XII femnas qui porteren los II mortiers e de l’aygua e de la terra e de la peyra, monten : XIII s.

Item baylem aquel jorn a II parelhs de buòus  e a II boyers qui ameneren de la grava del pont de la Siptat a la Lemotgana : XII s.

Item baylem aquel jorn per la despessa dels II boyers : II s.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui traysseren de la grava del pont de la Siptat e chargeren la chareta, monten : IIIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a II bèstias qui porteren dels cayres e de la peyra del mur vielh a la pòrta Lemotgana, monten : VIII s. IIII d.

Item  baylem aquel jorn a N’Helias de Garel obrier, per III jorns : VII s. VI d.

 

Item baylem, ‘lo dilús’ aprep Quasi modo, a III rochiers qui hobraven en la peyriera de Senh     Martí, e prendian coma desús,  monten : XI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a IIII peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, a l’u V s. e als III a chascú IIII s II d., monten : XVII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui porteren los corbels : VI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui feyren los II mortiers : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a VIII femnas qui porteren dels II mortiers e de l’aygua e de la terra          e de la peyra, monten : VIII s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II peyriers qui degasteren en la peyriera : VIII s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a III bèstias qui porteren dels cayres e dels corbels del mur vielh de Rua Nòva a la Lemotgana : XII s. VI d.

 

Soma  VIII ll. VI s. XI d.valen, lo fòrt

a XXI s., VIII fòrtz menhs XIII d.

 

folio 38v

Item baylem aquel jorn a I peyrier qui comenset a fondre l’ostal de Platel de la Siptat : IIII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui reguet los cayres quant eran cheygut e los mes a part : II s. I d.

 

Item baylem, lo dimartz aprep Quasi modo, a III rochiers qui hobraven en la peyriera de Senh Martí, e prendian coma desús, monten : XI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a V peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, e prendian coma desús, monten : XXI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui poyheren los cayres : VI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui porteren[65] los II mortiers : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a VIII femnas qui porteren los II mortiers e l’aygua e la terra e la peyra, monten : VIII s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II bèstias qui porteren dels cayres e de la peyra del mur vielh a la Lemotgana, monten : VIII s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui fonderen del mur vielh e deschausseren los cayres, a l’u II s. VI d. e l’autre II s. I d., monten : IIII s. VII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui fondet en l’ostal de Platel : III s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui reguet los cayres : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a II peyriers qui degasteren en la peyriera : VIII s. IIII d.

 

Item baylem, lo dimercres aprep Quasi modo, a III rochiers qui hobraven en la peyriera de Senh Martí, e prendian coma desús, monten : XI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui deschausseren : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a V peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, a l’u V s. e als IIII a chascú IIII s II d., monten : XXI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui porteren los cayres : VI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui feyren los II mortiers : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a II peyriers qui deguasteren en la peyriera de la Lemotgana : VIII s. IIII d.

 

Soma  VII ll. II s. X d.valen, lo fòrt

a XXI s., VI fòrtz III quartz XIII d.

 

folio 39r

Item baylem aquel jorn a VIII femnas qui porteren del mortier e de l’aigua e de la terra e de la peyra del valat : VIII s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui tray de la terra e charget las femnas e portet de la peyra en l’òbra : II s I d.

Item baylem aquel jorn a III bèstias qui porteren dels cayres e de la peyra del mur vielh de Rua Nova en la Lemotgana, monten : XII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui fonderen del mur vielh per aveyr los cayres e la peyra a metre en la Lemotgana : IIII s. VII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui fondet en l’ostal de Platel : III s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui reguet los cayres : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a II boyers am II parelhs de buòus qui ameneren de la grava del pont de la Siptat en la Lemotgana : XII s.

Item baylem aquel jorn per la despessa dels II boyers : II s.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui traysseren de la grava del pont de la Siptat e chargeren la chareta, monten : IIIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a I faure qui avia adobada la chareta qui pessiava : XV d.

Item baylem aquel jorn per II liuras de sey a honher la chareta : XVI d.

Item baylem aquel jorn en IIII paniers que comprem per portar la peyra e la terra e laygua grava, monten : III s. IIII d.

 

Item baylem, lo dijuòus aprep Quasi modo, a XII bèstias qui porteren dels cayres de la meygó de Platel de la Siptat a la Lemotgana, per la messiou dels valetz qui las menaven quar las bèstias nos eren prestadas, am X d. que n’ac Bernós lo sirvent[66], monten : XII s. X d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui chargeren las bèstias : VI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui reguet los cayres e los mes en pila : II s. I d.

 

Item baylem, lo divendres aprep Quasi modo, per los despens dels valetz  e de XII bèstias      qui nos eren prestadas, am X d. que n’ac Bernó lo sirvent : XII s. X d.

 

Soma  IIII ll. XII s. V d.valen, lo fòrt

a XXI s., IIII fòrtz e I tertz XVII d.

 

folio 39v

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui chargeren las bèstias : VI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui seguet I bèstia prestada : II s.

Item baylem aquel jorn a N’Helias de Garel obrier, per V jorns : XII s. VI d.

 

Item baylem, lo dimartz aprep Senh Phelip e Senh Jacme, a III rochiers qui hobraven en la peyriera de la Lemotgana, als II a chascú III s. II d., e l’autres III s. IIII d., monten : XI s. VI ‘VIII’ d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui deschausseren en la peyriera : XV d.

Item baylem aquel jorn a IIII peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, a l’u V s. e als III a chascú IIII s II d., monten : XVII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui porteren los cayres : VI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui feyren los II mortiers : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a VIII femnas qui porteren los mortiers e la terra e l’aygua e la peyra : VIII s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portet dels cayres e charget las femnas desús dichas : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a II peyriers qui deguasteren dels corbels en la peyriera de Senh Martí : VIII s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a II bèstias qui porteren dels corbels de la peyriera de Senh Martí en la Lemotgana : VIII s. IIII d.

 

Item baylem, lo dimercres aprep Senh Phelip e Senh Jacme, a III rochiers qui hobraven en la peyriera de Senh Martí, e prendian coma desús,  monten : XI s. VI ‘VIII’ d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui deschausseren en la peyriera : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a a IIII peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, a l’u V s. e als III a chascú IIII s II d., monten : XVII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui portaven los cayres : VI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a VIII femnas qui portaven l’aygua e la peyra : VIII s. VIII d.

 

Soma  VII ll. VII d.valen, lo fòrt

a XXI s., VI fòrtz  II tertz VII d.

 

folio 40r

Item baylem lo divendres aprep Senh Phelip e Senh Jacme a III rochiers qui hobraven en la peyriera de Senh Martí, e prendian coma desús, monten : XI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui deschaussaven en la peyriera : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a a V peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, a l’u V s. e als IIII a chascú IIII s II d., monten : XXI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui porteren los cayres : VI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui fazian los II mortiers : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a VI femnas qui porteren  dels II mortiers e de l’aygua e de la terra e de la peyra en l’òbra, monten : VI s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui portet dels cayres del valat de Senh Martí en la Lemotgana : IIII s. II d.

 

Item baylem, lo dissabde (aprep) Senh Phelip e Senh Jacme, a III rochiers qui hobraven          en la peyriera de Senh Martí, als II a chascú IIII s. II d., e l’autre III s. IIII d. : XI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a a V peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, e prendian coma desús, monten : XXI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui porteren los cayres : VI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier blanx : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a VII femnas qui porteren lo mortier e l’aygua e la terra e la peyra en l’òbra, monten : VII s. VII d.

Item baylem aquel jorn a I hòmes qui fundet dels cayres de(l) mur vielh : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a II bèstias qui porteren dels cayres del mur vielh a la pòrta Lemotgana, monten : VIII s. IIII d.

Item baylem aquel jorn que lo màyer anet veyre l’òbra e feth donar aus meytres V blanx qui valen : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a N’Helias de Garel obrier per IIII jorns : X s.

 

Item baylem, lo dilús aprep la Senh Johan Ante Portam Latinam, a IIII peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, a l’u V s. e als III a chascú IIII s II d., monten : XVII s. VI d.

 

Soma  VII ll. X s. XI d.valen, lo fòrt

a XXI s., VII fòrtz  III s. XI d.

 

folio 40v

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyhet los cayres :  III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a VI femnas qui porteren lo mortier e l’aygua e la terra e la peyra en l’òbra : VI s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui aportet dels cayres de la meygó de Platel de la Siptat : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui fondet dels cayres de l’ostal de Platel de la Siptat, monten : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui reguet los cayres : II s. IX d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui amenet de la grava am la nau del molí de Cachapeulh al molí de L’Abatut : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a IIII hòmes qui traysseren de la grava del molí de L’Abatut e la meyren defòra en la plassa : VIII s. IX d.

Item baylem aquel jorn per I buga a aver de l’aygua als meytres de la font e per I autra que avian pessiada am qué pozaven l’ayga a far lo mortier : XX d.

 

Item baylem, lo dimartz aprep la Senh Johan Ante Portam Latinam, a IIII peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana a far los archet e a pausar, a l’u V s. e als III a chascú IIII s. II d., monten : XVII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui poyeren lo taulamen el mur : VI s. VII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a III femnas qui porteren lo mortier e l’aygua : III s. III d

Item baylem aquel jorn a I hòme qui tray de la grava : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a II boyers am II parelhs de buòus qui ameneren de la grava del molí de L’Abatut a la Lemotgana : XII s.

Item baylem per la despessa dels II dichz boyers : II s.

 

Soma  IIII ll. II s. Valen, lo

fòrt a XXI s., IIII fòrtz  menh II s.

 

folio 41r

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui aporteren de la grava de dareyr lo molí de L’Abatut e chargeren la chareta :  IIII s. II d.

 

Item baylem lo dimercres Ante Portam Latinam aprep la Senh Johan a IIII peyriers qui    hobreren a far lo touladitz de la Lemotgana, a l’u V s. e als III a chascú IIII s II d., monten : XVII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyhet los cayres sobre lo mur : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier :  II s. I d.

Item baylem aquel jorn a III femnas qui porteren lo mortier e l’aygua : III s. III d

Item baylem aquel jorn a I hòme qui fundet dels cayres en l’ostal de Platel de la Siptat : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui reguet los dichz cayres : II s. I d.

 

Item baylem, lo dijuòus aprep la Senh Johan  Ante Portam Latinam  Nicholau de may, a IIII peyriers qui hobraven lo tauladitz de la Lemotgana, e prendian coma desús, monten : XVII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyhet los cayres : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui fundet (dels cayres)[67] en la Siptat : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui los reguet : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a II femnas qui porteren lo mortier : II s. II d

 

Item baylem, lo divendres aprep la Senh Nicholau de may, a IIII peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, e prendian coma desús : XVII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyhet los cayres : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a II femnas qui porteren lo mortier : II s. II d

Item baylem aquel jorn a I hòme qui fund ‘reguet’ dels cayres en la Siptat : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I còrda per far los ploms al meytres : V d.

Item baylem aquel jorn a IIII bèstias qui porteren de la grava del molí de L’Abatut a la Lemotgana  e porteren dels cayres de la Siptat, monten : XII s. VI d.

 

Soma  CVII s. IIII d. valen, lo fòrt

a XXI s., V fòrtz II s. IIII d.

 

folio 41v

Item baylem lo aquel jorn a I hòme qui fondet los dich cayres : III s. IIII d.

 

Item baylem, lo dissabde aprep Senh Nicholau de may, a IIII peyriers qui hobraven al mur        de la Lemotgana a far lo tauladitz e pauzar los arqz : XVII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet los cayres : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a II femnas qui porteren lo mortier : II s. II d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui fondet dels cayres en l’ostal de Platel de la Siptat : III s. IIII d.             

Item baylem aquel jorn a I hòme qui reguet los cayres : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a III bèstias qui aporteren dels cayres de la Siptat en la   Lemotgana : XII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a [Ae] Teulel faure, per VIIIXX X ponchas que avia fach aus     peyriers, XII per V d., monten : V s. IX‘XI’ d.

Item baylem aquel jorn a Manha e a Goguel, per IC de cayres que avian aportat a presfach       de la Siptat en la Lemotgana : XXVII s. VI d.       

Item baylem aquel jorn a N’Helias de Garel hobrier, per VI jorns : XV s.

 

Item baylem,  a lo dilús avan Senhta Quiteria, a IIII peyriers qui fazian lo tauladitz en la Lemotgana, a l’u V s. e als III a chascú IIII s II d., monten : XVII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet los cayres : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a III femnas qui porteren lo mortier : III s. III d

Item baylem aquel jorn a I hòme qui fondet dels cayres de l’ostal de Platel de la Siptat : III s. IIII d.             

Item baylem aquel jorn a I hòme qui reguet los cayres : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a III bèstias qui porteren dels cayres de la Siptat a la Lemotgana : XII s. VI d.

 

Soma  VII ll. IX s. VIII d. valen, lo

fòrt a XXI s., VII fòrtz II s. VIII d.

 

folio 42r

Item baylem, lo dimartz avan Senhta Quiteria, a IIII peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, a l’u V s. e al III III s IIII d.[68], monten : XVII s. VI d.

Item beylem aquel jorn a I hòme qui poyet los cayres el mur : III s. IIII d.

Item beylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s. I d.

Item beylem aquel jorn a II femnas qui porteren l’ayga e lo mortier : II s. II d.

Item beylem aquel jorn a I hòme qui fondet dels cayres en la Siptat : III s. IIII d.             

Item beylem aquel jorn a I hòme qui reguet los cayres : II s. VI d.

Item beylem aquel jorn a III bèstias qui porteren dels cayres de l’ostal de Platel de la Siptat en la Lemotgana : XII s. VI d.

 

Item beylem, lo dimercres avan Senhta Quiteria, a III peyriers qui hobraven lo craneladich de la Lemotgana, a chascú IIII s II d. :  XII s. VI d.

Item beylem aquel jorn a I hòme qui poyet los cayres : III s. IIII d.

Item beylem aquel jorn a I hòme qui feth  lo mortier : II s. I d.

Item beylem aquel jorn a II femnas qui porteren lo mortier : II s. II d

Item beylem aquel jorn a I hòme qui fondet en l’ostal de Platel : III s. IIII d.             

Item beylem aquel jorn a I hòme qui reguet los cayres : III s.

Item beylem aquel jorn a III bèstias qui porteren dels cayres de la Siptat en la Lemotgana : XII s. VI d.

 

Item beylem, lo dijuòus avan Senhta Quiteria, a III peyriers qui fazian lo craneladitz del mur de la Lemotgana, a IIII s II d. :  XII s. VI d.

Item beylem aquel jorn a I hòme (qui) poyet los esplatatz : III s. IIII d.

Item beylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s. I d.

Item beylem aquel jorn a II femnas qui porteren lo mortier : II s. II d

Item beylem aquel jorn a I hòme qui fondia en l’ostal de Platel : III s. IIII d.             

Item beylem aquel jorn a I hòme qui reguet los cayres : III s.

Item beylem aquel jorn a IIII bèstias qui porteren dels cayres de la Siptat en la Lemotgana : XVI s. VIII d.

 

Item beylem, lo divendres avan Senhta Quiteria, a III peyriers qui hobraven lo craneladich del mur de la Lemotgana : XII s. VI d.

Item beylem aquel jorn a I hòme qui poyet los cayres : III s. IIII d.

Item beylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s. I d.

Item beylem aquel jorn a II femnas qui porteren lo mortier : II s. II d

 

Soma  VII ll. V s. VI d. valen, lo fòrt

a XXI s., VII fòrtz menh XVIII d.

 

folio 42v

Item baylem aquel jorn a I hòme qui fondet en l’ostal de Platel : III s. IIII d.             

Item beylem aquel jorn a I hòme qui los reguet e charget bestias : III s.

Item beylem aquel jorn a IIII bèstias qui porteren dels cayres de la Siptat de l’ostal de Platel a la pòrta Lemotgana : XVI s. VIII d.

 

Item beylem, lo dissabde avan Senh Memòri, a III peyriers qui hobraven lo mur de la  Lemotgana, a chascú IIII s. II d., monten : XII s. VI d.

Item beylem aquel jorn a I hòme qui poyet los esplatatz :  III s. IIII d.

Item beylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s. I d.

Item beylem aquel jorn a II femnas qui porteren lo mortier : II s. II d

Item beylem aquel jorn a I hòme qui fondet en l’ostal de Platel : III s. IIII d.             

Item beylem aquel jorn a I hòme qui reguet los cayres : III s.

Item beylem aquel jorn a IIII bèstias qui porteren dels cayres de l’ostal de Platel de[69] la Lemotgana : XVI s. VIII d.

 

Item beylem, lo dilús avan Senh Memòri, a IIII peyriers qui hobraven lo craneladitz de la  Lemotgana, a l’u V s. e als III a chascú IIII s. II d., monte: XVII s. VI d.

Item beylem aquel jorn a I hòme qui portet los esplatatz : III s. IIII d.

Item beylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier :  II s. I d.

Item beylem aquel jorn a II femnas qui porteren lo mortier : II s. II d.

Item beylem aquel jorn a II hòmes qui deschausseren dels cayres de las privadas e chargeren las bèstias : VI s. IIII d.

Item beylem aquel jorn per que abatessan IIII traus de la chapela :  X d.

Item beylem aquel jorn a IIII bèstias qui porteren dels cayres de l’ostal de Platel a la Lemotgana : XVI s. VIII d.

 

 Item beylem, lo dimartz avan Senh Memòri, a IIII peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, e prendian coma desús : XVII s. VI d.

Item beylem aquel jorn a I hòme qui portet los cayres : III s. IIII d.

Item beylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s. I d.

Item beylem aquel jorn a I femna qui portava l’ayga : XII d.

 

Soma  VI ll. XVIII s. XI d. valen,

lo fòrt a XXI s., VI fòrtz e demiey II s. V d.

 

folio 43r

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui chargeren las bèstias e trayseren del cayres de l’ostal de Platel de la Siptat, monten : VI s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a II bèstias qui aporteren dels cayres del dich hostal en la Lemotgana, monten : VIII s. IIII d.

 

Item baylem, lo divendres aprep Senh Memòri, a III peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, a l’u V s. e als II a chascú IIII s. II d., monten : XIIII s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet los cayres : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a I femna qui portet lo mortier :  XII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui deschausseren dels cayres de las privadas de l’ostal de Platel de la Siptat, a l’u III s. IIII d. e l’autre II s. VI d. :  V s. X d.

 

Item baylem, lo dissabde aprep Senh Memòri, a III peyriers qui hobraven a far l’enbanaditz de la Lemotgana,e prendian coma desús, monten : XIIII s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portet los cayres : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a I femna qui portava l’aygua : XII d.

Item baylem aquel jorn a I metre[70] jove, qui era filhòl de Pení de Senh Laurens, e avia estat en l’òbra VI jorns, e prendia chascun jorn II s. VI d., monten li VI jorns : XV s

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui deschausseren dels cayres de las privadas del dich ostal de la Siptat, a l’u III s. IIII d. e l’autre II s. VI d. :  V s. X d.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui aportet dels (un blanc) de la Siptat : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a Pení de Senh Laurens per I mostó[71] qui lor[72] era degutz de las razós a tot : XIII s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a Chautut e a I autre charpentier qui avian adobat lo pont de l’Agulharia e meyren hi IIII traus : XX s.

 

Item baylem, lo dilús aprep Senh Memòri, a I hòme qui deschausset del cayres del hostal de la Siptat : III s. IIII d.

 

Soma  VI ll. XX d. valen, lo fòrt

a XXI s., V fòrtz III quartz XI d.

 

folio 43v

Item baylem a quel jorn a I femna qui a nom Manhana, per I manaucha que aviam gran temps tengut e comprem la, de tot :  IIII s.

 

Item baylem, lo dilúsvendres aprep lo Còr de Dyou, per XIII bèstias lasquals nos foren prestadas a portar dels cayres e de la peyra de la Siptat, per lor despessa monten : X s. X d.

Item baylem aquel jorn a III massips, que aquilh qui nos avian prestat las dichas bèstias non avian ges : III s.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui chargeren las bèstias : V s. V d.

Item baylem aquel jorn a N’Helias de Guarel e a Bernó lo sirven, qui serchaven las bèstias : XX d.

 

Item baylem, lo dissabde avan la Senh Johan chauda, a II hòmes qui trayseren de la grava del molí Senh Front : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a II paniers am qué la trayseren : XX d.

Item baylem aquel jorn (laissé inachevé)

 

Item baylem, lo dilús avan la Senh Johan, a III peyriers qui talheren dels esplatatz en la Lemotgana, a l’u V s. e als II IIIIs. II d., monten : XI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II bèstias qui aporteren de la grava del molí Senh Front a la pòrta Lemotgana, monten : VIII s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui tray la grava :  II s. I d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui estoyet la grava dinx meygó e reguet los cayres lo lonx     del mur :  II s. I d.

 

Item baylem, lo dimartz avan la Senh Johan, a III peyriers qui fazian lo craneladitz del mur de      la Lemotgana, al II a chascú IIIIs. II d. e l’autre II s. VI d., monten : X s. X d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet los cayres : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I femna qui poyet lo mortier : XIIII d.

 

Soma  LXX s. III d. valen, lo fòrt

a XXI s., III fòrtz I tert III d.

 

 folio 44r

Item baylem, lo dimercres que fo la vespra de Senh Johan, a IIII peyriers qui fazian lo craneladitz del mur de la Lemotgana, a l’u V s. e als II a chascú IIII s. II d. e l’autre II s. VI d., monten : XV s. X d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portet los esplatat : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I femna qui portet lo mortier : XIIII d.

 

Item baylem, lo divendres aprep Senh Johan, a III peyriers qui hobraven lo carneladitz[73] del mur de la Lemotgana, a l’u II s. VI d. e als II a chascú IIIIs. II d., monten : X s. X d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet los esplatatz : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I femna qui poyet lo mortier :XIIII d.

 

Item baylem lo dijuòus aprep Senh Marsal a III peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, al II a chascú IIIIs. II d. e l’autres II s. VI d., monten : X s. X d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet los esplatatz : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I femna qui portet lo mortier : XIIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui tray de la grava de sotz lo pont de la Siptat : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a VIII bèstias qui porteren las II cayres e las VI peyra[74] del hostal de Platel de la Siptat a la tor de Gaudí, a chascuna IIII s. II d., monten : XXXIII s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui fonderen de la dicha meygó de la Siptat e regueren los cayres e chargeren las bèstias : VI s. II d.

 

Item baylem, lo divendres aprep Senh Marsal, a IIII peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, a l’u V s., e als II a chascú IIII s. II d., e l’autres II s. VI d., monten : XV s. X d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet los cayres : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I femna qui portava lo mortier : XIIII d.

 

Soma  CXII s. XI d. valen, lo fòrt

a XXI s., V fòrtz e I tert XI d.

 

folio 44v

Item baylem aquel jorn a I hòme qui tray de la grava del pont de la Siptat : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a III bèstias qui aporteren de la grava del pont de la Siptat en la plassa davan la tor de Gaudí, monten : XIII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui fondet en l’ostal de Platel : III s.

Item baylem aquel jorn a II hòme qui regueren los cayres e la peyra en la Siptat e chargeren las bèstias, monten : V s. VI d.

Item baylem aquel jorn a VI bèstias qui porteren dels cayres a l’ostal de Platel davan la Tor Vielha, a chascuna IIII s. II d., monten : XXV s.

 

Item baylem lo dissabde aprep Senh Marsal a III peyriers qui hobraven lo mur de la Lemotgana, al II a chascú IIIIs. II d. e l’autre II s. VI d., monten : X s. X d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet los cayres, e dizia que ges no avia pro agut dels III jorns : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a I femna qui portet lo mortier : XIIII d.

Item baylem aquel jorn a II peyriers malaus qui deguasteren en la peyriera de Senh Martí : VII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui trayseren de la grava de sotz lo pont de la Siptat, a l’u II s. VI d. e l’autre II s. I d. : IIII s. VII d.

Item baylem aquel jorn a III bèstias qui aporteren de la grava del pont de la Siptat, monten : XII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui poyeren en l’ostal de Platel per fondre e regueren los cayres : VI s. II d.

Item baylem aquel jorn a V  bèstias qui portaven de la peyra e del cayres de l’ostal de Platel davan la tor de Gaudí, monten : XX s. X d.

 

Soma  CXV s. X d. valen, lo fòrt

a XXI s., V fòrtz e demiey IIII d.

 

folio 45r

Item baylem aquel jorn a N’Helias de Guarel obrier per I jorn : II s. VI d.    

Item baylem aquel jorn a I femna qui nedeyet lo selier de Me W. de Boys per metre la chaut : XIIII d.

Item baylem aquel jorn al meytre valadier qui comenset a far lo deschau de l’eschala d’entre la tor vielha e la tor de Gaudí : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn per V paniers qui nos fazien mestier per aportar la grava e la peyra, monten : IIII s. II d.

 

Item baylem, aq lo dilús aprep Senh Marsal, a III peyriers qui deguasteren en la peyriera de Senh Martí quar lo deschau no era fach, al II a chascú IIIIs. II d. e l’autre II s. VI d. : X s. X d.

Item baylem aquel jorn a II peyriers de grech qui deguasteren en la dicha peyriera, monten : VII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui feyren lo deschau de l’eschala d’entre la Tor Vielha la tor de Gaudí : V s.

Item baylem aquel jorn a I femna qui portet de l’aiga : XIIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui tray de la terra roya  : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui aportet de la terra roya de la terieyra per far lo ba[75] : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui trayseren de la grava del pont de la Siptat : V s.

Item baylem aquel jorn a VII  bèstias qui aporteren de la peyra e del cayres a la tor de Gaudí, de la Siptat, monten : XXIX s. II d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui las charget : III s.

 

Item baylem, lo dimart aprep Senh Marsal, a IIII peyriers qui comenseren la dicha eschala, als III a chascú IIII s. II d. e l’autre II s. VI d., monten : XV s.

 

Soma  IIII ll. XV s. IIII d. valen, lo fòrt

a XXI s., IIII fòrtz e demiey X d.

 

folio 45v

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portet los cayres : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a III femnas qui porteren lo mortier, l’aiga : III s. III d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier ‘blanx’ : II s.VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier negre : II s.VI d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui porteren de la chau de l’ostal de Puey Are en l’ostal de Me W. de Bòys       : V s.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui trayseren de la grava de sotz lo dich pont de la Siptat : V s.                 

Item baylem aquel jorn a III  bèstias qui porteren de la grava del dich luòc de la Siptat, monten : XII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui las charget : III s.

Item baylem aquel jorn a IIII  bèstias qui aporteren de la peyra del hostal de Platel de la Siptat, en l’òbra, monten : XVI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui tray de la terra del gran valat : II s.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui portet de la terra per far lo mortier de la terieyra        desús dicha : IIII s. II d.

 

Item baylem, lo dimercres aprep Senh Marsal a IIII peyriers qui hobraven en la dicha eschala, e prendian coma desús, monten : XV s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portet los cayres : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a V femnas qui porteren del mortier e de l’aiga e de la tera e de la peyra : V s. X d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui feren los II mortiers : V s.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui porteren de la chau del hostal de Puey Are al hostal de Me W. de Bòys       : V s.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui trayseren de la grava de sotz lo pont de la Siptat : V s

 

Soma  IIII ll. XIX s. I d. valen, lo fòrt

a XXI s., IIII fòrtz e III quartz menhs VIII d.

 

folio 46r

Item baylem aquel jorn a III  bèstias qui aporteren de la grava del pont de la Siptat, en la dicha hòbra : XII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui tray de la terra roya : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui portet la dicha terra             : IIII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui fondet en l’ostal de Platel de la Siptat e deschausset de la peyra  : II s. VI d.

 

Item baylem, lo dijuòus aprep  la octava de Senh Marsal, a V peyriers qui hobraven en la dicha eschala, a l’u V s. e als III a chascú IIII s II d. e l’autres III s. IIII d., monten : XX s. X d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet los cayres e la peyra : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier blanx : II s.VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier negre : II s.VI d.

Item baylem aquel jorn a VI femnas qui porteren lo mortier e l’aiga e la tera e la peyra, monten : VI s. XII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui porteren de la chau del hostal de Puey Are en la maygó de Me W. de Bòys       : V s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui tray de la terra del gran valat : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui aportet la terra en l’òbra : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui traysseren de la grava de sotz lo pont de la Siptat, monten : V s

Item baylem aquel jorn a II  bèstias qui aporteren de la grava del pont de la Siptat, monten : VIII s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a III  bèstias qui aporteren de la peyra del hostal de Platel de la Siptat en l’òbra, monten : XII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui fondet el dich ostal : II s. VI d.                              

Item baylem aquel jorn quar avian minat I pant[76] de mur : VIII d.

 

Soma  IIII ll. XVIII s. VI d. valen, lo fòrt

a XXI s., IIII fòrtz  III quartz, XV d. menhs

 

folio 46v

Item baylem aquel jorn en II bugas a portar l’aiga : XX d.

 

Item baylem, lo divendres aprep la octava de Senh Marsal, a V peyriers qui hobraven la dicha eschala, a l’u V s. e als III a chascú IIII s II d. e l’autres III s. IIII d., monten : XX s. X d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portet los cayres : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth  lo mortier blanx : II s.VI d.

Item baylem aquel jorn a VI femnas qui porteren lo mortier e l’aiga : VI s. XII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui porteren de la chau del hostal de Puey Are en aquò de W. de Bòys : V s.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui trayseren de la grava de sotz lo dich pont de la Siptat : V s.

Item baylem aquel jorn a III  bèstias qui aporteren de la grava del pont de la Siptat                   en l’òbra : XII s.VI d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui trayseren dels cayres e de la peyra del hostal de Platel de la Siptat, a l’u III s. IIII d. e l’autre II s. VI d. :  V s. X d.

Item baylem aquel jorn a III  bèstias qui aporteren de la peyra de la Siptat al chaufforn, monten :  s. VI d.

 Item baylem aquel jorn a II  bèstias qui aporteren dels cayres de la Siptat en l’òbra, a IIII s. II d. chascuna, monten : XII s. VI d.

 

 Item baylem, lo dissabde aprep  la octava de Senh Marsal, a V peyriers qui hobraven la dicha eschala, e prendian coma desús : XX s. X d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portet los cayres : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth  lo mortier blanx : II s.VI d.

Item baylem aquel jorn a V femnas qui porteren del mortier e l’aiga : V s. X d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui porteren de la chau del hostal de Puey Are en aquel de Me W. de Bòys       : V s.

 

Soma  VI ll. II s. Valen, lo fòrt

a XXI s., V fòrtz e III quartz e XV d.

 

folio 47r

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui trayseren de la grava del dich pont : V s.

Item baylem aquel jorn a IIII  bèstias qui aporteren de la grava del pont de la Siptat en l’òbra, a chascuna IIII s. II d., monten : XVI s.VIII d.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui portet de la peyra de la Siptat al chaufforn : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui portet dels cayres del hostal de Platel en la Lemotgana, monta : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui fonderen dels cayres en l’ostal de Platel de la Siptat, a l’u III s. IIII d. e l’autre II s. VI d., monten : V s. X d.

Item baylem aquel jorn a N’Helias de Guarel obrier, per III jorn : VII s. VI d.

 

Item baylem, aquel lo dilús aprep  la octava de Senh Marsal, a IIII peyriers qui hobraven la dicha eschala, als III a chascú IIII s II d. e l’autre III s. IIII d. :  XV s. X d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth  lo mortier blanx : II s.VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portet los cayres e la peyra : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a V femnas qui porteren la peyra e l’aiga : V s. X d.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui portet del cayres de la Siptat en l’òbra : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a IIII  bèstias qui aporteren de la buscha de la Siptat al chaufforn, a IIII s. II d. monten : XVI s.VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui las charget e gitet la buscha fòra del hostal : II s.VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme de la Siptat, per I abaut de buscha que conpret P. de Vigà, qui fo messa al chaufforn : LIIII s.

Item baylem aquel jorn en vi quant l’agren conprada : XVI d.

Item baylem aquel jorn en sepas : V s.

 

Soma  IX ll. IX s. VI d. valen, lo fòrt

a XXI s., IX fòrtz VI d.

 

folio 47v

Item baylem aquel jorn a XIIII soumadas de buscha que conprem de gens de fòra qui foren messas al chaufforn : XVI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a Jaubertó de Senh Silà, per I abaut de buscha qui fo messa a chalfar lo chaufforn : XVI s. VI d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui portaven de la chau del hostal de Puey Are en aquel      de W. de Bòys : V s.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui fondian l’ostal de Platel de la Siptat, a l’u III s. IIII d. e l’autre II s. VI d. :  V s. X d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth chalfar lo forn per I fornada de chau que feth còzer : XXXV s.

Item baylem aquel jorn per III soumadas de buscha :  IIII s.

 

Item baylem, lo dimartz aprep  l’octava de Senh Marsal, a IIII peyriers qui hobreren al mur de còsta la Tor Vielha, als III a chascú IIII s II d. e l’autres III s. IIII d., monten : XV s. X d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet los cayres : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier blanx : II s.VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier negre : II s.VI d.

Item baylem aquel jorn a V femnas qui porteren los II mortiers e la peyra e l’aiga e la tera : V s. X d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui porteren de la chau de l’ostal de Puey Are en aquel      de Me W. de Bòys : V s.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui fonderen en l’ostal de Platel dels cayres e de la peyra, e prendian coma desús, monten : V s. X d.

Item baylem aquel jorn a II  bèstias qui porteren de la grava del pont de la Siptat en l’òbra : VIII s.IIII d.

Item baylem aquel jorn a III bèstias qui aporteren dels cayres de l’ostal de Platel de la Siptat en l’òbra : XII s.VI d.

 

Soma  VII ll. IIII s. VIII d. valen, lo fòrt

a XXI s., VII fòrtz menh II s.IIII d.

 

folio 48r

Item baylem, lo dimercres aprep l’octava de Senh Marsal, a IIII peyriers qui hobreren al mur de còsta la Tor Vielha, als III a chascú IIII s II d. e l’autres III s. IIII d., monten : XV s. X d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portava los cayres : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier blanx : II s.VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier negre : II s.VI d.

Item baylem aquel jorn a X femnas qui porteren los II mortiers e l’aiga e la peyra en l’òbra : XI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui tray de la tera roya : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui portet la terra en l’òbra : IIII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui porteren de la chau del hostal de Puey Are en aquel de Me W. de Bòys       : V s.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui fonderen en l’ostal de Platel dels cayres e de la peyra, a l’u III s. IIII d. el’autre III s., monten : VI s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a III bèstias qui porteren dels cayres de l’ostal de Platel en l’òbra, monten : XII s.VI d.

 

Item baylem lo dijuòus avan la Magdalena a V peyriers qui hobraven al dich mur, a l’u V s. e als III a chascú IIII s II d. e l’autres III s. IIII d., monten XX s. X d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet los cayres : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier blanx : II s.VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier negre : II s.VI d.

Item baylem aquel jorn a X femnas qui porteren dels II mortiers e de la peyra e de l’aiga en l’òbra, monten : XI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui tray de la tera negra : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui la portet en l’òbra : IIII s. VI d.

 

Soma  CXIII s. X d. valen, lo fòrt

a XXI s., V fòrtz e demiey menh XX d.

 

folio 48v

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui aporteren de la chau de l’ostal de Puey Are en la meygó de W. de Bòys : V s. X d.

Item baylem aquel jorn a III hòmes qui fondian en l’ostal de Platel los cayres e la peyra, e li II fondian e l’autres regava los cayres, e prendian li II chascú III s. e l’autre III s. IIII d., monten : IX s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a III bèstias qui porteren dels cayres de l’ostal de Platel en la hòbra, monten : XII s.VI d.

Item baylem aquel jorn a II peyriers degiech qui deguasteren en la peyriera de Senh Martí los corbels : VII s. VI d.

 

Item baylem, lo divendres avan la Magdalena, a V peyriers qui hobraven al dich mur, a l’u V s. e als III a chascú IIII s II d. e l’autres III s. IIII d., monten : XX s. X d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui poyeren dels cayres : VI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui feyren los II mortiers : V s.

Item baylem aquel jorn a X femnas qui porteren los II mortiers e l’aiga e la peyra en l’òbra, monten : XI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui tray de la tera roya : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui la portet en l’òbra : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui fonderen dels cayres en l’ostal de Platel de Siptat en l’òbra : VI s.IIII d.

Item baylem aquel jorn a III bèstias qui porteren de la chau del chaufforn en l’ostal de Me W. de Bòys, monten : XII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a II peyriers degiech qui hobreren dels corbels e dels cayres en la peyriera de Senh Martí : VII s. VI d.

 

Soma  CXII s. IIII d. valen, lo fòrt

a XXI s., V fòrtz e I tert IIII d.

 

folio 49r

Item baylem, lo dissabde avan la Magdalena, a V peyriers qui hobraven al dich mur, a l’u V s. e als III a chascú IIII s II d. e l’autres III s. IIII d., monten : XX s. X d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet los cayres : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui feyren los II mortiers : V s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portet la chau de l’ostal de Puey Are : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a VIII femnas qui portaven lo mortier e l’aiga e la peyra e la tera, monten : IX s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui tray la tera roya : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui la portet en l’òbra : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a III bèstias qui aporteren dels cayres e de la peyra de l’ostal de Platel en la hòbra, monten : XII s.VI d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui funderen dels cayres e de la peyra de l’ostal de Platel, e prendian coma desús : VI s.IIII d.

Item baylem aquel jorn a II peyriers degiech qui deguasteren dels corbels en la peyriera de Senh Martí : VII s. VI d.

Item  baylem aquel jorn a N’Helias de Garel per III jorns  e ½ : VI s. III d.

Item  baylem aquel jorn a I hus am las tapas e am lo verrolh qui fo mes en l’eychala nòva de la Lemotgana : XII s.

Item  baylem aquel jorn a W. Rampnaut, qui adobet lo dich hus e lo feth de la Tor Vielha, e feth I chanal per ont venguès l’ayga del valat en la hòbra : V s. II d.

Item  baylem aquel jorn en chamlàs e en I tapa qui fo messa en la tor : III s. III d.

Item  baylem aquel jorn per IIII jaletz qui foren mes al mortier : X s.

Item  baylem aquel jorn (a) I faure per IIC XVIII ponchas que avia fach aus peyriers, XII per V d., monten : VII s. VI d.

 

Soma  CXVIII s. II d. valen, lo fòrt

a XXI s., V fòrtz e demiey II s. VIII d.

 

folio 49v

Item baylem aquel jorn, per I pala de fer que feth Bonamor per far lo mortier e aquò que·n volrem far, monta : VI s. VIII d.

 

Item baylem, lo dilús avan la Magdalena, a V peyriers qui hobraven al dich mur, e prendian coma desús, monten : XX s. X d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui poyaven los cayres : VI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui feyren los II mortiers : V s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portet de la chau e de la peyra de l’ostal de Puey Are en la hòbra : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui tray la tera : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui la portet en l’òbra : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a VIII femnas qui porteren la peyra e lo mortier e l’aiga en la hòbra, monten : IX s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui trayseren de la grava del gravier del molí Senh Front : V s. VI d.

Item baylem aquel jorn a IIII bèstias qui porteren de la peyra e dels cayres de la Siptat : XVI s.VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui fonderen los cayres en l’ostal de Platel e chargeren las bèstias : VI s.IIII d.

Item baylem aquel jorn a II peyriers degiech qui degasteren los corbels en la peyriera de Senh Martí : VII s. VI d.

 

Item baylem, lo dimartz avan la Magdalena, a V peyriers qui hobraven al dich mur, e     prendian coma desús, monten : XX s. X d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui poyaven los cayres : VI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui feyren los II mortiers : V s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portet la chau : II s. VI d.

 

Soma VI ll. VIII s. VIII d. valen, lo fòrt

a XXI s., VI fòrtz e II s. VIII d.

 

folio 50r

Item baylem aquel jorn a I hòme qui tray de la tera : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui portet de la dicha terra : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a VIII femnas qui porteren l’aiga e la peyra e la terra en l’òbra, monten : IX s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a V bèstias qui porteren dels cayres e de la peyra de la Siptat e del  mur vielh, monten : XX s.X d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui fonderen en l’ostal de Platel dels cayres e chargeren las bèstias : VI s.IIII d.

 

Item baylem, lo dimercres avan la Magdalena, a V peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, e prendian coma desús : XX s. X d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui poyeren los cayres : VI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui feyren los II mortiers : V s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portet la chau : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a X femnas qui porteren lo mortier e l’aiga e la peyra en l’òbra, monten : XI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui tray de la tera : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui portet de la dicha terra : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a III bèstias qui porteren de la grava del molí Senh Front en l’òbra, monten : XII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a III bèstias qui porteren dels cayres e dels corbels de la Siptat en l’òbra, monten : XII s.VI d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui fonderen dels cayres e de la peyra en l’ostal de Platel : VI s.IIII d.

 

Item baylem lo divendres avan la Magdalena a V peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, e prendian coma desús, monten : XX s. X d.

 

Soma  VI ll. VII ll. VIII s. VIII d. valen,

lo fòrt a XXI s., VII fòrtz e XX d.

 

folio 50v

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui portaven los cayres : VI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui fazian los II mortiers : V s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portava la chau : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a X femnas qui portaven los II mortiers e la peyra e l’aigua en l’òbra,  monten : XI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui tray de la tera : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui la portet en l’òbra : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a III bèstias qui porteren dels cayres de la Siptat e del mur vielh, monten : XII s.VI d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui fonderen en l’ostal de Platel dels cayres e de la peyra, monten : VI s.IIII d.

 

Item baylem, lo dissabde aprep la Magdalena, a V peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, e prendian coma desús, monten : XX s. X d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui porteren los cayres : VI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui feyren los II mortiers : V s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portava la chau : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a IX femnas qui porteren dels II mortiers e de la terra e de l’aiga en l’òbra,  monten : X s. VI d

Item baylem aquel jorn a I hòme qui tray de la tera : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui la portet en l’òbra : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a III bèstias qui porteren dels cayres e de la peyra de l’ostal de Platel en l’òbra , monten : XII s.VI d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui fondian al dich ostal : VI s.IIII d.

Item  baylem aquel jorn a N’Helias de Guarel obrier per V jorns : VI s. III d.

Item baylem aquel jorn a Goguel e a Manha per IIIIC de cayres que avian aportat a presfach de la Siptat en l’òbra : CII s. VI d.  

 

Soma XI ll. XI s. I d. valen, lo fòrt

a XXI s., XI fòrtz I d.

 

folio 51r

Item baylem lo dilús aprep Senh Jacme a V peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, a l’u V s. e als III a chascú IIII s II d. e l’autres III s. IIII d., monten : XX s. X d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portet los cayres : III s. IX d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui fazian los II mortiers : V s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portava la chau : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a IX femnas qui porteren lo mortiers e l’aiga : X s. VI d

Item baylem aquel jorn a I hòme qui tray la terra : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme bèstia qui la portet : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a IIII bèstias qui porteren dels corbels de la peyriera de Senh Martí en l’òbra : XVI s.VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui charget las bèstias : III s. IIII d.   

Item baylem aquel jorn a I hòme qui fondet en la Siptat : IIII s.     

Item baylem aquel jorn en I faysch d’eschermen que mezem en la chariera per que los corbels no pessiessen : X d.

 

Item baylem lo dimartz aprep Senh Jacme a V peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, e prendian coma desús, monten : XX s. X d

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui poyeren los cayres : VI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui fazian lo mortiers : V s.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui porteren de la chau e de la grava en l’ostal de Me W. de Bòys d’aquel de Puey Are : V s.

Item baylem aquel jorn a VII femnas qui porteren lo mortiers e l’aiga e la terra e la peyra en l’òbra, monten : VIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui tray la terra : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui la portet : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui fonderen al mur vielh : VI s. IIII d.

Item bayem a III bèstias qui porteren dels cayres de Senh Martí : XII s.VI d.

 

Soma VII ll. IIII s. III d. valen, lo

fòrt a XXI s., VII fòrtz menh II s. IX d.

 

folio 51v

Item baylem, lo dimercres aprep Senh Jacme, a V peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana còsta la Tor Vielha, a l’u V s. e als III a chascú IIII s II d. e l’autres III s.      IIII d., monten : XX s. X d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet los corbels ‘cayres’ : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui fazian los II mortiers : V s.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui porteren la chau de l’ostal de de Puey Are en aquò de Me W. de Bòys : V s.

Item baylem aquel jorn a VII femnas qui porteren la peyra e lo mortiers e l’aiga en l’òbra, monten : VIII s. II d

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui fonderen al mur vielh : VI s. IIII d.

Item bayem aquel jorn a IIII bèstias qui porteren dels cayres e de la peyra del mur vielh e de la Siptat : XVI s.VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui tray la terra : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui la portet en l’òbra : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet los corbels : III s. IX d.

 

Item baylem, lo dijuòus aprep Senh Jacme, a V peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana, e prendian coma desús, monten :  XX s. X d

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui feyren los II mortiers : V s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet los corbels : III s. IX d.

Item baylem aquel jorn a VIII femnas qui poyeren los mortiers e la peyra e l’aiga en l’òbra, monten : IX s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui porteren de la chau de l’ostal de Puey Are en aquò de Me W. de Bòys : V s.

Item baylem aquel jorn a II rochiers qui pessieren I banx[77] en la peyriera de Senh Martí, e puey se muderen en la peyriera de la Lemotgana, a III s. IX d. monten : VII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui deschausset a la Lemotgana : II s. VI d.

 

Soma VI ll. IX s. VIII d. valen, lo fòrt

a XXI s., VI fòrtz e III s. VIII d.

 

folio 52r

Item baylem aquel jorn a I hòme qui tray la terra : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui la portet en l’òbra : IIII s. II d.

Item bayem aquel jorn a II bèstias qui porteren de la peyra del mur vielh, a IIII s. II d., monten : VIII s.IIII d.

Item bayem aquel jorn a II bèstias qui porteren dels cayres de la Siptat en lòbra : VIII s.IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui charget las dichas bèstias : III s. IIII d.

  

Item baylem, lo divendres aprep Senh Jacme, a V peyriers qui hobraven al dich mur e    prendian coma desús, monten : XX s. X d

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui feyren los II mortiers : V s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portet los corbels : III s. IX d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portet los cayres : III s. IX d.

Item baylem aquel jorn a VII femnas qui portaven los mortiers e l’aiga e la peyra en l’òbra, monten : IVIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui tray la terra : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui la portet en l’òbra : IIII s. II d.

Item bayem aquel jorn a III bèstias qui porteren dels cayres e de la peyra del mur vielh de Rua Nòva : XII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui las charget : III s. IIII d. 

 

Item baylem lo dissabde aprep Senh Jacme a V peyriers qui hobraven al dich mur e prendian coma desús, monten : XX s. X d

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet los corbels : III s. IX d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui feyren los mortiers : V s.

Item baylem aquel jorn a VI femnas qui porteren lo mortiers : VII s.

Item bayem aquel jorn a II bèstias qui porteren de la peyra de la Siptat en l’òbra, monten : VIII s.IIII d.

 

Soma VI ll. XV s. II d. valen, lo fòrt

a XXI s., VI fòrtz e demiey menh XIIII d.

 

folio 52v

Item baylem aquel jorn a I hòme qui fondet en l’ostal de Platel : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I faure per IIIIXX X ponchas que avia fachas aus peyriers, XII per I esterlí, monten :  III s. III d. ma

Item baylem aquel jorn a N’Helias de Garel obrier, per VI jorns : XII s. VI d.

 

Item baylem  lo dilús aprep Senh P. d’out, a V peyriers qui hobraven al mur de la Lemotgana còsta la Tor Vielha, a l’u V s. e als III a chascú IIII s II d. e l’autre III s. IIII d., monten : XX s. X d

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet los corbels : III s. IX d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier blanx : II s.VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier negre : II s.VI d.

Item baylem aquel jorn a V femnas qui porteren lo mortier e l’aiga : V s. X d.

Item bayem aquel jorn a III bèstias qui porteren de la peyra de la Siptat : XII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui fondet en l’ostal de Platel : III s. IIII d.

 

Item baylem, lo dimercres aprep Senh Estephe d’out, a V peyriers qui hobraven al dich mur e prendian coma desús, monten : XX s. X d

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet los corbels : III s. IX d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier blanx : II s.VI d.

Item baylem aquel jorn a V femnas qui porteren lo mortier e l’aiga : V s. X d.

Item bayem aquel jorn a III bèstias qui porteren dels cayres e de la peyra de l’ostal de Platel de la Siptat en l’òbra, monten : XII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui chargeren las bèstias : V s. X d.

   

Item baylem, lo dijuòus aprep Senh Estephe, a V peyriers qui hobraven en la dicha òbra e prendian coma desús, monten : XX s. X d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet los corbels : III s. IX d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui feyren los II mortiers : V s.

 

Soma VII ll. VI s. II d. ma valen, lo fòrt

a XXI s., VII fòrtz menh IX d. ma

 

folio 53r

Item baylem aquel jorn a VI femnas qui porteren lo mortier e l’aiga : VII s.

Item bayem aquel jorn a IIII bèstias qui porteren dels cayres e de la peyra del mur vielh de Rua Nòva, monten : XVI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui las charget e fondet : III s. IIII d.  

 

Item baylem, lo dissabde aprep Senh Estephe d’out, a V peyriers qui hobraven al dich mur e prendian coma desús, monten : XX s. X d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portet los cayres en  l’òbra : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth los II mortiers : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a VI femnas qui porteren lo mortier e l’aiga : VII s.

Item bayem aquel jorn a II bèstias qui porteren dels cayres de la Siptat : VIII s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a N’Helias de Garel obrier per IIII jorns : V s.

Item baylem aquel jorn a a Moss. B. de Petit per la part que li eychaya del mur vielh, e ordenet Penís e P. de Vigà  que li balhassan[78] : XXX s.

Item aquel jorn fo may ordenat que li quitessam la renda de IIII ans de qué nos devian de I an, sò·y assaber de l’an que Lanbert Boniffaci fo mayor, qui monta l’annada : VIII s.

 

Item baylem, lo dilús avan Senh Laurens, a IIII peyriers qui hobraven en la Lemotgana, a l’u V s. e als II a chascú IIII s II d.. e l’autre III s. IIII d., monten : XVI s. VIII d

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyava los cayres : III s. IX d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortiers blanx : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a IIII femnas qui porteren del mortier e de l’aiga e de la peyra en l’òbra : IIII s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui portet de la grava en l’òbra : II s. VI d.

 

Soma VII ll. II s. I d. valen, lo fòrt

a XXI s., VI fòrtz e III quartz e IIII d.

 

folio 53v

Item baylem, lo dimercres aprep Senh Laurens, a IIII peyriers qui hobraven al mur de còsta la Tor Vielha, a l’u V s. e als III a chascú IIII s II d., monten : XVII s. VI d

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet lo tauladitz : III s. IX d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s.VI d.

Item baylem aquel jorn a II femnas qui porteren lo mortier e l’aiga : II s. IIII d.

Item bayem aquel jorn a III bèstias qui de las taulas porteren de la Siptat en l’òbra, monten : XII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui las charget : II s. VI d.

 

Item baylem, lo dijuòus aprep Senh Laurens, a IIII peyriers qui hobraven al dich mur e prendian coma desús, monten : XVII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet los archat : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I femna qui portet de la grava e del mortier : XIIII d.

Item baylem aquel jorn a III bèstias qui porteren dels cayres de la Siptat en l’òbra : XII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui charget las bestias : III s. IIII d.

 

Item baylem, lo divendres aprep Senh Laurens, a III peyriers qui fazian los archats, a chascú IIII s. II d., monten : XII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet los archats : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I femna qui portet la grava e lo mortier : XIIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui fondet en l’ostal de Platel : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a III bèstias qui porteren dels cayres de l’ostal de Platel en l’òbra, monten : XII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui las charget : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui trayseren de la grava del molí S. Front : V s.

 

Soma CXVII s. VII d. valen,

lo fòrt a XXI s., V fòrtz e demiey II s. I d.

 

folio 54r

Item baylem, lo dissabde aprep Senh Laurens, a IIII peyriers qui hobraven al dich mur, e prendian coma desús, monten : XVII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet lo tauladitz : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier blanx : II s.VI d.

Item baylem aquel jorn a I femna qui portet la grava e lo mortier : XIIII d.

Item baylem aquel jorn en II bugas que avian pres del Rey : XX d.

Item baylem aquel jorn per III paniers que avian pres en l’òbra : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a N’Helias de Garel obrier per VI jorns : VI s. III d.

 

Item baylem, lo dilús aprep Senh Laurens, a IIII peyriers qui hobraven a far lo tauladitz del mur de còsta la Tor Vielha, a l’u V s. e als III a chascú IIII s. II d., monten : XVII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet lo tauladitz : III s. IX d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier blanx : II s.VI d.

Item baylem aquel jorn a I femna qui portet lo mortier e l’ayga : XIIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui fondet en l’ostal de Platel : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui portet de la grava del molí S. Front en l’òbra : IIII s. II d.

 

Item baylem, lo dimartz aprep Senh Laurens, a IIII peyriers qui hobraven lo tauladitz de la Lemotgana e prendian coma desús, monten : XVII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet lo tauladitz : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier blanx : II s.VI d.

Item baylem aquel jorn a I femna qui portet lo mortier e l’ayga : XIIII d.

Item baylem aquel jorn a III bèstias qui porteren dels cayres de l’ostal de Platel de la Siptat, monten :  s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui fondet al dich hostal : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui reguet los cayres : III s.

 

Soma CX s. VIII d. valen, lo fòrt

a XXI s., V fòrtz e I quart V d.

 

folio 54v

Item baylem, lo dimercres avan Senh Bartolmieu, a IIII peyriers qui hobraven a far lo tauladitz del mur de la Lemotgana, a l’u V s. e als III a chascú IIII s. II d., monten : XVII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet los esplatatz : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier blanx : II s.VI d.

Item baylem aquel jorn a I femna qui portet lo mortier e l’aiga : XIIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui fondet en l’ostal de Platel : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a III bèstias qui porteren dels cayres de l’ostal de Platel de la Siptat en l’òbra, monten : XII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui las charget : III s.

 

Item baylem, lo dijuòus avan Senh Bartolmieu, a IIII peyriers qui hobraven al dich mur, e prendian coma desús, monten : XVII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet lo tauladitz : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s.VI d.

Item baylem aquel jorn a I femna qui portet lo mortier e l’ayga : XIIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui fondet en l’ostal de Platel : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a II bèstias qui porteren dels cayres del dich ostal de Platel en l’òbra, monten : VIII s. IIIII d.

Item baylem aquel jorn (laissé inachevé)

 

Item baylem, lo divendres avan Senh Bertolmieu, a IIII peyriers qui fazian lo craneladitz, e prendian coma desús, monten :XVII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet los cayres : III s. IX d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier blanx : II s.VI d.

Item baylem aquel jorn a I femna qui portet lo mortier : XIIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui fondet en l’ostal de Platel : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a III bèstias qui porteren dels cayres del dich hostal : XII s. VI d.                                                                                                         

Soma  VI liuras III d. valen, lo fòrt

a XXI s., V fòrtz e III quartz menh VI d.

 

folio 55r

Item baylem aquel jorn a I hòme qui charget las dichas bèstias : III s. IIII d.

 

Item baylem, lo dissabde avan Senh Bartolmieu, a VI peyriers qui (fazian) lo craneladitz de la Lemotgana, a l’u V s. e als V a chascú IIII s. II d,, monten : XXV s. X d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet los cayres : III s. IX d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier blanx : II s.VI d.

Item baylem aquel jorn a I femna qui portet lo mortier e l’ayga : XIIII d.

Item baylem aquel jorn a I hm hòme qui portet dels cayres : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui fondet en l’ostal de Platel : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui portet dels petitz cayres del dich hostal de la Siptat         en l’òbra : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a N’Helias de Garel obrier per VI jorns : VII s. VI d.

 

Item baylem, lo dilús avan Senh Bertolmieu a III peyriers qui hobraven a far lo craneladitz de còsta la Tor Vielha, a chascú IIII s. II d,, monten : XII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet los cayres : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s.VI d.

Item baylem aquel jorn a I femna qui portet lo mortier : XIIII d.

Item baylem aquel jorn a II bèstias qui porteren dels cayres de l’ostal de Platel en l’òbra, monten : VIII s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui fondet e las charget : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui portet de la grava del molí S. Fron : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui trayseren de la grava del molí de Senh Front : V s.          

Item baylem aquel jorn en II paniers per aveyr la grava : XX d.

 

Item baylem, lo dimercres avan ‘prep’ Senh Bertolmieu, a III peyriers qui hobraven al dich mur, e prendian coma desús, monten : XII s. VI d.

 

Soma CXVIII s. II d. valen, lo fòrt

a XXI s., V fòrtz e demiey II s. VIII d.

 

folio 55v

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet los cayres : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s.VI d.

Item baylem aquel jorn a I femna qui poyet lo mortier : XIIII d.

 

Item baylem lo dijuòus aprep Senh Bertolmieu a III peyriers qui hobraven las [form]etas[79] del mur de còsta la Tor Vielha : XII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet los cayres : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui feth lo mortier : II s.VI d.

Item baylem aquel jorn a I femna qui portet lo mortier : XIIII d.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui aportet dels cayres petitz de la Siptat en l’òbra : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a I cubelier per adobar I manaucha, e per I galet a portar lo mortier : III s. IX d.

Item baylem aquel jorn al faure de Verdú per LVIII ponchas que avia fach aus meytres de l’òbra, XII per V d., monten : XXIII d.

Item beylem a Pení lo peyrier qui era mestres de l’òbra, per una cotardia que li donem quar avia fach far l’òbra, lo fòrt a XXI s. :  XXV s.

Item beylem a Me W. de Bòy per lo logier de I selier en qué teniam la chau e la grava e faziam lo mortier : XI s. VIII d.

Item beylem a Tamanh a Cheytó lo peyrier al qual aviam coven mas per que no se creguey[80] en salari, mas coma li autre, per que li autre eytessan al preth : X s.

 

Soma  IIII ll. III s. ma valen, lo fòrt

a XXI s., IIII fòrtz menh XI d. ma

 

folio 56r

Item beylem a Corbaran Vigier per la venda de una meygó de Platel[81], la qual ne conprem los cayres e la peyra e la fusta e lo teule, e la mezem en l’òbra eyschí com es contengut en aqueste comte la una partida, e l’autra es enquera en la dicha meygó, li ed e avem ne letras que feth B. Cesseró, lo fòrt a XXI s. :  IIIIXX IIII ll.

Item beylem a Mondó son procurayre per unas chaussas[82] la quals feth en la venda de la dicha meygó, costeren, lo fòrt a XXI s. :  XXVII s.                                                                      

Soma  IIIIXX e V ll. VII s. Valen, lo fòrt

a XXI s., IIIIXX I fòrt e I quart e IX d.

 

folio 56v

Aysò qui s’ensec avem baylat per adobar los ponts levaditz, e per far los chadaffaus e los cubertitz de las tors de per la vila.

 

Premierament baylem, lo dijuòus aprep la Senhta Maria de setembre, en IIII futz que hòms mes los II a adobar lo pont dous (mot oublié)[83] e los II a adobar lo pont de l’Agulharia : XX s.

Item baylem aquel jorn a IIII gorauth qui los porteren : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn en rams : II d.

Item baylem aquel jorns a VI charpentiers qui adoberen lo pont de Talhaffer e aquel dous Plantiers, a chascú V s. :  XXX s.

 

Item baylem, lo divendres aprep la Senhta Maria de setembre, a VI charpentiers qui adoberen lo pont de l’Agulharia e aquel dous Plantiers, a chascú V s., monten : XXX s.

 

Item baylem, lo dissabde aprep la Senhta Maria, a III charpentiers qui adoberen lo pont    dous Plantiers e aquel del pont de la Tornapicha, a chascú V s., monten : XV s.

Item baylem aquel jorn, per LXVIII ll. de fer e ½ , a VII d. la liura, de qué feth hòm chavels[84] e bendas per adobar los dichs pons levaditz, monten : XL s.

Item baylem aquel jorn a II fayschilhiers qui aporteren I fust de la pòrta dous Plantiers a la pòrta del Pont : V d.

Item baylem aquel jorn a Aymar lo faure, per far LX chavilas de fer gròssas e per far XX chavilhas menudas (que) foren messas al dichz pons : V s.

 

Soma VII ll. III s. XI d. valen, lo fòrt

a XXI s., VI fòrt e III quartz II s. II d.

 

folio 57r                                                     

Item baylem aquel jorn al faure Bonamor, per far VIII bendas e IX chavilhas gròssas a liar las (mot oublié en fin de ligne) del pontz de l’Agulharia e dels Plantiers : XV s.

Item baylem aquel jorn a N’Helias de Garel obrier per I jorns : II s. VI d.

 

Item baylem, lo dilús avan Senh Luc, a VI charpentiers qui feyren lo chadaffau de sobre la tor de la Pòrta e lo dich chadaffau de sobre la tor de Guondó, a chascú V s., monten : XXX s.

 

Item baylem  lo dimartz avan Senh Luc, a VI charpentiers qui hobreren ous dich chadaffaus, monten : XXX s.

 

Item baylem  lo dimercres avan Senh Luc, a VI charpentiers qui hobreren a far los chadaffaus desús dich : XXX s.

 

Item baylem, lo dijuòus avan Senh Luc, a III charpentiers qui hobreren a far los dich chadaffaus : XV s.

Item baylem aquel jorn a H. Borel per XXIIII pès de planchós qui foren mes a far los dich chadaffaus           : XII s.

Item baylem aquel jorn per IIII fialhiera e per I ponchier qui foren mes aldich II chadaffaus : XVI s.

Item baylem aquel jorn per II traus qui foren mes a far los II desobre dich chadaffaus : XVI s.

Item baylem aquel jorn an VIII pès de planchós qui foren mes als dich chadaffaus : IIII s.

Item baylem aquel jorn a Joufre per IIII fialhieras e per XIX ponchiers qui foren mes aquí mes : XXVI s.

 

Soma IX ll. XVI s. VI d. valen, lo fòrt

a XXI s., IX fòrtz e I tert VI d.

 

folio 57v                                                     

Item baylem aquel jorn per XL pès de planchós qui foren mes aquí mes : XXIII s. IIII d.

Item baylem aquel jorn per ponchiers e per pòtz : XVI s.

Item baylem aquel jorn per VIII ponchiers : X s.

Item baylem aquel jorn per XXV chavilhas : XIIII d.

Item baylem aquel jorn per Ar. a N’Helias Ayme per VI pòtz : XII s.

Item baylem aquel jorn per LXX chavilhas e per clavels : III s. IX d.

Item baylem aquel jorn a Gontier per XV pès de planchós : VII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a P. de Bernardó per V pòtz : VII s.

Item baylem aquel jorn a H. Granier per L chavilhas : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a W. Deymier per II pòtz : II s.

Item baylem aquel jorn a N’Helias Mezura per L chavilhas : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a W. de Botas per IIII pòtz : XVIII s.

Item baylem aquel jorn a Arnaut Lo Mercier per II ponchiers e per III pòtz : VI s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I goraut qui portet aquesta fusta : XII d.

Item baylem aquel jorn al servicial qui avia estat III jorns per aportar la fusta de per la vila e avia eydat aus meytres, chaque jorn II s. VI d., monten : VII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a Mondí lo goraut qui avia portat de la fusta : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a P. del Trolhié qui avia portat de la fusta : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn en [CL] clavels : X d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui recrubit l’ostal de la dòmpna de La Pòrta que avian deycubert per far los chadaffaus : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a [Ae]Archambaut per I cent de chavilhas qui foren messas en la dicha òbra : V s.

 

Soma VI ll. XV s. I d. valen, lo fòrt

a XXI s., VI fòrtz e demiey menh XVII d.

 

folio 58r                                                     

Item baylem lo dilús avan Senh Luc a III charpentiers qui hobraven la tor de Grosset, e feyren dels anpars[85], a chascú V s., monten : XV s.

Item baylem aquel jorn per II traus qui foren mes en la dicha tor : XVI s.

Item baylem aquel jorn per LX pès de planchós qui foren mes, en la dicha tor li XL pès, e li XX en la tor del Pon : XXXV s.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui porteren la fusta : IIII s.

Item baylem aquel jorn per VIIC X chavilhas qui foren messas en la tor : VI s. I d.

Item baylem aquel jorn per L clavels batutz : XV d.

 

Item baylem, lo dilús avan Senh Luc, a II charpentiers qui adoberen lo portal de la tor del Pon, que no·y podi’òm poyhar : X s.

Item baylem aquel jorn per XXV pès de planchós qui foren mes a adobar la dicha tor del Pont : XIIII s. VII d.

Item baylem aquel jorn a Flaunel per chavilhas que avia messas en la dicha tor del Pont adobar : V s. VI d.

 

Item baylem, lo dilús avan Senh Luc, a II charpentiers qui hobreren a far lo chadaffau de Charada : X s.

Item baylem aquel jorn  (laissé inachevé)

 

Item baylem, lo dimartz avan Senh Luc, a II charpentiers qui hobreren a far lo chadaffau de Charada : X s.

Item baylem aquel jorn a N’Helias Granier[86] per tota la fusta qui feth mestier a far lo dich chadaffau : XL s.

Item baylem aquel jorn a N’Helias. Garnier per VIIXX X chavilhas qui foren messas al dich chadaffau : VI s.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui porteren la fusta : IIII s.

 

Soma VIII liuras XVII s. V d. valen, lo fòrt

a XXI s., VIII fòrtz e demiey menh XIII d.

 

folio 58v                                                     

Item baylem, lo dilús avan Senh Luc, a III charpentiers qui hobraven en la tor de l’Albergaria per poyar e per far lo chadaffau : XV s.

 

Item baylem, lo dimart avan Senh Luc, a III charpentiers qui hobraven en la dicha tor a far lo chadaffau, monten : XV s.

Item baylem aquel jorn en IIIIXX pès de planchós e per I brancha d’eychala qui foren (mes) en la dicha tor, monten : LIIII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a P. de Chapoleta per II branchas d’eschala que foren messas en la dicha tor : XII s.

Item baylem aquel jorn per fusta a Chalmontel qui fo aq messa : XLVI s.

 

Item baylem, lo dimercres avan Senh Luc, a III charpentiers qui hobraven en la tor de l’Albergaria : XV s.

Item baylem aquel jorn a III hòmes qui lor porteren la fusta : IX s. II d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui lor porteren la fusta : IIII s.

Item baylem aquel jorn a III hòmes qui porteren la fusta en l’òbra e (m)onteren lo teule desobre la tor : VI s. VI d.

 

Item baylem, lo dijuòus avan Senh Luc, a III charpentiers qui hobraven en la tor de l’Albergaria a far lo chadaffau : XV s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet la fusta : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a latas a latar la dicha tor : VII s. VI d.

 

Item baylem, lo divendres avan Senh Luc, a III charpentiers qui hobraven lo cubertit de la to(r)[87] de l’Albergaria : XV s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet la fusta : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn en VIC de clavels lataret per latar  : VI s.

Item baylem aquel jorn en L chavilhas de fer qui foren messas aquí mes  : II s. I d.

 

Soma  XI ll. IX s. IX d. valen, lo fòrt

a XXI s., XI fòrtz menh XV d.

 

folio 59r                                                     

Item baylem aquel jorn a II fayschilhiers qui porteren II traus de cossolat en l’Albergaria : X d.

 

Item baylem, lo dissabde avan Senh Luc, a III charpentiers qui hobraven a recrubir la tor de l’Albergaria : XV s.

Item baylem aquel jorn a I hòmes qui lor poyet la fusta : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn en IIC de clavels lataretz qui foren mes aquí : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn a N’Helias de Garel obrier, per V jorns : XII s. VI d.

 

Item baylem, lo dimartz aprep Senh Luc, a III charpentiers qui hobraven lo cubertit de l’Albergaria : XV s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet la fusta : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn en IIIIC clavels lataretz : IIII s. VIII d.

Item baylem aquel jorn en XXV chavilhas de fer : XV d.

Item baylem aquel jorn en VIXX latas a lata(r) la dicha tor : III s.

 

Item baylem, lo dimercres aprep Senh Luc, a I recrubidor qui recrubit la dicha tor : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui poyet lo teule : II s. VI d.

 

Item baylem, lo dijuòus aprep Senh Luc, a I hòme qui recrubit la dicha tor de l’Albergaria : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a I‘II’ hòme‘s’ qui poyet‘ren’ lo teule : VI s.

 

Item baylem, lo divendres aprep Senh Luc, a I recrubidor qui recrubit la tor de l’Albergaria : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui poyeren lo teule : IIII s.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui portet lo teule de la meygó de Senh Ylari a l’Albergaria : V s.

Item baylem aquel jorn a N’Helias de Garel obrier, per IIII jorns : X s.

 

Soma  IIII ll. XVIII s. XI d. valen, lo

fòrt a XXI s., IIII fòrtz III quartz menh X d.

 

folio 59v                                                     

Item baylem, lo dimartz avan Senh Luc, a II charpentiers qui hobraven en la tor del Malhòl e en la tor de l’Arsaut hont hòm no podia ges poyar, e adoberen las eschalas e lo chadaffau : X s.

Item baylem aquel jorn en XVIII pès de planchós qui fazian mestier : X s.

Item baylem aquel jorn en I archa qui fo de Garel e fo aquí messa : XXV s.

Item baylem aquel jorn per L chavilhas am qué cozet hòm las pòtz : II s.

Item bqylem aquel jorn a I hòme qui lor poyet la fusta :  II s.

 

Item baylem, lo dimercres avan Senh Luc, a II charpentiers qui adoberen la tor de la Lemotgana e las eschalas : VIII s.

Item baylem aquel jorn a P. Bòria per I archa aq messa : XXX s.

Item baylem aquel jorn a C chavilhas a cozer las pòtz : IIII s.    

Item baylem aquel jorn per adobar la clavadura de la dicha tor : X d. 

Item baylem, lo dijuòus avan Senh Luc, a II charpentiers qui adoberen la tor de Galengal e la tor de la Lemotgana       : VIII s.

Item baylem aquel jorn per I archa qui fo messa en las dichas tors : XXXVI s.

Item baylem, lo divendres avan Senh Luc, a II charpentiers qui adoberen la tor del Chastanet ‘la Lemotgana e de Galengal’ : VIII s.

Item baylem aquel jorn en XLV pès de planchós qui foren mes  en la tor del Chastanet : XXII s.

Item baylem aquel jorn en I cen de chavilhas a cozer las pòtz : IIII s.

Item baylem aquel jorn a II charpentiers qui adoberen en la tor de Mataguera e de las Fargas que hòm hi pogués poyar : X s.

 

Item baylem lo dissabde avan Senh Luc a II charpentiers qui adoberen la tor del Chastanet : VIII s.

 

Soma  IX ll. IX s. valen, lo fòrt a XXI s., IX fòrtz 

 

folio 60r                                                     

Item baylem aquel jorn a VIIXX X chavilhas de fer qui foren messas en la dicha tor : VII s. I d.

 

Item baylem, lo dimartz aprep Senh Luc, a II charpentiers qui achaberen de far la tor del Chastanet e la ressoleren, e feyren I eschala al torelh de Volpat e I eschala al torelh de Charada : VIII s.

Item baylem aquel jorn a N’Helias de Garel obrier per lo dissabde : II s. VI d.

Item baylem, lo dimartz aprep Senh Luc, en I hostal que conprem de P. de La Bòria e de H. del Pon e de la dòmpna de Chapoleta qui era còsta la glieyza de Senh Ylari, conprem la fusta e la peyra de lor, e costet : XXIIII ll.

Item baylem aquel jorn en vi : XV d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui deschenderen lo teule de sobre lo dich hostal en la terra : V s. V d. 

Item baylem aquel jorn a II femnas qui lo meren en la tera : II s.

Item baylem aquel jorn  (laissé inachevé)

 

Item baylem, lo dissabde vendres‘mercres’ aprep Senh Luc, a I hòme qui mes lo teule jos : II s. VI d.

 

Item baylem, lo dijuòus aprep Senh Luc, a II hòmes qui meren jos lo teule e fonderen la fusta de la meygó : IIII s. VII d.

 

Item baylem, lo divendres aprep Senh Luc, a II hòmes qui fonderen la dicha maygó e meren la fusta en la plassa : IIII s. VII d.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui portet lo teule de Senh Ylari en cossolat : V s.

 

Soma  XVI ll. II s. XI d. valen, lo fòrt

a XXI s., XV fòrtz I tert XI d. 

 

folio 60v                                                     

Item baylem lo dissabde avan Senh Front a III hòmes qui fonderen en l’ostal de Senh Ylari e meren la fusta en I mon : VI s. VIII d.

Item baylem aquel jorn a I charpentier qui adobet la pòrta de l’abeurador del molí Senh Front e adobet lo pon levaditz de la Tornapicha : II s.

Item baylem aquel jorn en IIII liuras de fer de qué feth hòm VIII chavilhas gròssas per adobar lo pon levaditz de la Tornapicha : II s. [V d.]

Item baylem aquel jorn al faure qui feth las chavilhas : II s. [V d.]

Item baylem, lo dimartz avan‘prep’ Senh Fron, a II charpentiers qui adoberen la cubertura del portal de l’Arsaut e la lateren : X s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui los servit : III s.

Item baylem aquel jorn en VI dotgenas de latas a la dicha tor : III s.

Item baylem aquel jorn en VIC de chavels[88] lataretz : VI s.

Item baylem, lo dimercres aprep Senh Fron, a I hòme qui recrubit la tor de l’Arsaut : III s. [II d.]

Item baylem aquel jorn a I hòme qui lo servit : II s. [V d.]

Item baylem aquel jorn en VI dotg. de latas a III charpentiers qui adoberen lo torn del pon levaditz de la Tornapicha qui era ronputz : XV s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui lo servit : II s. [V d.]

Item baylem aquel jorn a II gorauth qui porteren la fusta de Senh Ylari al pont per soteneyr lo pon : II s. IIII d.

 

Item baylem, lo divendres aprep Senh Fron, a II charpentiers qui adoberen lo torn del pont de la Tornapicha e l’achaberen : X s.

 

Soma  LXXI s. III d. valen, lo

fòrt a XXI s., III fòrtz e I tert XV d. 

 

folio 61r                                                     

Item baylem aquel jorn a I hòme qui lo servit ‘e portet las taulas’ : III s. VId.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui recrubit lo portal de l’Arsaut : III s. IV d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui poyeren lo teule : IIII s.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui portet lo teule de Bladarias en l’Arsaut : V s.

Item baylem, lo dissabde aprep Senh Fron, a II charpentiers qui ressoleren lo portal de Rua Nòva, e l’us no estet mas say que al mieyjorn : VII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a III hòmes qui porteren de la fusta de Senh Ylari a la tor de Grosset : VII s. VI d.

Item baylem aquel jorn en IIII liuras de fer de qué feth hòm una chadena al pon levaditz del Pon, e per far las chavilhas a far lo pon levaditz de la Tornapicha : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn al faure qui fet la chadena  : III s. II d.

Item baylem aquel jorn a I pey‘rier’ qui adobet los cayres del pon levaditz de la Tornapicha : II s. 

Item baylem aquel jorn a N’Helias de Garel obrier, per IIII jorns : X s.

Item baylem aquel jorn en I clau al portal del Pon : II s. I d.

Item baylem, lo dimercres aprep Tos Senhs, a III charpentiers qui poyeren la fusta sobre la tor de Grosset : XV s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui lor viret lo torn am qué poyaven la dicha fusta : II s. I d.

 

Soma  LXVII s. X d. valen, lo fòrt

a XXI s., III fòrtz e I quart menh V d. 

 

folio 61v                                                     

Item baylem aquel jorn a IIII gorauth qui porteren I fust de l’òrt de H. Garnier e IIII fustz de Senh Ylari a la dicha tor de Grosset : IV s. II d.

Item baylem aquel jorn en I fust qui fo de H. Garnier per metre en la tor de Grosset a far la cubertura : X s.

 

Item baylem, lo dijuòus aprep Tossenhs, a III charpentiers qui hobreren la fusta e la pauzeren en la tor de Grosset : XV s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui los servit : II s. I d.

Item baylem, lo divendres aprep Tos Senhs, a III charpentiers qui hobreren la fusta e la pauzeren en sobre la dicha tor : XV s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui los servit e lor eydet : II s. I d.

Item baylem, lo dissabde aprep Tos Senhs, a III charpentiers qui hobreren la cubertura de la tor de Grosset, e l’us no estet mas say que al miey jorn : XII s. VI d.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui los servit : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a N’Helias de Garel obrier per IIII jorns : X s.

Item baylem, lo dilús avan Senh Martí, a III charpentiers qui hobraven la cubertura de la tor de Grosset : XV s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui los servit : II s. I d.

Item baylem aquel jorn en XX dotgenas de latas a latar la tor : X s.

 

Soma  CXVII s. XI d. valen, lo fòrt

a XXI s., V fòrtz e demiey II s. V d. 

 

folio 62r                                          

Item baylem lo dimercres avan Senh Martí a III charpentiers qui hobraven lo cubertit de la tor de Grosset : XV s.

Item baylem aquel jorn a I hòme qui los servit : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn per VIC clavels lataretz a latar la tor : VI s.

Item baylem aquel jorn en XIC clavels lataretz a latar la tor : XI s.

Item baylem aquel jorn en IIII liuras de fer de qué feth hòm L chavilhas de fer a apondre la cubertura de la tor de Grosset : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn per far las L chavilhas : II s. VI d.

Item baylem aquel jorn per adobar la clau del portal de Talhaffer : V d.

 

Item baylem, lo divendres avan‘prep’ Senh Martí, a I recrubidor qui recrubit la tor de Grosset : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui poyeren lo teule : IIII s. II d.

 

Item baylem, lo dissabde aprep Senh Martí, a II bestias qui porteren lo teule de la Siptat de l’ostal de Boyssiera a Grosset : IX s. II d.

Item baylem aquel jorn a N’Helias de Garel obrier per V jorns : XII s.VI d.

Item baylem, lo dilús aprep Senh Martí, a I hòme qui recrubit la tor de Grosset : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui poyeren lo teule : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a I bèstia qui aportet lo teule de la Siptat de l’ostal de Boyssiera a la tor de Grosset : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui avian deschendut lo teule de sobre la meygó de Boyssiera : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a Boyssiera, per XIC de teule que n’aviam agut a recrubir la dicha tor,  a VI s. lo sen[89], monten : LXVI s.

 

Soma VII ll. X s. XI d. valen, lo fòrt

a XXI s., VII fòrtz III s. XI d. 

 

folio 62v                                                     

Item baylem lo dimartz aprep Senh Martí a I hòme qui recrubit la tor de Grosset : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui poyeren lo teule : IIII s. II d.

 

Item baylem, lo dimercres aprep Senh Martí, a I hòme qui recrubit la tor de Grosset : III s. IIII d.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui porteren de la fusta de Senh Ylari en cossolat : IIII s. II d.

Item baylem aquel jorn a W. Rampnaut qui avia adobat lo sigonh del senh de cossolat : XX d.

 

Item baylem, lo dijuòus aprep Senh Martí, a W. Rampnaut qui feth lo contrapés del pon dous Plantiers e l’achabet : V s. X d.

Item baylem aquel jorn, en XV liuras de fer per far bendas e chavilhas a adobar lo dich pont dous Plantiers : VIII s. II d.

Item baylem aquel jorn per far las bendas e las chavilhas : V s.

Item baylem aquel jorn a II hòmes qui li portet la fusta : II s. I d.

Item baylem aquel jorn a N’Helias de Garel obrier, per IIII jorns : X s.

Item baylem aquel jorn a I peyrier qui adobet lo guischet de tornier qui no podia sarar : X d.

Item baylem aquel jorn a Vichó qui portet ‘las pòrtas’ (a) la barbacana de l’Agulharia : X d.

Item baylem aquel jorn per adobar la demieya eymina del pes : VII d. ma

Item baylem aquel jorn a Johan Greliera per I clau, que avia adobat las claus de la pòrta        del Pon qui no podian sarar : IIII s. II d.

 

Soma LIIII s. II d. ma valen, lo fòrt

a XXI s., II fòrtz e demiey e XX d. ma

 

folio 63r                                                     

Item baylem a R. Boyschiera, per I trau que aviam pres per far lo contrapés del pon levaditz   del pon de la Tornapicha, lo fòrt a XXI s. : XXI s.

Item baylem en II còrdas fardelieras am qué poyet hòm tota la fusta sobre las tors : X s.

 

Soma XXXI s. valen, lo fòrt a XXI s., I fòrt e demiey menh VI d.

 

Soma tot lo beylat de nòstre comte de tot l’an :

dos milia VC e IIII liuras  XVIII s. e VII d.,

monten dos milia e IIIIC e LV fòrtz e demiey e II s. VIII d. ma

 

folio 64r (63v blanc)

Aysò qui s’ensec avem receubut de las assessas e dels autres emolumens de l’annada

Item resseubem de las assesas per lo terme de la Purifficacion :

Item de P. de Brunet per la assessa de la garda del blatz : XLIII s. IIII d.

Item de Joh. de Lunaut per la assessa de las bladarias : XXXV s.

Item de Ber. de Gandassal per la assessa de las defalhas :  IIII lb. V s.

Item de Ber. Gandassal per la assessa de las panatarias :   LVI s. VIII d.

Item de Ger. Bertolmiou per la assessa del pabalhó :  CX s.

Item de Ber. Gandassal per l’acessa del gròs pes dels borzés :  VIII lb.

Item de Me Ber. Cesseró e de W. Galabertz per la escrivania :  CXIII s. III d.

Item de Est. de Bru per l’acessa de l’eytan :  LXXVI s.

   Item de Ber. dels Banhs per l’acessa de las melhas del mazels :  VI s.

Item de Ber. La Chapela per l’acessa de la pòrta dous Plantiers :  XVIII s.

Item de R. Malet per l’acessa de la pòrta Lemotgana :  LV s.

Item de Est. de Bru per l’acessa de la pòrta Agulharia :  XXXV s.

 

Soma : XXXIX lb.  XVIII s.  IIII d., valen

lo fòrt a XX s. : XXXIX fòrt e III s. e ½ [quart] XI d.

 

folio 64v

Item Itier del Solier per l’acessa de la pòrta Talhafer :  IX s. VI d.

Item de P. de Minhòt per l’acessa de la pòrta del Pon :  VI s.

Item de Hel. de P. Ar. per l’acessa dels cuers :  XXII s. VI d.

Item de R. Malet per l’acessa de la pòrta Lemotgana :  LV s.

Item de [Folrat] per l’acessa de las mezuras de las notz :  LXX III s. IIII d.

Item de Betí del Boquet per l’acessa del cot :  LIX s.

Item de Hel. de Puey Are per l’acessa del corratatge del vi :  LXIII s. IIII d.

Item de Joh. de Comte per l’acessa de las mezuras de l’òli :  XIIII lb. VI s.

Item de W. de Rambert per l’acessa del mespés del pa :  XXIIII lb.

Item de Ger. Bertolmiou per l’acessa de  la vinada de fòra, ‘de S. Martí’ e de l’Agulharia e de S. Silà e de Talhaffer :  VI lb.

Item  Ber. de Gandassal per l’acessa de la vinada de fòra, de S. Ylari : LXVI s. VI d.

Item de Ger. Bertolmiou per l’acessa de la vinada de fòra, de la Lemoygana :  IIII lb. X s.

Item de W. de Jaudó per la vinada de fòra, del Pon e de la Tornapicha :  IIII lb.

Item de Neh.de Chapelier  per l’acessa de las mezuras del vi :  VII lb.

 

Soma : LXXIIII lb.  XVII s.  valen

lo fòrt XX s. :  LXXIIII fortz e III [quarts.] e II s.

 

folio 65r

Ayssò qui s’ensec avem receubut de las acessas per lo terme de Pasques

Item de P. de Brunet per l’acessa de la garda dels blatz : XLIII s. IIII d.

Item de Joh. de Lunaut per de las bladarias : XXXV s.

Item de Ber. Gandassal per l’acessa de las defalhas :  IIII lb. X s.

Item de Ber. Gandassal per l’acessa de las panatarias :   LVI s. VIII d.

Item de Ger. Bertolmiou per la assessa del pabalhó :  CX s.

Item de Ber. Gandassal per l’acessa del gròs peys dels borzés :  VIII lb.

Item de Me Ber. Cesseró e de W. Galabert per l’acessa de la escrivania :  CXIII s. IIII d.

Item de Est. de Bru per l’acessa de l’estan :  LXXVI s.

Item de Ber. dous Banhs per l’acessa de las melhas dels mazels :  VI s.

Item de Ber. La Chapela per l’acessa de la pòrta dous Plantiers :  XVIII s.

Item de Reymon Malet per l’acessa de la pòrta Lemotgana :  LV s.

Item de Est. de Bru per l’acessa de la pòrta Agulharia :  XXXV s.

Item Itier del Solier per l’acessa de la pòrta Talhaffer :  IX s. VI d.

 

Soma : XL lb.  VII s.  X d., valen lo fòrt

a XXI s. : XXXVIII fòrtz e demiey  menhs VIII d.

 

folio 65v

Item de P. de Minhòt per l’acessa de la pòrta del Pon :  VI s.

Item de Neh. de P. Ar. per l’acessa dels cuers :  XXII s. VI d.

Item de Neh.de Chapelier  per l’acessa de las mezuras del vi :  VII lb.

Item de [Folrat] per l’acessa de las mezuras de las notz :  LXX III s. IIII d.

Item de Betí del Boquet per l’acessa del cot :  LIX s.

Item de W. de Rambert per l’acessa del mespés del pa :  XXIIII lb.

Item de Hel. de Puey Are per l’acessa del corratatge del vi :  LXIII s. IIII d.

Item de Joh. de Comte per l’acessa de las mezuras de l’òli :  XIIII lb. VI s.

Item de Ger. Bertolmiou per  la vinada de fòra, ‘de Senh Martí’ e de l’Agulharia e de S. Silà e de Talhaffer :  VI lb.

Item  Ber. de Gandassal per la vinada de fòra, de S. Ylari : LXVI s. VI d.

Item de Ger. Bertolmiou per la vinada de fòra, de la Lemoygana :  IIII lb. X s.

Item de W. de Jaudó per la vinada de fòra, de la Tornapicha :  IIII lb.

 

Soma : LXXIIII lb.  VII s.  VI d., valen lo fòrt

a XXI s. : LXX fòrtz e III quarts e XXI d.

 

folio 66r

Aysò qui s’ensec avem resseubut de la vinada e de las bostias

 

Item de B. Gandassal per l’acessa de la vinada per XVII senmanas, a XVI lb. X s.la senmana, monten lo fòrt a XX s. :  IIC IIIIXX lb. X s.

           Soma IIC IIIIXX llb. X s., valen, lo fort a XX s. :   IIC IIIIXX fòrtz e ½

 

Item resseubem del dich B. Gandassal per la dicha vinada per XXXVI senmanas a XVI lb. x s. la senmana, monten, lo fort a XXI s. :  VC LXXVII lb. X s.

          Soma VC LXXII llb. X s., valen, a XXI s lo fort. :   VC L fortz

 

Soma tota la vinada tot l’an per LII senmanas a XVI lb. X s. la senmana : 

             VIIICC LVIII lb., valen VIIIC XXX fòrtz e ½

 

Item resseubem de G. de Faure per l’acessa de las bostias per XVII senmanas a VIII lb. la senmana, monten fòrt a XX s. :  VIXX XVI lb., valen VIXX XVI fòrtz.

 

Item resseubem del dich G. de Faure per la dicha acessa de las bostias, per XXXVIII senmanas a VIII lb. la senmana, monten, fòrt a XXI s. :  IIC LXIIII lb., valen lo fòrt a XXI s. : IIC LI fòrt e ½ menh XVIII d.

 

Soma totas las bostias per L senmanas a VIII lb. la senmana :  IIIIC lb.,

        valen  IIIC IIIIXX VII fòrtz e demiey menhs XVIII d.

 

Soma tota la plana :  VIIC LVIII lb., valen XIIC XLVIII fòrtz menhs XVIII d.

 

folio 66v

Ayssò qui s’ensec avem receubut de las emendas

 

Item de la sirventa qui solia estar am Reymon Julià :  XXXI s. III d.

Item de Joh. de Chabanas sudor : LX s.  –  Item de R. de Marmetlhòc : XL s.  –  Item de Neh. Gonda : XV s.  –  Item de P. Boyer de Senh Gòrgi : V s.  –  Item de P. de Conbas :  X s.  –  Item de Neh. Ardit :  XV s.  –  Item de W. del Nogier :  X s.  –  Item de Guilla Gaudela :  VIII s.  –  Item de  Na Maria de Chapsey :  X s.  –  Item de Neh. Galat dich Lo Negre, d’Asturs :  XXX s.  –  Item de G. del Puey conreador :  V s.  –  Item de I hòme qui portava tyriacha[90] :  XX s.  –  Item de Reyda Teysendiera forniera :  X s.  – 

 

Soma : XIII lb.  IX s.  III d., valen lo fòrt

a XXI s. : XII fòrtz III quarts  XVIII d.

 

folio 67r

Item de Reymon del Cluzel dich Lardat :  X s.  –  Item de Bertran La Pòrta La Bòrda : X s.  –  Item de Phelip de La Menada :  XXX s.  –  Item de Ar. de Combas, de la Lemotgana :  X s.  –  Item de P. Chabòt :  XV s.  –  Item de P. Vidal :  X s.  –  Item de Peyrolier :  X s.  –  Item de Margó de Merle per las II partz de I emenda :  XIII s. IIII d.  –  Item de G. Chanongó :  XXXX s.  –  Item de Neh. La Fariera dich Astarac :  X s.  –  Item de P. Gontier :  XI s.  –  Item de Lanbert La Brugiera dich Col[91] Las Festas, per las II partz de I emenda :  XX s.  –  Item de Ar. de Chambarlhac :  LX s. –  Item de Milhac lo chandalier :  X s.

 

Soma : VII lb.  VIII s.  IIII d., valen

lo fòrt a XXI s. : XI fòrtz e III quartz  XIX d.

 

folio 67v

Item de Neh. de La Vaure :  XIX s.  –  Item de P. Solhat per las II partz de I emenda  :  LXVI s.  –  Item de Joh. La Fon :  XV s.  –  Item de G. de Gordó, de Verdú :  V s.  – Item de Peyna Hugona :  X s.  –  Item de P. Mazaut : V s.  –

Item de la femna de Joh. Fayart  qui fo preza am l’us en aduoteri[92], e la femna avia marit : LX s.  – 

Item de la sirventa qui solia estar am W. Bonel, qui fo preza en aduoteri am lo valet del dich W., e avia marit, Bernós[93] n’ac son tert :  LX XL s.

Item del valet desús dich qui estava am lo dich W. Bonel, quar lo trobem en aduoteri am la dicha sirventa :  LX s.

Item de P. de Las Vinhas per I conposiciou que feth am lo mayor d’eysò que avia affar am lo cossolat : XX fòrtz, valen XXII lb.

Item de G. Bertolmieu qui se era mes en conpromés am Peròt a pena de XX s., e no tenc anc lo dich :  XX s.

Item de hòmes de fòra per passar I mòla sobre lo pon levaditz :  X s.

Item de W. del Torn, d’argen qui li era sobrat de adobar lo pon deus Plantiers :  XX s.

 

Soma : XXXVII lb.  XI s.  VIII d., valen

lo fòrt a XXI s. : XXXV fòrtz e III quartz  XI d.

 

folio 68r

Resseubem que vendem de diversas emendas que no podiam cobrar, qui montaven CII s. VI d., e donem los per IIII lb., lo fòrt a XXI s. :  IIII lb.

Item resseubem de Neh. Faure e de sos conpanhós per la resta que devian de lor comte quant foren maior e cossols, XXX fòrtz valen a XXI s. :  XXXI lb. X s.

Item resseubem de I hòme per lo logier de la meygó qui se te am la tor de Grosset, lo fòrt a XXI s. :  XVIII s.

 

Soma : XXXVI lb.  VIII s., valen lo fòrt a XXI s. :

XXXIIII fòrtz e demiey  III s.  VI d.

 

folio 68v

Aysò qui s’ensec avem receubut de aquò que vendem de l’ostal de la Siptat

Item de Neh. de Blanquet, per tota la fusta e per tot lo teule del dich hostal, XV fòrtz qui valen a XXI s. :  XV lb. ...

Item de Joh. Sequier de la Siptat, per la part del mur de la dich maygó qui se tenia am la soa, e vendem li nòstra part :  L s.

Item aguem de Joh. Nebot per I trezarc ont avia XXX cayres, e per I tròtz de piela redonda que no valia re a metre en l’òbra, e donem lo li tot, lo fòrt a XXI s. :  L s.

 

Aysò qui s’ensec aguem del talh dels clercs mandatz 

Item de P. de Godorn :  X s.  –  Item de Me P. Jalagi : XXXII s.  –  Item de B. [da.pachim] : V s. –  Item de P. Monh’yne’[94] de Cornilha : XII s.  –  Item de H. del Pleyschat : IIII lb. X s.  –  Item de Me P. de Charmontelh : XLII s. –  Item de Joh. Fayart LX s. –  Item de Me Hel. d’Olivier : LX s. –  Item de Itier de Pueyschart : LV s. –  Item de Hel. Ramnolf : XXV s. –  Item de Armanda de Còsta : VII s. –  Item de P. Turquetz : XX s. –  Item de P. de Syourac : XII s.

 

Soma : XLII lb. V s., valen lo fòrt a XXI s. :  XL fòrtz e V s.

 

folio 69r

Resseubem de Neh. de La Chapela per VIII lb. e I quart e ½ de fer que avia de la vila : V s. VII d.

Item resseubem del dich Hel. La Chapela, lo dissabde après Senh Martí, d’eysò que li era sobrat de son comte que avia tengut en nòstra an :  XVI lb. X s. VI d. mealha.

 

Item resseubem dels cossols de la Siptat per la rauba del lor sirvent que nos lor aviam balhada : LIII s. VI d.

Item resseubem de las hycizós dels pòrcs e del sey e de la sal, lo fòrt a XXI s. : CXIII s.

Item resseubem de las doas charitat en deniers, ostra lo pa qui fo pagat lo jorn de la Panthacòsta que no metem per pres ni per beylat, e d’aquò que era degut de l’autra annada, entre totas chauzas, lo fòrt a XXI s. :  XXXIIII lb. XVIII s.

Item resseubem de Hel. de Blanquet per la renda que devia de dos ans, la qual paget per nos a Me Helias La Ròcha a cus la deviam per Corbaran Vigier de la maygó[95], lo fòrt a XXI s. : X lb .

Item resseubem de Hel. Seguí per la renda que devia de dos ans, que li rebatem del depte qui li era degut e pagem li lo demoran, lo fòrt a XXI s. :  VII lb. V s.

Item resseubem de Ar. Gontier a cus vendem los reyratges de la charitat d’antan e de ogan, fòrt a XXI s. :  VI lb.

 

Soma : IIIIXX III lb.  IIII s.  VII d. mealha, valen

lo fòrt a XXI s. :  LXXIX fòrtz e I quart  IIII d.

 

folio 70r (69v blanc)

   Aysò qui s’ensec avem resseubut del talh qui fo enpouzat per lo do que hòm feth

                  a Monsenhor lo Princep quant anet en Espanha.

 

L’Agulharia

La sor de P. Cayrel :  V s.  –  ... Blanx : X s.  –  Peyrona de Bòs : X s.  –   ... de Puey Astier : X s.  –  St. del Chauze : X s.  –  Peyrona de Motas V s.  –  H. de Faure  : X s.  – Rotbert de Gordó   –  P. de La Farga : X s.  –  H. Vigorós : X s.  –  B [Emota] : V s.  –  H. [d’Esgurat]: X s.  –  Itier Teyschendier : X s.  –  W. de Brossas : X s.  –  Naudina del Vaure : V s.  –  W. de Vinharier : X s.  –  P. Bartolmiou : X s.  – Wa de La Ròcha : V s.  –   Nitona Rossela : V s.  –  P. de Vaus : X s.  –  I. Hugó : VIII s. IIII d.  –  B. de Gorsolas : X s.  –  Gerda de Ayzera : V s.  –  St. de Perpezat :  X s.  –  H. de [.anen] :  X s.  –  Halay la forniera :  X s.  –  G. Lauvat dich Dodó :  X s.  –   H. Robbert cubelier :  X s.  –  Lardat :  VIII s. IIII d.  –  B. Bru :  X s.  –  St. Dornat :  V s.  –  I. Malaura :  X s.  –  [Botille] :  X s.  –  W. de Vigà :  X s.  –  Mariòta de Pischòt :  III s. IIII d.  –  B. de [Genvila] :  X s.  –  Audoynòt Laurens :  X s.  –  Moss. Ar. de Jaudó :  X s.  –  P. Chabót :  X s.  –  P. Johan :  X s.  –  H. La Drona :  X s.  –  St. de Bruòla :  X s.

 

Soma :  XVIII lb. e X s., valen

lo fòrt a XXI s. :  XVIII fòrtz e demiey

 

folio 70v

P. Audoy :  V s.  –  B. Andrieu :  X s.  –  Joufre de Tornaffòrt :  X s.  –  P. Solhat :  X s.  –  P. de Madur :  X s.  –  B. Ber. :  X s.  –  Fortanier de Landric :  X s.  –  Lo Penchier :  X s. –  P. de Bel Luòc :  V s.  –  G. Lunaut :  X s.  –  P. de Rambert :  X s.  –  Ste. Archambaut :  X s.  –  Itier de Rossel :  X s.  –  B. La Vayscha peyrier :  VI s. VIII d. –  I. Bastida :  X s.  –  W. dels Maynes :  X s.  –  Blanchart : X s.

 

Lemotgana

Pandart : V s. –  Fontanó : X s. –  W. de Chamon : X s.  –  W. Abonel :  s.  –  H. de [Bondinas] : X s.  –  H. de Marlhòc : X s.  –  P. Boyer : X s.  –  Jolier : X s.  –  Bertó Lo Tornier : X s.  –  Me W. Lo Metge : X s.  –    St. de Baraut : X s.  –  L’Angel de Combas : X s.  –  W.mòt Lo Peyrier : X s.  –  Ar. de Combas : X s.  –  B. Champeló : V s.  –  G. Valera : X s.  –  H. Noel : X s.  –  P. de Pueyschart : X s.  –  W. La Bladiera : V s.  –  P. Moschart : X s.  –  G. de [Gramani] : V s.  –  Lo Sentongier : X s.  –  R. de Marlhòc : X s.  –  Ramnolf Lo Rossel : X s.  –  Itier de Chabanas : X s.  –  Jangó : X s.  –  G. de Forchas lo Jove : X s.  –  Joh. La Vayscha : X s.  –  Ar. Benech : VIII s/ III d.

 

Soma :  XXI lb. V s., valen

lo fòrt a XX s. :  XXI fòrtz e I quart

 

folio 71r

P. de Boys : VI s. VIII d.  –  P. Gautier : X s.  –  H. del Lac : X s  –  W. Pinsó : X s.  –  P. Billó : X s.  –  Maria qui esta a Merchandó : VIII s. IIII d.  –  G. Garí : X s.  –  P. Uchart : X s.  –  Joh. Sentolí : VIII s. IIII d.  –  G. Vezí : X s.  –  Maria del Boyt : X s.  –  W. de Malet : X s.  –  P. del Cròs : X s.  –  Halay de Combas : III s. II d.  –  W. Salamó : X s.  –  P. d’Anier : X s.  –  H. de Regelhac : X s.  –  Ste. de Montagrier : X s.  –  H. de Brossas : X s.  –  R. d’Esparmon : X s.  –  W. Maffamenc : X s.  –  H. La Peyra dich Malbuech : V s. –  G. Chatanhòl : V s.  –  J. La Fon : X s.  –  H. d’Eymar : X s.  –  H. del Bòsc : X s.  –  Berda de Boyt : V s.  –  J. [Boriana] : X s.  –  P. Malet : X s.  –  R. Malet : X s.  –  Lo marit de la Banieya : X s.  –  P. del Jaric : X s.  –  R. Rofflat : X s.  –  C. de Baró : X s.  –  W. Manha : X s.  –  W. Bordas : X s.  –  H. del Monar teysendier : X s.  –  Ae. Genebra : X s.  –  St. de Feran : X s.  –  H. Farget : X s.  –  Margó de Las Beynetas : X s.  –  P. de Bru : X s.  –  G. de Forchas lo Vielh : X s.  –  H. La Cuelha : X s.  –  P. Pinsó : X s.  –  Ar. Lo Clerc : X s.  –  G. de Plapeyrat : VIII s. IIII d.

 

Soma :  XXII lb. X s. X d., valen

lo fòrt a XX s. :  XXII fòrtz e demiey X d.

 

folio 71v

J. Berbesso : X s.  –  Maria [Rastela]: X s.  –  W. Bru : X s.  –  Peyrona de Las Combas : X s.  –  H. de Baralhier : X s.  –  W. del Bòsc : VIII s. IIII d.  –  J. del Bussó[96] : X s.  –  H. Geyssó : X s.  –  H. del Cròs : X s.  –  G. Mazet : X s.  –  H. Rosset : X s.  –  H. Billó : X s.  –  Charadó : X s.  –  Jacme Lo Pradier : X s.  –  Litgó Lo Bretó : X s.  –  Borgaut : X s.  –  G. La Comba : IX s. II d.  –  H. Borsaut : X s.  –  Rda de Secha Val :  V s.  –  St. de Peyra Bruna : X s.  -  P. Mauran : X s.  –  P. Martí : X s.  –  J. Marsialí : X s.  –  Ayc de Mescorbí : X s.  -  B. Chat : X s.  –  Halay de La Còsta : X s.  –  P. Manen : X s.  –  J. Sarazí : X s.  –  W. Daurat : X s.  –  Ar. [Pachun] : X s.  –  Penela de Las Molieras : VIII s.  –  H. Cruvelier : X s.  –  H. Fòrt : X s.  –  St. de Combas : X s.  –  Passa-Farina : V s.  –  W. del Jaric : X s.  –  H. del Gluòy : VI s. VIII d.  –  La Jaya :  VIII s. III d.  –  H. Abonel : X s.  –  P. de La Garda : X s.  –  J. Rodier : X s.  – R. de Marmessa : X s.  –  Lo marit de la Membrena : X s.  –  la [Manoucho] : V s.  –  P. Sudre : X s.  –  St. del Truelh : V s.  –  La dòmpna de Violeta : X s.  –  Margarida de Preyschac : V s.  –  H. del Lassel : X s.  –  H. de Laurens : X s. 

 

Soma :  XXIII lb. V s. X d., valen

lo fòrt a XX s. :  XXIII fòrtz  I quart  X d.

 

folio 72r

R. de Rayne : X s.  –  G. Granier : X s.  –  P. d’Eymar : X s.  –  W. Baralhier : X s.  –  P. Servel : X s.  –  P. Cotissó : X s.  –  Fochier de Sòrbges : X s.  –  Peyrona Borsauda : IIII s.  –  P. d’Albaterra : X s.  –  P. Fortet : X s.  –  H. del Pon : X s.  –  C. [Nescha] : IX s. II d.  –  P. del Lassó : X s.  –  P. Martí : X s.  –  J. Buzata : X s.  –  Rotbert de Pelissier : V s.  –  P. [Guigualet] : X s.  –  P. de Mercan : X s.  –  Maria del Perier : X s.  –  J. Filhòl : X s.  –  H. de Las Johanias : X s.  –  Lo Chaussier : X s.  –  G. de Salvatge : X s.  –  H. Reynó : X s.  – Petit P. : X s.  –  W. de La Chapela : X s.  –  J. Auta : X s.  –  Segalar : X s.  –  P. Rotbert dich Onzel[97] :  s.  –  H. de Puey Lonx : X s.  –  P. d’Alegret : X s.  –  P. de Bòs Mourí : X s.  –  La Clavela : X s.  –  G. La Costura : X s.  –  W. Bernardia : X s.  –  Ar. del Forn : V s.  –  G. del Mas : X s.  –  Lanbert de Gordó : X s.  –  Hered. de Me B. de Rey : X s.  –  [Legautz] : X s.  –  Bernina de Vigier : V s.  –  J. de Chaumon : X s.  –  Pascaut de Benechet : X s.  –  Armanda de Tinhat : X s.  –  B. Ayraut : X s.  –  B. de Calés : X s.  –  P. Jalat bastier : X s.  –  P. de Minhòt : X s.  –  H. P. : X s.

 

Soma :  XXIII lb. XIII s. II d., valen

lo fòrt a XX s. :  XXIII fòrtz  e demiey e III s. II d.

 

folio 72v

B. Còsta : X s.  –  W. de Puey Lonx : X s.  –  W. de Cruvelier : X s. 

 

Verdú

P. Guilhebaut : X s.  –  P. Cayrel : VI s. VIII d ;  –  G. Reynaut : X s.  –  H. Rayne : X s.  –  Ar. L’Engolmés : X s.  –  H. Costilh sochier X s.  –  H. Gastaví lo Vielh : X s.  –  G. del Malhòl : X s.  –  W. del Duc : X s.  –  P. de Cruvelier : X s.  –  H. Astarac : X s.  –  R. del Sòl : X s.  –  Ac. d’Ebert : X s.  –  B. Valat : X s.  –  M. Arsialí lo regratier : X s.  –  J. Mouran : X s.  –  P. de Tinhat : X s.  –  W. Meschí : X s.  –  St. de Folcó : X s.  –  P. Audebran : X s.  –  J. del Rat : X s.  –  Ac. de Gordó : X s.  –  la molher Ay. Gastaví : X s.  –  Rotbert La Brossa : X s.  –  Bt. La Brossa : X s.  –  H. Nogarel : X s.  –  Jolivet : X s.  –  G. Margòt VI s.  –  W. Maffamenx : X s.  –  G. Moret : X s.  –  B. del Calhaux : X s.  –  St. Lo Regratier : X s.  –  Ayc de Cozeus : X s.  –  Ar. de La Benechia : X s.  –  Ae. de Gran : X s.  –  Rda d’Abonel : V s. –  G. Abonel : X s.  –  P. Reynaut : X s.  –  H. Gravart : X s.  –  H. [Pahó] : X s.  –  H. La Peyriera : X s.  –  Agnés qui esta a Blanqz : V s. – Wa qui esta aquí mes : IIII s.  –  J. de Las Pradas : X s.  –  P. del Bruelh : X s.  –  H. de Gastaví : X s.  –  H. de [Betenax] : X s.  –  P. de Las Grezas : X s.

 

Soma :  XXIIII lb. VII s. VI d., valen

lo fòrt a XX s. :  XXIIII fòrtz  I quart e demiey quart

 

folio 73r

... Boní : X s.  –  ... Rey dich Reynó : X s.  –  ... de L’Eycura : X s.  –  ... Gitbertz : X s.  –  ...  Verdier : X s.  –  ... La Costura lo Vielh X s>.  –  Ar. Palès marit de Folhada : X s.  –  G. Brugiera : X s.  –  W. Lo Bru : X s.  –  W. [Dyoudet] : X s.  –  H. Valadó : X s.  –  Ac Gravartz : X s.  –  J. del Pradal : X s.  –  P. Borsaut : X s.  –  G. de Gordó lo Jove : X s.  –  J. Marlhòc : X s.  –  Gerda Rossela : V s.  –   H. d’Asturs : X s.  –  W. del Bòsc : V s.  –  Gui de Mayac : X s. –  Ac del Pozet : X s.  –  P. Romegós : X s.  –  Penissó Lo Mosnier : V s.  –  Thomàs Mandaví : X s.  –  Ar. de Gordó : X s.  –  P. de Bordas : X s.  –  W. Rofflatz : X s.  –  W. de Bavinhac : X s.  –  P. Lo Mosnier : X s.  –  Ramnolph Granier : X s.  –   Maria la Negra : V s.  –  H. Ferrier : X s.  –  G. del Prat : X s.  –   Ayc Duran : X s.  –  P. Chautet : X s.  –  J. de Vinharier : X s.  –  P. Plumenc : V s.  –  P. de Syourac : X s.  –  P. de L’Auzelia : X s.  –  Wa de Me Bonet : X s.  –    P. de Charemtom[98] : X s.  –  Wa de Rambert : V s.  –  J. Segier : V s.  –  St. de Puey Meyà : X s.  –   J. Chapoló : X s.  –  W. de Rey : X s.  –  La dòmpna de Picaut : V s.  –  R. de Puey Lucó : X s.  –  P. del Boyschó : X s.  –  H. Guitanel : X s.

 

Soma :  XXIIII lb. X s. VI d., valen

lo fòrt a XX s. :  XXIIII fòrtz  e demiey

 

folio 73v

W. de Senhta Maria : X s.  –  R. Tortoyrel : X s.  –   Litgier Charpentier : X s.  –  Peyrona de La Rossaria : X s.  –  G. Gerbaut : X s.  –  H. La Costura : X s.  –  H. L’Aubiera dich Petassat : X s.  –  P. Onzel : X s.  –  H. Lo Sochier : X s.  –  B. d’Aliòt : X s.  –  H. de Puey Lucó : X s.  –  G. Raffí : X s.  –  H. Seguí del Boyer : X s.  –  Ayc de Bernutz : X s.  –  P. Bru : X s.  –  Joh. Dioudet : V s.  –  H. Lo Teyschendier : X s.  –  G. de La Boria : X s.  –  Hered. H. Farganel : X s.  –  Ae Ribeyròl : X s.  –   H. Esperó : X s.  –  J. Ferier : X s.  –  Penela de Cornilh : V s.  –  P. Martí lo Jove : X s.  –  H. del Monar : X s.  –  H. de Monranhí : X s.  –  J. Rolph : X s.  –  P. Ròcha sudor : X s.  –  P. Lebre : X s.  –  H. La Boria : X s.  –  W. d’Algur : X s.  –  H. Ribiera dich Abonel : X s.  –  Ae de Mala Graula : X s.  –  B. del Rore : X s.  –  Izarn Lo Lonc : X s.  –  H. dels Chams : X s.  –  P. del Mas sudor : X s.  –  H. Aymeric : X s.  –  P. de Gastaví : X s.  –  Ayc de La Tor : X s.  –   Gualhardó :  X s.  –  St. Michel : X s.  –  Me P. Jalagi : X s.  –  P. de Marsanés : X s.  –  Penela Girmonda : V s.  –  J. [Lanauria] faure VII s ;  –  H. Sadol : VIII s.  –  P. Lo Sabatier / X s.  –  P. Gaufre : X s.  –   Maria La Coduriera IIII s .  –  Bertran Lo Regratier : X s.

 

Soma :  XXIIII lb. XV s., valen

lo fòrt a XX s. :  XXIIII fòrtz  III quarts

 

folio 74r

P. Dioudet : X s.  –  R. Raffí : IX s II d.  –  Ae del Jaric : X s.  –  P. Gauchier barbier : X s.  –  P. Martí de Leyla: X s.  –  St. Baricaut : X s.  –  H. de Loncmay : X s.  –  P. del Lac : X s.  –  Ae de [Tanassó] : V s.  –  Ayc de Comte : X s.  – W. de Jaudó : X s.  –  Ar. de Juinhac : X s.  –   Salavert : X s.  –  H. La Chapela : X s.  –  P. Gontier : X s.  –  H. Lo Mercier : X s.  –  Gualochier : X s.  –  Maria del Prat : V s.  –  L’Aubada :V s.  –  H. Roqueta : X s.  –  H. Audebert : X s.  –  P. Olier faure : X s.  –  hered. H. Karesme : X s.  –  Fochó : X s. 

 

  L’Arsaut

W. Joguà : X s.  –  Ae Malet : X s.  –  P. de Morà : X s.  –  G. Gaugó : X s.  –  la molher de Goel : V s.  –  Maynart : X s.  –  Ayc de La Vau : X s.  –  Maria qui esta al Truelh : V s.  –  hered. H. Rossinhòl : X s.  –  B. Companh : X s.  –  G. Bigaut : X s.  –  H. Chat : X s.  –  Ae Teulel : X s.  –  P. de Rey : X s.  –  La Miraubela : X s.  –  P. de Colonges : X s.  –  Ar. Cregut : X s.  –  H. La Quintana : X s.  –  P. Posgó : X s.  –  W. Ardit : X s.  –  W. Merle : X s.  –  H. Cozí :X s.

 

Soma :  XXI lb. XIIII s. II d., valen

lo fòrt a XX s. : XXI fòrtz  III quarts menh X d.

 

folio 74v

H. de Las Grezas : X s.  –  H. del Chalar : X s.  –  Gerda  filha d’Est. Duran : V s.  –  Ar. de Las Meygós : VIII s. IIII d.  –  Robert de Bordelha : X s.  –  Wa. Mayschata : V s.  –  Robert del Marbòt : X s.  –  La dòmpna de Bòrn :  s.  –  P. de Fochier : X s.  –  H. de La Bocheza : X s.  –  H. La Fon : X s.  –  H. de Salvatge : V s.  –  H. Daló dich Favier : VI s. VIII d.  –  B. Ardòt : IX s. II d.  –  P. de PischaVacha : X s.  –  H. de Puey Meyà : X s.  –  H. La Crotz mosnier : X s.  –  W. del Torn : X s.  –  Margó de Comte : V s.  –  J. del Chastanet : X s.  –  Ayc de Chapsey : X s.  –  W. d’Aliòt : X s.  –  J. Boc : X s.  –  J. Burlòt : V s.  –  B. Richart : X s.  –  P. Lavitz : X s.  –  Guarona : V s.  –  P. Boyer teyschendier : V s.  –  G. Plantó : X s.  –  J. La Mota : X s.  –  St. Bochier : X s.  –  W. de La Ròcha : X s.  –  La molher St. Bertolmieu : V s.  –  W. Malharó : X s.  –  G. de Gordó lo Vielh : X s.  –  Manha : X s.  –  H. Bertaut : X s.  –  L’ostal de Tourel : X s.  –  J. de Pansa : X s.  –  Negrier : X s.  –  Robert Jalòt : X s.  –  P. de Meschí : X s.  –  G. Nogrel l’olier : X s.  –  H. de Boaressa : X s.  –  P. Boria : X s.  –  H. Bordilh codurier : X s.  –  P. Coel : X s.  –  B. Brunel : X s.  –  Borgonh : X s.

 

Soma :  XXII lb. V s.., valen

a XX s. lo fòrt  :  XXII fòrtz  I quart

 

folio 75r

Boyna : X s.  –   Ayc Reynaut : X s.  –  Ae Arnaut : X s.  –  L’Engolmés : X s.  –  P. Dionissia : X s.  –  Litgier de Bonabocha : V s.  –  H. del Puey : X s.  –  P. Cozí : X s.  –  Peyrona Sadola : II s.  –  Pubiera : X s.  –  H. de Comba Negra : X s.  –  B. de Sudor : V s.  –  Katalina Florensa : II s. VI d.  –  B. Pinòt : X s.  –  W. del Puey, laborador : X s.  –  H. Buffaran : X s.  –  J. La Vernha : X s.  –  J. Basset : X s.  –  Bernarda qui esta [ap] : V s.  –  hered. St. del Monar : V s.  –  H. Planta Fava : X s.  –  W. de Milhac : X s.  –  H. de L’Olm : V s.  –  Ayc Monier : X s.  –  P. Hussan : X s.  – Izarn del Cheyró : VII s. VI d.  –  J. Bazat : X s.  –  Maria Dalhona : III s. IIII d.  –  La Gemela : V s.

 

Lo Pon

W.mòt lo tondedor : X s.  –  Richart Lo Bretó : X s.  –  P. Sivadó : X s.  –  H. Mazera : X s.  –   Margó de Merle : X s.  –  P. de Chapoleta : X s.  –  H. de Lac Roch : X s.  –  H. Lo Chatanhier : X s.  –  J. La Conba dich [Gravachó] : X s.  –   J. Faubert : X s.  –  [G. Reftier] : X s.  –  St. Guarestet : V s.  – B. d’Ergolhet : X s.  –  W. Cruvelier : X s.  – Na Martina : II s. VI d.  –  J. de La Beylia : IX s. II d.  –  H. Deleyrat : X s.

 

Soma :  XIX lb. XII s.  VI d., valen

lo fòrt  a XX s.:  XIX fòrtz  e demiey e demiey quart

 

folio 75v

G. del Puey : X s.  –  P. Ròcha : X s.  –  Ar. Pinel :  s.  –  Wa de Faure : X s.  –  B. Ar. : X s.  –  H. Saumeyró : X s.  –  Guoutier Taló : X s.  –  H. Gontier : X s.  –  Pinsó : X s.

W. Ranbaut : X s. –  W. Chabut : X s.  –  Sta Pinsona : V s.  –   P. de Marsaguet : X s.  –   H. del Pi : X s.  –  G. de La Rossia barbier : X s.  –  W. Sepet ; X s.  –  W. del Ganest : X s.  –  R. Besseró : X s.  –  Ayc de La Rossia : X s.  –  Ayc La Trossa : X s.  –  P. de Cahortz : X s.  –  H. Goumat : X s.  –  H. Faure : X s.  –  St. de Sudor : V s.  –  Ayc Folcaut : X s.  –  Joh. de Puey Gran : X s.  –  La molher Bertran de Cort : X s.  –  P. Boyer Senh. Jolia : X s.  –  La molher Arman Chatuel : X s.  –  Joh. Flurí : X s.  –  Ar. Clavel : X s.  –  P. de Cohortz ‘Thiers’ : X s.  –  La molher P. Olivier : V s.  –  G. de [Varenas] : X s.  –  Itier La Chabana : X s.  –  B. de Faure Camús : X s.  –  R. de Clarmon : II s.  –  La molher St. Seguí : V s.  –  H. de Gaudí : V s.  –  H. Banieya : X s.  –  P. Solhat : IX s.  –  Joh. La Rua : X s.  –  H. de [Mouran] : X s.  –  P. Rolph monier : X s.  –  Nitona de Brassac : V s.  –  H. Chat dich Cugat ‘de Charcuzac’ : VIII s.  –  W. Chaffí : X s.  –  Gerda Richarda : V s.

 

Soma :  XXI lb. XV s., valen

lo fòrt  a XX s.:  XXI fòrtz  III quarts

 

folio 76r

G. Fochier : X s.  –  Bertran Rambali[99] : X s.  –  W. La Fon dich Taborel : X s.  –  Joh. del Lassel : X s.  –  Ayba de Còsta : V s.  –  Joh. Robí : X s.  – W. del Boyschó regratier :  X s.  –  Ar. Simeon : X s.

 

Parias, Bocharias e Rua Nòva 

B. Rey : X s.  –  H. Lo Blanc : X s.  –  Ayc del Bancutz :X s .  –  P. de Godorn : X s.  –  W. Chaudeyrier : X s.  –  H. Jaffagerba Ardit : X s.  –  P. de Tuela : X s.  –  Sta de Blanc : V s.  –  G. Itier : X s.  –  H. de Colhó : V s.  –  Ricó : X s.  –  P. de Fontanilhas : X s.  –  H. d’ Epon’stu’ssac : X s.  –  H. Chaput : X s.  –  Ar. La Pregiera : X s.  –  Ae Boyschil : X s.  –  La Fayarda : V s.  –  P. Audebert : X s.  –  G. del Deffés : X s.  –  Pascaut Formoy : X s.  –  H. del Boyschó teyschendier : X s.  –  G. de L’Eygual : X s.  –  G. Fumat : X s.  –  P. Besseró : X s.  –  La Pautarda : V s.  –  Margarida Gontiera : X s.  –  H. del Cheyró : X s.  –  P. Galat : X s.   –  Joh. Ròcha : X s.  –  Lo Palhier : V s.  –  Maró Lo Pradier : X s.  –  W. Bouhòt : X s.  –  Joh. Clavel : X s. 

 

Soma :  XX lb. X s., valen

lo fòrt  a XX s.:  XIX fòrtz  e demiey

 

folio 76v

H. Lo Lop : X s.  –  La Lucia : X s.  –  Maria de La Fon : VI s. VIII d.  –  H. Faurel : X s. –  La molher B. Pestor : X s.  –  P. de Pereg. : X s.  –  R. Chabròl : X s.  –  [Soumart] : VIII s. IIII d.  –  W. Passó : X s.  –  Joh. de Merlí : IX s. VI d.  –  Jaque Borgonh ‘[Esten]’ : X s.  –  G. Jordà : X s.  –  P. de Lac Roch : X s.  –  H. de Javarzac : X s.  –  La dòmna d’Albà Viel : V s.  –  Me Joh. Malet : X s.  –  Ar. de Chambarlhac : X s.  –  P. Rey : X s.  –  Peyrona del Potz : V s.  –  H. Gonda : X s.  –  W. Jotglar : X s.  –  W. de La Vayscha : V s.  –  P. Ramaffòrt : X s.  –  W. Fumat : X s.  –  B. Paes : X s.  –  Peyrona del Cuelh : V s.  –  P. Mala Moscha : X s.  –  P. de Brolhac teysch. : X s.  –  Joh. Chaufforn : X s.  –  H. Germenh : X s.  –  Joh. Pinel : X s.  –  H. Chapolel : X s.  –  Lo Nedeyer : V s.  –  Ayc Galhart Camús : X s.  –  P. del Gaut : X s.  –  P. Flayac : X s.  –  P. de Grosset : X s.  –  [Miranda]  : X s.  –  Peyna de Vidal : V s.  –  H. Paes : X s.  –  [Tanadés] : X s.  –  Joh. Comte : X s.  –  H. Martí : X s.  –  Ar. Chabroní : X s.  –  H. de Barat : X s.  –  G. Brugiera : X s.  –  W. [Rambali] : X s.  –  B. Sauzanel : X s.  –  Ar. Escòt : X s.  –  Ar. Charada : X s.  –  Halay de La Rossia : X s.  – 

 

Soma :  XXIII lb. XIIII s. VI d., valen

lo fòrt  a XX s.:  XXIII fòrtz  e III quarts menh VI d.

 

folio 77r

W. Primeyròl : X s.  –  P. Ròcha codurier : X s.  – P. Rosset dich Baloffa : X s.  –  B. Còsta : X s.  –  Joh. Deymier ‘Mazoier’ : X s.  –  W. Chapó : X s.  –  St. Deluciart :

X s.  –  Lo Palhier de Puey Ras : X s.  –  W. [Lobeat] : X s.  –  Maria de Grosset : X s.  –   Joh. Charbonier : X s.  –  G . Becut : X s.  –  W. Sedat : X s.  –  Joh. Lo Mersier : X s.  –  Laureta : X s.  –  La molher de Granet : V s.  –  B. de Pirac : X s.  –  P. de Puey Lebret : X s.  –  Joh. de Charemtom[100] : X s.  –  H. del Pi laborador : X s.  –  Ar. de La Pleyschada : X s.  –  Wa d’Albugo : V s.  –   St. Pestel : X s.  –  Joh. [Guinó] mosnier : X s.  –  B. de Bari : X s.  –  P. de Rause dich Forastier : X s.  –  It. de Siourac : X s.  –  Itier Aribat : X s.

  –  G. Quatre Òs : X s.  –  Joh. de Senh Ribier : X s.  –  H. Rosset : X s.  –  G. Cantaló : X s.  –  W. de Jauria : X s.  –  P. de Lussac ; V s.  –  Claria del Boy : V s.

 

L’Albergaria e Las Fargas

Ar. Guaren : X s.  –  H. de Blanquet : X s.  –  P. de Las Dotz : X s.  –  La Chatada : X s.  –  R. de Paneyrier : X s.  –  Me H. Golfier : X s.  –  Joh. Peir : X s.  –  H. Borel dich Puey Meyà : X s.  –  P. de La Boria : X s..  –  G. de Adamó : V s.  –  Ar. de L’Aga : X s.  –  W. Mersier : X s.  – Pla del Bòsc : V s.

 

Soma :  XXII lb. X s., valen

lo fòrt  a XX s.:  XXII fòrtz  e demiey

 

folio 77v

Lo fornier Granhòl : X s.  –  Rda Boyscheta : X s.  –  Penòt qui esta a Petit : V s.  –  B. del Bruelh : X s.  –  Lanbert Lanier : III s. IIII d.  –  W. de Cortilh : X s.  –  Ar. Charpentier : X s.  –  Itier de Las Brossas : IX s.  –  Bernina Reynauda : V s.  –  P. de Belet : X s.  –  Hel. Sudre : X s.  –  Sarlat : X s.  –  P. Sarazí : X s.  –  P. Chalhat : X s.  –  Wa qui esta aquí mes : V s.  –  Sta de L’Orguolhia : IIII s. II d.  –  Joha Belona : V s.  –  P. de Bari : X s.  –  H. Ros : X s.  –  H. Granier : X s.  –  R. Folagesta : X s.  –  R. Belòcha : X s.  –  P. Guarel : X s.  –  Math. Loquitan : X s.  –  St. Estreguilh : X s.  –  Banhat : X s.  –  B. Domenc : X s.  –  Itier La Gana : X s.  –  Hel. del Fayscher : X s.  –  B. La Brossa : X s.  –  Grimó Coyer : X s.  –  Lo Petit de Vaus : X s.  –  Joh. de Las Jonias : X s.  –  Hel. Gauvens : X s.  –  P. de La Boria dich[101] : X s.  –  B. Pomet : X s.  –  B. Apostòli : V s.  –  Joh. del Puey dich Sorbier : X s.  –  Gerda de Bodí : III s. II d.  –  Hel. de Garlandier : X s.  –  St. Seguí diague : X s.  –  Chastanhada : X s.  –  Joh. de Chabanas : X s.  –  W. Michel : X s.  –  Hel. Saumel : X s.  –  R. Garnier : X s.  –  Halay del Deffés : V s.  –  Maròt de Grosset : X s.  –  Claria de Sala : V s.

 

Soma :  XXI lb. XIIII s.  X d. , valen

lo fòrt  a XX s.:  XXI fòrtz  e III quarts menh II d.

 

folio 78r

La Vanxcens : V s.  –  Maria qui esta a Garlandier : V s.  –  Penela Negrieyra : V s.  –  G. Nadal :X s.  –  Ayc de Samatias : X s.  –  W. de Botas : X s.  –  Lo boyer de Benech : X s.  –  W. Clota : X s.  –  Ba Tonel : V s.  –  R. Lo Pargaminier : VI s. IIII d.  –  La Mona : II s. I d.  –  Penòta : III s. VIII d. –  R. Achart : VI s. VIII d.  –  P. Rosset : VI s. VIII d.  –  R. del [Rival] : X s.  – W. Sans : X s.  –  W. [Boussa] : X s.  –  Halay de La Pòrta : III s.

IIII d.  –  R. de La Grava : X s.  –  R. de Puey Rause : X s.  –  G. [Vi Marcó] : X s. 

 

Talhaffer

W. Bonel : X s.  –  Joh. Bonamor : X s.  –  Johana de La Pòrta : V s.  –  P. Petitias : X s.  –  G. de Monrabey : V s.  –  Hel. Blanc sabatier : X s.  –  Joh. Chatel : X s.  –  Armanda de Còsta : X s.  –  Me Hel. Chambó : X s.  –  Berda del Silhet La Brugua III s. IIII d.  –  Berga : V s.  –  B. Gandassal : X s.  –  Mondissó : X s.  –  W. Lo Furbidor : X s.  –  Hel. Delluc : VIII s. IIII d.  –  Me Hel. de Baraut : X s.  –  Hel. Lo Mercier : X s.  –  P. Chabanel borsier : X s.  –  Joh. de Puey Meyà : X s.  –  St. [Pnip] borsier : X s.  –  Hel. Seguí : X s.  –  Joh. La Greliera : X s.  –  Hel. La Boyschiera : X s.  –  Joh. Gazurt : X s.  –  Hel. de Puey Ars : X s.  –  Ar. d’Alvera : X s.  –  P. L’Aubiera : X s.  –  St. del Playschat : X s.  –  Rotbert Ros : X s.  –  Jordó de Solvey : X s. 

 

Soma :  XXI lb. XVI s.  V d., valen

lo fòrt  a XX s.:  XXI fòrtz  e III quarts  XVII d.

 

folio 78v

P. de Limeyrac dich [Tapet] : X s.  –  La Boyera : X s.  –  Hel. de Temolat : X s.  –  B. de La Romegiera : X s. 

 

S. Silà

P. Guiraman : X s.  –  Niòt La Crotz : X s.  –  B. de Reydor : X s.  –  G. de Faure : X s.  –  Hel. Rulhós dich Reynaut : X s.  –  P. de Sirventó : V s.  –  W. de Banieya : X s.  –  St. Huguet : X s.  –   P. de Janitz X s.  – P. Fornier dich Redondel : X s.  –  Rolphet Marencx : X s.  –  Billó : X s.  –  Boyer : X s.  –  [G  Vi] Simonet : X s.  –  P. Peyschó : X s.  –  W. de Belsier : X s.  –  Joh. Truc : X s.  –  Joh. [Amiol] : X s.  –  Hel. Guarí : V s.  –  P. Faure dich Peyronaut : X s.  –  B. La Crotz : X s.  –  Hel. Gontran : X s.  –  R. Tortel : X s.  –  Hel. de Mourí Lo Rey : X s.  –  P. d’Engoleyme :  s.  –  P. Faure : X s.  –  Seguí Vigier : X s.  –  St. de Telhac faure : X s.  –  Hel. d’Olivier : X s.  –  P. Bazo‘essó’ : X s.  –  G. de Volom lo Jove : X s.  –  Sta. Chambarina : III s.  –  Halay [Lidrolha] :V s.  –  W. de Chatuel : IIII s.  –  Ar. Lo Pradier : X s.  –  Hel Chatel mazelier : X s.  –  G. La Val peyrolier : X s.  –  Halay Folquauda Cornuda V s.  –  R. La Faya : X s.  –  Symó Merchadier : X s.  –  Hel de Marió : X s.  –  Joh. de Lunaut : X s.  –  P. Brochart : X s.  – ;  W. Brandet : X s.  –   Joh. Jautart : VIII s.

 

Soma :  XXII lb. XVI s.  VIII d., valen

lo fòrt  a XX s.:  XXII fòrtz  e III quarts  XX d.

 

folio 79r

B. Ayraut, dich Relhac : X s.  –  Hel. Garel mazelier : X s.  –  Hel. Telhac : X. s.  –  P. de Chabanas : X s.  –  P. Vigier, dich Gauseran : II s. VI d.  –  P. Bertrí : X s.  –  Ae Bastó : X s.  –  Hel. La Fauria : X s.  –  W. Ayschelí : X s.  –  Hel. de Puey Are : X s.  –  P. Bonissó : X s.  –  R. de Monrabey : X s.  –  Ar. La Crotz : X s.  –  B. Lo Pros : X s.  –  Joh. de Jaudó : X s.  –  P. [l’Apen] dich Rató : X s.  –  Phelip de Reynaut : X s.  –  B. de Ferran V s.  –  Hel. de Mourí : X s.  –  B. dous Banhs : X s.  -  St. de Sirventó : X s.  –  Hel. Milheyròl dich Cható : X s.  –  St. Jaubert [co..dre] : V s.  –  Berda del Boy : V s.  –  Ayc de Las Veyrieras : X s.  –  Hel. Guionnet : X s.  –  St. Las Cotz : X s.  –  Ar. Auriòl : X s.  –  P. Champeló : X s.  –  P. Aymar : V s.  –  Hel. de Vinheyrat : X s.  –  Itier del Lac : X s.  –  B. Albiró dich Auchier : X s.  –  Bertran de Marió : X s.  –  Joh. d’Eyschelí : X s.  –  W. de Monrabey : X s.  –  P. de Brossas : X s.  –  Hel. de Sirventó : X s.  –  B. Bastó : X s.  –  Berda d’Albà : IIII s. II d.  –  Hel. La Vayschiera : X s.  –  P. de Monrabey : X s.  –  P. Chabanel : X s.  –  Hel. Blaretz : X s.  –  B. de Bardí : X s.  –  W. Reynausó : X s.  –  Hel. de Molseyró : X s.  –  P. Rey : V s.  –  P. de Cornhac : X s.  –  P. Gòrgi :V s.  –  Hel. La Fon dich [Bich.] : X s.  –  Berda Katalina : IIII s. II d.  –  P. Chaussa X s.  –  Itier de Belsier ‘Solier’ : X s.  –  W. de La Ròcha : X s.  –  R. de Bernardó : V s. 

 

Soma :  XXV lb. V s.  X d., valen

lo fòrt  a XX s.:  XXV fòrtz  e I quart  X d.

 

folio 79v

R. de Benavens :X s.  –  P. L’Alvernhat : X s.  –  G. de L’Auzelia : X s.  –  P. de Marmey : X s.  –  St. de Marsanés : X s.  –  P. [Finó] : IX s. II d.  –  Grimoart Galat : X s.  –  Raulet Lo Senturier : V s.  –  Hel. del [Garigal] : VIII s. IIII d.  –  Ar. de La Granga : X s.  –  Hel. de La Chieza : X s.  –  P. La Pòrta dich Toquana : X s.  –  Hel. de La Mala : X s.  –  Joh. de Mella : V s.  –  P. de Nozet : V s.  –  P. Colí : X s.  –  Joh. Adam : X s.  –  W. Ponchet : X s.  –  P. Pinaut : X s.  –  B. Tibbaut : X s.  –  B. Doal : X s.  –  W. de Mourí : X s.  –  P. Bòs : X s.  –  Joh. de Las Pradas : X s.  –  P. de L’Aga : X s.  –  Joh. Geysó : X s.  –  P. Segalar : X s.  –  W. Besseró : X s.  –  Ayc Codonh : X s.  –  W. Bodí : X s.  –  W. de La Boria : X s.  –  Mich. de Brussela : V s  –  Ae Guaridel : X s.  –  Joh. Petitaut : X s.  –  Bera Galharda : V s.  –  Jaufre Goyó : V s.  –  P. Mourí peyrier : X s.  –  Hel. de Còsta : X s.  –  W. Nogarel : X s.  –  Hel. de Mongòy : X s.  –  Ae Brunaut : X s.  –  Hel. del Boy : VI s. VIII d.  –  W. Desmier : X s.  

 

S. Martí

Ar. Mourí : X s.  –  W. de La Cort : X s.  –  Hel. de Ròchas : X s.  –  Gui de La Menada : X s.  –  P. de Puey Astier : X s.  –  P. de Sirven : X s.  –  P. de La Menada : X s.  

 

folio 80r 

Ar. de Longeyró : X s.  –  W. del Pòrt : X s.  –  Joh. Lo Fromatgier : X s.  –  Hel. de Combas : X s.  –   Joh. de L’Aga : X s.  –  P. del Bordier : X s.  –  Hel. Bòs dich Frayschó : X s.  –  P. Bretó : X s.  –  R. Comte : V s.  –  B. Leri dich Chapó : X s.  –  Ae Malet : X s.  –  Hel. Riguaut : X s.  –  W. Faure dich Paynòt : X s.  –  W. d’Agonac : X s.  –  Maria de Baralhier : V s.  –  Hel. de Tin : X s.  –  P. Gaubert : X s.  –  Joh. de Macheyran : X s.  –  St. del Puey : X s.  –  Hel. L’Audoy : X s.  –  Ae Marsal : X s.  –  P. La Fon : X s.  –  Hel. de Peyrazel : X s.  –  P. Chabròl : X s.  –  Hel. Audoy dich Vichòt VI s. VIII d>.  –  Hel. Pastorel : X s.  –  Hel. Girart : X s.  –  Litgier Chalup : X s.  –  W. de Vernhat: X s.  –  P. de La Menada lo Jove : X s.  –  Felip de La Menada : X s.  –  P. Chalup : X s.  –  W. dels Corbels : X s.  –  Hel del Bòsc : X s.  –  G. Faure : X s.  –  Hel. Font : X s.  –  G. Bot : X s.  –  P. [Chautet] : X s.  –  Mich. Andriou : X s.  –  B. de L’Auzelia : X s.  –  P. Martí dich Sagró : X s.  –  Hel. Ponhen : X s.  –  Ar. Ponhen : X s.  –  W. dels Chams : X s.  –  G. de Vinheyrat : X s.  –  P. Cayrel : VI s.  VIII d.  –  Ae d’Albiró : X s.  –  Hel Mercier ‘Veyrier’ : X s.  –  Hel. de Bloza : V s.  –  P. de La Val : X s.  –  P. Moschart : X s.  –  Itier Trolhier : X s.

 

Soma :  XXV lb. VIII s.  IIII d., valen

lo fòrt  a XXI s.:  XXIIII fòrtz  e IIII s.  IIII d.

 

folio 80v

P. La Grava : X s.  –  Lanbert La Brugiera : X s.  –  Hel. Bazú : V s.  –  Pla de Salvatge : III s. IIII d.  –  G. del Puey : X s.  – 

 

S. Gòrgi

Hel. La Comba : X s.  –  St. del Sern : X s.  –  Hel. Guitbertó : X s.  –  Hel. Gregòri X s.  –  W. de Diou : X. s.  –  P. Pautart : X s.  –  Ar. del Silhet : X s.  –  Joh. Melissen : X s.  –  P. Boyer : X s.  –  W. del Nogier : X s.  –  Joh. Ayme : X s.  –  G. del Sern : X s.  –  P. Jaffagerba : X s.  –  R. Jaffagerba : X s.  –  W. Jaffagerba : X s.  –  Hel. Pascaut :( X s  –  Ar. Gregòri : X s.  –  P. del [S... ey] : Xs.  –  R. de Monier : X s.  –  Hel. Ròcha : X s.  –  G. Ribiera : X s.  –  Gui Bayle : X s.  –  P. Ròcha : X s.  –  Hel. Chalup : X s.  –  Ar. del Ganest : X s.  –  W. Ramaffòrt’naut’ : X s.  –  P. Relhaunier : X s.  –  P. de L’Anaria : X s.  –  Pla Jaffagerba : V s.  –  [Gualina] : X s.  – 

 

S. Ylari

St. Ayraut : X s.  –  W. Galabert : X s.  –  Grimoart de Chambarlhac : X s.  –  P. Vidal : X s.  –  G. de [La’na’ure] : X s.  –  Marsal Eyraut : X s.  –  Ayc Passa-Gua : X s.  –  B. Leri : X s.  –  P. Hussan : X s.  –  Hel. Guionnet : X s. 

 

Soma :  XXI lb. XIII s.  IIII d., valen

lo fòrt  a XXI s. :  XX fòrtz  e demiey e II s. X d.

 

folio 81r

P. Faurel : X s.  –  P. Galhart : X s.  –  P. Bayòt : X s.  –  W. Archanbaut : X s.  –  W. Gaudet : X s.  –  Wa de Chanongó : V s.  –  B. Reynaut : X s.  –  P. Albert : X s.  –  R. del Gua teyschendier : X s.  –  Hel. Reynaut : X s.  –  P. Fornier faure : X s.  –  Hel. Borrel : X s.  –  G. de Rause : X s.  –  St. de Puey Joh.,  monier : X s.  –  W. Borrel : X s.  – Joh. de Las Meygós : X s.  –  Hel. Chabancel : X s.  –  P. de Puey Audoy : X s.  –  B. Chambarí : X s.  –  P. de La Rossia : X s.  –  P. Blanquí : X s.  –   Joh. del Sern : X s.  –  Hel de Puey Chaní : X s.  –  Joh. de L’Abatut : X s.  –  Folquó Terralh : X s.  –  P. Chambarí : X s.  –  P. del Pi : X s.  –  W. de Bayle : X s.  –   P. Simó : X s.  –  G. Rudel : X s.   –  P. [D’adian] : X s.  –  P. de Vernhat : X s.  –  B. Ayraut : X s.  –  P. Paes : X s.  –  St. Blanquó : X s.  –  Joh. Borsaut : X s.  –   Laurens Fochier : X s.  –  P. Amalví : X s.  –  Hel. Marbòt : X s.  –  Ar. Fochier : X s.  –  La molher B. [Monssat] : V s.  –  Hel. de Bordelha : IX s. II d.  –  Ae de Boyschorn : X s.  –  Ar. del Pi : X s.  –  P. del Puey : X s.  –  Berda Reyna : V s.  –  P. de La Pezilha : X s.  –  Joh. Fòrt dich [Boyria] : V s.  –  Hel. Vidal : X s.  –  G. Chanongó : X s.  –  P. Bosset  : VIII s. IIII d.  –  P. de La Vaure : : X s.  –  Hel. Fumat dich Huelh-de-Buoux : X s.

 

Soma :  XXV lb. VII s.  VI d., valen

lo fòrt  a XXI s. :  XXIIII fòrtz  III s. VI d.

 

folio 81v

P. de La Vayschiera X s.  –  Gerda Simona : II s. XI d.  –  P. de La Brossa : X s.  –  Hel de Las Planchas, dich Cható : X s. 

 

Bolazac

Joh. de La Vaure : X s.  –  Rolf del Domhó[102] : X s.  –  B. Golhar ‘Jocglar’ : VIII s.  –  Bertran del Romegal : X s.  –  W. La Vayscha : X s.  –  Joh. del Romegal : X s.  –  W. Ramnolph, dich Boní : X s.  –  P. La Grava, dich Rossel : X s.  –  Joh. Monier, dich de Cha’u’mon : X s.  –  G. Mercier : V s.  –  P. Golhar ‘Jocglar’, dich Chabròl : X s.  –  Hel. Ramnolph : X s.

 

Trelhissac

P. de Chaumart : X s.  –   G. de La Rossaria : X s.  –  G. de Cresmieras : X s. 

 

S. P. Lanes

St. Chautarel : X s.  –  B. Chautarel : X s.  –  Joh. Fumat : X s.  –  P. Parel, dich Bequet : X s.  –  P. de Jaurac dich de Ga’nina’ : X s.  –  Hel. [lo Bloy’en’] : IX s.  –  P. de Maria : IX s.  –  Hel. Gay : X s.  –  St. d’Agulhó : X s. 

 

Colomhés

P. Còsta lo Vielh : X s.  –  P. Còsta lo Jove : X s.  –  Hel. Còsta mercier : X s.  –  Joh. Borel : V s. X.. d.  –  Rotbert Espelrit : IIII s. .. d.  –  Itier Còsta : V s. .. d.  –  [Grazet ] : IIII s. .. d. 

 

Asturs

W. e P. e Hel. de Sac : XXX s.  –  P. e St. Autran : XVIII s.  –  W. e H. e W. Estorga : XXIX s.

 

Soma :  XIX lb. XI s.  VII d., valen

lo fòrt  a XXI s. : XVIII fòrtz e demiey III s. I d.

 

folio 82r

Ch. apela del Brolhet : X s.  –  Maria de La Grava : V s.  –  Ar. e P. e G. La Garda : XXX s.  –  P. Alhet : X s.  –  P. Reynaut dich Bo’r’nel : X s.  –  Hel. Fòrt : X s.

 

Soma :  LXXV s. , valen , lo fòrt  a XXI s. :

III fòrtz e demiey XVIII d.

 

Item resseubem dels cossols de la Ciptat, d’aquò que avian levat de la gen de la Ciptat per razò d’aquest talh, lo fòrt a XX s. : XXXIX lb. XV s.

 

Soma :  XLIII lb. X s. , valen XLIII fòrtz e I quart  XVIII d.

 

folio 82v

Aysò qui s’ensec avem resseubut del talh qui fo enpouzat per lo do que hòm[103] a Mosenhor lo Seneschalc can fo vengut de Espanha, sòy assaber II blancs per fuòc.

 

L’Agulharia

P. Blanc : XX d.  –  Peyna de Bòs : XX d.  –  Hel. de Puey Astier : XX d.  –  St. del Chauze : XX d.  –  Hel. Faure : XX d.  –  Rotbert de Gordó : XX d.  –  P. de La Farga : XX d.  –  Hel. Vigorós : XX d.  –  Hel. [Desginat] : XX d.  –  Itier Teyschendier : XX d.  –  W. de Brossas : XX d.  –  W. de Vinharat : XX d.  –  Wa de la Ròcha : XX d.  –  P. de Vaus : XX d.  –  B. de Gorsolas : XX d.  –  St. de Perpezat : XX d.  –  Hel. Manen : XX d.  –  Hal. La Forniera : XX d.  –  G. Lauvat dich Dodó : XX d.  –  Hel. Rotbert cubelier : XX d.  –  Lardat : XX d.  –  Me B. Bru : XX d.  –  Joh. Malaura : XX d.  –  [Botille] : XX d.  –  W. de Vigà : XX d.  –  B. [de Genvila] XX d.  –   Audoynòt Laurens : XX d.  –  P. Chabòt : XX d.  –  P. Joh. : XX d.  –  Hel. La Drona : XX d.  –  St. [Bruòla] : XX d.  –  B. Andriou : XX d.  –  Jaufre de Tornafòrt : XX d.  –  Solhac :  XX d.  –  W. Bernart : XX d.  –  Fortanier de Landric : XX d.  –  G. Lunaut :  XX d.  –  Lo Penchier : XX d.  –  Ae. Archambaut : XX d.  –  W. del Maynes : XX d.  –  Blanchart : XX d.  –  B. de Salas  :  XX d.  –  P. de Las Meygós : XX d.  –  [Bacha-Micha] : XX d.

 

Soma :  LXXIII s.  IIII d. , valen lo fòrt a XXI s. :

 III fòrtz e demiey  menh II d.

 

folio 83r

La Lemotgana

Fontanó : XX d.  –  W. de Chaumon : XX d.  –  W. Abonel : XX d.  –  Bondinas : XX d.   – Hel. de Marlhòc : XX d.  –  P. Boyer : XX d .  –  Joh. Olier : XX d.  –  Bertró Lo Tornier :  XX d.  –  St. de Baraut : XX d.  –  L’Angel de Conbas : XX d.  –  W.mòt  Lo Peyrier : XX d.  –  Ar. de Conbas : XX d.  –  B. Champeló : XX d.  –  G. Valera : XX d.  –  Hel. Noel : XX d.  –  P. de Puey Ars : XX d.  –  W.mòta la bladiera : XX d.  –  P. Moschart : XX d.  –  G. [Gramaní] : XX d.  –   Lo Sentongier : XX d.  –  R. de Marlhòc : XX d.  –  Ramnolf del Puey : XX d.  –  Johan Jalada : XX d.  –   Itier de Chabanas : XX d.  –  [Jangó] : XX d.  –  G. de Forchas : XX d.  –  Joh. de La Vayscha : XX d.  –  Ar. Benech : XX d.  –  Me W. Lo Metge : XX d.  –  Ayc Bertaut : XX d.  –  Hel. del Lac : XX d.  –  W. Pinsó :  XX d.  –  P. Billó : XX d.  –  Maria qui esta a[104] Merchandó : XX d.  –

Peyna de Puey Astier : XX d.  –  G. de Guarí : XX d.  –  Me P. Richart : XX d.  –   Hel. de Puey Chapelier : XX d.  –   Joh. Sentoli : XX d.  –  Me Hel. d’Olivier : XX d.  –  G. Vezí : XX d.  –  Maria de Boyt : XX d.  –  P. del Cròs : XX d.  –  W. Salamó : XX d.  –  P. d’Anier : XX d.  –  Hel. de Tregelhac : XX d.  –  Ae de Montagrier : XX d.  –   Hel. de Brossas : XX d.  –  R. d’Espermon : XX d.  –  W. [Mas Faurenx] : XX d.  –  Hel. La Peyra Malbuech : XX d.  –   Joh. La Fon : XX d.     

 

Soma :  IIII lb.  VI s.  VIII d. , valen

lo fòrt a XXI s. :  IIII fòrtz  II s. VIII d.

 

folio 83v

Hel. Desmar : XX d.  –  Hel. del Bòsc : XX d.  –  Berda de Boyt : XX d.  –  Joh. [Bonona] : XX d.  –  P. Malet : XX d.  –  Lo marit de la Banieya : XX d.  –  P. del Jaric : XX d.  –  R. Rofflat : XX d.  –  R. de Malet : XX d.  –  B. Baró : XX d.  –  W. Manha : XX d.  –  W. Bordas : XX d.  –  Hel. del Monar  textor[105] : XX d.  –  Ae Genebra : XX d.  –  St. de Ferran : XX d.  –  Hel. Fargòt : XX d.  –   Margó de Las Beynetas : XX d.  –  P. Bru : XX d.  –  G. de Forchas lo Vielh : XX d.  –  Hel. La Cuelha : XX d.  –  P. Pinsó : XX d.  –  Ar. Lo Clerc : XX d. –  Joh. Berbessó : XX d.  –  Maria Rastela : XX d.  –   W. Bru : XX d.  –  Peyna de Las Combas : XX d.  –  Hel. de Baralhier : XX d.  –  W. del Bòsc : XX d.  –  Joh. del Lussó : XX d.  –  Hel. Geysot : XX d.  –  Hel. del Cròs XX d.  –  G. Mazet : XX d.  –  Hel. Billó : XX d.  –  Charadó : XX d.  –  Jacme Lo Pradier : XX d.  –  Litgó Lo Bretó : XX d.  –  Borgaut : XX d.  –  G. La Comba : XX d.  –  R. de Secha Val : XX d.  –  Sta de Peyra Bruna : XX d.  –  P. Mouran : XX d.  –  P. Martí dich Mazaut : XX d.  –  Joh. Marsialí : XX d.  –  Ayc de Mescorbí : XX d.  –  B. Chat : XX d.  –  P. Manen : XX d.  –  Joh. Sarazí : XX d.  –  W. d’Auriac : XX d.  –  Ar. [Pachun] : XX d.  –  W. Cruvelier : XX d.  –  Hel. Cruvelier : XX d.  –  Hel. Font : XX d.  –  St. de Conbas : XX d.     

 

Soma :  IIII lb.  VIII s.  IIII d. , valen

lo fòrt a XXI s. :  IIII fòrtz  e IIII s. IIII d.

 

folio 84r

Passa Farina : XX d.  –  W. del Jaric : XX d .  –  La [Gaya]  : XX d.  –  Hel. Abonel : XX d.  –  P. La Garda : XX d.  –  R. de Marmessa : XX d.  –  Lo Mont de la [Monbrera] : XX d.  –  [La Manouchó] : XX d.  –  P. Sudre : XX d.  –  St. Tinel : XX d.  –  La dòmna de Violeta : XX d.  –  Margarida de Preyschac : XX d.  –  Hel. de Lassel : XX d.  –  Hel. de Laurens : XX d.  –  Ar. de Rayne : XX d.  –  Ayc Granier : XX d.  –  P. d’Eymar : XX d.  –  W. Baralhier : XX d.  –  P. Sernel : XX d.  –  P. Cotissó : XX d.  –  Fochier de Sòrges : XX d.  –  P. d’Albaterra : XX d.  –  P. Fortet : XX d.  –  Hel. del Pon : XX d.  –  [Cueyscha] : XX d.  –  P. del Lassó : XX d.  –  P. Martí : XX d.  –  Joh. Buzata : XX d.  –  P. Gringalet : XX d.  –  P. Mercan : XX d.  –   Maria del Perier : XX d.  –  Joh. Filhòl : XX d.  –  Hel. de Las Johanias : XX d.  –  Lo Chaussier : XX d.  –  G. de Salvatge : XX d.  –  Hel. Reynó : XX d.  –   Petit P. dich La Vaure : XX d.  –  W. de La Chapela : XX d.  –  Jauta : XX d.  –  Segalar : XX d.  –  P. Rotbert Ouzel : XX d.  – 

Hel. de Puey Lonc : XX d.  –  P. d’Alegret : XX d.  –  P. de Bòs Mourí : XX d.  –  La Clavela : XX d.  –  B. de La Costura : XX d.  –  W. Bernardia : XX d.  –  Naudí del Forn : XX d.  –  G. del Mas : XX d.  –  Lanbert de Gordó : XX d.  –  P. Turquet : XX d.  –  Legaut : XX d.  –  Bernina de Vigier : XX d.

 

Soma :  IIII lb.  VIII s.  IIII d. , valen

lo fòrt a XXI s. :  IIII fòrtz  e IIII s. IIII d.

 

folio 84v

Joh. de Chaumon : XX d.  –  B. de Chaumon : XX d.  –  Pascaut de Benech : XX d.  –  Armanda de Tinhat : XX d.  –  B. Ayraut : XX d.  –  B. de Calés : XX d.  –  P. Jalat bastier : XX d.  –  B. de La Bertharia : XX d.  –  P. de Minhòt : XX d.  –  Hel. P. XX d.  –  B. Còsta : XX d.  –  W. de Puey Lonc : XX d.  –  Peyna Borsauda : XX d.  –  H. Borsaut : XX d.  –  Hel. Astarac : XX d.  –  R. del Sòl : XX d.  –  Ae de Bert : XX d.  –  B. Valat : XX d.  –  Marsiali Lo Regratier : XX d.  –  Joh. Mauran : XX d.  –  P. de Tinhat : XX d.  –  W. Mechí : XX d.  –  St. de Folquó : XX d.  –  P. Audebran : XX d.  –  Joh. del Rat : XX d.  –  Ae de Gordó : XX d.  –  La molher Ayc de Gastaví : XX d.  –  Rotbert La Brossa : XX d.  –  St. La Brossa : XX d.  –  Hel. Nogarel : XX d.  –  Jolivet : XX d.  –  W. Mas Faurenx : XX d.  –  G. Moret : XX d.  –  B. del Talhaut : XX d.  –  St. Lo Regratier : XX d.  –  Ayc de Cozeus : XX d.  –  Ar. de La Belenchia : XX d.  –  Ae de Gran : XX d.  –   Rda d’Abonel : XX d.  –  G. d’Abonel : XX d.  –  P. Reynaut : XX d.

 

Soma :  IIII lb.  V s. , valen

lo fòrt a XXI s. :  IIII fòrtz  VII d.

 

folio 85r

Hel. [Gravart] : XX d.  –  Hel. Paó : XX d.  –  Hel. La Peyriera : XX d.  –  Agnès qui esta a Blanq’et’ : XX d.  –  Joh. de Las Pradas : XX d.  –  P. de Bruelh : XX d.  –  Hel. de Gastaví : XX d.  –  Hel. de Betenat : XX d.  –  P. de Las Grezas : XX d.  –  W. Boní : XX d.  –  R. Rey dich Reynó : XX d.  –  P. de L’Eycura : XX d.  –  Joh. Gitbert : XX d.  –  Joh. Verdier : XX d.  –  Hel. La Costura lo Vielh : XX d.  –  Ar. Palés : XX d.  –  Hered. Hel. l’Aubiera : XX d.  –  W. Lo Bru : XX d.  –  W. Dioudet : XX d.  –  Hel. Valadet : XX d.  –  Joh. del Pradal : XX d.  –  P. Borsaut : XX d.  –  G. de Gordó lo Jove : XX d.  –  P. [Bona] lo Jove : XX d.  –  Joh. Malhòc[106] : XX d.  –  Berda Rossela : XX d. –  Hel. d’Asturs : XX d.  –  W. del Bòsc : XX d.  –  Berní de Mayac : XX d.  –  Ae del Pozet : XX d.  –  P. Romegós : XX d.  –  Thomàs Mandaví : XX d.  –  Ar. de Gordò : XX d.  –  P. Bordas : XX d.  –  W. de [Kavinhac] : XX d.  –  Ramnolp Granier : XX d.  –  Hel. Ferier : XX d.  –  G. del Prat : XX d.  –  Ayc Duran : XX d.  –  P. Chautet : XX d.  –  Joh. de Vinharier : XX d.  –  P. de L’Auzelia : XX d.  –  W. de Me-Bonet : XX d.  –  P. de Charemtom[107] fornier : XX d.  –  Joh. Chapoló : XX d.  –  W. de Rey : XX d.  –  B. Brugiera : XX d.  –  P. Baró : XX d.  –  La dòmna de Picaut : XX d.  –  R. de Puey Lucó : XX d.  –  P. del Boyschó : XX d.  –  Hel. Guistanel : XX d.

 

Soma :  IIII lb.  VI s. VIII d., valen

lo fòrt a XXI s. :  IIII fòrtz   II s. VIII d.

 

folio 85v

W. de Senhta Maria : XX d.  –  R. Tortoyrel : XX d.  –  G. Bru : XX d.  –  Litgier Charpentier : XX d.  –  Peyna de La Rossaria : XX d.  –  G. Gerbaut : XX d.  –  Hel. La Costura : XX d.  –  Hel. La Ribiera dich Petassat : XX d>.  –  P. Ouzel : XX d.  –  Hel. Lo Sochier : XX d.  –  B. d’Aliòt : XX d.  –  Hel. de Puey Lucó : XX d.  –  G. Raffí : XX d.  –  Hel. Seguí boyer : XX d.  –  P. Bru : XX d.  –  Hel. Lo Teyschendier : XX d.  –  G. de La Boria : XX d.  –  Hered. Hel. Farganel : XX d.  –  Ae Ribeyròl : XX d.  –  Hel. Esperó : XX d.  –  Joh. Ferrier : XX d.  –   Pla de Cornilh : XX d.  –   P. Martí lo Jove : XX d.  –  Hel. del Monar : XX d.  –  Hel. de Monranhí :  XX d.  –  Joh. Rolf : XX d.  –  P. Ròcha sudor : XX d.  –  Hel. La Boria : XX d.  –  W. Algur : XX d.  –  Hel. Ribiera Abonel : XX d.  –  Ae de Mala Graula : XX d.  –  B. del Rore : XX d.  –  Izarn Lo Lonc : XX d.  –  Hel. dels Chams : XX d.  –  P. del Mas sudor : XX d.  –  Hel. Aymeric : XX d.  –  P. de Gastaví : XX d.  –  Ayc de La Tor : XX d.  –  Gualhardó : X d.  –  St. Michel : XX d.  –  Me P. Jalagi : XX d.  –  P. de Marsanés : XX d.  –  Hel. Sadol : XX d.  –  Me Joh. Meymí : XX d.  –  P. Bòs sabatier : XX d.  –  P. Jaufre : XX d.  –  Bertran Lo Regratier : XX d.  –  P. Dioudet : XX d.  –  Ae del Jaric : XX d.

 

Soma :  IIII lb.  XX d., valen

lo fòrt a XXI s. :  IIII fòrtz  menh II s. VIII d.

 

folio 86r

Me P. Gauchier barbier : XX d.  –  P. Martí de Leyla : XX d.  –  St. Baricaut : XX d.  –  Niòt de Lonc May : XX d.  –  P. del Lac : XX d.  –  Ae [Tanassó] : XX d.  –   Ayc de Comte : XX d.  –  W. de Jaudó : XX d.  –  Ar. de [Jurnhac] : XX d.  -  Joh. Salavert : XX d.  –  Hel. La Chapela : XX d.  –  P. Gontier : XX d.  –  Hel. Lo Mercier : XX d.  –  Gualochier : XX d.  –  Hel. Roqueta : XX d.  –  Hel. Audebert : XX d.  –  P. Peyronet : XX d.  –  P. Olier faure : XX d.  –  La molher Hel. Karesme : XX d.  –  Fochó del Puey : XX d. 

 

L’Arsaut

W. Joguà : XX d.  –  Ae Malet : XX d.  –  P. de Morà : XX d.  –   G.  de Grangó : XX d.  –  Ayc de La Vau : XX d.  –  La molher Hel. Rossinhòl : XX d.  –  B. Companh : XX d.  –  G. Bigaut : XX d.  –  Hel. Chat : XX d.  –  P. de Rey : XX d.  –  La Miraubela : XX d.  –  P. de Colonges : XX d.  –  Ar. Cregut : XX d.  –  Hel. La Quintana : XX d.  –  P. Posgó : XX d.  –  W. Ardit : XX d.  –  W. Merle : XX d.  –  Hel. Cozí : XX d.  –  Hel. de Las Grezas : XX d.  –  Hel. del Chalar : XX d.  –  Ar. de las Meygós : XX d.  –  Rotbert de Bordelha : XX d.  –  Wa [Maysaqua] : XX d.  –  Rotbert del Marbó : XX d.  –  La dòmna de Bòrn : XX d.

 

Soma :  LXXV s., valen lo fòrt a XXI s. : 

III fòrtz  e demiey XVIII d.

 

folio 86v

P. de Fochier : XX d.  –  Hel. La Fon : XX d.  –  Bardòt : XX d.  –  P. de Pischa Vacha : XX d.  –  Hel. de Puey Meyà : XX d.  –  Hel. La Crot monier : XX d.  –  W. del Torn : XX d.  –  Margó de Comte : XX d.  –  Joh. del Chastanet : XX d.  –  Ayc de Chapsey : XX d.  –  La molher W. d’Aliòt : XX d.  –  Joh. Boc : XX d.  –  Joh. Brulòt : XX d.  –  B. Richart : XX d.  –  P. [L’Amic] : XX d.  –  P. Boyer teyschendier : XX d.  –  G. Blaudó : XX d.  –  Joh. La Mota : XX d.  –  St. Bochier : XX d.  –  Taborí : XX d.  –  W. de La Ròcha : XX d.  –  La molher St. Bertolmio : XX d.  –  G. de Gordó lo Vielh : XX d.  –  Manha : XX d.  –  Hel. Bertaut : XX d.  –  Joh. de Pansa : XX d.  –  Negrier : XX d.  –  Rotbert Jalòt : XX d.  –  P. Mechí : XX d.  –  G  Noguel l’olier : XX d.  –  Hel. La B’oa’ressa : XX d.  –  P. Boria : XX d.  –  Hel. Bordilh : XX d.  –  P. Goel : XX d.  –  Borgonhó : XX d.  –  Ayc Reynaut : XX d.  –  Ae Arnaut : XX d.  –  L’Engolmés : XX d.  –  P. Diousyssia : XX d.  –  Litgier de Bona Bocha : XX d.  –  P. Gozí[108] : XX d.  –  P. Ribiera : XX d.  –  Hel. de Conba Negra : XX d.  –  B. Pinòt : XX d.  –  W. del Puey laborador : XX d.  –  Hel. Buffaran : XX d.  –  Joh. L’Alvernhat : XX d.  –  Joh. Baffet : XX d.  –  Hel. Planta Fava : XX d.  –  W. de Milhac : XX d.  –  P. Hussan : XX d. 

 

Soma :  IIII lb. V s., valen

lo fòrt a XXI s. :  IIII fòrtz  XII d.

 

folio 87r

Joh. Bazat : XX d. 

 

Lo Pont

W.mòt Lo Tondedor : XX d.  –  Richart Lo Bretó : XX d.  –  P. Sivadó : XX d.  –  Hel. Mezura : XX d.  –  Margó de Merle : XX d.  –  P. de Chapoleta : XX d.  –  Hel. Lo Chastanhier : XX d.  –  [[Guannachó] : XX d.  –  Hel. Foubert : XX d.  –  G. [Restier] : XX d.  –  St. Guarestet : XX d.  –  B. d’Orgolhet : XX d.  –  W. Cruvelier : XX d.  –  Joh. de La Beylia : XX d.  –  Hel. d’Aleyrac : XX d.  –  G. del Puey : XX d.  –  P. Ròcha dich Douet : XX d.  –  Ar. Patel : XX d.  –  Hel. Saumeyró : XX d.  –  Guautier Taló : XX d.  –  Hel. Gontier : XX d.  –  P. Pinsó : XX d.  –  W. Rambaut : XX d.  –  Sta Pinsona : XX d.  –  P. de Masagret donzel : XX d.  –  Hel. del Pi :  XX d.  –  G. de La Rossia barbier : XX d.  –  W. Sepet : XX d.  –  W. del Genest : XX d.  –  R. Besseró : XX d.  –  Ayc de La Rossia : XX d.  –  Me Ayc La Trossa : XX d.  –  P. de Cohortz : XX d.  –  Hel. Goumat : XX d.  –  Hel. Faure : XX d.  –  Ayc Folquaut : XX d.  –  Joh. de Puey Gran : XX d.  –  La molher Bertran de Cortz : XX d.  –  P. Boyer : XX d.  –  Joh. Florí : XX d.  –  Ar. Clavel : XX d.  –  P. de Thier : XX d.  –  G. de Varenas : XX d.  –  Itier La Chabana : XX d.  –  B. Faure dich Camús : XX d.  –  R. de Clarmon : XX d.  –  Hel. [Gonví] : XX d. 

 

Soma :  IIII lb. , valen lo fòrt

a XXI s. :  IIII fòrtz  menh IIII s.

 

folio 87v

Hel. Banieya : XX d.  –  P. de Solhac / XX d.  –  Joh. La Rua : XX d.  –  Hel. Mouran : XX d.  –  P. Rolph monier XX d.  –  Victoria de Virassac : XX d.  –  Hel. de Charcuzat : XX d.  –  W. Jaffí : XX d.  –  G. Fochier : XX d.  –  Bertran Rambalí : XX d.  –  W. La Fon dich Taborel : XX d.  –  Ayba de Còsta : XX d.  –  La dòmna de [Sitbaut] : XX d.  –  Joh. Robí : XX d.  –  W. Lo Regratier : XX d .  –  Ar. Simeon : XX d.  –  G. de Rey : XX d.  –  La molher St. Seguí : XX d.  –  B. Ar. : XX d.  –  La dòmpna de Monier : XX d. 

 

Pararias, Bocharias e Rua Nòva  

R. de Rey : XX d.  –  Hel. Lo Blanc : XX d.  –  Joh. Polhó : XX d.  –  Ayc daus Bancutz : XX d.  –  W. Chaudeyrier : XX d.  –  Hel. Jaffagerba Ardit : XX d.  –  P. de Tula : XX d.  –  Sta de Blanc : XX d.  –  G. Itier : XX d.  –  Ricó : XX d.  –  P. de Fontanilhas : XX d.  –  Hel. d’Escussat : XX d.  –  Hel. Chaput : XX d.  –  Ar. La Pregiera : XX d.  –  Ae Boyschilh : XX d.  –  La Fayarda : XX d.  –  P. Audebert : XX d.  –  G. dels Deffés : XX d.  –  Pascaut Fornier : XX d.  –  Hel. del Boyschó : XX d.  –  G. de L’Eygual : XX d.  –  G. Fumat dich Abonel : XX d.  –  P. Bessó : XX d.  –  Hel. Lo Frian : XX d. 

 

Soma :  LXXIII s.  IIII d., valen lo fòrt

a XXI s. :  III fòrtz  e demiey  menh  II d.

 

folio 88r

La Pautarda : XX d.  –  Margó Gontiera : XX d.  –    Hel. del Cheyró : XX d.  –  P. Jalat : XX d.  –  Joh. Ròcha : XX d.  –  Maró Lo Pradier : XX d.  –  W. Boyt : XX d.  –  Joh. Clavel : XX d.  –  Hel. Lo Lop : XX d.  –  Maria de La Fon :XX d.  –  Hel. Faurel : XX d.  –  B. Petor faure : XX d.  –  P. de Peyreg. XX d.  –  R. Chabròl : XX d.  –  Gaumart : XX d.  –  Joh. de Merlí : XX d.  –  Jaque Bestenh : XX d.  –  G. Jordà : XX d.  –  P. de Lac Roch : XX d.  –  La dòmpna [d‘Albaniel] : XX d.  –  Me Joh. Malet : XX d.  –  Ar. de Chambaralhac[109] : XX d.  –  P. Rey : XX d.  –  Peyna del Potz : XX d.  –  Hel. Gonda : XX d.  –  W. Jocglar : XX d.  –  Wa de La Vayscha : XX d.  –  P. Ramaffòrt : XX d.  –  W. Fumat : XX d.  –  P. Paés : XX d.  –  Peyna del Cluzel : XX d.  –  P. Mala Mocha : XX d.  –  P. Brolhac : XX d.  –  Joh. Chaufforn : XX d.  –  Hel. Germenh : XX d.  –  Joh. Pinel : XX d.  –  Hel. Chapolelh : XX d.  –  Ayc Galhart Camús : XX d.  –  P. del Jaric : XX d.  –  P. de Grosset : XX d.  –  P. Flayac : XX d.  –  P. Miranda : XX d.  –  Peyna de Vidal : XX d.  –  Hel. Paés : XX d.  –  [Tanades] : XX d.  –  Joh. Comte : XX d.  –  Hel. Martí : XX d.  –  Ar. Chabròl : XX d.  –  Niòt de Barat : XX d.  –  W. Rambalí : XX d.  –  B. Sauzanel : XX d.  –  Ar. Escòt : XX d.  –  Ar. Charada : XX d.

 

Soma :  IIII lb.  VIII s.  IIII d., valen

lo fòrt a XXI s. :  IIII fòrtz  IIII s.  IIII d.

 

folio 88v

Halay de La Rossia : XX d.  –  W. Primeyròl : XX d.  –  P. Ròcha, codurier : XX d.  –  P. Rosset, dich Baloffa : XX d.  –  B. Còsta : XX d.  –  Joh. Mazoyer : XX d.  –  W. Chapó : XX d.  –  St. de [Luciart] : XX d.  –  Lo Palhier de Puey Ras : XX d.  –  W. Lobeat : XX d.  –  Joh. Charbonier : XX d.  –  G. Becut : XX d.  –  W. Sedat : XX d.  –  Joh. Lo Mercier : XX d.  –  Laureta : XX d.  –  W. Ar. : XX d.  –  R. de Pirac : CC d.  –  La molher St. Ae : XX d.  –  Joh. de Charemtom : XX d.  –  Ar. de La Pleyschada : XX d.  –  W. d’Albugot : XX d.  –  St. Pestel : XX d.  –  Joh. [Girmó] mosnier : XX d.  –  B. de Bari : XX d.  –  P. de Rause dich Forastier : XX d.  –  P. de Siourac : XX d.  –  Itier [Aubat] : XX d.  –  G. [Quatre Òs] : XX d.  –  Joh. de Senh Ribier : XX d.  –  Hel. Rosset : XX d.  –  G. Cantaló : XX d.  –  W. Jouria : XX d.  –  Claria del Boys : XX d.  –  Lo Nedeyer : XX d.  –  Hel. del Pi : XX d. 

 

L’Albergaria e Las Fargas

Ar. Guaren dich Lo Rey : XX d.  –  P. de Las Dotz : XX d.  –  La Charada : XX d.  –  R. de Paneyrier : XX d.  –  Hel. Golfier : XX d.  –  Joh. P. : XX d.  –  Hel. Rossel dich Puey Meyà : XX d.  –   P. de La Boria : XX d.  –   G. de [Danio] : XX d.  –  Ar. de L’Aga : XX d.  –  W. Mercier :XX d.  –  R. de Petit : XX d.  –  Lo fornier de Granhòl :  XX d.  –  Rda Boyscheta : XX d.

 

Soma :  IIII lb. III s.  IIII XX d., valen

lo fòrt a XXI s. :  IIII fòrtz  menh II s. IIII d.

 

folio 89r

Pla qui esta a Petit : XX d.  –  B. del Bruelh : XX d.  –  W. d’Estortilh : XX d.  –  Itier de Las Brossas : XX d;  –  Bernina Reynauda : XX d.  –  P. de Belet : XX d.  –  Hel. Sudre : XX d.  –  P. Sarazí : XX d.  – Hel. Ros : XX d.  –  P. Chalhalhat[110] : XX d.  –  Hel. Garnier : XX d.  – R. Folagesta : XX d.  –  P. Guarel :  XX d.  –   R. Belòcha : XX d.  –  Math. [Loquitan] : XX d.  –  St. Estreguilh : XX d.  –  Banhat : XX d.  –  B. Domenc : XX d.  –  Itier de La Grava : XX d.  –  Hel. del Frayscher : XX d.  –  B. La Brossa :  XX d.  –  Grimó Coyer : XX d.  –  Petit de Vaus : XX d.  –  Joh. de Las Joanias : XX d.  –  Hel. [Gounen] : XX d.  –  P. Boria dich del Trolhier : XX d.  –  Joh. del Puey Sorbier : XX d.  –  P. Seguí diague : XX d.  –  Castanhada : XX d.  –  Joh. de Chabanas : XX d.  –  W. Michel : XX d.  –  Maròt de Grosset : XX d.  –  [Vanxens] : XX d.  –  Maria qui esta a Garlandier : XX d.  –  Pla Negriera : XX d.  –  G. Nadal : XX d.  –  Ayc Samathiàs : XX d.  –  Lo boyer de Benech : XX d.  –  W. Clota : XX d.  –  R. Lo Pargaminier : XX d.  –  P. Rosset : XX d.  –  R. dels Rivals : XX d.  –  W. Sans : XX d.  –  W. [Boussa] : XX d.  –  R. La Grava : XX d.  –  R. de Puey Rause : XX d.  –  Gui Marcó : XX d.  –  B. Pomet : XX d .  –  Ar. Lo Charpentier : XX d.

 

Soma :  IIII lb. XX d., valen

lo fòrt a XXI s. :  IIII fòrtz  menh II s. IIII d.

 

folio 89v

Talhaffer

W. Bonel : XX d.  –  Joh. Bonamor : XX d.  –  Joh. de La Pòrta : XX d.  –  P. Petitias : XX d.  –  G. de Monrabey : XX d.  –  P. Blanx sabatier : XX d.  –  Armanda de Còsta : XX d.  –  B. Gandassal : XX d.  –  B. Redon dich Mondissó : XX d.  –  W. Lo Furbidor : XX d.  – Hel. del Luc : XX d.  –  Me Hel. de Baraut : XX d.  –  Hel. Lo Veyrier : XX d.  –  P. Chabanel borsier : XX d.  –  Joh. de Puey Meyà : XX d.  –  St. [P.ip] borsier : XX d.  –  Hel. Seguí : XX d.  –  Me P. de Charmontelh : XX d.  –  Hel. La Vayschiera : XX d.  –  Joh. Gazurt : XX d.  –  Hel. de P. Ar. : XX d.  –  P. L’Aubiera : XX d.  –  Jordó de [las Solvey] : XX d.  –  P. de Limeyrac [Tripet] : XX d.  –  Joh. Boyer de Seguí : XX d.  –  Hel. de Temolat : XX d.  –  B. de La Romegiera : XX d.

 

Senh Silà

P. Guiraman : XX d.  –  Niòt La Crotz : XX d.  –  B. de Reydor : XX d.  –  Hel. Rulhós Reynaut : XX d.  –  P. de Sirventó : XX d.  –  W. Banieya : XX d.  –  St. Huguet : XX d.  –  P. de Janitz : XX d.  –  P. Fornier dich Redondel : XX d.  –  Rolfet Marenc : XX d.  –  P. Billó : XX d.  –  Joh. Boyer : XX d.  –  Gui Simonet : XX d.  –  P. Peysó : XX d.  –  W. de Belsier : XX d.  –  Joh. Truc : XX d.  –  Joh. Auriòl : XX d.  –  Hel. Garí : XX d.  –  P. Faure dich Peyronat: XX d.  –  B. La Crotz : XX d.  –  Hel. Gontran : XX d.  –  R. Tortel : XX d.  –  Hel. Mourí dich Lo Rey : XX d.  –  P. d’Engolesme Chapelut : XX d.  –  P. Faure : XX d.  –  Seguí Vigier : XX d.  –  St. de Telhac faure : XX d.  –  Hel. d’Olivier : XX d. 

 

Soma :  IIII lb.  XI s.  VIII d., valen

lo fòrt a XXI s. :  IIII fòrtz  I quart  II s. V d.

 

folio 90r

P. Bessó : XX d.  –  G. de Volom lo Jove : XX d.  –  Sta Chambarina : XX d.  –  Halay [Lidrolha] : XX d.  –  Ar. Lo Pradier : XX d.  –  Hel. Chatel mazelier : XX d.  –  G. La Val dich Peyrolier : XX d.  –  Pla Brageyraca : XX d.  –  Halay Folquauda [Cornudeliera] : XX d.  –  R. de La Faya[111] : XX d.  –  Hel. de Marió : XX d.  –  Joh. de Lunaut : XX d.  –  W. [Brandest] : XX d.  –  P. Brochart : XX d.  –  B. Ayraut dich Relhac : XX d.  –  Hel. Garel mazelier : XX d.  –  Hel. de Telhac : XX d.  –  P. de Chabanas : XX d.  –  P. Bertí : XX d.  –  Ae Bastó : XX d.  –  Hel. La Fouria[112] recrubidor : XX d.  –  W. Aysselí : XX d.  –  Hel. de Puey Are : XX d.  –  R. de Monrabey : XX d.  –  B. Lo Pros : XX d.  –  Joh. de Jaudó : XX d.  –  P. [L’Apen] dich Rató : XX d.  –  Hel. de Mourí : XX d.  –  B. dous Banhs : XX d.  –  St. de Sirventó : XX d.  –  Hel. Milheyròl : XX d.  –  Ayc de Las Veyrieras : XX d.  –  W. Deilier : XX d.  –  Hel. de Guionnet : XX d.  –  St. de Las Coust : XX d.  –  Ar. Auriòl : XX d.  –  P. Champeló : XX d.  –  P. Ae. : XX d.  –  Itier del Lac : XX d.  –  B. Albiró dich L’Auchier : XX d.  –  Bertran de Marió : XX d.  –  Joh. Aysselí : XX d.  –  W. de Monrabey : XX d.  –  P. de Brossas : XX d.  –  Itier de Pueyschart : XX d.  –  Hel. de Sirventó : XX d.  –  B. Bastó : XX d.  –  Hel. de La Veyschiera : XX d.  –  P. de Monrabey : XX d.  –  P. Chabanel : XX d.  –  Hel. Blaret : XX d.  –  B. Bardí : XX d.  –

W. [Reneysó] : XX d.  –  Hel. de Molseyró : XX d.  –  P. Rey : XX d.  –  P. Jòrgi : XX d.  –  Hel. La Fon dich Vichòt : XX d.  –  P. Chaussa : XX d.  – W. de La Ròcha : XX d.

 

Soma :  IIII lb. XVIII s. IIII d., valen

lo fòrt a XXI s. :  IIII fòrtz  e demiey III s. X d.

 

folio 90v

R. de Bernardó : XX d.  –  Joh. del Trolhier penhedor : XX d. –  R. de Benavens : XX d.  –  P. L’Alvernhat : XX d.  –  G. de L’Auzelia : XX d.  –  P. de Marmoysch : XX d.  –  Grimoart Jalat : XX d.  –  H. Ar. del Jangal : XX d.  –  Ar. La Granga : XX d.  –  Hel. La Cheza : XX d.  –  P. La Pòrta dich Toquana : XX d.  –  Hel. La Mala : XX d.  –  P. Nozet :  XX d.  –  P. Colí : XX d.  –  Joh. Adam :  XX d.  –  W. Ponchet : XX d.  –  B. Doal : XX d.  –  W. de Mourí : XX d.  –  P. de Marió : XX d.  –  P. de L’Aga : XX d.  –  Joh. Geysó : XX d.  –  P. Segalar : XX d.  –  W. Bessó : XX d.  –  Ayc de Codonh : XX d.  –  W. Bodí : XX d.  –  W. de La Boria : XX d.  –  Ae Gaudel : XX d.  –  Joh. Petitaut : XX d.  –  P. de Mourí peyrier : XX d.  –  Hel. Còsta : XX d.  –  Hel. de Mongòy : XX d.  –  Ae Brunaut : XX d.  –  Symó Merchadier : XX d.

 

S. Martí 

Ar. Mourí : XX d.  –  W. de [Lastort]: XX d.  –  Hel. de Ròchas : XX d.  –  P. de Puey Astier : XX d.  –  P. de Sirven : XX d.  –  P. de La Menada : XX d.  –  Ar. de Longeyró : XX d.  –  W. del Pòrt : XX d.  –  Joh. Lo Fromatgier : XX d.  –  Hel. de Las Combas : XX d.  –  Pla Hugona : XX d.  –  P. del Verdier : XX d.  –  P. Bretó : XX d.  –  R. de Vinhonat : XX d.  –  Ae Malet : XX d.  –  Hel. Faure Riguaut : XX d.  –  W. Faure dich Paynet : XX d.  –  W. d’Agonac : XX d.  –  Hel. de Tin : XX d.

 

Soma :  IIII lb. VI s. VIII d., valen

lo fòrt a XXI s. :  IIII fòrtz  II s. VIII d.

 

folio 91r

P. Gaubert : XX d.  –  Joh. Macheyran : XX d.  –  P. Macheyran : XX d.  –  St. del Puey : XX d.  –  Hel. L’Audoy : XX d.  –  Ae Marsal : XX d.  –  P. La Fon : XX d.  –  Hel. de Peyrazel : XX d.  –  P. Chabròl : XX d.  –  Hel. Audoy dich Vichòt : XX d.  –  Hel. Pastorel : XX d.  –  Litgier Chalup : XX d.  –  W. de Vernhat : XX d.  –  P. de La Menada lo Jove : XX d.  –  Felip de La Menada : XX d.  –  P. Chalup : XX d.  –  W. dels Combels : XX d.  –  Hel. del Bòsc : XX d.  –  Hel. Fòrt : XX d.  –  R. Bot : XX d.  –  P. [Chautut] : XX d.  –  Michel Andriou : XX d.  –  P. Martí dich [Sagró] : XX d.  –  Hel. Ponhen : XX d   –  Ar. Ponhen : XX d.  –  W. dels Chams : XX d.  –  G. de Vinharat : XX d.  –  Ae Albiró : XX d.  –  W. [d’Antelhat] : XX d.  –  P. de La Val : XX d.  –  P. Moschart : XX d.  –  P. La Grava : XX d.  –  Lanbert La Brugiera : XX d.  –  G. del Puey : XX d.

 

S. Jòrgi

Hel. La Conba : XX d.  –  St. del Sern : XX d.  –  Hel; Guitbertó : XX d.  –  Hel. de Gregòri : XX d.  –  P. Pautart : XX d.  –  Ar. del Silhet : XX d.  –  P. Boyer : XX d.  –  W. de Nogier : XX d.  –  Joh. Ayme : XX d.  –  G. del Sern : XX d.  –  P. Jaffagerba : XX d.  –  W. Jaffagerba : XX d.  –  R. Jaffagerba : XX d.  –  Ar. Gregòri : XX d.  –  Hel. Pascaut : XX d.  –  P. del Surey : XX d.  –  R. de Monier : XX d.  –  H. G. Ròcha : XX d.  –  G. Hel. Ribiera : XX d.  –  Gui Bayle : XX d.  

 

Soma :  IIII lb. X s., valen lo fòrt

a XXI s. :  IIII fòrtz  e I quart  IX d.

 

folio 91v

P. Ròcha : XX d.  –  Hel. Chalup : XX d.  –  Ar. del Genest : XX d.  –  W. Rampnaut : XX d.  –  P. Relhounier : XX d.  –  P. de L’Anaria : XX d.  –  Joh. Melissen  XX d. 

 

S. Hylari

St. Ayraut : XX d.  –  W. Galabert : XX d.  –  Grimoart de Chambarlhac : XX d.  –  P. Vidal : XX d.  –  G. de La Vaure : XX d.  –  Marsal Eyraut : XX d.  –  Ayc Passa-Gua : XX d.  –  B. Leri : XX d.  –  P. Hussan : XX d.  –  Hel. Guionnet : XX d.  –  P. Fourel : XX d.  –  P. Galhart : XX d.  –  P. Boyt : XX d.  –  W. Archanbaut : XX d.  –  W. Gaudet : XX d.  –  B. Reynaut : XX d.  –  P. Albert : XX d.  –  Ramnolf del Gua textor[113] : XX d.  –  Hel. Rampnaut : XX d.  –  P. Fornier faure : XX d.  –  Hel. Borel : XX d.  –  St. del Puey monier : XX d.  –  Joh. de Las Meygós : XX d.  –  Hel. Chabanel : XX d.  –  P. de Puey Audoy : XX d.  –  B. Chambarí : XX d.  –  P. de La Rossia : XX d.  –  P. de Blanquet : XX d.  –  Joh. del Sern : XX d.  –  Hel. de Puey Chaní : XX d.  –  Folquó Terralh : XX d.  –  Joh. de L’Abatut : XX d.  –  P. Chambarí : XX d.  –  P. del Pi : XX d.  –  W. de Bayle : XX d.  –  P. Simó : XX d.  –  G. Rudel : XX d.  –  P. D’Adian : XX d.  –  P. de Vernhat : XX d.  –  B. Ayraut : XX d.  –  St. Blancó : XX d.  –  Joh. Borsaut : XX d.  –  Laurens Fochier : XX d.

 

Soma :  IIII lb. III s.  IIII d., valen

lo fòrt a XXI s. :  IIII fòrtz  menh VIII d.

 

folio 92r

P. Amalví : XX d.  –  Hel. Marbòt : XX d.  –  Ar. Fochier : XX d.  –  Hel. de Bordelha : XX d.  –  Ae de Boyschorn : XX d.  –  Ar. del Pi : XX d.  –  P. de La Pezilha : XX d.  –  G. Chanongó :  XX d.  –  Hel. Vidal : XX d.  –  P. de La Vaure : XX d.  –  La molher Huelh-de-Buòu : XX d.  –  P. de la Boyschiera : XX d.  –  P. de La Brossa : XX d.  –  Hel. Chatró : XX d.  – 

 

S. P. Lanès

St. Chantarel : XX d.  –   B. Chantarel : XX d.  –  Joh. Fumat : XX d.  –  P. de [Geurac] : XX d.  –  Hel. Lo Broy : XX d.  –  Hel. Jay : XX d.  –

 

Colomhés

P. Còsta lo Vielh : XX d.  –  P. Còsta lo Jove : XX d.  –  Hel. Còsta mersier : XX d.

 

Asturs

W. e P. e H. e W. de Sac : VI s. VIII d.  –  P. St. Autran : III s. IIII d.  –  W. e H. e W. Estorga : V s.  –  Chapelà del Brolhet : XX d.  –   Maria Balhauga : XX d.  – 

Ar. e P. La Garda : III s. IIII d.  –  P. Alhet : XX d.  –  P. Reynaut dich Borrel : XX d.  –  Hel. Fòrt : XX d.

 

Item resseubem dels cossols de la Siptat d’aquò que avian levat de la gen per razó d’aquest talh :  VI lb. XIII s. IIII d.

 

Soma :  IX lb. XVIII s.  IIII d., valen

lo fòrt a XXI s. :  IX fòrtz  e demiey menh XIIII d.

 

folio 92v

Aysò qui s’ensec avem resseubut del talh qui fo enpouzat per adobar los chadaffaus e los pons e las enparas de la viala.

 

L’Agulharia

P. Blanc : VI s.    Pna de Bòs : V s.  –  Hel. de Puey Astier : II s.  –  St. del Chauze : VII s. VI d.  –  Hel. Faure : VII s. VI d.  –  Rotbert de Gordó : XII d.  –  P. de La Farga : II s.  –  Hel. Vigorós : V s.  –  Hel. d’Esgurat : II s. VI d.  –  Itier Teyschendier : II s.  –  W. de Brossas : III s.  –  W. Vinharó : II s.  –  P. Bertolmieu : II s.  –  Wa de La Ròcha : II s.  –  P. de Vaus : V s.  –  Me B. de Gorsolas : X s .  –  Gera qui esta en la meygó de Mezura : II s.  –  Blanchart : II s. VI d.  –  St. d’Espersac : II s. VI d.  –  Hel. Manen dich Rolfet : II s. VI d.  –  Alay la forniera : II s. VI d.  –  G. Lauvat dich Dodó : III s.  –  Hel. Robert : V s.  –  Reya del Puey molher Lardat : V s.  –  Me B. Bru : VII s.  –  Joh. Malaura : X s.  –  B. de Genvila : II s.  –  Audoynet Lauren : XVIII d.  –  P. Chabòt : XII s. VI d.  –  P. Johan : VI s.  –  Hel. La Drona : VII s. VI d.  –  St. Bruòla : X s.  –  B. Andriou : X s.  –  Joufre de Tornafòrt : X s.  –  W. Bernart : V s.  –  Lo Penchier : II s. ... –  P. de Las Meygós : V s.  –  Ac Archanbaut : VII s. ...  –  La Brageyraga :  II s. ...  –  P. Faure Peyronat :  VI s.  –  B. de Salas : X s.  –  W. del Maynes : VII s. ...   

 

Soma :  X lb. XII s.  VI d., valen

lo fòrt a XXI s. : X fòrtz  II s. VI d.

 

folio 93r

S. Martí

Ar. Mourí : VII s. VI d.  –   W. La Cort : VI s.  –  Hel. de Ròchas : V s.  –  Gui de La Menada : VII s. VI d.  –  P. de Puey Astier : X s.  – P. de Sirven : VII s. VI d.  –  P. de La Menada lo Vielh : X s.  –  Ar. Longeyró : VI s.  –  W. del Pòrt : VII s. VI d.  –  Joh. Lo Fromatgier : XV s.  –  Pla Hugona : III s.  –  P. del Verdier : III s.  – Hel. Bòs : V s.  –   P. Bretó : II s. VI d.  –  G. de Vinhonat : II s. VI d.  –  Ae Malet : II s. VI d.  –  Hel. Riguaut : II s. VI d.  –  W. Faure dich Pezut : II s.  –  W. d’Agonac : II s. VI d.  –  Hel. de Tin : II s. VI d.  –  P. Jaubert : II s. VI d.  –  Joh. Macheyran : V s.  –  P. Macheyran : IIII s.  –  St. del Puey : III s.  –  G. del Puey : III s.  –  Hel. L’Audoy : V s.  –  Ae Marsal : II s. VI d.  –  P. La Fon : V s.  –  Hel. de Peyrazel : II s. VI d.  –  P. Chabròl : III s.  –  Hel Audoy : II s. VI d.  –  Hel. Pastorel : IIII s.  –  Hel. G. : IIII s.  –  Litgier Chalup : V s.  –  W. de Vernhat : III s.  –  P. Laureda lo Jove : VII s. VI d.  –  Phelip de La Menada : V s.  –  P. Chalup : V s.  -  W. dels Conbels : V s.  –  Hel. del Bòsc : II s. VI d.  –  G. Faure : IIII s.  –  Hel. Fòrt : VI s.  –  G. Bot : V s.  –  P. Chautut : II s. VI d.  –  Mich. Andriou : X s.  –  P. Marti dich Sagró : II s. VI d.  –  Hel. Ponhen : II s. VI d.  –  Ar. Ponhen : II s. VI d.  –  W. deus Chams : XVII d.  –  P. Cayrel : IIII s.  –  Ae d’Albiró : VI s.  –  W. [Dantolhat] : XII d.  –  P. de La Val : XVIII d.  –  Itier Trolhier : XII d.  –  P. Moschart : III s.  –  P. de La Grava : II s. VI d.  –  Col. Las Festas : V s.

 

Soma :  XII lb. IX s. VI d., valen

lo fòrt a XXI s. : XII fòrtz  menh II s. VI d.

 

folio 93v

Lemotgana

P. [Andart] : II s.  –  Hel. La Fon : V s.  –  W. d’Abonel : II s. VI d.  –  Hel. Bondinas : III s.  –  Hel. de Marlhòc : V s.  –  Joh. Olier : II s. VI d.  –  St. de Baraut : VII s. VI d.  –  L’Angel de Conbas : VII s. VI d.  –  W. Andriou perier : IIII s.  –  Ar. de Conbas : XI s. VI d.  –  G. Valera : VII s/ VI d.  –  Hel. Noel : V s.  -  P. de Preyschart : VII s. VI d.  –  P. Moschart : II s. VI d.  –  R. de Marlhòc : IX s.  –  Ityer de Chabanas : II s.  –  B. [Gramani] : XVIII d.  –  Lo Sentongier : II s.  –  Ramnolph Rossel : II s. VI d.  –  P. de La Jariga : VI s.  –  G. de Forchas : II s. VI d.  –  Joh. de La Vayscha : VI s.  –  Ar. Benech : IIII s.  –  Hel. del Lac : VII s. VI d.  –  W. Pinsó : II s.  –  P. Billó : II s. VI d.  –  Joh. Petaví : II s.  –  Pla de Puey Astier : II s.  –  G. Garí : V s.  –  Me P. Richart : XI s. VI d.  –  G. Vezí : II s. VI d.  –  Maria de Boyt : V s.  –  Joh. Sentoli : IIII s.  –  P. del Cròs : VI s.  –  W. Salamó :III s. VI d.  –  P. d’Anier Bonaut : II s.  –  Ae de Montagrier : II s.  –  Hel. La Brossa : II s.  –   W. Mas Faurenc Lo Ric : VII s. VI d.  –   Hel. La Peyra Malbuech : II s. VI d.  –  Hel. de Regelhac : II s.  –  Joh. La Fon : III s.  –  Hel. d’Eymar : IIII s.  –  Hel. del Bòsc Lo Ric : V s.  –  Joh. [Boriana] : VI s.  –  P. Malet : II s.  –  R. de Janit marit de la Banieya : VI s.  –  P. del Jaric : VIII s.  –  R. Rofflat : IIII s.  –  G. de [Varró] : V s.  –  W. Manha : IIII s.  –  W. Bordas : IIII s.  –  Hel. del Mosnar : IIII s.  –  Ae de Genebra : II s.  –  St. de Puey Are : II s.  –  St. de Feran : IIII s.

 

Soma :  XII lb. III s., valen lo fòrt

a XXI s. : XI fòrtz  e demiey  XVIII d.

 

folio 94r

Hel. Fargòt : VI s.  –  Margó de Las Veyrieras : IX s.  –  P. Bru : XII d.  –  G. de Forchas lo Vielh : II s.  –  Hel. la Cuelha : II s.  –  P. Pinsó : IIII s.  –  Ar. Lo Clerc Evesque : II s.  –  Joh. Berbessó : V s.  –  Maria Rossela en la meygó de Lauvat : II s.  –  W. Bru : III s.  –  Joh. de Las Conbas : II s.  –  Hel. Baralhier : II s/ VI d.  –  R. Malet : IX s.  –  Joh. del Lussó : II s.  –  Joh. Geyschòt : III s.  –  Hel. del Cròs : IIII s.  G. Mazet : IIII s.  –  Hel. Rosset : III s.  –  Hel. Billó : II s.  –  Charadó : III s.  –  Jamme Lo Pradier : III s.  –  Litgó Lo Bretó : II s. VI d.  –  Borgaut : III s. VI d.  –  G. La Conba : II s.  –  Hel. Borsaut : V s.  –  St. de Peyra Bruna : III s.  –  P. Maurat : II s. VI d.  –  P. Martí : III s. VI d.  –  Joh. Marcialí : II s.  –  Ayc Mescorbí : II s.  –  B. Chat : II s.  –  P. Manen : II s.  –  Joh. Sarazí : VI s.  –  W. d’Auriac : III s. VI d.  –  Ar. [Pachim] : III s.  –  W. de Cruvelier : V s.  –  Hel. Fòrt : III s. VI d.  –  St. de Conbas : V s.  –  Passa-Farina : II s.  –  W. del Jaric : IIII s.  –  La Jaya : II s.  –  Hel. d’Abonel : II s. VI d.  –  P. La Guarda : V s.  –  Hel. de Maruelh lo Jove : II s.  –  R. de Marmessa : II s. VI d.  –  W. marit de la Brandona : II s.  –  Marichó : XVIII d.  –  P. Sudre : II s. VI d.  –  St. [Tuel] : II s.  –  La dòmpna de Violeta : VI s.  –  Marió molher de P. d’Anhel : II s.  –  Hel. del Lassel : V s.  –  Hel. de Lauren dich Amblart : VI s.  –  Ar. de Rayne : V s.  –  Ayc Granier : IIII s.  –  P. d’Aymar : IIII s.  

 

Soma :  IX lb.  XIII s.  VI d., valen

lo fòrt a XXI s. : IX fòrtz  IIII s. VI d.

 

folio 94v

W. Baralhier : V s.  –  P. Cotissó : III s.  –  Fochier de Sorbges : II s.  – P. d’Albatera : V s.  –  P. Fortet : III s.  –  Hel. del Pon : V s.  –  Cuescha : II s.  –  P. del Lassó : III s.  –  P. Martí : VIII s.  –  P. Gringalet : IX s.  –  P. Merchan : VII s. VI d.  –  Maria del Perier : II s. VI d.  –  Joh. Filhòl : VI s.  –  Hel. de Las Joanias : IIII s.  –  Lo Chaussier : II s.  –  G. de Salvatge : VII s. VI d.  –  Hel. Reynó : V s.  –  Petit P. : II s. VI d.  –  W. La Chapela : VI s.  –  Jauta : IX s.  –  Segalar : II s.  –  P. Robert dich Ouzel : V s.  –  Hel. de Puey Lonc : III s.  –  P. de Bòs Maurí : II s. VI d.  –  La Clavela : II s. VI d.  –  G. La Costura : VII s.  –  W. de Bernardia : II s.  –  Bardí de Gordó : XX s.  –  Itier Chavalier : V s.  –  W. de Chaumon : XXV s.  –  Armanda de Tinhat : IIII s.  –  Hel. de Pascaut : XXX s.  –  B. Ayraut : III s.  –  B. de Calés : V s.  –  Hel. P. : IIII s.  –  W. de Puey Lonc Punhet : III s.  –  B. Cota : III s.  –  Lo gendre W. Punhet : II s. VI d.  –  VIII d.  –  P. Sernel VIII d.  –  Moss. Hel. Chalmezat : VI s. VII d. (les deux derniers rajoutés d’une autre encre)

 

Soma :  XI lb.  XVIII s.  VIII d., valen

lo fòrt a XXI s. : XI fòrtz  e I tertz  VIII d.

 

folio 95r

Verdú

P. Guilhebaut : X s.  –  P. Cayrel : II s.  –  G. Reynaut : VI s.  –  Hel Rayne : V s.  –  Ar. L’Engolmés : VI s.  –  Hel. Costilh sochier : II s. VI d.  –  Hel. Gastaví lo Vielh : VIII s. VI d.  –  G. del Malhòl : IIII s.  –  W. del Duc : VII s. VI d.  –  P. Cruvelier : V s.  –  Hel. Astarac : II s. VI d.  –  R. del Sòl : II s.  –  Ae de Bert : II s. VI d.  –  B. Valat : IIII s.  –  Marcialí Lo Regratier : II s.  –  Joh. Mauran : II s.  –  P. de Tinhat : V s.  –  W. Meschí : II s. VI d.  –  St. de Folcò :  XII d.  –  P. Audebran : V s.  –  Joh. del Rat : X s.  –  La molher Ayc de Gastaví : VII d.  –  Robert La Brossa : IIII s.  –  St. La Brossa : V s.  –  Ae de Gordó : VIII s. VI d.  –  W. Mas Faurenc lo Velh[114] : II s/ VI d. –  G. Moret : II s. VI d.  –  B. [Balhaut] : III s. VI d.  –  St. Lo Regratier III s.  –  Hered. Ar. de La Benchia[115] : IIII s.  –  Ae de Gran : II s; VI d.  –  Rda d’Abonel : II s.  –  G. d’Abonel : IX s.  –  P. de Maruelh Reynaut : II s. VI d.  –  Hel. Gravart : III s.  –  Hel. Paó : IIII s.  –  Hel. La Peyriera : III s.  –  Joh. de Las Pradas : II s. VI d.  –  P. del Bruelh : IX s.  –  W. Boní : VI s.  –  R. Rey dich Reynó : II s.  –  P. de Las Escuras : II s.  –  Ar.Palés marit Folhada II s. VI d.  –  Hered. Hel. L’Aubiera : V s.  –  W. Dioudet : XVIII d.  –  Hel. Valadet : V s. –  Ae Gravart : III s.  –  Joh. del Pradal : VI s.  –  P. Brossaut : IIII s.  –  G. de Gordó lo Jove : VI s.  –  P. Boria lo Jove : VI s.  –  Joh. Marlhòc : II s.  -  Hel. d’Astur : VII s. VI d.

 

Soma :  XI lb.  XIII s.  VI d., valen

lo fòrt a XXI s. : XI fòrtz  II s. VI d.

 

folio 95v

W. del Bòsc : IIII s.  –  Gui de Mayac : II s. VI d.  –  Ae del Pozet : XVIII d.  –  P. Romegós : XVIII d.  –  Thomàs Mandaví : XVIII d.  –  Ar. de Gordó : VII s. VI d.  –  P. Bordas : II s.  VI d.  –  W. [Camnac] : IIII s.  –  Ramnolf Granier : III s.  –  Hel. Ferier : IIII s.  –   G. de Prat : III s. VI d.  –  Ayc Duran : X s.  –   W. de Moss. Maufre : XII d.  –  P. Chautet : IIII s.  –  Joh. de Vinharier : IIII s.  –  P. de Syourac : II s. VI d.  –  P. de L’Auzelia : VI s.  –  Rolf de Poulhac : XV s.  –  P. de Charenton fornier : II s.  –  St. de Puey Meyà  –  Joh. Chapoló : VII s. VI d.  –  W. de Rey : X s.  –  R. de Puey Lucó : IX s.  –  Hel. Guistanel : XII d.  –  W. de Senta Maria   III s.  –  R. Tortoyrel : IIII s.  –  G. Bru : III s.  –  Litgier Charpentier : III s. VI d.  –  Pla de La Rossia : III s.[116]  –  G. Gravart : IIII s.  –  Hel. La Costura lo Jove : IIII s. –  G. L’Aubiera Petassat : IIII s.  –  P. Ouzel : IIII s.  –  Hel. Fochier : III s.  – B. d’Aliòt : IIII s.  –  Hel. de Puey Lucó : VII s. –  H. Seguí boyer : III s.  –   P. Bru : V s. –  Hel. Teyschendier : III s.  –  G. La Boria : III s. –  Hered. H. Farganel : IX s.  –  Ae Ribeyròl : II s.  –  Hel. Esperó : III s.  – Pla de Cornilh : II s.  –  P. Martí lo Jove : VII s.  –  Hel. del Mosnar : III s.  Hel. de Monranhí : IX s.  –  Joh. Raolf : II s.  –  P. Ròcha : V s.  –  P. Lebre : II s.  –  Hel. La Boria e sos frayr : X s.  –  W. Algur : VI s.  –  Ae de Mala-Graula : XII s.  – B. del Royre : VI s.  – Izarn Lo Lonc : XII ...  –   Hel. deus Chams : II ... 

 

Soma :  XII lb.  IX s., valen lo fòrt

a XXI s. : XII fòrtz  menh  III s. 

 

folio 96r

Hel. Aymeric : VI s.  –  P. de Gastaví : IX s.  –  P. [Tamanh] III s.  –  Me Ayc de La Tor : VII s. VI d.  –  Gualhardó : III s .  –  St. Michel : III s.  –  Me P. Jalagi : V s.  –  P. Marsanés : V s.  –  Pna Girmonda : VII d.  –  Hel. Sadolet : III s.  –  P. de Meymí : XXV s.  –  P. Jouffre : III s.  –  B. Lo Regratier : XII d.  –  Ae del Jaric : V s.  –  Lo Senhier : II s. VI d.  –  P. Petitaut : II s. VI d.  –  Me P. Guauchier : VII s. VI d.  –  P. Martí de Leyla : III s.  –  St. [Comtat] : II s. VI d.  –  H. de Loncmay : II s.  –  P. del Lac : IIII s.  –  Ar. de [Jurnhac] : XV s.  –  Hel. Lo Mercier : VII s. VI d.  –  B. Gualochier : IIII s .  –  Hel. Chapelà : XII s; VI d.  –  Hel. Roqueta : X s.  – Hel. Audebert : V s.  –  P. Olier faure : II s. VI d.  –  La molher H. Karesme : IIII s.  –  Fochó : III s.  –  Joh. Ferier : III s.  –  P. del Mas sudor : II s.  – W. de Jaudó : X s.  –  B. Brugiera : XVIII d.  –  P. de Las Grezas : IIII s.  –  P. Dioudet Chaussa : II s. VI d.

 

L’Arsaut

W. Jogua : VII s. VI d.  –  Ae Malet : II s. VI d.  –  P. de Morà : V s.  –  G. de Grangó : XII s. VI d.  –  Ayc de La Val : II s. VI d.  –  Hered. Rossinhòl  –  B. Conpanh : III s.  –  G. Biguaut : II s.  –  Hel. Clerc : IIII s.  –  Joh. [ Bernà][117] : IIII s.  –  Hel. [Gramani] : II s.  –   P. Rey : III s.  –  La [Miraubela] : II s.  –  P. de Colunges : II s.  –   Ar. Cregut : IIII s.  –  H. La Quintana : II s. VI d.  –  Posgó : II s. VI d. 

 

Soma :  XII lb.  XV s., valen

lo fòrt a XXI s. : XII fòrtz  III s. 

 

folio 96v

W. Ardit : IIII s.  –  W. Merle : II s.  –  H. Cozí : II s.  –  H. de Las Grezas : II s.  –  H. del Chalar : III s. VI d.  –  Ar. de Las Meygós : III s.  –  Robert de Bordelha : II s.  –  Robert del Marbot : VII s. VI d.  –  P. Chabròl : II s.  –  P. de Fochier : VI s.  –  H. de La Boyseda : II s. VI d.  –  H. La Fon : III s.  –  Bardí lo recrubidor : XII d.  –  P. de Picha-Vacha : III s.  –  Hel. de Puey Meyà : II s.  –  Hel. de La Crotz monier : V s.  –  W. del Torn : XV s.  –  Joh. Chastanet : II s. VI d.  –  La molher W. d’Aliòt : II s. VI d.  – Joh. Boc : II s.  –  B. Richart : XII s. VI d.  –  P. Lavit IIII s.  –  P. Boyer :  II s.  –  G. de La Planta : II s.  –  Joh. La Mota : II s.  –  St. Bochier teyschendier : II s.  –  W. Ròcha fornier : IIII s.  –  G. de Gordó lo Vielh : VIII s.  –  Manha : III s.  –  H. [Bertròt] : III s. VI d.  –   L’ostal de Taurel : X s.  –  Joh. Pansa : VIII s.  –  Negrier : II s. VI d.  –  Rotbert Jalòt : V s.  –  P. de Meschí : VII s. VI d.  –  Guoguel l’olier : III s.  –  Hel. Boyressa : II s. VI d.  –  P. Boria : VII s. VI d.  –  Hel. Bordilh : XII d.  –  P. [Coel] : XII d.  –  Borgonh : II s.  –  Ayc Reynaut : III s.  –   Ae Arnaut : IIII s.  –   L’Engolmés : II s. VI d.  –  P. Diouysia : II s.  –  P. Cozí : II s.  –  G. Ribiera : II s.  –  H. de Comba-Negra : II s.  –  B. Pinòt : V s.  –  H. Buffaran : IIII s.  –  Joh. La Vernha : II s.  –  Joh. Baffet : IIII s.  –  Hered. St. del Mosnar : XII d.  –  H. Planta-Fava : II s. VI d.  –  W. Milhac :  IIII s.  –  Ayc Monier : III s.  –  P. Ussan : IIII s.  –  Izarn del Cheyró : XII d. 

 

Soma :  X lb.  XIII s.  VI d., valen

lo fòrt a XXI s. : X fòrtz  III s. VI d.

 

folio 97r

Joh. Borzat : XII d.  –  Lo gendre de Restier : II s.  –  W. del Puey laborador : IIII s.

 

Lo Pon

W.mòt Lo Tondedor : VI s.  –  Richart Lo Bretó : VI s  –  [Bernadó] : V s.  –   H. Mezura : III s.  –  Margó de Merle : XV s.  –  H. de Lac Roch : IX s.  –  H. Lo Chastanhier : VI s.  –  [Guatuachó] : II s. VI d.  –  Joh. Faubert : II s.  –  G. Restier : V s.  –  Joh. Chaumart, marit de la Garesta : III s. VI d.  –  B. d’Orgolhet : II s. VI d.  –  W. Cruvelier : II s. VI d.  –  Joh. de La Beylia : II s. VI d.  –  Hel. de Leyrac : II s. VI d.  –  G. del Puey conreador : XII d.  –  P. Ròcha : II s.  –  Ar. Parel : XII d.  –  B. Arnaut : V s.  –  H. Saumeyró : II s.  –  H. Gontier : III s.  –  P. Pinsó : XVIII d.  –  W. Rambaut : XII d.  –  Sta Pinsona : II s. VI d.  –  Lo Donzel : XVIII d.  –  H. del Pi : VII s. VI d.  –  G. de La Rossia barbier : II s.  –  W. Sepet : III s.  –  R. Bessó : IIII s.  –  Ayc de La Rossia : II s ; VI d.  –  Hel. Jaumar : V s.  –  Hel. Faure Lo Ric : LXX s.  –  Ayc Foqual : VII s. VI d.  –  Joh. de Puey Gran : IX s.  –  La dòmpna de Cahort : V s.  –  P. Boyer de Senh Jolià : III s.  –  Joh. Flurí dich Joli : III s.  –  Ar. Clavel : XII d.  –  P. Deschier : IIII s.  –  G. de Varenas : II s.  –  Ityer de La Chabana : IIII s.  –  B. Faure : II s.  –  H. Guaudí : XII d.  –  P. Solhat : II s.  –  Joh. La Rua : II s. VI d.

 

Soma :  XII lb.  IIII s.  VI d., valen

lo fòrt a XXI s. : XI fòrtz  e demiey e III s. 

 

folio 97v

H. Mauran : II s. VI d.  –  P. Raolf monier : VI s.  –  H. de Charcuzat : II s.  –  W. Chaffí : II s.  –  G. Fochier : II s. VI d.  –  Bertran Rambalí : II s. –  W. La Fon Taborel : XVIII d.  –  Ayba de Cotas : VII d.  –  Joh. Robí : II s.  –  W. Lo Regratier : II s.  –  Ar. Symeon : XVIII d.  –  la dòmpna de Monier : XII s. VI d.  –  P. de Chapoleta [en g eschala] : VII s.   

 

S. Jòrgi

H. de La Comba : II s. VI d.  –  St. del Cern : IIII s.  –  G. Guitbertó : III s.  –  H. Gregòri : III s.  –  P. Pautart : XVIII d.  –  Ar. del Silhet : XVIII d.  –  Joh. Melissen : II s. VI d.  –  P. Boyer : V s.  –  W. del Nogier : VI s.  –  Joh. Ayme : V s.  –  G. del Cerm : II s. VI d.  –  P. Jaffagerba : V s.  –  W. Jaffagerba : III s.  –  R. Jaffagerba : IIII s.  –  Ar. Gregòri : IIII s.  –  H. Pascaut : V s.  –  P. del [Siriech] : II s.  –  R. Monier : II s.  –  H. Ròcha : VII s. VI d.  –  Hel. Chalup : V s.  –  G. Ribiera : III s. VI d.  –  Gui Bayle : II s.VI d.  –  Ar. del Janest : III s.  –  W. Rampnaut : VII s.  –  P. Relhaunier : VII s. VI d.  –  P. de L’Asnaria : II s. VI d.  –  Rda [Grazinha] : II s. VI d.  –  P. Còsta lo Vielh : V s.  –   P. Còsta lo Jove : V s.  –   H. Mercier : V s.

 

Soma :  VIII lb.  VII s. , valen lo

fòrt a XXI s. : VIII fòrtz  menh  XII d. 

 

folio 98r

Panarias, Bocharias e Rua Nova

R. Rey : II s.  –  H. Lo Blanc : V s.  –  Joh. Polhó : III s. VI d.  –  Ayc deus Banqutz : III s.VId. –  P. de Godorn : VII s. VI d.  – W. Chaudeyrier : III s. VI d.  –  H. Jaffagerba Juló : III s. VI d.  –  P. de Tula : IIII s.  –  G. Itier : IIII s.  –  Ricó : II s. VI d.  –  P. de Fontanilhas : VI s.  –  H. d’Escussat : XII s.  –  H. Chaput : II s. VI d.  –   Ar. La Pregiera: VI s.  –  Ae Boyschil : II s. VI d.  –  P. Audebert : II s. VI d.  –  G. del Deffés : II s. VI d.  –  Pascaut Fornier : IIII s.  –  H. del Boyschó teyschendier : XVIII d.  –  G. de L’Eygal : IIII s.  –  G. Fumat : II s. VI d.  –  P. Bessó : II s. VI d.  –  La Pautarda : III s.  –  H. del Cheyró : IIII s.  –  P. Jalat : III s.  –  Joh. Ròcha : V s.  –  Maró Lo Pradier : III s. VI d.  –  Joh. Clavel : XII d.  –  H. Lo Lop : II s.  –  H. Faurel : II s.  –  La molher P Pestor faure : XII d.  –  P. de Pereguort : II s.  –  R. Chabròl : II s. VI d.  –  Passó : II s.  -  Joh. de Merlí : II s. VI d.  –  Jaquet : XII d.  –  La dòmpna d’Albaniel : XII d.  –  Ar. de Chambarlhac : IIII s.  –  P. Rey : III s. VI d.  –  Pna Potz : II s. VI d.  –  H. Gonda : II s. VI d.  –  W. Jotglar : V s.  –  Wa de La Vayscha : XVIII d.  –  W. Fumat : II s.  –  B. Paés : II s.  –  P. Mala-Mocha : II s. VI d.  –  P. de Brolhac textor : II s.  –  Joh. Chaufforn : III s.  –  H. Germenh : XII d.  –  Joh. Pinel : XII d.  –  H. Chapolel :  XVIII d.  –  P. del Jaric : II s.  –  P. Flayac : VI s.  –  P. Miranda : IIII s.

 

Soma :  VII lb.  XVIII s. VI d., valen lo

fòrt a XXI s. : VII fòrtz  e demiey  XII d. 

 

folio 98v

H. Paés : IIII s.  –  [Tannades] : II s. VI d.  –  Joh. Comte : IIII s.  –  H. Martí : XII d.  -  Ar. Chabròl : XII d.  –  Niòt de Barat : XV s.  –  W. Rambelí : IIII s.  –  B. Sauzanel : III s.  –  Ar. Escòt : II s.  –  Ar. Charrada : II s.  –  Alay de La Rossia : XVIII d.  –   W. Primeyròl : III s. VI d.  –  P. Ròcha codurier : II s.  –  B. Cota : V s.  –  Joh  Mazoyer : XII d.  –  St. de Luciart : II s. VI d.  –  Lo Palhier qui esta a Puey Ras : XII d.  –  W. de Lobeat : XVIII d .  –  Joh. Charbonier : V s.  –  G. Becut : IIII s.  –  Guilhelmet : V s.  –  Joh. Lo Mercier : XII d.  –  R. de Pirac : III s. VI d.  –  La molher St. Ae : XVIII d.  – Trota-menut : IIII s.  –  H. del Pi laborador : V s.  –  Ar. de la Peyschada[118] : II s.  –  St. Pestel : XII d.  –  Joh. Guinó monier : IIII s.  –  B. de Barri : IIII s.  –  P. de Rause Forastier : VI s.  –  P. de Siourac laborador : XII d.  –  Ityer Aribat : II s. VI d.  –  La molher Quatre-òs III s.  –  Joh. de S. Ribier : II s. VI d.  –  H. Rosset : III s.  –  G. Cantaló : II s.  –  W. de La Jauria : II s. VI d.  –  P. Ramaffòrt : II s. VI d.  –  Ayc Galhart : XVIII d.  –  P. de La Vaure : III s.

 

L’Albergaria e Las Fargas

Hel. Chabantel : III s. VI d.  –  W. Galabert : XII s. VI d .  –  R. Folagesta : IIII s. VI d.  –  H. de Blanquet :  XII s. VI d.  –  P. de Las Dotz : V s.  –  La Charada : II s.  –  R. de Paneyrier : X s.

 

Soma :  VIII lb.  XVI s. VI d., valen lo

fòrt a XXI s. : VIII fòrtz  e demiey  menh II s. 

 

folio 99r

Joh. P. : IIII s.  –  Hel. Rossel dich Puey-Meyà : III s.  –  P de La Boria borzés : XXX s.  –  G. de [Dauró] : II s.  –  Ar. de L’Aga :  IIII s.  –  IIII s.  –  W. Mercier : IIII s.  – Lo fornier de Granhòl : III s. VI d.  –  Rda Boyscheta : II s. VI d.  –  B. del Bruel(h : III s.  –  Lanbert Lanier : XII d.  –  W. del Cortilh : II s.  –  Ar. Lo Charpentier : VI s.  –  Ityer de Las Brossas : II s.  –  ‘P.’ Hel. Belet : II s. VI d.  –  ‘Hel.’ P. Sudre : II s. VI d.  –  P. Sarazí : III s.  –  P. de Chalhat : II s. VI d.  –  R. de Puey-Rause : V s.  –  Hel. Ros : II s.VI d.  –  R. Belòcha : IIII s.  –  Math. Lo Quitan : II s. VI d.  –  L’ostal de Bari : X s.  –  Banhat : II s.  –  B. Domenc : II s.  –  Ityer La Grava : IIII s. VI d.  –  Hel. del Fraysche : VI s.  –  B. La Brossa : V s.  –  Grimó Coyer : III s.  –  P. de Vaus – IIII s.  –  Joh. de Las Joanias : III s.  –  Hel. Gauven : II s. VI d.  –  P. La Boria laborador : IIII s.  –  B. Pomet : II s. VI d.  –  B. [Apostòli] : XII d.  –  Joh. del Puey dich Sorbier : IIII s.  –  R. Granier : III s.  –  Hel. de Garlandier : XV s.  –  P. Seguí dyague : III s.  –  Chastanhada : III s.  –  Joh. de Chabanas : IIII s.  –  W. Michel : II s. VI d.  –  Hel. Saumel : V s.  –  P. Bòs : III s. VI d.  –  [Rixsen] de Baralhier : III s.  –   G. Nadal : II s.VI d.  –  Ayc de Samatiàs : II s. VI d.  –  W. Clota : II s. VI d.  –  R. Lo Pergaminier : XII d.  –  R. Achart : II s. VI d.  –  P. Rosset : III s. VI d.  –  R. del Rival : III s.  –  W. Sans : II s. VI d.  –  W. Boussa : III s.  –  Hel. Granier : II s.  –  Sarlat : II s.  –  Pla de Petit : II s.

 

Soma :  X lb.  XV s. VI d., valen lo fòrt

a XXI s. : X fòrtz  e I quart  menh III d. 

 

folio 99v

S. Ylari

Grimoart de Chambarlhac : VII s. VI d.  –  P. Vidal : V s.  –  G. de La Vaure : VI s.  –  Marsal Eyraut : XVIII d.  –  Ayc Passa-gua : VI s.  –  B. Leri : III s.  –  P. Ussan : II s.  –  Hel. Gontier : V s.  –  P. Faurel : IIII s.  –  P. Galhart : VI s.  –  W. Archanbaut : IIII s. –  W. Gaudet : II s.  –  B. Reynaut : III s. VI d.  –  P. Albert : VI s.  –  R. del Gua teyschendier : II s.  –  Hel. Rampnaut V s.  –  P. Fornier faure : III s.  –  Hel. Borel : XVIII d.  –  G. de Rause : VIII s.  –  St. de Puey-Joh. monier : III s.  –  W. Borel : XII d.  –  Joh. de Las Meygós : IIII s.  –  P. de Puey-Audoy : IIII s.  –  B. Chambari : II s. VI d.  –  W. Bayle : III s.  –  P. de La Rossia : VII s.  –  P. Blanquí : III s.  –  Joh. del Cern : V s.  –  Hel. de Puey-chaní : III s.  –  Joh. de L’Abatut : II s.  –  Folcó Terralh : IIII s.  –  P. Chambari : V s.  –  P. Symó : II s.  –  G. Rudel : IIII s.  –  P. [D’Adian] : V s.  –  P. de Vernhat : III s.  –  B. Ayraut : V s.  –  St. Blanquó : II s.  –  Joh. Borsaut : XVIII d.  –  P. Amalví : VI s.  –  Hel. Marbòt III s.  –  Ar. Fochier : V s.  –  Hel. Bordelha : II s. VI d.  –  Ae de Boyschorn : III s.  –  Ar. del Pi : V s.  –  P. de la Pezihla : II s. VI d.  –  H. Vidal : III s. VI d.  –  Chanongó : VII s.  –  P. de La Boychera : II s. VI d.  –  La molher Uelh-de-buòu : IIII s.  –  P. de La Brossa : III s.  –  Hel. de las Planchas : II s.  –  P. del Pi : II s. 

 

Soma :  X lb.  XVIII d, valen lo fòrt

a XXI s. : IX fòrtz  e demiey e II s. 

 

folio 100r

Talhaffer

W. Bonel : X s.  –  Joh. Bonamor : IIII s.  –  Bochut : II s.  –  P. de Petitias : XVIII d.  –  G. de Monrabey : XVIII d.  –  Hel. Blanc : XVIII d.  –  Armanda de Còsta : XVIII d.  –   Mondissó : IIII s.  –  Wòt Lo Furbidor : III s.  –  Hel. del Luc : II s. VI d.  –  Hel. Lo Veyrier : III s.  –  P. Chabanel borsier : III s.  –  St. [Pirip][119] : III s.  –  Me P. de Charmontelh : II s.  –  Hel. de La Veysch(i)era : V s.  –  Joh. Gazurt : X s.  –  Hel. de P. Ar.[120] : X s.  –  P. de La Ribiera : XII s. VI d.  –  Jordó de Solvey : II s. VI d.  –  Tripet : IIII s.  –  Hel. de Temolat : IIII s.  –  B. de La Romegiera : II s. VI d.

 

S. Silà

P. Guraman : V s. – Me B. de Raydor : XII d.  –  G. Faure : III s.  –  Hel. Rulhós Reynaut : V s.  -  W. de Banieya : XII d.  –  St. Huguet : II s. VI d.  –  P. de Janitz V s.  –  P. Fornier Redondel : V s.  –  Rolfet Marenc : III s.  –  P. Billó : IIII s.  –  Joh. Boyer : V s.  –  Gui Simonet : II s. VI d.  –  P. Peyschó : III s.  –  W. de Belcier : II s. VI d.  –  P. Brochart : V s.  –  Joh. Truc : IIII s.  –  Hel. Gontran : II s.

 

Soma :  VII lb.  XI s. VI d, valen lo

fòrt a XXI s. : VII fòrtz   IIII s.  VI d. 

 

folio 100v

R. Tortel : II s. VI d.  –  Hel. de Mourí Lo Rey : III s.  –  P. d’Engoleme : IIII s.  –  P. Faure : VI s.  –  Seguí Vigier : III s.  –  St. de Telhac faure : V s.  –  Ar. Lo Pradier : III s.  –  Hel. Chastel mazelier : II s.  –  G. de La Vau Peyrolier : IIII s.  –  Alay Folquauda Cornuda : XVIII d.  –  R. de La Faya : IIII s.  –  Symó Lo Merchadier : II s. VI d.  –  Joh. de Lunaut : XII d.  –  W. Brandet : XVIII d.  –  B. d’Eyraut Relhac : II s.  –  Hel. Guarel mazelier : IIII s.  –  Hel. de Telhac : IIII s.  –  P. de Chabanas : IIII s.  –  P. Bertí : V s.  –  Ae [Bastó] : II s. VI d.  –  W. Aysselí : II s.  – Hel. de Puey Are : III s.  –   R. de Monrabey : III s.  –  B. Lo Pros : III s.  –  P. La Fon dich Rató : II s.  –  H. de Mourí : X s.  –  B. daus Banhs : V s.  –  St. de Sirventó : II s.  –  H. Milheyròl Chastró : V s.  –  W. de [Sivier] : VI s.  –  H. Guionnet : XVIII d.  –  St. Las Coust : II s.  –  Ar. Auriòl II s. VI d.  –  P. Champeló : V s.  –  P. Eymar : II s. VI d.  –  H. de Vinharat : IIII s.  –  Ityer del Lac : IIII s.  –  B. del Biró L’Auchier : II s. VI d.  –  Bertran de Marió : XVIII d.  –  Joh. Aysselí : II s. VI d.  –  W. de Monrabey : IIII s.  –  P. de Brossas : IIII s.  –   H. de Sirventó : VII s. VI d.  –  B. Bastó : III s.  –  H. La Veyschiera : III s.  –  P. de Monrabey : IX s.  –  P. Chabanel : IIII s.  –  H. Blaret : II s.  –  B. Bardí : IIII s.  –  W. Reynaussó : III s.  –  H. de Molseyró : III s.  –  P. Rey : II s. VI d.  –  H. La Fon dich Vichòt : III s.

 

Soma :  IX lb.  V s. VI d, valen lo fòrt

a XXI s. : VIII fòrtz  e III quartz  XXI d. 

 

folio 101r

R. de Bernardó : II s.  –  Me P. La Vernhat[121] : II s.  –  G. de L’Auzelia : II s.  –  H. de Marmoysch : VI s.  –  Grimoart Jalat : VII s. VI d.  –  W. del Jangal : II s.  –  Ar. de La Granga : II s. VI d.  –  H. de La Cheza : V s.  –  P. La Pòrta Toquana : III s.  –  H. de La Vila : III s.  –  P. Nozet : III s.  –  P. Colí : III s.  –  Joh. Adam : VII s. VI d.  –  W. Ponhet : II s. VI d.  –  B. Tibbaut : VI s.  –  B. Doal : IIII s.  –  W. de Maurí :X s.  –  P. de L’Aga : II s.  –  Joh. Geyschó : II s. VI d.  –  W. Besseró : VII s. VI d.  –  Ayc Codonh : V s.  –  W. Bodí : IIII s.  –  Ae Brunaut ; II s.  –  W. de La Boria : II s. VI d.  –  Ae Guaudel : II s. VI d.  –  Joh. Petitaut : IIII s.  –  P. Mourí perier[122] : II s.  –  H. Còsta : VII s. VI d.  –  Ae d’Ortic en l’ostal del Chauzes : V s.  –  Cacha-micha : IIII s.  –  G. de Volom lo Vielh : V s.  –  P. Chaussa : V s.  –  P. Segalar : III s.  –  Joh. Auriòl : V s.

 

Soma :  VI lb. XIX s. VI d, valen lo fòrt

a XXI s. : VI fòrtz  e demiey  III s. 

 

folio 101v

Soma que monta tot lo pres de nòstra annada : dos milia VC LXXIII lb. XV s. VIII d. mealha, monten dos milia e IIIIC e IIIIXX e XIX  fòrtz e demiey e VI s.

 

Soma que monta may lo pres que lo beylat : XLIIII fòrtz e III s. III d. mealha,

monten, lo fòrt a XXI s. :  XLVI lb. VII s. III d. mealha, las quals lb. baylem a nòstres successors.

 

Resseubem may, ostra aquò desús, de Hel. de Blanquet de l’acessa del cumenal que li acessem e puey ostem la li, e redet nos XX s. que n’avia levat. E Hel. de P. Ar. avia gitat sobre la dicha acessa IIII apels qui montaven XIIII s. IIII d., e resten VI s. VIII d. que baylem a nòstres successors.

 

folio 102r

Aysò que s’ensec es degut dels III talhs desús dichs

 

Premieramen deven aquist qui s’enseguen del talh qui fo enpouzat per lo do que hòm feth a Moss. lo Prince quant anet en Espanha

 

L’agulharia

Peyna Reynauda : X s.  –  Ar. de Pelicier : X s.  –  Hugó de Rodes : X s.  –  B. de Vinharier : X s.  –    R. Lunaut : X s. – 

 

Lemotgana

Ayc Bertaut : X s.  –  Margarida La Lucia : X s.  –  Hel. Chapelier : X s.  –  Hel. Belet : X s.  –  W. de Cheyschat : X s.  –  Hel. de Pascaut : X s.  – Louren de Regelhac : X s.  –  Me B. [Cesseró] : X s.  –  B. de La Bertharia : X s.  –  Hel. de Guarel :X s.  –  Maria de Moss. P. Malet :X s.

 

Verdú

[Narzen] la Coduriera : X s.  –  P. [d’Arassós] : X s.  –  La sirventa de L’Abatut : X s.  –  Gera Clareta : X s.  –  Hel. del Molí : X s.  –  La molher de Bòs Rozet : X s.  –  [Morló] : X s.  –  Joh. Girmon : X s.  –  Me Joh. Meymí : X s/  –  P. Peyronet : X s.  –  W. Lo Monier : X s.  –  La Fromatga : X s.  –  L’otal de Vernha : X s.  –  L’ostal de L’Abatut : X s.  –  Br. La Chapela : X s.  –  La molher del Duc : X s.  –  P. Comte : X s. –  W. del [Mars] : X s. 

 

Lo Pon

Hel. La Crotz : X s.  –  Fortó de Peychier : X s.  –  Joucelm del Pon : X s.  –  Ae Salvestre[123] : X s.  –  Ayc del Boc : X s.  –  Hel. de S. Laurens : X s  La dòmpna de [Sitbaut] : X s.  –  

 

Rua Nòva

Joh. de Blanquet : X s.  –  Bonona : X s.  –  La molher Joh. de Rodola : X s.  –

 

folio 102v (bord gauche masqué dans la photo...)

Peyna Chambarina : X s. 

 

L’Albergaria

La dòmpna de Martí : X s.  –  ... de Petit : X s.  –  ...  de Tarassó : X s.  –  ...gó de Verzinas : X s.  –  ...  de Coronat : X s.  –  ...  de Cortés : X s.  –  ...  Ortic : X s.  –   ...  Joh. de Bru : X s.  –  ...  de Rambert : X s.  –  ...  de Giroudó :: X s.

 

Talhaffer

...  La Brossa : X s.  –  ...  d’Armanhac : X s.  –  ...  de Bernabè : X s.  –  ...  Julia : X s.

 

S. Silà

...  de Bru : X s.  –  ... [Bra]geyraca : X s.  –  ... Granet : X s.  –   ...  del Chatanet : X s.  –   ...gó de Bodas : X s.  –  Borela :  s.  –  ...  Vinhal : X s.  –   ... Cozí : X s.  –  ...  Benech : X s.  –  ...  [Com]ba :  X s.  –  ...  Lo Solier : X s  –  Joh. Audí : X s.  –  Pla de Nontron : X s.  –  Colom l’armurier : X s.   

 

S. Martí

R. de Vinharat : X s.  –  P. Chavalier : X s.  –  W. [dau Colhat]  –  Agnès de Lanaria : X s.  –  Agnès de Minhòt : X s.  –  W. Braquet : X s.

 

S. Hylari

Ayba de Chanongó : X s.  –  Hel. de Malvars : X s.  –   W. Meygó-Nova : X s.  –  Maria del Chareyró : W s.

 

Aysò qui s’ensec es degut del talh dels II blancs qui fo enpouzat per Moss. Lo Seneschalc

 

L’Agulharia

La sòr de P. Cayrel : XX d.  – Peyra de Motas XX d.  –  Bernòta : XX d.  –  Naudina del Vaure : XX d.  –  P. Bernart : XX d.  –   Nitona Rocela : XX d.  –  Joh. Hugó : XX d. –  Gera de Mezura : XX d.  –  St. Dornat : XX d.  –  Maria de Pischòt : XX d.

 

folio 103r

Moss. Ar. de Jaudó : XX d.  –  Ar. de Pelicier : XX d.  –  Hugó de Rodes : XX d.  –  B. de Vinharier : XX d.  –  P. Audoy : XX d.  –  R. Lunaut : XX d.  –  P. de Bel-Luòc : XX d.  –  L’obrier de seda : XX d.  –  P. de Rambert : XX d.  –  Ityer de Rossel : XX d.  –  B. La Vayscha : XX d.

 

Lemotgana

P. Audart : XX d.  –  Margarida La Lucia : XX d.  –   Me W. de Boy : XX d.  –  P. Gontier : XX d.  –  Maria de Moss. P. Malet : XX d.  –   Halay de Combas : XX d.  –  G. Chatanhòl XX d.  –  G. del Plapeyrat : XX d.  –  Hel. Belet : XX d.  –  Hal. de La Còsta : XX d.  –  Pla de Las Molieras : XX d.  –  Hel. del Gluey : XX d.  –  Joh. Rodier : XX d.  –  Joh. Fayart : XX d.  –  W. de Cheyschat : XX d.  –  Hel. de Guarel ¨XX d.  –  Lauren de Regelhac : XX d.  –  La Bona de La Sala : XX d.  –  Me B. Cesseró : XX d.  –  [Berga qui Ver lopa] : XX d.  –  Hel. de Pascaut : XX d.

 

Verdú

P. Lo Regratier : XX d.  –  G. Margòt : XX d.  –  Wa qui estay a Blanquet : XX d.  –  Narzen La Coduriera : XX d.  –  P. d’Arassós : XX d.  –  W. de Rofflat XX d.  –  P. Lo Monier : XX d.  –  La molher de [Pori] : XX d.  –  Maria La Negra : XX d.  –  La sirventa de L’Abatut : XX d.  –  P. Plumenc : XX d.  –  P. de Siourac : XX d.  –  Wa de Rambert : XX d.  –  Joh. Segier : XX d.  –  St. de Puey-Meyà : XX d.  –  Joh. Dioudet : XX d.   –  P. Lebre : XX d.  –  Gera Clareta : XX d.  –   Ae Ramnolf : XX d.  –   Hel. Nogaret : XX d.  –  Hel. del Molí : XX d.  –  Pla Guirauda : XX d.  –  La molher de Bòs Rozet : XX d.  –  Joh. [Vauna] : XX d.  –  Morló : XX d.  –  Joh. Girmon : XX d.  –  Maria Ranbalina : XX d.  –   Maria La Coduriera : XX d.  –  R. Raffí : XX d.  –  Wa [Labima] : XX d.

 

folio 103v

Maria del Prat : XX d.  –  L’Aubada : XX d.  –   La molher P. del Celier : XX d.  –  Pna de La Bessa : XX d.  – 

 

L’Arsaut

La molher de Goel : XX d.  –    Meynart : XX d.  –  Maria de Balhó : XX d.  –  W. Lo Monier :  XX d.  –  Ae Teulel :  XX d.  –  [Lanier] del Pleyschat : XX d.  –  La filha St. Duran : XX d.  –  La Fromatga : XX d.  –  Hel. de la Boscheza : XX d.  –  Hel. de Salvatge : XX d.  –  Favier : XX d.  –  Hel. Ramnolf : XX d.  –  [Gueirona] : XX d.  –  W. Malharó :  XX d.  –  L’ostal de [Vervila ] : XX d.  –  L’ostal de Taurel : XX d.  –  L’ostal de L’Abatut : XX d.  –  St. La Chapela : XX d.  –  B. Brunet dich Baffet : XX d.  –  La molher del Duc :  XX d.  –  P. Comte : XX d.  –  Hel. del Puey : XX d.  –  Peyna Sadola : XX d.  –  B. de Sudor : XX d.  –  Katelina Florensa : XX d.  –  [Gamela] : XX d.  –  Hel. Boyna : XX d.  –  La molher St. del Monar : XX d.  –  Hel. de L’Olm : XX d.  –  Ayc Monier : XX d.  –  W. de Linars : XX d.  –  Izarn del Cheyró : XX d.  –  Maria Dalhona : XX d. 

 

Lo Pon

Hel. La Crotz : XX d.  –  Hel. de Lac Roch : XX d.  –  Fortó de Pelicier : XX d.  –  Martina : XX d.  –  Jaucelm del Pon : XX d.  –  W. Chabrit : XX d.  –  Ae de [Salvetre] : XX d.  –  Me Hel. Audó : XX d.  –  Sta de Sudor : XX d.  –  Bertran de La Bessa : XX d.  –  Ayc del Bòsc : XX d .  –  Gera Richarda : XX d.  –  Hel. de  S. Laurens : XX d.  –  Joh. del Lassel : XX d.  –  Wa de Faure :  XX d. 

 

Rua Nòva

P. de Godorn : XX d.  –  Hel. Colhó XX d.  –  Lo Palhier : XX d.  –  Joh. de Blanquet : XX d.  –  Peyrona Orteta : XX d.  –  La Lucia : XX d.  –  Passó : XX d.  –  Hel. de Javarzac : XX d. 

 

folio 104r

Hel. de Las Chezas : XX d.  –  Bonona : XX d.  –  G. Brugiera : XX d.  –  La molher Joh. de Rodola : XX d.  –  Maria de Grosset : XX d.  –  La molher de Granet : XX d.  –   Peyna Chambarina : XX d.  –  La Reyna : XX d.  –  P. de Lussac : XX d. 

 

L’Albergaria

Hel. de Blanquet : XX d.  –  La Dòmpna de Martí : XX d.  –  Pla del Bòsc : XX d.  –  Johana de Tarassó : XX d.  –  Lambert Lanier : XX d.  –  Sarlat : XX d.  –  Sta de L’Orgolhia : XX d.  –  Johana Belona : XX d.  –  P. de Vau : XX d.  –  Giró de Verzinas : XX d.  –  Joh. de Coronat : XX d.  –  Hel. de Cortés : XX d.  –  G. [Verna] : XX d.  –  B. Apostòli : XX d.  –  Gera de Bodí : XX d.  –  Me Joh. de Bru : XX d.  –  Hel. de Garlandier : XX d.  –  W. de Rambert : XX d.  –  Hel. Saumel : XX d.  –  R. Garnier : XX d.  –  Joh. de Gordó : XX d.  –  Hal. del Deffés : XX d.  –  Pla Sadola : XX d.  –  W. de Botas : XX d.  –   Baronel : XX d.  –  La Mona : XX d.  –  Penòta : XX d.  –  R. Achart : XX d.  –  La Ganhona : XX d.  –  Hal. de La Pòrta : XX d. 

 

Talhaffer

Joh. Chatel : XX d.  –  Me Hel. Chambó : XX d.  –  Bera del Silhet : XX d.  –  Joh. La Greliera : XX d.  –  Laurens La Brossa : XX d.  –  Hebble d’Armanhac : XX d.  –  Ar. d’Alvera : XX d.  –  Hel. de Bernabè : XX d.  –  Hel. del Pleyschat : XX d.  –   Rotbert Ros : XX d.  –  La Bruna : XX d.  –  [Laurissa] de La Bòria : XX d.  –  Lauvat [lo charlhe] : XX d.  

 

S. Silà

St. de Bru : XX d.  –  G. de Faure : XX d.  –  B. del Solier : XX d.  –  W. Chatuel : XX d.  –  G. Granet : XX d.  –   Joh. Jautart : XX d. 

 

folio 104v

P. del Chastanet : XX d.  –  Margó de Bodas : XX d.  –  Hel. del Boy : XX d.  –  Gauteran : XX d.  –  P. Bonisó : XX d.  –  Hal. Borela : XX d.  –  St. Jaubert dich [Corrudre] : XX d.  –  Bera del [Boyzt] : XX d.  –  Felip de Reynaut : XX d.  –  G. de Feran : XX d.  –  Hel. Vinhal : XX d.  –  Hel. de Vinharat : XX d.  –  Ar. La Crot : XX d.  –  Bera d’Albà : XX d.  –  P. de Cornhac : XX d.  –  Bera Katalina : XX d.  –   Ityer del Solier : XX d.  –  Mich. Cozí : XX d.  –  St. de Marsanés : XX d.  –  P. [Furó] : XX d.  –  Raulet Lo Senturier : XX d.  –  Joh. de Mella : XX d.  –  P. Pinaut : XX d.  –  B. Tibaut : XX d.  –  P. Bòs : XX d.  –  P. Benech : XX d.  –  Joh. de Las Pradas : XX d.  –  Chamba : XX d.  –  Mich. de Bruselas : XX d.  –  La Galharda : XX d.  –  Joufre Goy : XX d.  –  W. Nogarel XX d.  –  Ar. Lo Solier : XX d. 

 

S. Martí

Gui de La Menada : XX d.  –  P. Chavalier : XX d.  –  R. Comte : XX d.  –  B. Leri dich Chapó : XX d.  –  Maria de Baralhier : XX d.  –  Hel. Girart : XX d.  –  G. Faure : XX d.  –  B. de L’Auzelia : XX d.  –  P. Cayrel : XX d.  –  Hel. Lo Veyrier Lo Monh : XX d.  –  Hel. de Bloza : XX d.  –  Ityer Trolhier : XX d.  –  W. Braquet : XX d.  –  Hel. [Bazú] : XX d.  –  R. de Vinheyrat : XX d. 

 

S. Hylari

Galina : XX d.  –  G. de Rause : XX d.  –   P. Paés : XX d.  –   P. del Puey : XX d.  –   Joh. Fòrt : XX d.  –   P. [Desset] : XX d.  –   Wa del Cheyró : XX d. 

 

folio 105 r  

 Aysò qui s’ensec es degut del talh qui fo enpouzat per far los chadaffaus e las enparas.

 

L’Agulharia

Naudina del Vaure : XII d.  –  Nitona Rossela : II s.  –  Joh. Hugó : VII d.  –  St. Dornat : XVIII d.  –  [Botille] : II s.  –  Maria de Pischòt : XVIII d.  –  Moss. Ar. de Jaudó : XXV s.  –  Ar. de Pelicier : V s.  –  Hugó de Rodes : II s. VI d.  –  B. de Vinharier : V s.  –  Solhat : XV s.  –  Fortanier de Landric : X s.  –  R. Lunaut : V s.  –  G. Lunaut : VIII s.  –  P. de Rambert : X s.  –  P. Giraut : X s.  –  Joh. [Lo Guòth] : V s.  –  W. de Vigà : X s.  –  Ityer de Rocel XV s.

 

S. Martí

Hel. de Las Combas : II s  VI d. –  Penòt  Chavalier : VI s.  –  R. Comte : II s.  –  B. Leri dich Chapó : V s.  –  R. de Vinharat : VI s.  –  Maria de Baralhier : II s.  –  B. L’Auzelia : II s. VI d.  –  G. de Vinherat : III s.  –  Hel. Veyrier : III s.  –  Hel. de Bloza dich Chicharel : II s. VI d.  –  W. Braquet : II s. VI d.  -  Hel. Bazú bordier de Martí : IIII s. VI d. 

 

Lemotgana

W. de Chaumon : XII s.  –  Bertó Lo Tornier : V s.  –  Me W. de Boy : II s.  –  Hel. de Chapelier : II s.  –  Me Hel. d’Olivier : X s.  –  R. d’Espermon II s.  –  Bera de Boyt : II s. VI d.  –  G. de Plapeyrat : II s.  –  Hel. Belet : IX s.  –  W. del Bòsc laborador : II s.  –  W. Mescorbí : III s.  –  Joh. Fayart : VII s. VI d.  –  L’òme qui esta en l’ostal de Me P. Richart Còsta : XVIII d.  –  Joh. Buzata : II s. VI d.  –  Hel. de Guarel : IIII s.  –  Naudina del Forn : XII d.  –  G. del Mas : XII s. VI d.  –  Me B. Cesseró : XV s.  –  P. Turquet : V s.  –  Hered. Me B. de Rey : III s.  –  Bera de Vigier : II s.  –  Joh. de Chaumon : V s.  –  Hel. de La Teyria : V s.  –  Grazissó : II s. VI d.

 

folio 105v

P. de Minhòt : VIII s.  –  P. de Volom : II s. VI d.  –  Pascaut de Benche[124] de resta : III s. IIII d.  – 

 

Verdú

Hel. Nogarel : III s.  –  Agnès qui esta a Blanquet : XVIII d.  –  Agnès qui esta aqui mes : XVIII d.  –   Hel. de [Betenac] : IIII s.  –  W. Meyniel : VII s. VI d.  –  W. Brunet : XVIII d.  –  P. d’Arassós : VI s.  –  W. de Rofflat : V s.  –  P. Lo Monier : II s. VI d.  –  La molher de [Porí] : XII d.  –  P. Plumenc : V s.  –  P. Baró : II s.  –  P. del Boyschó : III s.  –  Joh. Dioudet : XII d.  –  P. L’Aubiera Abonel : II s.  –  Hel. del Molí : II s. VI d;  –  Nicolau Lo Maneschalc : II s. VI d.  –  P. Bòs : III s. VI d.  –  R. Raffí : XX s.  –  [M. Arassó][125] : IIII s.  –  B. lo nebot de Girmon : II s.  –  Ae Tarassó : XII d.  –  Ayc de Comte : XXV s.  –  Joh. Salavert : V s.  –  P. Gontier : XI s.  –  P. Peyronet : II s. VI d.  –  Ayc de Comtia : X s.  –  Ayc de Cozeus : II s.  –  P. Rossenc : II s. VI d.  –  Hel. de Vinharier : V s.  –  L’ostal de Sudor XV s. 

 

L’Arsaut

W. Lo Monier : XII d.  –  Lo clerc Jolivet : III s. VI d.  –  Hel. de Salvatge : III s. VI d.  –  Ayc de Chapsey : VI s.  –  Hel. Ramnolf : II s. VI d.  –  Joh. [Brulòt] : II s.  –  La molher St. Bertolmieu : II s.  –  L’ostal de Vervila : X s.  –  L’òme qui esta en l’ostal de Rotbert Jalòt : II s.  –  L’ostal de L’Abatut : L s.  –  St. La Chapela : II s. VI d.  –  Hel. del Puey : II s.  –  B. Brunet : III s.  –  B. de Sudor : II s.  –  B. de Linars : III s.  –  Guinassó Faure : II s. VI d.  –  Hel. La Crot : V s.

 

folio 106r

Wa de Faure : XII d.  –  Joucelm del Pon : IIII s.  –  Gautier Taló : V s.  –  Ael de Salvestre : V s.  –  W. del Janest : II s.  –  Me Ayc La Trossa : X s.  –  Me Hel. Audó : II s. VI d.  –  P. de Cahort : V s.  –  Me Ayc del Bòsc : XVIII d.  –  Fortó Lo Veyrier : IIII s. VI d.  –  Joh. Faure Portier : VI s.  –  P. de Chapoleta de resta : VIII s. 

 

S. Jòrgi

Joh. [Verier] III s.  –  G. del Lassel : XVIII d.  –  P. de La Ròcha : III s.  –  Pla Jaffagerba : XVIII d.  –  Niòt qui esta en l’ostal de Ayc de Compte : XII d.  –  L’Engolmés : II s. VI d.  –  Bonica : II s.

 

Rua Nòva

Hel. [Lo Frian] : II s. VI d.  –  Margarida Gontiera : XII d.  –  W. Boyt : XII d.  –  W. del Chauze : II s. VI d.  –  [Soumart] XII d.  –  G. La Garda : II s.  –  P. de La Crotz : XII d.  –  Me Joh. Malet : XX s.  –  Hel. de La Chieza : XII d.  –  Pla del Cluzel : XII d.  –  Lo Nedeyer : XVIII d.  –  P. Aymeric : II s.  –  P. de Grosset : X s.  –  Laureta : II s.  –  P. Rosset dich Baloffa : XVIII d.  –  W. Chapó : II s. VI d.  –  Maria de Grosset : XII d.  –  Claria del Boy : II s.  –  Lo Rey del Pon : II s. VI d.  –  G. Brugiera : VIII s.  

 

L’Albergaria

Ar. Garen : III s.  –  Hel. Golfier : VIII s.  –  La dòmpna de Martí : XII d.  –  Me R. de Petit : XX s.  –  Wa qui esta aquí mes : XII d.  –  Johana Belona : XII d.  –  P. de Bari : VI s.  –  P. Guarel : II s.  –  Joh. de Coronat : XII d.  –  Hel. de Cortés : XII d.

 

folio 106v

P. Ortic : V s.  –  Me Joh. de Bru : XXV s.  –  Granó deus Frayres Menors : II s.  –  Joh. de Guordó : VII s. VI d.  –  Pla d’Andrival : XII d.  –  Hal. dels Deffés : XVIII d. –  Marót de Grosset : V s.  –  Claria de La Sala : XVIII d.  –  Pla Negriera : XVIII d.  –  W. de Botas : X s.  –  Bononel : XVIII d.  –  Archanbaut de Peyreguers : XXV s.  –  La Ganhona : III s.  –  Hal. de La Pòrta : XII d.  –  Hel. Granier : III s.  –  Hel. qui esta en l’ostal de Botas : II s. VI d.  –  Hered. Hel. de La Pòrta : VII s. VI d.  –  Bertrant de [Rauchat] VII s. VI d. 

 

S. Hilari

St. Ayraut : VII s. VI d.  –  P. Boyt : III s. VI d.  –  P. Paés : II s. VI d.  –  Lauren Fochier : XVIII d.  –  Lo nebot de Ar. del Pi : II s. VI d.  –  P. del Puey : II s. VI d.  –  Hel. de Malvars : II s.  –  Joh. Fòrt : II s. VI d.  –  P. Bosset : XVIII d.  –  Heliòt Lo Peschador : XVIII d. 

 

Talhaffer

Bertolmieu d’Albussó : II s. VI d.  –  Joh. Chatel : III s.  –  Me Hel. de Chambó : X s.  –  B. Gandassal : X s.  –  Me Hel. de Barraut : XX s.  –  Joh. de Puey-Meyà : II s.  –  Hel. Seguí : XLV s.  –  Joh. La Ribiera : III s. VI d.  –  Heble d’Armanhac : IIII s.  –  Lauren La Brossa :              V s.  –  Ar. de Lucó d’Alvera’ : VIII s.  –  Hel. de Bernabè : XXX s.  –  Hel. de Pleyschat : L s.  –  Rotbert Ros : XX s.  –  La Boyera : II s. VI d.  –  Guinó lo faure : V s.  –  B. de Senh Michel : XVIII d.

 

folio 107r

S. Silà

Niòt La Crotz : XVIII d.  –  St. de Bru : V s.  –  P. de Sirventó : XII d.  –  P. Bessó : III s.  –  G. de Volom lo Jove : XII d.  –  Sta Chambarina XVIII d.  –  Hal. Lidrolha : XVIII d .  –  Hel. de Marió : XVIII d.  –  Joh. Jautart : II s. VI d.  –  Hered. P. del Chatanet : XV s.  –  Hel. del Boy: VI s.  –  P. de Bonissó : V s.  –  Joh. de Jaudó : IIII s.  –  Phelip de Reynaut : II s.  –  G. de Feran : II s.  –  St. Gaubert dich [Corrudre] : XII d.  –  Ityer de Pueyschart : V s.  –  Ityer del Solier : V s.  –  W. de La Ròcha : IX s.  –  Joh. Lo Penhedor : II s.  –  B. de Benavens : II s.  –  Michel Cozí : XII d.  –  Hered. Me R. La Pòrta : XII s. VI d.  –  St. de Marsanés VII s. VI d.  –  P. lo frayre de La Pòrta : II s.  –  W. de La Colre : XX s.  –  P. Bòs : II s.  –  Michel de Brussela : III s.  –  Galharda : XII d.  –  Joh. de Las Pradas : II s.  –  W. Nogarel : II s. VI d.  –  Hel. de Mongòy : II s.  –  Lo peyrier qui esta a son ostal : II s.  –  P. Goyós : XII d.  –  Braralhier[126] : II s.  –  Hel. Reynaut : III s.

P. Turquet deu de la resta dels talhs vielhs, de qué avem letra que fo donada en l’assiza :  XX s.

 

folio 107v

Aquestas emendas que s’enseguen son degudas :

Pachòt : V s.  –  Ayc Salamó : V s.  –  Joh. Setgier : X s.  –  R. Achart : XL s  –  P. de Melòya : V s.

 

Item acessem a Mondí Reynaut qui era bayles l’estable desós la meygó de la tor : XLVI s. VIII d., loquals XLVI s. VIII d. li donem, e nos no los metem per pres ni per beylatz

 

folios 108rv blancs

folio 109r  Note post. :  Cent neuvième et dernier feuillet   M. H. 

 

                           ––––––––––––––––––––––––––––––––––

<<Retour[1]- expression ambigûe : il avait peine à abandonner, à renoncer à sa plainte contre Gandassal ; veut-il dire qu’il leur demande de ne pas y aller parce qu’il y renonce à regret, ou parce qu’il refuse d’y renoncer ?

[2]- ni autre aur : même pas en un autre monnaie d’or (que les fòrts qu’il avait prêtés)

[3]- msc yapelem, contract. de e apelem

[4]- Hardy : « la duchesse d’Anjou  (Madomna  la Princessa) dont le mari était en Espagne» ; de même folio 7v : « nostre senhor lo princep (le duc d’An jou) ». Il ne semble pas que le duc d’Anjou ait jamais porté le tître de Prince ; par le traîté de Brétigny, Perigueux est passé sous la suzeraineté du roi d’Angleterre. Le prince dont il s’agit ici est’Edouard de Woodstock, fils D’Edouard III d’Angleterre, nommé prince d’Aquitaine en juillet 1362, surnommé Le Prince Noir, et qui cette année-là en 1367 fait une expédition en Espagne contre Pierre Le Cruel (où il bat les français menés par Du Guesclin). « Madonna la Princessa » est sa femme.

[5]- comprendre : aportet d’Espanha letras de Moss. lo Princep

[6]-  cacogr. p. esviet, 3s parfait de esviar : acheminer  ; los représente le seigneur de Mme la Princesse, et son ou ses valets, dont il es question à la fin de la page précédente

[7]- mem. surmoté d’un trait horizontal : interprétation incertaine , ss doute d’après le contexte le reçu de la somme prêtée

[8]- graphie « phonétique » qui note la réal. loc. [ej] de –es final p. pes = poids

[9]- graphie « phonétique » qui note la réal. loc. [ej] de –er final tonique  p.  de ser = le soir, en soirée

[10]- Hardy : « escudolas gazrnidas de pentre », mal lu

[11]- B. d’Arassós

[12]- ms ya contract. de e a

[13]- inc. p. los quals dos (do est masc.)

[14]- comprendre : lo governador de Sentonge, de N. Senhor lo Princep

[15]- ms + (une croix)

[16]- cacogr. p. chausas

[17]- sos valetz ici cas-sujet sing.

[18]-  ss doute hyper correct. p. luy (°lui) réalisé [lyj], [j] étant faussement interprété comme vocalis. de –s final après voyelle

[19]- sos valet  cas-sujet sing. incorrect : il faudrait sos valetz

[20]- Hardy : « avoir des nouvellec du Duc d’Anjou » : cf p. 3 note 4

[21]- -s de cas-sujet est incorrect ici : - aire est le css correspondant au crs –ador ; et comprendre : lo governaire de Quercí de N. S. lo Princeps .

[22]- cacogr. p. enamics

[23]- ms schalia mauv. orth.  

[24]-  comprendre : pour voir, au sujet du grand corps de troupe, s’il y était bien, où il voulait aller, et ce qu’il cherchait à faire…

[25]- ms au op m. coupe p. a uòp

[26]- ? le sens est clair d’après le contexte : « ne nous a pas suffi», mais je n’identifie pas cette forme…

[27] - les palissades pour fermer le coderc où on entrepose la viande salée

[28]- cacogr. p. *qui eys, notant la réal. loc. [ej] de es ind prés 3s du v. èsser

[29]- sò que murit = « jusqu’au moment où il mourut »  : pour le temps où il avait accompli son service  de Nadal ensay :depuis Noel (le terme où il avait été payé) jusqu’à sa mort

[30]- lo = l’interès : les intérêts (de la somme prêtée)

[31]- mot oublié

[32] - donem lor lo salari deus sirvents charabia qui fait non-sens : on n’a pas donné à ceux qui ne payaient pas l’impôt le salaire des sirvents ! je pense qu’il faut comprendre : donem lor salari aus sirvents : nous avons donné aus sirvents leur salaire ( pour avoir procédé aus saisies)

[33]- sujet : lo talh

[34]- lecture conjecturale : ou notant la fermeture de au préton. p. Vaurel ?

[35]- aremàs : 3s du parf de aremaner ? phrase peu claire, faut-il comprendre : escriure en II luòcs … que l’us aremàs devès la vilas = écrire en 2 exemplaires …dont l’un est resté à la ville,… ?

[36]- tralh nm = trace (Lévy) ?... quel sens ici ? cacogr. p. talh ?

[37]- comprendre : veyre vendre los gatges a lor pres : voir vendre les gages qui leur avaient été pris

[38]- ici p. °emb, var. loc. de amb = avec, au moyen de

2- d’après la façon dont il est démonté et remonté par des charpentiers, le veysel en question doit être un baquet de bois…

[40]- ss doute ici aussi en = avec ; lo portet en clavels : il le porta, ainsi que les clous pour le remonter

[41]- au sens réfléchi : lo mur qui (se) leysava cheyre : le mur qui se laissait tomber, qui s’écroulait ...

[42]- mauv. orth. p. seu : lo seu ostal : sa maison

[43]- voir lexique - on attendrait la forme nord-oc deschau-  qu’on a plus loin 

[44]- cacogr . p. poyeren

[45]- cacogr. p. serviren

[46]- ms eschargeren

[47]- la pleydura de l’ostal de J. de La Pòrta

[48]- ss doute ou note la fermeture de au p. paus, var. de pals = palissades

[49]- inadvertance p. era au sing ; le sujet est lo mur vielh…

[50]- oublié par le scribe…  

[51]- inadvertance p. hobravan , ou dans les imparfaits en -ava chute du v- : obràn,  variante loc. actuelle en périgord nord-oc ( en ribéracois en partic.) ?

[52]- mauv.orth. p. aneren

[53]- post prép latine = après

[54]- cacograph. p l’ayga

[55] - ss doute mot oublié

[56]- erreur : le total des salaires donné ici est celui de 3 peyriers (1+2) , cf folio suivant 2e article...

[57]- erreur p. peyriers

[58]- ils ont changé de lieu de travail : ils sont passés de la peyriera de la Limogeanne à celle de Saint-Martin.

[59]- je pense qu’il faut comprendre qu’ils firent tomber des cayres du mur et les portèrent sur le chantier, à pied d’oeuvre

[60]- sans doute en graisser les moyeux

[61]- pour faire le mortier (pas pour la boire !)

[62]- article rajouté dans l’interligne en écriture plus petite

[63]- erreur p. rochiers…

[64]- mots oubliés

[65]- erreur p. feyren

[66]- sans doute Bernard d’Arassós (voir la liste des sirvens, folio 3v, page 1)

[67] - oublié, repris par los à l’article suivant

[68]- erreur sur le nombre d’ouvriers, leur tarif ou la somme : à ce nombre et à ce tarif la somme serait de 15 sous ; au cas précédent, pour le total de 17 sous 6 deniers, le tarif pour chacun des 3 sur les 4 était de 4 sous 2 deniers…

[69]- erreur p. a ou en la Lemotgana...

[70]- mauv. orth. p. mestre : maître ouvrier

[71]- mauv. orth. p : moltó / motó, ici non l’animal mais la monnaie de ce nom, le mouton d’or (voir lexique)

[72] - ce pronom pluriel représente ss doute Pení et son filleul dont il a été question ci-dessus

[73]dyslex.p. craneladítz,  

[74]- comprendre : des 8 bêtes, 2 portaient des cayres, et les 6 autres de la peyra

[75]- sans doute pour lo bart : le mortier de terre à bâtir.

[76]- ss doute mauv. orth. p. pan 

[77] - mauv orth. p. banc

[78]- cacogr. p. °balhessan ; phrase peu claire : quel est le sujet de ordenet : B. de Petit ?...

[79]- je n’identifie pas ce mot ; faut-il lire s- ou f-, o ou e, m ou ni ? ... ou fermetas p. fermetats ?...

[80]- ici ey note la réal. loc. de es final, p. cregués, subj imparfait.

[81]- Hardy « Platol »

[82]- peut-être cacogr. p. chausas : choses  (et non °chaussas : chausses ?...)

[83]- le nom qui manque étant un masc. pl. est ss doute Plantiers

[84]- cacogr. p. clavels

[85] - msc cacogr.. deslanpars

[86]- erreur p. Garnier

[87]- msc delato

[88]- cacogr. p. clavels

[89]- mauv. orth. p. cent

[90]var.graph. de nord-oc . tiriaca / teriaca  (Lévy) = thériaque (médicament)

[91]- sans doute p. Cor Las Festas (par assimil. r-l > l-l] = « Court les fêtes », surnom

[92]- -o- note la vocalis. de -l- devant consonne

[93]- Bernó hypocor. de Bernard, ici sans doute le sirven B. d’Arassós .

[94] - hésitation entre l’oc. monge et le frç moine ?

[95]- formule peu claire ; sans doute faut-il comprendre « que nous devions à Me La Roche pour le loyer de la maison que nous mettions à la disposition de Corbaran Vigier »

[96]- sans doute mauvaise coupe p. d’Albussó (Aubusson dans la Creuse)

[97]- sans doute p. Angel

[98]- cacogr. p. Charenton

[99]- ss doute cacogr. p. Raubali

[100]- cacogr. p. Chatenton ?

[101]- laissé inachevé...

[102]- m. orth. p. domnhó

[103]- mot oublié ; que hòm fetz ou a fach a Monsenhor...

[104]- sans doute pour am : qui esta am + un nom de personne

[105] - latin = oc teissendier = tisserand

[106]- lettre sautée p. Marlhòc

[107]- mauv. orth. p. Charenton

[108]- sans doute pour Cozí

[109]- cacograph. p. Chambarlhac

[110]- cacogr. p. Chalhat

[111]- msc : delaffaya

[112]- msc : laffouria  

[113]- mot latin, = oc teissendier

[114]- cacogr. p. lo Vielh

[115]- cacogr. p. La Benechia

[116]- à partir de là et jusqu’à la fin du feuillet les deniers éventuels suivant les sous sont pris dans la pliure de la page et manquent dans la transcription

[117]- sans doute mauv. graph. p. Bernat , var. de Bernart

[118]- lettre sautée p. La Pleyschada (2 fois ailleurs)

[119]- on lit nettement pirip , avec las deux « points » sur les i ...

[120]- abrév. p. Peir Arnaut

[121]- ss doute cacogr. p. L’Alvernhat

[122]- mauv. orth. p. peirier

[123]- ss doute cacograph. p. Silvestre

[124]- cacograph. p. Benech

[125]- msc Marasso ou Maiasso ...

[126]- cacograph. p. Barralhier