<<Retour

 

Archives Municipales de Périgueux     E dep 5021 –

Registre des Comptes du consulat de Périgueux – Série CC

 

CC 67, année 1375 - 1376 Registre in 4°, 48 feuillets papier.

Dépenses de l’année ( folios 1r -  48v) –– occitan ; scribe : le comptable Johan Nebot.

 

(folio 1r)  (note postérieure :  Premier feuillet  M. H.)

….    …. (haut de page très abimé, des bandes de papier collées autour)

 

Ayssò qui s’ensec es lo comptes ... ... ... e de las prezas de la villa de Peyreguers, e comensset ... ... ... ... ...  e fenit l’an mil CCCLX XVI, e en aquest an foren elegit en Mayor e en Cossols aquist qui s’enseguen d’en dejos[1] escrieust :

 

             Fortanier de Chatuel  Mayor[2]

Me Johan de Bru – B. de Chaumon – Johan Malaura – Me B. de Gorsòllas – Aymeric de Comptia – P. de Maymí – P. Guilhó – Guilhem de Gaudó – Guilhem Gualabert – Guilhem de L’Anglada    :    Cossols

B. del Cluzel – Guilhem de Soc   :   Cossols de la Ciptatz

 

Johan Nebot : comptador – P. Guilhó : contracomptador

… …

 

folio 1v

[Ayssò] qui s’ensec [ave]m bay[lat] … … …(haut de page déchiré)

 

Premieyramen la vespra [de Nadal] :                     

a Taborý :  V s.  –  a Rofflat :  V s.   –  a Hel. Lo Bastier :  V s.  –  a Marionnat :  V s.  – 

a Clergó :  V s.  –   a Boychó :  V s.  –   a Miriguòt :  V s.  –   a Nepplas :  V s.  – 

a Chatuel :  V s.  –  a Grazissó :  X s.  –  al servissial :  V s.

 

La vespra de Pasquas :

a Taborý :  V s.  –  a Rofflat :  V s.   –  a Hel. Lo Bastier :  V s.  –  a Marionnat :  V s.  – 

a Clergó :  V s.  –   a Boychó :  V s.  –   a Miriguòt :  V s.  –   a Nepplas :  V s.  – 

a Chatuel :  V s.  … ( bas de page déchiré)…   ….

 

La vespra de Sen Johan Baptista :

a Taborý :  V s.  –  a Roffalt[3] :  V s.   –  a Hel. Lo Bastier :  V s.  –  a Marionnat :  V s.  – 

a Clergó :  V s.  –   a Boychó :  V s.  –   a Miriguòt :  V s.  –   a Nepplas :  V s.  – 

a Chatuel :  V s.  –  a Grazissó :  X s.  –  al servissial :  V s.

 

La vespra de Tots[4] Sanchs :

a Rofflat :  V s.  –  a Hel. Lo Bastier :  V s.  –  a Marionnat :  V s.  –  a Clergó :  V s.  –  

a Miriguòt :  V s.  –  a Nepplas :  V s.  –   a Chatuel :  V s.  –   a Helias de L’Abatut :  V s.  –     a Grazissó :  X s. … ( bas de page déchiré)  …  …                                              

                       

folio 2r

Ayssò qui s’ensec avem baylhat per las raubas dels sirvens

 

Item baylem a Johan Nebot per XXIIII cobdes de pers blanc qui se vendia XVII s. VI d. lo cobde, montan : XXI ll.

Item baylem a Hel. de [Pautaut][5] per XXIII cobdes e demiey de vermelh qui monta a XXV s. lo cobde                                                                                                        XXIII ll.

Item baylem a Johan [Lagui] guacha del cluchier  en IX cobdes de grella per far rauba qui monta a VI s. III d. lo cobdes :  LVI s.  III d.

Item baylem en I cobde e I quart de pers blanc de qué fetz chappeyró, qui monta :  XX s.

Item baylem al servissial en V cobdes de grella per far rauba, e costava lo cobdes VI s.       III d., monta :  XXXI s. III d.

Item baylem en argent per IIII cobdes de grella : XXV s.

 

Soma, franc a XXV s. :  L liuras XII s. VI d.

 

(folio 2v)

Ayssò qui s’ensec avem baylhat per lo fach de la juridicciou 

 

Item baylem lo dimercres a XXI jorn de novembre en una ma de papier qui fo messa en cossolat :  V s.

Item baylem aquel michs jorn en papier fach a Johan Malaura per escrioure las esmendas :  VI s. III d.

Item baylem aquel michs jorn en IIII mas de papier, las II foren baylhadas al comptador e las autras II al contracomptador per escrioure los comptes :  XX s.

 

Item baylem lo dissapde a XXIIII jorns de novembre en una ma de papier per escrioure los esturmens a far I papier en qué fossan mes per escrioure en cossolat, monta :  V s.

Item baylem aquel michs jorn  en I faychs de gluey qui fo espandut en cossolat lo dimenc que las gens feyren lo sagramen, qui monta :  XII d.

 

Item baylem a III jorns del mes de desembre en una ma de papier qui fo messa en cossolat, monta :  V s.

Item baylem per escrioure las assessas :  III s.

 

Item baylem lo dimenc a ser a IX jorns del mes de desembre en una liura de chandellas qui foren arssas lo ser qu’òm[6] clavia las assessas de cossolat, monta :  XVIII d.

 

Item baylem lo dilhús a XVII jorns del mes de dezembre a Me B. de Sesseró per far una sitaciou contra Moss. l’Evesque, qui monta :  II s. VI d.

Item baylem aquel michs jorn a Me B. de Sesseró una ma e mega de papier per escrioure las letras que trametiam en Franssa e en Roma, monta :  VII s. VI d.

 

(folio 3r)

Item baylem per far los penonssels de las tromppas e(n) V taulós de cendat vermelh :  XX s.

Item en IIII onsas de ceda per far los cordós :  LIII s. IIII d.

Item al mestre per far los cordós, qui monta :  X s.

Item en IIII vetas :              XII d.

Item baylem en III onsas de ceda per far las frimbrias :  XL s.

Item baylem a una Menuda per far las frimbrias :  V s.

Item baylem a Nicòt per cozer las frimbrias :  IIII s. II d.

Item baylem a dimiey ternal de ceda per cozer las frimbrias :  X d.

Item baylem en IC L pans[7] d’aur a Johan [Maubot], monta :   XXXVII s. VI d.

Item baylem en I quart de mini :  XIX d.

Item baylem en I quart de vermelhó :  XXII d.

Item baylem en mega onssa d’azur :   VII s. X d.

Item baylem al penhedor qui los festz, per la fayssó II francs e mech qui val :  LXII s. VI d.

 

Item baylem la vespra de Nadal en XIIII tòrchas de cera qui foren donadas las IIII al mayor e II a Mestre Johan de Bru e a chascú daus cossols una tòrcha, qui pezen, totas XIIII, LX liuras, e costava la liura de la cera III s. VII d., e per hobrar V d. per liura de cera e son  IIII s., monta, franc a XXV s., :      XII ll.

 

Item baylem lo jorn de Nadal en IIII sestiers e II pintas de pimen qui foren begut a l’ostal del mayor per los borzés e per la gens d’armas qui eran ella vila, e per tota autra manieyra de gens qui vòlguen anar beure, e per aquel que aguen los cossols e lo percurayres que n’agren cascús III pintas, e lo mel e los espessis qui eran char, quar la liura de mel costava XII d.,  ...(déchiré)…per que costava la pinta III s. … (fin de page déchirée)… …           

 

(folio 3v)

Item baylem lo medichs jorn de Nadal en I barial de vi qui tenia II sestiers e VIII pintas,   qui fo begut lo jorn de Nadal a l’ostal del mayor per los borzés e per l’autra gen en     aychí com es acostumat, e costava lo sestier XV s., monta :  XXXV s.

 

Item baylem lo disapde a XVe jorn del mes de genier, a Me Bernart de Sesseró per far I esturmen del fach de Mossenhor l’Evesque qui fo portat a Avinhó, qui monta : XII s. VI d.

 

Item baylem a XVe jorn de genier, en una ma de papier qui fo messa en cossolat, qui monta :   V s.

Item baylem en diverssas vetz II mas e dimega de papier qui foren baylhadas a far los guachs e los reyres guachs, e per far las letras clauzas, e per escrioure en cossolat,  monta : XII s. VI d.

Item baylem en diverssas veguadas en una liura de chandelas qui foren arssas en cossolat, qui monta :  XVIII d.

Item baylem per Miguó Bertaut, qui era ella tor, en una pinta de vi e en una micha, qui monta :   X d.

 

Item baylem lo dimart a ser a XIX jorns del mes de feurier, en IIII faychs de busca qui  foren arssas sobre lo valat defòra per lo reyguach, quar lhi Anglés nos volian eschalar e     la nech era tròp escura, qui monta :  IIII s.

 

Item baylem lo dimercres a ser a XX jorns del mes de feurier, en IIII fachs de busca qui foren arssas sobre lo vallat deffòra per lo reyreguach, quar lhi Anglés nos volian eschalar e la nuech era tròp escura, qui monta :  IIII s.

 

Item baylem lo disapde a XXIII jorns del mes de feurier en una ma de papier qui fo messa en cossolat, qui monta :  V s.

 

Item baylem lo disapde a VIII jorns de mars en una ma de pappier per escrioure qui fo messa en cossolat, monta :   V s.

 

Soma ….(fin de page déchirée)

 

(folio 4r)

Item baylem per nedeiar lo cossolat d'àquò que avian fach los buòus[8], qui monta :  XIX d.

Item baylem als hòmes qui aporteren la sivada de per la villa en cossolat, qui monta :  XX d.

Item baylem en una liura de chandellas qui foren arssas en cossolat a mezurar la sivada , monta :  XIX d.

Item baylem a Johan Maubó per cera verda per sagelar letras qui anavan en Franssa, monta :   XV d.

Item baylem a Bardí de Guordó e a P. de Vigà, los quals Bardís nos prestet X francs e P. de Vigà III francs per paguar aquò que devi’òm a Holivier Duaut, e quant los pagem nos no aviam mas melhas[9], e aguen ne una melha per chascú franc :  VI s. IX d.

 

Item baylem lo dimarcs après Pasques que lo màyer e lhi cossols se dineren amassa a  l’ostal del mayor e covideren los avoquats e lo notary e lo percurayre per veyre los comptes e per coregir lo talh, e eyteren amassa tot lo jorn e despenderen :   X ll. XVIII d.

Item baylem per I preyzonier qui era anglés, que lo Manescalc nos mes en la tor, e estet hy XV jorns e pueyquas fo pendut :  VII s. VI d.

 

Item baylem lo diguòus a VIII jorns de may a I preyzonier que lo Manescalc nos balhet      en la tor, e estet hy XLIII jorns, e despendia cascun jorn IIII d.       :  XIIII s. VIII d.

Item baylem a W.m de La Ròcha per far una percuraciou que avia facha a P. de Rambert quant anet premieyrament a Avinhó, qui monta, franc a XXV s., :  VI s. III d.

 

S (fin de page déchirée)… …

 (folio 4v)

Item baylem lo disapde a VII jorns de julh per far sagelar e per exsequir una sitaciou contra aquilhs qui avian assessat la enpoziciou, lhi qual avian enpretrat[10] una moneciou contra tota manieyra de gens que paguessan la enpoziciou, monta :  XII d.

Item baylem per los despens que Grazissó avia fach a I masip que lo màyer avia fach metre en la tor, qui monta :  X d.

 

Item baylem lo disapde a XII jorns del mes de julh a la torieyra per nedejar la chambra de cossolat :  XII d. me

 

Item baylem a tots lo sirvens lo premier jorn de aust que beguessan quar avian levat Champpeló ell’egua, qui monta :  II s. I d.

Item baylem a Rofflat qui avia fach gitar II rossís am II parelhs de buòus de la villa qui  eran mòrts, qui montan :  II s. I d.

 

Item baylem lo dimarcs a XVII jorns del mes de setembre a VIII hòmes qui aneren quere I hòme qui era estat mòrt, que los pilharts  l’avian mòrt, al molí del Monar[11], e l’òme era de Bruzac, qui monta :  IIII s. III d.

Item baylem aquel jorn medich a IIII sirvens qui aneren veyre com l’òme era mòrt, a cascú II blanchas qui monten :  IIII s. II d.

Item baylhem a las fempnas qui lo laveren e lo guarderen la nuech, qui monta :  III s. I d.

 

Item baylem lo dimarcs avans S. Luc en I dinar que lo màyer e lhi cossols se dineren  amassa a l’ostal del mayor per taxar las esmendas, qui monta :  VIII ll. VII s.

Item baylem a Mestre Bernart de Seseró per far I esturmen que fetz e I entredich qui venc contra Mossenhor l’Evesque e per autres esturmens, qui monta II francs qui valen :  L s.

 

Soma fr… (bas de page déchiré )… …

 

(folio 5r)

Item baylem lo divendres a XVII jorns del mes de hoctembre per sagelar I salconduch que hòm ac de Cornilhaut per I hòme de Muychidà que vengués parlar a nos per alcunas cauzas tocans a nos e a nòstra villa, qui monta :  III s. III m.

Item baylem aquel michs jorn a Rofflat per gitar fòra I rossí de la villa, lo qual morit en la Lemotgana :  II s. I d.

 

Item baylem la vespra de S. Fron en XII tòrchas de sera qui foren donadas, al mayor II tòrchas, a cada hu daus cossols una tòrcha, e pezaven LIa liuras ½ de cera, e costava la   liura de la cera III s. IX d., qui montan :  IX ll. XIII s. III m.

 

Item baylem lo medich jorn al percurador e als sirvens que guacheren al mostier en la manieyra acostumada : X s.

Item baylem en II lI. de chandellas qui foren arssas en cossolat lo cer, qui monta : III s. III m.

Item baylem a Jaufre de Tornaffòrt per sera verda que aviam pres en cossolat per sagelar letras, qui monta :   II s. I d.

Item baylem a Nepplas qui avia mandat e arestat las gens qui devian lo pati qu’avan Me P. Flamenc era mayor : XII d. me

 

Item baylem lo disapde a VIII jorns de novembre a XV hòmes qui aneren a S. Chastier am las destrals quant Mossenhor lo Manescalc l’anet pendre, e aquel jorn pres lo, e baylem a cascú dels hòmes III blancs, qui monten : XXV s.

Item baylem aquel medichs jorn en VIII michas que donem a VIII veylet qui segueren    VIII saumiers qui portaven l’astilharia e las vitalhas a S. Chastier, monten : II s. VIII d.

 

Item baylem lo dimenc après S. Martí quant hòm fetz lo mayor e los cossols noells, per dinar que hòm fetz e per lo vy que begueren tot lo jorn, al procurador qui los escrivia        y a tots los sirvens, e per lo vi que begueren li elhigidor qui eran en claus en cossolat,    qui monta :  XXXII …

 

Soma franc … … … … … … IIII s. VII … …

 a XXV s. … … (bas de page déchiré) … …                 

 

(folio 5v)

Item baylem lo dimercres avans la Concepciou de Nòstra Dòmpna, que lo màyer e los cossols se avisteren a l’ostal a l’ostal del mayor per veyre los comptes e sò que era degut ni paguat del talh, e dineren se amassa e foren tot lo jorn e la nech d’aquí que a primsson ses partir, e despenderen entre tot qui monta, franc a XXV s., :  X ll. XI s. III d.

Item baylem en una renma de papier, que tramezem serquar a Montinhac lo premier disapde de Karesme, quar a Peyreguers no·n trobav’òm ponch, la qual rayma de papier fo despen-duda per las cochas de cossolat, sò·y assabber del jorn dessús ensay que salhim[12] de lor huffissi, e n’aver tots los nomps de la villa per far lo talh e per aver tot los nomps  e las somas del talh que meyren en V luòcs, que n’aretengren en cossolat la coppia, e lhi hòme qui fezen lo talh e W. Gualabert qui an la coppia, e aquel qui levet lo talh ; e per far los guachs e los reyres gachs ; e a Me Bernart de Seseró per far las letras clauzas que trame-zem en Franssa e en cort de Roma V ho VI vetz e en gran re d’autres luòcs ; per baylar las coppias del talh aus cossols qui anaven per cartieyras qui paguessan lo talh, que lo·n fetz hòm III ho IIII vetz ; e per gran re de papier qui fetz mestier per escrioure  en cossolat e en autres luòcs per razó de la venguda de Mossenhor lo Conestabble e de Mossenhor lo Manescalc[13] ; qui costet, franc a XXV s., :   IIII ll. XIII s. IX d.

Item baylem en una pel de pargam per far IIII letras blanchas :  XV d.

Item baylem en sera vert per sagelar las letras :  XV d.

Item baylem a Johan Malaura per una liura de cera vert que avia baylhada per sagelar las letras, monta :   V s.

 

Soma, franc a XXV s.,  XV liuras XII s. VI d.

 

(folio 6r)

Item baylem l’endemà de Sen Martí a P. de Siourac per far una apellació que fezem contra Helias de Pascaut mayor e los cossols sos comppanhós qui eran après[14], qui nos volian hostar la vinada e las bòstias, lhi qual emolumens nos eran hubbliguat e baylhat per paguar nòstres deutes, e costet, tant per far coregir e grossar, qui monta :  XXX s.

 

Item baylem lo dilhús avans la Concepciou de Nòstra Dòmpna a Me Bernart de Sesseró e a Guilhem Gualabert per far una apellaciou contra Helias de Bernabè mayor e los cossols sos comppanhós qui eran aquel jorn, so·y assaber l’an mil CCC LXXVII[15], lo qual mayor e cossols nos volian tòlre las bòstias e la vinada qui nos eran hubbliguat, costet :  XX s.

Item baylem a Bernart La Chapella per exsequir una conpulssoria que aviam agut de Nòstre Senhor lo Papa contra tot aquels que avian ensenhamen qui fezés[16] a la cauza de nos e de Mossenhor l’Evesque, qui monta :  X s.

Item baylem al dich B. de La Chapella qui anet per III jorns de merchat am los tromppadors que vengués tot hòme qui volria assessar las bòstias :  V s.

Item baylem per la perda que fezem en VIXX francs que nos prestet P. Ortic per prestar a Moss. de Mornay, e ac n’i be XXX francs cerst[17], e covenc que los lhi fezessam bos[18] a Bardí de Guordó a cuy el los fetz baylhar, e costet nos de perda :  XXV s.

Item baylem per una letra que nos donet Moss. de Mornay de IIIIXX francs que lhi foren prestat hostra aquels dessús :   XVIII s. IX d.

 

Soma, franc a XXV s. :   C VIII s.  IX d.

 

(folio 6v) 

Item baylem a [l’Esperona] per lo plach que menava am I hòme de Bordelha, lo qual lhi demandava XVIII francs, e nos deviam los lhi, que ela los nos avia prestat e nos no los lhi podiam paguar, per lo prossès e esforssamens XIIII s. II d. e a l’avocat VI s. III d., monta :  XX s. VI d.

Item baylem a Mestre Bernart de Seseró per una letra de quitanssa que nos fetz de VIIXX francs que deviam a Moss. P. Mandraut qui los nos avia prestat a paguar Mossenhor lo Conestabble d’aquò de las viquarias, monta :  XII s. VI d.

Item baylem a Mestre Helias Gaubert per I esturmen que nos fetz de quita(n)ssa que Moss. Helias de La Vaure nos quitava, e nos baylet la letra canssellada de VIIIC francs que nos avia prestat a paguar Mossenhor lo Conestabble, e lo dich Mestre Helias ha la lettra d’en devès si, qui monta :  III s. III m.

Item baylem a Mestre B de Sesee a Guilhem Gualabert per una apellaciou que fezem contra Arnaut de Rossel mayor e los cossols sos companhós qui eran en l’an mil CCC LXXVIII qui nos volian hostar las bòstias e la vinada :  XVIII s. IX d.

Item baylem a Helias Lo Bastier per far una còrda am qu’òm[19] levet los hòmes en l’egua, qui monta :  III s. III m.

Item baylem a P. de Puey Astier per una còrda que baylet a tendre quant los gatges de la batalha de Helias Belet e de Bernart Gandassal se farian[20], monta :  II s. I d.

 

Soma, franc a XXV s. :   LX s.  I d.   

 

(folio 7r)

Item baylem per una tòrcha que baylem a Mestre Johan de Bru, la qual[21] lhi hosteren las gens del Conestabble a la pòrta, e pezava III liuras III quarts, qui costet :  XIIII s.

Item baylem que com lo màyer e lhi cossols aguessan de grandas cochas e de grandas fazendas per la venguda de Mossenhor lo Conestabble, qui estet eychí tot lo Karesme, e per las cochas dels autres grans senhors qui avian pro a far, e agustem nos ne soven, e despendem en diverssas vetz en cossolat, en vy, en espessis, en pa e en frucha :   XXXII s. I d.

 

Item baylem a P. de L’Auzelia notari de la cortz de cossolat, per divers prossès e esturmens e letras que nos fetz en nòstre an, lo qual lhi rebatem d’eyssò que devia de l’aycrivania, ayssò qui s’ensec :

Item baylem per lo prossès fach a l’estanssa del percurayre contra P. Chaussada, en qué son V doblas de papier taxssadoyras per chascuna dobla VI s., val :  XXX s.

Item baylem per II prossès fachs contra Johan Malet veyabblamen, l’u sobre lo fach principal en qué a III doblas e dimieya, e I autre fach sobre la encurssiou de certas penas a lhuy jutgadoyras, en[22] las quals penas avia estrel gachat lhuy ‘devia encore lay hont defalhiria’ a comparéycher a comppareycher en la dicha cauza principal, en qué son X doblas e dimega de papier, qui valen chascuna dobbla (tant) per horiginal que per coppia[23], :  IIII ll.

 

Soma, franc a XXV s. :  VII liuras  XVI s.  I d.       

 

(folio 7v)

Item baylem per I procès fach contra la molher de Bernart Guandassal a l’estanssa del percurador, en qué a una dobbla de papier, qui monta :  V s.

Item baylem per I prossès fach pel notary en la cort de l’ufficial contra los assessadors de la enpoziciou, en qué avia una dobbla e mega de papier qui val :  VII s. VI d.

Item baylem per I prossès fach contra Helias Belet per razó de las deffalhas de IIII liuras de tornés, e avia hy III dobblas de papier qui valen :  XVIII s.

Item baylem per I prossès fach contra Malhorat :  XII s.

Item baylem per I prossès fach contra Bernart Guandassal sobre l’envaÿmen del cotel trach sobre Helias Belet, del qual Bernart Guandassal guatget l’eymenda, e avia hi III dobblas de papier qui valen :  XVIII s.

Item baylem per I prossès fach contra Guilhem de Sirventó, qui son II dobblas que montan :  XII s.

Item baylem per I prossès fach contra Guodaffré, en qué son VI dobblas de papier qui valen :  XXXVI s.

Item baylem per I esturmen fach sobre la poceciou baylhada de la vinada e de las bòstias a Helias Seguí e a B. Favier :  XII s. VI d.

Item baylem per III esturmens de las sobastacious quan lhi enmolimens foren pauzat venals e a l’encan per III jorns de merchat, qui monta :  XX s.

 

Soma, franc a XXV s. :  VII liuras XII d.

 

 (folio 8r)

Item baylem per I esturmen fach quant los bes Guandassal foren mes a la man del mayor e dels cossols, monta :  XX s.

Item baylem per I esturmen sobre la comppoziciou e lo compromés per nos e per Bernart Guandassal e de sos comppanhós en[24] Moss. Bernart de Grazinhac e Fortanier de Landric sobre lo debat que avian sobre l’asessa de la enpozeciou que no volian paguar, e mezem nos ne en1 lour, qui costet :  XXV s.

Item baylem per I esturmen fach sobre la sentenssa que giteren sobre la dicha enpoziciou, qui monta :   XII s VI d.

Item baylem per I esturmen fach e exuibit[25] que negús hòmps no anès fòra de la villa  ses lhisenssa, monta :   X s.

Item baylem per I esturmen fach que fo tromppat que si negús hòmps avia passada la villa ses lhisenssa que fos tornat dinchs I mes, monta :  VI s.

Item baylem per II esturmens grans que tenian III pels de pargam autreyats en qué Mestre R. de Petit se hubbliguet a aver a sos pròpris despens los guatges e la promessa que Mossénher d’Angó nos avia fach quant Helias Seguís ni Helias de Bernabè foren a Toloza al comenssamen d’aquesta guera, e en ayssò hubbliguet se, qui costeren :  VIII ll.

 

Soma, franc a XXV s. :  XI liuras  XIII s.  VI d.

 

 (folio 8v)

Item baylem al dich P. de L’Auzelia per I gran esturmen que nos fetz per una bulla de I entredich qui venc de Roma contra Mossenhor l’Evesque e Moss. Helias Hortixcs [son] comessaris, e fezem ne procès e tenguem ne pro jorns, e sobre una percurassiou que fetz sobre aquel fach e prossès que fetz, e ac ne :  LX s.

Item baylem al dich P. de L’Auzelia per una letra de la vinada e de las bòstias que assesset Helias Seguís e Bernartz Favier, e fo hordenat c’òm la lour redés ses re quar pagueren, e fo lour reduda, que [colet], qui monta :  XXX s.

Item baylem a Mestre Johan de Bru per coregir e per hordenar la dicha letra, colet de coregir :  VIII s. IIII d.

Item baylem per far e per hordenar e per escrioure los IIII comptes XII francs qui val, franc a XXV s., :  XV ll.

Item baylem en VIII mas de papier qui foren messas e desgastadas en far los IIII comptes,   e colava IIII s. IIII d. la ma, qui monten las IIII mas :  XXXIII s. IIII d.

Item soychobem VI tassas del mayor e de W. de Gaudó e de W. de L’Anglada per comprar certàs pòrcs per la charitat e per baylhar a P. de Rambert quan se n’anet ves Avinhó, e vendem las, e pezaven V marcs III onsas, e no aguem mas V franc del  marc, e quan las redem pagem ne V francs XV s. per marc, e perdem hy :  IIII ll. VIII d.

 

Soma, franc a XXV s. :  XXV liuras  XII s.  IIII d.

 

(folio 9r)

Ayssò qui s’enssec avem baylat en prezens e en servizis.

 

Item baylem la vespra de Nadal en II tòrchas de cera qui pezavan VIII liuras, e costava       la liura de la cera III s. VII d. e de hobrar V d., e en VI fromatges del Daura(t) qui costa      ben XXXVII s. VI d., e fo donat al jutge del rey, monta :  LXIX s. VI d.

Item baylem la vespra de Nadal en II tòrchas de cera qui pezaven VIII liuras, e costava la  liura de la cera III s. VII d. e de hobrar V d., e en VI fromatges del Daurat qui costeren      de Johan Malaura XXXVII s. VI d., e fo donat a l’ufficial, monta :  LXIX s. VI d.

Item baylem la vespra de Nadal de profferta a Mestre P. Flamenc III poychans qui valen :  LXXV s.

Item baylem la vespra de Nadal de profferta a Mestre Johan de Bru III poychans qui valen :  LXXV s.

Item baylem la vespra de Nadal de profferta a Mestre Aymeric de Vex II poychans qui valen :  L s.

Item baylem per compprar los VIII poychans, quar nos no aviam ponch de francs sino autre aur e no los podiam pas trobar, e costeren nos XVI ardits, valen :  VI s. VIII d.[26]

 

Soma, lo franc a XXV s. :  XVII liuras  V s.  VIII d.

 

(folio 9v)

Item baylem lo disapde a V jorns del mes de jenier que fo la vespra de la Phiffania, en          I motó qui colet XXXII s. e en IIII fromatges del Daurat qui costeren XXX s., e fo     donat a Moss. Helias Hortix qui era commessaris en la cauza de nos e de Mossenhor l’Evesque, qui monta tot, franc a XXV s., :  LXII s.

 

Item baylem, que donem lo diguòus a X jorns de genier a Tibbaut del Pon qui era vengut de comandamen del Rey en esta villa cappitanis am d’autres, e donem lhi I sestier de sivada qui costet de la dòmpna de Compte III franx e demiey qui valen IIII liuras VII s.  VI d., e donem lhi machs IIII tòrchas de cera qui pezavan XVII liuras e mega, e costava  la liura III s. VII d. e V d. de hobrar que son LXX s., e donem lhi machs II barials de vy qui tenian IIII sestiers XVIII pintas, e costava lo sestier XII s. VI d., que son LIX s. IIII d., monta tot :  X ll. XVII s.

Item baylem, que donem aquel michs jorn a Moss. Alan de Lanssay[27] qui era vengut en esta villa am aquel dessús cappitanis, e donem lhi I sestier de sivada qui costet de la dòmpna de Compte IIII liuras VII s.  VI d., e donem lhi machs IIII tòrchas de cera qui pezaven XVII liuras e mega, e costava  la liura de la cera III s. VII d. e V d. de hobrar, monten LXX s., e donem lhi machs II barials de vy qui tenian IIII sestiers e XVIII pintas, e costava lo sestier XII s. VI d., que son LIX s. IIII d., qui monta tot, franc a XXV s. : X ll. XVIII s.

Item baylem per portar tot ayssò, qui monta :  IIII s.

 

Soma, franc a XXV s. :  XXV liuras

 

(folio 10r)

Item baylem lo dimarcs a XIX jorns del mes de feurier, en I sestier de sivada que donem ha Holivier Duaut qui era vengut a nòstra requesta en esta villa am gens d’armas per nos guardar, quar lhi Anglés de Brantòlme nos corian chasque jorn entrò que a las pòrtas, e la nuech que nos volian eschalar, e donem lhi I sestier de sivada, qui costet IIII liuras VII s. VI d., e II barials de vy qui tenian IIII sestiers e XII pintas, qui monta a XII s. lo sestier LIIII s., e IIII tòrchas de cera qui pezaven XVI liuras, e costava la liura de la cera III s. IX d., e V d. de hobrar, qui monten LX VI s. VIII d., monta tot :  X ll. VIII s. II d.                                                              

Item baylem per portar tot ayssò :  XVI d.

 

Item baylem lo premier jorn de Karesme que fo lo XXVI jorn de feurier, que Mossénher lo Conestabble de Franssa venc en esta villa an gran re de gens d’armas per anar e per socore a nos del mal en qué nos eram que nos fazian lhi Anglés de Brantòlme e lhi autre, quar nos no podiam passar la pòrta que nos no fossam pres ho mòrts, e fo ordenat per tota la bona gens d’esta villa que hòm lo servís be e honorabblament, e donem lhi V vaychels de vy de XX saumadas, e costava la soumada del vi LXIII s., qui monta tot, franc a XXV s., : LXIIII ll.

Item donem lhi machs VIII sestiers de sivada, qui costava lo sestier C s., monten, franc a XXV s., :  XL ll.

Item baylem al seu tezaurier y a sos segretaris y a d’autres servidors seus qui no podian ponch trobar de sivada a vendre, e nos aviam ne retengut, e donem lour ne, quar no·n[28] demandaven I sestier e VI moderieyras, qui costeren, franc a XXV s., :  VI ll. XVII s. VI d.

 

Soma, franc a XXV s. :  VIXX I liuras  VII s.

 

(folio 10v)

Item donem lhi machs XX tòrchas de cera, e costava la liura de la cera ses hobrar III s.     IX d., e pezaven CII liuras, monten :  XIX ll. II s. VI d.

Item baylem lhi machs XX liuras de flambels, qui costava la liura de cera ses hobrar III s. IX d., monten, franc a XXV s., :  LXXV s.

Item baylem als botelhiers de Mossenhor lo Conestabble per lo drech dels vaychels de vi que hòm lhi donet, monta :  L s.

 

Item donem a Moss. Holivier de Claquin, frayre de Mossenhor lo Conestabble, I vaychel de vi qui tenia XVIII sestiers, qui costava lo sestier XVI s., que son XIII liuras VIII s. ; item machs lhi donem VI tòrchas de cera qui pezaven XXIIII liuras, e costava la liura ses hobrar III s. IX d., que son IIII liuras X s. ; item lhi donem machs II sestiers de sivada, qui costava lo sestier C s. ; qui monta tot, franc a XXV s. :  XXVIII ll. XVIII s.

 

Item donem al Manescalc del Conestabble VIII moderieyras de sivada qui costeren L s. ; item lhi donem maychs II tòrchas de cera qui pezaven VIII liuras, e costava la liura III s. IX d. ses hobrar, monta XXX s. ; item lhi donem machs una saumada de vi qui tenia IIII sestiers e XII pintas, e costava lo sestier XVI s. ; qui monta, franc a XXV s. :  VII ll. XII s.

 

Item donem a Moss. Alem de Beumon I sestier de sivada qui costet C s., e IIII tòrchas de cera qui pezaven XVI liuras, e costava la liura de la cera ces[29] hobrar III s. IX d., que son LX s. : item lhi donem machs lhi donem II barials de vi qui tenian IIII sestiers e XVI pintas, e costava lo sestier XVI s., qui valen LXXIII s. VIII d. ; monta tot, franc a XXV s. :   XI ll. XIIII s. VIII d.

 

Soma, franc a XXV s. :  LXXIII liuras  XII s.  II d.

 

(folio 11r)

Item donem al viguier de Toloza I vaychel de vi qui tenia XVI sestiers, e costava lo sestier XVI s., que son XII ll. XVI s., e IIII tòrchas qui pezaven XVI liuras e dimieya, e costava ses hobrar III s. IX d. la liura, que son LXI s. X d., e I sestier de sivada qui costet C s., qui monta tot, franc a XXV s., :  XX ll. XVII s. X d. me

 

Item donem al senhor de Maruelh V sestiers de vi, costava XVI s. lo sestier, qui monten   IIII liuras, e II tòrchas qui pezaven VIII liuras, qui costava la liura de la cera ses hobrar  III s. IX d., que son XXX s., qui monta tot, franc a XXV s., :  CX s.

 

Item donem al senhor de Comarqua y a sos frayres IIII tòrchas de cera qui pezaven XVI liuras, e costava la liura de la cera ses hobrar III s. IX d., qui monta tot, franc a XXV s., :   LX s.   

 

Item donem als mestres dels alsbalestiers[30] qui a nom Loy Dona una saumada de vi qui tenia IIII sestiers e XIIII pintas, qui monten, a XVI s. lo sestier, que son LXXIII s.   IIII d., e II tòrchas qui pezavan VIII liuras, e costava la liura de la cera ses hobrar III s.  IX d., qui monten XXX s., monta tot, franc a XXV s., :   CIII s. IIII d.

Item donem a l’autre mestre dels alsbalestiers qui a nom Loy de Grimaut una saumada de vi qui tenia IIII sestiers e XII pintas qui monta, a XVI s. lo sestier, monta, franc a XXV s. :  LXXII s.

Item donem a I autre albalestier  qui a nom Johan Grimaut VIII sestiers de vi qui costava lo sestier XVI s., monta, franc a XXV s., :  VI ll. VIII s.

 

                                Soma, franc a XXV s. :  XLIIII liuras  XI s.  II d. me

 

(folio 11v)

Item donem a Yvon de Duaut y a Holivier son frayre, lo qual se tenia mal per paguat de nos, quar nos l’aviam aretengut per XV jorns am XX hòmes d’armas, e no lo tenguem mas quant VIII jorns quar Mossénher lo Conestabbles venc, e donem lhi I vaychel de vi qui tenia XXX sestiers qui monta, a XVI s. lo sestier, XXIIII liuras, e IIII tòrchas de       cera qui pezaven XVI liuras, que costava la liura de la cera ses hobrar III s. IX d., que   son LX s., monta tot, franc a XXV s., :   XXVII ll.

 

Item baylem en XIII tòrchas de cera qui pezaven XLVIII liuras, lasquals foren baylhadas   al mayor II, e a cascun cossol una, y a P. Blanc una, per hubrir las pòrtas, y a la tromppeta del conestabble qui ne pres una desobre lo taulier, quar lo màyer e los cossols anaven chasque ser a las portas per hubrir e per sarar a las gens d’armas, e anavan a l’ostal del conestabble per parlar am lhuy sovent per las cochas que hi avian, e costava la liura de    la cera ses hobrar III s. IX d., qui monta, franc a XXV s., :   IX ll.

 

Item baylem a Gauffre de Tornaffòrt, per hobrar XIIIIXX liuras de cera que avian comppradas XV franc lo qui(n)tal per far los avans dichs prezens, e davam lhi de      hobrar per casque liura V d., qui monten, franc a XXV s., :   CXVI s. VIII d.

 

Item donem lo divendres a VII jorns del mes de mars aus cossols de Lemotges, lhi qual  eran vengut de Lemòtges en esta villa per parlar am Mossenhor lo Conestabble, VI pintas de vi qui costeren V s. e III pintas de pimen qui costeren VII s. VI (d.), monta tot, franc    a XXV s. :   XII s. VI d.

 

Soma, franc a XXV s. :  XLII liuras  IX s.  II d.

 

(folio 12r) 

Item donem lo diguòus a III jorns del mes de abril al maneschalc del Conestabble, per gran re de plazers que nos avian fach, en far paguar las gens de per la villa a cuy las gens d’armas avian pres lo blat, e per guardar las gen qu’òm no lour ne prezés pluchs, e quar nos demandava tots los chaps[31] dels salmós e dels buòus e dels motós per son dever, e donem li en una borsa de velvet XVI francs, valen :  XX ll.

 

Item donem lo dimarcs a VIII jorns del mes de abril al tezaurier de Franssa, lo qual avia aportat lo paguamen a Mossenhor lo Conestabble, XII moderieyras de sivada qui costava VIII s. IIII d. la moderieyra, que son C s., e II saumadas de vy qui tenian IX sestiers qui monten, a XX s. lo sestier, IX liuras, e IIII tòrchas de cera qui pezaven XVII liuras e dimeya, a III s. IX d. la liura monten LXV s. VII d. me, monta tot,  franc a XXV s. :  XVII ll. V s. VII d. me

Costet tot ayssò de portar :  II s. VIII d.  –   Item baylem per I sac qui se perdet :  V s.

 

Item baylem e donem lo diguòus a X jorns de abril al priuol de Bòs Rullan, qui avia fach gran re de plazers ha Guilhem de Botas y a Helias de Blanquet quan venian de París         e a d’autra gens d’esta villa, XII pintas de vi qui costeren X s., e II tòrchas de cera qui pezaven VI liuras e quart, a III s. IX d. la liura montan XXIII s. VI d., e IIII moderieyras de sivada qui costeren XXV s., qui monta tot, franc a XXV s., :  LVIII s. VI d.

 

Item donem l’endemà de S. Johan Baptista al collector del Papa, per que nos parcís los deniers que nos avia prestat, I barial de vi qui tenia II sestiers e VI pintas, e costava lo sestier del vi XXV s., qui monten LVI s. III d., e II chabrits qui coleren L s., qui monta  tot, franc a XXV s., :   CVI s. III d.

 

Soma, franc a XXV s. :  XLV liuras  XVIII s. me

 

(folio 12v) 

Item donem lo premier jorn de aust a Moss. P. de Mornay qui era luòctenen del Manescalc de Franssa, e lo Manescalc l’avia tramés en esta villa per nos guardar e per nos socore am gran re de gens d’armas, una saumada de vi qui tenia IIII sestiers e XVI pintas, e costava lo sestier XXV s., qui monten CXVI s. VIII d., e XVI moderieyras de sivada, qui costava la moderieyra de la sivada IX blanchas, que monten LXXV s., e IIII tòrchas de cera qui pezavan XX liuras, e costava la liura de la cera III s. IX d., que son LXXV s., qui monta tot, franc a XXV s., :   XIII ll. VI s. VIII d.

Item baylem per portar tot ayssò :  II s. I d.

 

Item donem al collector del Pappa – lo qual volia metre en sentenssa be XXX bos hòmes d’esta villa, lhi qual lhi eran hubbliguat per VIIIC francs los quals avia prestat – ayssò      fo lo divendres a VIII jorns del mes de aust[32], en XVI moderieyras de sivada, qui costava   la moderieyra IX blancs, montava LXXV s., e per VIII moderieyras de froment que costeren LXXII s., qui monta tot, franc a XXV s., :   VII ll. VII s.

Item baylem per portar tot ayssò :  XX d.

 

Item donem lo disapde avans S. Luc, a far lo setusme[33] de P. de Rambert, lo qual era mòrt      a Avinhó en seguen nòstra cauza que aviam am Mossenhor l’Evesque, VI tòrchas qui pezaven XXI liuras, qui costava III s. IX d. la liura, monta tot :  LXXVIII s. IX d.

 

Item donem a Moss. Helias de La Vaure, sosconluctor del Papa, per sò que nos fos favorabbles en ayssò que nos lour eram tengut que nos avia prestat, e menassava nos de metre en sentenssa auctoritate apostolica[34], e donem lhi II cobdes de vermelh de Malinas qui costeren de W. de Botas, franc a XXV s., :  LXXV s.

 

Soma, franc a XXV s. :  XXVIII liuras  XI s. II d.

 

(folio 13r)

Item baylem lo disabde avans Sen Martí, que Mossénher lo Maneschalc venc en esta villa e d’eychí enfòra anet a Sen Chastier prendre lo luòc, e lo senhor de Granhòls e tots sos comppanhós, e fo hordenat  per los XXX prodòmes c’òm lo servís be e honorabblamen, e donem lhi C una moderieyras de sivada, qui costava la moderieyra de la sivada V s., qui monten :  XXV ll. V s.

Item lhi donem machs IIII pipas de vi qui tenian XVI saumadas, qui costeren, franc a    XXV s. :  XX ll.

Item donem lhi machs XII tòrchas de cera qui pezavan LI liuras, e costava la liura III s. IX d., qui monten, franc a XXV s., :  IX ll. XI s. III d.

Item donem lhi machs XII liuras de flanbels, qui costava la liura IIII s. II d., qui monta, franc a XXV s., :  L s.

Item baylhem aus botelhiers per lours devers daus vaychels :  XXV s.

 

Item donem a Moss. P. de Mornay son maneschalc[35] una pipa de vi qui tenia IIII saumadas qui costet C s., e IIII tòrchas de cera qui pezaven XVI liuras e dimieya qui monten, a      III s. IX d. la liura, LXI s. X d. me, e XVI moderieyras de sivada qui costeren III liuras, qui monta tot, franc a XXV s., :  XII ll. XXII d. me

 

Item donem a Moss. Alam de Belmon, qui anava am Mossenhor lo Maneschalc, una pipa de vi qui costet C s., e machs lhi donem IIII tòrchas qui pezaven XVI liuras, qui costava la liura III s. IX d., que son LX s., e XVI moderieyras de sivada, qui costava la modeyriera V s. II d. ma, monta IIII liuras III s. IIII d., monta tot, franc a XXV s., :  XII ll. III s. IIII d.

 

Soma, franc a XXV s. :  IIIIXX II liuras  XVI s. V d. me

 

(folio 13v)

Item donem a Titbaut del Pon una pipa de vi qui fo de Wm. de Jaudó qui tenia IIII saumadas qui monten C s. ; item lhi donem machs IIII tòrchas de cera qui pezavan XVI liuras, qui monten, a III s. IX d. la liura , LX s. ; item lhi donem machs XVI moderieyras de sivada que montava, a X blanchas la moderieyra, IIII ll. III s. III d., monta tot :  XII ll. III s. III d.

 

Item donem aquel medich jorn a Cornilhaut[36] una pipa de vy que tenia IIII saumadas, qui monten IIII francs ; item machs lhi donem IIII tòrchas qui pezavan XVI liuras e mega, qui monten, a III s. IX d. la liura , LXI s. X d. ma  ; item lhi donem machs XVI moderieyras de sivada qui monten, a X blanchas la moderieyra, IIII ll. III s. IIII d., monta tot :   XII ll. III s. III d.

 

Item donem al seneschalc de Lemozí una pipa de vi que tenia IIII saumadas e mega, e costava la saumada I franc, qui monta CXII s. VI d. ; item lhi donem maychs IIII  tòrchas de cera qui pezavan XVI liuras, qui monten, a III s. IX d. la liura , LX s. ; item lhi donem machs XVI moderieyras de sivada qui monten, a IX blanchas la moderieyra[37],  monta tot :  XII ll. VII s. VI d.

 

Item donem al senhor de Maruelh una pipa de vi qui tenia XVI sestiers e costet IIII francs ; item lhi donem machs IIII  tòrchas de cera qui pezavan XVI liuras, qui monten, a III s.   IX d. la liura , LX s. ; item lhi donem machs XVI moderieyras de sivada qui monten, a    IX blancs la moderieyra, LXXV s.,  qui monta tot, franc a XXV s., :  XI ll. XV s.

 

Soma, franc a XXV s. :  XLVIII liuras  X s. XI d. me          

 

(folio 14r)

Item donem al senhor de S. Aubí una pipa de vi blanc qui tenia XII sestiers qui colet III liuras XV s. ; item lhi donem maychs III  tòrchas de cera qui pezavan VIII liuras e mega, qui costava la liura III s. IX d., qui monta XXXI s. X d. ma ; item lhi donem machs VIII moderieyras de sivada qui monta, a V s. la moderieyra, monta tot : VII ll. VI s. X d. ma

 

Item donem lo divendres a ser avans S. Martí, que ‘Moss.’ lo Maneschalc venc de cer, e aluchem a la pòrta IIII tòrchas per intrar las gens d’armas ; e lo disapde après que venc de S. Chastier, que l’avia pres e lo senhor de Granhòls e totz sos comppanhós, e venc tart e aluchem lour a la pòrta, e despendem X tòrchas de cera ; e lo dilhús après que lo manescalc fetz metre en cossolat tots los Anglés per guardar de nuech, e ardem IIII tòrchas a metre los preyzoniers en la tor say e lay, qui monten XVIII tòrchas qui pezavan LVIII liuras e mega, qui monten, a III s. VI d. la liura, monta :  X ll. V s.

 

Item baylem a Gauffre de Tornaffòrt per hobrar I quintal e III liuras de cera que aviam, e costava nos lo quintal XV francs, e fo donat a Mossenhor lo Manescalc y a sas gens aychí com apar dessús, e costava de hobrar la liura V d., qui monta tot, franc a XXV s. : XLIII s.

 

Item baylem a W. de Gaudó e Johan Nebot, lhi qual avian soyssobut VI sasc[38] per amassar la sivada c’òm donet al conestable e al manescalc y als autres, els quals saxcs la lour portet hòm, e perderen se e eymenderen ne, qui monta, franc a XXV s. :  XXX s.

 

Soma, franc a XXV s. :  XXI liuras  IIII s. X d. me

 

folio 15r (14v blanc) 

Ayssò qui s’enssec avem baylhat en viatges

 

Item baylem lo disapde a XXIIII jorns del mes de novembre a Bernart daus Banchs, lo qual tramezem a Capdròt pròp de La Reulla hont era lo cosselh de Mossenhor d’Angó e lo senescalc de Bordeus per far repparar aquò qui s’era pres en la triva, e lo cosselh avia nos mandat que nos hi tramezessam e lour mandessam qué aviam perdut per nom de la triva, monta que colet :  CV s.

 

Item baylem lo dimercres a V jorns del mes de desembre a I hòme de Corssac que nos venc dire que que lo luòc d’esta villa se devia pendre per los Anglés, e nos fezem tornar l’òme per espiar, e donem lhi, monta :  V s.

 

Item baylem aquel michs jorn a Taborý, que tramezem al Chatel am letras a Mossenhor l’Evesque sobre lo fach de la someciou, qui monta, franc a VVX s. :  III s.

 

Item baylem lo diguòus après a Champeló, lo qual tramesem al Chatel de Mossenhor l’Evesque sobre lo fach dessús, qui monta :  II s. VI d.

 

Item baylem lo disapde a VIII jorns del mes de desembre a Champeló, lo qual tramesem al Chatel per lo fach d’en dessús :  II s. VI d.

 

Item baylem lo disapde a XV jorns del mes de desembre al masip de Johan Malaura,    lo qual tramesem am letras a Bordel al senescalc, lo qual requeriam[39] que fezés tener las trevas e nos fezés repparar los raubessis que nos avian fach los Anglés de Brantòlme, e avian aussit Johan de Belcier e avian raubat tot ple de merchans d’esta villa, qui monta, franc a XXV s., :  LXXV s.

 

  Soma, franc a XXV s. :  IX liuras  XIII s.

 

folio 15v   

Item baylem lo dimercres a XIX de dezembre a Johan Chat per lo loguier de I rossí e per la sivada que avia menada Frontós de Jalat a Montagrier per alcunas cochas que hi aviam, e estet II jorns, qui monta, franc a XXV s., :  VII s.

 

Item baylem lo diguòus a XX jorns del mes de desembre a Heliòt de L’Abatut, lo qual tramesem a París am letras al rey e a nòstra gens, so·y assaber a Guilhem de Botas y a Helias de Blanquet, quar los Anglés de Brantòlme e li autre nos tenian tant corts que nos no auzavam passar las pòrtas ni far nulha labor que no fossam pres, qui monta : VII ll. X s.

 

Item baylem lo disapde a XXIX jorns del mes de dezembre al masip de Johan Malaura, lo qual era vengut de Bordel am letras que trametia lo seneschalc al cappitani de Brantòlme que nos redessan sò que nos avian pres, tramessem[40] las letras a Brantòlme, qui monta, franc a XXV s., :  X s.

 

Item baylem al marit de la Grassa aquel michs jorn, lo qual avia aportat una letra de Cavorst la qual nos trametia W.m de Botas e Helias de Blanquet, qui monta, franc a XXV s., : XXV s.

 

Item baylem lo disapde a XII jorns del mes de genier a I masip que tramezem a Sen Johan d’Escòla am letras al cappitani que vengués parlar am Moss. Alam de Lanssay e a Tibbaut del Pont qui era (en) esta villa, qui monta, franc a XXV s., :  VIII s.

 

Soma, franc a XXV s. :  X liuras

 

Folio 16r

Item baylem lo diguòus a XXIIII jorns del mes de genier a Heliot de L’Abatut lo qual tramessem am letras al rey y a W.m de Botas et Helias de Blanquet sobre lo govern del paýs, quar lhi Anglés de Brantòlme y aquilhs de Las Bòrias y aquilhs de Bordelha e de Granhòls metian a perda y a dòl tot lo paýs, tant que negun hòme no auzava demorar    d’en defòra que no fos pres ho mòrts, qui monta :  VII ll. X s.

 

Item baylem, que tramezem P. de Rambert a Avinhó lo divendres a XXV jorns del mes de genier, lo qual fesem percuradour per segre la cauza de nos e de Mossenhor l’Evesque  e de volomptat de tota la bona gen d’esta villa, e donavam lhi tant per sos trebalhs quant per sos despens XX francs per mes, e partit d’esta villa lo jorn dessús e venc lo dimenc a XXV jorns del mes de may, ho ha IIII mes, qui monten IIIIXX francs, valen, franc a XXV s. :  C ll.

Item baylem que despendet lo dich P. de Rambert el dich viatge en segre la cauza, tant en XII franx que baylet a Mestre B. del Buguet, e autres XII francs al prometor, los quals lhi avia promés Mestre Helias Gaubert quant hi fo, quant ella rellacssaciou del ces, que costet VII francs e VII gròs, quant en suppliquassious en fazen arestar Mossenhor l’Evesque, quant en far razós en divers servizis que fetz, L francs qui valen, franc a XXV s., :  LXII ll. X s.

 

Item baylem lo dimercres a XXX jorns del mes de jenier a Tròtamenut que tramezem a Sen Johan d’Escòlla al cappitani que volguessan donar socors al castel de Ribeyrac quar lhi Anglés avian pres la villa, qui monta, franc a XXV s., :  V s.

 

Soma, franc a XXV s. :  VIIIXXX liuras  V s.

 

Folio 16v  

Item baylem lo diguòus a XXXI jorns del mes de jenier a I massip que tramesem a Lemòtges a Tibbaut del Pon e a Mossenhor Alam de Beumon e als autres que volguessan donar socors al chastel de Ribeyrac quar lhi Anglés avian pres la villa, qui monta, franc a XXV s. :  XV s.

Item baylem aquel medichs (jorn) a I masip que tramesem a Rossilha[41] a Duaut que volgués donar socors a Ribeyrac :  V s.

Item baylem aquel mich jorn a I masip que tramesem a Mossenhor lo Compte e al senhor de Comarqua que volguessan donar socors a Ribeyrac, qui monta, franc a XXV s., :  V s.

 

Item baylem lo dimenc a III jorns de feurier a Bernó Lo Bastier, lo qual tramessem am letras a Mossenhor lo Conestabble a Peytious, e no lo trobet anc aquí, e anet d’aquí que a Cavortz hont lo trobet, en qué lhi mandavam que volgués donar socors al paýs, quar lhi Anglés avian pres Ribeyrac e sazichian trastot lo paýs ; e el mandet que el medichs vendrya e y metria bon remedi ; e lo dich B. venc lo dilhús a XVIII jorns de feurier, e baylem lhi per sos despens e per trastot sos trebalhs, qui monta :  IIII ll. X s.

 

Item baylem lo dilhús a XI jorns de feurier a XII pilhart que tramesem ves S. Laurens hont dizian que avia VI pilhart dels Anglés qui raubaven las gens, e donem lour per lour trebalh qui monta, franc a XXV s., :  X s.

 

Item baylem lo divendres a XVe jorn del mes de feurier a Champelló qui era anat am una letra al cappitani de S. Johan d’Escòla que vengués, qui monta, franc a XXV s. : VII s. VI d.

 

Soma, franc a XXV s. :  VI liuras  XII s.  VI d.

 

folio 17r

Item baylem lo dimercres[42] a XVII jorns del mes de feurier a Champpeló qui era anat a S. Chastier a Duaut am una letra que vengués, quar lhi Anglés nous menassavan tròp, qui monta, franc a XXV s., :  V s.

 

Item baylem lo dilhús a XVIII jorns del mes de feurier a Bernó Lo Bastier, lo qual tramesem en Lemozí am letras que trametia lo Conestabbles aus cappitanis, a Moss. Alam de Beumon e a Moss. Alan de Lanssay e a Tibbaut del Pont, e nos baylhem lhi una letra que d’aquí enfòra portès al Conestabble aquí hont serya, qui monta, franc a XXV s., :  L s.

 

Item baylem lo dimercres a XX jorns del mes de feurier a I massip qui nos avia portat letras de Maruelh que los Anglés devian prendre nòstre luòc :  V s.

Item baylem aquel michs jorn a I vaylet qui era vengut am letras que nos trametia lo prebòst d’a Maruelh – e venc a la mega nech, e l’autre dessús[43] venc d’en de ser – que lhi Anglés devian pendre nòstre luòc ses fauta, e donem lhi qui monta, franc a XXV s., :  X s.

 

Item baylem lo dilhús a XXV jorns del mes de feurier a Heliòt de L’Abatut que tramezem am letras a Gumilhac a Mossenhor lo Conestabble, qui monta :  XVII s. VI d.

 

Item baylem lo dimarcs a XXVI jorns de feurier a Champelló per portar una letra a Limelh  a Ramon Ebrart que·lh trametia lo viguiers de Toloza per portar dels vieures, qui monta, franc a XXV s., :  V s.      

        

Soma, franc a XXV s. :  IIII liuras  XII s.  VI d.

 

folio 17v

Item baylem lo diguòus a XXVII jorns de feurier a Champpeló, per portar una letra a Lemòtges qui anava al viguier, e una autra qui anava a Nòstre Senhor lo Rey que·l Conestabbles la·lh trametia :  XXV s.

 

Item baylem lo dilhús a IIII jorns del mes de mars a Heliot de L’Abatut, lo qual tramezem a París am letras que trametia lo Conestabbles e nos al Rey, IIII francs ; item baylem machs al dich Helias de L’Abatut quan fo vengut de Paris II francs, que fo lo dissapde a XXIIII jorns del mes de mars ; que monta VI francs qui valen, franc a XXV s., :  VII ll. X s.

 

Item baylem lo diguòus a XIIII jorns del mes de mars a I valet que tramezem a Lemòtges am letras que tramessem a Helias de Bla(n)quet e Guilhem de Botas que (se) guardessan com vendrian, quar los Anglés eran sobre los camís, qui monta :  XXV s.

 

Item baylem lo divendres a XXII jorns del mes de mars a Champpeló que tramesem a Sent Iriechs[44] am letras qui anavan a Mossenhor lo Conestabbles, qui monta, franc a XXV s., :  VI s. III d.

 

Item baylem lo dimercres a XXVII jorns del mes de mars a I valet qui aportet letras al Conestabble a Sent Iriechs :  IX s. V d.

Item baylem a Bernó Lo Bastier per portar una letra a Tiviers :  VI s. III d.

 

Item baylem lo divendres a XXIX jorns del mes de mars a Tròta-menut qui portet letras a Sent Iriechs que trametiam[45] lo viguier al Conestabble, qui monta, franc a XXV s. :  VIII s. IIII d.

Item baylem al marit de la Coní, lo qual avia enviat I escudier del Conestabble a Jaque Clerc entrò que a Limuelh :  VI s. III d.

 

Soma, franc a XXV s. :  XI liuras  XVI s.  VI d.

 

folio 18r 

Item baylem lo disapde a XIII jorns de abril que fo la vespra de Pasques, a II valet que tramesem a Albaròcha per assabentar que se guardessan quar lhi Anglés lo volian pendre, qui monta, franc a XXV s., :  V s. II d. me

 

Item baylem lo dimercres a XVII jorns del mes de abrial a Helias de L’Abatut, lo qual tramesem a París am letras al rey sobre lo govern del paýs, VI francs, qui costeren  chascús L melhas, qui monta, franc a XXVs., :  VII ll. XVI s. III d.

Item baylem a I valet qui portet letras a Autaffòrt             :  II s. I d.

Item baylem lo dimercres dessús que fo a XVII jorns del mes de abril a Tròta-menut, lo qual tramessem a Rossilha a Duaut que vengués, quar lhi Anglés nos menassavan tròp d’eschalar, qui monta, franc a XXV s., :  III s. II d.

 

Item baylem lo diguòus a XVIII[46] jorns del mes de abril a L’Avesque, lo qual tramezem en Engolesme am letras al Conestabble que lhi Anglés de Brantòlme nos menassavan tròp, qui monta, franc a XXV s., :  XXX s. III d.

 

Item baylem lo disapde a XX jorns del mes de abril a Tròta-menut que tramezem en Engolesme a Mossenhor lo Conestabble am letras, qui monta, franc a XXV s., : XIIII s. VII d.

Item baylem a II valets : al marit de la filha de Clergó e a I sabatier, que Moss. Holivier de Clequí avia trames a Agonac al Conestabble am letras, qui monta, franc a XXV s.,  IIII s. II d.

 

Item baylem lo dimarcs a XXIII jorns del mes de abril, a I valet qui a nom Tot-ho-tira, qui anet a Brantòlme, que Mossenhor lo Conestabble lhi trametia am letras que avia tramés de Engolesme, qui monta, franc a XXV s., :  IIII s. II d.

 

Soma, franc a XXV s. :  XI liuras  X d.  me

 

folio 18v

Item baylem lo dimercres a XXIIII jorns del mes de abril al Fromatgier qui anet a Tiviers  am letras que Mossenhor lo Conestabble hi trametia a Aurí Lo Bars, qui monta : VI s. III d.

Item baylem aquel michs jorn a I valet qui anet a Agonac am letras que trametia Mossenhor lo Conestabbles a son frayre :  II s. I d.

 

Item baylem lo dimarcs a XXX jorns del mes de abril a I valet qui es marit de la Coní, qui enviet I escudier d’aychí a Granhòls, qui monta, franc a XXV s., :   II s. I d.

 

Item baylem lo dimenc a V jorns de may a I valet qui portet una letra a Bordelha que llhi Anglés avian raubat los merchans, qui monta, franc a XXV s., : II s. I d.

Item baylem aquel jorn medichs a Helias de Blanquet per lo loguier de I rossí que menet [Banhós][47] am Moss. Alam de Belmon qui seguia los Anglés qui venian de Lemozí, qui monta, franc a XXV s., :  VI s. III d. 

Item baylem a Wm. de Gaudó[48], lo qual fo ordenat c’òm lo fezés anar am Mossenhor lo Conestabble qui s’en anava ves Tulla e d’aqui en Franssa, quar lo Conestabble nos ac covens que si lhi balhariam I hòme qu’el nos paguaria XIIIC XXX francs que nos devia de resta, hostra tot quant que lhi aviam machs donat, e anet hi lo dich Wm. de Gaudó lo dilhús a XXVIII d’abrial, am Audoy Boyer qui anet am lhuy d’aquí a Burgas, e lo dich Wm. de Gaudó seguet lo en Franssa e en Bretanha, e anc no·n pòc aver denier, e venc lo dimenc a XXVIII jorns de julh, que son IIIIXX XII jorns, e despendet am si e sos rossís, e am lo loguier dels rossís que loget quant los seus se eran recreüt, entre totas chauzas : LXXVI ll. V s.

 

Soma, franc a XXV s. :  LXXVII liuras  III s.  IX d.

 

folio 19r

Item baylem a G. de Faure per lo loguier de I rossí que menet Wm. de Gaudó al dich viatge, e recreet se a la Sosterana e estet que aquí que a anar que a venir XXI jorn, e prendia chaque jorn V s., qui monta, franc a XXV s., :  CV s.

Item baylem al gendre de la Bòza per una egua que menet Audoynòt Boyer al viatge dessús, e l’egua morit el chamí, e per l’egua compprem lhi I rossí de Johan Malaura que li baylem, qui nos costet VI francs, valen :  VII ll. X s.

Item baylem a W.m de Botas per lo loguier de I rossí que baylet a Guilhem de Gaudó a París, que no avia de qué s’en vengués, e tenc lo XXVII jorns, e costava cada jorn III s. IIII d., qui monta, franc a XXV s., :  IIII ll. X s.

Item baylem al dich Guilhem de Gaudó per sas dietas de IIIIXX XII jorns, que prendia chaque jorn XX s. VI d., qui montan los IIIIXX XII jorns, franc a XXV s. :  LVII ll. X s.

Item baylem a Audoynòt Boyer per son trebalh, que avia tengut al viatge desús quant anet am Guilhó de Jaudó say que a Burguas hont estet XXI jorn, e fezem lhi :  LXXV s.

 

Item baylem lo dilhús a XIII jorns de may, que fo hordenat per la bona gens c’òm tramesés en Franssa per lo govern del paýs, quar lo Conestabble s’en era anat e no avia laychat negun govern al paýs, e tramesem hi Wm. de Botas e Helias de Blanquet am II valets e am IIII rossís, e vengueren lo XXIIII jorn de julh, que son LXXIII jorns, e despenderen am lors valets e am lours rossís entre totas chauzas VIXX VII francs VI s. de tornés, qui val, franc a XXV s., :  VIIXX XIX ll. II s. VI d.

 

Soma, franc a XXV s. :  IIC XXXVII liuras  XII s.  VI d.

 

folio 19v

Item baylem per far las suppliquasious que baylem a Nòstre Senhor lo Rey, e per        sagelar una letra de IIC francs que nos avia donat lo Reys : XXII s. de parisés, qui          valen pergozís :  XXXIIII s. IIII d. m.

Item baylem al clerc del tezaurier per que nos delhiourès tòst los IIC francs que Nòstre Sénher lo Rey nos avia donat :  L s.

Item baylem que donem al masip del viguier que nos portet una letra de París, qui monta, franc a XXV s., :  XXV s.

Item baylem que donem a I masip qui nos aportet una letra de Lemòtges enfòra de part W. de Botas e Helias de Blanquet :  XII s. VI d.

Item baylem a Guilhem de Botas e Helias de Blanquet per lour dietas e per lour trebalh que avian fach en lo dich viatge dessús per LXXIII jorns, e prendian chaque jorn ambeduy XXXVII s. VI d., qui monten los LXXIII jorns, franc a XXV s, :  VIXX XVI ll. XVII s. VI d.

Item baylem al dich Guilhem de Botas per lo loguier de lour II valet de LXXIII jorns, e prendian ambeduy chaque jorn V s., qui monten, franc a XXV s., :  XVIII ll. V s.

Item baylem al dich Guilhem de Botas e al dich Helias de Blanquet per lo loguier de lour IIII rossís, de LXXIII jorns qu’esteren, e prendian chaque jorn chasque rossís II s. VI d., que son los IIII rossís per jorn X s., qui monten, franc a XXV s., :  XXXVI ll. X s.

 

Soma, franc a XXV s. :  IXXX XVII liuras  XIIII s.  IIII d.  ma

 

folio 20r   &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Item baylem lo dimercres a XV jorns de may a Helias de L’Abatut lo qual tramesem a Lemòtges am letras qui anaven al viguier de Toloza, e Guilhem de Botas e Helias de Blanquet los quals s’en anavan en Franssa per alcunas chauzas, qui monta, franc a XXV s., :  XXIX s. II d.

 

Item baylem lo divendres a XVII jorns de may a I masip que tramesem a Eychidduelh am letras que se guardessan, quar lhi Anglés lo devian pendre, qui monta : VI s. III d.

 

Item baylem lo disapde a XVIII jorns de may a I hòme d’Agonac qui avia aportat X barils, los quals avian aportats ples de vi a Mossenhor lo Conestabble, qui monta :  V s.

 

Item baylem lo dimenc a XIX jorns de may a I masip qui nos aportet letras a Montinhac al senhor de Pons qui anava en Franssa, e las letras anavan a nòstres borzés e al conestabble, qui monta, franc a XXV s., :  VI s. III d.

 

Item baylem lo dimarcs a XXI jorn del mes de may al massip del viguier qui nos portet letras d’a París[49] que trameyam al rey e al conestabble e al viguier e a Wm. de Botas e Helias de Blanquet sobre lo fach del paýs, quar lhi Anglés avian pres Castilhonés, qui monta : XXVI s.

 

Item baylem lo dimercres a XXII jorns del mes de may a I masip qui portet una letra a Bordelha a Gaubert Benech sobre alcunas cauzas, qui monta, franc a XXV s. :  II s. I d.

 

Soma, franc a XXV s. :  LXXIIII s.  IX d.                                                              

folio 20v

Item baylem lo diguòus a XII jorns de julh a P. de Rambert, lo qual tramesem a Avinhó per segre nòstra cauza qui era entre Mossenhor l’Evesque e nos, e fezem preffach am lhuy per son trebalh e per sos despens XX francs lo mes, e estet del jorn dessús ensay que ‘lo’ XII jorn del mes de setembre, e adonc[50] murit, e aguem sentenssa contra Mossenhor l’Evesque ; e estet III mes, que son LX francs, qui valen, franc a XXV s., :  LXXV ll.

Item baylem lo jorn dessús al dich P. de Rambert per balhar als avoquats e als notaris e per far sitacious e razós e servizis e autras chauzas XXVIII francs, qui valen, franc a XXV s., :  XXXV ll.

Item baylem lo jorn dessús, que com lo dich P. de Rambert no se n’auzès anar per lo perilh dels chamís, e pregem Johan Lo Guoch que·l volgués condure, e el dich nos qu’el no avia ponch de rossí, e nos loguem ne I de Johan Malaura, qui nos costet IX blanchas lo jorn, e estet V jorns, qui monten XLV blanchas, qui valen, franc a XXV s., :  XXIII s. V d.

Item baylem per lo rossí que era defferat, e feret lo a Lemòtges, qui monta, franc a XXV s. :  V s. II d. me

Item baylem per sivada e per erba que minget lo rossí que menet Johan Lo Goch, qui monta :  IIII s. VIII d. me

 

Soma, franc a XXV s. :  CXI liuras  XIII s.  IIII d.

 

folio 21r

Item baylem lo dimarcs qui fo lo premier jorn de julh al fornier[51] de Granhòl qui enviet las gens d’armas qui aneren pendre Clarmon :  VI s. III d.

 

Item baylem lo diguòus a III jorns de julh a Penòt de Beurona e Tròta-menut, lo qual tramesem al cappitani de Maruelh am letras que nos mandès si Jaque Clerc avia establit Bernardieyras, e tramesem hi la nuech :  XX s.

 

Item baylem lo divendres a III jorns de julh a L’Avesque lo qual tramezem a Clarmon a     las gens d’armas que anessan a Bernardieyras quar lhi Anglés l’avian pres, monta :  XIII s.

 

Item baylem lo dilhús a VII jorns del mes de julh a I massip de Sarlat lo qual nos avia aportat letra dels cossols de Sarlat, qui monta, franc a XXV s., :  VI s. III d.

 

Item baylem lo diguòus apprès al fornier de Granhòls lo qual portet letras a Limelh que y trametia Moss. Alem de Lanssay, qui monta, franc a XXV s., : VI s. III d.

 

Item baylem lo divendres a XVIII jorns de julhet a Bernart Pinet que tramesem a Avinhó     a P. de Rambert per saber de nòstra cauza com anava, monta III francs VII s. IIII d., qui valen, franc a XXV s., :  CVII s. IIII d.

 

Item baylem lo disapde a XIX jorns de julhet a Heliòt de L’Abatut lo qual tramezem al manescalc a Peytious, e venc la vespra de S. P. de aust, e balhem lhi per son trebalh qui monta, franc a XXV s., :  LXXV s.

 

Soma, franc a XXV s. :  XI liuras  IX s.  I d.

 

folio 21v

Item baylem lo dimarcs a XXX jorns de julhet a I masip que nos avia tramés P. de Rambert d’Avinhó am letras e am l’entredich contra Mossenhor l’Evesque, qui monta :  LXXV s.

Item baylem aquel michs jorn a I massip qui era de Lemòtges, que avia amenat l’autre valet  de Lemòtges say que en esta villa quar l’autre no sabia pas be lo chamin, qui monta, franc a XXV s., :  XXV s.

Item baylem per la despessa dels II valet per IIII jorns que esteren a l’ostal del mayor a beure e a mingar e a jazer, qui monta, franc a XXV s., :  XXV s.

 

Item baylem lo dilhús a XI jorns del mes de aust a Heliòt de L’Abatut que tramesem a Lemòtges e a La Sosterana am letras que trametia Moss. P. de Mornay a Mossenhor lo Maneschalc, qui monta, franc a XXV s.,             :  XL s.

 

Item baylem al marit de la Coní lo dimarcs a XII jorns de aust, lo qual menet una bèstia chargada de viratós al Fliechs, qui monta, franc a XXV s., :  VI s. III d.

Item baylem lo dimarcs a XII jorns del mes de aust, a Mestre Helias Lo Barbier per lo loguier de una egua que menet Guilhamòt d’Andrivals qui menet las gens d’armas ves Granhòls, qui monta, franc a XXV s., :  V s. II d. me

Item baylem per I fer quant venc, que era defferada :  XIX s.

 

Item baylem lo disapde a XVI jorns de aust a Me Helias Lo Barbier per lo loguier que de una bèstia que menet Bernart Lacara ves Limelh e ves Clarmon, que enviet las gens d’armas, e avia estat IIII jorns e prendia cascun jorn X blanchas, qui monta, franc a    XXV s., :  XX s. X d.

 

 Soma, franc a XXV s. :  IX liuras  XVIII s.  X d. me

 

folio 22r

Item baylem lo dimarcs a XXVI jorns del mes de aut a Mestre Helias Lo Barbier per lo loguier de una bèstia, de III jorns que l’avia menada Guilhamòt d’Andrivals am las gens d’armas ves Lhimelh e en autres luòcs, qui monta :  XV s. VII d. me

Item baylem per III fers que·lh fesem metre, qu’el l’avia amenada defferada, qui monta, franc a XXV s. :  IIIIs. VIII d.

Item baylem a Mestre Helias Lo Barbier per lo loguier de una bèstia que menet Guilhamòt d’Andrivals am las gens d’armas que guidet a anar a Bordelha lo dimercres a XXVII jorns del mes de aust, qui monta, franc a XXV s. :  V s. II d. me

 

Item baylem lo dimercres a XX jorns del mes de aust a Duran per lo loguier de I rossí qui portet las eschalas a Bordelha quant las gens d’armas hi aneren, monta :  IIII s. II d.

Item baylem a I valet qui menet lo rossí, qui monta :  II s. VI d.

Item baylem en còrdas e en vimes per lhiar las escalas :  II s. VI d.

Item baylem aquel michs jorn a Bernó Lo Bastier qui anet a Bordelha per veire qué fasian   las gens d’armas, monta :  V s.

Item baylem aquel michs jorn a I messatgier que tramesem al senhor de Comarqua am letras a Montinhac :  V s.

 

Item baylem lo diguòus a XXVIII jorns del mes de aust a Helias Lo Veyrier e a Lardat e a  IIII pilharts – e foren VI – los quals tramesem a Autaffòrt am II letras per serquar II cargas de viratós que hi avia laychat lo conestabbles, e eyteren II jorns, e prendia chascun pilhart lo jorn X blanchas, qui monten los VI pilhart per los II jorns qu’esteren VIXX blanchas, qui valen II francs e mech, monten :  LXII s. VI d.

 

Soma, franc a XXV s. :  CVI s.  X d.

 

folio 22v 

Item baylem lo diguòus a XXVIII jorns de aust per lo loguier de II bèstias qui aneren serchar los viratós a Autaffòrt, e esteren II jorns e prendia chaque jorn ambedos XV s., montan los II jorns, franc a XXV s., :  XXX s.

 

Item baylem aquel michs jorn a Penaut, lo qual tramesem a Sen Chastier a Johan de Clarens que nos mandès a qual part anaven los Anglés qui pogaven, monta :  VI s. III d.

 

Item baylem lo disapde a XXX jorns de aust a I masip que nos tramés Johan de Clarens, lo qual nos mandava hont anavan los Anglés, e donem lhi qui monta :  V s.

 

Item baylem lo dimenc a XXXI jorns del mes de aust a I masip qui seguet I rossí qui portava las eschalas am las gens d’armas a Senta Fe, qui monta :  XX d.

 

Item baylem lo disapde a XXVII jorns del mes de setembre, que I prodòme nos dichs que·l conestabbles fasia levar a La Sosterana I fogatge, e que d’aquel foguatge nos pagaria sò que nos devia, e tramesem hi lo jorn dessús Wm. de Gaudó[52] e Helias de L’Abatut qui anet am lhuy, e lo dich Wm de Jaudó venc lo VIII jorn de hochòyre, que son XII jorns que estet, e despendet el e son rossí, qui monta, franc a XXV s., :  VI ll. V s.

Item baylem al dich Wm de Gaudó per sas dietas e per son salari de XII jorns, per chasque jorn XII s. VI d., qui monta, franc a XXV s., :  VII ll. X s.

Item baylem a Wm de Botas per lo loguier de I rossí que menet lo dich Wm de Gaudó al viatge dessús, que tenc XII jorns, per chasque jorn VI s III d., monta :  LXXV s.

 

Soma, franc a XXV s. :  XIX liuras  XII s.  XI d.

 

folio 23r

Item baylem lo XVII jorn de setembre a Helias de L’Abatut, lo qual anet am Wm de Gaudó say que a La Sosterana, e d’aqui enfòra anet am letras en Bretanha al conestabble que lhi plagués que nos volgués setiffar sò que nos devia – e anc no·n fetz re – e estet be L jorns  o machs, e baylem li per son servizi e per son trebalh, qui monta, franc a XXVs. :  X ll.

 

Item baylem lo disapde a IIII jorns de hochòyre a I valet que nos tramés lo viguier d’Avinhó enffòra am la absoleciou :  L s.

Item baylem a la molher del viguier de Toloza qui nos tramés la absoleciou, qui l’avia rempssa, e avia lhi costat de far e de grossar e de sagelar e de aportar XXI franc, qui valen :  XXVI ll. V s.

 

Item baylem lo divendres a X jorns de hochòyre a Fray P. Dala lo qual tramesem a Toloza am I comppanhó se·n parlar al viguier, qui nos avia mandat que·lh tramesessam II relegious per alcunas cauzas segretarias[53] que no auzava mandar per letra, per los despens, qui monta, franc a XXVs., :  VII ll. X s.

Item baylem al Fromatgier qui anet am lo dichs frayres a Toloza, per son trebalh, qui monta, franc a XXV s., :  XXX s.

 

Item baylem lo dimarcs a XXI jorns de hochòyre a I mesatgier qui anet veyre si lo senhor  de Granhòl avia pres Sen Chastier, qui monta, franc a XXV s., :  III s. III m.

 

Soma, franc a XXV s. :  XLVII liuras  XVIII s.  III m.

 

folio 23v

Item baylem lo dimarcs a XXI jorns de hochòyre a Champeló que tramesem a Solompnhac am letra a Mossenhor lo Maneschalc :  XII s. VI d.

 

Item baylem per lo loguier de I rossí que menet I pilhart de Moss. Alem de Belmon a La Sosterana per anar quere Mossenhor lo Maneschalc qui s’en anava en Franssa ; e Moss. Alem de Belmon mandava li qu’el avia facha enpreza com Sen Chatier se presés, e que lhi plagués que vengués ; e lo dich pilhart anet hi cochat nuech e jorn per que l’ateychés, e estet VI jorns, e affolet lo rossí que XV jorns no salhit de l’estabble ; e fezem lhi per lo loguier e per l’affòl, quar enquera faziam vendempnhas e las bèstias prendian gran loguier, monta :  LXXV s.

 

Item baylem lo diguòus a VI jorns del mes de novembre a II messatgiers los quals tramesem a Clarmon y a Limelh aus cappitanis am letras que lour trametia Mossenhor lo Maneschalc que fossan l’endemà davan S. Chastier quar el hi seria de cert, qui monta, franc a XXV s, :  X s. VI d.

 

Item baylem a Tròta-menut, lo qual portet letras a L’Archaria a Rulhós que Mossénher         lo Maneschalc lhi mandava que fos l’endemà davan Sen Chastier, monta, franc a        XXV s. :  IIII s. II d.

 

Item baylem lo dimarcs que fo lo jorn de S. Martí, que fo hordenat per tota la bona gens que, com Sen Chastier e lo senhor de Granhòl e tots sos comppanhós fossan prés, e fo mandat al rey que·n volgués far drechura, e tramesem hi Darian am lo qual fesem preffach de tot lo viatge en XV francs, losquals lhi baylem tantòst, monta :  XLIII ll. XV s.

 

Soma, franc a XXV s. :  XXIII ll.  XVII s.  II d.

 

folio 24r  

Item baylem a I masip de Brageyrac qui avia aportat letras al maneschalc, e avian lo fach estar en claus III jorns, e no avia de qué paguès l’òpte, qui monta, franc a XXV s., : III s. III ma

 

Item baylem lo diguòus après Sen Martí al masip del metge qui anet a Bordelha per veyre del senhor de Muychidà si era mòrt :  V s. II d. ma

Item baylem aquel michs jorn al Fromatgier lo qual tramesem a Condat quere Moss. Guilhem [d’Esfòrsses] que vengués parlar a Mossenhor lo Maneschalc, qui monta :  VI s. III d.

 

Item baylem lo divendres après la Sen Martí per lo loguier de I rossí que menet Guilhamòt d’Andrivals, lo qual guidet Mossenhor lo Maneschalc a Granhòls per pendre la possessiou, qui monta, franc a XXV s., :  VI s. III d.

 

Item baylem lo disapde après per lo loguier de I rossí que menet Guilheumes Jagut a Bernardieyras per serquar Jaque Clerc que vengués parlar a Mossenhor lo Maneschalc :  VI s. III d.

Item baylhem per I fer que falhia al rossí quant fo vengut :  XIX d.

 

Item baylem lo diguòus avans Senta Lussia a Tròta-menut lo qual tramesen a Caortz am letras al collector del Papa qui avia fach amonestar alcús borzés per l’a(r)gen que lhi era degut, e pregem lo que nos volgués donar parssa :  XX s.

 

Item baylem lo divendres a VI jorns de feurier a Rossinhòl, lo qual tramesem a Tholoza am letras a Mestre Ramon de Petit que lhi plagués que nos volgués baylhar e sertiffiar de ayssò que nos es degut de Mossenhor d’Angó :  LX s.

 

Soma, franc a XXV s. :  CVIII s.  VIII d.

 

folio 24v

Item baylem lo dilhús a XXIIII jorns del mes de aust, que fo hordenat per los cossols que Fortanier de Landric e Johan Nebot anessan a Brageyrac al conestabble, lo qual nos avia promés qu’el nos paguaria lo depte que el nos devia aquí, e no·n fetz anc re, quar nos fetz estar al seti XII jorns e dizia que tot jorn nos paguaria, e despenderen am III rossís e lour valets, qui monta, franc a XXV s., :  X ll.

Item baylem per lo loguier de III rossís que meneren al dich viatge aquilhs dessús, e esteren XI jorns, quar no se n’ auzaven venir per lo perilh dels chamís, e prendia chasque rossí lo jorn X blanchas que son los III rossís XXX blanchas lo jorn, monta tot : VIII ll. XI s. X d. me

 

Item baylem lo diguòus a XV jorns de hoctembre a Moss. P. Paunet qui nos portet una letra a Toloza a Mestre Ramon de Petit, e que nos saubés am lhuy si avia ponch agut d’argent d’aquò de Mossenhor d’Angó e que nos ne volgués trametre, qui monta, franc a XXV s., :  XXV s.

 

Item baylem a John Malaura lo qual tramesem al conestabble a La Tour Blancha quant se redet[54], e portet mial francs que prestem al conestabble, e estet II jorns, e fezem lhi per sos despens de si e de sos rossís e per son salari de lhuy, per tot qui monta :  L s.

 

Item baylem al dich Malaura lo qual tramesem a Brantòlme al seti que lo conestabble hi tenia, e estet hi VII jorns, e tenc hi VII jorns II rossís e I valet, e fezem lhi per lo loguier dels rossís e del valet, quar lhi rossís eran tròp char, monta :  C s.

 

Soma, franc a XXV s. :  XXVII ll. VI s.  X d.  me

 

folio 25r

Item baylem al dich Johan Malaura per los despens que fetz al seti a Brantòlme, el e Helias de Blanquet e Helias de Pascaut e lour rossís, ses aquò que lhi autre pourtaven en I barial de vy e en arencs e en salmó, en chandellas e en sivada d’aquò seu, ses lo vi e ses lo pa que lour tramés la villa, monta sò que despendet d’aquò seu pròpri, qui monta, franc a XXV s. :  VI ll. V s. IX d.

 

Item baylem al dich Johan Malaura, que·lh deviam per I valet seu qui nos avia portat II ho  III vetz letras a Avinhó a nòstres procuradors per saber de nòstra causa com anava, e promesem lh’en a setisfar, e lo dich masip esperet a Avinhó machs de VIII jorns per aver respòsta, en qué fetz grandamen son dan, e fezem lh’en per tot aquò qui monta, franc a XXV s., :  L s.

 

Item baylem a Helias Seguí, que avia baylhat per nòstre comandament a Wm Gualabert per far I mandament de Nòstre Senhor lo Rey com lo tengués en la possessiou de las bòstias e de la vinada que lhi aviam assessat, quar Helias de Bernabè mayor e sos comppanhós lhi volian hostar la possessiou, qui colet de far :  VI s. III d.

Item baylem per far sagelar lo dich mandamen :  VI s. III d.

Item baylem al bayle per exsequir lo dich mandamen :  V s.

Item baylem al dich Seguí que avia baylhat a Ber. Lo Bastier per adobar las còrdas              del pes :  IIII s. II d.

 

Soma, franc a XXV s. :  IX liuras  XVII s.  VIII d. VI d. V d.

 

folio 25v 

Ayssò qui s’ensec avem baylhat per la charitat del bacó.

 

Item baylem en XXXIII pòrcs que compprem ella Clautra, e costeren IIIXX XVII francs    qui valen, franc a XXV s., :  VIXX I ll. V s.

Item baylem, que la charn nos falhit, en XVII las de charn salada que compprem de diversas gens de per la villa, qui costeren XXXI franc e mech, e per VII francs que donem en deniers, quar no trobavam de la charn a vendre e donem a chaque paubre X d., qui monten XXXVIII francs e demiey, franc a XXV s., :  XLVIII ll. XIII s.

Item baylem en XI cartas III cartós de sal qui foren messas a salar los dichs pòrcs, qui monta, franc a XXV s., XVII ll. XIII s.

Item baylem en pomas e en chastanhas que donem aus pòrcs que gardem V jorns, quar no los volian aussire quar era jorn trioulles[55], e las aychizós no valgueren re, e despenderen :  XXXV s. X d.

Item baylem en pa, en vi e en chandellas qui[56] begueren aquilhs qui saleren e resaleren la charn, qui monta, franc a XXV s., :  VII s.

Item baylem per portar la charn salada en cossolat, monta :  IIII s. II d.

Item baylem en gluechs, qui monta :  XV d.

Item baylem per la eschaudaria :  XXII s.

Item baylem a P. de Sirventó y a son filh y a Guilhem Chatuel qui avian talhat la charn salada lo dilhús e lo dimarcs, a chascú X s., qui monta, franc a XXV s., :  XXX s.

Item baylem aus charpentiers per sarar lo coderc, monta :  V s.

 

Soma, franc a XXV s. :  IXXX XII liuras  V s.  IX d..

 

folio 26r

Item baylem per la despessa que feyren los cossols e lo percurayres qui fassian pessiar la charn e lhi hòme qui la pessiavan, e per lo vy que begueren lo màyer e lhi cossols quant l’aymòyna fo donada, qui monta, franc a XXV s., :  CXIII s. IIII d.

 

Item baylem per la despessa que feyren los sirvens lo jorn del Dimarcs Gras en pa, en vi e   en charn, qui monta :  XXV s. IIII d.

 

Ayssò qui s’ensec avem baylhat per la charitat de la Pantacòsta

 

Item baylem en XIIII sestiers e V moderieyras de fromen que compprem e baylem a las peytoressas per far pa qui fo donat lo jorn de Pentacòsta, e costava lo sestier IIII liuras    III s. IIII d., qui monten, franc a XXV s., :  LX ll. XVIII s. IX d.

Item baylem per la despessa que feyren los cossols e lo percurayres qui recebian lo pa de las peytoressas e aquel que pagueren las gens qui devian las rendas, qui monta tot, e per lo vi que begueren lo màyer e lhi cossols quant aguen donada l’almòyna, qui monta tot, franc a XXV s., :  LXXIII s. VI d.

Item baylem per la despessa que feyren los sirvens lo jorn de Pantacòsta en vi e en charn, qui monta, franc a XXV s., :  XXX s. XI d.

Item baylem a II charpentiers per sarar lo coderc e los pas acostumats, qui monta, franc a XXV s., :  VI s. III d.

Item baylem en ramps e en raus, qui monta :  III s. IIII d.

 

Soma, franc a XXV s. :  LXXIII liuras  XI s.  V d..

 

folio 26v

Ayssò qui s’ensec pageren las gens qui donen las rendas a la festa de Pantacòsta, e pageren en pa, lo qual pa fo donat lo jorn de Pantacòsta per amor Diou, hostra aquel qui fo comprat, lo qual pa no metem per pres ni per baylhat

 


Helias Plantafava :  III s.  –   Penela de Puey Meya :  V s. –  Ayba, molher de Archambaut Blanc :  II s. VI d. –  Helias de Ròchas :  II s. –  Guilhem de Ganhó :  V s. –  Moss. Helias Hortix :  XXXX michas –  Johan Chafforn :  III s. VI d.  –   Girauda Simona : III s. –  B. Longa Villa :  IIII s. –  P. Fochier :  V s. –  Robbert del Marbó :  V s. –   Jordana de Chabòt :  IIII s. VI d. –  Itier [del Lacel] : IIII s. –   Helias Barat :  IIC michas –  Guilhem dels Maynes :  III s. –   Helias Arnaut :  XXX s. –  Bernart Bru :  III s. –   Grimoart Galat :  VIII s. –  Steve Maurel :  XVIII d. –  Ramon Fumat :  II s. –   P. Guilhabaut :  XXV s. –   Ramon de Puech Lucó :  XI s. –   P. Pinssó :  XII d. –   Penela de Mechí :  XII d. –   Peyrona de Bòs :  III s. –  Moss. Helias de Papassòl :  II s. –   Fina de las Veyrieyras :  II s. V d. –  Peyronela del Ric :  XII d. –   Ramon de Petit :  VIXX michas –   Itier Teychendier :  XVIII d. –   La molher Me P. Chaumontelh :  V s. –   Ramon de Marssanés :  II s. –   P. La Bòria :  VII s. –  Helias del Feyt :  XX s. –  Bertolmiva La Cheza :  II s. –  P. del Trolhier :  II s. –   Bernart del Royre :  VIII s. –  Wm de Puech Lonc :  V s. –  Wma de La Costura :  II s. VI d. –  Steve La Val :  una eymina de fromen –  Heredes Johan d’Aussans :  II s. –  P. de Combas :  IIII s. –  Helias de Bernabè :  XII s. –  Helias de Pascaut :  VIIIXX michas –  P. de Rambert :  IIII s. –

B. de Chaumon :  I sestier de fromen –  Wma de Me Bonet :  II s. –   Johan de Grangó :  VII s. VI d. –  Heredes P. de Rey :  XII d. –   Maria de La Bòrya :  XII d. –   Helias Faure :  XVIII d. –   Arnaut Maurí :  VI s. –   Maria de Lussó :  XII d. –   Johan de Bari :  una eymina de fromen –   Giraut de Faure :  IIII s. –  P. del Cròs :  VII s. –  Helias de Guarlandier :  XI s. –  P. Malheró :  II s. –  Guilhem de Tulla :  III s. IIII d. –   Ramon Malet :  III s. –  Heredes[57] H. de La Chappella : II sest. de fromen  –  B. Pinazel : VI s. –  Guilhem del Torn : II moderieyras de fromen –   Guilhem Chirinel :  XVIII d. –   Helias Seguí :  II sestiers de fromen –   Giraut d’Abonel :  XII d. –  Giraut Seguí :  II s. –  Giraut de Bert :  XII d. –  Giraut d’Ebertz[58] :  XII d. –  Aymeric La Trossa :  II s. –   Guilhem Chavalier :  II s. –   de Vervilla :  III eyminas fromen. 

                                                                                                                    

folio 27r

Ayssò qui s’ensec avem baylhat per la festa de Sen Johan Baptista

 

Item baylem a l’Empeyrayre   X s.             Item baylem al Rey                       X s.               

Item baylem al Duc                  X s.            Item baylem al Merquet[59]             X s.         

Item baylem al Compte            V s.                        Item baylem a l’Abat                                V s.         

Item baylem en X liuras d’espessis qui foren mingats a l’ostal del mayor per tots los borzés e per tots los cappitanis e per la gens d’armas qui aneren beure enaychí com es acostumat, qui costeren qui monta :  VII ll.

Item baylem en I fromatge qui pezava VI liuras, e costava la liura VI blanchas, qui monta, franc a XXV s., :  XVIII s. IX d.       –      Item baylem en pa qui fo mingat :  XX s.

Item baylem en sirieygas :  II s. VIII d.      –       Item baylem en guarlandas :  XII s.

Item en raus qui fo mes a l’ostal del mayor ella Clautra :  IX s. IIII d.

Item baylem en VIII sestiers de vi e VI pintas qui foren begut a l’ostal del mayor per tota manieyra de gens e per los cappitanis e per las gens d’armas qui eran (en) esta villa, sò·y assaber Moss. Alam de Lanssay e Abrian Blanchart e al luòctenen de Moss. Alem de Belmon e a tots los comppanhós, qui costava lo sestier XXV s., monta :  X ll. VI s. III d.

 

Soma, franc a XXV s. :  XXII liuras  XIX s.

 

folio 27v

Item baylem lo jorn de la Sen Johan que, com los III cappitanis aguessan begut la vespra   de S. Joan a l’ostal del mayor, e lo vi c’òm lour donet era tròp bos e pregueren nos ‘lor’   ne volguessam laychar d’aquel vi, e fo hordenat per lo mayor e per los cossols c’òm lour ne donès a tots tres I sestier qui costet, franc a XXV s., :  XXV s.

Item baylem a Ramon Boychieyra percurador de Mossenhor lo Compte, per lo terme de Nadal passat XX liuras e per lo terme de Sen Johan Baptista XX liuras, qui monten,  franc a XXV s., :  XL ll.

Item baylem a Guilhem de La Ròcha per far la letra de quitanssa que n’aguí :  III s. IIII d.

 

Item baylem[60] a Johan [Lagui] y a Gontrant, guachas del cluchier, e prendian chascús la cempmana XVII s. VI d., que son ambeduy XXXV s., e comenssem los a paguar lo disapde a XXII jorns de novembre l’an passat, que son LII sempmanas qui monten,    franc a XXV s., :  IIIIXX XI ll.

 

Item baylem lo dimenc a XXIIII jorns del mes de feurier a Holivier de Duaut[61] que, com     fos hordenat per la bona gens d’esta villa que com lhi Anglés de Brantòlme e de Las Bòryas nos guardessan chasque ser e nos aussizian lo reyguach e nos volian eschalar,         y aguem[62] Holivier de Duaut am XX hòmes d’armas que sodem per XV jorns per lo pretz  de C francs, e lo conestabble venc sobre lo paýs e no los tenguem mas quant VIII jorns,    e pagem li per aquels VIII jorns L francs, monta : LXII ll. X s.

 

Soma, franc a XXV s. :  IXXX XIIII liuras  XVIII s.  IIII d.

 

folio 28r  

Item baylem a Moss. Helias de La Vaure sotzcollector del Papa, per los despens que dizia que avia fach contra nos, e per los dampnatges que avia pres sa-dizia[63] en VIIIC francs que nos avia prestat per baylhar a Mossenhor lo Conestabble, e quar no l’aviam pagat al terme, quar lo·lh aviam tengut machs de I an e dimech        quar no lo podiam pagar, e quant l’aguem pagat, avans que poguessam aver la letra[64], covenc que·lh fesessam per sos despens e per sos dampnatges XXII francs, los quals lhi baylhem tantòst, monta :         XXVII ll. X s.

 

Item baylem que, com lo[65] cappitanis dels alsbalestiers[66] nos preguessan que lour volguessam prestar IIC francs, e fo hordenat per los XXX prodòmes que hòm los lour prestès, e prestet hòm los lour, que soychobem de diverssas gens d’esta villa, e quant los nos pagueren perderen se en l’aur e en l’argent que nos balheren que retenguen, e machs que los covidem a beure y a mingar, e despenderen en pa, en vi e en fromatges mech franc, e en II francs que retenguen de la soma, qui monta, franc a XXV s., :  LXII s. VI d.

 

Item baylem que perdem en IIC francs que paguem al collector del Papa de VIIIC francs que·lh deviam, e quar no eran francs no los vòlc pendre, e Hugonòt de La Pòrta hordenet que l’en fesessam[67], qui monta, franc a XXV s. :  XII s. VI d.

 

Item baylem que, com tramesessam P. de Ramber a Avinhó per segre nòstra causa lo seguon viatge, que fo lo jorn del Còr de Diou, al qual baylem VIIXX francs en moneda, e covenc que l’en compressam C francs en aur, qui costeren chascús L blanchas, que son los dichs C francs IIC blanchas, qui valen, franc a XXV s., :  CIIII s. II d.

 

Soma, franc a XXV s. :  XXXVI liuras  IX s.  II d.

 

folio 28v 

Item baylem, que com Mossenhor lo Maneschalc agués pres lo senhor de Granhòls e tots sos comppanhós e los mes en cossolat e nos comandet que los guardessam be, e despenderen en V jorns que hilh esteren en cossolat en vi, en pa e en bucha IIII liuras     VI s. VII d., e per V hòmes qui los garderen VI jorns e las nuechs e lo jorn L s., monta  tot, franc a XXV s., :  VI ll. XVI s. VII d.

 

Item baylem a P Albant per gran re de escripturas qu’el nos avia fach de sospens, de monessious e en autras cauzas :  XXVI s.

 

Item baylem que com lo maneschalc del conestabble e I escudier qui avia nom Moss. André e fossan en esta villa tant quant Mossenhor lo Conestabble hi estet, e venguen soven al mayor y als cossols que los covidessan am d’autres chavaliers e escudiers, que hilh anavan soven per la villa per far pagar lo blat que los gens d’armas lour[68] prendian, en ayssò vengueren lo machs del jorn[69] de Karesme, e despenderen en diverssas vetz en vy e en espessis, qui monta, franc a XXV s., :  LII s. VIII d.

 

Item baylem que com lo maneschalc del conestabble agués pres I hòme qui avia a nom Guilhenmes Lo [Paunier], qui s’era mes anglés, e baylhet lo nos que·l fesessem pendre, e fo pendut, e baylem als sirvens :  V s.

Item baylem al servissial per son dever :  V s. –  

Item baylem an qué[70] fo pendut :  IIs. I d.

Item baylem que com Mossenhor lo Manescha(l)c de Franssa agués pres Sen Chastier e lo senhor de Granhòls e tots sos comppanhós, e lo manechal fetz ne pendre una granda canditat[71], e baylem en còrdas qui monta, franc a XXV s., :  XVIII s. IX d.

 

Soma, franc a XXV s. :  XII liuras  VI s.  I d.

 

folio 29r

Ayssò qui s’ensec avem baylhat per aver los nomps del talh e per far lo talh e per lo levar e per los despens de aquilh qui lo feyren.

 

Item baylem a Wm de Gaudó e Guilhem Gualabert e a P. de Meymí qui feyren la ressercha per la villa per saber tots los nomps de las gens, e tregeren hi IIII jorns e de las nuechs pro, e baylem lour per lour trebalh e per los despens, qui monta, franc a XXV s., :  XL s.

Item baylem a XVIII hòmes qui eran de per las cartieyras de la villa, als quals fessem far lo talh en cossolat, e eyteren hi IIII jorns, e fesem preffach am lour ses beure ni ses mingar, sò·y assaber a cascú II s. VI d. lo jorn, qui monten chacú los IIII jorns X s., monten tuch XVIII, franc a XXV s., :  IX ll.

Item baylem a Guilhem de Gaudó e Wm Gualabert, los quals feyren lo talh am aquest d’en dessús, e esteren hy a far IIII jorns, e aguen per lours despens e per lour trebalh :    XLVIII s. I d.                                                                                                                              

Item baylem a Wm Gualabert per escrioure lo talh que baylhet al comptador per levar, qui monta :   XII s. VI d.

Item baylem al clerc d’Olivier e Helias de Galat, per portar los chartrels a las gens qui devian lo talh, monta :  IX s. V d.

 

Soma, franc a XXV s. :  XIIII liuras  X s. 

 

folio 29v

Item baylhem per coppiar II vetz lo talh que fo baylhat aus cossols, a cada hu sa cartieyra, quar las gens no volian pagar lo talh e essebraven lo, e covenc que·l reffesessem II vetz, X s.

Item baylem al clerc e als sirvens qui gatgeren las gens qui devian lo talh qui era enpauzat per lo conestabble, e gatgeren los soven, que be hi tregeren II ans ho machs, y agren ne    en diverssas vetz, qui monta, franc a XXV s., :  XVI ll. IIII s.

Item baylem a la molher qui fo de Ramon Lunaut per lo loguier de l’eytatga que logem per metre los guatges que se penhoraven per tal que no se perdessan, e davam lhi per chasque an III francs, e tengem la II ans que son VI francs, los quals lhi pagiey[72] II frans en argen e IIII francs que rebatiey a son gendre del talh, qui monta, franc a XXV s., :  VII ll. X s.

Item baylem a V hòmes qui preyren que hilh farian pagar lo talh, quar nos no los podiam far pagar quar las gens eran paubra, e nos aviam ne levat tot quant que lo comp(t)adres[73] ne pòc aver, e donem lour, de la resta de sò que ne poyrian far paguar ho far hubbliguar, per chasque franc XX d., e feyren ne hubbliguar IIC X francs, de qué agueren :  XVII ll. X s. 

Item baylem a Wm de L’Anglada qui fetz la coppia del talh en ròlles, qui monta, franc a XXV s., :  V s.

 

Soma, franc a XXV s. :  XLI liuras  XIX s. 

 

folio 30r

Ayssò qui s’enssec avem baylat per las gachas defòra.

 

Premieyramen comenssem a guachar lo dimenc que fo lo segon jorn de karesme desembre fòra los murs, sò·y assaber VIII hòmes, que los VI velheren d’en devès Talhafer e los II devès lo Granier, e prendian chacús XV d., qui monta :  Xs.

Item baylem lo dilhús a III jorns de desembre aus dichs VI  hòmes[74] que velheren los II devès lo Granier e los IIII devès Talhafer :  X s.

Item baylem lo dimarcs a IIII jorns de desembre aus dichs VI  hòmes que velheren los II devès lo granier e los IIII devès Talhafer :  X s.

Item baylem lo dimercres a V jorns de desembre aus dichs VI  hòmes que velheren aquí medichs, qui monta :  X s.

Item baylem lo diguòus a VI jorns de desembre a aquel medichs hòmes, qui monta :  X s.

Item baylem lo divendres a VII jorns de desembre a aquels medichs hòmes, qui monta : X s.

Item baylem lo disapde a VIII jorns de desembre a aquel medichs VIII hòmes :  X s.

Item baylem lo dimenc a IX jorns de desembre a aquel medichs II hòmes[75], monta :  X s.

Item baylem lo dilhús a X jorns del mes de desembre a II hòmes             :  II s. VI d.

Item baylem lo dimarcs a XI jorns de desembre a II hòmes :  II s. VI d.

Item baylem lo dimercres a XII jorns del mes de desembre a II hòmes :  II s. VI d.

Item baylem lo disapde’guòus’ a XIII jorns del mes de desembre a II hòmes :  II s. VI d.

Item baylem lo dimenc ‘lo divendres’ a XIIII jorns del mes de desembre a II hòmes :  II s. VI d.

 

Soma, franc a XXV s. :  IIII liuras  XII s.  VI d.

 

folio 30v

Item lo disapde a XV jorns de desembre a aquilhs mechs II hòmes :  II s. VI d.

Item lo dimenc a XVI jorns de desembre a aquilhs medichs II hòmes, monta:  II s. VI d

Item lo dilhús a XVII jorns de desembre a VI hòmes que los IIII velheren devès Talhaffer   e los II devès lo Granier, e prendian cascús XV d., qui monten :  VII s. VI d.

Item lo dimarcs a XVIII jorns de desembre aus dichs VI hòmes qui velheren los IIII devès Talhaffer e los II devès lo Granier :  VII s. VI d.

Item lo dimercres a XIX jorns de desembre aus dichs VI hòmes qui velheren los IIII devès Talhaffer e los II devès lo Granier :  VII s. VI d.

Item lo diguòus a XXX[76] jorns del mes de desembre aus dichs VI hòmes qui velheren los IIII devès Talhaffer e los II devès lo Granier, qui monta :  VII s. VI d.

Item lo divendres a XXI jorns de dezembre aus dichs VI hòmes qui velheren los IIII devès Talhaffer e los II devès lo Granier :  VII s. VI d.

Item lo disapde a XXII jorns de dezembre aus dichs VI hòmes que li IIII velheren devès Talhaffer e los II devès lo Granier :  VII s. VI d.

Item lo dimenc a XXIII jorns de dezembre aus dichs VI hòmes que los IIII velheren devès Talhaffer e los II devès lo Granier :  VII s. VI d.

Item lo dilhús a XXIIII jorns de dezembre aus dichs VI hòmes que los IIII velheren devès Talhaffer e los II devès lo Granier :  VII s. VI d.

Item lo dimarcs a XXV jorns de dezembre aus dichs VI hòmes que los IIII velheren devès Talhaffer e los II devès lo Granier :  VII s. VI d.

Item lo dimercres a XXVI jorns de dezembre aus dichs VI hòmes que los IIII velheren devès Talhaffer e los II devès lo Granier  :  VII s. VI d.

Item lo diguòus a XXVII jorns de dezembre aus dichs VI hòmes que los IIII velheren d’en devès Talhaffer e los II devès lo Granier :  VII s. VI d.

Item lo divendres a XXVIII jorns de dezembre aus dichs VI hòmes que los IIII velheren devès Talhaffer e los II devès lo Granier :  VII s. VI d.

Item lo disapde a XXIX de desembre aus dichs VI hòmes que los IIII velheren devès Talhaffer e los II devès lo Granier :  VII s. VI d.

 

Soma, franc a XXV s. :  CII s.  VI d.

 

folio 31r 

Item baylem a IIII hòmes que velheren d’en devès Talhffer e los II devès lo Granier lo dimenc a XXX jorns del mes de dezembre, qui monta :  VII s. VI d.

Item lo dilhús XXXI jorns de desembre aus dichs VI hòmes que los IIII velheren devès Talhaffer e los II devès lo Granier :  VII s. VI d.

Item lo dimarcs que fo lo premier jorn de jenier aus dichs VI hòmes que velheren los IIII devès Talhaffer e los II devès lo Granier, qui monta :  VII s. VI d.

Item lo dimercres que fo a II jorns de genier aus dichs VI hòmes que velheren los IIII   devès Talhaffer e los II devès lo Granier, qui monta :  VII s. VI d.

Item lo diguòus a III jorns de genier aus dichs VI hòmes que los IIII velheren devès Talhaffer e los II devès lo Granier :  VII s. VI d.

Item lo divendres a IIII jorns de genier aus dichs VI hòmes qui velheren en Talhaffer los  IIII e los II envès lo Granier :  VII s. VI d.

Item lo disapde a V jorns de genier aus dichs IIII hòmes qui velheren aquí mechs:  V s.

Item lo dimenc a VI jorns de genier aus IIII hòmes qui velheren aquí medichs en Talhaffer:  V s.

Item lo dilhús a VII jorns de genier aus dichs IIII hòmes que velheren aquí mechs en Talhaffer, monta:  V s.

Item lo dimarcs a VIII jorns de genier aus dichs IIII hòmes qui velheren aquí medichs en Talhaffer:  V s.

Item lo dimercres a IX jorns de genier aus dichs IIII hòmes qui velheren aquí medichs:  V s.

 

Soma, franc a XXV s. :  LXX s.

 

folio 31v

Item lo diguòus a X jorns de genier a IIII hòmes qui velheren aquí medichs, qui monta :  V s.

Item lo divendres a XI jorns de genier a IIII hòmes qui velheren aquí medichs, qui monta :  V s.

Item lo disapde a XII jorns del mes de genier a IIII hòmes qui velheren aquí medichs :  V s.

Item lo dimarcs a XV jorns del mes de genier a IIII hòmes qui velheren aquí medichs :  V s.

Item lo diguòus a XVII jorns del mes de genier aus dichs IIII hòmes qui velheren aquí medichs :  V s.                                                                                                  

Item lo divendres a XVIII jorns del mes de genier aus dichs IIII hòmes qui velheren aquí medichs :  V s.                                                                                                           

Item lo disapde a XIX jorns del mes de genier aus dichs IIII hòmes qui velheren aquí medichs :  V s.                                                                                                       

Item lo dimarcs a XXII jorns del mes de genier a IIII hòmes los quals velheren fòra la pòrta de Talhaffer, qui prendia chascú XVI d., qui monta :  VI s. IIII d.

Item lo dimercres a XXIII jorns del mes de genier a VI hòmes qui velheren aquí medichs, qui monta :  VIII s.

Item lo diguòus a XXIIII jorns del mes de genier a VI hòmes qui velheren aquí medichs :    VII s. VI d.

Item lo divendres a XXV jorns del mes de genier a V hòmes qui velheren fòra la pòrta  Talhaffer :  VI s. III d.

 

Soma, franc a XXV s. :  LXVII s.  I d.

 

folio 32r

Item lo disapde a XXVI jorns de genier a V hòmes qui velheren aquí medichs, qui monta :       VI s. IIII d.

Item lo dimenc a XXVII jorns de genier a V hòmes qui velheren aquí medichs, qui monta :       VI s. IIII d.                                                                                                                     

Item lo dilhús a XXVIII jorns de genier a V hòmes qui velheren aquí medichs, qui monta :       VI s. IIII d.                                                                                                                     

Item lo dimarcs a XXIX jorns de genier aus dichs V hòmes qui velheren aquí medichs :       VI s. IIII d.                                                                                                     

Item lo dimercres a XXX jorns de genier a IIII hòmes qui velheren aquí medichs :  V s.        

Item lo diguòus a XXXI jorns del mes de genier aus dichs IIII hòmes qui velheren aquí medichs :  V s.                                                                                                             

Item lo divendres a I jorn de feurier a IIII hòmes qui velheren aquí medichs, qui monta : V s.

Item lo disapde a II jorns de feurier a IIII hòmes qui velheren aquí medichs, qui monta : V s.

Item lo dimenc a III jorns del mes de feurier aus dichs IIII hòmes qui velheren aquí medichs :  V s.                                                                                                      

Item lo dilhús a IIII jorns del mes de feurier a IIII hòmes qui velheren aquí mechs, monta : V s.

Item lo dimarcs a V jorns del mes de feurier a IIII hòmes qui velheren aquí medichs, monta :  V s.                                                                                                        

Item lo dimercres a VI jorns del mes de feurier a IIII hòmes qui velheren aquí medichs, monta :  V s.                                                                                                    

Item lo diguòus a VII jorns del mes de feurier a IIII hòmes qui velheren aquí medichs,    monta :  V s.                                                                                                                            

Soma, franc a XXV s. :  LXX s.   

 

folio 32v

Item lo divendres VIII jorn de feurier a IIII hòmes qui velheren aquí medichs, qui monta :  V s.         .

Item lo disapde a IX jorns de feurier a III hòmes qui velheren aquí mechs, qui monta :  IIII s. IX d.

Item lo dimenc a X jorns del mes de feurier a VI hò(mes) qui velheren aquí mechs, qui monta :  VII s. VI d.

Item lo dilhús a XI jorns del mes de feurier a VI hòmes qui velheren aquí medichs,       monta :  VII s. VI d.                                                                                        

Item lo dimarcs a XII jorns del mes de feurier a VI hòmes qui velheren aquí medichs, monta :  VII s. VI d.                                                                                          

Item lo dimercres a XIII jorns del mes de feurier a VI hòmes qui velheren aquí medichs,  monta :  VII s. VI d.                                                                                                    

Item lo diguòus a XIIII jorns del mes de feurier a VI hòmes qui velheren aquí medichs,    monta :  VII s. VI d.                                                                                                   

Item lo divendres a XV jorns del mes de feurier a VI hòmes qui velheren aquí medichs,    monta :  VII s. VI d.                                                                                                                    

Item lo disapde a XVI jorns del mes de feurier a VI hòmes qui velheren aquí medichs,    monta :  VII s. VI d.                                                                                                                    

Item lo dimenc a XVII jorns del mes de feurier a VI hòmes qui velheren aquí medichs,    monta :  VII s. VI d.                                                                                                                    

Item lo dilhús a XVIII jorns del mes de feurier a VI hòmes qui velheren aquí medichs,       monta :  VII s. VI d.                                                                                                    

Item lo dimarcs a XIX jorns del mes de feurier a VI hòmes qui velheren devès Talhaffer e dos d’en devès lo Granier, qui monta :  X s.

Item lo dimarcs a XX jorns del mes de feurier a VI hòmes qui velheren devès Talhaffer e los II d’en devès lo Granier, qui montan :  X s.                                                                    

 

Soma, franc a XXV s. :  IIII liuras  XVI s.  III d.  

 

folio 33r 

Item lo diguòus a XXI jorns del mes de feurier a VI hòmes qui velheren devès Talhaffer : VII s. VI d.

Item baylem aquel michs jorn a II hòmes qui velheren al granier de Sen Fron, qui monta :  II s. VI d.

Item baylem lo divendres a XXII jorns de feurier a VI hòmes qui velheren d’en defòra, qui monta : VII s. VI d.                                                                                                   

Item baylem aquel michs jorn a II hòmes qui velheren al Granier de Sen Fron, qui monta :  II s. VI d.                                                                                                        

Item baylem lo disapde a XXIII jorns del mes de feurier a VI hòmes los quals velheren defòra, qui monta : VII s. VI d.                                                                                           

Item baylem aquel michs jorn a II hòmes qui velheren el Granier Sen Front, qui monta :  II s. VI d.                                                                                                            

Item baylem lo dimenc a XXIIII jorns del mes de feurier a VI hòmes qui velheren defòra la villa : VII s. VI d.                                                                                                                     

Item baylem aquel jorn medich a II hòmes qui velheren al Granier Sen Fron, qui monta :  II s. VI d.                                                                                                           

Item baylem lo dilhús a XXV jorns de feurier a VI hòmes qui velheren d’en defòra la villa : VII s. VI d.                                                                                                             

Item baylem aquel michs jorn a II hòmes qui velheren al Granier Sen Front :  II s. VI d.

Item baylem lo dimenc a XIII jorns del mes de abril que fo lo jorn de Pasques a II hòmes qui velheren d’en devès lo Granier Sen Front, qui monta : VII s. VI d.              

Item baylem lo dilhús a XIIII jorns del mes de abril a II hòmes qui velheren al Granier : VII s. VI d.

Item baylem lo dimarcs a XV jorns del mes de abril a VI hòmes que los IIII velheren    devès Talhaffer e los II devès lo Granier, monta : VII s. VI d.                                         

 

Soma, franc a XXV s. :  LXII s.  VI d.  

 

folio 33v

Item lo dimercres a XVI jorns del mes de abril a VI hòmes que velheren los IIII devès Talhaffer e los II devès lo Granier Sen Fron, qui monta : VII s. VI d.                                             

Item lo diguòus a XVII jorns del mes de abril a VI hòmes que velheren los IIII devès Talhaffer e los II devès lo Granier Sen Fron, monta : VII s. VI d.                         

Item lo divendres a XVIII jorns del mes de feurier abril a VI hòmes que los IIII velheren devès Talhaffer e los II devès lo Granier, monta : VII s. VI d.                                                     

Item lo disapde a XIX jorns del mes de abril a VI hòmes que los IIII velheren d’en devès Talhaffer e los II devès lo Granier, qui monta : VII s. VI d.                                                        

Item lo dimenc a XX jorns del mes de abril a VI hòmes que los IIII velheren d’en devès Talhaffer e los II devès lo Granier, monta : VII s. VI d.                             

Item lo dilhús a XXI jorns del mes de abril a VI hòmes los quals velheren los IIII devès Talhaffer e los II devès lo Granier : VII s. VI d.                                                                    

Item lo dimarcs a XXII jorns del mes de abril a VI hòmes los quals velheren los IIII devès Talhaffer e los II devès lo Granier, qui monta : VII s. VI d.                                                         

Item lo dimercres a XXIII jorns del mes de abril a VI hòmes los quals velheren los IIII devès Talhaffer e los II devès lo Granier, qui monta : VII s. VI d.                                              

Item lo divendres a IX jorns del mes de may a VI hòmes los quals los IIII velheren d’en devès Talhaffer e los II devès lo Granier, monta : VII s. VI d.                                                     

 

Soma, franc a XXV s. :  LXVII s.  VI d.  

 

folio 34r  

Item lo disapde a X jorns de may a II hòmes qui velheren al Granier Sen Fron, qui monta :  II s. VI d.                                                                                                                    

Item lo dimenc a XI jorns de may a II hòmes qui velheren al Granier Sen Fron, qui monta :  II s. VI d.                                                                                                                   

Item lo dilhús a XII jorns de may a II hòmes qui velheren al Granier Sen Fron, monta :  II s. VI d.                                                                                                        

Item lo dimarcs a XIII jorns del mes de may a II hòmes qui velheren al Granier Sen Fron, monta :  II s. VI d.                                                                                                   

Item lo dimercres a XIIII jorns del mes de may a II hòmes qui velheren al Granier, qui monta :  II s. VI d.                                                                                            

Item lo diguòus a XV jorns del mes de may a VI hòmes qui velheren los IIII devès Talhaffer e los II devès lo Granier :  II s. VI d.                                                                         

Item lo divendres a XVI jorn del mes de may a VI hòmes los quals los IIII velheren d’en devès Talhaffer e los II devès lo Granier, qui monta :  II s. VI d.                                     

Item lo dissapde a XVII jorns del mes de may a VI hòmes los quals los IIII velheren d’en devès Talhaffer e los II devès lo Granier :  II s. VI d.                                                    

Item lo dimenc a XVIII jorns del mes de may a VI hòmes que los IIII velheren d’en devès Talhaffer e los II d’en devès lo Granier, monta :  II s. VI d.                                                          

Item lo dilhús a XIX jorns del mes de may a VI hòmes que los IIII velheren d’en devès Talhaffer e los II devès lo Granier, qui monta :  II s. VI d.                                         

 

Soma, franc a XXV s. :  L s.    

 

folio 34v

Item lo dimarcs a XX jorns de may a VI hòmes los quals los IIII velheren d’en devès Talhaffer e los II d’en devès lo Granier Sen Fron, qui monta :  II s. VI d.                                  

Item lo dimercres a XXI jorns del mes de may a VI hòmes los quals los IIII velheren d’en devès Talhaffer e los II devès lo Granier Sen Fron, qui monta :  II s. VI d.                                    

Item lo diguòus a XXII jorns del mes de may a VI hòmes que los IIII velheren d’en devès  Talhaffer e los II devès lo Granier, qui monta :  II s. VI d.                                                    

Item lo divendres a XXIII jorns del mes de may a VI hòmes que los IIII velheren d’en devès Talhaffer e los II devès lo Granier, monten :  II s. VI d.                                            

Item lo disapde a XXIIII jorns del mes de may a VI hòmes que los IIII velheren d’en devès Talhafer e los II d’en devès lo Granier, qui monta :  II s. VI d.                                        

Item lo dimenc a XXV jorns del mes de may a VI hòmes los quals los IIII velheren d’en devès Talhaffer e los II d’en devès lo Granier, qui monta :  II s. VI d.                                

 

Soma, franc a XXV s. :  XLV s.    

 

folio 36r (folio 35r, 35v blancs)

Ayssò qui s’enssec avem baylhat e paguat per Mossenhor lo Conestabble, hostra los servizis dessús escrioust.

 

Premieyramen que, com nos aguessam tramés al Rey Nòstre Senhor Guilhem de Botas e Helias de Blanquet, de volomptat e de cossentimen de la bona gens, per aver remedi dels enamixs qui tenian tot ho la mayor partida del paýs occuppat, e nos escostaven e fasian assays chascun ser en nòstra villa, e nos avian nafrat lo reguach d’en defòra, e nos tenian tant corts que nos no ausavan salhir d’en defòra la villa ni far neguna labor ; e lo Rey Nòstre Senhor e·l dich Guilhem de Botas e Helias de Blanquet nos manderen que·l Rey Nòstre Senhor nos trametia per las chausas dessús dichas Mossenhor lo Conestabble am gran foyzó de gens d’armas e de balestiers, al qual nos volguessam ajudar[77] de finanssa e de vioures ; lo qual Mossénher lo Conestabbles, avans que vengués, nos tramés Hyon de Duaut e lo viguier de Toloza per saber de qué lhi volriam agudar, quar en Sentonge lo volian tirar a lour e donar gran re de finanssa ; per qué, sobre ayssò, nos ajustem la bona gens d’esta villa qui vòlguen e hordeneren que nos lo aculhissam e lo servissam be e honorabblemens, e que·lh donessam I franc per fuòc, e maychs las chauzas qui s’enseguen d’en dejús escrioutas.; lo qual vengut, nos baylem de son comandament a las perssonas dejús escrioutas, tant en deniers quant en vioures e en autras chauzas, las chauzas qui s’enseguen d’en dejús escrioutas.

 

folio 36v 

Premieyramen baylem e pagem per Mossenhor lo Conestabble a Bernart de Riviers, per sivada que n’avian pres, monta :  IIII ll. III s. IIII d.

Item baylem a son mestre d’ostal per una penche :  V s.

Item baylem a Miguó Lo Chastanier per una tròcha :  X s.

Item baylem a Wm Rosset per III salmós :  VII ll. XIII s. IX d.

Item baylem a Mestre Bernart de Sesseró :  VI ll. VIII s.

Item baylem a Jauffre de Tornaffòrt :  XXIIII s.

Item baylem a Moss. [Andre.e][78] :  XXX s.

Item baylem a Moss. Tibbaut de Sen Letgier, que pres Moss. [Andre.e] e era al chartrel de Helias de Pascaut, qui monta :  XVI ll. V s.

Item baylem a Guilheumes Lo Bretó per son comandamen :  XII ll. X s.

 

Item baylem lo premier disapde de Karesme a tots los charpentiers del conestabble e a tots los nòstres d’esta villa qui fazian los mantels e los pons e las ròdas qui foren portadas a La Tor Blancha, en II sestiers e VI pintas de vi e en pa que mingeren los dichs charpentiers fasen la dicha hòbra, qui monta, franc a XXV s., :  LVII s. VIII d.

Item baylem a Mondí lo faure per hobrar chavilhas e bendas de fer qui foren messas als mantels :   XVIII s. IX d.

Item baylem en verolhs de fer qui foren mes en la dicha hòbra desús dicha, qui monta, franc a XXV s., :  XXXII s.

 

Soma, franc a XXV s. :  LV liuras  XVII s.  VI d.    

 

folio 37r 

Item baylem en VIII liuras de sey ha honher las charetas :  X s.

Item baylem en pa als charetiers :  IIII s. II d.

Item baylem aus charpentiers e aus peyriers qui avian facha la dicha hòbra :  VI s. II d.

Item baylem al bridier de Peytó :  XII s. VI d.

Item baylem al bridier de Lemòtges :  XII s. VI d

Itel al charpentier de Lemòtges :  VI s. III d.

Item baylem al mestre qui fazia la cordalha :  XII s. VI d

Item baylem a Greychó :  XII s. VI d                                          

Item baylem lo dimenc a II jorns del mes de mars que los[79] conestabbles anet metre lo seti a La Tor Blancha, e dichs nos que y tramesessam trastot los charpentiers de esta villa, e fesem ho, e los peyriers, e baylem a Greychó e a tots los autres charpentiers qui hi aneren per far lor despessa, qui monta, franc a XXV s., :  L s.

Item baylem a Berní lo peyrier e als autres peyriers qui aneren aquí medichs, per lor despessa, monta :  X s.

Item baylem a B. de Pomareda per portar tota la cordalha a La Tor Blancha, qui monta, franc a XXV s., :  VIII s. IIII d.

Item baylem a Steve Pozí per VC chavilhas de fer qui foren messas els enginchs qui foren portat a La Tor Blancha, qui monta, franc a XXV s., :   XXXVII s. VI d.

   los quals lhi mezem al talh per pagast (rajouté ultérieurement)

 

Soma, franc a XXV s. :  IX liuras  II s.  VI d.   

 

folio 37v

Item baylem per una liura de sabó qui fo messa a far los cabbles e las còrdas, qui monta, franc a XXV s., :  IIII s. II d.

Item baylem a I hòme qui mostret lo chamí a las charetas qui portaven los enginchs a La Tor Blancha, qui monta, franc a XXV s., :   XV d.

Item baylem en pa que avia pres Greychós per far l’òbra dels dichs mantels, qui monta :  VI s. III d.

Item baylem a Mestre Helias Daudó per fusta que fo messa per far los dichs mantels :  X s.

Item baylem per los hostatges que fetz metre lo conestabbles en cossolat, de la Tor Blancha[80], say que lo luòc fos redut, e dichs nos que lor fezessam los despens quar el paguaria, e esteren hi VI jorns, e eran VIII hòmes, ses aquels[81] qui los gardaven, e despenderen qui monta, franc a XXV s., :  XXV ll.

Item baylem lo dimenc a IX jorns de mars que Mossénher lo Conestabbles anet pendre la posseciou de La Tor Blancha la qual se redet, e el preguet nos que·lh prestessam mial francs quar el nos paguaria, e fezem ho, monta :  XIIC L ll.

Item baylem a Johan de Nuòuvilla, lo qual era aremasut malaus en esta villa quant Mossénher lo Conestabbles anet ves Lhimelh e ves Monleydier, e lo dich conestabbles ‘dich’ al mayor e als cossols que·lh volguessan prestar sò que·lh faria mestier quar el ho paguaria, e baylhem lhi XX francs, qui valen, franc a XXV s., :  XXV ll.

Item baylem a Me Johan lo charpentier lo qual fasia los mantels, e los charpentiers los quals fasian los chastels e·ls autres enginchs, e quant lo conestabbles s’en anet ves Lhimelh preguet nos que·lh volguessam prestar sò que lour faria mestier quar el ho paguaria, e prestet hòm li V franc e I quart, valen :  VI ll. XI s. III d.

 

Soma, franc a XXV s. :  XIIIC liuras  XII s.  VI d.   

 

folio 38r

Item baylem lo dimarcs que fo avans mech Karesme a VI charpentiers y a VIII parelhs de buòus qui meneren la fusta a eps dels chastels de l’Arssaut al mostier[82], qui monta, franc a XXV s., :   XV s. VII d. me

Item baylem lo diguòus a XXVII jorns del mes de mars per XVI parelhs de buòus qui avian amenat la fusta del bòsc per far los chastels els autres enginchs, qui monta, franc a XXV s., :   XLII s. I d.

Item baylem lo dimarcs que fo lo premier jorn de abril als hòmes qui porteren los chastels e los mantels e las bridas e las ròdas de la glieyga de Sen Martí, quar Mossénher lo Conestabbles avia mes lo seti a Brantòlme e mandava c’òm lhi tramesés trastots los enginchs, e coleren de gitar qui monta :  XXVI s.

Item baylem aus boyers e a I escudier qui avia a nom Aymeric de Manadal am I autre escudier en sa comppanhia qui avian amenat be XXX charetas e be C parelhs de buòus per portar a Brantòlme tots los enginchs al seti, e donem lour per soppar, qui monta :  XXV s.

Item baylem aus boyers qui esteren[83] aychí II jorns, qui menaven las charetas per chargar los enginchs, IIIC michas, qui costava IIII d. la micha, qui monten :  C s.

Item baylem en erba aus buòus :  XIX d.

Item baylem a Pradó qui henviet las charetas :  XII d me

Item baylem a Raulet lo pasticier per pastitz que avia fach al conestabble, qui monta : X s. V d.

Item baylem a Arnaut Botingaut per esteminia que n’avia pres lo cuòc del conestabble per portar al seti :  VI s. III d.                                                                                                                             

Soma, franc a XXV s. :  XI liuras  VIII s.     

 

folio 38v

Item baylem lo dimarcs que fo lo premier jorn de abril que Mossénher lo Conestabble avia mes lo seti a Brantòlme, e mandet nos que·lh tramesessam pro dels vioures, quar el ho pagaria, e peyriers e charpentiers, e fo hordenat per lo mayor e per los cossols e per l’autra bona gens d’esta villa que·lh tramesessam sò que·lh farya mestier, e baylem a Berní lo peyrier e als autres peyriers que y tramessem per lour despessa, qui monta : XVIII s. IX d.

Item baylem a Greychó e als autres charpentiers que tramesem al seti, e baylem lour per lour despessa :  XVIII s. IX d.

Item baylem a Ramon de Puech Lucó per XX sestiers de vi que·n[84] compprem que tramesem   a Mossenhor lo Conestabble al seti a Brantòlme, qui monta :  XX ll.

   que·lh mesem el talh per pagat (rajouté ultérieurement)

Item baylem a Johan Nebot per LII sestiers de vi que comprem de lhuy e tramesem los ha  Mossenhor lo Conestabble al seti a Brantòlme, monta :  LII ll.

Item baylem a Helias Belet per XXII sestiers de vi que comprem de lhuy e tramesem los al seti a Brantòlme, qui monta :  XXII ll.

   que·lh rebatem d’eyssò que devia del talh per pagat (rajouté ultérieurement)

Item baylem a Giraut Lunaut per XVIII sestiers de vi que comprem de lhuy e tramesem lo  al seti a Brantòlme a  Mossenhor lo Conestabble, qui monta :  LII ll.

    que·lh rebatem d’eyssò que devia del talh per pagat (rajouté ultérieurement)

Item baylem a Holivier de Vigà per IIC e XXVI michas que tramesem a Mossenhor lo Conestabble al seti a Brantòlme, qui monta :  LXXV s. VIII d.

   que·lh rebatem d’eyssò que devia del talh e mezem lo per pagat (rajouté ultérieurement)

                                                                                             

Soma, franc a XXV s. :  C XVII liuras  XIII s.  II d.    

 

folio 39r 

Item baylem a la sòr de P. Guilhó, per XXV dotzenas de pa qui foren portadas al seti a Brantòlme a Mossenhor lo Conestabble, e paguiey los a Bernó Cròs per lhiech[85] :  C s.

Item baylem a La Mongeya, per IC de merlutz garnit qui fo tramés a Mossenhor lo Conestabble al seti a Brantòlme, XV francs qui valen, franc a XXV s., :  XVIII ll. XV s.

Item baylem a Ramon Rossel per I salmó c’òm tramés al seti a Brantòlme, qui monta :  L s.

Item baylem (a) Itier Rodier de Bona Val a cuy avian pres salmós, soy assaber VI, que aviam tramés a Brantòlme al seti, e pagem l’en V francs, e lo demoran es lhi degut, qui monten, franc a XXV s, :  VI ll. V s.

Item baylem a P. Gròs qui venc se·n de ves Brageirac per I salmó qui fo portat al seti :  L s.

Item baylem a Ramon Rossel e a Grimoart Sauzet per IIII salmós qui foren portat al conestabble al seti          :  X ll.

Item baylem a Ramon de Relhac de Limelh per tenchas e per peychó vert qui fo portat al conestabble al seti a Brantòlme am l’autre desús, qui monta :  XXI ll. V s.

Item baylem a II hòmes qui esteren III jorns per mezurar lo vi qui fo portat a Brantòlme : X s.

Item baylem per còrdas c’òm baylet per lhiar lo peychó qui fo portat al seti a Brantòlme :  IIII s.

Item baylem en unas botelhas en qué fo portat lo peychó al seti a Brantòlme, qui montan : V s.

                                                                                                      

Soma, franc a XXV s. :  LXVII liuras  IIII s.     

 

folio 39v

Item baylem a Gualharda de Rambert per serbe que n’avian pres las gens del conestabble al seti y a son hostal, qui montava gran re d’argent, de la qual soma lhi pagem :  LI s.

Item baylem a Helias de Gordó y a Chautet y a Percurayre qui meneren dels anes soven al seti a Brantòlme a Mossenhor lo Conestabble am del vi e am del pa e am del peychó, monta :  VI s. III d.

Item baylem per la despessa que feyren VI valets e VI rossís qui venguen III vetz del seti per pourtar lo vi e lo pa e las autras chauzas c’òm trametia al seti a Mossenhor lo Conestabble, e despenderen qui monta :  XXXV s. II d.

Item baylem en I fer qui fo mes en I rossí qui era de Mossenhor lo Conestabble, qui monta : II s. I d.

Item baylem a Guilhó lo regratier per erbas c’òm tramés a Mossenhor lo Conestabble al seti, qui monta :  III s. II d.

Item baylem a Johní lo cozenier del conestabble per que nos fezes be paguar las chauzas que trametiam a Mossenhor lo Conestabble al seti, qui monta :  XXV s.

Item baylem que com Mossenhor lo Conestabble agués mes en conpoziciou lo luòc de Brantòlme lo disapde a V jorns del mes de abril, que lo·lh devian redre a jorn sertà am sertana chauza[86], e sobre ayssò baylheren hostatges los quals lo conestabbles baylet al mayor e als cossols que los lhi volguessan guardar e lour fesessan despens, e lhi  hostatges eran be XV personas ses aquels qui los guardaven, e fesem lour los despens XXII jorns, e despenderen tuch lhi hostatge e aquilh qui los guardaven, am XI francs ½ que n’ac Johan de Borgonha lo quals lour amenistrava lour despens e nos pagavam los, e per III francs que despenderen lhi hostatges de Monleydier, e per XXIII s. IIII d. que pagem a Audoynòt Boyer per LXX arencs que avian despendut lhi hostatge, monta sò que despenderen entre totas chauzas VIXX X francs XXIII s. IIII d. valen, franc a XXV s., :  VIIIXX III ll. XIII s. IIII d.

                                                                                          

Soma, franc a XXV s. :  VIIIXX III liuras  XVI s.     

 

folio 40r

Item baylem a Frontó de Jalat qui avia guardat los hostatges de Brantòlme e aquest de Monleydier e de La Tor Blancha XXVIII jorns, e prestet de sa hordilha e perdet ne gran còp, e fezem lhi per sas dietas e per son trebalh que·lh baylhem VIII francs e II francs que lhi mezem al talh per pagat, e son X francs qui valen, franc a XXV s., :  XII ll. X s.

Item baylem a Audoynòt Boyer per guardar los dichs hostatges XXII jorns, per son trebalh : LXII s. VI d.

Item baylem a P. Johan, per lo loguier de V lechs e dels linssòls que y fazian mestier, e per la perda de II linssòls que affoleren e los mesen en mechas, e per I que ne perderen, e fesem lhi per tot ayssò V francs, de qué lhi pagem II que mesem el talh per pagat, monta :    VI ll. V s.

Item baylem lo disapde a XXVI jorns del mes de abril, que lo conestabbles devia aver la possessiou de Brantòlme, e no la volguen[87] anc balhar sinó que lour pagès sò que lor avia covens, e el no avia ges de qué, e covenia que lo luòc demorès anglés, e preget lo mayor e los cossols que·lh volguessan prestar VC francs, quar el los pagaria e trastots la[88] demoran qu’el avia pres ; e fo acordat per la bona gens d’esta villa c’òm los lhi prestès avans que lo luòc demorès anglés qui demorava, e baylem li lo jorn d’en desús, qui valen :  VIC XXV ll.

Item baylem a I clerc, per metre en escriout en bona forma tot quant que lo conestabble nos devia, :   V s. VI d.

                                                                              

Soma, franc a XXV s. :  VIC XLVII liuras  III s.     

 

folio 40v

Item baylem a Johan Malaura per VIII pessas d’aur qui eren tròp cortas, qui eren el compte dels VC francs que baylhem  a aier[89] Brantòlme, e los Anglés no los volguen anc pendre, e Johan Malaura chambiet las, e costet li :  X s.

Item baylem al dich Johan Malaura per XXV liuras de plom que baylhet a Gauffre de Tornaffòrt per far plombadas aus canós, e costava la liura II blanchas, monten :  XXVI s.

 

Item baylem, que Mossénher lo Conestabbles nos mandet del seti enfòra que·lh tramesessam I trap tot fach per sos eps, e fesem lo far, entret hy VIXX VII aunas de tella, qui costava l’auna XV d., qui monta VII liuras XVIII s. IX d., la qual soma avem pagada a aquist qui s’enseguen ho rebatut del talh :

Item baylem a R. Laurens dels Ardeliers, per X aunas de tella que·lh mesem en paga al talh :

   XII s. VI d.

Item baylem a Berní de Las Brossas per XIX aunas :  XXIII s. IX d.

Item a la dòmpna de Merle per XL una auna :  LI s. III d.

Item al Rey del Pont per XXVI aunas, que·lh mezem en paga al talh I franc, :  XXXII s.

Item a Giròt Lunat per XII aunas de tella :  XV s.

Item a la Freguroza per XIX aunas de tella, que·lh messem en pagua al talh :  XXIII s. IX d.

Item al Rey del Pont y al Gustier per far lo trap :  VI s. VII d.

 

Item baylem a la fornieyra de Godorn de XXVIII dotzenas[90] de pa c’òm ne pres per portar al seti a Brantòlme quan lo conestabbles hi tenia lo seti, l’en mesem al talh per paguat  per XIX dotzenas :  LXXVI s.

                                                                              

Soma, franc a XXV s. :  XIII liuras  XVII s.  IIII d.    

 

folio 41r

Item baylem a Itier de Combas per X dotzenas de pa que avian pres de Micheleta per trametre al seti a Brantòlme, que·lh mezem al talh per paguat, qui monta :  XL s.

Item baylem a la dòmpna del Chatel per XX dotzenas de pa que tramesem al seti a Brantòlme, de qué l’en pagem que lhi mesem en paga d’eyssò del talh de XII dotzenas e mega :  L s.  

Item a la Magró qui es molher de Maurelló per XXVII dotzenas de pa que prezem per portar al seti, de qué l’en mesem en paga d’eyssò que devia del talh XIX dotzenas de pa, qui valen :  LXXVI s.

Item baylem a la Coní per XIIII dotzenas de pa qui fo portat al seti, que·lh mesem en paga el talh de sò que devia :  LVI s.

Item baylem a la dòmpna de Compte per I milhier de arenc qui fo tramés al conestabble al seti a Brantòlme, e rebatem l’en del talh d’eyssò que devia :  XV ll.

Item baylem a la dòmpna de Compte per I milhier e L chavilhas las quals baylhet a far los hobratges del chatel, e rebatem lh’en d’eyssò que devia del talh :  LXXV s.

Item baylem a la dòmpna de Compte per III moderieyras de sivada que baylet a Johan lo cuòc del conestabble, e rebatem lo·lh d’eyssò que devia del talh :  XXV s.

Item baylem a la dòmpna de Compte per vy que baylhet als bridiers qui fazian los chastels :  IX s. IIII d.

Item baylem a la dòmpna de Ganitz per sivada e per fe que avia baylhat al chaval del conestabble :  X s. V d.

Item baylem per còrdas al cozinier del conestabble            :  III s.

Item baylem a P. Johan per VI dotzenas de pa que tramezem al seti a Brantòlme :  XX s.

Item baylem a la sochieyra[91] per VIII dotzenas de pa qui fo portat al seti a Brantòlme, lo qual lhi mesem en paga d’eyssò que devia del talh, qui monta :  XXXII s.

                                                       

Soma, franc a XXV s. :  XXXIIII liuras  XVI s.  IX d.    

 

folio 41v 

Item baylem a la dòmpna de Ganitz per XII moderieyras de sivada que baylhet a Yffernet argentier de Mossenhor lo Conestabble, e costava la moderieyra VIII s. IIII d., que son C s., e per VI s. III d. de sal, e per II parelhs de chapós qui costeren XX s. VI d., e per  III liuras de chandellas, que tot ayssò pres Johan lo cuòc del conestabble, e rebatem lo·lh d’eyssò que devia del talh, qui monta tot :  VI ll. V s.

Item baylem a a una peytoressa qui avia nom Penella per VIIXX michas e X machs qui foren portadas al seti a Brantòlme al seti, qui monta que valian :  L s.

Item baylem per la fusta qui fo preza e messa aus chastels e aus enginchs que fazia far Mossénher lo Conestabble, que los pagiey en argent e lour mezí el talh per pagat a la molher a P. Seguí, per V huchs e per II pòst, qui monta :  XXXI s. III d.

Item baylem a B. La Chapella, que li rebatem d’eyssò que nos devia de las deffalhas de cossolat, e fo per excequir Ia compulssoria contra Moss. l’Avesque[92] :  XI s.

Item baylem a P del Pon per una taulla ampla e per III estrechas, que·lh mesem el talh per pagat :  XXXI s. III d.

Item baylem  en II parelhs de barils qui se perderen al seti :  XXV s.

Item baylem a P. Martí per II filieyras, que·lh rebatem del talh, qui monta :  X s.

Item baylem a Steve de Perpezac per V rudelas, que·lh mesem al talh per pagat :  X s.

Item baylem a Bernart del Perier per II grans traus e per IIII ponchiers e per IIII filieyras,    qui monten, que·lh mezem el talh per pagat :  L s.

                               

Soma, franc a XXV s. :  XVII liuras  III s.  VI d.    

 

folio 42r

Item baylem a Johan Chapel per VII taulas, que·lh mezem al talh per paguat :  XVIII s.

Item baylem a la molher de Aymeric del Bòsc qui a nom Rixssens de Guilhermó per IIII traus chascú de X pès, que·lh mesem el talh per pagat :  XXV s.

Item baylem a Helias de Comba Negra per III filieyras chascuna de XIIII pès, e per IIII chabrós chascú de XVIII pès, que·lh mesem el talh per paguat :  XV s.

Item baylem a Itier de Combas per VII chabrós chascú de XV pès, que·lh mesem el talh per pagat :  XII s. VI d.

Item baylem a Helias de Barat per une filieyra de XVIII pès e per II traus, que·lh mesem el talh per pagat :  XXX s.

Item baylem a la molher de Brugieyra per V filieyras cascuna de XV pès e per I ponchier e per una taulla, que·lh mezem el talh per pagat :  XXXVII s. VI d.     

Item baylem a la dòmpna de Brunet per una taula, que·lh mesem el talh per paguat :  VI s.

Item baylem a la dòmpna de Brunet per una pòrta que·lh presem de la soa pòrta de l’ostal, que·lh mesem el talh per pagat :  XXXVII s. VI d.

Item baylem a Helias de Guarlandier per una taula de XV pès, que·lh mesem el talh per paguat :  XV s.

Item baylem a Grimoart de Chambarlhac per IX pessas de fusta taxssadas, que·lh mesem    el talh per paguat, :   XXX s.

Item baylem a la dòmpna de Caortz per VII fust taxats, que·lh mesem el talh per paguat, :   LXX s.                                                                                                    

Item baylem a Johan Fayart per una taula taxssada, qui avia XVIII pès, que·lh mesem el talh per paguat, :   XVIII s.

Item baylem al faure de la Lemotgana per una taulla que·lh mezem el talh per pagat, :  XII s. VI d.

Item baylem a l’effan de Vervilla per I trau e per II pòst que·lh mesem el talh  per paguat, :   XIX s.

Item baylem a Johan del Rat per una archa que·lh mesem el talh per paguat :  XXV s.

Item baylem al gendre de Johan del Rat per una archa que·lh mesem el talh per paguat :  XXX s.

                               

Soma, franc a XXV s. :  XX liuras  XII d.    

 

folio 42v

Item baylem a Bordaló per una pòst que·lh mesem el talh per paguat :  II s.

Item baylem a P. Peyronet per una taula que·lh mes òm el talh per pagat :  VIII s.

Item baylem a W. de Puech Lonc per una taula que·lh mes òm el talh per pagat :  VI s. III d.

Item baylem a Ramon de Bernadó per IIII taulas que·lh mesem el talh per pagat :  XX s.

Item baylem a la dòmpna de La Bòrya per I nogier que·lh mesem el talh per pagat :  XV s.

Item baylem a Giraut de Feran per I nogier que·lh mesem el talh per pagat :  XVIII s. IX d.

Item baylem a Johan de La Costura per una taula que·lh mesem el talh per pagat :  VIII s.

Item baylem a Helias de Rayne, cubelier, per XVI fressas, que·lh mesem el talh per pagat :                                                                                                            III s. IIII d.

Item baylem a Greychó per VIII ponchiers de X pès, e per II traus de XII pès, e per V fust       e per III taulas de XV pès, e per X ponchiers  e per II filieyras e per IIC de chavilhas, e baylem li en argen II francs e mech, e II francs que·lh rebatem del talh :  CXII s. VI d.

Item baylem a Helias Seguí per una chareta que lhi presem per portar los mantels e los enginchs per portar a La Tor Blancha quan Mossénher lo Conestabbles hi anet metre lo   seti, e la chareta ademoret hi, e baylem l’en :  X ll.

 

Item baylem que, quant Mossénher lo Conestabbles anet assetiar Brantòlme, nos preget que lhi aguessam tots los pavés que nos poyriam, e baylem l’en VIII, liqual se perderen, e baylem ne a aquels de cuy eren :

    a Fortanier de Landric per III pavés :  LXXV s.

Item baylem a B. de Gorssòlas per I pavés :  XXXVII s. VI d.

Item baylem a W. de L’Anglada per I pavés :  XXXVII s. VI d.

Item baylem a Helias Mezura per I pavés, que·lh mesem el talh per pagat :  XXV s.

Item baylem a P. de Caortz per I pavés, que·lh mesem el talh per pagat :  XXV s.

Item baylem a Ramon del Cluzel dich Lardat per I pavés, que·lh mesem el talh per pagat :                      XXV s.

                               

Soma, franc a XXV s. :  XXX liuras  XVIII s.  IX d.    

 

folio 43r

Ayssò qui s’enssec avem baylhat per far las hòbras.

 

Item baylem lo dilhús a XXVI jorns de novembre a I peyrier qui mes I gofs en la pòrta de cossolat, monta :  XV d.

Item baylem aquel michs jorn en una cuba que comprem e la mesem en cossolat per salar la charn, qui monta :  XXV s.

Item baylem aquel michs jorn a I charpentier qui adobet las II cubas e lo nauc, y a I hòme qui lhi ajudet, monta :  III s. IIII d.

Item baylem en vimes e en chandellas :  XX d.

 

Item baylemlo disapde a VIII jorns del mes de dezembre a Bertran lo peyrier y a son filh hy a Chardelh, qui adoberen lo mur de davan lo forn de Godorn qui se laychava cheyre, qui monta :  XI s. VIII d.

Item baylem a I hòme qui fetz lo mortier e a una fempna qui lour portet lo mortier e l’aygua, qui monta :  II s. XI d.

 

Item baylem lo dilhús a X jorns del mes de desembre a aquels medich peyriers y a la manòbra medicha qui obreren el dich mur de davan lo forn de Godorn, qui monta :  XIIII s. VII d.

Item baylem a III hòmes qui treycheren de la grava e la aporteren en la nau en la dicha hòbra, qui monta :  V s.

Item baylem en II saumadas de chaus, qui monta :  XVI s.

 

Item baylem lo diguòus a XIII jorns del mes de desembre, baylem a I hòme qui estoyet la fusta de Bladarias qui era chayguda en la vòlta, qui monta :  XX d.

 

Item lo disapde a I peyrier qui saret lo pas d’en de còsta l’òrt de Rossel e fo a XV jorns del mes de desembre, qui monta :  II s. VI d.

Item baylem a I hòme qui los servit, qui monta :  XX d.

Item baylem a Petitaut per adobar la clavadura de la chambra en c’òm sala la charn salada, qui monta :  II s. I d.

 

Item lo disapde baylem, que eram a V jorns del mes de genier, a I hòme qui guachet sobre la tor de Talhaffer, que no hi avia ponch de guach, qui monta :  XII d.

        

Soma, franc a XXV s. :  IIII liuras  X s.  IIII d.    

 

folio 43v

Item lo disapde a XII jorns de genier a I hòme qui guachet aquí medichs :  XII d.

Item baylem aquel michs jorn a I charpentier qui adobet l’aychala de la tor de Guaudó : XX d.

Item baylem aquel michs jorn a Ressenc per una clau qui fo messa a la pòrta del Pont :  V s.

Item baylem a Greychó y a son comppanhó qui avian aprondat lo mur de Bladarias de còsta l’ostal de Rossel qui se laychava cheyre, monta :  V s.

Item baylem al goraut qui avia estogada la fusta dels brissós[93], qui monta :  XIII d.

 

Item baylem lo dimarcs a XV jorns de genier a II charpentiers qui avian adobadas las enparas d’en devès Rua Nuòva[94] qui monta :  VI s.

 

Item baylem lo divendres a VIII jorns de feurier a I charpentier qui adobet los brissós de Talhaffer :  III s.

Item a I hòme qui adobet la fusta :  II s. I d.

 

Item lo disapde après aquel medichs jorn a I charpentier e a I hòme baylem qui monta   V s. I d.

 

Item lo dimercres a XIII jorns de feurier baylem a II charpentiers qui avian adobadas las enparas devès S. Sillà, qui monta :  VI s.

Item baylem a I hòme qui adobet la fusta, monta :  II s.

Item baylem en XX chavilhas de fer qui foren messas en la dicha hòbra, qui monta :  XX d.

Item baylem en pòst qui foren messas en la dicha hòbra, sobre las enparas, monta :  V s.

 

Item baylem lo divendres a II charpentiers qui adoberen los brissós de Talhaffer, qui monta :  VI s.

Item baylem a I hòme qui lour ajudet a portar la fusta :  XX d.

 

Soma, franc a XXV s. :  LII s.  III d.    

 

folio 44r

Item baylem per LX pals per adobar los brissós :  XXV s.

 

Item baylem lo divendres a XV jorn de feurier a II charpentiers qui adoberen los brissós de Talhaffer, e puechs muderen se a aquels del Pont, qui monta :  VI s.

Item baylem a I hòme qui lour ajudet :  XX d.

 

Item baylem lo disapde a XVI jorn de feurier a II charpentiers qui adoberen lo brissó del Pont, qui monta :  VI s.

Item baylem a I hòme qui lour ajudet :  XX d.

Itel baylem aquel michs jorn a Graychó lo qual descharget lo pont levaditz del Pont e  l’entornet :  IIII s. II d.

Item baylem en una liura de sey qui fo messa al torn :  XV d.

Item baylem aquel mech jorn a Berní lo peyrier qui deschausset los traus del pont levaditz e los chauset :  II s. I d.

Item baylem en II tròs de fer per far chavilhas al Pont :  III s. IIII d.

Item baylem per far VI chavilhas del dich fer qui foren fachas e messas al dich pont, qui monta :  II s. VI d.

Item baylem en II taulas qui foren messas la una ella barbacana del pont levaditz e l’autra   fo messa ella barbacana de l’Agulharya, qui monta :  III s. IIII d.

Item baylem en II forchats per far barieyras :  XVIII d.

Item baylem aquel medichs jorn a Ramon de Bernadó per far I pè de fusta a eps dels canós, y al faure d’Agonac per lo fer e per adobar los canós que poguessan gitar :  V s.

Item baylem aquel michs jorn a I sabatier qui avia adobada una faycha a I ausiprem en qué hòm ten las albalestas, qui monta :  XII d. me

Item baylem aquel michs jorn a Rossenc per una clavadura que avia adobada a la pòrta Talhaffer :  XX d.

 

Soma, franc a XXV s. :  LXVI s.  II d.  me    

 

folio 44v

Item baylem aquel mechs jorn a Chatuel lo qual avia mandadas las gens que anessan manobrar al valat per II jorns, qui monta :  XV d.

 

Item baylem lo dimercres a XXI jorn del mes de feurier a II hòmes qui avian gitat la peyra del valat :  XV d.

Item baylem aquel medich jorn a II charpentiers qui avian adobadas las enparas ves Rua Nuòva :  VI s.

Item baylem a I hòme qui lour ajudet a portar la fusta :  II s.

 

Item baylem lo disapde a XXIII jorns del mes de feurier a V charpentiers qui adoberen la brida de cossolat e la dresseren e fezen las pessas qui fazian mestier, e prendian li III chascús III s. VI d., e l’autre IIII s. VI d., e Geychó V s. VI d., monta :  XX s. VI d.

Item baylem aquel michs jorn a VI hòmes qui porteren la fusta en cossolat e la vireren, e prendia chascús XX d., qui monten los VI hòmes :  X s.

 

Item baylem lo dilhús a XXVI[95] jorns del mes de feurier a aquels medichs charpentiers qui adoberen la dicha brida e prendian coma dessús, qui monta :  XX s. VI d.

Item baylem aquel medich jorn a V hòmes qui lour ajuderen e porteren tota la fusta qui lour fetz mestier, qui prendian chascú XX d., qui monta :  VIII s. IIII d.

 

Item baylem lo dimarcs après a IIII charpentiers los quals aneren veyre si las autras bridas eran bonas, e donem lour II rozetas de vi, qui monta :  XII s. VI d.

Item baylem aquel medichs jorn a Johan Ròcha per fusta, la qual fo messa en las dichas bridas, qui monta :  XII s. VI d.

Item baylem aquel medichs jor, a Greychó per fusta, la qual fusta fo messa en las dichas bridas, qui monta :  XXVI s.

Item baylem a IIII hòmes qui avian aportat de la sivada de per la villa en cossolat, que volian donar al conestabble :  VI s. VIII d.

 

Soma, franc a XXV s. :  CXVIII s.      

 

folio 45r

Item baylem a Giraut d’Abonel per II jorns que avia estat a portar la sivada, qui monta :   III s. IX d.

Item baylem a I hòme qui avia estat II jorns a virar la fusta de las bridas e a portar la fusta qui hy avia mestier, e no era ponch estat pagat :  IIII s.

Item baylem a Helias Lo Bastier per far una singla al torn de la Lemotgana, qui colet qui monta :  V s.

 

Item baylem lo dimercres a XXVII jorns de feurier a Ramon Belòcha per far II chavilhas a las claus de las bridas, e fetz machs I garòt al canó, monta :  II s. VI d.

Item baylem per IIII liuras de fer qui foren messas a las dichas claus, qui monten :   IIII s. VI d.

Item baylem a Ragaffe per far e per honher e per adobar II fondas a las bridas, qui monta :  VI s.

 

Item baylem lo dimarcs a V jorns del mes de mars a Petitaut per far una clavadura a la pòrta Agulharia, e per adobar las clavaduras qui eran affoladas, qui monta :  IIII s. II d.

 

Item baylem lo dissabde a IX jorns del mes de mars a IIII charpentiers los quals avian adobat lo pont levaditz de la Tornapicha, a chascú II s. I d., monten :  VIII s. IIII d.

Item baylem aquel michs jorn a Greychó qui ajudet a adobar lo dich pont de la     Tornapicha :  III s. III d.

Item baylem aquel mech jorn a la tromppeta qui fazia los chastels, per entornar e per adobar lo dich pont am los autres, qui monta, franc a XXV s., :   XII s. VI d.

Item baylem en tapas per fer per far tapas             al pont levaditz :  IIII s.

Item baylem al faure per far las tappas e per lo charbó :  III s. VIII d.

Item baylem a Giraut d’Abonel, per una archa per adobar los enbanaditz que la comprem, que colet :  XII s. VI d.

Item baylem a W. de La Ròcha per far adobar I verolh de la pòrta Talhaffer e las bertuelas, qui monta :  III s. II d.

 

Soma, franc a XXV s. :  LXXVI s.  IIII d.     

 

folio 45v  

Item baylem per chavilhas qui foren messas en la dicha hòbra, qui monta :  XX d.

 

Item baylem lo dilhús a XXI jorn del mes de abril a II charpentiers qui adoberen la barbaquana del Pont, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem a I hòme qui lour portet la fusta, monta :  II s. I d.

Item baylem en pòst e en I huchs qui fo mes en la dicha barbacana, qui monta :  VII s. VI d.

 

Item baylem lo dimarcs a XXII de abril a II charpentiers qui adoberen los coredors de Champs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem en fusta qui fo messa en la dicha hòbra :  XII s. IIII d.

Item baylem a I hòme qui lour portet la fusta :  II s. I d.

Item baylem per L chavilhas qui foren messas en la dicha hòbra :  IIII s. II d.

 

Item baylem lo dimercres a XXIII jorns del mes de abril a II charpentiers qui adoberen los abbanadist VIII s. IIII d.

Item baylem a I hòme qui lour ajudet a portar la fusta :  II s. I d.

Item baylem en pòst e en fusta qui fo messa en l’apvanadist :  IIII s. II d.

 

Item baylem lo diguòus a XV jorns del mes de may en fer per far I chavilha granda al pont levaditz de l’Agulharya :  III s. VI d.

Item baylem per far la dicha chavilha :  XX d.

 

Item baylem lo divendres a XXIII de may a Relhanier per clavels que n’aviam aguts per adobar la pòrta del Pont :  XIX s.

Item baylem a Rossenc per adobar la clavadura del Pont :  II s. I d.

 

Item baylem lo disapde a XXIIII jorns del mes de may a II peyriers qui sareren las cauts[96] daus Preziquadors :  V s. II d. me

Item baylem a II hòmes qui los serviren :  IIII s. II d.

Item baylem a Greychó y a W. Rampnaut per taxar los vaychels del vis[97] que aviam pres e donat, qui monta :  II s. VI d.

Item baylem a Bernart Prebòst per adobar las estiras del pont de l’Agulharya, qui monta :  XII d. me

 

Soma, franc a XXV s. :  IIII liuras  II s.  X d.     

 

folio 46r

Item baylem lo dimercres a II jorns del mes de Jun a I peyrier qui saret lo pas de còsta l’Abatut e II chareyrós en S. Martí :  III s. III me

Item baylem a I hòme qui lour ajudet, monta :  II s. I d.

Item baylem a una fempna qui aportet lo mortier e l’aygua :  XII d. me

Item baylem lo diguòus après a Montassa qui achabet de sarar los chareyrós :  II s. I d.

Item baylem a I hòme qui lour ajudet, qui monta :  II s. I d.

 

Item baylem lo dilhús a VII jorns del mes de jun a Wm Rampnaut y a Pinssó qui adoberen  lo pon levadit del Pont :  III s. III me

 

Item baylem lo divendres a XI jorns del mes de jun a Guilhem Rampnaut y a Helias de La Pradella qui feyren II eschalas plegadissas :  X s.

Item baylem lo disapde a XII jorns del mes de jun a aquels mechs charpentiers qui feyren e hobreren la dichas eschalas, qui monta :  X s.

Item baylem a I hòme qui pessiet II vimeniers per far las dichas eschalas, qui monta :  XX d. me

Item baylem lo dilhús a XIIII jorns del mes de jun a aquels II charpentiers qui feyren de las eschalas plegadissas, monta :  X s.

Item baylem lo disapde a XIX jorns de jun a Rossenc per adobar las clavaduras del Pont e per far las eschalas, monta :  III s. III me

Item baylem en chavilhas :  XII d. me

Item baylem en IIII pixs grans que comprem e baylem a la gens d’armas qui anavan a Muychidà, qui monta :  XXV s.

Item baylem a P. de La Ribieyra per III pixs qui foren portats aquí medichs, qui monta :  XVIII s. IX d.

Item baylem a Champelló per aguzar e per adobar los dichs pixs :  XX d.

Item baylem a Rossenc per claus que avia fach a la pòrta del Pont, que avia fach adobar    W. de L’Anglada :  VI s. III d.

 

Item baylem lo diguòus a XIIII jorns de aust a I hòme qui aportet la fusta dels brissós en cossolat :  XIX d.

 

Soma, franc a XXV s. :  C II s.      

 

folio 46v

Item baylem lo disapde a XVI jorns del mes de aust en queyrels que compprem e baylem   als alsbalestiers qui aneren quere[98] ves Granhòls, qui monta :  IIII s. II d.

 

Item baylem lo diguòus a XXVIII jorns del mes de aust per adobar lo pon levaditz de l’Agulharia en taulas e en pòst :  XVI s. VIII d.

Item baylem en chavilhas de fer per cozer :  IIIIs. II d.

Item baylem a Greychó y a son comppanhó per cozer las taulas :  VI s. III d.

Item baylem a Champelló faure per adobar los pixs :  XII d. me

 

Item baylem lo disapde a XIII jorns del mes de setembre a Greychó y a son comppanhó y a Guilhem Rampnaut qui adoberen lo pon levaditz de la Tornapicha e la barbacana :    XX s. VI d.

Item baylem a P. de Meymí per una granda pòrta qui fo messa en la dicha hòbra en la pòrta de l’Agulharya :  XII s. V d.

 

Item baylem lo diguòus a XVIII jorns de setembre a II charpentiers qui adoberen lo pon de Talhaffer, monta :  II s. I d.

Item baylem a I hòme qui lour ajudet :  VI d.

Item baylem en ramps :  VI d.

Item baylem en chavilhas per adobar lo dich pont :  II s. I d.

 

Item baylem lo dilhús avans Sen Fron a Greychó per adobar lo torn del pon de la Tornapicha, monta :  IIII s. II d.

Item baylem a P. Champpelló, per far una chavilha qui fazia mestier al pont, qui monta :   VIs. III d.

Itel baylem en XII liuras de fer per far las dichas chavilhas :  VIII s. IIII d.

Item baylem per XXIIII liuras de fer per far VI baras am pè de chabra, las qualas foren portadas a S. Chastier quant lo Maneschalc lo pres, qui monta :  XX s.

Item a P. Champpelló per far las II baras e per aguzar los pixs, qui monta :  VI s. III d.

Item baylem en IIII pixs que compprem, qui foren portats a Sen Chastier quan Mossénher lo Maneschalc lo pres :  XXV s.

 

Soma, franc a XXV s. :  VI liuras  XII s.  V d.  me       

 

folio 47r

Item baylem a VII hòmes qui estoyen[99] la fusta dels chastels en cossolat en la chambra d’en dejós cossolat :  VIII s. IIII d.

Item baylem per adobar lo pon de Talhaffer, lo qual fetz adobar Wm de La Ròcha, qui monta :   II s. II d.

Item baylem per estogar la fusta de las bridas qui era espanduda ella charyeyra de Sen Martí, e estogeren la en la glieyga de S. Martí, qui monta :  XII s. VI d.

Item baylem per aportar la verga de la brida de Sen Martí al mostier S. Fron, qui monta, franc a XXV s. :   VIII s. IIII d.

Item baylem per portar los chastels de Sen Martí en cossolat :  VI s. III d.

 

Ayssò qui s’ensec a costat lo pon de la Tornapicha de adobar :      

 

Premieyramen comenssem a adobar lo pon de la Tornapicha, qui se laychava cheyre, lo dimercres a XX jorns de aust, a II hòmes qui traycheren de la grava, qui monta :   III s. III me

 

Item baylem lo diguòus a XXI jorn de aust a V charpentiers qui pauzeren la fusta per far l’aytancha de l’aygua, qui prendia chascú IIII s. II d., qui monta, franc a XXV s., :   XX s. X d.

Item baylem aquel michs jorn a II peyriers qui rompperen l’aycluza, qui monta, franc a XXV s., :   VI s. III d.

Item baylem aquel michs jorn a XIII hòmes qui porteren la fusta e feyren lo deschaus, qui monta :  XVIII s. IX d.

Item baylem en I forchat qui fo mes en la dicha hòbra :  VI d.

 

Item baylem lo divendres a XXII jorns del mes de aust a VI charpentiers, per lo chambrey dels arssels del pon, que prendia chascú VIII blancs, qui monten :  XXV s.

Item baylem aquel mechs jorn a IIII peyriers a adobar los cayres e la peyra, que prendia chascú VIII blancs, monten :  XVI s. VIII d.

Item baylem aquel michs jorn a II malaptes per romppre las escluzas, a chascú VI blanchas, montan :  VI s. III d.

 

Soma, franc a XXV s. :  VI liuras  XIIII s.  XI d.  me       

 

folio 47v

Item baylem aquel jorn al Chaussier e a Baronel per portar los cayres, qui monta : IIII s. II d.

Item baylem aquel michs jorn a Grazissó y a l’Enpeyrayre e Johan de Panssa, lhi qual fazian l’aytancha, a chascú VI blanchas, monta :  IX s. IIII d. me

Item baylem aquel jorn medichs per III (hòmes)[100] a portar la chaus e los quayres, que prendia chascú IIII s., qui montan       :  XII s.

Item baylem al sirven per mandar la manòbra, qui monta :  II s. I d.

Item baylem per II forchats             :  XII d. me

Item baylem lo dich jorn per XIII jornals d’òme, los quals porteren los traus e la fusta de per la villa per far l’aytancha, que prendian chascú III blancs, qui monten :  XX s. IIII d.

 

Item baylem lo dissapde a XXIII jorns del mes de aust a VI charpentiers per far la dicha hòbra, a chascú VIII blancs me, :  XXV s.

Item baylem lo dich jorn a II malaptes lhi qual hobraven en las escluzas, qui prendian chascú VI blancs, monten :  . III d.

Item baylem lo dich jorn a l’Empeyrayre y a Grazissó, a Aymeric de Milhassòla e Johan     de Panssa, a chascú VI blancs, monten :  XII s. VI d.

Item baylem lo dich jorn a VI hòmes per portar la fusta a far l’aytancha, e prendian     chascú III blancs, qui monten :  IX s. IIII d.

Item baylem lo dich jorn al Chaussier e a Baronel per portar los quayres, que prendian chascú IIII blancs, monten :  IIII s. II d.

Item baylem lo dich jorn a II bèstias per aportar la grava, qui prendia chascuna bèstia IIII s., qui montan :  VIII s.

Item baylem lo dich jorn, que fo hordenat que donessam a la manòbra qui portava la tera a far las estanchas, e det hòm a chascú I pa lo jorn, quar no prendian ponch de loguier, e comenssem lour ne a donar lo dich jorn IIIIXX pas, montan :  XXVI s. VIII d.

Item baylem lo dich jorn per XX faychs de fe per metre en la dicha estancha, qui monta :  XX s. X d.

Item baylem lo dich jorn dessús a II sirvens per mandar la manòbra, qui prendia chascú III blancs, qui monten :  III s. III mas

 

Soma, franc a XXV s. :  VIII liuras  IIII s.  X d.  me       

 

folio 48r     note postérieure en haut à droite :  quarante huitième et dernier feuillet  M. H.

Item baylem lo dich jorn a Johan Salavert per sò quar trebalhava a la manòbra e lhiourava lo pa, qui monta :  XIX d.

 

Item baylem lo dilhús a XXV jorns del mes de aust a VI charpentiers lhi qual hobreren en la dicha hòbra, e prendia cada hu VIII blancs, qui monten  :  XXV s.

Item baylem lo dich jorn a l’Enpeyrayre y a Grazissó e Johan de Panssa (e) Aymeric Milhassòla, lhi qual hobreren en la dicha estancha, e prendia chascú VIII blancs[101],            qui montan :  XII s. VI d.

Item baylem lo dich jorn a VIII hòmes lhi qual porteren la fusta a metre en la dicha estancha, a chacú III blancs, monten :  XII s. VI d. 

Item baylem lo dich jorn al Chaussier y a Baronel per portar los cayres, que prendia cada hu IIII blancs, qui montan :  IIII s. II d.

Item baylem a III hòmes qui aneren serchar fusta a far pals a las estanchas, e prendia cada hu III blancs, montan :  IIII s. VIII d.

Item baylem lo dich jorn a II sirvens per mandar la manòbra, e prendia chascú III blancs, qui montan :  II s. II d.

Item baylem lo dich jorn a Johan Salavert per son trebalh :  XIX d.

Item baylem lo dich jorn per XVIII faychs de fe qui foren mes en las estanchas, qui montan :  XVIII s. IX d.

Item baylem lo dich jorn per VI paniers :  III s. III m.

Item donem lo dich jorn a la manòbra, aychí com era acostumat e hordenat, CV pas qui monten :  XXXV s.

 

Item baylem lo dimarcs a XXVI jorns de aust a VI charpentiers, los quals prendian chascú VIII blancs, montan :  XXV s.

Item baylem lo dich jorn a VIII hòmes los quals aporteren fusta e rama a far las estanchas,   e prendia cascú VIII blancs[102], qui monta :  XII s. VI d. 

Item baylem lo dich jorn a l’Enpeyrayre, Aymeric Milhasòlla e Grazissó e Johan de Panssa, VI blancs a chascú, monta :  XII s. VI d.

Item baylem aquel jorn medichs al Chaussier per portar cayres a la manòbra, monta :    II s. I d.

 

Soma, franc a XXV s. :  VIII liuras  XIIII s.  III mas  

 

folio 48v

Item baylem lo dich jorn a III hòmes lhi qual deschausseren l’eycluza, e prendia chascú III blancs, montan :  IIII s. VIII d.

Item baylem lo dich jorn a I charpentier lo qual anet chauzir la fusta per la villa qui nos avia mestier[103] :  IIII s. II d.

Item baylem lo dich jorn a Johan Salavert per lo trebalh desús dich, qui monta :  XIX s.

Item baylem a la manòbra qui portava la tera IIIIXX pas, monten :  XXIX s. IIII d.

 

Item baylem lo dimercres a XXVII jorns del mes de aust a III charpentiers qui avian hobrat en la dicha estancha, e prendia cascú VIII blancs, monten :  XII s. VI d.

Item baylem lo dich jorn a Johan de Panssa y a l’Enpeyrayre (e) Aymeric de Milhasòlla, lhi qual hobreren en la dicha estancha, a cascú VI blancs lo jorn, monten :  IX s. IIII d. ma

Item baylem al masip de P. Guilhó :  XIX d.

Item baylem lo dich jorn a VI hòmes lhi qual deschaussaven las escluzas, a cascú III blancs lo jorn, monten :  IX s. IIII d.

Item baylem lo dich jorn al Chausier e Steve Lo Gras :  IIII s. II d.

Item baylem lo dich jorn a Johan Salavert per son trebalh :  XIX d.

Item baylem a Rofflat per mandar la manòbra :  XIX d.

Item baylem lo dich jorn en pa a la manòbra, enaychí com era acostumat e hordenat, VIXX XI pas, qui monten :  XLIII s. VIII d.

Item baylem aquel jorn medichs a XXIIII hòmes qui avian vogat l’aygua de sos lo pon per far l’aytancha, los XII lo dimarcs a ser, e los autres XII lo dimercres, qui prendia chascú III blancs, qui montan, franc a XXV s., :   XXXVII s. VI d.

 

Soma, franc a XXV s. :  VIII liuras  XIII d.

 

(le reste manque…)                   Fin du document

 

<<Retour[1]- msc dejus, inadvertance...

[2]- erreur : le Petit Livre Noir porte comme maire cette année-là ; Fortanier de Landric… (et il n’y a aucun Fortanier dans les Chatuel). Note postérieure à droite : 1375  Comptes de Guillou contra (p. contre comptable)

[3]- dyslex. p. Rofflat

[4]- ms tost ; dans tout le document, les finales –ts, -tz sont graphiées –st, je les restitue en italiques.

[5]- lecture incertaine (u/n, t/c…)

[6]- msc com

[7]- Hardy traduit par « pains »... : ce serait le seul cas de ce mot ou –n caduc serait noté...

[8]- ss doute les bœufs qui ont amené les charges d’avoine dont il est question ensuite

[9]- « nous n’avions que des mailles »  S’agit-il de mealhas blanchas valant environ 10 deniers ?  Sans doute faut-il comprendre que cela leur a coûté à rembourser 6 sous 10 deniers de plus que ce qu’ils avaient emprunté…

[10]- cacogr. p. °empetrat

[11]- ici nom de lieu-dit (comme nom commun = emplacement d’un moulin…)

[12]- le comptable lui-même consul emploie ici la 1ere p pl, incohérence avec l’adj poss. de la 3e pers. lor huffissi…

[13]- le Connétable de France Du Guesclin, et le Maréchal de France Louis de Sancerre

[14]- qui eran après = qui nous ont succédé , c’est à dire l’an  1376 -77.

[15]- c’est l’an 1377-78, et voir plus bas : il est question de l’année 1378-79 : cela implique que ce compte, au moins cette partie, a été rédigé la 2e année après la sortie de charge  du comptable …

[16] - mot oublié, sans doute mestier : qui fezés mestier a la causa : qui fît besoin au procès

[17] - cacogr. p. certs : certains, sûrs ? comptes peu clairs…

[18]  - que los lhi fezesam bos : littér. « que nous les lui fissions bons » c'est-à-dire, je pense :  que nous les lui payions en bonne monnaie : le franc à 25 sous

[19]- ms am com contract. de am qué òm

[20]- ms seffarian  (Hardy a lu : sessarian) ; le sens de cet article n’est pas évident : cette « corde à tendre » est sans doute une façon d’apposer les scellés sur les biens faisant l’objet d’une saisie en attendant la décision de justice au sujet de la batalha au cours de laquelle Gandassal avait tiré un couteau contre H. de Belet ?…

[21]- msc las quals, incorrecti, désigne la torche, et nom las gens del Conestable...

[22]- encorre est transitif : encorre una pena ; en las quals penas devait être complément de ce qui a été barré (un verbe que je n’identifie pas), et le scribe a oublié de barrer en après avoir changé la suite de la phrase   

[23] - tant : mot sauté : « tant pour l’original que pour la copie », et le scribe a oublié aussi de marquer le prix de chaque dobla !...

[24]- ici p. em / am : avec

[25]ss doute cacogr. p. °exibit  pp du vt exibir = montrer, produire, au sens juridique de « produit en justice » ou, ici, « porté à la connaissance publique, proclamé et /ou affiché », comme à l’article suivant trompat

[26]- il leur a fallu acheter les 8 poychans en autre monnaie (autre aur) et ils ont perdu au change 8 ardits

[27] Hardy lit « Delaussay »...

[28]- no·n ici contract de nos ne : no·n demandavan : ils nous en demandaient

[29] - mauv. orth. p. ses : ses obrar : sans la façon

[30] - msc dels Als balestiers

[31]- ici têtes au sens premier, bas-morceaux sans doute destinés à nourrir ses troupes

[32]- est-ce la date du prêt, ou celle de le remise du présent ?

[33]- Hardy lit « setusine » ...

[34]- auctoritate apostolica : formule en latin  = par autorité du pape

[35]- inadvertance p. son luòctenent ?

[36]- Hardy lit « Cornilhant » ...

[37]- le scribe a oublié de noter le coût des 16 moderieyras…

[38]-  dyslex. p. sacs

[39] - ms requerian mauv. orth. p. requeriam  1ere pers. du pluriel ici

[40] - phrase incohérente, subj incorrect ici , le sens est : nous transmîmes la lettre à Brantôme.

[41]- Hardy : Roncessilh

[42]- erreur d’après les dates qui suivent ; note postérieure rajoutée au-dessus au crayon : dimenc

[43]- désigne le massip de l’article précédent

[44]- ms sen tiriechs, idem dans les articles suivants

[45]- incorrect p. trametia : sujet lo viguier

[46]- Hardy, qui rend compte de cet article, le date du XIII avril...

[47]- lecture incertaine, ce nom n’apparaît qu’ici...

[48]- Hardy : Gando

[49]- qui nos portet letras d’a París comprendre : qui porta des letres de nous destinées à Paris

[50]- ms ya donc p. e adonc, de même ya guem p. e aguem

[51]- nom commun ou nom propre ?

[52]- Hardy : Gando.

[53]- impropre p. secretas !...

[54]- sujet : la Tour-Blanche

[55]- trioulles :-s de cas-sujet sing., ou m. orth p. eran jorns trioulles ?

[56]- incorrect ici p. que (et begueren convient pour le vin, mais pas pour le pain et les chandelles !)

[57]- en latin = les héritiers

[58]- répétition du précédent...

[59]- confusion pour  marqués : marquis  !

[60] - changement de rubrique, qui n’est pas exprimé par un titre nouveau..

[61]- Hardy : Duant ...

[62]- msc aguen, mauv. orth.

[63]- p. çò-disia : disait-il

[64] - la reconnaissance de dette (à recouvrer)

[65] - incorrect, il faudrait le csp li, ou los (cette graphie lo vient ss doute de ce que –s final devant une consonne initiale n’est déjà localement plus prononcé)

[66]- ms als balestiers, mauv. coupe p. albalestiers var. de arbalestiers

[67]-  littér. que nous lui en fassions (des francs), c'est-à-dire . que nous le payions en francs

[68]- lour : aux  gens de la ville

[69] - mauv. orth. p. lo machs dels jorns : la plupart des jours (encore un exemple d’amuissement des -s finaux)

[70]- an raturé (hésitation entre an p. am et en) :  « pour ce avec quoi il fut pendu » ( les cordes etc.)

[71]- cacogr. p. quantitat

[72] - pagiey, rebatiey : 1ere personne du singulier (voir lexique), c’est le comptable qui s’exprime.

[73] - ms compadres cacogr.(confusion avec compaire ou simplement lettre sautée ?…)

[74]- erreur sur le nombre ! los dichs hòmes à l’article précédent étaient 8 : à 15 deniers chacun le total de 10 sous, qui reste le même, correspond bien à 8 hommes, et non 6.

[75]- nouvelle erreur, cette fois par anticipation des articles suivants…

[76] - erreur p. XX

[77]- en nous demandant de bien vouloir l’aider en argent et en vivres

[78]- lecture et interprétatonsincertaine (msc : amoss. andre.e.)

[79]- los pluriel incorrect, conestables : -s de cas-sujet singulier

[80] comprendre : il fit mettre les otages de La Tour Blancha au consulat (de Périgueux)

[81]- sans compter ceux qui les gardaient

[82]- comprendre :  meneren de l’Arssaut al mostier la fusta a eps dels chastels

[83]- ms quisteren

[84]- ms quem mauv. orth.

[85]- -chs note la palatalisation locale de /s/ après [j] p. lieis cas regime du pronom féminin : per lieis = pour elle

[86] -p. le pluriel sertanas chauzas (encore un indice que -s final est déjà amui) ; am sertanas chauzas : à certaines conditions

[87]- sujet : les occupants de Brantôme

[88] - demoran est masc. ; la ss doute par influence du synon. la resta, fém.

[89]- ms aier  p. a aier, var. loc. (c’est la forme actuelle) de aver : « pour avoir Brantôme »

[90]- ms abrév. dd., qui ne doit pas représenter ici deniers, mais, d’après la suite, dotzenas…

[91]- la femme du sochier (sabotier) , ou de Sochier patronyme ?…

[92]- depuis e fo… rajouté postérieurement (d’una autre encre)

[93]- Hardy traduit par  “ palissades”. voir lexique...

[94]- msc Reynuova, cacogr. p. Rua Nuòva

[95]- erreur : si le samedi précédent était le 23, le lundi suivant est le 25.. .

[96]- cacogr. p. las couts : les murs ?

[97]- p. del vi ou dels vis = des vins (encore un exemple de –s final non noté ou rajouté, ss doute déjà amui…)

[98]- sans doute confusion p. corre.

[99]- ms quistoyen

[100] - ms III bb., abrév. de blanchas, inadvertance ! 

[101]- erreur : pour 4 hommes le total indiqué correspond à VI blancs chacun (et non VIII)

[102]- erreur là aussi (par répétition du tarif de l’article précédent) : c’est III blancs ici !

[103]- confusion entre les deux tournures : qui nos fasia mestier = qui nous faisait besoin, et que nos n’aviam mestier = dont nous avions besoin