<<Retour

 

Archives Municipales de Périgueux     E dep 5021 –

Registre des Comptes du consulat de Périgueux –  Série CC

 

CC 68, année 1382 – 1383 - Registre in 4o, 50 feuillets, papier. 

Dépenses de l’année (folios 1r- 40v) –– occitan ; scribe : le comptable Johan Nebot

 

folio 1r        

                             note postérieure en haut de page : premier feuillet  M. H.                     

 haut de page délavé effacé

                                                         ... las recep...

                                     ...enseren lo diumenc...              ...festa de...

           ...Nòstre Senhor M CCC IIIIXX e II...           ...meysch jorn...

              ...CCC IIIIXX e III. E foren màyer e co…              ...qui s’ensegu…

aquest comtes es fachs comtat...                          ...a XX s. X d. tornés

 

Guilhem de Botas : Mayor

Helias Seguí – Guilhem de La Còlre – Arnaut de Jaudó[1] – Me B. de Gorsòlas – Me Helias Jaubert – P. de Fon Colom – Guilhem de L’Anglada – B. Gualochier – Johan Adam – P. de La Ribieyra   :     Cossols

Johan de Cartiers – Johan de La Costura    :      Cossols de la Ciptat

 

Johan Nebot : comtador  – P. de La Ribieyra : contracomtador

 

bas de page déchiré

 

folio 1v

(Rubrique des profertas des sirvens sur une colonne ; haut de page délavé effacé.      

…   …   …

  … …     …        IIII s.  –  Guilhem de Rofflat : IIII s. – Johan de la … : IIII s. – Helias del Molí : IIII s. – G. de Marió : IIII s. –  Guasquet   … s. – Helias de L’Astayria … s. – P Faure  … s. – Johan del Chastanet  … s. –   Al servicial : IIII s.

 

 La vespra de Pasques :

 Grazissó : VIII s. – P. Plumenc : IIII s.  –  Guilhem de Rofflat  IIII s. – Johan de la Pòrta : IIII s. – Helias del Molí : IIII s. –   G. de Marió : IIII s. –  Guasquet : IIII s. – Helias de L’Astayria : IIII s. – P Faure :  IIII s. – Johan del Chastanet : IIII s. –   Al servicial : IIII s.

bas de page déchiré

 

folio 2r

haut de page délavé partiellement  effacé ; restitutions en italique entre parenthèses

La vespra de Sen Johan Baptista

Huguet nòstre torier : VIII s. – P. Plum(enc) : IIII s.  –  Guilhem de Roff(lat :  IIII) s. – Johan de la Pòrta :(IIII) s. – Helias del Molí : IIII s. – G. de Marió : IIII s. –  Guasquet : IIII s. – Helias de L’Astayria : IIII s. – P. Faure : IIII  s. – Johan del Chastanet : IIII s. –  Al servicial : IIII s.

 

 La vespra de Totz Senhs

Huguet torier : VIII s. – P. Plumenc : IIII s.  –  Guilhem de Rofflat : IIII s. – Johan de la Pòrta : IIII s. – Helias del Molí : IIII s. – G. de Marió : IIII s. –  Guasquet : IIII s. – Helias de L’Astayria : IIII s. – P. Faure : IIII  s. – Johan del Chastanet : IIII s. –  P. d’Angiers : III s. – Al servicial : IIII s.

 

Soma  V liuras(bas de page déchiré)

 

folio 2v 

Ayssò qui s’ensec avem baylat per las raubas deus sirvens e per las guachas qui guacheren sobre lo mostier, franc a XX s. X d. tornés.

 

Item baylem a P. Nebot per XXI cobde de vermelh a XIIII s. tornés lo cobde, monten :  XIIII ll. XIIII s.

Item baylem a B. Gandassal per V cobdes de vermelh, li qual falhian a las dichas raubas,      a XIIII s. lo cobde, monten :  III ll. X s.

Item baylem a Johan Nebot per XXVII cobdes e ½ de gris per far las dichas raubas, a X s. V d. lo cobde, monta :  XIIII ll. VI s. V d. ma

Item baylem a Helias d’Auria e a Gontran, li qual guachavan sobre lo mostier, per XVIII cobdes de grela de Petieus, a XI blancs lo cobde, monta :  IIII ll. II s. VI d.

Item baylem maysch a las dichas guachas per II cobdes de gris per far chapeyrós, a XII s.   lo cobde, monta :  I ll. IIII s.

Item baylem al servicial V cobdes de burel, costava VI s. III d. lo cobde, monta  :  I ll. XI s. III d.

Item baylem al dich servicial per complir sa rauba, monta :  I ll.

 

Soma  XL liuras  VIII s. II d. me

 

folio 3r  (haut de page délavé partiellement effacé, restitutions en italiques entre parenthèses)

 

Ayssò qui s’enec avem baylat per lo fach (de la jurisdiccio), lo franc per XX s. X d. tornés.

 

Item baylem lo dimart a XVIII jorns de novembre per I ma de papier qui fo messa en cossolat, monta :  III s. IIII d.

Item baylem per I papier per escriore las emendas, monta :  I s. VIII d.

Item baylem per ½ ma de papier per metre los estrumens en cossolat, monta :  I s. VIII d.

Item baylem per III mas de papier qui furen bayladas la meytat al comtador e l’autra al contracomtador per escriore los comtes, a III s. IIII d. la ma, monta :  X s.

 

Item baylem lo diumenc a XXIII jorns de novembre per I fays de glueys qui fo mes en cossolat quant lo màyer e li cossol prendian lo sagramen, monta :  VIII d.

 

Item baylem lo diumenc aps per I liura de chandelas qui foren arsas los II sers a las assessas, monta :  Xd.

Item baylem per I fays de palha qui fo messa en la chambra de cossolat, monta :  VI d.

 

Item baylem lo XVIII jorn de dezembre per II mas de papier qui foren bayladas a B. Gualhart per escriore la vinada e las bóstias, monta :  VI s. VIII d.

 

Soma  I liura(bas de page déchiré)

 

folio 3v   (haut de page délavé mais lisible)

Item baylem la vespra de Nadal per XIIII tòrchas de cera qui foren donadas, las IIII al mayor e a chasque cossol I en la manieyra acondumada, e pezavan LIX liuras e costava la liura de cera II s. VII d., monta :  VII ll. XII s. V d.

Item costeren d’obrar, monta :  XV s. IX d.

Item baylem per far seylar II citacios e per far contra Guilhem del Solier, lo qual avia gitat     I apel en la escrivania, e fezem lo citar II vetz, costeren, monta :  X d.

 

Item lo dilús a V jorns de janier baylem a Helias Lo Bastier per Ia còrda que fetz per levar los hòmes al turmen, costet, monta :  V s.

Item baylem per II estachas per adobar la còrda del senh de cossolat, e per Ia sinquena que baylet a estachar Steve del Janest quant òm lo levet al turmen, monta :  II s. I d.

 

Item baylem lo dilús a XII jorns de janier per Ia ma de papier qui fo messa en la chambra del cossolat, monta :  III s. IIII d.

 

Item lo dimercres a XI jorns de martz, que lo sénher de Granhòl venc en cossolat per parlar am nos per alcús negòcis e per tractar cum Helias Seguí e Helias de Blanquet, li qual devian anar a París per la comuna, anessan am luy, e covidem lo a beore am d’autras gens que avia am luy, e aguem Ia liura d’especis e VIII pintas de vi, costet monta :  XVIII s. III d.

 

Item baylem lo dimercres a XVIII jorns de martz per Ia ma de papier qui fo messa en la chambra del cossolat, monta :  III s. IIII d.

 

…(bas de page déchiré)…

 

folio 4r  (haut de page délavé)     

Item baylem lo divendres a XXVII jorn (de martz) als pilhartz qui aneren prendre III pilhart (li) qual avian ‘raubat’ romios, e tramezem los hi e donem lor per lor trabalh, monta : I ll. I s. III d.

Item baylem lo dich jorn a totz los sirvens qui avian levat los III pilhartz en l’egua, e donem lor per beure, monta :  II s. XI d.

 

Item baylem lo dissabde enseguen que li III pilhart foren pendut, per IIII sinquenas e per III estachas per pendre e per estachar, costeren, monta :  III s. IX d.

Item baylem al pendart per pendre los dichs pilhartz per chascú V s. perguozís, monta  :  XII s.

Item baylem aus sirvens per lor dever XV s. pergozís, monta :  XII s.

 

Item baylem la vespra de las Roazós als trompadors qui tromperen lo ser entorn la Claustra, monta :  X d.

 

Item baylem lo dimart a V jorns de may a Helias de Jalat per lo trabalh que avia agut a far la reirsercha[2], anava am Guilhem de L’Anglada, monta :  X s.

 

Item baylem lo divendres a VIII jorns de may a Guilhem de L’Anglada per far letras clauzas  Ia ma de papier, monta :  III s. IIII d.

Item baylem al dich Guilhem per comprar cera per saylar letras clauzas, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo dimartz enseguen al filh de P. Chabròl qui achabet de far la reyrsercha am lo dich Guilhem, monta :  V s.

 

Soma … (bas de page déchiré)

 

folio 4v

Item baylem a II sirvens qui aneren I jorn am lor, monta :  X d.

 

Item baylem lo dilús a XXV jorns de may per Ia còrda que fezem far per sonar lo senh de cossolat, monta :  X s.

 

Item lo jorn de Sen Memòri per II fays de raus qui foren mes a la pòrta Talhaffer quant la processió passet, e a I hòme al qual fezem serchar los òrt[3], monta :  I s. VI d.

 

Item baylem lo dimart a II jorns de junh per Ia ma de papier qui fo messa en la chambra de cossolat, monta :  III s. IIII d.

 

Item baylem lo digiòs a XVIII jorns de junh a Guilhem de L’Anglada per Ia ma de papier per escriore letras clauzas e autras escripturas del cossolat, monta :  III s. IIII d.

 

Item baylem lo digiòs a XVI jorns de julh a Guilhem de L’Anglada Ia ma de papier per far letras clauzas e autras escripturas per lo cossolat, monta :  III s. IIII d.

 

Item baylem lo digiòs a XX jorns d’aost per raus que mezem en cossolat, monta :  s. VIII d.

Item baylem que fezem far I calandrier al libre qui estay2 sobre la taula el cossolat ont[4] òm fay los sagramens, costet, monta :  VII s. VI d.

Item baylem que donem al servicial, lo qual es paubres, per viore, monta :  VI s. VIII d.

 

(bas de page déchiré)

 

folio 5r 

Item baylem per I canó de metal que comprem, monta :  XV s.

 

Item baylem la vespra de Sen Fron per XII tòrchas de cera, las quals furen bayladas II al mayor e Ia a chasque cossol en la maniera acondumada, e pezavan L liuras, e la cera costet, monta :  VI ll.

Item baylem per obrar IIII d. perguozís de la liura, monta XVI s. IIII d. perguozís, valen tornés monta :  XIII s. IIII d.

Item baylem per Ia liura de chandelas qui foren arsas el cossolat, monta :  X d.

Item baylem al procurador e a tot lo sirvens li qual velheren tota la nuech al mostier si cum es acondumat, monta :  VII s. VI d.

Item baylem a Helias de Jalat quan avia mandat lo guach aus chanonges e los avia ordenat a las pòrtas, monta :  V s. V d.

 

Item baylem lo diumenc aps S. Martí que foren eligit lo màyer e li cossol, per lo dinar deus sirvens si cum es acondumat, monta :  X s. X d.

Item baylem per III fays de glueys qui foren mes per lo cossolat, monta :  I s. VIII d.

Item baylem per lo dinar del jutge, del procurador e del notari, li qual se dineren en cossolat,  e per lo vi que begren tot lo jorn, monta :  I ll. V s. IIII d.

 

Soma  IX liuras  XIX s.  (VII) d.    (bas de page déchiré)

 

folio 5v 

Item baylem per I hòme qui guardet la vinha de Besseró per las gen qui ho panavan e per    los sanglars trò que se vendempnhet, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem al comandayre d’Andrivals per la renda qui li es deguda de la dicha vinha,  monta :  IIII s. II d.

 

Item lo dimart a XXVII jorn d’abrial nos aiustem per veyre nòstre comte e dinem nos ensemble ayschí cum es acondumat, e despendem entre totas chauzas, monta : V ll. XIIII s.

Item baylem a Guilhem Gualabert per I procès que fo fach per luy en la cort del official am Guilhó del Solier, qui avia assessada la escrivania e no podia affiansar, e seguem lo dels dampnatges, costet, monta :  IIII s.

Item baylem al dich Guilhem per Ia appellacio que ordenet contra lo jutge del Selarier, quar  lo dich jutge metia per davant si en la dicha cort Johan Guazurt per sò quar avia fach da-van son hostal I nauc de peyra, e dizia lo dich jutge que de far lo dich nauc devia deman-dar licensa a luy, e apertenia se a nos, e lo dich jutge layschet se·n, costet monta :  V s.

Item baylem per IIII procuracios que fet e ordenet lo dich Guilhem, II en las quals fezem procuradors Helias Seguí e Helias de Blanquet, que aneren en Fransa per demandar sertàs deptes que eran degut a la communa, e per mostrar al rey lo dampnatge del paýs, e per far coffermar los privilegis de la communa, e per autras II procuracios ont fezem procurador   B. Favier per demandar los dichs deptes, monta :  I ll. V s.

 

(bas de page déchiré)

 

folio 6r

Item baylem a Me B. de Cesseró per las suspencios de la monicio del depte qui es degut a Moss. G. Sauzeda, per lo qual depte son ubligat li borzés e son amonestat, monta :  XII s. 

Item baylem al dich Guilhem Gualabert per I vidisse e copias que arretenguem de las letras  en las quals Moss. Bertran de Guesclí e Moss. [Gerlan de Diu][5] son tengut a la communa, e per la nòta que receub quant B. Faviers anet a París que nos fet sertanas covenensas dels dichs deptes, monta :  VI s.

Item baylem a Me B. de Cesseró per las suspencios fachas de la monicio del depte el qual li borzés son obligat als vicaris de las chapelas del cardenal, monta :  VII s.

Item baylem a Guilhem Gualabert per I estrumen que fet de la requesta que fezem a Johanet de Comte que nos redés comte d’aquò que avia agut del depte de Moss. [Gerlan de Diu] e d’aquò que lo rey li avia donat, mon’ta’ :  X s.

Item baylem al dich Guilhem per I autre estrumen de requesta que fezem a Ahelias Malaura, mayre del dich Johan, sobre lo fach dessús dich, monta :  X s.

Item baylem al dich Guilhem per I estrumen que receob cum Aymeric Darrier fo arrestat quar luy estan francés el nos avia corregut e facha preza, seguon que òm dizia, davan nòstra vila, e finet en XXX francs, monta la escriptura de la ubligansa  :  X s.

 

Soma  II liuras  XV s. … (bas de page déchiré)

 

folio 6v

Item baylem per I estrumen que fetz de Ia licensa que aguem del jutge del rey que poguessam pendre certàs leyrós qui avian raubat los romios a l’Olme de Las Vielhas, monta :  V s.

Item li baylem per I estrumen que receob de Ia entimacio d’appellacio que fet B. Gandassal contra la communa, monta :  V s.

Item li baylem per I estrumen que fetz del fach de Lynry anglés qui fo pres en cossolat e fo relaxat, e promés e juret a certana pena qu’el vendria arrestat en cossolat, monta :  VI s.

Item li baylem per Ia enformacio que fet contra B. Guandassal, monta :  IIII s.

Item li baylem per los estrumens que nos ha receobut de las pourogacios[6] dels termes que nos an donat lo màyer e li cossol per redre nòstre comte, monta :  V s.

Item baylem a Me Helias La Crotz per I procès que fet davan lo jutge del rey contra B. Guandassal qui avia arrestat I hòme e pres l’argen de peyschó que avia vendut, e dizia que li devia peatge, e costet lo procès, monta :  XVII s.

Item baylem a P. de L’Auzelia per Ia procuracio que fet a Me Guilhem de La Ròcha quant lo fezem procurador, monta :  III s. IIII d.

 

Soma  II liuras  V s.  IIII d.    

 

folio 7r

Item baylem a Me B. de Cesseró per I estrumen que fetz de XX francs de quittansa per XX francs. de renda que Moss. Arnaut de Jaudó avia leyschat a la charitat de la Panthecòsta, los quals li rebatem de Ia soma que lo cossolat li era tengut per causa de sa pensió de la jutgaria e del viatge d’Avinhó que fet en la companhia de Lambert Boniffaci, e donem li de la resta, e aquesta soma no metem ni per preza ni per baylada sinó tan solamen sò que costet l’estrumens, monta :  III s. IIII d.

 

Item lo jorn de S. Luc nos ajustem per veyre e per afinar nòstre comte, e dinem nos ensemble si cum es acondumat, e despendem entre totas chausas, monta :   II ll. XII s. I d.

Item baylem a Helias de Blanquet per I depte el qual la communa li era tenguda de l’an que Helias de Bernabè fu màyer premieramen que Guilhem de Botas[7], e Me P. de Syorac[8] e G. de Bòrn eren cossol, que era degut al dich Helias per lo guach de I nuech[9] e per las chandelas, que l’en foren taxat XX francs, de qué li avia pagat B. Gualhart, qui era comtadres en aquel an[10], VIII liuras tornés, que nos no metem per pres ni per baylat, e nos pagem li per son dich depte VIII liuras XVIII s. tornés, de qué receob quittansa Me Guilhem Gualabert, monta :  VIII ll. XVIII s. tornés

Item baylem a Me P. de L’Auzelia per I depte que li era degut del temps que Me P. Flamencs fo màyer l’an IIIIXX[11], sò es assaber per son guach de I nuech XXIII francs de qué a letra, de la qual soma li pagem LXV s. V d., franc en la valor de XX s. X d., de qreceob letra de quittansa Me Guilhem Galabert, monta :  III ll. V s. V d.

Item baylem a W. de La Còlre per I depte que li era degut del temps que fu cossols am Helias de Pascaut[12], que li taxaren p(er lo) guach e per las chandelas X francs, de qué avia … … …  que li avem pagat …   … (bas de page déchiré) …        … … …

 

folio 7v

Item baylem per X mas de papier qui foren bayladas sò es assaber :  Ia ma al mayor per far letras quant las trametia per la communa ; e Ia ma e VII doblas a Me Guilhem de La Ròcha per escriore las establidas de tota la vila e per far los chartrels dels semmaniers e per retener la copia de las establidas ; e Ia ma qu’en baylem a Helias de Gelat per escriore aquels qui fazian los reyreguachs defòra, e per tener lo comte de las gens que anavan a l’òbra del valat que tenc grant temps ; e per III mas e XV doblas qu’en baylem als collectors que levavan  lo pati, per escriore las restas d’aquels que no avian pagat, e per far chartrels a aquels que pagavan, e per escriore las restas que baylavan soven ; e per Ia ma e X doblas que baylem a Helias de Lunaut per tener lo comte de la vinada, e per anar escriore per la vila las tavernas ; e per XVIII doblas qu’en prezeren li cossol que gardavan las pòrtas en las vendempnhas, per escriore aquels que pagaven e aquels que no pagavan e aquels que prometian a pagar ; e Ia ma que·n pres lo comtadres en q metia sò que ressebia del dich pati e aquò qu’en baylava ; que monta X mas de  papier, a  IIIs. IIII d. la ma, monta :  I ll. XIII s. IIII d.

Item baylem a B. de Lunaut per I depte en q lo cossolat era tengut del temps que Helias de Bernabè fo màyer, que li feyren levar l’enposicio VI mes e ½ del peysch e de la salveyzina e de la palha e de chauls e dels pòrs e de las herbas, de qli taxeren IX liuras, franc en la valor de XXV s., de la qual soma li paget B. Gualhart, que era comtadres en aquel an, LV s. que nos no metem per pres ni per baylat, e nos pagem li VI liuras V s., franc a XXVI s., de qreceob quitansa Me Guilhem Galabert, valen tornés, franc a XX s. X d., monta :  V ll.

Item baylem  per VIII mas de papier per far los IIII comtes si cum es acondumat : I al mayor,  e I en cossolat, e I al comtador, e I al contracomtador, a III s. IIII d. la ma, mon’ta’ :  I ll. VI s. VIII d.

Item baylem per escriore los IIII comtes, monta :  VIII ll. VI s. VIII d.

 

(Soma)  XVI liuras VI s. VIII d.      (bas de page déchiré)

 

folio 8r 

Ayssò qui s’ensec avem baylat per las gens d’armas que fezem venir lo dissabde a XIII[13] jorns de junh, Giraudet e Olivier del Chalar e lo senhor de Condat am X hòmes d’armas e am XVI pilhart, per la razó que lo sénher de Muyschidà nos fazia far guerra mortal ; e fo ordenat per las bonas gens de la vila que los fezessam venir e lor donessam C francs per I mes ; e esteren III semmanas, de qué lor pagem LXXV francs, e lo franc valia XX s. X d. tornés, monta :  LXXVIII ll. II s. VI d.

Item baylem per II tòrchas que agren maysch, las quals demanderen per razó que, si levessan de nuechs, vissan a anar aqu­í ont aguera cocha ; e pezaven VI liuras e ½ a II s.  VI d. tornés la liura, monta :  XVI s. III d.

Item baylem, que los covidem per III vet a beore a l’ostal del mayor e en la estatga de P. Bretó, e guasteren en pa e en vi e en frucha, monta :  I ll. III s. VII d.

 

Soma  IIIIXX liuras  II s.  IIII d.

 

folio 8v

Ayssò qui s’ensec baylem per la festa de Sen Johan Babtista, franc comtat per ‘XX’ s. X d. tornés.

 

Item la vespra de Sen Johan, baylem ayschí cum es acondumat:

a l’Enperayre de Verdú, monta  :  VIII s.

Item baylem al Rey del Pon, monta :  VIII s.

Item baylem al Duc de la Lemotgana, monta :  VIII s.

Item baylem al Marqués de Rua Nuòva, monta :  VIII s.

Item baylem al Comte de Talhafer, monta :  IIII s.

Item baylem a l’Abat de Sen Silà, monta :  IIII s.

 Item baylem per C e II michas e fogassas, las quals se gasteren a l’ostal del mayor ont aneren beure e mingar las gens quant la velha fu dicha sobre la fon de la Claustra en la maniera acondumada, a II d. pergozís la micha monta XVII s., valen tornés,  monta :   XVIII s. VII d.

Item baylem per XV sestiers de vi li qual furen portat a l’ostal del mayor, a XVI s. pergozís lo sestier, valen tornés monta :  IX ll. XII s.

Item baylem per IX liuras d’especis al gròs pes, las quals fezem aportar de Lemòtges, e costava la liura X s. V d., monta :  IIII ll. XIII s. IX d.

 

Soma  XVI liuras  XIX s.  IIII d.

 

folio 9r

Item baylem per I fromatge vielh qui pezava VIII liuras e ½ e ½ quart, lo qual se guastet a l’ostal del mayor, e costava la liura XVIII deniers tornés, monta :  XII s. IX d. tornés

Item baylem en sirieygas qui se gasteren al dich ostal del mayor, monta :  I s. III d.

Item baylem per raus qui fu mes sobre la fon de la Claustra e davan l’ostal Arnaut de Jaudó e a l’ostal del mayor, e per fuelha qui fu mesa al dich ostal, monta :  IIII s.

Item baylem per guarlandas qui furen donadas als borzés si cum es acondumat, monta : VI s.

Item baylem per II hòmes qui porteren tot lo vi a l’ostal del mayor, monta :  I s. VIII d.

 

Ayssò qui s’ensec avem baylat per la despessa que an facha li pregonier en cossolat

 

Item baylem per lo filh de Johan del Janest, de Bacilhac, lo quals fu mes en cossolat per alcús delinquimens que avia fachs, e fu malaus e fezem lo guardar IIII jorns en cossolat sòs que murit, e costet monta :  VIII s. IIII d.

 

Soma  I liura  XIIII s. II d.

 

folio  9v  

Ayssò qui s’ensec avem baylat per la renda  deguda a Mossenhor lo Comte

 

Item baylem lo diumenc aps Nadal a Ramon del Perier, capitani de la Rolfia, per lo terme  de Nadal XX liuras pergozís, valen tornés monta :  XVI ll.

Item ‘baylem’ per lo terme de la Sen Johan, monta :  XVI ll.

Item baylem per II quitansas dels II termes, monta :  I s. I d.

 

Ayssò qui s’ensec avem baylat per los prezens e per los servizis, franc a XX s. X d.

 

Item donem a Me Johan de Bru III francs, valen monta :  III ll. II s. VI d.

Item donem a Me P. Flamenc III francs, valen monta :  III ll. II s. VI d.

Item donem a Me Aymeric de Vech II francs, valen monta :  II ll. I s. VIII d.

Item donem al jutge del rey II tòrchas de cera que pezavan VIII liuras e I quart, a II s. X d. mealha la liura, monta :  I ll. III s. IX d.

Item li donem maysch VI fromatges del Daurat, costeren monta :  XIII s. VI d.

 

Soma  XLII liuras  V s.

 

folio 10r

Item donem a l’ufficial II tòrchas qui pezavan VIII liuras e I quart, a II s. X d. m. la liura, monta :  I ll. III s. IX d.

Item li donem maysch VI fromatges del Daurat, costeren monta :  XIII s. VI d.

 

Item donem lo jorn de Nadal a Moss. l’Evesque IIII tòrchas de cera qui pezavan XII liuras e I quart e III onsas, a II s. XI d. la liura, monta :  I ll. XVI s. III d. m.

Item donem maysch a Moss. l’Evesque XVI mod. de sivada, costeren monta :   I ll. III s. IIII d.

Item baylem a II hòmes qui la porteren, monta :  VIII d.

Item baylem per I sac qui se perdet, lo qual Guilhem de Chaumon no vòlc anc redre, que dizia que perdut era, costet monta :  III s. IX d.

 

Item baylem lo VI jorn de Janier per IIII chapós e per II perlit e per II bechadas e per VI pintas de vi que donem a Moss. Reynaut de Monfferran, monta :  XV s.

Item donem al servicial per pagar la maygó que te logada, monta :  VIII s.

 

Item baylem lo V jorn de feurier a VI hòmes d’armas am VI valet, li qual estavan am   Moss. Alem de Beumon e eren estat pres [a Agens][14] per los Anglés, e no avian am q se n’anessan, e demanderen nos l’almòyna per Dio, e donem lor, de volomtat de gran re de gens de la vila als quals o mostrem, monta :  II ll. I s. VIII d.

 

Item lo dissabde a XIIII jorn de feurier ne vengren IIII hòmes d’armas de la dicha companhia, e demanderen nos l’almòyna, e donem lor cum es dessús dich, monta :  I ll.

 

Soma  IX liuras  V s.  XI d.  mealha  

 

folio 10v

Item lo dissabde a XXI jorn de feurier ne vengren VI hòmes de la dicha companhia, cum dessús es dich, e donem lor, monta :  VI s. VI d.

 

Item lo dimart a XIII jorn d’abriel donem a la molher de Grazissó per far sebelhir Grazissó, que no avia de q o fezés, monta :  XVI s.

 

Item lo dimart a II jorn de junh vengren II valet de Tiviers, los quals nos trametian per assabentar que Peyròt Lo Bernés davalava am grans gens dels Anglés, per que fossam avizat, e donem a chascú VIII blancs, monta                                           VI s. VIII d.

Item lo jorn dessús dich nos tramezen d’Agonac I valet per assabentar del dich Peyròt, e donem li, monta :  X d.

Item tramezem I valet a Brageyrac per assabentar e donem li, monta :  I s. VIII d.

 

Item lo digiòs a XI jorns de junh baylem a II valet los quals nos tramés Moss. Aymeric de Chambarlhac, d’Agonac,            per assabentar nos que li Anglés eren grans gens qui venian de part dessà, e donem lor, monta :  V s.

 

Item lo dissabde a XIII jorn de junh baylem per II barriels de vi e per I sestier de sivada que donem a Giraudòt e a Olivier del Chalar, e al senhor de Condat e a Raymon d’Artenssa e a lors companhós, los quals aviaz[15] fach venir per deffendre nos dels Anglés, li qual nos fazian guerra mortal, e recossen gens e bestial que li Anglés avian pres, e per aquò fezem lor prezen, monta :  IIII ll. II s.

 

Soma  IIII liuras  XIX s.  VIII d.

 

folio 11r    

Item baylem l’endomà de Sen Johan per II sestiers de vi que donem a Moss. G. Sauzeda per que nos alongès lo terme de IIIIC e XX francs que li son degut per la communa, e costava XII s. IX d. mealha tornés lo sestier, monta :  I ll. V s. VII d.

 

Item baylem lo digiòs a IX jorns de julh que Moss. Ramon de Maruelh nos tramés I hòme a chaval per nos avisar que enemic eran assemblat gròssa gens, e doptava que venguessan per dampnatgar nos, e donem li, monta :  I ll. IIII s. II d.

 

Item baylem lo digiòs a XVI jorns de julh, que donem a Moss. lo Seneschal hun veyschel   de vi qui tenia XIIII sestier, a VIII s. tornés lo sestier, monta :  V ll. XII s.

Item baylem per II sestiers de sivada que li donem, a XX s. lo sestier, monta :  II ll.

Item baylem per IIII tòrchas que li donem, que pezavan XII liuras, a II s. VIII d. la liura, monta :  I ll. XII s.

Item baylem per portar lo prezen, monta :  I s. III d.

 

Item baylem lo dilús a XX jorns de julh que donem al senhor de Limòlh III eyminas de sivada, a XX s. lo sestier, e IIII tòrchas qui pezavan XII liuras, a II s. VIII d. la liura, monta :  III ll. II s.

 

Item baylem lo jorn meysch que donem al senhor de Comarqua III eyminas de sivada, a XX s. lo sestier, e IIII tòrchas qui pezavan XI liuras e III quart, a IIs. VIII d. la liura, monta :  III ll. I s. IIII d.

 

Soma  XVII liuras  XVIII s.  IIII d.

 

folio 11v

Item baylem per portar lo prezen, monta :  I s. VIII d.

 

Item lo dimart a XXX jorn de setembre donem a Moss. G. Sauzeda per que fezés suspendre la monicio de la ubligansa dels IIIIC e XX francs sòs que a la S. Andrio, per causa que poguessam far la esleccio del cossolat, IIII francs, a XX s. X d. tornés lo franc, monta :  IIII ll. III s. IIII d.

 

Soma  IIII liuras  V s. 

 

folio 12r

Ayssò qui s’ensec avem baylat per los viatges, franc a XX s. X d. tornés

 

Item baylem lo dilús a XXII jorn de dezembre a XII pilhart que tramezem defòra per veyre si trobarian alcús raubadors qui raubavan los chamís, e baylem als VII pilhart a chascú    III s. IIII d., e als V a chascú II s. VI d., monta :  I ll. XV s. X d.

 

Item baylem lo digiòs a VIII jorns de janier a P. d’Aleyrac, lo qual tramezem en Fransa am letras clausas a Nòstre Senhor lo Rey per mostrar l’estat del paýs, monta :  IIII ll. III s. IIII d.

Item baylem per cera vert per saylar las letras, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo dimercres a XVIII jorn de mart per hun valet que tramezem a Granhòl am letras que portet al senhor, monta :  I s. III d.

 

Item baylem lo digiòs a XIX jorn de martz que tramezem Helias Seguí e Helias de Blanquet en Fransa per mostrar al Rey Nòstre Senhor e a son nòble cosselh l’estat del paýs, de volomtat de la plus sàvia partida de las gens de la vila, e partiren lo jorn dessús dich e esteren C e XIX jorns :

Premierament comprem hun rossí per portar la mala, costet XIII francs, lo franc a XXV s.   X d. tornés, monta :  XII ll. X s.

Item baylem per I rossí que comprem que menet Helias de Blanquet, costet VI francs e ½, franc a XX s. X d., monta :  VI ll. XV s. V d.

 

Soma  XXV liuras  VII s.  VI d.

 

folio 12v

Item baylem, que costeren las selas d’aborar, e las correyas de la cela de la mala, e de far hun panel a la cela, e per ferrar, e per aborrar, e per fayschas, e per IIII fers que porteren,   e per XXV clavels, costet tot, monta :  III ll. IX s. II d.

Item nos rederen comte qavian despendut el dich viatge, tant per despens de lor e del valet e de III rossís que menavan, los quals tengren C e XIX jorns que esteren, exceptat de l’u dels rossís que murit el dich viatge, aquel que portava la mala, qui costet XII francs, e esteren III semmanas que no avian sinó II rossís, e per ferrar e per aborrar, e per grant re de supplicacios que feyren far, C e XVIII francs VII s. III d., franc a XX s. X d. tornés, monta :  VIXX III ll. VIII s. IIII d. ma.

Item baylem al clerc del tesaurier, per cobrar Ia letra de las IIC liuras que Nòstre Sénher lo Rey avia donadas a Me Ramon de Petit e a Helias Belet, hun franc, monta :  I ll. X d.

Item que bayleren per III letras que agueren del Rey Nòstre Senhor, la una cum nos cofermava tot nòstres previlegis, e l’autra cum lo Rey nos quittava tot sò que la communa a levat de las enposicios ni del merquet e nos donet que d’aquí a III ans pocham[16] metre merquet e enposicios de XII d. per liura en tot nòstre poder, e l’autra es que puescham   far justícia per tot nòstre poder en qualque part que nos vuelham, costeren XX francs e    II s. VI d., franc a XX s. X d., monta :  XX ll. XIX s. II d.

 

Soma  VIIXX VIII liuras  XVI s. VI d. ma

 

folio 13r

Item baylem a Helias Seguí per C e XIX jorns que estet al dich viatge, per chascun jorn VIII s. tornés, e pageren se a París deus deniers que·l rey lor donet, e lo franc no valia      de part delà mas XX s., e nos comtem lo a XX s. X d. que val de part desà, per q, li  VIII s. valen VIII s. IIII d., monta :  XLIX ll. XI s. VIII d.

Item baylem a Helias de Blanquet per C e XIX jorns que estet el viatge, per chascun jorn VIII s., franc a XX s., que valen VIII s. IIII d., comtat lo franc per XX s. X d. com dessús es dich, monta :  XLIX ll. XI s. VIII d.

Item baylem per lo rossí que menet Helias Seguís, lo qual logem, e costava XV d. lo jorn e estet C e XIX jorns, monta :  VII ll. VIII s. IX d.

Item baylem per I valet que meneren, que logem X d. lo jorn e estet C e XIX jorns, monta : IIII ll. XIX s. II d.

 

Item baylem lo dimart a V jorns d’abriel per I valet que tramezem a París a nòstra gens per tal que mostressan al Rey Nòstre Senhor e a son nòble cosseilh la mala guerra que nos fazian de Layla e dels autres luòcs, monta :  III ll. II s. VI d.

 

Item baylem lo digiòs a XVI jorn d’abriel a Frayr B. Merlí e a son companhó, los quals tramezem a Agonac per alcunas nuelas que aviam agudas, e donem lor, monta :  VIII s.

 

Soma  CXVI liuras  I s.  IX d.

 

folio 13v

Item baylem lo X jorn de may per I valet que tramezem a París a nòstras gens per saber si avian re delhiorat, e per mostrar al Rey Nòstre Senhor nòstre mal, monta : III ll. II s. VI d.

 

Item baylem lo digiòs a IIII jorns de junh per I valet que tramezem en Puey Martí per avizar Giraudòt del Chalar e sos conpanhós qui devian venir, monta :  V s.

 

Item baylem lo dilús a VIII jorns de junh per I valet que tramezem a Puey Martí a Giraudòt del Chalar per sertanas chausas, monta :  III s. IIII d.

 

Item baylem lo dilús a XV jorns de junh per I valet que tramezem a Sancta Fe qui portet una letra al capitani, lo qual devia venir, e voliam veyre si vendria, monta :  II s. VI d.

 

Item baylem lo dimart enseguen per I valet que tramezem a la dòmpna de Granhòl am sertanas letras, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo divendres a XIX jorns de junh per I valet que tramezem a Sancta Fe am una letra que portet a Moss. Ernol de Marle[17], capitani, en la qual lo pregavam que vengués de part desà per nos socorre, que li Anglés nos fazian guerra mortal, monta :  X s.

 

Soma  IIII liuras  V s.

 

folio 14r

Item baylem lo dimart a IIII jorns d’aost per I valet que tramezem a París am letras que portet al Rey Nòstre Senhor e a son nòble cosseylh, monta :  I ll.

 

Item baylem lo dissabde a XV jorns d’aost per I valet qui menet I escudier de Mossenhor lo Seneschal sòs que a Tiviers, que ges no sabia lo chamí, monta V s.

 

Item baylem lo dissabde a XII jorns de setembre que tramezem Frayr Arnaut d’Espelrit e    son companhó a Leyla per espiar del senhor de Muyschidà, lo quals era aquí vengut, si avia pro gens, e donem lor, monta :  VIII s. IIII d.

 

Soma  I liura  XIII s.  IIII d.

 

folio 14v

Ayssò qui s’ensec avem baylat a aquels qui gardavan las pòrtas per lo merquet[18],

franc a XX s. X d. tornés

 

Item baylem a Johan de Blanquet lo quals guardet la pòrta Talhaffer tot l’an, sinó que quant se clavia guardava la pòrta de l’Agulharia, que son IIIC LXIII jorns a V d. lo jorn, monta :   VII ll. XII s. VI d.

Item baylem a Helias Reynier lo quals guardet la pòrta del Pon tot l’an, que son IIIC LXIII jorns a V d. lo jorn, monta :  VII ll. XII s. VI d.

Item baylem a Arnaut Pachin per guardar la pòrta de l’Agulharia e la pòrta dels Plantiers quant se ubririan que Talhafer era ubert, e guardet las VIIXX e IIII jorns, e prendia V d. lo jorn, monta :  III ll.

 

Soma  XVIII liuras  V s.

 

folio 15r

Ayssò qui s’ensec nos costeren de far visitar las pòrtas e los guachiels de sobre las tors

 

Item baylem a  G. de Puey Ras per visitar las dichas pòrtas e las tors, que visitet de la  Sancta Katerina sòs que lo premier jorn de Julh, monta :  IIII ll. III s. IIII d.

 

Ayssò qui s’ensec nos a costat de far guardar la Ciptat       

 

Item logem Guilhem de Sernhac e Johan Audebert per guardar la tor de Moss. l’Evesque los jorns e las nuechs, e per guardar la pòrta de la Ciptat los jorns que las gens s’en salhian ; e fo ordenat per las bonas gens de la vila que o fezessam, e tenguem los hi del digiòs a XXII jorns de janier say que a XXV jorns del mes de junh, que son XXII semmanas, e prendian XIIII s. V d. tornés la senmana, monta :  XV ll. XVII s. II d.

 

Soma  XX liuras  VI d.           

 

folio 15v

Item baylem lo divendres a XXV jorns de janier per I peyrier lo quals fo a adobar una [frauma][19] que avia en la tor de Moss. l’Evesque, e per II hòmes e per Ia femna qui lo serviren, monta : IIII s. II d.

 

Item baylem a Helias de Jalat per VII jorns que mandet la manòbra per far lo valat davan la dicha tor, e quar la fazia far, monta :  VIII s. IX d.

 

Item lo dimart a II jorns de junh baylem per X pilhartz los quals tramezem en la Ciptat, que Peyròt lo Bernés era sul paýs e se era pecat a prendre lo chastel de Moss. l’Evesque, e esteren hi II jorns e II nuechs, de qué agren XX s. X d., monta :  I ll. X d.

 

Item lo digiòs a III jorns de setembre baylem a IIII hòmes los quals fezem estar II jorns en la Ciptat per guardar, quar mandat nos avia òm que lo senhor de Muyschidà hy devia venir per prendre, lo qual avia gran gens am si, e agren ne, monta :  V s. V d.

 

Item lo dimercres a IIII jorns de novembre nos vengren noelas que Peyròt lo Bernés era sul paýs e combatet lo luòc de Montagrier, e tramezem X hòmes en la Ciptat per guardar, e esteren hy III jorns e III nuechs que lo dich Peyròt estet sul paýs, e donem lor per despens e per tot, monta :  I ll. XII s. VI d.

 

Soma  III liuras  XI s. VIII d.

 

folio 16r

Ayssò qui s’ensec a costat de far far lo reyrguachs defòra la vila, entorn la vila sobre los valatz :

 

Item baylem a XV jorns de feurier a Helias de Jalat per lo guach defòra que fazian far li borzés las nuechs sobre los valats, per XVI jorns que lo avia mandat, monta :  VI s. VIII d.

 

Item lo darrier jorn d’aost logem IIII hòmes qui feyren lo reyrguach defòra la vila las nuechs, per sertanas noelas qui eran vengudas e las gens eran ne enoyat, e tenguen o VIII nuechs, e prendian chascús per chasque nuech XV d. tornés, monta :  II ll.

 

Ayssò qui s’ensec avem baylat a las guachas qui guachen sobre lo mostier lo jorn e la nuech :

 

Item baylem a Helias d’Auria e a Johan del Chastanet per XX semmanas que feyren lo guach sobre lo mostier, per chasque senmana X s., monta :  XX ll.

Item baylem al dich Helias d’Auria e al Rossel, per XXXII semmanas que feyren lo guach sobre lo mostier, a Helias d’Auria per chasque semmana X s., e al Rossel VIII s. IIII d., monta :  XXIX ll. VI s. VIII d.

 

Soma  LI liuras  XIII s.  IIII d.

 

folio 16v

Ayssò qui s’ensec avem baylat per la charitat del bacó, franc a XX s. X d. tornés, :

 

Item baylem per XXXVII chaps de pòrxs e de tròyas que comprem per la dicha charitat, costeren monta :  LXIII ll. VI s. IIII d.

Item baylem per XV quartas de sal per salar la dicha charn, a XV s. la quarta, monta :     XI ll. III  s. I d.

 

Soma LXXIIII liuras  IX s.  V d.

 

folio 17r

Item baylem lo jorn del Dimart Gras a XI sirvens e a la molher de Grazissó e al servicial, per los despens del dich jorn, a chascú XV d. tornés, monta :  XVI s. III d.

 

Item baylem lo dich jorn per III hòmes qui secosen la sal de la charn e la porteren aquí ont se portet, e per linhòl a cozer las pessas e per cozer, e per gluey, e per III hòmes qui serreren lo coderc e torneren las pòrtas en cossolat, e per rams, e per III chabrós a serrar lo dich coderc li qual foren mes en la òbra de la vila, e per chandelas que arseren lo ser a peciar la dicha charn, monta :  X s. X d.

Item lo dich jorn a III mazeliers qui pecieren la dicha charn, monta :  I ll.

Item baylem per vi, lo qual fu begut lo dich jorn a donar la dicha charitat e quant fu donada, monta :  XVIII s. VIII d.

 

Item donem als òrdes e a aquels qui s’enseguen en argen, que la charn nos falhit :

als Prezicadors, monta :  X s. 

Item als Frayres Menors, monta :  X s.

Item a las mongas de Sen Pardol, monta :  X s 

Item a las mongas de Luguers, monta :  X s.

 

Soma  V liuras  V s.  IX d.

 

folio 17v

Item a la dòmpna de [Piraut] e a la dòmpna de La Tor e a W. Ramnaut, a chascú XV d. tornés, monta :  III s. IX d.

Item baylem a Me B. de Gorsòlas e a Johan Adam, li qual feyren portar la charn e la guarderen II jorns, per lor trabalh e per lors despens, monta :  I ll.

 

Soma  I liura  III s.  IX d.

 

folio 18r

Ayssò qui s’ensec avem baylat per la charitat qui se dona lo jorn de la Panthacòsta, franc a XX s. X d. tornés :

 

Item baylem per VII sestiers de froment los quals comprem per la dicha charitat, e fo donat lo jorn de la Panthacòsta, fòra tot aquel qui fo pagat de las rendas, e costava lo sestier XXXI s. VIII d. tornés, monta :  XIX ll.

Item baylem als sirvens e al servicial e a la molher del torier per lor dinar, monta :  X s. X d.

Item baylem per vi e per frucha qui se gastet per donar la charitat, monta :  XIX s. V d.

Item baylem per rams e per vimes, monta :  I s. III d.

 

Soma  XX liuras  XI s.  VI d.

 

folio 20r  (18v, 19r, 19v blancs)

Ayssò qui s’ensec avem baylat per las òbras :

 

Item baylem a XXIIII jorns de novembre a III charpentiers qui adoberen lo pon levadit de la Tornapicha, e prendian chascús VII blanchas, monta :  VIII s. IX d.

Item baylem per XIII liuras de fer per far chavilhas per cozer las pòtz del dich pon, monta :   V s. V d.

Item baylem al faure per far las chavilhas, monta :  II s. IX d.

Item comprem XI taulas per lo dich pon, monta :  I ll.

Item baylem per I hòme qui estet II jorns per portar las taulas e per aydar a far las chavilhas, e per far combuar e arzialar e lavar las cubas en qsalem la charn, monta :  II s. I d.

 

Item baylem lo XXVI jorn de novembre per I charpentier qui adobet lo pon levadit de Talhaffer, lo quals s’era desentornat, e per chavilhas de fer que fetz Itier del Solier, monta :  II s. I d. 

 

Item baylem lo dilús a I jorn de dezembre per II charpentiers qui adoberen la chambra de cossolat, a chascú VII blancs, monta :  VI s. X d.

Item comprem X pès de planchós per metre en la dicha maygó, a V d. lo pè, monta : IIII s. II d.

 

Item baylem lo dimart a II jorns de dezembre per II charpentiers qui comenseren a far lo cubertit de la dicha maygó, a chascú II s. XI d., monta :  V s. X d. 

Item baylem per I hòme qui aydet als dichs charpentiers, monta :  I s. III d. 

 

Soma  II liuras  XVIII s.  IIII d.

 

folio 20v

Item baylem per XL chavilhas de fer e per IIII chavilhas grandas de fer per la dicha chambra, monta :  II s. VIII d. 

 

Item baylem lo dimercres a III jorns de dezembre per II charpentiers qui obreren en la dicha chambra, monta :  V s. X d.

Item baylem lo jorn dessús dich per I hòme qui portet la fusta en cossolat e aydet als charpentiers, monta :  I s.

 

Item baylem lo digiòs enseguen per II charpentiers qui lateren la dicha chambra, monta :     VI s. X d.

Item baylem per hun hòme qui lor aydet, monta :  I s.

Item comprem I ponchier lo quals falhia en la maygó, costet, monta :  I s.

Item baylem per XIIC clavels lataret per latar la dicha chambra, monta :  XII s. VI d.

Item baylem per XXXI dotzena de latas per latar la dicha chambra, monta :  XIIII s. VI d.

Item baylem a Helias lo frenier per far Ia clau e per adobar la clavadura en l’uys de la tor del pon de la Tornapicha, monta :  II s. II d.

Item baylem al dich Helias per far I anel de fer en q intra lo verrolhs, e per lo plom e per clavels e per lo fer, monta :  II s. I d.

 

Item baylem lo divendres enseguen per I hòme qui recuberc en cossolat, monta :  II s. VI d.

Item baylem per I hòme e per Ia femna qui li porteren lo teule, monta :  I s. VIII d.

 

Soma II liuras  XIIII s.  IX d.

 

folio 21r

Item baylem lo dimart a IX jorns de dezembre per II charpentiers qui comenseren a adobar lo corredor de Mataguerra qui era chaygut, a chascú II s. III d., monta :  V s. X d.

Item baylem per I hòme qui lor portet la fusta e lor aydet, monta :  I s. III d.

Item baylem per III chabrós a metre el dich corredor, monta :  III s. IX d.

Item baylem per LX chavilhas de fer per metre al dich corredor, monta :  III s. IIII d.

Item baylem per X pès de planchós a metre el dich corredor, monta :  IIII s. II d.

Item baylem per IIII hòmes qui porteren IIII traus de cossolat a Mataguerra, monta :  X d.

Item baylem per II peyriers qui comenseren a adobar lo mur sot la tor de Tornier, a chascú II s. XI d., monta :  V s. X d.

Item baylem per I hòme qui lor poyet los cayres, monta :  I s. III d.

Item baylem per II femnas qui lor porteren l’ayga e lo mortier, monta :  I s. IIII d.

Item baylem per II bèstias qui porteren los cayres de Bocharia a l’òbra, monta :  V s.

Item baylem per I hòme qui charget los cayres las bèstias, monta I s. III d.

 

Item baylem lo dimercres a X jorns de dezembre per II peyriers qui obreren el dich mur, monta :  V s. X d.

Item baylem per I hòme qui lor montet los cayres e fet lo mortier, monta :  I s. III d.

 

Soma  II liuras  XI d.

 

folio 21v

Item baylem per II femnas qui lor porteren lo mortier, monta :  I s. IIII d.

Item baylem per II bèstias qui porteren dels cayres de la Ciptat en la barbacana de Talhaffer per far la pila del pon qui era chayguda en l’aygua, monta :  V s.

Item baylem per I hòme qui charget las dichas bèstias, monta I s. III d.

Item baylem per II charpentiers qui feyren l’uysch de la tor de Mataguerra e feyren l’esponda de l’eschala, monta :  V s. X d.

Item baylem per XXX chavilhas de fer qui furen messas en la dicha òbra monta : I s. VIII d.

Item baylem a I faure per far II bendas de fer qui furen messas per lassar los ponchiers qui tenen las barras de l’eschala, e per lo fer e per lo plom, e per la fayssó, monta :  V s.

Item baylem al servicial qui portet la fusta qui sobret en cossolat, monta :  V d.

 

Item baylem lo digiòs a XI jorns de dezembre per II peyriers qui obreren a Tornier, a chascú II s. XI d., monta :  VI s. X d.

Item baylem per I hòme qui servit los dichs peyriers, monta :  I s. III d.

Item per II femnas qui lor porteren lo mortier, monta :  I s. III d.                                              

Soma  I liura  VIII s.  XI d.

 

folio 22r

Item baylem per Ia bèstia qui portet de la chaus e de la grava e dels cayres per adobar lo pon de Talhafer, monta :  II s. VI d.

Item baylem per I hòme qui charget la bèstia e portet dels cayres en la dicha òbra, monta :  I s. III d.

Item baylem per I parelh de buòus qui menet II traus de l’ostal de Guilhem Besseró de l’Agulharia en Talhaffer per metre el pon, monta :  I s. III d.

 

Item baylem lo dissabde a XIII jorns de dezembre per II peyriers qui feyren la pila del pon de Talhaffer la quala era chayguda, a chascú II s. XI d., monta :  V s. X d.

Item baylem per I hòme qui los servit, monta :   I s. III d.

Item baylem per II charpentiers qui comenseren a far lo pon de Talhaffer, a chascú II s. XI d., monta :  V s. X d.

 

Item baylem lo dilús a XV jorns de dezembre per II charpentiers qui obreren el dich pon, monta :  V s. X d.

Item baylem per I hòme qui lor aydet, monta :  I s. III d.           

 

Item lo dimars aps baylem per I charpentier qui obret el dich pon, monta : II s. XI d.

Item per I hòme qui li aydet, monta :  I s. III d.                                      

Item baylem per VIII traus que comprem per far lo dich pon, costeren, monta :  III ll. IIII s.

Item baylem per VIII hòmes qui porteren los dichs traus en Talhaffer, a chascú V d., monta :  III s. IIII d.

 

Soma  IIII liuras  XVI s.  VI d.

 

folio 22v

Item donem a Besseró per II traus que prezem, li qual furen mes el dich pon e foren taxat a XX s. , li qual son degut.

Item baylem per I parelh de buòus qui amenet dels traus de la Ciptat per metre el dich pon, monta :  III s. IIII d.

 

Item lo dimercres aps baylem per I charpentier qui fetz las barrieyras del dich pon, monta :  II s. XI d.

Item baylem per I hòme qui li aydet, monta :  I s. III d.

Item baylem per IIII chabrós que comprem per far las dichas barrieras, costeren, monta :   III s. VII d.

Item baylem per II peyriers qui comenseren a far la cout de la maygó del chauforn qui era chayguda, a chascú II s. XI d., monta :  V s. X d.

Item baylem per I hòme qui los servit, monta :  I s. III d.

Item baylem per II femnas qui porteren (l’) aygua e la terra e la chaus, a chascuna VIII d.  monta :  I s. IIII d.

 

Item baylem lo digiòs aps per II peyriers li qual obreren a far la cout del chauforn, monta : V s. X d.

Item baylem per I hòme qui los servit, monta :  I s. III d.

Item baylem per II femnas, monta :  I s. IIII d.

Item baylem per Ia bèstia qui aportet dels cayres de Talhafer al chauforn, monta :  I s. III d.

Item baylem per I charpentier qui pauzet las barras en l’aychala per ont òm monta en la tor de Talhafer, monta :  II s. XI d.

 

Soma  I liura  XIII s.  I d.

 

folio 23r

Item baylem per III hòmes qui ayderen al charpentier e porteren los fust que avian levat    del pon de Talhafer en cossolat, a chascú XV d., monta :  III s. IX d.

Item baylem a I faure per far las II bendas qui tenen los ponchiers qui tenen las barras de l’aychala de Talhafer, e per adobar las tapas e los gonz[20] de la pòrta del cossolat e per metre, monta :  V s.

Item baylem per VIII liuras de fer e per VII liuras de plom per far la dicha ferradura e per metre, monta :  VII s. III d. m.

Item baylem al servicial qui portet de la fusta del chadaffau de l’abeurador, qui era chaygut, en cossolat, monta :  X d.

 

Item baylem lo divendres aps per II peyriers qui obreren al chafforn, monta :  V s. X d.

Item baylem per I hòme qui los servit, monta :  I s. III d.

Item baylem per II femnas qui porteren l’aygua e lor bayleren lo mortier, a chascuna VIII d.  monta :  I s. IIII d.

Item baylem per XXV chavilhas de fer qui foren messas a las barrieras del pon de Talhafer y a las barras de l’eschala, monta     :  I s. VI d.

Item baylem per tornar IIas filieras a Guilhem Desmier, las quals li avian prezas del semeteri Sen Cilà per metre los traus al pon de Talhafer, monta :  X d.

Item baylem per adobar la trompa la quals era peciada e estronchada, costet monta    III s. IIII d.

 

Soma  I liura  X s.  XI d.  mealha

 

folio 23v

Item baylem lo dissabde enseguen per II peyriers qui obreren al chauforn, monta :  V s. X d.

Item baylem per I hòme qui los servit, monta :  I s. III d.

Item baylem per II femnas, monta :  I s. IIII d.

Item baylem per III tapas qui furen messas en la pòrta del chauforn, monta :  III s. IIII d.

Item baylem per II liuras de plom per metre los gòfz de las dichas pòrtas, monta :  I s. I d.

Item baylem per XV chavilhas de fer per cozer las tapas de la pòrta del chauforn, monta : X d.

 

Item baylem lo dilús a XXII jorns de dezembre per I hòme qui comenset a recubrir lo chauforn, monta :  II s. I d.

Item baylem per IIC de teule qui falhian al chauforn, costeren monta :  VIII s.

Item baylem per L clavels lataret e per XII latas qui furen mes en la dicha maygó, monta :  XI d.

 

Item lo dimart aps baylem per I hòme qui recuberc al dich chauforn e latet sò qui falhia a latar, monta :  II s. I d.

Item baylem per Ia bèstia qui portet lo teule de la Ciptat al chauforn e del cossolat, monta : II s. VI d.

 

Soma I liura  IX s.  III d.

 

folio 24r

Item lo dimercres aps baylem per I hòme qui recuberc en cossolat, monta :  II s. I d.

Item baylem per IIIC de teule qui falhia el cossolat, e costava V s. lo cent, monta :  XV s.

Item baylem per I hòme qui portet lo teule e la fusta de l’Albergaria en cossolat, monta :   I s. IIII d.

Item baylem per una còrda que avian soyschaubuda per levar los traus al pon de Talhafer, e rompet, e pagem per l’afòl, monta :  X d.

 

Item baylem lo dimercres a XIIII jorns de janier per I charpentier lo quals estet IIII jorns a far I guachiel sobre Mataguerra e I autre sobre la tor del Rafiòl, per chasque jorn VII blans, monta :  XI s. VIII d.

Item baylem per I hòme qui aydet al charpentier los IIII jorns e li portet la fusta e sò que li avia mestier, per chasque jorn XII d. tornés, monta :  IIII s.

Item baylem per Ia bot qui fo messa en l’uysch de la tor de Mataguerra, monta :  I s. IIII d.

Item baylem per una tapa qui fo messa al dich huysch, monta :  I s.

 

Item lo dissabde a XVII jorns de janier baylem per I charpentier lo quals fu III jorns a far I guachiel sobre la tor de Charrada, e per I hòme qui li aydet los III jorns, al charpentier per chasque jorn VII blancs, e a l’hòme per chasque jorn I s. tornés, monta :  XI s. IX d.

 

Soma  II liuras  VIII s.  XI d.

 

folio 24v

Item lo jorn avan dich baylem a Helias de La Vila frenier per adobar lo senh del cossolat,   la ferradura qui era rompuda, e per I hòme qui li aydet, e per chavilhas de fer que hy mes, monta :  II s. II d.

Item baylem per I trau que li portier qui guardavan la pòrta en l’Agulharia giteren del valat, monta :  X d.

Item baylem per adobar la trompeta de la guacha de sobre lo mostier, la quals era traucada, monta :  I s. III d.

Item baylem per la fusta la qual fet mestier en la lòpga qui fo facha en Mataguerra, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem per VI dotzenas de lata a la dicha lòpga, monta :  II s. VI d.

Item baylem per IIC clavels lataret, monta :  II s. VI d.

Item baylem per LXII chavilhas de fer per cozer la fusta de la dicha lòpga, monta : III s. IIII d.

Item baylem per IIIC teules per cubrir la lòpga, monta :  XIII s. IX d.

Item baylem per I hòme qui poyet lo teule sobre la tor e cuberc la lòpga, monta  :  I s.

Item baylem per la fusta la qual fo messa en la lòpga de la tor del Rafiòl, gitat pòtz e lata, monta :  VI s. III d.

Item baylem per V dotzenas de lata per la dicha lòpga, monta :  II s. I d.

Item baylem per IC de teule per cubrir la lòpga, monta :  V s.

Item baylem per IC de clavels lataret, monta :  I s. III d.

Item baylem per LXXV chavilhas de fer per la dicha lòpga, monta :  III s. IX d.

 

Soma  II liuras  XIIII s.

 

folio 25r

Item baylem per I hòme qui poyet lo teule e cuberc la lòbga, monta :  I s.

Item baylem per la fusta qui hi fu messa en la lòpga de Charrada, gitat lata, monta :  III s. IIII d.

Item baylem per IIII dotzenas de latas per latar la lòpga, monta :  I s. VIII d.

Item baylem per IC de chavilhas per cozer la fusta, monta :  V s.

Item baylem per C e L clavels lataret, monta :  I s. X d. m.

Item baylem per IC de teule per cubrir, monta :  V s.

Item baylem per I hòme qui la cuberc e montet lo teule, monta :  I s.

 

Item lo dissabde a XIIII jorns de janier baylem per I charpentier qui estet VI jorns per far la lòpga de la Tor Nuòva e lo solier desotz, e per far la lòpga de la tor de Galengaut[21] e per achabar aquela de Talhafer, per chasque jorn VII blancs, monta :  XVII s. VI d.

Item baylem per I hòme qui aydet al charpentier VI jorns, per chasque jorn XII d., monta : VI s.

Item baylem per la fusta qui fu messa en la lòpga de Talhafer ostra aquela qui y era, monta :  II s. VI d.

Item baylem per IIC clavels lataret qui furen mes en la lòpga de Talhafer, monta :  II s. VI d.

Item baylem per VI dotzenas de latas per la dicha lòpga, monta :  II s. VI d.               

Item baylem per L chavilhas de fer, monta :  II s. VI d.                                                 

Item baylem per IIIC de teule per recubrir la dicha lòpga, monta :  XIII s. IX d.

 

Soma III liuras  VI s.  I d.  mealha

 

folio 25v

Item baylem per IIC de chavilhas de fer qui furen messas en la lòpga de la Tor Nuòva e en aquela de Galengaut, monta :  X s.

Item baylem per II C clavels lataret per las dichas lòpgas, monta :  II s. VI d.

Item baylem per VI dotzenas de latas per latar las dichas lòpgas, monta :  II s. VI d.   

Item baylem per LI pè de planchó per planchar lo solier de la Tor Nuòva, a V d. lo pè, monta :  I ll. I s. III d.

Item baylem per I hòme qui portet la fusta, monta :  V d. 

 

Item lo dimercres a XXVIII jorns de janier baylem a Chardelh e a Tot-ho-tira per ostar los cayres del solier de la tor del cossolat, li qual fazian fondre lo dich solier, e mezen los sobre lo mur, monta :  V s.

 

Item lo dissabde a XXXI jorns de janier baylem per I charpentier qui avia estat II jorns a far lo guachiel de Creyschac, per chasque jorn VII blancs, monta :  V s. X d.

Item lo jorn dessús dich baylem per I hòme qui avia aydat al charpentier II jorns, per chasque jorn XII d., monta :  II s.

Item baylem per L chavilhas de fer per lo dich guachiel, monta :  II s. VI d.                 

Item baylem per IIC clavels lataret, monta :  II s. VI d.                                                   

Item baylem per III dotzenas de latas per latar lo guachiel, monta                             I s. III d.

 

Soma II liuras  XV s.  IX d.

 

folio 26r   

Item baylem lo jorn dessús dich per II peyriers qui comenseren a sarrar ussatgas e fenestras qui eran el dich mur de Creyschac, a chascú VII blancs, monta :  V s. X d.

Item baylem per I hòme e per Ia femna qui los servit, a l’hòme XV d. e a la femna VIII d., monta :  I s. XI d.

Item baylem per IIas bèstias qui porteren dels cayres de la Ciptat en la dicha òbra, monta : V s.

Item baylem per I hòme qui charget las bèstias, monta :  I s. III d.

 

Item lo dimart a III jorns de feurier baylem per hun charpentier qui adobet lo pon levadit de Talhafer, monta :  VIII d.

Item baylem per taulas e per pòtz qui furen messas el dich pon, costeren monta :  VII s. II d.

Item baylem per XXXVII chavilhas de fer per cozer las pòtz el dich pon, monta : I s. X d. m.

 

Item lo dimercres a IIII jorns de feurier baylem per II peyriers li qual achaberen de adobar aquò de Creyschac, monta :  V s. X d.

Item baylem per I hòme e per Ia femna qui los serviren, a l’òme XV d. e a la femna VIII d., monta :  I s. XI d.

Item baylem per IIas bèstias qui aporteren dels cayres de la Ciptat per la dicha òbra, monta : V s.

Item baylem per I hòme qui charget las bèstias, monta :  I s. III d.

 

Item lo divendres a VI jorns de feurier baylem per I charpentier qui avia estat III jorns per far lo chadafau de Creyschac e per far I guachiel en la tor de Godorn, per chasque jorn VII blancs, monta :  VIII s. IX d.

 

Soma  II liuras  VI s.  V d.  mealha

 

folio 26v

Item baylem per I hòme qui aydet III jorns al dich charpentier, monta :  III s. IX d.

Item baylem per XX pès de planchós, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem per IIC de clavels lataret per latar lo dich guachiel de la tor de Godorn, e per IIII dotzenas de latas, monta :  IIII s. II d.

Item baylem per IC de chavilhas de fer per la dicha òbra, monta :  V s.

 

Item lo dissapde a VII jorns de feurier baylem per I hòme qui peciet la fusta qui era sobrada dels chadafaus, la qual no valia sinó al fuòc, monta :  I s. III d.

Item baylem per Ia bèstia qui portet la dicha buscha en cossolat, e del teule de Talhafer a Godorn per cubrir lo guachiel, monta :  II s. VI d.

 

Item lo dilús a XVI jorns de feurier baylem per I charpentier qui fet lo guachiel en la tor de Blanquet, monta :  II s. XI d.

Item baylem per I hòme qui li aydet, monta :  I s. III d.

Item baylem per IC de clavels lataret per lo guachiel, monta :  I s. III d.                                   

Item baylem per Ia barriera qui fo messa al pon de Talhafer, monta :  I s.

Item baylem per III dotzenas de latas, monta :  I s. III d.                                                          

 

Soma I liura  XII s. VIII d.

 

folio 27r   

Item lo dimercres a XXV jorns de feorier baylem a preffach a podar la vinha de Guilhem Besseró, costet monta :  I ll. XIII s. VIII d.

 

Item lo dimercres a IIII jorns de mart baylem a I charpentier qui adobet la maygó de la barbacana de l’Agulharia, monta :  II s. XI d.

Item baylem per I hòme qui aydet al charpentier, monta :  I s. III d.

Item baylem per IIIC clavels lataret e per IIII dotzenas de latas per la dicha maygó, monta :  V s. V d.

 

Item baylem lo dilús a IX jorns de mart a II charpentiers qui comenseren a adobar las eschalas per ont òm pueya en la tor de cossolat, e esteren hi II jorns, per chasque jorn a chascú VII blancs, monta :  XI s. VIII d.

Item baylem per XXIIII pès de planchós qui foren mes en las dichas eschalas, a V d. lo pè, monta :  X s.

Item baylem per IC de chavillas a las dichas eschalas, monta :  IIII s. II d.

Item baylem per IIII dotzenas de latas e per IC de clavels lataret a adobar lo balet de l’intratge de la tor, monta :  II s. XI d.

Item baylem per fer de qué fezem far VIII chavilhas, las quals foren messas al pon de Talhafer, e per la fayssó, monta :  I s. III d.

 

Item lo dissabde a XXI jorns de mart baylem per II charpentiers qui adoberen lo chadafaus[22] del portal Sen Silà, monta :  V s. X d.

 

Soma  III liuras  XIX s.  I d.

 

folio 27v

Item baylem per I hòme qui lor aydet, monta :  I s. III d.

Item per XXVIII pès de planchós, monta :  XI s. VIII d.

Item baylem per fusta que comprem per lo dich chadaffau, costet monta :  II s. XI d.

Item baylem per IC de chavillas a metre al dich chadafau, monta :  III s. IX d.

 

Item lo dimart a XXIIII jorns de mart baylem per II charpentiers qui  achaberen lo dich chadaffau de Sen Silà e feyren Ia vernha per poyar los cayres del valat sobre lo mur, a chascú VII blancs, monta :  V s. X d.

Item baylem per I hòme qui lor aydet, monta :  I s. III d.                                                          

Item baylem per adobar una clau del Pon e per una correya qui fo messa en las claus,  monta :  I s. III d.                                                                                                           

Item baylem per adobar la clavadura de la tor de Valada e per II pès de planchós a adobar l’eschala, monta :  I s. III d.                                                                                          

Item baylem per adobar lo passatge del intran del prat evesqual, que li Anglés no poguessan far corsa per aquela part, per forchat e per barrieyras e per pals, monta :  IIII s. VI d.

 

Item lo digiòs a XXVI jorns de mart baylem per II charpentiers li qual obreren III jorns a far lo chadaffaus de còsta lo portal Sen Silà, a chascú II s. XI d. lo jorn, monta :  XVII s. VI d.

 

Soma  II liuras  XI s.  II d.

 

folio 28r

Item baylem per I hòme qui servit los charpentiers los III jorns, per chasque jorn XV d., monta :  III s. IX d.

Item baylem per fusta que comprem per far lo dich chadafaus, ponchiers e planchós e filieyras, costeren monta :  I ll. IIII s. IX d.

Item baylem per IIIC chavillas de fer a far lo dich chadaffaus, a III s. IX d. lo cent, monta :  XI s. III d.

 

Item lo digiòs a II jorns d’abriel baylem per III charpentiers li qual adoberen lo chadaffaus de la tor de Tornier, a chascú II s. XI d., monta :  VIII s. IX d.

Item baylem per II hòmes qui lor ayderen, monta :  II s. VI d.

Item baylem per taulas e per planchós e per IC e ½ de chavilhas per lo dich chadaffau, monta :  I ll. VI s. VIII d.

Item baylem per una tapa qui fo messa en la pòrta de la barbacana de l’Agulharia, e per las chavilhas a cozer, monta :  III s. II d.

Item baylem per XIX brassas de còrda fardeliera a poyar la fusta sobre los chadaffaus, costet monta :  V s.

 

Item lo digiòs a II jorns d’abriel baylem per IC de chauchas-trepas, las quals fezem gitar els gas[23] que fezem sarrar de Tralhissac say que Antona, costeren monta :  VI s. VIII d.

Item baylem per adobar I canó e per far la clau, monta :  I s. VIII d.

Item baylem per Ia granda barriera qui fu messa en la barbacana de Talhafer, monta : I s. VIII d.

 

Soma IIII liuras  XV s.  X d.

 

folio 28v

Item baylem per XXXIIII forchat e barrieyras que fezem barreyrar en Sen Martí e en Salvaugó sòs que a la Crotz del Duc, e per VIII hòmes qui las mezen, monta :  I ll. II s.

 

Item lo divendres a X jorns d’abriel baylem per III hòmes qui chargeren dels cayres a las bèstias que avian soyschaubudas davan Sen Silà per portar a la pòrta de l’Albergaria, la qual fezem enmurar, a chascú X d., monta :  II s. VI d.

 

Item lo diumenc a XII jorns d’abriel baylem per VI peyriers e per IIII hòmes e per I charpentier qui enmureren la dicha pòrta de l’Albergaria, e donem lor monta :  V s.

 

Item lo dilús aps baylem per IIII peyriers qui comenseren a cranelar la tor de la Charrada, a chascú II s. XI d., monta :  XI s. VIII d.

Item baylem per III hòmes qui feyren lo mortier e porteren los cayres, a chascú XV d.,    monta :  III s. IX d.

 

Item lo dimars aps baylem per III peyriers qui achaberen de cranelar la dicha tor, a chascú II s. XI d., monta :  VIII s. III d.

Item baylem per III hòmes qui feyren lo mortier e porteren los cayres,   monta :  III s. IX d.

Item baylem per una bèstia qui portet dels cayres e per III bèstias qui porteren de la grava, aquela qui portet los cayres II s. VI d., e las III foren nos prestadas, e donem als valetz a chascú hun pa de II d., monta :  II s. XI d.

 

Soma  III liuras   IIII d.          

 

folio 29r

Item lo dimars aps baylem per III peyriers qui   comenseren a sarrar las clarieras del selier de Moss. Archambaut La Pòrta, a chascú II s. XI d., monta :  VIII s. IX d.

Item baylem per III hòmes qui porteren los cayres e feyren lo mortier, a chascú XV d., monta :  III s. IX d.

Item baylem per Ia femna qui portet lo mortier, monta :  VIII d.

Item baylem per I hòme qui charget dels cayres a IIII bèstias que òm nos avia prestadas, monta :  I s. III d.

 

Item lo digiòs aps baylem per III peyriers qui achaberen de sarrar las dichas clarieras, monta :  VIII s. IX d.

Item baylem per III hòmes qui porteren los cayres e feyren lo mortier, a chascú XV d., monta :  III s. IX d.

Item baylem per Ia femna qui portet lo mortier, monta :  VIII d.

Item ‘baylem per III’ bèstias qui porteren dels cayres en l’Albergaria e al Raffiòl, a chascuna II s. VI d., monta :  VII s. VI d.

Item baylem per II charpentiers qui avian estat IIII jorns a far lo chadaffau d’entre la tor de Giraudó e la tor de Las Fargas, a chascú per chasque jorn II s. XI d., monta : I ll. III s. IIII d.

Item baylem per I hòme qui aydet als charpentiers los IIII jorns, per chasque jorn XV d., monta :  V s.

 

Soma  III liuras  III s. V d.

 

folio 29v

Item lo dimercres aps baylem per II charpentiers qui achaberen de far lo dich chadaffaus, monta :  V s. X d.

Item baylem per I hòme qui lor aydet, monta :  I s. III d.

Item baylem per II peyriers qui comenseren a far III pilas còsta lo Raffiòl per far I chadaffau, a chascú II s. XI d., monta :  V s. X d.

Item baylem per II hòmes qui porteren los cayres e feyren lo mortier, a chascú XV d., monta :  II s. VI d.

Item baylem per Ia femna qui portet lo mortier, monta :  VIII d.

Item baylem per III bèstias qui porteren dels cayres de la Ciptat a la dicha òbra, a chascuna II s. VI d., monta :  VII s. VI d.

Item baylem per I hòme qui charget las dichas bèstias, monta :  I s. III d.

Item baylem per I jalet que comprem per portar lo mortier, e per adobar IIII jalet, monta :  II s. I d.

 

Item lo dissabde enseguen baylem per II charpentiers qui comenseren a far lo chadaffau còsta Raffiòl, monta :  V s. X d.

Item baylem per II peyriers qui obreren aquí maysch[24] per far pilas, a chascú II s. XI d., monta :  V s. X d.

Item baylem per II hòmes qui porteren los cayres e feyren lo mortier, a chascú XV d., monta :  II s. VI d.

 

Soma  II liuras  I s.  I d.

 

folio 30r

Item baylem per Ia femna qui portet lo mortier, monta :  VIII d.

Item baylem per IIII bèstias qui porteren dels cayres de la Ciptat en l’òbra, a chascuna II s. VI d., monta :  X s.

Item baylem per I hòme qui las charget, monta :  I s. III d.

 

Item lo dilús a XX jorns d’abriel baylem per II peyriers qui obreren a las dichas pilas, monta :  VI s. X d.

Item baylem per II hòmes qui porteren los cayres e feyren lo mortier, monta :  II s. VI d.

Item baylem per una femna qui portet lo mortier, monta VIII d.

Item baylem per II charpentiers qui obreren al dich chadaffau, a chascú II s. XI d., monta :   V s. X d.  

 

Item lo dimartz  aps baylem per II charpentiers qui obreren al dich chadaffau, a chascú II s. XI d., monta :  V s. X d.      

Item baylem per II hòmes qui lor ayderen e porteren la fusta, a chascú XV d., monta :  II s. VI d.

 

Item lo divendres enseguen baylem per II charpentiers qui obreren el dich chadaffau, monta :  V s. X d.

Item baylem per II hòmes qui lor ayderen, monta :  II s. VI d.

 

Soma  II liuras  III s.  V d.

 

folio 30v

Item baylem per fusta que comprem per lo dich chadaffau de còsta lo Raffiòl, e per aquel de Guarlandier, sò es assaber per XI traus, costeren la pessa II s., e per IX filieyras, que las V costavan II s. XI d. la pessa, e las IIII XX d. la pessa, monta :  II ll. III s. III d.

Item baylem per XLV ponchiers que comprem per lo dich chadaffau, los quals aguem de la Ciptat, e costava X d. la pessa, monta :  I ll. XVII s. VI d.

Item baylem per V barrieras, costeren monta :  II s. VIIId.

Item baylem per LV taulas, las qualas comprem de diversas part, per los dichs chadaffaus, costeren monta :  IIII ll. VII s. I d.

Item baylem per V huysch e per XIIII pès de planchós que comprem per los chadaffaus, costeren monta :  XIIII s. VI d.

Item baylem per VIIXX e XIX pès de planchós que comprem per los dichs chadaffaus, e costava V d. lo pès, monta :  III ll. VI s. III d.

Item baylem per VIC L chavilhas de fer per los dichs chadaffaus, a III s. IX d. lo cent, monta :  I ll. IIII s. IIII d. m.

Item baylem per III charpentiers qui obreren en la tor de Rua Nuòva e hi mezen II eschalas, a chascú II s. I d., monta :  VI s. III d.

 

Soma  XIIII liuras  I s.  X d.  mealha

 

folio 31r

Item baylem per IIII branchas d’eschalas que comprem per metre en la dicha tor, costeren, monta :  X s.

Item baylem per III charpentiers qui obreren II jorns a adobar los corredors e las enparas entre l’Albergaria e Grosset, a chascú per chasque jorn II s. I d., monta :  XII s. VI d.

Item baylem per II charpentiers qui obreren a adobar las enparas entre l’Agulharia e la tor de Monrabey, monta :  XII s. VI d

Item baylem per IC de chavilhas de fer per los dichs chadaffaus, monta :  V s.

 

Item lo dilús a XXVII jorns d’abriel baylem per II charpentiers qui obreren en las enparas còsta la tor de Chams, a chascú II s; XI d., monta :  V s. X d.

Item baylem per II hòmes qui lor ayderen, monta                                                     II s. VI d.

 

Item lo dimartz aps baylem per II charpentiers qui obreren en las dichas enparas, monta :  V s.X d.

Item baylem per hun hòme qui lor aydet, monta :  I s. III d.

Item lo jorn dessús dich baylem, que comprem fusta per las dichas enparas, sò es assaber per I cistó e per VI taulas e per III huysch e per II chabrós e per planchós, monta : I ll. I s. VI d. m.

 

Soma  III liuras  VIII s.  VI d.  mealha

 

folio 31v

Item baylem per LXXVI chavilhas de fer per las dichas enparas, monta :  II s. X d.

 

Item lo dissabde a IX jorns de may baylem per I trau qui fu mes en la tor de Tornier, monta :  s. V d.

Item baylem per I hòme qui recuberc l’ostal de La Pòrta, lo qual avia òm descubert per far lo chadaffau, e per IC de clavels lataret, monta :  II s. XI d.

 

Item lo dissabde a XXX jorns de may baylem per III hòmes qui osteren las ronses e los albres de còsta lo mur lo lonc de l’aygua, a chascú XV d., monta :  III s. IX d.

Item baylem al servicial qui ostet los olmes e las ronzes del valat de Charrada sòs que a Grosset, e las ortigas e las ronzes d’entre los II murs, monta :  I s. VIII d.

Item baylem per II hòmes qui muderen la chaus de l’ostal de Moss. Helias Ortics en l’ostal de P. de Rausse, e baylem la lor a preffach a mudar, e costet, monta :  VII s. I d.

 

Item lo digiòs a XVIII jorns de junh baylem per doas claus, que la una fo messa en l’uysch de la tor de Tornier, e l’autra en l’uysch de l’eschala del cossolat, monta :  X d.

Item baylem per far doas tapas, que la una fu messa en l’uysch de l’eschala del mur dels Plantiers, e l’autra en la pòrta de la barbacana, monta :  II s. XI d.

 

Soma  I liura  VIII s.  V d.

 

folio 32r

Item lo dissabde a XX jorns de junh baylem per I hòme qui recuberc en cossolat, monta :  I s. VIII d.

Item baylem per adobar la trompeta de la guacha del mostier, la quals era afolada, monta :  I s. III d.

 

Item lo dilús a XXIX jorns de junh baylem per I trau de XXI pè per far la verga del pon de Talhafer, costet monta :  XIIII s. II d.

Item chamnhem lo trau avan dich, lo quals no era ges pro loncs, am los Prezicadors, li qual lo avian tal cum nos hi fazia mestier, e costet nos aquel de porta(r) als Prezicadors e l’autres de portar en Talhafer, monta :  IIII s. II d.

Item baylem per Ia filiera que comprem per lo dich pon, monta :  IIII s. II d.

Item baylem per VII taulas que comprem per lo dich pon, las II costaven VIII s. IIII d., e las II costaven V s., e las III chascuna II s. I d., monta :  XIX s. VII d.

Item baylem per XXXII liuras de fer per far la ferradura del pon e per alongar las chadenas, monta :  XIII s. IIII d.

Item baylem per obrar lo dich fer, monta :  IX s. II d.

Item baylem per IC de chavilhas de IIII onglas, otra aquelas que fezem far, monta :  V s.

Item baylem per X jornals de charpentiers que mezem a far lo dich pon, per chasque jorn II s. XI d., monta :  I ll. IX s. II d.

 

Soma  V liuras  I s.  VIII d.

 

folio 32v

Item baylem per I hòme lo quals estet am los charpentiers IIII jorns, per chasque jorn XV d., monta :  V s.

Item baylem per adobar una clau en la pòrta Talhafer, monta :  V d.

Item baylem per XIII saumadas de pals grans que fezem metre per deffar lo passatge de l’aygua del pon de las Menudas, que negús hòms a chaval no hi pogués passar, e costava   la saumada XX d., monta :  I ll. I s. VIII d.

Item baylem a III hòmes li qual mezen XIIII jornals a metre los dichs pals per deffar lo passatge, e prendian chascús per chasque jorn XVII d. mealha, monta :  I ll. V d.

 

Aysò qui s’ensec a costat lo boyschós del valat de adobar.

 

Item baylem a P. Johan per XXIIII jorns que estet a adobar lo boyschó, per chasque jorn XX d., monta ;  II ll.

Item baylem a Fayart de Cornilha qui estet a adobar lo boyschó XXII jorn, e prendia chasque jorn XV d., monta :  I ll. VII s. VI d.

 

Soma  V liuras  XV s. 

 

folio 33r

Item baylem al dich Fayart per XXXVI jorns que estet a adobar lo dich boyschó e al valat a adobar, per chasque jorn X d., monta :  I ll. X s.

Item baylem a Helias de Gelat per mandar la manòbra al boyschó, ostra aquela que P. Johan e Fayart y an fach, e per mandar la manòbra al valat, monta :  ll.XVIII s. IIII d.

Item baylem per IIIIXX faysch d’espina per sarrar lo dich boyschó, e lo faysch costava V d., monta :  I ll. XIII s. IIII d.

Item baylem per boyschó que fezem amassar, e plantar aquí ont no n’avia, monta :  V s.VIII d.

Item baylem per peyschós e per latas que comprem per metre el dich valat, costet monta :  II ll. II s. I d.

Item baylem per vimes que comprem per liar lo dich boyschó, costeren monta :  I ll. VII s. IX d.

Item baylem a Tot-ho-tira per IIII jorns que estet a gitar los cayres del valat de Sen Silà, per chasque jorn XV d., monta :  V s.

Item baylem a III hòmes qui giteren de la peyra del dich valat, e donem a chascú V d., monta :  I s.III d.

Item baylem per XV paniers que comprem per lo dich valat, a Arnaut, ne faziam gitar la terra, monta :  VI s. III d.

 

Soma  IX liuras  X s.  VIII d. 

 

folio 33v

Item lo dissabde a XV jorns d’aost baylem a I peyrier lo quals avia sarrat los passatges per ont òm intrava el valat, monta :  VI s. VIII d.

 

Item lo dimart a XVIII jorns d’aost baylem a Itier del Solier per chavilhas que avia fachas e messas el pon de Talhafer, las quals hy fazian necessitat, monta :  V s.

 

Item lo digiòs enseguen baylem per una taula e per III pès de planchós e per II grandas pòtz qui foren messas a adobar lo pont de l’Agulharia, costeren monta :  V s. V d.

Item baylem per fer e per chavilhas a adobar lo dich pon, monta :  III s. IX d.

Item baylem per I charpentier e per II hòmes qui adoberen lo dich pon, monta :  II s. I d.

Item baylem lo dich jorn per una clau la qual fezem far a la pòrta dels Plantiers, e per adobar la plata, monta :  II s. XI d.

Item baylem per II hòmes que logem a far lo guach sobre lo molí, ont falhia lo guach, monta :  X d.

 

Item a II jorns d’ottòbre, a II charpentiers qui comenseren a sarrar los pas del molí de Sen Fron qui es entre lo mur de la vila e lo dich molý, a chascú II s. XI d., monta :  V s. X d.

 

Soma  I liura  XVII s.  VI d.  

 

folio 34r

Item baylem lo dich jorn per I peyrier qui obret el dich pas, monta :  II s. XI d.

Item baylem per I hòme qui lor aydet, monta :  I s. VIII d.

 

Item lo dissabde aps baylem per los II charpentiers e per I peyrier qui obreren el dich pas, a chascú II s. XI d., monta :  VIII s. IX d.

Item baylem per I hòme e per II femnas qui los serviren, a l’òme XX d. e a las femnas a chascuna VIII d., monta :  III s.

Item baylem a I boyer qui menet II traus de cossolat a la dicha òbra, monta :  X d.

 

Item lo dilús a V jorns d’octòbre baylem per II charpentiers e per I peyrier qui achaberen la dicha òbra, e li charpentier no y esteren hanc tot lo jorn, e per aquò no agren ambeduy sinó III s. IX d., e lo peyriers II s. XI d., monta :  VI s. VIII d.

Item baylem per I hòme e per II femnas qui serviren lo peyrier, e l’òms portava los cayres, a l’òme XX d. e a las femnas XVI d., monta :  III s.

Item baylem per pals que comprem per la dicha òbra, costeren monta :  VIII s. IX d.

Item baylem per chavilhas gròssas de fer e per rams per lo dich pal, monta :  I s. III d.

Item baylem a Helias de Gelat lo quals avia mandat III jorns la manòbra al valat, per chasque jorn X d., monta :  I s. VI d.

 

Soma  I liura  XIX s.  IIII d.

 

folio 34v

Item lo dimart a VI jorns d’octòbre baylem per II peyriers qui comenseren a adobar l’abeurador, a l’u II s. XI d. , e a l’autre II s. VI d., monta :  V s. V d.

Item baylem per II hòmes, que l’us portet los cayres e servit los peyriers, e l’autres amenava la grava am la nau, a l’u XX d. e a l’autre XV d., monta :  II s. XI d.

Item baylem per IIII femnas qui trayan la grava e la portavan, e portavan la chaus e lo mortier, a chascuna VIII d., monta :  II s. VIII d.

Item baylem per una bèstia qui portet dels cayres de Sen Silà en la òbra, monta : II s. VIII d.

 

Item baylem lo dimercres enseguen per II peyriers qui obreren en la dicha òbra, a l’u II s. XI d. e a l’autre II s. VI d., monta :  V s. V d.

Item baylem per II hòmes, que l’us portet los cayres e servit los peyriers, e l’autres amenava la grava am la nau, a l’u XX d. e a l’autre XV d., monta :  II s. XI d.

Item baylem per V femnas qui portavan la peyra e grava e mortier e la chaus, a chascuna  VIII d., monta :  III s. IIII d.

Item baylem per una bèstia qui portet dels cayres de la pòrta Sen Silà de davan lo valat a la òbra, monta :  II s. XI d.

Item baylem a I hòme qui gitet dels cayres del valat de davan la pòrta Sen Silà e los mes defòra, monta :  I s. VIII d.

 

Item lo digiòs a VIII jorns d’octòbre baylem per II peyriers qui obreren el dich abeurador, a l’u II s. XI d. e a l’autre II s. VI d., monta :  V s. V d.

 

Soma  I liura  XV s.  VII d.

 

folio 35r  

Item baylem a II hòmes, que l’us portet los cayres e servit los massós, e l’autres amenava la grava, a l’u XX d. e a l’autre XV d., monta :  II s. XI d.

Item baylem per IIII femnas qui los serviren, a chascuna  VIII d., monta : II s. VIII d     

Item baylem per una bèstia qui aportet los cayres, monta :  II s. XI d.                                             

Item baylem per I hòme qui gitet dels cayres del valat de Sen Silà e los mes deffòra, monta :   I s. VIII d.

 

Item lo divendres aps baylem per II peyriers li qual obreren al abeurador, a l’u II s. XI d.  e a l’autre II s. VI d., monta :  V s. V d.

Item per II hòmes, que l’us portava los cayres e servit los peyriers, e l’autres amenava la grava, a l’u XX d. e a l’autre XV d., monta II s. XI d.

Item baylem per II femnas qui serviren los peyriers, monta :  I s. IIII d

 

Item lo dissabde aps baylem a II peyriers qui obreren al dich abeurador, a l’u II s. XI d. e a l’autre II s. VI d., monta :  V s. V d.

Item baylem per II hòmes  qui los serviren de cayres e de grava, a l’u XX d. e a l’autre XV d., monta :  II s. XI d.

Item a IIII femnas qui serviren los peyriers, a chascuna VIII d., monta :  II s. VIII d.

Item comprem I ruey per tirar la grava, costet monta :  V d.

 

Soma  I liura  XI s.  III d.

 

folio 35v

Item baylem a Helias de Gelat e a P. Plumenc li qual avian mandat la manòbra al valat e la fazian far, a chascú X d. per jornada, monta :  VIII s. IIII d.

 

Item lo dilús a XXII jorns d’octòbre baylem a II peyriers qui obreren en la dicha òbra, a l’u II s. XI d. e a l’autre II s. VI d., monta :  V s. V d.

Item baylem per I hòme qui los servit, monta :  I s. VIII d.

Item per IIII femnas qui los serviren, a chascuna VIII d., monta :  II s. VIII d

 

Item lo dimart aps baylem a II peyriers qui obreren en la dicha òbra de l’abeurador, a l’u II s. XI d. e a l’autre II s. VI d., monta :  V s. V d.

Item baylem a I hòme qui los servit e portet los cayres, monta :  I s. VIII d.

Item per V femnas qui trayscheren de la grava e porteren lo mortier, a chascuna VIII d., monta :  III s. IIII d

Item baylem per I bèstia qui portet dels cayres e de la grava, monta :  II s. XI d.

Item baylem per X chavilhas per cozer las tapas, costeren monta :  X d.

Item baylem per II paniers per portar la grava, costeren monta :  X d.

Item baylem per far Ia clau a la pòrta dels Plantiers, costet monta :  II s. VI d.

 

Item lo dimercres enseguen baylem a I hòme per gitar dels cayres del valat de Sen Silà, monta :  I s. VIII d.

Item baylem a II peyriers qui obreren a l’abeorador, a l’u II s. XI d. e a l’autre II s. VI d., monta :  V s. V d.

 

Soma  II liura  II s.  VIII d.

 

folio 36r

Item baylem a I hòme qui portet los cayres, monta I s. VIII d.

Item per II femnas qui serviren los peyriers, a chascuna VIII d., monta :  I s. IIII d

 

Item lo digiòs enseguen baylem a II peyriers qui obreren a l’abeurador, monta :  V s. V d.

Item per I hòme qui portet los cayres e los servit, monta :  I s. VIII d.

Item per IIII femnas qui porteren  grava e lo mortier, a chascuna VIII d. monta : II s. VIII d.

Item baylem per I bèstia qui portet dels cayres e de la grava, monta :  III s. IIII d.

 

Item lo divendres a XVI jorns d’octòbre baylem a I peyrier qui obret el dich abeorador, monta :  II s. XI d.

Item a I hòme qui portet los cayres e los servit, monta :  I s. VIII d.

Item baylem per III femnas qui porteren  grava e mortier, monta :  II s. VIII d.

Item baylem per I bèstia qui portet cayres e grava, monta :  III s. IIII d.

Item baylem per I hòme qui gitet dels cayres de Sen Silà defòra lo valat, monta :  I s. VIII d.

 

Item lo dissabde enseguen baylem a II hòmes qui giteren dels cayres del valat de Sen Silà, a chascú XX d., monta :  III s. IIII d.

Item baylem per Ia clau qui fo messa en la tor de Valada, costet monta :  V d.

Item baylem per IX pès de planchós qui foren mes el corredor de Barrat sòs que a Rua Nuòva, a V d. lo pè, e per IC de chavilhas de fer a cozer los dich planchós e gran re d’autres, a V s. lo cent, monta :  VIII s. IX d.

 

Soma  II liura  II d.

 

folio 36v

Item baylem a I charpentier qui o adobet, monta :  I s. VIII d.

Item baylem per LII liuras de fer per far las barras e las grapas de l’abeorador, a V d. la liura, monta :  I ll. I s. X d. m.

Item baylem per XIII liuras e ½ de plom per metre las dichas barras, a V d. la liura, monta : V s. VII d. m.

Item baylem a III faures per far la dicha ferradura e per metre, monta :  XI s. VIII d.

Item baylem a Helias del Molí sirven, lo quals avia estat VIII jorns per far far la dicha òbra, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem a l’armurier per adobar la trompeta de la guacha de sobre lo mostier, la quals era peciada, costet monta :  V s.

 

Item lo dilús a XIX jorns d’octòbre a II hòmes, li qual esteren el valat de l’Albergaria, que l’u ne gitava los cayres e l’autres adobava la terra si cum la metian per far la mòta, a chascú XX d., monta :  III s. IIII d.

Item baylem a P. Plumenc sirven e a Helias de Gelat per VII jorns que avian vacat a mandar la manòbra al dich valat de l’Albergaria e facha far, a chascú per chasque jorn X d., monta :  XI s. VIII d.

 

Item lo dimart enseguen baylem a II hòmes qui foren el dich valat, que l’us gitet dels cayres e l’autres fazia lo valat, a chascú XX d., monta :  III s. IIII d.

 

Item lo dimercres enseguen baylem per II hòmes qui foren el dich valat per espozar l’aygua qui tolia de far l’òbra, monta :  II s. VI d.

 

Soma  III liuras  XIII s.  IIII d..

 

folio 37r

Item baylem per II hòmes que l’us gitet los cayres e l’autres fazia lo valat, a chascú XX d., monta :  III s. IIII d.

Item baylem a Chardelh a preffach I peyrat, lo qual avian deffach fazen l’òbra de l’abeurador, e fezem lo far, costet monta :  IIII s. II d.

Item baylem per I charpentier lo quals adobet lo brissó de davan la barbacana del Pon, monta :  II s. XI d.

 

Item lo digiòs enseguen baylem per II hòmes qui espozeren l’aygua del valat de Sen Silà, monta :  II s. VI d.

 

Item lo divendres enseguen baylem a II qui espozeren l’aygua del valat de Sen Silà per aver los cayres, e·n giteren dels dichs cayres, monta :  II s. VI d.

Item baylem a Fayart de Cornilha per V jorns que avia estat a adobar lo valat de l’Albergaria, per chasque jorn XV d., monta :  VI s. III d.

 

Item lo dissabde enseguen baylem a Helias de Gelat e a Helias del Molí e a P. Plumenc     per V jorns que avian mandada la manòbra al valat e facha far, per chasque jorn a chascú   X d., monta :  XII s. VI d.

 

Item lo dimart a XVII jorns d’octòbre baylem a Montassa e a Guilhem Andrio, peyriers,       a preffach I pan de la barbacana defòra lo Pon, la quals era chayguda, e reffeyren la, e donem lor de far, monta :  II ll. IIII s.

Item baylem per II hòmes, que l’us espozet l’aygua del valat de Sen Silà per aver los cayres, e l’autres gitet dels cayres del dich valat, a l’u XX d. e a l’autre XV d.,  monta : II s. XI d.

 

Soma  IIII liuras  I s.  I d..

 

folio 37v

Item lo dimercres enseguen baylem per I hòme qui gitet dels cayres del valat de Sen Silà e los charget a las bèstias qui los portaven a la barbacana del Pont, monta :  I s. VIII d.

Item baylem al faure per aguzar las pichas dels peyriers, monta :  X d.

 

Item lo digiòs enseguen baylem a II hòmes qui giteren dels cayres del valat de Sen Silà e los chargeren a las bèstias qui los menavan a la barbacana del Pon, a chascú XV d., monta :   II s. VI d.

 

Item lo divendres enseguen baylem a II hòmes que l’us fo a far lo valat de l’Albergaria e l’autres traysch dels cayres del valat de la barbacana del Pon per la dicha barbacana, monta :  II s. VI d.

 

Item lo dissabde enseguen baylem al dichs II hòmes li qual foren en aquela meyscha òbra, a chascú XV d., monta :  II s. VI d.

Item baylem a Helias de Gelat e a Helias del Molí e a P. Plumenc, li qual avian estat VI jorns a mandar la manòbra del valat e a far far la òbra, a chascú per chasque jorn X d., monta :  XV s.

 

Item lo dimart a III jorns de novembre baylem per II hòmes, que l’us fo a far lo valat de l’Albergaria, e l’autres deschausset de la peyra en la Ciptat e charget las bèstias qui la portaven en la barbacana del Pon, a chascú XV d., monta :  II s. VI d.

 

Soma  I liura  VII s.  VI d..

 

folio 38r

Item lo dimercres enseguen per los dichs II hòmes a far la dicha òbra, monta :  II s. VI d.

 

Item lo digiòs e·l divendres e·l dissabde, als II hòmes dessús dichs li qual feyren chasque jorn la dicha òbra, a chascú per chasque jorn XV d., monta :  VII s. VI d.

Item baylem a Helias de Gelat e a Helias del Molí e a P. Plumenc, per V jorns que avian mandada la manòbra del valat e las bèstias a portar la peyra en la barbacana del Pon, e fazian far la òbra, a chascú per chasque jorn X d., monta :  VII s. VI d.

 

Item lo dilús a IX jorns de novembre e lo dimart a X jorns baylem per II hòmes li qual esteren los II jorns, l’us traya los cayres e la peyra en la Ciptat e chargava las bèstias qui los portaven en la barbacana del Pon, e l’autres obrava al valat de l’Albergaria, a chascú per chasque jorn XV d., monta :  V s.

 

Item lo dissabde  a XIIII jorns de novembre a I hòme qui avia estat III jorns a l’òbra del valat, per chasque jorn XV d., monta :  III s. IX d.

Item baylem a Helias de Gelat e a Helias del Molí e a P. Plumenc, per V jorns que avian mandada la òbra[25] del valat e facha far l’òbra, a chascú per chasque jorn X d., monta :  VII s. VI d.

 

Item lo dissabde a XXI jorns de novembre baylem a I hòme qui avia estat VI jorns el valat am la manòbra, per chasque jorn XV d., monta :  VII s. VI d.

 

Soma  II liuras  XI s.  III d..

 

folio 38v

Item baylem a Helias de Gelat e a Helias del Molí e a P. Plumenc, per VI jorns que avian mandada la manòbra del valat e facha far l’òbra, a chascú per chasque jorn X d., monta :   XV s.

Item baylem a P. Brolhet lo quals estet XX jorns davan la manòbra del valat per far obrar las gens, e pagem l’en, monta :  X s. X d.

 

Soma  I liuras  V s.  X d..

 

folio 39r

Aysò qui s’ensec avem baylat per las guachas las quals avem tengudas tota nòstra annada sobre los pueys per guardar las gens.

 

Item lo dimercres a XIX jorns de novembre baylem a IIII hòmes qui guacheren sobre los pueys per guardar las manòbras, a chascú XII d., monta :  IIII s.

 

Item lo dilús a XXIIII jorns de novembre baylem per V hòmes qui guacheren sobre los pueys, a chascú XII d., monta :  V s.

 

Item lo dissabde a XIIII jorns de mart baylem per VI hòmes qui guacheren VI jorns en seguen sobre los pueys, als IIII a chascú per chasque jorn XV d., e als II per chasque jorn a chascú XX d., monta :  II ll. X s.

 

Item lo dimercres a XVIII jorns de mart baylem per VI hòmes li qual avian guachat III jorns sobre los pueys, a chascú per chasque jorn XV d., monta :  I ll. II s. VI d.

 

Item lo dissabde a XXVIII jorns de mart baylem a IIII hòmes qui guacheren sobre los pueys, a chascú XV d., monta :  V s.

 

Item lo digiòs a X jorns d’abriel baylem a XII pilhart, los quals tramezem enbosquar al barri de Sen Martí, que li Anglés nos devian corre, e donem lor, monta :  V s.

 

Item baylem lo jorn del Còr de Dio a XXIIII pilhartz, los quals tramezem a Colompnhés per veyre dels Anglés que nos avia òm dich que y eran enbosquat, e donem lor, monta :  X s.

 

Soma  V liuras  I s.  VI d..

 

folio 39v

Item baylem lo jorn de Sen Memòri per IIII hòmes a chaval los quals tramezem guardeyar sobre los pueys quant òm fazia la processió, e donem lor, monta :  III s. IIII d.

 

Item lo dissabde a XXIX jorns d’aost baylem a V hòmes per IIII jorns que avian guachat sobre los pueys, a chascú per chasque jorn XV d., monta :  I ll. V s.

 

Item lo dissabde a V jorns de setembre baylem a V hòmes per VI jorns que avian guachat sobre los pueys, a chascú per chasque jorn XV d., monta :  I ll. XVII s. VI d.

 

Item lo digiòs a XXII jorns d’octòbre baylem a III hòmes per IIII jorns que avian guachat sobre los pueys, a chascú per chasque jorn XV d., monta :  XV s.

 

Item lo dimart a X jorns de novembre baylem a VI hòmes per II jorns que avian guachat sobre los pueys, a chascú per chasque jorn XV d., monta :  XV s.

 

Item lo dissabde a XIIII jorns de novembre baylem a VI hòmes per III jorns que avian guachat sobre los pueys, a chascú per chasque jorn XV d., monta :  I ll. II s. VI d.

 

Item lo dilús a XVI jorns de novembre baylem a IIII hòmes qui guacheren sobre los pueys,  a chascú XV d., monta :  V s.

 

Soma  VI liuras  III s.  IIII d..

 

folio 40r

Aysò qui s’ensec avem baylat per los salaris e per las taxacios fachas, comtat lo franc per XX s. X d. tornés.

 

Item a Guilhem de Botas mayor, per sa pensió de la mayoria, e per lo trabalh e ennòy que ac  a acordar lo pati, e per los grans trabalhs e despens que ac tot l’an, e per argen que prestet per pagar lo pati, e foren li taxat C francs, a XX s. Xd. lo franc, monta :  CIIII ll. III s. IIII d.

 

Item baylem als cossols, li qual feyren tot l’an los guachs e bayleren las chandelas, ont agren gran trabalh, e per far far las òbras de la vila, de q no lor taxet òm re, ont agueren gran trabalh, e taxem per chasque nuech XX francs, que son per VII nuechs que a en la senmana VIIXX francs, a XXs. X d. lo franc, monta :  VIIXX V ll. XVI s. VIII d.

 

Item baylem a Me Johan de Bru nòstre jutge per sa pensió de la jutgaria de qué ac, monta : XL ll.

Item li baylem per la jutgaria dels crims, monta :  V ll.

 

Item baylem a Me Guilhem de La Ròcha nòstre procurador, per sa pensió, monta :  X ll.

Item li baylem per lo trabalh que ac a ordenar los guachs tot l’an, monta :  VI ll.

Item li baylem per lo trabalh que ac a ordenar los senmaniers tot l’an, monta  :  IIII ll.

 

Item baylem a Johan Nebot nòstre comtador, per lo trabalh que ac a tener nòstre comte tota l’annada, e per los deniers que nos avia prestat a suplir las cochas de la communa, e a far la charitat del bacó, e gran re d’autras causas que li detenguem sos deniers, e per lo trabalh que ac  tot l’an a levar lo merquet, taxem li L francs, franc a XX s. X d., monta :   LII ll. I s. VIII d.

 

Soma  IIIC LXVII liuras  I s. VIII d..

 

folio 40v

Item baylem a P. de La Ribieyra nòstre contracomtador, per lo trabalh que ac tota l’annada en tener lo contracomte de totas las chausas avan dichas, e maysch per tener lo contracomte del pati, e taxem li X francs, a XX s. X d. lo franc, monta :  X ll. VIII s. IIII d.

 

Item baylem a Guilhem de L’Anglada, per copiar las assessas de la vila, e per copiar soven la forma e las ordenansas del pati e las renembransas de las perdas fachas duran nòstre pati e del cossolat de Helias de Bernabè qui se portavan[26] a Muyschidà, e per copiar los privilegis e la letra del merquet que òm tramés en Fransa per coffermar, e per far la reyrsercha de tot los habitans d’esta vila, la qual escrios II vetz e hy triget X jorns, e per IXXX e VIII letras clausas las quals escrios e ordenet duran nòstra annada, de qn’i ac LXIIII en Fransa qui foren fachas II vetz, e de tals n’i avia III vetz, e lo maysch de las autras eran doblas, quar de tot covenia (que)[27] se arretengués la copia, ont ac gran trabalh, e de tot taxem li XV francs, a XX s. X d. lo franc, monta :  XV ll. XII s. VI d.

 

Item baylem a B. Gualhart per levar las bóstias e la vinada[28] tot l’an, e comptem li tot los deptes los quals avia fachs de tot l’an sobre luy, e taxem li XXV francs, a XX s. X d. lo franc, monta :  XXVI ll. X d.

 

Item baylem a Helias ‘de’ Lunaut, per segre las tavernas tot l’an e per escriore la vinada, e per segre los molís per veyre si trobaria blat ni farinas que no fossan pezadas, monta :   VII ll. XVI s. VIII d.

 

Soma LIX liuras  XVIII s.  IIII d..

 

Soma que monta tot lo baylat :  XIIIC LVI liuras  IIII s.  V d.

 

Item baylem per las letras de la dòmpna de Comte, las quals vos[29] redem, monta : II ll. XV s.

 

Soma que monta tot lo baylat :  XIIIC LVIII liuras  XIX s.  V d.

 

folio 41r

Ayssò qui s’ensec es sò que avem receubut dels [cors] del cossolat en nòstra annada, franc a XX s. X d.

 

Item receubem de las esmendas de St. Rosset, per Ia emenda que guatget per alcús delinquimens que avia fachs, monta : III lb. II s. I d.

Item de Guill. Rodier de Sen Laurens per Ia emenda, monta : II lb. I s. VIII d.

Item de Hel. Rudel per Ia emenda, monta : III lb. IIII s.

Item de Johan Robbert per Ia emenda, monta : II lb. I s. VIII d.

Item de Margó del Luc per Ia emenda, monta : II lb. I s. VIII d.

Item de la molher [Gualim] Vigier per Ia emenda, monta : V s.

Item de Robbert del Malhòl per Ia emenda, monta : VIII s

Item de Johan Guazurt per Ia emenda, monta : II lb. I s. VIII d.

Item de Aymar del Biró per Ia emenda, monta : X s.

Item de Hel. de [Guarió] faure per Ia emenda, monta : X s.

Item de Rampnolf Granier per Ia emenda, monta : X s.

Item de Aymeric d’Agrefuelh per Ia emenda, monta : V s.

Item resseubem de P. Petitaut faure, que devia del pati del temps de Hel. de Bernabè, e aviam ne I anclut[30] lo qual li redem, monta : X s.

Item resseubem de B. Favier, per lo vi qui fo en la vinha de Besseró, la qual li baylem a vendempnhar al tertz, e respós nos de las nòstras II partz XIIII francs, a XX s. X d. monta : XIIII lb. XI s. VIII d.

 

Soma :  XXXVII lb. IX s. I d.

 

folio 41v

Ayssò qui s’ensec avem receubut d’aquò que a valgut lo merquet tot l’an, franc a XX s. X d. tornés.

Item valc lo dich merquet de tot l’an que Johan Nebot lo levet, monta : IIIIXX XVIII lb.

 

Irem receubem de H. Seguí e de H. de Blanquet, los quals tramezem en Fransa si cum es contengut en I artigle en la bayla, e Nòstre S. lo Rey donet lor IIC francs, comtat lo franc a XX s. X d. monta : IIC VIII lb. VI s. VIII d.

Item receubem de Ayc de Comte, per una finansa que la dòmpna de Comte fet am nos per aquò que Joh. sos filhs[31] avia levat del debte que Moss. [Ger. L’An-de-Diu] deu a la comuna e per aquò que lo rey li avia donat per nom de la comuna e per la razó quar Joh. se n’era anat en Fransa, e no era be clar, finet per totas chausas en IIC francs, els quals se obliguet, dels quals avem agut de Ayc de Comte C francs, a XX s. X d. lo franc monta : CIIII lb. III s. IIII d.

Item receubem de H. Seguí, per I rossí que li vendem, lo qual H. de Blanquet avia menat a París en sa companhia, VI francs e demiey, a XX s. VI d. lo franc monta : VI lb. XV s. V d.

 

Soma :  IIIIC XVII lb.  V s.  V d.

 

folio 42r

Aysò qui s’ensec avem receubut de las assessas de la vila e dels autres emolimens, franc a XX s. X d.

 

Irem receubem de B. Gualhart, lo quals levet las bostias tot l’an, valgueren IIIC IX lb. XII s. IX d mealha pergozís, valen tornés monta : IIC XL lb. XIIII s. III d.

.Item receubem del dich B. Gualhart, lo qual levet la vinada tot l’an, IIC IIIIXX VIII lb. I s. X d. mealha pergozís, valen tornés monta : IIC XXX lb. II s. VI d.

Item receubem de Ramon de Chapoleta e de B. de Lunaut e de Fortó de las Vinhas, per la enpozissio la qual assesseren IXXX e XII francs, a XX s. X d. lo franc monta : IIC lb.

Item receubem de B. de La Chapela, per las vinadas de fòra de totas las pòrtas sal d’aquela del Pon, monta : VI lb.

Item receubem de Guilla del Bosquet per la assessa del pes de Borzés, monta : XI lb. VIII s.

Item receubem de la dicha Guilla per las mezuras de l’òli, monta : V lb. II s.

Item receubem de Gualharda de Rambert per l’assessa de la guarda del blat , monta : III lb.

Item receubem de P. Salavert per l’assessa del mespés del pa, monta : LXVI lb.

 

Soma :  VIIC LXIX lb.  VI s.  IX d.

 

folio 42v

Item receubem maysch de P. Salavert per l’assessa de la vinada de fòra de la pòrta del Pon, monta : XXX lb.

Item receubem de Guill. del Torn per l’assessa de las bladarias, monta : II lb ; II s. VIII d.

Item maysch del dich Guill. del Torn per las panatarias, monta : VI lb.

Item receubem  maysch del dich Guill. del Torn per l’assessa del pablalhó[32], lo qual li assessem IX lb. XII s., e promezem li que tantòst lo farian adobar, e per las autras cochas qui nos sobrevenguen no lo fazem anc adobar, e de tot l’an no·y tenguem pa e perdet hy grant re, e rebatem l’en V lb., resta que n’avem agut, monta : III lb. XII s.

Item receubem de Guill. del Torn per l’assessa de la bucha de totas las pòrtas sal d’aquela del Pon, monta : III lb.

Item de Me P. de L’Auzelia e de Johan de La Pòrta per l’assessa del cot, monta : VI lb.

Item de Joh. Teyschendier per la bucha de la pòrta del Pon, monta : VIII s.

Item de Itier Teyschendier per l’assessa de l’encan, monta : I lb. V s. IIII d. 

Item receubem de Me Guill. Gualabert per l’assessa de la escrivania, monta : XV lb.

Item de Helias de Lunaut per l’assessa de las mezuras del vi, monta : VII lb.

 

Soma :  LXXV lb.  II s.  VIII d.

 

folio 43r

Item maysch del dich Hel. de Lunaut per lo corratatge del vi, monta : IIII lb. II s. VIII d.

Item maysch del dich Hel. de Lunaut per las mezuras de las notz, monta : I lb. XIIII s.

Item de Itier Teyschendier per l’assessa dels cuers que òm pòrta vendre de fòra, monta : VI s. VIII d.

 

Soma :  VI lb.  III s.  IIII d.

 

folio 43v

Aysò qui s’ensec avem receubut de las rendas qui son degudas a la charitat del Dimart Gras, las quals son estadas pagadas a XXVI s. mealha lo franc.

 

Helias Panel paget II s.  –  Helias [Dunestal] : I s.  –  Johan [Berna] : III s.  –  H. Mayolfa : II s. VIII d.  –  Guilhem Besseró : I s.  –  Ramont Foschier : I s.  –  P. de Fontanilhas : I s.  –  La molher Ramaffòrt : IIII s.  –  Johan Flurit : I s.  –  Hel. La Vayschiera : X d.  –  Claria de Merlí : III s.  –  Hered. P. de Morà : IIII d.  –  P. de La Rossia : VI d.  –  Ramont de La Faya : II s.  –  Hered. Johan La Vayscha : II s. VI d.  –  Ramont Jaffagarba : I s.  –  Hered. G. Brugieyra : I s. VI d.  –  B. del Royre : X s.  –  Hel. de Blanquet : IIII lb.

 

Soma :  V lb.  XVIII s.  IIII d. pergozís,

valen tornés monta :  IIII lb. XIIII s. VIII d.

 

folio 44r

Item receubem de las yschizós que levem de las bestias, que vendem lo fetge e lo garnimen e lo chap de chasque bestia XX d. tornés, e las bestias adobadas en l’aychaudaria que plus no·n podiam trobar, e ac n’i XXXVII bestias, monta : III lb. I s. VIII d.

Item receubem de III quartas de sal que levem de sobre la charn, que vendiam X s. la quarta, monta : I lb. X s.

Item receubem del sey que levem de las dichas bestias que aussizem per la charitat, lo qual vendem XXVI s. VIII d. tornés lo quintal, e pezava I quintal e demiey e XI lb., monta : V lb. XIIII s. VII d. tornés.

Item vendem a Me Guill. de L’Anglada los arreyratges de las II charitats V francs e demiey, a XX s. X d. lo franc monta : V lb. XIIII s. VII d. tornés.

 

Soma :  XII lb.  IX s.  II d.

 

folio 44v

Aysò qui s’ensec avem receubut de la renda qui fo pagada en argen lo jorn de la Panthacòsta, franc a XXVI s. mealha pergozís

 

Hel. e Ramon de Puey Lucó : VI d.  –  Helias La Cheza : III d.  –  Ramon La Faya : III d.  –  Hel. Vigorós : II s.  –  Guilla Ranbalina : I s.  –  Maria Autranda : II s.  –  Maria Malamoscha : III s. –  St. de Maurel : I s. VI d.  –  B. de Passaguà : II s.  –   P. Truc : V s. VI d.  –  Ramon Chapolel : VI d.  –  Arnaut Folcaut : V d.  –  P. Rastel : II s.  –  Guilh. Cruvelier : I s.  –  H. Seguí laborador : I s.  –  Ramon Foschier : III s.  –  Hel. Barrat : VI d.  –  P. Flayac : VI d.  –  Guilh. Ròcha sabatier : I s. II d.  –  Guilh. Ranbalí : I s.  –  Hel. de Vidal : VI d.  – G. La Peyra : I s.

 

Soma :  I lb.  X s.  VIII d. pergozís,

valen tornés monta : I lb. III s. VI d. mealha

 

folio 45r

Johana de Bernutz : IIII s.  –  Ramon La Jarriga : I s.  –  G. de Rausse : VI s.  –  Hel. Fumat : VI d.  –  Penela de Vidal : IX d.  –  G. Seguí : II s.  –  [Almueys] de La Rossia : VI d.  –  Arnaut de Longeyró : II s.  –  Hered. P. de Rey : VI d.  –  Litgier Chalup : II s.  –  H. Gregòri : II s.  –  H. Mayolfa : IX s.  –  H. de Calés : II s. VI d.  –  P. de La Rossia : I s.  –  Johana Quayrela : I s.  –  H. Orset : IIII d.  –  Hered. P. de Morà : VI d. –   Joh. Ortier : II s.  –  P. del Fayt : XXV s.  –  Jordó de Seguí : XX s.  –  [Uxor][33] P. de Chapoleta paget per l’ostal de La Pòrta del qual deven XIII s., e quitem li VI s. VI d. per razó que l’ostal se fon, monta : VI s. VI d.  –  Arnaut de Jaudó : XVI s.  –  H. Seguís : III lb. XIX s. II d.

 

Soma :  VIII lb.  II s.  IIII d. pergozís,

valen tornés monta : VI lb. XVII s. VI d. mealha

 

folio 45v

Aysò qui s’ensec avem maysch receubut de las rendas qui foren pagadas lo jorn de la Panthacòsta en pa, lo qual no metem per baylat ni per receubut, que totz fo donat lo dich jorn.

 

Guilhem de Jaunor paget : V s.  –  H. del Monar : I s.  –  G. de La Vaure : III s.  –  [Uxor] Aymar Archambaut : II s. VI d.  –  Maria de Pueyschars : I s. VI d.  –  G. de Blis : I s. VI d.  –  [Uxor] Ayc Granier : II s.  –  G. d’Abonel : I s.  –  H. Ramnol : IIII s.  –  H. Barrelhier : II s.  – Johan Chaufforn : III s. VI d.  –  Jordó de Chabòt : VII s. VI d.  –  Penela de Violeta : VI d.  –  P. Jotglar :  II s. VI d.  –  P. Pinsó : I s.  – Grimoart Gelat : VIII s.  –  H. Barrat : I sestier de fromen  –  H. Arnaut : XXX s.  –  hered. B. Bru : V s.  –  Claria de Granhòl : IIII mosdurieras de froment  –  Ar. Maurí : VI s.  –  [Uxor] Michel La Cheza : II s.  –  Fortó de Vervila : LI s.IIII d.

 

folio 46r

Fortó de Rey : X d.  –  B. de Longa Vila : IIII s.  –  Moss. Guilhem de Papassòl : II s.  –  P. Malharó : II s.  –  Moss. H. Ortic : I moduriera de froment  –  P. Plumenc : II s.  –  Ramon de Puey Lucó : XII s.  –  Guilla Mauranda : II s.  –  Penela de Puey Meyà : V s.  –  B. dels Maynes : III s.  –  P. d’Atur dich Gelat : I s. I d. mealha  –  Aliana del Pot : I s. VI d.  –  P. del Truelh : I s. VI d.  –  P. La Grava, de Bolazac : III s.  –  Guilla de la Costura : II s. VI d.  –  P. de Combas : IIII s.  –  B. del Bruelh : IIII s.  –  Peyrona de Bòs : III s.  –  Guolfier de Doma : I s. VIII d.  –  P. del Cròs : VII s.  –  P. Borrel dich Guaspí : I s.  –  H. del Lacel : I s.  –  P. de Foschier : V s.  –  Joh. de Grangó : V s.  –  Guilla de Me Bonet : V s.  –  H. Pinazel : VI s.  –  B. del Royre : VIII s.  – Agnès de Raffí : II s.

 

folio 46v

Ramon Fumat : II s.  –  W. Bru : II s.  –  H. del Puey : VI s.  –   B. de Chaumont : I sestier de froment  –  Arnaut Chilinel : I s. VI d.  –  Hel. de Rambert : III s.  –  G. Peschal : VI s.  –  H. de Pasquaut : las doas part de I sestier de froment  –   Hered. H. La Chapela : II sestiers de froment  –  Moss. Ramon Andrio : I s. VI d.  –  H. Chalvet : I s.  –  Joh. Chautart : I s. VI d.  –  P. de Fontanilhas : II s.  –  Joh. de Pereguers : IIII s. II d.  –  Maria de Bru : VI d.  –  Hered. Guill. Faure tondedor : III s.  –  P. de Sacs : II s.  –  Guill. de Tula : III s. IIII d.  –  Peyrona de Meschí : I s.  –   Arnaut [Pachim] : II s.  –  Joha de Cern : II s.  –  Joh. Clavel : IIII s.  –  [Helit] de Rey : I s.  –  Ramon de Marlhòc : I s. VI d.  –  Aymar del Biró : III s.  –  Hered. Alays del Monar : VII s.  –  H. e Joh. La Boria : I s. VI d.

 

folio 47r

Bernarda d’Autran : I s.  –  Hel. de Barri : Ia eymina de froment  –  Hered. B. Leri : II s.

 

folio 47v

Aysò qui s’ensec avem receubut d’aquò qui fo levat per pagar las gens d’armas que fezem venir quant lo senher de Muyschida nos fazia far guerra mortal.

 

Primieramen de la quartiera de Verdú

P. Martí : XX d. tornés  –  H. de La Costura : XX d.  –   Ay. de Pozet : V d.  –  Arnaut L’Engolmés : : IIII s. II d.  –  Guilhem de Combas : II s ; VI d.  –  H. Ayme : II s. VI d.  –  la Pozatela : X d.  –  P. Billó : I s. III d.  –  B. de la Bertharia : I s. VIII d.  –  G. d’Abonel : II s. VI d.  –  Marcialí : X d.  –  B. Valat : I s. VIII d.  –  Ayc Bert : VI s. III d.  –  Itier del Sòl : X d.  –  Guilh. del Bruelh : I s.  VIII d.  –  P. Audebran : II s. VI d.  –  Esteve La Brossa : I s. VIII d.  –  Hel. del Bruelh : II s. VI d.  –  Tres-Tornes : II s. VI d.  –  G. de Lauvat : I s. VIII d.  –  Mondòt : II s. VIII d.  –  Joh. de Pansa : VII s.  –  Giròt Lo Faure : II s. VI d.  –  P. Romega : I s. VIII d.

 

Soma :  II lb.  XV s.  V d.

 

folio 48r

... ...[34] : IIII s. II d.  –   Ay. Aytz : I s. VIII d.  –  Matiòt : I s. VIII d.  –  P. de Foschier : II s. XI d.  –  H. Guionet : I s. III d.  –  H. Mezura : V d.  –  Uxor de Monranhí : I s. VIII d.  –  B. Guerró : X d.  –  H. Lo Veyrier : X d.  –  H. Rayne : X d.  –  H. de Calés : I s. III d.  –  Me P. de Syorac : I s. VIII d.  –  P. Manha : I s. VIII d.  –  Bardí : I s. III d.  –  Johan de Grangó : VII s. VI d.  –  Robbert La Brossa : II s. VI d.  –  Johan Chaumart : I s. VIII d.  –  Ramon de Puey Lucó : VII s. VI d.  –  Ramon Rey : I s. VIII d.  –  Guill. del Monar : II s. VI d.  –  Ròchafòrt : I s. VIII d.  –  Sadolet : I s. VIII d.  –  Guilh. de Rey : V s.  –  Guill. Gravart : II s. VI d.  –  Faure lo trolhier : I s. VIII d.  –  G. del Royre : V s.  –  P. Malharó : II s. VI d.  –  H. Ròcha : IIII s. II d.  –  H. Cozí : I s. III d.

 

Soma :  III lb.  X s.  X d.

 

folio 48v

Guilh. Sibbaut : I s. III d.  –  Joh. Gastaví III s; IIII d.  –  P. Rossenc : I s. VIII d.  –  Hel. del Chauze : V d.  –  G. Ribieyra : III s. IX d.  –  H. La Farga : I s. III d.  –  Arnaut Meynart : II s . I d.  –  Guill. de Bòrn : II s. VI d.  –  W. del Duc : I s. VIII d.  –  Litgó : I s. VIII d.  –  H. de La Boria : X s.  –  Joh. del Pradal : II s. XI d.  –  P. Pogó : I s. III d.  –  Itier Vilà : II s. VI d.  –  H. de Pereguers : I s. III d.  –  Esteve Bochier : II s. VI d.  –  Gualhardó : I s.  VIII d.  –  H. de Puey Lucó : III s. IIII d.  –  St. Bru : I s. IIII d.  –  G. Reynaut : II s. VI d.  -  [Chaschó] : II s. VI d.  –  Lauretó : I s. VIII d.  –  Guilh. del Puey grolier : II s. VI d.  –  Guill. Boyer : X d.  –  B. de La Valada : I s. VIII d.  –  P. Auzel : I s. III d.  –  P. L’Eycura : I s. III d.  –  G. Meyschenc : III s. IIII d.  –  P. de Cresmieras : III s. IX d.  –  Colom : I s. III d.  –  Procurayre : I s. III d.

 

Soma :  III lb.  X s.

 

folio 49r

P. Jotglar : X d.  –  H. Valada : I s. III d.  –  P. de La Boscheza : V d.  –  H. de Tauzat : I s. VIII d.  –  P. Pestel : I s ; III d.  –  H. Ribiera : III s. IIII d.  –  Pergozí : X d.  –  B. de Lom[35] : II s. I d.  –  H. La Crot mosnier : III s ; IX d.  –  P. [Negredòs] : I s. IX d.  –  P. de La Rossia : X d.  –  Chasnebot : II s. VI d.  –  Arnaut de Sudor : X d.  –  P. Martí : III s. IIII d.  –  P. de Marsanés : III s. IX d.  –  Joh. Berna : II s. VI d.  –  Plantó : X d.  –  Bolinart : III s. IX d.  –  W. Chautet : X d.  –  H. Barrat : II s. VI d.  –  G. de Murs : II s. VI d .  –  Pischa Vacha : I s. VIII d.  –  G. de Salvatge : III s. IIII d.  –  R. Milheyròl : VII s. VI d.  –  Johan de La Fòrsa : X d.  –  P. de La Ribiera Jolivet I s. III d.  –  Paulet : X d.  –  H. Bochier : X d.  –  Aymar Gruel : V s.

 

Soma :  III lb.  II s.  I d.

 

folio 49v

P. del Bruelh: II s. VI d.  –  Hel. de Sirven : I s. III d.  –  Hel. de Gordó : X d.  –  Hel. Guaryo : I s. III d.  –  Hel. de Gastaví : I s. VIII d.  –  Nicholó : X d.  –  Guill. Jogua : XI s. III d.  –  G. de Gordó lo Vielh : I s. III d.  –  P. Robí : X d.  –  [Demiey] Pilhart : I s. III d.  –  Joh. Lanier : X d.  –  Hel Gramaní : II s.  VI d.  – 

 

La quartiera del Pon

Guill. del Nogier : III s. IIII d.  –  G. Restier : I s. III d.  –  Ayc Folcaut : V s.  –  B. Gandassal : V s.  –  Joh. de Puey Gran : V s.  –  P. Mala Mocha : III s. I d. mealha  –  G. de La Guarda : I s. VIII d.  –  W. Lo Sabatier : II s. I d.  –  P. Meschí : IIII s. VII d.  –  Boyeró : I s. V d. mealha  –  G. del Gart : I s. X d. mealha  –  P. Jaffagarba lo Vielh : V s.  –  P. Relhaunier : VI s. III d.  –  Hel. Blanc : I s. VIII d.  –  [Girraut] : I s. III d.

 

Soma :  III lb.  XIIII s.  IX d.  mealha

 

folio 50r (note post. : Cinquantième et dernier feuillet   M. H. )

Joh. Teyschendier : (effacé) –  W. La Faya : I s. V d. mealha  –  Joha del Boyschó : X d.  –  Ramon Rey :  I s. X d. mealha  –  P. de La Peyra : X d.  –  Aymar Arnaut : I s. VIII d.  –  P. Gelat : I s. VIII d.  –  La [Boatieyra] : X d.  –  B. de Sarrazac : I s. III d.  –  H. Fòrt : I s. III d.  –  G. Varenas : I s. X d. mealha  –  H. Caresme : I s. III d.  –  Guill. del Boyschó : I s; VIII d.  –  Guill. de Rambaut : I s.  VIII d.  –  P. Boyer de Sen Julià : I s. III d.  –  Uxor Hel. Blanc X d.  –  Ar. de La Playschada : I s. X d. mealha  –  Johan Portier : I s. VIII d.  – Joh. Faurel : II s. VI d.  –  Guilh. Chaumart : I s. X d. mealha  –   P. Còsta lo Vielh : II s. VI d.  –  H. Lo Mercier : III s. IX d.  –  [Guaunachó] : III s. IX d.  –  Maria de Las Còstas : III s. IIII d.  –  B. Faurel : I s. VIII d.  –  H. Pasquaut : II s. VI d.  –  G. del Puey :  II s. I d.

 

Soma :  II lb.  XII s.  VIII d.  mealha

 

folio 50v (5 lignes en haut de page partiellement effacées...)

... ... ... Montanhas : II s. ...  –  P. ... ... : III s. III d.  –  Guill. ... ... : I s. X d. mealha  –  P. del Bruelh : III s. IIII d.  –  Maria de Merle : II s. I d.  –  Guill. Blanchart : I s. VIII d.  –  Martí : I s. III d.  –  Ramon de Chapoleta : V s.  –  G. de La Boria : I s. X d. mealha  –  Penot de La Boria : I s. III d.  –  La Bezaguda : V d.  –  Joh. Simeon : V d.  –  Taborel : I s. III d.  –  Guiraut : I s.  X d. mealha  –  [Ferramocha] I s. VIII d.  –  Guill. Faure : I s. X d. mealha  –  Hel. lo boyer de Metge : I s. VIII d.  –  Johan del Torn : II s. VI d.  –  Esteve Nadal : II s. VI d.

 

Soma :  I lb.  XIX s.  II d. 

 

     Fin du document

 

<<Retour[1]- Hardy : Jando

[2]- sans doute la recherche de ceux qui n’ont pas payé le talh.

[3]- sans doute : chercher les jardins où on pouvait trouver des roseaux ?

[4] - Hardy :  estoy ... out...

[5]- peut-être mauv. coupe p. Moss. Ger. L’An-de-Dieu ?...

[6]- pourog- cacogr. p. prorog-

[7]- l’année précédente 1381-82 (qui manque dans la série CC)

[8]- il ne figure pas dan la liste des consuls de 1381 du PLN…

[9] - il ne s’agit pas de un tour de garde personnel, bien sûr, vu la somme due, mais sans doute de la garde de nuit qu’il était chargé d’organiser, et des frais de laquelle il avait fait l’avance

[10]- dans le PLN, le comptable de cette année-là 1381-82, est P. Bretó…

[11]- l’année 1379-80 (PLN), manque dans la série CC

[12]- il n’y a dans le PLN aucune année antérieure à celle-ci où Guilhem de La Còlre ait été consul avec Helias de Pascaut ; il y est donné consul cette anné-ci 1382-83 pour la première fois…

[13]- Hardy : 14 juin, et il rajoute dans la liste des capitaines « Raymond Dartensa » qui n’y figure pas ...

[14]- msc agens, interprétation incertaine : pres a Agens (où ils voudraient revenir) ? (ou pres a gens, mais sens ?)

[15] - cacogr. p. aviam, (ou p. aviatz, 2e pers s’adressant à ses collègues consuls ?)

[16]- remarquer la rupture de la concordance des temps : donet est un passé, mais pocham / puesham… vuelham  sont au subj. présent, car l’autorisation est toujours valable pour le présent et même l’avenir

[17]- Hardy : Marbe.

[18]- Hardy : « « pendant le temps du marché » ...

[19]- lecture incertaine : fra suivi de 5 jambages : -mn-, -um-, -nni-… ? je n’identifie pas le mot, mais le sens est clair : fente, fissure

[20]- frç gon(d) ? (oc : gof )

[21]- Hardy : Galengant

[22]- Hardy traduit par « échafaud »

[23]- Hardy traduit  els gas par « dans les bois »...

[24] - confusion : ici  p. meysch [°meis] = même (et non maysch [°mais] = plus)

[25] - inadvertance p. manòbra

[26]- peu clair : sujet de ce verbe ?

[27]- mot oublié

[28]- elles n’ont donc pas été affermées…

[29]- vos : les consuls nouvellement élus

[30]- mauv . orth. p. enclutge : enclume

[31]- sos filhs : -s  de cas sujet singulier

[32]- cacograph. p. pabalhó

[33] msc Vx (V p. U latin), abrév. du latin uxor : épouse

[34]- délavé, effacé...

[35]- ss doute cacograph. p. l’olm