<<Retour

 

Archives Municipales de Périgueux     E dep 5021 –

Registre des Comptes du consulat de Périgueux – Série CC

 

CC 70 : Année 1400 – 1401 - Registre in 4o, 70 feuillets, papier (des trous de vers…).

Dépenses de l’année   (folios 2 - 34 ) –– occitan ; scribe : le comptable Raymon del Boyschó 

 

folio 1r  (note postérieure :  Premier feuillet  M. H.       1400-1401)

folio 2r (1v blanc)

Ayssň es lo compte del baylat e del receubut del cossolat de la vila del Puey Saynt Fron de Pereguers, lo qual comenset lo diumenc aprčs la festa de Saynt Martí, que fo lo XIIII jorn de novembre l’an miel IIIIC, e fenit l’an miel IIIIC I. En l’an desús dich foren mŕyer et cossols los dejós nompnatz.

 

Bernart Favier : Mayor

Me Aymeric de Vech – P. Ortic – P. Bretó – Johan de Comte – Helias de Taurel – Fortanier de Requiran – Johan de Maymí – Giraut de Bňrn – Helias de Vigŕ – Guilhem de Jalat :     Cossols

Aymeric de Soc – Arnaut Peschalh :    Cossols de la Ciptat

 

Raymon del Boyschó : comtador  –  P. Ortic : contra comptador

 

folio 2v

Aysso qui s’ensec avem baylat per las proffertas dels sirvens a las festas acostumadas, a moneda de tornés.

 

Premieyramen a la festa de Nadal : 

Tot-Blanc : IIII s. – Helias del Molí : IIII s. – Johan de Lion, trompeta : IIII s. – Giraut Fayart : IIII s. –  P. Robí : IIII s. –  Arnautó torier : VIII s. – P. Greguňri IIII s.

 

A la festa de Pasques :

Helias del Molí : IIII s. – Johan de Lion, trompeta : IIII s. – Giraut Fayart  IIII s. –  P. Robí : IIII s. –  Arnautó torier : VIII s. – P. Greguňri IIII s.

 

A la festa de Saynt Johan Babtista

Helias del Molí : IIII s. – Johan de Lion, trompeta : IIII s. – Giraut Fayart  IIII s. –  P. Robí : IIII s. –  Arnautó torier : VIII s. – P. Greguňri IIII s. – Rotlan lo ministrier : IIII s. – Guilhamí lo ministrier : IIII s.

 

A la festa de Totz Sanhs

Helias del Molí : IIII s. – Johan de Lion, trompeta : IIII s. – Giraut Fayart  IIII s. –  P. Robí : IIII s. –  Arnautó torier : VIII s. – P. Greguňri IIII s. – Rotlan lo ministrier : IIII s. –

 

Soma aquesta plana   VI liouras VIII s.

 

folio 3r  

Ayssň qui s’ensec avem baylat per las raubas dels sirvens, a moneda de tornés.

 

Premieyrament baylem a Peyre Bretó, per XVIII cobdes e demiey morat et per XVII copdes e demiey vert, e lo cobde costava l’u per l’autre VIII s. IIII d., e baylem ne a chasqú dels sirvens V cobdes, monta tot lo drap :  XIIII ll. XI s. VIII d.

Item baylem a Arnautó, per sň quar era toriers, d’avantages III cobdes del morat et per far chapeyró a sa molher, et lo cobde costava VIII s. IIII d., monta :  I ll. V s.

Item baylem per VI cobdes de morat e per VI cobdes de vert, et lo cobde costava X s. l’u per l’autre, et baylem ne VI cobdes a chasqú dels ministriers, los quals fezem sirvens novels, monta :  VI ll.

Item baylem per far baychar lo drap, monta :  II s. VI d.

 

Ayssň qui s’ensec avem baylat a Peyrňt lo servicial, a moneda de tornés :

Premieyramen baylem per VI cobdes I quart pers, del qual fo facha guona, chapeyró et chaussas al dich servicial, e lo cobde costava VII s. VI d., et per I cobde e demiey vert del qual fo facha la deviza de la guona, e lo cobde costava VIII s. IIII d., monta tot lo drap : II ll. XI s. X d. m.

Item baylem per far baychar lo dich drap et per fiel e per far cozer et complir las chauzas desús dichas, monta :  VIII s. V d.

Item baylem per unas sabatas que foren per lo dich Peyrňt, monta :  IIII s. VII d.

Item baylem al dich Peyrňt per son salari, e donavam li chasqun jorn VIII d. [monta (trou)] per tot l’an :  XII ll. II s. VIII d.

 

Soma aquesta plana   XXXVII liouras VI s.  VIII d.  mealha

 

folio 3v

Ayssň qui s’ensec avem baylat per lo fach de la juridicciou, a moneda de tornés.

 

Premieyramen baylem per una messa que fezem dire del Saynt Esperit lo dilús a XV jorn de novembre, qui fo l’endomŕ que fum intrat en uffici, monta :  II s.

Item fezem dire lo dich jorn una autra messa de mňrtz, et donem a aquel qui la dichs, monta :  I s. IIII d.

Item baylem lo dich jorn per una ma de papier, lo qual fo mes en la chambra de cossolat, monta :  I s. VIII d.

Item baylem per una ma de papier et demieya de papier, la quala fo baylada al comptador per escrioure lo compte, monta :  II s. VI d.

Item baylem per una ma et demieya de papier, la quala fo baylada al contracomptador per escrioure lo contracompte, monta :  II s. VI d.

 

Item baylem lo XVIII jorn de novembre per cera vert que comprem per sayelar letras clauzas que tramezem fňra d’esta vila, monta :  I s. VIII d.

Item baylem per dos fays de glueys, et l’u fo mes aquí ont ten ňm la cort del cossolat lo jorn que feren lo sagramen los habitans d’esta vila, e l’autre fo mes en la chambra del cosselh, monta :  I s. IIII d.

Item baylem per una cňrda, la quala comprem e fo meza per sonar lo senh de cossolat, quar l’autra no valia re, monta :  IIII s. IIII d.

 

Item baylem per far adobar la clavadura del guichet de la tor de Monier, lo XXIIII jorn de novembre, monta :  VIII d.

 

Soma aquesta plana   XVIII s.

 

folio 4r

Item baylem per far amenar I gran nauc de peyra, lo qual era de la communa e era a l’ostal de Peyre Blanc, et fezem lo metre en la vňlta de cossolat per salar la charn de la charitat, et VII hňmes feren y mestier tot lo jorn, et costet  entre tot :  XIII s.

Item baylem per una lioura de chandelas de ciou, las qualas foren guastadas en la chambra de cossolat lo ser que foren clauzas las acessas, monta :  X d.

 

Item baylem lo X jorn de decembre per doas mas de papier en las quals fo mes en escriout lo pes del blat et la grňssa vinada, quar no lo aviam ponch acessat, monta :  II s. IIII d.

 

Item baylem lo XI jorn de decembre per far (adobar)[1] las cňrdas del pes am qué pez’ňm lo blat, monta :  V d.

 

Item baylem lo XIIII jorn de decembre per far adobar lo libre sobre loqual fan lo sagramen aquilh qui plageyen en la cort del cossolat, monta :  I s. VIII d.

Item baylem per XII tňrchas de cera que pezavan XLVIII liouras et demieya, e costet la lioura am l’obratge III s., de las qualas foren bayladas doas al mayor, et a chascú dels cossols una, la vespra de Nadal aychí quant es acostumat, monta :  VII ll. V s. VI d.

Item baylam per vi e per codonhat que begueren et mingeren lo mŕyer e alcús cossols per sň quar aneren veyre alcús fyous que tenia de la communa Margarida, filha que fo de Helias La Chapela, de qué devia XXXI s. de renda, et volia los curpir si no li mermessam de la renda, e los XXX prodňmes volgueren que o anessam veyre,  (suite p. suivante)                                                                                                 

 

Soma aquesta plana : VIII ll.  (II)I s.  IX d.

 

folio 4v

... e que, seguon que a nos semblaria quant auriam vist los dichtz fyous, que li mermessam seguon que nos seria vist fazedor ; et per sň que los dichtz fyous eran herms et de petita valor, nos tornem lor la dicha renda a XVI s., de qué receup letra Fortó de Rey ; monta sň que despendem :  II s. III d.

Item baylem per una ma de papier, la quala fo meza en la chambra de cossolat, lo III jorn de jenier, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem a I hňme, lo XIIII jorn de junh, per sň quar chareyet un che mňrt fňra la vila, lo qual era sobre lo pon et pudia grandamen, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem per vi e per pa e per frucha que despendem lo III jorns de julh lo qual ordenem gran re de letras, la qualas tramezem en Fransa, monta :  I s. III d.

 

Item baylem lo XII jorn de julh per vi que despendem, et aquel jorn ordenem que Johan de Meymí et Helias de Vigŕ anessan en Fransa, monta :  I s.

 

Item baylem lo XXV jorn de julh per pa et per vi et per peras que despenderen aquilh qui feren lo talh, monta :  II s. VIII d.

 

Item baylem lo XXI jorn de aust per una ma de papier, la quala fo meza en la chambra de cossolat, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo XXX jorn de ňust per una ma de papier, la quala fo meza en la chambra de cossolat, monta :  I s. VIII d.

 

Soma aquesta plana   XII s.  X d.

 

folio 5r

Item baylem lo dich jorn per dimieya lioura de cera vert, la quala comprem, e foren ne sayeladas gran re de letras que tramezem en diverssas partz per lo fach de la communa, monta :  II s. IIII d.

 

Item baylem lo VI jorn de setembre per una ma de papier que fo meza en la chambra de cossolat, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo jorn de Saynt Michel a VI hňmes, per sň que soneren lo sayns senhs del motier de Moss. Saynt Fron tant quant tarzet hňm a far una processiou que fo facha per que Dyous nos guardčs de mortalitat, monta :  II s.

 

Item baylem lo XVII jorn de octňbre per una ma de papier la quala fo meza en la chambra de cossolat, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem la vespra de Mossenhor Saynt Fron, per vi que begueren lo mŕyer et los cossols e los autres qui eran en lor companhia quant feren lo torn de la vila a chaval, monta :  I s. II d. m.

Item baylem per una lioura de chandelas ‘de ciou’ que foren guastadas lo dich ser, monta :  X d.

Item baylem lo d als dos ministriers per sň quar toqueren al Coderc et davan lo mayor e los cossols tant quant tarzeren a far lo dich torn, monta :  V s.

 

Soma aquesta plana   XIIII s.  VIII d.  mealha

 

folio 5v

Item baylem per I dinar que fezem quant nos ajustem per veyre nňstre compte, e dineren se am nos lo jutge et lo procurayre et l’escrivŕ de cossolat, e despendem en totas chauzas, monta :  II ll. VI s. X d.

 

Item baylem per XI tňrchas de cera que pezavan XLIIII liouras, e la lioura costet am l’obratge III s. IIII d., de las qualas foren bayladas II al mayor e a chasqú dels IX cossols una, la vespra de Mossenhor Saynt Fron, aychí quant es acostumat, monta :  VII ll. VI s. VIII d.

 

Item baylem a Me Guilhem Feydit lo XXVII jorn de octňbre per VI letras clauzas que fetz, las qualas tramezem al Rey Nňstre Senhor e als Senhors Duxtz et al Chancelier de Fransa per sň que mezessen bon remedi sobre lo paýs quar lo Comte Rostelan[2] et Archambaut de Pereguňrt eran aribat a Bordeus am gran re de Anglés, monta :  IIII s.

Item baylem lo dich jorn per vi que begueren aquilh qui sayeleren la dichas letras, monta :  III d. m.

 

Item baylem lo V jorn de novembre per sera vert que comprem am qué foren sayeladas las letras desús dichas, monta :  I s.

 

Item baylem per una ma de papier laquala fo meza en la chambra de cossolat ‘lo VI jorn de novembre’ monta :  I s. VIII d.

Item baylem a [Aurí] Champanha per la renda que li devia lo cossolat lo jorn de Saynt Johan Babtista, monta XL liouras perguozís, que valen :  XXXII ll.

 

Soma aquesta plana   XLII liouras  V d.  mealha

 

folio 6r

Item baylem per dos brassat de glueys, lo qual fo mes en l’auditňri et en la chambra de cossolat, lo diumenc a XIII jorn de novenbre, lo qual jorn fo facha la elexcious del mayor et dels cossols nňstres successors, monta :  X d.

Item baylem lo dich jorn per pa et per vi et per charn et per lo demoran qui fetz mestier al dinar que fo fach al jutge et al procurayre et al notari de cossolat aychí quant es acostumat, monta :  XVI s.

Item baylem per una lioura de chandelas de ciou que foren guastadas lo dich ser, monta :  X d.

Item baylem als VII sirvens de cossolat et al sirven de la Ciptat, a chasqú VIII d. aychí quant es acostumat, monta :  V s IIII d.

Item, quant la mortalitat comenset en aquest paýs, nos aretenguem en esta vila, de volomtat e de cosselh dels XXX prodňmes, I metge lo qual avia nom Me Guilhem Maraut, et promezem li penssiou, sň es assaber X liouras de tornés per annada, a pagar V liouras a la festa de Nadal, et las autras V liuras a la festa de Saynt Johan Babtista, e per sň que el fazia de belas curas et se portava be en son mestier, nos pagem li avans que lo premiers termes fos vengut, monta :  V ll.

 

Item baylem lo diumenc, lo qual salhim d’uffici, per una messa que fezem dire avans que intressam en cossolat per far la elexciou, monta :  II s.

 

Soma aquesta plana   VI liouras  V s. 

 

folio 6v

Item baylem per III mas de papier en lo qual foren escriout los dos comtes, aquel del mayor et aquel que redem a nňstres successors, monta :  V s.

Item baylem per far escrioure dos comptes, aquel del mayor et aquel que redem a nňstres successors, monta   :  I ll. V s.

Item baylem a Guilhem de Jalat nňstre cossol per sň quar guardet la pňrta Talhaffer lo jorn e la vespra de Saynt Memňri et lo jorn et la vespra de Mossenhor Saynt Fron, quar gran re de romious vengueren en esta vila a las dichas doas festas, monta :  V s.

Item baylem a Johan de Maymí nňstre cossol per sň quar guardet la pňrta del pon de la Tornapicha a las doas festas desús dichas, monta :  V s .

Item baylem a Giraut de Bňrn nňstre cossol per sň quar guardet la pňrta dels Plantiers a las festas desús dichas, monta :  V s.

Item baylem al dich Johan de Maymí per sň quar reguardet lo compte de l’an que Arnaut de Bernabč fo mŕyer et Helias Fayart fo comptador[3], e nos reportet sň que li semblava que se fazia a coregir al dich compte, et per sň quar ordenet los articgles que devi’ňm metre al dich compte et al compte de l’an que Moss. Bernart de Petit fo mŕyer[4], e taxem li per son trebalh, monta :  X s.

 

Soma aquesta plana   II liouras  XV s. 

 

folio 8r (7r, 7v blancs)

Ayssň qui s’ensec avem baylat per la charitat del baquó, a moneda de tornés.

 

Premieyramen baylem per XXXII bčstias, que pňrctz que trueyas, las quals comprem en diversas vetz, e foren donadas a la dicha charitat, monta sň que costeren :  XLII ll. IX s. V d. m.

Item baylem per XL cartas de sal, las quals foren compradas en diversas vetz e foren mezas a salar las dichas bčstias, monta sň que costeren :  V ll. XIII s. II d.

Item baylem per far liar las cubas et per far lavar, et per destrenher alcuna fusta que avia en la vňlta de cossolat quar en aquest an comensem a salar la charn en la dicha vňlta, monta :  III s. VI d.

 

Item baylem per los despens que feren dos hňmes qui porteren de la vňlta en la chambra la charn salada la vespra del dimartz gras, et ne secozeren la sal, monta :  XI d.

Item baylem per los despens que feren dos mazeliers qui talheren lo dich jorn la dicha charn salada, et per los despens que feren dos sirvens qui cozeren las petitas pessas, et per los despens que feren dos cossols qui la feren pessiar, monta :  IIII s. VII d.

Item baylem per I quart et demiey de linhňl am qué foren cozudas las dichas pessas, monta :  VI d.

 

Soma aquesta plana   XLVIII liouras  XII s.  I d.  mealha

 

folio 8v

Item baylem lo XV jorn de feurier que fo lo jorn del Dimartz Gras, per vi e per pa et per pomas que fo despendut per nos et per los sirvens quant aguem donada l’almňyna, monta :  III s. I d. m.

Item baylem per I fays de gluey sobre loqual fo meza la charn salada quant fo talhada, monta :  VIII d.

Item baylem a Giraut de Bňrn et Helias de Vigŕ nňstres cossols per sň quar se esteren am los mazeliers tant quant tarzeren a pessiar la dicha charn salada, et pagem a chasqú V s. per lor salari, monta :  X s.

Item baylem a VII sirvens de cossolat et aquel de la Ciptat, a chasqú VIII d., mas que Arnaut lo torier pres per dos, aychí quant es acostumat, monta :  VI s.

Item baylem a Guilhassó de Sirventó et a Seguí lo mazelier per lors trabalhs, quar pessieren tota la charn salada que fo donada a la dicha charitat, monta :  X s.

 

Soma aquesta plana  I liouras  IX s.  IX d.  mealha

 

folio 9r

Ayssň qui s’ensec avem baylat per la charitat de Pentacňsta, a moneda de tornés.

 

Premieyramen baylem per V sestiers de fromen, los quals comprem, e la moderieyra costava II s. VI d., e fo ne fach pas que (fo) donat a la dicha charitat, monta :  V ll.

Item baylem per I sestier de fromen, lo qual comprem, e la moderieyra costet II s. V d., e fo donat a la dicha charitat, monta :  XIX s. IIII d.

Item baylem per pa que comprem per donar a la dicha charitat, quar l’autre no y sosseya[5] ponch, monta :  I ll. XIX s.

Item baylem per far nedeyar la chambra del cosselh, e per raus que comprem sobre lo qual fo mes lo pa que fo donat a la dicha charitat, monta :  I s. VIII d.

Item baylem per pa e per vi e per charn de qué begueren de mattí los dos cossols et lo procurayre qui receuberen lo dich pa, e meren en escriout lo pa que pagav’ňm a la dicha charitat, e per una chamba de pňrc salada et per siryeygas e per vi que begueren lo mŕyer et los cossols quant agueren donada la almňyna, monta tot :  X s. V d.

Item baylem a VI sirvens de cossolat, a chasqú VIII d., aychí quant es acostumat, monta :  IIII s.

 

Soma aquesta plana  VIII liouras  XIIII s.  V d.

 

folio 10r (9v blanc)

Ayssň qui s’ensec avem baylat per la festa de S. Johan Babtista , a moneda de tornés.

 

Premieyramen baylem per guarlandas que foren donadas al mayor e als cossols e a las autras bonas gens d’esta vila, monta :  VII s. IIII d.

Item baylem a l’Emperador de Verdú per son dever, monta X s. perguozís, que valen :  VIII s.

Item baylem al Rey del Pon per son dever, monta X s. perguozís, que valen :  VIII s.

Item baylem al Duc de la Lemotgana per son dever, monta X s. perguozís, que valen :  VIII s.

Item baylem al Marqués de Rua Nňva X s. perguozís, que valen :  VIII s.

Item baylem a l’Abat de Saynt Silŕ per son dever, monta V s. perguozís, que valen :  IIII s.

Item baylem per VI liouras de coffimens que foren despendut a l’ostal del mayor per las bonas gens de esta vila, los quals y aneren beure quant la velha fo dicha aychí quant es acostumat, et la lioura costava VII s. X d., monta :  II ll. VII s.

Item baylem per dos fromatges qui foren guastat per aquels qui no dejunavan, monta :  III s. VI d.

 

Soma aquesta plana  IIII liouras  XIII s.  X d.

 

folio 10v

Item baylem per VIIIXX V michas et fogassas que foren guastadas per aquels qui no dejunavan, e la pessa costava II d. perguozís, monta XXVIII s. VI d., que valen :  I ll. II s.

Item baylem per XVI sestiers et IX pintas de vi lo qual fo guastat al dich ostal del mayor, e lo sestier costava VII s. VI d. perguozís, monta VI liouras II s. IX d. mealha perguozís, que valen de tornés :  IIII ll XVIII s. II d. m.

Item baylem per raus et per mays que foren mes per la Claustra et sobre la fon et a l’ostal del mayor lo dich jorn, monta :  VI s.

Item baylem per aygua rňza que fo gitada per los vizatges de la principal gens d’esta vila, monta :  V s.

 

Soma aquesta plana  VI liouras  XI s. II d. mealha

 

folio 11r 

Ayssň qui s’ensec avem baylat per los prezens et per los servizis, a moneda de tornés.

 

Premieyramen baylem per doas tňrchas de cera que pezavan VI liouras, e foren donadas la vespra de Nadal am VI fromatges del Daurat a Moss. Aymeric de Las Chabanas, luňctenent de Mossenhor lo Seneschal de Peregňrt, et la lioura de la cera costava am l’obratge III s., et los fromatges costeren VII s. VIII d., monta tot :  I ll. V s. VIII d.

Item baylem per doas tňrchas de cera que pezavan VI liouras, et la lioura costava am l’obratge III s., e per VI fromatges del Daurat, que costeren VII s. VIII d., et ayssň fo donat la vespra de Nadal a Me Guilhem de Merle, lo jutge del Rey Nňstre Senhor, monta :  I ll. V s. VIII d.

Item baylem per doas tňrchas de cera que pezavan VI liouras, et la lioura costava am l’obratge III s., e per VI fromatges del Daurat, que costeren VII s. VII d., et ayssň fo donat lo jorn desús escriout a l’official de Pereguers., monta :  I ll. V s. VII d.

Item baylem per una saumada de vi, que costet XX s., e per XII moderieyras de sivada, e la moderieyra costava XII d., et ayssň donem al Senhor de [Terrada][6], lo qual venia de Franssa per sň que lo Seneschal de Peregňrt, lo qual avia nom Moss. Bernart de Castet Bayac, avia fermada sa filha, e fo la vespra de Pasques, monta :  I ll. XII s.

 

Item baylem per una saumada de vi, que costet XIX s. II d. mealha, et per doas tňrchas de cera que pezavan VI liouras e demieya, et la lioura costava III s. IIII d., e per XII mode-rieyras de sivada, e la moderieyra costet XII d., et tot ayssň fo donat a l’Arcivesque de Bordeus, lo qual era vengut en [esta vila]1 lo XVI jorn de abriel, monta :  II ll. XII s. X d. m.

 

Soma aquesta plana  VIII liouras  I s. IX d. mealha

 

folio 11v

Item baylem per IIII tňrchas de cera que pezavan XII liouras, et la lioura costet III s. II d., e foren donadas,  am I drap d’aur lo qual no fo prestat, a hondrar lo cňrs de Me Aymeric de Vech, lo qual era nňstre cossol e jutge de cossolat, e fo sebelit lo XVIII jorn de setembre, monta :  I ll. XVIII s.

 

Soma aquesta plana  I lioura  XVIII s.

 

folio 12r

Ayssň qui s’ensec avem baylat per los viatges, a moneda de tornés

 

Primo baylem lo XIIII jorn de feurier a Nuňt Jaubert, per sň quar lo tramezem lo dich jorn al capitani de Montinhac per sň que mandčs al capitani d’Albarňcha que no fezés far ponch de guach als hňmes de Tralhissac, los quals eran hňmes nňstres, ni lor fezessan alcun desplazer, e pagem al dich Nuňt per son trabalh, monta :  X s.

Item baylem quant Nuňt Jaubert fo tornat de Montinhac, nos cugem que lo capitani d’Albarňcha laychčs estar en pat los dichs hňmes de Tralhissac, et d’aquí a pauc de temps grevet los coma davan ; et per ‘sň’ nos escriousem sobre aquel fach al chanselier de Mossenhor lo Duc d’Orlhés, et a Moss. Guilhem Lo Botelhier et a d’autres, affí que y mezés remedi affí quom los dichtz hňmes no fossan grevat ; e quant las letras foren fachas, mostrem las a Mondissó de La Chassanha, et donem li a beure, e despendem per lo dich beure, monta :  II s. VIII d.

 

Item baylem lo XXVII jorn de feurier, lo qual jorn donem a dinar al dich Mondissó de La Chassanha per sň quar portet las dichas letras en Fransa, et costet entre tot lo dich dinar, monta :  IIII s. X d.

 

Item com Fortó de La Vaychieyra degués anar a París per son prňpi fach, el nos dichs que, si lo voliam de re enchargar que el pogués far per lo fach de la communa, que el o faria volomtiers ; per sň nos li baylem gran re de letras clauzas que trametiam al Rey Nňstre Senhor, e a gran re d’autres senhors, et lo enchargem com nos aportčs I mandamen que covengués que lo capitani d’Albarňcha no fezés ni fezés far guach ni autre desplazer als dichtz hňmes de Tralhissac ; et aportet nos lo dich mandamen, et baylem li per far escrioure et sayelar lo dich mandamen, lo VII jorn de martz, monta :  I ll.

 

Soma aquesta plana  I lioura  XVII s.  VI d.

 

folio 12v

Item baylem al dich Fortó de La Vaychieyra per son salari, quar avia prezentadas las dichas letras et quar avia aportat lo dich mandamen, monta  :  IIII ll. X s.

 

Item, com lo capitani d’Albarňcha grevčs totjorn los dichtz hňmes de Tralhissac en mentre que Fortós era en Fransa, nos nos apelem de luy, et per entimar la dicha appellaciou tramezem y lo X jorn de martz Helias de Taurel nňstre cossol et Me Guilhem la Rňcha, Me Helias Sirven, Helias de Monranhí et Raymon del Boychó nňstre comptador, et dineren se ensemps, et costet lo dich dinar, monta :  VI s. V d.

Item baylem per lo logier de V rossís que chavaugeren los dessús nompnat, e pagem per chasqú XII d., monta :  V s.

 

Item baylem lo XXVII jorn de martz, lo qual jorn tramezem a Albarňcha Helias de Taurel et Johan de Maymí nňstres cossols, Me Guilhem de La Rňcha nňstre procurador, Me Helias [.. trous ……], nňstre comptador et Arnautó nňstre torier per aver la daciou dels apňstols, et despenderen en tot lo jorn per beure et per mingar, monta :  VIII s. IIII d. m.

Item baylem lo dich jorn per lo logier de VI rossís que chavaugeren los dessús nompnat, e pagem per chasqun rocí XII d., monta :  VI s.

 

Soma aquesta plana  V liouras  XV s.  IX d.  mealha

 

folio 13r

Item, quant Fortó de La Vaychieyra fo vengut de Fransa, el aportet una letra clauza al capitani de Montinhac de part Moss. Guielhme Lo Botelhier, en la quala li mandava que no fezés negun desplazer als dichtz hňmes de Tralhissac, et per sň nos tramezem li la dicha letra per lo dich Fortó de La Vaychieyra lo XV jorn de abriel, et pagem al dich Fortó, monta :  X s.

Item baylem per lo logier de I rossí que chavauget lo dich Fortó de La Vaychieyra, monta :  II s. VIII d.

Item baylem a Me Guilhem de La Rňcha, per doas vetz que anet a Albarňcha, et per lo trabalh que ac a coregir la appellaciou e a entimar al capitani d’Albarňcha o  a aquel qui era aquí per luy, monta :  I ll.

Item quant Fortós de La Vaychieyra se fo acomtat am nos de sň que avia fach en Fransa per la communa, el nos dich que reguardat lo gran trabalh que el avia agut, que no era ges be setisfach, per so nos acordem que de son talh hňm li mezés per receubutz I esqut, lo qual y avem mes, monta sň que metem per baylat :  I ll. II s. VI d.

 

Soma aquesta plana  II liouras  XV s.  II d. 

 

folio 14r (13v blanc)

Ayssň qui s’ensec avem baylat per far escrioure et per far levar lo talh[7], a moneda de tornés,  lo qual comenset hňm a levar lo V jorn de setembre.

 

Primo baylem per tres mas de papier al qual fo escriout lo dich talh quant fo fach, et y fo copiat, e ne foren fach li chartrel, los quals tramez’ňm  a tot aquels qui foren mes al dich talh, et la mas costava XX d., monta :  V s.

Item baylem per far escrioure doas vetz lo dich talh, et per escrioure los chartrels, los quals foren baylat a aquels qui devian pagar lo dich talh, monta :  I ll. V s.

Item baylem (a) Helias de Jalat per sň quar portet los chartrels a aquels qui eran talhat, monta :  X s.

Item baylem al dich Helias per sň quar portet los chartrels a aquels qui foren trobat en reyrecercha, monta :  II s. VI d.

Item baylem a Johan de Maymí nňstre cossol per XVI jorns que guardet la pňrta del pon de la Tornapicha affí que negús no mezés vi ni vendempnha dins esta vila sinó que agués chartrel, et pagem li per chasqun jorn II s. VI d., monta         :  II ll.

Item baylem a P. Robí nňstre sirven per XVI jorns que guardet la dicha pňrta am lo dich Johan de Maymí, et pagem li per chasqun jorn VIII d., monta :  X s. VIII d.

Item baylem a Giraut de Bňrn nňstre cossol per XVI jorns que guardet la pňrta dels Plantiers affí que negús no mezés dins esta vila vi ni vendempnha sinó que ‘agués’ chartrel, et pagem li per chasqun jorn II s. VI d., monta :  II ll.

 

Soma aquesta plana  VI liouras  XIII s.  II d.

 

folio 14v

Item baylem (a) Helias del Molí nňstre sirven per XVI jorns que guardet la dicha pňrta am lo dich Giraut de Bňrn, et pagem li per chasqun jorn VIII d., monta :  X s. VIII d.

Item baylem (a) Helias de Vigŕ nňstre cossol per XVI jorns que guardet la pňrta de l’Agulharia affí que negús no mezés en esta vila vi ni vendempnha sinó que agués chartrel, et pagem li per chasqun jorn II s. VI d., monta       :  II ll.

Item baylem a Giraut Fayart nňstre sirven per XVI jorns que guardet la dicha pňrta am lo cossol, et pagem li per chasqun jorn VIII d., monta :  X s. VIII d.

Item baylem a Guilhem de Jalat nňstre cossol per XVI jorns que guardet la pňrta de Talhaffer affí que negús no mezes en esta vila vi ni vendempnha sinó que agués chartrel, et pagem li per chasqun jorn II s. VI d., monta :  II ll.

Item baylem a Johan de Lion nňstre sirven per XVI jorns que guardet la dicha pňrta am lo cossol, et pagem li per chasqun jorn VIII d., monta :  X s. VIII d.

Item baylem (a) Helias de Jalat et a Giraut Fayart nňstre sirven, et a Robinet[8] et d’autres ‘sirvens’, per sň quar penhoreren gran re de gens quar no pagavan lo dich talh, et pagem lor per lors trabalhs ‘en diversas vetz’, monta tot :  II ll. XVI s. VIII d.

 

Soma aquesta plana  V(III) liouras  (VIII) s.  (VIII) d.

 

folio 15r

Item baylem a Raymon del Boychó nňstre comptador per sň quar levet lo dich talh, en qué ac gran trabalh et grant enuey, et pagem li per son trabalh, monta :  X ll.

Item baylem a P. Ortic nňstre cossol, per sň quar se estet am lo comptador tant quant tarzet a levar lo dich talh, et li ajudet tant quant pňc com en aquň que recebia no agués mescompte, ni per las gens qui pagavan lo talh ni per la communa, et pagem li per son salari, monta :  X ll.

Item baylem a Fortó de Requiran, per sň quar viró la festa de Nadal nos lo enchargem que ‘se’ estčs viró aquels qui levavan lo talh, et que aquels qui eran rebelles a pagar los fezés fňrt penhorar, monta sň que li pagem :  I ll.

Item baylem per IIIIXX VIII nňtas que foren receubudas per Fortó de Rey et per autres notaris quant se upbligavan aquilh qui devian lo talh, et taxsem lor per chasquna nňta II d. tornés, monten totas :  XIIII s. VIII d.

Item baylem per cera vermelha que comprem, am la quala sayelavan los uchs dels ‘hostals’ d’aquels qui no avian pagat lo talh Helias de Jalat et los sirven qui anavan penhorar, monta :  II s.

 

Soma aquesta plana  XXI liouras  XVI s.  VIII d.

 

folio 16r (15vblanc)

Ayssň qui s’ensec avem donat per Dyou, a moneda de tornés.

 

Premieyramen com la glieyga de las Menudas d’esta vila fos grandamen mal cuberta, en tant que tota la cubertura era en via de tombar, et per sň que las paubras relhigiouzas no avian de qué o fezessan reparar, e las nos pregeren que per Dyou lor y volguessam ajudar, et per sň donem lor per honor de Dyou, monta :  II ll.

Item donem VI liouras de cera per sň que lo ciri que art davan lo Cňrs de Dyou en la chapela de S. Johan Babtista al mostier de Mossenhor Saynt Fron no deffalhís, et la lioura costava II s. VIII d., monta :  XVI s.

 

Item baylem lo XXVIII jorn de octňbre per XXV liuras de cera, las qualas comprem et donem las per metre en grans siris, los quals foren mes davan lo Cňrs de Dyou et davan Nňstra Dňmpna et davan Mossenhor Saynt Fron, am gran re de autra cera que y doneren las bonas gens d’esta vila, affí que Nňstre Senhor Dyous guardčs lo luňc de esta vila et los habitans de perilh et de mortalitat, et la lioura costava III s. IIII d., monta :  IIII ll. III s. IIII d.

 

Soma aquesta plana  VI liouras  XIX s.  IIII d.

 

folio 17r (16r blanc)

Ayssň qui s’ensec avem baylat, per nos deffendre et guardar que no pagessam la soma de IIIC LXX liouras tornés, las quals nos volian far pagar los comissaris del Rey Nňstre Senhor per la compra del chastel de Botavila, lo qual era estat comprat dels Anglés, a moneda de tornés.

 

Premieyramen baylem lo IX jorn de junh per doas tňrchas de cera que pezavan VI liouras I quart e demiey, et la lioura costava am l’obratge III s. IIII d., et XII moderieyras de sivada, et la moderieyra costava XII d., et per una saumada de vi que costet XXII s. VI d., et tot ayssň fo donat a Me P. de Sans, lo qual era I dels comissaris per enpauzar la soma desús escriouta, e affí que nos fos plus favorapbles donem li sň que es desús contengut, monta tot : II ll. XV s. IX d.

 

Item baylem l’endomŕ que lo dich comissaris fo vengut et parlet am nos sobre aquel fach, et nos dezencuzem nos tant quant poguem am luy affí que no pagessam re, mas no contrastan aquň el o mes en fach, et per sň nos app(e)lem nos de luy al Rey Nňstre Senhor, et fezem grossar doas vetz la appellaciou, et la li entimem, et el nos donet la copia del mandamen per apňstols, et Maystre Helias Sirvens hordenet la dicha appellaciou et la grosset, et per gran re de esturmens et de autras escripturas tochan aquel fach, quar en Fransa tramezem per persegre davan lo Rey Nňstre Senhor et en sa Cort de Parlamen per que no·n pagessam re, et per far aquestas chauzas pagem al dich Me Helias Sirven, monta :  IIII ll.

 

Soma aquesta plana  VI liouras  XV s.  IX d.

 

folio 17v

Item quant los Tres Estat del paýs de Peregňrt viren que el metia sa comissiou en excecussiou et sobre lor et sobre nos, e fo ordenat que tuch tramezessam en Fransa per persegre lo dich fach, et que chascun estat y tramezés I hňme, per sň nos y tramezem per las communas Johan de Maymí et Helias de Vigŕ nňstres cossols am dos rocís e ses valet, et partiren d’esta vila lo XIIII jorn de julh, et Helias de Vigŕ tornet lo XII jorn de ňust quar Mossenhor de Berri los volia far metre en Chastelet com avia fach a aquels de Lemozí, et Johan de Meymí tornet lo XXVIII jorn de ňust, et no pogueren re delhiourar quar lo Rey no era sas, et despenderen per despens de bocha, am los rocís ‘fazen lo dich viatge’ monta :  VII ll. VIII s. V d.

Item baylem per lo logier de I rocí, lo qual menet Johan de Maymí sň que al Chastel de l’Evesque, avans que ančs en Fransa, per mostrar las letras que po(r)teren al Rey et als senhors, monta :  I s.

Item bayleren per doas claus que feren far nuňvas am las qualas esmendavan doas botgas que po(r)teren am lor, monta :  I s. VIII d.

Item bayleren a Maystre Benoyt Pidalet nňstre procurador en Parlamen per sň que los acosselhčs en sň que avian a far, monta :  I ll. II s. VI d.

Item baylem per far ferrar los rocís et per far escrioure alcunas supp[lica]cios[9] que foren bayladas per lo fach que eran [tr]amés[10], e per papier que compreren, monta :  I ll. XI s. VIII d.

 

Soma aquesta plana  [XI]X[11] liouras  V s.  III d.

 

folio 18r

Item baylem a Arnaut de Bernabč per una letra que avia enpetrada del Rey Nňstre Senhor avans que Johan de Maymí ni Helias de Vigŕ intressan a París, en la quala lo Reys mandava als Tres Estatz del paýs de Peregňrt que no pagessan re de sň que lor ‘era’ estat enpauzat sň que el ne agučs autramen ordenat am sos oncles et am son Cosselh, et era sayelada del sayel segret, que n’ac I escut qui costet IIII d. [d’]avantatge, monta :  I ll. II s. X d.

 

Item baylem lo XVIII jorn de julh per doas tňrchas de cera que pezavan V liouras III quart, et la lioura costet IIII s. II d. am l’obratge, et per XVI moderieyras de sivada, et la mode-rieyra costet XII d., et per IIII saumadas e dimieya de vi, et la saumada costet XXV s. VII d., et tot ayssň fo donat a Moss. Guilhem Lo Botelhier Seneschal de Lemozí, lo qual venc lo jorn desús escriout en esta vila per far pagar las somas que eran estadas enpauzadas sobre lo luňc d’esta vila et sobre lo paýs de Peregňrt, affí que nos fos maych favorapbles, monta :  VII ll. XV s. I d.

 

Item, quant Me Piere de Sans s’en anet d’esta vila, el nos preget que li baylessam IIII companhós a chaval qui lo conduchessan sň que en Enguolesme, et per sň que el fezés bon repňrt del luňc d’esta vila devčs los senhors affí que nos fezessan remissiou de la soma a qué avian mes lo luňc d’esta vila, nos baylem los li, et donem a chasqú per lors trabalhs X s., monta :  II ll.

 

Item baylem a Penňt d’Alayrac per sň quar lo tramezem en Fransa, avans que nňstres cossols partissan, am letras que tramezem a Arnaut de Bernabč en las qualas lo pregavam …(suite page suivante)…

 

Soma aquesta plana  X liouras  XVII s.  XI d.

 

folio 18v

… que volgués far tot quant poyria de be com la soma que nos demandavan no se pagčs ponch, e el respňs que el no podia ponch quar el era de part delay per sas cochas, monta sň que pagem al dich Penňt per son trabalh :  III ll.

 

Item, com P. de Minhňt volgués anar en Fransa per sas cochas, nos parlem am luy que nos portčs letras a nňstre seneschal et a nňstres cossols, et el respňs que el no avia ges be de qué fezés sos despens per anar, mas si nos li voliam ajudar el o faria volomtiers, et per sň nos pagem li per son trabalh lo XXVI jorn de julh, monta :  II ll. V s. IIII d.

 

Item, quant lo seneschal de Lemozí era en esta vila, el nos dichs et nos requeret gran re de vet que la soma que nos era estada taxada que la volguessam pagar, et per sň quar aviam aguda letra del Rey Nňstre Senhor que no pagessam ponch de prezen, nos no lo·lh voliam ponch autreyar, et e a l’endarier covenc que li baylessam una sedula en qué era contengut que nos fariam sň que lo Rey Nňstre Senhor nos mandaria per sas letras, et pagem per far escrioure la dicha sedula, monta :  VIII d.

Item, aprčs que lo dichtz seneschal s’en fo anatz, nos aguem novelas de Fransa que aquilh qui eran estat tramés per lo paýs de Lemozí eran estat mes en Chastelet a París quar no pagavan sň que lor era estat enpauzat, et aychamen que lo Rey Nostre Senhor nos avia autra vetz escriout que pagessam, et noremenhs que lo seneschal de Sanxtonge era vengut a Nontron am gens d’armas, lo qual nos escrious soven que pagessam o autramen nos ne auriam enuey, et per sň nos tramezem Johan de Comte nňstre cossol al seneschal de Lemozí, lo qual era a A[ys]cha, per … (suite page suivante)

 

Soma aquesta plana  V liouras  VI s.  

 

folio 19r

… compozir am luy de la dicha ajuda en la menor soma que poyria, et partit d’esta vila a XIIII de ňust et tornet lo XIX jorn del dich mes, que son VI jorns, et despendet am son valet et am dos rocís, monta : II ll. II s. VIII d.

Item baylem per lo salari de Johan de Comte, de VI jorns que estet, per chasqun jorn V s., monta :  I ll. X s.

Item baylem per lo logier del rocí que chavauget lo dich Johan de Comte, per VI jorns que lo tenc, per chasqun jorn XX d., monta :  X s.

Item baylem al valet qui anet am lo dich Joahan de Comte, per son salari et per aquel del rocí que el chavauget, II s. VI d. per jornada, et estet VI jorns, monta :  XV s.

Item, quant Johan de Comte fo tornat del seneschal de Lemozí, el nos dichts que el avia acordat am luy, am gran trabalh et a penas, que prestamen hňm li baylčs IIC escutz d’aur, et aprčs el faria tot sň que poyria com aguessam alcuna remissiou, et per sň lo dich Johan passet a Corbaffí et traytet am Aurí Champanha com los nos prestčs, et per sň nos escriousem al dich Aurí Champanha affectuouzamen, quant Johan de Comte fo vengut, que li plagučs que los nos volgués prestar, et tramezem li las letras per Penňt d’Aleyrac, al qual pagem per son salari, monta :  VI s.

Item tramezem lo dich Johan de Comte lo XXVI jorn de ost ňust autra vet al seneschal de Lemozí per baylar los IIC esqutz, los quals li baylet lo dich Aurí Champanha, et estet V jorns et despendet am son valet, monta :  III ll. II s. VIII d.

 

Soma aquesta plana  VIII liouras  VI s.  IIII d.

 

folio 19v

Item baylem al dich Johan de Comte per son salari de V jorns que estet, et pagem li per jornada V s., monta :  I ll. V s.

Item baylem per lo logier del rocí que chavauget, XX d. per jornada, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem per lo logier del valet qui anet am lo dich Johan de Comte et per lo logier del rocí que chavauget, II s. VI d. per jornada, monta :  XII s. VI d.

Item baylem a I valet per lo qual tramezem una letra a Johan de Genelhac a Lemňtges, lo qual era vengut novelamen de Fransa, per saber com avian compozit per lo paýs de Lemozí del fach de Botavila, monta :  I s.

Item, quant Johan de Comte ac agut de Aurí Champanha los IIC escutz, los quals nos prestet volomtiers, et los portet al seneschal de Lemozí et los li paget per razó de la dicha compra de Botavila am esperansa que fossam quiti am aquela soma, si que aprčs nos pagem los al dich Aurí Champanha, los quals IIC esqut valen, a XXII s. VI d. la pessa, monta :  IIC XXV ll.

Item quant pagem lo dich Aurí Champanha nos comprem cent LX esqut, et costet chasqús d’avantatges IIII d., exceptat XVI esqut que comprem de Fortó de Requiran que no costeren sinó II s. tornés, monta sň que costeren :  II ll. X s.

Item baylem, per sň que lo dich Aurí Champanha nos avia fach aquel plazer, nos li donem lo talh que devia pagar l’ostal de Chaumon, que monta :  VIII ll.

 

Soma aquesta plana  IIC XXXVII liouras  XVI s.  X d.

 

folio 20r

Item baylem a Johan de Maymí per son salari de XLV jorns que estet al viatge de Fransa, et pagem li per chasqun jorn V s., monta :  XI ll. V s.

Item baylem per lo logier del rocí que chavauget, de XLV jorns que estet, XII d. per chasqun jorn, monta :  II ll. V s.

Item baylem (a) Helias de Vigŕ per son salari de XXX jorns que estet al dich viatge, et taxem per chasqun jorn II s., monta :  III ll.

Item baylem per lo logier del rocí que chavauget de XXX jorns que estet al dich viatge, et pagem li per jornada XII d., monta :  I ll. X s.

Item pagem a Perinet Bauquet, lo qual era general recebedor al paýs de Peregňrt de sň que se levava per la compra de Botavila, per razó de las quitansas que donet a nos et a las gens de Tralhissac, monta X esqut, que valen :  XI ll. V s.

Item, com lo dich Perinet Bauquet nos demandčs fňrt et riguorozamen la resta del talh que li era avís que restava, et mays nos demandčs gran re de argen per las quitansas, per ‘sň’ nos parlem am I amic del dich Perinet que volgués tractar am luy com cortezamen o volgués passar, si que el fetz am luy que el se soffrit per la soma qui es en l’articgle preceden contenguda, per sň nos donem a aquel qui o tractet, monta :  II ll.

 

Soma aquesta plana  XXXI liouras  V s.

 

folio 20

Item, quant Johan de Comte ac baylat al seneschal de Lemozí los IIC esqut, et li preget et lo suppliget que li plagués que, com los hňmes de Tralhissac fossan hňmes de la communa d’esta vila, que sň que era estat ordenat que pagessan per lo fach de Botavila, que nňstre comptador o receubčs et vengués a nňstra descharga, si que el no vňlc anc far, mas covenc que fos baylada la soma a Perinet Bauquet recebedor, mas que vňlc que se levčs per la ma de nňstre comptador affí que aguessam la posseciou de levar de lor talh, si que monta sň que nos pagem :  X ll. X s.

Item com Moss. P. Fumat, lo qual era chapelŕ de Tralhissac, dichés soven a sos paroffiŕs que aportessan lo talh al qual eran estat ordenat a nňstre comptador, affí que aguessam la pocessiou de levar talh de lor, e per especial lor o dizia los diumencs en la glieyga generalmen, en tant que pageren al nňstre comptador, et ne aguem la pocessiou, per sň donem al dich Moss. P. Fumat, monta :  X s.

Item com Perinet Bauquet recebedor demandčs et requeregués als ufficiers del Rey Nňstre Senhor que mezessan totz los esmolumens del cossolat a la ma del Rey tant sň que el fos pagat de XLV liouras tornés que dizia que restavan a pagar d’aquň que fo ordenat que pagčs lo luňc d’esta vila per la compra de Botavila, per sň nos fezem parlar am Moss. Aymeric de Las Chabanas et pregar que lo dich enparamen no fos ponch fach, quar a gran dampnatge tornaria a la communa d’estavila, si que el mes y remedi que no fo anc mes en execussiou, et per ‘sň’ nos donem al dich Moss. Aymeric, monta :  II ll.

 

Soma aquesta plana  XIII liouras  

 

folio 21r

Ayssň qui s’ensec avem baylat per las hňbras de la vila, a moneda de tornés.

 

Premieyramen baylem lo VII jorn de feurier als po[rtiers] de l’Agulharia per sň que muderen las vergas del pon, las qualas eran en la fanha, monta :  IIII d.

 

Item baylem lo VIII jorn de feurier a I charpentier per sň quar reparet una de las vergas del pon de la Tornapicha, monta :  IIII d.

 

Item baylem lo XX jorn de martz per una bot et per una clau que comprem, e fo meza en l’uch de la sala de cossolat, monta :  I s. IX d.

 

Item baylem per VI chavilhas de fer am las qualas fo chavilhada una pňst que chaya del pabalhó del Coderc, e fo lo XXIIII jorn de feurier, monta :  IIII d.

 

Item baylem lo XIIII jorn de abriel per far adobar la chadena del pon de l’Agulharia, monta :  I s. I d.

Item baylem per II liouras I quart de fer que foren mezas a reparar la dicha chadena, monta :  I s. I d.

 

Item baylem lo XXVII jorn de abriel per far adobar las cňrdas del pes am qué pez’ňm lo blat, monta :  II s. IIII d.

 

Item baylem lo X jorn de may per far adobar los anels de fer del dich pes, monta :  I s. X d.

 

Soma aquesta plana  IX s. I d.  

 

folio 21v

Item baylem lo dich jorn per adobar lo chadenó del pon dels Plantiers, monta :  IIII d.

Item baylem lo dich jorn per VI taulas las quals foren mezas a reparar lo dich pon, monta :  XVI s. IIII d.

Item baylem lo dich jorn per chavilhas de fer que fezem far p, et foren mezas a reparar lo dich pon, monta :  I s.

Item baylem lo dich jorn a dos charpentiers qui repareren lo dich pon dels Plantiers, monta :  II s. IX d.

 

Item baylem lo XXVII jorn de julh a I faure qui fetz VI chavilhas de fer am las qualas fo reparat lo guichet de la pňrta Agulharia, monta :  VI d.

Item baylem lo dich jorn a I faure per sň quar adobet la clavadura del dich guichet, monta :  IIII d.

 

Item baylem per I jornal de charpentier, lo qual adobet la eschala de la fusta que es endrech la tor de Rua Nňva, lo XXVIII jorn de julh, monta :  III s. IIII d.

Item baylem per tres cens corbels, los quals fezem far dels cayres de la Rolfia, et baylem los a preffach a Chardel et a Montassa per que los partissan dels grans cayres et los talhessan, e donavam lor de chasqun cent XL s. perguozís, mont(a) VI liouras, que valen de tornés :  IIII ll. XVI s.

 

Soma aquesta plana  VI liouras  VII d.  

 

folio 22r 

Item baylem a Estieyne lo peyrier lo dichtz corbel a presfach per polir et per metre en fayssó, et donem li per son trabalh, monta :  V ll. V s.

 

Item baylem lo XXIX jorn de julh per dos jornals de hňmes, los quals recrubiren las Bladarias, et chasqú prendia II s. IIII d., monta :  IIII s. VIII d.

 

Item baylem per dos jornals de hňmes, los quals recrubiren la sala de cossolat lo XXX jorn de julh, et prendian coma desús, monta :  IIII s. VIII d.

 

Item baylem per dos jornals de hňmes, los quals recrubiren lo II jorn de ňust lo pabalhó, et prendian coma desús, monta :  IIII s. VIII d.

 

Item baylem per dos jornals de hňmes, los quals achaberen de recrubir lo dich pabalhó lo V jorn de ňust, et prendian coma desús, monta :  IIII s. VIII d.

Item baylem per clavels lataret et per latas que comprem, e foren mezas a reparar sň que desús es dich, monta :  I s. VIII d.

Item baylem per far talhar una brancha de l’olme qui es al Coderc per sň quar donava sobre lo dich pabalhó :  IIII d.

 

Item baylem lo VI jorn de ňust per VI liouras III quart de fer lo qual comprem, de qué fezem far una tapa et de las chavilhas que foren mezas al pon dels Plantiers, et Melhó lo fustier et Mondet lo faure adoberen ho, et pagem per tot, monta :  V s. III d.

 

Soma aquesta plana  VI liouras  X s.  XI d.  

 

folio 22v

Item baylem lo V jorn de setembre per dos jornals de peyriers, los quals comenseren a adobar I malvat pas, lo qual era davan l’ostal  de Faure, per aquí ont vay hňm al molí Saynt Fron, et chasqú prendia II s. VI d., monta :  V s.

Item baylem lo dich jorn per III jornals de femnas que porteren la peyra et la terra per adobar lo dich pas, et chasquna prendia X d., monta :  II s. VI d.

Item baylem lo dich jorn per dos jornals de hňmes qui fondian los cayres et ajudavan a chargar las bčstias qui ‘los’ portavan a la dicha hňbra, e l’u prendia II s. et l’autre XX d., monta :  III s. VIII d.

Item baylem lo dich jorn per lo logier de una bčstia que portet los dichtz cayres, monta :  III s. IIII d.

 

Item baylem lo VI jorn de setembre per XV cayres que comprem per metre al dich hobratge, monta :  IIII s.

Item baylem lo dich jorn per III jornals de femnas que porteren la peyra e la terra per adobar lo dich pas, et chasquna prendia X d., monta :  II s. VI d.

 

Item baylem lo XIX jorn de setembre per una clau que fezem far nuňva, e fo meza a la pňrta dels Plantiers devčs lo pon levadit, et per reparar la clavadura, monta :  II s. IIII d.

Item baylem lo dich jorn per dos jornals de peyriers los quals adoberen lo dich pas que era davan l’ostal de Faure, et chasqú prendia II s. VI d., monta :  V s.

 

Soma aquesta plana  I lioura  VIII s.  IIII d.  

 

folio 23r

Item baylem lo dich jorn per far adobar la chadena del pon levaditz de la dicha pňrta, monta :  V d.

Item baylem lo dich jorn a VI hňmes per sň quar porteren I fust a la pňrta de l’Agulharia per metre al contrapés del pon de la dicha pňrta, monta  :  VIII d.

 

Item baylem lo VIII jorn de novembre per tres jornals de charpentiers, los quals hobreren a adobar lo dich pon, et l’us prendia III s. IIII d. et chasqús dels autres II s. VIII d., monta :  VIII s. VIII d.

 

Item baylem lo IX jorn del dich mes per III jornals de charpentiers qui hobreren al dich pon, et prendian coma desús, monta :  VIII s. VIII d.

 

Item baylem lo X jorn del dich mes per III jornals de charpentiers qui hobreren al dich pon, et prendian coma desús, monta :  VIII s. VIII d.

Item baylem a Guilhem de Jalat per I albre que comprem de luy, del ‘qual’ fo fachtz I trau que fo mes a la reparaciou del dich pon, et per VIII jorns que estet viró los boyers quant amenavan la fusta de la brida, monta tot  :  XV s.

Item baylem a dos fustiers per sň quar abateren lo dich albre et lo escharreren, et chasqús prendia II s. VI d., monta :  V s.

Item baylem per III jornals de buňus, los quals ameneren lo dich fust, et prendia chasqun parelh II s. VIII d., monta         :  VIII s.

 

Soma aquesta plana  II liouras  XV s.  I d.  

 

folio 23v

Item baylem per clavels batutz que comprem, e foren ne clavelat los anels del fer que foren mes al chap de la verga del dich pon, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo XI jorn de novembre per II jornal de charpentiers, los quals achaberen de adobar lo dich pon de l’Agulharia, e l’us prendia III s. IIII d. et l’autre II s. VIII d., monta :  VI s.

Item baylem per una taula que comprem, e fo meza a adobar l’uch de la falsa pňrta de Talhaffer, monta :  III s. IIII d.

Item baylem per chavilhas de fer que comprem, e foren mezas a reparar l’uch de la dicha falsa pňrta, monta :  I s.

Item baylem per I jornal de fustier qui reparet lo dich uchs, monta :  II s. VIII d.

Item baylem per IX traus que comprem, e foren mes a adobar lo pon de Talhaffer, et costeren monta :  I ll. XV s.

Item baylem per far amenar los dichtz traus a la pňrta Talhafer, monta :  IIII s. VIII d.

Item baylem per VI jornals de fustiers, los quals adoberen lo dich pon, et chasqú prendia II s. VIII d., monta :  XVI s.

Item baylem per chavilhas de fer que foren mezas al dich hobratge, monta :  IIII d.

 

Soma aquesta plana  III liouras  X s.  VIII d.  

 

folio 24r

Item baylem per dos jornals de bčstia que meneren terra et chausum sobre lo dich pon, et la una fo nos prestada, que no pagem sinó lo valet qui la menet, al qual pagem XIIII d., et per l’autra bčstia III s. IIII d., monta :  IIII s. VI d.

Item baylem per una clau que fezem far nuňva e fo per sarrar la bara de la pňrta del pon de la Tornapicha devčs lo pon levadit et per reparar la clavadura, monta : IIII s. IIII d.

Item baylem per far reparar doas clavaduras de la dicha pňrta, monta :  II s.

Item baylem per far reparar la clavadura de la falsa pňrta de Talhafer, monta :  I s.

Item baylem per far reparar la clavadura del guichet de l’Agulharia, monta :  I s.

Item quant baylem a preffach a Estieyne lo peyrier que fezés et affaysončs IIIC corbels dels cayres de la Rolfia, nos donem li lo vi, sň es assaber doas pintas et dimieya de vi que costeren, monta :  VI d.

Item baylem per dos jornals de hňmes, los quals lor ayzichian lo cayres, e l’us prendia II s. et l’autre prendia XX d., monta :  III s. VIII d.

Item baylem per I jornal de hňme, lo qual partia los cayres per far los corbels, monta :  II s.

 

Soma aquesta plana  XIX s.   

 

folio 24v

Item baylem per V jornals de hňmes, los quals giteren los corbels del valat de La Rolfia, et l’us prendia XX d. et chasqú dels autres II s., monta :  IX s. VIII d.

 

Item ‘baylem’ l’endomŕ per IIII jornals de hňmes, los quals giteren los corbels del valat de la Rolfia, et chasqús prendia II s., monta :  VIII s.

Item baylem a P. Guilhó per I gran albre que comprem de luy, lo qual es apparelhat per far verga de brida, et per IX autres albres, los quals son per far jamelas et autra fusta per far engenhs, et costeren de compra, monta :  III ll. V s.

Item baylem a Melhó et a dos autres fustiers a preffach los dichs albres que los talhessan et los talhessan et los charessan et los apparelhessan que fez ‘fossan’ totz pretz per metre en charrey, et pagem lor per far aquestas chauzas, monta :  V ll. X s.

Item baylem al dich Melhó d’avantatges per sň quar era maych sufficiens fustier que los autres et affí que avansís be l’obratge, monta :  X s.

Item baylem per clavels que comprem am los quals fo clavelat l’aych, monta :  II s.

 

Soma aquesta plana  X liouras  IIII s.  VIII d.  

 

folio 25r

Item baylem a dos faures per sň quar ferren[12] los rutlós et per far las chavilhas et per dressar las bendas, monta :  IIII s. X d.

Item baylem a Guilhem Fayart per l’aych que comprem de luy, monta :  III s.

Item baylem a tres boyers per despens per sň quar ameneren III dels albres sobre dichtz am tres parelhs de buňus, monta :  III s. VIII d. m.

Item baylem per los despens que feren Guilhem de Jalat nňstre cossol et dos fustiers qu en I ser lo qual jagueren a Champsavinel per que aguessan los buňus de la dicha parňffia per amenar de la dicha fusta, monta :  III s. VII d.

Item baylem per los despens que fezem als boyers de Chamsavinel qui aneren al bňsc ont era la dicha fusta per amenar en esta vila, et ‘per’ aquels qui aneren am lor per condure, en pa, en vi et en charn, en qué tarzeren VI jorns avans que la aguessan meza dens esta vila, monta :  IIII ll. I s. V d. m.

Item baylem als fustiers qui ajuderen a metre la verga de la brida dins esta vila, d’entre las doas vilas ont li boyer l’avian laychada, et donem lor per lors trabalhs, monta  : III s. IIII d.

Item baylem per lo logier de XIIII rocís los quals chavaugeren aquilh qui conduzian los dichtz boyers en diversas vetz, et pagem per chasqun rocí X d., monta       :  XI s. VIII d.

 

Soma aquesta plana  V liouras  XII s.  VII d.  

 

folio 25v

Item baylem per una saumada de fe que comprem, lo qual fo donat als buňus de Champsavinel per sň quar foren a amenar la dicha fusta, et jagueren en esta vila una nuelh[13], et no lor donem autre logier, monta :  V s.

Item baylem per XXXVIII jornals de buňus que logem en divers jorns per amenar la dicha fusta del bňsc say que en esta vila, et pagem per chasqun parelh de jornada III s. IIII d., monta :  VI ll. VI s. VIII d.

Item devem avantatges a III boyers, sň es assaber a Miguó de Soc et a Guilhem Duret et a [Joguŕ] per sň quar metian los autres en charey, a Migó XX d. et a chasqú dels autres III s. IIII d., et avansichian maych la bezonha que los autres, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem per XIII jornals de hňmes, los quals aneren am los boyers quant amenavan la verga de la brida et l’autra fusta per ajudar a menar, et aquí IIII jornals dels dichtz hňmes qui prendian chasqú XX d., et chasqús dels autres XVI s. d., monta tot :  XVIII s. VIII d.

Item baylem per gran re de rams de chastanh que comprem, dels quals fezem ‘foren fachas’ redňrtas per estachar la dicha fusta, aquň am qué la tiravan li buňu, monta : V s. IIII d. m.

 

Soma aquesta plana  VIII liouras  [IIII] s.  mealha 

 

folio 27r (26r, 26v blancs)

Ayssň qui se ensec avem baylat per las letras et per los esturmens de la communa, a moneda de tornés.

 

Primo baylem a Me Guilhem de L’Anglada per I esturmen, lo qual grosset, en lo qual fazia menciou que Miguassa fetz sagramen que el no faria jamaych guerra als suppgetz del Rey de Fransa Nňstre Senhor, et fo baylat al jutge de Montinhac per so quar el nos dichs que el lo puniria quar el avia fach contra son dich sagramen :  IIII s. IIII d.

Item baylem a Johan Thomŕs dich Cachamicha per doas letras que el avia devčs si, en las qualas fazia menciou que Itier de Rossel quant era mŕyer[14] et los qui eran en uffici am luy li eran opbiguat[15] en la soma de VC franxs per lo fach de la communa, et nos cobrem las dichas letras et las cansellem, monta sň que li pagem :  XI s. III d.

Item baylem a Me Guilhem Faydit per XVI letras clauzas que fetz en diversas vetz per lo fach de la communa per nňstre comandamen, et per una inhibicion que fet al capitani de Albarňcha de part lo Rey Nňstre Senhor que no grevčs las gens de Tralhissac ni lor fezés far guach, monta tot :  X s.

Item per I estrumen que receup ‘e grosset’ com nos prestem l’auditňri de la cort de cossolat als luňctenens del de Moss. Johan de Chambarlhac, lo qual era estat fach novelamen Seneschal de Pereguňrt, monta :  X s.

 

Soma aquesta plana  I lioura  XIIII s.  VII d. 

 

folio 27v

Item baylem al dich Me Guilhem Faydit per una p‘up’bliansa de una letra reyal, la quala fo facha en l’asiza de Moss. lo Seneschal, contenen que no fezés far guach ni autra chauza lo capitani de Albarňcha a las gens de Tralhissac, monta :  V s.

Item baylem a Me Guilhem Gualabert per una procuracio que receup et fe grosset, contenen que nos autri fezem procurador de la communa Me Guilhem de La Rňcha, monta :  V s.

Item baylem al dich Me Guilhem Gualabert per una letra que receup et grosset, contenen que nos autri fezem jutge de cossolat Me Aymeric de Vech, monta :  II s. VI d.

Item baylem a Me Helias Sirven per ordenar et per grossar las appellacious que fezem contra lo capitani de Albarňcha, per sň quar volia las gens de Tralhissac far anar guachar a Albarňcha et per far las autras servitut, aychí com fazian avans que per la honorapbla Cort de Parlamen fossan estat honrat a la communa d’estavila, monta :  I ll.

Item baylem al dich Me Helias Sirven per sň quar anet a Albarňcha recebre esturmen de la appell entimacion de la dicha appellacio, et per sň quar y tornet recebre esturmen de la daciou dels apňstols, monta :  X s.

 

Soma aquesta plana  II liouras  II s.  VI d. 

 

folio 29r (28r, 28v blancs)

Ayssň qui se ensec avem pagat a aquels qui son degós escriout, al quals era degut per la communa, aychí quant Arnaut de Bernabč et sos companhós los cossols nňstres predecessors nos rederen en lor compte, a moneda de tornés.

 

Primo a Arnaut de Bernabč :  XIX ll. XI s. VIII d.   –

Item a Me Guilhem de La Rňcha :  X ll.  V s. VII d. m.

Item a Bernart de Lunaut :  X ll. V s. VII d. m.

Item a Me Seguí Ortic :  IIII ll. XVII s. XI d.

Item a Jaucem del Pon :  IIII ll. XVII s. XI d.

Item a Fortó de Rey :  XV ll. III s. VI d. m.

Item a Helias de Bru :  XVII ll. II s. VIII d. m.

Item a Me Helias Sirven :  XI ll. XIX s. IX d. m.

Item a Helias de Temolat :  IX ll. XV s. X d.

Item a Giraut de Belet :  VI ll. VII s. III d. m.

Item a Guilhem de Foncolom :  VII ll. VI s. X d. m.

 

Soma aquesta plana  CXVII liouras  XIIII s.  IX d.  mealha

 

folio 29v  

Item a Helias Fayart :  XXIX ll. VI s. m.

Item a Mossen Bernart de Petit :  X ll. V s. VII d. m.

Item a P. de Foncolom :  IIII ll. XVII s. XI d.

Item a Guilhem Faydit :  IIII ll. IIII s. IIII d.

Item a Guilhem Gualabert :  XVI s. IIII d.

Item a Audoy Boyer :  XI s. VI d.

 

Soma aquesta plana  L liouras  I s.  IX d. 

 

folio 30r  

Ayssň qui se ensec avem pagat a aquels qui son degós escriout per sň quar lor era degut per la communa, a moneda de tornés.

 

Primo a Raymon de Chapoleta per una opbligansa que avia de l’an que Helias de Pasquaut fo mŕyer, que comenset l’am miel IIIC LXXVI et fenit l’an miel IIIC LXXVII, monta :  I ll. V s.

Item a Me Johan de Rey per upbliguansa que avia del cossolat, et la upbliguansa fazia menciou que lo depte era de Esteve de Barraut, et aprčs la mňrt del dich Esteve lo drech del dich depte venc al dich Me Johan Rey, monta sň que lhi pagem :  I ll. V s.

Item a Bernart Gualhart per una upbliguansa que avia de l’an que Helias de Bernabč fo mŕyer, que comenset l’an miel IIIC LXXVII er fenit l’am miel IIIC LXXVIII, monta sň que li pagem :  I ll.

Item a Johan de Grangó per upbliguansa que avia del cossolat de l’an IIIC LXXI, monta sň que li pagem :  X s.

Item a Me Guilhem Faydit per sň quar lhi era deguda granda resta d’argen per gran re de temps que estet a París per las cochas de la communa, et per especial com aguessam arest contra lo comte de Peregňrt, monta sň que lhi pagem :  IIII ll.

 

Soma aquesta plana  VIII liouras 

 

folio 30v 

Item a Guilhem Blanchart per una nau, la quala manlevet de luy lo cossolat l’an que fo mŕyer Bernart de Chaumon per amenar de la grava per mesclar am lo mortier quant fazian hobrar als murs de la vila, entretant la Heyla crec tant que nemenet la dicha nau e perdet se, monta sň que lh’en pagem :  X s.

Item a Helias de Gastaví per I depte que lhi era degut desay l’an miel IIIC LXXI, que prestet VI franxs al cossolat, et nos pagem lhi sň que restava et cobrem la upbliguansa, monta sň que lhi pagem :  I ll.

 

Soma aquesta plana  I lioura  X s. 

 

folio 31r 

Item, cum Johan de Comte se complaychés soven a nos per sň quar el dizia que el era anat soven en Fransa, ont lo avian tramés nňstres predecessors mayors et cossols per persegre las cochas de la communa, et el y agués fach tot lo be que avia pogut – et per especial y fo tramés en l’an que B. de Chaumon era mayor, en lo qual y estet pres de dimiey an, et aprčs y fo tramés l’an que Arnaut de Bernabč era mŕyer que comenset l’an miel IIIC IIIIXX, et estet y pres de tot l’an, enquera y estet l’autre an enseguen que fo mayor Moss. B. de Petit, que fo l’an miel IIIC IIIIXX XVII, et ayssň en especial per aver arest contra lo comte de Peregňrt entre lo qual et la communa d’esta vila pendia plachtz en la honorapbla Cort de Parlamen sobre los grans mals, dampnatges, murtres, forsamens de femnas, mňrt de granda soma de gens tant per fuňc coma de glavis, que lo dich comte Archambaut et son filh autre Archambaut, am gran re de lors malvat complices, nos avian fachtz et donat – et que en persegre aquestas chauzas el avia aguda granda ‘pena’ et trabalh et gran perilh, et que en ayssň el avia tarzat viró dos ans o pluch, dont no era ponch estat setisfachtz, per sň el nos preget que per Dyou li mezessam alcun bon remedi ; si que per sň que sa requesta nos semblava razonabla et justa, nos appelem los XXX prodňmes et mostrem lor sň que desús es dich ; et ilh volgueren et se cossentiren que nos appelessam los mayors d’aquelas IIas annadas darreyras, so es assaber Moss. B. de Petit et Arnaut de Bernabč, am los cossols de lors ans, et que seguon que ilh nos acosselharian nos o fezessam ; et per sň nos aguem los davan nos en cossolat, et aprčs gran re de paraulas ilh volgueren et nos acosselheren que per totas chauzas hňm li fezés CL franxs si s’en volia tener per contens, e si no volia far, que nos y mezessam I bon hňme per la communa, et el n’i mezés I autre ; si que nos uffrim al dich Johan de Comte la soma desús dicha, et el respňs nos que aquň no era ponch razonapble, quar en vertat, qui lo volia pagar seguon que el avia servit, no seria ponch be pagat per IIIIC franxs ; et per sň que el no volia far, nos mezem per la communa P. Bretó, et el mes y Fortó de la Vaychieyra, los ‘quals, [vi]st et reguardat sos comptes’, hordeneren que la communa li pagčs IIC liouras tornés per totas chauzas que li agués [co]stat sň que al dissabde avan la S. Martí l’an miel IIIIC I, et que chasqun an lo cossolat li pagčs sinquanta liouras tornés sň que la dicha soma sia pagada, de qué receup letra Fortó de Rey lo dich jorn ; de qué nos li avem pagat en debatemen de la dicha soma, monta :  L ll.

 

Soma aquesta plana  L liouras 

 

folio 31v

Item baylem a Johaní, valet de Moss. Guautarret d’Apzac, per sň que estet viró Johan de Comte et lo servit viró I an quant lo dich Johan era a París per las cochas de la communa, de qué lhi eran be degut XVI franxs, et quitet la communa per X franxs, de qué lhi fo pagat quant Arnaut de Bernabč era mŕyer II franxs, per sň nos lhi pagem per la resta que lhi era deguda, monta :                                                                                                              VIII ll.

 

Soma aquesta plana  VIII liouras 

 

folio 32r

Ayssň qui se ensec avam baylat per lo guach de sobre lo cluchier, a moneda de tornés.

 

Premieyramen baylem a Helias del Malhňl, guacha de sobre lo cluchier, IX cobdes de grela, et lo cobde costava III s. IIII d., monta :  I ll. X s.

Item baylem a Bernart Aymar, guacha de sobre lo cluchier, IX cobdes de grela, et lo cobde costava III s. IIII d., monta :  I ll. X s.

Item baylem a las dichas doas guachas II cobdes de pers per far chapeyrós, e lo cobde costava VII s. VI d., monta :  XV s.

Item baylem al dich Helias del Malhňl per son salari de LII senmanas que guachet sobre lo dich cluchier, et pagem li per chasquna senmana X s., monta :  XXVI ll.

Item baylem al dich Bernart Aymar per son salari de LII senmanas que guachet sobre lo dich cluchier, et pagem li per chasquna senmana X s., monta :  XXVI ll.

 

Soma aquesta plana  LV liouras  XV s.

 

folio 33r (32v blanc)

Ayssň qui se ensec avem baylat per los salaris et per las taxsacious, a moneda de tornés.

 

Premieyramen baylem al mayor per sa penciou de la mayoria, monta :  XL ll.

Item baylem per VII reyreguachtz que a en la semmana als cossols qui los guoverneren, per chasqun reyreguach XX liouras, monta :  CXL ll.

Item baylem a Me Aymeric de Vech per l’offici de la jutgaria de cossolat, lo qual guovernet X mes, quar no complit anc tot l’an, quar enviró lo dich terme morit, et aviam li promés per tot l’an XVI ll., monta :  XIII ll. VI s. VIII d.

Item baylem a Moss. Bernart de Petit, lo qual fezem jutge aprčs la mňrt del dich Me Aymeric, et guovernet lo dich offici de la jutgaria II mes, monta sň que li pagem :  III ll.

Item baylem a Me Guilhem de La Rňcha per l’offici de la procuraciou del cossolat, monta :  VI ll.

 

Soma aquesta plana  IIC II liouras  VI s.  VIII d.

 

folio 33v

Item baylem al mayor per gran re de letras clauzas que ‘fetz et’ ordenet, et ne mes pro en mirma, las qualas tramezem soven en Fransa e en gran re de autras partz per lo fach de la communa, et per gran re de autras letras que ordenet et las mes en mirma, las qualas trametian los Tres Estat del paýs de Pereguňrt al Rey Nňstre Senhor et autres senhors et al Gran Cosselh per que nos ni lo dich paýs no pagessam re per la compra de Botavila, monta sň que li pagem :  V ll.

Item baylem (a) Helias de Vigŕ per sň quar mes en escriout totz los guachtz d’esta vila de la nuech et del jorn, monta :  X s.

Item baylem a Raymon del Boychó nňstre comptador per son offici de tener lo compte, et per sň quar nos prestet gran re de son argen lo maych de tot l’an, et per sň quar levet lo prebostat que solia tener lo comte de Pereguňrt, lo qual es de la communa d’esta vila, monta sň que li pagem :  XXX ll.

Item baylem al dich comptador per sň quar levet tot l’an las bóstias et la grňssa vinada, quar no ho aviam ponch acessat, monta :  X ll.

Item baylem a P. Ortic nňstre contracomptador per tener lo contracompte, monta :  X ll.

Item baylem a Arnautó nňstre torier per son [de]ver, monta :  IIII ll.

 

Soma aquesta plana  LIX liouras  X s.

 

Soma que monta lo baylat de aquest compte :

Aychí quant es contengut per articgles, monta tot :  miel cent LXV liouras XVI s. III d. 

 

folio 36r (34v, 35r, 35v blancs)

                   Aysň qui se ensec avem receubut per lo fach del cossolat

                 aychi quant es contengut per articgles, a moneda de tornés

 

Premieyramen per lo fach de la juridictiou

Primo receubem de St. de Peyra Bruna per una esmenda que guatget, monta : III lb.

Item de Esteve de La Folhada per una esmenda que guatget l’an avan que nos intressan en offici : X s.

Item de Joh. Marguňt teychendier per una esmenda que guatget l’an que Ar. de Bernabč fo mŕyer, et per sň quar no paget lo dich l’an an bayleren la nos en resta, monta que ne receubem : I lb. X s.

Item de P. Meschí d’Aturs, per una esmenda que guatget, monta : II lb.

Item de Bernarda del Puey, per una esmenda que guatget, monta : X s

Item de la molher Guilh. Duret dich de La Marcha per una esmenda que guatget, monta : I lb.

 

Soma aquesta plana :  VIII lb.  X s. 

 

folio 36v

Item receubem de Guilh. Seleyrňl per una esmenda que guatget, monta : I lb.

Item cum fos degut a la charitat de la Pantacňsta per Talayran de Pereg. una eymina de fromen de renda per razó d’un ňrt lo qual es prčs de la Ciptat et se te am lo chamí per lo qual vay ňm de la dicha Ciptat ves  S. P . Lančs d’una part et am lo chamí que apel’ňm entre las doas vilas d’autra part, et per sň que Ar. de Bernabč volia comprar lo dich ňrt del dich Talayran am tant que el lo pogués assignar en autra part a comprar, per sň nos appelem los XXX prodňmes aychí quant es acostumat en tal fach, los quals volgueren que, atendut que lo dich Talayran pagava mal la dicha renda, que nos ne fezessam sň que nos seria vist fazedor, e per sň nos vendem la dicha renda eymina del fromen al dich Ar. de Bernabč per lo pred[16] de : X lb.

   las quals receubem e la despendem a far IIIC corbels qui foren fachtz dels cayres de La Rolfia, los quals son tuch prest a metre ala reparaciou dels murs d’esta vila.

Item receubem per dos trazarctz de cayres, los quals eran en l’ostal que fo de Raymon de Verdalo, et eran de la communa e vendemp los a Me Hel. Jaubert, monta : I lb. X s.

 

Soma aquesta plana :  XII lb.  X s. 

 

folio 37r

Item receubem per una [guorma] en la quala avia prat e albareda, que es en la parňffia de Tralhissac, la quala solia tener Moss. Guilh. Calhó, sobre la quala avia lo cossolat I sestier de fromen de renda, del qual no fo pagat re tant quant el la tenc, e quant fo mňrtz sos effans la quiteren al cossolat, e de volomtat dels XXX prodňmes nos vendemp la a Moss. P. Fumat coma al pluch uffren, lo qual la compret XXIII lb. tornés et II s. de renda senhoriels pagadors al cossolat chasqun an a la charitat de Pantacňsta, de qué receup letra Fortó de Rey, monta sň que nr receubem :  XXIII lb.

Item com Ar. de Bernabč, lo qual era mŕyer l’an avans que nos intressam en uffici, et sos companhós los cossols redessan lor compte en nňstra annada, en lo qual compte era contengut que Hel. Fayart lor comptador avia pagat a Hel. Bobó VI lb. de tornés las qualas lhi devia lo cossolat, et en vertat no lhen no avia pagat sinó cinquanta s., per ‘sň’ nos quant aproem lo dich compte nos mezem en la dicha aproansa que el redés et pagčs a la communa sň que avia aretengut al dich hňme, si que nos avem lhi rebatut al dich Hel. Fayart de sň que lhi era degut per lo cossolat et ho metem per receubut, monta: III lb. X s.

 

Soma aquesta plana :  XXVI lb.  X s. 

 

folio 37v

Item, com fos contengut al dich compte de Ar. de Bernabč que ilh bayleren  a Fortó de Rey et a Hel. Fayart lor comptador a levar alcunas restas de talhs et restas de las rendas de las charitats per sertana soma al dich compte contenguda, la quala era trňp granda et excessiva seguon lo trabalh que avian agut a levar, quar gran re de gens y avia qui devian als quals lo cossolat devia maych que ilh no devian, e no fazian mas que lor o debatian quant los pagavan, en qué far no avian ponch de trabalh, per sň quant haproem lo dich compte nos mezem en la dicha aproansa que chasqús redés a la communasinquanta s. tornés, et per sň nos avem lor rebatut de sň que lor era degut del dich an a chasqú L s. tornés, los quals metem per receubut, monta : V lb.

 

Soma aquesta plana : VI lb. 

 

folio 38r

Ayssň qui s’ensec avem receubut dels esmolumens et per las acessas del cossolat,

    a moneda de tornés.

Premieyramen receubem del pes del blat que appel’ňm las bostias, las qualas levet nňstre comptador, quar no las avian ponch acessadas, monta : IIIIXX XVII lb. XIII s. IX d.

Item receubem de la vinada grňssa, la quala levet lo dich comptador quar no la aviam ponch acessada, monta : IIIIXX IX lb. VII s. I d.

Item receubem de P. Salavert per lo mespés del pa, monta : XXX lb.  – 

Item receubem per las panatarias et per lo pabalhó, lo qual levet lo dich comptador quar no o aviam ponch acessat, monta : II lb. II s. V d. 

Item receubem de Guilha de Rambert et de Fortó son filh per las bladarias et per la guarda del blat, monta : IIII lb. X s.

Item per lo grňs pes de Borzés receubem del dich Fortó de Rambert, monta : V lb.

Item receubem de Fortó de Rey per la escrivania del cossolat, monta : III lb.

 

Soma aquesta plana : IIC XXXI lb.  X s.  III d. 

 

folio 38v

Item receubem de Giraut de Faure per la buscha que intra per totas las pňrtas d’esta vila, monta : I lb. VI s.

Item receubem de Hel. de Belcier per las mezuras de las notz, monta : I lb.

Item receubem de Giraut de Puey Ras per lo cot, monta : I lb. XVIII s.

Item com nos aguessam acessat a Me Guilh. de La Rňcha lo coretatge del vi per lo pret de VII lb. IIII s., et com el se playchés a nos en la fi de la dicha acessa que el y perdia gran re, per sň el nos preget gran re de vet que li volguessam far grŕcia atendut que el no avia receubut denier de la dicha acessa mas o avia levat nňstre comptador, et sobre aquň nos fezem la respňsta que nos no o podiam far quar lo temps de nňstre offici era passat ; et aprčs el mostret o al senhors mayor et cossols nňstres successors, et ilh agueren cosselh am los XXX prodňmes sobre aquest fach, los quals volgueren que, atendut los bos servizis que lo dich Me Guilh. fazia ‘de’ totjorn a la communa e regardat que el no ne avia receubut denier mas nňstre comptador, et que aychamen l’offici que el tenia de la procuracio del cossolat el avia pres et excercit a melhor merchat que degun autre, quar de X lb. que de totjorn se donavan als autres procuradors el tornet a VI lb., per ‘sň’ ilh volgueren que sň que si perdia tombčs sobre la communa, la quala se montava a III lb VIII s. VII d.,  resta que nos ne avem receubut per dicha acessa : III lb. XV s. V d.

 

Soma aquesta plana : XI lb.  XIIII s.  V d. 

 

folio 39r

Item receubem de Fortó de La Vaychieyra per la vinada de fňra a pagar IIII pintas per saumada, monta : IIII lb.

Item receubem de Audoy Boyer per las mezuras de l’ňly, monta : V lb.

Item receubem de Me Guilh. de La Rňcha per lo logier de l’estapble qui fo de Hel. de La Tor, monta : V s.

Item receubem per lo vi qui fo aportat de fňra et mes dins esta vila, per VI blanchas que fo ordenat que pagessan per chascuna saumada , monta : IX s.

 

Soma aquesta plana : IX lb.  XIIII s.  

 

folio 40r (39v blanc)

   Ayssň qui s’ensec avem receubut per la charitat del baquó, a moneda de tornés

 

   Primo receubem per lo sey de las bestias que foren donadas a la dicha charitat, que pezet I quintal et XLV lb, et vendem lo quintal XXX s., monta : II lb ; III s. VI d.

   Item per la sal que sobret en las cubas et al nauc quant la charn fo secoza, en qué ne ac IIII cartas et I quartó, a VI s. VIII d. la carta, monta : I lb. VIII s. IIII d.

   Item per un latz et dimiey de charn salada, la quala sobret e fo venduda, monta : II lb. XVIII s. IIII d.

 

   Ayssň son las rendas que foren pagadas per la dicha charitat per aquels qui son degós escriout, a moneda de pergozís

   Los heretiers B . de Chavantona : III s.  –  P. de Puey Audoy charpentier : III s.  –  Raymon La Faya : II s.  –  Hel. Maynart : VI d.  –  Archambaut Tuffani : VI d.  –  Ayma de Gramani : IIII d. mealha  –  Guilha de La Guarda : I s. IIII d.   –  Giraut de La Garda : I s. IIII d.

                     Soma : XII s. mealha pergozís, que valen IX s. VIII d 

 

Soma aquesta plana : VI lb.  XIX s.  X d.

 

folio 41r (40v blanc)

   Ayssň qui s’ensec avem receubut per la renda que es deguda a la charitat de Pantacňsta de aquels qui son degós escriut a moneda de pergozís

   La molher Seguí de Cruvelier paget : I s.  –  P. Jaffa Jarba : V s.  –  Naudina Chauforna : II s. VI d.  –  Johan de Sarazí : I s. VI d.  –  Maria de Malamoscha : III s.  –  Guilh. d’Auriac : VI s.  –  Guilha Ranbalina : I s.  –  Giraut Fayart per una mod. de fromen : II s. XI d.  –  Raymon de Puey Luquó : III d.  –  Guilh. Mayoffa : IIII d mealha  –  Ar. Folcaut : VI d.  –  Los heretiers Raymon de Marlhňc : I s. VI d.  –  Raymon de La Faya : III d.  –  Hel. del Sorbier : XII s.  –  Bernarda Autranda : I s.  –  Joh. Milheyrňl : IIII d. mealha  –  Bernarda de Passagua : II s.  –  Maria Chalupa : I s.  –  Almueys de La Rossia : VI d.  –  Almueys del Pon, molher qui fo Hel. La Cheza : III d.  –  P. de Vidal : IX d.  –  Joh. Milheyrňl lo Vielh : IX d.  –  Guilh. de Champs : IIII s.  –  Joh. de Brilhat per l’ostal de Tortoyrac : I s. VIII d.  –  Guilha de Rayne : II s.  –  Raymon Andriou : II s.  –  Maria d’Evesque : I s. VI d.  –  P. de Las Fargas : I s.  –  P. Bordier : IIII d.

 

Soma aquesta plana :  II lb.  XI s.  mealha

pergozís que valen de tornés :  II lb. X d.

 

folio 41v

      Hel. Orset : VI d.  –  Guilh. Charreyra : VI d.  –  Los heretiers B. [Long] : II s.  –  Hel. de Vidal : VI d.  –  Me Hel. de Vinharier : IIII d.  –  G. Segui de Champsavinel : II s.  –  Girauda Seguina : I s.  –  Guilh. Ranbali : I s.  –  P. de Fontanilhas : II s. IIII d.  –  Bernart d’Eymar : I s. I d. mealha  –  Guilha Jauberta : II s. VI d.  –  Guilh. L’Engolmés : I s.  –  P. Milheyrňl lo Jove : I s.  –  Raymon [Giron] : VI d.  –  Joh. Thomŕs : II s.  –  Hel. de Marmoych : VII s. IIII d.  –  Raymon del Monar, per l’an d’avan et per aquest an, XVIII d. ‘per chasqun an’ : III s.  –  la sňr de Greychó : IIII s.  –  P. Chasteló : III s.  –  P. del Fayt : I lb. V s.  –  Giraut de Belet per l’an d’avan et per aquest an, XVI s. per chasqun an : I lb. XII s.  –  Hel. Sirven per l’an d’avan et per aquest an, III s. per chasqun an : VI s.  –  Me P. de Syourac : VI s.  –  Laurensó de Graulier, per l’ostal de Boniffaci per IIIes[17]de fromen que deven de renda : I lb. II s. XI d.  –  Hel. de Jaudó : XII s.  –  N’Antea de Barraut : I lb. V s.  –  Moss. Hel. Jaubert : VII s.  –  Joh. de Maymí : VIII s.  –  Guilh. de Jalat per los bes que te de Guorsolas : V s. X d. mealha.  –  Item per Lambert de Guodorn per la tersa part de I sestier de fromen, monta : VI s. VIII d.

 

Soma aquesta plana :  IX lb.  XII s.  pergozís

que valen de tornés :  VII lb. XIII s.  VII d.

 

folio 42r

Item de Claria de Granhňl, per doas moderieras de fromen : V s.

 

Item receubem per los arreyratges de las doas charitat, los quals vendem a Hel. de Vigŕ et a Raymon del Boychó, monta : V lb. perguozís

 

Soma aquesta plana :  V lb.  V s.  perguozís

que valen de tornés :  IIII lb. IIII s. 

 

folio 43r (42v blanc)

Ayssň qui s’ensec avem receubut en pa de la renda de la dicha charitat,

   que no comptem a negun pretz al receubut ni al baylat quar donat fo a la dicha charitat, a moneda de perguozís.

 

Giraut de Salvayge paget : VII s. VI d.  –  Giraut Peschalh : VI s.  –  Los heretiers B. Crňs : II s.  –  Maria Autranda : III s. VI d.  –  Moss. Esteve del Perier : I s. X d.  –  Giraut Joh. : II s.  –  Ar. del Bňsc : II s.  –  Bernart de Longa Vila : IIII s.  –  Hel. del Mas Bonet : I s.

VI d.  –  P. Malharó :  IIII s. X d.  –  Joh. Margňt : IIII s.  –  Bernart dels Maynes : III s.  –  Bernart F[trou] : I s. VI d.  –  Hel. de La Corolia : V s.  –  Guilha de la Costura : II s. VI d.  –  Hel. Gautier : I s.  –  Ahel. Maleta : I s.  –  Raymon de La Jarriga : I s.  –  Raymon de Puey Luquó : XII s.  –  Guinňt Martí : II s.  –  Grimoart Jalat : VIII s.  –  Guilh. de Bertí : II s.  –  Ar. Chirinel : I s. VI d.  –  Guilha Rampnauda : VI d.  –  Fina de Chalmezit : IIII s.  –  Hel. La Boaria : VI s. VI d.  –  Los prezicadors per l’ostal de Picharó : IIII s.  –  Lambert de Guodorn : XII s.  –  Guilha de Me-Bonet : II s.  –  P. Faure : I s.

 

folio 43v

P. de Foschier : V s.  –  Hel. de Vaus : I s.  –  Joh. de [Graujo] : V s.  –  Hel. de Peyrazel : VI s.  –  Giraut d’Abonel : I s.  –  Bertolmiva La Cheza : II s.  –  Almueys de La Rocia : II s.  –  Bona Filha Rocela : II s.  –  Joh. de Clavel : IIII s.  –  Gautó Rampnaut : I s. VI d.  –  Estevena Johana : I s. VI d.  –  Giraut d’Ayraut : I s.  –  Item per l’ostal de Rause : VI s.  –  Ahelit de Rey : I s.  –  Sazia de Simó : III s.  –  P. de Saxcz : II s.  –  Fortó de Rey : X d.  –  Aymar del Biró : III s.  –  P. de Vertuňl : I s.  –  Raymonda d’Archambaut : II s. VI d.

 

folio 44r

Ayssň qui s’ensec avem receubut per lo prebostat, lo qual solia tener lo Comte de Pereguňrt, per sň quar nos fo aiutgat per la Cort de Parlamen e nos fo liourat aychí quant es contengut en la lhiouransa de la dicha Cort de Parlamen, a moneda de perguozís.

 

Premieyramen receubem per lo [marel] del fe et de la palha, de la buscha et del charbó, lo qual acessem, monta : III lb. II s. VI d.

Item de la leda de las olas et de las bugas de la terra per tot l’an, monta : I lb. VII s. VI d.

Item per lo peatge de la sal per tot l’an, monta : II lb.

Item per los veyres de tot l’an, monta : III s. V d. 

Item per lo feratatge de tot l’an, monta : VI s. III d. 

Item per la bostia cumenal per tot l’an, monta : I lb>. XI s. III d.

Item per copas, per japdals, per paniers et cruvels per tot l’an, monta : X s. X d.

Item per alhs et per honhós per tot l’an, monta : V s. VIII d.

 

Soma aquesta plana :  IX lb.  VII s.  IIII d. perguozís

qui valen de tornés :  VII lb. IX s.  X d.  mealha

 

folio 44v

Item receubem del blat que fo en aquest an en las terras de La Rolfia, per la sinquena partida que nos ne eschaya quar nňstres predessessors mŕyer et cossols o avian baylat al sinquen[18], monta V sestiers de fromen e lo sestier valia XX s., monta : V lb.

Item per lo peatge del vi, de salmós et de lampreas et de l’arenc, lo qual se aperté al dich prebostat, que negús autres no y a part, monta per tot l’an : V lb. XIII s. VIII d. mealha

Item de I payrolier, lo qual plantet I pal dins la vila, monta : I s.

Item receubem de Hel. Fňrt per las vendas de I hostal lo qual acesset de Izabel de Bernade, lo qual hostal es en la charrieyra del Pon, monta : IIII s. II d.

Item receubem de Fortó de Jaudó per las vendas de una estatga que compret de Ar. de Pascaut, la quala es en la Claustra, monta : III lb. II s. VI d.

Item receubem de Minayre de Saycz per las vendas de I hostal lo qual compret de Ar. de Rocel, monta : I lb. V s.

 

Soma aquesta plana :  XV lb.  V s.  IIII d.  mealha  perguozís

que valen de tornés :  XII lb. IIII s.  III d.  mealha

 

folio 45r

Item receubem de Ar. de La Vaycha per las vendas de I hostal lo qual compret de [laissé en blanc] : XII s. VI d.

Item receubem de Guilhó del Jart per las vendas de I hostal que acesset de P. Ortic, monta : VI s. III d. 

Item receubem, per lo commú de Champsavinel, de Giraut Costans per III hňmes et per son bestial, monta : VII s.

Item de Hel. Costan per sa persona : I s.

Item de Giraut Ros per sa persona et per son bestial, monta : II s. VIII d.

Item de Bernart La Guarda per dos hňmes et per son bestial, monta : IIII s. IIII d.

Item de Bernart de Pardelh per si et per son bestial : II s. VI d.

Item de Esteve Vigier per dos hňmes et per son bestial : IIII s. VIII d. mealha.

Item de P. Tamanh per si et per son bestial : II s. IIII d.

Item de P. Crozat per dos hňmes et per son bestial : II s. VI d.

 

Soma aquesta plana :  II lb.  VI s.  II d.  mealha  perguozís

que valen de tornés :  I lb. XVI s.  X d.  mealha

 

folio 45v

Item de Raymon Abonel per si et per son bestial : II s. IX d.

Item de P. Crňs per dos hňmes et per son bestial : IIII s. XI d.

Item de P. Maurel per si e per son bestial : II s. I d.

Item de P. de La Val per si et per son bestial : II s. VIII d.

Item de Joh. Rňcha per dos hňmes et per son bestial : IIII s. I d.

Item de Giraut Seguí per dos hňmes et per son bestial : III s. VIII d.

Item Joh. Prebňst paget al chapelŕ de Champsavinel IIII s. XI d. per sň quar es acostumat que aya lo commú d’aquel qui ne deu maych salari, et per sň quar el lor deu far assaber lo jorn que aporten en esta vila lo dich commú, et lo dich chapelŕ paga I cresmier[19] lo qual receup nňstre comptador que valia : VI d.

 

                        Soma aquesta plana :  I lb.  VIII d.  perguozís

que valen de tornés :   XVI s.  VI d.  mealha

 

folio 46r

Item quant los Tres Estats del paýs de Pereguňrt se foren appellat al Rey Nňstre Senhor per razó del talh que lor volian far pagar per la crompa de Botavila, et fo ordenat que tramezessam en Fransa e que chasqús y contribuis, si que los cossols de Bragayrac bayleren al nňstre comptador V lb. XII s. VI d. de tornés, et lo luňc de Granhňl VI lb. tornés et la dňna d’Autafňrt III lb. VII s. VI d. tornés, si que monta sň que receup nňstre comptador : XV lb.

Item receubem de Heliňt Monier per lo luňc de Tiviers, monta : I lb. II s. VI d.

Item com Joh. et P. de Maymí frayres deguessan al Comte de Pereguňrt IIII lb. de renda per razó de la leda et de autras chauzas que tenen e leven en esta vila, et aurá las deyan a la communa de esta vila per sň quar foren restadas ajutgadas et lhiouradas am gran re de autras chauzas a la dicha communa per la honorapbla Cort de Parlamen, per sň nos avem rebatut al dich Joh. de Maymí las dichas IIII lb. de sň que li era degut per lo cossolat per sa penciou, valen III lb. IIII s. tornés,  e las metem per receubudas.

Item receubem per una saumada de chaus la quala vendem a Moss. P. Fumat, monta : V s.

 

     Soma aquesta plana :  XIX lb.  XI s.  VI d.  

 

folio 46v

Ayssň qui s’ensec avem receubut de las restas dels talhs que eran degut per aquels qui son degós escriout, a moneda de tornés.

 

Premieyramen de Me Guilh. de La Rňcha per sň que devia de resta de l’an que fo mŕyer B. de Chaumon, que fo l’an miel IIIC IIIXX VIII, monta II lb. X d. perguozís que valen de tornés : I lb. XII s. VIII d.

Item de Fortó de Rey, de l’an que fo mŕyer Hel. de Bernabč que fo l’an miel IIIC IIIIXX V monta V s. tornés, et deu del dich an de resta de las blanchas monta VI s. III d. tornés, et de l’an que fo mŕyer B. de Chaumon que fo l’an miel IIIC IIIIXX VIII monta VIII s. tornés, monta tot : XIX s. III d.

Item de B. de Lunaut, de l’an que fo mŕyer Hel. de Pascaut que fo l’an miel IIIC LXXVI monta XII s. VI d. tornés, et de l’an que fo mŕyer Me P. Flamenc que fo l’an miel IIILXXIX monta V s. tornés, et de l’an que fo mŕyer Me Joh. de Bru que fo l’am miel IIIC IIIIXX monta XLIII s. IIII d. tornés, et de l’an que fo mŕyer Hel. de Bernabč que fo l’an miel IIIC IIIIXX V  I s. VIII d. tornés, e de l’an que fo mŕyer Guilh. de Botas que fo l’an miel IIIC IIIIXX X monta VII s. tornés, et de l’an que fo mŕyer Moss. B. de Petit que fo   l’an miel IIIC IIIXX XIII del darrier talh monta VIII s. IX d. tornés, monta tot : III lb. XVIII s. III d.

Item de Arnaut de Bernabč de l’an que fo mŕyer Hel. de Pascaut que fo l’an miel IIIC LXXVI monta V s. V d. tornés, et de l’an que fo mŕyer Me Joh. de Bru que fo l’am miel IIIC IIIIXX monta XIII s. IIII d. tornés, monta tot : XVIII s. IX d.

 

                        Soma aquesta plana :  VII lb.  VIII s.  XI d. 

 

folio 48r (47r, 47v blancs)

Aysň qui se ensec avem receubut del talh lo qual fo empauzat per pagar lo talh de Botavila, et per pagar los debtes que devia lo cossolat et per supplir las cochas de la communa, a moneda de tornés.

 

De las cartieyras de L’Arsaut et de Verdú

Bernart Manha : I lb. V s.  –  Hel. Basset : II lb. X s.  –  Guilh. del Puey Guilhet : I lb. XV s.  –  Hel. de La Rossaria : I lb.  –  La molher que fo a Dimiey Pilhart : IIII s.  –  Ar. Maynart d’Asturs : I lb. V s.  –  Saqua : I lb. V s.  –  Bardí de Maymí : I lb.  –  G. de Guordó lo Vielh : I lb.  –  Hel. Cozí : I lb. XIII s.  –  L’ostal de Vervila : I lb; V s.  –  P. de Monlhauví : II lb.  –  La Magra : II s. VI d.  –  Giraut de Salvatge : II lb. X s.  –  P. de Foschier : II lb. X s.  –  P. de La Boscheza : V s.  –  Guilh. Sipbaut : I lb.  –  Esteve et Peyre Pomarel : II lb. X s.  –  Hel. de Sobrepon : I lb.  –  P. de Marsanés : II lb.  –  P. del Mas sudor : V s.  –  Olivier de Vigŕ : I lb.  -  Hel. Jogua : I lb. V s.

 

                        Soma aquesta plana :  XXX lb.  IX s.  VI d. 

 

folio 48v

G. de Las Combas Buguet : II lb.  –  Talamon : I lb.  –  Giraut Bru : V s.  –  Lo marit Nitona dels Baus : XV s.  –  Tandó del Torn : I lb.  –  Jalňt : I lb. X s.  –  Joh. Rotgier : I lb.  –  Hel. de Cozeus : I lb.  –  G. de Puey Pozí : I lb.  –  Nicolau de La Vaychieyra : X s.  –  Cňrnaguerra : I lb. V s.  –  P. Malharó I lb. V s.  –  P. Boychó : I lb.  –  Joh. de Grangó : II lb. X s.  –  Me P. de L’Auzelia : I lb/ VI s. –  Johana Martina : VI s.  –  La comayre de Moss. Hel. Merchan : V s.  –  Hel. Maimí et son gendre : XV s.  –  Joh. de Guastaví : XV s.  –  L’Algura am lo filh de Faure : I lb.  –  Hel. de Monranhí : I lb.  –  Itier Pogalí : X s.  –  P. Martí cubelier : II lb. XV s.  –  Esteve Bru : XV s.  –  Guilhó de Rey : I lb. XV s.  –  P. de La Ribieyra : I lb. V s.  –  Peyre Bru : no re  –  Guilh. La Rua : XVI s. V d.  –  G. Faure trolhier I lb. X s.  –  Hel. del Chauze : V s.

 

                        Soma aquesta plana :  XXX lb.  XVIII s.  VIII d. 

 

folio 49r

Hel. de [Harnier] : Ilb. –  Guilh. Doal : I lb.  –  Joh. de Charenton : I lb. X s.  –  Reynňt : I lb. XV s.  –  P. de La Ribieyra sartre : I lb.  –  Girňt Lo Faure : XV s.  – Guilha de Me-Bonet : I lb.  –  G. de La Corolia : I lb.  –  La Blancha : X s.  –  P. de Mercan lo Jove : X s.  –  Los heretiers de Teulier : II lb.  –  Vinhonat : I lb.  –  Guilh. de La Grava : I lb.  –  Raymon Tortoyrel : I lb.  –  P. Milheyrňl : II lb.  –  Joh. Chaumart : III lb.  –  P. de Guordó : I lb. V s.  –  Raymon de Guordó : I lb. V s.  –  Guilh. Caninat : II lb.  –  Litgó Charpentier : I lb.  –  P. Manha cubelier : I lb.  –  Bernart Audebert : I lb.  –  Rampnolf Granier : V s.  –  P. Dadol lo Vielh : II lb. X s.  –  P. Posgó : I lb.  –  Joh. La Vernha : V s.  –  Itier Vilŕ :III lb.  –  Hel. La Boaria : V lb.  –  P. Auzel : I lb.  –  Briguó : [déchiré]  –  Guilhó del Monar : I lb.  –  Hel. de Guastaví et sos filhs : I lb. X s.  –  P. de La Comba : no re  –  La Brantňlma : IIII s.

 

                        Soma aquesta plana :  XLIII lb.  IIII s. 

 

folio 49v

Joh. de La Comba : III s.  –  Guilhó Charpentier : VI s. VIII d.  –  P. Marcialí : II lb.  –  Giraut d’Abonel : III lb.  -  Bernart de La Bertharia : XIIII s. X d.  –  Joh.Manha : V s.  –  P. Dadol lo Jove : II lb. XV s.  –  St. de Las Combas : XVIII s.  –  Joh. de Bert : II lb.  –  Fagenia : X s.  –  P. Blondel : X s.  –  Hel. Rocho[20] : II lb. X s.  –  Los heretiers Joh. Bernŕ[21] :  V s.  –  P. Audebran : V s.  –  Guilh. del Bruelh : II lb. V s.  –  P. Itier : I lb. X s.  –  Maria del Duc : X s.  –  Los heretiers B. Crňs : X s.  –  Itier Sanson : I lb. V s.  –  Guilh. L’Engolmés : II lb. X s.  –  Ar. Ayme : XV s.  –  Joh. Chopí : II lb.  –  Guilh. de Combas : I lb. XV s.  –  Fortó de Jaudó : IIII lb. X s.  –  P. de Duran : III lb.  –  Guilhó de Duran : III lb.  –  Los heretiers Hel. de Rey : I lb.  –  Hel. del Puey : II lb.  –  Giraut de Lauvat / X s.  –  Guilh. Rňcha fornier : I lb. V s.  –  Mondňt Lo Faure : I lb. XV s.  –  La molher de Coya : X s.

 

                        Soma aquesta plana :  XLVIII lb.  XII s.  VI d. 

 

folio 50r

Me Hel. La Crotz : II lb.  –  Hel. La Corolia : II lb.  –  Perligó Sabatier : I lb. V s.  –  Giraut Fornier Lo Negre : X s.  –  La Rňza : IIII s. IIII d.  –  P. de Negredňs : V s.  –  Joh. de la Fortia : XV s.  –  Raulet Maria : X s.  –  Bernart de Puey Meyŕ : I lb.  –  Ar. Gruel : III lb. X s.  –  Hel. Bochier : I lb. X s.  –  Esteve [Dopcha] II lb.  –  Laurens dels Ardilhiers : II lb.  –  P. Nozet : I lb. V s.  –  Ferra-Moscha et [dal sograt[22]] : I lb. V s.  –  Me P.de Syourac : I lb. V s.  –  Hel. Caresme : I lb.  –  Guilh. de Jaudó et Ayrardó : I lb. V s.  –  P. del Trolhier merchan : IIII lb. X s.  –   Hel. Fayart : V lb.  –  Joh. Pomel : II lb.  –  Lo Faure de Plazac : III lb.  –  Ar. de Sudor : I lb. V s.  –  Bertran Salvanh : V s.  –  La Salaverda : I lb.  -  L’ostal de Guandassal : V lb.  –  P. de Vinharier : I lb.  –  Hel. Barrat : I lb. X s.  –  Giraut de Belet : I lb. V s. 

 

                        Soma aquesta plana :  XLVIII lb.  XII s.  VI d. 

 

folio 50v

Lemotgana

La molher P. Manen : V s.  –  Los heretiers Seguí de Cruvelier : X s.  – La molher Guilh. de Cruvelier : XII s. VI d.  –  Joh. Martí : I lb.  –  Mathiou de Cornilha : XV s.  –  Guilh. d’Auriac : I lb. V s.  –  Joh. de Las Maygós : II lb. X s.  –  Guilh. de Mescorbí : I lb.  –  Guilh. Montanha : II lb.  –  Secha Val : VIII s. IIII d.  –  La Greychňta : X s.  –  Joh. Auriňl : XI s. VIII d.  –  Los heretiers Hel. Fargňt : X s.  –  Joh. Robbert : XII s.  –  P. de Vertuňl : I lb. XV s.  –  Guilhó Chaminel : XV s.  –  Giraut de La Fon : I lb.  –  La molher Petit d’Esquoyra : V s.  –  Lo fornier de Viadel : III lb.  –  Guilhó de L’Anaria : I lb. X s.  –  P. del Boychó : XV s.  –  Boní : XVII s. VIII d.  –  Esteve Pozí : I lb. X s.  –  Guilh; Berbessó : I lb.  –  Guilh. Duret de La Marcha : I lb. IX d.  –  Joh. del Verdier : I lb. X s.  –  Guinňt Colom : I lb.  –  Raymon del Bocheyró : XV s.  –  Lo Clerc de Cornilha : I lb. X s.  –  Fortó de Rofflat : XVII s. IIII d.  –  Hel. [Sarazí] I lb. X s. VIII d.  –  Guinňt Martí : XVIII s. IIII d.  –  Guilh. La Chapela : II lb.  -  Chardelh : I lb. IIII d.

 

                        Soma aquesta plana :  XXXVI lb.  XVIII s.  VII d. 

 

folio 51r

La molher Gui de Nozilhat : XV s.  –  Giraut del Mas : I lb. X s.  –  Me B. de Cecessró[23] : II lb. X s.  –  Hel. de Vinheyrat : I lb.  –  Hel. de Las Joanias : I lb. X s.  –  Guilha de Guarel : I lb. X s.  –  P. de Mercan : II lb.  -  P. Meschí : I lb. X s.  –  Hel. Charrada : II lb. X s.  –  P. de Minhňt : X s.  –  Me Hel. de Vinharier : III lb.  –  Esteve Chassarel : II lb.  –  Guilha de Rambert : X s.  –  Alays de Bordas : XVI s. VIII d.  –  P. de Coren : I lb. XV s.  –  Ar. del Bňsc : I lb. V s.  –  Hel. Jay : I lb. V s.  –  Guilh. de Varó : XV s.  –  Miguó de Glieyza Nuňva XV s.  –  Joh. Fayart : XV s.  –  Ar. de Combas : III lb.  –  Guilh. Bru : II lb.  –  Lo gendre de Guari : X s.  –  La molher Hel. Robbert : V s.  –  Raymon Rofflat : I lb.  –  Giraut de Tula : II lb.  –  Hel. Chalmit : X s.  –  Tomŕs Brochart : XIII s.  –  Jarigó : II lb. V s.  –  Gui Bňs : I lb. X s.  –  Joh. Thomŕs : I lb. XI s. III d.  –  N’Antea de Barraut : II lb. X s.  –  Me P. Olivier : I lb. V s.  –  Berní Jay : II lb. X s.

 

                        Soma aquesta plana :  XLIX lb.  X s.  XI d. 

 

folio 51v

N’Ayna de Mercier : I lb. V s.  –  Hel. Abonel : I lb.  –  Hel. de La Fon : I lb. V s.  –  La nurissa de Rambert : I lb.  –  P. Guilhó : X s.  –  Ar. Folcaut : IIII lb.  –  Me Joh. Rey : I lb. V s.  –  Joh. de Marlhňc : I lb. X s.  –  Joh. de Chalmezit : II lb.  –  Bernó de Chabňt : XV s.  –  Me Guilh. La Rňcha : V lb.  –  La Camuza : X s.  –  Me Guilh. Faydit : IIII lb.  –  L’ostal de Chaumon : VIII lb.  –  Fortó de Rey : II lb.  –  Ar. de Pascaut : I lb.  

 

                        Soma aquesta plana :  XXXV lb.    

 

folio 53r (52rvblancs)

L’Agulharia

P. de Combas faure : I lb.  –  Michel Andriou : IIII lb.  –  La molher de Lardat : V s.  –   Marňt de Ponchac : I lb. X s.  –  Hel. Ponhen : II lb.  -  Hel. de Puey Astier : X s.  –  Aymar Pautart : V s.  –  Hel. Giraut et sa mayre : XV s.  –  Hel. de Mas Bonet : I lb. XV s.  –  Moytó de La Rossia et son gendre : II lb. XV s.  –  Raymon del Monar : I lb. V s.  –  Guilh. Nogarel : I lb.  –  Hel. Botarel  : II lb. XV s.  –  Bernó de Faure : I lb.  –  Guilh. de La Cňsta : I lb.  –  Bernart dels Maynes : I lb.  –  Giraut de Blis : I lb.  –  Joh. Sentoli : I lb.  –  Hel. et Raymon Eschirpel : IIII lb. X s.  –  Ayc de Salvatge : II lb.  –   Phelip de La Menada : I lb. X s.  –  Giraut de Beders : I lb.  –  Lo nebot de La Chautuda : I lb. X s.  –  P. Bessó : I lb. X s.  –  Hel. Maurí : I lb. V s.  –  Aymar del Biró : III lb.  –  Bertran La Bňrda : XV s.  –  P. Giraut cubelier : I lb.  –  Seguí Vigier : I lb. V s.  –  Pení [L’Essortalier] : XIII s. IIII d.  –  Giraut del Mas : XV s.  –  Pauchonet : XV s.  –  Hel. de Briva : I lb. V s.  –  Giraut de Faure : V s.

 

                        Soma aquesta plana :  XLVII lb.  XIII s.  IIII d.   

 

folio 53v

Hel. Robbert : XVII s. VI d.  –  La Negriera et La [Morlena] : V s.  –  Bernart Lunaut : I lb.  –  Guilh. de Foncolom : I lb.  –  N’Ahelia de La Cort et L a Pinsona : VI s.  –  Moss. Bernart de Petit : VI lb.  –  Joh. Malaura : II lb.  –  Joh. Chaussa : I lb. X s.  –  Lo payre de [Gibis] et los heretiers Mondina de Chamarat : I lb. V s.  –  P. Milheyrňl : I lb.  –  Ar. de Rocel : I lb.  –  Joh. de [Losregue] : X s.  –  Miguó de Janitz : II lb.  –  Audoy Boyer : II lb.  –  Guilhona de Jalat : I lb. X s.  –   St. Chaplepa : I lb.  –  Matiňt Bartolet : I lb. XV s.  –  Fortó de Nebot : I lb.  –  P. Bňs lo Jove : X s.  –  Me Hel. Sirven : II lb.

 

                        Soma aquesta plana :  XXIX lb.  XVIII s.  VI d.  

 

folio 54r

Saynt Silŕ

Los heretiers P. Baralhier : III s.  –  Hel. Rossenc : I lb.  –  Giraut Ninňt : I s.  –  Joh. Aymar : I lb. X s.  –  Joh. Barzat : I lb.  –  St. Demier : XV s.  –  P. de Puey Astier : II lb. XV s.  –  Giraut Aymar : I lb. X s.  –  P. de Puey Lonc : I lb. X s.  –  Hel. Vessat : I lb.  –  Guilh. de La Chabana : I lb. V s.  –  Itier de Pueychars : X s.  –  Lo filh de Vessat : I lb.  –   Raymon de Vinheyrat : X s.  –  Esteve de Vinheyrat : I lb.  –  P. Estillansa : no re  –  Giraut de Vinheyrat : IIII s.  –  Nolfí de Sarazí : X s.  –  Hel. La Cňsta : XV s.  –  Hel. del Lac : X s.  –  Miguó de La Boaria : IIII s.  –  P. Bretó laborador : XV s.  –  Hel. Bňs et son gendre : I lb. IIII s.  –  Hel. del Sorbier : I lb. XV s.  –  P. Joh. teychendier : I lb. V s.  –  Joh. de Brassac : I lb. V s.  –   Joh. Bordas ‘de Brossas’ : XV s.  –   P. Bardí : I lb.  –  La molher que fo P. de La Menada : VII s. IIII d.  –  Aymar del Chauze : XV s.  –  La mayre de Puey Lonc : X s.  –  P. Pinaut Barbacana : I lb.  –  Guilh. [effacé..it] : I lb.

 

                        Soma aquesta plana :  XXIX lb.  III s.  III d.  

 

folio 54v

Guontran : X s.  –  Rolfet de Marsaguet ‘P. de L’Aga mazelier’ : I s.  –  Itier Chavalier : V s.  –  Nitona del Pruelh : X s.  –  Iteyró de Sirventó : III lb.  –  Hel. de Pinazel : III lb.  –  P. de Bot et son gendre : III lb. X s.  –  Leonart Tibbaut : III lb. X s.  –  P. Evesque : I lb.  –  La Litgona : V s.  –  Me Seguí Ortic II lb.  –  Joh. Bordas : I lb. V s.  –  Ponchet : XIX s. IIII d.  –  Joh. Adam : III lb.  –  Margó de La Cňsta : V s.  –  Mayritglier : XVI s. VIII d.  –  Guilh. de Bertí : I lb. III s.  –  Guilh. Salamó : I lb. X s.  –  Guilhó de Sirventó : I lb. X s.  –  Hel. de Jaudó : I lb.  –  Lo filh de Guilh. Bodí : X s.  –  Hel. de Tin dich Papó : I lb. VI d.  –  Giraut Monedier : I lb.  –  Ayc Faure : I lb. V s.  –  Ayc de las Verieyras : IIII s. VIII d.  –  Mondó de Sossirac : I lb. V s.  –   P. de Bizňls : I lb. V s.  –  P. Chasteló : II lb. X s.  –  P. de Puey Meyŕ laborador : I lb. V s.  –  Hel. de Peyrazel : I lb.  –  En l’ostal de Lunaut Ia femna : VIII s.

 

                        Soma aquesta plana :  XL lb.  XIII s.  II d.  

 

folio 55r

Raymon de La Faya et Guormon : II lb. X s.  –  Guilhona La Regratieyra : III s.  –  Esteve [Sipbaut] : I lb.  –  Bernart de La Bordaria : I lb. X s.  –  Giraut de Puey Ras : XV s.  –  P. Velat : X s.  –  Hel. Chautart : XVII s.  –  Bernissó de La Bordaria : I lb.  –  Guilhona de Volom : X s.  –  La Mongňya : V s.  –  Guilhemí Fayart : II lb.  –  Ar. del Chastanet : II lb. X s.  – 

 

Talhaffer

P. La Crotz et sa molher : I lb.  –  Esteve Guontier : I lb. X s.  –  Melhó Charpentier : II lb.  –  La molher del Botel : III s. IIII d.  –  Hel. de Marmoych : II lb. X s.  –  En P. Bňrn de Melhó : VI s. VIII d.  –  Lo Bo de Jalat : I lb. V s.  –  Ar. Chirinel : I s.  –  Penňt de La Cňsta : I lb.  –  Bernart Boniaut : II lb. X s.  –  Hel. de Themolat : III lb.  –  Joh. Bladier : II s.  –  Hel. La Vila : I lb.  –  Margó de Seguí : III lb.  –  Joh. de Seguí : II lb.  –  Hel. del Playchat : I lb.

 

                        Soma aquesta plana :  XXXVI lb.  XVIII s.     

 

folio 55v

Aniquí Lo Sartre : I lb.  –  Bertran Lo Sartre : II lb; VI s. IIII d.  –  P. Agrefuelh : no re  –  P. d’Aguonac : XII s. X d.  –  La molher de Maureló : I lb. V s.  –  Guaumí Vigier : V lb.  –  Joh. Flamenc : II lb.  –  P. Bňs lo Vielh : V s.  –  Ar. de Bernabč : XII lb.  –  Bernart Redon : XIII s.  –  Joh. de [Lormanda] : V s.  –  La dňmpna de Chambó : III s. IIII d.  –  P. Redon : X s.  –  P. Colí lo Jove  dich Sentongier : V s.  –  La Pozatela et son filh : X s.  –  Bernart Costans : I lb.  –  P. La Vit : I lb. X s.  –  P. de Senh : II lb. X s.  –  P. del Luc : VIII s.  –  Bertran Barieyra : II s. VI d.  –  La dňmpna de La Pňrta : I lb.  –  Fortó de La Vaychieyra : I lb. II s. VI d.

 

                        Soma aquesta plana :  XXXIIII lb.  VIII s.  VI d.    

 

folio 56r

Las Fargas et L’Albergaria

Bernart Banieya : I lb. V s.  –  Esteve de Peyra Bruna : I lb. X s.  –  Hel. Charpentier : I lb.  –  Joh. de La Vaychieyra : I lb. V s.  –  Bernart Audoy : XII s.  –  Giraut de Las Combas [Pata...a][24] : XVIII s. IIII d.  –  Itier del Chastanet : XV s.  –  Guilh. Rudel : IX s.  –  L’ostal de La Ribieyra : III lb.  –  P. Colí : I lb.  -  Itier de La Grava : V s.  –  Hel de Bru : III lb.  –  P. de Foncolom : II lb.  –  Maria de Peroní : IIII lb.  –  Me Hel. Jaubert : II lb. X s.  –   Ayc de Vilat : I lb.  –  Botí : I lb.  –  Hel. Dosset : XVI s. VIII d.  –  G. Dosset de Cozeus : I lb. V s.  –  Hel. Domenc dich [Bansilhó] : IX s. VI d.  –  G. Batnogat : I lb. X s.  –  Hel. de Vaus : XV s.  –  La Valadeta : V s.  –  La molher Joh. del Cern : V s.  –  Me Guilh. Gualabert : I lb. II s. VI d.  –  Lo cugí de Giró Fayart : no re.  –  Joh. Veyria : X s.  –  P. Aymar : XVII s.  –  Bernarda de Glieyga Nuňva : V s.  –  Joh. Bru qui estay en l’ostal de La Rňcha : IX s.  –  Guilh. del Malhňl : I lb.

 

                        Soma aquesta plana :  XXXV lb.  XIX s.      

 

folio 56v

Olivier de La Ribieyra : I lb. XV s.  –  L’ostal del Pon : X s.  –  P. Chaminel et Las Viguanhosas : XIIII s.  –  Joh. Esquňt l’orgier : I lb. II s.  –  Joh. del Coderc : I lb. V s.  –  P. de Melissen : V s.  –  Jordó de Bernabč : XII s. VI d.  –  Giraut Borzés barbier : X s.  –  Guilhemí de Launay : X s.  –  Raulet Boquier : I lb. V s.  –  Bernart de Pirac : I lb.  – 

 

Rua Nňva et Bocharia

Esteve de La Folhada : I lb. X s.  –  Hel. de Blanquet : X s.  –  Hered. Hel. de L’Aga : IIII s. VI d.  –  P. Tripet : X s.  –  Bernarda Soquieyra : V s.  –  P. Albaut : I lb.  –  Raymon Chapolt[25] : X s.  –  Hel. Selayrňm[26] : X s.  –  L’ostal de La Eschala : X s.  –  P. de La Costura : I lb. X s.  –  Archambaut Tuffani I lb. V s.  –  Giraut Maynart : I lb.  –  Hel. Maynart : I lb. V s.  –  Joh. Ayme : I lb. V s.  –  Esteve Truc : I lb. V s.  –  P. Pinet : II lb.

 

                        Soma aquesta plana :  XXIIII lb.  VIII s.     

 

folio 57r

Guilh. Ferrier et sa molher : no re  –  Esteve Lo Peyrier et la Besnosvenha : Ilh. X s.  –  P. de Saxtz lo Jove : I lb. X s.  –  Hel. Autran : I lb.  –  Hered. Guilh. Estorga : I lb.  –  Giraut d’Ayraut : I lb. V s.  –  Hel. de La Faya : IX s.  –  Joh. d’Ayraut : III lb.  –  P. de Puey Audoy charpentier : XIX s. IIII d.  –  P. de Puey Audoy laborador : XV s.  –  Margó de Brugieyra : I lb.  –   Folcó Terralh : II lb. X s.  –  Los heretiers W. Ranbalí : VI s.  –  La mayre B. Chavantona : X s.  –  P. Fromentí : XV s.  –  Giraut Bodí : XVIII s.  -  Minayre de Saycz : II lb; X s.  –  Ar. de La Vaycha : II lb. X s.  –  Guilh. Primayrňl : I lb. X s.  –  Hel. de Las Planchas : I lb. V s.  –  Migó d’Andrivals : I lb.  –  P. del Perier : XV s.  –  P. de La Barda : XV s.  –  Hered. P. de Rause : V s.  –  G. Chabrňl marit de Helionna de Combas : I lb.  –  Hel. Passa Gua : XVII s. II d.  –  La molher St. de Puey Joh. : II s.  –  P. de Syourac laborador : I lb.  – Guilh. Jauria : I lb.  –  Gautó Rampnaut : I lb. V s.  –  Giraut Matiňt : I lb X s.        

 

                        Soma aquesta plana :  XXXV lb.  II s.  VI d.     

 

folio 57v

P. Bordier : I lb. XV s.  –  Guilh. Charrieyra : XV s.  –  Joh. Rňcha : V s.  –  Guilh. Fayart : III s. IIII d.  –  Joh. Milheyrňl : I s. VIII d.  –   Joví Milhayrňl I lb.  –  Joh. de Vidal : II lb.  –  Hel. Prist [Pasta] : I lb. V s.  –  Hel. Boc : X s.  –  P. de Vinhňlas : I lb.  –  Colinat : I lb.  –  Lo Borgonhó : I lb. X s.  –  Guilh. de Champs : I lb.  –  Ar. Chapolel : I lb.  –  La molher St. del Puey : V s.  –  P. del Trolhier laborador : III lb.  –  Hel. Boychorn : IX s.  –  P. Chanida : I lb. I s. VIII d.  –  Ar. d’Ayraut : XII s.  –  Bodí de Las Fargas : V s.  –  Ayc Chavaugó : I lb.  –  Ux.[27] Hel. Jay : V s.  –  Hel. de Vidal : XV s.  –  Giró Lo Monier : XI s. VIII d.  –  Itier Agrefuelh : XV s.  –  Giraut Albert : X s.  –  P. de La Rossia : II lb. X s.  –  P. D’Adian : I lb.  –  Hel. Bona Fon : I lb. V s.  –   Lo gendre G. de La Vaure : I lb; V s.  –  Bernart Gualhart : I lb.  -  Joh. Lo Sochier : X s.  –  Esteve La Peyra : XV s.  –  Hered. de Brigualhat : X s.  –  Itier Fochier : II lb.  –  Bernart del Potz: I lb. X s.

 

                        Soma aquesta plana :  XXXIIII lb.  XIX s.  IIII d.     

 

folio 58r

Hel. del Dompnhó : XIII s. VIII d.  –  Hel. Bobó : I lb.  –  G. de La Guarda : I lb.  –  Joh. de La Rampnolfia : I lb.  –  Giraut Manha : XIIII s. VIII d.  –  Joh. Guandilh P. Marquó : VIII s.  –  Joh. Borrel : X s.  –  Guilh. del Jart : I lb. X s.  –  P. de Fontanilhas : I lb. X s. –  Joh. Buza et son gendre : I lb. X s.  –  Lo sňgre de W. Lo Rey : V s.  Ar. Charada : XI s.  –  Ayc dels Bancutz : I lb. X s.  –  Raymon Gualhart X s.  –   Giraut Palhet : I lb. X s.  –  Lo gendre de Varenas : I lb.  –  P. de La Farga : I lb.  –  Joh. de La Sudria : no re  –  P. Raynaut Bayňl : XV s.  –  Bernart del Bňsc : X s. –  Ar. de La Guarda et son gendre : I lb.

 

                        Soma aquesta plana :  XVIII lb.  VII s.  IIII d.     

 

folio 58v

Lo Pon

Ar. Maynardenc : V s.  – Guinňt Mandaví : II lb.  –  Bernart La Chapela : I lb. X s.  –  Miguň de Meschí : I lb. X s.  –  Guilh. de S. Cibrŕ : I lb. XV s.  –  Raymon Besseró : X s.  –  Ar. de La Boria : I lb.  –  Joh. Vigier Canat : I lb.  –  Bernart Pomareda : X s.  –  Guilh. del Nogier : I lb. XV s.  –  La molher Bernart Faurel : V s.  –  Guilh. Chaumart : I lb.  –  P. de La Boaria : XIII s. IIII d.  –  Ayc de Jaunor : I lb. XV s.  –  P. Boyer : I lb. V s.  –  Guilh. Boyer : I lb. V s.  –  La molher W. del Boychó : V s.  –  Lo filh de P. Cňsta : I lb.  –  P. Truc et son filh : I lb. X s.  –  La molher Hel. Baudú : V s.  –  Jaucem del Pon : I lb. X s.  –  Hel. Fňrt : I lb. X s.  –   Esteve del Sirieych : I lb.  –  G. del Puey : I lb. V s.  –  La Daleyraqua : II s. VIII d. –  Hel. del Pi : I lb. X s.  –   Joh. del Rat : no re  –  Guilhó Vezí : I lb.  –  Pitró : I lb.  –  La Tindona : II s. VI d.  –  L’ostal de Faure : no re  –  Nitona de Faure : II s.  –  Pautí : I lb. X s.  –  Guilh. del Mas [Forrat] : I lb.  –  P. Jaffa Jarba : I lb.

 

                        Soma aquesta plana :  XXXIII lb.  X s.  VI d.     

 

folio 59r

Giraut Varenas : V s.  –  La molher G. Gendre : V s.  –  P. Relhaunier : XV s.  –  P. de Caort : X s.  –  Guilh. de L’Anglada : II lb.  –  Joh. Audebart : V s.  –  Giraut Roch : X s.  –  Giraudó de Caort : I lb. X s.  –  Perňt de La Vierna : I lb.  –  Alayzó La Payroliera : I lb.  –  Lo gendre de la dňmpna del Torn : I lb. X s.  –  Maria de Las Cňstas et son gendre : I lb. V s.  –  Guilh. Blanchart et son gendre : I lb. V s.  –  Taborel : XVIII s. IIII d.  –  [Luciňta] : III s.  –  Giraut de La Guarda : I lb.  –  La molher P. Mala Moscha : V s.  –  Joh. Robí : I lb. XV s.  –  Joh. Marguňt : II lb. X s.  –  Raymon de Chapoleta : I lb. V s.  –  P. de Merle : III lb.  –  P. Guaren : I lb. X s.  –  La molher P. de La Faya : V s.  –  Rolfet : XV s.  –  P. d’Angiers : XVI s. VIII d. 

 

                        Soma aquesta plana :  XXV lb.  XIII s.       

 

folio 59v

Ayssň qui se ensec avem receubut d’aquels qui son degós escriout, los quals foren trobat en la reyresercha, a moneda de tornés.

 

Alays del Calhaut : II s. II d.  –  La Negrieyra et sos filhs : XIX s.  –  La Nina : IIII s.  –  Bernart de L’Olm : I lb.  –  Nitona de Demier et sos dos filhs : IX s. VIII d.  –  Lucia Malsafana : II s. IIII d.  –  La Mocharda : IIII s. II d.  –  Lo filhastre de Guirestet : X s.  –  La sirventa que estet a Chassarel : II s. VI d.  –  La molher Joh. Faurel : II s. VIII d.  –  Bernart Aymar Decoys : I lb.  – Hel. del Malhňl : XV s .  –  La molher que fo de Porada : III s.  –  Guilhó de La Grava : V s.  –  Joh. La Pňrta : no re.  –  La [To(trou)tela] et son marit : V s.  –  Joh. de La Grava : X s.  –  La Marsala : IIII s. II d.  –  Lo filh de Chabanó : XII s.

 

                        Soma aquesta plana :  VII lb.  X s.  VIII d.       

 

folio 60r

Item receubem de Ayc de Soc et de Ar. Peschalh cossols de la Ciptat, per tot lo talh qui se apertenia als habitans de la dicha Siptat en aquest an, monta : XXI lb. tornés.

 

Ayssň qui se ensec avem receubut dels habitans de Tralhissac, los quals son hňmes de la communa d’esta vila per lo talh qui se apertenia a lors, a moneda de tornés

 

P. de L’Espital : I lb.  –  Guilh. Possart : I lb.  –  Bňs del Rat : I lb.  –  Guilh. Fornier : VI s.  –  Chausidó : I lb.  –  Joh. Autier : I lb.  –  Joh. [Graní] : X s.  –  Joh. Veray : XV s.  –  P. del Cluzel : I lb. V s.  –  Giraut del Cluzel : I lb. XII s.  –  Ar. Maychenc : VIII s.  -  Guilh. Ar. dich Liborna : X s.  –  Giraut de Marsanés : I lb.  –  Giraut del Bruelh : XX s.

 

                        Soma aquesta plana :  XXXII lb.  XIIII s.        

 

folio 60v

Soma que monta lo receubut de aquest compte aychí quant es contengut per articgles, monta tot :  Miel cent LXVI Lb. XIX s. VIII d.

 

Et lo baylat monta : Miel cent LXV lb. XVI s. III d.

 

Resta que avem maych receubut que baylat :  I Lb. III s. V d.,

la quala resta baylem (a) Hel. de Viga, lo qual era comptador del cossolat l’an que nos redem aquest prezen compte.

 

folio 62r (61rv blancs)

Ayssň son aquilh als quals avem remés et quitat del talh a qué eran estat ordenat, per sň quar nos semblava que excesivamen eran talhat.

 

De L’Arsaut et de Verdú.

Hel de La Rossaria : V s.  –  Ar. Maynart d’Aturs : V s.  –  G. de Guordó lo Vielh : X s.  –   La Magra : II s. VI d.  –  P. de La Bocheza : V s.  –  Guilh. Silbaut . V s.  –  Olivier de Vigŕ : I lb.  –  Cornaguerra : V s.  –  Hel. Maurí et son gendre : V s.  –  P. de La Ribieyra Petassat : V s.  –  Guilha de Me-Bonet : X s.  –  Bingó : V s.  –  Joh. Chanida : V s.  –  Joh. Rotgier : V s.  –  Hel. de Gastaví et son filh : X s.  –  Giraut d’Abonel : X s.  –  Guilh. L’Engolmés : X s.  –  Fortó de Jaudó : X s.  –  Hered. Hel. de Rey : V s.  –  Heliňt del Puey : X s.  –  Joh. de la Fortia : V s.  –  P. del Trolhier merchan : X s.  –  Bertran Salvanh : V s.  –  L’osyal de Guandassal : I lb.  –  P. Martí cubelier : V s.

 

folio 62v

De La Limotgana

Los heretiers Seguí de Cruvelier : II s; VI d.  –  la molher Guilh. de Cruvelier : II s. VI d.  –  Mathiou de Cornilha : XV s.  –  Joh. de Las Maygós : V s.  –  La Greychota : V s.  –  Joh. del Verdier : V s.  –  Me Bernart de Cesseró : X s.  –  Chopinňt : V s.  –  Guilha de Guarel : X s.  –  Hel. Charrada : X s.  –  Guilh. del Bruelh de la Tor : X s.  –  Jarigó : V s.  –  N’Anthea de Barraut : X s.  –  Bernó de Chabňt : V s. – la dňmpna de Puey Meyŕ : V s.  –  Ar. de Pascaut : I lb.  – 

 

De L’Agulharia 

P. de Combas faure : V s.  –  Hel. Botarel : V s.  –  Felip de La Menada : V s.  –  Guilh. de Brugeyró : V s.  –  N’Alias de La Cort et La Pinsona : V s.  –  Joh. Malaura : X s.  –  P. Tuffani fornier : V s.  –  Audoy Boyer : X s.  –  Guilhona de Jalat : X s. 

 

folio 63r                       

De Saynt Silŕ

Hel. Rossenc : V s.  –  P. de Puey Astier : V s.  –  Esteve de Vinheyrat : V s.  –  P. Estillansa : X s.  –  Joh. de Brossas : V s.  –  Nitona del Bruelh : II s.  –  Mayritglier : V s.  –  Hel. de Jaudó : X s.  –  G. de Puey Ras et sa molher : V s.  –  P. Velat : X s.  –  Ar. del Chastanet : X s.

 

De Talhafer

En P. serori de Melhó : V s.  –  Bernart Boniaut : X s.  –  P. d’Aguonac : V s.  –  La molher de Maureló : V s.  –  Joh. Flamenc : X s.  –  P. del Luc : V s.  –  Bertran Barieyra : V s.  –  La dňmpna de La Pňrta : V s.

 

De Las Fargas et de l’Albergaria

L’ostal de La Ribieyra : X s.  –  Joh. del Puey : V s.  –  L’ostal del Pon : V s.  –  Ayc de Vilat : X s.  –  Olivier de La Ribieyra : V s.

 

folio 63v

De Rua Nňva et de Bocharia

Hel. Maynart : X s.  –  P. de Saxcz lo Jove : V s.  –  P. de Puey Audoy laborador : V s.  –  Los heretiers Guilh. Ranbalí : V s.  –  Bernart de L’Escaut : V s.  –  Lo gendre G. de La Vaure : V s.  –  Lo sňgre de Guilhó de Rey : V s.  –  Ar. Charada : V s.  –  Joh. de La Sudria : V s.  –  Bernart del Bňsc : X s.  – 

 

Del Pon

B. de La Chapela : X s.  –  La molher Hel. Baudú : V s.  –  Joh. Teychendier : V s.  –  L’ostal de Faure : V s.  –  Giraut Varenas : V s.  –  P. Relhaunier : V s.  –  Giraut del Guannach : V s.

 

folio 64r

Ayssň son aquilh qui deven la resta del talh aychí quant es degós escriout, a moneda de tornés.

 

En L’Arsaut et en Verdú

La molher que fo a Dimiey Pilhart : I s.  –  La molher que fo a Vayras : V s.  –  Hel. Cozí : VII s.  –  P. de La Bocheza : V s.  –  Me P. de L’Auzelia : IX s.  –  L’Algura am lo filh de Faure : I s. IIII d.  –  Itier Pogalí : V s.  –  P. Bru : XV s.  –  Guilh. la Rua III s. IIII d.  –  Reynňt : V s.  –  Raymon de Puey Lucó : I lb.  –  La Blancha : VIII d.  –  P. Mercan lo Jove : V s.  –  Guilh. Blanchart : X s.  – Sibilha de Nebot I lb. X s.  –  Joh. La Vernha : X s.  –  Binguó XV s.  –  Joh. Chanida : XV s.  –  P. de La Comba : X s.  –  La Brantňlma : I s.  –  Joh. de La Comba : VII s.  –  Guilhó Charpentier : III s. IIII d.  –  Bernart de La Bertharia : V s. II d.  –  Esteve de Las Combas : XII s.  –  Fagenia : VI s.  –  Giraut de Lauvat : V s.  –  Guilh. Rňcha fornier : I s.  –  Giraut Fornier Lo Negre : V s.  –  Me Hel. La Crotz : X s.  –  Los heretiers G. Guarren : V s.  –  Hel. de Botas : IIII lb.  –  L’ostal de Boniffaci : I lb.  –  P. del Trolhier merchan : X s.

 

folio 64v

En La Lemotgana

Los heretiers Seguí de Cruvelier : II s. VI d.  –  Secha Val : VI s. VII d.  –  La Greychňta : V s.  –  Joh. [Corriňl] : III s. IIII d.  –  Joh. Robbert : III s.  –  Boní : VII s. IIII d.  –  Guilh. Berbessó : V s.  –  Gulhem Duret de La Marcha : III s. III d.  –  Fortó de Rofflat : II s. VIII d.  –  Jordŕ de Cornilha : XV s.  –  Hel. Sarazí : IIII s ; IIII d.  –  Guinňt Martí : II s. VIII d.  –  Guilh. La Chapela : V s.  –  Chardelh : IIII s. VIII d.  –  La dňmpna de Vernňde et sos effans : II lb.  –  Chopinňt : XV s.  –  Hel. Chanida : V s.  –  Alays de Bordas : III s. IIII d.  –  Guilh. del Bruelh de La Tor : X s.  –  Miguó de Glieyga Nňva : V s.  –  Joh. Fayart :  V s.  –  Lo dendre de Guarí : X s.  –  Hel. Guautier : XV s.  –  Thomŕs Brochart : VII s.  –  Joh. Thomŕs : VIII s. IX d.  –  Hel. Belet : V s.  –  La Camuza : II s.  –  La dňmpna de Puey Meyŕ : X s.  –  Ar. de Pascaut : II lb.

 

folio 65r

En L’Agulharia

La molher de Lardat : II s. VI d.  –  Pení de Salamó : X s.  –  Hel. Giraut et sa mayre : X s.  –  Guilha d’Astays : X s.  –  Mondí de [Belveer] : V s.  –  Pení [L’Esfortalier] : VI s. VIII d.  –  Guilh. de Brugeyró : XV s.  –  Giraut de Faure : V s.  –  Hel. Robbert : VII s. VI d.  –  N’Ahel. de La Cort et la Pinsona : IIII s.  –  Joh. Malaura : X s.  –  P. Tuffaní fornier : XV s.  –  Ar. de Rossel : I lb. X s.  –  Hel. de Belcier : I lb. X s. ; comtat li fu l’an mial IIIIC e (trou) per razó del depte que ňm devia a Me Peyre  Fa(trou)enc aysí cum apayr per Ia letra receubuda par Me [... rayé illisible ... ...] Hel. Sirven, e apeyr per lo comte dal dich an mial IIIC e dos  – Matiňt Bertolet : V s. 

 

En S. Silŕ

Hered. P. Baralhier : II s.  –  Giraut Ninňt : IIII s.  –  Esteve de Vinheyrat : V s.  –  P. Estillansa : I lb.  –  Hel. de La Cňsta : V s.  –  Hel. del Lac : X s.  –  Miguó de La Boaria : I s. VI d.  –  Hel Bňs e son gendre : VI s.  –  En l’ostal de La Pňrta una femna : V s.  –  La molher que fo P. de La Menada : II s. VIII d.  –  P. Tuffaní laborador : I lb. X s.  –  Rols de Marsaguet : V s.  – P. de L’Aga mazelier : IX s.  –  Ponchet : VIII d.  –  Margó de La Cňsta : V s.  –  Mayritglier : III s. IIII d.  –  Hel. de Jaudó : I lb.

 

folio 65v

Guilhó de Bertí : VII s.  –  Lo filh de Guilh. Bodí : V s.  –  Hel. de Tin : IIII s. VI d.  –  Ayc de Las Verieyras : IIII d.  –  Jacme de La Grelieyra : I lb.  –  En l’ostal de Lunaut Ia femna : II s.  –  La molher Hel. de Vinheyrat : X s.  –  Hel. Chautart : III s. 

 

En Talhaffer

La Chastela : V s. –  La molher del Botel : II s. VIII d.  –  En P. serori de Melhó : III s. IIII d.  –  Ar. Chirinel : X s.  –  Penňt de La Cňsta : V s.  –  Bernart Boniaut : X s.  –  Joh. Bladier : VIII s.  –  Joh. de Seguí : I lb.  –  Hel. del Pleychat : X s.  –  Aniquí Lo Sartre : V s.  –  Bertran Lo Sartre : III s. V d.  –  P. Agrefuelh : V s.  –  P. d’Aguonac : II s. II d.  –  P. Bňs lo Vielh : V s.  –  Bernart Redon : VII s.  –  Joh. de Lormanda : V s.  –  La dňmpna de Chambó : I lb; VIII d.  –  P. Colí lo Jove dich Sentongier : X s.  –  P. La Vit : X s.  –  P. del Luc : VII s.  –  Fortó de La Vaychieyra : XVII s. VI d. 

 

folio 66r

En Las Fargas e en L’Albergaria 

Bernart Audoy : VIII s.  –  G. de Las Combas [Pa... ...a][28] : I s. VIII d.  –  Guilh. Rudel : VI s.  –  Joh. del Puey : XV s.  –  Hel. Dosset : III s. IIII d.  –  Hel. Domenc dich Banssilhó : VI d.  –  Giraut Batnogat : V s.  –  Lo cugí de Giró Fayart : X s.  –  Me Guilh. Gualabert : XVII s. VI d.  –  P. de La Brossa : X s.  –  Joh. Bru : VI s.  –  P. Chaminel et Las Viguanhozas : III s. IIII d.  –  Joh. Esquňt l’orgier . IIII s.  –  Jordó de Bernabč : II s ; VI d.  – 

 

En Rua Nňva e en Bocharia

Hel. de Blanquet : I lb. X s.  –  Hered. Hel. de L’Aga : VI d.  –   Raymon Capoli : V s.  –  Hel. Seleyrňl : V s.  –  L’ostal de La Eschala : II s.  –  Hel. Maynart : V s.  –  Hel. de La Faya : VIII d.  –  Guilh. Fornier Ferrier et sa molher : I lb. X s.  –  P. de Puey Audoy charpentier : VIII d.  –  Margó de Brugieyra : X s.  –  Los heretiers W. Ranbalí : IX s.  –  Giraut Bodí : II s.  –  G. Chabrňl marit de Helionna de Combas : V s.  –  Hel. Passa-gua : II s. X d.  –  Bernarda Moyta de Combas : V s.  –  La molher Esteve de [Puey ihon[29]] I s.  –  Hel. Charbonier : VII s. IIII d.  –  Giraut Matiňt : V s.

 

folio 66v

Guilh. Charieyra : V s.  –  Guilh. Fayart : VI s. VIII d.  –  Joh. Milhayrňl : XI ‘VIII’ s. IIII d.  –  Hel. Boychorn : XI s.  –  P. Chanida : III s. IIII d.  –  Ar. d’Ayraut : III s.  –  Bodí de Las Fargas : V s.  –  Giró Lo Monier : III s. IIII d.  –  Itier Agrefuelh : V s.  –  Giraut Albert : X s.  –   Lo gendre G. de La Vaure : X s.  –  Esteve La Peyra : V s.  –  Hel. del Dompnhó : I s.III d.  –  Hel. Bobó : V s.  –  G. Manha filh de La Nida V s. IIII d.  –  P. Marquó : X s.  –  Joh. Guandilh : VII s.  –  Lo sňgre de W. Lo Rey : V s.  –  Ar. Charada : IX s.  –  Joh. de La Sudria : X s.  –  P. Raynaut Bayňl : V s.

 

Al Pon

Joh. Vigier Canat : II s.  –   P. de La Boaria : VI s. VIII d.  –  La Dalayraqua : IIII d.  –  Joh. del Rat : V s.  –  Joh. Cotier : X s.  –  Raymon Jaffajarba : XV s.  –  La Tindona : II s. VI d.  –  L’ostal de Faure : I lb.  –  Nitona de Faure : III s.  –  Perona de la Grava : V s.  –  La molher de Boní Lo Sochier : X s.  –  Joh. Audebert : V s.  –  Giraut Roch : X s.  –  Taborel : II s. VIII d.  –  Giraut del Guannach : X s.  –  La molher de Grazinhó et son marit : X s.  –  P. d’Angiers : III s. IIII d.

 

folio 67r

Datum die XV mense novembro anno Domini millesimo CCCCmo Quarto, presentibus Fortanerio de Vaxeria et Petro de Pomareda clerico habitatores ville Petrag., Arnaldus de Bernabe maior, M. Guill. de Rupe, M. Bertrandus La Porta, M. H. [Sirven.], Fortanerius de Rege, M. P. de L’Auzelia, Hel. de Themolat, Guill. de Fon Colom, B. de Lunaut, Gerardus Beleti consules, dicti domini maior et consules approbaverunt huiusdem computum cum conditionibus infrascriptis.

 

Premieyramen que cum P. Ortic agués agut per esser am lo comtador a levar lo talh X lb. tornés, e cum el no·y pogués vacar fo ordenat que Fortó de Requiran y fos qui n’ac I franc, e cum ilh no compellissan a pagar lo talh ni no fo levatz diligenmen que mas y feyren gran re de restas, que l’an aprčs costeren de levar las dichas restas certana soma que ne agueren Fortó de La Vayschieyra e P. Guilhó, e aquň per fauta e colpa del dich P. Ortic quar no y avia fach la diligensa que s’i appertenia, e es estat ordenat que de aquelas X lb. reda a la communa la soma de : IIII lb. tornés.

Item cum B. Favier aya agut, per certanas letras clausas que disian que avia fachas e ordenadas, la soma de C s. tornés que era execio[30], e es estat ordenat que el reda a la communa la soma de :  XL s. tornés.

Item que cum al dich comte fassa mencio que doneren a I amic de Perrinet [Ba.(trou).ue.] XL s. tornés per sň quar tractet am lo dich Perrinet que fossan quiti de las quitansas d’ayssň que avian pagat de l’ayda de Botavila per la soma de XI lb. e V s. tornés, e lo tractamen no valc re, e es estat ordenat que lo dich amic reda los dichs XL s.

 

folio 67v

Item cum al segon fuňlh de la juridictio en la grňssa soma aya error de XII d. tornés, e en I articgle de la festa de S. Joh. aya error que de qué foren despendudas VIIIXX michas e fogassas de II deniers pergozís chascuna, qui no valen mas XXI s. e IIII d. tornés, e es en escriot I lb. e II s. tornés, e ay trňp VIII d. tornés, e es en per qué son tengut de pagar e redre a la communa XX d.  tornés

                                     

                            Et de premissis Guill. Galaberti  recepit instrumentum

 

folios 68rv, 69rv blancs

folio 70r        Mention post. :  Soixante dixičme et dernier feuillet  M.  H.

 

                                          –––––––––––––––––––––––––––––––

<<Retour

 [1]- trou de ver, restitution probable…

[2]- cf Froissart : « les comtes de Derby ..., de  Rostelant (Rutland)... »

[3]- l’année précédente : 1399-1400  (cf PLN)

[4]- l’année 1397-98, ou la fin de l’année 1398-99, en remplacement de G. de Merle nommé juge royal…

[5]- msc yssosseya ; le sens est clair par le contexte : l’autre pain ne suffisait pas ; sans doute  cacogr –ss-  p. -sf- : sosfeia, imparfait de sosfire var.(donnée par Mistral) de sufir (Lévy) (suffia forme d’imparfait attestée par P. Olivier ds les Comptes consulaires de St-Flour)

[6]- un trou > restitution conjecturale…  Hardy : « au seigneur de T...rida »

[7]- Hardy parle de levée « d’une vinade » : ce n’est pas ici ceux qui n’ont pas payé de vinade qui ne peuvent pas importer vin ni vendange, c’est ceux qui n’ont pas leur chartrel : leur avis d’imposition au talh...

[8]- = P. Robí, sirven

[9]- abréviations, interprétation conjecturale.

[10]- trou dans le papier, restitution conjecturale

[11]- trou, restituton par calcul

[12]- m. orth. p. feren, 3p de l’ind pf de far , ou abrév. oubliée p. ferreren  pf de ferrar ?

[13]- cacogr p. nuech

[14]- c’était en 1372-73 !

[15]- cacogr. p. obligat 

[16]- cacogr . p. lo pretz de...

[17]- le nom de l’unité de mesure : sestier, moduriera  ou eymina a été oublié !...

[18]- msc : al sinque : signe sténo pour –n final oublié ?

[19]- trčs nettement écrit ; s’il s’agit bien d’un flacon ŕ contenir les saintes huiles  (Ducange : du bas-latin chrismarius) s’il ne valait que 6 deniers il n’était pas en métal précieux...

[20]- -o note ici sans doute la réal. loc. [Ť] de –a final atňne, p. Rňcha

[21]- ss doute –t final amui non noté p. Bernat

[22]- lecture et interprétation in certaines ; msc : dalsograt en un seul mot ; faut-il y voir dal sograt, var. dérivée de sňgre = beau-pčre ?

[23]- cacograph. p. Cesseró

[24]- lettres empâtées, je ne vois pas comment interpréter...

[25]- cacogr. pour : Chapoleta ?

[26]- cacogr. p. Selayrňl

[27]- abrév. du latin uxor = oc molher

[28]- lecture et interprétation incertaines...

[29]-  cacogr. pour Puey Johan

[30]- cacogr. p. excessiu