<<Retour

Archives Municipales de Périgueux     E dep 5021 –

Registre des Comptes du consulat de Périgueux – Série CC

 

CC 71 : Année 1407 - 1408  -  Registre in 4o, 94 feuillets, papier (très bon état).          

–  occitan ; scribe : le comptable Helias Fayart

 

page de couverture

Aissò es lo comte de la vila fach per lo maior e los cossols de la dicha vila l’an CCCC e        huech. E fu mayer Arnaud de Bernabè

         

folio 1r       (Note postérieure : Premier feuillet M. H.   1407-1408)

 

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen.

 

Ayssò qui s’ensec es lo comte del baylat e del receubut per lo [Mayor e los][1] Cossols de la Vila e Ciptat de Pereguers qui foren l’an qui com[enset lo] dicmenc aprep la festa de S. Martí d’yvern a XIIII jorns del mes de [novembre] l’an de Nòstre Senhor miel CCCC e VII, e fenit l’an miel CCCC e V[III. E] foren Màyer e Cossols de la Vila del Puey S. Fron de Pereguers e de la Ciptat aquilh qui son dejós per escriout :

 

Arnaut de Bernabè Mayor

Meistre Arrechambaut de S. Chastier – Meistre Seguí Ortix – Meistre Bertran La Pòrta – Meistre Guilhem  de La Ròcha – Meistre Fortanier de Rey – Meistre P. de L’Auzelia – Meistre Guilhem de Foncolom – P. de Malhouví – Olivier de La Ribieyra – Giraut de Belet :  Cossols de la Vila.

Bernart de La Bordaria – Helias Planchier :  Cossols de la Ciptat

 

Comptador : Helias Fayart – Contracomptador : Meistre Guilhem de La Ròcha

Meistre Guilhem de La Ròcha : jutge – Meistre Steve Gontier : procurayre

 

folio 1v

[Ayssò] qui s’ensec avem baylat per las profertas dels sirvens  a las festas acostumadas, [a mo]neda de tornés.

 

[Pr]emieyramen avem baylat a la festa de Nadal :

[Arnaut] de Carcassona torier : VIII s. – P. Robí :  IIII s. – P. d’Angiers : IIII s. – Johan de Leo trompeta : IIII s. – P. de La Comba : IIII s. – Symonet Lo Borsier : IIII s.

 

 A la festa de Pasques :

Arnaut de Carcassona torier : VIII s. – P. Robí :  IIII s. – P. d’Angiers : IIII s. – Johan de Leo trompeta : IIII s. – P. de La Comba : IIII s. – Symonet Lo Borsier : IIII s.

 

 A la festa de S. Johan Babtista :

Arnaut de Carcassona torier : VIII s. – P. Robí :  IIII s. – P. d’Angiers : IIII s. – Johan de Leo trompeta : IIII s. – P. de La Comba : IIII s. – Symonet Lo Borsier : IIII s.

 

 A la Totz Senhs :

Arnaut de Carcassona torier : VIII s. – P. Robí :  IIII s. – P. d’Angiers : IIII s. – Johan de Leo trompeta : IIII s. – P. de La Comba : IIII s. – Symonet Lo Borsier : IIII s.

 

Soma la plana :  V ll.  XII s.

 

folio 2r

Ayssò qui s’ensec avem baylat per las raubas dels sirvens e de las gachas de sobre lo cluchier, a moneda de tornés

 

Premieyramen baylem lo dimartz a VI jorns de novembre decembre per XXXIII cobdes de morat ‘e’ de gris, tant de l’u coma de l’autre, e costava lo cobde l’u per l’autre X s. tornés, per far las raubas dels sirvens, sò es assaber a V sirvens e al torier, a chasque sirven V cobdes e al torier VIII cobdes, monta tot  :  XVI ll. X s.

Item baylem lo dich jorn per VIII XVIII cobdes de grela de Petious, e lo cobde costava IX blancs, e per II cobdes de pers de Sen Lò, e lo cobde costava X s. tornés, dels quals furen baylat a Niòut Lo Rossel[2], gacha de sobre lo cluchier, IX cobdes de grela e I cobde de pers, e a B. Dequoys aytretan, aychí com es acostumat, monta       :  IIII ll. VII s. VI d.

 

Soma la plana :  XX liouras  XVII s.  VI d. tornés

 

Ayssò qui s’ensec avem baylat per lo selari de las gachas de sobre lo cluchier, a moneda de tornés.

 

Premieyramen baylem a Helias del Malhòl, gacha de sobre lo cluchier, lo qual prendia chasque sempmana X s. tornés, e estet hi L e III sempmanas que ac en nòstra annada, que lo jorn de Sen Martí fo a digmenc, e per sò fu mayschs lonc lo temps d’una sempmana, monta :  XXVI ll. X s.

Item baylem a Bernart Decoys, gacha de sobre lo dich cluchier, per L e III sempmanas que estet coma l’autre, e prendia X s. tornés per chasque sempmana, monta :  XXVI ll. X s.

 

Soma : LIII liouras

 

Soma tota la plana :  LXXIII liouras  XVII s.  VI d.

 

folio 2v

Ayssò qui s’ensec avem baylat per lo fach de la jurisdicciou, a moneda de tornés

 

Premieyramen baylem lo dilús a XIIII jorns del mes de novembre a I chapelà al qual fezem dire una messa a honor del S. Esperit, que li plagués que nos donès be regir e governar, e gardar nos e la vila e los habitans de tot mal e perilh, e nos enluminès de la soa Senta Gràcia, e donem li, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per una ma de papier qui fu messa en la chambra de cossolat per escrioure las letras clausas e las autras causas necessàrias, e costet tot, monta            :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per I quart de sera lioura de sera vert qui fu messa en la chambra de cossolat per segelar letras clausas e las autras qui eran necessària, costet monta :  I s. III d.

 

Item baylem lo digiòus a XVII jorns de novembre per doas mas de papier, las quals furen bayladas la una al comtador e l’autra al contracomtador, per metre en escriout tota la bayla e la recepta de tota nòstra annada, e costeren monta :  III s. IIII d.

 

Item baylem lo XX jorn del mes de novembre per I faysch de gluey qui fu mes en l’auditòri, aquí ont la bona gens fan lo sagramen ayschí cum es acostumat, e costet monta :  X d.

 

Item baylem lo dicmenc a XXVII jorns de novembre per una ma de papier qui fu messa en la chambra de cossolat per escrioure los guachs e los reyregachs e las autras cochas de la communa, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per una chandela qui fu gastada de sers en la dicha chambra de cossolat quant hòm legissia las assessas, monta :  I d.

 

Item baylem lo dicmenc a IIII jorns de decembre per V chandelas de ciou qui furen arsas de sers en la chambra de cossolat quant las assessas se clauseren, ayschí cum es de conduma, e costeren monta :  III d.

 

Soma la plana  XI s.  VII d.

 

folio 3r

Item baylem lo dilús a V jorns deld. mes per I onsa de cera vermelha que comprem per seylar los marquetz, monta :  IIII d.

Item baylem lod. jorn per IIas mas de papier qui furen bayladas a Fortó de Requiran e al comtador per escrioure sò que valrian las bóstias e la vinada e lo mespés del pa e la emposiciou e lo marquet e lo fach del prebostat e la vinada de fòra, monta :  III s. IIII d.

 

Item baylem lo digmenc a XI jorns de decembre a II hòmes que Aymar d’Abzac nos tramés tota la nuech de La Doza enfòra, que nos mandava que los Anglés eran montat, e y eran be IIIIC rossís o plus, e devian prendre un bon luòc, e que nos avisessam e o fesessam assaber a nòstres vesís, e donem lor monta :  III s. IIII d.

 

Item baylem lo dimartz a XIII jorns deld. mes, per una fuòla d’inhta que fo messa en la chambra de cossolat, monta :  III d.

 

Item baylem lo dissabde a XXIIII jorns deld. mes de decembre a Me P. de Syourac lo Jove, lo qual avia facha la procuracio nòstra de Steve Gontier, monta :  V s. X d.

Item baylem lod. jorn, per que fo la vespra de Nadal, per XII tòrchas de cera, chascuna de IIII liouras, que foren donadas las IIas al mayor e una a chasque cossol ayschí cum es ascotumat (sic), e la liura obrada costava II s. IX d. tornés, monta :  VI ll. XII s.

 

Item baylem lo divendres a XIII jorns del mes de jenier per una ma de papier qui fu baylada la mestat per escrioure los gachs e los reyregach e l’autre per escrioure las letras clausas, monta :  I s. VIII d. 

 

Item baylem lo dissabde a XIIII jorns del mes de jenier a I hòme a chaval, lo qual nos apportet letras de part Jaque de Ris, loctenent de Mossenhor lo Conestable de Fransa, en qué nos mandava que trevas eran, e que hòm fesés assaber a aquilhs qui seran apatiat que desdiyschessan los patis, o autramen lor covendria a pagar los patis duran las trevas, e per sò que nos avia apportat tant bonas nuelas, e ayschemen que fezés bon reppòrt de nos e s’en lauvès, donem li monta :  XXII s. VI d.

 

Soma la plana :  VIII liouras  IX s.  III d.

folio 3v   

Item baylem lod. jorn, que cum nos aguessam escriout e pregat a Ramonet de Sòrtz que li plagués que nos agués sufferta dels Anglés per un temps, e ac la nos de Puey Guilhem e de Banas e de Biguarròqua e de Chastel Nuò, e per so donem li, monta :  XII ll. X s.

 

Item baylem lo dilús a XXIII jorns de jenier per una ma de papier qui fu messa en la chambra de cossolat per escrioure letras clausas e autras causas, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo XXVI jorn de jenier a I messatgier qui anava a chaval, lo qual apel’òm Maròt de Lemòtges, lo qual nos apportet lo vidimus de las trevas, las qualas furen cridadas lo meysch jorn encontenen, e quar era vengut prestamen e donem li, monta :  I ll. II s. VI d.

 

Item baylem lo dilús a VI jorns de feurier per C bròxs de terra que comprem de I olier, los quals furen baylat a aquilhs qui fasian taverna en la vila per far mesura, ayschí cum es acostumat, e costeren monta :  V s.

 

Item baylem lo dilús a XIX jorns de martz per I fuòla d’inhta que fu messa en la chambra de cossolat, monta :  II d.

 

Item baylem lo dimartz a X jorns de abriel per demeya ma de papier que fu baylada a Mestre Guilhem de La Ròcha per far letras clausas, las quals furen tramessas en Fransa al Rey e al Cosselh e a Nos[3] Senhors, monta :  X d.

Item baylem lod. jorn per V onsas de cera vert per segelar las dichas letras, e lo plus fu sagelat e mes en la chambra de cossolat per sagelar tot l’an, e costet monta :  II s. I d.

 

Item baylem lo dissabde a XXI jorns del mes d’abriel a I hòme qui nos venc dire tot expressamen e sens autra cocha que los Anglés fazian amàs e que devian venir sobre esta vila per prendre la vila de nuech o de jorns, e donem li per son trabalh e per sos despens, monta :  V s.

 

Soma la plana :  XIIII liouras  VII s.  III d.

 

folio 4r

Item baylem lo dissabde a XXVIII jorns del mes d’abriel a Johan de Lion la trompeta, per sò que de sers (e) de matdís sull’alba del jorn anava far lo torn de la vila sobre los murs e revelhava las guachas, monta :  II s. VI d.

 

Item baylem lo dimartz a VIII jorns de may, a Me P. de L’Auzelia per un mandamen que nos avia fach de la publiansa que nos avia fach d’una letra de gràcia del rey contenen que totz los habitans d’esta vila sian conpellit de contribuir a la necessitat de la vila, e costet monta :  V s.

Item baylem lod. jorn a Me G. Chabròl, procurayre del rey, per sagelar lod. mandamen, que sagelet, costet monta :  V s.

 

Item baylem lo dimartz a XV jorns de may, que venc I chivalier del comte d’Armanhac, lo qual aportet las trevas que lod. comte avia presas am los barós de Gasconha e am los III Estat de Bordalés entrò que al jorn de S. Johan Babtista, e las fetz far cridar, e estet en esta vila tot aquel jorn e la nuech, si sinque a chaval que era[4], e pagem li totz los despens que fetz de totz lor e los rossís, et costet tot monta :  II ll. XI d. m.

 

Item baylem lo divendres a XXV jorns de may per una ma de papier, de la qual ne furen bayladas XVI doblas a Me Guilhem de La Ròcha per far e ordenar letras clausas en Fransa, al Rey e al Cosselh e a Nos Senhors, e aychamen d’autras causas, e lo plus fu mes en la chambra de cossolat, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo XXV jorn de may, que era la vespra de S. Memòri, a Me Steve Gontier nòstre procurayre, lo qual velhet tota la nuech am los sirvens al mostier per gardar que degun escandol no s’i fezés, e baylem lor una lioura de chandelas e X blancs per beure, monta :  V s.

 

Item baylem lo dissabde a IX jorns de junh per III mas de papier, de las quals la una fu messa en cossolat, e l’autra fu baylada per escrioure lo talh de las blanchas[5] que fu ordenat per la bona gens per far lo mur de Giraudó, e per far los chartrels que furen portat a la gens a quant era chascús, e per la autras cochas de la vila, e lod. talh fu fach e escriout II vetz, dont l’u fu baylat al comtador e l’autre demoret en cossolat, monta :  V s.

 

Soma la plana :  III liouras  V s.  I d.  mealha

 

folio 4v

Item baylem lo digmenc a X jorns de junh, que fezem menar la granda nau del mayor, que aviam fach davalar sotz la granda escluza, e per la granda pezor de qué es lad. nau covenc que per fòrsa de hòmes que n’i covenc plus de XXV hòmes qui la meneren sobre rullós en l’aygua devès las chauchieyra(s), e la passeren per la barbacana del Pon per terra secha, quar lad. nau era necessària per metre al molí per aver la grava del gravier per la hòbra de la vila, e pueys donem lor a beure, e agueren en pa e en vi, monta :  III s. IX d.

Item baylem lod. jorn a Raymon del Boyschó per una granda barrieyra que li prezem per far rullós sobre qué hòm menet lad. nau per la terra, monta :  XV d. 

 

Item baylem lo dilhús a XI jorns de junh, que aguem del prodòmes qui feren lo talh de las blanchas ayschí cum la bona gens avian ordenat per far lo mur de Giroudó, e donem lor a dinar, e aguen en pa e en vi e en fromatges e en peyschs ‘charn’, monta tot :  XIII s. VI d.

 

Item baylem lo dimercres a XIII jorns de junh que reguarderen lo talh qui era estat fach e lo corregiren e l’adoberen am aquilhs qui l’avian fach, e donem lor a dinar, quar tot lo jorn hi esteren, e despenderen en pa, en vi e en fromatges e en peyschs, monta :  X s. III d.

 

Item baylem lo divendres a XV jorns de junh a Helias de Jalat per sò quar portet los chartrels del talh de las blanchas a la gen de la vila, a chasque hostal a quant era chascús, e donem l’en, monta :  V s.

Item baylem lod. jorn per sera vermelha que fu baylada ald. Helias de Jalat am qué fezés tener los chartrels a las pòrtas de la gens, e costet monta :  III d. m.

 

Item baylem lo dimartz a XIX jorns de junh  per los despens que fetz la trompeta del senhor de Pons, qui avia aportat las trevas, e per aquela razó pagem li los despens qu’el ni lo rossí avian fach en la hostalaria, monta :  VI s.

 

Item baylem lo dissabde a XIIII jorns de julh per sera vermelha e per papier am qué furen fach e seylat los chartrels de las gens que devian lo talh per que hòm los leyschès passar las pòrtas :  I s. III d.

 

Soma la plana :  II liouras  I s.  III d.  mealha

 

folio 5r

Item baylem lo dimartz a XIIII jorns del mes d’aoust per una ma de papier, la qual fu messa en la chambra de cossolat, e costava monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo dimart a XXVIII jorns dal mes d’aoust per demieya ma de papier qui fu baylada al contracomtador per creyscher lo comte :  X d.

 

Item baylem lo digmenc  a XVI jorns de septembre, que lo mayor e li cossols furen ensemps aprep dinar per ordenar cum se levès lo talh qui era estat fach per las òbras de la vila, e begueren e agueren en pa e en vi, monta :  I s. III d.

 

Item baylem lo dimercres a XIX jorns de septembre per I ma de papier, de la qual fu baylat la mestat al contracomtador per far letras clausas y autras causas per la communa, e l’autra al comtador per escrioure los chartrels del marquetz cum la gens passessan qui deven lo talh, e ayschamen ne fu baylat als cossols qui garden las pòrtas II doblas, e costet monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per I quart de sera vert e vermelha per far los marquetz del talh, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lod. lo digiòus a XX jorns de septembre a Helias Jaubert lo Jove per una procuracio que avia facha de Fortó de La Vayschieyra, lo qual la dòna de las Boarias fasia plagear per causa de la communa, e per aquela razó nos pagem lad. procuracio, e costet VI blancs, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per una letra de exequtòria del rey encontra Arnaut de Montardit, la qual fetz lod. Helias Jaubert, e costet de far VIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn al procurador del rey per sagelar lad. exequtòria del sagel de la seneschaussia, e costet monta :  V s.

 

Item baylem lod. lo XXIX jorn de septembre a Helias de Jalat per sò quar avia visitat las tavernas e las pòrtas, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo dimercres a XXV jorns de julh per IIas mas de papier, de las quals la una fu baylada als obriers per metre en escriout la manòbra e per mandar, e l’autra fu messa la meytat al comte per creyscher, e lo plus fu mes en la chambra de cossolat, costeren monta :  III s. IIII d.

 

Soma la plana :  Ia lioura  II s.  IX d.

 

folio 5v

Item baylem lo XIIII jorns del mes d’octòbre per una letra de gràcia del rey, que Jaques de Ris nos tramés de París, que conten que per negun cas hòm no meta en esta vila ni en tot lo territòri lo ces in[6] entredich, e al cas ont l’avesque ho fezés, manda al senescal o al senes a son luòctenent que li metan la temporalitat a la ma del rey, e costet de passar e de far e de sagelar e de aportar en esta vila, monta :  XXIII ll. VII s. VI d.

 

Item baylem lo XVII jorn d’octònbre per una ma de papier, de la qual crec hòm el comte la una partida[7], e l’autra fu messa a far chartrels e ròlles per far pagar ‘gatgar’ l’argen la gens que devian lo talh e per mandar la manòbra, e costet IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

Item baylem per los despens que Arnaut de Carcassona fetz en la tor de cossolat ont lo teni’òm pres per causa quar IIII preysoniers, que Jaque de Ris luòctenent de Mossenhor lo Conestable de Fransa fasia tener pres en la dicha tor de cossolat , s’en paneren de nuech de la dicha tor e creberen lo solier dessús, e lod. Arnaut de Carcassona era torier e garda de lor, e per sò el fu mes pres e mes en lor luòc, ont estet del XXIIII jorns del mes d’òust entrò que al XVI jorns del mes d’octòbre, que son L IIII jorns, e chasque jorns donavam li per son vioure, quas quar el non avia de qué, VIII d. de pergosís, si que monta tot tornés :  I ll. VIII s. X d.

 

Item baylem lo XX jorns d’octòbre, que fezem metre en la tor Arnaut de Carcassona per sò que nos aviam[8] dich que el s’en volia anar, e donem li per dinar, quar era degu[9], monta :  III s.

 

Item baylem lo XX jorns de XXIIII jorns d’octòbre per los despens que de Arnaut de Carcassona qui fu tornat en la tor, e donavam li tot jorn VIII d. pergosís, e estet hi entrò que al IX jorn del mes de novembre, qui son XVI jorns, monta :  VIII s. VI d. m.

 

Item baylem lo dissabde a III jorns de novembre per una ma de papier que fu messa en la chambra de cossolat, e costet IIII blancs, monta  :  I s. VIII d.

Item baylem per los despens que feyren IIII preysoniers anglés que Jaque de Ris avia fach metre en la tor de cossolat, e esteren XX jorns, e despenderen, otra II escutz que baylet lod. Jaque de Ris, monta :  XI s.

 

Soma la plana :  XXV liouras  XIX s.  IIII ‘V’ d.  mealha

 

folio 6r

Item baylem lod. jorn a Helias de Jalat per sò quar se prendia garda de las tavernas, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo XIIII jorns de novembre, que lo mayor e li cossols furen ensemps en la chambra de cossolat aprep dinar per deliourar las cochas de la communa, e beguen y aguen en pa e en vi, monta :  I s. IIII d.

 

Item baylem lo XVII jorns de novembre, que lo mayor e li cossols furen ensemps aprep dinar en cossolat per deliourar las cochas de la communa, e begueren e agueren en pa e en vi, monta :  I s. I d.

 

Item baylem lo XVIII jorns de novembre que lo mayor e li cossols f per III grans faysch de gluey que furen mes e espandut lod. jorn en la chambra de cossolat ont fu facha la elecciou del mayor e dels cossols, e dejós en l’auditòri, ayschí cum es de conduma, e costeren monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn a VII sirvens am aquel de la Ciptat, per lor dinar, ayschí cum es acondumat, a chasqú II blancs e al torier IIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo dinar que fetz hòm al jutge e al procurayre e als II escrivàs e al comtador y al contracomtador, ayschí cum de conduma, monta que costet entre totas chausas :  I ll. VI s. X d.

Item baylem lod. jorn, que fezem dire una messa del S. Esperit a honor de Diou e de la Gloriosa Vergena Maria e de Mossenhor S. Fron nòstre patró, a la fi que Dious nos donès far bona elecciou, e nos gardès de mal e de perilh las armas e los còrs, e gardès de mal e de perilh la vila e los habitans, e donem au chapelà IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per IIII pintas de vi e III michas e una lioura de fromatge d’Alvernha, e per una lioura de chandelas, qui fu tot baylat e gastat per donar a beoure als prodòmes qui feyren la eleccion del mayor e dels cossols, e als autres qui eran jos en l’auditòri, e las chandelas qui hi furen totas gastadas, si que monta tot :  III s. IIII d.

 

Soma la plana :  II liouras  IIII s.  III d.

 

folio 6v 

Item baylem a Fortó de Requiran per sò que avia baylat als sirventz li qual avian gatgat la gens de la vila li qual devian lo pes e la vinada tot l’an, monta :  XIII s. IIII d.

 

Item baylem lo dimartz a IX jorns del mes d’abriel per IIII mas de papier en qué furen escrich li duy comte, del qual l’u fu baylat al mayor e l’autre redut en cossolat, ayschí cum es de conduma, e la ma costava IIII blancs, monta         :  VI s. VIII d.

 

Item baylem lo dimercres a XII jorns del mes de juhn, que lo mayor e li cossols furen ensemps per veyre lo talh e ordenar d’alcús que se complanhian que eran mal talhat, e begueren après dinar y aguen en pa ya en vi e en sirieygas, monta :  II s. IIII d.

 

Item baylem lo divendres a XXVI jorns del mes de julh, que lo mayor e li cossols furen ensemps per veyre lo talh e asomar quant se n’era levat ni quant ne era degut, e beguen aprep dinar y aguen en pa e en vi e en peras, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo digiòus a I jorn del mes d’aoust, que lo mayor e totz los cossols furen ensemps per auvir legir tot los artigles del comte del baylat e del receubut, e estet hi tot lo jorn, e beguen aprep dinar e aguen en pa, en vi e en peras, monta :  II s. VI d.

Item baylem en diversas vetz als sirvens e a Helias de Jalat, li qual avian gatgat la gens qui devian lo talh plusors vetz y adjornatz y arestatz, monta :  XVI s. IIII d.

 

Item baylem lo dimercres a IX jorns d’octòbre, que lo mayor e li cossols furen ensemps aprep dinar per veyre lo comte, e beguen y aguen III pintas de vi, costeren monta :  I s.

 

Item baylem lo digiòus a VII jorns del mes de novembre, que fezem ‘cridar’ e trompar de part lo mayor e cossols que tot hòme o fempna qui fus estat gatgat per lo talh agués rems los gatges dins VIII jorns o d’aqui en reyre no hi serian auvit, e donem a R. de Monranhí per far [el sto][10] papier esturmen, monta :  X d.

 

Item baylem lo digiòus a XXIII jorns de jenier per demieya ma de papier que fu baylada a Perròt[11] de La Ròcha per creysher al comte, monta :  X d.

 

Soma la plana  :   II liouras  V s.  VI d.

 

folio 7r

Ayssò qui s’ensec avem baylat a aquilhs qui guarderen las pòrtas en las vendempnhas per que aquilhs qui devian lo talh no passessan ses marquet o chartrels del comtador, a moneda de tornés.

 

Premieyramen baylem a Olivier de La Ribieyra cossol, per sò que estet e gardet la pòrta del Pon totas vendempnhas a la fi que degun hòme ni bèstia ni manòbra d’aquilhs qui devian lo talh no passessan que no aguessan pagat o mes en segur sò que devian de temps passat, e estet hi XVI jorns, e chasque jorn donavam li VI blancs, monta :  II ll.

Item baylem lod. jorn a P. d’Angiers sirven, lo qual gardet tot jorn am lod. cossol, e prendia tot jorn XV d. tornés, monta :  XX s.

Item baylem lod. jorn a Fortanier de Rey cossol, lo qual gardet a la pòrta deus Plantiers cum dessús es dich, e estet hi XV jorns, e chasque jorn prendia VI blancs, monta :  I ll. XVII s. VI d.

Item baylem lod. jorn a P. de La Comba sirven, lo qual gardet am lod. Fortanier, e estet XV jorns, e prendia chasque jorns XV d. tornés, monta :  XVIII s. IX d.

Item baylem lod. jorn a P. de Malhouví cossol, loqual gardet a la pòrta de l’Agulharia, e estet hi XV jorns, e prendia chasque jorn VI blancs, monta :  I ll. XVII s. VI d.

Item baylem lod. jorn a P. Robí nòstre sirven, lo qual gardet am lod. P. de Malhouví, e estet hi XV jorns, e prendia chasque jorns XV d. tornés, monta :  XVIII s. IX d.

Item baylem a Giraut de Belet nòstre cossol, loqual gardet la pòrta de Talhaffer, e estet hi XVI jorns, e prendia chasque jorn VI blancs, monta :  II ll.

Item baylem a Simonet Lo Borsier sirven, lo qual gardet am lod. cossol, e estet hi XVI jorns e prendia per chasque jorn XV d. tornés, monta :  XX s.

Item baylem a Me Guilhem de La Ròcha y a Olivier de La Ribieyra, li quals garderen I jorn, l’u a la pòrta del Pon e l’autre a la pòrtaTalhaffer per que la gens que devian lo talh no passessan, e chascús prendia VI blancs lo jorn, monta :  V s.

Item baylem a Guilhem de Foncolum, lo qual gardet a la pòrta de l’Agulharia I jorn e demiey per que aquilhs que devian lo talh no passessan, monta :  III s. IX d.

 

Soma la plana :  XII liouras  I s.  III d.

 

folio 7v

Ayssò qui s’ensec avem baylat donat per honor de Diou, a moneda de tornés.

 

Premieyramen baylem a V jorns de decembre, que Giró Fayart qui era nòstre sirven de cossolat era mòrt, e era grandamen paubre, e donem a sa molher per amor de Diou de qué lo fezés sebelir, monta :  X s.

 

Item baylem lo premier jorn de junh, que donem als sonadors qui sonen lo senhs per lo be de la terra, monta :  V s.

Item baylem lo X jorn de julh a Boní, lo qual era tombat de sobre lo mur que hom fay nuò entre Las Fargas e Giroudó, e un cayre avia li ronput la chamba, e no avia de qué vioure, e donem li per’mor Diou, monta :  XX s.

 

Item baylem lo XXII jorn de setembre, que cum los Anglés de Bigarròqua, o I de lad. garniso, demandès a Steve Lo Sartre[12], gendre de Salavert, IIII francs, e otra tota razó, quar no se trobava de vertat que l’en fus tengut, e volian prendre marqua, la qual causa fora grans dampnatge, e Lo Sartre no avia de qué pagar, e nos, a la fi que mayor mal no s’en ensegués, ajudem li de I franc que li donem, monta :  XX s.

 

Item baylem a Mestre B. del Buc, mestre de las escòlas, lo segon jorn d’octònbre, per razó de sa pensio, que li donava hòm chascun jorn an IIII liouras tornés de volomtat e ordenansa facha per los XXX prodòmes, monta       :  IIII ll.

Item baylem a G. Borzés barbier, lo qual era malaus, y era chargat d’effans e de sa dòmpna qui era ayschamen el lieysch malapta, e no avian de qué vioure, e donem lor per amor de Diou X s. tornés, monta :  X s.

 

Soma la plana :  VII liouras  V s.

 

folio 8r

Ayssò qui s’ensec avem baylat per los plachtz e per los instrumens, a moneda de tornés.

 

Premieyramen baylem a XV jorns de novembre per IIas mas de papier qui furen bayladas a Me Guilhem Galabert, en qué copiès la una partida del procès del plach qui se mena entre la communa e Johan e P. de Maymí frayres, e la ma costava IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

 

Item baylem lo XIX jorn de may a Mestre Guilhem de La Ròcha per I esturmen de appellacio del debat qui es entre nos e Arnaut de Montardit, per sò que se vòl exemptar del talh e de la vinada e del pes del blat, lo qual esturmen ordenet e corregit lod. Me Guilhem, e plusors d’autras rasós, e costet monta :  X s.

 

Item baylem lo XXXI jorn de may a Me P. de Syourac per una appellacio que nos fetz cum nos apelem del jutge del rey e de toutz autres ufficiers, per sò que nos volia grevar per lo debat qui era e es entre nos e Arnaut de Montardit, e ayschamen per l’esturmen de lad. appellacio, monta :  X s.

 

Item baylem lo XXVI jorns de julh, que fesem citar la dòmpna de Las Boarias e sos filhs, a la querela de nòstre procurayre, e costet monta :  V d.

 

Item baylem lo XX jorn del mes d’aoust a la molher de Me Bertran La Pòrta, lo qual nos avia empetrat una citacio en parlament encontra Arnaut de Montardit, e la dicha citacio costet de far e de seylar I escut, e lod. Me Bertran prestet lo a París ont era, e pagem lo a sa molher, monta :  I ll. II s. VI d.

 

Item baylem lo VIII jorn d’octòmbre a Guinòt de Las Boarias, per sertàs despens que avia fach encontra Fortó de La Vayschieyra per causa de la communa, e avia fach condepnar y amonestar, per los despens qui se monten entre tot XV s. I d. pergosís, monta :  XII s. I d.

Item baylem lod. (jorn) a Helias Jaubert lo Jove per la publiansa de I mandamen del rey qui era encontra Arnaut de Montardit, la quala nos grosset, monta :  III s. IIII d.

 

Item baylem lo X jorn de novembre a Helias Jaubert lo Jove, per I esturmen que receub en qué la dòmpna de Faure, molher de Arnaut de Montardit, se obliguet de pagar talh e pes e vinada, e de far totas causas que li autre habitans de la vila fassan, e lo mes al gran papier de cossolat, e costet monta :  V s.

 

Soma   :  III liouras   VI s.  VIII d.

 

folio 8v

Item baylem a Me Guilhem Galabert, per rasó del procès que avia fach per rasó del plach que menava la communa am Johan y am P. de Meymí frayres per lo fach de la leda, monta :  I ll. IX s. IX d.

Item baylem a Me P de Syourac per una procuraciou de Me Steve Gontier cum fu fach procurayre de la communa, e la grosset, e maysch per la ordenansa de IIII esturmens que receub e ordenet de la prorogacious per lo plach de chapitre e de Champsavinel e de Arnaut de Montardit, e taxem li per tot, quar l’autra procuracio era perduda, monta :  XV s.

Item baylem b a Me Guilhem de La Ròcha per lo trabalh que ac en ordenar la composecio del debat e plach que era entre la communa e Johan e P. de Maymí frayres e lo chapitre per lo fach de la leyda, ont avia II doblas de papier, monta :  X s.

Item baylem[13] a R. de Monranhí per una letra de la reconoyschensa que fet Sibilla de La Pòrta de V s. de renda que deu a la charitat :  V s.

 

Soma :  II liouras  XIIII ‘XIX’[14]s.  IX d.

 

folio 9r

Ayssò qui s’ensec avem baylat per los presens e per los servisis, a moneda de tornés.

 

Premieyramen baylem lo XVII jorn del mes de novembre per VI parelhs de chapós, qui costeren XXVIII s. IIII d. tornés, e per VI fromatges del Daurat, qui costeren XXV s. X d. tornés, e per IIas tòrchas de sera qui pesavan VI liouras, e la lioura costava quar era obrada VIII blancs, e tot ayssò fu tramés a Granhòl e donat a Raymonet de Sòrtz qui era pres, a la fi que nos fezés aver sufferta dels Anglés de Chastel Nuò, de Bigarròqua e de Puey Guilhem, monta :  III ll IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn a P. Cosí, lo qual logem am son rossí per menar e portar lod. prezen, e costet monta :  X s.

 

Item baylem lo dimartz a XIII jorns de decembre, que los cappitanis de Biguarròqua e de Chastel Nuò e Peyròt lo Bernés e lo senhor de Puey Guilhem e lo capitani d’Agulhà[15] eran lopgat a S. Laurens de Manoyre am be IIIC combatens, e nos doptavam que nos venguessan corre ‘en esta vila’, e nos diysch hòm que ilhs se vendrian lopgar en la Ciptat, e tramezem a lor Naudó de Pascaut e Raymon del Boyschó per parlar am lor ‘e far’ cum no venguessan ges ayschí, e maysch y tramezem lo conestable de Fronsac, qui era en esta vila, e feyren tant am lor totz ensemps que no vengueren anc, e maysch que nos doneren sufferta per IIII sepmanas, am tant que nos demanderen doas saumadas de michas, las quals lor donem, e costeren, am XII michas que lod. R. del Boyschó portet d’avantatges, e tres que n’aguen aquilh qui l’ameneren, monta tot :  II ll. IIII s.

Item baylem lod. jorn per II grans saxs e per una sacha, e li sac eran totz nuòus, l’u de V aunas e l’autre de IIII, e la sacha de una auna, e costet chasque auna III blancs, monta ‘en qué fu portat lo pa, e perdet se tot’[16] :  XII s. VI d.

Item baylem lod. jorn per VII pintas de vi que portet lod. Mondó, am una pinta que ne begueren quant chargeren lo pa, quar dizia que lo capitani de Chastel Nuò lo li avia demandat, e arretengeren li las botas e tot, e maysch per demieya[17] de sal que lor portet, e costet tot monta :  III s. IIII d.

 

Soma la plana :  VI liouras  XIIII s.

 

folio 9v

Item baylem lod. jorn per II liouras de chandelas que lor portet lod. Mondó, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo lotgier[18] dels rossís que chavougerent lod. Mondó e aquel pagem, que tant ‘tenc’ tota la nuech e l’endomà entrò que près de prima, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo logier de II rossís e de II hòmes qui meneren lod. pa e esteren tota la nuech, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per lo trabalh de Arnaut de Pascaut e deld. R. del Boyschó qui esterent am los dichs Anglés tota la nuech e be maysch de demiey jorn, e y feyren tot quant que poguen cum ne aguessan sufferta, e Mondó qui lor menet lo prezen e lo presentet als capitanis ‘dessús dich’, e li arretengueren IIas botas, monta :  X s.

Item baylem lod. jorn per la reparacio de una cela de rossí que chavouget Mondó del Boyschó, e rompet la miech a S. Laurens, e avia la manlevada, e costet de repparar monta :  V s.

 

Item baylem lo XXIIII jorns de descembre, que era la vespra de Nadal, per II tòrchas de sera qui pesavan VI liouras, e la lioura obrada costava II s. e IX d. tornés, e per IIII bels fromatges del Daurat qui costeren X s. tornés, que donem a Moss. Guilhem de Merle, jutge mayor del rey, monta :  I ll. VI s. VI d.

Item baylem lod. jorn per II tòrchas de sera que pesavan VI liouras, e la lioura obrada costava II s. IX d. tornés, e per IIII grans fromatges del Daurat, que costeren X s. tornés, que donem a l’ufficial per que nos fus plus favorables en las cochas de la communa, monta :  I ll. VI s. VI d.

 

Item baylem lo III jorn del mes de jenier per I chabròl e per I fayzà e per ritas e per bechadas e per IIII fromatges del Daurat, que tramesem a Raymonet de Sòrtz a Granhòls, ont era preysonier, per Olivier de La Ribieyra nòstre cossol que hi tramezem per presentar lod. present, e per lod. Raymonet pregar de part nos que nos agués sufferta de las garnisós dels Anglés per I temps, e a la fi que hi fus de melhor volumtat nos tramezem li lod. present, e costet tot monta :  XXV s. x d. tornés

   lo chabròl e la volateria XXXII blancs e los fromatges XXX blancs   

Item baylem lod. (jorn) per lo logier de I hòme e de son rossí qui menet e portet lod. present, e costet monta :  X s. tornés

Item baylem lod. jorn a Olivier de La Ribieyra per far los despens de si e de son rossí, e estet I jorn, costet monta :  X s.

 

Soma la plana :  VI liouras  I s.  IIII d.

 

folio 10r 

Item baylem lod. ‘jorn’ per I quart de sera vermelha que tramezem ald. Raymonet de Sòrt, costet monta :  I s. III d.

 

Item baylem lo XXIII jorns de feurier per una saumada de vi ont ne avia IIII sestiers e XIIII pintas, e la pinta costava VI d. pergosís, e per X mosderieyras de sivada, e la mosderieyra XX d. tornés, lo qual vi e sivada donem a Jaques de Ris, luòctenent de Mossenhor lo Conestable de Fransa, qui era vengut en esta vila per far tener las trevas, costa monta :  II ll. XI s. I d.

 

Item baylem lo dilús a XXVII jorns del mes dessúsd. a Fortó de La Vayschieyra per I sac que ne aviam manlevat, en qué aviam donat lad. sivada a Jaque de Ris, e perdet se, e pagem ne monta :  II s. VI d.

 

Item baylem lo dissabde a XXIII jorns del mes de junh per II saumadas de e XVI pintas de vi que comprem de Me Steve Gontier, e la saumada costava nos XXXII s. tornés, lo qual vi donem a Jaque de Ris, luòctenent de Mossenhor lo Conestable de Fransa, a la fi que nos fus plus favorables e nos fezés tener las trevas a son poder, e ayschamen que nos fus maysch favorables e amixs am lod. Mossenhor lo Conestable, costet monta :  III ll. IX s. IIII d.

Item baylem a Olivier de La Ribieyra, lo qual tramezem una autra vetz a Granhòls a Raymonet, pregar que de part nos que tramesés I hòme deus […][19] per las garnisós dels Anglés aver sufferta[20], e donem li per tot mo V s. tornés, monta :  V s.

 

Soma :  VI liouras  IX s.  II d.

 

folio 10v

Ayssò qui s’ensec avem baylat a aquilhs qui garderen las pòrtas tot l’an per lo fach del marquet e de la emposicio, a moneda de tornés.

 

Premieyrament a P. Salavert, lo qual gardet tot l’an a la pòrta del Pon, e donavam li per chasque mes XII s. tornés, monta tot l’an :  VII ll. IIII s.

 

Item baylem a Arnaut de Sudor, lo qual gardet a la pòrta Talhaffer tot l’an, e prendia per chasque jor mes X s. tornés, monta :  VI ll.

 

Item baylem a Bertran La Bòrda, loqual gardet a la pòrta dels Plantiers e de l’Agulharia los jorns del merchat, e donem li per tot l’an, monta :  XI s. VIII d.

 

Soma :  XIII liouras  XV s.  VIII d.

 

folio 11r

Ayssò qui s’ensec avem baylat per la charitat la qual se dona en pa per honor de Diou lo jorn de la Panthacòsta, a moneda de tornés.

 

Premieyrament baylem per XII sestiers de fromen que comprem per far de la micha de IIII d. pergosís, la qual fo donada per ‘mor Diou lo jorn de Panthacòsta, e lo sestier costava VIII blancs la mosderieyra, exeptat de IX mosderieyras que nos costeren mas VII blancs e III d. la mosderieyra, si que monta que costen totz los XII sestiers, monta :  XV ll. XVIII s. II d. m.                                                                        

 

Item baylem la vespra de Pantacòsta a la torieyra, la qual nedeyet la chambra ont hòm mes lo pa qui fu donat per ‘mor Diou, monta :  III d.

Item baylem lod. jorn per III fays de gluey raus qui fu espandut per lad. chambra de cossolat, e lo pa fu mes dessús, monta :  I s. IIII d.

 

Item baylem lo III jorns de junh, que era lo jorn de Pantacòsta que donem l’almòyna, e lo pa soffrays nos, quar tant hi ac de gens mayschs que no avia agut als autres ans passzatz, e comprem lo pa de IIII sestiers e aymina de fromen, e maysch XIII s. pergosís outra los dichs IIII sestiers e eymina, e lo sestier costava XXVI s. VIII d. tornés, monta :  VI ll. X s. V d.

Item baylem lod. jorn a VI sirvens, dont lo torier pres per dos, li qual ajuderen a donar l’almòyna, e donem lor per dinar, monta :  VI s. X d.

Item baylem lod. jorn per los despens que fezem a aquilhs qui receuben la micha de matdís, e lo conteren e receuberen e mezen en escriout las rendas que hòm y paget en pa e en argen, e per lo beure que hòm donet aprep dinar cum es acondumat, e despenderen en tot, am lo dinar de matdís d’aquilh qui receuben lo pa, monta :  I ll. II s. XI d.

 

Soma la plana  :  XXIII liouras  XVIII s.  XI d. mealha

 

folio 12r (11v blanc)

Ayssò qui s’ensec avem baylat per la festa de S. Johan Babtista, a moneda de tornés.

 

Premieyramen baylem lo XXIII jorns de junh, que era la vespra de S. Johan Babtista, per VIXX garlandas qui furen donadas als senhós borzés qui furen a la velha, ayschí cum es acostumat, e costeren monta :  V s.

Item baylem lod. jorn per III fays de raus qui furen espandut sobre la fon de la Claustra ont hòm chantet la velha, e ella plassa de davan, costeren monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per II faysch de arsiminia qui fu baylada als senhors en la Claustra ayschí cum es de conduma, monta :  X d.

Item baylem lod. jorn al Emperayre, al rey, al Duc e al Marqués, a chascú VIII s. tornés, y a l’Abat IIII s. tornés, monta :  I ll. XVI s.

 

Soma la plana :  II liouras  III s.  VI d.

 

folio 13r (12v blanc)

Ayssò qui s’ensec avem baylat per los viatges, a moneda de tornés.

 

Premieyramen baylem lo dilús a XIIII jorns de novembre a Frayre Helias de Puey Chaní, del coven dels Presicadors, lo qual tramezem a mieyanuech a Granhòls per dire e mostrar al senhor de Granhòls que nos eram estat assabentat que lod. luòc devia estre pres en aquela nuech, e ayschamen que estès avisat de sy e del preysonier que avia, quar sen fauta el devia estre panat e el devia èsser traÿt e pres[21], e quar anet tota la nuech que fu lay avans de mieyanuech, donem li per son trabalh, monta :  X s.

 

Item baylem lo XXVIII jorn de novembre a Corbissó de Lac Marí, lo qual tramezem a Moss. B. de Gorsòlas, chanssellier del comte d’Armanhac, am letra e creenssa de part nos, a Lenguó, ont lo dich chanssellier devia èsser per tractar am lo Seneschalc de Guiayna e am lo cosselh de Bordel cum lo pays de Guiayna pogués estar e vioure en patz, e per sò que nos hi fussam participans e hi aguessam mayschs d’avantatges tramezem hi lod. Corbissó, quar era nebot deld. chanssellier, e penssavam que per luy hi fezés maysch que per I autre, e baylem li per far sos despens, monta :  IIII ll. X s.

Item baylem lod. jorn, que lo senhor de Granhòls nos avia escrich e pagat pregat affectuousamen que, cum el fus estat assabentat que li Anglés li devian far assay[22] e prendre son luòc, e el no agués ges pro gens am si ni trach, que nos plagués li volguessam soccorre de II balestiers e de trach, e de voluntat dels XXX prodòmes tramesem hi Penòt La Volp e P. de Minhòt balestiers am las balestas, e baylem lor per far lors despens, monta :  II ll.

Item baylem lod. jorn als dichs balestiers per II liassas de fiel de Flandres per far còrdas a las balestas que portavan, quar eran rompudas aquelas que avian, monta :  I s. IIII d.

 

Soma :  VII liouras  I s.  VIII d.

 

folio 13v

Item baylem lo III jorns de descembre a Guilhem de Nanchac, lo qual tramezem a Bordel am letras clausas que trametiam al chanssellier del comte d’Armanhac, que nos avi’òm dich qu’el devia èsser a Bordel per tractar lo proffiech del paýs de Guiayna, e donem li per sos despens, que fetz maysch que no agra fach, monta :  VIII s. X d.

 

Item baylem lo dimartz a ser a XIII jorns de descembre a Penòt d’Aleyrac, lo qual tramezem tota la nuech am letras clausas al senhor de Granhòls, a Maruelh ont era, e donem li monta :  V s.

 

Item baylem V jorns de jenier a P. de Malhouví, lo qual tramezem a Granhòls a Raymonet de Sòrtz, lo qual nos avia mandat qu’el trametia son clerc als capitanis de totas las garnisós dels Anglés per lor pregar que a sa requesta o pregaria nos donessan sufferta entrò que a Pasques, e baylem li per far los despens de si e deld. clerc, a cuy baylet II escutz per far sos despens en seguen lad. sufferta, e el despendet lo plus, monta :  III ll. VII s. VI d.

Item baylem lod. jorn per sera vermelha que tramezem ald. Raymonet, monta :  VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo logier del rossí que chavouget lod. P. de Malhouví, e costava tot jorn III blancs, e tenc lo IIII jorns, monta :  V s.

 

Item baylem lo XVII jorn del mes de jenier al clerc de Raymonet de Sòrtz, lo qual avia estat anat a Chastel Nuò e al Ròc e a Banas, e nos apportet sufferta dels dichs luòcs entrò que a Miech Caresme, e nos promés que la nos trametria del senhor de Puey Guilhem per semblan manieyra, e donem li per son trabalh, monta :  III ll. VII s. VI d.

Item baylem lod. jorn per los despens que fetz lod. clerc en esta vila, per si e per son rossí, en II jorns e en IIas nuechs que hi estet, monta :  XII s. I d.

 

Soma :  VIII liouras  VI s.  VII d.

 

folio 14r

Item baylem lo VII jorns de martz a Olivier de La Ribieyra nòstre, lo qual tramesem a Jaque de Ris, luòctenent de Mossenhor lo Conestable de Fransa, a Lemòtges ont era, per portar letras clausas que lo senescalc de Guiayna li trametia de Bordel enfòra sobre lo fach de las trevas, e lod. Jaque de Ris avia nos mandat que, sy novelas ni letras hòm li trametia en esta vila, que tantòst hòm las li fezés aver a Lemòtges, e per so nos tantòst logem lod. Olivier que las li portet, e donem li per sos despens de si e de son rossí e per son trabalh, monta :  XX s.

 

Item baylem lo digmenc a XV jorns d’abriel, que era lo jorn de Pasques, que nos venguen novelas que la nuech enseguen lo chastel de Albaròcha devia èsser pres per los Anglés, e tramezem I hòme a chaval astivamen a Reynaut Servet de capitani deld. luòc per li dire las dichas novelas e per avisar luy que gardès si e lod. luòc, e donem li :  II s. VI d.

 

Item baylem lo XXIIII jorns del mes d’abriel a Berart Pons senhor de Clarmon, lo qual avi’òm tramés querre ald. luòc de Clarmon, e lo pogem que anes pregem que anès a Chastel Nuò per pregar lo capitani que nos donès sufferta per I temps, e ayschamen per ajudar a Guilhamí Fayart qui era arrestat lay, e donem li per los despens que fetz en esta vila am son valet e II rossís, monta :  I ll. II s. VI d.

 

Item baylem lo VII jorns de may a Guilhem Duró e a sa mayr, per razó que Arnaut de Pascaut era anat a Bordel, e nos aviam lo enchargat que sy podia tant far am lo senhor de L’Esparra e am aquel de Duras que nos donessan sufferta per I temps, a la fi que la gens auzessan estar e far los labors, e ac las de lor e de autres, e manlevet del frayr deld. Guilhem Duró, que estay a Bordel, III escutz que li costeren las dichas suffertas de far e de seylar, e fetz li prometre que los redés a sa mayr e a son frayre en esta vila, e nos pagem los li, monta III ll. VII s. VI d. 

 

Soma la plana :  V liouras  XII s.  VI d.

 

folio 14v 

Item baylem lo XII jorn de julh a P. de Minhòt, lo qual anet a París, e nos enchargem lo que nos apportès una citaciou de Parlamen encontra Arnaut de Montardit, lo qual no volia pagar talh ni manòbra ni far re que li autre fassan, e baylem li monta :  X s.

 

Item baylem lo XXIII jorn de julh a Fortó de La Vayschieyra, lo qual anava a París, e enchargem lo que nos portès gran re de letras clausas e autras qui anavan al Rey e al Cosselh tochan lo proffiech de nos e del país, e ayschamen per aver II mandamens del Rey e del Cosselh, monta         :  II ll.

 

Item baylem lo XV jorns del mes d’aoust a Olivier d’Abzac, lo qual tramezem al senhor de Limuelh e al capitani de Bigarròqua am letras clausas en qué los pregav’òm que nos donessan sufferta, e nos redessan los preysoniers que avian pres per que hòm lor redés los preysoniers que Jaque de Ris te, e baylem li per far sos despens, monta :  X s.

 

Item baylem lo XIX jorn d’aoust a P. de Minhòt, lo qual tramezem a París am letras clausas que trametiam al Rey e al Cosselh e al conestable sobre lo mal que li Anglés fazian a nos e al paýs, e donem li per tot, monta :  IIII ll. VII s. VI d.

 

Item baylem lo dilús a III jorns de decembre a Arnaut de Pascaut, loqual anet a Bordel avans que las trevas venguessan, e avia nos agut sufferta del seneschalc de Guyayna per I temps, e costet li segon que jurava I marc d’argen que manlevet de I escudier anglés, otra los III escutz que avia agutz del filh de Duró, lo qual nos covenc a pagar, ayssí cum apar per letra de quittansa receubuda per Me Guilhem de La Ròcha, e costet lod. marc de l’argen, monta :  VII ll.

 

Soma la plana :  XIIII liouras  VII s.  VI d.

 

folio 16r (15r, 15v blancs)

Ayssò qui s’ensec avem baylat per las hòbras de la vila, a moneda de tornés.

 

Premieyramen baylem lo dissabde a XIX jorns del mes de novembre, per una pessa de fust qui fu cozuda e messa sul pon levaditz de la Tornapicha, e IIas grandas chavilhas de fer am q fu cozuda la dicha pessa, costet tot monta :  X d.

Item baylem lod. jorn a Helias de La Vila sarralhier per la repparacio de las platas e sarraduras de la tor del Pon e del guychet de la pòrta deld. pon de la Tornapicha, e per los clavels e chavilhas qui hi furen mes per cozer las dichas platas, e costet monta :  II s.

 

Item baylem lo dimartz a XXII jorns de novembre, a Pení lo perier[23], al qual fezem enmurar una archieyra[24] qui era al mur de la vila qui es entre la tor de l’Arsaut e aquel del Malhòl, quar era grandamen perilhoza, e prendia lo jorn V blancs, monta :  II s. I d.

Item baylem lod. jorn a Guilhamí d’Orlhés, qui li ajudet e lo servit de peyra e de mortier, e prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn a  hòme qui li ajudet la mestat del jorn, costet monta :  X d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal d’una fempna que portet l’aygua per far lo mortier de la terra, monta :  X d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal d’una bèstia am lo valet, que portet la terra e la peyra a lad. òbra, monta :  II s. XI d.

 

Item baylem lo dimercres a XXIII jorns de novembre per lo jornal deld. perier que continuet en lad. òbra de sobre lad. archieyra, e prendia lo jorn V blancs, monta            :  II s. I d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes que lo serviren de mortier e de peyra, e chascús prendia IIII blancs lo jorn, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal d’una bèstia qui portet de la terra per far lo mortier e de la peyra, monta :  II s. XI d.

 

Soma la plana :  XIX s.  VI d.

 

folio 16v

Item baylem lod. jorn per lo jornal d’una fempna qui portet de l’aygua per far lo mortier, monta :  X d.

 

Item baylem lo XXIIII jorns de novembre ald. Perrí lo perier per demiey jorn que obret a lad. òbra, monta :  X d.

Item baylem lod. jorn p a II hòmes que li ajuderen e lo serviren de mortier e de peyra, e hi esteren demiey jorn, e preyren monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn a Pení d’Ayme  qui menet am la soa bèstia la mestat del jorn de la terra e de la peyra, monta       :  I s. VI d. m.

Item baylem lod. jorn a una fempna que portet la mestat del jorn de l’aygua a lad. òbra, monta :  V d.

Item baylem lod. jorn a Bernó Lo Bastier per una còrda que ne comprem, la qual fu messa al senh de cossolat, quar aquela qui y era era rompuda, costet monta :  V s.

Item baylem lod. jorn a I hòme qui ajudet a metre lad. còrda el senh sobred., e donem li monta :  V d.

 

Item baylem lo dimartz a XXIX del mes de novembre a Pení lo perier e a Johanòt lo gendre de Berní lo sochier, als quals baylem a preffach de far IIIC corbels de peyra en la Rolffia, e los deven metre defòra en [char o][25] en la plassa, e donem lor ne per far e per tot, monta :  VIII ll. X s.

 

Item baylem lo dissabde a X jorns del mes de descembre a II charpentiers qui adoberen lo pon levaditz de la pòrta del Pon, qui era romputz e tombatz en l’aygua, e chascús prendia lo jorn VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de II hòmes qui lor ajuderen lod. jorn, e chascús prendia IIII blancs, monta       :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per VII grandas chavilhas de fer qui furen messas ald. pon, monta :  II s. XI d.

 

Soma la plana  IX liouras  XIII s.  VI d.  mealha

 

folio 17r 

Item baylem lo dissabde a XXXI jorn de descembre a Melhó charpentier per la reparacio que fetz en las eschalas de la tor de boy Bocharia que adobet, e prendia monta :  XV d.

Item baylem maysch per IIII tròtz de ponchiers e per IIII pès de planchós qui hi covenguen, costeren monta :  II s. XI d.

Item baylem lod. jorn p a Helias La Vila sarralhier, lo qual repparet e descozet las IIas tapas del fer de la granda pòrta dels Plantiers, e lo cozet areyre, costet monta :  XX d.

 

Item baylem lo dissabde a VII jorns de jenier, a Helias de La Vila sarralhier per la reparacio de la tapa del fer de la pòrta del Pon, ont clau la sarradura del guischet, e costet, am V chavilhas de fer de IIII onglas am qué fu cozuda, monta :  I s. IX d.

Item baylem lod. jorn, per la reparacio de las eschalas de la tor de Bocharia e del Raffuòl e de la Albergaria, e per una barrieyra e X planchós qui hi furen mes, e costet monta tot :  III s. II d.

 

Item baylem lo dimartz a X jorns de jenier per lo jornal de I hòme qui portet de l’espina e la mes en la fendassa del mur d’entre las Fargas e Giroudó e ho sarret, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per I tròtz de trau qui fu mes en las vergas del pon levaditz de Talhaffer per contrapés donar, e per lo trabalh del charpentier qui l’i mes, costet monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo dissabde a XIIII jorns de jenier, a I hòme a cuy baylem a preffach de ostar una gran cantitat de terra e de grolha que l’aygua avia menat davan la pòrta del guischet de l’Arsaut, monta :  II s. VI d.

 

Item baylem lo XXVII jorn de jenier a Melhó charpentier, lo qual reparet lo pon levaditz de la pòrta dels Plantiers qui era romput, e estet hi tot lo jorn, e prendia VIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem a I hòme qui li ajudet la mestat del jorn, monta :  X d.

 

Soma la plana :  I lioura  IX d.

 

folio 17v

Item baylem lod. jorn per I gran gof de fer qui pesava IIII liouras e demieya de fer, qui fu mes a tener lod. pon, e per una benda de fer, e per IX grandas chavilhas de fer longas de I pè, e per VI chavilhas de fer de IIII onglas, qui fu tot mes ald. pon, monta : VIII s. VI d. m.

Item baylem lod. jorn a Mondet lo faure, lo qual fetz lod. gouff e la benda, e ne reparet mays d’autras, e costet monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo dissabde a XXVIII jorns de jenier, a Helias de La Vila sarralhier, quar adobet la serradura del fer de la ussatga de l’estatga de Choumon ont estay lo reyreguach, monta :  X d.

 

Item baylem lo dimartz a VII jorns del mes de feourier, per far cozer e reparar IIas tapas de fer qui furen messas en l’uysch de la tor del portal del pon de la Tornapicha, e per far metre una autra tapa e far far, en l’uysch de la tor de Mataguerra, e per los clavels qui hi furen mes, monta :  I s. II d.

 

Item baylem lo dimartz a XI jorns deld. mes a Melhó charpentier, lo qual adobet las vergas del pon levaditz de l’Agulharia qui era romput, e per I trau qui hi fu mes, costet monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I hòme qui li ajudet, e prendia IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo dilhús a XIX jorns de martz per I granda barrieyra, e per IIII chavilhas de fer am qué fu cozuda lad. barrieyra al pon de Talhaffer, per ‘quar’ aquela qui y era davant era rompuda e tombada al valat, costet tot, am lo trabalh d’aquel qui la mes e l’adobet, monta :  I s. III d.

 

Item baylem lo dimartz a XVII jorns del mes d’abriel, a III hòmes qui ajuderen a metre y a reparar VI barrieyras devès la Tornapicha, e donem lor per beure, monta :  X d.

Item baylem per una barrieyra que hi fu messa, monta :  X d.

Item baylem lod. jorn a Rossenc lo frenier, lo qual adobet la clavadura de Bladarias qui era affolada, monta :  V d.

 

Soma la plana :  I lioura  VI d. mealha

 

folio 18r (coin supérieur droit déchiré)

Item baylem lo dimercres a XVIII jorns d’abriel a Helias La Vila sarralhier, lo qual reparet lo verrolh del guichet de la pòrta del Pon qui es davan lo pon levaditz, e hi fetz las bertuelas, qui eran rompudas, e la jauta del verrolh, e l’i tornet, et costet monta :  ( I s.)[26]

Item baylem lod. jorn a II hòmes qui adoberen e dresseren totas las barrieyras devès S. Martí e de la Garda e de l’Arsaut, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes li qual dresseren e adoberen e feren las barrieyras de Talhaffer, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo XXVII jorn d’abriel per los jornals de II periers qui comenseren de far lo perat[27] de la barbacana de l’Agulharia, e chascús prendia VI blancs, monta :  V s.

 

Item baylem lo XXVIII jorn deld. mes per los jornals dels II sobred. periers qui feyren lo sobred. perat, e prendian coma dessús, monta :  V s.

 

Item baylem lo IIII jorn de may a Rossenc lo frenier, lo qual adobet la sarradura del fer de las tressas qui son en la tor de cossolat, e la decozet e la y clavelet areyre, quar dos preysoniers anglés y avia, e costet, am VI chavilhas de fer am qué fu cozuda, monta :  I s. VI d.

Item baylem lod. jorn a Chardelh y a Montassa periers, li qual feyren lo perat de la barbacana de l’Agulharia, e chascús prendia lo jorn VI blancs, monta :  V s.

 

Item baylem lo V jorn de may per los jornals dels dichs periers, li qual achaberen lo dich peyrat, e chascús prendia lo jorn VI blancs, monta :  V s.

Item baylem lod. jorn a Guilhem L’Engolmés, qui avia ajudat II jorns a chargar las bestias qui portavan los cayres de la Rolffia al dich perat, e prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

 

Soma la plana :  I lioura  X s.

 

folio 18v (coin supérieur gauche déchiré, restitutions en italique entre crochets)

[Item] baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui lor [servi]ren, e l’u prendia V blancs e l’autre IIII blancs, monta :  III s. IX d.

 

 [Item] baylem lo XXIII jorn de may a Rossenc lo frenier [lo] qual (a) reparat la tapa del fer e la sarradura del guischet de la pòrta del Pon desot la tor de Mosnier, e costet monta :  VI d.

 

Item baylem lo XXIX jorn de may per lo jornal de I hòme qui talhet los albres e las ronzes d’entre los II murs de l’Alberguaria, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo XI jorn de junh per unas baguas am qué hòm estachet la nau granda del mayor davan lo bochial del molí per hont passavan la gens de la manòbra per aver e portar la grava del gravier dedins la vila, monta       :  X d.

Item baylem lod. jorn a Helias de Jalat per sò que avia mandat la manòbra per anar a la grava e per fondre lo mur de còsta Giraudó, e per aver e amenar cayres e peyra de la Rolffia per far lod. mur de còsta Giraudó, monta :  I s. VIII d.

Item beylem lod. jorn a aquilhs qui comenseren de fondre lod. mur, per beure, monta :  I s. VIII d.

Item beylem, que fezem preffach am Fortó de Las Vinhas e am Perròt de Las Vinhas son filh de far tres fornadas de chaus a huòbs de la òbra far lod. mur, las quals nos devian redre be cuchas e bona e merchanda per lo pretz de XXX liouras de tornés, e baylem per lo denier Diou I doble, monta :  II d.

 

Item baylem lo XIII jorn de junh per los jornals de IIII hòmes qui fonderen deld. mur, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem a Helias de Jalat per sò que avia mandat la manòbra de la vila :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo XV jorn de junh per IIas còrdas q am q estachet hòm I gran nauc de peyra qui era en la Rolffia, ont l’avi’òm fach far, e fezem lo menar davan lo potz qui es en las plassas de davan la tor de Champs, costeren monta :  I s. VIII d.

 

Soma la plana :  I lioura  III d.

 

folio 19r (coin supérieur droit déchiré, restitutions en italique entre crochets)

Item baylem lod. jorn a Fortanier de Las Vinhas e a P[erròt de] Las Vinhas son filh per rasó de III fornadas de chaus [que] ne comprem, e la nos deven redre chascús per lo tot bona e merchanda e be cucha, monta :    (déchiré)

 

Item baylem lo XVI jorn de junh, per beoure, als hòmes qui fondian lo mur, e comenseren a far lo deschaus, monta :   (déchiré)

Item baylem lod. jorn per XII paniers que compren, per huòbs de lad. òbra, de Pigart, monta :  IX s. VII d.

Item baylem per una buga que comprem per aver de l’aygua als hòmes a la hòbra, costet monta :  X d.

 

Item baylem lo XVIII jorn de junh a Helias de Jalat per sò quar avia mandat la manòbra per IIas vetz, per II jorns, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo XIX jorn de junh per XIIII liouras e demieya de fer que conprem per far adobar las palas del fer am qué hòm fazia lo deschaus del mur, e la lioura costet I blanc, monta :  VI s. m.

Item baylem lod. jorn a Johan Robí faure qui adobet e reparet las dichas palas, e donem li per son trabalh, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn a I hòme qui li ajudet e feria sobre l’enclutz lo fer, e donem li per beoure, monta :  III d.

Item baylem lod. jorn per X chavilhas de fer de IIII onglas ‘e per X clavels petitz’ qui furen messas per cozer e adobar la chadegra ont se se lo jutge en la cort de cossolat, costeren monta :  XI d. m.

 

Item baylem per los lo XX jorn de junh per los jornals de XII fempnas qui porteren la fornada de la chaus del chauforn en I hostal còsta lo mur de Giraudó, que hòm fay nuò, e chascuna prendia XVI d. pergosís, monta :  XII s. X d.

Item baylem per VI paniers que conprem de P. del Trolhier a huòps de lad. òbra, e costeren monta :  VI s.  

 

Soma la plana  XXXII liouras  I s.  VI d.

 

folio 19v (coin supérieur gauche déchiré, restitutions en italique entre crochets)

[Item bayl]em lod. jorn per far cozer una tapa e VII trasverrolh [al ost]al d’Olivier de La Ribieyra, lo qual hostal logem [deld.] Olivier per metre la chaus de la communa, e deu la [remetr]e o debatre del logier, e coste(t) de metre, monta :  X d.

 

 [Ite]m baylem lo XXII jorn de junh a Helias de Jalat per sò que avia mandat la manòbra, monta :  X d.

 

Item baylem lo ‘dilús a’ XXV jorn del mes ‘de junh’ a Helias de Jalat, am loqual fezem preffach de mandar la manòbra, e donem l’en chasque jorn I blanc, e comenset lod. jorn, e pagem li per lo dilús e per lo dimartz qui vet[28] en seguen, monta :  X d.

Item baylem lod. jorn per còrda de foyt que comprem per far cordelas als periers que comenseren lod. mur lod. jorn, monta :  X d.

 

Item baylem lo XXVI jorn de junh, que fezem merchat am Steve lo perier, marit de la Besnosuenha[29], e am Pení son nebot, que los logem per far lo mur de còsta Giraudó, e donem lor a chascú per jornada VII blancs per tot jorn que hi hobravan, quar eran mestres, monta :  VI s. X d.

Item baylem lod. jorn a Marlhòc, lo qual logem per tot lo temps que duraria la hòbra, e donem li per tot jorn que hi obrava, monta :  II s. I d.

Item baylem lod. jorn, per deniers a Diou per claure lo merchat dessús am los dich periers, monta :  II d. m.

Item baylem lod. jorn per beure ald. periers, quar commenseren de assetiar e de far la fondamenta deld. mur, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui feyren lo mortier e lo porteren, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per V pessas de fusta que conprem per far far los bayartz per portar los cayres, costeren monta :  II s. XI d.

Item baylem a Melhó charpentier, lo qual fetz los dich bayartz, e donem li per son trabalh, monta :  II s. VI d.

 

Soma la plana  I lioura  II s.  VIII d.  mealha

 

folio 20r (coin supérieur droit déchiré) 

Item baylem lo XXVI jorn de junh per los jornals dels dich Estiena[30] e Pení, li qual hobravan ald. mur, e chascús prendia VII blancs lo jorn, monta :  [V s. X d.]

Item baylem lod. jorn a Marlhòc lo perier, lo qual lor ajudava, e prendia V blancs lo jorn, monta :  II s. [I d.]

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes de miey rotglier e d’un autre, e prendia chascús IIII blancs, monta :  III s. IIII d.    

 

Item baylem lo dimercres a XXVII jorns deld. mes per los jornals deld. periers que continueren a far lod. mur, monta :  V s. X d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Marlhòc, monta :  II s. I d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian e portavan lo mortier e los servian, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per I cent de clavels qui furen mes per serclar los jalet am qué hòm portava lo mortier e tray’òm l’aygua del potz per far lod. mortier, monta :  I s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per una chadena de fer, e per una belsa de fer en qué se tenia la chadena, e per II sercles de fer am qué fu serclat lod. jalet am qué hòm traya l’aygua del potz per far lo mortier, e costet monta :  V s. X d.

Item baylem lod. jorn al faure qui serclet e ferret lod. jalet, per son trabalh, monta :  X d.

 

Item baylem lo XXVIII jorn de junh per los jornals dels dichs periers qui continueren a la dicha òbra, monta  :  V s. X d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Perrinet de Marlhòc qui massonava am los dichs periers, monta :  II s. I d.

 

Soma la plana  I lioura  XVIII s.  V d.

 

folio 20v (coin supérieur gauche déchiré)

[Item b]aylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui [portav]an lo mortier e lo fazian, e chascús prendia IIII blancs, [mon]ta :  III s. IIII d.

[Item] baylem lod. jorn a Helias de Jalat, lo qual avia [m]andat la manòbra III jorns : lo dimercres e lo digiòus e lo dilús après, per chasque jorn I blanc, monta :  XV d.

Item baylem lod. jorn, per I quart de fiel de linhòl per far I cordel als dichs periers, monta :  V d.

Item baylem lod. jorn a Olivier de La Ribieyra, lo qual era hobrier deld. mur, e e baylem li per son trabalh, en debaten de sò que li serà degut, monta :  XX s.

 

Item baylem lo dilús a II jorns del mes de julh per los jornals de XIII fempnas, las quals porteren la chaus del chaufforn en l’ostal de Olivier de La Ribieyra de davan la tor de Giraudó, e chascuna prendia lo jorn XVI d. pergosís, monta :  XIII s. X d. m.

Item baylem lod. jorn a H. Bochier cubelier per los jornals de Steve e Pení Macheyran periers, que continueren a far lod. mur, e chascús prendia lo jorn VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn a Helias Bochier cubelier, per VII jaletz e per I seilh de fust que li avi’òm fach far per portar lo mortier a la hòbra deld. mur, e am lo selh tray’òm l’aygua del potz per far lod. mortier, e costeren monta :  XV s.

Item baylem lod. jorn per II singlas e per demieya còrda am qué portavan II hòmes los grans cayres am lo bayart, e costeren monta :  II s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per una filieyra de fust longa de XXV pès, de qué fetz hòm la sigonha per trayre l’aygua del potz, e per II fustetz qui sostenian lad. sigonha, e per una chavilha de fer qui fu messa en lad. sigonha, e per I tròtz de tortossieyra per alongar la chadena del jalet, e la filieyra costet XX d. tornés, e los II futz costeren VI d. tornés, e la chavilha costet X d. tornés, e la tortossieyra costet X d. tornés, monta :  III s. X d.

 

Soma la plana :  III liouras  VII s.  mealha

 

folio 21r (coin supérieur droit déchiré)

Item baylem lo III jorn de julh per los jornals deld. Steve e P[ení] periers, et chascús prendia VIII blancs, monta :  [VI s. VIII d.]

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I hòme qui los servia, e prendia lo jorn V blancs, monta :  [II s. I d.]

Item baylem lod. jorn per los jornals de II fempnas qui lor portavan lo mortier, e chascuna prendia lo jorn II blancs, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo IIII jorn de julh per los jornals dels dichs periers, e prendian chascús VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II fempnas qui lor portavan lo mortier, e chascuna prendia lo jorn II blancs, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I hòme qui los servia, e prendia lo jorn V blancs, monta :  II s. I d.

 

Item baylem lo V jorn de julh per los jornals dels dichs periers Steve e Pení periers, e chascús prendia lo jorn VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Chardelh e d qui obret ald. mur, e prendia lo jorn VI blancs, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per II tròtz de chadena de fer qui fu messa al jalet en la sigonha, quar lo cable era romput e no podi’òm trayre l’aygua per far lo mortier, monta :  VII s. VI d.

 

Item baylem lo VI jorn de julh per los jornals dels II sobred. periers, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Chardelh qui obret ald. mur, e prendia lo jorn VI blancs, monta :  II s. VI d.

 

Soma la plana :  II liouras  XIIII s.  II d.

 

folio 21v (coin supérieur gauche déchiré)

[Item baylem l]od. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan [los cayr]es am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian [lo m]ortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per II grandas manauchas que comprem de Helias Bochier, am las quals hòm tirava la peyra e lo mortier am la vernha sobre lo mur, costeren monta :  XV s.

 

Item baylem lo VII jorn de julh per los jornals dels dichs Pení e Steve, et chascú prendia lo jorn VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Chardelh, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta        :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia IIII blancs lo jorn, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn a Helias de Jalat, per sò quar avia mandat la manòbra V jorns la sempmana : lo dimartz, lo dimercres, lo digiòus, lo divendres e lo dissabde, monta e donem li per chasque jorn I blanc, monta :  II s. I d.

 

Item baylem lo IX jorn de julh, per los jornals dels sobred. periers Steve e Pení, a chascú VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn jorn per lo jornal de Chardelh qui hi obret, e prendia VI blancs lo jorn, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes, del quals li II portavan fondian lo mur e li autre portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I hòmes qui fazia lo mortier, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal d’una fempna qui portava lo mortier, e prendia monta :  X d.

 

Soma la plana :  III liouras  I s.  III d.

 

folio 22r

Item baylem lod. jorn per II bugas de terra, am qavian l’aygua a la manòbra per beure e per metre al mortier, e costeren monta :  I s. IIII d.

 

Item baylem lod. lo X jorn de julh per los jornals delsd. periers Pení e Steve , a chascú lo jorn VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Chardelh perier, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes, del quals li II fondian lo mur e li autre portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia V blancs lo jorn, monta : VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I hòmes qui fazia lo mortier, e prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de XII fempnas, qui porteren una fornada de chaus del chaufforn en l’ostal d’Olivier de La Ribieyra còsta la hòbra del mur, e chascuna prendia lo jorn XVI d. pergosís, monta :  XII s. X d.

 

Item baylem lo XI jorn de julh per los jornals dels dichs periers Pení e Steve, a chascú VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Chardelh perier, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes, del quals li II fondian lo mur e li autre portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I hòmes qui fazia lo mortier, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I hòme qui portava lo mortier, e prendia lo jorn II blancs, monta :  X d.

Item baylem lod. jorn per una bertuela qui fu messa al guichet de la pòrta del pon de la Tornapicha, e costet monta :  IIII d.

 

Soma la plana :  II liouras  XIII s.  VIII d.

 

folio 22v

Item baylem lo XII jorn de julh per los jornals de Steve e Pení, periers, a chascú VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem per lo jornal de Chardelh, perier, monta :  II s. VI d.

Item baylem per lod. jorn per los jornals de IIII hòmes, del quals li II fondian lo mur e li autre portavan los cayres am lo bayart, e chascú prendia V blancs lo jorn, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I hòme qui fazia lo mortier, e prendia IIII blancs lo jorn, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal d’una fempna qui portava lo mortier, monta :  X d.

Item baylem lod. jorn a Johan L’Argentier l qui viret las IIas partz del jorn lo torn de la vernha per montar lo mortier e los cayres, monta :  X d.

Item baylem lod. jorn per clavels qui furen mes en las manauchas am qué hòm pòrta lo mortier, monta :  XVI d.

 

Item baylem lo XIII jorn de julh per los jornals del II sobred. periers, e prendian coma dessús, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Chardelh, perier, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Marlhòc qui massonava, e prendia lo jorn V blancs, monta :  II s. I d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes, del quals li II fondian lo mur e li autre portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia V blancs lo jorn, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I hòme qui fazia lo mortier, e prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal d’una fempna qui portava lo mortier, monta :  X d.

 

Soma la plana :  II liouras  IIII s.  III d.

 

folio 23r

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johan L’Argentier qui virava lo torn de la vernha per montar los cayres e lo mortier, e prendia lo jorn III blancs, monta :  I s. III d.

Item baylem lod. jorn per II petitz chabrós que furen mes en la vernha, monta :  VI d.

Item baylem lod. jorn per I tròtz de fust que fu mes al portal del molí, monta :  III d.

 

Item baylem lo XIIII jorn de julh per los jornals dels II sobred. periers Steve e Pení, e chascús prendia lo jorn VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johan Chardelh, peyrier, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes, del quals li II fondian lo mur e li autre portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Marlhòc que massonava, e prendia V blancs lo jorn, monta :  II s. I d.

+[31] Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johan L’Argentier, lo qual virava lo torn de la vernha per montar lo mortier e los cayres, monta :  I s. III d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal d’una fempna qui portava lo mortier, prendia lo jorn II blancs, monta :  X d.

Item baylem lo dich jorn a Helias de Jalat, lo qual avia mandat la sepmana passada la manòbra, e prendia lo jorn I blanc, que son VI jorns, monta :  II s. VI d.

Item baylem lo dich jorn a Rudel, lo qual avia estat I jorn per recrubir las Bladarias, e prendia lo jorn VII blancs, monta :  II s. XI d.

 

Item baylem lo dilús a XVI jorns del mes de julh, per los jornals dels dichs periers Steve e Pení, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I hòme qui fazia lo mortier, e prendia lo jorn IIII blancs, monta :   I s. VIII d.

 

Soma la plana :  I liouras  XVII s.  V d.

 

folio 23v

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Chardelh, perier, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes, del quals li II fondian lo mur e li autre portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia V blancs jorn, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Marlhòc perier, quar massonava, e prendia V blancs lo jorn, monta :  II s. I d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I hòme qui fazia lo mortier, e prendia IIII blancs lo jorn, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal d’una fempna qui portava lo mortier, prendia II blancs lo jorn, monta :  X d.

 

Item baylem lo XVII jorn de julh per los jornals delsd. Steve e Pení, a chascú VIII blancs lo jorn, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johanòt lo periers e de Chardelh, am los quals fezem preffach am lor en VII blancs per tot jorn que hobrarian, monta,  ‘am Johanòt en VII blancs e am Chardelh en VI blancs, monta’ :  V s. V d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Marlhòc, lo qual talha los cayres e  massona, e prendia lo jorn V blancs, monta :  II s. I d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes, del quals li II fondian lo mur e li autre portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I hòme qui fazia lo mortier, e prendia IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal d’una fempna qui portava lo mortier, monta  X d.

Item baylem lod. jorn a Fortó de La Vayschieyra, per razó que l’avi’òm fach anar aver lo gran trau del pon de la Ciptat que l’aygua n’avia menat, e donem lor, a luy e a maysch a VIII hòmes ‘per ben IX’ qui eran am luy, monta :  I s. VIII d.

 

Soma la plana  II liouras  II s.  I d.

 

folio 24r

Item baylem lod. jorn, que cum aguessam mandat a I perier de Granhòls que vengués per èsser a hobrar ald. mur, e quant fo vengut no nos agradet anc e fezem l’entornar, e donem li per sos despens, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn a Bernó Lo Bastier, lo qual adobet la trenchaffila del cable am qué hòm tirava lo mortier sobre lo mur e los cayres, monta :  X d.

 

Item baylem lo divendres XVIII jorn de julh per los jornals dels sobred. periers Steve e Pení, e chascús prendia lo jorn VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Chardelh e de Johanòt periers, a chascús ‘e Johanòt’ prendia lo jorn VII blancs, monta ‘e Chardelh VI blancs, monta’ :  V s. V d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Marlhòc perier, lo qual talhava dels emplatatz, e prendia lo jorn V blancs, monta :  II s. I d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta        :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I hòme qui portava la peyra, e prendia IIII blancs lo jorn, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lo dich jorn a Helias de Jalat, per sò quar avia mandat se rancurava qu’el no podia ges mandar la manòbra per I blanc lo jorn, e eyschamen qu’el temps passat l’avia mandada dont no era ges estat pagat, e per sò taxem lo maysch, per que ho fezés be, I blanc, d’aqui en avant XII blancs[32], monta :  V s.

 

Item baylem lo digiòus a XIX jorns de julh per los jornals delsd. Steve e Pení periers, e chascús prendia VIII blancs lo jorn, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Chardelh e de Johanòt periers, a chascús e ‘Johanòt prendia’ prendia lo jorn VII blancs, monta ‘e Chardelh VI blancs, monta’ :  V s. V d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres e la peyra, e chascús prendia V blancs lo jorn, monta            :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de II hòmes qui Chardelh Marlhòc perier, lo qual fazia dels emplatatz, e prendia V blancs lo jorn, monta :  II s. I d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal d’una fepna qui portava la terra, monta :  X d.

 

Soma la plana :  II liouras  VI s.  VIII d.

 

folio 24v

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I hòme qui fazia lo deschaus, e prendia IIII blancs lo jorn, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal d’una fempna qui portava la terra, monta :  X d.

Item baylem lod. jorn per II mosderieyras de fromen de renda compret[33] que comprem del senhor de Bernabè, lo qual las avia sobre l’ostal de Colí del Jonquey e de Naudina de Raunhac sa molher, lo qual hostal es en l’Albertgaria davan l’ostal dels heretiers de Moss. B. de Petit, e costeren VI liouras tornés, e receub ne letra R. de Monranhí, monta :  VI ll.

Item baylem lod. jorn a Colí del Jonquey, del qual comprem l’ostal sobred. e tota la peyra e totz los cayres qui hi son, exceptat de I fornel qui es dal senhor de Bernabè, e tota la fusta e lo teoule e la plassa es deld. Colí, e la communa avia sobre lod. hostal X s. de renda e II mosderieyras de fromen, e quittem ald. Colí, per totz los cayres e per tota la peyra, lad. renda, e maysch li donem III liouras e X s. tornés, ayschí cum apar per letra receubuda per Me Raymon de Monranhí, monta :  III ll. VI s.

 

Item baylem lo divendres a XX jorns de julh per los jornals de Steve e Pení periers, a chascú VIII blancs lo jorn, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Chardelh e de Johanòt periers, e chascús ‘Johanòt’ prendia lo jorn VII blancs, monta ‘e l’autre VI blancs, monta’          :  V s. V d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes qui fonderen de l’ostal qui fu de Colí, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta    :  VI s. III d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I hòme qui ostava los cayres e los regava, e prendia IIII blancs lo jorn, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo dissabde a XXI jorns de julh per los jornals delsd. periers Steve e Pení, e chascús prendia lo jorn VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Johanòt e de Chardelh, e Johanòt prendia VII blancs lo jorn, e Chardelh VI blancs, monta’ :  V s. V d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Marlhòc e de Mostart, qui fazian lo deschaus del mur, e prendian chascús lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

 

Soma la plana :  XI liouras  VIII s.  IX d.

 

folio 25r

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes qui fonderen de l’hostal qui fu de Colí e regavan los cayres e la peyra, e li II prendian chascús V blancs e l’autre IIII blancs, monta :  V s. X d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de L’Amic de Champs, qui lor ajudava a far lo deschaus del mur, e prendia V blancs lo jorn, monta :  II s. I d.

Item baylem lod. jorn a Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, monta :  XX s. tor.

Item baylem lo dich jorn a Helias de Jalat, per razó quar avia mandat tota la sempmana la manòbra, e donavam li per tot jorn I blanc, monta : II s. VI d.

 

Item baylem lo dilús a XXIII jorns de julh per los jornals dels sobred. periers Steve e Pení, e chascús prendia VIII blancs lo jorn, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Chardelh e de Johanòt, e l’u prendia VII blancs e l’autre VI blancs, monta :  V s. V d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes qui fondian e regavan los cayres e la peyra de l’ostal qui fu de Colí, e li II prendian chascús lo jorn V blancs e l’autre IIII blancs, monta :  V s. X d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòme qui fazian lo deschaus, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn que comprem II pa III paniers petitz per portar la terra del deschaus, e costeren monta :  II s.

 

Item baylem lo dimartz a XXIIII jorns de julh per los jornals dels II sobred. periers Steve e Pení, e chascús prendia lo jorn VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Johanòt e de Chardelh periers, e l’u prendia VII blancs e l’autre VI blancs, monta :  V s. V d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes, dels quals l’us fondia lo mur de l’ostal qui fu de Colí e li II regavan los cayres e la peyra, e li II prendian V blancs chascús e l’autre IIII blancs, monta :  V s. X d.

 

Soma la plana :  III liouras  XII s.  V d.

 

folio 25v

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòme qui fazian lo deschaus del mur, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn a Combó[34] nòstre sirven, lo qual tramezem a Tralhissac mandar totz los hòmes de la parròffia que fussan l’endomà a la manòbra, e donem li monta :  X d.

 

Item baylem lo digiòus a XXVI jorns de julh per los jornals dels sobred. periers Steve e Pení, e chascú prendia lo jorn VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes Johanòt e de Chardelh, a Johanòt VII blancs lo jorn, y a l’autre VI blancs, monta :  V s. V d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes, dels quals l’u fondia lo mur de l’ostal qui fu de Colí e li II regavan los cayres e la peyra, e li II prendian V blancs chascús e l’autre IIII blancs, monta :  V s. X d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de II hòme qui fazian lo deschaus e gitavan la terra fòra, e chascús prendia V blancs, monta :  IIII s. II d.

 

Item baylem lo divendres a XXVII jorns de julh per los jornals dels dichs periers Steve e Pení, e chascús prendia VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Johanòt e de Chardelh, e l’u prendia VII blancs e Chardelh VI blancs, monta :  V s. V d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes, dels quals l’u fondia lo mur de l’ostal qui fu de Colí e li II regavan los cayres e la peyra, e li II prendian chascús V blancs ‘e l’autre IIII blancs’, monta :  V s. X d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòme qui fazian lo deschaus e portavan fòra la terra, e chascús prendia V blancs, monta :  IIII s. II d.

 

Item baylem lo dissabde a XXVIII jorns de julh per los jornals dels sobred. periers Steve e Pení, e chascús prendia lo jorn VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Chardelh e de Johanòt, a Johanòt VII blancs y a l’autre VI blancs, monta :  V s. V d.

 

Soma la plana :  III liouras  I s.  III d.

 

folio 26r

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes, dels quals l’u fondia lo mur de l’ostal qui fu de Colí e li autre regavan los cayres e la peyra, e li II prendian V blancs chascús e l’autre IIII blancs, monta :  V s. X d.

Item baylem lod. jorn per II ‘los’ jornals de II hòmes li qual portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn als periers per beure, quar commenseren a assetiar una autra fondamenta, monta :  X d.

Item baylem lo dich jorn a Helias de Jalat, per razó quar avia mandat la manòbra tota la sempmana, e donavam li per chasque jorn I blanc, monta :  II s. VI d.

Item baylem lo dich jorn per una buga, la qual fu baylada a la òbra, am qué bess beguessan la gens de la hòbra, que l’autra avian pessiada, costet monta :  VIII d.

Item baylem lo dich jorn a Helias Bochier cubelier, per las barras de qué fezem far II bayartz, que costeren VI blancs, e quar nos repparet IIII jalet qui costeren IIII blancs, monta :  IIII s. II d.

 

Item baylem lo XXX jorn del mes de julh per los jornals dels dichs periers Steve e Pení, e chascús prendia VIII blancs lo jorn, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes, dels quals l’u fondia lo mur de l’ostal qui fu de Colí e li II regavan los cayres e la peyra, e chascús prendia V blancs, monta :  VI s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Johanòt e de Chardelh periers, e Johanòt prendia VII blancs e Chardelh VI blancs, monta :  V s. V d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres fazian lo mortier, e chascús prendia IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn a Johan L’Argentier lo qual virava lo torn de la vernha am qué montan los cayres sobre lo mur, e prendia lo jorn III blancs, monta :  I s. III d.

 

Soma la plana :  II liouras  V s.  III d.

 

folio 26v

Item baylem lo dimartz a XXXI jorns de julh per los jornals dels II sobred. periers Steve e Pení, e chascús prendia lo jorn VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Chardelh e de Johanòt periers, e Johanòt prendia VII blancs e l’autre VI blancs, monta :  V s. V d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes, dels quals l’u fondia lo mur de l’ostal qui fu de Colí e li autre regavan los cayres e la peyra, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VI s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia V blancs lo jorn, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia IIII blancs lo jorn, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johaní L’Argentier qui virava lo torn de la vernha, monta :  I s. III d.

Item baylem lod. jorn a Holivier de La Ribieyra nòstre obrier en recompensacio de son trabalh, monta :  X s.

 

Item baylem lo dimercres a I jorn del mes d’aoust, que donem a aquilhs que fondian lo mur per beure, monta :  X d.

 

Item baylem lo digiòus a II jorns del mes d’aoust, per los jornals de Steve e Pení periers, e chascús prendia VIII blancs lo jorn, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Johanòt e de Chardelh, e l’u prendia VII blancs e l’autre VI blancs, monta :  V s. V d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes, dels quals l’u fondia lo mur de l’ostal qui fu de Colí e li autre regavan los cayres e la peyra, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VI s. III d.

 

Soma la plana  II liouras  XVI s.  III d.

 

folio 27r

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia V blancs lo jorn, monta        :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johaní L’Argentier lo qual virava lo torn de la vernha per montar los cayres, e prendia III blancs lo jorn, monta :  I s. III d.

 

Item baylem lo divendres a III jorn del mes d’aoust, per los jornals dels dichs periers Steve e Pení, e prendian VIII blancs lo jorn chascús, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Johanòt e de Chardelh, e prendian coma dessús, monta :  V s. V d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes, dels quals l’u fondia lo mur de l’ostal qui fu de Colí e li II regavan los cayres e la peyra, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VI s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta        : IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per IIII singlas e per una còrda de IIII brassas que conprem per portar los bayartz, quar autramen no podian portar los grans cayres, e costet monta :  V s. VI d.

Item baylem lod. jorn per la fusta de IIII bayartz que comprem, e costet tot monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn a Melhó charpentier, al qual fezem far IIII bayartz, e costeren monta :  V s.

 

Soma la plana :  II liouras  VIII s.  III d.

 

folio 27v

Item baylem lo dissabde a IIII jorn d’aoust, per los jornals dels dichs periers Steve e Pení, e chascús prendia coma dessús, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Johanòt e de Chardelh, e Johanòt prendia VII blancs e l’autre VI blancs, monta :  V s. V d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes, dels quals l’u fondia lo mur de l’ostal qui fu de Colí e li autre regavan los cayres e la peyra, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VI s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta        :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn a Helias de Jalat, per sò quar tota la sempmana avia mandat la manòbra, e donavam li per chasque jorn I blanc, monta          :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn a Olivier de La Ribieyra en debatemen de son celari, quar es obrier, monta :  X s.

Item baylem lod. jorn que fezem de mieych[35] chaussar lo deschaus del pè del mur, e donem per beure a aquilhs qui ho feyren, monta :  III s. IIII d.

 

Item baylem lo dilús a VI jorns del mes d’aoust, per III paniers que conprem per portar la peyra a la hòbra deld. mur, e costeren monta chascús II blancs, monta :  II s. VI d.

 

Item baylem lo dimartz a VII jorns del mes d’aoust, per los jornals de Steve lo perier, e prendia lo jorn VIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Johanòt e de Chardelh, e Johanòt prendia lo jorn VII blancs e l’autre VI blancs, monta :  V s. V d.

 

Soma la plana :  II liouras  XII s.  VI d.

 

folio 28r

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes, dels quals l’u fondia lo mur de l’ostal avand. e li autre regavan los cayres e ajudavan a chargar los dichs cayres sobre lo rossís, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johaní L’Argentier lo qual portava la peyra, e prendia III blancs, monta :  I s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II rossís am los valetz, li qual porteren los cayres a lad. òbra de l’ostal que fondia , e chascús prendia lo jorn VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

 

Item baylem lo dimercres per lo a VIII jorns d’aoust, per los jornals dels II periers Steve  e Pení, e chascús prendia lo jorn VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Chardelh e de Johanòt, e Johanòt prendia VII blancs e Chardelh VI blancs, monta :  V s. V d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes, dels quals l’u fondia lo mur de l’ostal qui fu de Colí e li autre regavan los cayres e la peyra e ajudavan a chargar los cayres, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta : VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, dont l’us m era Mostart qui devia de I jorn, monta :  II s. I d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal d’un rossí, lo qual portava los cayres de l’ostal qui fu de Colí a la òbra, e prendia lo jorn VIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per una buga am qavian l’aygua a la òbra, monta :  X d.

 

Soma la plana :  II liouras  IX s.  VII d.

 

folio 28v

Item baylem lo digiòus a IX jorns del mes d’aoust, per los jornals dels dichs Pení e Steve periers , e chascús prendia lo jorn VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Johanòt e de Chardelh periers, e l’u prendia VII blancs e l’autre VI blancs, monta :  V s. V d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes, dels quals l’u fondia l’ostal dessúsd. e li autre regavan los cayres e la peyra e ajudavan a chargar los cayres sobre los rossís, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta       :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta        :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia IIII blancs lo jorn, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de II bèstias am los valetz, las quals portavan los cayres de l’ostal qui fu de Colí a la hòbra, e chascuna prendia lo jorn, am lo valet, VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per una civieyra que conprem de Johanòt de Comte per portar la peyra a la hòbra de l’ostal qui fu de Colí, e costet IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II rossís que porteren los cayres de l’ostal qui fu de Colí a la òbra, e chascús prendia lo jorn VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

 

Item baylem lo divendres a X jorns del mes d’aoust, per los jornals de III hòmes, dels quals l’u fondia lo mur de l’ostal sobred., e li autre regavan los cayres e la peyra, e ajudavan a chargar los rossís qui portavan los cayres, e chascús prendia V blancs lo jorn, monta :  VI s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II rossís li qual porteren los cayres de l’ostal de Colí a la hòbra, monta :  VI s. VIII d.

 

Soma la plana :  II liouras  XV s.  X d.

 

folio 29r

Item baylem lo dissabde a XI jorns del mes d’aoust, per los jornals de Steve e Pení periers , e chascús prendia lo jorn VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Chardelh e de Johanòt e de Marlhòc, e Johanòt prendia VII blancs e Chardelh VI blancs e Marlhòc V blancs, monta :  VII s. VI d.

Item baylem lod. jorn, per los jornals de III hòmes, dels quals l’u fondia lo sobred. mur, e li autre regavan los cayres e la peyra, e ajudavan a chargar los rossís, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VI s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta        :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan ‘fazian’ los cayres ‘mortier’ am lo bayart, e chascús prendia IIII blancs lo jorn, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II rossís que portavan los cayres e chascús pre a la hòbra, e chascús prendia lo jorn VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per IIII jaletz que conprem de Helias Bochier, e chascús p costava V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per VII jaletz que nos adobet lod. Helias Bochier, costeren monta :  III s.

Item baylem lod. jorn a Helias de Jalat, per sò quar avia mandat tota la sempmana la manòbra, e donavam li per chasque jorn I blanc, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn a Perrinet Marlhòc per sò que avia al comensamen, quant comenset hòm de fondre lo mur de Giraudó, hi avia estat II jorns dont no avia agut sinó IIII blancs, e per razó quar s’en complanhia, ordenem que hòm li pagès maysch VI blancs, monta :  II s. VI d.

 

Soma la plana :  II liouras  X s.  XI d.

 

folio 29v 

Item baylem lod. jorn a Garmon, lo qual avia estat a far lo perat de la barbacana de l’Agulharia I jorn maysch que hòm non avi’òm comtat, quar Guilhem de Foncolom qui lo fetz far lo se avia ombludat, e prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo dilús a XIII jorns del mes d’aoust, per los jornals de Steve e Pení periers , e chascús prendia lo jorn VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Johanòt e de Chardelh, e Johanòt prendia lo jorn VII blancs e l’autre VI blancs, monta :  V s. V d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes qui portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta    :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn, per los jornals de III hòmes, dels quals l’u fondia deld. hostal qui fu de Colí, e li autre regavan los cayres, e ajudavan a chargar lo rossí qui los portava, e chascús prendia V blancs, monta :  VI s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia IIII blancs lo jorn, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornals de I rossís am lo valet, lo qual portet los cayres a lad. òbra, e prendia VIII blancs, monta :  III s. IIII d.

 

Item baylem lo dimart a XIIII jorns d’aoust a Melhau de Lemòtges, lo qual nos apportet II cables de charbe que avi’òm fach far a Lemòtges, e costeren VII liouras I s. II d. tornés, e XVIII s. X d. tornés per lo pòrt, monta :  VIII ll.

Item baylem lod. jorn per una còrda qui fu messa al potz per trayre l’aygua, e costet monta :  X d.

Item baylem lod. jorn a Puey Lonc[36], lo qual avia anat querre II grandas barriayras[37] per far la sigonha per trayre l’aygua del potz, monta :  X d.

 

Soma la plana :  IX liouras  XVI s.  VIII d.

 

folio 30r

Item baylem lod. jorns, per los jornals de Steve e Pení periers , e chascús prendia VIII blancs lo jorn, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johanòt e de Chardelh, e l’u prendia VII blancs lo jorn e l’autre VI blancs, monta :  V s. V d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes que portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia V blancs lo jorn, monta         :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn, per los jornals de III hòmes q dels quals l’u fondia de l’ostal qui fu de Colí, e li autre regavan los cayres e la peyra, e ajudavan a chargar los rossís, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VI s. III d.

Item baylem lod. jorn per lo jornals de II rossís am los valetz que portavan los ‘cayres’, e chascús prendia lo jorn VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn a Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, en debaten li de son celari, monta :  X s.

 

Item baylem lo digiòus a XVI jorns del mes d’aoust, per los jornals dels sobred. periers Steve e Pení, e chascús prendia lo jorn VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johanòt e de Chardelh periers, e Johanòt prendia VII blancs e l’autre VI blancs lo jorn, monta :  V s. V d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes qui portavan los cayres am los bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta    :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn, per los jornals de III hòmes, dels quals l’u fondia lo mur de l’ostal qui fu de Colí, e li autre regavan los cayres e la peyra, e ajudavan a chargar los rossís, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta       :  VI s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II rossís que portavan los cayres a lad. òbra, e prendia chascús lo jorn VIII blancs am lo valet, monta             :  VI s. VIII d.

 

Soma la plana :  III liouras  XIX s.

 

folio 30v

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes li qual fazian lo mortier, e chascús prendia IIII blancs lo jorn, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn a Johaní L’Argentier lo qual obret las IIas partz del jorn a lad. òbra,  monta :  X d.

Item baylem lod. jorn a Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, am lo qual fezem preffach per chasque jorn que hòm obraria de temps a venir, e de temps passat, en IIII blancs lo jorn, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo divendres a XVII jorns d’aoust, per los jornals de Steve e Pení periers, e chascús prendia VIII blancs lo jorn, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johanòt e de Chardelh, e Johanòt prendia VII blancs lo jorn e l’autre VI blancs, monta :  V s. V d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes li qual portavan los cayres am lo bayart, am I autre de la òbra qui lor ajudava, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta : VI s. III d.

Item baylem lod. jorn, per los jornals de III hòmes, dels quals l’u fondia lo mur de l’ostal qui fu de Colí, e li autre regavan los cayres, e ajudavan a chargar los rossís, e chascús prendia V blancs lo jorn, monta :  VI s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II rossís que portavan am los valetz que portavan los cayres, e chascús prendia lo jorn VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes li qual fazian lo mortier, e chascús prendia IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn a Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, e donavam li IIII blancs lo jorn, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per XII pessas de fusta de qué fetz hòm far IIII eschamels, e costeren monta :  V s.

Item baylem lod. jorn a Bernó Lo Bastier per sò quar avia reparat lo cable am qué tira hòm los cayres sobre lo mur que òm fai de Giraudó, monta :  X d.

 

Soma la plana :  II liouras  VII s.  XI d.

 

folio 31r

Item baylem lod. jorn per I lioura e I quart de fiel de linhòl de qué fetz hòm far I cordel de XXIIII brassas, e lo fiel costet II s. VIII d. tornés, e Bernó ac ne per son trabalh  II blancs de far, monta :  III s. VI d.

 

Item baylem lo dissabde a XVIII jorns d’aoust, per los jornals dels dich periers Steve e Pení, e chascús prendia lo jorn VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johanòt e de Chardelh, e Johanòt prendia VII blancs e l’autre VI blancs, monta :  V s. V d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes, dels (quals) li II portavan los cayres am lo bayart, e l’autre lo chargava, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VI s. III d

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e prendian lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II rossís am los valetz qui portavan los cayres, e chascús prendia lo jorn VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn a Olivier de La Ribieyra nòstre obrier per son trabalh, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per I faysch petit de ramps de chastanh de qué fetz hòm adobar las civieyras am qhòm portava la peyra, monta :  V d.

Item baylem lod. jorn a Helias de Jalat, per razó quar avia mandat tota la sempmana la manòbra, e prendia tot jorn I blanc, dont no y ac mas V jorns obrans, monta :  II s. I d.

 

Item baylem lo dilús a XX jorns del mes d’aoust, per los jornals de Steve e Pení periers, e chascús prendia lo jorn VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johanòt e de Chardelh periers, e Johanòt prendia VII blancs lo jorn e l’autre VI blancs, monta :  V s. V d.

 

Soma la plana :  II liouras  VIII s.  I d.

 

folio 31v

Item baylem lod. jorn per los jornals de ‘I’III hòmes, li qual portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d

Item baylem lod. jorn, per los jornals de II hòmes, li qual fondian lo mur de l’ostal qui fu de Colí e ajudavan a chargar, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II rossís qui portavan los cayres, e prendian chascús VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn a Olivier de La Ribieyra nòstre obrier per razó de son trabalh, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo dimartz a XXI jorn del mes d’aoust, per los jornals de Steve e Pení e de Johanòt periers, li qual comenseren a adobar lo petit muret de davan la tor de Tornier, lo qual era fondut I gran pan e tonbat en l’aygua, e li duy prendian chascús VIII blancs e Johanòt VII blancs, monta :  IX s. VII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres am lo bayart e lo mortier, e chascús prendia V blancs lo jorn, monta :  IIII s. II d

Item baylem lod. jorn, per los jornals de III hòmes, li qual fonderen del mur de l’ostal de Colí e ajudavan a chargar los rossís que portavan los cayres, e chascús prendia lo jorn V blancs e l’u III blancs, monta :  V s. V d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes, li qual fazian lo mortier e porteren la chaus al granier de davan lo molí, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II rossís am los valetz, e chascús prendia lo jorn VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

 

Soma la plana :  II liouras  XIII s.  I d.

 

folio 32r

Item baylem lod. jorn per IIII pòtz nuòvas e per XIII chavilhas de fer de qué fetz hòm II auzels am (qué)[38] portavan lo mortier, e costet tot monta :  I s. VII d.

Item baylem lod. jorn a Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia IIII blancs lo jorn, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Rudel e de Johan Saunier, li qual feyren una uyschatga en la sala auta e una autra en la tor per ont hòm sona lo senh, e chascús prendia lo jorn VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

 

Item baylem lo XXII jorns del mes d’aoust, per los jornals dels III sobred. periers, los quals obreren ald. muret, e li II prendian chascús VIII blancs e Johanòt VII blancs, monta :  IX s. VII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta        :  IIII s. II d

Item baylem lod. jorn, per los jornals de III hòmes, dels quals l’u fondia lo mur de l’ostal qui fu de Colí e li autre regavan los cayres e la peyra e ajudavan a chargar las bèstias, e li II prendian chascús  lo jorn V blancs e l’autre III blancs, monta :  V s. V d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes, li qual fazian lo mortier e portavan la chaus al granier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II rossís li qual porteren los cayres a lad. òbra, e chascús prendia am lo valet lo jorn VIII blancs, monta exeptat d’aquel d’Olivier, que nos debatet II blancs per lo seo quar no avia ges de valet, monta :  V s. X d.

Item baylem lod. jorn a Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Rudel e de Johan Saunier, li qual continueren de far la uyschatga de la tor e de la sala, e adoberen lo solier de lad. tor d’ont hòm sona lo senh, e chascús prendia lo jorn VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

 

Soma la plana :  II liouras  X s.  VII d.

 

folio 32v

Item baylem lod. jorn per los jornals XVIII grandas chavilhas de fer e per XV autras chavilhas plus petitas, las quals furen messas en la pòrta de lad. tor de cossolat e de la sala auta ont ne feren I usch, e costeren totas, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per II guouff de fer e per II tapas de fer, qui pesavan tot VIII liouras, que furen mes tot en lad. uyschatga de la tor, e costeren monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per IIC de clavels lataretz qui furen mes als jaletz am qué hòm pòrta lo mortier, e a cozer las latas am qué fu cuberta l’eschala de cossolat, e costeren monta :  II s. VI d.

Item baylem per IIII ponchiers, de q fu fach lo meyà de la sala auta de cossolat, e costa monta :  IIII s.

 

Item baylem lo digiòus a XXIII jorns d’aoust, per los jornals de Steve e Pení e de Johanòt periers, li qual obreren al muret de davan la tor de Creyschac, e li II prendia chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs, monta :  IX s. VII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui porteren los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier e portavan la chaus, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn, per los jornals de II hòmes qui fondian de l’ostal qui fu de Colí e ajudavan a chargar las bèstias, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II rossís qui portavan los cayres, e chascús prendia lo jorn am lo valet VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

 

Soma la plana :  II liouras  III d.

 

folio 33r

Item baylem lod. jorn per los jornals de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, per son trabalh, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn a Johan Saunier y a Rudel, li qual adoberen las pòrtas dessúsd. de la tor e de la sala de cossolat, e defferen lo balet de lad. tor, e chascús prendia lo jorn VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

 

Item baylem lo divendres a XXIIII jorns d’aoust, per los jornals dels III periers Steve e Pení e de Johanòt, e li II prendian chascús VIII blancs lo jorn e Johanòt VII blancs, e obravan al muret coma dessús es dich, monta :  IX s. VII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta        :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier e portavan la chaus, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I hòme qui portava los cayres sobre lo muret al còl, e prendia lo jorn VII blancs, monta :  II s. XI d.

Item baylem lod. jorn, per los jornals de IIII hòmes qui, dels quals li II fondian lo mur de l’ostal qui fu de Colí, e li autre[39] regavan los cayres e ajudavan a chargar los rossís, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta          :  VI s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II rossís qui portavan los cayres a la òbra, e chascús prendia lo jorn VIII blancs am lo valet, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn a Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, al qual donavam IIII blancs lo jorn, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per V paniers petit qui furen baylat a la òbra de la vila, quar li autre eran darramat, costeren monta :  II s. IIII d.

 

Soma la plana :  II liouras  V s.  III d.

 

folio 33v

Item baylem lo dissabde a XXV jorns d’aoust, per los jornals de Steve e Pení e de Johanòt periers, li quals hobreren el avand. muret, e li II prendian chascús VIII blancs e Johanòt VII blancs, monta  :  IX s. VII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier e portavan la chaus, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I hòmes qui portet tot lo jorn e montet los cayres al còl sobre lo muret, e prendia lo jorn VII blancs, monta :  II s. XI d.

Item baylem lod. jorn, per los jornals de III hòmes, dels quals li II fondian lo mur de l’ostal qui fu de Colí, e l’autre regava los cayres e ajudava a chargar los cayres sobre los rossís, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VI s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II rossís li qual porteren los cayres a lad. òbra, e chascús prendia lo jorn am lo valet VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn a Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia IIII blancs lo jorn, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Johan Saunier e de Rudel, li quals crubiren l’eschala de la peyra de cossolat, e chascús prendia lo jorn VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per una tapa de fer qui pesava be III liouras, e per XVIII chavilhas de fer, qui furen mes en la pòrta de la tor de cossolat, otra aquelas de davan, e costet tot monta :  II s. VI d.

 

Soma la plana :  II liouras  III s.  IX d.

 

folio 34r

Item baylem lod. jorn per los jornals de II fempnas, las quals porteren la terra e l’aygua en la sala nauta de cossolat per far lo torchat que s’i fetz, e chascuna prendia lo jorn II blancs, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per un brassat de fe de qué fu fach lo torchat de la sala auta, e costet tot, monta :  III d.

Item baylem lod. jorn per una pòrta qui fu messa en la sala auta de cossolat, e costet am XVIII chavilhas de fer am qué furen cozudas las tapas, monta :  V s. X d.

Item baylem lod. jorn per II dotzenas de latas qui furen messas per cubrir sobre l’eyschala de la peyra de cossolat, e costeren monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn a Helias de Jalat, lo qual avia mandat tota la sempmana la manòbra, e donavam li per chasque jorn I blanc, monta :  II s. VI d.

 

Item baylem lo dilús a XXVII jorns del mes d’aoust, per los jornals de Steve e Pení e de Johanòt periers, e li II prendian chascús VIII blancs lo jorn e Johanòt VII blancs, monta :  IX s. VII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I hòme qui portava los cayres al còl e los montava, e prendia lo jorn V blancs, monta :  II s. I d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta        :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier e portavan la chaus, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn, per los jornals de III hòmes, dels quals l’u fondia lo mur de l’ostal qui fu de Colí, e li autre regavan los cayres e ajudavan a chargar los rossís, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VI s. III d.

Item baylem lod. jorn a Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia IIII blancs lo jorn, monta :  I s. VIII d.

 

Soma la plana :  I lioura  XIX s.  X d.

 

folio 34v

Item baylem lod. jorn per los jornals de II rossís li qual portavan los cayres e la peyra a la òbra, e chascús prendia lo jorn am lo valet VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

 

Item baylem lo dimartz a XXVIII jorns d’aoust, per los jornals de Steve e Pení e de Johanòt periers, li qual obreren al mur, e chascús prendia lo jorn VIII blancs e Johanòt prendia ne VII blancs, monta :  IX s. VII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Chardelh e de Montassa periers, e chascús prendia lo jorn VI blancs, monta :  V s.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes li qual portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan lo mortier am lo bayart en una manaucha sobre lo mur, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II rossís li quals portavan los cayres e la peyra a lad. òbra, e chascús prendia lo jorn am lo valet VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn a Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia IIII blancs lo jorn, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo dimercres a XXIX jorns d’aoust, per los jornals de II hòmes de la manòbra als los quals tramezem far II clidas per passar la grava, e donem lor per beure, monta :  X d.

Item baylem lod. jorn a Olivier de La Ribieyra obrier, lo qual fetz amenar la terra e la grava, e prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo digiòus a XXX jorns del mes d’aoust, per los jornals de Steve e Pení e de Johanòt periers, li qual e li II prendian chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt prendia ne VII blancs, monta :  IX s. VII d.

 

Soma la plana :  II liouras  XVII s.  VI d.

 

folio 35r

Item baylem lod. jorn per los jornals de Chardelh e de Montassa periers, e chascús prendia VI blancs lo jorn, monta :  V s.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes li quals portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan lo mortier am lo bayart en una manaucha e lo montavan sobre lo mur, e prendian chascús lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes, li qual fazian ly duy lo mortier de la terra e l’autre fazia lo mortier blanc, e l’u prendia V blancs lo jorn e l’autre[40] IIII blancs, monta :  V s. V d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II rossís li quals portavan los cayres e la peyra, e chascús prendia lo jorn am lo valet VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn a Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, per son trabalh, lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per una filieyra de III brassas o plus, qui fu messa en la una vernha, e costet monta :  X d.

Item baylem lod. jorn a Guilhamí d’Orlhés e a I autre companhó qui fonderen I gran pan de mur de l’ostal de Colí, e donem lor per beure, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo divendres a XXXI jorns del mes d’aoust, per los jornals de Steve e Pení e de Johanòt periers, e li duy prendian chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs, monta :  IX s. VII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Chardelh e de Montassa periers, e chascús prendia lo jorn VI blancs, monta :  V s.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes qui montavan los cayres e la peyra sobre lo mur am las vernhas, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

 

Soma la plana :  II liouras  XVI s.  VIII d.

 

folio 35v

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan lo mortier al còl sobre lo mur, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes, dels quals li II fazian lo mortier de la terra e l’autre fazia lo mortier blanc, e li II prendian chascús IIII blancs e l’autre V blancs, monta :  V s. V d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Guilhamí d’Orlhés e de son companhó qui portavan los cayres am lo bayart e fonderen del mur sobred., e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II rossís qui porteren la peyra, e chascús prendia lo jorn am lo valet VIII blancs, monta : VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn a Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn, que cum lo digiòus a ser aguessam pregat aquilhs qui fazian lo reyregach que montessan de la peyra sobre lo mur quar autramen l’endomà que hòm fazia am las vernhas, quar autramen l’endomà li meistre no agueran ja pro peyra, e donem lor per beure, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo dissabde a I jorn del mes de septembre, per los jornals de Steve e Pení e de Johanòt periers, e li duy prendian VIII blancs chascús lo jorn e Johanòt VII blancs, monta :  IX s. VII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Chardelh e de Montassa periers, e chascús prendia lo jorn VI blancs, monta :  V s.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes, li quals montavan los cayres am las vernhas sobre lo mur e la peyra, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan lo mortier sobre lo mur al còl, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta : IIII s. II d.

 

Soma la plana :  II liouras  X s.  X d.

 

folio 36r

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes, dels quals li duy feyren lo mortier de la terra e l’autre fazia lo mortier blanc, e li duy prendian chascús IIII blancs e l’autre V blancs, monta :  V s. V d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Guilhamí d’Orlhés e de son companhó li qual portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II rossís li qual portavan la peyra a lad. òbra, e chascús prendia lo jorn am lo valet VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn a Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn a Helias de Jalat, lo qual avia mandat tota la sempmana la manòbra, e donavam li per chasque jorn I blanc, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn a Guilhamí d’Orlhés e a I autre hòme, als quals baylem a preffach a portar los cayres de l’ostal qui fu de Colí a la òbra de la vila, e donavam lor per chasque de apportar C cayres XVI blancs, e porteren ne VIIIC, si que monten :  II ll. XIII s. IIII d 

Item baylem lod. jorn als companhós qui avian fach lo reyregach, li quals monteren gran re de peyra e de cayres am las vernhas sobre lo mur, e donem lor per beure, monta : I s. XI d.

 

Item baylem lo dilús a III jorn de septembre, per los jornals de Steve e Pení e de Johanòt periers, e li duy prendian chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs, monta :  IX s. VII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Chardelh e de Montassa periers, e chascús prendia lo jorn VI blancs, monta :  V s.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes, li qual montavan los cayres e la peyra am las vernhas, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

 

Soma la plana :  IIII liouras  XVIII s.  VII d.

 

folio 36v

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes li quals portavan los cayres am lo bayart, e lo mortier sobre lo mur sul còl, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VI s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johaní L’Argentier, lo qual ajudava a tirar e montar la peyra am la vernha, e prendia lo jorn, monta :  I s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II rossís li quals portavan la peyra a lad. òbra, e chascús prendia lo jorn am lo valet VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn a Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia IIII blancs lo jorn, monta :  I s. VIII d.

Item baylem per beure a aquilhs qui fazian lo reyregach la nuech passada, li qual monteren gran re de cayres e de peyra sobre lo mur am las vernhas, e donem lor per beure, monta :  II s. V d.

Item baylem lod. jorn a Me Guilhem La Ròcha per II branchas d’eschala, las quals furen messas en la tor de Bocharia, costeren monta :  VI s. VIII d.                                                          

Item baylem lod. jorn per una gròssa chavilha de fer am qué fu cozut lo fust en qué se te la barra ont òm se te quant hòm monta o davala lad. eschala, e per IIII pès de planchós, e per VIII chavilhas de fer am qué furen cozut los dich planchós, e costet tot monta :  II s. I d.

 

Item baylem lo dimartz a IIII jorns de septembre, per los jornals de Steve e de Pení e de Johanòt, e li duy prendian chascús VIII blancs e Johanòt VII blancs, monta :  IX s. VII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Chardelh e de Montassa periers, e chascús prendia lo jorn VI blancs, monta :  V s.

 

Soma la plana :  II liouras  IIII s.  XI d.

 

folio 37r

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes, li qual montavan los cayres e la peyra sobre lo mur am las vernhas, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes dels quals li duy portavan los cayres am lo bayart e li autre portavan lo mortier sobre lo còl sul mur, e chascús prendia V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Johaní L’Argentier, lo qual ajudava a montar la peyra am la vernha, e prendia lo jorn monta :  I s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de I rossí am lo valet, lo qual portava la peyra, e prendia lo jorn VIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn a Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn als companhós qui avian fach lo reyregach, li quals avian fach montat gran re de peyra e de cayres am las vernhas sobre lo mur, e donem lor per beure, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo dimercres a V jorns de septembre, per los jornals de Steve e Pení e de Johanòt periers, e li duy prendian VIII blancs lo jorn e Johanòt VII blancs, monta :  IX s. VII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Chardelh e de Montassa periers, e chascús prendia lo jorn VI blancs, monta :  V s.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes, li qual montavan sobre lo mur am las vernhas los cayres e la peyra, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem per los jornals de IIII hòmes dels quals li duy portavan los cayres am lo bayart e li autre portavan lo mortier al còl sobre lo mur, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

 

Soma la plana :  II liouras  XIX s.  II d.

 

folio 37v

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes, dels quals li duy fazian lo mortier negre e l’autre lo mortier blanc, e li duy prendian chascús IIII blancs lo jorn e l’autre V blancs, monta :  V s. V d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johaní L’Argentier, lo qual ajudet a montar los cayres e la peyra am la vernha, e prendia lo jorn III blancs, monta :  I s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II rossís li qual portavan los cayres e la peyra, e chascús prendia lo jorn am lo valet VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn a Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, al qual donavam lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn als companhós qui fazian lo reyregach, li quals monteren los cayres e la peyra gran quantitat sobre lo mur am las vernhas, e donem lor per beure, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo digiòus a VI jorns de septembre, per los jornals de Steve e Pení e de Johanòt periers, los quals continuavan  a lad. òbra del mur sobred. e li duy prendian chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs, monta :  IX s. VII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Chardelh e de Johanòt Montassa periers, e chascús prendia lo jorn VI blancs, monta        :  V s.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes, li qual montavan sobre lo mur am las vernhas los cayres e la peyra, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes dels quals li duy portavan los cayres  am lo bayart e li autre montavan lo mortier sobre lo còl sobre lo mur, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III ‘hòmes’, dels quals li duy fazian lo mortier negre e l’autre fazia lo mortier blanc, e chascús prendia IIII blancs lo jorn, monta :  V s.

 

Soma la plana :  II liouras  XII s.  XI d.

 

folio 38r

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johaní L’Argentier, lo qual ajudava a montar los cayres e la peyra am la vernha, e prendia lo jorn III blancs, monta :  I s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II rossís li quals porteren los cayres e la peyra, e chascús prendia lo jorn am lo valet VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn a Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia IIII blancs lo jorn, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per beure als companhós qui fazian lo reyregach, per sò quar monteren gran re de peyra e de cayres sobre lo mur am las vernhas, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de St

 

Item baylem lo divendres a VII jorns deld. mes, per los jornals de Steve e Pení e de Johanòt periers, e li duy prendian chascús lo jorn VIII blancs e l’autre VII blancs, monta :  IX s. VII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Chardelh e de Montassa periers, e chascús prendia lo jorn VI blancs, monta :  V s.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes, los quals montavan sobre lo mur los cayres e la peyra am las vernhas, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes dels quals li duy portavan los cayres am lo bayart e li autre portavan lo mortier al còl sobre lo mur, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes, li qual fazian lo mortier negre e lo mortier blanc, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  V s.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johaní L’Argentier, lo qual ajudava a montar los cayres e la peyra sobre lo mur, e prendia lo jorn III blancs, monta :  I s. III d.

 

Soma la plana :  II liouras  VIII s.  IX d.

 

folio 38v

Item baylem lod. jorn per los jornals de II rossís li quals portavan los cayres e la peyra, e chascús prendia lo jorn am lo valet VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn a Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, al qual donavam IIII blancs lo jorn, monta :  I s.VIII d.

Item baylem lod. jorn per beure als companhós los quals fazian lo reyregach, li qual monteren gran re de peyra e de cayres la mieya nuech sobre lo mur am las vernhas, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn a Helias de Jalat, lo qual avia mandat tota la sempmana la manòbra, ont avia agut V jorns obrans, e chasque jorn prendia I blanc, monta :  II s. I d.

 

Item baylem lo dilús a X jorns de septembre, per los jornals de Steve e Pení e de Johanòt periers, e li duy prendian chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt prendia ne VII blancs, monta :  IX s. VII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Chardelh e de Montassa periers, e chascús prendia lo jorn VI blancs, monta :  V s.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes, dels ‘los’ quals montavan sobre lo mur los cayres e la peyra am las vernhas, e li duy prendian lo jorn V blancs e l’autre IIII blancs, monta :  V s. X d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes, dels quals li duy portavan los cayres am lo bayart e li autre portavan lo mortier al còl sobre lo mur, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes, li quals fazian lo mortier negre e lo blanc, e chascús prendia IIII blancs lo jorn, monta :  V s.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johaní L’Argentier, lo qual ajudava a montar los cayres e la peyra, monta :  I s. III d.

 

Soma la plana :  II liouras  VII s.  I d.

 

folio 39r

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I rossí qui portava la peyra, e prendia lo jorn am lo valet VIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lod. jorn dimartz a XI jorn del mes de septembre, per los jornals de Steve e Pení e de Johanòt periers, e li duy prendian chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs, monta :  IX s. VII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Chardelh e de Montassa periers, e chascús prendia lo jorn VI blancs, monta :  V s.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes, los quals montavan sobre lo mur am las vernhas los cayres e la peyra, e li duy prendian lo jorn V blancs e l’autre IIII blancs, monta :  V s. X d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johaní L’Argentier, lo qual ajudava a montar los cayres e la peyra am la vernha, e prendia lo jorn III blancs, monta :  I s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes, dels quals li duy portavan lo mortier sul còl sobre lo mur, e li autre fondian lo mur de l’ostal qui fu de Colí, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia IIII blancs, monta   :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I rossí qui portava la peyra, e prendia lo jorn am lo valet VIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn  per lo jornal d’Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia lo jorn IIII blancs,monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn als companhós qui fazian lo reyregach, los quals monteren gran re de peyra e de cayres sobre lo mur, e donem lor per beure, monta :  I s. VIII d.

 

Soma la plana :  II liouras  V s. 

 

folio 39v

Item baylem lo dimercres a XII jorns de septembre, per los jornals de Steve e Pení e de Johanòt periers, e li duy prendian lo jorn chascús VIII blancs e l’autre VII blancs, monta :  IX s. VII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Chardelh e de Montassa periers, e chascús prendia lo jorn VI blancs, monta :  V s.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes, los quals montavan sobre lo mur los cayres e la peyra am las vernhas, e los III prendian chascús V blancs e l’autre IIII blancs, monta :  VII s. XI d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johaní L’Argentier, lo qual ajudava a montar los cayres e la peyra, e prendia lo jorn III blancs, monta :  I s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes, dels quals li duy fondian lo mur de l’ostal qui fu de Colí, e li autre portavan lo mortier al còl sobre lo mur, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I rossí lo qual portava la peyra, e prendia lo jorn am lo valet VIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia IIII blancs lo jorn, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo digiòus a XIII jorns de septembre, per los jornals de Steve e Pení e de Johanòt periers, e li duy prendian chascús VIII blancs lo jorn e l’autre VII blancs, monta :  IX s. VII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Chardelh e de Montassa periers, e chascús prendia lo jorn VI blancs, monta :  V s.

 

Soma la plana :  II liouras  XV s. 

 

folio 40r

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes, los quals montavan los cayres e la peyra sobre lo mur, e chascús dels III prendian lo jorn V blancs, monta e l’autre IIII blancs, monta :  VII s. XI d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Johaní L’Argentier, lo qual ajudava a montar los cayres e la peyra am la vernha, e prendia III blancs, monta :  I s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes, dels quals li duy fondian de l’ostal qui fu de Colí, e li autre portavan sobre lo còl lo mortier sul mur, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II rossís li quals porteren los cayres e la peyra a lad. òbra, e chascús prendia lo jorn am lo valet VIII blancs, monta    :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn a Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia IIII blancs lo jorn, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per los als companhós qui avian fach lo reyregach la nuech passada, li quals avian montat gran re de peyra e de cayres la mieya nuech sobre lo mur am las vernhas, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn, que fezem gitar de la plassa de davan l’ostal de Comte I che qui era mòrt per sy meysch, e commensava a donar pudor, e donem a aquel qui lo portet fòra, monta :  X d.

Item baylem lod. jorn a Olivier de La Ribieyra nòstre obrier

 

Item baylem lo divendres a XIIII jorns de septembre, a Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual estet tot lo jorn am la manòbra de la vila qui menavan la terra e la chaus, e prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

 

Soma la plana :  I lioura  XIII s.  IIII d. 

 

folio 40v  

Item baylem lo dissabde a XV jorns de septembre, per los jornals de Steve e Pení e de Johanòt periers, e li duy prendian chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs, monta :  IX s. VII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Chardelh e de Montassa periers, e chascús prendia lo jorn VI blancs, monta :  V s.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes, li quals montavan los cayres e la peyra sobre lo mur am las vernhas, e li III prendian chascús lo jorn V blancs e l’autre IIII blancs, monta :  VII s. XI d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johaní L’Argentier, lo qual lorajudava a montar los cayres, e prendia III blancs, monta :  I s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes, dels quals li duy fondian del mur de l’ostal qui fu de Colí, e li autre portavan lo mortier al còl sobre lo mur, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e prendian chascús IIII blancs, monta       :  III s. IIII d.

‘Item baylem lod. jorn per lo jornal de I rossí lo qual portava los cayres e la peyra, e prendia lo jorn am lo valet, monta[41] :  III s. IIII d.’

Item baylem lod. jorn a Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia IIII blancs lo jorn, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn als companhós qui avian fach lo reyregach, per sò quar avian montat gran re de peyra e de cayres sobre lo mur am las vernhas, e donem lor per beure, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per VI ramps de chastanh am q fezem alardar las manauchas am qhòm pòrta la chaus, e costeren monta :  V d.

 

Soma la plana :  ‘I’I liouras  XIX ‘II’ s.  ‘V’I d. 

 

folio 41r (note postérieure en haut à gauche : 2e cahier, et au-dessous : CC 71)

Item baylem lod. jorn per III barrieyras e per II forchat que comprem per metre a far sostener las vernhas, e costeren monta :  II s. I d.

Item baylem lod. jorn a Helias de Jalat, lo qual avia mandat la manòbra de la vila tota la sempmana, e donem li chasque jorn I blanc, monta :  II s. I d.

Item baylem lod. jorn a II hòmes, li qual avian manda fondut I jorn de festa del mur de l’ostal qui fu de Colí, e donem lor per beure, monta :  X d.

 

Item baylem lo dilús a XVII jorns de septembre, per los jornals de Steve e Pení e de Johanòt periers, e li duy prendian chascús lo jorn VIII blancs e l’autre VII blancs, monta :  IX s. VII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Chardelh e de Montassa periers, e chascús prendia lo jorn VI blancs, monta :  V s.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes, li quals montavan los cayres e la peyra sobre lo mur am las vernhas, e l’u prendia V blancs lo jorn  e li duy chascús IIII blancs e Johaní L’Argentier III blancs lo jorn, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals[42] de I rossí lo qual portava los cayres e la peyra, e prendia lo jorn am lo valet monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn a Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, al qual donavam IIII blancs lo jorn, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo dimartz a XVIII jorns de septembre, per los jornals de Steve e Pení e de Johanòt periers, e li duy prendian chascús VIII blancs e Johanòt VII blancs, monta :  IX s. VII d.

 

Soma la plana :  II liouras  IIII s.  VII d. 

 

folio 41v

Item baylem lod. jorn per los jornals de Chardelh e de Montassa periers, e chascús prendia lo jorn VI blancs, monta :  V s.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes, li quals montavan los cayres e la peyra am las vernhas sobre lo mur, e chascús prendia lo (jorn)[43] V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres e la peyra am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia IIII blancs, monta   :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II rossís qui portavan los cayres e la peyra, e chascús prendia lo jorn am lo valet VIII blancs, monta   :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, e prendia lo jorn IIII blancs, monta       :  I s. VIII d.

 

Item baylem lod. jorn lo dimercres a XIX jorns de septembre, per los jornals de Steve e Pení e de Johanòt periers, li qual obreren al muret de davan la tor de Creyschac, e li duy prendian chascús VIII blancs lo jorn e Johanòt VII blancs, monta :  IX s. VII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui feren lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I hòme qui portava lo mortier, e prendia lo jorn V blancs, monta :  II s. I d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I hòme qui montava los cayres sobre lo mur còl sobre lod. muret, e prendia lo jorn VI blancs, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II rossís li quals portavan los cayres e la peyra a lad. òbra, e chascús prendia lo jorn am lo valet VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal d’Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia IIII blancs lo jorn, monta         :  I s. VIII d.

 

Soma la plana :  II liouras  XV s.   

 

folio 42r

Item baylem lo digiòus a XX jorns de septembre, per los jornals de Steve e Pení e de Johanòt periers, li qual obreren ald. muret, e Steve e Pení prendian chascús lo jorn VIII blancs e l’autre VII blancs, monta :  IX s. VII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui feyren lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres am lo bayart e fondian del mur, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I hòme lo qual portava lo mortier sobre lo còl, e prendia V blancs, monta :  II s. I d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I hòme qui portava los cayres al còl sobre lod. muret, e prendia lo jorn VI blancs, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I rossí qui portava los cayres ald. muret, qui se achabet aquel jorn, e prendia am lo valet, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal d’Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia IIII blancs lo jorn, monta         :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo divendres a XXI jorns de septembre, per lo jornals de Pení e de Johanòt periers, li qual adoberen lo perat de la pòrta del Pon, e Pení prendia lo jorn VIII e l’autre VII blancs, monta    :  VI s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fonderen del mur de l’ostal qui fu de Colí e ajudavan a chargar los cayres, e l’u prendia V blancs e l’autre IIII blancs, monta :  III s. IX d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de II rossís qui portavan los cayres ald. perat del Pon, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal d’Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia IIII blancs lo jorn, monta         :  I s. VIII d.

 

Soma la plana :  II liouras  V s.   

 

folio 42v

Item baylem lo dissabde a XXII jorns de setepmbre, per los jornals de Pení e de Johanòt periers, li qual adoberen lo perat de la barbacana del Pon, e Pení prendia VIII blancs e l’autre VII blancs, monta        :  VI s. III d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I hòme qui lor ajudet, e prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes qui fondian de l’ostal qui fu de Colí, e chargavan los rossís qui portavan los cayres al perat del Pon, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de II rossís, li quals portavan los cayres a lad. òbra del perat del Pon, e chascús prendia lo jorn am lo valet VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per una lioura de chandelas qui s’i era gastada la nuech passada que hi obreren, quar autramen no poguer’òm passar lo jorn, costet monta :  X d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal d’Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia IIII blancs lo jorn, monta         :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per XVII grandas e gròssas chavilhas de fer qui furen messas e am qfuren cosudas las barras del pon levaditz de la pòrta del Pon qui era tot affolat, costeren monta :  VIII s. VI d.

Item baylem lod. jorn p al charpentier qui l’adobet, per beure, quar era de manòbra, monta :  X d.

Item baylem lod. jorn a Guilhamí d’Orlhés y a Mostart, los quals avian fach preffach am nos d’apportar IIC cayres de l’ostal qui fu de Colí a la òbra de la vila, e donavam lor ne de chasque cent XVI liouras, monta  :  XIII s. IIII d.

 

Item baylem lo digiòus a IIII jorns d’octòbre, per lo jornal de Pení lo perier, lo qual achabet lo perat de la barbacana del Pon, e prendia lo jorn VIII blancs, monta :  III s. IIII d.

 

Soma la plana :  II liouras  IX s.  IX d.

 

folio 43r

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes, dels quals li duy portavan los cayres fòra l’aygua e los ajudavan a chargar sobre lo rossí, e l’autre servia lod. perier, e chascús prendia IIII blancs lo jorn, monta :  V s.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I rossí lo qual portava los cayres a lad. òbra, e prendia lo jorn am lo valet VIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal d’Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia IIII blancs lo jorn, monta         :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo dilús a VIII jorns d’octòbre, per los jornals de Steve Macheyran e Berní Lo Sochier periers, li quals obreren al mur nuòu de Giroudó e de Las Fargas, e l’us prendia VIII blancs e Berní VI blancs, monta :  V s. X d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia IIII blancs lo jorn, monta         :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fonderen de l’ostal qui fu de Colí, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta    :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes, li quals montavan los cayres e la peyra am las vernhas sobre lo mur, e l’u prendia V blancs lo jorn e l’autre IIII blancs e l’autre III blancs lo jorn, monta :  V s.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II rossís li quals portavan los cayres e la peyra a lad. òbra, e chascús prendia am lo valet lo jorn VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia IIII blancs lo jorn, monta         :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo dimartz a IX jorns d’octòmbre, per los jornals de Steve e Pení e de Johanòt e Berní Lo Sochier periers, e Steve e Pení prendian lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs, monta :  XII s. I d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

 

Soma la plana :  II liouras  XII s.  I d.

 

folio 43v

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fondian lo mur e portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes qui montavan los cayres e la peyra am las vernhas, e l’u prendia V blancs e l’autre IIII blancs e l’autre III blancs lo jorn, monta :  V s.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II rossís li quals portavan los cayres e la peyra a lad. òbra, e chascús prendia lo jorn am lo valet VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal d’Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo dimercres a X jorns d’octòmbre, per los jornals de Steve e Pení e Berní Lo Sochier e de Johanòt periers, e li duy prendian chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs e l’autre VI blancs lo jorn, monta :  XII s. I d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fondian del mur d’entre Las Fargas e Mataguerra, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes li quals montavan los cayres e la peyra am las vernhas sobre lo mur, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  V s.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II rossís li quals porteren los cayres e la peyra, e chascús prendia lo jorn am lo valet VIII blancs, monta     :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal d’Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per III paniers que comprem per portar la chaus e la peyra, e costava II blancs la pessa, monta :  II s. VI d.

 

Soma la plana :  II liouras  XII s.  XI d.

 

folio 44r

Item baylem lo digiòus a XI jorns d’octòmbre, per los jornals de Steve e Pení e de Johanòt e de Berní periers, e Steve e Pení prendian chascús VIII blancs lo jorn e Johanòt prendia VII blancs e Berní VI blancs, monta :  XII s. I d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes li quals fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fondian lo mur d’entre Las Fargas e Mataguerra, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes li quals montavan los cayres e la peyra am las vernhas sobre lo mur, e l’u prendia V blancs e l’autre IIII blancs e Johaní III blancs, monta :  V s.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II rossís li quals portavan la peyra, e chascús prendia lo jorn am lo valet VIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal d’Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, monta          I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per demiey cent de clavels batutz per adobar e clavelar las manauchas am qué hòm monta lo mortier e la peyra am las vernhas sobre lo mur, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo divendres a XII jorns d’octòmbre, per los jornals dels sobred. IIII periers, e li duy prendian lo jorn chascús VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs, monta :  XII s. I d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fondian lo mur d’entre Las Fargas e Mataguerra, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta   :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes qui montavan los cayres e  la peyra am las vernhas sobre lo mur, e  chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

 

Soma la plana :  III liouras  II s.  VI d.

 

folio 44v

Item baylem lod. jorn per los jornals de II rossís qui portavan los cayres e la peyra, e chascús prendia am lo valet VIII blancs lo jorn, monta            :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornals d’Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia IIII blancs lo jorn, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per I panier que conprem per portar la chaus e la peyra, monta :  X d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johaní L’Argentier qui lor ajudava, e prendia lo jorn III blancs, monta :  I s. III d.

 

Item baylem lo dissabde a XIII jorns d’octòbre, per los jornals de Steve e Pení e Berní  e de Johanòt periers, e li duy prendian lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs, monta :  XII s. I d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes de IIII hòmes li quals fonderen del mur avans dich, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes li quals montavan los cayres e  la peyra am las vernhas e fazian lo mortier, e  chascús prendia IIII blancs, monta :  V s.

Item baylem lod. jorn per lo jornal d’Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn a Helias de Jalat lo qual avia mandat la manòbra de la vila la sempmana tota, e prendia per chasque jorn I blanc, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn a Fortó de Las Vinhas per una fornada de chaus que nos avia facha a preffach, e costet nos monta :  XI ll.

Item baylem lod. jorn per los jornals de XIII fempnas las quals porteren la chaus del chauforn en I hostal près de Las Fargas, e chascuna prendia lo jorn XVI d. pergosís, monta :  XIII s. X d. m.

 

Soma la plana :  XIII liouras  XIII s.  X d.  mealha

 

folio 45r

Item baylem lod. jorn a I effant a cuy fezem gardar lo chaufforn tant cum hòm ne gitet la chaus a la fi que hòm no la panès, e donem li monta :  V d.

 

Item baylem lo dilús a XV jorns d’octòbre, per los jornals de Steve e Pení e de Johanòt e de Berní Lo Sochier periers, e li duy prendian chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs, monta :  XII s. I d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes li qual portavan los cayres am lo bayart e fondian del mur e regavan los cayres, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes li quals fazian lo mortier, e chascús prendia IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo dimartz a XVI jorns d’octòbre, per los jornals de Steve e Pení e Johanòt e Berní periers, e li duy prendian chascús lo jorn VIII blancs e Berní VI blancs e Johanòt VII blancs, monta             :  XII s. I d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de II hòmes qui portavan los cayres e lo mortier al còl sobre lo mur, e chascús prendia V blancs lo jorn, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes li quals montavan los cayres e la peyra sobre lo mur am las vernhas, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  V s.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johaní L’Argentier lo qual lor ajudava, e prendia lo jorn III blancs, monta :  I s. III d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, monta :  I s. VIII d.

 

Soma la plana :  II liouras  XI s.  III d. 

 

folio 45v

Item baylem lo dimercres a XVII jorns d’octòbre, per los jornals dels sobred. periers, e Steve e Pení prendian chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs, monta :  XII s. I d.

Item baylem lod. jorn per los jornals del gendre Berní e del Duc[44] Marlhòc periers qui lor ajudavan, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes li quals montavan los cayres e  la peyra sobre lo mur am las vernhas, e l’u lo mortier al còl am l’auzel, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johaní L’Argentier qui lor ajudava a tirar a la vernha, e prendia lo jorn III blancs, monta :  I s. III d.

Item baylem lod. jorn per XII chavilhas de fer de IIII onglas am qué furen fach li auzels am q portavan lo mortier, costeren monta    :  VI d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo digiòus a XVIII jorns deld. mes, per los jornals de Steve e Pení e de Johanòt e de Berní Lo Sochier, e li duy prendian chascús VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs, monta :  XII s. I d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta        :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes li quals montavan los cayres e la peyra am las vernhas sobre lo mur, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VI s. III d.

 

Soma la plana :  II liouras  XIII s.  X d. 

 

folio 46r 

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johaní L’Argentier lo qual lor ajudava, e prendia III blancs lo jorn, monta :  I s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo divendres a XIX jorns d’octòbre, per los jornals dels sobred. periers, e Steve e Pení prendian chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs, monta :  XII s. I d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta        :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes qui montavan los cayres e  la peyra am las vernhas, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VI s. III d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johaní L’Argentier lo qual lor ajudava, e prendia lo jorn III blancs, monta :  I s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia lo jorn IIII blancs, monta         :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per una buga de terra qui fu baylada a la manòbra per aver de l’aygua, monta :  X d.

Item baylem per II copas que comprem am qué la manòbra beguessan, costeren monta  :  III d.

 

Item baylem lo dissabde a XX jorns d’octòbre, per los jornals de Pení e Johanòt e de Berní Lo Sochier periers, e Pení prendia lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs, monta :  VIII s. IX d.

 

Soma la plana :  II liouras  IIII s.  X d. 

 

folio 46v

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta        :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes qui montavan los cayres e  la peyra am las vernhas sobre lo mur, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VI s. III d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johaní L’Argentier qui lor ajudava a montar los cayres, e prendia lo jorn III blancs, monta :  I s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn a Marlhòc e a Guilhamí d’Orlhés, li quals porteren IIIC cayres de l’ostal qui fu de Colí en la charrieyra davan lo mur d’entre la tor de Mataguerra e de Las Fargas, e donavam lor per chasque jorn cent de cayres XVI blancs, monta :  XX s.                                                                         

Item baylem lod. jorn a Guilhamí d’Orlhés y a I hòme de Razac, los quals porteren IIIIXX cayres de l’ostal sobred. davan lo sobred. mur, e donem lor per beure lo cent XVI blancs, monta :  V s. IIII d.

Item baylem lod. jorn a Helias de Jalat lo qual avia mandat la manòbra tota la sempmana, e prendia lo jorn I blanc, monta :  II s. VI d.

 

Item baylem lo dilús a XXII jorns d’octòbre, per los jornals de Steve, Pení e Johanòt e, e li duy prendia chasque lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs, monta :  XII s. I d.

 

Soma la plana :  II liouras  XVI s.  VII d.  

 

folio 47r

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta        :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes li qual montavan los cayres sobre lo mur am las vernhas, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VI s. III d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de III hòmes qui chaussinnavan lo mur de fòra, e li duy prendian chascús V blancs e l’autre IIII blancs, monta :  V s. X d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johaní L’Argentier, lo qual prendia lo jorn III blancs, monta :  I s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia IIII blancs lo jorn, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo dimartz a XXIII jorns d’octòbre, per los jornals dels sobred. periers, dont Steve e Pení prendian chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs, monta :  XII s.I d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta        :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes qui montavan los cayres e la peyra am las vernhas, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VI s. III d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johaní L’Argentier, lo qual lor ajudava a montar los cayres am las vernhas, e prendia lo jorn III blancs, monta :  I s. III d.

 

Soma la plana :  II liouras  VI s.  III d.  

 

folio 47v

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes qui chaussinnavan lo mur de fòra, e li duy prendian V blancs lo jorn chascús e l’autre qui lor servia prendia IIII blancs, monta :  V s. X d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes qui passavan las bèstias de la manòbra qui portavan la grava del gravier, e l’aygua era gròssa que no podian ges be passar ses ajuda a guidar, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  VI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal a I hòme qui lor gitet de l’ayga, una granda pauza, de la grava, car no·n trobavan ges pro defòra, e donem li I blanc, monta :  V d.

Item baylem lod. jorn per II paniers que comprem, am qchargavan la dicha grava sobre las bèstias e la gitavan de l’aygua, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo dimercres a XXIIII jorns d’octòbre, per los jornals delsd. periers Steve e Pení e Johanòt e Berní, e li duy prendian chascús lo jorn VIII blancs, Johanòt VII blancs e Berní VI blancs, monta :  XII s. I d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta        :  IIII s. II d.

 

Soma la plana :  I lioura  XV s.  X d.  

 

folio 48r

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes qui montavan los cayres e  la peyra sobre lo mur am las vernhas, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VI s. III d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johaní L’Argentier, lo qual lor ajudava, e prendia III blancs lo jorn, monta :  I s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e prendian lo jorn IIII blancs, monta   :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes li quals chaussinnavan lo mur, e li III prendian chascús V blancs e l’autre IIII blancs, monta :  VI s. XI d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo divendres a XXVI jorns d’octòbre, per lo(s) jornals de Steve Macheyran e de Pení e de Johanòt e de Berní Lo Sochier periers, e li III duy prendian chascús VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs, monta :  XII s. I d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes li quals montavan los cayres am las vernhas sobre lo mur, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VI s. III d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johaní L’Argentier, lo qual lor ajudava a montar los cayres, e prendia III blancs lo jorn, monta :  I s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fondian lo mur, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui chaussinnavan lo mur vielh, e prendian chascús lo jorn V blancs, monta :  IIII s.II d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia IIII blancs lo jorn, monta         :  I s. VIII d.

 

Soma la plana :  II liouras  XII s.  IIII d.  

 

folio 48v

Item baylem lod. jo lo dissabde a XXVII jorns d’octòbre, per los jornals de Steve e Pení e de Johanòt e de Berní, e li duy prendian chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs, monta :  XII s. I d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes qui montavan los cayres e la peyra sobre lo mur am las vernhas, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VI s. III d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johaní L’Argentier, lo qual lor ajudava, e prendia III blancs lo jorn, monta :  I s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo fondian lo mur vielh de Mataguerra, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta   :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui chaussinnavan lo mur vielh, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, monta : I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn a Helias de Jalat, lo qual avia mandat la manòbra de la vila V jorn de la sempmana, e prendia per chasque jorn I blanc, monta :  II s. I d.

Item baylem lod. jorn per los II chabrós qui furen mes ella una de las vernhas, que mudet hòm, costeren monta :  I s. I d.

 

Item baylem lo dilús a XXIX jorns d’octòbre, per los jornals de Steve e Pení e Johanòt e de Berní Lo Sochier, e li duy prendian lo jorn chascús VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs, monta :  XII s. I d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes li quals montavan los cayres e la peyra am las vernhas sobre lo mur, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VI s. III d.

 

Soma la plana :   II liouras  XIIII s.  V d.  

 

folio 49r

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johaní L’Argentier e de Raymon Brunet, los quals lor ajudavan, e chascús prendia lo jorn III blancs, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Marlhòc lo qual chaussinnava lo mur vielh defòra, e prendia lo jorn V blancs, monta :  II s. I d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres am lo bayart e fondian del mur, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, e prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo dimartz a XXX jorns d’octòbre, per los jornals de Steve e Pení e Johanòt e de Berní Lo Sochier periers, Steve e Pení prendian lo jorn chascús VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs, monta :  XII s. I d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes li quals montavan los cayres e la peyra am las vernhas sobre lo mur, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VI s. III d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johaní L’Argentier e de R. Brunet, li qual lor ajudavan a montar, e chascús prendia lo jorn III blancs, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Marlhòc lo qual chaussinnava lo mur vielh defòra, e prendia lo jorn V blancs, monta :  II s. I d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes qui portavan los cayres am lo bayart e fondian del mur vielh, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VI s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

 

Soma la plana :  II liouras  VI s.  III d.  

 

folio 49v

Item baylem lod. jorn per los jornals de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, e prendia lo jorn IIII blancs, monta  :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo dimercres a XXXI jorns d’octòbre, per los jornals de Steve e Pení e de Johanòt e de Berní Lo Sochier periers, e li duy prendian chascús lo jorn chascús VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs, monta :  XII s. I d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes li quals montavan los cayres am las vernhas e la peyra, e prendian chascús lo jorn V blancs, monta :  VI s. III d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johaní L’Argentier, lo qual lor ajudava a montar los cayres, e prendia lo jorn III blancs, monta :  I s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes qui portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta    :  VI s. III d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Marlhòc lo qual chaussinnava lo mur vielh defòra, e prendia lo jorn V blancs, monta :  II s. I d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn V blancs[45], monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes qui giteren la grava de l’aygua, que no n’aviam ponch, e chascús prendia lo jorn VI blancs, monta :  X s.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I rossí que logem per portar la grava, e prendia lo jorn am lo valet VIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo divendres a II jorns del mes de novembre a VI hòmes als quals fezem mudar las vernhas del mur de Giraudó al mur devès Las Fargas, e donem lor per beure IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lod. lo dissabde a III jorns de novembre, per los jornals de Steve e Pení e de Johanòt e de Berní periers, e li duy prendian lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs, monta :  XII s. I d.

 

Soma la plana :  II liouras  VI s.  III d.  

 

folio 50r

Item baylem lod. jorn per los jornals de

Item baylem lod. jorn per los jornals de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual fu am la manòbra de la vila, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lod. dissabde a III jorns de novembre, per los jornals de Steve e Pení e de Johanòt e de Berní periers, e li duy prendian lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs, monta :  XII s. I d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes qui montavan los cayres e la peyra am las vernhas ‘sobre lo mur’, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VI s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta        :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornals de I rossí lo qual portava la peyra a la òbra, e prendia lo jorn am lo valet VIII blancs, monta :  III s.IIII d.

Item baylem lod. jorn a Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn a Helias de Jalat, per sò quar avia mandat la manòbra de V jorns de aquesta sempmana, e donavam li tot jorn I blanc, monta :  II s. I d.

 

Item baylem lo dilús a V jorns de novembre, per los jornals de Steve e Pení e Johanòt e Berní, e li duy prendian chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs, monta :  XII s. I d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes los quals portavan los cayres am lo bayart, e prendian lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes qui montavan los cayres e la peyra am las vernhas, e li duy prendian chascús V blancs e l’autre IIII blancs, monta :  V s. X d.

 

Soma la plana :  II liouras  XVI s.  VIII d. 

 

folio 50v

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornals de I rossí qui portava la peyra, e prendia lo jorn am lo valet VIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn a Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia IIII blancs lo jorn, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lod. jorn per los jornals lo dimartz a VI jorns de novembre, per los jornals de Steve e Pení e Johanòt e Berní, e li duy prendian chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs, monta :  XII s. I d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes los quals portavan los cayres am lo bayart sobre lo mur, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes qui montavan los cayres e la peyra am las vernhas sobre lo mur, e chascús prendia lo jorn dels III V blancs e l’autre IIII blancs, monta :  VII s. XI d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornals de II r de I rossís qui portava la peyra a la òbra, e prendia lo jorn am lo valet VIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per los jor a Helias de Jalat per sò que lonc temps avia mandat la manòbra, e no avia ponch de sabatós, e no podia pluysch anar ni no volia, sinó que hòm li ajudès, e per aquò donem li VI blancs, monta :  II s. VI d.

 

Soma la plana :  II liouras  ‘I’II s.  VI d. IIII d.

 

folio 51r

Item baylem lo dimercres a VII jorns de novembre, per los jornals dels sobred. IIII periers, e Steve e Pení prendian chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs, monta :  XII s. I d.

Item baylem lod. jorn per lo jornals de II hòmes qui portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes qui montavan los cayres e la peyra sobre lo mur am las vernhas, e li III prendian lo jorn V blancs e l’autre IIII blancs, monta :  VII s. XI d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johaní L’Argentier, qui lor ajudava e los deschargava sobre lo mur, e prendia III blancs lo jorn, monta :  I s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornals de I rossí qui portet los cayres e la peyra, e prendia lo jorn am lo valet VIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia IIII blancs lo jorn, monta         :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo digiòus a VIII jorns de novembre, per los jornals de Steve e Pení e Johanòt e Berní, e li duy prendian chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs, monta :  XII s. I d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes qui montavan los cayres e la peyra am las vernhas, e li III prendian chascús V blancs e l’autre IIII blancs lo jorn, monta :  VII s. XI d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres am los bayartz, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta    :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johaní L’Argentier, lo qual recebia los cayres sobre lo mur, e prendia lo jorn III blancs, monta :  I s. III d.

 

Soma la plana :  II liouras  XIX s.  II d.

 

folio 51v 

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II rossís qui portavan la peyra, e chascús prendia lo jorn am lo valet VI blancs, monta :  V s.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia IIII blancs lo jorn, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn a Helias de Jalat per sò que avia mandat lonc temps la manòbra, e no avia ponch de sabatós, e no podia ges anar ni no volia, sinó que hòm li ajudès a aver us, e donem li VI blancs, monta :  II s. VI d.

Item baylem lo divendres a IX jorns de novembre, per los jornals dels sobred. periers, e Steve e Pení prendian lo jorn chascús VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs, monta :  XII s. I d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes que montavan los cayres e la peyra sobre lo mur am las vernhas, e li III prendian chascús lo jorn V blancs e l’autre IIII blancs, monta :  VII s. XI d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johaní L’Argentier, lo qual lor ajudava, e prendia lo jorn III blancs, monta :  I s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I rossís qui portavan la peyra, e prendia am lo valet VI blancs, monta :  V s.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

 

Soma la plana :  II liouras  II s.  XI d.

 

folio 52r

Item baylem lo dissabde a X jorns de novembre, per los jornals de Steve e Pení e de Johanòt e de Berní periers, e li duy prendian lo jorn chascús VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs, monta :  XII s. I d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes que montavan los cayres e la peyra am las vernhas, e li III prendian chascús lo jorn V blancs e l’autre IIII blancs, monta :  VII s. XI d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes li quals portavan los cayres am lo bayart, e prendian chascús lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de I rossí qui portavan (sic) la peyra, e prendian lo jorn am lo valet VI blancs, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn a Helias de Jalat, per sò quar avia mandat V jorns de la sempmana la manòbra, e prendia lo jorn I blanc, monta :  II s. I d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johaní L’Argentier, qui recebia los cayres ‘sobre lo mur ‘ sobre de la vernha enfòra, monta :  I s. III d.

Item baylem lod. jorn a P. de Las Vinhas per XXII saumadas de chaus que ne comprem, quar aquela que aviam era falhida, e la saumada costava IX blancs, monta :  IIII ll. II s. VI d.                                                                                        

Item baylem lod. jorn per XI saumadas ‘e demieya’ de chaus que comprem del mayor, que no n’aviam ponch de facha, e la saumada costava IX blancs, monta :  II ll. III s. I d. m.                                                                                                     

 

Soma la plana :  VIII liouras  VII d.  mealha

 

folio 52v

Item baylem lod. jorn per IIas dotzenas de latas que furen messas en la tor de Talhaffer que fezem recrubir, e la dic dotzena costava, de Johan Saunier, III blancs, quar era granda e fòrtz, e per L clavels batutz loncs que hi furen mes, que costeren IIII blancs, monta :  IIII s. II d.

 

Item baylem lo dilús a XII jorns de novembre, per los jornals de Steve Macheyran e Pení e Johanòt e Berní e de son gendre, e Steve e Pení prendian lo jorn chascús VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs e son gendre V blancs, monta :  XIIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta        :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui deschaussavan los cayres de la fondamenta de l’ostal qui fu de Colí, e prendia V blancs lo jorn chascús, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes qui montavan los cayres e la peyra am las vernhas sobre lo mur, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  V s.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I rossí qui menava la peyra, e prendia lo jorn am lo valet VI blancs, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, e prendia IIII blancs lo jorn, monta :  I s. VIII d.

Item baylem per los jornals de III valadiers qui deschausseren los cayres de la fondamenta de l’ostal qui fu de Colí, monta :  V s.

 

Soma la plana :  II liouras  IIII s.  II d. 

 

folio 53r

Item baylem lo dimartz a XIII jorns de novembre, per los jornals dels avansd. periers, e li duy prendian chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs e son gendre V blancs, monta :  XIIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta        :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui deschaussavan los cayres de la fondamenta de l’ostal qui fu de Colí, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes qui montavan los cayres e la peyra sobre lo mur am las vernhas, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  V s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I rossí qui portava la peyra, e prendia lo jorn am lo valet VI blancs, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per una lioura e quart de fiel de linhòl, de qué fezem far I cordel de XV brassas als periers, e lo fiel costet V blancs, e de far costet I ardit, monta :  II s. IIII d.

Item baylem lod. jorn a P. de Las Vinhas per una fornada de chaus que nos avia facha, e costava XI liouras tornés, monta :  XI ll. tornés.

Item baylem lod. jorn per los jornals de XIIII fempnas que logem per portar la chaus del chaufforn en I hostal qui es còsta la tor de Mataguerra e de Las Fargas, e chascuna prendia lo jorn IIII arditz, monta :  VIIII s. XI d.

 

Soma la plana :  XIII liouras  XII s.  III d. 

 

folio 53v

Item baylem lod. jorn al filh de Olivier de La Ribieyra al qual fezem gardar lo chaufforn tot lo jorn a la fi que negun no prezés la chaus, e donem li I blanc, monta :  V d.

 

Item baylem lo dimercres a XIIII jorns de novembre, per los jornals de V hòmes, dels quals li III deschaussavan los cayres e la peyra de la fondamenta de l’ostal qui fu de Colí, e li autre regavan los cayres e ajudavan a chargar las bèstias de la manòbra, e li quatre prendian lo jorn chascús V blancs e l’autre IIII blancs, monta :  X s.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I rossí qui portava la peyra, e prendia lo jorn am lo valet VI blancs, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo (qual) prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo divendres a XVI jorns de novembre, per los jornals de V hòmes, dels quals li III deschaussavan los cayres e la peyra de la fondamenta de l’ostal qui fu de Colí, e li autre ajudavan a chargar las bèstias e regavan los cayres, e li quatre prendian chascús lo jorn V blancs e l’autre IIII blancs, monta :  X s.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Pení lo perier, lo qual talhet dels emplatatz, e prendia lo jorn VIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I rossí qui portava los cayres, e prendia lo jorn am lo valet VI blancs, monta :  II s. VI d.

 

Item baylem lo dissabde a XVII jorns de novembre, per los jornals de V hòmes, dels quals li III prendian deschausseren los cayres e de la peyra de la fondamenta de l’ostal qui fu de Colí, e li autre ajudavan a chargar las bèstias de la manòbra e regavan los cayres, e li quatre prendian chascús lo jorn V blancs e l’autre IIII blancs, monta :  X s.

 

Soma la plana :  II liouras  II s.  I d. 

 

folio 54r

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I rossí qui portava los cayres, e prendia lo jorn am lo valet VI blancs, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn a Helias de Jalat, per sò quar avia mandat la manòbra V jorns de la sempmana, monta   :  II s. I d.

 

Item baylem lo dilús a XIX jorns de novembre, per los jornals de III hòmes qui fazian lo deschaus e gitavan fòra los cayres de l’ostal qui fu de Colí, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VI s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes, li qual regavan los cayres e la peyra e ajudavan a chargar las bèstias qui portavan los cayres, e l’u prendia lo jorn IIII blancs e l’autre III blancs chascús e IIII d., monta :  IIII s. I d. m.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I rossí qui portet dels cayres e de la peyra, e prendia lo jorn am lo valet VI blancs, monta :  II s.VI d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo dimartz a XX jorns de novembre, per los jornals de Steve Macheyran e de Pení e de Johanòt e de Berní e de son gendre periers, e li duy Steve e Pení prendian lo jorn chascús VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs e son gendre V blancs, monta :  XIIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes, li quals montavan los cayres am las vernhas sobre lo mur e la peyra, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II ‘hòmes’ qui recebian los cayres e la peyra sobre lo mur, e chascús prendia IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia IIII blancs, monta   :  III s. IIII d.

 

Soma la plana :  II liouras  VIII s.  XI d.  mealha

 

folio 54v

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I rossí lo qual portava los cayres, e prendia lo jorn am lo valet VI blancs, monta         :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo dimercres a XXI jorns de novembre, per los jornals de Steve e Pení e de Berní e Perròt son gendre periers, e Steve e Pení prendian chascús lo jorn VIII blancs e Berní VI blancs e son gendre V blancs, monta :  XI s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes qui portavan los cayres a las vernhas e los montavan sobre lo mur am las vernhas, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II ‘hòmes’ qui recebian sobre lo mur los cayres e la peyra e deschargavan las vernhas, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los corbels am los bayarts de la plassa ont eran las bridas al pè del mur, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I rossí qui portava la peyra, e prendia lo jorn am lo valet VI blancs, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s.VIII d.

Item baylem lod. jorn a Guilhamí d’Orlhés e a I autre, li qual avian portat de l’ostal qui fu de Colí al mur qui se fazia d’entre Las Fargas e Mataguerra IIIIC quayres, e donavan lor per chasque cent de cayres portar XX blancs, monta :  I ll. XIII s. IIII d.

 

Soma la plana :  III liouras  XII s.  I d. 

 

folio 55r

Item baylem lod. jorn per lo digiòus XXII jorns de novembre per los jornals de Steve e de Pení son gendre e de Berní e de son gendre periers, e Steve e Pení prendian chascús lo jorn VIII blancs e Berní VI blancs e son gendre V blancs, monta :  XI s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes qui montavan los cayres e la peyra sobre lo mur am las vernhas, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui recebian los cayres e la peyra que montavan sobre lo mur am las vernhas e las deschargavan, e l’u prendia lo jorn IIII blancs e l’autre V blancs, monta :  III s. IX d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Johaní L’Argentier, lo qual ajudava a chargar las vernhas, e prendia lo jorn III blancs, monta :  I s. III d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I rossí qui portava la peyra, e prendia lo jorn am lo valet VI blancs, monta :  II s. VI d.

 

Item baylem lo divendres a XXIII jorns de novembre, per los jornals de Steve e Pení e Johanòt e Berní e del gendre de Berní periers, e li duy Steve e Pení prendian chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs e son gendre V blancs, monta :  XIIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes qui montavan los cayres e la peyra sobre lo mur am las vernhas, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

 

Soma la plana :  II liouras  XVII s.  XI d. 

 

folio 55v

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui recebian los cayres e la peyra sobre lo mur e deschargavan las vernhas, e l’u prendia V blancs lo jorn e l’autre IIII blancs, monta :  III s. IX d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los corbels am lo bayart de la plassa de la brida al pè del mur, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I rossí qui portava la peyra e los cayres, e prendia lo jorn am lo valet VI blancs, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo dissabde a XXIIII jorns de novembre, per los jornals dels V periers avans dichs, e Steve e Pení prendian chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs e son gendre V blancs, monta :  XIIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes li quals montavan los cayres e la peyra sobre lo mur am las vernhas, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornals de II hòmes qui deschargavan las vernhas sobre lo mur e recebian los cayres e la peyra, e l’u prendia V blancs e l’autre IIII blancs, monta :  III s. IX d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta        :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I rossí qui portava los cayres e la peyra, e prendia am lo valet lo jorn VI blancs, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

 

Soma la plana :  II liouras  X s.  II d. 

 

folio 56r

Item baylem lo dich jorn a Helias de Jalat, per sò quar avia mandat la manòbra de la vila tota la sempmana, e donavam li per chasque jorn I blanc, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn a Guilhamí d’Orlhés y a son companhó, am los quals fezem merchat per portar IIC cayres de l’ostal qui fu de Colí al mur de còsta Mataguerra, e donavam lor per chasque cent de cayres XX blancs, monta :  XIII s. IIII d.                                                                          

 

Item baylem lo dilús a XXVI jorns de novembre, per los jornals de Steve e Pení e Johanòt e Berní e del Pení gendre deld. Berní periers, e Steve e Pení prendian chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs e son gendre V blancs, monta :  XIIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui montavan los cayres sobre lo mur am las vernhas, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I hòme qui fazia lo mortier, e prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I rossí qui portava de la grava, e prendia lo jorn am lo valet VI blancs, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo dimartz a XXVII jorns de novembre, per los jornals dels sobred. periers de Pení e de Berní e de son gendre, e Pení prendia lo jorn VIII blancs e Berní VI blancs e son gendre V blancs e Johanòt VII blancs, monta :  X s. X d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui montavan los cayres e lo mortier sobre lo mur am las vernhas, e l’u prendia V blancs lo jorn e l’autre IIII blancs, monta :  III s. IX d.

 

Soma la plana :  II liouras  XVII s.  XI d. 

 

folio 56v

Item baylem lod. jorn per los jornals de I rossí qui portava de la grava del molí de Rossel, e prendia lo jorn am lo valet VI blancs, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo dimercres a XXVIII jorns de novembre, per los jornals de Steve e Pení e de Johanòt e Berní e del gendre de Berní periers, e Steve e Pení prendian chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs e son gendre V blancs, monta :  XIIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui montavan los cayres am las vernhas sobre lo mur e lo mortier, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de I hòmes qui fazia lo mortier, e prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I rossí qui portava la peyra, e prendia lo jorn am lo valet VI blancs, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lod. jorn lo digiòus a XXIX jorns de novembre, per los jornals dels sobred. periers, e Steve e Pení prendian chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs e Johanòt VII blancs e son gendre V blancs, monta :  XIIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui montavan los cayres e lo mortier sobre lo mur am las vernhas, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I hòmes qui fazia lo mortier, e prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

 

Soma la plana :  II liouras  VIII s.  IIII d. 

 

folio 57r

Item baylem lod. jorn per los jornal de I rossí qui portava los cayres, e prendia lo jorn am lo valet VI blancs, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia IIII blancs lo jorn, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo divendres a XXX jorns de novembre per los jornals de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, monta :  I s. VIII d.

 Item baylem lod. jorn, que donem a II hòmes qui giteren la grava de l’aygua al gravier, qui eran de la manòbra de la vila, e donem lor per beure, monta :  V d.

Item baylem lod. jorn per II civieyras que aviam manlevadas per portar la peyra a la òbra, e romperen se, e comprem las totas nuòvas a aquel de cuy las aviam agudas, e costeren monta :  III s. IIII d.

 

Item baylem lo dissabde a I jorn del mes de descembre, per los jornals dels dichs periers, e Steve e Pení prendian chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs e Pení gendre de Berní V blancs, monta :  XIIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui montavan los cayres e lo mortier sobre lo mur, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I hòme qui fazia lo mortier, e prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II rossís qui porteren la grava, e prendian lo jorn chascús am lo valet VI blancs, monta :  V s. 

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia IIII blancs lo jorn, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lo dich jorn a Helias de Jalat, lo qual avia mandat la manòbra de la vila tota la sempmana, e donavam li per chasque jorn I blanc, monta :  II s. VI d.

 

Soma la plana :  I lioura  XVIII s.  IX d. 

 

folio 57v

Item baylem lo dilús a III jorns de descembre, per los jornals de Steve e Pení e Johanòt e Berní e de son gendre periers, e Steve e Pení prendian chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs e son gendre V blancs, monta :  XIIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes qui montavan los cayres e lo mortier sobre lo mur am las vernhas, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de II hòmes qui fazian lo mortier, e prendian lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per beure als hòmes qui trahian la grava, monta :  V d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I rossí qui portava la grava, e prendia lo jorn am lo valet VI blancs, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo dimartz a IIII jorn de descembre, per los jornals dels sobred. periers, e Steve e Pení prendian lo jorn chascús VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs e son gendre V blancs, monta :  XIIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes qui montavan los cayres e lo mortier sobre lo mur am las vernhas, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I rossí qui portava la grava del molí S Fron a lad. òbra, e prendia VI blancs lo jorn am lo valet, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia IIII blancs lo jorn, monta :  I s. VIII d.

 

Soma la plana :  II liouras  XVIII s.  IIII d. 

 

folio 58r

Item baylem lod. jorn per beure a II hòmes qui gitavan de la grava de l’aygua, monta :  V d.

 

Item baylem lo dimercres a V jorn del mes de descembre, per los jornals dels avans dichs periers, e Pení e Steve prendian chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs e son gendre V blancs, monta :  XIIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes li quals montavan los cayres e lo mortier sobre lo mur am las vernhas, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de II hòmes qui fazian lo mortier, e prendian chascús lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I rossí qui portava la grava, e prendia lo jorn am lo valet VI blancs, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia IIII blancs lo jorn, monta :  I s. VIII d.

Item baylem a II hòmes, qui giteren eran de manòbra, qui giteren de la grava de l’aygua, per beure, monta :  V d.

 

Item baylem lo digiòus a VI jorn de descembre, per los jornals dels Steve dichs periers, e Steve e Pení prendian chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs e son gendre V blancs, monta :  XIIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes qui montavan los cayres e lo mortier sobre lo mur am las vernhas, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia IIII blancs lo jorn, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I rossí qui portava la grava, e prendia lo jorn am lo valet VI blancs, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia IIII blancs lo jorn, monta :  I s. VIII d.

 

Soma la plana : III liouras  X d. 

 

folio 58v

Item baylem per a II hòmes de la manòbra qui gitavan la grava de l’aygua, monta per beure, monta :  V d.

 

Item baylem lo divendres a VII jorn de descembre, per los jornals dels sobred. periers, e Steve e Pení prendian chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs e son gendre V blancs, monta :  XIIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes qui montavan los cayres e lo mortier sobre lo mur am las vernhas, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I rossí qui portava la grava, e prendia lo jorn am lo valet VI blancs, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia IIII blancs lo jorn, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn a Helias de Jalat, lo qual avia mandat la manòbra de la vila per VI jorns de la sempmana, e donavam li per chasque jorn I blanc, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn a Guilhamí de Orlhés y a Mostart per IIC e L cayres que avian portat de l’ostal qui fu de Colí al pè del mur de còsta Mataguerra, e donavam lor per chasque cent de cayres XX blancs, monta :  XX s. X d.

Item baylem lod. jorn a Guilhamí de Orlhés y al Duc Marlhòc per IIC cayres que porteren de l’ostal sobred. qui fu de Colí ald. mur de còsta Mataguerra, e donavam lor per chasque cent de cayres XX blancs, monta :  XVI s. VIII d.

 

Item baylem lo dissabde a VIII jorn de descembre, per los jornals de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, que fetz menar de la terra a la òbra, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per II paniers que comprem grans per far chargar las bèstias de la manòbra qui portavan la terra, e costeren monta :  I s. X d.

 

Soma la plana :  III liouras  XIII s. XI d. 

 

folio 59r

Item baylem lo dilús a X jorns de descembre, per los jornals dels avans dichs periers, e Steve e Pení prendian chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs e son gendre V blancs, monta :  XIIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes, del quals li duy portavan los cayres am lo bayart e li autre regavan lo montavan los cayres e lo mortier sobre lo mur am las vernhas, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e prendian chascús lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo dimartz a XI jorns de descembre, per los jornals de Steve e Pení e Johanòt e de Berní e de son gendre e chascús prendia coma dessús, monta :  XIIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Chardelh e de Montassa periers, li qual prendian chascús lo jorn VI blancs, monta :  V s.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes qui, del quals li duy montavan los cayres e lo mortier sobre lo mur, e li autre chargavan las bèstias qui portavan los cayres de la Rolfia a lad. òbra, e prendian chascús lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e prendian chascús lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo dimercres a XII jorn de descembre, per los jornals dels avans dichs periers, e Steve e Pení prendian chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs e son gendre V blancs, monta :  XIIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Chardelh e de Montassa periers, e chascús prendia lo jorn VI blancs, monta :  V s.

 

Soma la plana :  III liouras  XIX s. II d. 

 

folio 59v

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes, del quals li duy montavan los cayres sobre lo mur e lo mortier am las vernhas, e los autres ajudavan a chargar las bèstias qui portavan los cayres de la Rolfia, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e chascús prendia lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo digiòus a XIII jorn de descembre, per los jornals dels avans dichs periers, e Steve e Pení prendian chascús VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs e son gendre V blancs, monta :  XIIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Chardelh e de Montassa periers, li quals prendian lo jorn chascús VI blancs, monta :  V s.

Item baylem lod. jorn per los jornals de IIII hòmes, del quals li duy montavan los cayres am las vernhas e lo mortier, e los autres ajudavan a chargar las bèstias qui portavan los cayres, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VIII s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e prendian chascús lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, e prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo divendres a XIIII jorns de descembre, per los jornals de Steve e Pení e Johanòt e Berní e de son gendre periers, e Steve e Pení prendian chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs e son gendre V blancs, monta :  XIIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes qui montavan los cayres e lo mortier am las vernhas, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VI s. III d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui fazian lo mortier, e prendian lo jorn IIII blancs, monta :  III s. IIII d.

 

Soma la plana :  III liouras  IX s. VII d. 

 

folio 60r

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem  lod. lo dissabde a XV jorns de descembre, per los jornals dels sobred. periers, e Steve e Pení prendian chascús VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs e son gendre V blancs, monta :  XIIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de III hòmes qui montavan los cayres e lo mortier sobre lo mur am las vernhas, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  VI s. III d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I hòmes qui fasia lo mortier, e prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia IIII blancs lo jorn, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn a Helias de Jalat, lo qual avia mandat tota la sempmana la manòbra de la vila, e prendia per chasque jorn I blanc, monta :  II s. VI d.

Item baylem lod. jorn a P. de Las Vinhas per IIC emplatatz que ne comprem per far lo mantel deld. mur, e chascús nos costava VII d., monta :  IIII ll. XII d.

Item baylem lod. jorn a P. de Las Vinhas per IX saumadas de chaus que ne comprem, quar la nòstra nos ‘era’ falhia[46], e costet monta nos chasque saumada[47] monta : I ll. XIII s. IX d.

 

Item baylem lo XVII jorns de descembre, per los jornals dels avans dichs periers, e Steve e Pení prendian chascús lo jornVIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs e son gendre V blancs, monta :  XIIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta        :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Sereyròl qui fazia los clauzerós dels corbels, e prendia lo jorn V blancs, monta :  II s. I d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I hòme qui fasia lo mortier, e prendia IIII blancs lo jorn, monta :  I s. VIII d.

 

Soma la plana :   VIII liouras  XV s. IX d. 

 

folio 60v

Item baylem lo dimartz a XVIII jorns de descembre

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lo dimartz a XVIII jorns de descembre, per los jornals de Steve e Pení e Johanòt e Berní e de son gendre, e Steve e Pení prendian chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs e son gendre V blancs, monta :  XIIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui portavan los cayres am lo bayart, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Sereyròl qui fazia los clauzerós dels corbeladitz del mur, e prendia lo jorn V blancs, monta :  II s. I d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I hòme qui fazia lo mortier, e prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia IIII blancs lo jorn, monta :  I s. VIII d.

 

Item baylem lod. jorn lo digiòus a XX jorns de descembre, per los jornals de Steve e Pení e Johanòt e Berní e del gendre de Berní periers, e Steve e Pení prendian chascús lo jorn VIII blancs e Johanòt VII blancs e Berní VI blancs e son gendre V blancs, monta :  XIIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de II hòmes qui montavan los cayres sobre lo mur e lo mortier am las vernhas, e chascús prendia lo jorn V blancs, monta :  IIII s. II d.

Item baylem lod. jorn per los jornals de Sereyròl qui fazia los clauzerós dels archetz del corbeladitz deld. mur, e prendia lo jorn V blancs, monta :  III s.I d.

Item baylem lod. jorn per lo jornal de I hòme qui fasia lo mortier, e prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

 

Soma la plana :  II liouras  VII s. VI d. 

 

folio 61r

Item baylem lod. jorn per lo jornal de Olivier de La Ribieyra nòstre obrier, lo qual prendia lo jorn IIII blancs, monta :  I s. VIII d.

Item baylem a Helias de Jalat per II jorns que avia mandat la manòbra : lo dilús e lo dimartz, e donavam li I blanc lo jorn, monta :  X d.

Item baylem lod. jorn per una buga que aviam agut a la òbra per aver l’aygua, e costet monta :  VIII d.

Item baylem lod. jorn a Olivier de La Ribieyra per XIII jorns que avia estat a la òbra obrier avans que fezessam merchat am luy, otra tot sò que n’avia agut, que se monta, que li donavam per chasque jorn IIII blancs, monta :  XXI s. VIII d.

Item baylem lod. jorn ald. Olivier de La Ribieyra per lo logier de l’ostal de Giroudó, ont hòm mes III fornadas de chaus, e costava nos de logier V s. tornés, monta :  V s.

Item baylem lod. jorn ald. Olivier per I parelh de manauchas que avia agut baylat per portar la chaus, monta :  X s.

Item baylem lod. jorn ald. Olivier per III saumadas e demieya de chaus que avia baylat a lad. òbra, quar la nòstra era falhida, e costava nos la saumada IX blancs, monta :  XIII s. I d. m.

Item baylem lod. jorn a Helias Bochier cubelier, per gran quantitat de sapinas e de frons de manauchas e de jaletz, e pluzors reparacious que y a fach e soven, e per tot pagem li otra tot aquò que avia agut davan, monta :  I ll. XIIII s. II d.

Item baylem lod. jorn a P. de Minhòt per sertana quantitat de terra que li avi’òm pres de I eyral seo qui es en l’Arsaut, la qual fu messa per far lo mortier del mur, e taxem la li a XX s. tornés, monta :  I ll.

Item baylem a la dòmpna de Chapsey per una gran quantitat de terra que hòm li pres de I autre eyral seo, de la qual fetz hòm lo mortier negre am qué fu fach l’avand. mur, e taxem la li monta         :  I ll.

 

Soma la plana :  VI liouras  VII s. II d.  mealh

 

folio 61v

Item baylem a Johan Saunier per IIas dotzenas de latas que furen messas per crubir la chambra de cossolat, e la dotzena costava III blancs, monta :  II s. VI d.

Item baylem a Johan de Grangó per rasó d’una gran quantitat de terra que li prezem de I eyral seo per far mortier al mur de Mataguerra, e taxem la li monta :  II s. I d.

Item baylem a Colí de Jonquey per una quantitat de cayres e de peyra que li prezem de I òrt seo per metre en la òbra deld. mur, e costet nos monta :  XX s.

Item baylem a Helias Bot per barrieyras que li eran estadas presas per metre en la vernha, que las autras eran cortas, costeren monta :  X d.

Item baylem a P. de Puey Meyà per I nauc de peyra que avia fach far en la Rolfia, e nos prezem lo li, e lo fezem metre còsta lo potz de las plassas de Champs per trayre l’aygua que hòm ne prendia per far lo mortier a la òbra del mur, e taxem ne ald. Peyre monta :  XVIII s. VIII d.

Item baylem a Guilhem de Foncolom nòstre cossol, per lo trabalh que ac a far amenar los cayres de la Rolfia a la barbacana de l’Agulharia ont fezem far lo peyrat, e estet hi III jorns, e taxem per chasque jorn IIII blancs, monta :  V s.

Item baylem a Guilhem de Foncolom, per una cuba que l’obrier li avia presa de l’ostal de P. de La Ribieyra per metre l’aygua am qfazi’òm lo mortier, y afolet se tota, e pagem l’en monta             :  X s.

Item baylem ald. Guilhem per l’affòl de I cistó que li presem de l’ostal de P. de La Ribieyra per chargar lo mortier a aquilh qui lo portavan al còl, monta :  V s.

 

Soma la plana :  III liouras  IIII s. I d.   

 

folio 62r

Item baylem a Olivier de La Ribieyra per l’afòl de XX huysch, en qué al maysch eran las tapas e los verrolhs, qui foren mes als pons[48] de per ont montav’òm lo mortier e dels cayres e de la peyra, y affoleren se e se romperen, e l’en panet hòm lo maysch de las tapas e dels verrolhs, e taxem l’en monta :  I ll. X s.

Item baylem ald. Olivier per una apcha e per I guimbelet e I martel que li panet hòm de la òbra del mur ont o avia portat per adobar las vernhas, monta :  III s. IIII d.

Item baylem a Pení lo perier per doas seytas de fer que nos avia prestat per partir los cayres en la Rolfia, e perderen se, e pesavan VI liouras, monta :  II s. VI d.

Item baylem a Olivier de La Ribieyra, que quant las trevas furen rompudas ordenem qu’el e Giró de Belet anessan regardar totas las barrieyras cum estavan, e quant furen vengut despenderen en pa y en vi per beure, monta :  X d.

 

Soma la plana :  I lioura  XVI s. VIII d.   

 

folio 62v

Ayssò qui s’ensec avem pagat per los deptes en qué la communa es tenguda e obligada a aquilhs qui s’enseguen, a moneda de tornés.

 

Item pagem als heretiers e filhs de Mestre Guilhem de Faydit, per rasó de sò que la communa devia a son payre, monta :  IIII ll.

Item baylem a Helias Jaubert lo Jove per rasó de sò que la communa devia a Mestre Johan de Bru, monta :  I ll. XV s. XI d.

 

Soma la plana :  V liouras  XV s. XI d.   

 

folio 63r

Ayssò qui s’ensec avem pagat per las restas que nos bayleren e nos rederen lo mayor e li cossols de l’an passat, que fu l’an CCCC e VI e fenit l’an miel CCCC VII, que era mayor Johan de Seguí, las quals restas avem pagat a aquilhs qui s’enseguen en la manieyra qui s’ensec, a moneda de tornés :

 

Premieyramen a Johan de Seguí : III ll. X s. – Item a Bernart de La Chapela : I ll. – Item a Aymeric de Vilat : I ll. – Item a P. de Foncolom : I ll.– Item a Fortó de Jaudó : II ll. – Item a Helias de Monranhí : XV s. – Item a R. de Boyschó : XV s. – Item a Audoy Boyer : XV s. – Item a Guilhamí Fayart : I ll. – Item a Guilhem Duran : I ll. – Item a Bernart Favier : I ll. – Item a Fortó de Rey : I ll. – Item a Fortó de Requiran IIII ll. V s. – Item a Me P. de L’Auzelia : IX ll. XIII s. – Item a Me Guilhem de La Ròcha : II ll. – Item a Giró del Cluzel : II ll.

 

Soma la plana :  XXXII liouras  XIII s.   

 

folio 64r (63v blanc)

Ayssò qui s’ensec avem baylat per los selaris e per las taxacious del mayor e dels cossols e dels autres ufficiers en la manieyra qui s’ensec, a moneda de tornés.

 

Premieyramen baylem a Arnaut de Bernabè mayor, per sa pensio de la mayoria, monta :  XL ll.

Item baylem als cossols qui feyren los tot l’an los guachs e los[49] bayleren las chandelas e ne agueren gran re de trabalh, monta :  VIIXX ll.

Item baylem a Me W. de La Ròcha nòstre jutge, per sa pensio de la jutgaria, monta :  X ll.

Item baylem a Me Steve Gontier nòstre procurador, per sa pensio de IX mes que estet procurayre, e puesch tombet en malaudia de qué murit, monta :  IIII ll. X s.

Item baylem a Fortanier de Rey, per lo trabalh que ac a ordenar e tener tot l’an los guachs e los reyrguachs, e las creyschensas de las pòrtas[50] en estio y am vendempnhas, e per IIII grandas letras e copiet las assessas, e taxem li per tot, monta :  IIII ll.

Item baylem a Me W. La Ròcha per lo trabalh que tenc a far letras clausas gran re de tot l’an, et taxem l’en, monta :  III ll.

Item baylem a Giró de Belet, lo qual fu obrier e hi estet LXXVI jorns, e taxem li per tot, monta :  IIII ll.

Item baylem a Fortó de Requiran per lo trabalh que tenc tot l’an a levar las bóstias e la vinada e lo mespés del pa e las panatarias e lo pabalhó[51], monta :  XVI ll.

 

Soma la plana :  IIC XXI liouras  X s.    

 

folio 64v

Item baylem a MSteve Gontier per lo trabalh que tenc VIII mes e demiey, que se pres garda del merchat per la emposicio e per lo marquet, e segre las tavernas, e levar la micha de las pestoressas per lo mespés del pa, e taxem l’en monta :  IIII ll. V s.

Item baylem a Me  W. La Ròcha nòstre comtracomtador per lo trabalh que ac al tener lo comtracomte, monta :  X ll.

Item baylem a Mont[52] Jaubert per lo trabalh que ac a exercir lo uffici del procurayre per I mes que servit après la mòrt d’Esteve Gontier, monta :  X s.

Item baylem ald. Helias Jaubert per IX grandas letras clausas que avia fach per la communa, e taxem las a V s. tornés, monta :  V s.

Item baylem a Arnautó de Carcassona per lo trabalh que tenc près de miech an a sonar lo senh de cossolat, de sers per que aquilhs qui devian far lo gach hi anessan tantòst, e de matdís ayschamen que no s’en partissan entrò que lo senhs fus sonat, e taxem l’en, monta :  una ll.

Item baylem a Fortó de La Vayschieyra per lo trabalh que tenc en prendre garda dels molís e del fach del prebostat e del merchat, e visitar las tavernas pòrtas,  per V mes que o tenc monta :  II ll. X s.

Item baylem ald. Fortó de La Vayschieyra per lo trabalh que ac de far tombar lo gran trau del pon de la Ciptat, quar dobtavam dels Anglés, e per tornar areyre ‘de’sobre quant fu ora :  X s.

Item baylem a Guilhem de Foncolom per lo trabalh que ac tot l’an en pesar lo pa de las pestoressas, monta :  XX s.

 

Soma la plana :  XX liouras    

 

folio 65r 

Item baylem ald. Guilhem de Foncolom per lo trabalh que ac en regardar lo comte de l’an que Bernart Favier era estat mayor, que li fu comés am Fortó de Rey, e taxem l’en, monta :  V s.

Item baylem a Olivier de La Ribieyra, lo qual visitet totas las pòrtas e los forns e los molís e los gachs e los reyrgachs près de II mes e mech, e taxem li per tot, monta :  II ll.

Item baylem a Me Guilhem La Ròcha per lo gran trabalh que ac a far escrioure lo talh qui fu fach per far lo mur d’entre Giroudó e Mataguerra, que escrious II vetz, e mayschs fetz totz los chartrels qui furen baylat a la gens a quant eran chascús, e donem l’en, monta :  XXX s.

Item baylem a Me W. La Ròcha per razó quar fetz la copia del comte que lo senhor de Salanhac redet a Jaque de Ris del fogatge que avian levat per lo fach de Carlutz e de Comarqua, monta  :  V s.

Item baylem a Me W. La Ròcha per II mandamens que fetz que tramezem empetrar a París encontra Arnaut de Montardit e los chapitres per lo fach de la vinada, monta :  V s.

Item baylem a Giró de Belet per lo trabalh que ac a visitar las tavernas e los molís e la micha de las pestoressas per lo mespés del pa, e se pres garda del merchat per lo marquet quant Gontier fu malaus e cenc[53] o tres mes, monta :  II ll. V s.

Item baylem a Helias Fayart nòstre comtador per lo gran trabalh que ac, e tenc près de II ans, a tener lo comte e far e ordenar, e per gran re de somas d’argen que nos prestet per far las cochas de la communa, e per lo trabalh que tenc en levar lo marquet e la emposicio e lo prebostat e las assessas, e ayschamen gran re de trabalh que ac en escrioure la manòbra, e pro d’autras causas, monta :  XXXV ll.

 

Soma la plana :  XLI liouras  X s. 

 

folio 65v

Item baylem a Me P. de L’Auzelia per III esturmens que avia fach e grossat en pargamí sobre lo fach de la vinada, de la qual se volem[54] exemptar li chanonges, contenen en l’u cum lo jutge del rey ajornet lo mayor e los cossols e Steve Gontier lo procurayre en parlamen a París, e los autres II contenen las prorogacios que hòm a fach deld. adjornamen, los quals bos redem, e taxem los li totz tres, monta :  I ll. X s.

Item baylem ald. P. de L’Auzelia, per sò que avia ordenat en menuda II procès, l’u del fach plach que Arnaut de Montardit ha am la communa, e l’autre am la dòna de Las Boarias, e taxem l’en, monta         :  I ll.

Item baylem ald. P. de L’Auzelia, per la copia de I mandamen que nos fetz, contenen una exepcio que li chanonge avian fach per causa de la vinada, costet monta : II s. VI d.

Item baylem ald. Me P. de L’Auzelia, per XV notas que avia fach en la publiansa del privelegi del rey contenen que negús no meta ces ni[55] entredich en la vila, costet monta :  V s.

Item baylem ald. P. de L’Auzelia, per XV notas que avia fachas en la persecta dels III procès dessús nompnat, monta :  V s.

Item baylem a Helias Fayar, per lo trabalh que tenc a levar lo talh e la reyrsercha, am lo qual fezem merchat, quar autramen no lo volia levar, ni no trobav’òm qui ho fezés aytant pauc a melhor merchat, e donem l’en IX d. per lioura, si que monta sò que ne levet entre tot monta IXC CCCC XIII liouras IX s. X d. mealha, de qué monta sò que l’en eschay IX d. per lioura, monta :  XV ll. X s. I d.

Item baylem a Me W. de La Ròcha, per lo gran trabalh en que ac en far los II comtes, dels quals l’u fu baylat en cossolat e l’autre fu redut ‘baylat’ al mayor ayschí cum es de conduma, e ayschamen per gran re d’autras causas que avia fach per la communa, monta :  III ll.

 

Soma la plana :  XXII liouras  XII s.  VII d.  mealha  

 

folio 66r

Soma que monta tot lo baylat de tota nòstra annada :

IXC e XXIX liouras V deniers tornés

 

folio 69v

Ayssò qui s’ensec avem receubut del cors de cossolat de nòstra annada,

    a moneda de tornés

 

Premieyramen receubem de las esmendas :

B. Decoys paget per una esmenda, monta : X s.  –  Guill. Duró paget per una esmenda : XX s.  –  Guill. de Sirventó paget per una esmenda : XL s.  –  G. Borzés barbier paget per una esmenda : X s. –  Fortó de Faure filh de Faure lo trolhier paget per una esmenda : V s.

 

Aysso qui s’ensec avem receubut dels charreyrós que avem vendut, a moneda de tornés.

Premieyramen receubem de Fortó de Requiran e de Perona de Janitz sa molher per I charreyró que compreren de nos en S. Martí, monta : X s.

Item receubem de Me Hel. Jaubert lo Jove, per I charreyró que compret de nos en S. Ylari : XX s.  

Item receubem de Moss. P. Bazú prestre de la Ciptat per razó de tres s. de renda que devian chadan lo jorn de Pantacòsta, los quals  ne podia gitar e comprar am LX s. tornés de e ne avia letra e devia los sobre lo seo hostal, monta : LX s.

 

Soma la plana :  VIII lb.  XV s.

 

folio 70r

Ayssò qui s’ensec avem receubut de la buscha que l’aygua avia amenat contra los pons de la Tornapicha e de las Menudas, a moneda de tornés.

Premieyramen receubem d’Estiena Lo Senhier per la buscha que l’aygua avia amenat encontra lo pon de Las Menudas que li vendem, monta : VII s. VI d.

Item receubem del dich St. per razó de la buscha que amenet l’aygua una autra vetz ald. Pon de Las Menudas, e donem la li per XVIII lb., monta : VII s. VI d.

 

Ayssò qui s’ensec avem receubut d’aquilhs qui aiuderen a la òbra del mur, a moneda de tornés.

Premieyramen avem receubut del Senhor de Caussada : XXX s.

Item receubem de Moss. P. Fumat, monta : X s.

 

Soma la plana :  II lb.  XV s.

 

folio 70v

Ayssò qui s’ensec avem receubut de las assessas de la vila e dels autres emolumens qui nos son ges estat assessat, a moneda de tornés.

 

Premieyramen receubem de H. Fayart nòstre comtador per razó del marquet e de la emposicio que ha levat tot l’an, et a valgut monta : LXXII lb. XV s. X d.

Item receubem de Fortó de Requiran lo qual levet las bostias tot l’an, e valguen monta : LXXIII lb. III s. IIII d.

Item receubem deld. Fortó de Requiran per razó de la gròssa vinada que levet tot l’an monta : IIIIXX VII lb. VI s. IIII d.

Item baylem lo receubem deld. Fortó de Requiran per razó de sò que del mespés del pa e de la micha del prebostat que fasian las pestoressas e de las panatarias e del pabalhó que levet tot l’an, monta : XXVII lb. VIII d.

Item receubem deld. H. Fayart nòstre comtador per razó de sò que avia levat del prebostat, exeptat las terras de La Rolffia, lo qual avia levat tot l’an, monta : XXII lb. IX s. III d.

Item baylem receubem deld. Hel. Fayart per razó de sò que receub d’aquilhs qui tenen las terras de La Rolffia, monta : II lb. II s.

Item baylem receubem deld. H. per sò que levet dels bròxs de las tavernas d’aquilhs qui fazian tavernas, I d. per chasqús bròc vayschel, monta : X s. II d.

Item receubem deld. H. per las deffalhas de la chambra que levet, XII d. pergosís per chascuna, d’aquilhs qui eran mandat per chartrels ayschí cum es acostumat, monta : X s. V d.

Item receubem de Guilhona de Rambert per l’assessa del gròs pes de Borzés e de la garda del blat e de las bladarias, monta : VI lb.

Item receubem de Joh. La Pòrta per l’assessa del cot al qual lo qual assesset, monta : VI lb. II s. VIII d.

Item receubem de Seguí lo mazelier per l’assessa de las melhas dels mazels, monta : V s.

 

Soma la plana :  IIC IIIIXX XVIII lb.  V s.  VIII d.

 

folio 71r

Item receubem de Audoy Boyer per razó de l’assessa de las mesuras de las notz, monta : XXXVI s.

Item receubem de Fortó de La Vayschieyra per razó de las mesuras de l’òli que assesset, monta : IIII lb. XVI s.

Item receubem de H. Gautier per razó de l’assessa de l’encan monta : X s.

Item receubem de Me P. de Syourac lo Jove per razó de l’assessa de l’escrivania, monta : III lb. XII s.

Item receubem de H. de Belcier per razó de l’assessa de las deffalhas de la cort de cossolat, monta : II lb.

Item receubem de H. Fayart nòstre comtador per razó de l’assessa de la vinada de fòra, que hòm leva I pinta de vi per chasq. sestier, monta : I lb. XIIII s.

 

Soma la plana :  XIII lb.  XVIII s. 

 

folio 71v

Ayssò qui s’ensec avem receubut de las rendas qui son degudas lo jorn del Pantacòsta Dimartz Gras, a moneda de pergosís, franc a XXV s.

 

Guill. Mayolfa, de la soa meygó de Rua Nuòva de còsta P. Jorra, monta : I s. VIII d.   

G. de Costura de Cozeous per la soa meygó ont estay, monta : III s.

P. Bordier per una terra e vinha en Escòrnabuòu : VI d.

 

Soma :  IIII s.  X d. pergosís

valen de tornés : III s. X d. mealha

 

Ayssò qui s’ensec avem receubut de las rendas que avem vendudas, a moneda de tornés

 

Premieyramen receubem dels Chanonges de S. Front per razó de IIII lb. de renda a moneda de pergosís que nos eran degudas sobre la leyda qui era de Joh. e P. de Maymí frayres, e plageyavan ne, e venc en ordenansa de voluntat dels XXX prodòmes e de plusors autres, vendem las lor per eschivar plach e debat, n’aguem ne monta : IIIIXX lb. tornés.

Item receubem de H. de Taurel per razó de una aymina de fromen de renda que devia sobre l’estatga de la Claustra, e de volumtat dels XXXX prodòmes vendem la li y·aguem ne monta : X lb. tornés.

 

Soma la plana :  IIIIXX X lb.  III s.  X d.  mealha

 

folio 72r

Ayssò qui s’ensec avem receubut de las rendas de la Pantacòsta las quals furen pagadas en pa, e no lo metem per mes ni per pres quar tot fu donat per ‘mor Dieu.

 

Ahelias de Malet : XII d.  –  Joh. La Pòrta : I s. VIII d.  –  Joh. de La Boaria : VI s.  –  G. de Salvatge : VII s. IIII d.  –  Guinòt Martí : II s.  –  H. de La Corolia : V s.  –  Hered. Helie Calés : II s. IIII d.  –  B. Audebert : XI s.  –  Girauda de Rampnaut : IIII s. X d .  –  Bernó de Faure : I s. IIII d.  –  G. de Jalat, per Lambert de Godorn : XII s.  –  R. Jarrigó : XII d.  –  R. Jarrigó per los heretiers de Itier de Pueyschars : I s. VIII d.  –  Maria Autranda : II s.  –  Bona Filha del Truelh : II s.  –  P. de Marsanés lo Jove e Guilla de La Cost’ur’a : II s. IIII d.  –  P. Beliart per nom de Joh. Maymí : IIII s.  –  Joh. Margòt : II s.  –  Me P. de Syourac : VI s.  –  Hered. Joh. Lo Goth : I s. IIII d.  –  Aymar del Biró : III s.  –  B. Costans : V s.  –  B. dels Maynes : III s.  –  Stevena de La Grava : I s. IIII d.  –  Joha del Bruelh : IIII s.  –  Migó de Michel : II s. IIII d.  –  H. de Bona Fon per los heretiers de Joh. Clavel : IIII s.  –  Helitz de Rey : XII d.  –  La Ranbalina : XII d.  –  R. Andriou : II s.  – Hered. G. de Borzat : VII s.  –  Guill. de Bertí per lo seo hostal : VI s.  –  Sazia de Symó : II s. IIII d.  –  St. Depcha : III s.  –  P. de Maurel : II s.  –  Ar. Peschalh per l’ostal qui fu de Guill. Bertí : II s.  –  P. Faure fornier : XII d.

 

folio 72v

Ayssò qui s’ensec avem receubut en argende las rendas qui son degudas lo jorn de  Pantacòsta, a moneda de pergosís

 

Aybeta de Tornaffòrt per Itier de Tornaffòrt de la soa meygó : II s.  –  Joh. d’Abonel per I òrt al Safra : XVIII d.  –  B. Aymar : XII d. mealha  –  Naudina Chaufforna : II s. VI d.  –  Hered. Ar. Folcaut : VI d.  –  Ar. de La Vayscha : VI d.  –  Guill. Charrieyra : VI d.  –  H. Fayart sabatier : IIII s. II d.  –  Guill. Bru : XII d.  –  Maria de Malamoscha : III s.  –  Hered. W. de Armelier : XII d.  –  Joví Milheyròl per Perona de Vidal : XIII d. mealha  –  P. La Crotz : III d.  –  Maria Chalupa : XII d.  –  H. de Vaus : XII d.  –   P. Reynaut : IIII s. IX d.  –  H. Vinhonà[56] per l’ostal qui fu de Gregòri : II s.  –  Maria del Potz : XVIII d.  –  G. Bodí : XII d.  –  P. de Saxs : II s.  –  P. Bordier : VI d.  –  Gautó Rampnaut : XVIII d.  –  R. La Faya : III d.  –  Guilhotó de Champs : IIII s.  –  Migó filh de Michel Andriou : II d.  –  Bernarda Passagana : II s.  –  P. de Puey Meyà boyer : III s.  –  St. de La Rossia : XVIII d.  –  Guill. Rampnaut : VI d.  –  Guill. Fayart : IIII d.  –  P. Borrel Gaspí : XII d.  –  G. de Bordelha : II d.  –  Ar. Chirinel : XVIII d.  –  Guill. Sibbaut : IIII d.  –  H. Orset : IIII d.  –  H. Vidal : VI d.  –  Peronela de La Boaria  alias Marlhoqua : XVIII d.  –  Guill. Mal Mayolfa : IIII d. mealha  –  Johanet Milheyròl lo Jove : IIII d. mealha  –  Guill. L’Engolmés : XII d.  –  Ar. Meynart per la soa meygó del charreyró de Ferran : XII d.

 

Soma la plana :  LIIII s.  XI d.  pergosís

valen tornés :  II lb.  III s.  XI d.

 

folio 73r

G. de Salvatge : II d.  –  Hered. Hel. Calés : II d.  –  Bernó de Faure : II d.  –  P. de Marsanés lo Jove : I d.  –  P. Beliart per Joh. Meymí : II d.  –  Moytó de La Rossia : VI d.  –  Hered. Joh. Lo Goth : II d.  –  Stevena de La Grava : II d.  –  Sazia de Symó : II d.  –  Joh. de Maymí paget per razó de R. e Ar. de Petit frayresX s.  –  Margó de Chastel per lo seo hostal en qué estay de Talhaffer per sos effans : X s.  –  P. del Feyt paget par la terra de contra lo pon de la Ciptat : XX s.

 

Soma la plana :  XLI s.  IX d.  pergosís

valen de tornés :  I lb.  XIII s.  X d.

 

folio 73v

Ayssò qui s’ensec avem receubut de las restas del talh, a moneda de tornés.

 

Premieyramen receubem de Perrinet de Marlhòc per razó de la resta que devia del talh qui fu fach per Mossr lo Conestable de Fransa per la delhiouransa de Carlutz e de Comarqua de l’an que era mayor Hel. de Blanquet l’an miel CCCC e V, monta : XI s. III d.

Item receubem de P. de Minhòt per la resta del talh que era de l’an que fu mayor Hel. de Blanquet l’an miel CCCC V, monta : I lb.

 

Ayssò qui s’ensec avem receubut de la chaus que avem vendut, a moneda de tornés.

 

Me P. de L’Auzelia per una saumada de chaus, monta : III s. IX d.

 

Soma la plana :  I lb. XV s. 

 

folio 75r (74rv blancs)

Ayssò qui s’ensec avem receubut de las rendas qui furen bayladas a Fortanier de Rey per far pagar e levar a quart [denier], a moneda de tornés

 

Moss. Ayc Mercier per razó del seu hostal ont estay : V s.  –  Guill. Boc dich Gaumí per razó de l’òrt qui fu de Guilla de Barrat ‘deu II s. e quitet hòm lo de totz arreyratges per VIII s. IIII d., monta’ : VIII s. IIII d.  –  H. de Barrat per lo seo òrt de davan lo valat de S. Martí : II s.  –  H. de Briva faure per lo seo hostal ont estay : V s.  –  St. Posí : VI d.  –  Moss. Ayc Cadonh per lo seo hostal ont estay : XV s.  –  La dòna de Peyroní : XXII d.  –  Moss. Gui Bernart per si e per Margó de Brugieyra : IIII s. II d.  –  Moss. P. Bazú per los arreyratges de III s. de renda que devia de III ans, e quitem lo·lh tot per X s. pergosís, monta : X s.  –  Sybilla de La Pòrta per l’ostal de Brunet ‘per los arreyratges de V s. que deu chasque an de renda’ : X s.  –  N’Antea de Barraut : XII d.  –  Corbissó de Lac Marí : VI d.  –  H. de Jaudó : XII s.  –  Hel. de Blanquet, de IIII lb. e V s. que deu chasque an de renda, e quitem li XL s., monta que paget : XLV s.

 

Soma la plana :  VI lb.  IIII d. pergosís, valen tornés IIII lb. XVI s. III d.,

de qué eschay lo quart a Fortanier de Rey, resta a la communa monta :  

                III lb.  XII s.  II d.  mealha tornés.

 

folio 75v

Item receubem de Bertran del Torn sartre, per razó de IIas mosd. de fromen que devia del seo hostal de l’Arsaut, monta : VII s. III d. mealha pergosís.

Item receubem de la molher de P. d’Angiers per razò del quart de blat de I òrt qui es al Safra qui fu de Guill. de Chatuel en qué la communa a IIII s. de renda, monta : IIII s. II d. pergosís.

Item receubem de Joh. Flamenc per razò dels arreyratges de IIII s. de renda que deu de l’ostal de Brunet qui es tras lo cossolat, monta : VI s. IIII d. pergosís.

Item receubem de Moss. Hel. de Fontanilhas : III s. I d. mealha pergosís.

Item receubem de la molher de W. de La Rua per razó de una eymina de fromen que deu de renda chasque an, monta : XXV s. pergosís.

Item receubem de Maria Fauressa chandalieyra per razó de III s. de renda que deu del seo hostal de la Clautra, monta : III s. pergosís.

Item receubem de Jordó de Rambert per razó del seo hostal ont estay, monta : III s.

 

Soma la plana :  LI s.  X d. pergosís, valen tornés  XLI s. V d. mealha

de qué eschay a Fortanier de Rey X s. IIII d. mealha,

          resta a la communa :  XXXI s.  I d. tornés.

 

folio 76r

Ayssò qui s’ensec avem levat del talh qui fu fach per far lo mur d’entre la tor de Giroudó entrò que a Mataguerra e per las autras cochas de la vila,

e fu ordenat a levar per sempmanas, e comenset lo digmenc a XVII jorn de junh et duret entrò que al digmenc avans la festa de Nadal, que son XXVIII sempmanas, e las somas son totas a moneda de tornés, e ayschamen que fu ordenat que no bastiss’òm si no tant cum levari’òm

 

La quartiera de Verdú e de l’Arsaut

Guilhem Boyer VIII d. tornés, monta : XVIII s. VIII d.  –  G. de Salvatge X s. t., monta : XXIII s. IIII d.  –  P. Milhac V d. t. monta : XI s. VIII d.  –  Giró de Bòrn X d t., monta : XXIII s. IIII d.  –  Raymon Amaniou I ardit, monta : VII s. VI d.  –  Joh. Bladier I ardit, monta que paget : VII s. V d.  –  Hel. Cozí V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Hel. de Sobre Pon VIII d. t., monta : XVIII s. VIII d.  –  H. de Molseyro V d. t., monta : XI s. VIII d.  –   L’Acompanhata V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  R. [Gaou] X d. t., monta : XXIII s. IIII d.  –  Relicta[57] Bernart Manhagòt I ardit, monta : VII s. V d.  –  P. Jaffagerba V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Hel. de Cozeous V d. t., monta : XI s. VIII d. 

 

Soma la plana :  IX lb. XIX s.  VIII d.  mealha

 

folio 76v  

Giraut Lassó Plantó X d. t., monta : XXIII s. IIII d. –  Joh. Rotgier V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Lo Bascol per tot monta : III s IX d.  –  Tandó del Torn X d. t., monta : XXIII s. IIII d.  –  H. Basset XIIII d., monta : XXXII s. VIII d.  –  Ar. Meynart VIII d. t., monta : XVIII s. VIII d.  –  H. de Taurel V d., monta : XI s>. VIII d.  –  P. Coya VI d. t., monta XIIII s.  –  P. Agrefuelh I esterlí, monta : VII s. V d. mealha  –  Joh. de Graugó VIII d t., monta : XVIII s. VIII d.  –  P. de Vinharier V d. t., monta : VI s. VIII d.  –  Guinòt Mandaví XII d. t., monta : XXVIII s.  –  Reynòt V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Olivier de Vigà : V s.  –  Maria de Gastaví V d., monta : XI s.VIII d.  –  Joh. de Gastaví V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Giró de La Corolia VIII d. t., monta : XVIII s. VIII d.  –  Hered. de Saqua V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  [Sagua] d’Asturs V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Fortó de Faure VI d., monta : XIIII s.  –  W. de Rey X d. t., monta : XXIII s. IIII d.  –  Guill. Gravart VI d., monta : XIIII s.  –  Hel. de Monranhí VI d., monta : XIIII s.  –  Hered. W. del Mosnar I ardit, monta : VII s. V d. mealha  –  P. Martí cubelier : XXX s.  –  P. de Merquan lo Jove V d. t., monta : XI s. VIII d.

 

Soma la plana :  XX lb.  I s.  IIII d. 

 

folio 77r  

Joh. Gregòri VI d. t., monta : XIIII s.  –  Ar. Milheyròl X d. t., monta : XXIII s. IIII d.  –  P. Bru V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  G. de Las Combas XII d. t., monta : XXVIII s.  –  Guill. Doal V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Guinòt Bru VI d. t., monta : XIIII s.  –  W. de La Rua V d. t., monta : XI s. VIII d.  – G. Faure trolhier VIII d. t., monta : XVIII s. VIII d.  –   Uxor Joh. Sirven I ardit, monta : VII s. V d. mealha  –  Joh. Charentó V d. t., monta : XII s. VIII d.  –  H. Relhaunier V d. t. monta : XI s. VIII d.  –  P. de La Boscheza V d. t., monta : XI s. VIII d.d.  –  H. de La Boaria X d. t., monta : XII s. III d.  –  R. de Gordó X d. t., monta : XXIII s. IIII d.  –  W. Caninat X d. t., monta : XIII s. IIII d.  –  P. Dadol Complit XII d. t., monta XXVIII s.  –  P. del Boyschó V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  P. [Poró] paget monta : III s. IIII d.  –  Joh. de La Vernha V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Johan Chaumart XV d. t., monta : XXXV s.  –  Berní Audebert V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Hered. W. Charpentier (laissé en blanc)  –  Me P. de Syourac VIII d. t., monta : XVIII s. VIII d.  –  H. Caresme VI d. t., monta : XIIII s. VIII d. XIIII s.  –  Joh. Audebert : II s. VI d.  –  [.aquet][58] I ardit, monta : VII s. V d. mealha  –  Joh. de Seguí XV d., monta : XXXV s.  –  Ar. Gruel I ardit, monta que paget : V s.

 

Soma la plana :  XX lb.  XVIII s.  VII d. 

 

folio 77v  

Helias Bochier XV d. t., monta : XXXV s.  –  P. Boscó V d. t., monta : XI s. –  Laurens dels Ardilhiers VI d., monta : XIIII s.  –  P. Nozet X d. t., monta : XXIII s. IIII d.  –  Penòt d’Aleyrac VI d. t., monta :XIIII s.  –  H. de La Corolia VIII d. t., monta :XVIII s. VIII d.  –  P. de Meymí X d., monta : XXIII s. IIII d.  –  Joh. de La Fortia I ardit, monta : VII s. V d. mealha  –  W. Seneyròl V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  La molher qui fu a Hel. Gariou : II s. VI d.  –  Raulet Maria I ardit, paget : III s. VI d.  –  P. Negredòs II d. paget monta : XX d.  –  Hered. G. Fornier II d., monta : V s.  –  B. de Puey Meyà VI d. t., monta : XIIII s.  –  Johanòt Lo Perier V d. t., monta : XI s. VIII d.  –   R. Lo Faure VI d. t., monta : XIIII s.  –  G. de Lauvat I ardit, monta : VII s. V d. mealha  –  Hered. W. Fornier Ròcha fornier V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Itier Vilà (non complété)  –  P. Itier VIII d. t., monta : XVIII s. VIII d.  –  Guill. Duran XV d. t., monta : XXXV s.  –  P. Duran XII d. t., monta : XXVIII s.  –  Niout La Gacha V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Hel. del Puey VIII d. t., monta :XVIII s. VIII d.  –  Guilhamí Lo Pastissier V d. t., paget : VI s. X d.

 

Soma la plana :  XVIII lb.  II s.  I d. 

 

folio 78r  

Hel. del Bruelh X d. t., monta :XXIII s. IIII d.  –  Guill. del Bruelh XIId. t., monta : XXVIII s.  –  H. Rochó X d. t., monta : XXIII s. IIII d.  –  Joh. de La Boaria X d. t., monta : XXIII s. IIII d.  –  Joh. de Bert paget : XX d.  –  Joh. Martí I ardit, monta : VII s. V d. mealha  –  P. Marcialí X d. t., monta : XXIII s. IIII d.  –  Ar. de La Vayscha XV d. t., monta : XXXV s.  –  Itier Sanson VI d. t., monta : XIIII s.  –  W. L’Engolmés XII d. t., monta : XXVIII s.  –  Joh. Topí V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  G. de Las Combas VIII d. t., monta : XVIII s. VIII d.  –  H. d’Abonel X d. t., monta : XXIII s. IIII d.  –  Lo Faure de Plasac X d. t., monta : XXIII s. IIII d.  –  La molher qui fu Joh. Pomel X d. t., monta : XXIII s. IIII d.  –  Ar. de Sudor X d. t., monta : XXIII s. IIII d.  –  Lo Grolier qui estay en l’ostal de Sudor II d. t., monta : IIII s. VIII d.  –  P. Salavert II d. t., monta : IIII s. VIII d.  –  P. Blondel VIII d. t., monta : XVIII s. VIII d.  –  Fortó de Jaudó XV d. t., monta : XXV s.  –  H. Barrat VI d. t., monta : XIIII s.  –  Hered. Bernart Gandassal X d. t., monta : XXIII s. IIII d.  –  Joh. de Comte X d. t., monta : XXIII s. IIII d.  –  Bertran La Còsta XV d. t., monta : XXXV s.  –  P. del Trolhier XV d. t., monta : XXXV s.  –  P. del Bòsc VI d. t., monta : XIIII s.

 

Soma la plana :  XXVI lb.  XIX ‘XVIII’ s.  IX d.  mealha 

 

folio 78v  

La quartieyra de La Lemotgana

Uxor P. Manen a II d. t., monta : IIII s. VIII d.  –  P. Dadol lo Jove a X d. t., monta : XXIII s. IIII d.  –  P. Faure fornier a XV d. t., monta : XXXV s.  –  W. de L’Anaria a VIII d. t., monta : XVIII s. VIII d.  –  Jordó de Cruvelier a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Lo filh de Mathio de Cornilha a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Joh. de Las Meygós a XII d. t., monta : XXVIII s.  –  W. d’Auriac a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Lo filh de Porteyrat a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  P. Boní a VI d. t., monta que paget : VI s. III d.  –  St. Pozí a VI d. t., monta :  XIIII s.  –  W. Berbessó a XV d. t., monta :  XXXV s.  –  Raymonda Greychato a V d. t., monta : Vs. t., que dal plus fu quitia  –  P. Secha Val a V d. t., monta :  XI s. VIII d.  –  Guill. Manha a VI d. t., monta : XIIII s.  –  R. de Bru a I ardit, monta :  VII s. V d. mealha  –   B. Decoys a X d. t., monta : XXIII s. IIII d. –  W. de Rayne e sa nòra a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Hel. Jay a VIII d. t., monta : XVIII s. VIII d.  –  Ayc de Glieyga Nuòva a V d. t., monta : VI s. VIII d.  –  Hel. Chalup bastier a X d. t., monta : XXIII s. IIII d.  –  St. Chaplapà a X d. t., monta : XXIII s. IIII d.  –  Ar. de Combas VIII d. t., monta : XVIII s. VIII d.  –  G. de La Fon a VIII d. t., monta : XVIII s. VIII d.  –  Itier Reynaut a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  P. de Minhòt a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Guill. de Bru a XII d. t., monta : XXVIII s.  –  P. de Marsanés a I ardit, monta : VII s. V d. mealha  –  Chasnebot a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Hel. del Sòl a V d. t., monta : XI s. VIII d.

 

Soma la plana :  XXIIII lb.  I s.  II d. 

 

folio 79r  

Hel. Babó a X d. t., monta : XXIII s. IIII d.  –  Guinòt Columbet a VIII d. t., monta : XVIII s. VIII d.  –  Guinòt Martí a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Hel. Sarrazí a VIII d. t., monta : XVIII s. VIII d.  –  Hel. Charrada a XII d. t., monta : XXVIII s.  – Joh. de [Lo Fregue] a V d. t., monta : X s. XI s. VIII d. V s. V d. ‘menhs I d.’  –  H. Garí a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Uxor P. de Merquan a VI d. t., monta : XIIII s.  –  P. de Las Jouanias a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Hel. Chardelh a VIII d. t., monta : XVIII s. VIII d.  –  Aymar Jordà a I ardit, monta : VII s. V d. mealha  –  W. de Bordelha a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Ar. Lo Faure a I ardit, monta : VII s. V d. mealha  –  Lo Clerc de Cornilha a VIII d. t., monta : XVIII s. VIII d.  –  Joh. Robbert a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Fortó de Rofflat a VI d. t., monta : XIIII s.  –  W. Chaminel : a V d. t., paget : IX s. II d.  –  H. Gautier a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Robí Crozat a VI d. t., monta :  XIIII s.  –  Berní Jay a X d. t., monta :  XXIII s. IIII d.  –  Joh. del Verdier a X d. t., monta :  XXIII s; IIII d.  –  Joh. Jalòt e son frayre a XII d. t., monta :XXVIII s.  –  Nantea de Barraut a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Uxor Me P. d’Olivier paget : III s. IX d.  –  Fortó de Nebot (non complété)  –  Guill. Nogarel lo Jove VI d. t., monta : XIIII s.  –  La sirventa de N’Ayna a V d. t., paget : VII s. VI d.  –  Joh. de Marlhòc a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  R. Jarrigó a XII d. t., monta : XXVIII s.  –  Margó de Lunaut a XII d. t., monta : XX s.  –  Gui Bòs  a VIII d. t., monta : XVIII s. VIII d.  –  Hered. Ar. Folcaut a X d. t., monta : XXIII s. IIII d.  –  B. Fornier a X d. t., monta : XXIII s; IIII d.  –  P. e Bertran del Bruelh a VIII d. t., monta : XVIII s. VIII d.

 

Soma la plana :  XXVI lb.  XV s.  IIII d. 

 

folio 79v

Mestre Hel. de Vinharier a VI d. t., monta : XIII s. VI d.  –  Hel. Ponhen a VI d. t., monta : XIIII s.  –  Lo marit de la nurissa de Rambert a VI d., monta : XIIII s.  –  Giró de Tula a XII d., monta : XXVIII s.  –  Hel. de La Fon a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Joh. [Marí] a VIII d. t., monta : XVIII s. VIII d.  –  Hered. Me W. Faydit a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Pení de La Vidana a VI d. t., monta : XIIII s.  –  Ar. de Pascaut a XV d. t., monta : XXXV s.  –  H. de Belcier a V d. t., monta  –  Fortó de Requiran a VIII d. t., monta : XVIII s. VIII d.  –  Ar. Vigeyró a X d. t., monta : XXIII s. IIII d.  –  Col. de Goyt a XII d. t., monta que paget : XX d.  –  Guilhamí Fayart a X d. t., monta : XXs. XXIII s. IIII d.  –  P. Guilhó a V d. t., monta : XI s. VIII d.

 

La quartiera de L’Agulharia

Michel Andrio a XV d. t., monta : XXXV s.  –  La Pinsona II d. t., monta : I s. VIII d.  –  St. Robbert a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  P. de Combas faure a VI d. t., monta : XIIII s.  –  Hel. de Briva faure a VI d. t., monta : XIIII s.  –  Hered. Hel. de Mas Bonet VI d. t., monta : XIIII s.  –  La Moscharda a I ardit, monta : V s.  –  G. Joh. Codonh a VI d. t., monta : XIIII s. VIII s. IIII d.  –  W. La Còsta a VIII d., monta : XVIII s. VIII d.  –  R. Andrio a V d. t., monta que paget : VIII s. IX d.  –  Hel. La Còsta : a V d. t., monta : XI s. VIII d.

 

Soma la plana :  XIX lb.  I s.  XI d. 

 

folio 80r

Raymon del Mosnar a VI d. t., monta : XIIII s.  –  Uxor W. Nogarel a II d. t., monta : IIII s. VIII d.  –  Bernó de Faure a VI d., monta : XIIII s.  –  Hel. Botarel  a VI d., monta : XIIII s.  –  P. Corren a VIII d., monta : XVIII s. VIII d.  – Jacme de Grelieyra[59] a V d. t., paget : V d. s.  –  Bertran La Bòrda a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  B. del Maynes a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Hered. Hel. Chautut a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Raymon Eschirpel a XV d. t., monta : XXXV s.  –  Ayc de Salvatge a XV d. t., monta : XXXV s.  –

Philip de La Menada a I ardit, monta : VII s. V d. mealha  –  G. de Beders a VI d., monta : XIIII s.  –  Uxor de Rampnolf a II d. t., paget : IIII s. IIII d.  –  Aymar de Ponchac a X d. t., monta : XXIII s. IIII d.  –  Aymar del Biró a XV d. t., monta : XXXV s.  –  Joh. de Sentoli a VI d. t., monta paget : XIIII s.  –  P. G. a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Hered. Seguí Vigier a I ardit, monta : VII sL V d. mealha  –  P. Sequier a VI d. t., monta : XIIII s.  –  P. de Las Dotz a V d., monta : XI s. VIII d.  –  Ayc de Vilat a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Joh. Chausso[60] a XII d. t., monta : XXVIII s.  –  R. Chalvet a VI d. t., monta : XIIII s.  –  L’òme qui estay en l’ostal de Mondina de Charamat[61] I ardit, monta : VII s. V d. mealha  –  P. Bessó a VI d. t., monta : XIIII s.  –  L’ostal de Vigà I ardit, monta : VII s. V d. mealha  –  W. Malaura a V d. t., monta que paget : IX s. II d.  –  Joh. de Maymí a XV d. t., monta : XXXV s. 

 

Soma la plana :  XXII lb.  V s.   

 

folio 80v

Aza de Rossel a XII d. t., monta : XXV s.  –  Jordó de Rambert a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  W. de Jaudó e son gendre a VIII d. t., monta : XVIII s. VIII d.  –  Guill. de Jalat a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Guilhona de Rambert a II d. t., monta : IIII s. VIII d.  –  Guilla de Jalat a VI d. t., monta : XIIII s.  –  St. Redon a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  P. Bòs lo Vielh a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Hel. Guill. dich Torteyròl Tortel I ardit, monta : VII s. V d. mealha  –  Guilhona la regratieyra a II d. t., monta : I s. IX d.  –  P. de Puey Meyà ypothecari[62] a VIII d. t., monta : XVIII s. VIII d.  –  Fortó de Las Vinhas a XV d. t., monta : XXXV s.  –  Audoy Boyer a V d. t., paget : VIII s. IIII d.  –  La Marsala molher de Perraut II d., paget III s.  – 

 

La quartieyra de Sen Silà

P. Chastel a XV d. t., monta : : XXXV s.  –  P. de Puey Meyà laborador : XXIII s. IIII d.  –  R. de Bizòls a VIII d. t., monta : XVIII s. VIII d.  –  Ar. de Fix a VIII d. t., monta : XVIII s. VIII d.  –  R. de Sossirac a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Raymon de La Faya e [Gornien] a X d. t., monta : XXIII s. IIII d.  –  Uxor Bernart de la Bordaria a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  P. Tuffani a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  St. Sibbaut a II d. t., paget : II s. VI d.  –  Hel. Chautart a VIII d. t., monta : XVIII s. VIII d.

 

Soma la plana :  XVII lb.  XIX s.  IIII d.  mealha 

 

folio 81r

Ar. del Chastanet a XII d. t., monta que paget : XXIII s. IIII d.  –  P. de Vertuòl a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Guill. Duró a X d. t., paget : XVIII s. IIII d.  – Ayc Faure a X d. t., monta : XXIII s. IIII d.  –  P. Pinaut a II d. t., paget : IIII s. VIII d.  –  La [Bicgona] a II d. t., monta : IIII s. II d.  –  Joh. Bordas a X d. t., monta : XXIII s. IIII d.  –  Uxor W. Bodí a II d. t., monta : II s. VI d.  –  Hel. Frayschó a II d., monta : IIII s. VIII d.  –  Hel. del Lac : a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  G. Desmier a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Hel. Desmier a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  La Tortoyrela a II d. t., monta : IIII s. VIII d.  –  Uxor W. Salamó a I ardit, monta : VII s. V d. mealha  –  G. Peschalh a XV d., monta : XXXV s.  –  Guill. de Sirventó a X d. t., monta : XXIII s. IIII d.  –  Guill. de La Chabana a VI d. t., monta : XIIII s.  –  Hered. W. Davit a V d., monta : XI s. VIII d.  –  Hel. de Jaudó a V d., monta : XI s. VIII d  –  Ar. Ponchet a V d., monta : XI s. VIII d.  –  G. de Combas [Patauna] a V d., monta : XI s. VIII d.  –  Hel. del Tin a V d. t. , monta : XI s. VIII d.  –  Estassús a I ardit monta : VII s. V d. mealha  –   L’ostal de Seguí a XV d. monta que paget : XXIII s. IIII d.  –  Hel. Charpentier a VI d.  monta : no re   –  Hered. Leonart Tibbaut pageren : V s.  –  P. de Rotz a VI d. paget : XIIII s.  –  P. de L’Aga Seguí a V d. monta : XI s. VIII d.  –   Iteyró de Sirventó a XV d., monta : XXXV s.  –  Hel. de Pinasel a X d., monta : XXIII s. IIII d.

 

Soma la plana :  XXI lb.  VII s.  XI d.  VII d.

 

folio 81v

Bona Filha a II d. t., monta : IIII s. VIII d.  –  St. de Vinheyrat a I ardit, monta : VII s. V d. mealha  –   Hel. Vessat lo Vielh a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Aymar Talamon a

 V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Hel. Vessat lo Jove a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Ar. Barzat a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  P. de Puey Lonc lo Jove a VIII d. t., monta : XVIII s. VIII d.  –  Rampnolet a VI d. t., monta : XIIII s.  –  P. de Bardí a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Joh. de Brossas a VI d. t., monta : XIIII s.  –  P. Baussilhó a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Joh. Aymar a VIII d. t., monta : XVIII s. VIII d.  –  P. Johan teyschendier a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Joh. Saunier a VI d., monta : XIIII s.  –  P. Coli lo Vielh a I ardit, monta : VII s. V d. mealha  –  P. Coli lo Jove a V d. t., monta :XI s. VIII d.  –   R. de Brunet a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  P. Milhòl Milheyròl a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Rudel a V d. t., monta : XI s. VIII d. 

 

Soma la plana :  XI lb.  VII s.  III d.

 

folio 82r

La quartieyra de Talhaffer

St. Dopcha a XII d. t., monta : XXVIII s.  –  P. de L’Auzelia faure a V d. t., monta : XI s. VIII d.  –  Hel. del Sorbier a X d. t., monta : XXIII s. IIII d.  –  G. del Jarric a VIII d. t., monta : XVIII s. VIII d.  –  W. Boc a XV d. t., monta : XXXV s.  –  P. de La Còsta a VIII d. t., monta : XVIII s. VIII d.  –  Bertran de La Vayschieyra a VI d. t., monta : XIIII s. –  Hered. Hel. Marmoysch VIII d., monta : XVIII s. VIII d.  –  Joh. del Mas a V d. monta : XI s. VIII d.  –   La dòmpna de Chambó a II d. : IIII s. VIII d.  –  Ar. Chirinel a II d., monta : IIII s. VIII d.  –  P. Redon I ardit, monta : VII s. V d. mealha  –  Joh. de  [l’Arnaudia] a VI d. monta : XIIII s.  –  Bernart Costant a VI d., monta : XIIII s.  –  L’Avesquessa a II d., monta : IIII s. VIII d.  –  P. del Luc I ardit, monta : VII s. V d. mealha  –  P. de La Vitz a XII d. t., monta : XXVIII s.  –  P. de La Crotz a V d., monta :  XI s. VIII d.  –  Hel de Themolat a X d., monta : XXIII s. IIII d.  –  W. de Bertí a X d. t., monta : XXIII s. IIII d.  –  La Gauffrieyra I ardit, monta : VII s. V d. mealha  –  Meyritglier a VIII d., monta : XVIII s. VIII d.  –   Hered. Joh. Adam pageren : VI s. VIII d.  –  Relicta P. de Seolí a X d. t., monta : XXIII s. IIII d.  –  Hel. del Pleyschat a V d. monta : XI s. VIII d.  –  Bertran de La Vayschieyra a VI d. monta : XIIII s.  –  St. de Peyra Bruna a X d. t. monta : XXIII s. IIII d.  –  B. Banieya a X d. monta : XXIII s. IIII d.

 

Soma la plana :  XXII lb.  XI s.  V ‘IIII’d.

 

folio 82v

Guill. de Buòu Cort a V d. t. monta : XI s. VIII d.  –  Bernart Audoy a X d. t. monta : XXIII s. IIII d.  –  Hered. P. de La Ribieyra, monta ‘a VI d. t. monta que paget’ : VII s. V d. mealha  –  Melhó Charpentier a X d. t. monta : XXIII s. IIII d.  –  La dòmpna de Poní a XV d. monta : XXXV s.  –  L’ostal de La Colre a VI d. t. monta : XIIII s.  –  G. Pozatel a VI d. monta : XI s. VIII d.  –  P. Bretó merchan a XV d. t. monta : XXXV s.  –  Joh. Flamenc a V d. monta : XI s. VIII d.  –  Hel. de Blanquet a V d. monta : XI s. VIII d.  –  Fortó de La Vayschieyra a V d. t. monta : VI s. III d.  –  St. Gontier a V d. monta : XI s. VIII d.  –  Raymon Segalar a X d. monta : XXIII s. IIII d. 

 

La quartieyra de Las Fargas e de L’Albergaria

P. de Las Fargas VI d. monta : XIIII s.  –  Mestre Hel. Jaubert monta que paget : XI s. VIII d.  –  Mestre P. de Foncolum a V d. t. monta : XI s. VIII d.  –  P. Ortic a V d. t. monta : XI s. VIII d.  –  Hel. de Vals a V d. monta : XI s. VIII d.  –  Hel. Domenc Boussilhó a VI d. t. monta : XIIII s.  –  P. Bòs lo Jove a I ardit monta paget : IIII s.  –  Joh. Boquier a VIII d. monta : XVIII s. VIII d.  –  Hel. Jaubert lo Jove a X d. monta : XXIII s. IIII d.  –  Guilhamí d’Orlhés a I ardit monta : VII s. V d. mealha.

 

Soma la plana :  XVII lb.  II s.  VI d.

 

folio 83r

B. La Còsta a VI d. monta : XIIII s.  –  Matiòt Bertolet a X d. monta : XXIII s. IIII d.  –  G. Aymar a X d. monta : XXIII s. IIII d.  –  St. de La Folhada a VI d. monta : XIIII s.  –  Joh. lo boyer de Las Boarias a V d. monta : XI s. VIII d.  –  G. de Bordelha a VIII d. monta : XVIII s. VIII d.  –  Guill. del Malhòl a V d. monta : XI s. VIII d.  –  Mestre W. Galabert a X d. monta : XXIII s. IIII d.  –  P. Chaminel a VI d. monta : XIIII s.  –  G. Borzés barbier II d. monta : IIII s. VIII d. 

 

 La quartieyra de Rua Nuòva

Itier Agreffuelh a VI d. monta : XIIII s.  –  P. de Saxs a VIII d. monta : XVIII s. VIII d.  –  P. del Perier a VI d. monta : XIIII s.  –  Hel. de La Faya a V d. monta : XI s. VIII d.  –  Hel. Dosset a VI d. monta : XIIII s.  –  P. Gonda a V d. monta : XI s. VIII d.  –  P. de La Brossa a VIII d. monta : XVIII s. VIII d.  –  Peyr de Puey Lonc a X d. monta : XXIII s. IIII d.  –  Uxor de Puey Audoy a II d. monta : IIII s. VI d. IIII d.  –  Margó de Brugieyra a VIII d. monta : XV s.  –  Hered. Hel. Passagua a I ardit monta : VIII  –  G. Chabròl a I ardit monta : VII s. (.trou.)  –  Uxor P. Forastier a II d. t. monta : IIII s. VIII d.  –  Fina de Rausó a I ardit monta que paget :  VII s. VIII d. V d. mealha  –  Clarmonda Autranda a I ardit monta que paget : VII s. V d. mealha  –   Uxor Ranbalí a I ardit paget : V s. VIII d.

 

Soma la plana :  XVI lb.  XVI s.  VIII d.  mealha

 

folio 83v

W. Tibbauta[63] V d. monta : XI s. VIII d.  –  Penela dels Ayrels a II d. monta : IIII s. VIII d.  –  Bernart Beynech de Corsac a I ardit monta : V s.  –  W. Guionet a I ardit paget : VII s. V d. mealha  –  G. de Cozeous d’Antona a VIII d. monta : XVIII s. VIII d.  –  Bernart de Pirac a VIII d. monta : XVIII s. VIII d.  –  G. Bodí a V d. monta : XI s. VIII d.  –  W. Negrier a V d. monta : XI s. VIII d.  –  Guilh. Primeyròl a VIII d. t. monta : XVIII s. VIII d.  –  Margó ‘Miguó’ d’Andrivals a V d. monta : XI s. VIII d.  –  St. [Timrit] a V d. monta : XI s. VIII d.  –  Gautó Rampnaut a V d. monta : XI s. VIII d.  –  Joví Milheyròl a VI d. monta : XIIII s.  –  Hel. Sudre a V d. monta : XI s. VIII d.  –  Hel. Boc a I ardit monta : VII s. V d. mealha  –  Guill. Charrieyra a V d. t. monta : XI s. VIII d.  –  Hel. Itier de Marsanés a I ardit monta : VII s. V d. mealha  –  G. Matiout a VIII d. monta : XVIII s. VIII d.  –  Hel. de Las Planchas a V d. monta : XI s. VIII d.  –  P. Bordier a V d. monta : XI s. VIII d.  –  Hel. Charbonier a V d. monta : XI s. VIII d.  –  R. Lambert a V d. monta : XI s. VIII d.  –  Joh. de La Sudria a I ardit paget : XX d. I s ; VIII d.  –   Perrinet Lo Perrieyr[64] a VI d. monta : XIIII s.  –  Joh. de La Grava a VI d. monta : XIIII s.  –  P. de Puey Audoy a V d. monta : XI s. VIII d.  –  P. [Jova] a II d. monta : XIII d.  –  Uxor L’Astier d’Asturs a II d. monta : IIII s. VIII d.  –  Colinat a V d. monta : XI s. VIII d.  –  W. de Champs a VI d. monta : XIIII s.

 

Soma la plana :  XVI lb.  XIII s.  V d.  mealha

 

folio 84r

Borgonhó a VI d. monta : XIIII s.  –  Lo marit de Comtor a VI d. monta : XIIII s.  –  St. de La Rossia a VIII d. monta : XVIII s. VIII d.  –  W. Ferrier a V d. monta : XI s. VIII d.  –  G. Albert a V d. monta : XI s. VIII d.  –  Lo filh Joh. Lo Sochier a V d. monta : XI s. VIII d.  –  Volpat a V d. monta : XI s. VIII d.  –  P. de Pinet a X d. t. monta : XXIII s. IIII d.  –  Uxor Jounorat a II d. monta : IIII s. VIII d.  –  Penela de L’Eschala a II d. monta : IIII s. VIII d.    Arrechambaut Tuffani a V d. monta : XI s. VIII d.  –  P. de L’Escura Maret a VI d. monta : XIIII s.  –  Hel del Sirier ‘Sireyt’ a VI d. monta : XIIII s.  –   St. Macheyran a X d. monta : XXIII s. IIII d.  –  Rossinhòl laborador a V d. monta : XI s. VIII d.  –  Meschí d’Asturs a VI d. monta : XIIII s.  –  Ayc Chavaugó a V d. monta : XI s. VIII d.  –  Chapól a V d. monta : VI s. III d.  –  P. de La Fauria [Jorra] a V d. t. monta : XI s. VIII d.  –  P. Sanson a X d. monta : XXIII s. IIII d.  –  B. Gualhart a II d. monta : III s. VIII d.  –  P. Truc dich Perel a V d. t. monta : XI s. VIII d.  –  P. Chanida a V d. monta : XI s. VIII d.  –  B. del Potz a VIII d. monta : XVIII s. VIII d.  –  Palhet a V d. monta : XI s. VIII d.  –  P. del Trolhier laborador a XV d. paget : XXX s.  –  B. del Bòsc a VI d. monta : XIIII s.  –  G. Sentoli mosnier a V d. t. monta que paget : X s.  –  Hel. Boyschorn a V d. monta XI s. VIII d.  –  P. Reynal Bayòl a VI d. monta : XIIII s.

 

Soma la plana :  XX lb.  V s.  VII d.  III d.

 

folio 84v

Hel. Ardit a V d. monta : XI s. VIII d.  –  Raymon Galhart a V d. monta : XI d. VIII d.  –  Ayc dels Bancutz a VIII d. monta :  XVIII s. VIII d.  –  Hel. de Bona Fon a V d. monta : XI s. VIII d.  –  Joh. Andriou Escòt [l’orgier] a VI d. monta : XIIII s.  –  Hered. St. Truc a I ardit paget monta : IIII s. II d.  –  Hel. Bochier teschendier a V d. monta : XI s. VIII d.  –  Bertranda Sequieyra a II d. monta : IIII s. VIII d.  –  Hel. del Dompnhó a V d. monta : XI ‘VIII’ s. VIII d. IIII d.  –  Joh. La Pòrta a VIII d. monta : XVIII s. VIII d.  –  Uxor Joh. Ròcha a II d. monta : III s. VIII d.  –  R. Capolí a I ardit paget : VII s. V d. mealha  –   Gualhart de Razac a V d. monta que paget : V s. X d.  –  Lo filh de Boyschorn a V d. monta : XI s. VIII d.  –  Varenó a V d. monta : XI s. VIII d.  –  Hel. Vidal a I ardit monta : VII s. V d. mealha  –  Joh. de La Sala Borrel a V d. monta : XI s. VIII d.  –  La Negrieyra a I ardit paget : VII s. IIII d. mealha  –  Ar. d’Eyraut a I ardit monta : VII s. V d. mealha  –  W. del Jart a VIII d. monta : XVIII s. VIII d.  –  P. de Merle laborador a V d. monta : XI s. VIII d.  –  St. de La Peyra a VI d. monta : XIIII s.  –  Joh. de Laurens a V d. paget : VI s. III d.  –  Joh. de La Fon taborel a VI d. t. monta : XIIII s.  –  Uxor W. Blanchart II d. paget : IIII s. VI d. VIII d.  –  Hel. Meyschenc a VI d. monta : XIIII s.  –  Stevena de La Grava a II d. monta : IIII s. VIII d.  –  Perona de La Fauria a II d. paget : XX d.  –  Raymon de Cesseró sartre a VIII d. monta : XVIII s. VIII d.

 

Soma la plana :  XIIII lb.  XVIII s.  VIII d.  m

 

folio 85r

La quartieyra del Pon

P. de Merle a X d. t. monta : XXIII s. VIII d.  –  Raymon de Chapoleta a VI d. t. monta : XIIII s.  –  Joh. Margòt a VIII d. monta : XVIII s. VIII d.  –  B. de L’Escura a VI d. t. monta : XIIII s.  –  L’ostal de Faure a VI d. monta :  (non complété)  –   Joh. Robí a XII (d.) t. monta : XXVIII s.  –  G. de La Garda  a V d. t. monta : XI s. VIII d.  –  Luciòta de L’Abeourador a II d. monta que paget : III s. IIII d.  –  W. Rodet Pautí a VII VIII d. monta : XVIII s. VIII d.  –  L’Amic dels Champs a V d. monta : XI s. VIII d.  –  B. Manha a VI d. t. monta : XI s. VIII d. XIIII s.  –  Ar. de Bòrn Lauretó a I ardit monta : VII s. V d. mealha  –  P. Boc a VIII d. t. monta : XVIII s. VIII d.  –  P. Cozí Pitró a VI d. monta : XIIII s.  –  Hel. Brossenc a VI d. monta : XIIII s.  –  Lo filh de Joh. Faurel a I ardit monta : VII s. V d. mealha  –  Fortó de Sen Dreous a X d. monta : XXIII s. IIII d.  –  La Brossuda a II d. monta : IIII s. VIII d.  –  La Ròza a V d. monta : XI s. VIII d.  –  A1eysó La Peyrolieyra a I ardit monta : VII s. V d. mealha  –  Bertrant de Caourt a VI d. paget : X s.  XIIII s.  –  R. del Boyschó a VIII d. monta : XVIII s. VIII d.  –  Giró Martel a XII d. monta : XXVIII s.  –  St. Lo Senhier a V d. monta : XI s. VIII d.  –  Mestre W. de L’Anglada a X d. monta paget : XI s. VIII d.  –  La Flaunhela a II d. monta : IIII s. VIII d.  –  Lo gendre de [Minayre] a V d. monta : III s. VIII d. 

 

Soma la plana :  XVIII lb.  VI s.  VIII d.  mealha

 

folio 85v

P. Jaffa Gerba a V d. monta : XI s. VIII d.  –  Hel. Vinhonat a VI d. monta : XIIII s.  –  Minayre a II d. monta : IIII s. VIII d.  – Johanissó de Bolasac a VI d. monta : XIIII s.  –   Joh. Vigier Canat a V d. t. monta : XI s. VIII d.  –  Ar. de La Boaria a V d. monta : XI s. VIII d.  –  P. Galhart Viernó a VI d. monta : XIIII s.  –  W. de Sen Cibrà a XII d. monta : XXVIII s.  –  Ayc de Bòs Maurí a VIII d. monta : XVIII s. VIII d.  –  B. de La Chapela a V d. t. monta : XI s. VIII d.  –  Uxor Penòt de La Boaria a V d. monta : XI s. VIII d.  –  P. Còsta a V d. monta : XI s. VIII d.  –  Picó Truc lo Jove a VI d. monta : XIIII s.  –  Joh. del Romegal a V d. monta : XI s. VIII d.  –  Hered. Hel. Fòrt a V d. monta : XI s. VIII d.  –   P. Boyer a V d. monta : XI s. VIII d.  –  Ayc de Jaunor a V d. monta : XI s; VIII d.  –  P. d’Abonel a I ardit monta que paget : IIII s. IIII d.  –  Hel. Garestet a V d. monta : XI s. VIII d.  –  St. Nadal a V d. monta : XI s. VIII d.  –  Ar. Orgel a V d. monta : XI s. VIII d.  –  Itier del Puey a V d. monta : XI s. VIII d.  –  W. Chaumart e son filh a VIII d. monta : XVIII s. VIII d.  –  Hel. Vesí a I ardit monta : VII s. V d. mealha  –  W. del Mayòl a V d. monta : XI s. VIII d.  –  P. del Nogier a VI d. monta XIIII s.  –  Uxor Hel. del Pi a II d. t. monta : IIII s. II d.  –  Hered. P. de Caortz a I ardit monta : VII s. V d. mealha  –  Relicta de P. de Pomareda a I ardit monta : VII s. V d. mealha  –  Joh. de La Faya a V d. monta : XI s. VIII d.

 

Soma la plana :  XVII lb.  XVII s.  VI d.  mealha

 

folio 86v (86r blanc)

Ayssò qui s’ensec avem receubut del talh de la gens de la parroffia de Tralhissac,

   a moneda de tornés.

 

Bòs del Rat a X d. t. monta : XXIII s. IIII d.  –  W. Possart a X d. t. monta : XXIII s. IIII d.  –  Raynal Chaussidó a V d. t. monta : XI s. VIII d.  –  Joh. de L’Autaria Lo Bretó a X d. monta que paget : XX s; X d.  –  Joh. Granier (non complété)  –  Ar. Meyschent a X d. monta : XXIII s. IIII d. –  Giral del Cluzel a XV d. monta : XXXV s.  –  P. del Clusel a  XV d. monta : XXXV s.  –  P. Gontier Fagenia : III s. IIII d.  –  St. Pomarel a XV d. monta : XXXV s.  –  P. Pomarel a X d. monta : XXIII s. IIII d.  –  Liborna a XV d. monta : XXVI s. VIII d.  –  G. del Bruelh a V d. monta : XI s. VIII d.  –  P. Jocglar  a V d. monta : XI s. VIII d.  –  Marsanés a V d. paget : II s. XI d.

 

Soma la plana :  XIIII lb.  VII s.  I d.

 

folio 89r (87r, 87v, 88r, 88v blancs)

Ayssò qui s’ensec avem receubut de la reysercha del talh, a moneda de tornés

 

P. La Bessa a II d. t. monta : IIII s. VII d.  –  Berní Melissens a I ardit monta : VII s. V d. mealha  –  B. de L’Estanc a I ardit paget : IIII s . VIII d.  –  Joh. del Bruelh a I ardit monta : IIII s. II d. –  B. de La Bordaria ‘Boaria’ a I ardit ‘V d.’ paget : VII s. I d.  –  Bernart Becut a II d. monta : IIII s. VIII d.  –  P. e Bernart La Brossa a VI d. monta : X s.  –  La molher qui fo de G. de Gordó chandalieyra : V s.  –  B. Terralh de Corsac paget : VII s. VI d. t. sinó que VI d. mealha pergozís nos deu .. barré illisible ...   –  P. de Sanxs gendre de La Gastavina paget : VI s. VIII d.  –  Banhat paget : XI s. VIII d.  –  Guill. Amanio paget : III s. IX d.  –  B. del Rat paget : V s.  –  Pigart a V d. t. paget : XI s. VIII d.  –  R. Mayolfa paget : VI s. VIII d.  –  Ayc de Velayc paget : V s.  –  P. de Biràs paget : V s.  –  Ar. de Biràs paget : VII s. V d. mealha  –  Hered. Hel. de La Jarta : II s. VI d.  –  Hel. Meynart Borrel[65] paget : VII s. V d. mealha.

 

Soma la plana :  VI lb.  VII s. m  I d.  mealha.

 

folio 89v

St. de La Tor sartre paget : VI s/ XI d.  –  Nicó de Bolasac a V d. t. paget : XI s. VIII d.  –  La Jaya paget : VI s. mealha  –  Una fempna qui estay en l’ostal B. ‘Hel’ Lunaut paget : III s. IX d.  –  P. Comte a I ardit monta : VII s. V d. mealha  –  Malhabòsc paget : III s. II d.  –  Itier Chavalier paget : V s.  –  Uxor de Brugeyró : I s. VIII d.  –  Hel. del Verdier paget : IIII s. VII d.  –  Uxor Hel Seneyròl paget : X d.  –  Penelo la Mono[66] paget : IIII s ; VIII d.  –  Joh de Fixs a I ardit paget : VII s. V d. mealha  –  Lo filh de St. de La Peyra paget : VII s. V d.  -  Alays del Chastanet paget : IIII s ; VIII d.  –  La filha del Rey, Maurí e Giraut [dec lacu][67] : VII s. V d. mealha  –  Hel. Panel paget : VI s. VIII d.  –  Hel. Orset paget : V s.  –  Guill. del Rochal paget : VII s. V d. mealha  –  Bertran de La Barda paget : IIII s. II d.  –  Berní de [Brigolors][68] : IX s. II d.

 

Soma la plana :  V lb.  XI s.  III d.  V d.

 

folio 90r

La Ferrieyra, molher qui fu de Itier Vilà, paget : IIII s. IIII d.  –  La Faurela paget : II s. VI d.  –  Lucia Mal-s’affana paget : II s ; VI d.  –  Aymeric de La Boaria paget : VII s. I d.  –  La Queyrela paget : II s. VI d.  –  La molher de Brigalhat paget : III s. III d.  –  Gòrdi de Sanilhac paget : III s. IIII d.  –  B. Bonet de Razac paget : V s.  –  G. de Cresmieyras paget : X s.  –  N’Eble Rey paget : VI s. VIII d.  –  P. del Mas sabatier paget : II s. VI d.  –  Ar. Chalvet paget : V s.  –  P. Basú de Corsac paget : V s.  –  Ayc Lemosí de Corsac paget : V s.  –  La filha qui fu de Guilhó [Ses luno][69] paget : V s.  –  La molher qui fu de G. Fayart paget :  V s.  –  Fransés L’Argentier paget : V s.

 

Soma la plana :  III lb.  XIX s. VI d.  mealha.

 

folio 90v

Ayssò qui s’enseg son las gràcias e remissious que avem fach del talh qui fu fach per far lo mur de las Fargas e de Giroudó, la qual gràcia fu facha a aquilhs qui s’enseguen, als hus quar eran paubres y als autres quar eran a tròp talhat, a moneda de tornés.

 

La quartieyra de Verdú e de L’Arsaut

Girona de Merquan quar estay am lo mestre de l’escòla : VII s.  –  Lo Basco quar es paubre e chargat d’effans : III s. IX d.  –  Hel. Basset quar era tròp talhat : II s. IIII d.  –  P. Agreffuelh quar es paubre : IIII s. II d. mealha  –  Olivier de Vigà quar es paubre : II s. VI d.  –  P. Dadol Complit quar era tròp talhat : VII s.  –  Ar. Gruel  quar no y [be re] : II s. VI d.  –  La molher qui fu Hel. Gario quar es paubra : II s. II d.  –  Raulet Maria quar es paubre : II s. VI d.  –  P. Negredòs : III s.  –  Hel. del Puey quar era a tròp : IIII s. VIII d.  –  P. Audebran : II d.  –  La molher qui fu de Joh. Pomel : IIII s. VIII d.

 

folio 91r

La quartieyra de La Lemotgana

P. Boní quar tombet de la òbra del mur e se rompet la chamba : VII s. IX d.  –  Raymonda Greyscheta : VI s. VIII d.  –   Hel. Charradó quar era a tròp : VII s.  –  Joh. de Losregue quar es paubre : I s. VIII d.  –  Hel. Chardelh : II d   –  W. Chaminel : II s. VI d.  –  Anthea de Barraut quar era a tròp : XI s. VIII d.  –  Me P. d’Olivier III s. IX d.  –  La sirventa de N’Ayna : IIII s. II d.  –  Margarida de Lunaut : VII s.  –  Me Hel. de Vinharier : VI d.  –  [La Col.] de Goy : III s.

 

La quartieyra de L’Agulharia

La Pinsona : III s.  –  B. de Lunaut : XI s. VIII d.  –  La Moscharda : II s. VI d.  –  Guilhona la regratieyra : II s.

 

folio 91v

La molher de Penaut : IIII s. VIII d.  –  Audoy Boyer : III s. IIII d.  –  Raymon Andrio quar es mòrt : III s.  –  Guill. Malaura : II s. VI d.  –  Ar. de Rossel : III s.

 

La quartieyra de S. Silà

Steve Sibbaut : II s. II d.  –  Ar. del Chastanet quar era a tròp : III s. VIII d.  –  Guill. Duró quar era a tròp : V s.  –  La Litgona : VI d.  –  Estassús : III s. IIII d.  –  L’ostal de Seguí quar era tròp talhat : VI s. VIII d.  – Hered. Leonart Tibbaut : II s. VI d.   

 

La quartieyra de Talhaffer

Hel. de La Vila quar es paubre : IIII s. VIII d.  –  B. Audoy : I d.  –  Perròt de La Ribieyra : IIII s. II d. mealha.

 

Las Fargas e L’Albergaria

P. de Limeyrac ‘Tripet’ quar es paubre : XII s. VIII d.  –  Hered. Moss. B. de Petit : XI s. VIII d.

 

folio 92r

La quartieyra de Rua Nuòva

Uxor Rauba li[70] : II s.  –  P. de Vinhòlas [Jorra][71] : III s. VIII d.  –  P. del Trolhier quar era a tròp talhat : V s.  –  Hered. St. Truc : III s. IIII d.  –  Hel. del Dompnhó : XX d.  –  Uxor de Puey Audoy : XVI d.  –  Margó de Brugieyra : III s. IIII d.  –  G. Sentoli mosnier : XX d. 

 

La quartieyra del Pon

P. de Merle quar era tròp : XI s. VIII d.  –  Me W. de L’Anglada : XI s. VIII d.  –  Uxor Me Hel. La Crotz : III s. VIII d.  –  P. d’Abonel : II s. II d.  –  Jaucem del Pon : XI s. VIII d.  –  Hered. P. de Caortz : IIII s. II d. 

 

De la parroffia de Tralhissac

Joh. de L’Autaria Lo Bretó quar era a tròp talhat : II s. VI d.  –  P. Gontier Fagenia quar es paubre : VIII s. IIII d.  –  P. de Marsanés quar es paubre e perdet los buòus : VIII s. IX d.

 

folio 93r (92v blanc)

Aysò qui s »ensec son las restas degudas del talh qui fu fach per far lo mur d’entre las Fargas e Giraudó e d’aquí a Mataguerra, las quals restas deven aquilhs qui s’enseguen, a moneda de tornés.

 

Primo de la quartieyra de Verdú e de L’Arsaut

Uxor P. Malharó : VII s. V d. mealha  –  Hel. de Taurel  –  Itier Pocholí : XI s. VIII d.  –  P. Poró : VIII s. IIII d.  –  P. Manha cubelier : VII s. V d. mealha  –  Hered. W. Charpentier : VII s. V d. mealha  –  Itier Vilà : XI s. VIII d.  –  Lo filh de Hel. de Rey : VI s. V d. mealha  –  Joh. de Comte  –  St. Chassarel : XXIII s. IIII d.  –  Hel. de La Boaria : X s. X d.  –  Joh. de Bert : VI s. X d. mealha 

 

La quartieyra de La Lemotgana

   Joh. de [lofregue]  –  Uxor Auriòl : IIII s. VIII d.  –  H. Gautier  –  Fortó de Nebot : VII s. V d. mealha  –  Uxor de Baudinas : IIII s. VIII d.  –  L’ostal de Choumon : XXXV s.  –  Hered. Moss. W. Colhó : XXIII s. IIII d.  –  Penó de Belet : XII s. VIII d.  –  [la Col] de Goyt : III s.

 

folio 93v

La quartieyra Agulharia

La Pinsona : III s.  –  G. Johan Codonh : V s. VIII d.  –    Uxor Rampnolf  –  Jordó de Rambaut  –  Bo de Jalat  –  Guilhona de Rambert –  Hel. de Belcier : XI s. VIII d.  –  Jacme de la Grelieyra : VI s. VIII d.

 

La quartieyra S. Silà

Hered. Hel. Fargòt : IIII s. VIII d.  –  Uxor W. Bodí : II s; II d.  –  R. de Vinheyrat : IIII s; VIII d.  –  Bernina de Macheyran : IIII s. VIII d. 

 

La quartieyra de Talhaffer

Joh. e P. Adam : VI s. VIII d.  –  Fortó de La Veyschieyra : V s. V d.  –  Me Joh. Adam : XI s. VIII d.

 

La quartieyra de Las Fargas e de L’Albergaria

Me Hel. Jaubert lo Vielh : XI s. VIII d.  –  P. Ortix

 

folio 94r  (note post. : Quatre vingt quatorzième et dernier feuillet  M.  H. )

P. Bòs lo Jove : III s. V d. mealha  –  Peneló de Melissens : IIII s. VIII d.  –  G. Borzés barbier  –  Girona La Valedata[72] : III s. VIII d.

 

La quartieyra de Rua Nuòva

Uxor P. de Puey Audoy : II s. II d.  –  Hered. H. Passa-gua : VI s. V d. mealha  –   B. Beynech de Corsac : II s. VI d.  –  H. Itier de Marsanés : III s. V d.  –  G. Meynart borrel : VII s. V d. mealha  –  Chapol : V s. V d.  –  Giro Lo Mosnier  –  Uxor Ar. Charrada : VII s. V d. mealha  –  Joh. de Laurens : V s. V d.  –  Uxor L’Avesquet : IIII s. VIII d.  –  Peneló de L’Eychala : VIII d.  –  Peyrona de La Fauria : III s.  –  Joh. de La Sudria : V s. X d. mealha  –  Hel. del Dompnhó : III s. IIII d.  –  Galhart de Razac : V s. X d.

 

La quartieyra del Pon

Luciota de L’Abeurador : I s. IIII d.  –  L’ostal de Silvestre : XI s. VIII d.  –  La Daleyraca : IIII s. VIII d.  –  Hel. Vezí : IIII s.

 

folio 94v

De la parroffia de Tralhissac

Johan G. Anier  (effacé)  –  Marsanés  (effacé)

 

––––––––––––––––––––––––––––

<<Retour[1]- coin supérieur droit déchiré

[2]- surnom de Helias del Malhòl

[3]- frç

[4]- je pense qu’il faut comprendre qu’il était accompagné de 4 autres cavaliers, et qu’ « ainsi ils étaient 5 hommes à cheva »l, repris ensuite par totz lor e los rossís : eux tous et leurs chevaux

[5]- contribution exprimée en blanchas (monnaie) 

[6]- latin. p. en

[7]- le scribe s’est embrouillé dan sa phrase pour : crec hòm lo comte en la una partida : on a continué d’inscrire le compte sur une partie (de la main de papier)

[8]- là encore cacogr. p. nos avi’òm dich : on nous avait dit

[9]- p. degut ; era degut :  ça lui était dû

[10]- je ne vois pas comment interpréter ; cacogr pour este ?...

[11]- erreur ? Le contrecomptable est Guilhem de la Ròcha…

[12]- Hardy : Lo Sertre...

[13]- article rajoué d’une autre main.

[14]- rayure et surlignage rajoutés de la main du dernier article

[15]- ss doute a final tonique p. Agulhac : Léguilhac (de Cercles ou de Lauche ?)

[16]- ‘…’ rajouté entre les lignes

[17]- ss-entendu pinta ? ce n’est pas une mesure habituellement employée pour le sel…

[18]- m. orth. p. logier

[19]- trou dans le papier… la premiète lettre visible en partie est f ou s .. : un hòme deus seus ?

[20]- tournure peu claire : faut-il comprendre : que tramezés un hòme per las garnisós… (per) aver sufferta : envoyer un home par (à traver)s les garnisons…, ou : per (de) las garnisós… aver sufferta… ?

[21]- suite de sujets peu clairs… ; je pense qu’il faut comprendre  el devia estre panat : son prisonnier devait lui être enlevé , et el devia èsser trayt e pres : lui-même, seigneur de Granhòls, devait être trahi et fait prisonnier… ; quant à anet tota la nuech le sujet en est le frère envoyé par la ville.

[22]- m. orth. p. assalh : assaut, attaque (confusion avec assai = essai, entreprise)

[23]- toujours abrégé p.ier  dans ce document ; n’est écrit en toutes lettres que 2 fois : une fois peyrier (23r, p 24),  une fois perier, mauvaise orth. (= poirier !…) (22v, p 23) ; on a de même (18r, p 18) une fois peyrat, une fois perat m. orth., abrégé 3 fois p.at…

[24]Hardy traduit par « une arcade » ...

[25]- msc en un seul mot, lecture et interprétation incertaines

[26]- déchiré, restitué par calcul  

[27]- m. orth. p. °peirat

[28]- vet m. orth. p. ve(n) = vient (indice que -t final n’est déà plus prononcé à cette époque)

[29]- surnom : be nos suenha = elle nous soigne bien !

[30]- mauvaise occitanisation du frç Etienne…

[31]- cette croix rajoutée postérieurement signifie que le personnage en question est mort

[32]- compte peu clair … ; faut-il comprendre qu’on lui octroie 1 blanc de plus par jour ? A quoi correspondent alors les XII blancs et les 5 sous ?...

[33]- mot que le scribe a oublié de barrer

[34]- dimin. fam. de P. de Las Combas

[35]- lecture incertaine : sans doute de mieych = à demi,

[36]- sans doute Guilhem Puey Lonc

[37]- m. orth. p. barrieyras

[38]- mot oublié

[39]- le scribe avait d’abord écrit IIII hòmes, dont il a rayé après coup une barre, mais il n’a pas rectifié la suite, et laissé li autre au lieu de corriger en l’autre ; le total marqué correspond bien à 3 journées de travail et non 4

[40]- inadvertance p. li autre

[41]- cet article a été rajouté après coup dans l’espace de l’alinéa, d’où la correction de la somme

[42]- 3 sous 4 deniers = 8 blancs (à 5 deniers le blanc) soit le logier d’un seul jornal de rossí am lo valet...

[43]- mot oublié

[44]- surnom du maçon Perrinet de Marlhòc, qui joue sans doue le rôle du Duc à la fête de St Jean

[45]- erreur : le total correspond à un prix de journée de 4 blancs à 5 denier…  

1- hésitation entre falhia et era falhida

[47]-  le prix annoncé de la saumada a été oublié…

[48]- plur. de °pont (pont), ou de °ponh (point) ?

[49]- inadvert. p. lor bayleren… ?  

[50]- creyschensas de las pòrtas : l’accroissement des passages aux portes, (et donc la difficulté de les contrôler)

[51]- sens du mot ici : enseigne de boutique ? >  levar… lo pabalhó =  percevoir le droit d’enseigne ?...

[52]- sans doute p. Mond, aphérèse de Raymond.

[53]- m. orth. p. cinc ; cenc o tres mes : de trois à cinq mois

[54]- incorrect p. vòlen ou volian, sujet inversé : li chanonges

[55]- ss doute confusion p. metre cens en entredich : interdire de faire payer le cens (l’évêque prétendant interdire à la ville d’imposer les clercs)

[56]- -t final amui non noté p. Vinhonat

[57]- relicta nom latin neutre pluriel = restes

[58]- taché, rayé, non remplacé...

[59]- pour La Grelieyra

[60]- -o note la fermeture loc. de –a final atone p. Chaussa

[61]- dyslex. p. Chamarat

[62]- cacogr. p. apoticari

[63]- erreur pour Tibaut, ou nom de femme ? On attendrait alors un prénom féminin : Guilla ...

[64]- cacogr. p. Peyrier

[65]- nom commun, ou surnom ?

[66]- -o notei ci la fermet. loc. de –a final atone p. Penala La Mona

[67]- lecture et inteprétation incertaines : hésitation et cacogr. p. latin ; de Lacu  = oc del Lac ?

[68]- lecture incertaine : bri- ou bu- ?

[69]-  lecture et inteprétation incertaines...

[70]- sans doute mauvaise interprétation de la forme  graphiée ailleurs ranbali / rambalí , et féminisée rambalina > –n caduc non noté pour rambalin dimin. comme surnom de rambal : tracas, désordre ...

[71]- lecture et interprétation incertaines ...

[72]- dyslex. p. Valadeta