<<Retour

 

Archives Municipales de Périgueux     E dep 5021 –

Registre des Comptes du consulat de Périgueux - Série CC

 

CC 75 : Année 1428 – 1429 - Registre in 4o, 40 feuillets, papier, (très bon état)

occitan ; scribe : le comptable Me Helias Fayart .

 

Nombreux francismes de graphie et de langue  dans tout le document : graphies  ou p. [u] : tout, nous, oultra, tour , nouvel…(graphies oc tot, nos oltra, tor, novel...), ill p. [lj] ; baillat (graph. oc balhat), consonnes doublées ( villa...) ,  désinences verbales 3p -ent (oc –en), paricipe pr. –ant (oc –ent)  etc., et des formes phonétiques frç  commanset (oc comen-), trante (oc tren-), lo landemà (oc l’en-)…, des mots français : on, aussy, ainsy, prisonnier (oc preis-), ilz (oc ilh), alant (oc anant) ...

 

folio 1r : notes postérieures : 1428-1429  Premier feuillet  M. H.

folio 2r (1v blanc)

In nomine Domini  Amen

 

Ayssò es lo compte del baillat et receubut de la villa de Perregueurs, lo qual commanset lo dimenc appròp la festa de Saint Martí d’iver duran l’an entegre que òn contava miel quatre cens vingt e huech et fenissant l’an miel quatre cens vingt e nau, que foren màyer et cossols aquilz qui s’enseguen :

 

Maistre Archambault de St Chastier, bachallier en leys, Màyer

Fortó de Jaudó – Me Aymeric de Merle  – Aymar[1] Bochier – Me Helias Fayart – P. de Minhòt – Johan Bocquier – Helias Abonnel :      Cossols

Aymeric de Sotz – Bocicó1 lo Jove :      Cossols de la Ciptat

 

Maistre Johan de Maymí :  jutge – Me Peyre de Syorac :  procurayre

Me Helias Fayart :  contador

 

folio 2v

Ayssò qui s’ensec avem baillat per las proffertas deus sirvens, contant escut a XXXIII s. IIII d.

 

Premierament A Nadal :

A Arnautó de Carcassona, qui pren dobla profferta per causa de l’ufficy de sirven e aussy de garda de las presgós : X s. –  a Peschier, sirven : V s.

 

A la festa de Penthecòsta :

A Arnautó dessús nommat : X s. –  al dich Peschier : V s.

 

A la festa de St. Johan Babtista :

A Arnautó de Carcassona devant nommat : X s. –  a Peschier : V s.

 

A la festa de Toussans :

A Arnautó de Carcassona : X s. –  a Peschier  per semblen terme : V s.

 

Soma  LX s.

 

folio 3r

Ayssò qui s’ensec avem baillat a las gaschas de sobre lo mostier, contant escut a trante tres sòls e quatre deniers, comma dessús es dich.

 

Premierament, a Guilhem de Rey dit Fossó e a Peyre son frayre, los quals feren lo gach nuech et jorn tout l’an sobre lo mostier de St. Front, al pres de chasque sepmana a chascú XII s. peregosís, dont a en l’an cinquanta doas sepmanas  qui valent LXII ll. VIII s., apresiadas a escutz sò es a saber a trante tres sòls quatre deniers per escutz, valent XXXVII escutz XIIII s. VIII d., per sò :  XXXVII escuts XIIII s. VIII d.

Item baylem  a las dichas gachas, qui prenen, en oultra lo salari dessús dich, chascú raubas, gonel e chapeyró, per far las dichas raubas e gonels a chascú nau cobdes de gròs drap, dont los cinq copdes e demiey costavan ung escut, monta lo tot :  III escutz VIII s. IX d.                                                                        

Item per far los dichs chaperós lor baillen dos copdes de pers qui costerent ung escut VIII s., per sò :  I escut VIII s.

 

Soma  XLI escu  XXXI s. V d.

 

folio 3v  

Ayssò qui s’ensec avem baillat per la compra de las raubas deus sirvens

 

Premierament, a Mathaly des Noyes, gendre Bernabè, per lo drap deus dos sirvens e de la molher Arnautó qui es toryera, et de dos chaperós per losd. sirvens, IIII escutz e demiey, per sò ayschý :  IIII esc. ½

 

Ayssò qui s’ensec avem baillat per lo fach de la juridicio

 

Premierament, lo landemà que fum tornat en ufficy, fezem dire una messa  a Monsen Raymond Jalat, prestre, al qual beyllem per dire lad. messa II s., per sò :  II s.

 

Item lo dijuòs enseguen, per doas mas de pappier dont l’una fo messa en la chambra de cossolat et l’autra fo per metre las mesas e receptas en escriout, qui costerent VIII s., per sò :  VIII s.

 

Item lo dimenc enseguen, per ung faysch de gle[.][2] a mettre en la chambra e en l’audictòri[3] ont se tenen las causas de la juridicio, comprat de Helias Abonnel, e costet XX d., per sò ayschý :  XX d.

 

Soma  IIII escutz  XXVIII s. IIII d.

 

folio 4r

Item, per una fiòlha de tencha a mettre en la dicha chambra IIII d., per sò ayschý :  IIII d.

 

Item baillem lo XXIIIIe jorn de desembre, per XXXVIII liouras de cera per far nau tòrchas, chascuna de IIII liouras, per donar las doas al mayor e a chascú deus cossols una, tant en fielh[4] que en fayssó quatre escutz, per sò ayschý per lasd. tòrchas :  IIII escutz

 

Item lo dijòs XIIIe jorn de jenier, baillem a Maistre Peyre de Syourac, procurayre de la communa, per aver facha l’informacio contra alscús[5] companhós del lòc d’Agonac qui dedins la juridicio d’esta villa avian pres ung hòme d’ayschý, per sò ayschý al dich procurayre per lad. informacio :  III s.

 

A Guilhem Rey dit Fossó, qui lo jorn Sent Blavi trompet devant nous quant fasiam lo banissement[6] de Katerina Blancha, molher que fo de St. Òly Sentòly, qui avia fachs alcuns maleficis e crims, per qué fo banida d’esta villa e de la juridicio d’icella[7] del jorn dessús dich d’aquí a X ans, baillem aud. Fossó per beoure XII d., per sò ayschý al dich Fossó :  XII d.

 

Per los despens de Johan Raynault, a qui fo donnat a disnar per causa que lo XVe jorn de feourier nous apportet unas letras com nous …(suite page suivante)…                                                              

 

Soma  IIII escutz  IIII s. IIII d.

 

folio 4v

… avisesem, car deviam èsser trahit ; baillem per son disnar II s., per sò ayschý :  II s.

 

A Girault de Gosmy, per los despens fachs en son hostal per Maistre Johan Beaupel segretari de Monsenhor de L’Agla, qui lo XVIe jorn de feurier venc  en esta villa, del comandement e ordonansa del dich Monsenhor de L’Agla, per saver combè[8] lo pays de Peyregòrt poyria be fornir e pagar de la somma de siex miel escutz d’aour que devia costar lo chastel d’Albaròcha que los Anglés tenian, ainsy[9] com mandat nous avia estat  per e rescriout per lod. senhor ; et demoret lod. Beaupel chas lod. Gosmy per attendre[10] la respòsta, et Johan de Bòrn en sa companhia, II jorns ; et despenderent per lor e lors chavaulx[11] XXV s., per sò ayschý :  XXV s.

 

Item, lo XIIIe jorn de mars, baillem a Johan Bureau, sartre, qui avia estat presonnier a Ribeyrac, VI merlutz que portet a Tenac, qui se era uffert a nous donnar sufferta de totas las plassas del Captal, et la donnet d’aquí a Pasques, et promés de mays nous en donnar ; per sò ayschý per losd. merlutz :  XVIII s. IIII d.

 

Item lo XVIe jorn de mars, per lo beoure de VIII companhós de la bastida de devant Albaròcha qui venguerent en esta villa, et nous … (suite page suivante)…                                                                   

 

Soma    XLV s. IIII d.

 

folio 5r

… requeregueren que lor donnessem a beoure, lor baillem IIII s., per sò ayschý :  IIII s.

 

Item, per una ma de pappier qui, lo XXIIIIe jorn d’abriel, fo mes en la chambra de cossolat, et costet lod. pappier III s. IIII d., per sò ayschý :  III s. IIII d.

 

Item lo dilhús de Penthecòsta, qui fo lo XVIe jorn de may, per lo disnar del herault[12] de Monsenhor de L’Agla qui nous aportava letras de par luy, baillem III s. , per sò ayschý :  III s.

Item per los despens de la trompeta de Monsenhor de L’Agla, que Olivier de L’Erm, cappitani de St.Vincent o de las gens d’armes qui en garnisó eran dedint, tramés doas vetz en la sepmana, la quala trompeta fo per nous couvidat a disnar, et despendet III s. ‘IIII d.’, per sò ayschý :  III s. IIII d.

 

Item lo XIIe jorn de junh, per lo disnar del mesagier de Monsenhor de Turenna qui nous aportet letras de part lod. senhor de Turenna, et despendet XVI d., per sò ayschý :  XVI d.

 

Item lo dilhutz Ve jorn de septembre, donnem IIII pintas de vy a la femna del capitani d’Aucor, qui passava per esta villa romiyeva, et costerent IIII s., per sò ayschý :  IIII s.

 

Soma    XIX s.

 

folio 5v

Item a Fortó de Jaudó per doas mas de pappier a far los chartrels del talh, e doas vetz far los pappels, e costerent VIII s, per sò ayschý per lod. pappier :  VIII s.

Item, per una tortella e demia de cera verda, tant a sagelar los las letras clausas que los salconduchz et los merquetz : V s., per sò ayschý :  V s.

Item a Johanny serralhier, per aver adobat e apparelhat la clavadura de la pòrta de Talhafer : XX d., per sò ayschý :  XX d.

 

Item lo dilhutz IIIe jorn d’octòbre, per III pintas de vy per nòstre beoure, per sò que gardavam la pòrta de Talhafer, per sò que las gens d’armes eran dins la villa, e d’en defòra lopgas[13] a la Ciptat, per sò ayschý :  II s.

Item a Perrotó Peyre del Solier, qui en la companhia d’Arnautó sirven portet los chartrels del talh d’uch en uchs per la villa : X s., per sò ald. Peyre :  X s.

A Arnautó sirven, qui am lo dich Peyre del Solier portet e mes los chartrels del dich talh, e fes los comandemens de pagar ainsí[14] que als dichz chartrels es contengut et devisat, baillem VI s., per sò ayschý :  VI s.

 

Soma    XXXII s.  VIII d.

 

folio 6r

A Johannequy Vispont qui, lo divendres devant St. Luc venc en esta villa, e luy[15] donnem quatre pintas de vy, per sò que era a Limuelh lòctenent del capitani, e nous avia ajudat a aver la sufferta d’esta villa, e fachtz autres plasers e podya far al fach de la guerra, et costerent las dichas IIII pintas de vy III s. IIII d., per sò ayschý :  III s. IIII d

A Helias Abonnel, per doas saumadas de vy donnadas a Olivier de [Brom], cappitani per Monsenhor de L’Agla de la garnisó de St. Vincent qui tenia bastilha contra lo chastel d’Albaròcha que tenian los Anglés, loqual Olivier de [Brom], per luy ajudar a soustenir lad. guerra, nous sommet e requereguet de part lod. senhor de L’Agla que luy donesem deus vioures, et el faria supportar las gens de sa garnisó de far guayres de mals e dampnages a las gens d’esta villa ; et fo ordonnat per lo conselh luy èsser donadas las dichas doas saumadas de vy, qui costeren deld. Abonnel cinq escutz d’aour, per sò ayschý :  V escutz

 

Item lo jorn Sent Front venc lo dich capitani en esta villa, e luy donnem II quartas de vy vieilh, al pres de X d. la pinta, valent III s., per sò ayschý :  III s. IIII d.

 

Soma    V escutz  VI s.  VIII d.

 

folio 6v    

Item a Iteyró de Sirventó mazellier, per ung quartier de motó donnat al dich capitany de St. Vincent, per sò que autra chausa n-òm[16] no trobava a luy far alcú plaser per sò ayschý et costet VIII s., per sò ayschý :  VIII s.

Item al nebot del chapellà St. Front qui affianset las femnas d’esta villa presas per aquelz de la garnisó de la Tour Blancha, entre las qualas era la molher Peyre de Margót, et foren menadas per los dichs de la Tour Blancha, qui se tenia[17] per Johan de La Ròcha, d’aquí a Bordelha, et aquí lod. senhor de Bordelha fes que las dichas femnas luy foren bailladas en pagan siex pippas de syvada, dont las tres pippas luy foren donnadas per losd. de La Tour, e couvenc que lod. nebot deld. chapellà St. Front fos fiansa al dich senhor de Bordelha de lasd. tres pippas de syvada a pagar dins VIII jorns, et costet VI escutz IIII s. III d., per sò ayschý :  VI escutz IIII s. VIII d.

 

Item lo jorn Sent Marty, fesem dire l’obit deus mòrs[18], ainsy que de nouvel es acoustumat a far, per causa que òn no donara ponch la charitat de Penthecòsta com òm solia far, a qual obit aguem quatre tòrchas pesans XI lioures de cera, qui costerent I escut III s. IIII d. … (suite page suivante) …                        

 

Soma    VI escutz  XII s.  VIII d.

 

folio 7r

… et fesem dire messas a toutz los chapellàs de St. Front e de la Ciptat e a plusors autres, e fesem sonnar dos clas[19] grans e notables, et donnem profferta a toutz los effans qui eran dens draps de l’esgliega[20] de Monsenhor Sent Front, dont lo tout costet tres escutz, per sò ayschý :  III escutz

 

Item lo dimenc appròp St. Martí, que se fay la eleccion deus senhors mayor e cossols, per II pintas de vy per beoure als huech prodòmes qui fasian la eleccio deus diz mayor e cossols : XX d., per sò ayschý :  XX d.

Item lo dich jorn per ung faisch de gluey a mettre en l’audictòri et en la chambra de cossolat : XII d., per sò ayschý :  XII d.

Item a Helias Gintrac per aver facha e mesa una còrda a una balesta de cossolat : II s. VIII d., per sò ayschý :  II s. VIII d.

Item aud. Helias Gintrac, per aver adobat una autra balesta d’acier e mesa una còrda nuòva : VI s. VIII d., per sò ayschý :  VI s. VIII d.

 

Item lo jorn que partim d’ufficy, fesem dire una messa qui es lo jorn que òn fay la eleccion … (suite page suivante)…                                                                                                                                     

 

Soma    III escutz  XII s. 

 

folio 7v

… deus senhors mayor e cossols : II s. , per sò ayschý :  II s.

Item fezem far una boèstia al al tornier, et la fezem penher a Guilhemy d’Orlens, et fo baillada a Peschier messagier de la villa, et costet II s., per sò ayschý :  II s.

 

Item lo dimars devant Sent Andriou, comprem de Fortó de Jaudó dos fromatges de forma, e foren donnas[21] a l’ufficial afy de èsser favorables a condempnar las gens et que mielx poguessam levar lo talh fach e empausat per las cochas de la villa, et costeren XV s., per sò ayschý :  XV s.

Item a Sanet peyrier, per aver adobat obrat al mur nuò de josta Valada, lo qual era encaras a achabar del temps de Helias del Puey qui l’avia fach far, et disia que de sò que avia a far al dich mur no avia mes re en son compte : X s., per sò ayschý :  X s.

A Girault Rastel, per aver semblablement obrat ald. pont mur nuò et servit lo dich Sanet dos jorns : VI s., per sò ayschý :  VI s.

Item a Naudý L’Asnier, per aver obrat I jorn al dich mur nuò : III s., per sò ayschý :  III s.

 

Soma  XXXVIII s. 

 

folio 8r 

A Maistre Helias Fayart, a qui fezem marchat de levar lo talh, per sò que degú de nous no en volia prendre la pena ny lo trabalh a degús pres ni proffiech, et luy promesem, d’en levar sò que poyria, nau escutz, per sò :  IX escutz

A Peyre del Solier, clerc, qui a trabalhat a citar plusors personas davant l’ufficial per lor far pagar lo talh, et luy donavam de chascuna personna citada II d., e se montet en tot tranta sòlz, per sò ayschý :  XXXI s. VIII d.

Item, per los sayels de las dichas citacios, ont en metiam en chascuna V personas, per sò ayschý per tot VI s. VIII d. :  VI s. VIII d.

Item, per doas mas de pappier a far lo compte e cont(r)acompte : VI s. VIII d., per sò ayschý :  VI s. VIII d.

Item, per la faissó d’aquest comte e del contrecompte : LIII s. IIII d., per sò ayschý :  LIII s. IIII d.

Item baillem per coppiar lo talh e far ung libròt per ordonnar lo dich talh e per far los chartrels de chascuna ‘persona’: ung escut, per sò ayschý :  I escut

Item a Maistre Peyre de Syorac, per aver receubuda l’obligansa de l’assessa deus esmolumens, baillem II s., per sò ayschý :  II s.

 

Soma  XIII escutz  IIII d. 

 

folio 8v   

A Maistre Aymeric de Merle, Peyre de Minhòt, Aymar Bochier e Jonissó de Raulet[22], qui foren los ditz de Merle, Minhòt et Bochier chascun  III jorns, qui montent IX jorns, et per lo dich Raulet VI jorns, qui son per tout XV jorns, a gardar las pòrtas en vendemp(n)has per recebre los chartrels del talh et per far prometre et jurar a pagar lo dich talh, qui montent los ditz XV jorns, per chascú jorn II s., per sò :  XXX s.

A Monsenhor Johan de La Monzia prestre, per persegre la sufferta de Montastruc, baillem V s., per sò ayschý :  V s.

A Briva, mareschal, per aver gouvernat lo rossý de Guilhassó, mazelhier, lo qual rossý fo baillat a Fortó de St. Chastier qui lo chavauget al viatge ont tramesem los companhós d’esta villa devers Monsenhor de L’Agla, al qual viatge lo dich rossý fo gastat e affollat, baillem al dich Briva per lo pensar V s. IIII d., per sò ayschý :  V s. IIII d.

A Arnaultó, Peschier e Helias Artigat sirvens de cossolat, per aver adjornat plusors personas per davant lo juge del dich cossolat per recobrar los deniers del talh e autres, e aussy a P. del Solier per ‘en’ aver citat plusors :  X s.

 

Soma  L s.  IIII d. 

 

folio 9r

Ayssò qui s’ensec avem baillat per las òbras et repparacions de la villa

 

Premierament :

A Fortó de Las Vinhas per certanas VII pessas de fusta a apparelhar lo pont de l’Agulharia : I escut, per sò ayschý :  I escut

 

A Bayòt charpentier, qui los divendres e dissabde XXVIIIe jorn de novembre e lo dilhútz enseguent penultime jorn del d. mes obret e vacquet en la companhia de Helias Abonel cossol, qui semblablement obret obrava am lo dich charpentier al dich pont de l’Asgulharia, qui montent III jorns, qui valen per despens e salari a chascú jorn IIII s., montent losd. tres jorns :  XII s.

Lo dit jorn, a Sanet peyrier, per aver apparelhat la pilla del dich pont de l’Agulharia :  II s. VIII d.

A Helias Abonel, per tres ponchiers a mettre ald. pont de l’Agulharia : XII d., per sò :  XII d.

A Esteve de Puey Meà, nommat autrament deus Frayres, per aver amenat de la Ciptat la fusta davant dicha am sos buòs d’aquí a l’Agulharia : V s., per sò ayschý :  V s.

A Helias Abonel, per aver vacquat e obrat al dich… (suite page suivante)…                    

 

Soma  LIIII s.    

 

folio 9v

… (pont)[23] los tres jorns devant dichs fenisens lo penultime jorn de novembre al am lo dich Bayòt, al pres e salari que desús, valen losd. tres jorns :  XII s.

A Sanet peyrier, per aver mes dos cayres sur lo mur entre la tour de Malhòl e deus Plantiers, al qual luòc se commansava[24] a far ung cròs ont l’aygua se colava, e dont lo mur se podya perdre, per sò ayschý aud. Sanet :  XII d.

A Liborna, per aver talhat de las espinas a mettre sur lo mur de la barbacana de l’Arsault :  XII d.

 

A Guilhó de Calés faure, qui lo dissabde XXIIe jorn de jenier mes al guischet dejós la tour de Mosnier una frayschissa, qui costet de metre, am los claus : III s. IIII d.,  per sò ayschý :  III s. IIII d.

A Liborna, qui mes las espinas dont dessús es facha mencio de sobre la barbacana de l’Arsault, e las charget de peyras tout altorn : II s., per sò al dich Liborna :  II s.

Als companhós portiers, per aver repparat lo pas del valat de devers Sent Silà, bayllem per beoure XVI d., per sò ayschý :  XVI d.

A Bayòt charpentier, per aver vacquat I jorn a apparelhar la tour de l’Arsault, et en icella[25] aver mes ung trau a sostener lo solier de la dicha tour, e aver ostat l’autre qui era romput… (suite page suivante)

 

Soma  XX s.  VIII d.    

 

folio 10r

… et y aver mes tres claupons[26], ung ponchier et sept planchós, per despens e salari IIII s., per sò ayschý :  IIII s.

A Helias Abonnel, per los dichz tres claupontz, ung ponchier  e VII planchós V s.,  per sò ayschý :  V s.

Al dich Helias Bonel ‘obrier’, per aver vacquat lo jorn dessús declarat am lo dich Bayòt a metre e hostar la fusta dessús dicha : IIII s., per sò ayschý :  IIII s.

 

A Johanní sarrelhier[27], qui lo dimecres IIIe jorn de feurier apparelhet la serradura de la pòrta del Pont : II s., per sò ayschý :  II s.

 

A Peyre de La Sala e a Arnautó qui, lo XVIe jorn de mars, talheren deus feutz[28] e espinas d’entre lo dos murs de Puesch Volpat d’aquí a Bocheria, et penderen los rastels del long de l’aygua aquí ont fazian mestier, baillem per beoure XII d., per sò ayschý :  XII d.

Per unas còrdas a tenir los diz rastels, baillem XX d., per sò ayschý :  XX d.

Per ung faysch de vismes a liar e pendre los diz rastels :  XII d.

 

Item lo XXIIe jorn de mars, aux companhós qui pleyscheren de las espinas del valat deus Plantiers, baillem per beoure :  XII d.

 

Soma  XIX s.  VIII d.   

 

folio 10v

Item lo VIe jorn d’abriel, per una barriera a far ung rastel mes al long  del ‘mur de’ Mathaguerra :  XII d.

 

Item a Johanní lo sarrelhier qui, lo dimecres XXe jorn d’abriel, mes al tomberel de Talhafer ung cròc e ung chadenó : II s., per sò ayschý :  II s.

A Guynòt lo faure, per aver fachas e mesas doas essas tornadas en guysa de chadenós, et los aver mes en l’una de las chadenas del pont levedeys[29], per fer e faissó : cinq sòlz, per sò ayschý :  V s.

A Johanní lo pelicier, per ung faysch de vismes a liar los diz rastels : XII d., per sò ayschý :  XII d.

 

A Fortó de Jaudó qui, lo dissabde VIIe jorn de may, nous vendet dos verrolhs per metre a la tour de l’Asgulharia, et costerent III s., per sò ayschý :  III s.

Item per una tappa de fer a mettre a la dicha tour a ung huch mes tout nuò, per so que l’autre avia estat romput, XX d., per sò ayschý :  XX d.

Item per IIII gos[30] de fer, dont los dos foren mes al dich huch, et los autres mes a la tour de la Valada : IIII s., per sò ayschý :  IIII s.

 

Soma  XVII s.  VIII d.   

 

folio 11r

Item per tres vertevellas[31] a metre als dichs uschs : XII d., per sò ayschý                XII d.

Item a Phelipòt de Rossenc, per doas claus a metre als dichz uschs, et ung trasverrolh a fermar lo dich huch de l’Agulharia : VI s., per sò ayschý :  VI s.

A Bayòt charpentier qui, ‘a’ pendre los dichz huchz de l’Agulharia e aquel deus Valada e metz[32] las clavedeuras e ferradeuras[33], vacquet I jorn, valent al pres que dessús es dich IIII s., per sò ayschý :  IIII s.

A Aymar Bochier cossol, qui fo lo dich jorn am lod. Bayòt a luy ajudar e a far las chausas dichas : II s. VIII d., per sò ayschý :  II s. VIII d.

 

Lo XIIe jorn de junh, fezem charreyar deus cayres et menar en Talhafer per apparelhar dejós la pòrta de Talhafer ; baillem per beoure als companhós qui los charreyeren XII d., per sò ayschý :  XII d.

Item a Liborna, per adobar e ostar de la barbacana deus Plantiers plusors grans aubres  e espinas, per beoure : XVI d., per sò ayschý :  XVI d.

Item a Chambarot charpentier, per aver adobat lo pont ‘levaditz’ de la Tornapicha del pont, VIII d., per sò ayschý :  VIII d.

 

Soma  XVI s.  VIII d.    

 

folio 11v  

Item, per essartar e ostar los aubres et las espinas de la barbacana de l’Arsault e de la Lemogana : XII d., per sò ayschý :  XII d.

Item a Peyre del Morier peyrier, qui lo XXIIe jorn de junh dessúsd. a apparelhat lo pavat de dejós la pòrta de Talhafer, per despens e salari : VI s.,  per sò ayschý :  VI s.

A Fargòt qui, lo dich jorn, servit lo dich peyrier et obret com luy : IIII s.,  per sò ayschý :  IIII s.

A Jonissó de Raulet cossol, qui lod. XXIIe jorn ajudet al dichs peyriers, et semblemment lo jorn que las dichas peyras foren charreyadas  gouvernava lo charrey, per los dich II jorns : V s.,  per sò ayschý :  V s.

A Peyre de Minhòt, per III grans cayres qui foren mes devant dejós la dicha pòrta :  V s.

A Helias Abonnel, per aver mes eschalós e aver recorregut tout al long de la villa las eschalas de fusta, a las qualas chausas far vacquet I jorn, valent IIII s., per sò ayschý :  IIII s.

Al dich Bonnel, qui lo XXIIe jorn de junh dessús dich ajudet a Jonissó de Raulet devant nommat a trayre e far charreyar los cayres compratz de Minhòt, dont dessús es facha mencio :  III s. IIII d.

 

Soma  XXVIII s.  IIII d.   

 

folio 12r

A Bayòt charpentier, qui lo XXIIe jorn dessús dich vacquet ung jorn a apparelhar lo pont deus Plantiers et y metre XII traus : IIII s., per sò ayschý :  IIII s.

A Helias Bonel, per dos traus deus XII dessúsd. :   IIII s.

Al dich Bonnel, qui obret lod. XXIIe jorn am lo dich Bayòt : IIII s.,  per sò ayschý :  IIII s.

A Guynòt lo faure, qui apparelhet la balesta de Champs qui avia la vernòla[34] rompuda : XVI d.,  per sò ayschý :  XVI d.

 

A Peyre del Morier peyrier qui, los XXIIIIe jorn de junh et XXV enseguens, fo a pavar et a apparelhar lo pavat dejós la tour de Talhafer, tant com la tour e l’eschala comprenent, car autrament per la l’obrage qui devant avia estat fach l’aygua no se fora poguda escolar,  per los dichs dos jorns, al pres que dessús es dich, XII s.,  per sò ayschý :  XII s.

A Sanet peyrier, qui ajudet aud. Peyre l’u deusd. dos jorns, al prez de IIII s. per jorn, valent :  IIII s.

A Jonissó de Raulet cossol, qui ajudet  e obret losd. II jorns am lod. peyrier, e fetz apportar la terra qui fo metut dedins lo dich pavat : V s. IIII d., per sò ayschý :  V s. IIII d.

 

Soma  XXXIIII s.  VIII d.   

 

folio 12v

A Chambarot charpentier qui lo divendres premier jorn de julhet vacquet a commansar a apparelhar lo pont levedeyz deus Plantiers qui (fo) fach comma tout nuò, per sò al dich Chambarot, per despens e salari :  V s.

 

A Bayòt charpentier, qui lo dissabde enseguen vacquet al dich pont deus Plantiers, qui comma davant es dich era comansat per Chambarot dessús nommat, e semblement y fo lo dilhutz enseguen, qui valent al prez que dessús, per despens et salari per los ditz dos jorns :  X s.

A Helias Abonnel cossol, qui fo los ditz III jorns am los ditz Chambarot e Bayòt, a IIII s. per jorn, valent los ditz III jorns, per despens e salari :  XII s.

A Guynòt lo faure, per aver reffachtz los anels del pont torn del dich pont levedeys deus Plantiers, e aver mes semblement lo chadanó[35] en[36] qué se ferma lo dich pont, per sò al dich Guynòt, per fer e faysó :  II s. VIII d.

A Aymar Bochier, per ung trauc[37] a mettre al dich pont :  V s.

A Helias Abonnel, per tres traucs a mettre ald al dich pont : IIII s., per sò ayschý :  IIII s.

Al dich Bonnel, per doas taullas a mettre al dich pont, per sò que las autras vielhas n’y poyan[38] fornir, per sò ayschý al dich Bonnel per las dichas doas taulas :  XVI s. VIII d.

 

Soma  LV s.  IIII d.   

 

folio 13r

A Jonissó de Raulet e a Helias Abonnel cossols, qui vacquerent ung jorn a apparelhar lo pont de Talhafer e meseren pòstz qui al dich pont eran neccessarias, a chascú per despens e salari per los dichs dos jorns II s. VIII d., per sò ayschý :  V s. IIII d.

A Phelipòt faure, per aver adobat lo chadenó del dich pont levedeys :  II s VIII d.

A Helias Abonnel dessús nommat, per una taula a mettre al dich pont levedeys :  V s.

A Monsen Raymond Jalat prebeire[39], per fusta mesa al dich (pont)[40] deus Plantiers : XX s., per sò ayschý al dich Jalat :  XX s.

 

A Bayòt charpentier, qui lo dimars XIe jorn d’octòbre, los dimecres, dijuòs, divendres et dissabde enseguents vacquet a far lo pont levedeys de l’Agulharia, per sò que l’autre era tout romput, qui montent V jorns qui valent, a pretz de V s. per jorn per despens e salari, valent los ditz V jorns XXV s.,  per sò ayschý al dich Bayòt :  XXV s.

A Heliòt charpentier, qui semblement vacquet am lo dich Bayòt a far lo dich pont levedeys los V jorns devant ditz, qui valent al pretz que dessús XXV s., per sò ayschý al dich Heliòt :  XXV s.

 

Soma  IIII liouras  III s.  IIII d.   

 

folio 13v

A Peyre de La Sala, demorant a l’ostal de L’Anglada, per dos traucs dont foren fachtz los dos cuschys, lo torn et aquel de devant, qui costeren demiey escut, per sò ayschý al dich de La Sala per los ditz traucs : demiey escut, valent :  XVI s. VIII d.

A Esteve de Tulla Thula, per doas pessas de taulas a mettre al dich pont, al pretz de III s. IIII d. la pessa, valent :  VI s. VIII d.

A Peyre Pomarel alias del Pòrt, per una taula messa al dich pont, VI s., per sò ayschý :  VI s.

A Aymar Bochier, per V traucs a far los chabrós del dich pont, al pretz de V s. la pessa, valent :  XXV s.

A Aymeric de Merle e a Aymar Bochier cossols, qui fasian far l’òbra del dich pont de l’Agulharia, et faysian dilligensa d’aver e trobar la fusta a far lo dich pont neccessaria, et icella[41] fusta fasian aportar al dich luòc ont losd. obriers obravan, et semblement lor ajudavan am aquò qu’ils1 podian e sabian, despenderent a beoure plusors vetz III s. IIII d., per sò al dich cossols :  III s. IIII d.

A Peyre del Morier peyrier e a Sanet semblablement obrier del mestier, per aver vacquat chascú ung jorn a pavar e cubrir los cuschýs del dich pont, qui montent a chascú per jorn per despens et salari : a saber per lo dich Morier V s. et per lo dich Sanet IIII s., per sò per tout :  IX s.

A Peyre Chambarot charpentier, per aver aprondat la poncha de l’agulha de l’u deus arsels del pont, et mesa la fusta a sos despens, et luy…(suite p. suivante)   

 

 

Soma  LXVI s.  VIII d.   

 

folio 14r

 … baillem per fusta, despens e salari : siex sòls VIII d., per sò al dich Chambarot :  VI s. VIII d.                                                                                               

A l’obrage del pont de la Ciptat, lo qual tombava sy remedy no y agués estat mes en aquest estiou, et per sò affý que lo dich pont no tombès, lor[42] avem ajudat de dos escutz et tres quartz per sò ayschý valent III liouras XI s. VIII d., per sò ayschý :  IIII ll. XI s. VIII d.                                                                                  

A Fortó de Las Vinhas, per una manauchada de chaux a apparelhar los cuschýs del pont de l’Agulharia devant dich e lo pavat d’alentor, baillem al dich Fortó III s., per sò ayschý :  IIII s.

A Bertrand Vetat, per una barra de fer que prestet a apparelhar lo pont de l’Agulharia, et fo panada la dicha barra entretant que òm anava querre la fusta del dich pont, la quala pesava enviró XXV liouras de fer, qui valent a VIII d. la lioura XVI s. VIII d., per sò ayschý :  XVI s. VIII d.

A Maistre Aymeric de Merle e a Aymar Bochier, qui vacquerent chascú I ‘cinq’ jorns a far far lo pont de l’Agulharia dont dessús es facha mencio, et adjuderent al dichz Bayòt e Heliòt fustiers, a II s. VI d. VIII d. per jorn, valen los dichz V jorns :  XIII s. VIII d.

A Helias Abonnel, per una taulla messa al pont de l’Agulharia, fach per losd. Bayòt e Heliòt charpentiers devant nommatz :  VIII s. IIII d.

 

Soma  VI escutz  VII s.  IIII d.   

 

folio 15r (14v blanc)

Viages    

 

Premierement

Lo dilhús penultima[43] jorn de novembre, tramesem Fortó de Sent Chastier a la bastilha que Monsenhor de L’Agla tenia davant Albaròcha, et mays tramesem en sa companhia XXIIII conpanhós per menar e conduyre favas e pes, que nous y tramesem per sò que los dichz companhós et lor capitani en especial nous en avian requestatz, et lor donem per beoure X s ., per sò ayschý :  X s.

A Johanný lo serrulhier[44], qui fo l’un deus XXIIII companhós dessús dichz a conduyre las favas et pes dessús nommats, luy[45] donnem uns sabatós, qui costeren, de Peyralada sabbatier demoran en la rua de Talhafer, :  VI s.

A Mons. Esteve del Perier prebeire, per doas mosderieras de favas tramesas a la bastilha d’Albaròcha XIII s. IIII d., per sò ayschý :  XIII s. IIII d.

A Raunhat qui[46], lo dernier jorn del dich mes de novembre, tramesem a la bastilha far asaber als companhós qui dedins eran que los Anglés de Brageyrac eran defòra en granda companhia, et affý que se donessen garda e no fossen sobreprés, donem per far lod. vyage :  IIII s.

 

Soma  XXXIII s.  IIII d.   

 

folio 15v

Lo penultima jorn de desembre, fesem ferrar la jument de Dequoys d’un fer per la menar a Albaròcha portar lo cordage de la fonda de l’engin e ung cable per l’engin[47] de Monsenhor de L’Agla, al qual cable menar e conduyre tramesem XXV companhós am Fortó de St. Chastier qui los gouvernava, per sò per lo dich fer :  II s.

A Fortó de Jaudó per unas cinquenas a lyar lod. cable sobre lad. jument :  VIII d.

 

A Folhop demorant en Rua Nuòva, qui3 lo IIe jorn de jenier tramesem a Lymuelh portar unas letras al capitany fasens mencio que aguessem sufferta, l’us en l’autre luy baillem :  II s.

 

A Raunhat, qui3 lo XIIIe jorn de jenier tramesem a la bastilha qui era davant Albaròcha, comma dich es dessús, per far asaber als companhós que los Anglés montavan, com òn nous avia rapportat, et se eran assemblatz a Bragerac, luy2 baillem IIII s. per sò al dich Raunhat :  IIII s.

Lo dich XIIe jorn, per los despens de la trompeta de Monsenhor de L’Agla, qui nous aportet unas letras, et d’aysý lo tramesem a la bastilha :  II s. VI d.

 

A Raunhat, qui3 lo dissabde XVe jorn de jenier tramesem a Albaròcha portar nouvellas als …(suite page suivante)…                                                                                                                               

 

Soma  XI s.  II d.   

 

folio 16r

... companhós qui aquí eran per Monsenhor de L’Agla, que los Anglés amenavan al chastel d’Albaròcha una bombarda appellada lo Lop per batre la dicha bastilha, baillem al dich Raunhat :  IIII s. VIII d.

A Costuró, que per l’ordonnansa del conseilh tramesem a Albaròcha, ou al mens a la bastilha, dire als companhós qui dedins eran com los Anglés montavan et eran a Montclar, et menavan am lor la bombarda dessús dicha, lo qual Costuró avia mesveüda la dicha bombarda de long e de large[48], com el disia, de nuechtz pròp de la pòrta del dich luòc de Montclar en venant[49] de la guara, e luy donnem per far lo viage, affý que los dichz companhós de la bastida mesesen remedy si far podyan que la dicha bombarda lor fos ostada, tant per aver ungs sabatós que per beoure :  VIII s.

A Codonh, que hastivement[50] tramesem al Chastel L’Evesque devers Johan de Bruzac, cappitany del dich luòc, per far asaber l’arrivada[51] deus Anglés quy menavan la dicha bombarda, et aussý per luy far asaber de par Monsenhor de L’Agla que tramesés prestament a Bordelha devers lo senhor, que[52] Mondit  Senhor de L’Agla mandava èsser prestz en esta villa o entorn per far alcuna destorbanssa al dichz Anglés a mettre la dicha bombarda a Albaròcha ; et luy baillem per far lo dich viage VI s. VIII d., per sò al dich Codonh :  VI s. VIII d.

 

Soma  XIX s.  IIII d.   

 

folio 16v    

A Frayre Johan Sorbier, de l’òrde de St. Domenge, qui lo IIIIe jorn de feurier tramesem en certà luòc per veyre si poyria trobar alcunas nouvellas d’alcunas personas qui sabian com òn nous avia rapportat la traïsó que far se devia en esta villa, que Dious no vòlc ny jamays luy plasa, luy donnem VI s.,  per sò ayschy :  VI s.

A Raunhac que, lo jorn davantd. IIIIe jorn de feurier, tramesem a la bastilha d’Albaròcha per a sa asabentar la venguda[53] deus Anglés, qui devian venir al dich luòc d’Albaròcha, com òm nous avia rapportat en esta villa, luy baillem III s. VIII d., per sò al dich Raunhac :  III s. VIII d.

 

A Fortó de St. Chastier, que per l’ordonnansa del conseilh tramesem a la bastilha dessús dicha lo VIIIe jorn de feurier, en la companhia de XXV companhós armatz a pè et a chaval, devers Monsenhor de L’Agla, qui nous avia mandat que tramesem[54] deus companhós lo plus que nous poyriam a Sobrges[55], al qual viatge lod. Fortó fo IIII jorns am ung rossý que luy lopgem[56] de Guilhassó mazelhier, qui valent lod. III jorns al dich Fortó per despens e salari, a V s. per jorn, XX s., per sò al dich Fortó :  XX s.

A Mingó Perligó, qui Mingó de Michel devia pagar entagrement[57], luy baillem II s., per sò al dich Perligó :  II s.

A Taborel, qui semblement fo lopgat8 a anar am lo dich Fortó, luy baillem IIII s., per sò al dich Taborel :  IIII s.

 

Somma  XXXV s.  VIII d.   

 

folio 17r

A Guilhassó mazellier, per lo logier de son rossý, baillat al dich Fortò qui lo tenguet los diz IIII jorns, et depuesch que foren vengutz lo dich rossý qui grandement se dolhia quant fo admenat[58] fo mes en cura es mas de Briva mareschal, et baillem al dich Guilhassó, tant per lo logier del dit rossý que per lo desdompnagement[59], ung escut valent XXXIII s. IIII d., per sò al dich Guilhassó :  XXXIII s. IIII d.

A Johan Desquoyt, de la terre Monsenhor de L’Agla, qui lo XVe jorn de feurier portet unas letras al dich Monsenhor de L’Agla de par[60] nous, luy donnem II s. VIII d., per sò ayschý :  II s. VIII d.

A Fortó de St. Chastier (e) Maistre Aymeric de Merle cossol, qui per l’ordonnansa del conseilh foren tramés a all a la bastilha que coma davant es dich Monsenhor de L’Agla tenia o fasia tenir denant Albaròcha, al qual luòc era lo senhor de Coulonges per Mond. Senhor de L’Agla, per saber l’ordonnansa del fach del chastel d’Albaròcha qui se devia comprar contra somma d’argent, comma mandat avia lod. senhor de Coulonges, et affý que losd. Fortó et Mirigó[61] anessan e tornessan plus segurament, logem Guilhamý lo pasticier, Raunhat, Peyre de La Sala et Planesa, los quals dessús nomatz estant al dich luòc alant e retornant mirent[62] III jorns et despenderent XII s., per sò ayschý :  XII s.

 

Somma  XLVIII s.     

 

folio 17v

Al dich Fortó de St. Chastier, per son salari per losd. III jorns XX s., per sò ayschý :  XX s.

A Mirigó de Merle, per son salari per lod. temps dessús declarat XX s., per sò ayschý :  XX s.

A Raunhac, per son salari per losd. III jorns VIII s., per sò ayschý :  VIII s.

A Peyre de La Sala, per lod. temps :  VIII s.

A Guilhamý lo pasticier, per semblent[63] temps :  VIII s.

A Planesa, per semblent temps :  VIII s.

 

A  Helias Abonnel cossol e a Johanný lo pelicier qui, lo VIIIe jorn de mars, foren tramés devers Monsenhor de L’Agla  per luy dire et expausar la granda paubretat de la villa, et aussý per luy saber[64] per quant seria quitta la villa del foatge[65] que far se devia per la deliouransa d’Albaròcha, et despenderent a l’alant4 a Exiduelh et retornant XII s.,  per sò ayschý :  XII s.

Al dich Bonnel per son salari baillem X s., per sò ayschý :  X s.

A Johanný lo pelicier, per aver estat en la companhia de Helias Bonnel, coma dich es dessús, devers Monsenhor de L’Agla, baillem cinq sòls, per sò al dich Johanný :  V s.

 

Somma  IIII liouras  XIX s.  

 

folio 18r

A Raunhat et a Codonh, qui lo VIe jorn de may forent tramés a la bastilha per portar alcunas nouvellas als gentilz hòmes qui dedins eran en garnisó, lor baillem, per causa que hòme degú n’ausava ‘y’ anar per los perilhz, X s. IIII d., per sò ayschý als dessús nommatz :  X s. IIII d.

 

Al valhet[66] de Vessat, que lo XXIIe jorn de may tramesem a Sorzac portar una requesta de la deliouransa deus prisonniers qu’ilz7 avian pres en sufferta, entre los quals era Borichó, Malvý et autres d’esta villa, et y tornet una autra vetz, et luy baillem per las dichas doas vetz VIII s. VIII d., per sò ayschý          :  VIII s. VIII d.

 

A Perrotó de Montlhauví, qui lo dissabde IIe jorn de julhet fo tramés a Albaròcha per tractar en[67] Guilhemet, cappitany dal dich luòc, que aguessem sufferta en1 la garnisó, car autrament las gens no ausavan laborar ny avanturar a amassar los blatz ny autres bes, per sò que las gens de Monsenhor de L’Agla qui avian tenguda la bastida davant se n’eran levatz, devers lo qual cappitany lo dich Perrotó no pòc aver sufferta que per VIII jorns, luy baillem X s., per sò ayschý :  X s.

A Guilhamý lo pasticier et a Guilhem d’Endrivals, que tramesem a Granhòls parlar a Jaure qui com òn nous avia … (suite page suivante) …                                                                                                  

 

Somma  XXIX s.  

 

folio 18v

… rapportat devia saber nouvellas de la traÿsó que lo traïdor Tandon del Torn[68] avia perchassada am los Anglés, et baillem lor a chascú IIII s., per sò per tout aldichz pasticier e Andrivals :  VIII s.

 

A Peschier qui, lo dilhútz denant St. Front, fo tramés per l’ordonnansa del conseilh devers Monsenhor lo Seneschal a Baynac luy portar letras touchans la presa de las femnas facha per aquels de la Tour Blancha, comma davant es dich al chapitre de despensa communa, al qual viatge alant e retornant et au dich luòc attendant[69] respòsta de las dichas letras, et aussý attendant las letras que a nòstra requesta lod. seneschal tramés a Johan de La Ròcha per far cessar per amour et honnor de luy sas gens de far tals oultratges a la villa com avian comansat de far, demoret losd. Peschier VII jorns, qui valent a II s. per jorn XIIII s., et per despensa V s., per sò per tout :  XIX s.

A Raunhat et a Borderya, et aussý al nebot de Monsen Peyre Chansel qui, en la companhia de Maistre Aymeric de Merle e Jonisso de Rolet cossols, segueren Esteve Robbert qui avia rompudas las presgós de cossolat e se era desenferrat, lor baillem per beoure :  II s. VIII d.

 

A Peschier que, lo dijòs IIIe jorn de novembre, tramesem a Engolesme devers Johan de la Ròcha portar letras de Monsenhor lo Seneschal et las nòstras touchans la presa de las femnas facha per aquels de la Tour Blancha, comma es dich dessús(suite page suivante)                                                         

Somma  XXIX s.  VIII d.

 

folio 19r  

… al qual viage, alant e serchant lo dich Johan de la Ròcha qui s’en era anat pp de Mesla en Petó[70], que en s’en retornant demoret quinze jorns, qui a II s. IIII d. per jorn, sens despensa, valent XXXV s., et XXXIX s.  IIII d. de despensa, qui monta lo tout LXXIIII s. IIII d., per sò ayschý :  LXXIIII s. IIII d.

 

Somma  LXXIIII s.  III d.

 

folio 19v   

Ayssò qui s’ensec avam baillat per la festa de Sent Johan Baptista

 

Premieyrament

A la molher Arnautó, per dos fayschs de ramx et ung faych d’arsemeina[71] a mettre sobre la fon de la Claustra, comma es acoustumat de far, baillem :  II s. IIII d.

Item per lo may a mettre sobre la dicha font :  VIII d.

A l’Emperayre, ainsí com es acoustumat :  X s  –  Al Rey semblement :  X s.

Al Marqués semblablement :  X s.

 

Somma  XXXIII s. 

 

folio 20r

Ayssò qui s’ensec avem baillat per los pastiz[72] et per las suffertas

 

Premieramen

A Johannequý Vispont lòctenent de la garnisó de Limuelh, qui nous fetz donnar la sufferta per demiey an, fenissent a la Touss., de la garnisó del dich luòc, per lo pretz e soma de quinze escutz, los quals quinze escutz luy eran donatz per[73] lo cappitany del dich luòc de Lymuelh, baillem al dich Joannequý Vispont XV escutz, per sò ayschý :  XV escutz

A Guilhamet de Casanhó, cappitany d’Albaròcha, en[74] cuy incontinent[75] presem sufferta que la bastilha fo levada, qui en la fy del mes de junh se levet, et presem sufferta am luy d’aquí a miech an comansant lo XIIe jorn de julhet per lo pretz e somma de XX escutz, los quals ly deviam mettre en vy, per sò per la dicha sufferta :  XX escutz

A Bernó de Bretó, assessador deus esmolumens de la villa, al qual promesem pagar la vinada de XX saumadas de vy, que costavant de Agnès Bruneta, autrament la Charradonna, XX escutz, per trametre al dich lòc d’Albaròcha comma dessús es dich per la sufferta, et se montava la dicha vinada XXVII s. VIII d., per sò ayschý al dich Bernó :  XXVII s. VIII d.

 

Somma  XXXV escutz  XXVII s.  VIII d. 

 

folio 21r (20v blanc)

Ayssò qui s’ensec avam baillat per los salaris e pencios

 

Premierament

A Maistre Archambault de St. Chastier mayor, per sa pencio XXX franx valent :  XXX escutz

A Maistre Aymeric de Merle, qui regit toutz los dimencs de l’an touta nuech lo gach de la villa, XV franx valent :  XV escutz

A Aymar Bochier, qui semblement regit lo gach totz los dilhús de l’an touta nuech, XV franx valent :  XV escutz

A Helias Abonnel, qui regit lo dimars tota‘s’ las nuechz de l’an lo gach, XV franx valent :  XV escutz

A Fortó de Jaudó, qui semblement regit lo dimercres toutas las nuechtz de l’an, XV escutz val franxs valent :  XV escutz

A Jonissó de Raulet, qui lo dijuòs touta la nuechtz de l’an regit lo gach, XV franx valent :  XV escutz

A Peyre de Minhót, qui regit lo divendres totas las nuechtz, XV franx valent :  XV escutz

A Maistre Helias Fayart, qui totz los dissabdes de l’an regit lo gach touta la nuech, XV franx valent :  XV escutz

A Maistre Johan de Maymí, nòstre juge, per sa pencio VI franx valent :  VI escutz

A Maistre Peyre de Syorac nòstre procurayre, per sa pencio :  IIII escutz

 

Somma  VIIXX V escutz   

 

folio 21v

A Maistre Aymeric de Merle, per aver regit e gouvernat tot l’an lo gach del jorn, mandat las creyschensas, los dezeniers et los sepmeniers[76], per merchat a luy fach a la somma de dos escutz, per sò ayschý :  II escutz

A Maistre Archambault de St. Chastier mayor e a Maistre Helias Fayart, per aver fachas granda quantitat de letras, suffertas e autras escripturas touchans lo fach  de la villa, II escutz, per sò ayschý :  II escutz

A Maistre Helias Fayart, per los granth trabalh que a agut a tener nòstre compte, comma a mettre en escripout[77] las despensas e las receptas fachas deus deniers de la communa, que aussý deus seus seous, que prestatz nous ‘a’ granda soma a far los negòcis de la de la villa per long temps : XII escutz, per sò ayschý al dich Helias Fayart nòstre comptador :  XII escutz

 

Somma  XVI escutz   

 

Somma touta de despensa :  IIIIC XIII escutz  XIX s.  IIII d.

 

folio 23r (22r v blancs)

Ayssò qui s’ensec avem receubut deus esmoluments de la villa e de las assessas, amendas, [vendi..s] e autres chausas, contat escut a XXXIIII s. IIII d. coma davant es dich en despensa.

 

Premierament :

De Bernó de Bretó per totz los esmolumens de e la villa a luy assessatz per tout ung an durant lo temps d’aquest compte al pretz e somma de cent e huech escutz d’aour en la valor de pes de tres deniers, a pagar als termes acoustumatz, per sò ayschý del dich Bernó per los diz esmolumens : C VIII escuz.

De Peyre Brochart per la vente d’un chamý tenant al seou òrt d’un costat e del valat de St. Martí comme son dich òrt [diurà]tres escutz, per sò ayschý del dich Brochart : III escutz.

De Bernart de L’Abatut, autrement apelat Bona Gens, qui vendet tot son heritage e s’en alet[78] demorar a Tholosa, et per aquella causa ly fezem pagar per lo talh d’aquest compte ung escut oultre la provisio de son gach, per sò ayschý del dich Bernó : I escut.

De Guillem Lambert, qui devia trametre ung hòme a Albaròcha ainsý comma ly aviam commandat, et no en fet re mays se layschet gatgar, et fo condempnat a pagar quinze sòls, per sò ayschý del dich Lambert : XV s.

 

Somma :  CXII escutz  XV s. 

 

folio 23v

De Helias Dosset, qui semblablement devia trametre al dich lòc d’Albaròcha, fo gagat e paget : VI s. VIII d.

De Vaux qui semblablement s’en alet demorar a Tholosa com fasya Bernart de L’Abatut devant nommat, et vendet totas sas chausas e heritages, et per sò ly fesem pagar per lo talh d’aquest compte, en outre la provisio de son gach, ung escut, per sò ayschý del dich Vaux : I escut.

De Johan de [Trenay] per lo logier de la Mesgó Nuòva a luy logada per lo temps d’aquest compte durant nòstre an per lo pretz e somma de ung escut e demiey, per sò del dich Trenay : I escut ½.

De Guignòt de Cela oultre ‘per una’ amenda per luy gatgada per aver pres dins l’òrt Peyre Symeon al Borgonhó una bigòta oultra la voluntat del dich Symeon, et disia lo dich Guynòt l’aver presa per causa que luy retenya ung ardit o dos de son logier d’un jorn que avia  estat en son dich òrt laborar, e per sò fo condempnat a pagar aldich I escut, per sò ayschý del dich de Sela : I escut.

De Mondòt Lo Faure qui avia desfacha una mesgó tenant a la siena mesgó ...(barré illisible)...Suite page suivante

 

Somma :  III escutz  XXIII s.  IIII d.

 

folio 24r

... son vezý senz lissensa deldich la senhoria, qui era a son preiudicý et dampnatge, fo condempnat (a) pagar X s., per sò ayschý del dich (laissé en blanc)[79] : X s.

De Esteve de Puey Meà laborador al [pe..y][80] deus Frayres, per aver batut e [nafrat] d’aquý a effusio de sanc Peyre Escura, fo comdemnat a pagar ung escut, per sò del dich de Puey Meà : I escut.

De Helias Chalup bastier qui oultra lo commandement et ordonansa compret de nom Costuró ung òrt, fo condempnat pagar tres quartz d’escut valentz XXV s., per sò ayschý del dich Chalup : XXV s.

De Raymond Chasnebot qui semblablement avia comprat una terra ou vinha en Puey Abric oltra nòstre deffendement et ordounansa de Costuró, et aussý per aver deshubedit als commandemens de Helias Bonnel cossol, fo condempnat pagar ung escut, per sò ayschý del dich Chasnebbot : I escut.

De Peyre Frayscher  qui semblablement avia comprat une vinha de L’Òme Gras qui semblablement s’en anava demorar a Tholosa, fo comdempnat pagar demyey escut, per sò deldich Frayscher : ½ escut.

De Potó de Faure, qui avia ostada e emportada una barryera qui se tenia en en las autras barryeras, fo comdempnat pagar XX s., per sò ayschý del dich Potó :  XX s.

 

Somma :  IIII escutz  VI s. 

 

folio 24v

De Peyre Rigault celier per aver batut et nafrat d’aquý a effusio de sanc Gautonet Rey frayre de l’arciprestre qui avia estat assegurat del dich celier e de son filhastre en nòstra cort et deffendut al dich celier e son filhastre a las penas de vingt marcs d’argent a appliquar a la communa que no ly mesfesessen en còrps ny en bes, et per la causa dessús dicha fo condempnat pagar la somma de tres escutz, per sò ayschý del dich Rigault : III escutz.

De Guilhem de Rey, per ung salfconduch colector de la garnisó de Limuelh ‘de la garnisó d’Albaròcha’ durant demiey an et mays, dont nous aviam pasti[81] e sufferta, ung escut, per sò ayschý del dich de Rey : I escut.

De P. Posý per un salfconduch de la garniso de Montastruc : I escut.

De Bolazac per un salconduch de la garnisó de Limuelh, qui era de colector, dont aviam sufferta : I escut.

De Johan Chaumart per un salfconduch de la garnisó de Albaròcha, per marchat fach : XX s.

De Helias Abonel per ung salconduch de la garnisó de Limuelh : I escut.

Del dich Bonel per I salfcondich de la garnisó de Albaròcha : I escut

 

Somma :  VII escutz  XX s. 

 

folio 25v (25r blanc)

Ayssò qui s’ensec son las rendas degudas al jor et festa de Penthecòsta

 

Premierament :

Peyre de Puey Lonc : III s.  –  P. del Perier : II s.  –  Agnès Jaya : VI s.  –  Esteve Depcha : IIII s.  –  Ar. Maynart Ranbelý : XII d.  –  Esteve Depcha dessús nommat : VI d.  –  Alays de La Rossia : XVIII d.  –  H. Parel Costinat : IIII s.  –  Jordó de Rambert : III s.  –  Monsr Aymeric Cadonh [pbre][82] : XII s.  –  Ahelias del Clusel : X s.  –  Los hered. Peyre Bordier : VI d.  –  Raymond de Bòrn : II s. VI d.  –  Nitonna Faurella : XII d.  – St. Milheròlh : XIII d. ob.[83]  –  Helias de Conbens : IIII s.  –  Guilhem Granó : XII d.  –  Hered. de Champs : IIII s.  –  Gaultó Rampnault : XVIII d.  –  Sanxonnet[84] : XII d.  –  Ayic Andriou : III s.  –  Melhó del Montet : III d.  –  H. Dosset : II s.  –  Johanna d’Eyrault molher P. Guonda : VII s.  – 

 

Soma :  LXXV s.  X d.  ob.3

 

folio 26r

Aymeric Mischý : III s.  –  Joh. de Sirven : XII d.  –  Los Hered. Bertí : VI s.  –  Arnault Peschaylh : II s.  –  Arnault de La Vayscha : XV d.  –  P. Bayòl : VI s. X d.  –  Guilhem de Calés : II s. VI d.  –  Peyre Posý : VI d.  –  Gualhart Villà faure : II s.  –  Peyre Viradel : XII d.  –  Uxor Johan de La Grava et Girauda Rampnola : XVIII d.  –  Peyre Milheròlh : XII s.  –  H. Babó : III d.  –  P. Chastel : III s.  –  Guilhem Duró : II s.  –  Katerina Blancha : II s.  –  la molher qui fo P. Bardý : II s.  –  Guilhem Taborel : VI d.  –  P. de Las Petitias : XX d.  –  Johan Barryera : XXII s.  –  Guilhem Mayolfa : XVI d.  –  Lo dich Guilhem : IIII d. ob.  –  P. de Briva faure : V s.  –  Girault Bru : XII d.  –  La Meynonna : III s.  –  La Flayaca : VI d.  –  Bernart Dequoys e sa molher : XXII s.  –  R. Raynòt : VI d.

 

Soma :  IIII lb.  XXV s.  III d.  ob.

 

folio 26v

Arnault del Bòsc : IIII s. X d. –  Uxor Arnault Chirinel : XVIII d.  –  Girauda Fauressa molher  L’Abat vendut es[85] : XVIII d.  –  Mons. Girault Nozet : VI d. –  Mons. H. Chapolel : XII d. VI s. –  Hered. Girault Nòstre : VI s. –  Me Peyre de Siorac : VI s.  –  Archambault Flamenc : VIII s. –  Helias Vinherat : III s. –  Guynòt d’Olivier: XII d.  –  Helias Chapel : XVIII d. –  Ahelias de Malet sirventa Bernabè : XII d.  – Bertrand de la Comba alias lo Bòrt d’Estissanas : IIII d. ob.  –  Guilherma de Pynasel alias del Lac : II s. VI d.  –  Hel. de Molseyró de l’ostal del prior d’Autavals : IIII s.  – Helias de Blanquet : XL s.  –  Helias de Chaumon a causa d’una terra que te al cart setiada a La Gregoria a baillat une mosderiera de fromen d’òrgy que podia valer : III s. IIII d.

 

Soma :  IIII lb.  VI s.  ob.

 

folio 27r

Ayssò es lo talh lo qual fo empausat per las coschas e necessitas de la communa,

   mes al long aschý com fo empausat 

 

Premierament Verdú e l’Arsaut

La Baffeta e Tamisier son marit : I escut  –  Helias de Salvage : ½ escut  –  P. de La Pòrta [Vilepcha] ½ escut  – Joh. de Gastaví : I ters  –  Guynòt Bru : III quars  –  Guilhem L’Amic Plantó : III quars – Guilhem Estornel sartre : I ters  –  Bernart del Maynes : I escut  –  Bernart de Bòrn : ½ escut  –  H. de Molseyró Joga I ters  –  Girault de Sobrepon : I ters  –  Companhet : ½ escut  –  Raymond Giró Tornaguerra : ½ escut  –  Raymond Raynet : ½ escut  –  Girault de Gordó : ½ escut  –  Peyre Canilhac : III quars  – Maria de L’Auzelia : III quars–  Girault Buguet : ½ escut  –  Bonna de Traguonan : I ters  –  P. Chambarot ½ escut.

 

Soma :  XI escutz  V s.  VII d.  ob.

 

folio 27v

Fortó de Faure : III quarts d’escut  –  Uxor Guilhem de Rey :  I ters  –  H. de Rey : ½ escut  –   P. de Sans : III quarts –  Maròt del [Valne] : ½ escut  –  Raymond de Montranhý : I quart  –  Girault Peret : I ters  –  La molher Milheròlh :  I ters  –  H. de Clau :  ½ escut  –  Boysnó :  I ters  –  St. Vernhó :  I quart –  La Mosnara :  I tercz  –  Uxor Charentó : I tercz   –  Uxor del Brigan : I quart  –  Johan Chaumart : I escut e ters  –  P. Boyschonnet : ½ escut  –  Uxor P. de La Boria : I ters  –  Uxor Raulet : I tercz  –  Guilhem d’Agrafuelh Tandinó I quart  –  Johan [Bruneau] Trolhó :  I escut –  Helias Berbessó : I escut  –  Bernart de La Jordania  I quart ½ quart –  Ar. de La Vayscha : I escut I quart.   

 

Soma :  XI escutz  XX s.  XI d.  ob.

 

folio 28r

Johan Lop Duran : I escut  –  Girault de Lac Marý : ½ escut  – Joh. Crestian [Normant] : I quart  –  Girault de Pueyposý : I ters  –  Ar. de Pueyposý : I quart  –  Guilhem de Rey : III quartz e ters de quart  –  Lo filh Mondonnet Lo Faure : I quart  –  P. de Montlhauvý : ½ escut  –  Lo fornier de Trestornés : III quars  –  H. de La Brossa : I quart  –  Fargòt : I quart  –  Uxor Laurens : ½ ters d’escut  –  P. Lemosý Bocó : III quars  –  Helias Chaleppa : I quart ½ quart  –  Hel. Bochier : III quartz  –  P. Guontier : I quart  –  L’ostal de Sudor : III quarts  –  Bernart Fornier : ½ escut  –  Ar. Fayart : I escut ½  –  La dòna de Barrat : I ters  –  Joh. Burel : I ters.

 

Soma :  X escutz  XXIX s.  II d.

 

folio 28v

P. del Cluzel sartre : ½ quart d’escut  –  H. Rampnolf : ½ quart  –  Hered. Chapoleta : ½ escut  –  Monsr Helias Chabròlh : I escut  –  Girault Pepý : I quart  –  P. de Barsac sartre : ½ escut  –  Joh. Bardó : I quart  –  St. Micó : III quart  ½ quart  –  P. de La Sala : I quart  –  Joh. de Seguý : ½ escut  –   Me H. Caresme : ½ escut  –   Joh. Arnaut Golsa : I escut  –  Joh. David Merlí : I tertz  –   Reymond del Boyschó : I escut  –  P. Brochart : I escut  –  Guilhem de Calés : ½ escut  –  Me P. de Syorac : ½ escut  –  H. Garý : I quart  –  Uxor Pichòt : I quart  –   Guilhemna de Sirven : I quart  –   P. del Frayscher : ½ escut.

 

Soma :  X escutz  XV s.  III d.  ob.

 

folio 29r

H. del Puey,borzés : I escut ½  –  Guilhem Audoy : ½ escut  –  Dequoy : I escut I quart  –  Uxor Ranbelý : ½ quart  –  Johan de La Boria : I escut  –  B. Chaumart : III quarts.

 

La Lemogana

Esteve Chassarel : III quarts  –  Joh. e Peyre Dadol frayres : III quarts d’escut ½ quart  –  Raymond La Rua : I tertz  –  Joh. de Las Megós[86] : I escut  –  H. de Mathieu : ½ escut  –  P. de Las Mesgós1 : I tertz  –  P. Faure fornier : III quarts  –  Guilh. de L’Asnaria : I quart d’escut ½ quart  –  P. de Pueymeà : ½ escut  –  P. Posý : ½ escut  –  Uxor feu[87] Me Guilh. de La Ròcha : III quartz  –  Guilhem Berbessó ½ quart  –  Giró Bru : I quart  – P. Bodý : ½ escut  – Bernart del Vinhal teyschendier : ½ escut.

 

Soma :  XII escuts XIII escuts  V s.  VII d.  

 

folio 29v

Raymond Chasnebot : I escut I quart  –  Chabanonnet : ½ escut  –  Guynòt Columbet : I tertz  –  H. Sarrasý : I escut  –  Guilh. Chanida Blondel : III quartz  –  P. de Las Jonyas Rouse : I tertz  –  Guilh. del Pòrt Jarrigó : ½ escut  –  Guilh. Nogarel : I tertz  –  Bernart Còsta Lo Baillissó : ½ escut  –  P. Chopinòt :  ½ escut  –  Me Joh. de Meymí : I escut I ters  –  Guilhem Faure d’Anthonna : ½ escut  –  Johan del Bruelh : I ters e tertz de quart  –  P. Bayòt : II tertz  –  H. del Puey Brigó : ½ escut  –  La dòna de Cesseró : I escut  –  Hel. Chalup : I escut  –  Mariòta de Malet : I quart  –   Montassa : ½ escut  –  Hel. de la Còsta : I tertz.

 

Somma :  XII escuts  XXVII s.  X d.  ob.

 

folio 30r

Naudý L’Asnier : ½ escut  –  Guilhem de Combas : III quartz  –  Fortó de Rofflat : I tertz  –  Bernissó de Brossa alias de Rey : ½ quart  –  Uxor H. Gautier : III quartz  –  Robý Nosat : I tertz  –  Guynòt  d’Olivier : I tertz  –  Guilh. de La Còsta Bernòta : I quart  –  P. de La Còsta Bernòta : I tertz  –  La nurissa de Rambert : ½ quart  –  H. Jalòt : I escut  –  Aymar Bòs ½ escut  –  Jolh.[88] de Marlhòc : I quart  –  H. Daurias Libornet[89] : I tertz  –  St. Tuló : II tertz  –  Guilh. de Belcier : III quarts  –  Guilhem Lambert : I escut ½  –  Guilhemý d’Auriac : I quart  –  P. de La Vidana : ½ escut  –  Giró de La Clavelia :I tertz  –  Arrý Bretó : I tertz   –  Aymeric Andrio am los bes deus effans feu Pierre de La Ròcha : II escutz

 

Somma :  XII escuts  VIII s.  V d.

 

folio 30v

P. de La Lumenada : I escut  –  Uxor Johan Chalmesit : ½ quart  –  Bertrand Joh. Vetat : I escut  –  Raymond de Rofflat : I tertz  -  La Beleta : ½ quart  –  Gualhardina de Boný : I quart  –  Guilhó Peló : ½ escut  –  Lo filh de Ronquayre : ½ escut  –   P. Belet Patró : I quart  –  Fortó de Nebot : I quart  –  [Donaut] de [Araulha][90] : ½ escut  – 

 

L’Agulharia

Aymar de la Boria e son filh : II tertz d’escut  –  Jacmet Greliera : ½ quart  –  La Meyrona : ½ quart  –  H. Eschirpel lo Vielh : ½ escut  –  Bernart Filhòlh : I tertz  –  Raymond Eschirpel : II tertz  –   Ayic de Salvatge : II tertz  –  Hered. Aymar del Biró : I tertz  -  Girault de Beders : I escut.

 

Somma :  IX escuts  VIII s.  IIII d.  ob.

 

folio 31r

Peyre Girault cubellier I quart  –  Eymar Dalhadet : ½ escut  - P. de [Bania][91] : I tertz  –  Jordó de Rambert : ½ escut  –  H. Marsaguet : ½ escut  -  Arnault del Jarric : I tertz  –  P. del Morier : II tertz  –  P. de Marguòt : ½ escut.

 

St Silà

Hered. Esteve Colý : ½ quart  –  Uxor Raunhat I quart  –  P. de Vinherat I quart  -  G. de Clau : I quart  -  P. de Pueylonc : ‘½’ I quart  –  H. Vessat : I quart ½ quart  –  Guilhem Prunier : ½ escut  –  P. de Vinherat Amalvý : II tertz  –  Girault de Favier : I tertz  –  Ar. Peschalh : ½ escut  –  P. Milheròlh : I tertz  –  Ytier de Blis alias Codó : ½ tertz.

 

Somma :  VII escuts  XXVII s.  X d.  

 

folio 31v

Arnault de Fontlonga [Pradó] : II tertz  –  P. de Tin : III quartz  –  Ar. de Barsac : I escut  –  Ytier de Sirventó : I escut I ters  –  P. Rossel : ½ escut  –  H. de Pinazel : III quarts  –  H. Babó : III quartz  –  Joh. Saumier : I tertz  –  Joh. de Vaure sirven : II tertz  –  Uxor Johan de Brossa : I ters  –  Guilh. de La Chabana I ters  –  H. del Verdier : I ters  –  La Barbeta : I ters  –  P. Faydit : III quars  –  La Tortorella : ½ quart  –  H. Chautart : ½ escut  –  P. David : I ters  –  Ayic Lemosý : ½ quart  –  Uxor Audoy Boyer : ½ quart – P. de Pueymeà laborador : I escut I ters  –  Uxor Bizòls : I quart.

 

Somma :  XI escuts  XX s.  XI d.  

 

folio 32r

La Saquyera : II ters  –  P. Chaussó : I ters  –  Bernart Estassús : I ters  –  P. de La Moliera I escut I quart  –  H. Meyreglier : I ters  –  Raymond de Brunet : ½ quart  –  Girault de Sirventó : III quars  –  Guilh. del Clusel Duró : I escut  –  Joh. Bordier : I escut  –  Chastelhó : I escut I quart  –  Bernó Bretó : I escut I quart  –  Raymond de  Salveys : I ters  –  Bernart de Malvars : ½ escut  –  Hered. Ar. del Chastanet : ½ escut  –  P. L’Ospitallier : I quart  –  P. Escura : I escut  –  Uxor Maxiòt[92] : II ters  –  La Petassada : I quart  –  Guilhem Aymar : I ters  –  P. Poschó : ½ escut  –  Guilh. Chabanel : I ters  –  La Buffella : ½ quart.

 

Somma :  XIII escuts  I s.  X d.  

 

folio 32v

Guilhem de La Vernha bastier : II ters.

 

Talhafer

Girault Aymar : I escut I ters  –  Joh. del Sorbier : 1 escut  –  St. Depcha : ½ escut  –  Chansel : ½ escut  –  Bertrand de La Veyschiera : I escut  –  Melhó del Montet : I escut  –  Baronnet : I ters d’escut  –  Uxor Guilh. Bertí : I ters  –  La Chirinella : ½ quart  –  Girault Boc :  II escuts I ters  –  H. Planchier : I escut  –  Joh. Lo Fustier : I quart  –  Joh. de Matatz e son filh : I ters  –  Joh. de Trenay : I ters  –  Joh. del Mastz : ½ escut  –  P. Rigault : I escut  –  Phelipòt de Rossenc : ½ escut  –  L’ostal de la Colre :. ½ escut.

 

Somma :  XIII escuts  XII s.  VI d.  ob.  

 

folio 33r

Aymeric de Beylat : I quart  –  P. de Peyrafon : I escut  –  G. de Sendreus : ½ escut  –  Agnès Bruneta : II escuts  –  P. Sagelat : I ters  –  Ytier Girart : I ters  –  Bernart de La Borderya : III quarts  –  P. Symeon : I escut  –  Ar. de Bernabè : III escuts I ters  –  P. Redon : I quart  –  Uxor Joh. Volart : ½ quart  –  Galhardina de Melissen : ½ escut  –  Aymeric de La Barda Perligó : I quart  – Joh. de Vernhòlh : III quarts  –  Uxor P. de L’Auzelia faure : ½ quart  –  Guilhem de Marmoysch : I ters  –  La Perreta, Chopinòt te las terras : I ters  –  G. de Consauda : I ters  –  Joh. Barrieyra : I ters  –  St. de La Vaure : I ters  –  Girault Aymar : ½ escut  –  Joh. Costans : I escut  –  Bernart La Còsta : ½ escut.

 

Somma :  XV escuts  V s.  VII d.  ob.  

 

folio 33v

Esteve Robbert : I ters d’escut.

 

Las Fargas

Me Guilhem de Foncolum : III quarts  –  P. de la Vayschiera : II ters  –  St. Banyeya : ½ escut  –  L’ostal de La Pòrta : I tertz –  H. Gintrac : I ters  –  St. Mostart lo Jove : I tertz  –  Joh. del Chastanet : ½ escut  –  P. de [Mersincq] : II tertz  –  Ytier Bocicó I quart  –  Hered. Agraffuelh : I tertz  –   St. Mostart lo Vielh : ½ escut  –  Girault de Bordelha : ½ quart  –  Almoys de Bru : I escut  –  P. de Fargas : I quart  –  Raymonda de Malaura : I quart  –  La Viganhosa : I quart  –  Girault Borzés : I tertz  –  Aymeric de La Boria ½ escut  –  Joh. d’Ortitz : I escut.

 

Somma :  IX escuts  XXIX s.  II d.  ob.  

 

folio 34r

Peyre de La Ròcha mosnier : I tertz d’escut  –  H. Domenc : I tertz  –  P. Domenc : I tertz  –  Guilhem Lo Veyrier : I escut.

 

Rua Nuòva

H. de Blanquet : I escut  –  St. de La Folhada ½ quart  –  Archambault Flamenc : I ters  –  Olivier de La Ribieyra : I escut  –  Bernart Maret : ½ quart  –  Lo filh Archambault Tuffany : I tertz  –  Giraut Rampnault : I quart  –  Chastanhó heres Guinhada I ters  –  Guilhem Milheròlh : I tertz  –  H. Dosset : I escut  –  P. Guonda : III quarts  –  P. de Pueylonc Falconnet : III quarts  –  P. Reynault Bayòlh : I quart  –  Joh. Primeyròlh : I quart  –  Guilhem Negrier : ½ escut  –  Girault deus Albertz : III quarts  –  Raymond Lambert : I quart  –  Ar. Pigart : I quart ½ quart  –  Merlí de Corsac : I ters.

 

Somma :  XI escuts  XVII d.     

 

folio 34v

P. de Potz Volpat : ½ escut  –  St. Milheròlh : I quart  –  Uxor Joh. de La Grava : ½ quart  –  H. Boc Papý : I ters  –  Bernart Betussó : ½ escut  –  Guilhem Mayolfa : I tertz  –  P. Truc Perel : II tertz  –  Hered. de Champs : I ters  –  P. del Trolhier : I escut  –  P. de [nerba][93] de Bòys : I ters  –  Lo marit de La Contor : II tertz  –  Penòt La Volp : I quart  –  Girault de Potz Papussó : II tertz  –  Esteve del Lac : I quart  –  Biguòs : I quart  –  Ar. Chavaugó I quart ters  –  Hered. Raymond de Cesseró e Guilh. Robbert de La Noalha : I ters  –  P. Myschý d’Asturs : I escut  –  Guilhem d’Eyrault [Jove] : ½ escut  –  Joh. Chapel : ½ escut  –  Hered. Joh. de La Rossia : I quart  –  Uxor Petit de Pa : ½ quart  –  H. Adam : I ters.

 

Somma :  IX  escuts  XXVII s.  VII d.  ob.    

 

folio 35r

Ar. de La Brossa : II ters d’escut  –  P. Sanxon[94] : I escut  –  B. del Rat lo Jove : I quart  –  Ar. del Rochalh : I tertz  –  P. d’Eyrault : I tertz  –  Girault Rastel : I tertz  –  H. Rey Palhat : II tertz  –  St. de La Peyra : ½ escut  –  P. Banhat : ½ escut  –  Guynòt Buguolors : I tertz  –  Bernart deus Bonetz III quars  –  Hered. Hel. Parel Costinat : ½ escut  –  [Gamarda] : I tertz  –  St. de L’Estang : ½ escut  –  Girault Charadó : III quars  – 

Girault de L’Escura : ½ escut  –  H. de L’Eschala : I quart  –  H. de La Poyada : ½ escut  –  P. Boc : III quars  –  St. del Cheyró : I ters  –  H. Meyschent : ½ escut  –  Ar. del Bòsc : II ters  –  Me (trou) de Combens : ½ escut  –  H. Ytier : III quars  –   Guilhem de Las Planchas : II tertz. 

 

Somma :  XIII  escuts  V s.  VIII d.       

 

folio 35v

Boscó de Corsac : I quart  –  Varennó : ½ escut  –  H. Galhart : ½ escut  –  Guilhem d’Andrivals : ½ escut  –  Lo Braudós : : ½ quart  – H. de Galhabert : ½ escut  – Malricó : ½ escut  –  Joh. de Fix : I tertz  –  Guynòt de Cella : : ½ escut  –  Mondý de Chastras : I quart/

 

Lo Pon

Bernart del Rat lo Vielh : I tertz d’escut  –  Ar. Chaumont : I quart  –  Bodý de Champanhac : ½ quart  –  Bernart de Brossa : : ½ escut  –  P. Rastel : ½ escut  –  Joh. de la Rocqueta : I tertz  –  Guilhemý Lo Conreador : I tertz  –  Guilhem Robbert : I escut I ters  –  Guilhem Taborel : : ½ escut  –  Joh. Robý : III quars  –  Bernart de L’Escura : ½ escut  – Galhart Lo Faure : I ters.

 

Somma :  IX  escuts  XXV s.  ob.     

 

folio 36

St. Thibault : I escut  –  La dòna de Faure : II tertz  –  Dagua lo Vielh. I tertz  –  Yveta del Torn I escut  –  H. de Chaumon : I tertz  –  Hered. de L’Anglada : ½ escut  –  Bertrand de Cohors : ½ escut  –  P. del Nogier : I ters  –  P. Garestet : I ters  –  Uxor Peyre Boyer I ters  –  P. Truc : ½ escut  –  Guilhem Boyer : I ters  –  Ar. de Las Chesas : ½ escut  –  P. Còsta e son gendre : III quars  –  Joh. de Bolazac : I escut  –  St. L’Anier lo Vielh : I quart  –  Guilhem Forastier : I tertz  –  Joh. Cavat : I ters  –  La Viernó : I quart  –  Guilh. de Sent Sibrà : I escut  –  Aymeric de Meschý : II tertz  –  P. de Merle : I escut  –  Gaffagerba : ½ quart  –  La dòna de Vilat I tertz  –  Esteve Droet I ters.

 

Somma :  XIII  escutz  XVIII d.       

 

folio 36v

Gaultier Lo Barbier : ½ escut.

 

Talhaffer

Bòs del Rat : III quartz  –  Chaussadó[95] : I ters  –  Guilhem Possart : I ters  –  Girault Dorle : I quart  –  Joh. del Clusel : I tertz  –  Ytier del Clusel : I tertz  –  Bernart del Clusel : I quart  –  Guilhem del Pòrt : ½ escut  –  Guilhem Liborna : I quart  –  P. de Bruelh : ters  –  Girault de Marsanés : III quartz  –  P. de L’Ospital Jotglaró : ½ escut  –  P. Chalveyró : ½ escut.

 

Los hòmes de Champsavinel : IIII escutz

 

La Ciptat : IIII escutz

 

Somma :  XIII  escutz  XXX s.  VII d.  ob.    

 

folio 37r

Ayssò son las gràcias fachas a aquels qui s’enseguen sobre lo talh.

 

Premierament : a  Bayòt : IIII s. III d.  –  A Johan de Mataz e a son filh : II s. IX d.  –  A Maròt de Valne : I quart  –  A Planchier : I ters  –  Al nebot Moss. Peyre Chansel : V s.  –  A Arnault de Bernabè e a Moss. Hel. Chabròlh : I escut I ters  –  Al fornier de Trestornés : I quart  –  A Girault de Consauda : III s. V d. ob.  –  A la molher feu H. Parel Costinat : I quart     A la molher Charentó : II s. IX d. ob.  –  A Guilhem de Rey : II s. IX d. ob.  –  Als Heritiers Chapoleta : V s. VI d. ob.

 

folio 37v

A Johan e Peyre Dadols frayres : ½ quart  –  A P. del Morier : IIII s. VII d. ob.  –  A Bertrand de la Boeschyeyra : I quart  –  Al filh Girault Charradó : I quart  –  A Chapel : V s. VI d. ob.  –  A Bodý de Chalamphac[96] : ½ quart.

A Maistre H. Caresme per aver fachs plusors plasers [e aver] la sufferta de Limuelh [....][97] Joh. Annequý Vispont, luy avem facha gràcia de : I quart d’escut.

 

Ayssò son las restas de las rendas mesas al long denant en chapitre de recepta

 

Alays de La Rossia : XVIII d.  –  Esteve Milheròlh : XIII d.  –  Uxor Guilhotó de Champs : IIII s.  –  Bertran gendre Volpat : XVIII d.  –  Ayic Andriou : III s.  –  Hel. de Conbens : IIII s.  Gualhart Villà faure : II s.  –  Girauda Rampnolfa uxor Joh. de La Grava : XVIII d.  –  P. Milheròlh : II s.  –  Katerina Blancha per Ayba de Tornafòrt : II s  –  Joh. Barrieyra : XXII d.  –  Guilh. Mayolfa : XVI d. ob.  –  Lo dich Mayolfa : IIII d. ob.  –  P. de Briva : V s.  –  G. Bru : XII d.  –  La Meyrona : III s.  –  La Flayaca : VI d.  –  Uxor Chirinel : XVIII d.  –  Girauda Fauressa molher L’Abat : XVIII d.  –  Hered. G. Nòstre : VI s.

 

folio 38r

Bernard de La Comba ab lo bòrt d’Estissanas : IIII d. ob.  –  Guilhem de Calés : II s. VI d.  – P. Posý : VI d.  –  Guilhem Taborel : VI d.  – Varennó per P. de Las Petitias : XX d.  –  Mons. Hel. Chapolel : XII d.  –  Archambault Flamenc : VIII s.  Melhó : III d.  –  Ar. Peschalh : II s.

 

Ayssò son las restas del talh mezas al long ayschý davant en recepta.

 

Verdú e L’Arsaut

B. de Born : ½ escut  –  Giró de Sobrepon : I ters  –  Maria de L’Auzelia : III quarts  –  Raymond de Montranhý : I quart  –  P. de Montlhauvý : ½ escut  –  Uxor Laurens : ½ ters  –  Arnault Fayart : I escut ½  –  H. Rampnolf : 1 quart  –  B/ dels Maynes XVI d.  –  Hered. Chapoleta : I ters  –   Joh. Bardó : I quart  –  P. de La Sala : I quart  –  Joh. de Seguý : ½ escut  –  Maistre Hel. Caresme : ½ escut  –  Joh. Arnault Golsa : I escut  –  raymond del Boeschó  I escut  –  H. [Gai.] : I quart  –  Uxor Pichòt : I quart  –  Hel. del Puey borzés : I escut ½  –  Uxor Ranbelý : ½ quart  – Joh. Lop Duran : II s.  – G. de Lac Marý : IIII d.  –  P. del Clusel sartre : ½ quart.

 

folio 38v

La Lemogana

P. de Pueymeà : ½ escut  –  Uxor feu Me Guilh. de La Ròcha : III quarts  –  Guilh. Berbessó : ½ quart  –  G. Bru : I quart  –  Blondel : XVI d.  –  Guilh. Nogarel : I terts  –  La dòna de Cesseró : ½ escut  –  Mariòta de Malet : I quart  –  La nurissa de Rambert :  X d.  –  Guilhem de Belcier : III quarts  –  Guilh. Lambert : I escut ½  –  G. de La Clavelia : I ters  –  Arý Bretó : I ters  –  Ayic Andrio am los bes feu P. de La Ròcha : II escuts  – B. Johan Vetat : I escut  –  Fortó de Nebot : I quart  –  H. de Mathio : IIII d.  –  Guilh. del Pòrt : VIII d.  –  Me Joh. de Maymí : I escut II ters  – St. Chassarel : III quarts.

 

L’Agulharia

Jacmet de La Grelieyra : ½ quart  – La Meyrona : : ½ quart  –  Hered. Aymar del Biró : I ters  –  Eyrart Dalhadet : ½ escut  –  Arnault del Jarric : I ters  –  P. del Morier : V s. I d. ob.

 

St Silà

Hered. Esteve Colý : ½ quart  –  Uxor Raunhat : I quart  –  P. Milheròlh : XX d. ob.  –  Ar. de Barsac : XIII s. IIII d.  –  Uxor Joh. de Brossas : IIII s. V d. ob.  –  Uxor Bizòls : I quart  –  Raymond de Brunet : ½ quart  –  B. Bretó : I escut I quart  –   Chastelhó : I quart  –   Raymond de Salveys : XIII d. ob.  –  Hered. Arnault del Chastanet : ½ escut  –  La Petassada : XII d.  –  Guilh. Aymar : V s. I d. ob.  –  Guilh. Chabanel : VII s. I d. ob.  –  La Buffella : ½ quart  –  Guilh. de La Vernha : III s/ III d.  –  Belveyr de Chansalada : ½ ters.

 

folio 39r

Talhafer

G. Aymar : I escut I ters  –  P. Rigault : X d.  –  L’ostal de La Colre : ½ escut  –  Uxor Joh. [Belcier] : ½ quart  –  Joh. de Vernhòl : III quarts  –  Uxor P. de L’Auzelia faure : ½ quart  –  La Perreta : I ters  –  B. La Còsta : ½ escut  –  St. Robbert : I ters  –  La Chirinella : ½ quart  – Joh. Boc : VII s. IX d. ob.  –  Barrieyra : I ters.

 

Las Fargas

Me Guilh. de Foncolum : III quarts  –  La dona de La Pòrta : I ters  –  Hered. Agrefuelh : II s. IX d. ob.  –  La Viganhosa : IIII d.  –  A. d’Ortix : I escut  -  P. Domenc ½ quart  –  Guilh. Lo Veyrier : I escut  –  H. Domenc : III s. X d. ob.

 

Rua Nuòva

Archambault Flamenc : I ters  –  Olivier de La Ribyeyra : I ters  –  B. Maròt : ½ quart  –   G. deus Albertz : I quart  –  Uxor Joh. de La Grava : ½ quart  –  P. Parel  –  V s. III d.  –  G. de Potz Papussó : IIII d.  –  Hered. Raymond de Cesseró e Guilh. Robert de La Noalha :  I ters  –  P. Samxon : I ters  –  B. del Rat lo Jove : I quart  –  Hered. A. de La Rossia : XVI d.  –  Uxor Petit de Pa : ½ quart  –  H. Adian : I ters  –  G. Rey Palhet : XIX d.  –  St. de L’Estanc : XX d.  – H. de La Poyada : ½ escut  -  Ar. del Bòsc : III d.  –  H. Ytier : IIII d.  –  H. Galhart : ½ escut  –  P. Boc : I quart  –  [Malvio] : V s.  –  Mondý de Chastras : I quart  –  Lo marit [a la ...] : VIII d.  –  Merle de Corsac : I ters. 

 

Lo Pon

B. del Rat lo Vielh : I ters  –  Bodý de Ch  –  Guilh. Robbert : I escut  –  Guilh. Taborel  –  St. Thibault : I escut. 

 

folio 39v

La dòna de Faure : II ters  –  B. de Cahors : ½ escut  –  P. Nogier III s. VIII d.  –  P. Garestet : III s. I d. ob.  –  Uxor P. Boyer : I ters  –  G. Boyer : I ters  –  Ar. de Las Chesas : II s. VIII d.  –  La dòna de Vilat : I tertz  –  Esteve Droet : I tertz  –  Girault Charpentier : ½ escut.

 

Tralhissac

Ytier del Clusel : II s. IIII d.  – 

 

Soma touta de despensa recepta : IIIC I escuts XIX s. IIII d.

Et la despensa monta : IIIC XIII escutz  XIX s.  IIII d.

 

Ainsí monta mays la meza que la recepta : XII escutz, qui son rabatutz a aquilz qui s’enseguen :

Maistre Archambault de St Chastier, per doas arbalestas, per causa que era novel en l’officý de mayor, doas balestas garnidas de torn apressiadas a VIII escutz, per sò ayschý :

   VIII escutz.

Maistre Hel. Fayart, a causa de novel ufficý de cossol, una balesta de semblent pris[98] de IIII escutz, per sò ayschý : IIII escutz . 

Ainsi quitis.

 

folio 40r (note post. : Quarantième et dernier feuillet  M. H. )

Item aps que aquest cumte fu redut M. Hel. Fayart cumtador venc a nos e nos diys que el avia belhat XXV s. per lo disnar del jutge e del procurayre e del notari qui fo fach lo jorn de la elecciou, e el per no [adu..usa] no o avia ges mes en aquest cumte, e mays avia cumprat de Fortó de Las Vinhas (effacé) traus, li cal furen mes a reparar lo pon deus Plantiers, e li avian costat dos escut, e après el amenet los cossols d’aquela annada davan nos, li cal diycheren que el avia be fach aquela despessa. E per sò nos, màyer e cossols, veyens que eyssó era razonable, atendut que d’aquet dos escut e XXV s. en tot aquest cumte no fazia neguna mencion, avem volgut que lo dich Me Helias Fayart aya pres de las restas d’aquest meteys cumtat’te’ d’aquí a la dicha soma de dos escut XXV s. en la forma e maniera qui s’ensec :

 

Esteve Chassarel : III quart d’escut  –  Ar. del Jarric : I tert d’escut  –  Guilh. Eymar : V s. I d. mealha  –  Ar. Peschalh : IIII s. VIII d.  –  Ar. Barzat : XIII s. IIII d.  –  Joh. Barriera : I tert d’escut –  Merlí de Corsac : I tert d’escut  –  La molher que fu de P. Boyer : I tert d’escut.

 

folio 40v

                 Datum XV die mensis novembris anno Domini Mo CCCCmo XXXIIo

Maturinus des Nohes maior, P. de Podio Medio, Stephanus Chassarelli, P. Broschardi, Guilhermus de Belcerio, Bertrandus Johanis, P. Vigandi e Hel. de Petralata consules communitatis ville et civitatis Petragor, viso per ipsos et inspecto ut dixerunt bene et diligenter huiusmodi computo, ipsum computum approbaverunt et laudaverunt tanquam bonum et verum cum protestacione al. in talibus fieri consuetis per ipsos dominos maiorem et consules factis rebus, presentibus testibus Frontone de Jauberto clerico et Bernardo del Rat labor. sen. ad premissa vocatis [ ...  ...  ....][99] pro bono et vero habuerunt et tenuerunt             istud fuit redditum maiori et consulibus etc.

                         M. P. de Syoraco recepit instrumentum auct. imperiali et  d.  duor.

<<Retour[1]- Hardy : Aymeric,  Botito ...

[2]- un trou sur la fin du mot : gleu ou glei p. °gluei

[3]- m. orth. (faussement savante) p. auditòri

[4]- sans doute var. de fiel = fil, ici le fil d’étoupe pour faire les mèches ; l’expression tant… que… appliquée seulement au fil et à la façon, est ici mal employée, car les 4 écus représentent le coût total, y compris celui de la cire

[5]-  alsc- cacogr p. alc-

[6]- francisme (oc bandiment, baniment )

[7] - occitanisation du démonstratif frç icelle !

[8]- graph frç p. oc  saber quantben : combien ( il est à remarquer que cette forme composée, au lieu du simple quant, est celle de l’oc local actuel)

[9]- frç ainsi (oc °aissí)

[10]- orth. frç (doublement des consonnes -tt-, -nn-) et en ce sens d’attendre esperar est plus courant en oc…

[11]- despenderent, chavaulx : graphies influencées par l’orth. frç

[12]- forme frç  

[13]- m. orth. p. lopgats [°lotjats]

[14]- frç (oc °aissí)

[15]- ici luy frç (en oc °lui forme accentuéee, est incorrecte ici ; la forme atone attendue est  °li)

[16]- msc non, ici p. n-òm avec n épenth. pour éviter le hiatus = frç « l’on »

[17]- ici je pense , sens passif = La Tour Blanche qui était tenue (militairement occupée et commandée) par J. de la Ròcha

[18]- m. orth. p. mòrts

[19]- p. clars

[20]- los effans qui eran dens draps de l’esgliega : sans doute cette expression désigne-t-elle les enfants de choeur

[21]-  m. orth. p. donats

[22]- surnom familier (= Petit Jean (fils) de Raoul) du consul Johan Bocquier, qui n’apparaît plus que sous ce nom dans tout le reste du document (folios 11v, 12r, 13r, 21r)

[23]- mot oublié entre les deux pages

[24]- -man- influencé par la prononc. frç de commencer

[25]- francisme

[26]- msc claus pons, claus pontz : mauvaise coupe pour le nom °claupon / clauponh : sorte de poutre (Lévy)

[27]- métath. p. serralhier

[28]- sans doute m. orth. p. feuzes : fougères

[29]- cacogr. p. levadís

[30]- pour gofs = gonds

[31]- influencé par le frç verterelle (ailleurs cf lexique : oc bertuela, var. de bartavela)

[32]- phrase incohérente, on attend : a pendre… e a metre…, vacquet…

[33]- ici aussi influence des formes d’anc. frç –eure (oc clavadura, ferradura…)

 

[34]- je n’ai trouvé ce mot nulle part … on le trouve également en CC 72 19v (voir lexique)

[35]- cacogr. p. chade

[36] - p. em(b), var. loc. de am(b) : = am qué : avec lequel

[37]-  trauc est donné par Lévy comme var. de trau = poutre, mais cette finale n’est pas étymologique (du lat. trabem) et on peut se demander si ce n’est pas plutôt par confusion avec trauc = trou, indice que -t et -c finaux sont déjà amuis…

4- p. podian

[39]-  interprétation conjecturale, msc pbre, le -e final surmonté de la « tilde » d’abréviation...

[40]- mot sauté

[41]- francismes

[42] - désigne les responsables de la Cité

[43]- mauvaise occitanis. du frç pénultime

[44]- influencé par frç serrurier, p. oc serralhier

[45]- frç (lui, forme tonique en oc est ici incorrecte, la forme oc correcte serait ici li)

[46]- grammat. incoh. p. que…tramesem…

[47]- frç (oc engenh)

[48]- il n’avait fait qu’entrevoir ses dimensions : sa longueur et sa largeur.

[49]- frç (oc venent)

[50]- -vement frç (oc -vament)

[51]- frç (oc arribada)

[52]- je pense qu’il faut comprendre : … le seigneur (de Bourdeille), à qui Mr de Lagle demandait d’être prêt à

[53]- tournure incorrecte (mot sauté ?),  on attendrait : assabentar de la venguda

[54]- forme d’indic pf, incorrecte ici, au lieu de tramesessem, subj imp.

[55]- cacogr. p. Sòrbges 

8- lopgem, lopgat : formes de lopgar [°lotjar] = loger , confusion avec logar [°lojar] = louer, prendre à bail, embaucher contre salaire, qui convient ici

[57]- cacogr. p. entegrament

[58]- graph « savante » p.. amenat

[59]- -domnage- frç (oc –damnatja-)

[60]- m. orth. p. de part

[61]- dimin. fam. de Aymeric, = Aymeric de Merle

[62]- alant et retornant mirent : frç (oc anant e tornant meiren)

[63]- cacogr. p. semblant (influencée par la prononc. frç [a)] de -en-)

[64]- m dit p. per saber de luy

[65]- foatge f (oc fogatge), prisonnier (oc preisonier), ilz (oc ilh)...

[66] - m. graph. p. valet

[67]- ici p. em, var. loc. de am = avec

[68]- Hardy : Cando de Latour...

[69]- alant, retornant, et aussy attendant… frç

[70]- influencé par frç Poitou (oc Peitiu)

[71]- cacogr. p. arsemeia , al. arsimia , var. de arcemisa . arte-

[72]- cacogr. p. pati = pacte, trève ; confusion avec pastís = pâté ! (rendue possible par l’amuissement local de s dev. cons.)

[73]- ici = pour

[74]- en ici p. em var. loc. de am = avec : en cuy = avec laquel

[75]- forme savante qui es celle du frç ; forme pop  oc : encontenent ; comprendre : presem sufferta incontinent que la bastida fo levada : nous avons pris sufferta dès que la bastide a été évacuée

[76]- cacogr. p. °setmaniers

[77]- cacogr., hésitation entre escript et escriout…

[78]- influence du frç alla p. oc anet ...

[79]- des hésitations et reprises, et finalement phrase incohérente...

[80]- lecture et interprétation incertaines...

[81]- mauv. orth. p. pati : pacte

[82] - une « tilde » sur le e final : abrév de pebrier ?

[83] - abrév de obòl : obole, monnaie de compte =  mealha : ½ denier

[84] - sans doute cacogr. pour Sansonet

[85] - vendut es : rajouté d’une autre encre.

[86]- cacogr. p. maisos

[87] - frç, p. oc qui fo = défunt

[88]- cacogr. p. Joh

[89] - sans doute p., comme ailleurs : H. Libornet, d’Auriac

[90]- lecture et interpret. incertaines...

[91]- sans doute p. Baneia

[92]- cacogr. p. Matiòt

[93]- lecture et interprétation incertaines...

[94]- cacogr. p. Samson

[95]- sans doute confusion p. Chaussidò

[96]- cacogr. p. Chalanhac (Calapnacum XIIIe)

[97]- un mot abrégé que je n’identifie pas...

[98]- francisme, p. oc pretz = prix

[99]- trois mots délavés illisibles...