<<Retour

 

Archives Municipales de Périgueux     E dep 5021 –

Registre des Comptes du consulat de Périgueux - Série CC

 

CC 79 : Année 1435 – 1436 Registre in 4o, 53 feuillets, papier

occitan ; scribe le comptable Johan Chassarel

 

folio 1r   (note postérieure :  1435-36  Premier feuillet  M. H. )

 

                                                             Jhesus

En nom de Diou Jhesus Xrist Nòstre Senhor et de la glorioussa Vergena Maria et de Mossenhor Sen Fron nòstre patró et de tota la cort selestial de Paradís sia fach, Amen

 

Ayssò es lo comte de las beylas et de las receptas de la villa de Pereguers, lo qual comenset lo diumenc après la festa de Sent Martí duran l’an M CCCC XXXV et finit l’an M CCCC XXXVI, et furen mayor et cossols aquilhs qui s’enseguen :

 

Fortanier de S. Chastier, Mayor

 

Peyr de Guarel[1] – Guilhem de Belcier – Bertran Johan – Johan Chassarel – Peyrelada[2] – Peyr Rigaut – Johan Dalhadet :      Cossols

Bernart de la Bordaria – Eymar Charentó :       Cossols de la Ciptat[3]

 

Me Johan de Meymý : jutge  –  Me Eymeric de Merle : procurayre   

Johan Chassarel : cumtador

 

folio 1v

Ayssò qui s’ensec avem beylat per las proffertas dels sirvens, escut a XXXIII s. IIII d.

 

   A la festa de Nadal   :   Arnaut de Carcassona :  X s.  –    Peyr Bru : V s.                

A Pasques   :  Arnaut de Carcassona :  X s.  –    Peyr Bru : V s.

A la Sent Johan Babtista :   Arnaut de Carcassona :  X s.  –    Peyr Bru : V s.                         

A Totz Senchs :  Arnaut de Carcassona :  X s.  –    Peyr Bru : V s.

 

Soma   III  liuras

 

Ayssò qui s’ensec avem beylat per las raubas dels sirvens e per la torieyra et per sa filha, si cum es acostumat.

 

Primo beylem lo XII jorn de dezembre, per XVI quobdes de roge e de vert que prezem del comtador per vestir los sirvens, et I quobde a la filha de Arnoutó, si cum es acostumat, per sonar lo senh de sers e de mattís, e costava lo quobde X s., monta :  VIII ll. X s.

Item beylem mays lo dich jorn a la molher d’Arnautó, eneyschí cum es acostumat, per VI quobdes de burel que comprem de Vetat, monta :  I escut ½

 

Soma[4]  VIII escutz  XIII s.  IIII d.

 

folio 2r

Ayssò que s’ensec avem beylat a las gachas de sobre lo mostier, comtant I escut a XXXIII s. IIII d.

 

Primo beylem a Guilhem Fossó y a son frayre, los quals esteren tot l’an sobre lo mostier, e donavam a chascú per chasque sempmana XII s. perguozís, que se monten, per LII sempmanas que a en l’an, LXII liuras VIII s., qui valen en escutz monta :  XXXVII escutz XIIII s. VIII d.

Item beylem a las dichas guachas de sobre lo mostier, a chascú IX quobdes de gròs drap, a VI quobdes per I escut, monta :  III escutz

Item beylem mays a las dichas guachas, per dos quobdes de pers, a chascú I quobde de pers, per far chapeyrós, si cum es acostumat, et lo quobde costava demiey escut, monta :  I escut

Item beylem mays a las dichas gachas, per sò que la Sent Martí fu a dimenc, e pagem d’aquí al dissabde après la S. Martí, per razó que lo biset ho portet mays Ia sempmana que no aguera, monta :  XXIIII s.

 

Soma aquesta plana  XLII escutz  IIII s.  IIII d.

 

folio 2v

Ayssò qui s’ensec avem despendut per lo servicial

 

Primo beylem lo jorn deus Innoscens al servicial V quobdes et demiey de rosset de Tholoza per se vestir, et costava lo quobde VI s. VIII d., monta :  I escut III s. IIII d.

Item beylem lo dich jorn al servicial demieya onsa de fiel negre per far la dicha rauba, et I ardit per far la rauba, monta :  I s.

Item beylem mays lo segon jorn de jenier a Montalays, per la feysó de la dicha rauba, monta :  III s.

Item beylem mays al dich servicial lo XXV jorn de julhet :  VIII d.

 

Soma aquesta plana  I escutz  VIII s. 

 

folio 3r

Ayssò que s’ensec avem beylat per lo fach de la juradixiou[5], comtant escut a XXXIII s. IIII d.

 

Primo beylem, l’endomà que fum intrat en uffici, per dire una messa si cum es de bona costuma, monta :  II s.

Item beylem per I fays de gluey, lo qual fu mes quant se fetz la eleccio, monta :  VIII d.

 

Item beylem, lo dimenc que feyrem lo sagramen, per una ma de papier, monta :  IIII s.

Item beylem mays lo dich jorn per una fuòla de tencha, monta :  VIII d.

 

Item beylem lo dimenc a ser a XXVII jorns del mes de novembre, per asessar los esmolimens en eyschí cum es acostumat, una liura de chandelas, monta :  I s. IIII d.

Item beylem a Monrinat[6] per una lanssa, quar lo dich Monrinat ne avia prestada una al mayor, que li romperen quant aneren a Gran(ò)lhs per segre lo capitane de Musidà que nemenava Duró am gran còb de bestial, monta :  VI s. VIII d.

 

Item beylem lo dimartz a XI jorn del mes de dezembre, demieya ma de papier per escrioure lo gach e lo reygach, e la mezem en la chambra, monta    :  II s.

Item beylem lo dich jorn per I fays de bucha que comprem de la molher de Arnoutó per chalffar en la chambra, quar fazia gran frech, monta :  VIII d.

 

Item beylem lo XIIe jorn del mes de dezembre, (per) I quart (de cera)[7] verda per seylar las letras clauzas et las suffertas, monta :  II s. VIII d.

 

Item beylem la vespra de Nadal al mayor e als cossols IX tòrchas de sera, que pezava chascuna tòrcha IIII liuras (de) sera, e beylem ne doas al mayor y a chasque cossol Ia, eneyschí cum es acostumat, monten las tòrchas XXXVI liuras (de) sera, e costava la liura de la sera obrada III s. VIII d., monten las tòrchas : IIII escutz , ments I s. IIII d.,    et I s. e IIII d. que ne osteren de la soma, quar Peyr de Garel obret la soa, et no costet re a la communa 

 

Soma aquesta plana  IIII escutz  XVIII s. 

 

folio 3v

Item beylem lo III jorn de jenier a Peyr de Garel una liura de chandelas per visitar lo gach e lo reygach, monta :  Is. IIII d.

 

Item beylem lo XX jorn de jenier al mayor demieya ma de papier per far las letras clauzas et las suffertas, monta :  II s.

Item beylem lo dich jorn per Ia fuòla de tencha per metre en la chambra, monta :  VIII d.

 

Item beylem lo XXI jorn de feurier I quart de sera verda que mezem en la chambra per seylar las letras et las suffertas, monta :  II s. VIII d.

 

Item beylem lo XIIe jorn d’abriel, per far lo papier de l’argen que presteren la gens per las suffertas e per metre en la chambra, una ma de papier IIIIs., e una fuòla de tencha VIII d., monta :  IIII s. VIII d.

 

Item ‘beylem’ lo dulús a XIII jorns del mes d’abriel hous[8] sonadors, los quals soneren per las bonas novelas que aviam agut que París era fransés, e donem lor lo vi, monta :  II s.

Item beylem lo dich jorn a Bernissó de Rey, per razó quar gardet Fogassier en Sen Silà, que se era redut fugitivol per alcunas cauzas que avia fach ho fach far, e aviam paour que la vila ne agués repròpche del Rey Nòstre Soveyran Senhor a temps a venir, e gardet lo III jorns, e prenia chascun jorn II s. VIII d. e sos despens, monta :  VIII s.

Item beylem lo dich jorn a Colý, qui era valet de Peyrelada, lo qual gardet lo dich Fogassier dos o tres jorns, e jazia am luy, et donem ly monta :  VI s. VIII d.

 

Item beylem lo XX jorn del mes d’abriel, a Migó de Gommí per cauza que Monrinat era vengut en esta vila a requesta del mayor et dels cossols, quar los Anglés devian core en esta vila, e amenet sos cumpanhós, e despenderen a meygó lo dich Migó, monta :  X s.

 

Soma aquesta plana  I escutz  IIII s.  VIII d.

 

folio 4r 

Item beylem, del divendres après Pasques d’aquí al disabde de Pantacòsta, que manderen per chartrels la gens per lo talh que aviam fach per pagar las suffertas, e mandaven per chartrels Arnaut de Carcassona e Peyre Bru, los quals eren sirvens, e donavam lor per lor trabalh chascú jorn I ardit a chascú, monta :  XXXIII s.      IIII d.

 

Item beylem lo jorn de Mossenhor S. Memòri, hous companhós que fazian companhia al mayor e als cossols a vesitar las pòrtas, e donem lor a beure, monta :  IIII s.

Item beylem lo dich jorn per una fuòla de tencha que mezem en la chambra per escrioure, monta :  VIII d.

 

Item beylem lo XIe jorn de junh a Peschier, lo qual tramezem a Dòma, que portet una letra a Moss. Bertran d’Apzac, e donem li per son trabalh :  IIII s.

Item beylem lo dich jorn a Peyr La Sala, lo qual tramezem a Limuelh per una requesta que tramezem al capitane, que nos fezés razó de Fortonet, lo qual nos avia pres III bèstias per alcuna merqua[9] que demandava a la vila, e lo dich capitane nos fetz respòsta que el o faria reparar, e tramés son seylat al mayor e als cossols, e donem al dich Peyre per son trabalh e despens, monta :  XIII s. IIII d.

 

Item beylem lo XIIe jorn de junh a Moss. Johan de La Monzia, lo qual anet a Montoustruc per alcús hòmes e bèstias que avian pres aquels de Moncuc am d’autres, e passeren a Montoutruc, e lo capitane afianset los dichs hòmes e bestial, e lo dich Moss. Johan portet una letra al dich ‘capitane’ e lo seylat de la vila cum lo prometiam de pagar la soma que avia afiansat la preza, e donem al dich Moss. Johan, per son trabalh e despens, monta :  IX s.

 

Item beylem lo XVIIe jorn de junh, per I quart de sera verda, e mezem la en la chambra per seylar las suffertas e las letras clauzas, e costet monta :  II s. VIII d.

 

Item beylem lo XVIe jorn de julhet, que cum lo mayor agués ouvit[10] dire que en Salhentró agués III ho IIII Anglés, e lo mayor anet y am dous companhós d’esta vila, e no y trobet re, e quant furen tornatz donem a beure hous dichs companhós, monta I s.

 

Soma aquesta plana  II escutz  IIII d.

 

folio 4v 

Item beylem lo XIX jorn de julhet a Guilhem Liborna, que cum a la pòrta dous Plantiers no agués sinó I portier ho dos, e logem y lo dich Guilhem, e donem li monta :  I s. IIII d.

Item beylem lo dich jorn, que cum novelas fussan vengudas al mayor e als cossols que Monrinat avia leysat Causada, e dizian que gran mal e dampnatge ne poyria venir a la vila e al paýs, e lo mayor anet ho veyre am d’autres, e quant furen tornatz donem lor a beure, e despenderen, monta :  IIII s.

 

Item beylem, del dulús de Pantacòsta d’aquí al premier jorn d’ahoust, que mandem per chartrels la gens per lo talh que aviam fach per pagar las suffertas, e beylem a Arnaut de Carcasona y a Peyre Bru, los quals son sirvens, e donavam lor per lor trabalh chascun jorn , lo jorn que mandaven, I ardit a chascú, monta :  XL s.

 

Item beylem lo XXX jorn del mes d’ahoust, per demieya ma de papier e per una fuòla de tencha per metre en la chambra, monta :  II s. VIII d.

 

Item beylem lo diumenc a ser que salhim de uffici, per I fays de gluey per metre en la chambra, e una liura (de) chandelas, monta :  II s. IIII d.

Item beylem lo dich jorn, per una messa que fezem dire del Sent Esperit, per tal que nos donès far bona elecciou, monta :  II s.

Item beylem lo dich jorn, que lo mayor e los cossols se dineren amassa a meygó lo comtador, e despendem en pan, en vi e en pitansa, monta :  XXIII s.

Item beylem, lo dich jorn que salhim, a Arnautó e a Peyr Bru, los quals aneren quere los quatre prodòmes, los III de la villa e I de la Ciptat, que feyren la elecciou, e donem a Arnoutó I s. e a Peyr Bru VIII d., monta :  I s. VIII d.

 

Soma aquesta plana  II escutz  X s. IIII d.

 

folio 5r

Item beylem lo IIII jorn del mes de martz, que cum vesitessam nostre comte e nos dinem amassa a meygó lo mayor, e despenderem en pa, en vi e en pitanssa, monta :  XII s. II d.

 

Soma  XII s. II d.

 

folio 6r (5v blanc)

Ayssò qui s’ensec avem beylat per los viatges, escut a XXXIII s. IIII d.

 

Primo beylem lo tertz jorn de jenier, a Migó de Jenebrieyras, que tramezem a Sent Supplizi per aver sufferta per demiey an, e no ne pòc aver sinó per XV jorn, que lo capitane del dich lòc donava per ‘mor del mayor, e donem al dich Migó per son trabalh e despens, monta :  VI s.

 

Item beylem lo XXV jorn de feurier a Moss. Peyre Sobeyró, lo qual tramezem a Granòlhs per parlar am lo senhor del dich lòc per lo profiech de la vila e del paýs, e donem ly monta :  VI s.

Item beylem lo dich jorn a Jòrgi, lo qual nos portet a Estissac I fustani al capitane del dich lòc, en deduxiou de l’argen que ly deviam de la sufferta, e donem ly per son trabalh, monta :  II s.

 

Item beylem lo XXVIe jorn de feurier a Heliòt[11] de Talhaffer, demoran a Granòlhs, lo qual venc en esta vila per una requesta que li avia facha lo capitane d’Estisac per razó quar los companhós d’esta vila avian ostat II o III chaps de gròs bestial hous companhós del dich capitane, e per sò quar lo dich H. de Talhaffer avia preza la sufferta del dich capitane e d’esta vila, el lo requestet e volia merquar a Granhòls per sò quar el avia preza la dicha sufferta, e fu debatut e ordenat que la vila o redés, e fu redut e reparat, e lo dich capitane ne quitet la vila e totz autres, e donem al dich H. de Talhaffer, per razó que venc en esta vila per aquela cauza  III o IIII vetz, monta :  XXX s.

Item beylem a Frayre Perí, de l’òrde dous Prezicadors, lo qual tramezem a Johan de La Ròcha, per cauza del debat que era entre la vila e lo capitane de Mussidà, per sertanas letras que y portet e nos tornet respòsta, e donem ly per son trabalh e per sos despens, monta :  I escut

 

Soma aquesta plana  II escutz  X s.  VIII d.

 

folio 6v

Item beylem lo XV jorn de mays[12], que cum la moneda fus mudada, e tramezem y dever lo rey Bertran de Lur e Peyr de La Veyschieyra ; e lo mayor am d’autres que eren en sa companhia, aquilhs qui s’enseguen : Sarlanda,  Esteve Queyrel, Peyr de La Veyschieyra, Johan de Bonaval, Johan Chassar(el), afolqueren lo dich Peyr d’aqui al Freysenet ; e lo mayor, que portava alcunas letras de creensa per lo fach de la vila , e ho dis al dich Bertran que li plagués que o volgués mostrar dever lo rey la paubretat de la vila e del paýs ; e lo dich mayor am sa companhia despenderen la soma de :  III escutz e XX s.                                                                      

Item beylem mays lo dich jorn per lo dich viatge, per I rossí que Johan Chassarel menava per far companhia al mayor, e lo rossí era de Guilhó Robbert, e esteren IIII jorns, e prenia per jorn II s., monta :  VIII s.

Item beylem a Sarlanda per lo dich viatge, lo qual anet am lo mayor d’esta vila al Freysenet, e donem ly monta :  VI s. VIII d.

 

Item beylem lo XXV jorn de may al mayor y a Guilhem de Belcier, los quals aneren per parlar am Mossenhor de L’Acgla a Segur y a Mossenhor d’Estissac a Lemòtges per lo proffiech de la vila e del paýs, e despenderen monta :  II escutz ½

Item beylem lo dich jorn, a I hòme que tramés Bertran de Lur al mayor per far assaber que Mossenhor d’Estissac era a Lemòtges e donem ly per son trabalh e despens monta :  VI s.

 

Item beylem lo XV jorn del mes de junh, a Mondòt Peschier, lo qual nos aportet una letra de las partz de Mossenhor de L'Acgla, que anava metre lo seti a Limuelh, e lo dich Peschier tornet ly respòsta e li portet una letra que la vila li trametia, e donem ly per son trabalh, monta :  IIII s.

 

Soma aquesta plana  VI escutz  XXVIII s. 

 

folio 7r 

Item beylem lo XVII jorn ‘de junh’, a Peyr La Sala, lo qual aviam tramés a Clarmon per portar una requesta al senhor de Clarmon per alcunas bèstias que avian pres sos companhós am d’autres, e requereguem lo que fezés restituir sa part per vertut de la sufferta que era entre nos e luy, e lo dich senhor fetz restituir a sos companhós sò que lor ne apertenia de lor part, e donem al dich Peyre per son trabalh e despens, monta :  XIII s. IIII d.

 

Item beylem lo XIX jorn de junh, al dich Peyre Sala, lo qual tramezem a Limuelh am una letra que portava a Mossenhor de L’Acgla, lo qual era davan Limuelh am Mossenhor de Torena e am d’autres senhors, e donem li monta         :  XIII s. IIII d.

 

Item beylem al Beylissó, lo darier jorn de junh, lo qual tramezem a Bregeyrac am una letra que tramezem aus cossols de Bregeyrac, quar [Piras][13] am d’autres avian coregut en esta vila duran la sufferta e prezen III anes, e los sobre dichs tramezeren nos los III anes per lo Beylissó, e donem li per son trabalh, monta :  IIII s.

 

Item beylem lo X jorn de julhet a Mondòt Peschier, lo qual tramezem a Sorzac per veyre si ne poyriam aver sufferta, e no·n pòc ponch aver, e donem li, monta :  III s.

 

Item beylem lo XIIe jorn d’ahoust a Migó de Jenebrieyras, lo qual tramezem a Chalés per veyre si ne poyriam aver sufferta, e deren li·n per VIII jorns e que en dementre se fus[14], e donem li, monta :  X s. 

 

Item beylem lo XXe jorn d’ahoust a Migó de Jenebrieyras, lo qual tornet a Chalés per aver la sufferta per demeiey an en eyschí cum Charlentó li avia promés, e no·n pòc ponch aver, que tròp la li tenian chara, e despendet monta :  VI s. VIII d.

 

Item beylem lo XXVI jorn d’ahoust a Jalaja, lo qual tramezem am Ia letra a Johan de Bonaval, demoran a Argentom, quar lo dich Johan era mestre de la moneda d’esta vila, e promés nos quant se n’anet que el tornaria dinxs VIII jorns per far valer la moneda, e estet II ho III mes, e beylem, que sa demòra[15] tornava a gran mal e dampnatge a la vila, per razó que lo rey avia donat III mila francz a la vila sobre la dicha moneda, e si el no fus que tenia en pochada la dicha moneda, el y fura vengut autre mestre que la aguera facha mays que el no fazia, e per aquela razó nos y tramezem lo dich Jalaja, e logem lo que anès d’esta vila a Argentom e nos tornès respòsta, que en despens que per son trabalh, monta en la soma de I escut e I moduriera de sivada, monta :  I escut II s.

 

Soma aquesta plana  II escutz  XIX s. 

 

folio 7v

Item beylem lo XXII jorn del mes de setembre, a Guilhó de L’Ouzelia, lo qual tramezem a Estissac am sertanas letras que Mossenhor d’Estissac trametia al capitane del dich lòc per lo proffiech del Rey, de la vila d’esta vila e del paýs, e donem li monta :  II s.

Item beylem lo dich jorn a Peyr La Sala, lo qual tramezem a Granòlhs am una letra, e per parlar am lo senhor de Granòlhs per alcunas novelas que aviam agudas dels Anglés que se amassaven per anar sobre la bastida de Sorzac, e que y tramezés gens per contrastar hous Anglés, e donem li per son trabalh, monta :  IIII s.

 

Item beylem lo XXVI jorn de setembre al mayor, quar Mossenhor d’Estissac lo avia tramés quere per lo proffiech de la vila e del paýs, e menet am si Archambaut Flamenc e Sarlanda, e despenderen monta :  II escutz

 

Item beylem lo XVIIe jorn del mes de octòbre a Peyre La Sala, lo qual tramezem  a Chanteyrac, e donem li :  I s. IIII d.

  

Item beylem lo XX jorn del mes de octòbre a Peschier, lo qual tramezem a Estissac am una requesta que portet al capitane per alcús companhós que nos avian pres am sufferta estant, e donem li :  V s. IIII d.

 

Item beylem lo XIII jorn de novembre, que cum lo capitane d’Estissac e la vila aguessam sufferta, e lo capitane, am d’autres companhós que avian eytan be sufferta, troberen dels companhós d’esta vila josta Sent Antòni[16] seguen lor viatge, e lo dich capitane e sos companhós lor corregueren sus, e prezeren entre los autres Colí e Rounhac e Planeza, e quant furen a Sent Mayme, Rounhat s’en panet, e meneren ne los autres dos a Estissac, e aquí los mes mot malamen en preygó ; e sobre aquò, veyen que el nos fazia gran tòrt, lo mayor e cossols ly tramezeren una requesta que laysès anar nòstres companhós ho se mezés en hordenanssa ; e lo dich capitane vay mandar[17] que el se metria de volomtiers en hordenanssa a Granòlhs ; e sobre aquò nos fum comtens per eschí que lo mayor y anès per houvir[18] la hordenanssa, e lo dich mayor anet y am dous companhós d’esta vila, e acorderen se, e rederen los companhós e l’arney, de qué despendet lo dich mayor am  sa companhia, monta :  I escut IIII s.

 

Soma aquesta plana  III escutz  XVI s.  VIII d.

 

folio 8r

Item beylem a Migó de Jenebrieyras, demoran a La Chapela Bonaguet, que cum el agués trabalhat per las cochas de la vila, coma es anat a Ribeyrac VII o VIII viatges, tan per la sufferta coma per una merqua que demandavan de l’an que Me Johan de Meymí fu mayor, e estet a Chalés II o III viatges, y a S. Supplizi y a Chanteyrac e a Sorzac, e donem li monta, ostra totz aquò que avia agut de davan, monta :  III escutz

Item beylem a Peyr ‘La Sala’, lo qual tramezem al(s) capitane(s) de Miramon e de Montinhac e de Corbaffí, per lor dire que Mossenhor de Granòlhs nos avia mandat que los Anglés eran davan la bastida de Sorzac e la combatian, e que lor plagués de donar secors a la dicha bastida, monta que donem al dich Peyr :  XVI s. VIII d.

 

Item beylem lo jorn que redem nòstre cumte, eneyschí cum es acostumat, nos dinem amassa a meygó lo comtador, e despendem en pa, en vi e en pistanssa, monta :  XXV s.

 

Soma aquesta plana  IIII escutz  VIII s.  IIII d.

 

folio 9r (8v blanc)

Ayssò que s’ensec avem beylat per los prezens e servizis, escut a XXXIII s. IIII d.

 

Primo beylem al senhor de Granòlhs quant venc per acordar lo debat que era  entre la vila e lo capitane de Mussidà, e donem li doas quartas de pimen, a IIII arditz la quarta, e doas quartas de vi, a VI d. la pinta, monta :  VII s. IIII d.

 

Item beylem lo X jorn de jenier, a Frayre Perí, de l’òrde dous Prezicadors, lo qual tramezem a Johan de La Ròcha per lo debat que era entre la vila e lo dich capitane de Mussidà, e donem li una pinta de pimen per tal que fezés mielh la bezonha, monta :  I s. IIII d.

 

Item beylem lo VIIIe jorn de feurier a Monrinat e a sos companhós, los quals vengueren al mandamen del mayor e dels cossols, que no podiam aver sufferta de Chanteyrac, e aneren y corre, e per aquela razó nos ne aguem melhor merchat que no agueram agut, e donem lor lo vi, monta :  VI s.

 

Item beylem mays, lo XV jorn de feurier, al chapelà de Ribeyrac, lo qual nos fetz aver a melhor merchat la sufferta que no agueram agut, e donem ly dos fromatges del Vernhó que pezaven X liuras, e la liura costava IIII arditz, monta :  XIII s. IIII d.

 

Item beylem lo XXVII jorn de feurier, a la molher del capitane de Maruelh, per razó quar nos soportava, que no nos fazian ponch de guerra d’aquí enfòra, donem ly IIII quartas de vi, las doas quartas de vi blanc e las autras doas de vi claret, e costava la quarta I s., monta :  IIII s.

 

Item beylem lo segon jorn del mes d’abriel, al clerc de Chanteyrac, que li donem I merlutz que costava II s. VIII d., item mays una rozeta de vi de tres pintas, e costava la pinta del vi VI d., monta :  IIII s. II d.

 

Soma aquesta plana  I escutz  II s.  II d.

 

folio 9v

Item beylem lo XXIX jorn d’abriel a Monrinat y a sos companhós, los quals tramezem quere per corre a S. Supplizi, quar no·n podiam aver sufferta, e donem lor IIII quartas de vi a VI (d.) la pinta, item mays una pinta e demieya pimen II s., item VIII michas, chascuna de I ardit, II s. VIII d., monta :  VIII s. VIII d.

Item beylem lo dich jorn a Migó de Goumí, per Helias de Talhaffer, de Granòlhs, que era vengut per alcunas cochas de la vila, e despendet a meygó lo dich Migó, monta :  III s.

 

Item beylem lo XVII jorn de may al capitane d’Estissac, lo qual venia de parlar am Mossenhor de L’Acgla, e passet per esta vila, e donem ly doas quartas de vi a VI d. la pinta, monta :  II s.

 

Item beylem lo XXV jorn de may al capitane de Corbaffí y al filh del senhor de Monbrú y a Monrinat y a lor gens, los quals eran anatz per pendre Clarmon, e donem lor una soumada de vi que costet I escut, item III dotzenas de michas XII s., item IIII modurieras (de) sivada, a III s. la moduriera XII s., item donem a IIII hòmes los quals porteren lo vi, lo pa e la sivada I ardit a chascú, monta I s. IIII d., monta :  I escut XXV s. IIII d.

 

Item beylem l’endomà segen, que donem a dinar al capitane de Corbaffí y al filh del senhor de Monbrú y a [S. Chisquó] am d’autres a meygó lo mayor, e despenderen en pa, en vi e en pistanssa, monta tot lo dinar :  XIII s. VIII d.

 

Item beylem lo XXI jorn de junh al serori[19] de Johan de La Ròcha e al capitane d’Aucòrn, los quals venian de Limuelh am gran còb de companhós, e passeren per esta vila, e donem a chascú I bariel de vi e una eymina de sivada, lo vi costava I escut e la moderiera de la sivada II s. IIII d., monta tot :  I escut XVIII s. VIII d.

 

Soma aquesta plana  IIII escutz  IIII s.  VIII d.

 

folio 10r 

Item beylem lo XXII jorn de junh al capitane de Ribeyrac, per que nos soportès, li donem I fromatge del Vernha[20], e pezava IIII liuras e la liura costava IIII arditz, monta : V s. IIII d.

Item beylem lo dich jorn a Migó de Jenibrieyras, lo qual nos portet l’argen que deviam de la sufferta a Ribeyrac, e donem li monta :  V s.

 

Item beylem lo XIX jorn de julhet al senhor de Granòlhs, lo qual venc en esta vila, e anava a Vilhac[21], e donem li doas quartas de vi, e costava la pinta VI d., monta :  II s.

 

Item beylem lo X jorn d’ahoust a Migó de Jenibrieyras, lo qual tramezem a Chalés per aver sufferta, VI fromatges del Vernha, los quals donés al capitane del dich lòc los IIII fromatges, e los II al conestable, per tal que nos fezesan melhor merchat, e lo dich Migó ni lo capitane no se pogueren acordar, que tròp demandava d’argent, e sobre aquò lo capitane nos donet sufferta per XV jorns, monta que costeren los fromatges :  XXVI s.

 

Item beylem lo XX jorn d’ahoust, que lo capitane de Ribeyrac avia dich a Migó de Jenibrieyras que disés al mayor e als cossols que el los pregava que ly donesan una ‘lansa’, quar el lor faria I autre còp tant de plazer, e veyen que aquò era petit de chauza tramezem la ly per lo dich Migó, monta :  VI s. VIII d.

 

Item beylem lo tertz jorn del mes de octòbre al capitane d’Estissac, lo qual venia de parlar am Mossenhor d’Estissac, de Segur ont era, e donem ly II quartas de vi, e la pinta costava VI d., monta :  II s.

 

Soma aquesta plana  I escut  XIII s.  VIII d.

 

folio 10v

Item beylem lo XVII jorn del mes de octòbre, que cum lo clerc de Chanteyrac nos agués donat sufferta per XV jorns, e nos donem ly I fromatge del Vernha2 que pezava V liuras, monta :  V s.

 

Item beylem lo jorn que salhim de uffici al capitane de S. Supplizi, lo qual nos avia donat sufferta per I mes, e nos preget que li donesam I fromatge del Vernha, e tramezem lo ly per Penòt Lambert, monta :  VI s.

 

Soma aquesta plana  XI s.

 

folio 11r

Ayssò que s’ensec avem beylat per la festa de Mossenhor S. Johan Babtista

 

Primo beylem per I fays de raus que fu espandut sobre la fon de la Claustra, e per I may que fu mes sobre la dicha fon, e per I fays d’arsiminia, si cum es acostumat, monta :  III s.

Item beylem mays a Fossó y a I companhó qui tocava las flueytas, los quals feyren companhia al mayor e als cossols e aus autres senhors, e donem lor lo vi, monta :  I s.

Item beylem lo dich jorn a l’Empeyrayre y al Duc, al Rey, al Merqués, a chascú X s., monta :  XL s.  –  Item beylem a l’Abat :  V s.

 

Soma I escut  XV s.  VIII d.

 

folio 12 r (11v blanc)

Ayssò que s’ensec avem beylat per los patis e suffertas

 

Item beylem per la sufferta que prezem am Ribeyrac per tot I an :  XXXII escutz

Item beylem per la ‘quitansa’ dicha sufferta :  IIII s.

 

Item beylem per la sufferta que prezem am lo capitane d’Estissac per tot I an en la soma de :  VI escutz e VI s. VIII d.                                                                            

que nos debatet per I fustani que ly tramezem, que nos costava II escutz, e lo pres menx lo VI s. ‘VIII d.’ desús dich          

 

 

Item beylem per la sufferta de Chanteyrac, que la prezem per tot I an en la soma de :  VIII escutz

 

Item beylem per la sufferta de Limuelh, que prezem per tot I an en la soma de :  XXVIII escutz

 

Item beylem lo XX jorn de abriel a Peyre Abonelh[22], lo qual avia pres Perròt de Dosset per merqua, per cauza quar el avia I seylat que Helias del Puey am sos companhós li avian tramés per alcun debat que era (entre) lo dich Peyre Bonelh1 e la vila, e ly promeyren, coma mayor e cossols que eren per aquel temps, de ho far anar debatre a Estissac dinxs XV jorns après que Ari Bretó seria vengut de Florenssa hont era anat, e vengut que fu el no y anet ni no ho debateren, e sobre aquò vengueren corre en esta vila e prezeren lo dich Perròt, lo qual finet XIIII escutz e demiey, e fu regardat que mays valia que passès la una partida per la vila que si passès tot per luy, e lo coselh vòlc que la vila ne pagès :  V escutz e demiey

 

Soma aquesta plana  LXXIX escutz  XXVII s.  IIII d.

 

folio 12 v

Item beylem a Penòt Lambert, lo qual anet a Chanteyrac per pendre la sufferta, e donem ly per son trabalh, monta :  X s.

 

Item beylem lo XXVII jorn d’abriel a Moss. Giraut Borzac, lo qual anet a Montoustruc per pendre la sufferta, e no trobet ges lo capitane a Montoustruc, e anet a Bregeyrac ont lo trobet, e pres la sufferta per totz l’an, e donem ly per son trabalh e despens, monta :  XX s.

 

Item beylem lo VII jorn de may a Jòrgi, lo qual anet a Estissac per razó del debat que era entre la vila e Peyre Bonelh, e y anet III o IIII viatges, e lor portet l’argen de la sufferta, e donem li, monta :  XX s.

 

Item beylem lo XIII jorn de may a Guilhó de Marmoys, lo qual nos aportet sufferta de Sorzac per XV jorns, e donem ly, monta                                                                                                              V s.

 

Item beylem per la sufferta que prezem am lo capitane de S. Supplizi per demiey an en la soma de :  V escutz

 

Item beylem lo IIII jorn de junh a Moss. Giraut de Borzac, lo qual nos anet quere la sufferta de Montoustruc escriouta, e aportet la nos, e donem ly per son trabalh, monta    :  V s.

 

Soma aquesta plana  VI escutz  XXVI s.  VIII d.

 

folio 13r

Item beylem lo dich jorn a Mondòt Peschier, lo qual nos aportet una letra del capitane de S. Supplizi, e donem ly, monta :  I s.

 

Item beylem lo XXVIII jorn de junh a Guilhó de Marmoys, lo qual tornet a Sorzac per aver la sufferta, e no trobet ges lo capitane ni negú dels companhós, que no ly volgueren donar sufferta, e donem ly, monta :  III s.

Item beylem lo dich jorn a Mos. Giraut Borzac, lo qual nos ac per dos mes sufferta del senhor de Clarmon, e donem ly, monta :  III s. IIII d.

 

Item beylem per la sufferta de Montoustruc, que la prezem per totz I an en la soma de :  VI escutz

 

Item beylem lo XVIe jorn de setembre a Mondòt Peschier, lo qual tramezem a Chanteyrac am una letra que nos donessan sufferta per XV jorns, e donem ly per son trabalh, monta :  III s.

 

Item beylem, per sò quar lo senhor de Clarmon no nos volia far guerra, e nos soportet tot l’an, e preget al mayor e als cossols que lor plagués que ly donesan qualque chauza, e donem ly Ia sela e en drap la soma de :  V escutz  II s. VIII d.

Item beylem a [Pontí][23] per portar la sela al senhor de Clarmon, monta :  VI s. VIII d.

 

Soma aquesta plana  XI escutz  XVI s. VIII d. XVII s.

 

folio 13v

Item beylem lo XVIII jorn del mes de setembre a Mos. Giraut Borzac, lo qual nos aportet la sufferta de Clarmon per I an, e donem ly per son trabalh, monta :  V s.

 

Item beylem lo V jorn[24] per la sufferta de Sorzac en la soma de :  IIII escutz

que la prezem per demiey an       

Item beylem per la quitanssa del dich lòc :  VIII s.

 

Item[25] beylem lo VI jorn de novembre a Migó de Genibrieyras, lo qual nos avia acordat una merqua[26] que demandava Guilhamí de Las Filhas en esta vila, per so quar son serori avia I salconduch de collector que li avia donat Me Johan de Meymí estan mayor, e estan lo salconduch Jaric am d’autres prezeren lo dich hòme e lo ameneren en esta vila e lo feyren finar, e per sò quar lo feyren finar en esta vila dont el avia salconduch, ilhs merqueren en esta vila II o III còbs, e covenc que nos acordessam am lor, per ‘mor que la vila no ne agués plus gran dampnatge, en la soma de XII franxs, que valen en escutz :  VII escutz VI s. VIII d.                                                                               

Item beylem lo X jorn de novembre a Bigòs, lo qual nos tramezem d’esta vila a Granolhols per dire al capitane d’Estissac que nos done[27] sufferta per XV jorns, quar lo terme de l’autra sufferta que aviam preza era passat, e donet nos ne per XV jorns, e donem al dich Bigòs per son trabalh :  III s.

Item beylem a Penòt Lambert, lo qual nos aportet la sufferta de Sent Supplizi per escrich, e donem ly, monta :  V s.

 

Soma aquesta plana  XI escutz  XXVII s.  VIII d.

 

folio 15r (14r,v blancs

Ayssò que s’ensec avem beylat per las hòbras de la vila, escut a XXXIII s. IIII d.

 

Item beylem lo segon jorn de jenier a Holivier de La Ribieyra, quar lo dich Holivier avia estat am las gens dos jorns per far redressar las barieyras, e donavem li per jorn III s., monta :  VI s.

 

Item beylem lo tertz  jorn de jenier a Estiane lo peyrolier y a Bernart del Rat, per adobar lo sench[28] de cossolat, que y esteren dos jorns, e prenian per jorn III s., monta :  VI s.

Item beylem mays lo dich jorn, per lo dich sench, una liura de sey VIII d., item I tròtz de trauc que comprem del Ranquet II s., item mays una gròssa còrda e IIII chavilhas II s., monta :  IIII s. VIII d.

 

Item beylem lo X  jorn de feurier a Peyr Chambarot, quar breget la eschala de la barbacana del Pon quar se leysava tombar, e prenia per jorn, monta :  V s.

Item beylem lo dich jorn a Andrivet de Rossenc, lo qual fetz nuòva la coa del verolh de la pòrta de Talhaffer, e intret y III liuras de fer, a VIII d. la liura, e el ne a agut de la ma III s., monta :  V s.

 

Soma aquesta plana  XXVI s.  VIII d.

 

folio 15v

Item beylem lo XX jorn de feurier a Chambarot, lo qual adobet lo contrapés del pon de l’Agulharia, e costet lo trauc de Mestre Eymeric de Merle II s., e per son trabalh I s., monta :  III s.

 

Item beylem lo V jorn de martz a Chambarot, lo qual ajudet a dressar l’engench dedins lo mostier, e estet y IIII jorns, e prenia per jorn V s., monta :  XX s.

Item beylem mays lo dich jorn per I tròtz de fust que comprem de Perrí lo monier per far la chavilha a la brida, e costet nos VIII d., item mays I tròtz de fust de qué feyren lo pedelh a la brida, costet I s., monta :  I s. VIII d.

Item beylem mays lo dich jorn a Heliòt lo fustier, lo qual ajudet a dessar la brida, e estet y IIII jorns, monta :  X s.

 

Item beylem lo premier jorn de may a Holivier de La Ribieyra, lo qual fu am la gens per adobar lo valat de la Crotz de Bertí e las barieyras, e estet y I jorn, monta :  III s.

 

Item beylem lo V jorn de may a Bayòt y a Migó de Bru, los quals adoberen lo pon de l’Agulharia, e y mezeren IIII chavilhas, e costeren VIII d., item per lor trabalh I s. IIII d., monta :  II s.

 

Soma aquesta plana  I escut  VI s.  IIII d.

 

folio 16r

Item beylem lo XXVI jorn de may a Haliòt lo fustier y  a Mestre Peyr de Marmoys, los quals davaleren l’engench e regueren la fusta, e donem lor per lor travalh, monta :  I s.

Item beylem lo dich jorn a Guiòt lo faure, quar fetz una chavilha de fer al pon de Talhaffer :  I s. IIII d.

 

Item beylem lo XXVIII jorn de may a Itier Girart, lo qual adobet I chadenó de la chadena del pon de Talhaffer, e donem ly, monta :  I s.

 

Item beylem lo XXI jorn de junh al filh de Chambarot y a Bernissó de Rey, los quals esteren I jorn chascú a davalar lo sintre dejós l’arsel del pon de la peyra, e prenia chascú per jorn III s. VIII d. ses despens, monta  :  VII s. IIII d.

 

Item beylem lo XXVIII jorn de junh a Iteyró Girart, lo qual fetz una clau al portanel de la pòrta deus Plantiers, e costet nos, monta :  II s.

 

Item beylem lo Ve jorn de julhet a Peyre del Morier, lo qual fu lo dich jorn a enmurar la pòrta de la barbacana del Pon devès las chouchieyras, e prenia per jorn V s., item mays lo dich jorn beylem a dos hòmes que lo servian e ly portaven la grava e la terra e sò que ly fazia bezonh, e prenia chascun hòme per jorn III s. IIII d., monta tot :  XI s. VIII d.

 

Soma aquesta plana  XXIIII s.  IIII d.

 

folio 16v

Item beylem mays, lo dich jorn seguen, per la dicha pòrta, que y fu lo dich Peyre e Sanet, e prenian chascun jorn V s., monta X s., item mays a I hòme que los servia III s. IIII d., monta :  XIII s. IIII d.

 

Item beylem lo XXI jorn de octòbre a Guilhem Liborna, lo qual fetz I pedelh a la barieyra de davan lo Prat deus Paubres, e donem ly, monta :  I s. IIII d.

 

Item beylem lo XXVIII jorn de octòbre, per una dotzena de lata que comprem per metre en la barbacana dous Plantiers e per metre en la Tor Nuòva, e costet, monta :  I s. VI d.

 

Item beylem lo V jorn del mes de novembre, a X ho a XII hòmes, los quals hosteren los trauxs que eren dinxs l’aygua en l’abeurador, e donem lor lo vi, monta :  II s.

 

Item[29] beylem per I trauc que comprem de Guilhó de Belcier per metre al pon de l’Agulharia, monta :  III s. IIII d.

 

Soma aquesta plana  XVIII s.  II d.,  item mays III s. IIII d. per lo dich trauc

 

folio 17r  

Ayssò que s’ensec avem beylat per adobar las escluzas

 

Item beylem lo XXX jorn del mes d’ahoust, a Holivier de La Ribieyra, lo qual era hobrier de la dicha escluza, per demieya ma de papier per escrioure la manòbra, monta :  II s.

Item beylem mays lo dich jorn, per I bayart que comprem per portar los quayres a la escluza, e costet, monta :  IIII s.

 

Item beylem lo Ve jorn de setembre per unas bagas per tirar los pals fòra de l’ayga, e costeren, monta :  I s. IIII d.

 

Item beylem lo XI jorn del mes de setembre a Holivier de La Ribieyra, lo qual era hobrier de la dicha escluza, e y avia estat XV jorns, e prenia per jorn II s., monta :  XXX s.

 

Soma aquesta plana :  I escut  IIII s.

 

folio 18r (17v blanc) 

Ayssò que s’ensec avem beylat per donar la charitat lo jorn de la Pantacòsta

 

Item beylem I sestier de froment que comprem de Johana Chassarela, lo qual nos costava la moduriera IIII s. VIII d., monta :  XXXVII s. IIII d.

Item beylem mays I sestier de froment que comprem de l’ufficial, lo qual nos costava la moduriera IIII s. VIII d., monta :  XXXVII s. IIII d.

Item beylem I sestier de froment que comprem de Peyrelada, lo qual nos costava la moduriera IIII s. IIII d., monta :  XXXIIII s. VIII d.

Item beylem mays, que lo dich Peyrelada aretenc lo fornatge, e costet :  III s.

Item beylem una eymina (de) froment que comprem de Bertran Vetat, lo qual nos costava la moduriera IIII s. IIII d., monta :  XVII s. IIII d.

Item beylem XII modurieras (de) froment que comprem de Johan Chassarel, lo qual nos costava la moduriera IIII s. IIII d., monta :  I escut XVIII s. VIII d.

 

Soma aquesta plana  V escutz  XVI s. 

 

folio 18v

Item beylem mays, que comprem de la micha, que aquela que aviam fach far no y abastava, e comprem ne de la molher de [Varet] IIIIXX e X michas, de I ardit chascuna, monta :  XXX s.

Item beylem lo dich jorn, que comprem de la molher de Tenó d’Apcha L michas, chascuna de I ardit, monta :  XVI s. VIII d.

Item beylem lo dich jorn, que comprem de la molher de Peyrelada XXXV michas chascuna de I ardit, monta :  XI s. VIII d.

Item beylem mays lo dich jorn hous hòmes que nos ajuderen a portar lo pa, e donem lor per beure :  VIII d.

Item beylem mays, quant aguem donada la charitat, que anem beure, lo mayor e los cossols, lo procurayre e los sirvens, e despendem, monta :  XII s.

 

Soma aquesta plana  I escutz  XXVIII s.  VIII d.

 

folio 19r

Ayssò que s’ensec avem beylat per lo seti de Sorzac, escut a XXXIII s. IIII d.

 

Item beylem lo premier jorn de setembre per I cueyr de buòu que comprem per far la fonda de la brida, e costet :  XXVI s. VIII d.

Item beylem mays lo dich jorn a Tenó e a son companhó, los quals hosteren lo pel del dich cueyr e lo deszencharneren, monta :  II s. VI d.

Item beylem per VII liuras de alum de glatz per adobar lo cueyr, e la liura costava II s., monta :  XIIII s.

Item beylem lo dich jorn per XX liuras de charbe per far la fonda, e la liura costava I s., monta :  XX s.

Item beylem lo dich jorn al bastier, lo qual fazia lo cable, e donem ly lo vi, monta :  I s. IX d.

 

Item beylem lo segon jorn del mes de setembre a Peschier, lo qual tramezem a Mussidà per veyre si avian mes lo seti a Sorzac, e donem li, monta :  II s.

Item beylem lo dich jorn, que cum los cossols levesan lo blat per trametre al seti, e III ho IIII hòmes que lo amasaven am lor, e quant l’agueren amassat, begueren amassa e despenderen, monta :  II s. VI d.

Item beylem lo dich jorn a Peyr de Marmoys y a Haliòt lo fustier, lo quals adoberen la fusta de la brida, e donem lor lo vi, monta :  III s. IIII d.

 

Soma aquesta plana  II escutz  VI s.  I d.

 

folio 19v

Item beylem lo IIII jorn del mes de setembre a Guiòt lo faure y a Galhart, per far la chavilha de la brida, XLIII liuras de fer, e costava la liura II ardit, monta :  XXXII s.

Item beylem lo dich jorn a Guiòt y a Galhart, los quals feyren la dicha chavilha de la brida, e donem lor lo vi, monta :  II s.

Item beylem mays lo dich jorn una saumada de charbó per far la dicha chavilha, e costet, monta :  V s.

 

Item beylem, lo jorn que nemeneren l’engench per l’ayga, IIas tortosieyras e IIas bagas e IIII sinquenas, valen las doas tortosieyras II s. VIII d., valen las bagas II s. VIII d., valen las sinquenas III s. IIII d., monta :  VIII s. VIII d.

Item beylem lo dich jorn a Haliòt de Talhaffer, lo qual venc en esta vila, que lo seneschalc de Peytó lo ly avia tramés per que nos ajudès a nemenar la brida per l’ayga, e donem li us sabatós, monta :  V s. IIII d.

 

Item beylem lo Ve jorn de setembre al mayor, lo qual anava al seti a Sorzac, e als companhós que anaven am luy, per lor despens XX s. ; item mays en charn III s. IIII d. ; item per IIII liuras de chandela V s. IIII d.; item VI fuelhs de papier I s. ; item una ola de [serende][30] I s. VIII d. ; item IIas modurieras de sivada III s. IIII d. ;  item VI sapinas a II arditz la sapina IIII s. ; item una quarta part de sal I s. VIII d. ; item donem a Vernhó per portar los barriels del vi VIII d. ; monta :  XLI s.

 

Item beylem lo premier jorn de octòbre, per far las malhas del cable de la brida, e beylem XX liuras de charbe, e la liura costava I s., monta :  XX s.

 

Soma aquesta plana  III escutz  XIIII s.

 

folio 20r

Item beylem mays lo dich jorn per una liura de trenchafila per la fonda, monta :  I s.

Item beylem lo dich jorn a Johanòt de Savi, lo qual tramezem lo dich jorn a Segur per alcunas novelas que lo senhor de Granolhols nos avia mandat que los Anglés venian per aver la bastida, e tramezem lo dich Johanòt al senhor de L’Acgla, e donem ly monta :  VI s.

 

Item beylem lo VIII jorn de octòbre, que houvim dire que Chalveyró era naffrat de còb de canó, e tramezem ly per Mos. Peyr Sobeyró IIas onsas de sucre e I onsa ging.[31] e Ia liura amellas per lo coffortar, monta :  VI s.

Item beylem lo dich jorn per alcús companhós que tramezem quere a Agonac per condure lo mayor al seti de Sorzac, e despenderen a l’ostal de Migó de Goumí, monta :  XX s.

 

Item beylem lo XII jorn de octòbre a Peschier, lo qual tramezem al seti de Sorzac am una letra que portava al Bastart de Layla per alcunas novelas que aviam houvit dire dels Anglés, e donem ly monta :  VI s. VIII d.

 

Item beylem lo XIIII jorn de octòbre al barbier d’Espelucha, lo qual aviam tramés quere per Chalveyró, e donem ly :  I escut

Item mays per sos despens que fetz en aquò de Goumí, monta :  III s.

 

Soma aquesta plana  II escutz  IX s.  IIII d.

 

folio 20v

Item beylem lo XX jorn de octòbre, que tramezem a Johan de La Ròcha lo senhor de Frastels am d’autres per nos deszencuzar del seti de Sorzac, que si no venia que nos autres, no y fariam re plus, e beylem ly per sos despens, monta :  II escutz

Item[32] beylem lo dich jorn demiey cent d’anganas, que comprem de Matalý de Bernabè I s. la pessa, per trametre al seti, monta :  I escut ½

 

Item beylem lo IX jorn de novembre a Guilhem Minhòt, lo qual avia estat (al) seti mays que no devia IIII jorns, e rompet la còrda de la balesta, e donem li per far la dicha còrda, monta :  II s.

Item[33] beylem a Noudonet de Foncolom, lo qual nos avia prestat IIII sestiers de froment per lo seti de Sorzac, e pagem li, monta :  II escutz XVII s. IIII d.

 

Item beylem lo IIII jorn de dezembre a Montaubà, lo qual nos guovernava la brida al seti de Sorzac, e lo mayor ly promés per que estès al seti  unas chausas de trezé blanc, e tramezem las ly per Jalaga, e costeren nos, monta :  XV s.

Item beylem a Doudó I parelh de sabatós per que portès demiey cent d’artilharia a Granolhols per lo seti, e donem ly, monta :  V s. IIII d.

 

Soma aquesta plana  VI escutz  XXIII s. 

 

folio 21r  

Item beylem a la trompeta, per ‘mor quar avia estat al seti, I parelh de sabatós, e costeren, monta :  V s. IIII d.

Item beylem a Batnogat, lo qual avia estat Ia sempmana al seti a Sorzac, e beylem li I parelh de sabatós V s. IIII d., item mays II s. VIII d., monta :  VIII s.

Item beylem a Colý, valet de Peyrelada, lo qual avia estat al seti a Sorzac, e donem ly, monta :  VI s.

Item beylem, que cum lo mayor am d’autres companhós d’esta vila fus anat e far desruïr Causada, quar Monrinat l’avia leysat, e Betola e Morós e Guilhaume Coderc am d’autres companhós de Sòrbges l’aguesan establit, e menasaven la vila e lo paýs d’aquí enfòra, que cum lo dich mayor y anet am lo(s) dichs companhós e los prezeren per fòrsa, e troberen dedins lo lòc Ia albaresta dous hòmes ‘de Sorbges’, e quant furen en esta vila lo(s) companhós begueren sobre la dicha albaresta, e a covengut que òm la redés al senhor de Bruzac que ne preget lo mayor e los cossols, e despenderen en pa e en vi, monta :  I escut

 

Soma aquesta plana  I escutz  XIX s.  IIII d. 

 

folio 23r (21v, 22rv blancs)

Ayssò que s’ensec avem beylat per lo talh.

 

Primo una ma de papier, monta :  IIIIs.

Item beylem a Perròt de Chabròl per pouzar los chartrels :  X s. IIII d.

Item beylem mays per los dichs a Arnautó :  VI s.

Item beylem I quart de sera :  II s. VIII d.

Item beylem mays per lo dich talh, per far sitar la gens que lo devian e per ajornar e per gatgar, monta :  XXXVII s.

 

Soma aquesta plana  I escutz  XXVI s.  VIII d. 

 

folio 25r (23v, 24rv blancs)

Ayssò que s’ensec se monten per los selaris e taxsacion, contant I escut en la valor de XXXIII s. IIII d.

 

Primo[34] a Fortanier de S. Chastier, mayor :  XXX escutz

Item a Peyr de Guarel Puey Meyà cossol :  XV escutz

Item a Guilhem de Belcier, cossol :  XV escutz

Item a Bertran Vetat[35], cossol :  XV escutz

Item a Johan Chassarel, cossol :  XV escutz

Item a Peyrelada, cossol :  XV escutz

Item a Peyre Rigaut, cossol :  XV escutz

Item a Johan Dalhadet, cossol  :  XV escutz

Item a Johan de Meymí, nòstre jutge :  VI escutz

Item a Me Eymeric de Merle, nòstre procurayre :  IIII escutz

 

Item avem taxat a Johan Chassarel, nòstre comtador, per la soma de IIIIXX escutz ho mays que el nos a prestat, e per razó que a levat los dos talhs que avem fach en nòstra annada, que se montent be lo levat VIIIXX escutz o mays, e per razó que a levat las rendas que a pogut levar, e per razó quar a be fach VIIXX o VIIIXX chartrels per mandar la gens en cossolat que devian lo talh per pagar las suffertas, e per tener nòstre comte, e per copiar los dos talhs que fezem en nòstra annada, monta :  XVIII escutz

 

Soma d’aquesta plana  VIIIXX III escutz 

 

folio 25v

Item[36] avem taxsat a Fortanier de S. Chastier, per razó que lo XV jorn de may anet per condure Peyr de La Veyschiera d’eyschí al Freyssenet, quar la moneda que lo rey nos avia donat en esta vila era tombada, e tramezem y son frayre[37] Bertran de Lur e lo dich Peyre ‘dever lo rey’[38] per tal que no la avoliessan ; item mays anet lo Xe jorn de julhet am Guilhem de Belcier per parlar am Mossenhor de L’Acgla per lo proffiech de la vila e del payís ; item mays anet lo XVIe jorn de setembre, que Mossenhor d’Estisac lo tramés querre que anès parlar am luy a Segur ont era, e menet en sa companhia Archambaut Flamenc e Sarlanda ; item mays anet lo XIIIIe jorn de novembre a Granolhols per houvir la hordenanssa dous companhós que avia pres lo capitane d’Estissac ; item mays per gran re de letras clauzas que fetz en nòstra annada, e gran re d’autras escripturas que eran necessàrias a far per las cochas de la vila, ly beylem VIII escutz, e per lo viatge que son frayre fetz a Petiers per razó de la moneda IIII escutz, monta :  XII escutz

Item avem taxat a Peyre de Puey Meyà, lo qual se pres garda totz l’an del gach e del reygach, e mes en escrich totz l’an los detzenatges que fezem far en estiou e en vendempnhas e als autres temps quan las faziam far :  XXXIII s. IIII d.

 

 

Somma touta del bailhat :  IIIIC V escutz,, XXVI s. VII d. pergozís

 

Somma d’aquesta plana  XIII escutz

 

folio 27r (26rv blancs)

Ayssò que s’ensec se monta sò que nos avem receubut dels bes de la communa en nòstra annada, cumtan escutz a XXXIII s. IIII d.

 

Premieyrament receubem de Mestre Eymeric de Merle e de Guilhem de Belcier, als quals acessem per tot I an totz los esmolimens de la vila qui lor costen monta : IIIIXX e V escutz.

Item avem receubut de Joh. de Bonaval lo qual era mestre de la moneda d’esta vila, que lo Rey Nòstre Senhor nos avia donat sobre la dicha moneda III mila lb., monta que ne avem agut L [..] valen en escutz a XXX s. [..] : XXXIII escutz I ters.

Item avem receubut de Peyre Segalar, al qual vendem lo terme del valat de Sent Martí, e aguem ne monta : II escutz.

Item avem receubut de Pochó per lo logier de la meygó [nuava][39] de tot l’an, monta : XX s.

 

Ayssò qui s’ensec son las esmendas que avem receubut de nòstra annada taxadas e pagadas.

Item avem receubut de Peyre Simeon, lo qual batet Tenó e se trobet per enformacio, monta : I escut e ½ .

Item avem receubut de Meynart de Chamsavinel, lo qual batet Arnautó lo sirven[40], e se trobet per enformacio, monta :  ½ escut :

Item avem receubut de H. Jalaga demoran a Lemòtges, lo qual mes en esta vila a mieya nuech I qui se apelava Joh. Fogasier envolopat lo vizatge am la ginha[41] del chapeyró, e per aquela razó lo mezem en cossolat e gatget la esmenda, monta : I escut.

 

Somma :  VIXX III escutz XXXI s.  I d.

 

folio 27v

Ayssò qui s’ensec avem receubut de las rendas que son degudas a la communa, que avem receubudas

 

Guilhem Perier : II s.  –  Gualhart Lo Faure : II s. en pa  –  H. de Combens : I s.  –  G. Bru : I s.  –  Peyr Rols : II s.  –  Joh. de La Rossia : VIII d.  –  Bernart Betussó : XII d.  –  Mos. G. Nozet : VI d.  –  Guilhem de La Fon : VI d.  –  Micó d’Andrivals : VI d.  –  H. Fourela : I s.  –  P. Faure Viadel : I s.  –  Melhó del Montet : III d.  –  Joh. Primeyròl : XV d.  –  St. Tuffaní : VI s. IX d.  –  Maria de Glieyza Nòva : I s.  –  Uxor Barbeta : II s.  –  Peyr Chastel : III s. en pa  –  Fossó lo Vielh : XX s.  –  Guilhem Mayoffa : XXI d.  –  Hered. Decoys : XXII d.  –  Guilherma de Rey : X s.  –  P. Sanson : XI d.  –  Guilhem Folconet : XVIII d.  –  H. Menut : XVIII d.  –  Aymeric de Matatz : XII s.  –  Peyr Milheyròl : VIII s.  –  Ar. del Bòsc : X s. X d.

 

Soma V escutz  XXIIII s.  X d.

 

Item avem receubut de H. de Blanquet d’areyratges que devia a la charitat :  III escutz

 

Somma aquesta plana :  V escutz  XIIII s.  X d.

 

folio 28r

Ayssò qui s’ensec es lo premier talh, lo qual fo empouzat en nòstra annada per las premieyras suffertas, es escrich en la forma que fu enpouzat e talhat a chasqú, escut a XXXIII s. IIII d.

 

La Baffeta : VIII s.  –  H. de Salvatge : X s.  –  Hered. Vilapcha : VIII s.  –  Giraut Buguet : VIII s.  –  Joh. Gastaví : VI s.  –  H. del Rat : II s.  –  Guiòt de Bru : X s.  –  Guilhem L’Amic Plantó XIIII s.  –  Guilhem Saqua : VI s.  –  Girart dels Maynes : X s.  –  Bernart de Bòrn : VIII s.  –   Joga : II s.  –  Companhet : VIII s.  –  Reymon Gou : IIII s.  –  Reynòt : VIII s.  –  Guilhem de Gordó VIII s.  –  Peyr Cavilhac : XII s.  –  Guilhem de L’Auzelia : VIII s.  –  Boria de Tregonan : IIII s.  –  Fortó de Faure : XII s.  –  Uxor Guilhem de Rey : VI s.  –  H. de Rey : VIII s.  –  Peyr de Sans Gastaví : VI s.  –   Me Reymon de Monranhí : II s.  –  Giraut Paret : VI s.  –  Boynó : VIII s.  –  Peyr Chambarot : VIII s.  –  Joh. Vernhó : III s.  –  La Monara : II s.  –  Hered. Joh. Charentó : II s.  –  Joh. Choumart : XX s.  –  Peyr del Boychó : VIII s.  –  Joh. de La Boria : XII s.  –  Hered. Champeló : X s.  –  Bernart de La Jordania : VIII s.  –  Hered. Berbessó : VIII s.  –  Merlandó : XII s.  –  Joh. Lop : XII s.  –  Hered. Bernart Choumart : X s.  –  Hered. Ar. de Pueypozí : IIII s.  –  Guilhem de Rey : XII s.  –  Giraut de Pueypozí : II s.  –  Lo filh de la Mondòta : IIII s.  –  Peyr de Molhouví : VIII s.  –  Guilhem de Trestornes : XIIII s.  –  Hel. de La Brossa : IIII s.  –  Forgòt : VIII s.

 

Somma aquesta plana :  X escutz   XXIX s.  VII d.

 

folio 28v

Hel. Chaplepà : VIII s.  –  H. Bochier : X s.  –  Sarlanda : X s.  –  Lo Ranquet : X s.  –  Ar. Fayart : XII s.  –  Peyr Lemozí : VI s.  –  Joh. Bureu : X s.  –  Goutier Charpentier : XII s.  –  H. Chalup : XX s.  –  Gautonet Rey : IIII s.  –  Peyr de Borzac sartre : IIII s.  –  Lo Norman : VII s.  –  Peyr Micó : X s.  –  Peyr La Sala : II s.  –  Jordó de Botas : III s.  –  Tonerra : VIII s.  –  Joh. Davit Merle : V s.  –  Peyr Bruchart : XXV s.  –  Guilhem Taralh  –  VI s.  –  Guilhó de Calés : V s.  –  Me Peyr de Siourac VIII s.  –  Uxor Pichòt : II s.  –  Fortó de Joudó : XX s.  –  Hered. Bonel : XXV s.  –  Hered. P. del Frayser IIII s.

 

La Lemotgana

Joh. Dadol : VI s.  –  Me Joh. de Meymí : XXX s.  –  Peyr de Las Meygós lo Jove : XII s.  –  Reymon La Rua : IIII s.  –  Hered. H. de Matiou : II s.  –  Peyr de Las Meygós : VI s.  –  Peyr Faure Viadel : XII s.  –  Peyr Pozí : X s.  –  La dòna de La Ròcha : XII s.  –  Hered. Bernart Decoy : XX s.  –  Giraut Bru : II s.  –  Peyr de Brossas : VIII s.  –  H. del Puey : XXV s.  –  Peyr Bodí : V s.  –  Bernart del Vinhal : VI s.  –  Reymon Chanebot : XVI s. VIII d.  –  Guilhem del Verdier : VIII s.  –  Guiòt Colombet : V s.  –  Donaric : V s.  –  H. Sarazí : X s.  –  Blondel : XII s.  –  Peyr de Las Jonias : V s.  –  Jarigó : VIII s.  –  Hered. Nogarel  –  Peyr Beliart : ½ escut  –  Peyr Dadol : VI s.  –  Lo Beylissó : X s.  –  Peyr Chopinòt : VIII s.  –  Lo Faure d’Antona : IIII s.

 

Somma aquesta plana :  XV escutz   V s.  IIII d.

 

folio 29r

Joh. del Bruelh : V s.  –  Peyr [Boyòt] : XII s.  –  Peyr de Landric : VIII s.  –  H. Brugó : VI s.  –  La dòna de Cesseró : X s.  –  Montassa : VIII s.  –  Noudí L’Anier : VI s.  –  Guilhem de Combas : XII s.  –  Girart La Brossa : IIII s.  –  Lo Bretó de Sorbges : VIII s.  –  Robí Crozat : V s.  –  Guiòt d’Olivier : V s.  –  H. de Minhòt : XII s.  –  Peyr La Còsta : IIII s.  –  H. Jolòt : XII s.  –  Eymar Bòs : VIII s.  –  H. Libornet : VIII s.  –  Joh. de Marlhòc : VI s.  –  St. de Tula : X s.  –  Guilhem d’Ouriac : III s.  –  Peyr de La Vidana : IIII s.  –  Bernart Bretó : XII s.  –  Guilhem Lambert : XX s.  –  Aurí Bretó : IIII s.  –  Reymon Rofflat : X s.  –  R. Marsal : XII s.  –  La molher de Boní : II s.  –  Guilhem Peló : X s.  –  Andriou de La Vila : VIII s.  –  Eymar de La Boria : X s.  –  Archambaut : Nebot : VIII s. 

 

L’Agulharia

H. Eschirpel : V s.  –  Reymon Eschirpel : X s.  –  Bernart Folop : VIII s.  –  Giraut Capeta : X s.  –  Hered. Eyic del Biró : X s.  –  Lo Barbier de La Claustra : VI s.  –  Giraut de Beders : VII s.  –  VII s.  –  Sobeyrana : VI s.  –  Peyr Giraut : II s.  –  Me Eyic de Merle : VI s.  –  Giraut de Briva : VI s.  –  H. Marsaguet : V s.  –  Ar. del Jaric : VII s.  –  Peyr del Morier : VII s.  –  Hered. P. de Margòt : IIII s.  –  Hered. Est. Colý : VI s.  –  H. Rounhac : IIII s.  –  Uxor Vinheyrac : V s.  –  Giraut de Clou : VI s.  –  H. Vessat : VIII s.  –  Reymon Vessat : VI s.  –  Peyr Bodet : V s.  –  Peyr Prunier : V s.  –  Giraut Vinheyrac : X s.

 

Somma aquesta plana :  XII escutz   XI s. 

 

folio 29v

Giraut Desmier : VI s.  –  Ar . Peschal : X s.  –  Peyr Milheyròl : X s.  –  Itier de Blis : IIII s.  –  Guilhem de Fonlonga : VIII s.  –  Giraut de Sirventó : X s.  –  Peyr de Tin : XII s.  –  H. Choutart : V s.  –  Ar. Borzac : XII s.  –  Iteyró de Sirventó  -  Peyr Rossel : X s.  –  H. Pinazel : VIII s.  –  Hered. Babó : XII s.  –  Joh. de Sirven : X s.  –  Uxor de La Brossa : II s.  –  Barbeta : II s.  –  Hered. Joh. de La Chabana : VI s.  –  Peyr Feydit : XII s.  –  La Pastorela : II s.  –  Peyr Davit : VI s.  –  Uxor Audoy Boyer : IIII s.  –  Ayic de La Boria : X s.  –  Est. de Pueymeyà : X s.  –  Peyr Chastel : XX s.  –  Eymar Bochier : XII s.  –  Uxor Raymon Bizòl : VI s.  –  Hered. P. Sequier : V s.  –  Peyr Chaussa : VIII s.  –  Bernart Estasús : X s.  –  P. de La Molieyra dich Sauta : XII s.  –  Meyritglier : IIII s.  –  Raymon de Brunet : II s.  –  Guilhem del Cluzel : X s.  –   Hered. de Michel : ½ escut  –  Joh. Bordas : XII s.  –  Reymon de Salveys : IIII s.  –  Bernart de Malvars : V s.  –  Peyr L’Espitalier : II s.  –  Peyr Escura : X s.  –  La Petassada : II s.  –  Reymon de Golssa : I escut  –  Guilhem Eymar : II s.  –  Est. Chabanel : VI s.  –  Guilhem de La Vernha : VIII s.  –  H. de Blanquet : X s.

 

Talhaffer

Gordó : VIII s.  –  H. [Atimòt] : VI s.  –  Vilabòys : X s.  –  H. Gintrac : II s.  –  Melhó del Montet : X s.  –  Uxor Bertí : II s.  –  Eyic de Matatz : IIII s.

 

Somma aquesta plana :  XIII escutz   VII s.  VIII d.

 

folio 30r

Joh. de Cranays : IIII s.  –  Joh. del Mas : VIII s.  –  Felipòt de Rossenc : X s.  –  Velayc :

II s.  –  Baret : XX s.  –  Hered. Giraut Eymar : XVI s.  –  Joh. Costans : XII s.  –  Bertran de La Boyschieyra : XII s.  –  Ar. de Foncolum : ½ escut  –  H. Planchier : VIII s.  –  Agnès Bruneta : XVI s.  –  Peyr Segalar : VIII s.  –  Itier Girart : VI s.  –  Peyr Faure de Chansalada : IIII s.  –  Ar. de Bernabè : I escut  –  Giraut Boc : XX s.  –  Peyr Redon : IIII s.  –  Peyr de La Veyschieyra : VIII s.  –  Bernart La Còsta : V s.  –  Gualhardina de Melissen : IIII s.  –  Eyic de La Bòrda : IIII s.  –  Hered. P. d’Agonac : III s.  –  Guilhem Selarier : IIII s.  –  Joh. Barieyra : IIII s.  –  Peyr de La Vaure : VIII s.  –  Ar. Eymar : IIII s.

 

Las Fargas

La [Bernica] : VI s.  –  Esteve Banieya : VIII s.  –  H. de Clou  : VIII s.  –  Est. Mostart lo Vielh : V s.  –  Joh.  del Chastanet : VIII s.  –  Peyr de Morsinh : X s.  –  H. Lo Charpentier : IIII s.  –  Esteve Mostart lo Jove IIII s.  –  Itier Bocicó : IIII s.  –  Giraut Batnogat : VI s.  –  Almueys de Bru: XII s.  –  Peyr de Las Fargas : V s.  –  Hered. Viganhós : V s.  –  Hered. Tullurayra : II s.  –  Joh. d’Ortixz : X s.  –  Joh. Boquier : X s.  –  H. Domenc : V s.  –  Peyr Domenc : II s.

 

Reynuòva

Archambaut Flamenc : V s.  –  Holivier de La Ribieyra : IIII s.

 

Somma aquesta plana :  X escutz  XXXII s.  VIII d.  It. I s. IIII d.

 

folio 30v

Bernart Malet : IIII s.  –  Bernart del Rat lo Jove Piquí :V s.  –  Joh. Tuffaní : V s.  –  Hered. Goutó Rampnaut : VI s.  –  Guilhem Perier  –  X s.  –  Hered. Dosset : VIII s.  –  Peyr Gonda : XII s.  –  Peyr Giraut : X s;  –  Joh. Primeyròl : VI s.  –  Guilhem Negrier : X s.  –  Albert : V s.  –  Reymon Lanbert : V s.  –  H. Pigart : VI s.  –  Hered. Chantaclar : III s.  –  Hered. Volpat : VIII s.  –  Est. Milheyròl : IIII s.  –  H. Papí : XVI s.  –  Bernart Betussó, Guilhem Minhòt : X s.   –  Guilhem Mayoffa : VI s.  –  Poló : VII s.  –  Peyr Parel : XII s.  –  Hered. P. del Trolhier : XVI s.  –  Bernart de Comtor : VI s.  –  Giraut Papussó : VIII s. –  Bigòs : V s.  –  Ar. Chanongó : VIII s.  –  Joh. Chapel : X s.  –  Joh. de La Rossia : IIII s.  –  Uxor Petit de Pa : II s.  –  H. Adian : V s.  –  Ar. de La Brossa : XII s.  –  Peyr Sanson : X s.  –  Ar. del Rochalh : IIII s.  –  Peyr d’Eyraut : VI s.  –  Giraut Rastel : VII s.  –  H. Rey Palhet : X s.  –  Est. de La Peyra : VIII s.  –  Peyre Banhat : VII s.  –  Guiòt de Brigolós : VI s.  –  Guilhem Lo Veyrier : XV s.  –  Bernart dels Bonet : VIII s.  –  Guamarda : V s.  –  Est. de L’Estanc : VI s.  –  Giró Charadó : X s.  –  G. de L’Escura Cotart : V s.  –  H. de L’Eschala : V s.  –  Peyr Boc : V s.

 

Somma aquesta plana :  X escutz  XVII s.  VIII d. 

 

folio 31r

Est. Cheyró : V s.  –  H. Meysenc : VIII s.  –  Ar. del Bòsc : XII s.  –  H. Combens : V s.  –  H. Itier : XII s.  –  Guilhem de Las Planchas : XII s.  –  Hered. Reymon de Cesseró : VIII s.  –  Peyr Michí : XII s.  –  Guilhem d’Eyraut : II s.  –  Guilhem Chabròl : VI s.  –  H. Gualhart : VI s.  –  P. de Las Petitias : V s.  –  H. Filhòl : III s.  –  Eyic d’Andrivals : VII s.  –  Lo Broudós : III s.   –  Guiòt de Sela : VIII s.  –  Hered. Gualabert : VI s.  –  Malricó : VI s.  –  Joh. de Sixs : IIII s.  –  Ar. Chilimon : V s.  –  Peyr de Brossas : VI s.  –  Peyr Rastel ¨VI s.  –  Joh. de La Roqueta : XII s.  –  Lo Conreador : VIII s.  –  Guilhem Taborel : XII s.  –  Hered. Joh. Robí : II s.  –  G. de L’Escura [Joià][42] : VI s.  –  Gualhart Lo Faure : X s.  –  Daga lo Vielh : II s.  –  Iveta del Torn : VII s.  –  Guilhem Robbert : XV s.  –  Guilhem de Montardit : V s.  –  H. de Choumon : IIII s.  –  Hered. L’Anglada : IIII s.  –  Hered. de Quortz : VI s.  –  Peyr del Nogier : X s.  –  Bogensí : VI s.  –  Ar. Valentó : VIII s.  –  Ar. L’Amic e son filh : X s.  –  Peyr Còsta : XII s.  –  Joh. Bolazac : XII s.  –  Guilhem Forastier : VI s.  –  Guilhem Boyier : ii s.  –  Giraut Novel : V s.  –  Guilhem de S. Sibrà : V s.  –  Eymeric de Michí : X s.  –  Hered. P. de Merle : V s.  –  La dòna de Vilat : IIII s. – Chastanolhol[43] : V s.  –  Pení de Combas de Boys : IIII s.  –  Merle de Corsac : IIII s.  –  Est. del Lac : III s.

 

Somma aquesta plana :  X escutz  XVII s.  VIII d. 

 

folio 31v

Baconet : II s.  –  Lo filh de Pateró : IIII s.  –  H. Chansel : X s.  –  Peyr de La Ribieyra : VI s.  – 

 

Tralhisac

Bòs del Rat : XIIII s.  –  Chousidó : VI s.  –  Peyr Jutge : III s.  –  Dorle : V s.  –  Joh del Cluzel : VIII s.  –  Itier del Cluzel : VIII s.  –  Guilhem Pomarel : X s.  –  Marsanés : XII s.  –  P. de L’Espital : X s.  –  P. Punhet : III s.  –  Lo gendre del Faure d’Antona : II s.  –  Lo filhastre de Pomarel : V s.  –  Chalveyró : V s.  –  Peyr de La Brossa Jove : VIII s.  –  La Reyne III s.

 

La Ciptat : II escuz  –  Chansavinel : II escutz I quart.

 

Soma tota d’aquest present talh, escut a XXXIII s ; IIII d., monta :

          IIIIXX XI escutz  XXII s. VIII d.

 

Soma aquesta plana : VII escutz  XXXII s. IIII d.

 

folio 32r

Ayssò qui s’ensec son las restas del d. talh qui son degudas per aquilhs qui s’enseguen.

 

Joh. Gastaví II s.  –  H. del Rat : II s   –  Jogà: II s.  –  Raymon Gou : IIII s.  –  Boria de Tregonan : IIII s.  –  Fortó de Faure : III s.  –  Uxor Guilhem de Rey : I s.  –  Me Reymon de Monranhí : II s.  –  Boynó : I s.  –  La Monara : II s.  –  Hered. Joh. Charentó : II s.  –  H. de La Brossa : IIII s.  –  Forgòt : IIII d.  –  H. Bochier : II s.  –  Sarlanda : X s.  –  Ar. Fayart : XII s.  –  Joh. Bureu : II s.  –  Gautier Charpentier : VII s.  –  H. Chalup : XX s.  –  P. de Borzac sartre : IIII d.  –  Lo Norman : IIII d.  –  Gautonet Rey : IIII s.  –  P. Micó : II s. IIII d.  –  Joh. Davit Merle : I s.  –  Peyr Bruchart : XXV s.  –  Guilhem Taralh : I s.  –  Hered. Champeló : IIII s. II d.  –  P. de Malhouví : IIII s.  –  Me P. de Siourac : VIII d.  –  Uxor Pichòt : II s.  –  Fortó de Joudó : XX s.  –  Hered. Abonel : V s.  –  Hered. P. del Frayser : IIII s.  –  Hered. de Matiou : II s.  –  La dòna de La Ròcha : II s.  –  Decoy : IIII d.  –  Giró Bru : I s.  –  Joh. del Puey : XXV s.  –  Bernart del Vinhal : IIII d.  –  Joh. del Bruelh : IIII d.  –  La dòna de Cesseró : II s.  –  H. de Minhòt : XII s.  –  Peyr La Còsta : IIII s.  –  H. Jolòt : IIII d.  –  Est. de Tula : IIII d.  –  Guilhem de Houriac : I s.  –  P. de La Vidana : I s.  –  Bernart Bretó : XII s.  –  Guilhem Lambert : XX s.  –  La Bonia : IIII d. – Archambaut Nebot : VIII s.  –  Lo Barbier de La Claustra : VI s.  –  Soberana : VI s.  –  P. Sala : II s.

 

Soma aquesta plana : VIII escutz  VI s. VIII d.

 

folio 32v

P. Giraut : II s.  –  Hered. P. de Morgòt[44] : IIII s.  –  H. Rounhac : I s.  –  Uxor de Vinheyrac : I s.  –  G. de Sirventó : V s.  –  Iteyró de Sirventó : III s. IIII d.  –  Uxor de La Brossa : II s.  ––  Peyr Feydit : IIII d.  –  La Patorela II s.  –  Uxor Oudoy Boyer : IIII s.  –  Eymar Bochier : XVII s.  –  Hered. P. Sequier : V s.  –  Hered. Michel : ½ escut  –  Peyr L’Espitalier : II s.  –  P. Escura : VIII d.  –  La Petassada : IIII d.  –  Pochó : VIII s.  –  Est. Chabanel : II s. VIII d.  –  Gordó : VIII s.  –  Hered. G. Heymar : VIII s.  –  Ar. de Foncolom : ½ escut  –  G. Boc : XX s.  –  Peyr de La Veyschieyra : VIII s.  –  Bernart La Còsta : V s.  –  Gualhardina de Melisen : VIII s.  -  Eyic de La Barda : III s.  –  Hered. P. d’Agonac : I s.  –  Guilhem Selarier : IIII s.  –  H. de Blanquet : X s.  –  Joh. Costans : XII s.  –  Bertran de La Boysieyra : XII s.  –  Joh. del Chastanet : IIII d.  –  Itier Bocicó : VIIII s.  –  Almueys de Bru : VI s.  –  Peyr de Las Fargas : V s.  –  Hered. Viganhós : II s ; IIII d.  –  Hered. Tullurayre : II s.  –  Joh. d’Ortixs : X s.  –  Joh. Boquier : X s.  –  H. Domenc : IIII d.  –  Archambaut Flamenc : V s.  –  Holivier de La Ribieyra : IIII s.  –  Bernart Malet : IIII s.  –  Hered. Dosset : IIII s. VIII d.  –  Guilhem Primeyròl : VIII d.  –    Albert : I s.  –  Hered. Chantaclar : III s.  –  Hered. Volpat : VIII s.  –  Bernart de Comtor : I s. IIII d.  –  Bigòs : I s. IIII d.  –  Uxor Petit de Pa : II s.  –  H. Adian : V s.  –  Ar. de La Brosa : IIII d.  –  Ar. del Rochal : IIII s.  –  Est. de La Peyra : IIII d.  –  P. Banhat : IIII s.  –  Guilhem Lo Verier : XV s.  –  G. Charadó : IIII d.  –  Hered. Reymon de Cesseró : VIII s.  –  [Perrinet] gendre de Jaric : V s. 

 

Soma aquesta plana : VIII escutz  XXVII s. IIII d.

 

folio 33r

Guilhem d’ Eyraut : II s.  –  Guilhem Chabròl : I s.  –  P. de Las Petitias : I s.  –  Guiòt de Sela : IIII d.  –  Joh. de Sixz : IIII s.  –  P. de Brossas : VI s.  –  Hered. Joh. Robí : II s.  –  Armagaut : IIII s.  –  Yveta del Torn : II s.  –  Guilhem Robbert : XV s.  –  Guilhem de Montardit  –  V s.  –  P. del Nogier : IIII d.  –  Guilhem Forastier : I s.  –  Guilhem Boyier : IIII d.  –  G. Novel : I s.  –  Guilhó de S. Sibrà : V s.  –  La dòna de Vilat : IIII s.  –  Pení de Combas de Boy : III s.  –  Merle de Corsac : IIII s.  –  Est. del Lac : I s. IIII d.  –  Baco-net : II s.  –  Peyr Jutge : III s.  –  Guilhem Pomarel : I s.  –  Guilhem Liborna : I s. VIII d.  –  P. Punhet : IIII d.  –  Ar. de Bernabè : I escut  –  Golssa : I escut  –  Joh. de Cranays : IIII s.  P. del Morier : III s.  –  Guilhem Negrier : II s.  –  Gualhart Lo Faure : II s.

 

Soma aquesta plana : IIII escutz  XV s

 

Soma de las restas :  XXI escutz XIX s. (effacé)

 

folio 34r (33v blanc)

Ayssò qui s’ensec es lo talh lo qual fu empouzat en nòstra annada hostra l’autre davan escrich.

 

Primo La Baffeta : XX s.  –  H. de Salvatge : XXV s.  – Hered. Vilapcha : ½ escut  –  G. Buget : XX s.  –  Joh. Gastaví : XV s.  –   Guiòt Bru : XX s.  – Guilhem L’Amic Plantó : I escut  –  Guilh. Saqua : XII s.  –  Bernart dels Maynes : XXV s.  –  Bernart de Bòrn : XX s.  –  Jogà : V s.  –  Companhet : XX s.  –  Reymon Gou : X s.  –  Rn Reynòt : XX s.  –  Guilhem Gordó : XX s.  –  Peyr Cavilhac : I escut  –  Guilhem de L’Ouzelia ½ escut  –  Fortó de Faure : I escut  –  Uxor Guilhem de Rey : ½ escut  –  H. de Rey : XX s.  –  P. de Sans Gastaví : ½ escut  –  Giraut Paret : ½ escut  –  Boynó : XX s.  –  P. Chambarot : XXV s.  –  Joh. Vernhó : VIII s.  –  La Monara : V s.  –  Hered. Joh. Charentó : V s.  –  Uxor P. de La Boria : VIII s.  –  Joh. Choumart  –  I escut I quart  –  Peyr del Boyschó : XV s.  –  Joh. de La Boria : I escut  –  Hered. Champeló : XXV s.  –  Bernart de La Jordania : XX s.  –  H. Berbessó : XX s.  –  Guilhem Agrafuelh : X s.  –  Merlandó :

   XXX s.  –  Joh. Lop : XXX s.  –  Hered. Bernart Choumart : XXV s.  –  Ar. de Pueypozí : VIII s.  –  Guilhem de Rey : XXX s.  –  G. de Pueypozí : V s.  –  Lo filh de la Mondòta : X s.  –  P . de Molhouví : XII s.  –  Guilhem de Tres Tornes : I escut  –  H. de La Brossa : X s.  –  Forgòt : XX s.  –  H. Chapleppa : XX s.  –  H. Bochier : XXV s.  –  Sarlanda : XXV s.

 

Soma aquesta plana : XXVIII escutz  XXI s.  IIII d.

 

folio 34v

Lo Ranquet : XXV s.  –  Ar. Fayart : I escut  –  Peyr Lemozí : XII s.  –  Joh. Bureu : XXV s.  –  Goutier Charpentier : XXX s.  –  H. Chalup : I escut I quart  –  Gautonet : Rey : X s.  –  Peyr de Borzac sartre : VIII s.  –  Lo Norman : ½ escut  –  P. Micó : XXV s.  –  Peyr Sala : V s.  –  Jordó de Botas : X s.  –  Tonera : XX s.  –  Joh. Davit Merle : X s.  –  P. Bruchart : II escutz ment I quart  –  Guilhem Taralh : ½ escut  –  Guilhó de Calés : XII s.  –  Me Peyr de Siourac : XX s.  –  Fortó de Joudó : I escut I quart  –  Hered. Abonel : I escut e ½  –  Hered. P. del Frayscher : X s.  – 

 

La Lemotgana

Joh. Dadol : ½ escut  –  Me Joh. de Meymí : II escutz  –  Peyr de Las Meygós lo Jove : I escut  –  Reymon La Rua : XII s.  –  Hered. H. de Matiou : V s.  –  Peyr de Las Meygós : ½ escut  –  Peyr Faure Viadel : I escut  –  Peyr Pozí : XXV s.  –  La dòna de La Ròcha : XX s.  –   Hered Bernart Decoy : I escut  –  Giró Bru : V s.  –  Peyr de Brossas : XX s.  –  H. del Puey : II escutz  –  Peyr Bodí : VIII s.  –  Bernart del Viniahal[45] : ½ escut  –   Rn Chanebot : I escut e quart  –  Guilhem del Verdier : XX s.  –  Guiòt Colombet : XII s.  –  Donaric : ½ escut  –  Sarazí : XXX s.  –  Blondel : XXV s.  –  Peyr de Las Jonias : XV s.  –  Jarigó : XX s.  –  P. Beliart : I escut e quart  –  Peyr Dadol : ½ escut  –  Lo Beylissó : XXV s.  –  Peyr Chopinòt : XX s.  –  Lo Faure d’Antona : X s.  –  Joh. del Bruelh : V s.  –  Peyr Boyòt : XXX s.  –  P. de Landric : XVI s.  –  H. Brugó : ½ escut  – La dòna de Cesseró : XX s.  –   Montassa : XX s.

 

Soma aquesta plana : XXXVII escutz  III s.  VIII d.  XXVI s. VIII d.

 

folio 35r

Noudí L’Anier : ½ escut  –  Guilhem de Combas  –  XXX s.  –  Bernart La Brossa : VI s.  –  Lo Bretó de Sorbges : XXV s.  –  Robí Crozat : XII s.  –  Guiòt d’Olivier : XV s.  –  H. de Minhòt : XXV s.  –  Peyr. La Còsta : X s. – H. Jolòt : I escut  –  Eymar Bòs : XXV s.  –  H. Libornet : XX s.  –  Joh. de Marlhòc : XV s.  –  Est. de Tulla : XXV s.  –  Guilhem d’Ouriac : VI s.  –  Peyr de la Vidana : VI s.  –  Bernart Bretó : XXX s.  –  Guilhem Lanbert : I escut  –  Aurí Bretó : X s.  –  Rn Rofflat : XXX s.  –  Rn Marsal  –  La Bonia : V s.  –  Guilhem Peló : XXV s.  –  Andriou de La Vila : XX s.  –  Eymar de La Boria : XXV s.  –  Archambaut Nebot : XX s.

 

L’Agulharia

H. Eschirpel : XV s.  –  Rn Eschirpel : XXV s.  –  Bernart Folop : XX s.  –  G. Capeta : XX s.  –  Hered. Eyic del Biró : XXV s.  –  Lo Barbier de La Claustra : ½ escut  –  G. de Beders : XX s.  –  Sobeyrana : ½ escut  –  Me Eymeric de Merle  –  Peyr Giraut : V s.  –  G. de Briva : ½ escut  –  H. Marsaguet : XXV s.  –  Ar. del Jaric : ½ escut  –  P. del Morier : XX s.  –  Hered. P. de Margòt : X s.  –  Hered. Est. Colí : XX s.  –  H. Rounhat : X s.  –  Uxor Vinheyrat : X s.  –  H. de Clou : ½ escut  –  H. Vessat : XX s.  –  Rn Vessat : XVI s.  –  P. Bodet : XII s.  –  Giraut Vinheyrac : XX s.  –  G. Desmier : ½ escut  –  Ar. Peschal : XXV s.  –  Peyr Milheyròl : XXX s.  –  Itier de Blis : XII s.  –  Guilhem de Fon-longa : XX s.  –  Giraut de Sirventó : XX s.  –  Peyr de Tin : I escut  –  H. Choutart : X s.

 

Soma aquesta plana : XXXII escutz  II s.

 

folio 35v

Ar. Borzac : XXV s.  –  Itier de Sirventó : I escut e quart  –  Peyr Rossel : I escut  –  H. Pinazel : XX s.  –  Heredes Babó : XX s.  –  Joh. de Sirven : XXV s.  –  Uxor de La Brossa : V s.  –  Hered. Joh. de La Chabana : ½ escut  –  Barbeta : X s.  –  Peyr Feydit : XXX s.  –  Peyre Davit : ½ escut  –  Uxor Oudoy Boyier : V s.  –  Eyic de La Boria : XXV s.  –  Est. de Pueymeyà : XXV s.  –  Peyr Chastel : I escut e qua rt  –  Eymar Bochier : XXX s.  –  Uxor Rn Bizòl : ½ escut  –  Hered. Peyr Sequier : XV s.  –  Peyr Chausa : XX s.  –  Bernart Estasús : XXV s.  –  P. de La Molieyra dich Sauta : XXX s.  –  Meyritglier : X s.  –  R. de Brunet : V s.  –  Guilhem del Cluzel : XXV s.  –  Hered. Michel : I escut ½  –  Joh. Bordas : XXX s.  –  R. de Salveys : VIII s.  –  Bernart de Malvars : XV s.  –  Peyr L’Espitalier : V s.  –  Peyr Escura : XXV s.  –  La Petassada : V s.  –  Rn de Golssa : II escutz  –  Guilhem Eymar : V s.  –  Pochó : XX s.  –  Est. Chabanel : ½ escut  –  Guilhem de La Vernha : XX s.  –  H. de Blanquet : XXV s. 

 

Talhaffer

Garda : X s.  –  H. [Atimòt] : ½ escut  –  Vilabòys : XXV s.  –  H. Gintrac : V s.  –  Melhó del Montet : XXV s.  –  Uxor Bertí : V s.  –  Eyic de Matatz : X s.  –  Joh. de Cranays : XII s.  –  Joh. del Vernòlh : I escut ½  –  Joh. del Mas : XX s.  –  Felipòt de Rossenc : I escut  –  Belayt : V s.  –  Varet : I escut e quart  –  Hered. G. Heymar : I escut e quart  –  Joh. Costans : I escut  –  Bertran de La Boyschieyra : XXX s.  –  Ar. de Foncolum : I escut e quart  –  H. Planchier : ‘XXX s.’ I escut e quart –  Agnès Bruneta e Peyr Simeon : I escut e quart.

 

Soma aquesta plana : XXXVIII escutz  XVIII s. IIII d.

 

folio 36r

Peyr Segalar : XX s.  –  Itier Girart : ½ escut  –  Peyr Faure de Chansalada : X s.  –  Ar. de Bernabè : III escutz  –  Giraut Boc : I escut ½ –  Peyr Redon : X s.  –  P. de La Veyschieyra : XX s.  –  Bernart La Còsta : ½ escut  –   Gualhardina de Melisen : X s.  –  Eyic de La Barda : I quart d’escut  –   Hered . P. d’Agonac : V s.  –  Guilhem Selarier : X s.  –  Joh. Barieyra : X s.  –  Peyr de la Vaure : XX s.  –  Ar. Eymar : XV s. 

 

Las Fargas

La [Bernuta] :  ½ escut  –  Esteve Banieya : XX s.  –  H. de Clou : XX s.  –  Est. Mostart lo Vielh : X s.  –  Joh. del Chastanet : XV s.  –  Peyr de Morsinch : XXX s;  –  H. Lo Charpentier : ½ escut  –  Est. Mostart lo Jove : X s.  –  Itier Bocicó : XII s.  –  Hered. Agrafuelh : III s.  –  G. Batnogat : XV s.  –  Almueys de Bru : I escut e quart  –  Peyr de Las Fargas : XV s.  –  Hered. Tullurayra : V s.  –  Joh. d’Ortixs : III quart d’escut  –  Joh. Boquier : XXX s.  –  H. Domenc : X s.  –  Peyr Domenc : V s.

 

Reynòva 

Archambaut Flamenc : X s.  –  Holivier de La Ribieyra : XII s.  –  Bernart Maret : V s.  –  Bernart del Rat lo Jove Piquí : X s.  –  Joh. Tuffaní : XII s.  –  Hered. Goutó Rampnaut : XV s.  –  Guilhem Perier : XXV s.  –  Hered. Dosset : ½ escut  –  Peyr Gonda : I escut  –  Guilhem Giraut : XXV s.  –  Joh. Primeyròl : XV s.  –  Guilhem Negrier : XXV s.  –  Albert : X s.  –  Reymon Lambert : X s.  –   H. Pigart : ½ escut  –  Hered. Volpat : XX s.  –  Est. Milheyròl : X s.  –  H. Papí : I escut e quart  –  Bernart Betussó, Guilhem Minhòt : XXV s.

 

Soma aquesta plana : XXVIII escutz  XX s. VIII d.

 

folio 36v

Guilhem Mayoffa : ½ escut  –  Poló : XX s.  –  Peyr Parel : XXV s.  –  Hered. P. del Trolhier : I escut e quart  –  Bernart de Comtor : ½ escut  –  Giraut Papussó : XX s.  –  Bigòs : XII s.  –  Ar. Chanongó : XX s.  –  Joh. Chapel : XXV s.  –  Joh. de La Rossia : XII s.  –  Uxor Petit de Pa : V s.  –  H. Adian : XII s.  –  Ar. de La Brossa : I escut  –  Peyr Sanson : XXV s.  –  Peyr d’Eyraut : ½ escut  –  Giraut Rastel : ½ escut  –  H. Rey Palhet : XXV s.  –  Est. de La Peyra : XX s.  –  Peyr Banhat : ½ escut  –  Guiòt de Brigolós : ½ escut  –  Guilhem Lo Veyrier : I escut  –  Bernart dels Bonetz : XX s.  –   [Guamardó] : XII s.  –  Est. de L’Estanc : ½ escut  –  Giró Charadó : XXX s.  –  Bernart de L’Escura Cotart : XII s.  –  H. de L’Eschala : XII s.  –  Peyr Boc : VI s.  –  Est. Cheyró : X s.  –  H. Meysenc : XX s.  –  Ar. del Bòsc : XXX s.  –  H. Combens : XII s.  –  H. Itier : XXX s.  –  Guilhem de Las Planchas : XXV s.  –  Hered. Reymon de Cesseró : ½ escut  –  Bernart del Rat : V s.  –  Peyr Michí : I escut e quart  –   Guilhem d’Eyraut : V s.  –  Guilhem Chabròl : ½ escut  –  H. Galhart : ½ escut  –  Peyr de La Petitias : XII s.  –  H. Filhòl : III s.  –  Eyic d’Andrivals : XX s.  –  Lo Broudós : X s.  –  Guiòt de Sela : XX s.  –  Hered. Gualabert : ½ escut  –  Malricó : ½ escut  –  Joh. de Sixz : X s.

 

Lo Pon

Ar. Chilimon : XII s.  –  Peyr Rastel : ½ escut  –  Joh. de La Ròcha : I escut  –  Lo Conreador : XX s.

    

Soma aquesta plana : XXVIII escutz  XVIII s. VIII d.

 

folio 37r

Guilh. Taborel : I escut  –  Giraut de L’Escura Jora : ½ escut  –  Gualhart Lo Faure :

XXV s.  –   Dagua lo Vielh : V s.  – Yveta del Torn : XX s.  –  Guilhem Robbert : I escut e quart  –  Guilhem de Montardit : XII s.  –  H. de Choumon : VI s.  –  Hered. L’Anglada : X s.  –  Hered. de Coortz : ½ escut  –  Peyr de Nogier : XXV s.  –  Bogensí : ½ escut  –  Ar. Valentó : XXV s.  –  Ar. L’Amic : XX s.  –  Pey Còsta : I escut  –  Joh. Bolazac : I escut  –  Guilhem Forastier  –  Guilhem Boyier : V s.  –  Giraut Novel : XV s.  –  Guilhem de S. Sibrà : X s.  –  Eyic de Michí : XXV s.  –  Hered. P de Merle : XX s.  –  La dòna de Vilat : X s.  –  Chastanolh[46] : XII s.  –  Pení de Combas de Boy : X s.  –  Merle de Corsac : X s.  –  Est. del Lac : VI s.  –  Baconet : VI s.  –   Lo filh de Paterró : X s.  –  H. Chansel : I escut  –  Peyr de La Ribieyra : ½ escut.

 

Tralhissac

Bòs del Rat : I escut ½  –  Chousidó : ½ escut  –  Peyr Jutge : X s.  –  Dorle : XII s.  –  Joh. del Cluzel : XX s.  –  Itier del Cluzel : XX s.  –  Guilhem Pomarel : XX s.  –  Guilhem Liborna : XII s.  –  Marsanés : I escut  –  Peyr de L’Espital : I escut  –  Peyr Punhet : X s.  –  Lo gendre del Faure d’Antona : X s.  –  Lo filhastre de Pomarel  –  XII s.  –  Peyr de La Brossa Jaric : ½ escut  –  La Reyna : ½ escut .

 

La Ciptat : V escutz  –  Chansavinel : V escutz.

 

Soma aquesta plana : XXXV escutz  III s.

 

folio 38r (37v blanc)

Ayssò qui s’ensec son las gràsias que avem fach en aquelhs qui s’enseguen.   

 

Reymon Gou : X s.  –  Guilhem de L’Ouzelia : ½ escut  –  Jordó de Botas : V s.  –  Tonerra :V s.  –   Peyr Viridel : I escut  –  Peyr Bodí : IIII s.  –  Montassa : XI s. VIII d.  –  Bernart La Brossa : VI s.  –  Lo Bretó de Sòrbges : V s.  –  Peyr La Còsta : V s.  –  Peyr G.[47] : V s.  –  G. de Sirventó : V s.  –  P. Chastel : VIII s. IIII d.  –  P. L’Espitalier : V s.  –  Guilhem Eymar : II s.  –  Hered. P. d’Agonac : I s. VIII d.  –  Joh. Barieyra : II s.  –  Hered. Agrafuelh : III s.  –  Bernart Maret : II s.  –  Bernart de Comtor : X s. VIII d.  –   Uxor Petit de Pa : II s.  –  Hered. Est. de L’Estanc VI s. VIII d.  –  Esteve Cheyró : X s.  –  Joh. de Sixz : II s.  –  Yveta del Torn : V s.  –  Guilhem Forastier : V s. [tara][48]  –   Guilhem Pomarel : X s.[49]  –  H. de Blanquet : XXV s.  –  Peyr de Las Fargas : V s.  –  Guilh. Forastier : V s. [tara]  –  Guilhem Boyier : I s.  –  Hered. Baconet : VI s.  –  Guilhem Pomarel : X s.  –  Lo Delfí : I s. IIII d.  –  Peyr del Trolhier : II s. IIII d.  –  Hered. P. Sequier : XV s.  –   Meyritglier : X s.

 

Soma aquesta plana : VIII escutz  IX  I s. VIII d.    VIII escutz I s.

 

folio 39r (38v blanc)

Ayssò qui s’ensec son las restas qui son degudas per aquilhs qui s’enseguen, quar la mayor partida an baylat per lo seti de Sorzac blat e vi e argen e autres abilhamens qui y fazian bezonh, que ‘no’ metem ni per beylat ni per receubut.

 

Joh. Choumart : ½ escut ‘paget en aquò de Sorzac’  –   Peyr de Molhouví : VII s.  –  H. Bochier : X s.  –  Sarlanda : XXV s.  –  Ar. Fayart : XIII s. IIII d.  –  Peyr Lemozí : VI s.  –  Gautier Charpentier : XXX s.  –  H. Chalup : I escut e quart  –  P. Bruchart : II escutz mens I quart  –  Me Peyr de Siourac : XX s.  –  Fortó de Jaudó : I escut e quart  –  Hered. Abonel ‘paget en aquò de Sorzac’ : I escut  –  Hered. P. del Frayser (blanc)  –  H. del Puey : II escutz  –  Bernart Bretó : XXX s.  –  Guilhem Lambert : I escut  –  Archambaut Nebot : XX s.  –  Hered. Eyic del Biró : XXV s. ‘paget en aquò de Sorzac XX s.’  –  Hered. P. de Margót : X s.  –  Eymar Bochier : XXX s.  –  Varet : I escut e quart ‘paget en Ia espaza que ac Fortó de S. Chastier ‘  –  Hered. G. Eymar : XXV s.  –  Joh. Costans : I escut  –  Bertran de La Boysieyra : XXX s.  –  Ar. de Foncolum : I escut e quart  –  ‘H’Ar. de Bernabè : III escut  –  G. Boc : I escut ½  –  P. de La Veysieyra : XX s.  –  Bernart La Còsta : ½ escut  –  Almueys de Bru : XXV s.  –  P. de las Fargas : V s.  –  Joh. d’Ortixz : XXV s.  –  Joh. Boquier : XXV s.  –  Archambaut Flamenc : X s.  –  Holivier de La Ribieyra : XII s.  –  Peyr Gonda : ½ escut  –  H. Papí : ½ escut  –  Guilhem Lo Veyrier : I escut  –  Peyr Michí : ½ escut   –   Ron Golssa : II escutz.

 

Soma aquesta plana : XXXIII escutz  XXVIII s. IIII d.  item XXXIII s. III d.

 

folio 39v

Guilhem Robbert : I escut e quart  –  Guilhem de Montardit : XII s.  –  Peyr Còsta ‘ paget en aquò de Sorzac’ : ½ escut  –  Bòs del Rat : ½ escut  –  La dòna de Vilat : X s.  –  Guilhem Liborna : XII s.  –  Chanida ‘en aquò de Sorzac’ : III s.  –   Falvel [...] : ½ escut  –  Lo filh de Paterró : III s.    –  Peyr Sala : V s.

 

Soma aquesta plana :  IIII escutz  XIII s. IIII d.

 

Totas las restas e gràcias se monten : LXVII escutz  XXVIII s.  IIII d.

 

folio 40v (40r blanc)

Monta se lo beylat de nòstra annada :  IIIIC e VI escutz  XVIII s.  IIII d.

 

Monta se lo receubut de nòstra annada :  IIIC e IIIIXX e tres escutz  X s.

 

Resta que monta mays lo beylat que lo receubut :  XXIII escutz  VIII s.  IIII d.

 

La cala soma es deguda a aquilhs qui s’enseguen

 

folio 41 r

Item a Fortanier de S. Chastier mayor : I escut ment quart .

Item a Peyr de Garel cossol : I escut XXX s. VIII d.  –  Item a Guilhem de Belcier : I escut  –  Item a Bertran Joh. : I escut  –  Item a Joh. Chassarel : V escutz, de qué deu l’albaresta de IIII escutz  –  Item a Peyrelada : XXX s.  –  Item a Peyr Rigaut : II escutz  –  Item a Joh. Dalhadet : V escutz XXIX s., de qué deu l’albaresta de IIII escutz  –  Item a Me Joh. de Meymí jutge : III escutz III s. IIII d.  –  Item a Me Eymeric de Merle procurayre : I escut XXII s. III d.

 

folio 53v

Aquest qui s’enseguen los cals son de l’hufici de cossolat deven sò que s’ensec de resta dels talhs qui son estat enpauzat desay l’an miel CCCC VIII.

 

Item deu Peyr de Meymý e l’ostal de Silvestre de l’an miel CCCC VIII e fenit en l’an miel CCCC IX estan mayor Moss. Helias Chabròl licenciat rn leys :  III lb. tornés

Item deu Hel. del Puey borzés del talh del dich an :  IIII lb. tornés.

Item devia Ar. Gruel : V s. X d.  –  Item devia Peyr de Malhauvý : I lb.  –  Item devia Hel. Fayart merchan V lb.  –  Item devia la dòna de Cesseró : II lb.  –  Item devia Ar. de Pascaut : II lb.  – Item devia Michel Andriou : III lb.  –  Item devia Joh. de Meymý e l’ostal de Jaudó : II lb. V s.  –  Item devia Hel. de Belcier : Ia lb.  –  Item devia Fortó de Las Vinhas : X s.  –  Item devia Ar. del Chastanet : II lb.  –  Item devia Fortó de La Veychiera : I lb.  –  Item devia Peyr de Pueymeià : I lb. X s.  –  Item devia ma molher de Peyr de Foncolom : X s.  –  Item devia Peyr Adam : X s.  –  Item devia Me Bertran La Pòrta : I lb.  –  Item devia Holivier de La Ribiera : I lb.  –  Item devia Bernart La Còsta : II lb.  –  Item devia Hel. de Blanquet : II lb.  –  Item devia Joh. Flamenc : I lb. X s.  –  Item devia Guilh. Lo Veyrier : XV s.  –  Item devia Peyr de Merle : I lb.   –  Item devia l’ostal de Faure : I lb.  –  Item devia l’ostal de L’Anglada : II lb.

 

folio 53r     (note post.   Cinquante troisième et dernier feuillet   M.  H. )

Aquest qui s’enseguen ‘qui son de l’hufici de cossolat’ deven sò que s’ensec a la communa de l’an miel CCCC X e fenit en XI, estan mayor Ar. del Chastanet

Peyr de Malhauvý : X s.  –  Joh. de Comte : X s.  –  Peyr Guilhó : V s.  –  L’ostal de Chaumon : XXX s.  –  L’ostal de Malaura : VI s.  –  Me Seguý d’Orticx : X s.  –  Me Bertran La Pòrta : XV s.  –  Holivier de La Ribieyra : X s.  –  Peyr Ortix : X s.  –  L’ostal de Faure : XX s.  –  Fortó de Nebot : V s.  –  Bertran Vetat : V s.  – 

 

Item deven  aquist qui s’enseguen de l’an miel CCCC XI e fenit en XII, estan mayor Ar. de Bernabè.

Ar. de Pascaut : XXX s.  –  Joh. de Comte : XXX s.  –  Fortó de Nebot : X s.  –  Peyr Guilhó : V s.  –  L’ostal de Las Borias : XX s.  –  Guilh. de Foncolom : V s.  –  Bernart de Lunaut : V s.  –  Peyr de La Ròcha : XIII s. IIII d.  –  L’ostal de Malaura : V s.  –  Hel. de Belcier : X s.  –  Margó de Seguý : IX s.  –  Peyr Rigaut celier : XXX s.  –  Me Bertran La Pòrta : XX s.  –  Los hered. de Peyr de La Ribiera merchan : X s.  –  Peyr Ortix : XX s.  –  Hel. de Blanquet : V s.

 

Item deven a la communa de l’an CCCC XII e fenit en XIII aquist qui s’enseguen :

Peyr de Malhauvý : XXX s.  –  Ar. de Pascaut : XX s.  –  Joh. de Comte : XX s.  –  Fortó de Nebot : V s.  –  Archambaut de S. Chastier : X s.  –  Guilh. de Foncolom : XX s.  –  Bernart de Lunaut : V s.  –  L’ostal de Malaura : V s.  –  Ayc de Vilat : X s.  –  Hered . de Peyr de La Ribiera : X s.  –  Peyr  Ortix : X s.  –  Holivier de La Ribiera : XXV s.  –  Hered. Joh. Flamenc : V s.  –  Me Bernart de La Chapela : XX s.  –  L’ostal de Faure : X s.

 

Item deven a la communa de l’an miel CCCC XIII e fenit l’an XIIII estan mayor Hel. del Puey so qui s’ensec :

Me Peyr de Syorac : V s.  –  Fortó de Nebot : V s.  –  Archambaut de S. Chastier ; V s.  –  L’ostal de Las Borias : XX s.  –  Hered. Peyr de La Ribieyra : X s.

 

folio 52v

Item deven a la communa de l’an miel CCCC XIIII e fenit en XV estan mayor Ar. del Chastanet aquist qui s’enseguen :

Hered. Peyr de L’Auzelia : XXX s. tornés  –  Ar. de Pascaut :  I lb. X s.  –  Me Peyr de Syorac : X s.  –  Fortó de Nebot : VII s. VI d.  –  Corbissó de Lacmarý : XX s.  –  Hered ; Bernart Favier : X s.  –  Ar. de Rocel : I lb. IIII s.  –  Item deu d’avan  l’ostal de Viga : V s.  –  Guilh. de G elat : I lb. IIII s.  –  Bernart Bretó : XVII s. VI d.  –  Me Bertran La Pòrta : XXX s.  –  Holivier de La Ribieyra : XXX s.  –  L’ostal de faure : VIII s. VI d.  –  Bertran de Cahort : XVII s. VI d. 

 

Item deven a la communa de l’an miel CCCC XV e fenit en XVI estan mayor Ar. de

Bernabè :

Hered. Peyr de L’Auzelia : XL s.  –  Ar. de Pascaut : XX s.  –  Hered. B. Favier : XX s.  –  Ar. de Rocel : XX s.  –  Hel. de Belcier : V s.  –  Me Bertran La Pòrta : XX s.  –  Holivier de La Ribieyra : XX s.

 

Item deven a la communa de l’an miel CCCC XVI e fenit en XVII estan mayor Moss. Hel. Chabròl sò qui s’ensec :

Hered. Peyr de L’Auzelia : XXX s.  –  Peyr Duran : X s.  –  Ar. de Pascaut : XXX s.  –  Hered ; Antea de Barriera : XXX s.  –  Guilh. Lambert : X s.  –  Me Bernart Favier : XX s.  –  Hered. de Requiran : XXX s.  –  Ar. de Rocel : XX s.  –  Me Bertran La Pòrta : XX s.  –  Me Hel. Jaubert lo Jove : XX s.  –   Holivier de La Ribieyra : XX s.  –  Guilh. Robert : XL s.

 

Item deven a la communa de l’an miel CCCC XVII e fenit en XVIII estan mayor Hel. del Puey

Peyr de Malhauvý : XX s.  –  Joh. de Seguý : II lb.  –  Fortanier de Rey : I lb.  –  Me Guilh. La Ròcha : XX s.  –  Hered. B. Favier : III s. IIII d.  –  L’ostal de Malaura : XV s.  –  Joh. Costans : X s.  –  Uxor peyr de Foncolom : X s.  –  Me Bertran La Pòrta : XX s.  Hel. de Blanquet : X s.

 

folio 52r

Bernart de La Chapela : I s. VIII d.  –  Hered. Guilh. de L’Anglada : XV s. X d.  –  Henrý Bretó : X s.  –  L’ostal de Chancel : X s. 

 

Item deven aquist qui s’enseguen qui son de l’hufici de cossolat de resta del talh qui fu enpauzat l’an miel CCCC XVII e fenit en XIX estan mayor Ar. del Chastanet

Peyr de Malhauvý : XX s.  –  Hel. del Puey : III lb. XV s.  –  Ar. Fayart : IIII lb. II s. VI d.  –  Fortó de Rey : II lb.  –  Peyr de Minhòt : XII s. VI d.  –  Fortó de Nebot : V s.  –   Peyr Guilhó : XX s.  –  Peyr de La Ròcha : II lb. VI s.  –  Me Guilh. de La Ròcha : XXX s.  –  Me Archambaut de S. Chastier : X s.  –  Me B. Favier : XVIII s. IIII d.  –  Hered. Fortanier de Requiran : I lb. II s. VI d.  –  L’ostal de Malaura : XV s.  –  L’ostal de Chaumon : III lb.  –  Ar. de Rocel : II lb. V s.  –  Giraut Boc : VII lb. X s.  –  Giraut Eymar : VII lb. X s.  –  Peyr de Pueymeyà boticary : III lb.  –  L’ostal de hel. Seguý : II lb. V s.  –  Guilh. Robert : X s. X d.  –  Uxor Me Guilh. de L’Anglada : XV s.  –  Peyr de Merle : XXX s.  –  Me P. de Syorac : XII s. VI d.  –  Hered. Me Bernart La Chapela : III s. VI d.

 

Item deven aquist qui s’enseguen del talh de l’an miel CCCC XX ‘XVIIII’ e fenit l’an XX, estan mayor Ar. de Bernabè

Me Bernart de Gordó : XXX s.  –  L’ostal de Chaumon : III lb.  –  Hered. Antea de Barraut : XXX s.  –  L’ostal de Petit : XV s.  –  Holivier de La Ribieyra : XXX s.  –  Johan d’Ortix : XV s.  –  Me Guilh. de Foncolom : II lb.  –  L’ostal de Faure : X s.  –  Peyr de Merle : XXX s.

 

folio 51v

Aquist qui s’enseguen ‘qui son del hufici de cossolat’ deven sò qui s’ensec de resta de l’an miel CCCC XXI e fenit l’an XXII, estan mayor Hel. del Puey.

Hered. P. de L’Auzelia : II lb. de gròs valen I quart d’escut  –  Moss. Hel. Chabròl : V lb. de gròs valen I escut I quart  –  Joh. de Seguý : III lb. de gròs valen XV s.  –  Fortó de Nebot : III gros valen II s. VI d.[50]  –  Me Bernart Favier : I lb. de gròs valen V s.  –  Me Guilhem La Ròcha : IIII lb. de gròs valen XX s.  –  Fortó de Rey : II lb. de gròs valen : X s.  –  L’ostal de Pascaut : VI gròs valen : II s. VI d.1  –  Henrý de Requiran : Ia lb. de gròs valen V s.  –  L’ostal de Jarric : Ia lb. de gròs valen V s.  –  L’ostal de Malaura : Il lb. de gròs valen X s.  –  L’ostal de Chaumon : Il lb. de gròs valen X s.  –  Bertran Vetat : III lb. de gròs valen XVII s. VI d.  –  Hered. Antea de Barraut : II lb. de gròs valen X s.  –  Girart Eymar : II lb. de gròs valen : X s.  –  Me Hel. Jaubert lo Jove ‘Vielh’ : VI gròs valen II s. VI d.1  –  L’ostal de Petit : una lb. de gròs valen V s.  –  Me Bertran La Pòrta : Ia lb. ½a de gròs valen VII s. VI d.  –  Me Hel. Jaubert lo Jove : III lb. VI gròs valen : XVII s. VI d.  –  Holivier de La Ribieyra : Ia lb. de gròs valen V s.  –  L’ostal de Faure : II lb. de gròs valen X s.  –  G.. Robbert : IIII lb. de gròs valen :  XX s.  –  Bertran de Cahortz : XVIII gròs valen VII s. VI d.  –  Henrý Bretó : XII gròs valen V s. 

 

Item fu ‘mays’ pagat so qui s’ensec a aquels qui s’enseguen dels deptes que la communa lor devia :

Item a Hel. del Puey : X escut  –  Item a Me Guilh. La Ròcha : XII s. VI d.  –  Item a Me Hel. de Monranhí : ½ escut  –  Item a Ar. Fayart : II escut  –  Item a Ar. Champel­o : I escut  –  Item a Me Hel. Caresme : I escut ½  –  Item a R. del Boychó : I escut III s. I d.  –  Item a P. de Minhòt : I escut ½  –  Item a Me B. Favier : ½ escut  –  Item a P. de Pueymeià : I escut ½  –  Item a B. Bretó : I escut III s. III d.  –  Item per l’ostal de Requiran : ½ escut  –  Item a Eymar Bochier : I escut ½  –  Item a Giraut Boc : IIII escut  –  Item a Joh. d’Ortix : I escut ½ .

 

folio 51r 

Aquist qui s’enseguen ‘qui son del hufici de cossolat’ deven sò qui s’ensec a la communa de resta del talh de l’an miel CCCC XXII e fenit en XXIII, estan mayor Hel. del Puey.

   Hel d’Abonel : I quart d’escut  –  P. de Malhauvý : III quart d’escut  –  Joh. de Comte : ½ escut  –  St. Chassarel : I escut  –  Hered. Bertran La Còsta : I escut  –  Me Archambaut de S. Chastier : I escut  –  L’ostal de Pascaut : II escut  –  Hered. de Janitz : I quart d’escut  –  Fortó de Las Vinhas : ½ escut  –  Jordó de Rambert : III quart d’escut  –  Ar. del Chastanet : I escut ½ quart  –  Ar. de Bernabè : I escut  –  Me Hel. Jaubert lo Vielh  –  III quart d’escut  –  Me Bertran La Pòrta : ½ escut  –  L’ostal de Petit : ½ escut  –  La Pomela : (blanc)  –  L’ostal de Faure : I escut  –  St. Tibbaut : I escut  –  L’ostal de l’Anglada : I quart d’escut  –  Bertran de Cort : III quart d’escut  –  Henrý Bretó : I quart d’escut  –  P. de Merle : I escut  –   Guilh. Robert : I quart d’escut.

 

Item an agut aquest qui s’enseguen sò qui s’ensec ‘l’an  XXIIII d’aquò que la communa lor devia

Mossen Hel Chabrol : III quart d’escut  –  Fortó de Jaudó : I escut ½  –  Joh. de Seguý :  ½ escut  –  Ar. Fayart : I escut  –  Me Hel. Caresme : ½ escut  –  Me P. de Syorac : I quart d’escut  –  R. del Boychó : ½ escut ½ quart  –  P. de Minhòt : ½ escut  –  Me B. Favier : I quart d’escut  –  Eyrart Dalhadet : ½ escut  –  Uxor Peyr de La Ròcha : ½ escut  –  Hel. de Belcier : III quart d’escut  –  Me Fortanier de Rey : I quart ½ quart d’escut  –  Eymar Bochier : III quart d’escut  –  P. de Margòt : ½ escut  –  Ar. del Chastanet : ½ escut  –  B. Bretó : ½ escut  –  Giraut Eymar : I escut ½  –  Giraut Boc : I escut ½.

 

folio 50v       

Me Guilh. de Foncolom : III quart d’escut  –  Joh. d’Ortix : I quart d’escut  –  B. La Còsta : I quart d’escut  –  Holivier de La Ribieyra : I quart d’escut  –  Bertran de Sent de Cahort : I quart ½ quart d’escut  –  P. de Pueymeyà : III quart d’escut.

 

Item deven de resta del talh del dich an sò qui s’ensec :

St. Chassarel : III quert d’escut  –  Hered. Bertran La Còsta : ½ escut  –  Hered. Guilh. Fayart : ½ escut  –  L’ostal de pascaut : I escut  –  Me Joh. de Meymý : ½ escut  –  Fortó de Las Vinhas : III quart d’escut  –  Jordó de Rambert : I quart ½ quart d’escut  –  Almueys de Bru : III quart d’escut  –  Uxor P. de Foncolom : ½ escut  –  Hel. de Blanquet : ½ escut  –  Holivier de La Ribiera : I quart d’escut  –  La dòna de faure : ½ escut  –  La dòna de L’Anglada : I quart d’escut  –  hered. La Pomela : i quart 1>/2 quart d’escut  –  Bertran de Cahort : I quart ½ quart d’escut  –  Henrý Bret : I quart d’escut.

 

Item no trobem ges lo cumte de l’an miel CCCC XXIIII e fenit en XXV, e per sò no podem ges metre aquels qui deven a la communa del dich an. Trobat avem lo cumte de Hel del Puey qui era mayor.

Ar. Fayart : I escut  –  Hered. Hel. de Belcier : ½ escut  –  Hered. Fortó de Rey : I quart d’escut  –  Peyr de Pueymeià : III quart d’escut  –  Guilh. Lambert : III quart d’escut  –  Bertran Joh. Vetat : III quart d’escut  –  Bernart Bretó : ½ escut  –  Joh. d’Ortix : ½ escut  –  St. Tibaut : I escut  –  Joh. de Seguý : VII escut XXIII s.  –  B. La Còsta : ½ escut  –  Hel. de Monranhí : I quart d’escut  –  P. de Malhauvý : I quart d’escut  –  P. Brochart : I escut  –  R. del Boychó : ½ escut  –  Me B. Favier : I quart d’escut  – Me Archambaut de S. Chastier : ½ escut  –  P. de Margòt : ½ escut  –  Hered. Me Bertran La Pòrta : I quart d’escut  –  Guynòt de Brugolós deu per la buscha deus pons que assesset lo dich an : dos escut.

 

folio 49r

Aquist qui s’enseguen qui son del hufici de cossolat deven de resta del talh de l’an miel CCCC XXVII e fenit en XXVIII, estan mayor Hel. de Blanquet, sò qui s’ensec.

Me R. de Monranhý : XVI s. VIII d.  –  P. de Malhauvý :  I escut ½   –  Ar. Fayart : XVI s. VIII d.  –  Moss. Hel. Chabròl : II escutz  –  Joh. de Seguý : I escut ½   –  Me Hel. Caresme : XXV s.  –  Fortó de Jaudó : XI s/ IIII d.  –  Hel. del Puey : V escut  –  Guilh. Lambert : III escut  –  Me Archambaut de S. Chastier : I escut  –  Henrý Bretó : XVI s. VIII d.  –  Me Ayc de Merle : I escut  –  Jordó de Rambert : XXI s. VIII d.  –  Eymar Bochier : III escut IIII s.  –   Bernart Bretó : III escut ½  –  Hered. Ar. del Chastanet : I escut ½  –  Joh. del Vernhòl : III s. IIII d.  –  Bernart La Còsta : XVI s. VIII d.  –  Me Guilh. de Foncolom : II escut  –  Hered. Me Bertran La Pòrta : I escut  –  Hel. de Peyralada : VI s. VIII d.  –  Joh. d’Ortix : II escut ½  –  Joh. Boquier : III s.  –  Guilh. Lo Veyrier : III escut  –  La dòna de Faure : I escut  –  L’ostal de La Pomela : XVI s. VII d.  –  Bertran de Cahort : XVI s. VIII d.  –  Gautier Charpentier : I escut ½  –  Fortó de Nebot : ½ escut  -  Hel. Chancel : XVI s. VIII d.  –  P. de Margòt : II escut  –  Giraut Eymar : IIII escut  –  Hel. Abonel : III escut ½.

 

folio 48v   

Item deven a la communa de l’an miel CCCC VIII e fenit l’an miel CCCC IX, estan mayor Me Archambaut de S. Chastier sò qui s’ensec aquist qui s’enseguen.

Me R. de Monranhý : I quart d’escut  –  P. de Malhauvý : I quart d’escut  -  Ar. Fayart : I escut ½  –  Joh. de Seguý : ½ escut  –  Me Hel. Caresme : ½ escut  –  Joh. Arnaut dich Golsa : I escut  –  R. del Boychó : I escut  –  Hel. del Puey : I escut ½  –  P. de Pueymeià : ½ escut  –  Uxor Me Guilh. La Ròcha : III quart d’escut  –  La dòna de Cesseró : ½ escut  –  Guilhó de Belcier : III quart d’escut  –  Guilh. Lambert : I escut ½  –  Ayc Andriou : II escut  –  Bertran Vetat : I escut ½  –  Fortó de Nebot : I quart d’escut  –  Me Joh. de Meymý : I escut II tert  –  St. Chassarel : III quart d’escut  –  Bernart Bretó : I escut I quart  –  Hered. Ar. del Chastanet : ½ escut  –  Giraut Eymar : I escut I tert  –  l’ostal de La Colre : ½ escut  –  Joh. del Vernhòl : III quart d’escut  –  Bernart La Còsta : ½ escut  –  Giraut Boc : VII s. X d. mealha  –   Me Guilh. de Foncolom : III quart d’escut  –  Hered. Me Bertran La Pòrta : I tert d’escut  –  Joh. d’Ortix : I escut  –  Guilh. Lo Veyrier : I escut  –  Holivier de La Ribiera : I tert d’escut  –  Guilh. Robert : I tert d’escut ‘escut’  –  la dòna de Faure : II tert d’escut  – 

 

Item deven a la communa de l’an miel CCCC XXIX e fenit en XXX, estan mayor Me Joh. de Meymý.

Ar. Fayart : I escut ½  –  Moss. Hel. Chabròl : XII s. VI d.  –  Gautier Charpentier : I quart d’escut  –  Joh. de Seguý : I quart d’escut  –  Me Hel. Caresme : I quart d’escut  –  P. Brochart : III quart d’escut  –  R. del Boychó I quart ½ quart d’escut.

 

folio 48r

  Fortó de Jaudó : III quart d’escut  –  Hel. d’Abonel : III quart d’escut  –  Hel. del Puey : III quart d’escut  –  Guilh. de belcier : XII s. VI d.  –  Henrý Bretó : ½ quart d’escut  –  Bertran Vetat : XXIII s.  –  Ayc Andriou : I escut .

 

       Ayssí resta lo comte ‘de’ l’an XXX, estan mayor Me Joh. de Meymý

 

Item deven a la communa de l’an miel CCCC XXX e fenit en XXXI aquist qui s’enseguen sò qui s’ensec, estan mayor Hel. del Puey.

Ar. Fayart : XVI s.  – Joh. de Seguý : V s.  –  Me Hel. Caresme : VIII s.  –  Fortó de Jaudó : XXV s.  –  Hel. d’Abonel : XIII s.  –  La dòna de Cesseró : V s.  –  Henrý Bretó :IIII s.  –    La dòna de La Ròcha : VI s.  –  Hel. de Minhòt : IIII s.  –  Guilh. de Belcier : VII s.  –  Guilh. Lambert : XX s.  –  Bertran Vetat : XXII s.  –  Eyrart Dalhadet : V s.  –  Jordó de Rambert : IIII s.  –  Bertran de la Boychiera : I s.  –  Hered. Me Bertran La Pòrta : V s.  –  Hered. P. de Foncolom IIII s.  –  Holivier de La Ribiera : IIII s.  –   Eymar Bochier : XI s.  –  Bernart : Bretó : XX s.  –  P. de Pueymeià : XII s.  –  l’ostal de La Colre : IIII s.  –  Guilh. Robert : XV s.  –  La dòna de Faure : V s.

 

folio 47v

Aquist qui s’enseguen deven ‘a’ la communa de l’an miel CCCC XXXI e fenit en XXXII sò qui s’ensec, estan mayor Matalý de Nohes, aquest talh fu enpauzat en l’an d’avan estan mayor Hel. del Puey, lo cal talh levet Holivier deLa Ribieyra.

Peyr de Malhauvý : VIII s.  –  Joh . de Seguý : V s.  –  Peyr Brochart : XXV s.  – Me Peyr de Syorac : VIII s.  –  Me Hel. Caresme : VIII s.  –  Hel. de Minhòt : XVI s.  –  Guilh. de Belcier : X s.  –  Guilh. Lambert : XX s.  –  Bertran Vetat : XXII s.  –  Me Ayc de Merle : :VI s.  –  Eymar Bochier : XVI s.  –  Bernart Bretó : XX s.  –  Peyr de Pueymeià : XII s.  –  Giraut Boc : XXXIII s. IIII d.  –  Bernart ‘La’ Còsta : VIII s.  –  Joh. d’Ortix : XVI s.  –  Guilh. Robbert : XV s.  –  La dòna de Faure : V s.  –  Moss. Hel. Chabròl :  XVI s.  –  L’ostal de La Colre : IIII s.  –  Hered. Me Bertran La Pòrta : V s.  –  Reymonda de Malaure : IIII s.  –  Ar. Fayart : XVI s.

 

Item deven mays aquist dejós escriot sò qui s’ensec del talh qui fu fach lo dich an.

Peyr de Malhauvý : VIII s.  –  Joh . de Seguý : V s.  –   Me Hel. Caresme : VIII s.  –  Me Peyr de Syorac : VIII s. –  Hel. de Minhòt : XVI s.  –  Guilh. Lambert : XX s.  –  Me Ayc de Merle : :VI s.  –  Eymar Bochier : XVI s.  –  Bernart Bretó : XX s.  –  Giraut Boc : XXIII s. IIII d.  –  Bernart ‘La’ Còsta : VIII s.  –  Joh. d’Ortix : XVI s.  –  Guilh. Robert : XV s.  –  La dòna de Faure : V s  –  Ar. Fayart : XVI s.  –  Hel. Chai Chalup : I escut  –  Gautier Charpentier : X s.  –  Fortó de S. Chastier : XVI s. VIII d.  –  Peyre de Margòt : VIII s.  –  Me Guilh. de Foncolom : XX s.  –  Giraut Eymar : I escut  –  Guilh. Lo Veyrier : XII s.

 

folio 47r

Me R. de Monranhí : II s.  –  Henrý Bretó : IIII s.  –  Ayc Andriou : X s.  –  L’ostal de La Colre : IIII s.  –  Hered. Me Bertran La Pòrta :  V s.  –  Reymonda de Malaura : IIII s.

 

Aquist qui s’enseguen  deven a la communa de l’an miel CCCC XXXII e fenit  en XXXIII, estan mayor Hel. de Blanquet.

Helias del Puey : I escut ½  –  Me R. de Monranhý : VIII s.  –  P. de Malhauvý : VIII s. VIII d.  –  St. Chassarel : I escut  –  St. Tibbaut : ½ escut  –  Ar. Fayart : I escut  –  L’ostal de Chabròl : XXV s.  –  Joh. de Seguý : ½ escut  –  Me Hel. Caresme : ½ escut  –  Peyr Brochart : II escut  –  Bertran Vetat : I escut III quart  –  Me Joh. de Meymý : II escut  –  Hel. de Minhòt : III quart d’escut  –  Guilh. Lambert : I escut ½  –  Guilh. de Belcier : III quart d’escut  –  Fortó de S. Chastier : ½ escut  –  Ayc Andriou : II escutz ½  –  Peyr de Pueymeià : I escut  –  Bernart Bretó : I escut  –  La dòna de Matiòt : ½ escut  –  Peyr Rigaut : I escut  –  L’ostal de La Colre : I quart d’escut  –  Giraut Eymar : I escut III quart  –  Joh. Costans :  XXVI s. VIII d.  –  Ar. de Bernabè : III escut  –  Me Guilh. de Foncolom : I escut ½  –  Hel. de Peyralada : I escut I quart  –  B. La Còsta : ½ escut  –  Reymonda de Malaura : ½ quart d’escut  –  Guilh. Lo Veyrier : I escut ½  –  Holivier de La Ribieyra : XII s.  –  Guilh. Robbert : I escut ½.

 

folio 46v

Guilh. de Montardit : I escut  –  Gautier Charpentier : I escut

 

Item de l’an miel CCCC XXXIII e fenit en XXXIIII, estan mayor Me Joh. de Meymý, no es re degut del talh qui fu fach per la reparaciou del pon de La Tornapicha, per sò quar las restas del dich talh furen vendudas a Me Ayc de Merle e a Joh. Costans, e per sò nos lo metem per receubut tot per entier.

 

Item de l’an miel CCCC XXXIIII e fenit en XXXV, estan mayor Hel. del Puey, deven a la communa sò qui s’ensec aquilh qui s’enseguen

Me R. de Monranhí : I quart d’escut  –  Hered. de Champeló : ½ escut  –  Peyr de Malhauvý : III quart d’escut  –  Helias de Minhòt : I escut ½  –  Guilh. de Belcier : I escut ½  –  Fortó de S. Chastier : III quart d’escut  –  Bernart Bretó : I escut ½  –  Bertran Vetat : I escut III quart  –  Me Ayc de Merle : I escut  –  Eyrart Dalhadet : III quart d’escut  –  St. Chassarel : I escut ½  –  Ar. Fayart : I escut ½  –  Peyr Brochart : III escut  –  Fortó de Jaudó : II escut I quart  –  Me Joh. de Meymý : III escut  –  Hered. Peyr de Margòt : X s. –  Hel. de Peyralada : I escut I quart  –  Eymar Bochier : I escut ½  –  Peyr de Pueymeià : I escut ½  –  Peyr Rigaut : I escut  –  Hered. Giraut Eymar : I escut ½  –  Bertran de La Boychiera : I escut  –  Ar. de Bernabè : III escut  –  Giraut Boc : II escut ½  –  Peyr de La Veychiera I escut ½  –  Guilh. Lambert : I escut III quart  –  Bernart La Còsta : III quart d’escut  –  Almueys de Bru : II escut  –  Joh. d’Ortix : I escut III quart  –  Joh. Boquier : III quart d’escut  –  Holivier de La Ribieyra : ½ escut  –  Armagaut : I escut  –  Guilh. Robert : II escut  –  Guilh. de Montardit : ½ escut.

 

folio 46r      

Item deven a la communa de l’an miel CCCC XXXV e fenit en XXXVI, estan mayor Fortanier de S. Chastier, aquilh qui s’enseguen sò qui s’ensec.

Peyr de Malhauvý : VII s.  –  Ar. Fayart : XIII s. IIII d.  –  Gautier Charpentier : XXX s.  –  Hel. Chalup : I escut I quart  –  Peyr Brochart : II escut I quart  –  Me P. de Syorac : XX s.  –  Fortó de Jaudó : I escut I quart  –  Hered. Hel. Abonel : I escut  –  Hel. del Puey : II escut  –  Bernart Bretó : XXX s.  –  Guilh. Lambert : I escut  –  Archambaut Nebot :  XX s.  –  Hered. Peyr de Margòt : X s.  –  Eymar Bochier : XXX s.  –  Hered. Champeló : I escut I quart  –  Hered. Giraut Eymar : XXV s.  –  Joh. Costans : XXXX I escut  –  Bertran La Boychiera : XXX s.  –  Me Ar. de Foncolom : I escut I quart  –  Ar. de Bernabè : III escut  –  Giraut Boc : I escut ½  –  Peyr de la Veychiera : XX s.  –  Bernart La Còsta : ½ escut  –  Almueys de Bru : III quart d’escut  –  Joh. d’Ortix : III quart d’escut  –   Joh. Boquier : III quart d’escut  –  Archambaut Flamenc : X s.  –  Holivier de La Ribieyra : XII s.  –  Guilh. Lo veyrier : I escut  –  R. Arnaut Golsa : II escut  –  Guilh. Robert : I escut I quart  –  Guilh. de Montardit : XII s.

 

Item de l’autre talh qui fu fach lo dich an, deven mays de resta sò qui s’ensec aquist qui s’enseguen.

R. de Monranhý : II s.  –  Ar. Fayart : XII s.  –  Gautier Charpentier : XII s.  –  Hel. Chalup : XX s.  –  Peyr Brochart : XXV s.  –  Hered. de Champeló : IIII s. II d.  –  Peyr de Malhauvý : IIII s.  –  me Peyr de Syourac : VIII s.  –  Fortó de Jaudó : XX s.  –  Hered. Abonel : XXV s.  –  La dòna de La Ròcha : II s.  –  Hel. del Puey : XXV s.

 

folio 45v    

La dòna de Cesseró : II s.  –  Hel. de Minhòt : XII s.  –  Bernart Bretó : XII s.  –  Guilh. Lambert : XX s.  –  Archambaut Nebot : VIII s.  –  Hered. P. de Margòt : IIII s.  –  Eymar Bochier : XVIII s.  –  Hered. Ayc Andriou : ½ escut  –  Hered. Giraut Eymar VIII s.  –  Me Ar. de Foncolom : ½ escut  –  Giraut Boc : XX s.  –  Peyr de La vVeychiera : VIII s.  Girart La Còsta : V s.  –  Hel. de Blanquet : X s.  –  Joh. Costans : XII s.  –  Bertran de La Boychiera : XII s.  –  Almueys de bru : VI s.  –  Joh. d’Ortix : X s.  –  Joh. Boquier : X s.   –  Holivier de La Ribieyra : IIII s.  –  Guilh. Lo Veyrier : XV s.  –  Guilh. Robert : XV s.  –  Guilh. de Montardit : V s.  –  Ar. de Bernabè : I escut  –  R. de Golsa : I escut.

 

Aquist qui s’enseguen deven a la communa sò qui s’ensec de l’an miel CCCC XXXVI e fenit en XXXVII , estan mayor Fortanier de S. Chastier. 

Item deu R. de Monranhí : II s.  –  Hered. de Champeló : II s.  –  P. de Malhauvý : X s.  –  Ar . Fayart : XVI s.  –  Gautier Charpentier : XV s.  –  Hel. Chalup : XX s.  –  La dòna de Botas : II s.  –  Me P. de Syorac : VIII s.  –  Fortó de Jaudó : XXV s.  –  La dòna de La Ròcha : I s.  –  Hel. del Puey : I escut  –  La dòna de Cesseró : XII s.  –  Hel. de Minhòt : X s.  –  Bernart Bretó : XII s.  –  Guilh. Lambert : XX s.  –  Henrý Bretó : VIII s.  –  Archambaut de Nebot : X s.  –  Joh. Dalhadet : VII s.  –  Hered. Ayc Andriou : XX s.  –   Hel. de Blanquet : VIII s.  –  Hered. Giraut Eymar : XV s.  –  P. de Peyrafon per l’ostal de Champeló : XVII s.  –   Joh. Costans : XVII s.  –  Me Ar. de Foncolom : XX s.  –  Ar. de Bernabè : I escut ½

 

folio 45r 

Giraut Boc : XX s.  –  P. de La Veychiera : VIII s.  –  Bernart La Còsta : VI s.  –  Almueys de Bru : VII s.  –  Joh. Boquier : XII s.  –  Holivier de La Ribieyra : VI s.  –  Guilh. Lo Veyrier : XVIII s.  –  Guilh. Robbert : XVIII s.  –  Guilh. de Montardit : VI s.

 

Aquist qui s’enseguen deven sò qui s’ensec de l’autre ‘talh’ del dich an, estan mayor Fortanier de S. Chastier.

P. de Malhauvý : XII s.  –  Ar. Fayart : I escut ½  –  Gautier Charpentier : I escut  –  Hel. Chalup : I escut I quart  –  Fortó de Jaudó : I escut ½  –  Tonerra : IX s.  –  La dòna de La Ròcha : XX s.  –  Hel. del Puey : II escut ½  –  Bernart bretó : I escut  –  Guilh. Lambert : I escut  –  Archambaut de Nebot : XX s.  –  Hered. Ayc Andriou : I escut ½  –  Joh. del Vernhòl : ½ escut  –  Hel. de Peyralada : I escut  –  Hered. Giraut Eymar : I escut ½  –  Joh. Costans : I escut  –  + Ar de ... ...  ... escutz ½ ... ... (rayé et partiemllement illisible) –  Giraut Boc : I escut ½  –  P. de La Veychiera : XX s.  –  Bernart La Còsta : XX s.  –  Peyr Rigaut : I escut  –  Almuey de Bru : III s. IIII d.  –  Joh. Boquier : XXV s.  –  Holivier de La Ribiera : XII s.  –  Guilh. Lo Veyrier : I escut I quart  –  Guilh. Robert : I escut ½  –  Guilh. de Montardit : XII s.

 

folio 43v (44r blanc)

Aquetz deptes dejós escriot deu la communa de la vila e ciptat de Pereg. a aquels qui se enseguen desay l’an miel CCCC VIII say que a l’an miel CCCC XXXVIII estan mayor Hel. del Puey borzés de la dicha vila.

 

Item es degut al dich Helias del Puey desay lo temps desús dich : IIIIXX XIIII escutz.

Item es degut a Moss. Helias Chabròl del dich temps : II escutz, e no fu mes al talh desay l’an miel CCCC XXXI.

Item trobem que es degut a Fortó de Jaudó e a Joh. de Jaudó son filh : XVIII esc. XX escut

Item es degut a Bernart Bretó desay lo dich temps : XXXV escut.

Item mays li es degut aquò de qué serà en resta al cumte qui se deu redre ‘de’ l’an miel CCCC XXXVIII estan mayor Fortó de S. Chastier, al cal an lo dich Bernart Bretó era cossol.

Item es degut a Guilh. Lambert del temps desús dich : IIIIXX XII escut X s.

Item es mays degut al dich Guilh. Lambert acò de qué serà en resta al cumte qui se deu redre ‘de’ l’an miel CCCC XXXVIII estan mayor Fortó de S. Chastier.

Item es degut a Eymar Bochier :  XIIII escutz I quart.

Item es degut a Peyr de Pueymeià :  VIIII escutz I quart.

Item es degut a Me Ayc de Merle, rebatut sertàs talhs en qué era mes Joh. de Comte e Nantea de Barraut :  XIII escutz I quart.

Item es degut als heret. de Ayc Andriou, rebatut sertàs talhs que devia Ar. Gruel : XX ‘XVIII’ escutz, de qué elh deren (laissé en blanc)

Item es degut als heret. de Peyre de La Ròcha, rebatut IX escutz que avia agut de la communa Me Guilh. de La Ròcha son payre : II escutz.

Item es mays degut a Heliòt de La Ròcha aquò en qué serà mes en resta al cumte qui fu redut l’an M CCCC XXXV XXXVIII estan mayor Fortó de S. Chastier.

Item es degut

Item es degut a Bertran Vetat e a Ar. Champeló de resta, li cal eran cossol e cumtador en l’an miel CCCC XXV, e per sò nos los metem essems : XXVIII escutz.

 

folio 43r

Item es degut a Esteve Chassarel e a Joh; Chassarel son filh : II escutz I quart ½ quart.

Item es degut a Fortó de S. Chasrier, rebatut sertàs talhs que devia son payre e l’ostal de Las Borias e lo dich Fortó : III escut, de qué no trobem ges, al cumte que redet Joh. Chassarel del premier an que lo dich Fortó fu màyer novel, que lo dich Fortò pagès doas balestas que el devia a la communa.

Item es degut al dich Fortó aquò en qué serà mes en resta en l’an miel CCCC XXXVIII, en lo cal an el era màyer.

Item es degut a Ayc Boc, per si e per son payre Giraut Boc : XIX escutz ½.

Item es degut al dich Ayc aquò en qué serà mes en resta al cumte de l’an miel CCCC XXXVIII, en lo cal an el er cossol.

Item es degut de resta als heret. de Giraut Eymar : X s., de qué trobem que el ac de la communa lo dich Giraut Eymar l’an miel CCCC XIX XX  LX lb. de gròs per IX lb. qui li eran degudas de resta l’an d’avan.

Item trobem que l’an aps lo dich Giraut Eymar cumpret de la communa lo valat de S. Martý en qué el a fach I hòrt per X lb. de gròs, de qué aquilh qui lo·lh venderen e la communa furen deceubut de tròp.

Item es degut a Hel. de Minhòt per si e per son payre : I escut I quart, e el deu pagar lo talh de l’an miel CCCC XXXVIII.

Item es degut a Guilh. de Montardit de resta : XXV s.

Item es degut a Me Ar. de Foncolom per si e per son payr, rebatut sertàs talhs que devia la molher qui fu de Me P. de Foncolom e los heret. de Guilh. de Janit e los her. de Peyr de La Ribiera de cuy el te los bes : VIII escut.

Item es degut de resta a Guilh. Lo Veyrier VIIII escut ‘XII escut I quart’.

Item es degut de resta a Guilh. de Belcier : II escutz III quart .

Item es degut de resta a Gautier Lo Barbieyr : X.... escut XVII escutz.

Item es degut de resta a Johan d’Ortix : V escut I quart ½ quart.

Item es degut a Guilh. Robbert de resta : IIII escutz.

Itm es degut al dich Guilh. Robert aquò en qué serà mes en resta en lo cumte de l’an miel XXXVIII el cal el fu cossol.

Item es degut de resta a Hel. Chalup : III quart d’escut, e el deu pagar I escut I quart ‘que deu’ de resta del talh qui fu enpauzat l’an miel CCCC XXXVIII en lo cal talh el era a dos escut.

 

folio 42v

Item es degut de resta a Peyr Rigaut : IIII escut.

Item es degut a B. La Còsta, rebatut que de sertas talhs que devian los heret. de Bertran La Còsta son frayre dels cals el fu tutor : VIIII escutz.

Item es degut mays al dich Bernart La Còsta aquò en qué serà mes en resta del cumte de l’an miel CCCC XXXVIII en lo cal an el fu cossol.

Item es degut a Eyrart Dalhadet e a son filh : IIII escutz I quart.

Item es degut a Fortó de Las Vinhas de resta : VII escut ½ ; nos no sabem re si deu los talhs de la Ciptat o no, quar mays de XVIII ans a que no fu del talh de la vila.

Item es degut a Reymon del Boychó de resta de l’an miel CCCC XIX, que la moneda se era afolada : LX lb.

Item es degut a Hel. de Monranhí de resta : I escut III quart.

Item es degut a Joh. Boquier de resta : V escutz e ½.

Item es degut a Me Hel. Caresme del temps que vivia, rebatut sertàs talhs per l’ostal de La Colre : III escutz.

Item es degut de resta a Hel. Abonel : I quart d’escut.

Item es degut a Bertran de La Boychiera e a Eymeric son filh : III escutz III quart ½ quart.

Item es degut de resta a Helias Chancel : I escut I quart ½ quart.

Item es degut a Joh. Costans : XII escutz.

Item es degut a Hel. de Peyralada : II escutz ½ quart.

Item es degut a Me Joh. de Meymý, rebatut III franx per l’ostal de Salvestre e rebatut sertàs talhs per l’ostal de Pascaut e per l’ostal de Chaumon : XXII escutz.

Item li es mays degut aquò en qué serà mes en resta ‘en’ l’an miel CCCC XXXVIII, en lo cal an el era jutge de la vila.

 

folio 42r

Aquist qui s’enseguen, li cal son e solian esser de l’hufici de cossolat, deven a la communa de resta deus talhs qui lor son estat empauzat desay l’an miel CCCC X sò qui s’ensec.

 

Item deu Joh. del Vernhòl, per si e pe l’ostal qui fu de Hel. Seguý e per l’ostal de Ar. del Chastanet : XI escutz ; e deu mays lo talh al cumtador de l’an miel CCCC XXXVIII estan mayor Fortó de S. Chastier.

Almueys de Bru deu de resta : III escutz ; e deu mays al cumtador lo talh de l’an miel CCCC XXXVIII, estan mayor Fortó de S. Chastier.

Peyr Brochart[51] deu a la communa de temps passat III escutz, rebatut sos talhs e aquels de l’hostal de Malaura. Item deu X lb. ½ de podra de canó de que li furen prestadas en cossolat per la garda de Puey Norman.  Item deu III escutz per lo talh de l’an miel CCCC XXXVIII estan mayor Fortó de S. Chastier.

Item deu Ar. Fayart a la communa, rebatut tot los talhs que el devia desay l’an miel CCCC XIX e rebatut V franx que trobem que devia son payr de talh del temps que vivia, e rebatut o cumtat lo talh que deu de l’an miel CCCC XXXVIII estan mayor Fortó de S. Chastier.

Item deven los heret. de Fortó de Rey : I escut ½ , rebatut tot acò que la communa devia a Fortó de Rey.

Peyr de Malhauvý deu a la communa de resta : X escutz III quart.

R. Ar. Golsa deu a la communa de resta de sos talhs e d’aquels de Joh. son frayre : II escutz III quart, e per lo talh a qué era mes en l’an miel CCCC XXXVIII, estan mayor Fortó de S. Chastier, es mes en las gràcias  que·n li fo per nos.

 

folio 41v

Item deu Holivier de La Ribiera de resta a la communa : VIII escutz I quart e ½ quart.

Item deu de resta Me Peyr de Syorac a la communa : II escutz III quart.

Item deven los Heret. de Joh. de Seguý e la dòna de Botas de resta a la communa : VI escutz, e deu pagar al cumtador lo talh de l’an miel CCCC XXXVIII, estan mayor Fortó de S. Chastier.

Item deven gran re de talhs los bes qui furen de Ar. de Rocel.

Item deven gran re de talhs los bes qui furen de Me Bertran La Pòrta.

Item deu Hel. de Blanquet de resta deus talhs : III escutz ; item deu lo talh de l’an miel CCCC XXXVIII al cumtador del dich an, estan mayor Fortó de S. Chastier.

Item deu de resta Peyr de La Veychiera, cumtat sos talhs  e I talh de la dòna de Barrat : I quart d’escut , [e cò li degut] acò en qué serà mes en resta en l’an miel CCCC XXXVIII en lo cal an el era cossol.

Item deu a la communa la dòna de Cesseró de resta, rebatut sos talhs e dos talhs de son payr : IIII escutz ; item deu mays lo talh de l’an miel CCCC XXXVIII, estan mayor Fortó de S. Chastier.

Item trobem que los bes qui furen de Peyr de Merle deven pro de restas de talhs.

Item trobem que los bes qui furen de L’Anglada deven pro de restas de talhs.

Item trobem que Archambaut Flamenc deu sertàs talhs a la communa.

 + Item en comte al dich P. Brochart  desay XXIX ans el non a estat en esta vila mas XVI ans y an li comtat los talhs de [ma... ...  ] d’aquel tems de qué el no es tengut

 

(fin du document)

<<Retour[1]- la liste du Petit Livre Noir porte Peyre de Puey Meyà ; ici, au chapitre des salaires (folio 25r) il est nommé Peyre de Guarel Puey Meyà

[2]-  il s’agit de Helias de Peyrelada

[3]- Hardy a oublié de noter leurs noms...

[4]- somme de toute la page, y compris les 3 livres  des profertas des sirvens

[5]- cacogr p. juridiccio

[6]- Hardy : Mourinot

[7]- mots oubliés

[8]- cacogr. p. aus (ou note la fermeture de au prétonique)

[9]- Hardy traduit par « une imposition » ; merqua = ici droit de représaille

[10]- ou- note la fermeture de au- prétonique p. auvit 

[11]- msc Haliot cacogr. p. a Heliòt

[12]- cacogr. p. may (le mois)

[13]- lecrure incertaine

[14]- que en dementre se fus  littér. :  et que ce soit en attendant ; comprendre qu’ils lui accordèrent un trève de 8 jours, en attendant qu’ils s’entendent sur les conditions d’une trève plus longue

[15]- sa demòra : son séjour à Argenton, c’est-à-dire son absence de la vile.

[16]- msc sentontoni ...

[17]- forme équivalant au parfait (catalanisme) : vay mandar = mandet

[18]- h- mauv. orth., ou note la fermeture de au prétonique, pour °auvir

[19]- serori, variante de serorge = beau-frère ?

[20]- cacogr. p. del Vernhó (Le Vergnon, Loire), ou d’Alvernha ?

[21]-  lecture incertaine : Vilhac, Villac en Dordogne, ou Bilhac en Corrèze ? Hardy : Villac

[22]- lecture incertaine ;  msc : ape a[d /b]onelh , lo d. pe [d/b]onelh ; Hardy lit : Pedonelh : mais par ailleurs nbx personnages du nom d’Abonelh / Bonelh...

[23]- lecture incertaine

[24]- de  quel mois ? oublié…

[25]- - en marge de cet article : sobra Jarric  

[26]- comprendre : il nous avait fait obtenir un accord sur la demande de représailles qui nous était faite

[27]- done subj. prés : faute de concordance : il faudrait le subj. imparfait : donès

[28]- cacogr. p. senh = cloche

[29]- article rajouté après coup,  ainsi que la correction du total en bas de page

[30]- lecture incertaine, p-être p. ce- ?

[31]- sans doute abrév. de gingibre : gingembre  (Hardy lit : uno guig)

[32]- en marge de cet article plusieurs mots sur 3 lignes, barrés, illisibles.

[33]- en marge de cet article : lo blat fu levat, barré

[34]- en marge sur 2 lignes :  las II arbalestas son a rebatre

[35]-   Vetat surnom des Johan, ici p. Bertran Johan (cf la liste des consuls). De même en CC 87 on a un Helias Johan dich Vetat.

[36]- en marge de cet article : e y donem als viatges

[37]- de qui : de Fortanier de S. Chastier, ou de P. de La Veyschiera ?...

[38]- rajouté en marge

[39]- lecture incertaine : cacogr. p. nuòva ?

[40]- Arnaut de Carcassona, sirven de la ville

[41]- sans doute mauvaise coupe ou aphérèse p, *l’aginha , var. (par attract . de enginh ?) de aigina/ aisina = aide, secours (Mistral) >  am l’aginha de = à l’aide de

[42]- lecture incertaine ...

[43]- cacogr. p. Chastanhòl...

[44]- cacogr. p. Margòt

[45]- cacogr. p. Vinhal.

[46]- cacogr. p. Chastanhòl

[47]- sans doute p. Giraut

[48]- lecture et in terprétation incertaines (= tare, déchet(Lévy) ?) ; répété plus bas avec la même annotation...

[49]- répété plus bas...

[50]- plus loin :  VI gròs valen : II s. VI d. : où est l’erreur ?

[51]- à partir de là, dans la marge à droite jusqu’à la fin de la page, texte encadré et barré pratiquement illisible...