<<Retour

 

Archives Municipales de Périgueux     E dep 5021 –

Registre des Comptes du consulat de Périgueux - Série CC

 

CC 80 : Année 1436 – 1437 - Registre in 4o, 29 feuillets, papier

Dépenses de l’année  (folios 1r – 15v ) –– occitan ; scribe le comptable Johan Chassarel

 

folio 1r     (note postérieure :  1436-37  Premier feuillet  M. H. )

En nom de Dieu Jhesu Xristi Nòstre Senhor e de la gloriossa Vergena Maria e de Mossr Sent Fron nòstre patró e de tota la Cort Selestial de Paradís sia fach, Amen

 

Ayssò es lo comte del beylat e del receubut de la vila de Pereguers, lo cal comenset lo diumenc après la festa de S. Martí duran l’an M CCCC XXXVI e finit l’an M CCCC XXXVII, e furen mayor e cossols aquilhs qui s’enseguen :

 

Fortanier de S. Chastier, Mayor

 

Me Eymeric de Merle  – Johan d’Ortixs – Eymar Bochier – Reymon Arnaut – Eymeric de La Boyschieyra – Guilhem de Puey Meyà – Helias Chansel   :      Cossols

Arnaut Peschalh –  Melhó de Souzet :       Cossols de la Ciptat

 

Me Johan de Meymí : jutge – Guilhem de Belcier : procurayre   

Johan Chassarel : comtador

 

folio 1v

Ayssò qui s’ensec avem beylat per las proffertas dels sirvens.

 

    A la festa de Nadal :  Arnaut de Carcassona :  X s.   –   Peyr Bru :  V s.                                    

    A Pasques :  Arnaut de Carcassona :  X s.   –   Peyr Bru :  V s.

    A la festa de S. Johan :  Arnaut de Carcassona :  X s.   –   Peyr Bru :  V s.

      A Totz Sench :  Arnaut de Carcassona :  X s.   –   Peyr Bru :  V s.

 

Soma   III  liouras

 

Ayssò qui s’ensec avem beylat per las raubas dels sirvens e per la torieyra, si cum es acostumat.

 

Primo beylem lo XIIe jorn de dezembre per VIII quobdes e demiey de pers e de vert que comprem de Armagaut per vistir los sirvens , e lo cobde costava I per autre demiey escut, monta :  IIII escutz : VIII s. IIII d.

Item beylem a la Arnoutona, eneyschí cum es acostumat, V quobdes de malharó que comprem del comtador, e lo quobde costava XXVII arditz, monta :  II ll. V s.

 

Soma aquesta plana VII escutz XIII s. IIII d.

 

folio 2r

Ayssò qui s’ensec avem beylat a las gachas de sobre lo mostier, comtant escut a XXXIII s. IIII d.

 

Primo beylem a Fossó y a Guilhó la trompeta, los quals esteren totz l’an sobre lo mostier, e donavam a chascú per chasque sempmana XII s. pergozís, que se monten per LII sempmanas que a en l’an LXII liuras VIII s., que valen en escutz, monta :  XXXVII escutz XIIII s. VIII d.

Item beylem a las dichas gachas per II quobdes de pers, a chascú I quobde, per far chapeyró, si cum es acostumat, e lo quobde costava demiey escut, monta :  I escut

Item beylem a las dichas gachas de sobre lo mostier, a chascú IX quobdes de gròs drap, a VI quobdes per I escut, monta :  III escutz

 

Ayssò que s’ensec avem beylat a Me Johan lo servicial

 

Primo beylem per una rauba IIII quobdes e demiey de malharó, e lo quobde costava XXVII arditz, monta :  I escut VII s. II d.

Item beylem per la dicha rauba, per la cozer demieya onsa (de) fiel negre, e per la feyssó a Montalays, monta :  III s. IIII d.

 

Soma aquesta plana XLII escutz XXV s. II d.

 

folio 3r (2v blanc)

Ayssò que s’ensec avem beylat per lo fach de la juradixiou.

 

Primo beylem l’endomà que fum intrat en uffici, per dire Ia messa si cum es acostumat, monta :  II s.

 

Item beylem lo dimenc que feyren lo sagramen, per Ia ma de papier que mezem en la chambra, monta:  IIII s.

 

Item beylem lo Xe jorn de dezembre, a la molher d’Arnoutó, de qui comprem I fays de buscha per nos chalffar en la chambra per lo gran frech que fazia, e costet nos, monta :  VIII d.

 

Item beylem lo XVe jorn del dich mes a Guilhem de Garel, lo qual a mes en escrich lo gach e lo reygach de la nuech, IIII fuelhs de papier, monta :  VIII d.

 

Item beylem lo dimenc a ser, quant acessem los esmolimens de la vila, eneyschí cum es acostumat, Ia liura (de) chandelas, monta :  I s. IIII d.

 

Item beylem la vespra de Nadal, al mayor y als cossols IX tòrchas de sera, que pezava chascuna tòrcha III liuras de sera, beylem ne IIas al mayor y a chasque cossol Ia tòrcha, eneyschí cum es acostumat, monten las tòrchas XXXVI liuras (de) sera, e costava la liura de la sera hobrada III s. VIII d., monten las tòrchas :  IIII escutz ment I s. IIII d. III escutz XXXII s.                                            

 

Item beylem lo segon jorn d’abriel, Ia soumada de vi que meneren los companhós quant aneren fondre Vernòde, e costet la soumada del vi, monta :  I escut

 

Soma aquesta plana V escutz  VII s. IIII d.

 

folio 3v

Item beylem lo dich jorn per unas bagas que comprem del comtador per portar la soumada del vi, monta :  I s. VIII d.

Item beylem lo dich jorn a Peyr del Morier, per adobar I chapmartel per fondre Vernòde, e costet d’adobar, monta :  II s.

Item beylem lo dich jorn per del pa que comprem quant aneren fondre Vernòde,  que porteren los companhós, monta :  XXXIIII s. IIII d.

Item beylem lo dich jorn, quan aneren fondre Vernòde, al mayor per los despens, monta :  X s.

Item beylem lo dich jorn per IIII liuras de chandelas que comprem de Varet, e la liura costava I s., monta :  IIII s.

 

Item beylem en pluzors vetz Ia ma de papier per escrioure las suffertas e sertanas letras clauzas, e per far lo prumier talh per pagar las prumieyras suffertas, monta :  IIII s.

 

Item beylem lo XXVI jorn del mes que era la vespra de Mossenhor Sent Fro Memòri, per visitar lo gach e lo reygach e las ostalarias, cum fussam segur de la gens que eran vengutz romious, e gasteren y Ia liura de chandelas, monta :  I s. IIII d.

 

Item beylem lo VIIe jorn de julh, per demieya ma de papier que portet Me Eymeric de Merle en la chambra, e per Ia fuòla de tencha, monta :  II s. VIIII d.

 

Soma aquesta plana I escutz  XXVI s. VIII d.

 

folio 4r

Item beylem lo XIX jorn de julh a Me Eymeric de Merle per I estrumen, lo qual copiet per lo debat que fay Amaniou de Camnhac quan Jonissó de Monclar fu pres, e donem li per son trabalh, monta :  IIII s.

 

Item beylem lo XXII jorn de julh a Me Eymeric de Merle per una moniciou que nos fetz per sertanas chauzas que aviam perdudas, e donem li per son trabalh, monta III s. IIII d.

 

Item beylem lo VIII jorn de julhet a Peyr de Lescas, lo qual era vengut en esta vila per persegre cum aguessam sufferta de Mossenhor lo Captal , e donem li IIas quartas de vi, a II arditz la pinta, e I quartier de motó VIII arditz, monta :  V s. IIII d.

Item beylem lo dich jorn a Guilhem de Belcier, per la despensa que avia fach lo dich Peyr a son hostal, per la granda confianssa que aviam am luy que nos agués la dicha sufferta, monta :  XIX s. VIII d.

 

Item beylem lo VIe jorn de setembre per demieya ma de papier que portet Johan d’Ortixz per metre en la chambra, monta :  II s.

 

Item beylem lo XVII jorn del dich mes a Holivier de La Ribieyra, per far venir la gens que devian l’argen del prumier talh, monta :  II s.

 

Item beylem lo XIIIIe jorn de novembre, per unas gròsas còrdas am qué estirem lo clerc de La Salvetat, monta :  II s.

 

Soma aquesta plana I escutz  V s.

 

folio 4v

Item beylem lo dimenc que salhim de uffici, per demieya liura (de) chandelas que beylem hous prodòmes en la chambra e en l’auditòri, monta :  VIII d.

Item beylem lo dich jorn per una messa que fezem dire del Sent Esperit per tal que Dieu nos donès far bona elecciou, monta :  II s.

Item beylem lo dich jorn a Arnoutó, lo qual era sirven, y anet querre los prodòmes, e donem li per son trabalh, monta :  VIII d.

Item beylem a Peyr[1] lo dich jorn, lo qual era sirven coma Arnoutó, e donem li, monta :  VI d.

Item beylem lo dimenc que salhim de uffici per I fays de gluey per metre en l’ouditòri eneyssí cum es acostumat, monta :  VIII d.

Item beylem a Arnoutó y a Peyr Bru, e per far citar la gens y ajornar e gatgar aquilhs qui devian lo talh, monta :  II escutz

 

Soma aquesta plana II escutz  IIII s.  VI d.

 

folio 5r

Ayssò que s’ensec avem beylat per los viatges.

 

Item beylem l’endomà que fum intrat en uffici, a I hòme de Folés que nos anet perlongar la sufferta de Montoustruc :  II s. VIII d.

 

Item beylem lo VII jorn de dezembre, que cum lo capitane d’Estisac aguéz tramés en esta vila son page am Ia letra que desdizia la sufferta que avia entre la vila e luy, per ‘mor quar Planeza avia anat corre a Estisac e avia pres I soumier, e lo dich capitane mandet al mayor que anès a Granhòls per parlar am luy per pendre la dicha sufferta e per debatre la dicha cauza, e lo mayor am d’autres companhós d’esta vila que menava en sa companhia aneren a Granhòls per parlar am lo dich capitane, e se acorderen y aguem sufferta de luy, monta que despenderen :  I escut V s. IIII d.

 

Item beylem lo XVe jorn de dezembre a Peyr Rols, lo qual tramezem a Estisac quere la dicha sufferta, e donem li per son trabalh :  IIII s.

 

Item beylem lo VIII jorn de may[2] a Mos. G. Borzac, lo qual tramezem a Montoustruc per razó que la sufferta rompia, e beylem li I rossí que logem de Johan Chassarel, e estet III jorns, e prenia per jorn lo dich rossí VIII arditz, monta :  VIII s.

 

Item beylem lo XVII jorn de dezembre a Bochó de S. Mayme, lo qual tramezem a Montoustruc per la sufferta que rompia, e no·n pòc aver sinó per VIII jorns, e donem li per son trabalh, monta :  VI s. VIII d.

 

Item beylem lo XX jorn del dich mes a Peyr La Sala, lo qual tramezem a Banas per lo proffiech de la vila e del payís, e donem ly per son trabalh, monta :  III s. IIII d.

 

Soma aquesta plana  I escut  XXX s. 

 

folio 5v 

Item beylem lo XVII jorn de jenier a Penòt Lambert, lo qual nos avia persegutz las suffertas de Chanteyrac e de S. Supplizi totz l’an, e donem ly per son trabalh e despens V quobdes de malharó que comprem del comtador, e lo quobde costava X s., monta :  II ll. X s.

 

Item beylem lo XVI jorn d’abriel, que fezem pregar Diou per Monrinat, que los Anglés de Clarmon e de Monclar avian tudat, per tal que Dieu lo perdó, e costet monta :  XXII s. II d.

 

Item beylem lo XX jorn d’abriel a Penòt Lambert, lo qual tramezem a Ribeyrac per la sufferta que rompia, e donem li, monta :  IIII s.

 

Item beylem lo XXI jorn d’abriel a Helias Talhaffer, lo qual tramezem a Sorzac per aponchar la sufferta del dich luòc, e no ne pòc aver sinó per XV jorns, e donem li per son trabalh, monta :  V s. IIII d.

Item beylem lo dich jorn a Migó de Goumí, per los despens los quals avia fach Helias Talhaffer a meygó lo dich Migó quan venc per la sufferta de Sorzac :  V s. VIII d.

 

Item beylem lo XXVIII jorn de may a Guilhem de Belcier, lo qual tramezem a Limuelh per aponchar lo debat que es entre la vila e Fortonet, e donem li per son trabalh, monta :  V s.

 

Soma aquesta plana  II escut  XXV s.  VI d. 

 

folio 6r

Item beylem lo darier jorn de may al valet de Joní [Quibispons] per portar Ia letra a Bernardó de Gos, lo qual era capitane de Berbeguieyras, en pregan lo que li plagués que nos fus amic per II hòmes que Fortonet avia d’esta vila, e los avia retrach en la garnisó del dich Bernardó per merqua, e donem li per son trabalh, monta :  V s.

 

Item beylem lo IIII jorn de julh a I valet qui venc de Granhòls, lo qual nos aportet novelas que los Anglés de Sorzac, de La Rocheta e de Chalés e de pluzors garnissós autras devian far Ia granda coreguda en esta vila, e donem li per son trabalh, monta :  V s.

Item beylem lo dich jorn a Mos. G. Borzac, lo qual tramezem a Montoustruc per la sufferta que rompia, e donem li per son trabalh, monta :  V s.

 

Item beylem a Gontier lo barbier per los despens que fetz Johan del [Tri], quar los companhós d’esta vila l’avian pres e naffrat, e per razó quar nos aviam sufferta del senhor de Clarmon, ont lo dich Johan demorava en garnissó, nos lo reparem e pagem los despens al dich Gontier que li avia fach, per sò que no ne aguesam dampnatge a temps a venir, monta :  II ll.

 

Item beylem lo premier jorn d’ahoust a Peyre La Sala, lo qual tramezem a Granhòls y a Frastels y a Mussidà per assabentar que aviam houvit dire que devian èsser pres l’una plassa ho l’autra, e donem li per son trabalh, monta :  V s.

 

Soma aquesta plana  II escut  XXVI s.  VIII d. 

 

folio 6v

Item beylem lo XXV jorn d’ahoust a Peyr La Sala, per alcús viatges que avia fach per nos, monta :  V s.

 

Item beylem lo XIIe jorn de octòbre a Mos. Giraut Borzac, lo qual tramezem a Clarmon per la sufferta que rompia, e donem li, monta :  V s.

Item beylem a Migó de Jenibrieyras, per alcun debat que aviam am lo capitane de Ribeyrac, que lo dich Migó am d’autres vengueren en esta vila, e despenderen a meygó Chasteló, monta :  XX s.

 

Item beylem lo XV jorn de novembre a Mos. Giraut Borzac, lo qual tramezem al senhor de Clarmon, que li plagués que nos donès sufferta, e donet nos en per I mes, monta :  V s.

Item beylem a I hòme de Granhòls, que disés al prior de Manzac que nos tramezés per escrich los noms d’aquilhs qui li avian pres la vacha, e donem li, monta :  II s.

 

Soma aquesta plana  I escut  III s.  VIII d. 

 

folio 7r

Ayssò que s’ensec avem beylat per prezens e servizis.

 

Item beylem lo darier jorn de novembre a Fransés de Rolhas, lo qual venc en esta vila, e donem li IIas quartas de vi, per tal que nos fus amic am lo capitane de La Rocheta, que nos menassava de corre, monta :  I s. IIII d.

 

Item beylem lo XIIe jorn de dezembre al Bastart de Layga[3] y al capitane d’Aucòrn, los quals vengueren en esta vila per donar socors a la bastida que era davan Sorzac, e donem a chascú IIII modurieras de sivada e VI quartas de vi, e la moduriera de la sivada costava II s., e lo vi VI d., monta :  XXVIII s.

Item beylem a Colí de Granhòls, per sò quar portet una sela al capitane d’Estissac, e donem li, monta :  I s.

 

Item beylem la vespra de Mossenhor Sent Memòri al lòctenent de Limuelh, lo qual venc en esta vila romiou, e donem ly doas quartas de vi, e la pinta costava VI d., monta :  II s.

 

Item beylem lo XVe jorn de julh al capitane de Montoustruc, lo qual venc en esta vila per alcun debat que avia am Me Eymeric de Merle, e donem li Ia eymina (de) sivada, e la moduriera costava VII arditz, e IIII quartas de vi, e la pinta costava VI d., monta :  XIII s. IIII d.

 

Soma aquesta plana  I escut  XII s.  IIII d. 

 

folio 7v 

Item beylem lo XI jorn d’ahoust, que lo capitane de Corbaffí venc en esta vila,  e donem li IX pintas de vi, e la pinta costava X d., e demiey motó, monta :  XV s. VI d.

 

Item beylem lo IIII jorn de setembre, que donem al filh del senhor de Lur IIII quartas de vi, monta :  VIII s.

 

Item beylem lo XXIIII jorn del mes de setembre al frayr de Mossenhor lo Seneschalc de Peytó, tan en vi tan en sivada, monta :  XXII s. VIII d.

 

Item beylem lo XV jorn de octòbre a Penòt Lambert, lo qual tramezem a S. Supplizi per la sufferta que rompia, monta :  II s.

 

Item beylem lo dimenc après Mossenhor Sent Fron al prior de Ribieyrac y a Richart [Hotor], am d’autres companhós que vengueren am lor, e donem lor IIas quartas de vi noel e IIas de vi vielh, e la pinta del noel costava VIII d. e lo vielh I s., e Ia tetina de vacha IIII s., monta :  X s. VIII d.

 

Item beylem lo VIII jorn de novembre al capitane d’Estissac, que la sufferta rompia, e donem li I fromatge d’Alvernha per tal que nos alongès, e nos ne donet XV jorn, costet lo fromatge :  VII s.

 

Soma aquesta plana  II escut ment X d.   LXV s.  X d. 

 

folio 8r

Item beylem lo XX jorn de novembre al clerc de Chanteyrac, per tal que nos donès sufferta, que l’autra que aviam preza era rompuda, e donet nos ne per XV jorns, e nos li donem I fromatge d ‘Alvernha que pezava IIII liuras, e la liura costava IIII arditz, monta :  V s. IIII d.

Item beylem lo dich jorn a la dòna de Clarmon, la quala venia de Bruzac e se n’anava a Clarmon, e passet per esta vila, e donem ly, per tal que nos agués per recomandatz devès son marit, IIII modurieras de sivada, a VIII arditz la moduriera, e quatre quartas de vi, a I s. la pinta, monta :  XVI s. VIII d.

Item beylem al filh de Mossenhor de Maruelh, lo qual tenia Ia bastida a Maruelh, e mandet nos que li volguessam ajudar, e aguem ne nòstre cosselh, e fu hordenat que hòm li donès XII escutz, item nos a fach pagar per la mays valor dous escutz XX arditz per escut, monta :  XIIII escutz XIII s. IIII d.

 

Soma aquesta plana  XV escutz  XXII s.  ‘II s.’

 

folio 8v

Ayssò que s’ensec avem beylat per la festa de Mossenhor S. Johan Babtista.

 

Item beylem a l’Empeyrayre, al Rey, al Duc y al Marqués, a chascú X s., monta :  XL s.

Item beylem a l’Abat :  Vs.

Item beylem per I fays de raus per espandre per la Claustra e sobre la fon, e per I fays d’arsiminia, eneysí cum es de bona costuma, monta :  II s.

 

Soma aquesta plana  I escutz  XIII s.  VIII d.

 

folio 9r

Ayssò que s’ensec avem beylat per las hòbras de la vila

 

Item beylem lo XII jorn de jenier a Peyr Chambarot y a son filh, los quals esteren a far lo breassó[4] de la barbacana del Pon VIII jorns totz II, e prenian per jorn totz II setz s., monta :  I escut XXII s. VIII d.

Item beylem lo dich jorn, per lo dich breassó, demieya chadena de fer que comprem de Esteve Chassarel, en q avia IXX[5] chadenós e Ia liura de fer per ajustar la dicha chadena, e costet tot, monta :  XVI s. VIII d.

Item beylem a Peyr del Morier, lo qual estet II jorns al dich breassó per adobar las pilas, e prenia per jorn III s. IIII d., monta :  VI s. VIII d.

Item beylem per lo dich breassó, per far III chavilhas de fer, XII liouras, valen a II arditz la lioura, monta :  VIII s.

Item beylem a Guilhó de Calés, per la feyssó de las dichas chavilhas :  III s.

 

Item beylem lo XIIII jorn del dich mes a Guilhem de Belcier, lo qual fu am la gens per redressar las barieyras  que eren tombadas, e y fu III jorns, I jorn devès  l’Arsaut e l’autre jorn en Puey Abric e l’autre devès lo Tolom, e prenia per jorn III s. IIII d., monta :  X s.

 

Soma aquesta plana  III escutz  IIII d.

 

folio 9v

Item beylem lo XVII jorn de jenier a Peyr de La Veyschieyra, per Ia manauchada de chaus que ne comprem per adobar las pilas del breassó del Pon, monta :  IIII s. IIII d.

Item beylem lo dich jorn a Mondó La Rua per adobar Ia tapa e I verolh de la tor de Charada, Ia liura de fer II arditz, e per la feyssó, monta :  II s. VIII d.

 

Item beylem lo XVIII jorn de octòbre a Migó de Bru, lo qual aprondet lo pon dels Plantiers, quar era tombat, e donem li per lo vi, monta :  I s.

Item beylem lo dich jorn a Moret Vigeyró, que donet a beure a aquilhs qui li eyderen a montar la verga del pon de l’Agulharia, monta :  I s. IIII d.

Item beylem a Me Eymeric de Merle per III trauc que ne comprem per adobar lo pon de l’Agulharia, monta :  IX s. IIII d.

Item beylem a Frayre Guilhem de L’Esparra, de l’òrde dous Prezicadors, per I trauc que ne comprem per adobar lo dich pon, monta :  II s. IIII d.

Item beylem a Mondó La Rua, per una clau que fetz a la pòrta de l’Agulharia :  I s. IIII d.

Item beylem a Moret Vigeyró, lo qual donet a beure a aquilhs qui porteren la fusta del sintre que era al pon, e la porteren al mostier, monta :  III s.

 

Soma aquesta plana  XXV s.  IIII d.

 

folio 10r 

Item beylem a Guilhem de Belcier, per I trauc que ne comprem per adobar lo pon dels Plantiers, monta :  III s.

Item beylem per una manauchada de chaus per adobar la pòrta de l’abeurador, monta :  IIII s.

Item beylem a Peyr del Morier y a Sanet, los quals adoberen la dicha pòrta, monta :  III s.

Item beylem a Me Eymeric de Merle, per sertana fusta que ne aviam comprada de luy per adobar los pons, monta :  X s. VIII d.

Item beylem al filh de Johan de Merlanda, per las toulas de qué fu reparat lo pon de l’Agulharia, monta :  XVII s.

Item beylem al mayor, per I trauc e per Ia filieyra que comprem per adobar lo pon dels Plantiers, monta :  XV s.

Item beylem a Frayre Guilhem de L’Esparra, per VIII traucz que ne comprem per adobar los dichs pons, monta :  XLIII s.

Item beylem per aquilhs qui porteren los dichs traus, que lor donem a beure, monta :  III s.

Item beylem a Peyr Chambarot, lo qual estet IXX[6] jorns per adobar e reparar lo pon dels Plantiers y aquel de l’Agulharia, e prenia per jorn IIII s. II d., monta :  II escutz XII s. VI d.                                                                                            

 

Soma aquesta plana  V escutz  XI s.  II d.

 

folio 10v

Item beylem lo X jorn de novembre, per VII liuras de fer de qué fezem far de las chavilhas al pon dels Plantiers, e la liura costava VIII d., monta :  IIII s. VIII d.

Item beylem a Galhart lo faure, per sertanas chavilhas que avia fach al pon dels Plantiers, e per X o XII liuras de fer que hobret, monta :  X s.

 

Item beylem lo XIII jorn de novembre, per lo sench de cossolat, Ia gròssa còrda de V brassas costet IIII s., e Ia lioura de fer costet VIII d., monta :  III s. VIII d.

 

Item beylem lo XX jorn de novembre, que lo barbier de Clarmon avia pres Ari Bretó per merqua per Moròt lo selier, per II escutz que dizia que li devia, e covenc que lo dich Moròt pagès, e venc en cossolat  e preget lo mayor e los cossols que lor plagués de li ajudar, quar el era paubre hòme e no avia de qué pagar, e los dichs senhors veygueren que vertat era, e que la vila ne podia aver plus gran dampnatge, e donem li per aquela razó, monta :  I escut III s. IIII d.

Item beylem a Boyschonet per recubrir lo cossolat, lo qual y a estat VIII j X jorns, e prenia per jorn III s. IIII d., monta :  I escut

 

Item beylem lo XXI jorn de novembre a Itier Girart, lo qual fetz la saradura de la pòrta Talhaffer tota nuòva, e donem per son trabalh e per lo fer que y mes, monta :  IX s.

 

Soma aquesta plana  II escutz  XXX s.  VIII d.

 

folio 11r

Item beylem als sirvens, los quals ajorneren la gens qui devian lo premier talh, monta :  VIII s.

Item beylem a Peyr Chambarot lo breassó de Talhaffer a preffach en la soma de II escutz ment III s. IIII d. :  I escut XXX s.

Item beylem a Migó de Bru, lo qual estet al pon dels Plantiers IIII jorns, e prenia per jorn IIII s., monta :  XVI s.

Item beylem al dich Migó, per doas barieyras e IIII traversiers que ne comprem per reparar lo dich pon, monta :  IIII s.

Item beylem a Peyr Bruchart, per III traucz que ne comprem per reparar lo pon dels Plantiers, monta :  ½ escut

Item beylem a Reymon Rofflat, per III traus que ne comprem per lo dich pon, monta :  X s.

Item beylem a Perrinet Segalar, per VIII traus que ne comprem per reparar los dichs pons, monta :  XV s.

Item beylem a Mondó La Rua, lo qual adobet la chavilha del breassó de Talhaffer, e costet monta :  I s.

 

Soma aquesta plana  IIII escutz  VIII d.

 

folio 11v

Item beylem a Aymar Bochier, per I trauc que ne comprem, lo qual fu mes al pon levaditz de l’Agulharia, monta :  V s.

Item beylem a Guilhem de Belcier, per III traucz que ne comprem per reparar lo dich pon, e costeren monta :  VI s.

 

Soma aquesta plana  XI s.

 

folio 12r

Ayssò que s’ensec avem beylat per las suffertas

 

Item beylem al senhor de Clarmon, que nos mandet que li donessam IX quobdes de gris motó, e donem los li per razó quar nos avia donat sufferta per I quart d’an, e costet lo drap :  I escut ½

 

Item beylem per la sufferta de S. Supplizi, que la prezem per tot I an en la soma de X escutz ; item beylem per la mays valor de l’un terme, que no volian ges pendre cent arditz per escut, e covenc que ne aguesam sobre chasque escut X arditz, monta :  X escutz ½

Item beylem per la dicha sufferta II fromatges, costeren :  X s.

 

Item beylem per la sufferta que prezem am Estissac y am Gardona, per tot I an e(n) la soma de XVIII escutz ; item beylem a Peyrelada, per la mays valor de II escutz que lo capitane d’Estisac li devia, e covenc que li beylesam XX arditz per escut;  monta :  XVIII escutz XIII s. IIII d.                                                           

 

Item beylem per la sufferta de Ribeyrac, que prezem per tot I an en la soma  de XXXII escutz ; item nos feyzeren remer per la mays valor dous escutz II escutz XIII s. IIII d., monta :  XXXIIII escutz XIII s. IIII d.

Item beylem per las doas quitansas IIas mas de papier, monta :  VIII s.

 

Soma aquesta plana  LXV escutz  XI s.  IIII d.

 

folio 12v

Item beylem per la sufferta de Chanteyrac, que prezem per totz I an en la soma de VIII escutz, monta :  VIII escutz

 

Item beylem per la sufferta de Limuelh, que prezem per totz I an en la soma de XXVIII escutz ; item beylem, per la mays valor de l’un terme que valian los escutz, II escutz XVI s. VIII d. ; monta :  XXX escutz XXVI s. VIII d.

 

Item beylem per la sufferta de Montoustruc, que prezem per totz I an en la soma de XII escutz ; item beylem, per la mays valor de l’un terme, que no volian ges pendre cent arditz per escut, monta que agueren per l’u dels termes VIXX arditz ; monta :  XIII escut VI s. VIII d.                                                     

 

Soma aquesta plana  LII escutz 

 

folio 13r

Ayssò que s’ensec avem beylat per lo talh.

 

Item beylem per Ia ma e demieya de papier, per far lo dich talh, e los chartrels per metre a las pòrtas d’aquilhs qui lo devian, monta :  VI s.

Item beylem a aquilhs qui lo feyren, que lor donem a beure quan l’agueren fach, en pa, en vi e en fromatge monta :  VI s. IIII d.

Item beylem, per pouzar los ‘chartrels’, I quart de sera, monta :  II s.

Item beylem a Peyr de Metge, lo qual ligia los chartrels del dich talh e los pouzava am Arnoutó, e donem ly per son trabalh, monta :  X s.

Item beylem a Arnoutó, per razó quar pouzava los dichs chartrels, e donem li per son trabalh, monta :  V s.

 

Soma aquesta plana  XXVIII s.  IIII d. 

 

folio 13v

Item beylem    (le reste blanc)

 

folio 14r

Ayssò que s’ensec avem beylat per la bastida de Sorzac.

 

Item beylem lo IX jorn del mes de dezembre, que Mossenhor de Granhòls anava a Johan de La Ròcha per li dire que mezés alcun remedi a la bastida de Sorzac, e lo dich Mossenhor de Granhòls preget al mayor y als cossols que lor plagués de trametre VI balestiers en la dicha bastida d’aquí a tan que el fus vengut dever Johan de La Ròcha, e tramezem Seguí a Granhòls, lo qual nos loget per VIII jorns VI balestiers de Granhòls, chascú Ia liura, monta :  VI ll.

 

Item beylem lo XIIIe jorn del dich mes, a VI companhós de la garnisó d’Agonac, los quals vengueren al man del mayor e dels cossols per la cauza  quar los Anglés eran davan la bastida, e los companhós feren companhia al mayor d’aquí a la bastida, e quant furen tornatz lor fezem los despens, monta :  XXXVI s.

 

Item[7] beylem lo XIIIIe jorn de dezembre a Bigòs, lo qual aportet demiey cent d’artilharia a Mossenhor de Granhòls per la dicha bastida, e donem li per son trabalh, monta :  V s.

 

Item beylem lo XV jorn del dich mes, que cum aguessam houvit dire que lo senhor de Granmon venia per pendre la bastida, e lo mayor am dous companhós d’esta vila aneren a Granhòls, e quan furen a Granhòls la bastida fu preza, e torneren s’en d’aquí enfòra, e despenderen monta :  XX s.

 

 

Soma aquesta plana  V escutz  XIIII s.  IIII d. 

 

folio 14v

Item bailhem a Mathelin des Nohes, per LV traichs ‘garnit de fers’ que bailhet per portar a la dicha bastida a nòstra pregiera per sò que aviam ovyt que los Anglés la devian combatre, et losquals nos tramezem a Mons. de Greilhòls[8] per Bigòs, si cum appert cy dessús, montan :  LV s. (rajoué en marge : degutz sont)

 

Soma LV s.

 

folio 15r

Ayssò qui s’ensec avem beylat per los selaris e per las penssious del mayor e dels cossols, jutge e procurayre.

 

Item al mayor per sa pensiou XXX franxs, valen :  XXX  escutz

Item a Mestre Eymeric de Merle, lo qual regit lo dimenc tota la nuech[9], monta XV franxs, valen :  XV escutz

Item a Aymar Bochier, lo qual regit lo dilús tota la nuech, monta XV franxs, valen :  XV escutz

Item a Reymon Arnaut, lo qual regit lo dimart tota la nuech, monta XV franxs, valen :  XV escutz

Item  Eymeric de La Boyschieyra, lo qual regit lo dimercres tota la nuech, monta XV franxs, valen :  XV escutz

Item  Guilhem de Puey Meyà, lo qual regit lo digòus tota la nuech, monta XV franxs, valen :  XV escutz

Item  Helias Chansel, lo qual regit lo divendres tota la nuech, monta XV franxs, valen :  XV escutz

Item  Johan d’Ortixs, lo qual regit lo disabde tota la nuech, monta XV franxs, valen :  XV escutz

Item a Me Johan de Meymí nòstre jutge, per sa pensiou :  VI escutz

Item a Guilhem de Belcier, nòstre procurayre :  IIII escutz

 

Monta  VIIXX V escutz

 

folio 15v

Ayssò que s’ensec avem beylat per las taxasious del mayor e del comtador e de l’obrier.

 

Item beylem al mayor, lo qual avia fach gran re de letras clauzas e suffertas, a fach III o IIII viatges per la vila, e a levat lo premier talh, e fu li taxat, monta :  VI escutz

Item beylem a Guilhem de Puey Meyà, per far las creysensas e los detzenatges, monta :  XX s.

Item beylem a Aymar Bochier, nòstre hobrier, per son trabalh :  I escut ½

Item beylem a Johan Chassarel nòstre comtador, lo qual nos a prestat L escutz totz l’an, e a levat lo segon talh e las rendas, e fetz los comtes e los chartrels del talh, y a tengut lo comte totz l’an, e fu li taxat, monta :  XXV escutz

 

Soma aquesta plana  XXXIII escutz  III s.  IIII d.

 

Soma tota de la meza cy dessús  IIIIC VII escutz  XIX s. X d.

 

folio 16r

Ayssò que s’ensec avem receubut dels esmolimens e de las acessas de la vila de nòstra annada, escut a XXXIII s. IIII d.

 

Item avem receubut per totz los esmolimens de la vila, los quals furen acessat a Bernart Bretó y a Peyre de Landric, monta : IIIIXX e I escut XXII s. III d.

Item avem receubut de Guilhaume de La Noalha, per restas dels talhs que devia, monta : III escutz.

 

Soma aquesta plana : IIIIXX e IIII escutz  XXII s.  III d.

 

folio 16v

Ayssò que s’ensec avem receubut de las rendas las quals son degudas a la communa a la charitat de Pantacòsta.

 

De Guilhem Fossó : XX s.  –  De Matatz : XII s.  –  De Ar. del Bòsc : X s.  –  De Peyr Rols : II s.  –  De Folconet : XVIII d.  –  De Nitona Faurela : I s.  –  De Galhart Lo Faure : II s.  –  De Peyr Viadel : I s.  –  De Hered. Decoy : I s. X d.  –  De Migó d’Andrivals : VI d.  –  De Margó de Glieyga Nòva : I s.  –  De Guilhem Peló : II s.  –  De Joh. de La Rossia : XVIII d.  –  De Bernart Betussó : I s.  –  De Hel. de Conbens : I s.  –  De Peyr Chastel : VI s.

 

Soma aquesta plana :  I escut  XXXI s. 

 

folio 18r (17rv blancs)

Ayssò que s’ensec es lo talh lo qual fo empouzat per las premieyras suffertas, escut a XXXIII s. IIII d., lo qual avem mes totz al lonc si cum fu empouzat.

 

Verdú e L’Arsaut

La Basseta : VIII s.  –  H. de Salvatge : XII s.  –  Hered. Vilapcha : IX s.  –  Giraut Buget : IX s.  –  Joh. Gastaví : VI s.  –  Guiòt Bru : X s.  –  Guilhem L’Amic Plantó : XVI s.  –  Guilhem Saqua : VI s.  –  Bernart dels Maynes : XII s.  –  B. de Boy : VIII s.  –  Jogà : II s.  –  Companhet : X s.  –  Rn Gou : IIII s.  –  Rn Reynòt : IX s.  –  Guilhem Gordó : X s.  –  P. Cavilhac : XIIII s.  –  Guilhem de L’Ouzelia : VIII s.  –  Fortó de Faure : XIIII s.  –  Uxor Guilhem de Rey : X s.  –  H. de Rey : X s.  –  P. de Sans Gastaví : VII s.  –  Me R. de Monranhí : II s.  –  Giraut Paret : VIII s.  –  Boynó : X s.  –  P. Chambarot : X s.  –  Joh. Vernhó :IIII s.  –  La Mosnara : II s.  –  Hered. Joh. Charentó : II s.  –  Uxor de La Boria : II s.  –  Joh. Choumart : XX s.  –  P. del Boyschó : X s.  –  Joh. de La Boria : XV s.  –  Hered. Champeló : XII s.  –  Bernart de La Jordania : X s.  –   H. Berbessó : X s.  –  Merlandó : XV s.  –  Joh. Lop : XV s.  –  Hered. Bernart Choumart : XIIII s.  –  Hered. de Puey Pozí : II s.  –  Guilhem de Rey : XV s.  –  Ar. de Puey Pozí : II s.  –  Lo filh de la Mondòta : V s.  –  P. de Molhouví X s.  –  Guilhem de Trestornes : XVIII s.  –  H. de La Brossa : V s.  –  Forgòt : X s.  –  H. de Chapleppà : X s.  –  Hel. Bochier : XII s.  –  F. Landa : XV s.  –  Lo Ranquet : XIII s.  –  Ar. Fayart : XVI s.  –  P. Lemosí : VIII s.  –  Joh. Bureu : XV s.

 

Soma aquesta plana :  XV escutz  XI s. 

 

folio 18v

Gautonet Rey: VI s.  –  Gautier Lo Charpentier : XV s.  –  Hel. Chalup : XX s.  –  Hered. P. de Borzac sartre : IIII s.  –  Lo Norman : VI s.  –  P. Micó : XII s.  –  Peyr Sala : IIII s.  –  Jordó de Botas : IIII s.  –  Tonerra : VIII s.  –  Joh. Davit Merle : VI s.  –  P. Bruchart : I escut  –  Guilhem Taralh : VIII s.  –  Guilhó de Calés : VIII s.  –  Me P. de Siourac : VIII s.  –  Fortó de Joudó : XXV s.  –  Hered. Abonel : XXV s.  –  Hered. P. del Frayser : V s. 

 

La Lemotgana

Joh. Dadol : VIII s.  –  Me Joh. de Meymí : I escut  –  P. de Las Meygó lo Jove : XVI s.  –  Rn La Rua : V s.  –  Hered. H. de Matiou : II s.  –  P. de Las Meygós : X s.  –  P. Faure Viadel : XII s.  –  P. Pozí : XII s.  –  La dòna de La Ròcha : XII s.  –  Hered. Bernart Decoy : XVIII s.  –  Giró Bru : II s.  –  P. de Brossas : X s.  –  Hel. del Puey : I escut  –  Peyr Bodí : V s.  –  Bernart del Vinhal : X s.  –   Rn Chanebot : XVI s.  –  Guilhem del Verdier : X s.  –  Guiòt Colombet : V s.  –  Donaric : VIII s.  –  H. Sarazí : XII s.  –  Blondel : XII s.  –  P. de Las Jonias : VI s.  –  Jarigó : VIII s.  –  P. Beliart : XX s.  –  P. Dadol : VI s.  –  Lo Beylissó : XII s.  –  P. Chopinòt : X s.  –  Lo Faure d’Antona : IIII s.  –  Joh. del Bruelh : II s.  –  P. Boyòt : XII s.  –  P. de Landric : X s.  –  H. Brugó : VIII s.  –  La dòna de Cesseró : XII s.  –  Montassa : X s.  –  Noudí L’Anier : VIII s.  –  Guilhem de Combas : XII s.  –   Bernart La Brossa : IIII s.  –  Lo Bretó de Sorbges : X s.

 

Soma aquesta plana :  XVIII escutz  III s. 

 

folio 19r

Guiòt d’Olivier : VI s.  –  H. de Minhòt : X s  -  P. La Còsta : II s.  –  H. Jalòt : XV s.  –  Eymar Bòs : X s.  –  H. Libornet : X s.  –  Joh. de Marlhòc : VIII s.  –  Esteve de Tula : X s.  –  Guilhem Dourat : IIII s.  –  P. de La Vidana : IIII s.  –  B. Bretó : XII s.  –  Guilhem Lambert : XX s.  –  Aurí Bretó : VIII s.  –   Rn Rofflat : XII s.  –  Rn Marsal : XVIII s.  –  La molher de Bòrn : II s.  –  Guilhem Peló : XII s.  –  Andriou de La Vila : X s.  –  P. del Cluzel sartre : IIII s.  –  Marió de La Boria : XIIII s.

 

L’Agulharia

Archambaut Nebot : X s.  –  H. Eschirpel : V s.  –  Rn Eschirpel : XII s.  –  Bernart Folop : X s.  –  Giraut Capeta : X s.  –  Belver : VI s.  –  Eyic del Biró : XII s.  –  Lo Barbier de La Claustra : VIII s.  –  Giraut de Beders : VIII s.  –  Sobeyrana :  (blanc)  –  Joh. Dalhadet : VI s.  –  G. de Briva : VI s.  –  H. Marsaguet : XII s.  –  Ar. del Jaric : X s.  –  P. del Morier : VIII s.  –  Hered. Est. Colí : VIII (s)  –  H. Rounhat : VI s.  –  Uxor Vinheyrac : VI s.  –  Giraut de Clou : IX s.  –  H. Vessat : VIII s.  –  Rn Vessat : VI s.  –  P. Bodet : VI s.  –  P. Prunier : VI s.  –  G. Vinheyrac : VIII s.  –  G . de [Sirier][10] : VIII s.  –  Ar. Peschal : (blanc)  –  P. Milheyròl : XII s.  –  Itier de Blis : VI s.  –  Guilhem de Fonlonga :  X s.  –  G. de Sirventó : X s.  –  P de Tin XVI s. VIII d.

 

Soma aquesta plana :  XIII escutz  VI s.  IIII d.  e Peschal

 

folio 19v

Hel. Choutart : VI s.  –  Ar. Borzac XV s.  –  Itieyró de Sirventó : XXV s.  –  P. Rossel : XV s.  –  H. Pinazel : X s.  –  Hered. Babó : XII s.  –  Joh. de Sirven : XII s.  –  Uxor de La Brossa : II s.  –  Hered. Joh. de La Chabana : VIII s.  –  Barbeta : V s.  –  P Feyart : XV s.  –  P. Davit : VIII s.  –  Eyic de La Boria : XII s.  –  Est. de Pueymeyà : XII s.  –  P. Chastel : XXX s.  –  Uxor Rn Bizòl  –  P. Sequier : VIII s.  –  P. Chausa : X s.  –  B. Estasús : X s.  –  P. de La Molieyra : XII s.  –  Meyritglier : IIII s.  –  Rn de Brunet : IIII s.  –  Guilhem del Cluzel : XII s.  –  Hered. de Michel : XX s.  –  Joh. Bordas : XV s.  –  Rn de Salveys : III s.  –  B. de Malvars: VI s.  –  P. L’Espitalier : III s.  –  P. Escura : X s.  –  La Petassada : III s.  –  Guilhem Eymar : III s.  –  Pochó : X s.  –  Giraut Chabanel : VI s.  –  Guilhem de La Vernha : X s.  –  H. de Blanquet : VIII s.

 

Talhaffer

H. [Atimòt] : X s.  –  Vilabòys : XII s.  –  H. Gintrac : II s.  –  Melhó del Montet : XII s.  –  Uxor Bertí : III s.  –   Eyic de Matatz : V s.  –   Joh. de Cranays : VI s.  –  Joh. del Mas : VIII s.  –  P. Rigaut : X s.  –  Felipòt de Rossenc : XV s.  –  Belayt : IIII s.  –  Varet : XXV s.  –  Hered. G. Eymar : XV s.  –  Joh. Costans : XV s.  –  Ar. de Foncolom : XX s.

 

Soma aquesta plana :  XV escutz  XV s. 

 

folio 20r

Hel. Planchier : XII s.  –  Agnès Bruneta e Simeon : XVI s.  –  P. Segalar : VIII s.  –  Itier Girart : VIII s.  –  P Faure de Chanselada : VI s.  –  Bernart de La Bordaria : X s.  –  Ar. de Bernabè : I escut ½  –  Giraut Boc : XX s.  –  P. Redon : V s.  –  P. de La Veyschieyra : VIII s.  –  B. La Còsta : VI s.  –  Gualhardina de Melissen : VI s.  –  Eyic de La Barda : III s.  –  Hered. P. Rossel : II s.  –  Hered. P. d’Agonac : III s.  –  Guilhem Selarier : V s.  –  P. de La Vaure : X s.  –  Joh. Baneyia : III s.  – Ar. Eymar : VI s. 

 

Las Fargas

La Bernica : VIII s.  –  Esteve Banieya :X s.  –  H. de Clou : X s.  –  Esteve Mostart : VI s.  –  Joh. del Chastanet : VI s.  –  P. de Morsinch : XII s.  –  Hel. Lo Charpentier : VI s.  –  Esteve Mostart lo Jove : V s.  –   Itier Bocicó : V s.  –  Hered. Agrafuelh : II s.  –  G. Batnogat : VI s.  –  Almueys de Bru  –  P. de Las Fargas: V s.  –  Hered. Tullurayra . III s.  –  Joh. Boquier : XII s.  –  H. Domenc : VI s.  –  P. Domenc : II s.

 

Reynuòva

Archambaut Flamenc : VI s.  –  Holivier de La Ribieyra : VI s.  –  B. Martí : II s.  –  B. del Rat lo Jove Piquí : V s.  –  Joh. Tuffani : VI s.  –  Hered. Goutó Rampnaut : VIII s.  –  Guilh. Perier : XIIII s.  –  Hered. Dosset : VII s.  –  P. Gonda : XV s.  –  Guilhem Giraut : XII s.  –  Joh. Primeyròl : VIII s.  –  Guilhem Negrier : XIIII s.  –  Albert : V s.  –  Rn Lambert : VI s.  –  H. Pigart : VIII s.  –  Lusiotó de Brugieyra : IIII s.

 

Soma aquesta plana :  XIII escutz  II s. VIII d. 

 

folio 20v

Hel. Chantaclar : I s.  –  Hered. Volpat : X s.  –  Esteve Milheyròl : V s.  –  H. Papí : XVIII s.  –  Bernart Betussó e Guilhem Minhòt : XII s.  –  Guilhem Mayoffa : VIII s.  –  Polò : IX s.  –  P. Parel : XV s.  –  Hered. P. del Trolhier : XVIII s.  –  B. de Comtor : VI s.  –  Giraut Papussó : XII s.  –  Bigòs : VII s.  –  Ar. Chanongó : X s.  –  Joh. Chapel : X s.  Joh. de La Rossia : VI s.  –  Uxor Petit de Pa : II s.  –  H. Adian : VI s.  –  Ar. de La Brossa : XVI s.  –  Peyr Sanson : XII s.  –  P. d’Eyraut : VIII s.  –  Giraut Rastel : VII s.  –  Hel. Rey Palhet : XII s.  –  Esteve de La Peyra VIII s.  –  P. Banhat : VIII s.  –  Guiòt de Bugolós : VIII s.  –  Guilhem Lo Veyrier : XVIII s.  –  B. dels Bonetz : X s.  –  Gamarda : VIII s.  –  Esteve de L’Estanc : VII s.  –  Giraut Charadó : XII s.  –  B. de L’Escura [Cotart] : VI s.  –  H. de L’Eyschala : VI s.  –  P. Boc : VI s.  –  Esteve Cheyró : III s.  –  H. Meysenc : X s.  –  Ar. del Bòsc : XVI s.  –  H. de Conbens : VIII s.  –  H. Itier : XV s.  –  Guilh. de Las Planchas : XV s. –  Hered. R. de Cesserò : IX s.  –   P Michí : XV s.  –  Guilhem d’Eyraut : II s.  –  Guilhem Chabròl : VIII s.  –  Hered. Galabert : ‘VI’ VIII s.  –  P. de Las Petitias : VI s.  –  H. Filhòl : V s.  –  Eyic d’Andrivals : X s.  –  Lo Broudós : IIII s.  –  Guiòt de Sela : X s.  –  H. Galhart : VIII s.  –  Malricó : VIII s. 

 

Soma aquesta plana :  XIII escutz  XXXI s. VIII d. 

 

folio 21r

Joh. de Sixs : V s.

 

Lo Pon

Ar. Chilimon : VIII s.  –  P. de Brossas : VIII s.  –  Giraut Rastel : VIII s.  –  Joh. de La Roqueta : XV s.  –  Lo Conreador : X s.  –  Guilhem Taborel : XV s.  –  Giraut de L’Escura Jorra : VIII s.  –  Galhart Lo Faure : XII s.  –  Daga lo Vielh : IIII s.  –  Yveta del Torn : VIII s.  –  Guilhem Robbert : XVIII s.  –  Guilhem de Montardit : VI s.  –  Hel. de Choumon : V s.  –  Hered. L’Anglada : VI s.  –  Hered. de Caortz : VI s.  –  P. del Nogier : XV s.  –  Bogensí : VIII s.  –  Ar. Valentó : X s.  –  Ar. L’Amic : VIII s.  –  P. Còsta : ½ escut  –  Joh. Bolazac : ½ escut  –  Guilhem Forastier : IIII s.  –  Guilhem Boyier : III s.  –  G. Novel : VI s.  –  Guilhem de S. Sibrà : V s.  –  Eyic de Michí : XII s.  –  Hered. P. de Merle : VIII s.  –  La dòna de Vilat : IIII s.  –  Chastanhó : VI s.  –  Pení de Combas de Boys : V s.  –  Merle de Corsac : V s.  –  Esteve del Lac : IIII s.  –  Baconet : II s.  –  Lo filh de Pateró : IIII s.  –  P. de La Ribieyra : VIII s.

 

Tralhissac

Bòs del Rat : XVIII s.  –  Chousidó : IX s.  –  Peyr Jutge : V s.  –  Dorle : VI s.  –  Joh. del Cluze(l) : XII s.  –  Itier del Cluzel : XII s.  –  Guilhem Pomarel : VIII s.  –  Guilhem Liborna : V s.  –  Marsanés : XII s.  –  P. de L’Espital : XII s.  –  P. Punhet : IIII s.  –  Lo gendre del Faure d’Antona : III s.

 

Soma aquesta plana :  XII escutz  II s. IIII d. 

 

folio 21v

Lo filhastre de Pomarel : VI s.  –  P. de La Brossa Jaric : X s.  –  La Reyna Senta Maria : VIII s. 

 

Chamsavinel

Prebòst : X s.  –  Migó dous Seguís : X s.  –  Senat : VIII s.  –  Joh. Ròcha : X s.  –  B. Martí : VIII s.  –  Vigier : X s.  –  Cresmieyras : X s.  –  Malòlh : VIII s.  –  Joní del

[Talet][11] : VIII s.  –  Giraut Mourel : VIII s.

 

La Ciptat : II escutz

 

Monta tot lo talh que bo que malvat : IC e VI escutz XVIIII s. IIII d., saus Peschailh.

De qué ne avem receubut la soma que s’ensec :  LXX e VII escutz XI s. XXIII s. IIII d., saus Peschailh.

Item monten las restas : XXIX escutz  IIII s. IIII d.  XXVIII escutz XXIX s.  IIII d.

 

Soma aquesta plana :  V escutz  XIIII s.

 

folio 22r

Ayssò que s’ensec son las restas que deven aquilhs que s’ensegen.

 

Verdú

La Baffeta : III s.  –  Joh. Gastaví – III s.  –  Guilhem L’Amic Plantó : VIII s.  –  Jogà : II s.  –  Rn Gou : IIII s.  –  Rn Reynòt : I s.  –  Guilhem de L’Ouzelia : VIII s.  –  P. de Sans Gastaví : III s.  –  Me R. de Monranhí : II s.  –  La Mosnara : III s.  –  Hered. Joh. Charentó : II s.  –  Hered. Champeló : II s.  –  P. de Molhoví : X s.  –  Guilhem de Tretornes : III s.  –  Sarlanda : XV s.  –  Ar. Fayart : XVI s.  –  Gautonet Rey : VI s.  –  Gautier Charpentier : XV s.  –  H. Chalup : XX s.  –  P. Sala : IIII s.  –  Jordó de Botas : II s.  –  Tanerra[12] : VIII  – Joh. Davit Merle VI s.  –  Me P. de Siourac : VIII s.  –  Fortó de Jaudó : XXV s.  –  Hered. P. del Frayser : V s.

 

La Lemotgana

Hered. de Matiou : I s.  –  La dòna de La Ròcha : I s.  –  Giró Bru : II s.  –  Peyr de Brossas : X s.  –  H. del Puey : I escut  –  P. Bodí : V s.  –  Guiòt Colombet : II s.  –  Donaric : II s.  –  Blondel : IIII s.  –  P. Dadol : II s.  –  Lo Faure d’Antona, II s.  –  P. Boyòt : II s.  –  P. de Landric : X s.  –  La dòna de Cesseró : XII s.  –  H. Brugó : VIII s.  –  Bernart de La Brossa : IIII s.  –  Guiòt d’Olivier : III s.  –  P. La Còsta : II s.  –  H. de Minhòt : X s.  –  Guilhem d’Ouriac : I s. IIII d.  –  P. de La Vidana : IIII s.  –  B. Bretó : XII s.  –  Guilhem Lambert : XX s.  –  Arí Bretó : VIII s.  –  P. del Cluzel sartre : IIII s.

 

Soma aquesta plana :  X escutz  XV s.  IIII d.

 

folio 22v

L’Agulharia

Archambaut Nebot : X s.  –  H. Eschirpel : V s.  –  Rn Eschirpel : XII s.  –  Lo Barbier de La Claustra : II s. VIII d.  –  Joh. Dalhadet : VI s.  –  G. de Briva : VI s.  –  P. del Morier : VIII s.  –  H. Rounhat : VI s.  –  P. Bodet : VI s.  –  Girart Vinheyrac : IIII s.  –  Itier de Blis : VI s.  –  Guilhem de Fonlonga : II s. IIII d.  –  Ar. Borzac : VIII d.  –  Barbeta : V s.  –  P. Feydit : VIII s.  –  P. Chastel : XXV s.  –  Uxor R. Bizòl : VIII s.  –  Hered. P. Sequier : VIII s.  –  P. Chausa : VI s.  –  Bernart Estasús  : V s. IIII d.  –  Meyritglier : IIII s.  –  Hered. de Michel : XX s.  –  P. L’Espitalier : III s.  –  La Petassada : I s.  –  Guilhem Eymar : III s.  –    G. Chabanel : VI s.  –  H. de Blanquet : VIII s.  –   Melhó del Montet : II s.  –   Uxor Bertí : IIII s.  –  Ayic de Matatz : III s.  –  Varet : XVII s.  –  Hered. G. Eymar : XV s.  –  Joh. Costans : XV s.  –  Ar. de Foncolom : XX s.  –  Peyr Segalar : IIII s.  –  Perròt  de Chansalada : I s.  –  Ar. de Bernabè : I escut ½ [degut ly es no mas rentas de... eys bo][13] –   Giraut Boc : XX s.  –  P. de la Veyschieyra : VIII s.  –  B. La Còsta : VI s.  –  Eyic de La Barda : I s.  –  Hered. P. Rossel : II s.  –  P. de La Vaure : I s.  –  Joh . Baneyia : III s.

 

Las Fargas

La Bernica : VIII s.  –  Esteve Mostart : VI s.  –  H. Lo Charpentier : I s.  –  Esteve Mostart lo Jove : V s.  –  Hered. Agraffuelh : II s.  –  Giraut Batnogat : IIII d.  –  Almueys de Bru : VII s.  –  P. de Las Fargas : VII s.  –  Hered. Tullurayra : III s.

 

Soma aquesta plana :  ‘XI escutz  XXVI s.  VIII d.’ XII escutz  II s.  IIII d.

 

folio 23r

Joh. Boquier : XII s.  –  H. Domenc : II s. IIII d.  –  P. Domenc : II s.

 

Reynuòva

Archambaut Flamenc : VI s.  –  Holivier de La Ribieyra : VI s.  –  B. Maret : II s.  –  Hered. Dosset : VII s.  –  P. Gonda : XV s.  –  Guilhem Giraut : VI s. VIII d.  –  Albert : II s.  –  Hered. Chantaclar : I s.  –  Uxor Petit de Pa : II s.  –  P. Sanson VII s. IIII d.  –  G. Rastel : IIII s.  –  P. Banhat : VIII d.  –  Guiòt de Brigolós : II s.  –  Guilhem Lo Veyrier : XVIII s.  –  H. de Combens : IIII s .  –  Hered. Rn de Cesseró : IX s.  –  Guilhem d’Eyraut : II s.  –  H. Filhòl : V s.  –  Malricó : III s.  –  Ar. Chilimon : IIII s.  –  P. Rastel : VIII s.  –  Galhart Lo Faure : IIII s.  –  Yveta del Torn : III s.  –  Guilhem Robbert : XVIII s.  –  Guilhem de Montardit : VI s.  –  H. de Choumon : I s.  –  Guilhem Forastier : IIII s.  –  Guilhem Boyer : I s.  –  Hered. P. de Merle : VIII s.  –  La dòna de Vilat : IIII s.  –  Pení de Combas de Boys : V s.  –  Merle de Corsac : I s.  –  Baconet : II s.

 

Tralhissac

P. Jutge : V s.  –  Itier del Cluzel : IIII s.  –  Guilhem Liborna Pomarel : V s.  –  Hered. L’Anglada : VI s.  –  P. Punhet : II s. IIII d.  –  Lo filhastre de Pomarel : III s. IIII d.  –  Peyr de La Brossa Jaric : V s.  –  La Reyna Senta Maria : III s. 

 

Soma aquesta plana :  VI escutz  XX s.  VIII d.

 

folio 24r (23vblanc)

Ayssò es lo talh lo qual fo empouzat per las cochas de la vila, lo qual avem mes totz al lonc si cum fu empouzat, escut a XXXIII s. IIII d. 

 

Verdú e L’Arsaut

La Baffeta : XV s.  –  Hel. de Salvatge : XXV s.  –  Hered. Vilapcha : XX s.  –  Giraut Buget : XVIII s.  –  Joh. Gastaví ; XV s.  –  Guiòt Bru : XX s.  –  Guilhem l’Amic Plantó e Mondòt de La Veysieyra : I escut  –   Guilhem Saqua : XII s.  –  B. dels Maynes : XXX s.  –  B. de Bòrn : XVIII s.  –  Jogà : V s.  –  Companhet : XX s.  –  Rn Reynòt : XVIII s.  –  Guilhem Gordó ; XX s.  –  P. Cavilhac : I escut  –  Guilhem de L’Ouzelia : ½ escut  –  Fortó de Faure : I escut  –  Uxor Guilhem de Rey : XXV s.  –  H. de Rey : XX s.  –  P. de Sans Gastaví :  ½ escut  –  Giraut Paret : ½ escut  –  Boynó : XX s.  –  Peyr Chambarot : XXV s.  –  Joh. Vernhó : X s.  –  La Monara V s.  –  Uxor P. de La Boria : VIII s.  –  Joh. Choumart : I escut ½  –  P. del Boyschó : XX s.  –  Joh. de La Boria : I escut e quart  –  Hered. Champeló ; XXV s.  –  B. de La Jordania : XXV s.  –  Hel. Berbessó : XXV s.  –  Merlandó : I escut  –  Joh. Lop : I escut  –  Hered. Bernart Choumart : I escut  –  Ar. de Pueypozí : VIII s.  –  Lo filh de La Mondòta : XII s  –  P. de Molhouví : XII s.  –  Guilhem de Tretornes : I escut  –  H. de La Brossa : X s.  –  Forgót : XX s.  –  Hel. Chapleppà : XX s.  –  H. Bochier : XXV s.  –  H. Landa : XXX s.  – Lo Ranquet : XX s.

 

Soma aquesta plana :  XXX escutz  XIIII s.  IIII d.

 

folio 24v

Ar. Fayart : I escut ½  –  P. Lemosí : XII s.  –  Joh. Bureu : I escut  –  Gautier Charpentier : I escut  –  Hel. Chalup : I escut e quart  –  Gautonó Rey : X s.  –  P. de Borzac sartre : VIII s.  –  Lo Norman : XX s.  –  Peyr Micó : XXV s.  –  Peyr Sala : V s.  –  Jordó de Botas : X s.  –  Tonerra : XX s.  –   Joh. Davit Merle : X s.  –  P. Bruchart : II escutz ½  –  Guilhem Taralh : ½ escut  –  Guilhó de Calés : XV s.  –  Me P. de Siourac : XX s.  –  Fortó de Jaudó : I escut ½  –  Hered. Abonel : I escut ½   –  Hered. P. del Frayser : X s.

 

La Lemotgana 

Joh. Dadol : XX s.  –  Me Joh. de Meymí : II escutz ½  –  Guilhem de Belcier : I escut  –  P. de Las Meygós lo Jove : I escut  –  Rn La Rua  –  XII s.  –  Hered. H. de Matiou : V s.  –  Peyr de Las Meygós : XX s.  –  P. Faure Viadel : I escut  –  Peyr Pozí : XXX s.  –  La dòna de La Ròcha : XXV s.  –  Hered. Bernart Decoy : I escut  –  Giró Bru : V s.  –  P. de Brossas : XX s.  –  Hel. del Puey : II escutz ½  –  Peyr Bodí : VI s.  –  B. del Vinhal : XXV s.  –  Rn Chanebot : I escut ½  –  Guilhem del Verdier : XXV s.  –  Guiòt Colombet : XII s.  –  Donaric : XXV s.  –  Sarrazí e son gendre : XXX s.  –  Blondel : XX s.  –  P. de Las Jonias : XV s.  –  Jarigó : XXV s.  –  Peyr Beliart : I escut e ½  –  P. Dadol : ½ escut    – Lo Beylissó : I escut  –  P. Chopinòt : XXV s.  –  Lo Faure d’Antona : X s.  –  Joh. del Bruelh : V s.  –  P. Boyòt : I escut  –  Peyr de Landric : XX s.  –  H. Brugó : ½ escut  –  La dòna de Cesseró : ½ escut  –  Montassa : XXV s.  –  Noudí L’Anier : XXII s.  –  Guilhem de Combas : XXX s.  –  Bernart La Brossa : VI s.  –  Lo Bretó de Sorbges : XXX s.

 

Soma aquesta plana :  XLVI escutz 

 

folio 25r

Guiòt d’Olivier : XV s.  –  H. de Minhòt : XXV s.  –  P. La Còsta : VIII s.  –  Hel. Jolòt : I escut  –  Eymar Bòs : XXV s.  –  H. Libornet : XXX s.  –  Joh. de Marlhòc : XV s.  –  Esteve de Tula . XXV s.  –  Guilhem d’Ouriac : VI s.  –  Pení de La Vidana : VI s.  –  Bernart Bretó : X s.  –  Arí Bretó : X s.  –  Rn Rofflat : XXV s.  –  Rn Marsal : I escut  –  La molher de Boní : V s.  –  Guilhem Peló : XXV s.  –  Andriou de La Vila : XX s.  –  Marió de La Boria : XX s.  –  Archambaut Nebót : XX s.

 

L’Agulharia

H. Eschirpel : XV s.  –  Rn Eschirpel : XX s.  –  Bernart Folop : XX s.  –  Giraut Tapeta : XX s.  –  Biròt : XXV s.  –  Lo Barbier de La Claustra : ½ escut  –  Giraut de Beders : XX s.  –  Sobeyrana : ½ escut  –  G. de Briva : XX s.  –  H. Marsaguet : XXX s.  –  Ar. del Jaric : XXV s.  –  P. del Morier : XX s.  –  Hered. Esteve Colí : XX s.  –  H. Rounhat : X s.  –  Uxor Vinheyrac : XV s.  –  G. de Clou: XXV s.  –  H. Vessat : XX s.  –  Rn Vessat : XV s.  –  P. Bodet : X s.  –  P. Prunier : XII s.  –  Giraut Vinheyrac : ½ escut  –  G. Desmier : XX s.  –  P. Milheyròl : XXX s.  –  Itier de Blis : XII s.  –  Guilhem de Fonlonga : XX s.  –  Giraut de Sirventó : XX s.  –  P. de Tin : I escut  –  H. Choutart : X s.  –  Ar. Barzat : XX s.  –  Iteyró de Sirventó : I escut ½  –  P. Rossel : I escut  –  H. Pinazel : XV s.  –  Hered. Babó : XXX s.  –  Joh. de Sirven : I escut  –  Uxor de La Brossa : V s.  –  Hered. Joh. de La Chabana : XX s.  –  P. Feydit : XXX s.  –  Guilhamí Merchan : XXV s.  –  P. Davit : XX s.  –  Esteve de Pueymeyà : XXV s.  –  P. Chastel : I escut e ½  –  Uxor Reymon Bizòl : XX s.  –  Hered. P. Sequier : XV s. 

 

Soma aquesta plana :  XLI escutz  V s.  VIII d. 

                     Peschailh no y es

 

folio 25v

Peyr Chausa : XX s.  –  Bernart Estasús : XX s.  –  P. de La Molieyra : I escut  –  Meyritglier : X s.  –  Rn de Brunet : VI s.  –  Guilhem del Cluzel : XXV s.  –  Hered. de Michel : I escut e ½  –  Joh. Bordas : I escut  –  Rn de Salveys : VIII s.  –  Bernart de Malvars : XV s.  –  Peyr L’Espitalier : V s.  –  P. Escura : XX s.  –  La Petassada : V s.  –  Guilhem Eymar : VI s.  –  Pochó : XXV s.  –  Giraut Chabanel : X s.  –  Guilhem de La Vernha : I escut  –  H. de Blanquet : XX s.

 

Talhaffer

Garda : XX s.  –  H. [Aturòt] : XX s.  –  Vilabòys : XX s.  –  H. Gintrac : V s.  –  Melhó del Montet : XXV s.  –  Uxor Bertí : V s.  –  Eyic de Matatz : X s.  –  Joh. de Cranays : XX s.  –  Joh. del Vernòlh : I escut ½  –  Joh. del Mas : XX s.  –  Felipòt de Rossenc : I escut  –  Belayt : X s.  –  Varet : I escut e ½  –  Peyrelada : I escut  –  Hered. G. Eymar : I escut e ½  –  Costans : I escut  –  Ar. de Foncolom : I escut e quart  –  H. Planchier : I escut  –  Agnès Bruneta e P Simeon : I escut ½  –  Peyr Segalar : XX s.  –  Itier Girar : XX s.  –  P. Faure de Chansalada : X s.  –  Ar. de Bernabè : III escutz ½  –  Giraut Boc : I escut ½  –  Peyr Redon : X s.  –  P. de la Veyschieyra : XX s.  –  Bernart La Còsta : XX s.  –  Gualhardina de Melisen : X s.  –  X s.  –  Bernart de La Bordaria : I escut  –  Eyic de La Barda : X s.  –  Hered. P. d’Agonac : X s.  –  Guilhem Selarier : X s.  –  Lo Selier : I escut  –  Joh. Baneyra : VIII s.  –  P. de La Vaure : XXV s.  –  Ar. Eymar : XX s.

 

Las Fargas

La Bernica : XX s.  –  Esteve Banieya : XX s.  -  Hel. de Clou : XXV s.

 

Soma aquesta plana :  XL escutz  XXXIII s.

 

folio 26r

Esteve Mostart lo Vielh : (blanc)  –  JoH. del Chastanet : XV s.  –  P. de Morsinch : XXV s.  –  H. Lo Charpentier : XX s.  –  Esteve Mostart lo Jove : X s.  –  Itier Bocicó : XII s.  –  Hered. Agrafuelh : V s.  –  Giraut Batnogat : XV s.  –  Almueys de Bru : I escut ½  –  P. de Las Fargas : V s.  –  Hered. Tullurayra : V s.  –  Joh. Boquier : XXV s.  –  Peyr Domenc : V s.

 

Reynuòva

Archambaut Flamenc : X s.  –  Holivier de la Ribieyra : XII s.  –  Bernart Maret : V s.  –  Bernart del Rat lo Jove : X s.  –  Joh. Tuffaní : XII s.  –  Hered. Goutó Rampnaut : XV s.  –  Guilhem Perier : XXX s.  –  Hered. Dosset : XV s.  –  Peyr Gonda : I escut  –  Guilhem Giraut : XX s.  –  Joh. Primeyròl : XV s.  –  Guilhem Negrier : XXV s.  –  Albert : X s.  –  H. Pigart : XV s.  –  Hered. Volpat : XV s.  –  Esteve Milheyròl : XII s.  –  H. Papí : I escut ½  –  B. Betussó e Guilhem Minhòt : I escut  –  Guilhem Mayoffa : XX s.  –  Poló : XX s.  –  P. Parel : I escut  –  Hered. P. del Trolhier : I escut ½  –  Bernat de Comtor : X s.  –  Giraut Papussó : XXV s.  –  Bigòs : XV s.  –  Ar. Chanongó : XX s.  –  Joh. Chapel : XXV s.  –  Joh. de La Rossia : XII s.  –  Uxor Petit de Pa : V s.  –  H. Adian : XII s.  –  Ar. de Brossa : I escut  –  Peyr Sanson : XX s.  –  P. d’Eyraut : XX s.  –  Giraut Rastel : XV s.  –  Hel. Rey Palhet : I escut  –  Est. de La Peyra : XX s.  –  Peyr Banhat : XX s.  –  Guiòt de Bugolós : XXV s.  –  Guilhem Lo Veyrier : I escut e quart  –  Bernart dels Bonetz : XX s.  –  Gamarda : XVI s.  –  Esteve de L’Estanc : XV s.  –  Giraut Charadó : XXV s.  –  Bernart de L’Escura Cotart : XII s.  –  H. de l’Eyschala : ½ escut  –  Peyr Boc : VIII s.  –  Esteve Cheyró : V s.  –  Hel. Meysent : XX s.

 

Soma aquesta plana :  XXXIIII escutz  XVIIII s.  VIII d.

 

folio 26v

Ar. del Bòsc : I escut  -  H. de Combens : X s.  –  H. Itier : I escut  –  Guilhem de Las Planchas : XXV s.  –  Hered. Rn de Cesseró : CC s.  –  Peyr Michí : I escut e quart  –  Guilhem d’Eyraut : V s.  –  Guilhem Chabròl : XX s.  –  Hel. Galhart ; XX s.  –  Peyr de Las Petitias : XII s.  –  H. Filhòl : V s.  –  Eyic d’Andrivals : XX s.  –  Lo Broudós : X s.  –  Guiòt de Sela : XX s.  –  Hered. Galabert : XX s.  –  Malricó : XX s.  –  Joh. de Sixs : X s.

 

Lo Pon

Ar. Chilimon : X s.  –    P. Rastel : X s.  –  Joh. de La Roqueta : I escut  –  Lo Conreador : XXV s.  – Guilhem Taborel : XXX s.  –  G. de L’Escura Jorra : XX s.  –  Galhart Lo Faure : XXX s.  –  Daga lo Vielh : V s.  –  Yveta del Torn : XX s.  –  Guilhem Robbert : XX s.  –  Guilhem de Montardit : XII s.  –  H. de Choumon : X s.  –  Hered. L’Anglada : XV s.  –  Hered. de Caortz : XX s.  –  P. del Nogier : I escut  –  Bogensí : XX s.  –  Ar. Valentó : I escut  –   Ar. L’Amic : XX s.  –  P. Còsta : I escut e quart  –  Joh. Bolazac : I escut e quart  –  Uxor Guilhem Forastier : IIII s.  –  Guilhem Boyier : V s.  –  Giraut Novel : XX s.  –  Guilhem de S. Sibrà : X s.  –  Eyic de Michí : XXX s.  –  Hered. P. de Merle : XV s.  –  La dòna de Vilat : X s.  –  Chastanhó : XV s.  –  Pení de Combas de Boys : XV s.  –  Merle de Corsac : XV s.  –  Esteve del Lac : X s.  –  Lo filh de Pateró : X s.  –  P. de La Ribieyra : XX s.

 

Tralhissac

Bòs del Rat : I escut e ½  –  Chousidó : XX s.  –  P. Jutge : X s.  –  Dorle : XII s.  –  Joh. del Cluzel : XXV s.  –  Guilhem Pomarel : X s. –  Guilhem Liborna : XV s.  –  Marsanés : I escut e ½.

 

Soma aquesta plana :  XXXVI escutz  I s. VIII d.

 

folio 27r

Peyr de L’Espital : I escut  –  Peyr Punhet : XII s.  –  Lo gendre del Faure d’Antona : X s.  –  Lo filhastre de Pomarel : XII s.  –  Hered. Chalveyró : X s.  –  P. de La Brossa Jaric : XX s.  –  La Reyna : XV s.  –  Belver : XII s.  –  Fossó : ½ escut.

 

Chamsavinel

Prebòst : XX s.  –  Malòlh : XXX s.  –  Joh. Ròcha : XXX s.  –  Vigier : I escut  –  P. Rols : XX s.  –  Migó deus Seguís : XXX s.  –  Lo Delfí : X b.  – Cresmieyras : XXX s.  –  Senat : XV s.  –  Bernart del Bruelh : XX s.  –  Giraut Mourel : XV s.  –  Rn Meynart : XV s.  –  Chanida : I escut  –  Joní del [Cabet] ¨XXV s.

 

La Ciptat : VI escutz.

 

Soma aquesta plana :  XX escutz  I s.

 

folio 27v

                    Montet tot lo talh que bo que malvat :  IIC e XLIX escutz  III s.  VIII d.

                               (sans Peschalh)

                    De qué ne avem receubut la soma que s’ensec :  IIC e II escutz  XVI s.   d.

Monten las restas :  XLVI escutz  XX s.  X d.

 

folio 28r

Ayssò que s’ensec son las restas que deven aquilhs qui s’enseguen.

 

Giraut Buget : II s.  –  P. de Sans : III s. IIII d.  –  Joh. Vernhó : X s.  –  G. de Puey Pozí : I s.  –  Peyr de Molhouví : XII s.  –  Ar. Fayart : I escut ½  –  Gautier Charpentier : I escut  –  H. Chalup : I escut e quart  –  Lo Norman : X s.  –  P. Micó : XV s.  –  P. Sala : V s.  –  Tonerra : IX s.  –  Fortó de Joudó : I escut ½  –  Hered. de Matiou : II s. VIII d.  –  La dòna de La Ròcha : I s.  –  Giró Bru : III s.  –  H. del Puey : II escutz ½  –  Peyr Bodí : II s.  IIII d.  –  Lo Faure d’Antona : V s.  –  Joh. del Bruelh : IIII s.  –  Guilhem d’Ouriac : III s. IIII d.  –  Bernart Bretó : I escut  –  Guilhem Lambert : I escut  –  Archambaut Nebot : XX s.  –  H. Rounhat : VI s.  –  Uxor Vinheyrac : II s.  d.  –  H. Vessat : X s.  –  Giraut Desmier : VII s.  –  Guilhamí Merchan : XXV s.  –  Rn de Brunet : III s.  –  Rn de Salveys : IIII s.  –  Hered. de Michel : I escut ½  –  Pení L’Espîtalier : V s.  –  La Petassada : I s.  –  G. Chabanel : IIII s.  –  Garda : XX s.  –  H. Gintrac : V s.  –  Joh. del Vernòlh : ½  escut  –  Belayt : II s. IIII d.  –  Peyrelada : I escut  –  Hered. G. Eymar : I escut ½  –  Joh. Costans : I escut  –  Ar. de Foncolom : I escut e quart  –  Ar. de Bernabè : III escutz ½  –   Giraut Boc : I escut ½  –  P. de La Veyschieyra : XX s.  –  B. La Còsta : XX s.  –  Galhardina de Melissen : I s.  –  Eyic de La Barda : X s.  –  Lo Selier : I escut  –  Joh. [Baneyia] : III s.  

 

Soma aquesta plana :  XXX escutz  VIII s.  IIII d.

 

folio 28v

Peyr de La Vaure : IX s. VIII d.  –  Ar. Eymar : XX s.  – H. Lo Charpentier : XX s.  –  Hered. Agrafuelh : V s.  –  Lo Ranquet : XVII s.  –  Almueys de Bru : III s. IIII d.  –  Hered. Tullurayra : II s. VIII d.  –  Joh. Boquier : XXV s.  –  H. Domenc : X s.  –  P. Domenc : V s.  –  Archambaut Flamenc : X s.  –  Holivier de La Ribieyra : XII s.  –  Bernart Maret : V s.  –  Joh. Tuffaní : II s.  –  Hered. Goutó Rampnaut : I s.  –  P. Gonda : I escut  –  Guilhem Giraut : XX s.  –  Hered. Volpat : I s.  –  B. de Comtor : V s.  –  Uxor Petit de Pa : V s.  –  Guilhem Lo Veyrier : I escut e quart  –  P. Boc : VIII s.  –  H. de Combens : X s.  –  Hered. Rn de Cesseró : XX s.  –  Guilhem d’Eyraut : V s.  –  P. de Las Petitias : IX s. III d.  –  Peyr d’Eyraut : VI s.  –  G. de L’Escura Jorra : VII s.  –  Esteve del Lac : X s.  –  Hered. L’Anglada : XV s.  –  H. Filhòl : V s.  –  P. Chambarot XII s. II d.  –  Lo Broudó: VIII s.  –  Ar. Chilimon : II s.  –  Guilhem Robbert : I escut ½  –  Guilhem de Montardit : XII s.  –  Bogensí : IIII s.  –  Uxor Guilhem Forastier : IIII s.  –  Guilhem Boyier : V s.  –  G. Novel : X s.  –  Hered. P. de Merle : XV s.  –  La dòna de Vilat: X s.  –  Pení de Combas de Boys : XV s.  –  Merle de Corsac : XV s.  –  Lo filh de Pateró : II s. VIII d.  –  P. Jutge : X s.  –  Liborna : VIII s.  –  La Reyna : I s.  –  Lo Delfí : X s.  –  Bernart del Bruelh : IIII s.  –  Giraut Mourel : II s.  –  Peyr Rastel : X s.

 

Soma aquesta plana :  XVI escutz  XVIIII s.  VI d.

 

folio 29r  (note post. :   Vingt neuvième et dernier feuillet  M. H.  )

 

Monta totz lo beylat de nòstra annada :  IIIIC e VI escutz  IIII s.  IIII d.

 

Monta totz lo receubut :  III C e LX e VI escutz  XXVI s.  [..us] d.

 

Monta mays lo beylat que lo receubut : XXXIX escutz  XXII s.  XI d.

la qual resta es deguda  a aquilhs qui s’enseguen :

 

Primo a Mestre Eyic de Merle : II escutz  –  Item  a Joh. d’Ortixs : I escut  –

Item  a Aymar Bochier, tan per resta de sos gatges, tan per la taxaciou que li es estada facha per son trabalh quar era hobrier :  V escut XV s. IIII d.

Item a Reymon Arnaut : VI escutz XXX s. VIII d., de qué deu lo dich Reymon per sò quar es novel cossol Ia balesta garnida de torn, monta : IIII escutz.

Item a Aymeric de La Boyschieyra : V escutz.

Item a Guilhem de Puey Meyà tan per resta de sos gatges tan per la taxaciou que li es estada facha per son trabalh, quar avia escrich los detzeniers e las creysensas : VII escutz IX s. VIII d., de qué deu lo dich Guilhem per sò quar es novel cossol Ia balesta garnida de torn, monta : IIII escutz. 

Item a Hel. Chastel : VII escutz, de q deu lo dich Chansel[14] per sò quar es novel cossol Ia balesta garnida de torn, monta : IIII escutz.

Item a Me Joh. de Meymí nòstre jutge :  II escutz ½.

Item a Guilhem de Belcier nòstre procurayre : II escutz XVII s. III d.

 

                                     (Fin du document)

<<Retour[1]- il s’agit de Peyre Bru

[2]- la place de cet article, étant donnée sa date, est étonnante ici

[3]- confusion. pour Layla ?

[4]Hardy traduit par « herse ? (avec point d’interrogation) » ..  voir lexique ...

[5]- façon de noter 19

[6]- d’après le tarif journalier, la somme et le cours de l’écu, façon de représenter 19

[7]- rajouté en marge de cet article, et barré : aquest demiey cent de traich es degut a Mathelí des Nohes.

[8]- cacogr. p. Granhòls

[9]- tournure peu claire ; il faut comprendre que pendant toute son année de consul, il a dirigé la garde de nuit du dimanche...

[10]- lecture incertaine...

[11] -lecture incertaine de la première lettrece nom ne se retrouve pas ailleurs...

[12]-cacogr. p. Tonerra

[13]- rajouté au-dessous en petits caractères, lecture incertaine...

[14]- inadvertance, confusion p. Chastel