<<Retour

 

Archives Municipales de Périgueux     E dep 5021 –

Registre des Comptes du consulat de Périgueux - Série CC

 

CC 82 : Année 1446 – 1447 Registre in 4o, 18 feuillets, papier, 1 sceau

Dépenses de l’année  (folios 1r – 11v ) –– occitan ; scribe le comptable Johan Chassarel

 

folio 1r          (note postérieure :  1446-47  Premier feuillet  M. H. )

En nom de Diou Jhesu Xristi Nòstre Senhor e de la glorioussa Vergina Maria e de Mossenhor S. Fron nòstre patró e de tota la Cort Selestial de Paradís sia fach, Amen

 

Ayssò es lo comte dal beylat e dal receubut de la vila de Pereguers, lo qual comenset lo diumenc apròp la festa de S. Martí duran l’an M CCCC XLVI e finit l’an  M CCCC XLVII, e furen mayor e cossols aquilhs que s’ensegue:

 

Helias dal Puey, borzés : Maior

Johan de Laurieyra - Peyre  Bruchart - Johan Chassarel - Gautier Charpentier – Johan Lo Veyrier - Aymeric Chalup ­- P. Arnaut dich  Golsa[1] :       Cossols de la vila

Peyre  de la Vaure [2]

 

Me Giraut de La Val : jutge - Helias de La Ròcha : procurayre

Johan Chassarel : comtador

 

folio 1v

Ayssò qui s’ensec avem balhat per las profertas dels sirvens.

 

A la festa de Nadal :                                    

Mathalí Cluet :  V s.  –  Johan Albert  :  V s.  –  Helias Artigat  :  V s.                

A la festa de Pasques :

Mathalí Cluet :  V s.  –  Johan Albert  :  V s.  –  Helias Artigat  :  V s                                  

A la festa de S. Johan Babtista :

Mathalí Cluet :  V s.  –  Johan Albert  :  V s.  –  Helias Artigat  :  V s

A la festa de Totz Senchs :

Mathalí Cluet :  V s.  –  Johan Albert  :  V s.  –  Helias Artigat  :  V s

 

Soma  III liouras

 

Item beylem lo VIIe jorn de dezembre, per XXXIII cobdes de rulleu roge e pers per vistir los dichs sirvens, e costava lo cobde VIII s., monta :  XIII ll. IIII s.

Item beylem lo dich jorn a Mathalí Cluet, lo qual no avia ges pro drap per far sa rauba, e beylem li dos tertz de cobde de drap, monta :  V s. IIII d.

Item beylem a Jordó, filha d’Arnoutó, per tal que sonès lo sench de cossolat, I cobde de rulleu roge per far chapeyró, e costet, monta :  VIII s.

Item beylem a l’Arnoutona, eneysí cum es acostumat, V cobdes de malharó que comprem de Mathivòt Bruchart, a IIII cobes e demiey per escut, monta :  II ll. IIII s. VIII d.

Item beylem a Johan Albert, per tal que fus sirven, quar autramen no ho volia ges èsser sinó que li donesam I gipó, e donem lo li, costet          :  XXV s.

 

Soma  XX liouras VII s.

 

folio 2r

Ayssò que s’ensec avem beylat per las gachas de subre lo mostier, comtan escut a XL s.

 

Primo beylem a Guilhem Chapeló, lo qual fu totz l’an subre lo cluchier, e donavam li per chasque sempmana XII s. pergozís, monta :  XXXI ll. IIII s.

Item beylem al dich Guilhem, per IX cobdes de gròs drap e I cobde de pers, e lo cobde dal gròs drap costava VI s. lo cobde, e lo cobde dal pers XX s., monta :  III ll. XIIII s.

Item beylem a Guilhem Rey dich Fossó, lo qual fu totz l’an subre lo cluchier, e donavam li per chasque sempmana XII s. pergozís, monta :  XXXI ll. IIII s.

Item beylem a Fossó IX cobdes de gròs drap e per I cobde de pers, e lo cobde dal gròs drap costava VI s., e lo cobde dal pers XX s., monta :  III ll. XIIII s.

 

Ayssò que s’ensec avem beylat per lo fach de la juradixiou

 

Item beylem l’endomà que fum intrat en uffici, per dire una messa si cum es de bona costuma, monta :  II s.

 

Item beylem lo darier jorn de feurier, a Me Giraut de La Val nòstre jutge, per alcunas letras e enformacio que fetz, demieya ma (de) papier, monta :  I s. VIII d.

Item beylem a Me Eymeric de Merle, per una copia de una appellaciou que fetz Mossenhor l’Avesque contra la vila, monta :  V s.

 

Soma  LXX liouras  IIII s.  VIII d.

 

folio 2v

Item beylem a I gentil hòme de Mossenhor lo Comte d’Engolesma, per sò que nos aportet las trevas, e donem li IIII liouras, e per los despens que avia fach a meygó Chasteló VI s. VIII d., monta :  IIII ll. :  VI s. VIII d.

Item beylem al clerc de Me Giraut de La Val, lo qual nos copiet las dichas trevas, e donem li, monta :  X s.

 

Item beylem l’endomà de Mossenhor S. Memòri, que mezem en la chambra V fuelhs de papier e la plena tenchieyra de tencha, monta :  XII d.

Item beylem a Johan Lo Veyrier, que ne comprem demieya lioura (de) chandelas e de la sera verda e de la tencha e dal papier, monta :  VIII s.

Item beylem al mayor Ia tortela de sera verda, que comprem de Mathivòt Bruchart, per seylar las letras clauzas, monta :  IIII s. II d.

 

Item beylem lo XIX jorn de jug, per demieya ma de papier per metre en la chambra, monta :  I s. VIII d.

 

Item beylem la vespra de Nadal, al mayor e als cossols, IX tòrchas de sera, pezava chascuna tòrcha IIII liouras de sera, et beylem ne doas al mayor, e a chasque cossol una tòrcha, eneysí cum es acostumat, monten las tòrchas XXXVI liouras de sera, e costava la lioura de la sera obrada V s., monta :  IX ll.

Item beylem a Me Johan dal Puey, per III jorns que fu a la cort de cossolat per [mal  …o][3] encontra lo jutge dal rey que li demandava IIII arditz per s., e lo cosselh voc[4] que hòm ho segués al despen de la vila, e fu conogut que no·n deviam pagar sinó III arditz per s., monten los III jorns :  VI s.

Item beylem a Me Guilhem [Coffinch], segretari dal Rey Nòstre Soveyran Senhor, lo qual venc en esta vila per far sertanas enformacious, e donem li, per tal que fezés bon repòrt dev4ir lo rey, VI escutz nuòus, valen :  XI ll.

 

Soma  XXV liouras  XVII s. e demiey

 

folio 3r

Item beylem a Goutier Charpentier, per los despens que feyren dos gentils hòmes que vengueren en esta vila de part Mossenhor lo Comte d’Engolesma per parlar am lo mayor e cossols per lo proffiech de la vila e dal país, segon que dizian, e per honor de Mossenhor lo Comte los deszafreyem de l’ostalaria, monta :  II ll. VI s. VIII d.                                                                               

Item beylem a Guilhem la trompeta, lo qual tramezem devès Mossenhor lo Comte a Segur per veyre si las trevas eran alongadas, monta :  V s.

 

Item beylem lo diumenc que salhim de uffici, que donem a dinar, eneysí cum es acostumat, al jutge e procurayre, monta que despenderem en pa, en vi e en autras chauzas, monta :  X s.

Item beylem quan visitem nòstre comte, eneysí cum es acostumat, que nos dinem amassa, e despendem, monta totz lo dinar :  XXX s.

Item beylem a Me Johan dal Puey, per Ia ma de papier per metre las reconoysensas de las rendas de la vila, monta :  II s. IIII d.

Item beylem al mayor una tortela de sera verda per barar las letras clauzas que trametriam defòra, e la comprem de Mathivòt Bruchart, monta :  IIII s.

 

Ayssò que s’ensec es aquò que ha costat las òbras de la vila

 

Item beylem a Migó de Bru, lo Ve jorn de feurier, lo qual adobet lo pon de l’Agulharia, e y estet I jorn, monta       :  IIII s.

Item beylem, que comprem de Pochó, doas taulas per adobar lo dich pon, e costeren monta :  IIII s. VIII d.

Item beylem, que comprem de Guilhem Ponsí faure, XXXI chavilha(s) de fer per metre al dich pon, e costeren monta :  III s. IIII d.

Item beylem, que comprem de Goutier Charpentier, VI traversiers per metre al dich pon, monta :  II s.

 

Soma VI liouras  XII s.

 

folio 3v

Item beylem a Guilhem Ponsí faure, per I chadenó que fetz al pon de l’Agulharia, et beylet lo fer, monta :  VIII d.

Item beylem lo dich jorn, que fezem adobar Ia chavilha e I chadenó al pon dous Plantiers, e comprem de Johan Chassarel III quart de lioura de fer VI d., e beylem a Galhart lo faure per la feysó e per lo metre II s., monta :  II s. ½

 

Item beylem lo XVII jorn de martz, que fezem adobar la pòrta de l’abeurador, e costet d’adobar, que de clavels que de chavilhas que de tapas que de saralhas, beylem a Ponsí faure que ho fetz, monta :  IX s. VIII d.

Item beylem a Pochó, que ne comprem una pòst per adobar la dicha pòrta, monta :  XII d.

Item beylem a Masse, per I jorn que y fu a adobar la dicha pòrta e per doas [contenas][5] que y mes d’aquò seu, monta :  IIII s.

 

Item beylem lo XII jorn de martz[6], al valet de Guilhem Ponsí faure, per una clau que fetz en la pòrta de Talhafer, monta :  II s. IIII d.

Item beylem lo dich jorn al dich valet per I morelhó que fetz en la pòrta dous Plantiers, e I autre morelhó a la pòrta de Mosnier, monta :  II s.

 

Item beylem lo XIIII jorn de may a Guilhem Ponsí faure, per la clau de la tor de l’Agulharia, e per Ia clau de la tor dous Plantiers e per Ia clau de la tor de Talhaffer, costeren totas III, monta :  IIII s.

Item beylem, que comprem de I hòme de Merlanda, XXIIII dotzenas de lata, a IIII arditz la dotzena, monta, ‘per recubrir Bladarias e cossolat’[7] :  XXXII s.

 

Item beylem lo darier jorn de may, XXX liouras de fer que comprem dal Veyrier per far II pixs per trayre los corbels, e la lioura costava II arditz, monta :  XX s.

 

Soma III liouras  XVIII s.  II d.

 

folio 4r   

Item beylem lo metís jorn II queyrels d’acier que comprem de Johan Chassarel per aseyrar los dichs pixs, e costeren II s. lo queyrel, monta :  IIII s.

Item beylem a Guilhem faure Ponsí, per la feyssó dal dichs pixs, VI s., de q pres VI liouras de fer que sobrava dal dich fer en debatemen de sa feyssó, monta que li beylem :  II s. VIII d.

 

Item beylem lo IIII jorn de jug, a Goutier Charpentier, per escrioure la manòbra, demieya ma de papier, monta :  I s. VIII d.

Item beylem lo dich jorn, que fezem far una vernha per tirar los quayres que eren tombat al valat, II chabrós que comprem de Johan Chassarel, e lo chabró costava I s. IIII d., monta :  II s. VIII d.

 

Item beylem lo IIII[8] jorn de jug, III aunas e demieya d’estopas per far I sac per portar la chaus, e l’auna costava VIII arditz, monta :  IX s. IIII d.

Item beylem lo dich jorn, per XXII chabestres que comprem de Johan Chassarel per far I cable per montar los quayres subre lo mur, e lo chabestre costava X d., monta :  XVIII s. VIII d.

Item beylem lo dich jorn, a Venerca e Helias Artigat, los quals manderen per chartrels la manòbra de la vila, e donem a chascú II s., monta :  IIII s.

 

Item beylem lo VIe jorn de jug, per far recubrir Bladarias, a Migó de Bru e a Johan d’Ayme, e chascú y furen II jorns, e prenian per jorn V s., monta :  XX s.

Item beylem, que comprem de Johan Chassarel, X chabrós per metre en Bladarias, e costava la pessa IIII arditz, monta :  XIII s. IIII d.

Item beylem lo dich jorn, IICC e demiey de clavels lataretz, a VII arditz lo cent, monta :  V s. X d.

Item beylem lo dich jorn al barbier de la Claustra, per II forchatz per sostener la vernha, e costeren monta :  I s. IIII d.

Item beylem lo dich jorn, per unas sinquenas per estachar la eschala per hont hòm montava en Bladarias, monta :  VIII d.

 

Soma  IIII liouras  IIII s.  II d.

 

folio 4v

Item beylem lo VIII jorn de jug, per unas sinquenas per estachar los quayres que portaven subre lo bayart, monta :  VIII d.

Item beylem lo dich jorn, per IIII chavilhas de IIII onglas per clavelar una filieyra en Bladarias, costeren monta :  IIII d.

Item beylem lo dich jorn, I cent de clavels lataretz per adobar Bladarias, et costeren monta :  II s. IIII d.

 

Item beylem lo X jorn de jug, per I chabró que comprem de Mathivòt Bruchart per metre en Bladarias, e costet monta :  I s. IIII d.

Item beylem lo dich jorn, a Tomàs de Bretó per I chabró per metre en Bladarias, e costet monta :  I s. IIII d.

Item beylem lo dich jorn, a Goutier Charpentier per I chabró que comprem per metre en Bladarias, monta :  I s. IIII d.

 

Item beylem a Migó de Bru, lo XI jorn de jug, lo qual fu en Bladarias per recubrir, e prenia per jorn V s., monta :  V s.

Item beylem lo dich jorn (a) Helias Bochier per I galet que comprem de luy per montar lo mortier, costet monta :  II s. VIII d.

Item beylem lo dich jorn, a Guilhem la trompeta, lo qual tramezem am una letra a Mossenhor lo Comte, monta :  V s.

 

Item beylem lo XII jorn del dich mes, I cent de clavels lataretz per metre en Bladarias, e costeren monta :  II s. IIII d.

 

Item beylem lo XIII jorn dal dich mes, I cent clavels lataretz e IX chavilhas de IIII onglas per metre en Bladarias, costa lo cent dous clavels II s. IIII d., item chasque chavilha I d., monta :  III s. I d.

 

Soma  XXV s.  V d.

 

folio 5r 

Item beylem lo XIIII jorn de jug, per recubrir Bladarias, IIII dotzenas de lata, a IIII arditz la dotzena, e I chabró I s. IIII d., cent clavels lataretz II s. IIII d., monta totz :  IX s.

Item beylem lo dich jorn al valet de Ponsí faure, per XI liouras de fer, que fetz los clavels de la pòrta dal fon de la tor de cossolat e de las bertuelas, que li donem, tant dal fer coma de la feyssó, :  XIII s. IIII d.

Item beylem lo dich jorn, per adobar la dicha pòrta, IIII chandelas[9], monta :  IIII d.

 

Item beylem lo XV jorn de jug, per adobar Bladarias, II dotzenas de lata, a IIII arditz la dotzena, item XXX clavels lataretz VI d., monta :  III s. II d.

Item beylem lo dich jorn, per II chabestres am qestacheren lo cable per ont tiraven los quayres dal valat, a X d. lo chabestre, monta :  I s. VIII d.

Item beylem lo dich jorn IIas dotzenas de lata a IIII arditz la dotzena, e XXV clavels lataretz VI d., item I tròtz de trauc IIII d., monta totz :  III s. ½

Item beylem lo dich jorn I chabró per metre en Bladarias, monta :  I s. IIII d.

 

Item beylem lo XIX jorn de jug VI dotzenas de lata a IIII arditz la dotzena, e I chabró I s. IIII d., per metre en Bladarias, monta :  IX s. IIII d.

Item beylem lo dich jorn II chabrós per metre en Bladarias, e costava la pessa IIII arditz, monta :  II s. VIII d.

Item beylem lo dich jorn I cent de clavels per metre en Bladarias, monta :  II s. IIII d.

Item beylem a Migó de Bru e a Johan d’Ayme e a Peyre Faure de Chansalada, ostra aquò de davan escrich, VII jorns a Migò de Bru, e a Ayme autres VII jorns, e a Peyre Faure V jorns, e prenian per jorn chascú V s. ses despens, monta :  IIII ll. XV s.

Item beylem a Jorgí Faure e a Johan d’Ayme, los quals aneren veyre ont poyriam trobar fusta per adobar lo Rayat, e donem lor lo vi, monta :  I s. IIII d.

Item beylem, que comprem I gran jalet de Bochier per tirar lo mortier, monta :  IIII s.

 

Soma  VII liouras  VII s. 

 

folio 5v

Item beylem a Letgier de La Vilata perier, que li beylem a preffach lo mur de josta Malòlh[10] e la mureta dal Pòrt de Graula, per lo pretz de XIIII reials, monta :  XXVIII ll.

Item baylem, que comprem dal Veyrier, III palas, costeren :  V s.

Item beylem, que comprem Ia dotzena de clavels de IIII onglas per metre al pon de Talhafffer, e costava I d. la pessa, monta :  XII d.

Item beylem, per doas taulas que comprem per metre al dich pon, e costeren monta :  IIII s.

Item beylem, per XLI liouras de fer, per metre en l’eygieyra de l’Agulharia, VIII d. la lioura de las XXI, e de las XX liouras no costava sinó I blanc, monta :  XXV s. I d.

Item beylem per cent clavels lataretz per metre en Bladarias, monta :  II s. IIII d.

 

Item beylem lo V jorn de julhet, per metre en las baras dal fer de l’eygieyra de l’Agulharia, VII liuras I quart ‘de plom’ que comprem de Johan Chassarel, e la lioura costava IIII arditz, monta :  IX s. VIII d.

Item beylem lo dich jorn a Guilhem Ponsí faure, per obrar las dichas baras dal fer de l’Agulharia, monta :  V s.

Item beylem a Letgier de La Vilata, lo qual ha estat VIII jorns a adobar l’eygieyra de l’Agulharia, e enmuret las archieyras de la vòlta, e prenia per jorn V s., monta :  II ll.

Item beylem a Jòrgi Faure fustier a preffach IIII soliers de la tor de cossolat et doas eschalas, per lo pretz de III reials, monta :  VI ll.

Item ne debatem demiey reial per mor quar no avia fachas las eschalas, e per II jorns que estet lo Bearnés que demorava am Pochó, monta :  V ll.

Item beylem per Ia clau que fezem far a la pòrta de Talhaffer, monta :  II s. IIII d.

 

Soma  XXXVII liouras  XIIII s.  V d.

 

folio 6r

Item beylem a Holivier de La Ribieyra, per LX albres que ne comprem en la soa forest de Setz Fons per adobar la tor de cossolat, monta :  III ll.

Item beylem a dos fustiers, los quals esteren IIII jorns chascú per far la fusta dal Rayat al bòsc, e prenia chascú ses despens per jorn IIII s., monta :  XXXII s.

Item beylem als dichs charpentiers, lo ser que vengueren, lor donem a sopar e a jazer per que demoressan, e despenderen monta :  II s. VIII d.

 

Item beylem lo XX jorn de julhet al saralhier de la Claustra, per una bot que fetz a la pòrta del fon de cossolat de la fòssa, monta :  VI s. VIII d.

 

Item beylem a Gautier Charpentier, lo XVIII jorn d’ahoust, per escrioure la manòbra, I arditz (de) papier, monta :  IIII d.

Item beylem lo dich jorn a Helias Bochier que nos adobet I jalet romput, e costet monta :  II s.

 

Item beylem lo III jorn de setembre al saralhier de la Claustra, per la saradura dous Plantiers de la brancha de la pòrta, monta :  XII d.

 

Item beylem a Gautier, lo V jorn dal dich mes, per escrioure la manòbra, I arditz (de) papier, monta :  IIII d.

Item beylem al dich sarralhier de la Claustra, per Ia bot que fetz en Talhaffer VII blanc, monta :  III s. X d. ma

Item beylem a Martí de Choumelhs, lo qual estet I jorns ses re[11] a portar los trauxs de Setz Fons, e donem li Ia micha, monta         :  IIII d.

Item beylem a Letgier de La Vilata a preffach lo mur de l’eystatga de Bladarias, e donem li·n, monta :  VI s. VIII d.

Item beylem al dich Letgier, lo qual estet III jorns a adobar la pòrta dal Pòrt de Graula e l’eyschala, e donem li ses despens, monta :  VIII s. IIII d.

 

Soma  VI liouras  IIII s.  II d.  melha

 

folio 6v

Item beylem lo XV jorn de octòbre, III chabestres per tirar los trauxs de la tor de cossolat, e costava la pessa X d., monta :  II s. ½

Item beylem al filh de Pení Sourel, per sertana quantitat de chaus que ne comprem per metre al mur de Malòlh, monta :  IIII ll.

Item beylem a Mathivòt Bruchart, per XIII soumadas de chaus que ne comprem per metre al mur de Malòlh, monta :  II ll. XVII s.

Item beylem lo dich jorns a Mathivòt Bruchart, per IICC e XIII quayres per metre al dich mur, monta :  III ll.

Item beylem al dich Mathivòt per sertana (quantitat)[12] de peyra rompuda per metre  en la mureta dal Pòrt de Graula, monta :  XXX s.

Item beylem al dich Mathivòt per X soumadas de chaus que ne comprem per metre en la dich(a) mureta dal Pòrt de Graula, monta :  XXXVI s. VIII d.

Item beylem al dich Mathivòt per ung chabró per metre en Bladarias que ne comprem, monta :  I s. IIII d.

Item beylem al dich Mathivòt per XXXI quayres que ne comprem per metre en la dicha mureta, monta :  IX s.

Item beylem al dich Mathivòt per unas gròssas còrdas que ne comprem per metre al senhs de cossolat, monta :  IIII s.

Item beylem al dich Mathivòt per XX soumadas de peyra que ne comprem per metre en la mureta dal Pòrt de Graula, a I d. la soumada, monta :  I s. VIII d.

 

Item beylem lo XV jorn de novembre al saralhier de la Claustra, per Ia clau que fetz a la premieyra pòrta de l’Agulharia, monta :  II s. VIII d.

 

Soma  XIII liouras XIX s.  X d. 

 

folio 7r

Item beylem, lo ser que penderen l’òme de Senta Fe de Longà, Ia lioura (de) chandelas, monta :  I s. IIII d.

 

Item beylem, lo diumenc de la elliciou, I fays de gluey per metre en la chambra e en l’auditòri, monta :  XII d.

Item beylem, lo ser que fu facha la elleciou, Ia lioura (de) chandelas, monta :  I s. IIII d.

Item beylem a Mos. Giraut Nozet, per sertana quantitat de quayres que ne comprem per metre al mur de còsta la Lemotgana, e costeren monta :  L s.

Item beylem a Jòrgi Faure fustier, lo qual amenet lo planchó dal bòst de Setz Fons e los trauxs que eren en l’Agulharia, e ho menet en cossolat, e costet monta        :  XXXIII s. IIII d.

Item beylem al bastier, quan nos fetz lo cable am qhòm tirava los trauxs en la tor de cossolat, e donem li lo vi, monta :  I s. IIII d.

Item beylem a Goutier Lo Barbier, que ne comprem XIIXX chargas de peyra per metre en la mureta dal Pòrt de Graula, e la charga costava I d., monta :  XX s.

Item beylem a Johan Lo Veyrier, que ne comprem XVIII liouras de charbe per far lo cable, e costeren monta :  XX s.

Item beylem a Mathalí Cluet nostre sirven, per sò quar avia mandat la manòbra, e donem li monta :  III s. IIII d.

Item beylem a Papí, per una pòst de qfezem la pòrta dal fon de la fòssa de cossolat, e costet monta II doblas, valen :  II s. II d.

Item beylem a Me Johan dal Puey, per sò que avia pres am Me Giraut de La Val a levar e a far reconoyser las rendas, monta :  XX s.

Item beylem, que comprem de Pochó, XIII liouras de charbe per far lo cable, e la lioura costava III arditz, monta :  XIII s.

Item comprem de P. Faure de Chansalada I chabró per metre subre l’auditòri, monta :  I s. IIII d.

 

Soma  VIII liouras  XIIII s.  VIII s.  II d.

 

folio 7v  

Ayssò que s’ensec a costat de far lo talh.

 

Primo, se dineren lo mayor e los cossols quant agueren fach lo talh, e despenderen II merlutz IIII s., item III michas III arditz, item V s. de vi, monta :  X s.

Item beylem a Perotó de Metge, per pouzar los chartrels :  VIII s.

Item beylem a Johan Albert, lo qual pauzava los chartrels dal dich talh coma Perotó de Metge, e donem li, monta :  V s. VIII d.

Item beylem, que costet la sera am q pauzaven los dichs chartrels, monta :  III s. IIII d.

Item beylem, quan vezitem nòstre comte per lo redre, e nos dinem amassa, eneysí cum es de costuma, e despendem, tan en vi cum en charn, en pa e en autras chauzas, monta :  XX s.

 

Soma  II liouras  VII s.

 

folio 8r

Ayssò que s’ensec a costat d’adobar Bladarias l’eytatga.

 

Item beylem, per far lo taulier, que comprem de Johan Chassarel Lo Veyrier III toulas que costeren :  XII s.

Item beylem, que comprem de Mourel VI dotzenas de grand chavilhas per metre al dich toulier, e la dotzena costava XII d., monta :  VI s.

Item beylem a Guilhem Ponsí faure, lo qual adobet las tapas e los gos[13] de la pòrta de Bladarias, e donem li, monta :  I s. IIII d.

Item beylem a Goutier Charpentier, que ne comprem per metre al toulier de Bladarias III toulas e tres cussinetz e II ponchiers, monta :  X s.

Item beylem a Peyre de Trenhac lo charpentier, lo qual y fu V jorns per adobar la dicha estatga de Bladarias, e prenia per jorn ses despens IIII doblas, monta :  XXII s. II d. t.

Item beylem hous sirvens que mandaven la manòbra, monta :  VIII d.

 

Soma  II liouras  XII s.  II d. tornés

 

folio 8v

Ayssò que s’ensec a costat sò que avem despendut per la pasticieyra[14].

 

Primo beylem, per los despens que la dicha pasticieyra fetz en cossolat dal XVII jorn de novembre d’aquí al XV jorn de martz, en despensa chasque jorn XXI d., monta :  X ll. VIII s. IIII d.                                                                        

Item beylem a Jordó, que jazia chasque ser am la pazticieyra, per sò que dizia que era gròssa d’enfan e se fazia mòrta, e per aquelas razós donem, tant per son trabalh coma per son òli, monta :  XIIII s. V d.

Item beylem a Mondina de Michí, la quala aregardet si la pasticieyra era gròssa, e trobet que no, e donem li, monta :  IIII d.

Item beylem al clerc de Me Giraut de La Val, per copiar la enformacio de la dicha pasticieyra per trametre a Lemòtges, e donem li, monta :  IIII s.

Item beylem a Helias Peyrelada, lo qual anava a Lemòtges, la copia de la enformacio de la pasticieyra, cum nos en deviam governar, e li beylem XX s. que beylès al clerc que li diria son avís, monta :  XX s.

Item beylem a Brantòsme, lo qual anet quere Chabròl a Granhòls, que dizia que el sabia cum la pasticieyra era mestressa, e donem li, monta :  III s. IIII d.

Item beylem al valet de Helias de La Ròcha, lo qual anet quere Chabròl Ia autra vetz, quar no era[15] ges volgut venir per Brantòsme, e donem li, monta :  V s.

Item beylem, tant en buscha coma en palha, en chandelas, en veyres, Ia copa per la dicha pasticieyra, monta :  XVI s.

 

Soma  XIII liouras  XI s.  IIII d.

 

folio 9r

Ayssò que s’ensec avem desp(end)ut per Johan [Bureu][16]

 

Item beylem a Me Johan dal Puey, per sò que el anava a Lemòtges, e li beylem nòstre [pross.][17] a vizitar a Lemòtges, e li beylem que donès al clerc, monta :  I escut

Item beylem al dich Me Johan per son trabalh, monta :  I escut

 

Ayssò que s’ensec a costat la festa de Mossenhor S. Johan Babtista

 

Primo beylem al Rey, al Dux, a L’Empeyrayre, al Marqués, a chascú X s., monta :  II ll.

Item beylem a l’Abat :  V s.

Item beylem I may per metre subre la fon de la Claustra, monta :  XII s.

Item beylem I fays d’arsiminia :  VI d.    

Item beylem I fays de raus :  XII d.

Item beylem a la trompeta, lo qual fetz companhia quant anaven quere los senhors, e donem li, monta :  XII d.

 

Soma  VI liouras  VIII s.  e demiey

 

folio 9v

Ayssò que s’ensec a costat de far la charitat.

 

Primo VI sestiers de froment que comprem de Mos. Esteve Chassarel, a X arditz la moduriera, monta :  VIII ll.

Item beylem, que comprem de Pochó, IIII eyminas de froment, a X arditz la moduriera, monta :  II ll.

Item comprem dal Senhor de Blanquet I sestier de froment, a X arditz la moduriera, monta :  I ll. VI s. VIII d.

Item comprem de l’ufficial IIII eyminas de froment, a X arditz la moduriera, monta :  II ll.

Item beylem a Jordó, que nedeyet la chambra, e donem li, monta :  VIII d.

Item beylem a Chapel, per lo raus que mezem en la chambra, monta :  IIII d.

Item beylem, que quan aguem donada la charitat, anem beure amassa, e despendem Ia chamba salada II s. VIII d., item X pintas de vi a V d. la pinta, monta :  VI s. X d.

Item beylem a la molher de [Saqua], per que nos adobès[18] III eyminas de froment que aviam comprat de l’ufficial, e logem la e li beylem demieya quarta part de sal e son jornal, monta :  I s. X d.

 

Soma  XIII liouras  XVI s.  IIII d.

 

folio 10r

Ayssò que s’ensec son prezens e servizis.

 

Item donem a Mossenhor de Lebret, lo qual passet per esta vila be an XL hòmes, IIII tòrchas que comprem dal Veyrier, e pezaven IX liouras demiey quart, e la lioura costava IIII doblas, monta :  II ll. I blanc

Item beylem, que li donem XII modurieras (de) sivada que comprem de Johan Chassarel, e la moduriera costava I s. VIII d., monta :  XX s.

Item beylem, que li donem XIIII eyminas e demieya [de vi], a I escut la soumada, que comprem de Johan Chassarel, monta :  III ll. XII s. ½

 

Soma  VI liouras  XIII s.  melha

 

folio 11 r (10v blanc)

Ayssò que s’ensec avem beylat per los salaris dal mayor e cossols, jutge, procurayre, comtador, hobrier.

 

Primo al mayor, XX f., valen :  XX escutz

Item a Helias de Laurieyra, X f., valen :  X escutz

Item a Peyre Bruchart, X f., valen :  X escutz

Item a Johan Chassarel, X f., valen :  X escutz

Item a Goutier Charpentier, X f., valen :  X escutz

Item a Johan Lo Veyrier, X f., valen :  X escutz

Item a Eymeric Chalup, X f., valen :  X escutz

Item a Peyre Arnaut, X f., valen :  X escutz

Item a Me Giraut de La Val, nòstre jutge :  IIII escutz

Item a Helias de La Ròcha, III f., valen :  III escutz

 

Soma  IIIIXX e XVII escutz, valen en liouras IXXX e XIIII liouras

 

folio 11 v

Item beylem al mayor, lo qual avia fach gran re de letras clauzas, e per lo contracomte, eneysí cum es de costuma, monta :  IIII escutz

Item beylem a Goutier Charpentier, nòstre obrier, per gran re de òbras que avem fach, e li avem taxat, monta       :  III escutz

Item beylem a Johan Lo Veyrier, per sò que a visitat lo gach e lo reygach, monta :  XXX s.

Item beylem a Johan Chassarel, nòstre comtador, lo qual prestet be XXV escutz,  e levet las rendas, e fetz los chartrels dal talh e los III comtes e tout lo comte totz l’an, monta :  X escutz

Item beylem al dich Johan Chassarel a levar lo talh, e donavam li II s. per escut, de qne a levat la soma de IIIIXX e X escutz, monta :  IX L.

 

Soma   XLIIII lb.  X s.

 

folio 12r

Ayssò que s’ensec avem receubut dals esmolimens de la vila

 

Primo avem receubut de Mathivòt Bruchart, lo qual avia acessat lo denier de la charn la soma de XLVI escutz X s. t., de qué valen en liouras. : IIIIXX e XII lb.. XIII s. IIII d.

Item avem receubut de Peyre Bruchart, lo qual avia acessat totz los esmolimens, la soma de XXXVI escutz, mas que lui quitem I escut per sò que ostem lo marquet d’aquilhs qui compraven en la vila, monta que ne avem agut : XXXV escutz, que valen en liouras la soma de LXX lb.

 

Soma :  IC e LXII lb. XIII s.  IIII d.

 

Ayssò que s’ensec avam agut de las esmendas  e de sò que avem vendut e logat

 

Primo avem agut de P. Telier borsier lo qual loget per tot I an l’avan-valat de la barbacana dal Pon, monta :  XX s.

Item avem agut de Pradó, lo qual gatget l’eymenda quar avia dich alcunas malvadas paraulas, monta : XXX s.

Item avem agut de Banhat, lo qual avia levat dal vi de nuech ostra la deffenssa que la vila avia fach, e gatget l’eymenda, monta : I escut.

Item avem vendut a Guilhassó I chareyró près de S. Martí, monta : III escutz.

 

Soma :  X lb. e ½.

 

folio 12v

Item avem agut de Marió de Jaubert per I chareyró que li vendem, monta : XV s.

Item avem agut de Esteve Banieya per Ia eymenda que gatget quar avia romput l’arest de la vila, monta : XV s.

Item avem receubut per Ia eymenda dal valet de Tuló, monta : XXX s. 

Item avem agut de Itier dal Cluzel, per sò quar no avia ges fach lo gach eneysí cum devia, monta : XX s.

Item avem receubut de Me Blazi, per I chareyró que li avem vendut als Plantiers, de josta l’òrt de la dòna de La Filholia, monta : I escut.

Item avem agut de I hòme de Chaslut, per sò quar avia panada Ia garba de froment e segada que no era ges madur, e gatget l’eymenda, monta : XXVI s. VIII d.

Item avem vendut a Esteve Tibbaut lo chareyró de S. Martí, monta : II escutz.

Item avem agut de Pochó, per la chambra de cossolat la quala se te am lo dich Pochó que li avem acessada, monta : V escutz.

Item avem agut de Peyre Chousidó, per Ia terra que te de nos, III modurieras de fromen, a VIII ardits la mod., monta : VIII s.

Item avem agut de Mos. Johan de La Monzia, per sò que son valet avia panada la buscha de Papí e gatget l’eymenda, monta : XX s.

 

Soma :  XXII lb.  XIIII s.  VIII d.

 

folio 13r

Ayssò son las rendas que avem levadas de la charitat

 

Primo de H. de Blanquet : XXVI s. VIII d.  –   Item de Eymar Malharó, de resta de renda que deu a la communa, n’avem agut : IIII s.  –  Item de Bolazac : XII d.  –  Item de Galhart Vilà : II s. en pa  –  Item de Bernart de Combens : XII d.  –  Item de Mos. Hel. de Siourac : VI s. en pa  –  Item de P. Milheyròl : VIII s. en pa  –  Item de Gm Peló : II s.  –  Item hered. Gm de Calés : II s. ½   –  Item de hered. Melhó del Montet : III d.  –  Item de P. Viouleta : VI d.  –  Item de Gm Milheyròl : II s. IX d.  –  Item de P. Micó : VI d.  –  Item de Peyre Rols : II s.  –  Item de P. Malhabòsc : II s.  –  Item de Mos. Giraut Nozet : VI d.  –  Item de Maria Glieyza-Nòva : XII d.  –  Item de Joh. de La Fon : VI d.  –  Item de Uxor P. Sanson : XII d.  –  Item de Eyic de Matatz : XII s.  –  Item de Barbeta : X s.  –  Item de Fossó : XX s.  

Item avem receubut dal (pa)[19] que sobret de la charitat del mayor : V s.

Item avem receubut dal pa que sobret de la charitat dal [Veyrier] : V s.

Item avem receubut dal pa que sonret de la charitat de Letgier : X s.

 

Soma :  IX lb.  VI s.  exceptat aquelhs que an pagat en pa

 

folio 14r (13v blanc)

Ayssò que s’ensec es lo talh, que bo que malvat, eneysí cum fu empouzat, escut a XL s.

 

Primo Joh. de Marlhòc : XX s.  –  H. de Salvatge : XXX s.  –  Giraut Buget : XV s.  –  Hered. Tamizier : XVIII s.  –  Guiòt de Bru : XXX s.  –  Bernart dals Maynes : XXVII s.  –  B. de Bòrn : X s.  –  Gm Gordó : XXII s. ½  –  P. Cavilhac : XXIX s.  –  Gm de L’Ouzelia : XIII s.  –  Fortó de Faure : XXIII s.  –  Giraut Barbeta : XXII s. ½   –  H. de Rey : XXV s.  –  Hered. G. Paret : VII s. ½  –  H. de Clou : VII s. ½  –  Boynó : XXIX s.  –  Joh. Choumart : XXV s.  –  Hered. Boysonet : XV s.  –  Eyic Champeló : XIII s.  –  Ar. de La Faya : XXII s. ½  –  H. Berbessó : XVII s.  –  Hered. Ar. de la Vaysa : XXX s.  –  Johan Lop : XX s.  –  Lo gendre de Garestet : XXX s.  –  P. Belet : XX s.  –  Uxor G. de Pueypozí : IIII s.  –  Gm de Rey : XXXII s. ½  –  Lo filh de La Mondòta : VII s.  –  P. de Molhouví : X s.  –  Gm de Trestornes : XXXVI s.  –  H. de La Brossa : VII s. ½  –  Forgòt : XVI s. ½  –  Hered. Ar. de Sudor : XXIIII s.  –  Lo Ranquet : XV s.  –  Johan Bureu : XXXIIII s.  –   P. dal Cluzel : IX s.  –  Gautonet Rey : VI s.  –  Hered. P. de Borzac : VI s.  –  P. Micó : XX s.  –  P. Sala : VI s.  –  H. dal Puey Brugó : XV s.  –  Papí : XXX s.  –  Seguí Pons : XX s.  –  Nicolau de Botas : XV s.  –  Tonerra : XVIII s.  –  Gm de Calés :  VII s.  –  P. d’Abonel : XXV s.  –  Joh. d’Abonel : XXV s.  –  H. Bochier : XXVIII s.  –  Lo gendre de Decoy : XXVIII s.  –  Joh. Dadol : XXI s.  –  Chaplepa : XIX s.  –  Reymon La Rua :  V s.  –  Hered. Joh. de Las Meygós XXV s.  –  Hered. Matiou : VI s.  –  P. de Las Meygós : XIII s.  –  P. Faure Viridel : XXX s.  –  P. Pozí : XX s.  –  Hered. P. Bodí : VII s. ½  –  Bernart dal Vinhal : XXIIII s.  –  P. Chasnebot : XXXVI s.  –  Guiòt : V s.  –  Chalveyró : XL s.

 

Soma :  LX lb.  III s.  ½ .

 

folio 14v

 Gm Peló : XV s. – [Donaric] : XV s.  –  H. Sarazí : XXXII s.  –  Blondel : XX s.  –  Jarrigó : XXV s.  –  Lumenada : XXXIII s.  –  P. Dadol : X s.  –  Hered. Lo Baylissó : XXX s.  –  P. Chopinòt : XXIIII s.

 

La Lemotgana

P. Bayòt  –  Hered. P. de Landric : XII s.  –  Montassa : XX s.  –  Hered. Mondí L’Anier : VI s.  –  Los Filhs de Combas : XXV s.  –  Lo Bretó de Sòrbges : VIII s.  –  Guiòt d’Olivier : XVII s.  – H. Jalòt : XXVII s.  –  Eymar Bòs : XXII s.  –  H. Libornet : XXIII s.  –  Esteve Tibbaut : XL s.  –  Marsal : XXXVI s.  –  Ròquavaira : XV s.  –  Esteve de Tula : XXXVI s.  –  Henrí Bretó : XXVIII s.  –  Reymon Rofflat : V s.  –   Marió de La Boria : XX s.  –  Panheta : VI s.  –  H. Eschirpel : XV s.  –  Giraut Capeta : VII s. ½   –  Lo nebot de Biròt : XXII s. ½  –  Penòt de Beders : XII s.  –  Giraut de Briva : XXX s.  –  H. Marsaguet XXV s.  –  Hered. Ar. dal Jaric : X s.  –  Hered. Esteve Coli : X s.  –   P. Segalar : VIII s.  –  Maria Jauberta : X s.  –  Pochó : XX s.  –  Lo gendre de Estiana : V s.  –  Johaneta de Segalar : XII s.  –  Brantòsme : X s.  –  Hered. P. dal Morier : VIII s.  –  Itier de Blis : XX s.  –  Belcier : XIIII s.  –  Hered. Bizòl : VIII s.  –  Giraut Jalaga : XX s.  –  Lo Sartre dous Gras : II s. ½  –  H. Fossó : XX s.  –  Giraut de Clou : XXIIII s.  –  Reymon Vessat : XII s.  –  P. Prunier : XXI s.  –  Malvinó : IX s.

 

L’Agulharia

Giraut Desmier : XVIII s.  –  Ar. Peschalh : XXVII s.  –  Peyre Milheyròl : XX s.  –  Gm de Fonlonga : XX s.  –  Giraut de Sirventó : XVII s.  –  Peyre de Tin : XXV s.  –  Ar. de Barzat : XX s.  –  Iteyró de Sirventó : XXXIII s.  –  Lo gendre de Pinazel : XVIII s. ½ .

 

Soma :  LVII lb.  VII s.  ½ .

 

folio 15r

Hered. Babó : XXI s.  –  Joh. de Sirven : XXV s.  –   Giraut : XV s.  –  Lo filh de Barbeta : XVIII s.  –  P. Feydit : II s.  –  Massafrech : XVII s.  –  St. de Pueymeyà : XXX s.  –  P. Chastel : I escut  –  Haliounet : XXV s.  –  Hered. Chousó : V s.  –  B. Estasús : VI s.  –  P. de La Molieyra : XIII s. ½  –  Duró : XXVII s. ½  –  P. Bordas : XXXIIII s.  –  H. de Salveys : X s.  –  B. de Malvars : XX s.  –  Peyre Escura : XI s. ½  –  Gm de La Vernha : XX s.  –  Hered. Atimòt : XVIII s.  –  Vilabòys : XVIII s. ½  –  Hered. Melhó dal Montet : XXV s.  –  Eyic de Matatz : VIII s. ½  –  Johan de Cranays : IX s.  –  Felipòt de Rossenc : XX s.  –  P. de Peyrafon : XXV s.  –  G. de S. Dreuxs : XV s.  –  Hered. G. Eymar : XL s.  –  Eymar Malharó : VI s.  –  Joh. Costans : VI s.  –  H. Planchier : XXVIII s.  –  P. Simeon : XXXV s.  –  Itier Girart : XVII s. ½  –  P Faure de Chansalada : X s.  –  Galhardina de Melisent : XV s.  –  Hered. Eyic de La Barda : VI s.  –  Gm de Marmoys : VIII s.  –  Joh. Barieyra : VI s.  –  Doudó : XXIII s.  –  Jaric lo sochier : VXVII s.  –  Esteve Banieya -  Joh. dal Chastanet : XVIII s.  –  Giraut de Morsinch : XX s.  –   Lo filh de Morsinch : IIII s.  –  Itier Bocicó : X s.  –  Lo Rossel de Batnogat : XV s.  –  Hered. Joh.dal Vernhòl : XXV s.  –  H. de L’Eyschala : VI s.  –  Lourens Gorlan : XV s.  –   La Petassada : III s. ½  –  H. de Blanquet : XX s.  –  P. de La Veysieyra : II s.  –  P. de Vaubruna : XXXIIII s.  –  Anthòni Valat : XXX s.  –  Hered. Lamberta : V s.  –  H. Lo Charpentier : XII s. ½  –  B. Trapí : XV s.  –  Esteve Robbert : V s.  –  P. de La Veysieyra teyschendier : XXV s.  –  Lo Barbier de La Claustra : XVIII s.  –  Eyic Bourichó : XXII s.  –  Hered. Joh. Boquier : X s.

 

Soma :  LIII lb.  VII s.  ½ .

 

folio 15v

Johan Tuffaní : X s.  –  B. dal Rat Piquí : X s.  –  Gm Perrier XXIX s.  –  Hered. Dosset : X s. – Peyre Gonda : XV s.  –  Gm Giraut : XVI s.  –  Johan Primeyròl : XV s.  –  Gm Negrier : XXVII s. ½  –  P. Albert : X s.  –  Hered. Volpat Baraut : XV s.  –  B. Betussó e son gendre : XXX s.  –  Gm Mayoffet : XIIII s.  –  Esteve Archambaut : XVII s. ½  –  P. Parel : XXIIII s.  –  Hered. P. dal Trolhier: XX s.  –  Giraut Papussó : XVIII s.  –  Bigòs :  V s.  –  Ar. Chanongó : XXX s.  –  B. Folop : XVIII s.  –  Michí d’Aturs : XXXV s.  –  Johan Chapel : X s.  –  Joh. de La Rossia : XVII s. ½  –  Ar. de La Brossa : XXXV s.  –  P. Sanson : XVII s. ½  –  P. d’Eyraut : XVII s. ½  –  Giraut Rastel : XX s.  –  H. Palhet : XX s.  –  Hered. Est. Cheyró : III s.  –  P. Banhat : XXII s. ½  –  Guiòt Brigolors : XIIII s.  –  B. dals Bonetz : X s.  –  Guamarda : XV s.  –  Hered. Esteve de L’Estanc : XII s.  –  Giraut Charradó : XXX s.  –  Hered. Esteve de La Peyra : VI s.  –  G. Meysenc : X s.  –  Ar. del Bòsc : XX s.  –  H. [d’Eybens] : IX s.  –  Itier Itier : VI s.  –  Gm de Las Planchas : XII s.  –  Gm de Las Petitias : VI s.  –  H. Galhart : XII s. ½  –  Migó d’Andrivals : XX s.  –  Lo Broudós : X s.  –  Guiòt de Cela : XII s . ½  –  Hered. Galabert : XV s.  –  Malricó de La Mota : XX s.  –  Nisòt Taborel : XIIII s.  –  Hered. Joh. de Sixs : X s.  –  Joh. de La Roqueta : XXV s.  –  Gm Lo Conreador : XX s.  –  Gm Taborel : XVII s. ½  –  Galhart Lo Faure : XXXII s. ½  –  Daga : VII s. ½  –  Hered. L’Anglada : XX s.  –  Moneda : XXX s.  –  Ar. Valentó : XVIII s.  –  Ar. L’Amic : XVIII s.  –  P. Còsta Nogarel : XX s.  –  Bolazac : XX s.  –  P. de S. Sibrà : V s.

 

Soma :  LI lb.  VIII s.  ½ .

 

folio 16r

Joh. Davit Merle : VII s.  –  Eyic de Michí : XXV s.  –  Hered. P. de Merle : XX s.  –  St. Chastanhòl : XII s. ½  –   P. de La Ribieyra : XXX s.  –   Hered. dal Boc : III s.  –  Belayc IX s.  –  Gm Chabròl : XII s.  –   P. Punhet : II s. ½  –  Bernart de Comtor: IIII s.

 

Tralhissac

Bòs del Rat  –  P. Chousidó : XXV s.  –  Giraut Dorle : XV s.  –  Joh. dal Cluzel : XXV s.  –  Itier dal Cluzel : XX s.  –  Lo filh de Marsanés : XV s.  –  P. de L’Espital : XXV s.  –  Lo filhastre de Pomarel : XIX s.  –  Hered. Bernart dal Cluzel : XXII s. ½ .

 

La Sioutat : V escutz .

 

Chansavinel

P. Bòsc : XXX s.  –  Gm Chanida : XXX s.  –  Lo nebot de Joh. Ròcha : XVIII s.  –  Reymon Meynart : XVII s. ½  –  Malòlh : XXX s.  –  P. Vigier : XXX s.  –  P. Vigier : XXX s.[20]  –  Cresmieyras : XXV s.  –  P. Rols : XX s.  –  Fumat : XXII s. ½  –  Joh. dal Talet : XII s. ½  –  Fortó de Caortz : XV s.  –  Ar. Eymar : VII s. ½  –  Girvayza : V s.  –  Sobeyró : VI s.  –  Clavel : XX s.  –  Lo gendre de Chasteló VIII s.  –  Girart : XIX s.  –  Lo Rey de Chansalada X s.  –  La Bernuta : [just...][21] nuòu  –  L’Alaman : VI s.  –  Lo Peyrolier : [just.] nuòu.

 

Soma :  XLIX  lb.  I s. 

 

folio 16v

Los Gatgiers

Fortó de Joudó : I escut – Bernart La Còsta : VI s.  –  Heyrardó : XII s. ½  –  Joh. de Meymí : II escutz  –  Hered. Bernart Bretó : XIX s.  –  Hered. Foncolom : XX s.  –  Hered. Bernabè : III escutz  -  Me Eyic de Merle : XVIII s.  –  Me G. de La Val : I escut I quart  –  Golssa : : II escutz  –  Joh. d’Ortixs : XXX s.  –  H. Chansel : XX s.  –  Eymar Bochier : XXX s.  –  Gm de Belcier :  XXX s.  –  Vetat : I escut ½  –  Armagaut : XX s.  –  Gm de Montardit : XIII s.  –  H. Peyrelada : XXX s.  –  H. de La Ròcha : I escut  –  Ar de la Fayart : I escut   –   Gm Robbert I escut ½  –  Gm Lambert : II escutz  –  Eyic de La Boysieyra : XXV s.  –  Archambaut Flamenc : XX s.

 

Soma :  XLVII  lb.  IIII s.  ½

 

     Monta tot lo talh que bo que malvat : IIICCC  XVIII s. ½  ., de qué avem receubut la soma que s’ensec :  IICC LVII lb. e XIIII s.  II d.

     Montan las restas ‘e gràcias’ :  LX lb. XVII s. IIII d.

 

folio 17r

Ayssò ques’ensec son las restas e gràcias.

 

Hered. P. de Borzac sartre : VI s.  –  Esteve Tibbaut : X s.  –  Giraut de S. Dreuxs : V s.  –  Joh. Tuffaní : V s.  –  Hered. Galabert : XV s.  –  Eyic Champeló : VI s.  –  Ar. de La Faya : II s. ½  –  P. dal Cluzel : IIII d.  –  Reymon La Rua : V s.  –  Gautonet Rey : VI s.  –  P. Feydit : II s.  –  H. Dolveys : X s.  –  Gm de La Vernha : X s.  –  Hered. Malharó : VI s.  –  Johan Costans : I s.  –  Hered. Eyic de La Barda : VI s.  –  P. de Vaubruna : XXXIII s.  –  Lourens Gorlan : XV s.  –  [jo..so] Libornet : IX s.  –  La Petassada : III s. ½  –  H. de Blanquet : XX s.  –  P. de La Boysieyra : II s.  –  H. Lo Charpentier : XII s. ½  – [jo..so][22] Belayc : III s.  –  Esteve Robbert : V s.  –  Hered. Esteve dal Cheyró : I s. IIII d.  –  B. dals Bonetz : I s. VIII d.  –  Hered. Est. de La Peyra : IIII s.  –  Uxor Itier Itier : IIII s.  –  Gm de Las Planchas : XII s.  –  P. de Las Petitias : VI s.  –  H. Galhart : IIII s. ½  –  Hered. L’Anglada : XX s.  –  P. de Sen Sibrà : V s.  –  Joh. Davit Merle : VII s.  –  Hered. P. de Merle : XX s.  –  Hered. dal Boc : III s.  –  [jo..so] Chabrol : XII s.  –  P. Punhet : II s.  –  Bernart de Comtor : IIII s.  –  Hered. Bernart dal Cluzel : XV s.  –  L’Alaman : IIII s.  –  Girvayza : V s.  –  Sobeyró : V s.  –  Segalar : VIII s.  –  [jo..so] H. Meysenc VI s. VIII d.  –  P. Parel : I s. IIII d.  –  Papussó : I s.  –  [jo..so] Est. de La Roqueta : V s.  –  Giraut de Blou : III s.  –  [jo..so] Micó : VI s.

 

Soma :  XIX  lb.  III s.  X d.

 

folio 17v

Fortó de Joudó : I escut  –  Bernart La Còsta : VI s.  –  Heyrardó : XII s. ½  –  Me Joh. de Meymí : II escutz  –  Hered. Bernart Bretó : XX s.  –  Hered. Folcolom : XX s.  –  Hered. Bernabè : III escutz  –  Me Eyic de Merle : III s.  –  Reymon Ar. : II escutz  –  Joh. d’Ortixs : XXX s.  –  H. Chansel : XX s.  –  Eymar Bochier : XXX s.  –  Gm de Belcier : XXX s.  –  Vetat : I escut ½  –  Armagaut : XX s.  –  Gm de Montardit : XIII s.  –  H. Peyrelada : XXX s.  –  Gm Lambert : II escutz  –  Eyic de La Boysieyra : XXV s.  –  Archambaut Flamenc : XX s.  –  Gm Robbert : XX s.  –  Ar. Fayart : I escut.

 

Soma :  XL  lb.  XIIII s.  ½ .

 

folio 18r              ( Note post : Dix-huitième et dernier feuillet,  M. H.  )

 

Monta tot lo beylat de nòstra annada :  IIIICC e IIIIXX IX lb.

 

Monta tot lo receubut : IIIICC LXII lb.  XVIII s.  II d.

 

Monta mays lo beylat que lo receubut : XXVI lb.  II s.  II d.,  de laquala soma es deguda  quilhs qui s’enseguen[23] :

Primo H. dal Puey borzés : II escutz  –  Item Joh. de Lourieyra : I escut  –  Item a Peyre Bruchart : I escut  –  Item a Goutier Charpentier : I escut  –  Item a Joh. Lo Veyrier : I escut  –  Item a Eyic Chalup : I escut  –  Item a Peyre Arnaut : III escutz, de qué deu Ia albaresta quar fu novel cossol II escutz.  –  Item a Me G. de La Val nòstre jutge : I escut.

 

Item a Joh. Chassarel : II escutz, de qué lo dich Joh. Chassarel après deduxiou de I escut e II s. II d., de qué era mays en resta que los autres cossols aquitz que s’enseguen :

Libornet : IX s.  –  Belayc : III s.  –   Chabròl : XII s.  –  H. Meysenc : VI s. VIII d.  –  P. Parel : I s. II d.  –  Est. de La Roqueta : V s.  – (une ligne effacée) – Guitó : VI s.   :  Monta : I escut  I s.  VIII d.

 

folio 18v

Datum Petrag. in camera consulatus, die sabbati post festum Beati Martini yemalis decima tertia mensis novembris, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo.

 

Helias de Podio burgen. ville Petrag. maior, Johannes de Laurieyra, Johannes Chassarelli, Galterius Charpentier, Johannes Veyrarii et Aymericus Chaplupi consules ville et civitatis Petrag., annate sive anno quo dicebatur sive computabatur in data millesimo quadringen. quadragesimo sexto,  juraverunt presens compotum fore verum et carere omni fraude, qua die supra scripta huiusmodi compotum fuit approbatum et confirmatum per honorabiles et prudentes viros Fortanerium de Sancto Asterio dominum maiorem nostrum, Johannem de Podio in legibus baccalarium, Archam. Flamenchi, Gill.m. Robberti, Heliam de Rupe, Johannem Fayardi alias Veyrinas et Johannem Dalhadet, consules ville et civitatis Petrag. anni predicti millesimi quadringentesimi quinquagesimi primi. Et de premissis preffatis dominus maior et consules tam moderni quam antiqui petierunt a me notario publico subscripto presentem instrum. unum et publ plura quod et que ego notarius infra. sibi concessi, present. ibidem provid. viris Matheo Brochart et Helia Ademari mercatoribus ville pred. Petrag. testibus

                                                           Genesteti (gros trou au coin gauche du bas de page)

 

                                        (fin du document)

<<Retour[1]- Hardy : « Pierre-Arnaut de Golssa »

[2]- PLN : Peyre de La Vaure - Helias de Biràs : cosols de la ciptat : Hardy le restitue

 

[3]- lecture incertaine : mal suivi de 5 jambages, dont un -i-, et –o, en un ou deux mots ?

[4]- p. vòuc, avec réduc. de la dipht., var. de vòlc en zone de vocal. de l dev. cons.

[5]- ?...donné par Lévy comme var de contenda = dispute, débat, ce qui ne convient pas ici au contexte…

[6]- sans doute erreur p. may

[7]- ‘…’ rajouté, en écriture plus fine, et d’une encre plus pâle

[8]- erreur ? (même date que la précédente…)

[9]- interprétation de l’abréviation conjecturale

[10]- cacogr. p. Malhòl

[11]- sans doute = sans dépens… 

[12]- mot oublié ; par contre rompuda est répété

[13]- p. gofs = gonds

[14]- d’après les articles de cette rubrique, elle est mise en garde à vue au consulat sur requête venue de Limoges : il semble que l’enquête porte sur son droit à exercer cette profession…

[15]- auxiliaire de venir, employé pour la tournure voler venir, au lieu de aver, auxiliaire de voler

[16]- lecture incertaine ; surnom de Johan del Puey ?

[17]- abréviation d’interprétation incertaine : prosses, p. °procès ?

[18]- ici adobar lo froment , c’est en faire du pain : d’où on la paie pour le faire et on lui fournit le sel

[19]- pa mot oublié...

[20]- répété par inadvertance...

[21]- lecure et interprétation incertaines...

[22]- rajouté en marge en petits caractères, lecture et interprétation incertaines...

[23]- incohérent pour : la qual soma es deguda a aquilhs...