<<Retour

 

Archives Municipales de Périgueux     E dep 5021 –

Registre des Comptes du consulat de Périgueux - Série CC

 

CC 83 : Année 1447 – 1448 - Registre in 4o, 34 feuillets, papier , mauvais état, taché, délavé

Dépenses de l’année  (folios 1r – 19r ) –– occitan ; scribe le comptable Johan Chassarel

 

folio 1r           (note postérieure :  1447-1448  Premier feuillet  M. H. )

En nom de Diou Nòstre Senhor (…  taché, délavé, effacé… ) de Mossenhor S. Fron nòstre patró [e de tota la Cort] Selestial [de Paradís] sia fach, Amen

 

Ayssò son lo comte dal beylat e dal receubut de la vila de Pereguers, lo qual comenset lo diumenc après la festa de S. Martí duran l’an M  CCCC XLVII, [e] finit l’an  M CCCC XLVIII, e furen mayor e cossols aquilhs que s’enseguen.

 

Helias dal Puey, borzés : Maior

Johan de Laurieyra – [P.]  Bruchart – Johan Chassarel – Gautier Charpentier – Johan Lo Veyrier – Eymeric Chalup ­– Peyre Arnaut [1] :       Cossols

Peyre  de la Vaure[2]

 

Me Eymeric de Merle : jutge - Helias de La Ròcha : procurayre

Johan Chassarel : comtador

 

Ayssò que s’ensec avem beylat per los sirvens a lor proffertas.

 

A la festa de Nadal :                                      

Mathalí Cluet : Vs.  –  Johan Albert :  V s. –  Helias Artigat :  V s.  

A la festa de Pasques :

Mathalí Cluet : Vs  –  Johan Albert :  V s. –  Helias Artigat :  V s.

A la festa de S. Johan :

 Mathalí Cluet : V s.  –  Johan Albert :  V s. –  Helias Artigat :  V s.                                    

A la festa de Totz Senchs 

Mathalí Cluet : V s.  –  Johan Albert :  V s. –  Helias Artigat :  V s.

 

Soma  III liouras

 

folio 1

Item beylem lo VII [jorn] de dezembre a Johanòt lo Veyrier per XXVII cobdes de roge e de pers (… effacé …) daus sirvens, e lo cobde costava VIII s. IIII d., monta :  XI ll. V s.

Item beylem a Mathalí Cluet e Helias Artigat e a Venerca[3], a chascú I cobde de rulleu roge, quar ges no ne avian pro agut drap am aquel que avian agut de davan, e costava lo cobde VIII s. IIII d., monta :  XXV s.

Item beylem a la filha d’Arnoutó per I cobde de rulleu roge per far I chapeyró, eneyschí cum es de costuma, e costet, monta :  VIII s. IIII d.

Item beylem a l’Arnoutona ‘torieyra’ V cobdes de gris de malharó, eneyschí cum es de costuma, per far rauba, que comprem de Johan Chassarel, a IIII cobdes e demiey per I escut, monta :  II ll. IIII s. VIII d.

 

Ayssò que s’ensec avem beylat a las gachas de subre lo mostier.

 

Item beylem a Fossó e a Guilhem Chapeló, los quals esteren totz l’an subre lo mostier, e donavam a chascú per chasque sempmana XII s. pergozís, que monten per LII sempmanas que ha en l’an, monta :  LXII ll. VIII s.

Item beylem a las dichas gachas de subre lo mostier, a chascú IX cobdes de gròs drap, eneyschí cum es acostumat, e lo cobde costava VI s., monta :  V ll. VIII s.

Item beylem a las dichas gachas, per II cobdes de pers, a chascú I cobde, per far chapeyró, eneyschí cum es acostumat, e lo cobde costava XX s., monta :  II ll.

 

Soma  IIIIXX e IIII liouras  XIX s.

 

folio 2r 

Ayssò que s’ensec avem beylat per lo fach de la [juri]dixiou

 

Item beylem l’endomà que fum intrat en uffici, per dire Ia messa, si cum es de bona costuma, e donem IIas doblas, monta :  II s. II d. t.

Item beylem a Johan Lo Veyrier, de tencha e de papier e de chandela, monta :  VI s.

Item beylem a Esteve Tibbaut, per II letras que groset, que tramezem dever lo rey per lo debat dous notaris, e per aver la emzemsiou[4], e li beylem, monta I ardit [parpier] [5], :  I ard.[6]

 

Item beylem lo (… un blanc…) a [Copí] L’Alaman, lo qual ostet las ourelhas al valet que era de [Tuló], I escut, de q ne aguem I anel d’aur, que vendem a Johan d’Ortixs per lo pretz de IIIIXX arditz, monta :  XIII s. IIII d.

Item beylem unas sinquenas per lo estachar, e costeren, monta :  VIII d.

Item beylem I costel[7] per li ostar las aurelhas, e costet, monta :  I s. VIII d.

Item beylem al companhó que perdet las ourelhas, e donem li per ‘mor de Diou, monta :  V s.

Item beylem a Me G. de La Val, lo qual aregardet en drech q se·n devia far, e trobet que devia èsser essourelhat, e donem li per son trabalh, monta :  X s.

 

Soma  XXXVII s.  II d.

 

folio 2v

Item beylem lo premier jorn d’abriel una ma (de) papier e la plena tenchier(a) de tencha, per metre en la chambra, monta :  III s. VIII d.

Item beylem a Heliòt dal Puey, per que nos mezés en escrich una letra al papier de cossolat que trametian los senhors de Parlamen a Mossenhor l’Avesque per lo dich de la charn, e donem li, monta :  XII d.

Item beylem al mayor una tortela de sera verda per seylar las letras clauzas, e comprem la de Mathivòt Bruchart, monta :  IIII s.

 

Item beylem lo XXIII jorn de julhet a Fortó de S. Chastier, lo qual nos avia prestat VII escutz nuòu e VII s., de q nos eram obligat a luy de lo pagar dinxs S. Johan Babtista, e no lo poguem ges pagar al terme, e per aquela razó fetz nos escumengar, monten los despens :  X s. VIII d.

Item beylem lo dich jorn a Me Peyre Chouchier, lo qual avia receubut Ia obligansa en q eram obligatz a P. Arnaut de Golssa per sertana soma d’argen que nos avia prestat, e donem li per trenchar la nòta, monta :  VIII d.

 

Item beylem lo VIe jorn de setembre a Guilhem la trompeta, lo qual tramezem a Mossenhor lo Trezourier a Gursòm veyre si volia re, monta     :  III s. IIII d.

 

Item beylem lo diumenc que fezem la elecciou, I fays de gluey per metre en l’ouditòri e en la chambra, e costet monta :  I s.

Item beylem lo dich jorn, que donem a dinar al jutge e al procurayre e notari, eneyschí cum es acostumat, e despendem, monta :  XI s.

Item beylem lo dich jorn, lo ser que fu facha la elecciou, una lioura (de) chandelas per aluchar, monta :  I s. IIII d.

 

Soma  XXXVI s.  VIII d.

 

folio 3r

Item beylem a Pochó, lo qual anet am Mossenhor de Granhòls d’aquí a S. Leou, quar Mossenhor d’Engolesma nos avia mandat que los conservadors dous Anglés li avian mandat que fussam amassa a Bordeuxs, e que chascú portès sas demandas, quar ilhs farian razó dous lors, e torneren se·n de S. Leou, e donem li per son trabalh e despens, monta :  X s.

Item beylem a Me G. de La Val, lo qual fetz reconoyser gran còb de rendas, en la companhia de Me Johan dal Puey, de la charitat, car en l’an passat no aviam ges de qlo poguessam pagar coma Me Johan dal Puey, e avem lo pagat en aquest an, monta :  XX s.

 

Item beylem la vespra de Nadal al mayor e als cossols IX tòrchas de sera, que pezaven chscuna tòrcha III liouras (de) sera, e beylem ne doas al mayor, e a chasque cossol Ia, eneyschí cum es acostumat, monten las tòrchas XXXVI liouras sera, e costava la lioura de la sera obrada V s., monten las tòrchas :  IX ll.

Item beylem a Helias de La Ròcha, lo qual fetz los despens XVIII jorns a Peyre de la Boscha[8], lo qual perdet las aurelhas per alcús leyronisis que avia fach a Tuló e a la Mathivona, per ‘mor quar no trobavam de pendart que li ostès las ourelhas lo tenguem tan en preygó, monten los despens II arditz per jorn, :  VII s.

Item beylem al dich Helias, per VIII jorns que fetz los despens a Me Copí lo pendart, per chasque jorn IIII arditz, monta :  X s. VIII d.

 

(pas de somme de fin de page)

 

folio 3v

Item beylem a Me Johan dal Puey, lo qual fetz la enformaciou e ordenet la sentenssa cum Peyre de La Boscha perdès las ourelhas per pluzors leyronisis que avia fach, e donem li per son trabalh, monta : II ll. XXX s.

Item beylem a Me Johan de Lourieyra, lo qual jutget era lòctenen de jutge quan lo ave(m) jugat, monta jutgat :  XVI s.

Item beylem al mayor e cossols quan visitem lo comte, que nos dinem amassa e despendem en pa, en vi e en peyssó e en autras chauzas, monta :  XX s.

 

(pas de somme de fin de page)

 

folio 4r

Ayssò que s’ensec es acò que a costat las òbras de la vila.

 

Item beylem a Letgier de La Vilata lo mur de la Lemotgana a prefach per lo (pretz) de IX escutz, e fetz la plus granda partida dous corbels e dous esplatatz, de q li·n avem pagat, monta :  V escutz XV s.

‘per sò quar no podiam ges trobar de manòbra’ 

 

Item beylem lo XXVIII jorn de dezembre, per far lo planchat de l’Albergaria, e rompem los trauxs al fons de la tor de cossolat, e beylem per y veyre IIII chandelas de siou, monta :  IIII d.

 

Item beylem lo VIII jorn de jenier a Migó lo Bastier e a Fossó[9], los quals mezeren la còrda al senchs de cossolat, e donem lor lo vi, monta :  VIII d.

Item beylem al saralhier de la Claustra, per I verolh que a fach a la pòrta de Bladarias, monta :  III s. IIII d.

 

Item beylem lo XV jorn d’abriel IIas bagas per davalar los trauxs de la tor de cossolat, e chasque baga costava IIII arditz, monta :  II s. VIII d.

Item beylem a Migó de Bru, lo qual adobet lo contrapés del pon levadix de la Tornapicha, e donem li, monta :  II s.

Item beylem a Peyrotó Lo Bearnés, lo qual estet VII jorns a davalar la fusta de la tor de cossolat, e prenia per jorn ses despens IIII s., monta :  XXVIII s.

Item beylem a Migó de Bru, lo qual estet II jorns per planchar la tor de cossolat e per far las eschalas, e per I jorn per adobar lo planchat de l’Albergaria, e prenia per jorn V s. ses despens, monta :  XV s.

 

Soma  XIII liouras  VII d.

 

folio 4v

Item beylem lo XVIII jorn d’abriel a Mathivòt Bruchart, per I tròtz de traux que ne comprem per far I torn en la tor de cossolat, monta :  IIII s.

Item beylem lo dich jorn, per IIas soumadas de chaus que comprem dal dich Mathivòt, per metre en la tor de cossolat, e la soumada costava X arditz, monta :  VI s. VIII d.

 

Item beylem lo III jorn ‘de may’, per I panier que comprem de Goutier Charpentier per portar de las petitas peyras en la tor de cossolat, monta :  XII d.

Item beylem a preffach la tor de cossolat a dos fustiers per lo pretz de X  reyals, de q lor ne avem pagat monta :  XVIII ll.

de q lor avem rebatut dal preffach de la dicha tor XXVI s. VIII d., quar no ho avian achabat, e fezem lo achabar a Migò d al valet dal Veyrier :  XIII s. IIII d.

Item beylem als dichs fustier, per I torn que feyren a montar la fusta en la tor de cossolat, per sò que autramen no se podia montar, e donem lor I reyals II as doblas, monta :  II ll. II s. II d. t.                                                                                          

 

Item beylem lo XVIII jorn de jug als hòmes que porteren los trauxs de l’abeurador en cossolat, e donem lor a beure e a mingar, e costeren los rams am q los portaven, monta totz :  VII s.

 

Item beylem lo VII de julhet al filh de Mondó La Rua, lo qual nos fetz una clau al portanel de la pòrta dal pon levadix dal pon de la Tornapicha, e costet monta :  I s. IIII d.

 

Soma  XXI liouras  XV s. e demiey

 

folio 5r 

Item beylem lo Xe jorn dal dich mes, per demieya lioura de sey per metre en las polelhas per tirar los trauxs, monta :  VI d.

Item beylem a I hòme de Merlanda, per III dotzenas de lata per recubrir cossolat, monta :  IIII s.

Item beylem a Peyre Bruchart, per que achabessan lo potz dal Coderc, quar nos aviam paour que qualque enfan s’i negès, ho la meygó nuòva tombès, e per aquelas razós beylem li, monta :  X ll.

Item beylem, per recubrir la tor de cossolat, IIICCC de teule que comprem dal Veyrier, costava lo cent XXV arditz, monta :  XXV s.

Item beylem, per recubrir la dicha tor, que comprem de Johan Chassarel, I cent e demiey de teule, e lo cent costava XX arditz, monta :  X s.

Item beylem hous hòmes d’Escoyra, los quals meneren la fusta de q fu bastit cossolat subre l’ayga, e donem lor per lor trabalh, monta :  VIII s. VIII d.

Item beylem a XIIII hòmes d’Escoyra, que ameneren IIII naus dal Pòrt de Graula d’aquí al molí de Bernabè, am qaporteren la fusta, e donem lor lo vi, monta :  II s. IIII d.

 

Soma  XII liouras  V s. e demiey

 

folio 5v 

Item beylem, en grans clavels e petitz que comprem de Johan Lo Veyrier, per metre en la tor de cossloat, monta :  XIIII s.

Item beylem, per VI dotzenas de lata que comprem dal dich Johan Lo Veyrier, per metre en la dicha tor, e costava la dotzena IIII arditz, monta :  VIII s.

Item beylem a Johan d’Ahú, per lo preffach de la eschala de l’abeurador e per lo mur detràs lo molí ‘apelat Creysac’, monta que li donem VI reyals VI doblas que valen, monta : X ll. VI s. IIII d                                                               

‘nòta de far mandar lo sobre[banssa]’[10] :  X ll. VI s. VIII d.[11]

Item beylem ‘mays’, per VIII jorns de masós que y furen ostra lo preffach, e prenian per jorn IX arditz e demiey, monta :  XXXI s.

Item beylem a Johan de Lourieyra e a Johan Chassarel, per far lo breugat[12] que fu fach l’an M CCCC XLVIII, estan mayor Helias dal Puey, e donem a chascú per son trabalh XXX s.[13], monta :  III ll.[14]

 

Soma  XIII liouras  III s.  […][15]d.

 

Item beylem al valet de Johan Lo Veyrier, per recubrir tota la tor de cossolat, XVI doblas, monta :  XVII s. IX d.

 Item beylem al dich valet, que cum los fustier que avian pres a preffach de bastir la fusta dal sench de cossolat e totz l’engenh no ho achaberen ponch,  e ho fezem achabar al dich valet, e donem li per son trabalh e despens, monta :  XIII s. IIII d.

 

Soma  totz  XVII liouras  X s.  IX d.

 

folio 6r

Ayssò que s’ensec avem comprat de Mathivòt Bruchart.

 

Item beylem per I trauc soumier, per metre en la tor de cossolat, monta :  VI s.

Item beylem a Johan d’Ahú, lo qual achabet lo mur de la Lemotgana, quar Letgier no ho avia ges achabat, que ho avia pres a preffach, e donem a Johan d’Ahú, per sò que ho achabet, V reyals e demiey, monta :  XI ll.

Item beylem, que comprem de Mathivòt, XXIX chargas de chaus per far lo dich mur, e la charga costava VI blanc, monta II reyals XVI s. VIII d., valen en liouras :  IIII ll. XVI s. VIII d.                                                                          

Item beylem, que comprem dal dich Mathivòt per far la dicha òbra, XLV quayres, e costeren monta :  XII s.

Item beylem, que comprem dal dich Mathivòt, II corbels per metre en la dicha tor, monta :  I s. IIII d.

Item beylem, que comprem de Mathivòt per metre en la tor de cossolat, I cent e XXX quayres, que costeren I reyal mens III s., monta :  I ll. XVII s.

Item beylem, que comprem dal dich Mathivòt per far lo dich hobratge, XII chargas e demieya de chaus, e costava la charga VI blanc, monta :  II ll.

 

Soma  XX liouras  XIII s. 

 

folio 6v

Item beylem, per achabar lo dich obratge, que comprem (de) Mathivòt, VII manauchas de chaus, e costava la soumada VI blanc, monta :  XI s. VIII d.

Item beylem, que comprem dal dich Mathivòt, XIIIIXX e XIII quayres per far la eschala de l’aberador e lo mur detràs lo molí, e costeren monta :  IIII ll. III s.

Item beylem, que comprem dal dich Mathivòt per lo dich hobratge de l’abeurador XXVIII chargas de chaus, e la charga costava VI blanc, monta :  IIII ll. XIIII s. IIII d.

 

Soma  IX liouras  VIII s. 

 

folio 7r

Ayssò que s’ensec an costat prezens e servizis.

 

Item beylem lo XVI jorn de feurier, a I companhó que tramés lo procurayre dal rey per quere la aboliciou, e donem li, monta :  V s.

Item beylem al nebot de Me Johan Bureu e a I autre segretari, los quals vengueren en esta vila am d’autres per demandar a chasque notari d’esta vila I [.m][16] d’argen, e per ‘mor que nos aguessan per recomandatz e reportessan bon repòrt dever lo rey, donem lor I bariel de vi que costet XX s., item VIII modurieras sivada a V arditz la moduriera, monta XIII s. IIII d., item los deszaffrayem de l’ostal de Minhòt ont eran alopgatz, que avian despendut III reyals I quart, monta totz :  VIII ll. III s . IIII d.

Item beylem, que [monde be][17] era vengut en la companhia dous comisaris, e alopget a meygó Gouymí, e lo deszafreyem per ‘mor dous dich comisaris, monta :  XXI s. IIII d.

Item beylem a Me Johan d’Asnieyras bayliou, que fu comís de part desay per lo debat que era entre la gens de la glieyga e Peyre de La Veyschieyra, e donem li Ia saumada de vi, que comprem de Peyre Bruchart, costet I reyal, item X modurieras de sivada que comprem de Me G. de La Val, e costava la moduriera II s., monta XX s., monta totz :  III ll.

 

Item beylem al frayre de L’Amiral, lo premier jorn de feurier, lo qual passet per esta vila e anava a La Reula, e donem li doas quartas de pimen, e la quarta costava II s., monta : IIII s.

 

Soma  XII liouras  XIII s.  VIII d. 

 

folio 7v

Item beylem a Guilhem la trompeta, lo qual tramezem a Segur a Peyre de La Veyschieyra, lo qual anava dever lo rey, e li portet sertanas letras, e donem li per sos despens, monta :  VI s. VIII d.

 

Item beylem lo XXIIII jorn de julhet a Mossenhor d’Orval, lo qual passet per esta vila e se n’anava[18] en Gasconha, e donem li I bariel de vi que costet XX s., item VI modurieras (de) sivada, a III arditz e demiey la moduriera IX s., monta totz :  XXIX s.

 

Item beylem lo III jorn de setembre a Mossenhor lo Trezourier de Franssa, que li donem IIas soumadas de vi, e la soumada costava II liouras, monta IIII liouras, item li donem XII modurieras de sivada, que comprem de Eymeric Chalup, e la moduriera costava IIII arditz, monta XVI s., monta totz :  IIII ll. XVI s.

Item beylem a Me Johan d’Asnieyras, segretari del Rey Nòstre très Soveyran Senhor, que Mossenhor l’Avesque nos avia fach deffendut[19] a la gens de la glieyza que no nos absolvessan ges per ‘mor dal dich de l’acham que dizia que lo rey no podia metre negun subsidi subre la gens de la glieyga ses volomtat del Papa, e per aquela razó tramezem a Tholoza Me Johan d’Asnieras, e li beylem I marc d’argen que comprem de Goutier Lo Barbier, e costet monta :  XII ll.

Item lo mayor se obliget e amonestet al dich Goutier de li pagar las XII liouras a sertà terme, e no lo pòc ges pagar al terme que avia pres, e fetz lo escumengar, e costeren los escumenge e las letras, monta :  X s. II d.

 

Soma  XIX liouras  I s.  X d. 

 

folio 8r 

Item beylem a Penòt de Golssa, per I escut e demiey que nos prestet per pagar lo dich Goutier, e donem li per que nos ‘ho’ prestès, que ges no haviam de q pagar de l’argent de la communa, monta :  III s. IIII d.

Item beylem a dos sirvens, los quals vengueren en esta vila per levar subre tota manieyra de gens que avian fach taverna, subre chascú V s. tornés, e portavan mandamen de rey, e donem lor, per tal que no fezesan negun esplet, demiey escut nuòu, monta :  XVIII s. IIII d.

Item beylem a Helias de La Ròcha e a Gautier Charpentier, per I parelh de bariels que beylem a Mossenhor lo Tezaurier, al qual aviam donat IIas soumadas de vi que portet a Gurssòm, e los perderen, monta :  XVI s.

 

Soma  Ia liouras  XVII s.  VIII d. 

 

folio 9r (8v blanc)

Ayssò que s’ensec a costat la letra de la exzensiou

(le reste de la page est resté blanc ; rubrique reprise folio 14r)

 

folio 10r (9v blanc)

Ayssò que s’ensec a costat la festa de Pantacòsta per la charitat

 

Primo comprem de Fortó de S. Chastier IIII sestiers de fromen IIII reyals, monta :  VIII ll.

Item de Helias del Puey I sest. de froment per lo pretz de IX ard. la mod. monta :  XXIIII s.

Item de Johan Chassarel una eymina froment a IX arditz la moduriera, monta :  XII s.

Item de Eymeric Chalup una eymina de fromen a IX arditz la moduriera, monta :  XII s.

Item de Penòt de Golssa una eymina de fromen a IX arditz la moduriera, monta :  XII s.

Item de Helias de La Ròcha una eymina de fromen a IX arditz la moduriera, monta :  XII s.

Item de Johan Lo Veyrier una eymina de fromen a IX arditz la moduriera, monta :  XII s.

Item beylem, que donem hous Frayres Menors e Prezicadors, per sò quar no y aviam ges pro pa, e comprem XX michas per lor donar, monta :  VI s. VIII d.

Item beylem, quan aguem donat l’almòyna, que anem beure ensemble a meygó Johan Lo Veyrier, e despendem, monta[20] :  V s.

 

Soma  XII liouras  e demieya  VIII d. 

 

Item avem receubut de Helias. de Blanquet, per la renda que deu, I sestier de fromen per lo pretz de XXIIII s. (rajouté)

 

folio 11r (10v blanc)

Ayssò que s’ensec an costat de far los talhs, le premier

 

Primo, demieya ma papier :  I s. VIII (d.)

Item avem beylat a Perròt de Metge, per pouzar los chartrels :  VI s.

Item a Venerca, lo qual li ajudava a pouzar los chartrels, monta :  V s.

Item en sera roga, per pauzar los chartrel :  IIII s.

 

Ayssò que s’ensec a costat lo segon talh.

 

Primo, demieya ma papier :  I s. VIII d.

Item avem beylat a Perròt de Metge, per pouzar los chartrels :  VI s.

Item avem beylat a uer a Venerca, per pouzar los chartrels :  V s.

Item en sera :  III s.

 

SomIa lioura IX s.  XXXII s.  IIII d. 

 

folio 12r (11v blanc)

Ayssò que s’ensec a costat la festa de Mossenhor S. Johan Babtista

 

Primo beylem al Rey, al Dux, a l’Empeyrayre, al Marqués, a chascú X s., monta :  II ll.

Item beylem a l’Abat :  V s.

Item beylem I may e de l’arsimina, monta :  XII d.

Item beylem I fays de raus :  Ia dobla

Item beylem a la trompeta e al taborí, los quals feyren companhia quan anavem querre los senhors, e donem lor lo vi, monta :  Ia dobla

 

Soma  II liouras  VIII s.  II d. tornés

 

folio 13r (12v blanc)

Ayssò que s’ensec se monten per los salaris e taxsacio, comtan escut a XL s.

 

Primo a Helias del Puey borzés, mayor :  XX escutz

Item a Johan de Lourieyra, cossol :  X escutz  –  Item a Peyre Bruchart, cossols :  X escutz

Item a Johan Chassarel, cossol :  X escutz  –  Item a Goutier Charpentier, cossol :  X escutz

Item a Johan Lo Veyrier, cossol :  X escutz  –  Item a Eymeric Chalup, cossol :  X escutz

Item a Peyre Arnaut, cossol :  X escutz

 

Item a Me Eymeric de Merle, nòstre jutge :  IIII escutz

Item a Helias de La Ròcha, nòstre procurayre :  III escutz

 

Item avem taxat al mayor, per far las letras clauzas e autras escripturas que a fach per la vila, monta :  III escutz

Item avem taxat a Johan Chassarel, nòstre comtador, per la soma de XII escutz ho mays que nos a prestat, e per razó que a levat lo darier talh e la Ia partida de l’autre que avem fach en nòstra annada, e per razó que a levat l’argen dous notaris, e per razó que a fach los dos talhs e los chartrels que pauzeren a las pòrtas de la gens que devian lo talh, e per far los dos comtes, e per tener lo comte totz l’an, monta :  XVIII escutz

 

Soma  IICC  XXXVI liouras

 

folio 13v

Item avem taxsat a Johan Lo Veyrier, nòstre obrier :  III escutz

Item avem taxsat a Goutier Charpentier e a Eymeric Chalup :  XIII s. IIII d., per V jorns que avian estatz obriers avans que l’autre y fus

 

Soma  VI liouras XIII s.  IIII d.

 

folio 14r

Ayssò que s’ensec a costat la letra de la exzemsiou[21]

 

Item beylem, per escrioure la dicha letra, VI escutz nuòus, monta :  VI ll.

Item per lo sayel , per chasque an II reyals V s., monta :  XLII ll. ½

Item la veriffiar la letra[22], II reyals, monta :  IIII ll.

Item per sos despens[23] de XXXIX jorns que demoret, a VII doblas per jorn, monta VII reyals VII doblas, monta :  XIIII ll. VII s. IX d.

Item li beylem per son trabalh, de chasque jorn que avia estat X s., monten los XXXIX jorns IX reyals III quart, monten :  XIX ll. ½

Item a costat la letra dous notaris per escrioure VI escutz, monten :  XI ll.

Item lo sayel VI escutz nuòus, monten :  XI ll.

Item de verifiar I escut, monta :  Ia ll. XVI s. VIII (d.)

Item beylem a Me Robbert Binet, lo qual venc en esta vila per querre l’argen[24], e donem li I escut, monta :  Ia ll. XVI s. VIII d.

Item tramés lo mayor a Lemotges per alongar lo terme, costet :  XX s.

Item[25] beylem a Peyre de La Veysieyra, lo premier viatge V reyals, monta :  X ll.

 

Soma VIXX eVIII liouras

 

Item XXXVI escutz, e se obliget davan Me G. de La Val, lo segon viatge.

Item li beylem XVI escutz nuòus davan mon ostal, prezen lo mayor e Mathivòt que los beylet.

Item li beylet Penòt VI reyals.

Item li beyliey yo II escutz davan mon [oncle][26] d’Ortixs.

Item de Galhart I escut nuòu [menx][27]  II arditz.

Item de [Bousavi]  I escut.

Item li a beylat lo mayor e Penòt II escutz.

 

folio 14v

Item a mays a agut Peyre de La Veysieyra, que sò que li es estat taxsat de sos despens e de son trabalh monta :  III ll. II s. II d.

Item beylem, que lo dich Peyre avia comprat I marc d’argent de Penòt de Golssa, e nos no aviam ges de q lo pagesam, e asignem li son argent subre la gens que devian lo talh, e donem li per la leva, monta :  XII s. 

 

Soma  III liouras  VIIII s.  IIII d.[28]

 

folio 15r

Item donem a Mossenhor lo Chanselier L pels de martres per que nos y fus [s..][29] e amix, e las comprem d’aquilhs que s’enseguen.

 

Primo ne comprem de Golssa XVI martres, que costaven la pessa XXIII s.  IIII d., monta :  XVIII ll. XIII s. IIII d.

Item ne comprem de Penòt de Golssa XXI martres e Ia feyna, e costava la pessa XXIII s. IIII d., sinó de la feyna que no costava sinó XIII s. IIII d., monta :  XXV ll. VIII s. IIII d.                                                                                          

Item li beylem, per sò que nos eram obligat e amonestat a pagar la dicha soma al dich Penòt dinxs I terme, e per sò que lo terme era passat covenc que lo pagessam, e li asignem son argen subre d’alcús que devian lo talh, e donem li III s. per escut, monta :  XXV s. II d.

Item ne comprem de Rollet de Bernabè III martres e Ia feyna, que costava la pessa XXIII s. IIII d., sinó de la feyna que no costet sinó XIII s. IIII d., monta :  IIII ll. III s. IIII d.

Item ne comprem de Johan Chassarel I martre, costet :  I ll. III s. IIII d.

Item ne comprem de Johan Lo Veyrier III martres, monta :  III ll. VIII s.

Item ne comprem de Vetat III martres, monta :  II ll. VI s. VIII (d.)

Item beylem, per enbalar las dichas martres, Ia serpelieyra e Ias còrdas, monta :  VI s.

 

Soma  LVI liouras  IX s. 

 

folio 17r (15v, 16r,v  blancs)

Aquò que s’ensec es degut a Petit Johan per los pòrxs[30], monta XIIIXX e X liouras XVII s.  IIII d., de qué a agut eyssò que s’ensec.

 

Primo, XLIII reyals, que valen :  IIIIXX  e VI ll.

Item mon frayre li beylet II escutz nuòu, que valen :  III ll. XIII s. IIII d.

Item neportet lo segon viatge XX escutz nuòus, que valen :  XXXVI ll. XIII s. IIII d.

Item li beyliey quan se·n anet am lo rossí III reyals I escut nuòu, que valen :  VII ll. XVI s. VIII d.

Item ay beylat a Noudó de S. Lourens :  IIII ll. IIII d.

Item ay beylat al Veyrier[31] :  I escut II ll.

Item a agut Negrados :  IIII ll.

Item a agut en las serpelhieyras dous drap :  V ll.

Item a agut en argen comtan :  I escut e VIII ll.

Item a agut de Mossenhor de Fallac :  I reyal

Item a agut Petit Johan dal ganh V escutz nuòus ; item a III balas de merlutz ; item a lo rossí per III escutz nuòus e XXX s. not. ; item a agut la mestat de las telas

 

Ayssò que s’ensec es degut a Johan Chassarel dous pòrxs,

monta LII e demieya liouras III s.

 

Primo a agut V francs de las serpelhieyras dous draps.

Item Ia tassa que peza IIII [marcs][32] mens XXX arditz, que val XLIIII ll.

You ay del ganh IIII escutz nuòus ; item a III balas de merlutz

 

folio 17v

Ayssò son los despens que Jonissó a fach

 

Item al primier viatge  III francs V arditz

Item a Bironet  X arditz

Item a l’autre companhó  X arditz

Item a Ramonet de Bochier  XIII s. IIII d.

Item al Marqués XIIII s.

Item per los despens que feyren quan se·n venian de Valansas X s.

Item a [Moneda] XX s. per lo rosí.

Item a Bironet II modurieras mestura, a Petit Johan es degut.

Item despendet XXX arditz a Petit Johan.

Item a Mos. G. Nozet VII modurieras comblas, que valen XVIII arditz la moduriera, monta II ll. II s.

Item, per la despensa que an fach senc[33] II liouras, you òsti I franc per aquò que es escrich de Petit Johan,

Soma VI reyals mens VI s., pagada Ia charga de merlutz per VI escutz nuòus 

 

Ayssò me deu Petit que li ay prestat, IIas liouras  s.[34]

 

Item per Perròt de La Chapela : IIII s.

Item I reyal que mon frayre li prestet

Item II quartós de sal que beyliey a [P....at] :  XXXII arditz

Item I cobde de blaven XX s.

Item III quart de cobde de malharó VI s.

Item III onsas pebre :  VIII arditz

Comtem Petit Johan e you que me deu d’aquò seu pròpri, que yo e mon frayre li aviam prestat III reyals XIII arditz, II liouras de perda.

 

folio 18r

Los premiers.[35]   Ayssò pagarà Jonissó

 

De Guilhem de Pech Vemdran II pòrxs : II francs e demiey de desme

Item de Perrinhó de Pech Vendran I pòrx : XXX s. ‘de desme’

Item de la dòna de Chanier I pòrx : XVI s. VIII d.

Item de la Agnès de Jornhac I pòrx : XXV s. de desme 

Item de Pincòt I pòrx : XXV s. de desme

Item de Bernardia IIII pòrxs : VI francs XIII s. IIII d.

Item I pòrx, de desme : XXXIII s. IIII d.

Item de Forssonet III pòrxs : IIII francs

Item de Johan dal Faure de Savinhac I pòrx : XXX s. ‘de desme’

Item de Seriòl II pòrxs : II francs

Item de Cregut II pòrxs : III francs de desme

Item de Merle de Jornhac II pòrxs : III francs

Item de Estiane de La Doza III pòrxs : III francs

 

Soma XXXII francs III s. IIII d.

 

Al segón viatge

 

De desme de Merle I pòrx : XXX s.

De Fortonet II pòrxs : II francs XIII s. IIII d.

De desme de Vinhòl I pòrx : XXIIII s. IIII d.

De Mondí II pòrx : II francs XIII s. IIII d.

De Esteve de la Bernardia IIII pòrxs : V francs

De Belpuey III pòrxs :V francs XIII s. IIII d.

Dal chapelà de Vernh I pòrx : XXXVI s. VIII d.

 

Soma XX e demieya liouras VIII d.

 

folio 19r (18v blanc)

Ayssò que s’ensec se monten los salaris e taxasious, comtan I escut en la valor de XL s. pergosís.[36]

 

Primo Helias dal Puey mayor :  XX escutz

Item Johan de Laurieyra cossol :  X escutz  –  Item Peyre Bruchart cossol :  X escutz

Item Johan Chassarel cossol :  X escutz  –  Item a Johan Lo Veyrier cossol :  X escutz

Item a Goutier Charpentier cossol :  X escutz  –  Item Eymeric Chalup cossol :  X escutz

 

Item a Me Eymeric de Merle nòstre jutge :  IIII escutz

Item G. de La Ròcha nòstre procurayre :  III escutz

 

Item avem taxat a Johan Chassarel nòstre comtador      (laissé en blanc)

 

folio 20r (19v blanc)

Ayssò que s’ensec se monta sò que nos avem receubut dals bes de la communa en nòstra annada, cumtat escut a XL s.

 

Premieyramen avem receubut de Peyre Bruchart, lo qual acesset per totz I an totz los esmolumens de la vila que li costet XXXII R[37]. , monta : LXIIII lb.

Item avem receubut de Mathivòt Bruchart, per lo pes dal d. de la charn, XLII R.,  monta : IIIIXX e IIII lb.

Item avem receubut de Joh. Bureu :  IIII lb.

Item avem receubut de H. de La Ròcha per las defalhas XL s., monten : II lb.

Item avem receubut de Joh. de ‘Lourieyra’ lo cot : XVII s. ½  XX s.

Item avem receubut de Peyre Bretó per lo gròs pes de Borzés, monta : XXVI s. VIII d.

Item avem receubut de H. dal Puey lo Jove : XXVI s. VIII d.

Item avem receubut de Joh. Lo Veyrier de las melhas dal blat : V s. 

Item avem receubut que, cum l’ostal de L’Anglada deu gran re de restas de talhs, e gatgem li Ia cotia am I cusí, e lo vendem a l’enquan al plus ufren subre la fon de La Claustra, e no s’en trobava sinon IIII lb. XVI s. de Joh. Lo Veyrier, e fu un quontat per H. Artigat e per Bruneta, e veyam que no·n trobavam plus, Joh. Chassarel l’a aretengut per V lb., de qué d’aquelas V lb. a Eyic Chalup n’a agut I lb. per lo talh que li era degut de l’an passat, e per quela razó no n’eschay a la vila sinó :  IIII lb.

 

folio 20v

Ayssò es l’argent que avem receubut dous not.[38] tant de glieyza que dous setglars, e son estatz nuòus.

 

Primo de Mos. Gm Margòt : I escut ½  –  Item de Mos. Joh. de La Monzia : II escutz  –  Item de Mos. Joh. dal Pi : II escutz  –  Item de Mos. H. de Siourac : I escut  –  Item de Mos. Gm Simeon : I escut ½  –  Item de Mos. H. [Bonsaví] : I escut.

Item de Me P. Chouchier : I escut  –  Item de Me Bernart de La Chapela : I escut  –  Item de Fortó de Rey : I escut  –  Item de Me Joh. dal Vernhòl : I escut  –  Item de Me G. de La Val : III escutz  –  Item de Me Joh. de Lourieyra : I escut  –  Item de Me Seguí Pons : II escutz  –  Item de Ar. Fayart : II escutz  –  Item de Me Blazi : I escutz  – 

 

Soma : XL lb. VI s. VIII d.

 

Ayssò son las rendas que avem levadas de la charitat.

 

Primo de Fossó : XX s.  –  De Barbeta : VI s.  –   De Mos. H. Nozet : VI d.  –  De Matatz : XII s.  –  Sansonet : XII d.  –  Perrier : II s.  –  Ar. dal Bòsc : X s. X d.  –  P. Chastel : IX s.  –  Eyic d’Andrivals : VI d.  –  Galhart Lo Faure : II s., paget  en pa  –  Maria de Glieyza Nòva : XII d.  –  La dòna de Siourac : VII s., paget en pa  –  Bernart Betussó : XII d.  –  Nisòt : VI d.  –  Guilhó de Calés : XII d.

 

Soma : III lb.  V s.  IIII d.

 

folio 21r

Ayssò que s’ensec es lo premier talh lo qual fu empouzat en nòstra annada per las cochas de la vila, en la forma que fu enpouzat e talhat chascú, escut a XL s.

 

Joh. Marlhòc : XX s.  –  H. Salvatge : XXX s.  –  Giraut Buguet : XII s.  –  La molher de Tamizier : XVIII s.  –  Guiòt de Bru : XXX s.  –  Bernart dals Maynes : XXVII s.  –  Gm Gordó : XXII s. ½  –  Bernart de Bòrn : X s.  –  P. Cavilhac : XXIX s.  –  Gm de L’Ouzelia : XIII s.  –  Fortó de Faure : XXXIII s.  –  Giraut Barbeta : XXII s. ½  –  G. de Rey : XXV s.  –  Hered. Giraut Paret : VII s. ½  –   H. de Clou : VI s.  –  Boynó : XXIX s.  –  Hered. Joh. Choumart : XX s.  –  Hered. Boysonet : XV s.  –  Eyic Champeló : XV (s.)  –  Ar. de La Faya : XXII s. ½  –  H. Berbessó : XVII s. ½  –  Hered. Ar. de La Vaysa : XXV s.  –  Joh. Lop : XXX s.  –  Lo gendre de Garestet : XXX s.  –  Pierre Belet : XXV s.  –  Uxor G. de Pueypozí : IIII s.  –  Gm de Rey : XXXII s.  –  Lo filh de La Mondòta : V s.  –  P. de Molhouví : X s.  –  Gm de Trestornes : XXXVI s.  –  H. de La Brossa : VII s. ½  –  Forgòt : XVI s.  –  Hered. Ar. de Sudor : XXIIII s.  –  Lo Ranquet e son filhastre : XV s.  –  Joh. Bureu : XXXIIII s.  –  P. dal Cluzel : IX s.  –  Gautonet Rey : VI s.  –  Hered. P. de Borzac sartre : VI s.  –  P. Micó : XX s.  –  P. Sala : VI s.

 

Soma :  XXXVIII lb.  XV s. 

 

folio 21v

H. Bingó : XV s.  –  Papí : XXVIII s.  –  Seguí Pons : XX s.  –  Nicolau de Botas : XX s.  –  Hered. Me H.Caresme : XVIII s.  –  Gm de Calés : X s.  –  P. d’Abonel : XXV s.  –  Joh. d’Abonel : XXV s.  –  H. Bochier : XXX s.  –  Lo gendre de Decoy : XXV s.  –  Joh. Dadol : XX s.  –  Chaplepà : XXV s.  –  Reymon La Rua : V s.  –  Hered. Joh. de Las Meygós : XXIII s.  –  P. Faure Viadel : XXX s.  –  P. Posí : XX s. –  Hered. P. Bodí : V s.

 

La Lemotgana

Bernart dal Vinhal : XX s.  –   P. Chasnebot XXVIII s.  –  Guiòt Colombet : V s.  –  Chalveyró : XV s.  –  Gm Peló : X s.  –  Donant : X s.  –  H. Sarrazí : XXXII s.  –  Hered. Blondel : XX s.  –  Hered. Jarigó : XXVIII s.  –  Lumenada : XXXIII s.  –  P. Dadol : X s.  –  Hered. Lo Beylissó : XXX s.  –  Chopinòt : XXIIII s.  –  P. Bayòt : XXXVIII s.  –  Hered. P. de Landric : XV s.  –  Montassa : XX s.  –  Los filhs de Combas : XXV s.  –   Lo Bretó de Sòrbges : V s.  –  Guiòt d’Olivier : XVII s. ½  –  H. Jalòt : XXVII s.

 

Soma :  XXXIX lb.  XVII s.  ½. 

 

folio 22r

Eymar Bòs : XXII s. ½  –  H. Libornet : XXIII s.  –  Esteve Tibbaut : XL s.  –  Marsal : XXXVI s.  –  Ròquavayra : XV s.  –  Esteve de Tula : XXXVI s.  –  Heyrí Bretó : XXX s.  –  Reymon Rofflat : V s.  –  Marió de La Boria : XX s.  –  Panheta : VI s.

 

L’Agulharia

H. Eyschirpel : XV s.  –  Giraut Capeta : XVI s.  –  Lo nebot de Biròt : XXII s/ ½  –   Penòt de Beders : XII s.  –  Giraut de Briva : XXX s.  –  H. Marsaguet : XXV s.  –  Hered. Ar. del Jaric : VIII s.  –   Hered. Est. Coly : X s.  –  P. Segalar : VIII s.  –  Maria Jauberta : X s.  –  Pochó : XX s;  –  Lo gendre de Estiane : V s.  –  Guilhaume Lo Chat : X s.  –  Johaneta de Segalar : X s.  –  Brantòsme : X s.  –  P. dal Morier : VI s.  –  Itier de Blis : XX s.  –  Belver : XIIII s.  –  Hered. Bizòl : VIII s.  –  Giraut Jalaga : XX s.  –  Lo Faure dous Gras : II s. ½  –   H. Fossó : XX s.  –  Giraut de Clou : XXIIII s.  –  Reymon Vessat : XII s.  –  P. Prunier : XXI s.  –  Malvinó : IX s.  –  G. Desmier : XVIII s.  –  Ar. Peschalh : XXVII s.  –  P. Milheyròl : XXVII s.  – 

 

Soma :  XXXIII lb.  XIII s.  ½. 

 

folio 22v

Gm de Fonlonga : XX s.  –  Giraut de Sirventó : XVII s.  –  Paponet : XX s.  –  Ar. Barzat : XX s.  –  Iteyró de Sirventó : XXXVIII s.  –  Lo gendre de Pinazel : XVIII s. ½  –  Hered. Babó : XXI s.  –  Joh. de Sirven : XXV s.  –  [Gervier] : XV s.  –  Lo filh de Barbeta : XVIII s.  –  P. Feydit : II s.  –  Masaffrech : XVII s. ½  –  Est. de Pueymeyà : XXXV s.  –  P. Chastel : I escut  –  Haliounet : XXV s.  –  Hered. Chousó : V s.  –  Bernart Estasús : VI s.  –  P. de La Molieyra : XV s.  –  Duró : XXVII s. ½  –  P. Bordas : I escut  –  H. de Salveys : X s.  –  Bernart de Malvars : XV s.  –  P. Escura : XI s. ½  –  Gm de La Vernha : XX s.  –  Hered. Atimòt : XX s.  –  Vilabòys : XX s.

 

Talhaffer

Hered. Melhó dal Montet : XXV s.  –  Eyic de Matatz : VIII s.  –  Joh. de Cranays : IX s.  –  Felipòt de Rossenc : XX s.  –  Geraut de S. Dreuxs : XVI s.  –  Hered. G. Eymar : I escut  –  Eymar Malharó : VI s.  –  Joh. Costans : XX s.  –  H. Planchier : XXVIII s.  –  P. Simeon : XXXV s.  –  Itier Girart : XVII s. ½.

 

Soma :  XXXVIII lb.  X s.  ½. 

 

folio 23r

P. Faure de Chansalada : X s.  –  Gualhardina de Melissent : X s.  –  Hered. Eyic de La Barda : X s.  –  Gm de Marmoys : X s.  –  Johan Barieyra : VI s.  –  Doudó : XXIII s.  –  Jaric lo sochier : X s.  –  Est. Banieya : XII s.

 

Las Fargas

Joh. dal Chastanet : XVIII s.  –  G. de Morsinh : XX s.  –  Lo filh de Morsinh : IIII s.  –  Itier Bocicó : IX s.  –  Lo Rossel de Batnogat : XV s. –  Hered. Joh. dal Vernhòl : XXXV s.  –  H. de L’Eychala : VI s.  –  Laurens Gorlan : XV s.  –  La Petassada : III s. ½  –  H. de Blanquet : XX s.  –  P. de La Veysieyra : XL s.  –  P. de Vaubruna : XXXVIII s.  –  Antòni Valat : XXX s.  –  Hered. Lamberta : V s.  –  H. Lo Charpentier : X s.  –  Bernart Trapí : XV s.  –  Est. Robbert : V s.  –  P. de La Veysieyra teysendier : XXV s.  –  Lo Barbier de La Claustra : XVIII s.  –  Eyic Bourichó : XXIII s.  –  Hered. Joh. Boquier : X s.

 

Reynuòva

Joh. Tuffani : X s.  –  Bernart dal Rat : X s.  –  Gm Perrier : XXIX s.  –  Hered. Dosset : X s.  –  P. Gonda : XV s.  –  Gm Giraut : XV s.

 

Soma :  XXVII lb.  XIIII s.  ½. 

 

folio 23v

Joh. Primeyròl : XV s.  –  Gm Negrier : XXVII s. ½  –  P. Albert : X s.  –  Hered. Volpat Baraut : XV s.  –  Bernart Betussó e son gendre : XXXV s.  –  Gm Mayoffet : XIIII s.  –  Est. Archambaut : XVI s. ½  –  P. Parel : XXIIII s.  –  Hered. P. dal Trolhier : XX s.  –  Giraut Papussó : XVIII s.  –  Bigòs : V s.  –  Ar. Chanongó : XXVIII s.  –  Bernart Folop : XVIII s.  –  Michí d’Aturs : XXXV s.  –  Joh. Chapel : VX s.  –  Joh. de La Rossia : XVII s. ½  –  Ar. de La Brossa : XXXV s.  –  P. Sanson : XVII s. ½  –  P. d’Eyraut : XVII s. ½  –  G. Rastel : XX s.  –  Hered. Palhet : XX s.  –  Hered. Est. dal Cheyró : III s.  –  P. Banhat : XXVIII s.  –  Guiòt de Brigolors : XIIII s.  –  Bernart dals Bonet : X s.  –  Gamarda : XV s.  –  Hered. Est. de L’Estanc : XII s.  –  Giraut Charradó : XXXV s.  –  Hered. Est. de La Peyra : VI s.  –  H. Meysenc : X s.  –  Ar. dal Bòsc : XX s.  –  H. de Combens :  VI s. –  Itier Itier : VI s.  –

 

Soma :  XXIX lb.  III s.  ½. 

 

folio 24r

Gm de Las Planchas : XII s.  –  Peyre de Las Petitias : VI s.  –  G. de Brigolors : (blanc)  –  H. Galhart : XII s. ½  –  Migó d’Andrivals : XX s.  –  Lo Broudós : X s.  –  Guiòt de Cela : XII s. ½  –  Hered. Galabert : X s.  –  Malricó de La Mota : XX s.  –  Nissót Taborel : XIIII s.  –  Hered. Johan de Sixs : IX s.

 

Lo Pon

Joh. de La Roqueta : XXV s.  –  Gm Lo Conreador : XX s.  –   Gm Taborel : XVII s. ½  –  Galhart Lo Faure : XXXV s.  –  Daga lo Vielh : VII s. ½  –  Hered. L’Anglada : XX s.  –  Peyr Moneda : XXX s.  –  Ar. Valentó : XVIII s.  –  Ar. L’Amic : XVIII s.  –  Hered. P. Còsta Nogarel : XIIII s.  –  Johan Bolazac : XX s.  –  Perròt de S. Sibrà : V s.  –  Joh. Davit Merle : VII s.  –  Eyic de Michí : XXV s.  –  Hered. P. de Merle : XX s.  –  Est. Chastanhòl : XII s. ½  –  P. de La Ribieyra : XXXV s.  –  Hered. dal Boc : III s.  –  Belayc : IX s.  –  Gm Chabròl : X s.  –  Peyre Punhet : II s.  –  Bernart de Comtor : IIII s.

 

Soma :  XXIIII lb.  IIII s.  ½. 

 

folio 24v

Tralhissac

Bòs dal Rat : XXX s.  –  Chousidó : XXV s.  -  Giraut Dorle : XV s.  –  Joh. dal Cluzel : XXV s.  –  Itier dal Cluzel : XX s.  –  Lo filh de Marsanés : XV s.  –  P. de L’Espital : XXXIII s.  –  Lo filhastre de Pomarel / XIX s.  –  Hered. Bernart dal Cluzel : XV s.

 

Chanssavinel

Prebòst : XXX s.  –  Gm Chanida : XXX s.  –  Eyic Seguí : XXV s.  –  Lo nebot de Joh. Ròcha : XX s.  –  Reymon Meynart : XVII s. ½  –  Malòlh : XXXIIII s.  –  P. Vigier : XXXIIII s.  –  Cresmieyras : XXVII s.  –  P. Rols : XXV s.  –  Senat : XXV s.  –  Johan dal Talet : XXV s.  –  Fortó de Caortz : XV s.  –  Ar. Eymar : VII s. ½  –  Girvayza : V s.  –  Sobeyró : VI s.  –  Lo gendre de Chasteló : X s.  –  Masse Lo Charpentier : V s.

 

La Siptat : V escutz.

 

Soma :  XXXVI lb.  XVIII s.   

 

folio 25r

Los Gatgiers

Fortó de Jaudó : I escut  –  Hered. Bernart La Còsta : VI s.  –  Heyrardó : XII s. ½  –  Joh. de Meymí : III escutz  –  Hered. Bernart Bretó : XXX s.  –  Hered. Foncolom : XXX s.  –  Hered. Bernabè : IIII escutz  –  Me Eyic de Merle : XX s.  –  Me G. de La Val : I escut I quart  –  Reymon Arnaut : III escutz  –  Joh. d’Ortixs : XXX s.  –  H. Chansel : XX s.  –  Eymar Bochier : XXX s.  –  Gm de Belcier : I escut  –  Vetat : I escut ½  –  Armagaut : XXV s.  –  Gm de Montardit : XIII s.  –  Hered. P. Rigaut : XXII s. ½  –  Hered. Peyrelada : XXX s.  –  H. de La Ròcha : I escut  –  Ar. de Veyrinas I escut  –  Gm Robbert : I escut ½  –  Gm Lambert : I escut ½  –  Eyic de La Boysieyra : XXV s.  –  Archambaut Flamenc : XXV s.

 

Soma :  LV lb.  IX s.   

 

folio 25v

La Reysercha

Meyritglier : VIII s.  –  Bernart dal Nogier : X s.  –  G. de Morsinh teysendier : V s.  –  Lo Rodier : V s.  –  Gm Ponsí : XV s.  –  Hered. Jordania : V s.  –  Maniòta de Coya : V s.  –  Simonet [Filiou] V s.  –  Pontí : XX s.  –  [Giroat] : XX s.  –  Clavel : XX s.  –  Lo Rey de Chansalada : XX s.  –  [Itenta] Roya : XIX s.  –Bertró gendre de Marassó : X s.  –  Perrotó de Mondissó : X s.  –  [Cause] : XX s.  –  La [Boina] : V s.  –  [Alem] XX s.  – La Peyreta : V s.  –  Lo Renart : X s. 

 

Soma :  XI lb.  XVIII s.   

 

folio 26r

Ayssò que s’ensec son las restas e [g.][39] que son degudas per aquilhs s’enseguen

 

G. Buget : VIII s.  –  La molher de Tamizier : II s. [g] –  Seguí Pons : X s. [g]  –  Hered. Bodí : V s.  –  Joneta de Segalar : VIII s.  –  H. de Salveys : X s.  –  Joh. Costans . X s.  –  P. de La Veysieyra : XL s.  –  P. de Vaubruna : I s. IIII d.  –  Antòni Valat : I s.  –  P. Gonda : X s. [g]  –  Bernart dals Bonetz : III s. IIII d.  –   H. Galabert : X s.  –  P. Moneda : X s.  –  Joh. Davit Merle : VII s.  –  P. de La Ribieyra : I s. IIII d.  –  Girvayza : V s.  –  Fortó de Joudó : XX s.  –  Hered. Bernart La Còsta : VI s.  –  Eyrardó : IIII s. ½  –  Me Joh. de Meymí : IIII s.  –  Hered. Ar. de Bernabè : VI lb. III s. IIII d.  –  Me G. de La Val : I escut e I quart  –  Joh. d’Ortixs : X s.  –  Eymar Bochier : X s.  –  Gm de Belcier : X s.  –  Vetat : XIII s. IIII d.  –  Gm de Montardit : XIII s.  –  Hered. P. Rigaut : VII s. ½  –  Hered. Ar. de Veyrinas : X s.  –  Gm Robbert : III s. IIII d.  –  Gm Lambert : XXIII s. IIII d.  –  Eyic de La Boysieyra : XXV s.  –  Archambaut Flamenc : XXV s.  –  La Bonia : V s.  –  Hered. P. de Bazat sartre : II s. [g]  –  Reymon Rofflat : II s. [g].

 

Soma :  XXIX lb.  IIII d.   

 

folio 27r ( 26v blanc)

Ayssò que s’ensec es lo segon talh lo qual fo impouzat en nòstra annada per las cochas de la vila en la forma que fu empouzat e talhat, chascú escut a XL s. pergozís.

 

Joh. de Marlhòc : X s.  –  H. Salvatge : XV s.  –  Giraut Buguet : VI s.  –  La molher de Tamizier : IX s.  –  Guiòt de Bru : XV s.  –  Bernartz dals Maynes : XIII s. ½  –  Gm Gordó : XI s. III d.  –  Bernart de Bòrn : V s.  –  P. Cavilhac : XIIII s. ½  –  Gm de L’Ouzelia : VI s. ½  –  Fortó de Faure : XVI s. ½  –  Giraut Barbeta : XI s. III d.  –  H. de Rey : XII s. ½  –  Hered. G. Paret : III s. IX d.  –  H. de Clou : III s.  –  Boynó : XIIII s. ½  –  Hered. Joh. Chaumart : X s.  –  Hered. Boysonet : VII s. ½  –  Jòrgi Faure : V s.  –  Eyic Champeló : VII s. ½  –  Ar. de La Faya : XI s. III d.  –  H. Berbessó : VIII s. IX d.  –  Merlandó : XII s. ½  –   Joh. Lop : XV s.  –  Lo gendre de Garestet : XV s.  –  Pierre Belet : XII s. ½  –  Uxor G. de Puey Pozí : II s.  –  Gm de Rey : XVI s.  –   Lo filh de la Mondòta : II s. ½  –  P. de Molhouví : V s.  –  Gm de Trestornes : XVIII s.  –  H. de La Brossa : III s. IX d.  –  Forgòt : VIII s.  –  Hered. Ar. de Sudor : XII s.  –  Lo Ranquet e son filhastre : VII s. ½  –  Joh. Bureu : XVII s.  –  P. dal Cluzel : III s. ½ .

 

Soma :  XVIII lb.  VIII s.  ½ .   

 

folio 27v

Gautonet Rey : III s.  –  Hered. P. de Borzac sartre : III s.  –  P. Micó : X s.  –  P. Sala : III s.  –  H. Brugó : VII s. ½  –  Papí : XIIII s.  –  Seguí Pons : X s.  –  Nicolau de Botas : X s.  –  Hered. Me H. Caresme : IX s.  –  Hered. Gm de Calés : V s.  –  P. d’Abonel : XII s. ½  –  Joh. d’Abonel : XII s. ½  –  H. Bochier : XV s.  –  Lo gendre de Decoy : XII s. ½  –  Joh. Dadol : X s.  –  Chaplepa : XII s. ½  –  Reymon La Rua : II s. ½  –  Hered. Joh. de Las Meygós : XII s. ½  –  Hered. de Matiou : III s.  –  P. de Las Meygós : XI s. ½  –  P. Viridel : XV s.  –  P. Posí : X s.  –  Hered. P. Bodí : II s. ½.

 

La Lemotgana

Bernart dal Vinhal : X s.  –   P. Chasnebot : XIX s.  –  Guiòt Colombet : II s. ½  –  Chalveyró : VII s. ½  –  Gm Peló : V s.  –  Donaric : V s.  –  H. Sarrazí : XVI s.  –  Hered. Blondel : X s.  –  Hered. Jarigó : XDIIII s.  –  Lumenada : XVI s. ½  –  P. Dadol : V s.  –  Hered. Lo Beylissó : XV s.  –  Chopinòt : XII s.  –  P. Bayòt : XIX s.  –  Hered. P. de Landric : VII s.  –  Montassa : X s.

 

Soma :  XIX lb.  VI d..   

 

folio 28r

Los filhs de Combas : XII s. ½  –  Hered. dal Bretó de Sòrbges : II s. ½  –  Guiòt d’Olivier : VIII s. IX d.  –  H. Jalòt : XIII s. ½  –  Eymar Bòs : XI s. III d.  –  H. Libornet : XI s. IX d.  –  Est. Tibbaut : XX s.  –  Marsal : XVIII s.  –  Ròquavayra : VII s. ½  –  Est. de Tula : XVIII s.  –  Hayrí Bretó : XV s.  –  Reymon Rofflat : II s. ½  –  Marió de La Boria : X s.

 

L’Agulharia

H. Eschirpel : VII s. ½  –  G. Capeta : VIII s.  –  Lo nebot de Biròt : IX s. IIII d.  –  Penòt de Beders : VI s.  –  G. de Briva : XV s.  –  H. Marsaguet : XII s. ½  –  Hered. Ar. dal Jaric : IIII s.  –  Hered. Est. Colí : V s.  –  P. Segalar : IIII s.  –  Maria Jauberta : V s.  –  Pochó : X s.  –  Lo gendre de Estiane : II s. ½  –  Guilhaumes Lo Chat : V s.  –  Johaneta de Segalar : V s.  –  Branstòsme : V s.  –  Hered. P. dal Morier : III s.  –  Itier de Blis : X s.  –  Belver : VII s.  –  Hered. Bizòl : IIII s.  –  G. Jalaga : X s.  –  Lo Sartre dous Gras : I s. III d.  –  H. Fossó : X s.  –  Giraut de Clou : XII s.  –  Reymon Vessat : VI s.  –  P. Prunier : X s. ½  –  Malvinó : IIII s. ½  –  G. Desmier : IX s.  –  Ar. Peschalh : XIII s. ½  –  Peyre Milheyròl : X s.

 

Soma :  XVIII lb.  I s.  IX d..   

 

folio 28v

Gm de Fonlonga : X s.  –  Giraut de Sirventó : VIII s. ½  –  P. de Tin : X s.  –  Ar. Barzat : X s.  –  Iteyró de Sirventó XIX s.  –  Lo gendre de Pinazel : IX s. III d.  –  Hered. Babó : X s. ½  –  Joh. de Sirven : XII s. ½  –   Granier : VII s. ½  –  Lo filh de Barbeta : IX s.  –  P. Feydit : I s.  –  Masaffrech : VIII s. IX d.  –  Est. de Puey Meyà : XVII s. ½  –  P. Chastel : XX s.  –  Haliounet : XII s. ½  –   Hered. Chousó : II s. ½  –  Bernart Estasús : III s.  –  P. de La Molieyra : VII s. ½  –  Duró : XIII s. IX d.  –  P. Bòrd : XX s.  –  H. de Salveys : V s.  –  Bernart de Malvars : VII s. ½  –  P. Escura : V s. IX d.  –  Gm de La Vernha : X s.

 

Talhaffer

Hered. Atimòt : X s.  –  Vilabòys : X s.  –  Hered. Melhó dal Montet : XII s. ½  –  Eyic de Matatz : V s.  –  Joh. de Cranays : IIII s. ½  –  Felipòt de Rossenc : X s.  –  P. de Peyrafon : XII s. ½  –  Giraut de S. Dreuxs : VII s. ½  –  Hered. G. Eymar : XX s.  –  Eymar Malharó : III s.  –  Joh. Costans : X s.  –  H. Planchier : XIIII s.  –  P. Simeon : XVII s. ½  –  Itier Girart : VIII s. IX d.  –  Peyre Faure de Chansalada : V s.  –  Galhardina de Melisent : V s.  –   Hered. Eyic de La Barda : V s.

 

Soma :  XX lb.  I s.  III d..   

 

folio 29r

Gm de Marmoys : V s.  –  Joh. Barieyra : III s.  –  Doudó : XI s. ½  –  Jaric lo sochier : V s.  –  Ar. Eymar : III s. IX d.  –  Est. Banneya : VI s. 

 

Las Fargas :

Joh. dal Chastanet : IX s.  –  Giraut de Morsinh : X s.  –  Lo filh de Morsinh : II s.  –  Itier Bocicó : IIII s. ½  –  Lo Rossel de Batnogat : VII s. ½  –  Hered. Joh. de Vernòlh : XVII s. ½  –  H. de L’Eyschala : III s.  –  Laurens Goulan : VII s. ½  –  La Petassada : I s. IX d.  –  H. de Blanquet : X s.  –  P. de La Veysieyra : XX s.  –  P. de Vaubruna : XIX s.  –  Antòni Valat : XV s.  –  Hered. Lamberta : II s. ½  –  H. Lo Charpentier : V s.  –  Bernart Trapí : VII s. ½  –  Lo Barbier de La Claustra : IX s.  –  Eyic Bourichó : XI s. ½.

 

Reynuòva

Joh. Tuffaní : V s.  –  Bernart dal Rat Piquí : V s.  –  Gm Perrier : XIIII s. ½  –  Hered. Dosset : V s.  –  P. Gonda : VII s. ½  –  Gilhem Giraut : VII s. ½  –  Joh. Primeyròl : VII s. ½  –  Gm Negrier : XIII s. IX d.  –  P. Albert : V s.  –  Hered. Volpat Baraut : VII s. ½  –  Bernart Betussó e son gendre : XVII s. ½  –  Gm Mayoffet : VII s.  –   Esteve Archambaut : VIII s.II d.  –  P. Parel : XII s.  –  Hered. P. dal Trolhier : X s.

 

Soma :  XVI lb.  ½ .

 

folio 29v

Giraut Papussó : IX s.  –  Bigòs : II s. ½  –  Ar. Chanongó : XIIII s.  –  Bernart Folop : IX s.  –  Michí d’Aturs : XVII s. ½  –  Joh. Chapel : V s.  –  Joh. de La Rossia : VIII s. IX d.  –  Ar. de La Brossa : XVII s. ½  –  P. Sanson : VIII s. IX d.  –  P. d’Eyraut : VIII s. IX d.  –  Giraut Rastel : X s.  –  Hered. Palhet : X s.  –  Hered. Est. dal Cheyró : I s. ½  –  P. Banhat : XIIII s.  –    Guiòt de Bugolors : VII s.  –  Bernart dals Bonetz : V s.  –  Gamarda : VII s. ½  –  Hered. Est. de L’Estanc : VI s.  –  G. Charradó : XVII s. ½  –  Hered. Est. de La Peyra : III s.  –  H. Meysenc : V s.  –  Ar. dal Bòsc : X s.  –  H. de Combens : III s.  –  Itier Itier : III s.  –  Gm de Las Planchas : VI s.  –  P. de Las Petitias : III s.  –  H. Galhart : VI s. III d.  –  Migó d’Andrivals : X s.  –  Lo Broudós : V s.  –  Guiòt de Cela : VI s. III d.  –  Hered. Galabert : V s.  –  Malricó de La Mota : X s.  –  Nissòt Taborel VII s.  –  Hered. Joh. de Sixs : V s.

 

Lo Pon

Joh. de La Roqueta : XII s.  –  Gm Lo Conreador : X s.  –  Gm Taborel : VIII s. IX d.  –  Galhart Lo Faure : XVII s. ½  –  Daga lo Vielh : III s. IX d.  –  Hered. L’Anglada : X s.

 

Soma :  XVI lb.  [ délavé, effacé]

 

folio 30r

P. Moneda : XV s.  –  Ar. Valentó : IX s.  –  Ar. L’Amic : IX s.  -  Hered. P. La Còsta[40] Nogarel : VII s. ½  –  Joh. Bolazac : X s.  –  Perròt de S. Sibrà : II s. ½  –  Joh. Davit Merle : III s. ½  –  Eyic de Michí : XII s. ½  –  Hered. P. de Merle : X s.  –  Est. Chastanhòl : VI s. III d.  –  P. de La Ribieyra : XVII s. ½  –  Hered. dal Boc : I s. ½  –  Belayc : IIII s. ½  –  Gm Chabròl : V s.  –  P. Punhet : I s.  –  Bernart de Comtor : II s. 

 

Tralhissac

Bòs dal Rat : XV s.  –  P. Chousido : XII s. ½  –  Giraut Dorle : VII s. ½  –  Joh. dal Cluzel : XII s. ½  –   Itier dal Cluzel : X s.  –  Lo filh de Marsanés : VII s. ½  –  P. de L’Espital : XVI s. ½  –   Lo filhastre de Pomarel : IX s. ½  –  Hered. Bernart dal Cluzel : VII s. ½ 

 

Chansavinel

Prebòst : XV s.  –  Gm Chanida : XV s.  –  Eyic Seguí : XII s. ½  –   Lo nebot de Joh. Ròcha : X s.  –  Reymon Meynart : VIII s. IX d.  –  Malòlh : XVII s.  –  P. Vigier : XVII s.  –  Cresmieyras : XIII s. ½  –  P. Rols : XII s. ½  –  Senat : XII s. ½  –  Joh. dal Talet : XII s. ½  –  Fortó de Caortz : VII s. ½  –  Girvayza : II s. ½  –  Sobeyró : III s.  bas de page déchiré –  Lo gendre de Chasteló : V s.  –  Masse Lo Charpentier : II[effacé]

 

[Som]a :  XIX lb.  II s. [bas de page taché et déchiré]

 

folio 30v

La Ciptat : II escutz ½ .

 

Los Gatgiers

Hered. Fortó de Jaudó : XX s.  –  Hered. Bernart La Còsta : III s.  –  Heyrardó : VI s. III d.  –   Joh. de Meymí : I escut ½  –  Hered. Bernart Bretó : XV s.  –  Hered. Foncolom : XV s.  –  Hered. Bernabè : II escutz  –  Me Eyic de Merle : X s.  –   Me G. de La Val : XXV s.  –   Reymon Arnaut : I escut ½  –   Joh. d’Ortixs : XV s.  –  H. Chansel : X s.  –  Eymar Bochier :  –  XV s.  –  Gm de Belcier :  XX s.  –  Vetat : XXX s.  –  Armagaut : XII s. ½  –  Gm de Montardit : VI s. ½  –  Hered. P. Rigaut : VI s. IIII d.  –  Hered. Peyrelada : XV s.  –  H. de La Ròcha : XX s.  –  Ar. de Veyrinas : XX s.  –  Gm Robbert  –  XXX s.  –  Gm Lambert : XXX s.  –  Eyic de La Boysieyra : XII s. ½  –  Archambaut Flamenc : XII s. ½.

 

[Som]a :  XXXII lb.  XIIII s.  ½ .

 

folio 31r

Ayssò son las restas que son degudas per aquelhs que s’enseguen.

 

Eyc Chapelo : VII s. ½  –  Joh. Lop : XV s.  –  P. de [Molhb..] : V s.  –  Hered. P. de Bazat sartre : III s.  –  Chaplepà : II s. ½  –  Reymon La Rua : II s. ½  –  P. Bodí : II s. ½  –  P. Feydit : I s.  –  Bernart Estasús : III s.  –  Gm de La Vernha : X s.  –  Hered. G. Eymar : XX s.  –  Eymar Malharó : III s.  –  Lo filh de Morsinh : II s.  –  Hered. Joh. dal Vernhòl : XVII s. ½  –  H. de L’Eychala : III s.  –  La Petassada : I s. IX d.  –  H. de Blanquet : X s.  –  P. de La Veyschieyra : XX s.  –  P. de Vaubruna : XIX s.  –  Brantòsme : V s.  –  La Petassada : I s. IX d.  –  Est. Robbert : II s. ½  –  Bigòs : II s. ½  –  Bernart Folop : I s.  –   Hered. Est. dal Cheyró : I s. ½  –  Aurí Bretó : VII s.  –  Hered. Est. de L’Estanch : VI s.  –  Ga [V....] XV ‘II’s. IX d.  –  Hered. Est. de La Peyra : III s. 

 

[Som]a :  VIII lb.  XVI s.  IX d.

 

folio 31v    

Ayssò que s’ensec son los gatges que son en resta.

 Hered. Fortó de Joudó : XX s.  –  Hered. Bernart La Còsta : III s.  –  Eyrardó : VI s. III d.  –  Me Joh. de Meymí : III s.  –  Hered. Bernart Bretó : XV s.  –  Hered. Bernabè : IIII s.  –  Me G. de La Val : XXV s.  –  Joh. d’Ortixs : XV s.  –  H. Chansel : X s.  –  Eymar Bochier : XV s.  –  Gm de Belcier : XX s.  –  Vetat : XXX s.  –  Armagaut : XII s. ½  –  Gm de Montardit : VI s. ½  –  Hered. P. Rigaut : XI s. III d.  –  H. Peyrelada : XV s.  –  Hered. Ar. de Veyrinas : XX s.  –  Gm Robbert : XXX s.  –  Gm Lambert : XXX s.  –  Eyic de La Boysieyra : XII s. ½  –  Archambaut Flamenc : XII s. ½.

 

[Som]a :  XXII lb.  IX s.  VI d.

 

folio 32r

            Monta totz lo beylat de nòstra annada :  VICCC e IIIIXX e III Lb. X s.  VIII d.    

           Monta totz lo receubut de nòstra annada : VICC e XI lb.  XV s.  IIII d.

 

           Resta que se monta mays lo beylat que lo receubut : XLI lb. X s. IIII d., la quala soma es deguda a aquilhs que s’enseguen : 

 H. dal Puey borzés mayor : IIII lb. III s. IIII d.  –  Joh. de Lourieyra : II lb.  –  P. Bruchart : IIII lb.  –  Joh. Chassarel : XII lb. VI s. IIII d.  –  Goutier Charpentier : IIII lb. V s.  –  Joh. Lo Veyrier : III lb. II s. ½  –  Eyic Chalup : IIII lb. III s.  –  P. Arnaut : II lb. XXX s.  –  Me Eyic de Merle jutge : IIII lb.  –  H. de La Ròcha procurayre : II lb.

 

folio 33r (32vblanc)

Aysò ai prestat aus cozí de [l’Armandia]. 

 Primo per lo prest : IIIIXX e X ardits  –  Item a Me Bernart Robbert  : LX ardits  –  Item XXX ardits que li prestey  –  Item VI doblas que li prestey  –  Item III armelas de fiel : IX ardits.  –  Item us sabatòs, per sò : XVI ardits  –  Item XXX ardits que li baylet [a mon][41] frayre al pe de la eschala  –  Item al sirven : XVIII ardits  –  Item per la tela : XVI doblas  –  Item per los aneletz e crochetz : II s.  –  Item us parelh de sabatós que li tramezí : VI s.  –  Item I escut en aur.

 

folio 33v

Soma lo beylat : IIIICC XLVIII lb. X s. II d.

Item gatg. mayor, cossols, jutge, procurayre : IXXX e XIIII lb. 

Item avem taxsat al mayor III R.[42] per las letras.

Item avem taxsat al comtador : XVIII R. 

Item avem taxsat a l’obrier : III R.

Item avem taxsat a Gautier e a Eyic Chalup XIII s. IIII d. per V jorns que avian estat hobriers avans que l’autre y fus obrier.

 

Ayssò es lo pimen que an agut :

Mos. (effacé) : III pintas  –  Mos. H. Jaufre : Ia pinta  –  Mos. P. Bruchart : Ia pinta  –  Mos. Gm Margòt : Ia pinta  –  Mos. Giraut Borzac : Ia pinta  –  Item Mos. Marsal : demia pinta  –  Item II pintas per la [v....] al [reff...][43] lo filh de Malrigó  –  Item Perròt III pintas pimen am la rozeta  –  Item l’arsidiage : I pinta  –  Item Mos. Gm dal Nogier : Ia pinta  –  Item una torta que val : VIII ardits. 

 

folio 34r              (note post. : trente quatrième et dernier feullet   M. H.  )

Monta tot lo talh premier que bo que malvat :  IIICC XXXVI lb. IIII  s.

Monten las restas e gràcias : XXIX lb. IIII d.

Monta net : IIICC e VII lb. III s. VIII d.

 

Monta tot lo talh segon que bo que malvat : VIII lb. XVII s. IX d.

Monten las restas e gràcias : XXXI lb. VI s. III d.

Monta net : VIXX e IX lb. I s. III d.

 

Monta las acessas e autras chausas : VIIIIXX Ia lb.  XVIII s.  IIII d.

Monta sò que avem receubut dous not. tan de glieyza coma seculars : XL lb. VI s. VIII d.

Monta las rendas : III lb. V s. IIII d.

 

Soma :  VICCC IIIIXX e II lb.  XVI s.  III d.

 

Monta totz lo receubut : VICCC XLII lb., de q ne comtarem de las restas dous LIX lb. XVII s. VIII d.      Item ne comtarem per los gatges dal petit talh : XXVII lb.

    (une ligne barrée raturée, illisible)

                              Resta : VIC e IIII lb.

 

Monta sò que avem beylat :

Primo hous sirvens : III lb.  – Item a las gachas [Toneyra] : IIIIXX e IIII lb.  –  La juradixiou : XVIII lb. XIIII s. ½  –  Las òbras de la vila : LXV lb. III s. IX d.  – Acò que avem comprat de Mathivòt : XXX lb. I s.  –  Presens e servizis : XXXIII lb. XIII s. II d.  –  La charitat : XII lb. X s. VIII d.  –  [délavé effacé] : I lb. XII s. VIII d.  –  La fusta [...] Joh. : II lb. VIII s. II d.  –  Salaris e taxaccio: IICC XLII lb. XIII s. IIII d.

[deux lignes délavées, effacées...]

 

 

                                         fin du document 

<<Retour[1]- P. Arnaut dich Golsa.

[2]- sans doute consul de la Cité

[3]- d’après la liste des sirvents, surnom de Johan Albert.

[4] - cacogr. p. °exempcion : l’exemption de la taxe imposée aux notaires

[5]- cacogr. p. papier, ou per papier ? ; phrase peu précise et embrouillée

[6]- unité monétaire exceptionnelle dans la colonne des coûts ! Et quelle que soit la valeur qu’on lui donne, la somme de bas de page est inexacte…

[7]- m. orth. p. cotel = couteau (et non costel = pilori)

[8]- Hardy : Pierre de Labostha

[9]- lequel : Guilhem de Rey, ou Helias de Rey, tous deux surnommés Fossó, tous deux gardes au mostier ?...

[10]- lecture (b ou ?) et interprétation incertaines …

[11]- ce chiffre a été rajouté devant un autre, raturé, qui était, autant qu’on puisse lire,  XII ll. VI s. IIII d.

[12]- sans doute s’agit-il d’un résumé du compte des òbras. 

[13]- chiffre rajouté sur  un autre effacé

[14]- l’abréviation de « livre » a été rajoutée en surcharge sur celle de « sou »

[15]- raturé, illisible ; le total de 13 livres 3 sous 9 deniers correspond à celui où le dernier article était de 3 sous, et non 3 livres…

[16] - une abréviation en exposant, que je ne reconnais pas : marc ? ( ½  livre d’argent, cela paraît beaucoup)

[17]-   nom propre, ? ou : monde be era vengut : bien du monde  était venu ?...

[18]- msc sent anava, cacogr.

[19]- la terminaison -ut a été réécrite sur deffendre ( phrase embrouillée…)

[20]- cet article a été rajouté dans l’espace entre le précédent et la somme de la page, et n’est pas compté dans celle-ci.

[21]- il s’agit sans doute de l’exemption de la taxe imposée aux notaire, dont il a été question.

[22]- sic… cacogr p. de veriffiar la letra (cf plus bas ; Item de verifiar…)

[23]- sos despens, son trabalh : de qui ? Le scribe n’a pas nommé l’auteur de cette lettre …

[24]de la taxe sur les notaires

[25]- cet article et les suivants, semble-t-il, ont été rajoutés, celui-ci avant et les autres après la somme

[26]lecture incertaine 

[27]- interprétation conjecturale…

[28]- erreur : c’est II d.

[29]- une abréviation dont je ne vois pas l’interprétation

[30]- s’agit-il des porcs acheés pour la charité du Mardi Gras, ou de la dime perçue sur les porcs (cf folio 18r) ? Quel rapport avec les merlus, les tasses, les toiles , le voyage de Valence dont il est question plus loin ?… Toute cette fin est bien peu claire…

[31]- ss doute le consul Johan Lo Veyrier

[32] - interprétation conjecturale de l’abréviation portée au-dessus du chiffre

[33]- sans doute pour cinc : Jonissó, Bironet, l’autre companhó, Ramonet et lo Marqués 

[34] - une abréviation dont je ne vois pas l’interprétation

[35]- pour lo premier viatge ? cf plus bas : al segon viatge

[36]-  répète le folio 13r …

[37]- R. abrév. de reial,  ici = escut, valant 40 sous, soit 2 livres...

[38]- abrév. de notaris, ou notables ? La mention e son estatz nuòus fait plutôt penser à des notaires nouvellement nommés...

[39]- valeur de cette abréviation :  gatges ?...

[40]- erreur pour P Còsta Nogarel (et non La Còsta)

[41]- lecture et interptétation incertaines...

[42]- abrév. de reial, escut reial (voir lexique)

[43]- lecture et interptétation incertaines...