<<Retour

 

Archives Municipales de Périgueux     E dep 5021 –

Registre des Comptes du consulat de Périgueux - Série CC

 

CC 84 : Année 1449 – 1450. Registre in 4o, 23 feuillets, papier

–– occitan ; scribe le comptable Johan Chassarel

 

folio 1r              (note postérieure :  1449-50  Premier feuillet  M. H. )

                                                                         Jhesus

En nom de Diou Nòstre Senhor Jhesu Xristi e de la Gloriossa Vergina Maria e de Mossenhor S. Front nòstre patró e de tota la Cort Selestial de Paradís sia fach, Amen

 

Ayssò son lo comte dal beylat et dal receubut de la villa de Pereguers, lo qual comensset lo diumenc après la festa de S. Martí duran l’an M  CCCC XLIX e finit l’an  M CCCC sinquanta, et furen mayor et cossols aquilhs qui s’ensegue:

 

Fortanier de S. Astier, donzel : Mayor

Me Giraut de La Val – Johan d’Ortixs – Reymon Arnaut – Nicolau de Seguí – Eymar Bochier – Eymeric de La Boyschieyra ­– Helias Chansel  :       Cossols

 

Me Eymeric de Merle : jutge –  Me Johan de Lourieyra : procurayre

Johan Chassarel : comtador

 

Eymar Charenta – Falvel[1] :       Cossols de la Sioutat

 

Ayssò que s’ensec avem beylat per los sirvens e proffertas.

 

A la festa de Nadal :                                      

Mathalí Cluet :  V s.  –  Helias Artigat  :  V s.  –  Johan Albert  :   V s.               

A la festa de Pasques :                                        

Mathalí Cluet :  V s.  –  Helias Artigat  :  V s.  –  Johan Albert  :   V s.

A la festa de S. Johan Babtista :

Mathalí Cluet :  V s.  –  Helias Artigat  :  V s.  –  Johan Albert  :   V s.

A la festa de Totz Senhs :

Mathalí Cluet :  V s.  –  Helias Artigat  :  V s.  –  Johan Albert  :   V s.

 

Soma  III liouras

 

folio 1v 

Item beylem a Mathalí Cluet e a Helias Artigat et a Venerca nòstres sirvens, a chascú V cobdes de rulleu roge, que comprem de Reymon Arnaut a XXV arditz lo cobde, e VII cobdes et demiey de mescla, et es drap ample, que comprem de Johan Chassarel a L arditz lo cobde, monta totz :  XII ll. ½

Item beylem a Jordó, que demòra en cossolat, V cobdes de malharó et I cobde de rulleu roge, eneyschí cum es acostumat, et lo cobde dal malharó costava XXVI arditz, e lo cobde dal rulleu costava XXV arditz, monta totz :  II ll. XI s. VIII d.

 

Ayssò que s’ensec avem beylat a las guachas de subre lo mostier.

 

Item beylem a Guilhem Chapeló trompeta, per totz ung an que a estat subre lo mostier, e prenia per sempmana XII s. pergozís, monta :  XXXI ll. IIII s.

Item beylem al dich Guilhem IX cobdes de gròs drap, a VI s. lo cobde, e I cobde de pers XX s., monta :  III ll. XIIII s.

Item beylem a Fossó, per totz ung an que a estat subre lo mostier, e prenia per sempmana XII s. pergozís, monta :  XXXI ll. IIII s.

Item beylem al dich Fossó IX cobdes de gròs drap, a VI s. lo cobde, e I cobde de pers XX s., monta :  III ll. XIIII s.

 

Soma  IIIIXX IIII liouras  XVII s.  VIII d.

 

folio 2r

[Ayssò que s’ensec avem beylat per lo][2] fach de la juradixiou.

 

Item beylem l’endomà que fum intrat en uffici, per dire una messa eyschí cum es acostumat, monta :  II s.

 

Item beylem lo VIIIe  jorn de dezembre, una ma de papier per metre en la chambra, monta :  II s. VIII d.

 

Item beylem lo diumenc de sers, quant hòm acessa los esmolimens, una lioura de chandelas, e lo dilús seguen una autra lioura de chandelas, et costava la lioura IIII arditz, monta :  II s. VIII d.

 

Item beylem lo XVe  jorn de dezembre a Mondó [Bo], lo qual ajornet lo mayor e los cossols en parlamen en cas d’apel, a requesta dous chanonges de Mossenhor S. Front, e lo procurayre de la vila requeret copia dal mandamen et relaxiou de son espelt[3], costet :  XVI s.

 

Item beylem lo XX jorn, que cum los gens de la glieyza no volian far gach ni garda-pòrta, e cum lo Rey Nòstre Soveyran Senhor nos agués donat un mandamen que los dich de la glieyza fezessan lo gach garda-pòrta, nos requereguem Mossenhor lo Luctenen que los y compellís veyen la petita garda que aviam en la villa, et lo dich Mossenhor lo Luctenen respòs que el era comtens[4] de far sò que deuria far, mas que el volia anar veyre lo gach et lo reygach la nuech en la companhia dal mayor et dals cossols, et beylem una tòrcha que pezava una lioura e demieya a V s. la lioura, item Ia lioura de chandelas I s. IIII d., item I ardit de papier per metre en escrich lo gach, monta :  IX s. II d.

 

Item beylem la vespra de Nadal IX tòrchas de sera, et chascuna tòrcha pezava IIII liouras, et beylem ne al mayor IIas tòrchas, e a chasque cossol una, eneyschí cum es acostumat, e la lioura hobrada costava V s., monta :  IX ll.

 

Item beylem lo Xe  jorn de jenier, que d’alcús d’esta vila no eran ges anat a levar lo seti de Masduran, et anem los serchar per los hostals lo disabde a ser, et despendem demieya lioura de chandelas, monta :  VIII d.

 

Soma  X liouras  XIII s.  II d.

 

folio 2v

Item beylem lo dich jorn, que fezem sonar un bel clar de sers et I autre de mattís per tal que Nòstre Senhor donès victòria a nòstra gens, et beylem hous sonadors per veyre IIII chandelas, monta :  IIII d.

 

Item beylem lo XVe  jorn dal mes de jenier demieya tortela de sera verda per seylar las letras clauzas, que comprem de Johan Chassarel, monta :  XII d.

Item beylem lo dich jorn, per honher las ròdas dous charriòtz que portaven las bombardas per metre lo seti a Bregeyrac, III liouras de sey, e IIas chandelas que furen portadas en cossolat per chouzir las podras de la bonbarda, e la lioura dal sey costava II arditz et las chandelas II d., monta :  II s. II d.

 

Item beylem lo XXe  jorn de jenier al clerc de Me Blazi, per la copia de l’ajornamen en cas d’apel de Bertran Aytz, que fetz ajornar lo mayor, cossols, jutge e procurayre, monta :  III s. IIII d.

 

Item beylem lo XIII  jorn dal mes de feurier, ‘que’ can Mossenhor lo Mayor am d’autres d’esta vila en sa companhia avian anat levar lo seti de Masduran en la companhia de Mossenhor lo Comte, et quant l’agueren levat et Malrigó de Bideren pres, et Johan d’Abzac am gran còb d’autres en lor companhia se·n vengueren a Granhòls, et no avian ponch de pa, et per aquela razó lor tramezem de la micha que comprem d’aquilhs que s’enseguen : primo de Moyó XXIIII michas, item de Bochier VIII michas, item de Berró XX michas, item de Anthòni Valat XLII michas, item de Mathivòt[5] LXV michas, item de Armagaut VI michas, item de la molher de Moneda II michas, item de la molher de Betussó V michas, monta :  II ll. XVII s. IIII d.

 

Item beylem lo darier jorn de feurier a Me Blazi Arnaut, per la copia de I libel que beylet Bertran Aytz, monta :  V s. IIII d.

 

Soma  III liouras  IX s.  VI d.

 

folio 3r

Item beylem lo dich jorn a Me Eymeric de Merle, lo qual fetz una procuracio per lo procurayre de la villa per perssegre las cochas de la villa, monta :  X s.

Item beylem lo dich jorn a Me Johan de Lourieyra, per la letra de la jutgaria que grosset, que falhia produre contra Bertran Aytz, monta :  V s.

 

Item beylem lo XXVIII  jorn de martz al procurayre et Helias dal Puey, los quals aneren far l’enformacio am la nòra dal rodier, cum Venerca et sa molher la volian far deszonorar al chapelier[6], et per ‘mor quar se era acogada d’enffan, no y volgueren hanc anar sinó que la estrenessam, er donerem li, monta :  I s. IIII d.

 

Item beylem lo jorn dal digiòus de la Sena, a Mos. Helias Comtor, per I ostal que comprem lo pretz de :  XII ll.

 

Item beylem lo XVII  jorn d’abriel una ma de papier per metre en la chambra, monta :  II s. VIII d.

 

Item beylem lo XXVII  jorn dal dich mes a Me Blazi Arnaut, per lo prosès que fazia contra Bertran Aytz, monta :  LXIII s. VIII d.

 

Item beylem lo XVe jorn de julh, que cum los chanonges avian fach ajornar lo mayor, cossols e totz los ufficiers de la villa en parlamen, et fezem far una procuracio en q era enserida aquela dal procurayre a Me Blazi, que costet XIII s. IIII d. ; item beylem  a  Helioutó[7] de [L’Eypesiaria], lo qual tramezem a Limòtges a Mathiou Beynhec[8] que li plagués que tramezés a París per la dicha jornada, XXVI s. VIII d. per sos despens ; item tramezem al dich Mathiou II escutz nuòus que beylès a nòstre avoquat et procurayre de part delay, monta :  V ll. XIII s. IIII d.

Item beylem per lo logier del rossí que menava lo dich Alioutó, per IIII jorns que estet, monta :  X s.

 

Soma  XXII liouras  XII d.

 

folio 3v

Item beylem lo XXV jorn de julh a Guilhem de Belsier, lo qual tramezem a París per lo debat que aviam am los chanonges, et beylem li per sos despens VI escutz nuòus, que valen monta :  XI ll.

 

Item beylem lo VIIe jorn d’ahoust, que Me Anthòni Faure, nòstre avocat en parlamen, agués mandat a Mathiou Beynhec que ilhs no eren ges be contens quar nòstre cosselh no era be pagat, et per aquela razó tramezem li III escutz nuòus, monta :  V ll. ½

 

Item beylem lo VIIIe jorn d’ahoust Ia ma de papier e Ia plena tenchieyra de tencha per metre en cossolat, monta :  III s.

 

Item beylem lo II jorn de octòbre a I valet, lo qual nos aportet sertana quantitat de sivada que aviam manlevat de Jamme Beynhec per beylar a Jouffre La Ira, e estet y I jorn a portar la dicha sivada, et donem per lo dich jorn V arditz, e per sos despens IIII arditz, monta :  III s.

Item beylem lo dich jorn, per una plena tenchieyra de tencha per metre en cossolat, monta :  IIII d.

Item beylem a Me Peyre Chouchier, lo qual nos fetz I vidisse dal mandamen que aviam agut per que la gens de la glieyza fezessan lo gach e reygach, monta :  III s. IIII d.

 

Item beylem lo XXVII jorn de octòbre a Me Johan dal Puey, lo qual anava a Limòtges, e pregem lo que nos agués cosselh am los clercz de Limòtges se la sentenssa que avia donat Me Eymeric de Merle coma jutge de la villa a l’encontra de Bertran Aytz[9], et beylem li que agués cosselh I escut nuòu, monta :  I ll. XVI s. VIII d.                                                                                            

 

Item beylem lo jorn de la elixiou I fays de gluey per metre en l’ouditòri et en la chambra, que comprem de Chasnebot, monta :  Ia dobla

 

Soma  XVI liouras  XVII s.  V d.

 

folio 4r

Item beylem lo dich jorn per lo dinar que fezem al jutge et al procurayre et al notari, eneyschí cum es acostumat, monta :  X s.

Item beylem, dos sers que fum a far lo talh, XII chandelas, monta :  XII d.

Item beylem lo dich jorn a Venerca, lo qual anet quere lo mayor et cossols, e servit com es de costuma, monta :  XII d.

Item beylem a Me Johan dal Puey nòstre apensionnat la soma de :  IIII ll.

Item beylem a Guilhem de Rey, lo qual portet Ia soumada de vi a Granhòls quan aguerem levat lo seti de Masduran, e Mossenhor lo mayor compret I bariel que tenia III ‘eyminas’ e demieya, e costet II arditz la pinta, monta :  XXVI s. VIII d.

Item beylem a Johan Chassarel, lo qual avia prestat I sac a portar lo pa a Masduran, e se perdet, et era totz nuòu, monta :  VIII s.

 

Soma  XVI liouras  XVII s.  VIII d.

 

folio 5r (4v blanc) 

Ayssò que s’ensec an costat las òbras de la villa.

 

Item beylem lo Ve jorn de dezembre a Pagòt, a P. Trapí e Helias Galhardina, los quals troberen I hòme mòrt en la Peyroza en la chabana de Helias Lo Pauc, e no sabian d’ont era  lo dich hòme, e lo mayor et cossols logeren los dichs hòmes que velhessan lo mòrt tota la nuech, et lo sebeliren per ‘mor de Diou, et donem a chascú per lor trabalh VIII arditz, monta :  VIII s.

 

Item beylem lo II jorn de martz, per far dos chadenós per metre al pon de l’Agulharia, III liouras e demieya de fer que comprem de Johan Chassarel, e la lioura costava II arditz ; item beylem a Guilhem Ponsí per la feyssó dous II chadenós II s., monta :  IIII s. IIII d.

Item beylem a Jamme L’Esperonier, per Ia barieyra que mezem subre lo mur en la Lemotgana per que negú no tombès al valat, monta :  I s. VIII d.

 

Item beylem a Jòrgi Faure, lo X jorn de martz, lo qual adobet Raffuòl et ho pres a preffach, et donem li, monta :  XIII s. IIII d.

 

Item beylem lo XIIIe jorn de may al rodier, lo qual aportet am la chareta XXX corbels per far lo mur de còsta la Tor Vielha hont era la barieyra desús, monta :  XIII s. IIII d.

 

Item beylem lo XVII jorn dal dich mes, per unas bagas per portar los cayres al mur de còsta la Tor Nuòva, monta :  I s. IIII d.

 

Item beylem lo XVIII jorn dal mes de may a Mathivòt Bruchart, que ne comprem de la chaus, a XV soumadas per I reyal, per far lo mur de còsta la Tor Vielha, e ne avem agut per lo dich mur XX soumadas, e per las fendassas de Mataguerra III soumadas, monta :  III ll. I s. IIII d.

Item beylem, per lo dich obratge et per adobar las fendassas de Mataguerra et per barar l’eschala de Raffuòl et l’eschala de  S. Sillà, a Johan Faure lo qual i estet[10] XXIIII jorns, e prenia per jorn V s. ses despens, de qn’a donat I jorn a la vila, monta :  V ll. ½

 

Soma  X liouras  XIII s.  IIII d.

 

folio 5v

Item beylem a Peyre Maret perrier, lo qual hobret en la companhia dal dich Sanet, et estet a far lo dich obratge XVI jorns, lo qual a donat I jorn a la vila, e prenia per jorn V s., monta :  III ll. XV s.

 

Item beylem lo XIX jorn de may a Colombet, dal qual comprem sertana quantitat d’esplatatz L arditz, per metre al mur de còsta la Tor Vielha, et Sanet et Petit Peyre et Moret Vigeyró feyren lo merchat, et lor donem doas pintas de vy que costeren IIII arditz, monta :  XVIII s.

Item beylem lo dich jorn, per I galet que era romput, lo qual adobet Helias Bochier, per tirar subre lo mur lo mortier, monta :  I s. VIII d.

 

Item beylem lo XX jorn de may a Migò de Bru, lo qual anet am los fustiers de Mossenhor lo Comte al bòsc per lor mostrar hont poyrian far dous paurs[11], et per tal donem lor lo vi, monta :  XII d.

Item beylem al dich Migó de Bru per III jorns que (estet)[12] am los dich mestres, e prenia per jorn X arditz, monta :  X s.

 

Item beylem lo XXVIII jorn de may a Guilhem Robbert, de qu comprem V liouras e demieya de fer per far una tapa en la granda pòrta de la tor del Pon, e costava la lioura II arditz ; item beylem a Calés, lo qual fetz la dicha tapa, per la feyssó II s., sinó que dal dich fer sobret una lioura que pres per II arditz, et per aquela razó monta totz :  V s. mens IIII d.[13]

 

Item beylem lo XVIII jorn de jug, a Helias Berbessó, per VI rams per estachar las clidas per adobar la tor de Mataguerra, monta :  IIII d.

Item beylem a Felipòt Peletier, per adobar la polelha dal fust am qué hòm tirava los quayres hous Plantiers, monta :  XII d.

Item beylem a Calés, lo qual adobet lo plec de la bot de la tor dal Pon, e donem li per son trabalh, monta :  I s. IIII d.

 

Soma  V liouras  XIII s.  IIII d.

 

folio 6r   

Item beylem a Helias Lo Pauc, per I jorn que fu a recubrir la barbacana de Talhaffer, ses despens, monta :  V s.

 

Item beylem lo XXVIII jorn d’ahoust a Cogató, lo qual adobet lo pon levaditz dal (mot oublié) et aquel dous Plantiers, monta :  XII d.

Item beylem a Cogató per adobar la granda pòrta dal Pon, que las charetas avian rompudas, e donem li, monta :  III s.

 Item beylem a Johan Lo Veyrier, per VII taulas que ne comprem per metre al pon levadix dous Plantiers, et chasque taula costava XX arditz, monta :  II ll. VI s. VIII d.

 

Item beylem lo XX jorn de setembre ha Ugonet Ribieyra[14] charpentier et a dos autres charpentiers, los quals esteren II jorns chscú a adobar lo pon dous Plantiers, e donem a chascú V s. per jorn, monta :  XXX s.

Item beylem lo dich jorn per lo dich pon, XXIIII chavilhas, chascuna de IIII onglas, que comprem de Johan Chassarel a III chavilhas per I ardit, monta :  II s. VIII d.

Item beylem lo dich jorn a Migó de Bru, lo qual fu I jorn a adobar lo dich pon dous Plantiers, e beylem li, ses despens, monta :  V s.

 

Item beylem lo XI jorn de octòbre, per adobar lo pon de la fusta de la Tornapicha, per passar las charetas que menavan l’artilharia, et beylem doas gròssas tortossieyras, a V arditz la tortossieyra, monta :  III s. IIII d.

 

Item beylem lo XVI jorn de octòbre, per adobar la pòrta de la salarga de cossolat et per adobar lo pon levaditz de Talhaffer, LX chavilhas de IIII onglas, a III per I ardit monta VI s. VIII d. ; item per VII liouras menhs I quart de fer per far Ia tapa en la dicha pòrta de la salarga, a II arditz la lioura monta IIII s. e demiey ; item beylem a Giró lo fustier, per I jorn que y demoret a far la dicha pòrta, V s. ; monta :  XVI s. II d.

 

Soma  V liouras  XII s.  X d.

 

folio 6v 

Item beylem a Vetat, per VII liouras de fer, que ne avem comprat per far las tapas en la pòrta dous Plantiers, et costava la lioura II arditz, monta :  IIII s. VIII d.

Item beylem a Gualhart lo faure, per far una tapa en la salarga de cossolat, et per far las tapas en la pòrta dous Plantiers, et per far III bendas en la pòrta dal Pon que los charriòtz avian rompuda, et per una bertuela que mes en la pòrta de l’abeurador, et per adobar los anels dal pon levaditz dous Plantiers, monta :  XVI s.

 

Item beylem lo XX jorn de octòbre, per XIIII liouras de fer que mezem en las tres bendas de la pòrta del Pon que romperen los charriotz, a II arditz la lioura monta IX s. IIII d. ; item II dotzenas de clavels de IIII onglas, a III per I ardit monta II s. VIII d. ; item Ia dotzena de clavels de III onglas, IIII per I ardit monta XII d. ; item beylem, per VIII chavilhas que mezem en Talhaffer, monta VIII d. ; monta totz :  XIII s. VIII d.

 

Soma  Ia lioura  XIII s.[15]  IIII d.

 

folio 7r

Ayssò que s’ensec an costat prezens et servizis.

 

Item beylem lo XVI jorn d’abriel, al capitane d’Albaterra, per sò quar lo dich capitane nos preget que nos plagués que li ajudessam quar el nos faria Ia autra vets eytan de servizi, et per sò quar nos avia gardat de mal dous Anglés de Chalés, lo cosselh voc er hordenet que li fus donat XV X escutz nuòus, valen :  XVIII ll. VI s. VIII d.                                                                                                

 

Item beylem lo XXV jorn dal dich mes, a I eyraut dal Rey Nòstre très Soveyran Senhor, lo qual passet per esta vila et nos aportet novelas que IIII ho V milia Anglés eren mòrtz a Formeiní[16] en Normandia, e donem I escut nuòu e li pagem a l’ostalaria los despens a meygó Goumí VI s. VIII d., monta totz :  II ll. III s. IIII d.

 

Item beylem lo VIIIe jorn d’ahoust, a I eyraut que se apelava Giayna[17], lo qual venc en esta vila per publiar un mandamen que negun hòme no fus si ardit a portar vioures ni autra artilharia hous Anglés, et per ‘mor que fezés bon repòrt dever lo rey dous Anglés de Brageyrac dal mal que nos fazian[18], li donem I escut nuòu et lo deszaffreyem de l’ostal de Guilhem de Belcier hont era alopgat ‘et lo cosselh ho vòlc’[19]  XIIII s. tornés, monta :  II ll. XVI s. IIII d.                       

Item beylem, que cum Mos. David filh de Chartroyza fus capitane de Bregeyrac, et preget a Mossenhor lo Mayor, per Mos. Johan de La Monzia, que li fezés aver Ia espaza de Limòtges, et fu aregardat per lo cosselh, per sò quar no podiam aver sufferta de Bregeyrac, et que li donessam la dicha espaza et tramezessam la li per lo dich Mos. Johan, et la comprem dal mayor, et quant hac aguda la dicha espaza, dis a Mos. Johan que ges no[20] non houzava a donar sufferta, e per tal mezem mal nòstre argent, monta :  III ll.

 

Item beylem lo jorn de Mossenhor S. Front, a Gaspar Bureu, mestre de l’artilharia, per sò quar nos avia soportat lo charey dous buòus, e donem li VIII modurieras de sivada a X arditz la moduriera, et III eyminas de vi a I blanc la pinta, que comprem de Johan de Lourieyra, monta totz :  II ll. VI s. VIII d.

 

Soma  XXVIII liouras  XII s.  IIII d.

 

folio 7v

Item beylem lo XXIX jorn de octòbre, a la trompeta de Jaque [Roan], lo qual passet en esta vila et demandet a Mossenhor lo mayor de l’argent en dizan que venia de ves Bregeyrac e anava a son mestre en Sentonge, et no sabia cum y anès, que no avia denier, et per lo gran plazer que lo dich capitane avia fach a la vila quant passet per esta vila, et donem li, monta :  XIII s. IIII d.

 

Item beylem lo III jorn de novembre, a Madama la Mareschala, que venc en esta vila per anar a Bregeyrac, e donem li XVI modurieras (de) sivada a X arditz la moduriera, et una soumada de vi que tenian los bariels VII eyminas, e costava la pinta I blanc, et fu comprat totz de Johan de Lourieyra, monta :  V ll.

Item beylem a IIII hòmes, los quals porteren lo prezen a Madama la Mareschala, a chascú I ardit, monta :  I s. IIII d.

 

Item beylem lo X jorn de novembre, a I companhó, lo qual avia romput los dos bratz, que los Anglés li avian romput, e demandet per ‘mor de Diou de l’argen, et donem li, monta :  VI s. VIII d.

 

Soma  VI liouras  XVI d. 

 

folio 8r

Ayssò que s’ensec a costa(t) la charitat

 

Item comprem de Johan Chassarel VI sestiers de froment a VI s. la moduriera, monta :  XIIII ll. VIII s.

Item n’avem agut de nòstres hòmes dal mayne de la Jarta XV modurieras de fromen que no metem ni pres ni per mes                                                                                                                                  

Item beylem per I fays de raus, que comprem de la molher de Venerca, per metre en la chambra de cossolat eneyschi cum es acostumat, monta :  XII d.

Item beylem, quant aguem donada la charitat, a beure al procurayre, a Eymeric  de La Boyschieyra e Helias Chanssel,  pinta e demieya de vi XII d., e II d. de sirieygas, monta :  XIIII d.

 

Soma  XIIII liouras  II s.  II d. 

 

folio 9r (8v blanc)

Ayssò que s’ensec an costat los viatges

 

Item beylem a Joní de Minhòt lo XV jorn dal mes de novembre, que Peyre de La Veyschieyra anava devès lo rey per alcunas chauzas que la villa lo trametia, et se era oblidat sertanas letras, de qué lo dich Joní las li portet a Limòtges, et despendet XXI s. e demiey ; item li donem per son trabalh XVI s. per IIII jorns que avia estat, monta totz :  XXXVII s. ½

 

Item beylem lo Ve jorn de jenier a Esteve Queyrel, lo qual tramezem dever Mossenhor lo Comte per dire que los Anglés avian mes lo seti a Masduran, e beylem li per sos despens, monta :  VI s. VIII d.

 

Item beylem lo XIe jorn dal dich (mes) a Mos. Reymon de Pounac, lo qual tramezem veyre devès Mossenhor lo Comte et devès Mossenhor lo Mayor a Masduran hont eran anat levar lo seti, et beylem li per sos despens IIII s., item beylem a Champeló per son rossí per II jorns que estet, et prenia per jorn II s., monta :  VIII s.

 

Item beylem lo XX jorn de jenier a Esteve Queyrel, lo qual tramezem devès Mossenhor lo Comte, que mezés alcun remedi per lo fach de Malrigó, per que lo gitès d’esta vila afi que la vila d’esta vila no n’agués damnatge, e beylem li, monta :  VI s. VIII d.

 

Item beylem lo XXV jorn de feurier a Peyre de La Veyschieyra, lo qual tramezem devès lo rey per dire los negòsis que avia la vila et lo paýs, et per li remostrar lo fach de Bregeyrac, et beylem li VI escutz nuòus, monta :  XI ll.

 

Item beylem lo XXVIII jorn de martz a Guilhem la trompeta, lo qual tramezem am Ia requesta a Bregeyrac, monta :  IIII s.

 

Soma  XIIII liouras  II s.  X d. 

 

folio 9v 

Item beylem lo premier jorn d’abriel a la trompeta, lo qual tramezem a Bregeyrac, que los Anglés de Bregeyrac avian corregut en esta vila am sufferta que aviam, et disian que ilhs avian corregut per Botinas[21], per sò que los reyals l’avian mes en preygó, e tramezem quere lo dich Botinas a S. Mayme hont era, per tal que anès delhiourar Chanongó et lo bestial que avian pres, et beylem a la trompeta lo qual anet am lo dich Botinas, monta :  VIII s. IIII d.

 

Item beylem lo divendres davan Quasimodo a Me Peyre Chouchier, lo qual tramezem devès Mossenhor lo Comte per saber si avia preza sufferta am aquilhs de Bregeyrac, et lo pregem que nos mezés am sas suffertas, e beylem li, monta :  VI s. VIII d.

 

Item beylem lo XVe jorn d’abriel a la trompeta, lo qual tramezem a Bregeyrac per aquela cauza que de l’autre artigle desús escrich, e beylem li per sos despens, monta            :  VI s. VIII d.

 

Item beylem lo XIe jorn de may a Roqueta, a Doudó, a Palhet, a Ramonet lo merchan, a [Meysert], a Chapel am sa bèstia, al gendre de Guilhem de Rey, a Rounhac, los quals tramezem am una barica de podras de canó al seti a Chalés, et esteren III jorns, de qué l’un jorn era festa, e donem a chascú XX arditz, et a Chapel XXX arditz per sò quar menava sa bèstia per portar las podras, monta :  III ll. III s. IIII d.                                                                              

 

Item beylem lo XX jorn de may a Archambaut Flamenc, lo qual tramezem devès Mossenhor lo Comte, que li anet dire que los Anglés se amassaven per venir subre nòstra gens al seti de Chalés, afý que y donès socors, e donem li per son trabalh, monta :  VIII s. IIII d.

 

Item beylem la vespra de Pantacòsta a Me Peyre Chouchier, lo qual tramezem  a Segur per parlar am Mossenhor lo Comte que li plagués de donar socors et ajuda a nòstra gens los quals tenian lo seti a Chalés, et dizian que lo Cabtal venia levar lo seti be am III ho am IIII mila hòmes que menava, e subre aquò tramezem lo dich Me Peyre, monta         :  VI s. VIII d.

 

Soma  V liouras   

 

folio 10r  

Item beylem lo jorn de Pantacòsta a Doudó, lo qual tramezem a Granhòls et a Mussidà per avisar que se gardessan be, quar los Anglés avian levat lo seti de Chalés et pres totz los senhors que y eran, et mays tota l’autra gens, et aviam pauor que las plassas se perdessan, et per aquela razó lo y tramezem, e li beylem, monta :  IIII s.

Item beylem lo jorn de Pantacòsta a Eymeric Chalup, a Peyre de Gualhart, al valet de Briva, a Mathiou Garel, a Chapel, los quals tramezem a Albaterra, quar lo capitane era estat pres a la bastida de Chalés, et tramezem y aquetz companhós affí que gardessan la plassa, et beylem lor de qué fezessan lor despens, monta :  XXIIII s.

 

Item beylem lo XVI jorn de junlh[22] a Mos. Johan de La Monzia, lo qual tramezem a Bregeyrac per aver sufferta, monta :  X s.

 

Item beylem lo Ve jorn de julhet a Archambaut Flamenc, lo qual tramezem a Segur devès Mossenhor lo Comte per li remostrar cum los Anglés de Bregeyrac nos volian corre, et lo pregem que li plagués que nos tramezés gens d’armas, e donem li per sos despens, monta :  X s.

 

Item beylem lo XXIII jorn de julhet a Mos. Johan de La Monzia, lo qual tramezem  a Bregeyrac devès lo filh dal mayor de Bordeuxs que y era, per aver sufferta, et donem li II fromatges que prezaven[23] XI liouras, et chasque lioura costava VIII d. tornés, monta IX s. IX d., item beylem al dich Mos. Johan XIII s. IIII d. per son trabalh, et doneren sufferta per VIII jorns, monta :  XXIII s.

 

Item beylem lo XXVIII jorn dal dich mes a Mos. Johan de La Monzia, lo qual tramezem a Bregeyrac per aver sufferta, quar de davan cum de l’artigle no ne avian donat sinò per VIII jorns, et beylem li per sos despens, monta :  X s.

 

Soma  IIII liouras   XII d.

 

folio 10v

Item beylem lo XXX jorn de julhet a Guilhem de Belcier, lo qual tramezem devès Mossenhor lo Comte per saber si avia sufferta de Bregeyrac, et per saber si nos poyrian donar secors per que nos deffendessam de Bregeyrac, quar no nos volian ges donar ponch de sufferta sinò que lor donessam XX marcs d’argen, monta :  X s.

 

Item beylem lo XI jorn de setembre a Mossenhor lo Mayor, quar Mossenhor lo Comte li avia mandat que anès veyre de la gens d’armas, a Aysa hont eran, per qual payís passarian, et menet am si Esteve Queyrel et Me Peyre Chouchier, et beylem li per sos despens, monta :  V ll.

 

Item beylem lo XVI jorn de setembre a Guilhem la trompeta, lo qual tramezem a Bregeyrac per aver sufferta, quar l’autra que aviam aguda per VIII jorns era rompuda, et beylem li per sos despens, monta :  VI s. VIII d.

 

Item beylem lo X jorn de octòbre a Archambaut Flamenc, lo qual tramezem al Chastel L’Avesque hont eran alopgat la gens d’armas dal capitane que se apela Joachim Roau[24], et lo dich capitane lor tramés una letra que passessan al pon de la Sioutat, et donem li per son trabalh , monta :  II s. II d. t.

Item beylem lo dich jorn, que l’artilharia era aribada en esta vila, et lo mestre de la dicha artihlaria comandet al mayor que, a pena de aver recors subre la vila, que agués III ho IIII hòmes que gardesan tota la nuech la dicha artilhria, e aguem los dichs hòmes, et beylem lor XII chandelas, monta :  XII d.

 

Item beylem lo VIII jorn de novembre a Peyre de La Veyschieyra, lo qual portet una letra devès lo Rey Nòstre Soveyran Senhor, et donem li monta II escutz nuòus, valen :  III ll. XIII s. IIII d.                                                                           

 

Item beylem quan visitem lo comte, per lo dinar, en pa, en vi, en charn e en autras chauzas, monta :  XXV s.

 

Soma  X liouras   XVIII s.  II d.

 

folio 11r

Ayssò que s’ensec a costa(t) la festa de Mossenhor S. Johan Babtista

 

Item beylem al Rey, al Dux, e l’Empeyrayre, al Marqués, a chascú X s., monta :  II ll.

Item a l’Abat :  V s.

Item beylem per I fays d’arsimina, monta :  VI d.

Item beylem per I may e per dal raus per espandre subre la fon de la Claustra et per la Claustra, monta :  XII d.

Item beylem a Guilhem la trompeta et al taborí, los quals feyren companhia hous senhors, et donem lor lo vi, monta :  I s. IIII d.

 

Soma  II liouras   VII s.  X d.

 

folio 11v

Ayssò que s’ensec a costat de far lo talh

 

Primo demieya ma (de) papier, monta :  I s. IIII d.

Item beylem a Peyre de Metge per pauzar los chartrels, monta :  X s.

Item beylem a Helias Artigat, lo qual li fazia companhia, monta :  VI s.

Item beylem de la sera per pauzar los dichs chartrels, monta :  II s. VIII d.

 

Soma  XX s. 

 

folio 12r

Ayssò que s’ensec se monten per los salaris et taxacios, comptan reyal per II liouras

 

Fortanier de S. Astier, mayor, donzel :  XX  reyals

Me Peyre de La Val[25] :  X reyals  –  Johan d’Ortixs :  X reyals  –  Reymon Arnaut :  X reyals  –   Nicolau de Seguí :  X reyals  –  Eymar Bochier :  X reyals  –  Eymeric de La Boyschieyra –  Helias Chansel :  X reyals

 

Mestre Eymeric de Merle nòstre jutge : IIII reyals

Mestre Johan de Lourieyra nòstre procurayre :  III reyals

 

Item avem taxsat al mayor, per las letras e per I viatge que fu a Aysa, e estet VIII jorns quan lo seti venc a Bregeyrac, et per lo viatge quan leveren lo seti de Masduran, et per totas autras chauzas, monta :  XX ll.

Item avem taxat a Me Giraut de La Val, per gran re de allegassas et autras escripturas que a fach per la villa, monta :  VI ll. ½  

Item avem taxat a Johan d’Ortixs, per sò quar a mes en escrich lo gach, lo reygach e las creysensas, monta      :  XXX s.

 

Soma  IICC XXII liouras  

 

folio 12v

Item avem taxat a Eymar Bochier, per sò quar es estat obrier totz nòstre an et a agut gram pena, monta :  VI ll. ½

Item avem taxat a Esteve Queyrel, per sò que avia anat am Mossenhor lo Mayor a Aysa et dever Mossenhor lo Comte III o IIII viatges, que no avia agut mas los despens, monta :  III ll.

Item avem taxat a Johan Chassarel nòstre comtador, per tener lo comte de tot l’an, e per L reyals que nos avia prestatz, e per far los dos comtes, e per levar la una partida dal talh, et per far los chartrels dal talh, monta :  XLV ll.

Item avem taxat a Johan de Lourieyra et a Johan Chassarel per la granda pena que mezeren quant la gens d’arma passeren per esta vila, monta :  VI ll.

Item avem taxat a Eymeric de La Boysieyra per sertàs viatges que avia fach per la vila, et I viatge que avia estat a Eysiduelh, monta  :  XIIII s.

Item avem taxat a Helias Chansel per II viatges que avia fach a Eysiduelh per portar letras a Mossenhor lo Comte, monta :  X s.

 

Soma  LXI liouras  XIIII s.

 

folio 13r

Ayssò que s’ensec se monta sò que nos avem receubut dous bes de la communa en nòstra annada, contan R. per II lb.

Primo de Mathivòt Bruchart, per lo denier de la charn e d’autres esmolumens : IIIIXX R. e IIII lb de tornés, que monta totz :  VIIIXX e V lb. VI s. VIII d.

Item de Hel. dal Puey lo Jove, per la escrivania, la soma de VIII lb. tornés, valen X lb. XIII s. IIII d., de q no ne avem receubut sinon IX lb., quar de la resta li fezem gràcia.

Item de Pochó per la vinada ‘lo pes dal pa’ : XXIIII lb.

Item de Me G. per la vinada : XXXVIII lb.

Item de Eyic de La Boysieyras, de las [escòrsas] dal tan : VI s. VIII d.

Item dal valet de Melhó de [Sounet][26], lo qual gatget Ia ey’nada’[27] per sò quar fetz contra lo comandamen de la senhoria, III escutz nuòus e V ardits, monta : V lb. VIII s. IIII d.

Item dal Sr de Las Boarias per las mesuras de l’òli : XV s. tornés valen : XX s.

 

Ayssò son las rendas que avem levadas de la charitat :

H. de Blanquet : II lb.  –  De Calés : II s. ½  –  De Eymar Malharó : IIII lb.  –  Migó d’Andrivals : II s.  –  Giraut Bardí : VI s.  –  Matatz : XII s.  –  Papí : II s.  –  Fossó : XX s.

 

Item avem receubut dal pa que tramerem vendre al seti a Bregeyrac, de mays que no nos costava , monta : X lb. XVII s.

Item de Peyre Bretó, per la buscha dous pons, XV s. tornés, monta : XX s.

 

Soma  IICC LXIII lb.  III s.  II d.

 

folio 15r (13v, 14r, 14v blancs)

Ayssò que s’ensec es lo talh lo qual fu empouzat en nòstra annada per las cochas de la villa en la forma que fu enpozat et talhat, chascú R. a II s.

 Joh. de Marlhòc : XX s.  –  Cavilhac : XXVIII s.  –  Salvatge : XXX s.  –  G. Buguet : V s.  –  La Baffeta : XV s.  –  Migó de Bru : XXX s.  – Bernart deus Maynes : XXX s.  –  Bernart de Bòrn : XXV s.  –  Gm Gordó : XXV s.  –  Gm de L’Ouzelia : XII s.  –  Fortó de Faure : XXXII s.  –  Giraut Barbeta : XX s.  –  H. de Rey : XXII s.  –  Uxor Paret : II s.  –  H. de Clou : II s.  –  Boynó : XXX s.  –  Hered. Choumart : X s.  –  P. dal Boyschó : XV s.  –  Peyret : X s.  –  Ar. de La Faya : XX s.  –  Hel. Berbessó : XV s.  –  Merlandó : XXVIII s.  –  Guarestet : XXXIIII s.  –  Ar. Eymar : X s.  –  Pierre Belet : XXV s.  –  Gm de Rey : XXX s.  –  Joh. Mondòt : VI s.  –  P. de Molhouví : IX s.  –  Gm Lourens Trestornes : XXXVIII s.  –  H. de La Brossa Trastaló : V s.  –  Hel. Fargòt : XII s.  –  Joh. Sarlanda : XV s.  –  Lo Ranquet : V s.  –  Joh. Bureu : XL s.  –  P. dal Cluzel sartre : X s.  – Hel. Brugó : XXII s. –  Gautonet Rey : III s. –  Peyre Micó : XXX s.  –  Peyre Sala : V s.

 

Soma  XXXVI lb.  VI s.

 

folio 15v

Giraut Tonerra : X s.  –  Joh. Davit Merle et son gendre : XV s.  –  Hered. de Calés : XXII s.  –  Peyre Abonel : XVIII s.  –  H. Bochier et son gendre : XX s.  –  Hel. Fossó : XIIII s.  –  Est. Tibbaut : II lb.  –  Chaplepà teysendier : XX s.  –  Chalveyró : XX s.  –  Hered. Mathiou : XV s.

 

La Lemotgana

Johan Sanet : XX s.  –  Laboret : XXXVI s.  –  Johan Dadol : XV s.  –  Penòt Meygonenc : XXX s.  –  Peròt de Las Meygós : XX s.  –  Peyre Rols Viridel : XXV s.  –  Hel. Libornet : XXX s.  –  Johan Abonel : XXVII s.  –  Peyre Pozí : XXV s.  –  Hel. Boc Papí : XXX s.  –  H. Perrier Lumenada : XXXVI s.  –  Peyre Beliart : XVI s.  –  Guiòt d’Olivier : X s.  –  Reymon Chalvet dich Marsal : XXXVI s.  –  Hered. Bretó de Sòrbges : IIII s.  –  Lo Beylissó : XXVI s.  –  Bernart dal Vinhal : XXV s.  –  Johan Costans [d’Arolas] : V s.  –  Andriou de La Villa : X s.  –  Maria Jauberta : XV s.  –  H. Sarrazí : XXXII s. 

 

Soma  XXXIII lb.  VII s.

 

folio 16r

Blondel : XX s.  –  Giraut Mourel Jarrigó : XXV s.  –  Peyre Chalvet : XXVI s.  –  [Nantia] Peyre Dadol : VI s.  –  Peyre Bayòt : XXXVIII s.  –  Hered. Peyre de Landric : X s.  –  Hel. Jalòt : XXX s.  –  Est. Tula : XXV s.  –  Hered. Bernart dal Cluzel : X s.  –  Eymar Bòs pradier : XXX s.  –  Aurí Bretó : XXXVIII s.  –  Peyre Faure Pochó : XXX s.  –  Joní Lo Sartre : III s.  –  Gm Ponsí : XXX s. 

 

L’Agulharia

Panheta e son filh : X s.  –  Hel. Eschirpel : XV s.  –  Massafrech : XV s.  –  Est. Charle Brantòsme : X s.  –  Maró de La Boaria : XXX s.  –  Giraut de Briva : XXX s.  –  Reymon La Rua : V s.  –  Hered. P. dal Morier : III s.  –  Reymon Rofflat : XVII s.  –  Itier de Blis : XXX s.  –  P. Escura : XII s.  –  Uxor Chousó : V s.  –  Hel. dal Puey Deligent : XV s.  –  Giraut Tapeta : XXII s.  –  Sauta-branda : XXV s.  –  Esteve de Pueymeyà : XXII s.  –  Belver : XX s. 

 

Soma  XXX lb.  XVIII s.

 

folio 16v

Hered. Bizòl : V s.  –  H. Birot : XXII s.  –  Penòt de Beders : XV s.  –  Hel. Marsaguet : XXIII s.  –  Hered. Ar. dal Jaric : VI s..

 

Sent Sillà

Bernard Estasús : VIII s.  –  Gm dal Cluzel : XXXV s.  –   P. Bòrd lo Vielh : XXXV s.  –  P. Bòrd lo Jove :  XXV s.  –  P. de Tin Paponet : XXII s.  –  Giraut de Sirventó Guilhassó : XXV s.  –  Hered. Moraley : XXX s.  –  Gm de Fonlonga Pradó : XXV s.  –  Malvinó : IX s.  –  P. Prunier : XXV s.  –  Reymon Vessat : XX s.  –  Her. Barzat : II s.  –  Joh. de Sirven : XXX s.  –  Ar. Peschalh : XXX s.  –  Gir.  Desmier : XX s.  –  Gir. de Clou : XXV s.  –  Joh. Boquier Roulet : XV s.  –  Bourichó : XXV s.  –  Gm Barbeta : XVIII s.  –  Feydit : V s.  –  P. de La Veysieyra teysendier : XXII s.  –  Pagòt : XXX s.  –  Eymar Malharó : V s.  –  Joh. Rey fornier : XXV s.  – Gm de Palús granier : XV s.

 

Soma  XXIX lb.  XVII s.

 

folio 17r

Joh. de Sirventó : II lb.  –  Iteyró de La Bertharia Decoy : XVIII s.  –  Malvars : XXII s.  –  Jargalessa : XXII s.

 

Talhaffer

Johan Barieyra : V s.  –  Doudó : XXV s.  –  Haliounet : XXVII s.  –  Hered. Atimòt : XVIII s.  –  Johan Matatz : X s.  –  H. Planchier  : XXV s.  –  Gm de La Vernha : XX s.  –  P. Faure de Chansalada : X s.  –  Gm de Marmoys : X s.  –  Hered. Melhó dal Montet : XXV s.  –  Itier Girart : XX s.  –  P. Chastel : XLV s.  –  Felipòt Peletier : XXV s.  –  Johan Costans : XX s.  –  Varet : XXV s.  –  P. Simeon : XXXVII s.  –  H. de L’Eyschala : IIII s.  –  Hered. Joh. dal Vernhòl : XXXV s.  –  Hered. Joh. de Cranays : XII s.  –  Peyre [....on] : X s.  –  Lourens Gorlan : XV s.  –  Hered. Costans Galhardina : IX s.  –  Hered. Perligó : XVIII s.  –  Hered. de Borzac sartre : X s.  –  Lo Barbier de La Claustra : XX s.  –  Anthòni Valat : XXXVIII s.  –  Vilabòys : XX s.  –  H. Brunet charpentier : VI s.

 

Soma  XXXII lb.  VI s.

 

folio 17v

Esteve Banieya : X s.

 

Las Fargas

Johan dal Chastanet : XXII s.  –  Giraut de Morsinch : XV s.  –  Itier Bocicó : V s.  –  Batnogat : XVIII s.  – 

 

Reynòva

Bernart Trapí meyritglier : XX s.  –  G. Filhòl Lo Broudós : XV s.  –  Joh. Tuffani : XVI s.  –  Bernart dal Rat : XII s.  –  Gm Perier : XXX s.  –  Peyre Dosset : XII s.  –  P. Gonda : XV s.  –  Folconet : XV s.  –  Joh. Primeyròl : X s.  –  Gm Negrier : XXII s.  –  P. Albert : XV s.  –  Betussó et son gendre : XXXVI s.  –  Mayoffet : XII s.  –  Esteve Archambaut : XXV s.  –  Folop : XXV s.  –  P. Estier [Minara] : XIX s.  –  Est. de La Fon trolhier : XXV s.  –  Hered. Papussó : VIII s.  –  Ar. Chanongó : XXV s.  –  Esteve Michí : XXXVIII s.  –  Chapel : XII s.  –  Joh. de La Rossia : XII s.  –  Ar. de La Brossa : XXXVIII s.  –  Hered. Sansonet : XVIII s.  –  Peyre d’Eyraut : XX s.  –  Giraut Rastel : XX s.

 

Soma  XXIX lb.  XVI s.

 

folio 18r

Palhet : XXV s.  –  Hered. Portissó : V s.  –  Banhat : XXXV s.  –  Guiòt de Brigolors : XV s.  –  Bernart dals Bonetz : XVII s.  –Hered. de L’Estanc : VIII s.  –  Giraut Charradó : XVIII s.  –  Bigòs : V s.  –  Est. de La Peyra : X s.  –  Hel. Meysenc : XVIII s.  –  Bòsc : XX s.  –  H. de Combens : VI s.  –  Gm de Las Planchas : VIII s.  –  Varenó : X s.  –  Hel. de Galhart : XV s.  –  Migó d’Andrivals : XXII s.  –  Hered. dal Boc : V s.  –  Belayc : XVIII s.  –  Hered. Malricó : XX s.  –  Nisòt : XV s.  –  Hered. Johan de Sixs : X s.  –  Gm Chabròl : XII s.  –  Bernart de Comtor : V s.  –  Roqueta : XXIII s.  – Gm Taborel : XX s.  –  Chastanhó : XVIII s.  –  Hered. Volpat Barraut : V s.  

 

Lo Pon

Fortó de Caortz : XVIII s.  –  Giraut Novel : XX s.

 

Soma  XXI lb.  VI s.

 

folio 18v

Hel. Chambarot : VIII s.  –  Hered. de L’Anglada : XX s/  –  P. Ribieyra sabatier : XXX s.  –  Guamarda : XVIII s.  –  Lo Conreador : XVIII s.  –  Gualhart Villà : XXXVIII s.  –  Daga : X s.  –  P. Costans Girvayza : V s.  –  Ar. Valentó Belugó : XX s.  –  Bernart Nogarel : XXV s.  –  Ar. L’Amic : XX s.  –  Bernart dal Nogier : XII s.  –  Gm de Bolazac : XXX s.  –  Ar. Michí : XXV s.  –  Hered. S. Sibrà : VIII s.  –  Hered. P. de Merle : X s.  –  Sobeyró : X s.

 

Tralhissac

Bòs dal Rat : XXX s.  –  Choussidó : XXV s.  –  Dorle : XV s.  –  Marassó : XXX s.  –  Pomarel : XX s.  –  Hered. Chaydebilha : VIII s.  –  Bertró gendre de Marassó : XII s.

 

Chanssavinel

Prebòst : XXX s.  –  Chanida : XXXVI s.  –  Migó dous Seguís : XXV s.  –  Joh. Ròcha : XXX s.  –  Reymon Meynart : XV s.

 

Soma  XXIX lb.  III s.

 

folio 19r

Malòlh : XXX s.  –  Vigier : XXXVIII s.  –  Cresmieyras : XXV s.  –  Bretanha : XVIII s.  –  Senat : XXV s.  –  Talet : XVI s.  –  Marsanés : XV s.  –  Gm Prebòst : X s. 

 

La Siptat

Falvel : XXX s.  –  Gm de Sotz : XII s.  –  [illisible] de Sosirat : XXX s.  –  Maròt de Bonet : XXV s.  –  [Pueyenche] : XX s.  –  Pueylonc : XX s.  –  Giscart : XVI s.  –  Ugòt Guodoffre : XII s.  –  Hel. Lo Pauc : XX s.  –  Hourieyra : XXV s.  –  [Bayera] : XX s.  –  Gintrac : X s.  –  La molher de [Tartinhó] : IIII s.

 

Soma  XIX lb.  XI s.

 

folio 19v

Ayssò son los gatgiers.

Hered. Bernart La Còsta : VIII s.  –  Johan Dalhadet : X s.  –  Hel. Lo Veyrier : C s.  –  Eyic Chalup : XL s.  –  Gautier Charpentier : XXX s.  –  Hered. Bernart Bretó : XXX s.  –  Hered. Foncolom : XXXVIII s.  –  Johan Lourieyra : XXXVIII s.  –  Me Eyic de Merle : XX s.  –  H. dal Puey : III s.  –  Migó Champeló : XXV s.  –  Gm de Montardit : XV s.  –  Hered. P. Rigaut : XX s.  –  Hered. Peyrelada : XXX s.  –  Moneda : XXX s.  –  Hered. Joh. de Meymí : IIII s.  –  Archambaut Flamenc : XX s.  –  Gm Robbert : XLV s.  –  H. de La Ròcha : XXXV s.  –  Gm Lambert : II lb.  –  Joh. Fayart : XXX s.  –  H. de Blanquet : XXV s.  –  P. de La Veyschieyra : XXXVIII s.  –  Gm de Belcier : XLV s.  –  Est. Queyrel : XXV s.  –  P. de Vaubruna : XLV s.  –  Vetat : L s.  –  Mathiou Bruchart : XLV s.  –  G. Eymar : XLV s.  –  Joh. Chassarel : L s.  –  P. Ar. Golssa : LIII s.  –  Hered. Bruchart : II lb. ½.   

 

Soma  LVIII lb.  V s.

 

folio 20r

Ayssò es la reysercha.

Gm Giraut Lo Chat : X s.  –  Guiòt de L’Aga : X s.  -  Rn Bru filhastre de Pochó : XX s.  –  Jauta [Roya] VIII s.  –  Lo Rodier : X s.  –  L’Alaman : V s.  –  Perrinet gendre de Jaric : X s.  –  Me Blazi : XX s.  –  Me Seguí : XX s.  –  Lo Chapelier : XX s.  –  Gr Jalaga : XX s.  –  [Fougier] : X s.

 

Soma  VII lb. XV s.

 

folio 20v

Soma totz lo talh, que bo que malvat : IIICCC XXVIII lb. ½ , de qué n’i a de resta : LXI lb.

 

Monta lo receubut : IICC LXVII lb.

Monta lo receubut dals esmolimens, rendas, fromen e pa e esmendas : IICC LXIII lb. III s.

           Monta tot al net :  VCC XXX lb. XIII s.

 

Soma tot lo beylat : VCC XXXXI lb. V s. VII d.

 

Monta mays lo beylat que lo receubut : XI lb. XII s. V d., la quala soma es deguda a aquest que s’ensec e per so quar ho devia a l’abregat hòm l’a mes en resta.

 

folio 21r

Ayssò que s’ensec son restas e gràcias.

Hered. Bernart La Còsta : VIII s.  –  Joh. Dalhadet : X s.  –  Joh. Lo Veyrier : L s.  –  Eyic Chalup : XL s.  –  Gautier Charpentier : XXX s.  –  Hered. Bernart Bretó : XXX s.  –  Hered. Foncolom : XXXVIII s.  –  [deux lignes barrées illisibles ]  –  H. dal Puey : III lb.  –  [taché] Champeló : XXV s.  –  Gm de Montardit : V s.  –  Hered. P. Rigaut : XX s.  –  Hered. Joh. de Meymí : IIII lb.  –  Archambaut Flamenc : XX s.  –  Gm Robbert : XLV s.  –  G. de La Ròcha : XXXV s.  –  Gm Lambert : II s.  –  Joh. Fayart : XXX s.  –  H. de Blanquet : XXV s.  –  P. de La Veysieyra : XXXVIII s.  –  Gm de Belcier : XLV s.  –  Est. Queyrel : XXV s.  –  Peyre de Vaubruna : XLV s.  –  Bertran Joh. L s.  –  Mathiou Bruchart : XLV s.  –  H. Eymar : XLV s.  –  Joh. Chassarel : L s.  –  P. Ar. de Golssa : LIII s.  –  Hered. Bruchart : L s.

 

Soma  LII lb. VII s.

 

folio 21v

Merlandó : VIII s.  –  P. de [Molhau..] : IX s.  –  Gautonet Rey : IIII s.  –  Joh. Davit : V s.  –  Hered. Mathiou XV s.  –  Dorolas : V s.  –  Est. Charle : X s.  –  Reymon La Rua : V s.  –  Hered. P. dal Morier : III s.  –  Uxor Bazat : II s.  –  Eymar Malharó : V s.  –  Johan Barreyra : V s.  –  Gm de La Vernha : XVI s.  –  Itier Bocicó : III s.  –  P. Gonda : XV s.  Hered. L’Estanc : VIII s.  –  Gm de Las Planchas : VIII s.  –  Baraut : V s.  – Hered. Chambarot : VIII s.  –  Hered. P. de Merle : X s.  –  Sobeyró : X s.  –  Gintrat : X s.  –    La molher de Trotinhó : IIII s.

 

Soma  VIII lb. XIII s.

 

folio 23r (22rv blancs) (note post : Vingt troisième et dernier feuillet  M. H. )

 

Monta tot lo beylat de nòstra annada  laissé en blanc

Monta tot lo receubut laissé en blanc

Monta que se monta mays lo baylat que lo receubut laissé en blanc

La qual soma es deguda

reprend en colonne la liste du maire et des consuls , en face de laquelle :  VIII lb. XIII s.   

Au dessous en colonne la liste  des juge, procureur, comptable, en face de laqelle :  Ia lb. XIX s. V d.

 

folio 23v

Ayssò que s’ensec es lo blat a IIII s. la mod., e lo pa a I ardit la pessa, que avem comprat d’aquelhs que s’enseguen.

 

Falvel, Ia eymina fromen : XVI s.  –  Jarrigó, II mod. fromen : VIII s.  –  Guilhamòta, Ia eymina : XVI s.  –  Bòs dal Rat, Ia eymina : XVI s.  –  Folconet, II mod. fromen : VIII s.  –  Sauta-branda, Ia eymina : XVI s.  –  Tappeta, Ia eymina : XVI s.  –  Chasnebot , Ia eymina : XVI s.  –  Sarrazí, Ia eymina : XVI s.  –  Perrier, Ia eymina : XVI s.  –  Charradó, Ia eymina : XVI s.  –   [bord gauche déchiré sur 8 lignes] ... Ia eymina : XVI s.  – ... ... mod. : XII s. – ... ... de fromen : XVI s.  –  ... ... IIII mod. : XVI s.  – ... ... sest. fromen : XXXII s.  –  ... ... XVI s.  –  ... ... Ia mod. : IIII s.  –  ... ... V mod. : XX s.  –  ... Gordó, III mod. : XII s.  –  Malvars, VI mod. XXIIII s.  –  Esteve Michí, Ia eymina : XVI s.  –  Planchier, IIII mod. : XVI s.  –  Pomarel, IIII mod. : XVI s.  –  Marsaguet , Ia eymina : XVI s.  –  Forto de Faure, Ia eymina : XVI s.  –  Chanida, Ia eymina : XVI s.  –  Negrier, Ia eymina : XVI s.  –  Est. de Tula, II mod. : VIII s.  –   Bayòt, I sest. : XXXII s.  –  Malòlh , XL pas valen : XIII s. IIII d.  –  Lo Baylissó, XLIIII pas valen : XIIII s. VIII d.  –  Guilhassó, XXIIII pas valen : VIII s.  –  Hered. Perròt [Dourias], XXVII pas valen : IX s.  –  Fortó de Faure, XX pas valen :  VI s. VIII d.  –  Libornet, XLVIII pas valen : XVI s.  –  Maró de La Boaria, LIX pas valen XIX s. VIII d.  –  [Dorle], XVI pas valen : V s. IIII d.  –  Pomarel, XX pas valen : VI s. IIII d.  –  Salvatge, XX pas valen : VI s. VIII d.  –  Michí d’Aturs, XXVII pas valen : IX s.  –  Marlhòc, XX pas valen : VI s. VIII d.  –  Mourel lo Vielh,  XVII pas valen : V s. VIII d.

 

Soma  XXX lb. VII s.  IIII d.

 

      (Fin du document)

<<Retour[1]- Hardy : Salnel

[2]- délavé, effacé

[3] - cacogr. p. relacio de son esplet

[4]- com- mauv. orth. p. conten(t)

[5]- sans doute Mathivòt Brochart

[6]- tournure équivoque : faut-il comprendre qu’ils voulaient qu’elle fasse deshonneur au chapelier (et non l’inverse), qu’on lui donne une estrena pour qu’elle témoigne contre lui : qu’elle dise que c’est lui qui l’a mise enceinte ?…

[7]- msc aliouto contract. de a Heliotó

[8]- cacogr. p. Beynech

[9]- phrase incohérente : la subordonnée introduite par se la sentensa… reste sans verbe… ; on attendrait : que nos agués cosselh se la sentensa… era bona en drech, ou que nos agués cosselh sobre la sentensa…

[10] - msc istet, contract. de i estet

[11]- cacogr (confusion avec homophone) p. pau (var., en zone de vocal. de -l final, de pal) = pieu

[12]- ou fu, mot oublié.

[13]- la mention mens IIII d. a été rajoutée après coup, et n’est pas comptée dans la somme de fin de page ; et c’est une erreur : les 2 ardits sont déjà déduits du total de V s.

[14]- ss doute le même que Huguonet Ribier (CC 81)

[15]- inexact : cela fait 1 livre 14 sous 4 deniers

[16]- transcription approximative en oc du frç Formigny, bataille du 15 avril 1450, dont les chroniqueurs ont estimé les pertes anglaises à 3774 morts, d’après J. Favier

[17]- ss doute g = [g]  p. Guiayna : Guyenne

[18]- comprendre : que fezés bon repòrt del mal que nos fazian los Anglés de Brageyrac

[19]- ‘et lo cosselh ho volc’ rajouté dans la marge

[20]- ici p. nos

[21]- surnom de Peyr Preat le fils, donné comme anglais  par le PLN.

[22]- msc junh raturé, à tort, en julh ; il s’agit bien de juin

[23]- cacogr. p. pezaven

[24]- Hardy : «Jacques de Rouault  (Joachin Roau) »

[25]- erreur ? le consul de l’année, dans la liste du folio 1r, est Me Giraut de La Val…

[26]- ss doute cacogr. p.Sauzet/ Souzet

[27]- cacogr. pour eymenda ?