<<Retour

 

Archives Municipales de Périgueux     E dep 5021 –

Registre des Comptes du consulat de Périgueux - Série CC

 

CC 90 : Année 1467 – 1468 - Registre in 4o, 48 feuillets, papier.

occitan ; scribe le comptable Peyre Arnaut. 

 

folio 1r          (note postérieure : 1467-1462-8 Premier feuillet  M. H.)

En nom de Dieu Jhesu Xrist Nòstre Senhor et de la glor(iosa) Verges Marie e de Mossor S. Fron nòstre patró et de tota la Cort Celestial de Paradís sia fach.

 

Aysò es lo compte del baylat et receubut de la Villa et Cioutat de Pereguers, lo qual comenset lo digmenc aprept la festa de S. Martí d’ivern l’an M CCCC LXVII, finissen lo dich jour M CCCC LXVIII, estans màyer et cossols los qui s’enseguen :

 

Primo : Nòbble Hòme Johan del Vergier, Màyer de Pereguers

Meistre Johan Belcier  –  Mathivòt Brochart –  Meistre Helias de Petit  –  Johan Dalhadet  Helias de La Ròcha  –  Aymeric Chalup  :    Cossols del Puey S. Fron

Guilhem de Fon Longa :     per la Ciptat

 

folio 1v

Meistre Peyre Baylhí, licenciat en leys :  nòstre jutge.

Meistre Johan  Alcanó :  proqurayre

Peyre Arnaut :  comptador per comissiou reyala.

 

Enseguen se los sirvens portan la lieureya de la villa et annada susdicha :

Primo Colinet Boytós, valet del dich mayer 

Olivier Danís   –  Tibbaut Beneyt  –   Francés Chivalier

 

Ayssò qui s’ensec avem despendut per las profertas dels dichs sirvens a las quatre festas anals, sòys assaber a Nadal,, Paques, S. Johan et Totz Sanxs.

 

Primo a la festa de Nadal :

Colinet Boytós :  III s. IX d. tornés–  Olivier Danís :  III s. IX d. tornés.

Tibbaut Beneyt :  III s. IX d. tornés–  Francés Chivalier :  III s. IX d. tornés.

A Paques.

Colinet Boytós :  III s. IX d. tornés.  –  Olivier Danís :  III s. IX d. tornés.

Tibbaut Beneyt :  III s. IX d. tornés–  Francés Chivalier :  III s. IX d. tornés.

 

Soma :  XXX s.  tornés.

 

folio 2r

A Sent Johan :

Colinet Boytós :  III s. IX d. tornés–  Olivier Danís :  III s. IX d. tornés.

Tibbaut Beneyt :  III s. IX d. tornés–  Francés Chivalier :  III s. IX d. tornés.

A Totz Sans :

Colinet Boytós :  III s. IX d. tornés.  –  Olivier Danís :  III s. IX d. tornés.

Tibbaut Beneyt :  III s. IX d. tornés–  Francés Chivalier :  III s. IX d. tornés.

 

Monta l’estrena deus quatre cirvens portant la lieureya de la villa :  LX s. tornés.

 

Ayssò qui s’ensec avem baylat per far las raubas de la lieurya aus quatre sirvens e al torier de cossolat, e per far las chaussas.

 

Item comprem de Peyre Arnaut nòstre comptador, per far las lieureyas aus quatre sirvens ordenaris, sòys asaber raubas mieypartidas de gris et de pers et chaussas, si cum es de bona costuma, et comprem X cobdes ‘e demiey’ de pers al pret de XX s. tornés l’auna, monta lo dich drap :  V ll. V s. tornés.

 

Soma :  VI ll.  XV s.

 

folio 2v

Item plus fo comprat X cobdes et demiey de gris escur de Peytà[1], al pretz de X s. tornés l’auna, per asemblar an lo dich pers, et nos costet deld. Peyre Arnaut nòstre comptador :  II ll. XII s. ½ tornés.

Item plus comprem, per far las chaussas als dichs quatre sirvens, VIII cobdes de rollet roge d’Anglaterra, al pretz de VI s. tornés lo cobde, lo qual comprem del dich Peyre Arnaut nòstre comtador, lo qual monta :  II ll. VIII s. tornés.

 

Per tal monta lo drap dels quatre cirvens per las raubas et chaussas susdichas :  X ll. VI d. tornés.

 

Ayssò qui s’ensec avem baylat a la guacha desús lo mostier.

 

Item avel baylat a Guilhó Chapoló, nòstra trompeta, nòu cobdes de gròs drap per se vestir, per sò que es nòstra guacha sur lo mostier, eysí cum es de costuma, que nos an costat de Peyre Arnaut nòstre comtador :  I ll. XVI s. tornés.

Item, per sò que es de bona costuma de li donar chapeyró chascunt an de pers, comprem de Peyre Arnaut nòstre comtador lo drap del dich chapeyró, que nos costet : XV s. tornés.

 

Soma :  VII ll.  XI s. ½

 

folio 3r

Item avem baylat a la dicha guacha, per sos guatges ordinaris per far lo gach jour et nuech a la manieyra acostumada, et d’autra part per son servizi de trompar totas las cridas de la villa, avem li ordenat :  X ll tornés

 

Per tal, monta tot sò de la dicha guacha :  XII ll. XI s. tornés.

 

Ayssò qui s’ensec avem baylat per lo vestiment del servicial de la villa, et per sa despensa per la meytat, per sò que los officiers del rey pagent l’autra meytat :

 

Soma :  X ll.  tornés.

 

folio 3v

Ayssò que s’ensec avem baylat per lo fach de la juridiciou de la villa.

 

Primo, l’endemà que furem[2] intrat en offici, fezem dire una messa del Sant Esperit, la qualo nos dis Moss. Johan de Sirventó afí que Dieu nos donès be regir et governar al profiech et honor de la villa e a salvaciou de nòstras armas, et per la dicha messa li baylem :  XX d. tornés.

Item lo segon jour que fum en offici, agem una ma de papier per escrire las deffalhas de la chambra et autras chausas neccessàrias, coma memòrias, et per òbras per la villa, monta :  X d. tornés.

Item fo ordenat entre nos que lo Sénher de La Ròcha ordenès lo gach, porthiers et dexeniers, e ho mezés en escrich, lo qual ho fetz, et per aquò far li aguem una ma de papier, monta :  X d. tornés.

Item aguem en la chambra de entia ha :  II d. tornés.

Item baylem a Helias de la Ròcha, per ordenar lo gach, pòrtas et tors, et ordenar lo dezenage, e per lo metre en òrdre :  XXX s. tornés.

 

Soma :  XXXIII s. ½  tornés.

 

folio 4r

Item baylem sinc lieuras de chandelas, eysí cum es de costuma, per far las assessas deus esmolimens, que demorem VIII jours a los claure, et los mezem per sinc sers venals, et per chasque ser una lieura, costava la lieura XII d., et per sò monten :  V s. tornés.

Item avem baylat, la sempmana davan Nadal, per metre en la chambra de cossolat, una ma papier per las escripturas, monta :  X d. tornés.

Item avem baylat, la sempmana après Nadal, una autra ma papier :  X d. tornés.

Item avem baylat al procurayre de las aydas Me Jauffre Maria que a l’eylu[3] Anthòni Corbeu, demoran a Sancta Fe, per sò que meyren la villa de Pereguers per nichil en la tallha, fo ordenat per lo cosselh que òm lor donès quatre escutz, dont  (es) estat baylat per la ma de nòstre comtador dos, et per la ma de Aymeric … (suite page suivante)

 

Soma VI s.  VIII d.

 

folio 4v

… Chalup autres dos, los qual eran de l’argen del talh, lo qual talh avia levat lo dich Chalup et Helias de La Ròcha, monta :  V ll. ½ tornés.

Item avem baylat per las tòrchas del mayer et cossols, ci cum es de costuma de baylar la vespra de Nadal doas tòrchas al mayer de VIII ll., chascuna de IIII lieuras, et als cossols una de quatre lieuras, per tal monta en soma totala la cera de las IX tòrchas, a quatre ll. per tòrcha, XXXVI ll. de cera, et per la feysó XV s. tornés, monta tot :  VI ll. XV s. tornés.

Item avem baylat, per la copia de ung mandamen en cas d’apel, et la relaciou, impetrat per Moss. de Periguers o son procurayre a l’encontra de la villa per lo debat de la preze de Pronsal que los avesquals avian pres de la pòrta de la Albergaria, en prejuduci de las franchessas et libertatz de la villa, et costet la copia :  VII s. ½ tornés.

Item avem baylat a Guilhó Chapoló, per trompar la velha de la Assompciou, que Mossr lo Mayer et Cossols borgés de la villa van offrir[4], eysí cum es de bona costuma, al portal de la esglieyga S. Fron en la Claustra, dont baylem al dich Chapoló :  XII d. tornés.

 

Soma :  XII ll.  XIII s.  VI d.

 

folio 5r

Item avem baylat, que cum Helias de La Ròcha et Aymeric Chalup et los sirvens aneren guatgar per la villa los qui devian lo talh deus V s. per trametre devès lo rey, et dineren chas nòstre comtador, et despenderen totz ensemps :  V s. tornés.

Item baylem a Mathivòt Brochart et a Meistre Johan Belcier doas mas de papier per escrire pluzors chartrels, et per mandar los cosselhs, et metre en escrich chasque chap d’ostal, et metre en escrich ossí qual arney avian per la garda de la villa, et ossí per autras necessitatz escrire, monten :  XX d. tornés.

Item logem Sanet et lo fezem hobrier, et li donem, per merchat fach et per lo voler de pluzors de la villa, per sò que es massó et bon obrier et hòme de bona cosinsa, XV ll. tornés, las quals li avem delieuradas subre Chadornha et sur lo denier de la charn, et ossí Chadornha a mes en son comte que el l’a payat del dich denier de la charn, et lo comte de Chadornha es enserit dins aquest ont ne fay menciou.

Item avem baylat al chapitre Sanct Fron, per la leyda que lor es deguda, per las mas de Johan de Laurieyra :  XIII ll. tornés[5].

 

Soma :  XIII ll.  VI s.  VIII d.

 

folio 5v

Item fo tengut entre autras chausas cosselh de las quabanas de las hovelhas, las qualas totz los jours eram[6] en las ribieyras, autz[7] blatz et en las vinhas, ont faziam belcop de mals, dont grans et petitz nos en venian en cossolat totz los jours cridar ; et fo deliberat per lo cosselh que nos autres hi anessam, e messam[8] am nos los sirvens ; et hi anem, et menem an nos Me Peyre Baylhý nòstre jutge et nòstre procurayre, et ne gitem las de Peyre Arnaud nòstre comtador las premieyras, et las de Mossr de La Doza e de Las Borias, et aquelas de Menantó lo Biernés ; et quant venguem fo tart, et totz ensemble anem dinar chas nòstre comptador, ont despendem :  XVIII s. V d. tornés.

 

Soma :  XVIII s.  V d.

 

folio 6r

Ayssò qui s’ensec avem baylat per los viatges que avem fach, et per l’eyraut que lo Rey Nòstre Sobeyrà Senhor nos tramés.

 

Item Nòstre Sobeyrà Senhor lo Rey de Fransa nos tramés ung eyraut an letras merquadas de sa ma, que li tramesessam tres hòmes deus plus notables de la villa a Tors, ont el fazia tener los Tres Estatz ; et fo deliberat per lo cosselh que l’òm (donès)[9] a l’eyraut que nos avia aportadas las dichas letras ung escut, et que òm lo deffrayès de la ostalaria, la quala chausa òm fetz delieurar a Peyre Arnaut nòstre comptador, lo qual li baylet un escut de XXVII s. ½ tornés, et tres sòus que avia despendut el e son chaval, los quals ossí li fezem delieurar al dich comtador, monta :  XXX s. ½ tornés.

Item avem beylat, per deliberaciou de tot lo cosselh, a Nòble Hòme Johan del Vergier nòstre mayer et a Giraut Arnaut et a Meistre Johan Alcanó nòstre procurayre XIIII escutz nuòus, … (suite page suivante)

 

Soma :  XXX s. ½ .

 

folio  6v

… los quals lor baylet Aymeric Chalup de la leva que avia facha del talh, per sò que lo Rey Nòstre Sobeyrà Senhor nos avia tramessa una letra merquada de sa ma que contenia que sur pena de confiscaciou de còrs et de  bes fossam a Tors a certan jour aus Tres Estatz, los quals el hi fazia tener, la qual chausa fezem et hi tramezem los desús dichs, e hi demoreren XVI jours, monta :  XIX ll. V s. tornés.

Item, quant partiren d’esta villa, se disneren chas Aymeric Chalup, loqual lor baylet los dichs XIIII escutz, et despenderen per lor dinar :  III s. tornés.

Item nos costet de changar certàs testars en moneda de rey, per sò que los que trametriam a Tors al viatge susd. no los agueran pogutz metre per los chamís et ostalarias, dont nos costet de los changar en moneda de rey :  IIII s. II d. tornés.

Item baylem plus per la ma de Aymeric Chalup, lo qual fornit al may’er’ avan que se n’anès devès lo rey a Tors quant … (suite page suivante)

 

Soma :  XIX ll.  XII s.  II d.

 

folio 7r

… fum mandatz per los Tres Estatz, et lo dich Aymeric baylet sur lo salari et penciou et taxaciou, per comandamen de totz los cossols et jutge procurayre, que li apertendria de sa pena tres reyals mens tres blancs, et drap per far abilhamen per luy, e d’autra part après lo dich mayer de l’argen que li aviam baylat per la ma de Aymeric Chalup per far sos despens, segon lo comte que an redut Geraud Arnaud et Me Johan Alcanó que hi aneren coma luy, que lo dich mayer avia agut quatre lieuras X d. per sertà abilhamen per si a Tors, segon lo comte, mas que en eysò contavam ung chapel et una corneta de velors que achapteren dos escutz, per sò que lo dich chapel et corneta lo dich mayer avia perdut, que li fu panat en la chambra del cosselh, et es estat dich e taxat que li fos donat et lo surplus d’aver a IIII frans X d., que son XXV s. X d. que avia mes en son usatge de vestidura, que l’òm li rebatès de sa taxaciou, per tal monta, comptatz aquitz XXV s . IX d., e comptatz los dichs tres reyals mens tres blancs, rebatut que li avem donat lo dich(suite page suivante)

 

folio 7v

… chapel e corneta, monta que deurà rebatre sur sa taxaciou, la quala li avem facha de XVI jours que demoret a anar et a venir del dich Tors, el et dos chavals del seus, que avia prestat per lo dich Alcanó nòstre procurayre ung, avem li taxat per sa pena et deus dos chavals, otra lo do del chapel et corneta : VII ll. IIII s. tornés, de la quala soma a agut al dich Tors, cum apar per lo comte redut del dich Giró et Alcanó, sens lo chapel et corneta, XXV s. X d. tornés et los tres reyals susdichs que lo dich Aymeric avia furnit mens tres blancs ; et rebatrà al comtador sur sa dicha taxaciou XXV s. X d. tornés ; per tal monta que a agut lo dich mayer, tant del dich comtador que del dich Aymeric Chalup, V ll. XIIII s. VII d. tornés, si cum apar per lor dich comte, mas que los dichs XXV s . X d . no se deven ponch comtar per lo dich comtador ni per pres ni per mes, quar son estatz pres de la soma deus dichs XIIII escutz qui lor furen baylatz per lo dich Chalup del talh que avia levat per far lo dich viatge de Tors, et son en autra part eysí avan en ung article.

 

folio 8r

Item plus, fo pres del dich argent, et me an redut compte que avian furnit et mes dals dichs XIIII escutz : en l’aponchament ung escutz et ung escut en la presentaciou ; et per tal no furen ponch despendut aquitz XIIII escutz, mas tenen liòc a la villa d’aquitz dos escutz, e mays de ung escut que Giraud Arnaud (mes)[10] et VI blancs per achaptar unas chaussas per si a Tors, segon lor comte, que es estat pres deus dichs XIIII escutz si-davant mes en comte ; et per tal comptem et rebatem al dich Geraud Arnaud XXX s. sur sa taxaciou et logier del chaval de Aymeric Chalup, que demanda XVIII d. tornés per jour, que monta XXIIII s. per XVI jours que demoreren a anar e a venir ; et tant aquest pagament, fòrs del logier del dich rosí de Chalup et deus tres reyals mens tres blancs que comptem baylat a la villa, monta tot sò d’aquest artigle :  V ll. XIIII s. VII d.

Item avem taxat a Giraud Arnaud, per sò que fu en la companhia de Mossr lo Mayer a Tors, ont demoreren XVI jours que a anar … (suite page suivante)

 

Soma :  XXIIII s.  tornés.[11]

 

folio 8v 

… que a venir, et per tal monta, a la taxaciou acostumada, a V s. petitz per jorn que son IX blancs, que montaria tres lieuras tornezas, dont, de l’argent que l’òm lor avia baylat per la dicha despensa comprés en aquest compte si-davant, metem que fu baylat ung escut a Giraud Arnaud per achaptar unas chaussas et VI blancs per autres afars ; per tal monta que a agut lod. Geraud Arnaud, comprés en l’artigle deus dichs XIIII escutz aquest dich reyal, qui no se deu comptar ni per pres ni per mes a la villa, quar una vetz son comtatz en ung artigle si-davant mes, faut deduyre lod. reyal de la taxaciou de son dich viatge ; per tal sera degut ald. Geraud Arnaud XXX s. tornés, sur qué a agut lo rossí de Aymeric Chalup, que li loget XVIII d. per jour, que monta de XVI jorns XXIIII s. tornés, et per tal seria degut ald. Geraud Arnaud per lo dich Aymeric Chalup, furnís per son comte, VI s. tornés, que lod. Geraud a agut, et per tal es pagat de son viatge et de sa taxaciou de tres lieuras tornés, monta, pagat per la ma del dich Chalup :  XXX s. tornés.

 

Soma :  XXX s.  tornés.

 

folio 9r

Item avem taxat a Meistre Johan Alcanó nòstre procurayre sò qui s’ensec, per sa pena e trabalh de XVI jours que avia estat an lo mayer et an lo dich Geraud Arnaud al viatge de Tors, et sò segon la taxa de la villa IX blancs per jour, monta per los XVI jours :  III ll. tornés.

Item, en l’an mil CCCC LXVI finissen, lo digmenc appt la festa de S. Martí d’ivern en l’an LXVII davant nòstra annada, estan mayer Nòble Hòme Johan de Laurieyra, per lo cosselh fo deliberat que, cum lo mandamen del denier de la charn fos surannal et passat terme, et ossí que alcús volguessan metre et comprendre nòstras parroffias en la talha del rey, sòys a saber Chansavinel, Tralissac, Bolazac, Aturs et las autras las qualas son en nòstra juridicciou et batlega, fo dich et deliberat que òm tramezés querir la proveziou et mandamen a la cort devès lo rey … (suite page suivante)

 

Soma :  III ll.  tornés.

 

folio 9v

… la quala chauza l’òm fetz. Et hi foren tramés Guilhem Belcier et Meistre Peyre Durand, borgés ; et lor fo baylat lo saylat de la villa per manlevar de l’argen si ne avian a besonh per impetrar et aver las letras susdichas, las qualas agren ; et manleveren XXXV escutz de ung merchan de Tors, al qual merchan bayleren en guatge lo dich saylat de la villa ; et vòc plus en ostatge Bertran Guilhó tezaurier del rey, per sò que el lo conoysia ; dont al terme que havian promés no lo payeren ponch ni de tota lor annada ; mas venc lo dich merchan et Bertran Guilhó en nòstra annada damandar l’argen ; et nos feyren metre totz los esmolimens de nòstra annada a la ma del rey, ont demoreren certà temps, que no nos en gauviam ponch ; e covenc trobar feysó de payar lo dich merchan et lo dich Bertan Guilhó, et los gitar de sur nos, ont fazian granda despensa, dont Peyre Arnaud nòstre comtador prestet l’argent a la villa, dont furen payatz los dichs merchan et Bertran Guilhó ; et la despensa que avian facha se montet V escutz XXII s. ½ tornés, la quala despensa lor fezem payar a Esteve Andrieu et a Johan Dieudela, que avian la gròssa vinada aquel an de nos ; la quala despensa lor fo reyalmen payada, eisí cum apar per la quitansa la quala a nòstre comtador, et per sò monta la despensa que feyren lo dich merchan et Bertran Guilhó :  VIII ll. tornés.

 

Soma :  VIII ll.  tornés.

 

folio 10r

Aysò qui s’ensec avem baylat per los presens, dos et servicis que avem fach.

 

Primo vòc lo cosselh que cum lo liòctenen del capitani deus Frans Archiers d’Aganés et de Quercí et de Roerge venc en la villa et alopget chas Peyre Arnaud nòstre comptador, que l’òm lo deffreyès de sa despensa, per sò que menava an si tres sens Frans Archiers, et falia que passessan en nòstra batlega, la qual chausa feren, et fazian belcòb de mals, er per ‘mor que nos agués per recomandatz, nos et nòstre gens de la batlega, fo desfreyat de la ostalaria, que se montet :  VII s. ½ .

Item plus, venc en la villa le seneschal d’Aganés et lo de Quercí et lo seneschal de Tolossa et lo capitani de Chastel Sarrazí Peyròla, los quals anavan devès lo rey ; et per sò que autra vetz los dichs seneschals avain fach de bos repòrs al rey de la … (suite page suivante)

 

Soma :  VII s.  VI d.

 

folio 10v

… paubretat de la villa et paýs, et afí que nos aguessan totjours per recomandatz devès lo rey et alhors, lor anem sonar et far reveransa chas Giraud Arnaud ent eran alopgatz, et los deffreyem d’eles tot e lors chavals et servidors, monta :  XIII s.

Item avem donat, per comandament del cosselh de la villa, que coma Mossr de La Ròcha Folcaut fus vengut novelamen pendre pocessiou de la seneschalsia que lo rey li avia donat, fo dich et ordenat per tot lo cosselh de la villa que l’òm li fezés present, dont fo dich et ordenat que l’òm li donès sò qui s’ensec, dont aguem de nòstre comptador, per donar al dich seneschal, de vi ha :  XXXI s. ½ tornés.

Item plus, que cum aguessam comprat de Helias Albà una barriqua de vi per lo dich seneschal, no ne fo pres del dich Albà sinó jusque a la soma de :  I ll. XI s. ½ tornés.

 

Soma :  III ll.  XVI s.  tornés.

 

folio 11r

Item plus, per donar al dich seneschal, aguem de Nòble Hòme Johan de Vergier una bischa, la quala nos costet :  XXVII s. ½ tornés.

Item plus fo donat al dich seneschal XXXII boysels de sivada, a dos blancs lo boysel, la quala aguem de Peyre Arnaud nòstre comptador, et nos costeren los XXXII boysels :  XXVI s. VIII d.

Item plus fo donat al dich seneschal VIII tòrchas, las qualas foren payadas per la ma de nòstre comtador, et per sò monten las dichas VIII tòrchas :  XXXIII s. IIII d.

Item plus fo donat al dich seneschal VI bóstias de dregeya, las qualas furen prezas de chas Vaysa, et foren payadas per la ma de nòstre comtador, et nos costeren las dichas VI bóstias :  XX s. tornés.

Item tramesem ung hòme an ung chaval a la peychieyra a Limuelh per achaptar dos salmós, et no ne trobet ponch, et nos costet, tant per si que per lo chaval et despensa :  VI s. VIII d.

 

Soma :  V ll.  XIIII s.  tornés.

 

folio 11v

Item Helias Queyrel avia de salmós, et ne comprem dos per donar al dich seneschal Senhor de La Ròcha, et sò per deliberaciou del cosselh, cum sus es dich, afí que nos agués per recomandatz sur nòstras franchezas (et) previlegis, dont lo dich seneschal es protector et guardador, et nos costeren del dich Queyrel dos escutz, los quals foren payat per la ma de nòstre comtador, monta :  II ll. XV s. tornés.

Item donem, per deliberaciou del cosselh, a Meistre Marsal Jermà, liòctenen del dich seneschal, afí que no mesessan las asissas (sic) a Brageyrac ont las volian metre et assignar, et lo dich Mossr lo Seneschal ho avia eysí deliberat avant que vengés a la villa, e lo dich Meistre Marsal et autres nos ho feyren asaber, et fo deliberat que lo tramessessam a l’endavan del dich Mossor de La Ròcha afí que li·n parlès, lo qual ho fetz, et per sò per deliberaciou del cosselh, cum sus es dich, fo dich que òm li donés ung escut, sò que fo fach, et li fo payat per la ma de Peyre Arnaud nòstre comptador, et per sò monta :  XXVII s. ½ tornés.

 

Soma :  IIII ll.  II s. ½ .

 

folio12r

Item plus fo dich et deliberat per lo dich conselh que l’òm fezés a son seneschal[12] Meistre Johan Joanaud, afí que nos fos entersasors an lo dich Sor de La Ròcha Folcaut, dont li fo donat ung escutz vielh, et li fo baylat per la ma de Peyre Arnaud nòstre comtador, et per sò monta :  XXX s. tornés.

Item fo tengut cosselh an pluzors senhors de la villa que, cum Mossr de Granhòl fus anat a Dieu, et Mossr son filh fetz covidar tota la plus part de la nobleza de Perigòrt per far las honors al setusme, et fo deliberat per lo cosselh que, cum lo dich senhor de Granhol et los seus totjour se eran be portatz an la villa, que lo mayer et lo jutge et la plus part deux cossols hi anessan, et que òm li fezés present de nòu tòrchas, chascuna de doas lieuras, an bastós an los penonsels et armas de la villa, las qualas fornit Aymeric Chalup de l’argent del talh, et montan totas nòu :  LX s. tornés.

 

Soma :  IIII ll.  X s.

 

folio 12v

Item, per la feysó de las dichas tòrchas, beylet :  XII s. tornés.

Item baylem a Johan [Retieu], pentre[13], per far los penonsels et armas de la villa per metre en las dichas tòrchas, et ossí2 li fezem adobar las doas vitras2 de la chambra de cossolat et reparar, que eran rompudas, donem li per los dichs escusels et vitras :  XX s. tornés.

Item despendem a Granhòls, lo mayer, quatre cossols et lo jutge et servidors, et ossí a Malvars al venir que lo rossí de Mathivòt nòstre cossol se defferet et lo fezem ferrar, et beguem, et despendem totz : IIII s. VIII d.

Item logem lo filh de Chadornha et son chaval per portar las tòrchas, raubas e penonsels al dich Granhòls :  III s. tornés

Item avem baylat per la despensa de Me Johan de Belcier, Aymeric Chalup et lo filh … (suite page suivante)

Soma :  XXXIX s.  VIII d.

 

folio 13r

… de Chadornha qui tornet las dichas raubas del dich Granhòls, per lor sopar quant furen vengutz :  IIII s. tornés.

Item, per la taxa, avem taxat al mayer, jutge Me Peyre Baylí, et a Meistre Johan Belcier, Mathieu Brochart, Aymeric Chalup, a chascú per sa pena et trabalh et chavals que avian logatz, avem taxat V s. per chascú dont aquist sinc hi aneren et porteren las raubas de la lieureya, dont monta :  XXV s. tornés.

 

Soma :  XXIX s.

 

folio 13v        

Aysò qui s’ensec avem baylat per las òbras et reparasious de la villa.

 

Primo que cum lo senh de cossolat fos en perelh de rompre per sò que se desliavan las bendas qui lo tenian, e d’autra part lo cusinet subre qué vira lo torn, baylem a adobar a Bardonaut lo sarralier, lo qual hi fetz quatre bendas et los clavels, et lo montet adobar lo darrier jour de novembre, e ne ac :  V s. tornés.

Item baylem plus al dich Bardonaut, lo qual fetz dos claus niòvas, et adobet una autra clau al portanel de la Agulharia, et cozet tres fermaduras, et pauzet las tres fermaduras a sos despens, al portanel de Talhaffer la una, l’autra en la barra traversieyra, e adobet ung verrolh que era romput, et refetz una bertuela et la pauzet… (suite page suivante)

 

Soma :  V s.

 

folio 14v

… et hi mes la fermadura et totz los claus, et per merchat fach li donem que monta :  V s. X d. tornés.

Item baylem al dich Bardonaut sarralhier, per nos far XXXVI chavilhas de ung pè de gran, per cozer et reparar las tres pòrtas del Rayat, que nos avia brulat lo preysonier qui se era raubat e salit del Rayat, et comprem del menuzier de davant Vigeyró una pòst per adobar lo dich Rayat et nos costet XII d. tornés, et aguem lo menuzier una autra pòst de Johan Lo Mercier, la quala nos costet XII d. tornés, et aguem lo menuzier per adobar las dichas pòst en las dichas pòrtas del dich Rayat et li donem doas doblas, monta tot :  V s. ½ tornés.

Item baylem a dos masós, per reparar la pilla del pon de la Cioutat, et fazian los despens, monta que agren :  V s. III d. tornés.

Item baylem, per doas botz et doas vertuelas et ung verrolh et una … (suite page suivante)

 

Soma :  XVII s.  VII d.

 

folio 15r

… clau a la Agulharia, a Bardonau, que fetz far Helias de La Ròcha nòstre cossol :  V s. tornés.

Item fezem adobar lo pon de la Cioutat, ont Guilhamòta[14] nòstre cossol mes sinc jours per aver de sable et far far de clidas, et per los sinc jours se monta, an la despensa que se fazia :  XI s. III d. tornés.

Item al massó que hi mes autres sinc jours a masonar, et fazia sos despens, per tot :  XI s. III d. tornés.

Item per lo dich pon aguem tres chargas de chaus, que costava la charga II s., et per sò monten las tres chargas :  VI s. tornés.

Item fo baylat a Peyre Chadornha, masó, lo denier de la charn per IIIIXX XVIII escutz, valen XXVII s. ½ l’escut, lo qual denier de la charn lo dich Chadornha devia tot affanar et metre en las òbras de la villa, quar eneysí ho avian … (suite page suivante)

 

Soma :  XXXIII s.  VI d.

 

folio 15v

… ordenat los comissaris del rey, silicet[15] lo filh de Mossor lo Chancelier de Franse Meistre Johan Pofe et Meistre Johan del Vergier, dont fo balhat al dich Chadornha a adobar lo mur et craneladitz a niòu d’entre la tor de Gualingaut et la Tor Niòva, et osí[16] a pavar a niòu lo pon de la Tornapicha del pon levaditz jusque2 a aquò de Pounac, et andós costatz ha adobar los setis et quayres de desús, et ossí a pavar delay lo pon levaditz, et per aquò far fo merchat fach an lo dich Chadornha en quaranta et tres escutz, valen XXVII s. ½ l’escut et valen de lieuras LIX ll. II s. ½ ; et di que amenet et fetz amenar a Pochó certanas charretadas de quayres al dich mur et pon ; et osí fo plus baylat al dich Chadornha a far a niòu los quatre pons levaditz et rastel et portanel de Talhaffer, et ossí lo davant deus dichs tres pons, tot sò a niòu cum sus es dich, eysí cum apar per esturmen passar per Meistre Raymond Belcier ; item di aver comprat de chaus per lo dich mur et pon, et de teule que di aver comprat per metre en l’auditòri de cossolat, et pluzors autras chouzas que di aver fachas, las qualas chauzas lo dich Peyre Chadornha a bayladas per artigles davant Mossor lo Mayer et cossols de l’an M CCCC LXXVI finissen en l’an LXXVII, los quals artigles li an [.. lannatz][17] et passatz en la forma et manieyra que s’ensec.

 

Enseguen se los comtes de las òbras que you, Peyre Chadornha, ay fach[18] per la villa l’an miel … (suite page suivante)

 

folio 16r

… CCCC LXVII fenissen l’a(n) LXVIII, estan mayer Johan del Vergier, cossols Me Johan Belcier, Helias de la Ròcha, Johan Dalhadet, Helias de Petit, Mathivòt Brochart, Aymeric Chalup et Guilhamòta, los quals obratges son estatz fach deld. Messors en la manieyra qui s’ensec.

 

Et primo, fezi lo machacol de près la Tour Niòva, et paviey lo pon de la Tornapicha de lonc en lonc, et aysó per lo pretz de quaranta et tres escutz niòus, quar eytant ne avian promés a ung masó apelat Michel que es devers Eymotiers, et you o prezí per lo pretz cum podia far, eneysí cum apar per esturmen, monta la dicha soma :  XLIII escutz, valens de lieuras :  LIX ll. II s. ½ tornés.

Item fezi far los quatre pons levaditz, lo davant deus tres pons, et eysò per lo pretz de XVI escutz niòus, quar eytant ne avian promés a Chalinaut et a Rossaut charpenthiers, et you ou avenguí per lo pretz eneysí cum podia far, cum apar per instrument et eneysí se monta rebatut[19] XXX s. tornés per tres pessas de fusta niòva, et per la fusta vielha et ferradura vielha que avia agut lod. Chadornha, cum dizia Sanet nòstre obrier, et per tal no se monta que :  XX ll. ½ tornés.

Item compriey de Mondó d’Arrí dos miliers et demiey de teule per recrubir l’auditòri de cossolat, eneysí cum era estat comandat per Messors Mayer et cossols er per los officiers del rey, del qual teule … (suite page suivante)

 

Soma :  LXXIX ll.  XII s. ½

 

folio 16v

… aguí de Helias de Petit ung escut et XII s. ½ que li avia baylat lo procurayre del rey Me Peyre de Pelissas que me baylès, lo qual ho fetz, et me costava lo milier del teule XL s., et per tal se monta que you ay furnit :  LX s. tornés.

Item compriey del marit de la nurissa de Penòt de Golsa VII dozenas de latas per crubir lo dich auditòri, monta :  VII doblas tornés.

Item compriey plus tres dozenas de lata, per crubir lo dich auditòri, de Guilhó de Sarlat, quar no ne y ac pas pro, monta :  II s. ½ tornés.

Item plus compriey de Gironsat IIIIC clavels a alatar lo dich auditòri, valen : IIII s. t.

Item, per latar lo dich auditòri, en qué era Bertolmieu lo recrubidor et you, VI blancs per lod. Bertolmieu que li pagiey, VI blancs per my quar tant me·n promeyrem, et per tal monta :  V s. tornés.

Item bayliey al dich Bertolmieu, per dos jours que mes a recrubir lo dich auditòri, monta :  V s. tornés.

Item bayliey plus al dich Bertolmieu, per recubrir ung pauc del bot de la bocharia del Coderc et certanas guotieyras de Bladarias, per ung jour :  XX d.

 

Soma :  IIII ll.  IIII s.  tornés.

 

folio 17r

Item fezi menar lo teule del dich auditòri a mon filh Johan Gròs et lo rossí, et y mes dos jours a lo menar :  V s. tornés.

Item repariey lo pavaditz defòra lo pon deus Planthiers :  XVIII d. tornés.

Item, per clavelar lo dich pon del dich Planthiers, mezi de clavels jusque ha :  V s. tornés.

Item paviey lo pon de l’Agulharia al miey del pon ont ha una pilla, fezi menar los quayres de La Rolfia an la charreta, que val :  XX d. tornés.

Item per clavelar lo dich pon levaditz, de clavels :  V s. tornés.

Item per clavelar lo dich pon de l’Agulharia, ont hi compriey de clavels a :  V s. tornés.

Item per adobar lo pavaditz de sos la pòrta de Talhaffer an quayres talhatz, ung jornal monta :  XVIII d. tornés.

Item per clavelar lo dich pon levaditz de la dicha pòrta, compriey de clavels ha : V s. tornés.

Item per pavar de quayres lo dich pon defòra la pòrta, mezí ung jornal, val :  II s. ½.

 

Soma :  XXXII s.  II d.  tornés.

 

folio 17v

Item fezi far las chavilhas del dich pon a Qualés, que tenen las chadenas, per sò que eran rompudas, et adobar una chadena que era rompuda, compriey VI ll. de fer VI arditz, et la feysó XII d., monta :  II s. ½.   en marge : vacat

Item fezi l’eschala de l’abeurador, en la quala ay mes VI jornals et mon valet, et per tot :  XX s. tornés.

Item fezi far doas tapas de fer, per sò que no n’i avia ponch a la dicha pòrta, et mays la fermadura et verrolh de la dicha pòrta, et per tot :  V s. tornés.

Item mezí a clavelar en la dicha pòrta V dozenas de gròs clavels, valen :  III s. tornés.

Item, a fermar la pòrta de l’Albergaria e de la barbacana, mezi ung jour et mon valet ung autre :  V s. tornés.

Item plus, per adobar lo doat de la fon de l’Arsaut, mezi hi ung jornal, que you que mon valet, et per sò :  II s. ½.

 

Soma :  XXXV s.  VI d.  tornés.

 

folio 18r

Item mezí dos jours, que my que mon valet, a sospear lo mur de la Tor Niòva, monta :  V s. tornés.

Item bayliey aus charpenthiers qui desfeyren lo estornel qui era en l’Arsaut subre la muralha, et lo porteren et refeyren a la Tor Niòva :  XX d. tornés.

Item costet una chavilha de fer al pè de l’estornel en qué avia IIII ll. de fer XII d. tornés.

Item bayliey a Nanthiac de Sòrges, per la chaus que compriey de luy de far lo dich bastimen, monta :  III escutz XII s. ½ tornés.

Item per la chaus que compriey de l’òme de Las Chabanas :  XXVII s. ½ .

Item ay baylat a Sanet, per IXXX et XVII jornals que a mes estan obrier en las òbras de la villa et autras que a fach tot l’an, et per tot li fo taxat per lo mayer e cossols ha :  XV ll. tornés.

 

Soma :  XXXI ll.  X s.  II d.  tornés.

 

folio 18v

Item bayliey a Pochó, per LXIIII charretadas de quayres que menet al mur de contra la Tor Niòva, a X d. per charretada, que valen :  LIII s. IIII d. tornés.

Item plus al dich Pochó, que amenet plus LXVII charretadas de quayres al dich mur de contra la Tor Niòva, que valen :  LV s. X d. tornés.

Item, per IIIIC XXXVIII charretadas de peyra que menet mon filh als dichs bastimens de la Tor Niòva et pons et a l’abeurador, a detz deniers la charretada, valen e se monten totas :  XVIII ll. V s. tornés.

Item me costet la perda deux chavals et de mos jornals, que perdiey quant Mossr lo  Tezaurier del rey et lo merchan de Tors me feyren pendre los dichs chavals et me arestet en cossolat, et de mos urzilha e guatges de la meygó que me pres per sò que demandava de l’argen a la villa, que no me feyra a mestier, lo destorbí per tres escutz, [20]aquest artigle es fòrt confús, quar no fay fe de re que diga, mas de gran [espe’li’][21] l’òm li taxa :  XXV s. tornés.

 

Soma :  XXIIII ll.  XIX s.  II d.

 

folio 19r

Item bayliey mon filh et lo chaval per portar las tòrchas et raubas al setusme de Mossor de Granhòls, et demoret ung jorn coma Messors lo Mayer et Cossols, val :  III s. tornés.

 

Soma :  III s.

 

Soma tot l’obratge de Chadorna que a fach a la vila :  VIXX XIII l. XVI s. ½ tornés.

Dont el devia a la vila per lo denier de la charn : IIIIXX XVIII escut petit, qui valen de lieuras :  VIXX XIIII ll. XV s. tornés.

Resta que lo dich Chadorna deu a la vila :  XVIII s. ½ tornés.

 

folio 19v 

Ayssò que s’ensec a beylat Aymeric Chalup per sò que a costat de far lo talh et de lo levar.

 

Primo, per escriure doas vet lo talh, et far VI ròlles per las VI quartieyras et per las parròffias :  XX s. tornés.

Item per far far lous chartrels :  X s. t  –  Item per far los pauzar :  XX s. tornés.

Item per far ajornar, guatgar, et seylar lous ostalz a aquilhs qui devian lo talh et no volian pagar, comtat II arditz de cera :  VII s. ½ tornés.

Item a Helias de La Ròcha, lo qual fu III jorns a la pòrta Agulharia per gardar que aqueus

Item per la leva dal talh, qui monta LVI ll. petitas, qui valen XLI ll.et VI s. III d. tornés, a XII d. tornés per lieura, monta :  XLII s. III d. tornés.

 

Soma :  IIII ll.  XIX s.  IX d.  tornés.

 

folio 20r

Ayssò qui s’ensec nos a costat de far l’aymoyna que se fay a la festa de la Panthacòsta et charitat.

 

Primo pregem Meistre Johan Belcier nòstre cossol que fos sa plasensa de nos levar las rendas de la charitat, et ossí de nos prestar del blat, lo qual ho fetz, et hi pres granda pena et trabalh, er per sa pena et trabalh :  XXV s. tornés.

Ensec se lo blat que lo dich Meistre Johan Belcier nòstre cossol nos prestet et fach[22] còzer.

Item a la dòmpna molhier de Guilhem Belcier avem baylat dis[23] sestiers de fromen per abilhar et còzer, et per sa pena li avem taxat :  II s. ½ tornés.

Item a la molhier del dich Meistre Johan Belcier, dos sestiers de fromen per còzer, et per sa pena li avem taxat :  II s. ½ tornés.

 

Soma :  XXX s.  d’argen.

 

folio 20v

Item a la Matassa, dos sestiers de fromen per còzer a la dicha charitat, et per sa pena li avem taxat :  III s. IIII d.   à la ligne suivante : que li baylet Aymeric Chalup de l’argen del talh.

Item a la molhier de Perichó dos sestiers de fromen, et per sa pena li avem taxat : II s. ½ t.

Item a la molhier de Chaumart ung sestier de fromen per còzer a la charitat, et li fo taxat per sa pena :  I s. IIII d.

Item a la mayhoressa dos sestiers de fromen per la charitat, los quals fetz còzer, et li fo taxat :  II s. ½ tornés.

Item a la molhier de Mathivòt dos sestiers de fromen per abilhar et còzer per la charitat, et per sa pena li fo taxat :  II s. ½ tornés.

Item a Posí ne fo baylat una eymina per còzer a la charitat, et per sa pena :  VII d.

 

Soma :  XII s.  VIII d.

 

folio 21r

Item a Peyrona d’Arri ne fo baylat una eymina per còzer a la charitat, et per sa pena es estat taxat :  VII d. tornés ma.

Item a la chambarieyra de Meistre Johan Belcier ung sestier de fromen per còzer a lad. charitat, et per sa pena :  I s. III d. tornés.

Item a Guilhem Gordó quatre mosdurieyras de fromen, mas dels quatre el ne devia ung a la charitat, lo qual payet, et per còzer los dichs quatre boysels li avem taxat : VII d. tornés ma.

 

Et tot aquest froment es estat furnit per la ma de Meistre Johan Belcier nòstre cossols, dont agut, otra sò desús en pa d’aquitz nompnatz, eysí dejos sò que s’ensec, otra lo blat desús nompnat, que se monta XV sestiers et quatre mosderieyras.

 

Aysò qui s’ensec es sò que a levat Me Johan Belcier de las rendas de la charitat, en rebatamen del blat desús dich que nos avia prestat.

 

Soma :  V s.

 

folio 21v

Item de Peyre Prebòst X boysels de fromen que paget en pa, et per sò :  X boysels.

Item de Jarigó quatre boysels de fromen que paget en pa, et per sò :  IIII boysels.

Item de Guilhen Gordó ung boysel fromen que es al comte desús, et per sò : I boysel.

Item de Johan Abonel  (un blanc)  boysels de fromen que paget en pa, e per sò :  (un blanc)

Item de Fossó :  I boysel.

Item deus heretiers de Me Helias Syorac tres (boysels de)[24] froment que paget en pa :  III boysels.

Item de Boysonet :  III boysels.

Item Gualhart paget sa renda d’aquest an en pa.

Item Pautí a pagat sa renda que devia en pa.

 

Et per tal hi a de fornit per la ma de Meistre Belcier del son ppri, segon son comte, … (suite page suivante)

 

folio 22r

… sens aquò desús dich las dichas XV chargas tres mosdurieyras, rebatut la mosdurieyra de Gordó, dont a receubut d’aquitz qui s’enseguen VIII chargas quatre mosdurieyras, per tal auria furnit del seu ppri, comtat et rebatut VII chargas de froment al pretz de XX s. tornés la charga, per tal resta degut al dich Meistre Johan Belcier VII ll. tornés, de la qual soma no metem ni per pres ni per mes Gualhart ni Poutí, quar aquitz an pagat lor renda en pa et deven èsser quitis de lor renda del dich an ; et per tal sera degut plus al dich Meistre Johan Belcier, per far còzer lod. blat que a furnit, tres blans per charga, que monta de XV chargas que di aver pagat per còzer a aqueus qui an cuech lo dich blat en pa, que monta en tot XVIII s. IX d. tornés, mas que Aymeric Chalup ne paget a la Matassa de l’argen del talh III s. IIII d., et per tal monta tot :  XVIII s. IX d.

Et per tal seria degut al dich Meistre Johan Belcier VII ll. XVIII s. IX d. tornés, mas que deura rebatre Johan Abonel ho la renda que ne a agut.

 

folio 22v

Aquitz son los qui an pagat las rendas de la charitat a Meistre Johan Belcier en argen contan sur sò que avia furnit a la villa en blat de qué fu facha la charitat.

Et primo Johan Abonel.  –  Item de Mondòt en argen :  III s. IX d. tornés.

Item de Promeyròl :  II s. ½ tornés.  –  Item de Pochó :  XI s. III d. tornés.

Item de Guauthier de Bru :  IX d. tornés. – Item de Helias lo Ros lo Vielh :  XVIII d. tornés.

Item de Guillem Robbert :  XVIII d. tornés. –  Item de Pení del Forn :  IX d. tornés.

Item de Johan Abonel :  III s. tornés. –  Item de Migó de Las Meygós :  IX d. tornés.

Item de Hugòt :  XV s. tornés.  –  Item de Chousada :  II s. III d. tornés.

Item de Mathalí Charles :  III d. petitz.  -  Item de Johan Rey :  III d. petitz. 

Item de [Niverra] :  II s. III d. tornés.  –  Item de Mygó d’Andrivals :  XVIII d. tornés.

Item de Toffaní :  VI d. petitz.  –  Item de Merlando[25] :  IX d. petitz.

Item de Vilabòy :  III s. tornés.  –  Item de Biròt :  II s. III d. tornés.

Item de Guilhassó :  IX d. tornés.

 

folio 23r

Soma que monta la recepta facha per la ma de Meistre Johan Belcier, cum apar desús :  VI ll. X s . V d. tornés, et mays Aurias er Abonel.

Item avem comprat de may et de rauzel per metre en la chambra de cossolat, cum es de costuma de far, monta :  XII d. tornés.

Et per tal, tot comtat et rebatut, monta mays lo baylat que no fay lo receubut fach per la ma de Meistre Johan Belcier nòstre cossol per la dicha charitat, comprés lo beure del comtador et la taxaciou susdicha del dich Meistre Johan Belacier et conprés lo còzer del dich pa, que resta degut de tota la dicha charitat :  III ll. ½ mens V d. tornés son degut al dich Meistre Johan Belcier, mas que en d’eysò deurà pagar tot lo fornit de la dicha charitat, et deurà rebatre et paga(r) sò del comtador que ha fornit per beure, et deurà rebatre a Aurias et Johan d’Abonel sò que auràn pagat ; et di lo dich Meistre Johan (que) de tot a tot bon comte, si se tròba re ni per(suite page suivante)

 

Soma III ll. X s. tornés

 

folio 23v

… luy ni contra lui de venir a tot bon compte, tant de meza que de recepta.

 

folo 24r

Ayssò qui s’ensec avem baylat per far las honors aus Senhors Officiers a la festa de Sanct Johan Batista, cum es de bona costuma de far totz los ans.

 

Item baylem al Rey, per sos guatges acostumatz per lad. festa  :  VII s. ½ tornés.

Item baylem a l’Empeyrador, per far sa festa cum es de bona costuma :  VII s. ½ tornés.

Item baylem al Duc, cum es de costuma :  VII s. ½ tornés.

Item baylem al Marqués, cum es de bona costuma :  VII s. ½ tornés.

Item baylem a l’Abat, eysí cum es de bona costuma :  V s. tornés.

 

Soma que monta tot :  XXXI s. III d. tornés.

 

Item baylem al taborí hi a la trompeta, per anar querre los Senhors desúsd., cum es acostumat de far,  et per lor pena et vi :  XII d. tornés.

 

Soma :  XXXVI s.  tornés.

 

folio 24v

Item baylem per lo rauzel qui (es) espan(dut[26]) per la Claustre et sur la fon ont se di la velha de Sanct Johan, et per ung may et per l’arsiminia que l’òm balha a la Senhoria, per tot aquò :  II s. tornés.

 

Item avem taxat a Mathivòt Brochart et a Helias de Petit, los quals an tengut lo contracumte de la villa tot l’an, et per sò lor avem taxat :  IIII ll. tornés.

Item avem taxat al mayer et a Helias de Petit, los quals an fach los chartrels tot l’an per mandar lo cosselh, et per vezitar lo compte de Giraud Arnaud et autres comtes per veyre las taras que hi eran, et per metre en deliberaciou las causas que survenian totz los jours et cochas de la villa, avem taxat a chscú XXX s. tornés, monta :  III ll. tornés.

Item avem taxat a Helias de Petit et a Mathivòt, per vezitar las hòbras, tant deus quatre pons que del pavadís, que de la muralha de la Lemotgana de contra la Tor Niòva, avem taxat a chascú XV s., monta :  XXX s. tornés.

 

Soma :  VIII ll.  XII s.  tornés.

 

folio 25r

Item avem taxat a Guilhó Chapoló nòstra trompeta, per sò que tornet certan bestial que lo quapitani de Quercí nemenava, e la dicha trompeta fetz tant que lo fetz tornar, taxem li per sa pena :  I s. VIII d. tornés.

Item avem taxat a Meistre Johan del Puey senhor de Tregonan, et a Meistre Jamme Chambó, avoquatz de la villa, sò·ys assaber totz dos :  III ll. V s. tornés.

Item avem taxat a Meistre Johan Belcier et a Helias de La Ròcha hi a Aymeric Chalup, per vezitar et ordenar la guarda de la villa, et lor avem taxat per lor grant pena que ne an agut :  XXXVI s. tornés.

Item avem taxat a Helias de Petit, per tres jours que mes per far recrubir l’auditòri de cossolat, tant al teule que a la lata que aus claus chas Gironsac, et autras deligensas, et per sò li avem taxat :  VI s. tornés.

 

Soma :  V ll.  VIII s.  VIII d.  tornés.

 

folio 25v

Ayssò qui s’ensec son los gu(atges)(coin déchiré)mayer et cossols, jutge, procu(rayre) … … e comtador de la villa.

 

Primo, al mayer Nòble Hòme Johan del Vergier, per sos guatges :  XXX ll. tornés.           Sur qué deu doas balestas, per sò que es mayer nouvel, sò·ys asaber an torn chascuna, ho que li sia deduch VI ll. tornés de sos guatges.

Item ous VII cossols, a chascú X ll. tornés, las quals an agudas en vestimens de la lieureya que nos fo ordenada, rauba et chapeyró miey partit de negre et roge.

Item a Meistre Johan Belcier cossol, per sos guatges :  X ll. tornés.

Item a Meistre Helias de Petit, per sos guatges :  X ll. tornés.

Item a Mathivòt Brochart, per sos guatges :  X ll. tornés.

Item a Johan Dalhadet, per sos guatges de cossol :  X ll. tornés.

 

Soma :  LXX ll.  tornés.

 

folio 26r (coin supérieur gauche déchiré)

(Item a H)elias de La Ròcha, per sos guatges de (cossol) :  X ll. tornés.

Item a Aymeric Chalup, per sos guatges de cossol :  X ll. tornés

Item a Guilhem de Fon Longa, cossol de la Ciotat, per sos guatges :  X ll. tornés.

Item a Peyre Arnaud nòstre comtador, per sos guatges de comtador :  XV ll. tornés.

Item a Meistre Peyre Baylí, licenciat en leys, nòstre jutge ordinari :  IX ll. tornés.

Item a Meistre Johan Alcanó, nòstre procurayre, per sos guatges :  VI ll. tornés.

 

Ayssò qui s’ensec avem ordenat et taxat a Peyre Arnaud nòstre comtador, per lo prest plazer que nos a fach de l’argen et drap de las raubas et chapeyrós de la lieureya davant lo premier quarteyró, eneysí cum los senhors comissaris avian ordenat, que se montavan plus de LXX ll. tornés, et ossí per l’argen que nos a prestat a nòstras necessitatz per lo fach de la villa, et autres plasers que a fach a la villa particuliers, coma los XXXV escutz que prestet per pagar Bertran Guilhó, tezaurier del Rey Nòstre Sobeyrà Senhor, et a ung merchan de Tors sur lo saylat de la … (suite page suivante)

 

Soma :  LX ll.  tornés.

 

folio 26v (coin supérieur droit déchiré)

… villa, l’annada que era may(er)  … … davant nòstra annada sur que … … … de l’argen Guilhem Belcier et … … …  … Durand per las bezonhas de la villa … … … las letras del denier de la charn que eran surannalas, et ossí per las quatre parròffias de nòstra batlega, lo qual tezaurier et merchan nos avia fach metre totz los esmolimens de nòstra annada a la ma del rey, et non pas los esmolimens del mayer et cossols precedens qui avian fach lo deute et baylat lo dich saylat, dont no trobem autre qui volgués far lo plazer ni nos prestar l’argen, sino el, et per sò et autres plazers que nos ha fachs et ha la villa, li avem taxat :  XI ll. tornés.

 

Item al chap de nòstra annada, visitem et calculem nòstre comte, eneysí cum es de bona costuma, totz ensemble en l’ostal de nòstre comtador, ont fezem adobar lo dinar cum es de costuma, et nos costet ung escut, dont nòstre comtador no era pas contemps[27] :  XXVII s. ½ .

Soma :  XII ll.  VII s.  VI d.  tornés.

 

folio 27r

Aysò qui s’ensec avem receubut deus esmolimens et assessas de la villa et per la manieyra que s’ensec, a moneda torneza.

Item [pppppp hhhhhhha] a mes al denier de la charn et li demoret totz apels rebatutz ha : XX XVIII dssssstz  ( note en marge : vacat que alibi est]

Item a Ramonet Belcier et Helias Raymond las pestoressas et lo quot, et lor demoret totz appels rebatutz ha : XXVIII escutz XXII s. t., que valen de lieuras : XXXIX lb. XII s. t.

Item a Johan [Dieudela] et a Esteve Andrieu coma plega e principal pagador de la gròssa vinada, que lor demoret totz apels rebatutz ha : XXXI lb. V d. t.

Item a Meistre Helias Chastel la escrivania, et li es demorada totz appels rebatutz, eysí que apar per l’obligat, ha : XXXI escutz X s. X d. t., que valen de lieuras : XLIII lb. III s. IIII d. t.

Item a Peyròt del Montelh las vendas et honors, et lison demoradas totz appels rebatutz ha :  .... (coin droit déchiré)

 

folio 27v

Item a Mathivòt Brochart las mezuras de l’òli, et li son demoradas totz appels rebatutz ha : XV s. t.

Item avem receubut de Robí Bausa, Ramonet de Pochó, Leonart Bessa et de Leonart [Dounietz] quatre escutz de XXVII s. ½  per lo logier de la meygó niòva : V lb. ½ t.

Item fo acessat lo piatge per L escutz a Johan [Ronga] d’avant nòstra annada per lo voler de tot lo cosselh de la ville per payar Johan de Sancta Mora et Girart [le burraier] et ha ung autre apelat Joh. Johan tenchurier de Tolossa, los quals avian promés de far rezidensa en la villa et far los draps et tenchuras en la villa et ung bel peyròl et sò a lor despens, and aquel argen lo qual Johan [Ronga] lor a pagat et ho mostra per quitansas, et per sò nos no metem lo dich piatge ni per pres ni per mes, quar nos no n’avem re levat.

Item fo acessat la guarda del blat de Bladarias et lo gròs pes de Borzés ha Helias Queyrel per V lb. XV s. t., lo qual Queyrel di que no es pas (coin bas gauche déchiré) .. no las ac per acessa et que li mostrem... ...

 

Soma : VI lb. V s. t.

 

folio 28r

La obligansa dont avem fach deligensa an los graffiers de trobar las obliguansas an Me Helias Raymond et an Me Hel. Chasteló, los quals dizen que no las an ponch, et ossí avem fach lo possible an lo Sr de Belcier payre de Me Raymond Belcier que era nòstre graffier et avia receubudas las obligansas, et en neguma manieyra no avem pogut tan far de las aver ni trobar cum vous autres Sors sabetz, et per sò nos no metem aquitz dos esmolimens ni per pres ni per mes, quar no ne aven re agut ni levat, et per tal resta.

Item fo acessat a Raymond Merchan las esmendas et deffalhas XXX lb. t., dont ne avem receubut VI lb. V s. t., et lo plus resta quar lo dich Raymond Merchan es mòrt, et nos avem fach deligensa de ho levar ; et avem fach adiornar sos filhs per veyre si eran sos heretiers ho no, et an respòs que no, et per tal resta que lo dich Raymond Merchan deu XXIII lb. XV s. t., et avem fach deligensa an los graffiers et an lo Sr de Belcier payre de Me R. Belcier qui era nòstre graffier et avia receubudas las obligansas, et en neguna manieyra no avem pogut las aver cum vos autres Sors sabetz.

 

folio 28v

Resten las dichas XXIII lb XV s. degudas per lo dich Raymond Merchan, et de tota aquesta afferma no ne avem re plus agut, sino las dichas VI lb. V s. t. que a agudas Me Peyre Baylhý nòstre jutge, et dos escutz petitz de XXVII s. ½ que ha baylat mays nòstre comtador, et per tal lod. jutge es payat de sos guatges.

Item plus fo assessat ald. Raymond Merchan la buscha deus pons per II lb. V s. t.

Item plus al dich Raymond Merchan fo assessat l’entrada del vi per II lb. t., las qualas doas assessas de la buscha deus pons et de l’antrada del vi resten a pagar per lo dich Reymond Merchan per las chausas susdichas et per ‘mor deus esturmens et obligansas quar no las podem trobar.                        Soma : VI lb. V s. que n’avem fach baylar al jutge.

 

Item plus fo baylat a Peyre Chadornha masó lo denier de la charn coma al plus offren, quar no podiam trobar hòme que hi mezés tant coma luy,  et li demoret ha IIIIXX XVIII  escutz, an pacte que el lo affanaria ho lo metria tot en las obras de la villa, quar anssí fo ordenat per los Sors comissaris del Rey, silicet lo filh de Mossor lo Chancelier de Franse, Messors Me Joh. del Vergier e Me Johan Poffe, la quala chausa di lodich Chadornha que ha facha en eysí cum a baylat per son comte  la-sus enserit al lonc per artigles, los quals li son estatz aproatz et alauvatz per Messors lo Mayer et Cossols [de l’]1 an M CCC LXXVI finissen l’an LXXVII, et per tal no ne [avem re][28] levat.

 

folio 29r

Aysò qui s’ensec es lo talh enpauzat per trametre devés lo Rey tres hòmes deus plus notables de la villa, eneysí cum lo Rey avia mandat per letras patentas merquadas de sa ma, que òm hi fos lo premier jorn d’abriel, e fo fach lod. talh lo divendres XIme jorn de mars l’an mil  IIIC LXVII[29] d’avant Paques, et es talhat a tres ardits per sòul ho a XL sòus petitz per XXX s. t.

 

Primo Verdú, L’Arsaut, Tralissac

Geraud Quavilhac : VII s.  –  Johan Salvatge : VI s.  –  Peyre Pomarel : VI s.  –  Guauthier de Bru : VII s.  –  Bernart deus Maynes : VI s.  –  Mestre Peyre Janestet : VII s.  –  Geraud Bardí : VI s.  –  Gm Gordó : VII s.

 

Soma : XXXVIII s.  Soma : LII s.

 

folio 29v

Bernart La Feyta : VI s.  –  Helias Rey : II s.  –  Gm Jotglar e son seròri : VI s.  –  Helias Chaumart : IIII s.  –  Bernart Boysonet : VI s.  –  Peyre Guauthier : IIII s.  –  Ar. de La Faya : V s.  –  Peyre de Brangolas : III s.  –  H. Michí dich Guarestet : VIII s.  –  Gm de Rey : VIII s.  –  Johan del Cluzel Marassó : IIII s.  –  Johan Faure Mondòt : II s.  –  Gm Laurens : V s.  –  Gm Rossinhòl Piquaudó : II s.  –  Johan Itier Fargòt : II s.  –  Joh. del Solier : II s.  –  Johan Burel : VI s.  –  H. Johan dich Vetat : VII s.  –  Helias Laurens : III s.

 

Soma :  IIII lb. V s.

 

folio 30r

Helias del Cluzel : III s.  –  Helias del Puey Brugó : VIII s.  –  Peyre Micó : V s.  –  H. Ros lo Vielh : IIII s.  –  Lo filh de Peyre Abonel : IIII s.  –  Joh. et Marsal Salamó : IIII s.  –  H. Rey Fossó : IIII s.  –  Johan Chaplepà : III s.  –  Peyre Chalveyró : III s.  –  Beró Rey : II s.  –  Peyre del Rieublanc : IIII s.  –  Gm de Val Galada : II s.  –  Giraud Phelion : XVIII s.  –  Gm Chaplepa dich Buguet : II s.  –  Robí Bausa : VI s.  –  Me Dosset Baró : II s. ½  –  Marqués La Sala : II s. ½  –  Lo gendre de Bertró : VIII d.

 

Soma :  III lb. IIII s.

 

folio 30v

  Joh. Agulhó : XII d.  –  Peyròt Brugieyra : XVIII d.  –  Anthòni de L’Abat : XII d.  –  Falvet : XVIII d.  –  Jamme de L’Eycura : XVIII d.  –  Lambert d’Avinhon : III s.  –  Joh. Brochart : V s.  –  Mossr de Tregonan : X s.  –  Nicolau de Seguí : IIII s.  –  Raymunda de Sudor : III s.  –  Gm Merlandó : VI s.  –  Raymond Merchan : III s.  –  Lo Sr de L’Abatut : III s.  –  Me Bernart del Vernh : IIII s.  –  Me Peyre [Rayret] : II s.  –  H. del Puey : X s.  –  Bertran de Chinó : I s.  –  Peyr del Bòsc : XII d.  –  Peyròt Lo Chapelier : XII d.  –  Bertran de Chirimon : II s.

 

Soma :  III lb. IIII s. ½ .

 

folio 31r              .

Mathieu del Telh : XII d.  –  Peyre de Chazelhas : II s.  –  Raymond Bretó : VI s.  –  Joh. Chabrier armurier : II s.  –  Bertolmieu David : XVIII d.  –  Joh. Agulhí : XII d.

 

Tralissac

Gm Chapbert : IIII s.  –  Bonet de La Brossa : III s.  –  Peyre de L’Espital : V s.  –  Anthòni Dorle : II s.  –  Bertran Bacó : II s.  –  Raymond del Cluzel : III s.  –  La Boria Pòrta : II s.  –  Lo Fardelh : IIII s.  –  Montinhac : IIII s.  –  Lo Malhier de Marsal [de Rogores] : XVIII d.  –  Chaurat : XII d.  –  L’Autaria : XII d.  –  Jamme de La Ribieyra : III s.

 

Soma :  II lb. XI s.

 

folio 31v

La Lemotgana

H. de Combas lo Vielh : VII s.  –  Joh. Sanet : IIII s.  –  Penòt de Las Meygós : VII s.  –  Peyre Ros Viridel : V s.  –  Hered. Champeló : II s.  –  Joh. Abonel : V s.  –  Joh. Guoumí : V s.  –  H. Perier Lumenada : VIII s.  –  Me Gm Monbochier : V s.  –  Raymond Chalvet : V s.  –  Baylissó : II s.  –  H. del Vinhal : IIII s.  –  Peyre Chousade : IIII s.  –  Hered. Peyre Beliart : II s.  –   Peyr Lo Relious[30] : IIII s.  –  Andrieu de La Villa : XVIII d.  –  Garigó : IIII s.  –  Peyre Chalvet : IIII s.  –  Peyre Dadol : II s.  –  Gm Bayòt lo Jove : III s.  –  Hered. Galòt : V s.  –  Joh. Ròcha pradier : IIII s.  –  Gm [Barna] : XII d.  –  Peyre La Guana : IIII s.  –  Gm del Verdier : XII d.

 

Soma : IIII lb. XVII s. ½    Soma IIII lb.n XVIII s. ½ .

 

folio 32r

Peyre Faure monier : III s. ½  –  Gm d’Ayme : XVIII d.  –  H. Albà : IIII s.  –  Steve Gòrgi : IIII s.  –  Gòrgi La Guana : IIII s.  –  Jamme Salamó : XII d.  –  Peyre Thomassó : II s. ½  –  Joh. [Ronga] : III s.  –  Lo Tenchurier : XII d.  –  Hered. Ar. Eymar : II s. ½  –  Joh. de Las Vinhas : XII d.  –  Gm Prebòst : III s.  –  Guauthier Teysendier : XVIII d.  –  Joh. Petit fornier : XII d.  –  Lo Sartre de Combralha : XII d.  –  Beneyt de L’Arsaut : II s.  –  Anthòni del Solier : III s.  –  Guauthier Charpenthier : IIII s.  –  Aymar Charpenthier : IIII  s.  –  Joh. Laurieyra : IX s.  –  Joh. de S. Chastier : VIII s.  –  La dòmpna de Las Borias : X s.  –  Hered. Me Geraud La Val : VII s.  –  Gm Belcier : IX s.

 

Soma :  IIII lb. VIII s. ½ .

 

folio 32v

Joh. Chassarel : X s.  –  Me Blazi Arnaut : IIII s.  –  Me Jamme Chambó et son frayre : X s.  –  Aymar La Boria : II s.  –  Peyre del Montelh : IIII s.  –  Peyre Bretó : VI s.  –  Lo Sr de Maymí : XVI s.  –  Joh. de Valbruna : VI s.  –  Gm Giraut : II s.  –  Steve Girart : XII d.  –  Loys Gay : V s.  –  Joh. Retif : XII d.  –  Joh. Symó : XII d.  –  Peyre Jaubert : II s.  –  Lo Rosel gendre de Grolier : II s.

 

Chansavinel

Joh. Ròcha : VI s.  –  Joh. Grelieyra : V s.  –  Peyre Vigier : VIII s.  –  H. del Rochal Blondel : VI s.  –  Gyrart Cremieyras : IIII s.  –  Bretanha : IIII s.  –  Peyre Rey : V s.

 

Soma :  V lb. ½ .

 

folio 33r

Raymond deux Seguís : III s.  –  H. Borgonh dich Senat : V s.  –  Gm Belet : II s.  –  Danis Guanharia : II s.  –  Lo hòmes de Fon Cròza : V s.  –  Peyre de Vinheyrac : III s.  –  H. Buguet : V s.  –  Bel Puey : II s. 

 

L’Agulharia

Ayic de Puey Eschirpel : XVIII d.  –  Hered. de Puey Eschirpel : II s. ½  –  Steve Charle : IIII s.  –  Peyre de Valbruna : IIII s.  –  H. del Puey Deligen : IIII s.  –  Mathieu del Solelh : XVIII d.  –  Peyre de Sauta-branda : XVIII d.  –  Peyròt gendre de La Pericauda : XVIII d.  –  Peyre Belcier : III s.  –  Marsaguet : III s.  –  Gm Robbert sartre : V s.  –  Joh. Ranconet : III s. IIII d.

 

Soma :  III lb. X d.

 

folio 33v

Johaneta Segalara : II s.  –  Symonet panathier : IIII s.  –  Martí sartre : II s.  –  Peyre Baluffel : XVIII d.  –  Ayic Jordà : XVI d.  –  Joh. Brethó Lescha : II s.  –  Me Peyre Durand : III s.  –  Joh. Rey : VI s.  –  Raymond Bru : III s.  –  Blazi de Vaux : XII d.  –  Vincens de Vaux : XII d.  –  Joh. Genthiel : VI s.  –  Leonart Lo Bochier : II s.  –  Laurens Lo Bochier : II s.  –  Joh. Chartola : XII d.  –  Hered. Ayic de Merle : IIII s.  –  Thomàs de Bretó : IIII s.  –  Joh. de Landric : VI s.  –  Peyre Fouró : V s.  –  H. Garda : II s.  –  Gm Faure : VI s.  –  Me Raymond Belcier : III s.  –  Steve Andrieu : III s.  –  H. Tuló : IIII s.  –  Hered. Eymar Bochier : IIII s.

 

Soma :  IIII lb. XVII s. ½ .

 

folio 34r

Joh. Robbert sartre : III s.  –  – Gòrgi Brugieyra : XVIII d.  –  Peyre de Valnes : I s. ½  –  Bertran La Boria : XII d.  –  Giraut Colí : III s.

 

Sent Silà et Talhaffer

Thomàs Debetz : XII d.  –   Joh. del Cluzel : IIII s.  –  Giraut et Joh. Bordas : III s.  –  Ayic de Tins : III s.  –  Giraud de Syrventó : VII s.  –   Giraut Milheyròl : II s.  –  Giraud de Vinheyrac : II s.  –  Hered. Peyre de Prunier : III s.  –  Peyre Chadornha : V s.  –  Joh. Materra : II s.  –  Anthòni de Fraysengas : II s.  –  Ar. de Sirvent : IIII s.  –  Pení de Peychal : II s.  –  H. de Peychal : III s.  –  H. de La Chaminada : IIII s.

 

Soma :  III lb. V s.

 

folio 34v

Ayic Borichó : IIII s.  -  Gm Bardí : IIII s.  –  Joh. de Fargas : XII d.  –  Pení del Rossel : V s.  –  Hered. Joh. de Sirventó : V s.  –  Steve de La Bertharia : IIII s.  –  Giraud Robbert : IIII s.  –  Peyre de L’Espital : II s.  –  H. Chansel : IIII s.  –  Giraut del Garic : III s.  –  Joh. Malheró : XII d.  –  H. Pinhòl : XII d.  –  H. Charle : III s.  –  Ayic Marasso ‘Matat’ : II s.  –  Ayic Planchier : III s.  –  Estasús et Barrieyra : III s.  –  H. Biròt : V s.  –  H. de La Vernha : IIII s.  –  Joh. de Ventenac : II s.  –  Ponset de Montauzó : II s.  –  Eymar Faure : II s.  –  Hered. de Marmoys : II s.  –  Peyre d’Audemar : II s.

 

Soma : III lb. VIII s.

 

folio 35r

Bertussó del Montet : III s.  –  Joh. del Montet : XII d.  –  Gm Matatz : XII d.  –  Hitier Girart : IIII s.  –  Ayic de La Boysieyra : III s.  –  Marsal Peysó : IIII s.  –  Me Marsal Jongay : III s.  –  Giraud Chastel : IIII s.  –  Me Helias Chastel : II s.  –  Phelipòt Peletier e sa nòra : V s.  –  Anthòni del Montelh : XII d.  –  Joh. Chastel : III s.  -  Peyre de Peyrafon III s.  –  Peyre Symeon : II s.  –  H. Symeon : II s.  –  Joh. Baudeu : II s.  –  Hel. de L’Eychala : XII d.  –  Joh. de Chabanés : II s.  –  H. Costantí : II s.  –  Gm Bochier[31] : IIII s.  –  Anthòni Valat : VI s.  –  Peyre deus Champs : IIII s.  –  Sansó Menant : XII d.  –  H. Quayrel : VI s.

 

Soma :  III lb. VIII s.

 

folio 35v

Steve de Chapredon : XII d.  –  Giraud Goumar : III s.  –  Me Peyre Chouchier : IIII s.  –  Joh. del Bruelh : II s.  –  Joh. Barzat : XII d.  –  H. Barzat : XII d.  –  Gm de Bel Albre : II s.  –  Gonan Jobelý : III s.  –  H. Eymar : VII s.  –  H. de La Veysieyra : VI s.  –  Giraud Arnaud : XII s.  –  H. Galaga : VII s. –  Peyre Ar. : XVI s.  –  Hered. Peyre de Vaure : II s.

 

La Ciotat

Girart Guodoffre : IIII s.  –  Hered. Gm de Sotz : II s.  –  Melhó Leri : V s.  –  Gm Mataut : II s.  –  H. de Puey Lonc : IIII s.  –  Peyre Bayna : III s.  –  Ar. de Gavarsac e son frayre : V s.  –  Joh. Gorsa Marchés : III s.

 

Soma :  IIII lb. XV s.

 

folio 36r

Steve Mataut : II s.  –  Colau Pelethier : XVIII d.  –  Pení Lo Faure ; XVIII d.  –  Joh. Chapel : XVIII d.  –  H. Robbert : III s.  –  Eymar Charentó : III s.  –  Vacheyró : II s.  –  Peyre Chanpaneu : II s.  –  Lo Sartre : XVIII d.  –  Mossr de La Doza : X s.  –  L’òme del Sern : XII d.

 

Las Fargas e Reyniòva

Gm Bayòt lo Vielh : V s.  –   Gm Deliure : XII d.  –  Joh. Bordas merchan : VI s.  –   Laurens Goulan : XII d.  –  Peyre Rudet de Villa Vert : XVIII d.  –  Joh. Ferran : IIII s.  –  Jammòt Vayssa : V s.  –  H. del Chastanhet : II s.  –  Peyre Trapí : III s.  –  Bernart Giraudó : II s.  –  Peyre Estevene : II s.  –   Bertran del Mas : II s.

 

Soma :  III lb. III s. ½

 

folio 36v

Giraud [Virit] : II s.  –  Leonart Rapí : III s.  –  H. de Vayras : IIII s.  –  Batnogat : II s.  –  Me Helias Raymond : IIII s.  –  Joh. [Bluey] : II s.  –  Peyre Banieya : II s.  –  Gm Peyrier : V s.  –  Gm de Vaure : XII d.  –  Itier Joh. : III s.  –  Peyre Mayholfet : XII d.  –  Steve Archambaut : III s.  –  Bertran Prebòst : II s.  –  Joh. Tuffaní : V s.  –  Steve de La Fon : V s.  –  Peyre Fayart : XVIII d.  –  Peyre Chanongó : IIII s.  –  Bertran Michí : III s.  –  Itier Michí : IIII s.  –  Giraud Chapel : II s.  –  Joh. de La Rossia : II s.  –  Steve de La Brossa : II s.  –  Joh. [Piroli] Sansonet : IIII s.  –  Mathieu Guarrel : III s.

 

Soma : III lb. XI s.

 

folio 37r

Girard d’Eyraut : III s.  –  Peyre del Chayró : XII d.  –  Raymond Gui Palhet : V s.  –  Peyre Raynaut Banhat : VIII s.  –  Peyre Aymeric : II s.  –  Guinòt Meysenc : II s.  –  Gm de Las Dotz taborel : II s.  –  Clamens Perrí Combens : II s.  –  L’òme de l’ostal de [Chelet] : XII d.  –  L’òme de l’ostal Varenó : XII d.  –  H. del Puey Galhart : V s.  –  Ayic Manhabòsc : IIII s.  –  Bernart Belayc : II s.  –  Bardí Robbert : XII d.  –  Peyre Belet : IIII s.  –  Leonart de Bernissòt : IIII s.  –  Symó de Las Prunhas : II s.  –  Thomàs Drapeyró : II s.  –  Gm Chabròl : II s.  –  Gm Arnaut barbier : III s.  –  Peyre de Chalon valadier : XII d.  –  Steve Chatanhó : IIII s.  –  Lo Chabrier : II s.

 

Soma :   LIX s.

 

folio 37v

Penòt del Buc : II s.  –  H. Tuffaní : II s.  –  Gm de La Rivala : II s.  –  Lo Picart : XII s.  –  Andrieu [Menina] : XII d.  –  Danís Lo Massó : II s.  –  La Barbieyra de Champnhe : XII s.  –  Joh. Flamenc : IIII s.  –  Pierre Maurel : IIII s.  –  Gm de Las Dotz : IIII s.  –  Joh. Lo Veyrier : VI s.  –  Steve de [Laurenne] : II s.  –  Anthòni Belac : XII d.  –  Peyre Sauret : III s.

 

Lo Pon e Bolassac

Joh. de La Barda : II s.  –  Fortó de Quaors : II s.  –  Raymond Robbert : VII s.  –  Giraut Bodí Bodí[32] : IIII s.  –  Gm Novel : XII d.  –  H. Betussó : III s.  –  Ayic de La Ribieyra : IIII s.  –  Ar. Blanchó : IIII s.

 

Soma :  III lb. II s.

 

folio 38r

Gm del Puey Conredor : II s.  –  Gm Villa : II s.  – Peyre [Lando] : XII d.  –  Peyre Costans : XII d.  –  Hered. Ar. Valentó : III s.  –  Ar. L’Amic : III s.  –  Ayic Chausidó : III s.  –  Peyre Guarestet : II s.  –  Gm Bolassac : III s.  –  Ar. de Quazaubó : III s.  –  Ar. Michí : V s.  –  Me Peyre Clamens : V s.  –  Me Symó Guominel : V s.  –  Bernart del Nogier : II s.  –  Me H. Minhòt : II s.  –  Honoreta de Minhòt : XII d.  –  H. Ros lo Jove : V s.  –  Quolí Champanha : III s.  –    Bernart de Choumon : XVIII d.  –  Anthòni de Savinhac : IIII s.  –   Ayic del But : III s.  –  H. Girart : IIII s.  –  Gm de Savinhac : III s.  –  Marsal del Mas : II s.

 

Soma :  III lb. VIII s. ½ .

 

folio 38v

Joh. Combralha : III s.  –  Joh. de La Borgada : II s.  –  Alem Ribòt : IIII s.  –  Lo Sr de Faure : II s.  –  Gm Mathieu : V s.  –  Pierre Tibbaut : V s.  –  Joh. Codet : IIII s.  –  Joh. Grofay : IIII s.  –  Me Jauffre Maria : III s.  –  Michelet Tibbaut : V s.  –  Joh. de Jaunor : V s.  –  H. Chanet dich Bochaus : III s.  –  Barreyró : IIII s.  –  La Pregieyra : II s.  –  Lo filh de Raymond Vessat : II s.  –  Lo Liòc Dieu : V s.  –  Joh. Bonavau : XII d.  –  Romegal : IIII s.  –  Joh. de Fransa : XII d.  –  Joh. L’Esparrat : II s.  –  Joh. Sochier : IIII s.  –  Peyre Bonaval : XVIII d.

 

Soma :  III lb. XI s. ½ .

 

folio 39r

Aturs

Choumon dich [Prohon][33] : III s.  –  Johan Riquart : II s

 

Soma : V s.

 

Soma tot lo talh, tan bon que malvat :  LXXII lb ; VIII s. III d.,

    moneda petita que val de torneza :  LIIII lb. VI s. III d.

 

Aysò qui s’ensec son los qui resten degutz del talh deus XXXVI reyals IX s. X d. petit, los quals son en resta et deven la soma sy-dejós a la villa.

 

En Verdú

Quavilhac : III s.  –  Me Peyre Ganestet : IIII s.  –  Gm Gordó, ‘era a far lo talh e per sò mas’ : XII d.  –  H. de Rey : II s.  –  H. Chaumart : IIII s.  –  Bernart Boysonet : II s.  –  H. Michí Guarestet : II s.  –  Gm Laurens : II s. VIII d.  –  Joh. Burel : III s.  –  Peyre Micó : VIII d.  –Lo filh de Peyre Abonel : I d. –  Joh. Marsal dich Salamó : XVI d. –  Lo filh de Micó : II s.

 

Soma :  XXIII s. IX d.

 

folio 39v

Chalveyró : III s.  –  Beró Rey : II s.  –  Gm Buguet : II s.  –  M. Dosset Baró : III melhas  –  Marqués La Sala : III melhas  –  Lo gendre de Bertró : XVIII d.  –  Joh. Brochart : V s.  –  Mossr de Tregonan : X s.  –  Nicholau de Seguí  –  Me Bernart del Vernh : IIII s.  –  Me Peyre [Vayret] : II s.  –  Peyre del Bòsc : XII d.  –  Bertran de Chinon : II s.  –  Mathieu del Telh : XII d.  –  Raymond Bretó : III s.  –  Bertolmieu David : XVIII d.  –  Anthòni Dorle : II s.  –  Raymond del Cluzel : III s.  –  L’òme del Fardelh : XII d.  –  H. de Combas lo Vielh : II s.  –  Joh. Sanet : IIII s.  –   Penòt de Las Meygós : III s.  

 

Soma :  LIX s. III d. 

 

folio 40r

Peyre Rols : XII d.  –  Hered. Ayic Champeló : I d.  –  Joh. Abonel : V s.  –  Peyre Chousidó : V arditz I d.  –  Hered. Peyre Beliart : II s.  –  Andrieu de La Villa : XVIII d.  –  Garigó : II arditz  –   Gm del Verdier : XII d.  –  Steve Gòrgi : XII d.  –  Jamme Salamó : XII d.  –  Lo Tenchurier : XII d.  –  Joh. de Las Vinhas ; XII d.  –  La dòna de Las Borias : X s.  –  Joh. Chassarel : II s. ½ t.  –  Me Blazi : IIII s.  –  Peyròt del Montelh : XII d.  –  Joh. de Val bruna : VI s.  –  Steve Girart : XII d.  –  Loys Gay : XII d.  –  Joh. Symó : XII d.  –  Peyre Jaubert : III d. t.  –  Pení Vigier : XII d.  –  Bretanha : IIII arditz  –  Danís Guanharia : II s.

 

Soma :  XLVIII s. I d.

 

folio 40v

L’Agulharia

Ayic de Puey Eschirpel : XVIII d.  –  Steve Charle : VI d. t.  –  Peyròt gendre de Periquaut : III melhas  –  Joh. Ranconet : III s. IIII d.  –  H. Vigeyró : II s.  –  Martí Martí[34] Sartre : XII d.  –  Peyre Baluffel : III melhas  –  Joh. [Bretholescha] : VI d.  –  Raymond Bru : XII d.  –  Blazi de Vaux : IIII d.  –  Genthiel : XII d.  –  Laurens Lo Bochier : II s.  –  Joh. Charthola : XII d.  –  Hered. Ayic de Merle : IIII s.  –  Thomàs Symiteri[35] : XII d. t.  –  Joh. de Landric : VI s.  –  Peyre [Ferial][36] : XII d.  –  H. Garda : II s.  –  Gm Faure : XII d.  –  Me Raymond Belcier : III s.  –  Steve Andrieu : III d. t.  –  Gòrgi Brugieyra : XVIII d.

 

Soma :  XXXIIII s. XI d.

 

folio 41r

Sent Sillà, Talhaffer

Joh. Bordas : XII d. t.  –  Geraud de Sirventó : II arditz  –  Giraud de [Vuilhac] : II arditz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               –  Joh. Mathern : II s.  –  Ayic Borichó : V arditz I d.  –   Peyre Espital : II s.  –  Ayic Matatz : II s.  –   H. Biròt : XII d.  –  H. de La Vernha : II arditz  –  Joh. de Ventenac : XII d.  –  Marsal Peysó : II s.  –  Me Marsal Jongay : III s.  –  Me H. Chastel : II s.  –  Peyre Symeon : II s  –  Helias Symeon dich Picholí : II s.  –  Joh. de Chabanés : II s.  –  Gm Bothier : XII d.  –  Me Peyre Chouchier : XII d.  –  Thomieu Joubelí : VI d.  –  H. Eymar : VII s.  –  H. de La Veysieyra : VI s.  –  H. Galaga : XII d.  –  Hered. Gm de Sotz : XII d.  –  Melhó Leri : V s.  –  H. de Puey Lonc : XII d.  –  Ar. de Gavarsac : XII d.

 

Soma XLVII s. e VII d. I d.    Soma :  L s. VII d.

 

folio 41v

Colau Pelethier : XVIII d.  –  Pení Lo Faure : VI d.  –  Joh. Chapel : III melhas  –  Vacheyró : II s.  –  Lo Sartre : III d. ma.  –  Mossr de La Doza : X s.  –  L’òme del Torn : XII d.

 

Las Fargas, Reyniòva

Gm Bayòt lo Vielh : IIII arditz  –  Gm de [Lib.. re][37] : XII d.  –  Laurens Guolan : XII d.  –  Peyre Esteve Perichó : II s.  –  Bernart del Mas : II s.  –  H. de Vayras : IIII s.  –  Joh. Bluey : II s.  –  Joh. de Vaux : XII d.  –  Joh. Mayolphet : I ardit  –  Joh. Toffaní : XII d.  –  Joh. Molí : II s.  –  Peyre Aymeric : II s.  –  L’òme de l’ostal Michelet : XII d.  –  L’òme de l’ostal Varenó : XII d.  –  Bardí Robbert : XII d.

 

Soma :  XXXVII s. IX d. ma.

 

folio 42r

Peyre Belet dich Malrigó : XII d.  –  Thomàs Drapeyró : II s.  –  Gm Chabròl : II s.  –  Gm Arnaut barbier : XII d.  –  Lo Chabrier : II s.  –  H. Toffaní dich Jorra : II s.  –  Lo Piquart : XII d.  –  Danís Lo Massó : XII d.  –  Steve [Lourenhe] : IIII d.  –  Anthòni Belac : XII d.  –  Joh. de La Barda : II s.  –  Fortó de Quaors : II s.  –  Gm Novel : XII d.  –  Peyre Costans : XII d.  –  Me Symó Gominel : V s.  –  H. Ros lo Jove : XII d.  –  Colí Champanha : III s.  –  Bernart de Chamon[38] : I ma  –  Gm de Savinhac : III s.  –  Johan de La Borguada : XII d.  –  Joh. Rodet : I d.  –  Piere Tibaut : XII d.  –  Joh. Gròs Fayhi[39] : IIII s.  –  Me Jauffre Maria : III s.  –  Michelet Tibbaut : V s.  –  Johaunor[40] : II s.

 

Soma :  XLVII s. V d. ma.

 

folio 42v

La Pregieyra : II s.  –  Lo Liòc Dieu : V s.  –  Joh. Bonavau : XII d.  –  Romegal : IIII s.  –  Joh. de Fransa : XII d.  –  Joh. L’Esparrat : II s.  –  Peyre Bonavau de La Filholia : XVIII d.  –  Joh. Piou : VII d.  –  Joh. Riquart : II s.  – 

 

Soma aquesta plana :  XIX s. ‘I d.’ pet. t.[41]

 

       Soma las restas del talh : XVI lb. XI d. moneda petita,

                que val de tornesa : XII lb. VII d.  ma.

 

folio 43r

                  Monta tot lo beylat de nòstra annada :  IIC IIIIXX VIII lb.  IIII s. ½ tornés.

 

Monta tot lo receubut de nòstra annada : VIIIXX XVIII lb. XVII s. tornés

 

Monta maych lo beylat que lo receubut : C et IX lb. VII s. ½ tornés.,

la qual soma es deguda a aqueux qui s’enseguen : 

 

Primo a Johan dal Vergier mayor : XIIII lb. XII s. IX d. t., de que el deu VI lb. per doas balestas.  –  Item a Mestre Hel. de Petit : IIII lb. XI s. t.   

Item plus es degut al dich mayor : XXX s. t.  –  Item a Giraut Arnaut : VI s. t.

Item a Mestre Johan dal Puey et a Mestre Jaume Chambó, coma avocat de la vila : III lb. V s. t.  –  Item a Peyre Arnaut comtador :  IIIIXX V lb. II s. IX d. tornés.

 

folio 45r ( 43v, 44rvblancs)  Note post :  Quarante cinquième et dernier feuillet  M. H.

 

<<Retour[1]              - sans doute cacogr. p.  Peitau : Poitou

[2]              - forme incorrecte (au lieu de fum), refaite sur la 3e pers. pl. furen

[3]- que = ainsi que, eylu frç , désigne un élu des Etats.

[4]- = an ofert, passé composé (catalanisme)

[5]- Hardy : « 14 livr. t. »

[6]- m. orth. p. eran

[7]m. orth. p. aus l’article

[8]- cacogr. p. menessam

[9]- mot oublié…

[10]             - il manque le verbe de cette proposition

[11]cette somme correspond au loyer du cheval d’Aymeric Chalup ?

[12]- inadvertance p. luòctenent, ou segretari

[13]-  pentre : frç «peintre» (oc : penhedor), ossí :frç «aussi» (oc tanben, eissament), vitra : frç «vitre» (oc veiria)

 

[14]- ce féminin est étonnant comme surnom familier de Guilhem de Fon Longa, consul de la Cité

[15]- mot latin scilicet = c’est-à-dire, à savoir

[16]- osí, ossí : frç aussi (oc tanben, eissament) ; jusque : frç (oc juscas, d’aicí a …)

[17]- deux lettres raturées illisibles en début de mot...

[18]- Ceci et tout ce qui suit est de la même main que ce qui précède, celle du comptable Peyre Arnaut,  qui a recopié mot pour mot le compte rédigé à la 1e personne par Peyre Chadornha

[19]- d’ici jusqu’à la fin de phrase, c’est Peyre Arnaut qui reprend la parole)

[20]- ce qui suit est le jugement porté par le comptable Peyre Arnaut sur l’article de Chadornha qu’il vient de copier

[21]- msc espeli  en fin de ligne… ?

[22]- incohérence grammatic., p. fetz, ou a fach

[23]- dis p. frç dix (oc detz)

[24]- oublié, en fin de ligne.

[25]- -o note la fermeture de -a final atone, p. Merlanda

[26]- coin déchiré.

[27]             - cacogr. p. content

[28]- coin déchiré, restitutions probables.

[29] erreur pour  mil IIIIC LXVII (1467)...

[30]- cacogr. p. Religiós

[31]- ou Bothier ?...

[32]- répété par inadvertance ?...

[33]- sans doute p. Prodhon , var de prodòme attestée (Dauzat) comme patronyme...

[34]- répété par inadvertance ?

[35]- cacogr. p. cimiteri , var. (Levy) de  cementeri

[36]- lecture incertaine...

[37]- deux lettres raturées... Sans doute cacogr. p. Liborna

[38]- cacogr. p. Chaumon

[39]- cacogr. p. faysh , var de fais = fardeau, charge

[40] - « contraction » de Johan Jaunor

[41]- s’ils sont petits, ils ne sont pas tornés : ss doutele scribe a oublié de barrer l’un des deux...