<<Retour

 

Archives Municipales de Périgueux     E dep 5021 –

Registre des Comptes du consulat de Périgueux - Série CC

 

CC 92 : Année 1488 – 1489 - Registre in 4o, 60 feuillets, papier.

Dépenses de l’année  (folios 2r – 17r) – occitan[1] ; scribe le comptable Johan Pradal

 

folio 1r          note postérieure : Premier feuillet  M. H.

1488-1489      Pierre Thibaut maire

 

au-dessous d’une autre main : Jean de St [Astier] maire

                                                  à la fin il signe lesd. comptes

 

folio 2r    (suite de pages manquantes)

Ayssò qui s’ensec avem beylat per las raubas deux sirvens et de las trompetas et del servicial.

 

Primo, lo Xe jorn de dezembre, comprem de Huguet Brochart XV aunas de drap de roge et de pers per far las raubas aux sirvens, costava l’auna XXIII s., monta :  XVII ll. V s.

Item, per sò que no y a agut pro drap, avem pres mays III cobdes et III quartz de pers, que monta :  XLIII s. I d. ma.

Item plus, III cobdes et III quart de roge per lo pretz de XXVII s. VI d. l’auna, monta tot :  LI s. V d.

Item, per las doas trompetas, a Codonh et a [Grudan],  per far las raubas et chaussas , monta :  III ll. XV s.

Item per lo meytre servicial, III aunas de drap per far sa rauba et chaussas, monta :  III ll. IX s.

Item mays per Cardalhat, ½ cobde de pers et de roge, monta :  V s. IX d.

Item per Francés, per II quartz de pers et de roge de [pe d. ucho][2] monta :  IX s. IIII d.

 

Item baylem la vespra de Nadal, com es acostumat, a Monsr lo Mayer et a Messrs los cossols, a Monsr lo Mayer VIII ll. de cera, et a chasque cossol IIII ll., et costava la ll. VI s., monta :  X ll. XVI s.

 

S. :  XL ll.  XIIII s.  VII d.  ma.

 

folio 2v

Ayssò que s’ensec avem beylat per lo fach de la juridiciou.

 

Prumieyramen, l’endomà que fum estat eslegitz en nòstre offici, fezem dire una messa del S. Esperit com es acostumat, monta :  II s. VI d.

Item, lo XXIIIIe de novembre, beylem a Guilhem Beu, per ung enfan que nurigava, que era espauve, monta :  II s. VI d.

Item lod. jorn avem mes en la chambra una ma de papier, monta :  X d.

Item lo XXVIIIe de dezembre[3], intrem en cossolat per metre venals los emolumens, com es acostumat, e ardem una ll. et ½ de chandelas, monta :  XVIII d.

Item lod. jorn beylem a Codonh, per far sebelir una filha que sa molher[4] alachava per la vila, monta :  XVIII d.

Item beylem a l’obrier, lo prumier jorn de dezembre, XVIII s. per aver del teule per crubir Bladarias e la Meygó Blancha, monta :  XVIII s.

Item lo XIe jorn del dich mes, beylem a nòstre hobrier per comprar del gluòy per crubir la muralha de la Lemogana, monta :  X s.

 

Soma :  XXXVI s.  X d. 

 

folio 3r

Item, lo XVIIIe jour deld. mes, comprem de Chastanhó certana quantitat de chabrós et de pannas per adobar la meygó Blancha, et nos costeren monta :  XI s.

Item, per las far obrar a dos charpentiers, monta :  IIII s.

Item comprem una sela de Leonnart Denissòt, et nos costet :  II s. VI d.

Item fezem recrubrir lad. meygó Blancha a [Virit] qui y mes III jours, monta :  VI s.

Item, lo penultime jour deld. mes, fezem far doas tapas et ung verrolh et claveus per metre en la pòrta de la tour de Mathaguerra, monta :  III s. VII d.

Item, lo XXVIIe jour de mars, beylem a la molher de Codonh, per ung enfan que la vila li avia beylat per nurigar per tout ung an, que costava V ll. et ½, mas que no la nuriget mas ung quarteyró, monta :  XXVII s. VI d. 

Item, lo XXVIIIe de mars, beylem a Bidó, Chaslan et Francés, nòstres sergens, qui nos acompanheren per levar l’argen de la fieyra de Myey Caresme, e lor donem a chascú X d., monta :  II s. VI d.

 

Soma :  LVII s.  I d. 

 

folio 3v 

Item a nòstre graffier Codet :  ung s. VIII d.

Item per beure :  IIII d.

Item, lo XXVIIIe d’abriel, fezem adobar lo pon deux Plantiers, monta :  III s. IIII d.

Item lo VIe de may, a ung serrelier per debotar la cayssa de cossolat e la botar, monta : V d.

Item lo VIIe de may, rompet una sòla de Bladarias, et fezem la aprondar cochadamen, monta :  ung s. VIII d.

Item prezem a Esteve Gueydó doas pessas de bòys per approndar lod. Bladarias, et furen tròp longas et fu de necessitat de las rompre, et per son dommatge lui donem monta : III s.

Item lo VIIIe de may, fezem davalar  a Vytó et Corayssó lo teule deld. Bladarias, et lor donem monta :  V s.

Item lo XIXe deld. mes, fezem adobar lo pon levaditz de la Tornapicha a Grant Johan e Pierre son companhó, et feyren los corbeaux[5] tous niòus que porten lod. pon levaditz, monta :  II s.

Item lod. jour aguem lo valet de Puey Mau massó per pavar lod. corbeaux, et ly donem monta :  XII d.

 

Soma :  XVIII s.  V d. 

 

folio 4r

Item lod. jorn, prezem una pessa de fusta de Mestre Blazi Arnaud per far lod. corbeaux, et li·n donem monta :  IIII s.  X d.

Item lod. jorn, beylem a nòstre graffier Copdet, monta :  X d.

Item a Cardelhat :  X d., item a Paquet :  X d., que nous acompanheren a levar l’argen de la fieyra de Sent Memòri.

Item lo deseme fezem dire certanas messas affí que Dieus et Nòstra Dama et Mossenhor Sent Fron nòstre patró nous eydessan dever lo rey, monta :  VIIII s. IIII d.

Item lo XXIe de jung, aguem en cossolat, quant amassavam l’argen de l’empront, doas quartas de vy claret et VI grauffes, monta :  XXII d.

 

Soma :  XVI s.  VIII d. 

 

folio 4v 

Item per una ma de papier et ung trenchet que mesem en la chambra de cossolat, monta :  XVIII d.

Item lo XXVIe de jung, per una ma de papier et ung d. d’antie, monta :  XI d.

Item lo penulteme jorn, a Johan de Bonús, per far XXII C tachas per metre al pon levaditz de la Tornapicha, monta : V s. VI d.

Item lo XXXe jorn deld. mes, tramesem Me Francés de Merle devers Mossr d’Angoslema per portar certanas letras que lo rey ly trametia, et ly logem lo chaval de Helias Lunel, que costava IIII blans per jorn, monta, tant per chaval que per sa despensa e per sas jornadas :  XLIIII s. VIII d.

Item lod. jorn, tramesem certana quantitat  de companhós a la bòria de Johan Flamenc, per sò que sos filhz avian ostat la ma ha ung hòme de la Bòria de Bru, et y aneren de nech, et despenderen per beure chas Bertran La Ròcha, monta :  X s.

Item en chandelas per amassar los companhós :  VI d.

Item lod. jorn beylem al serrelier de La Chata, per far una clau e adobar una fermadura de la pòrta Talhaffer, monta :  II s.

 

Soma :  III ll.  V s.  I d. 

 

folio 5r

Item lo XVe de julhet, fezem relevar quatre brigandinas al frayre del Moyne[6], e costeren :  V ll.

Item lo XV d’octòbre, avem mes a la pòrta Talhafer una pòst al pon levaditz et quatre tachas, que costeren :  XII d.

Item lo XVII d’octòbre, fezem adobar l’obrador de Bladarias, lo qual te Jaque Pleyssís serrelier, latar et recrubrir, et y demoret tres jours Vitó,  monta :  V s.

Item lo XXVe d’octòbre, que fu lo jorn de Mossr Sent Front nòstre patró, per sò que era tombat a dimenche, e que la vila deu a Messrs de Chapitre ung pareilh de gans de lana d’achapte per causa de la leyda totas las vetz que lod. St Front vet a dimenche, anem devers lod. chapitre e lor payem losd. gans d’achapte, ho ung escut vielh per la valor, eneyssí cum apar per estrument receubut per Mestre P. Clemens, monta :  XL s.

Item lo XXVII d’octòbre, beylem lo chamý de l’Arsaut a adobar a Guilhem Beu e a Michel son companhó, peyriers, monta :  VI ll.

Item lo XXVI d’octòbre, beylem a Mestre Yrieys Codet nòstre graffier, Paquet e Bidó nòs-tres sergens qui nous acompanheren a levar l’argen de la fieyra de S. Front, monta : II s. ½

Item lo XXVII deld. mes, fezem metre al pon levaditz de la Tornapicha una limanda et IIII tachas :  XVIII d.

 

Soma :  XIII ll.  X s.   

 

folio 5v

Item a Grant Johan gendre de la Betussona, charpentier, per cozer lad. limanda ald. pon levaditz, monta :  X d.

Item lo dich jorn, conprem VIICC de teule de la teulieyra deux Pontheils per metre en la tor de l’Arsaut, e se monten :  XVII s. ½.

Item lo XIII jorn de novembre, mezem en la chambra ung d. d’antie, monta : ung d.

Item lod. jorn, fezem crubir la tor de l’Arsaut a Vytó , qui y mes tout lo jorn, monta :  II s.

Item lod. jorn, aguem dous cens de claus per metre en lad. tor per la far, monta :  II s.

Item lo XV de novembre, per la messa del Sent Esperit, monta :  II s. ½.

 

Soma :  XXIIII s.  XI d.   

 

folio 6r

Ayssò que s’ensec avem despendut per far la charitat.

 

Item donem lo jorn de Panthacòsta en pa XVI chargas de fromen, eneyssí cum es de bona costuma.

Item comprem tres chargas de fromen de nòstre comptador Johan Pradel, a XVI s. la charga, monta :  XLVIII s.

Item donem aux menestriers e trompeta, los quals soneren davan nous quant anem en la Siptat e per tout l’entor de la vila e en cossolat, beylem lor per lo vy, monta :  II s. ½.

Item despendem quant aguem donada la charitat, per anar beure, lous companhós e sirvens qui y avian eydat et per nos autres, monta :  XXV s.

Item avem receubut XII chargas et VI boyceaux[7] de fromen de renda, et dous boyceaux que avem agut del chanoyne1 de Montauzó d’arreyratges, que avem fach còser per donar a la charitat.

Soma :  III ll.  XV s.  VI d.   

 

folio 6v

Ayssò que s’ensec avem beylat per sò que a costat la festa de Monsr Sent Johan Batista.

 

Item la vespra de lad. festa en armisia, monta : IIII d.

Item per los menestriers que sonaven davan nos per acompanhar los Senhors et nous anar querre chascú en sa senhoria, monta :  II s. VI d.

Item beylem a l’Enperador, per sa pension que se monta :  VII s. ½. 

Item beylem al Rey, per sa pension:  VII s. ½. 

Item beylem al Duc, per sa pension:  VII s. ½. 

Item beylem al Marqués, per sa pension:  VII s. ½. 

Item beylem a l’Abat, per sa pension, monta :  III s. IX d. 

 

Soma :  XXXVI s.  VII d.   

 

folio 7r

Ayssò qui s’ensec avem beylat per los dos, plazers, presens e servicis.

 

Item lo XXIIIIe de novembre, donem a Mossr de L’Esparra sieys pinctas[8] de vy claret, monta :  II s. VI d

Item lo XXIe de decembre, donem a Mossr de Razac tres pinctas de vy claret, monta :  XII d.

Item lo jorn de Nòstra Dama Chandelor, donem a Mossr lo Premier Presiden de Bordeaux tres quartas de vy claret, monta :  II s. VI d.

Item lo darrier jorn de feurier, venguet en esta vila Mossr de Granhòls per recebre las monstras[9] deux Frans Archiers de Perig., et donem ly doas quartas d’iprocràs entre doas vetz, monta :  XX s.

Item lo XV jorn de mars, retornet lod. Mossr de Granhòls e lo capitany Chantrezac, e logeren chas Mondó d’Arri, per recebre las dichas mòtras, e fu deliberat per lo conseilh que òm los deffrayès, monta :  VIII ll. VIII s.

Item lo premier jorn de may, donem al bel Payre qui avia prechat en esta vila tout lo Caresme, monta V ll.

 

Soma :  XIIII ll.  XIIII s.      

 

folio 7v

Item lo XVI de may, donem a Chaussada, senhor en parlament, quatre pinctas de vi claret, monta :  XVI d.

Item lo IIII jorn de jung, a Mossr de Granhòls, dos quartós de vi claret, monta :  XVIII d.

Item lo ters ‘Xe’ de jullet, donem a Mestre Johan del Vergier VIII b. (de) syvada et tres quartós de vy claret, monta :  XVI s.

‘Item lo XXIe jorn de julhet, donem a Paquet,  Bidó, Lucàs, Chavalier, Ia alabarda a chascú per sò que avian tot lo jorn amassat la gens per l’empront una monta :  XX d.’[10]

Item lo XXI de julhet, donem a Mossr de Maruelh, que venguet en esta vila per recebre las mòtras deux nòbbles, XIIII pinctas de vy entre doas vetz, monta :   V s. X d.

Item lo XXIIIe deld. mes, fu apunctat per lo conseilh que òm deffrayès lod. Mossr, per sò que era vengut per commission de Mossr d’Engoleyma, e fu deffrayat chas Mondó d’Arri, monta :  X ll. II s. II d.

Item lo IIII jorn de novembre, deffrayem Monsr lo Lieuctenent d’Angolesma, per sò que era vengut per far metre sus[11] lo do que era estat donat per los Tres Estatz ald. Sr d’Angolesme, e y volia comprendre la vila, e fu avisat per lo conseilh que òm remotrès las chargas e affayres de lad. vila, et ossý be que la vila avia affrayat et deffrayat losd. d’Angolesma et autres senhors del paýs, monta :  II ll.

‘Item lo VIIe deld. mes, venguet lo chavouchor[12] de Monsr d’Angolesma, e aportet letras deld. Sr a Messrs los Esluz[13] que supersedissan de nòstra part que nous volian metre sus, e fu deliberat de lo deffrayar ‘et de li donar’, monta :  III ll. X s.

et per sa despensa deld. chavouchor, monta :  VII s.

Item fu promés ald. lieuctenen que si fazia per la vila devers Mond. Sr que no fussam comprés en lad. talha, la qual chausa fetz, que òm lo satisfaria de sa pena, monta :  XIIII ll.’[14]

 

Soma :  XXXI ll.  XIX s.  X d.  XVIII d.   

 

folio 8r

Ayssò que s’ensec avem beylat per los viatges de la rivieyre.[15]

 

Et premieyramen lo IXe jorn de novembre, fu aportat an Monsr lo Juge Mayer, per sò que el avia aportat la commission de lad. rivieyre per far navigar, et demandava granda soma de deniers que y avia despendut, e furen amassatz los XXXta prodòmes, e ly fu delieurat :  LXX ll.

Item lod. jorn fu apunctat per losd. XXXta prodòmes que per sò que Guilhemòt Vayssa avia una nau, que òm la beylès a certàs companhós per asseyar[16] cum lad. Eyla portaria, e lor fu donat per tot :  VI ll. V s.

Item lod. jorn beylem ald. Guilhemòt Vayssa II ll. per far la despensa al comissari Penòt Jousselý per far far los passatges e curar la dicha Eyla, monta :  II ll.

Item lo XIe jorn, fu aponctat per Mesd. Senhors que òm beylès a Reymon Faure e Frontó Jalaga XXX s. per anar eydar ausd. gabarriers e lor donar coratge, monta :  XXX s.

Item beylem lo jorn de S. Thomàs après Nadal, ald. Guilhemot Vayssa, per sò que lo veyssel era demorat en Val Clara tot chargat per fetas de Nadal, et houssí be menet aussí lod. comissari, monta :  XXX s.

 

Soma :  IIIIXX ll.  XV s.   

 

folio 8v  

Item lo VIIe de genier, beylem a Helias Queyrel III ll., per sò que Tymberlay era vengut et avia leyssat son veyssel a La Poyada tot chargat, e demandava que òm li fezés far los passatges, et fu avisat per Messrs que òm tramesés lod. Queyrel an lod. comissari, monta :  III ll.

Item, per sò que lo comissari no partit coma lod. Queyrel, ly beylem monta :  V s.

Item lod. Queyrel demoret ung mes, et despendet del seu ppri, eneyssí cum asserit per son sagrament, monta :  V ll. VI s. III d.

Item per son viatge li avem taxat :  III ll. X s.

Item lo XXVe de jenier, beylem a nòstre cossol Huguet Brochart, Giraud Chalup et Ytier de Montouzó, per anar eydar aus dichs gabarriers, monta :  XX s.

Item, lo penultime jorn de jenier, beylem ald. comissari, per anar a Mouriac per far passar las naus que eran enpachadas, et fu aponctat que nòstre cossol Bertran La Ròcha, Chalan[17] l’obrier et Mathalý Clusel y anessan, per sò que Messrs de Mouriac no las volian leyssar passar, e affí que ilz fussan los plus fòrtz et que lasd. naus venguessan, monta :  XXVII s. XI d.

 

Soma :  XIIII ll.  IX s.  II d.  

 

folio 9r 

Item lo VIIe de feurier, venguet Tymberlay an dos veyssels chargatz de sal, et arribet darrier los molís de S. Fron, e per sò que l’aygua era fòra de ribas no podian montar plus avant per deschargar, fu avisat que hòm desemmurès la Pòrta Niòva per ly far plazer e afý que agués melhor corratge de venir una autra vetz, e que hòm lo devia deschargar lo plus tòst que seria possible, e fu merchandat an lod. Tymberlay a XVIII s. per charga, e fu venduda ha Eymeric Chalup per XV s., e la vila pres la partida sobre, si que se monta :  VIII ll. XIIII s.

et la[18] ly fezem portar a certàs manòbras, monta :  XVIII s. VI d.

Item lo Xe de feurier, fu deliberat per Messrs que òm lo deffrayès, per sò que avia demorat ung mes a venir, quar los passatges no eran fatz, et per las ondacions de las eyguas qui eran estadas fòrt gròssas, monta chas Johan Bodí alias Pontí :  V ll. V s. VII d.

Item de chas Francés de Golsa, monta :  IX s. VI d.

Item lo XXIIIIe de mars, lo jutge màyer aponctet que lod. comissari auria VII s. VI d. per jorn de XL jornadas que avia vacat en lad. comission, e oussí aponctet que lod. comissari seria  quiti envers la vila de sò que ly poyria èsser tengut per causa d’una eymenda, e doas ll. de forenchieyra e de vendas juques[19] ald. jorn, et lod. Penòt seria tengut de servir la vila per lo pretz de VII s. VI d., et se monta son salari :  XV ll.

 

Soma :  XXX ll.  VII s.  VII d.  

 

folio 9v

Item lo XIIIe d’abriel, logem ung chaval de Helias Burel, per beylar a Penòt Jousselý comissari, per anar far charrear la fusta que restava deux passatges de la vila, monta :  ung s. VIII d.

Item lod. jorn, donem ausd. charretiers qui meneren lad. fusta, en pa e en vi monta :  VI s. VI d.

Item lo XVIe de may, beylem a Huguet Brochart nòstre cossol, lo qual anet an Penòt comissari e R. Faure per far charrear lad. fusta deusd. passatges, monta :  V s.

Item ald. comissari per sa jornada, monta :  VII s. VI d.

Item beylem auxs charretiers qui charreyeren la dicha fusta, lo XXe de may, per losd. passatges, et lor donem a beure et de la micha, monta :  V s. VI d.

Item lo penultime jorn de julhet, beylem ald. comissari, per anar visitar los passatges et curar la dicha rivieyra, et per far los comandamens lay ont seria necessari, monta :  LV s.

Item demoret lod. comissari VI jornadas en la dicha comission, de qué ly avem mays pagat :  VII s. VI d.

 

Soma :  IIII ll.  VIII s.  VIII d.  

 

folio 10r

Item lo XXIe d’out, beylem a Reymon Faure merchan, per menar Monsr lo Jutge Màyer devers Monsr Lo Marechal a Fronssac, e per far la despensa ald. jutge màyer e a sa companhia, e despenderen monta :  X ll. XII s. IX d.

Item demoreren que anar e venir VII jorns, e li avem beylat ald. jutge per sas jornadas, monta :  XII ll. VI s. III d.

Item beylem a Petit Johan sergent general, que anet an lod. jutge, per sa pena monta :  XXV s.

Item a mond. clerc deld. jutge :  X s.

Item a Reymon Faure merchan, qui y demoret VII jornadas, ly avem taxat, monta :  XXVI s. III d.

Item lo Xe de septembre, aguem doas charretas de Bertran la Ròcha per charrear de grans quartiers per metre al passatge de Cachapeulh, e nos costeren monta :  XV s.

Item mays dos boyssels de sivada que valian :  II s. VI d.

 

Soma :  XXVI ll.  XVII s.  IX d.  

 

folio 10v

Item lo XVIIIe de septembre, aguem la charreta deld. Bertran per charrear los quartiers ald. passatge, monta :  VIII s. IX d.

Item lo XIXe deld. mes aguem mays la dicha charreta per charrear losd. cartiers al dich passatge, monta :  VIII s. IX d.

Item lo XVIIe d’octòbre, merchandem an Jacque de Pleyssís per far las chadenas deusd. passatges de la rivieyra, de tachas e crochetz per los passatges del pon de la Ciptà e de Rossel, e nous deu servir las doas ll. de fer p obradas per XV d., e el deu tot furnir, e se monten los dos passatges :  X ll.

Item lo XXe deld. mes, beylem a Girart de la Siptat, per estanchar l’aygua per far los pavaditz del passatge de Cachapeulh, monta :  X s.

Item lo Xe de novembre, beylem a Leonnart Catalen sarrelier, per las chadenas del passatge de Cachapeulh, et autres abilhamens per losd. passatges, que se monta :  XLIIII s. IIII d.

Item lod. jorn beylem al menusier qui pouzet las dichas chadenas et ferraduras, monta : V s.

 

Soma :  XIIII ll.  XVI s.  X d.  

 

folio 11r

Ayssò que s’ensec avem beylat per las òbras et reparamens de la Lemotgana.

 

Item lo XXIe de mars beylem a l’òme de La Jarta per C chargas de chaus, monta :  C s.

Item lo XXVIIIe deld. mes a Me Johan Fauró affí que contuniès lo charrey, ly beylem :  X ll.

Item lo VIIe d’octòbre, beylem ald. hòme de La Jarta per LX chargas de chauxs, monta :  LX s.

Item lo XIe jorn deld. mes, achaptem doas rodaressas per charrear los quartiers talhatz a lad. Lemotgana, monta :  VI s. VIII d.

Item lod. jorn beylem al Railhart, per tres jornadas que avia tirat lo sable, que se monta :  VI s.

Item lo XVe jorn d’abriel, beylem a Boysset e a Guinòt, massós et meytres deld. obratge, monta :  X ll.

Item lod. jorn beylem a l’òme de La Jarta, per LVIII chargas de chauxs, monta :  III ll. VI s.

 

Soma :  XXIX ll.  VIII s.  VIII d.  

 

folio 11v

Item lod. jorn, fezem far a Johan de Bonus certàs guotz per las pòrtas de la Lemogana, monta : XVII s. I d.

Item lo Xe de may, beylem al Railhart, per dos jorns que avia tirat lo sable, monta :  IIII s.

Item lo XVe de may, beylem a Frontó de Golssa per sa chareta, monta :  VIII s. VI d.

Item lo XVe deld. mes, comprem deld. Frontó ung capble que pesava CXX et XI ll., et nous costet :  IIII ll. V s.

Item lod. jorn beylem a ung hòme de la Siptat que avia tirat dos jorns lo sable, monta :  IIII s.

Item lo XIXe jorn deld. mes, aguem la charreta de Bertran La Ròcha et de Moret IX jornadas, et una de [L’Elu][20] , et toutz sos jornals de charreta monten :  IIII ll. XV s.

Item lo XXIXe jorn deld. mes, comprem quatre pòtz per far la pòrta de la cava de la Lemogana, e nous costeren :  II s.

Item lo segon jorn de jung, beylem a Meytre Johan Fauró, monta :  V ll.

 

Soma :  XIIII ll.  XV s.  VII d.  

 

folio 12r 

Item lo XXIe deld. mes, beylem a Guinòt et a Boysset, monta :  XXX ll.

Item lo penultime deld. mes, beylem a Johan de Bonús, per XXIII ll. de fer obrat en guotz, et monta :  IX s. VII d.

Item lo XIIIe de julhet, aguem la charreta de La Ribieyra per charrear los quartiers de La Rolphia a la Lemogana, monta :  VII s. VI d.

Item lo XIIIIe de julhet, aguem la charreta de Mathalý del Cluzel per charrear losd.quartiers, monta :  VIII s. VI d.

Item lo XXIXe de julhet, beylem a Johan de Las Tours de Vigà, per XIX chargas de chauxs, monta :  XIX s.

Item lod. jorn beylem a Belat, per tres cens de viouleta per metre en la chaminea de la Lemogana, monta :  VI s.

Item lo quart jorn d’out comprem de nòstre cossol Bertran La Ròcha ung estornel per montar los quartiers sobre la muralha, et certanas barrieyras per enartar en lad. muralha, monta :  XXXV s. 

 

Soma :  XXXIIII ll.  V s.  VII d.  

 

folio 12v 

Item lo VIIIe d’out, beylem a ung hòme de la Siptat que avia tirat II jorns del sable, monta :  IIII s.

Item lod. jorn, beylem a Paquet clavelier, per XII tachas per metre en la pòrta de la Lemogana de la cava, monta :  XII d.

Item a Johan Robí, gendre de la Chata, per una fermadura per metre en lad. pòrta, monta : III s.

Item lo XIIIIe d’out, beylem a ung hòme de la Ciptat que avia tirat II jorns lo sabble, monta :  IIII s.

Item lo XXIIIe deld. mes, a Johan gendre d’Izart de la Siptat, per dos jorns que avia tirat del sable, monta :  IIII s.

Item lo XXVIIe deld. mes, beylem a l’hòme de La Jarta, per una fornada de chauxs, monta :  XXV s.

Item lod. jorn, beylem a Me Johan Fauró, que se monta :  L s.

Item lo ters jorn de setembre, beylem per doas chargas de chauxs :  III s.

 

Soma :  IIII ll.  XIIII s.   

 

folio 13r

Item lod. jorn, beylem a ung hòme de la Ciptat, per XII charretadas de sable, monta :  V s.

Item lod. jorn, beylem, per una charreta que comprem per portar los quartiers, monta :  V s.

Item lo Xe de septembre, fezem far lo sintre de la Lemogana a Grant Johan de Betussó e a Pierre Calhet son companhó, et y meren tot lo jorn, e se fazian los despens, monta :  V s.

Item lo XIXe deld. mes, beylem a Boysset et a Guinòt massós, monta :  XX ll.

Item lo XXIe de septembre, beylem a Marsaló per sable, monta :  II s. VI d.

Item lo prumier jorn d’octòbre, comprem ung jalet per portar lo bart, monta :  II s. VI d.

Item lo IIII jorn deld. mes, aguem de Johan de Bonús tres guotz per metre en la granda pòrta de la Lemogana, que pesaven XX ll., et doas tapas que pesavan VI ll. per metre en la pòrta de la cava, e ly beylem monta :  XIII s.

Item, per far adobar la fermadura de la cava de la Lemogana, monta :  VI d.

 

Soma :  XXI ll.  XIII s.  VI d.   

 

folio 13v 

Item lod. jorn, fezem far a Grant Johan charpentier lo liech de la charreta de qué òm charrea los quartiers, e furnit bòys, et fetz sos despens, monta :  III s.

Item beylem a Coyrassó, per far l’ays de lad. charreta, monta :  X d.

Item beylem a l’obrier, per trametre querre quatre chargas de chauxs, lo XIIe d’octòbre, monta :  V s.

Item lo XIIIIe d’octòbre, beylem al Railhart, per una jornada per tirar lo sable, monta :  II s.

Item lo XVe deld. mes, beylem per II chargas de chauxs, monta :  III s. IIII d.

Item XVIe deld. mes, beylem per doas chargas de chauxs, monta :  III s. IIII d.

Item lod. jorn, beylem a Johan de L’Anglada, per VIII manoychadas de chauxs, monta :  VIII s.

Item beylem, lo XVIIe d’octòbre, per chauxs, monta :  II s. VI d.

Item lo XVIIIe deld. mes, beylem al Railhart per sable, monta :  II s.

 

Soma :  XXX s.     

 

folio 14r

Item lo XXIII d’octòbre, beylem a Johan de Las Tours de Vigà, per XXX chargas de chauxs, e costava la charga XV d., monta :  XXXVII d. ½.

Item mays deld. Johan una charga :  XV d.

Item lod. jorn, beylem a Pierre Tibbaud, per doas chargas de chauxs, monta : V s.

Item lo XXVII d’octòbre, beylem a Guinòt et a Boysset :  X ll.

Item lo VIIe jorn de novembre, beylem a l’òme de La Jarta, per V chargas de chauxs que li restava, monta : V s.

Item lod. jorn, beylem a Marsaló, per XIII charretadas de sabble, monta :  X s.

Item lod. jorn, beylem al Petit Railhart per sabble, monta :  X d.

Item lo VII jorn de novembre, beylem a Mestre Johan Fauró, monta :  XIIII ll.

(deux lignes barrées et raturées, illisibles)

Item a Reymon Bretó, per una charga de chauxs, monta : II s. VI d.

Item avem beylat a Guinòt et a Boysset :  X ll.

 

Soma :  XLVII ll.  II s.  I d.     

 

folio 14v

Item avem beylat a Guinòt et a Boysset :  X ll.

Item a Mestre Johan Fauró :  XII s. ½.

Item avem achabat de pagar Boysset e Guinòt la soma principala que restava, monta XX ll., e per lo logier de la meygó avem pagat IIII ll. per apoinctamen de Messrs Mayer et Cossols, monta :  XXIIII ll.

 

Ayssò que s’ensec avem beylat per los procès que la vila avia contra aquilz que s’enseguen.

 

Item lo darrier jorn de gervier, beylem a Meytre Pierre [Capit.], per certan  procès que la vila avia contra Jarrigó, monta :  X s.

Item lod. jorn, beylem a Meytre Helias d’Olivier, per lo doble d’unas escripturas que avia beylat Meytre Helias Chastel contra lo procurayre de la vila, monta :  III s.

Item lo XXIe de mars, beylem a Meytre Pierre Baillý, per unas escripturas contra lod. Me Helias Chastel, per lo vilatge de la Guarinia assetiat en la parròffia de Tralissac, monta :  XX s.

Item, quant fum fòra d’offici, nous assemblem chas lo comptador per veyre nòstra bailha et nòstra recepta, et dinem ensemble, e despendem monta :  XXV s.

Item avem pagat al sindic de chapitre S. Fron, per la renda de la leyda, monta :  XIII ll.

 

Soma :  LIIII ll.  X s.  VI d.    

 

folio 15r 

Ayssò que s’ensec es la despensa facha per Meytre Johan La Loyra.

 

Item lo II jorn de jung, venguet Me Johan La Loyra, comissari de part lo rey, per nos impouzar dobze cens ll.

Item lod. jorn, donem ald. comissari tres quartas de vi claret, que se monta :  II s. VI d.

Item lo III jorn deld. mes, pregem lod. comissari que nous volgués donar terme per anar devers lo rey per rebatre las XIIC ll., e affí que ho fezés ly fu promés XX escutz al solelh, que d’autras vetz li eran estatz donat, mes per sò que ne demandava certiffianssa a lad. vila e no la ly volguerem donar, retornet losd. XX escutz a lad. vila, e per enssí[21] ly furen retornatz per aquel meyan[22],  monta :  XX escutz al solelh, a XXXVI s. III d. per escut.

Item lo quart jorn, fu deliberat per Messrs de la vila que òm lo deffrayès de l’octalaria de chas Mondó d’Arri, et se monta :  V ll. XV s.

Item lo Ve de jung, fezem far lo doble de la comissiou al frayre de [Charronis] per la portar devers lo rey, monta : III s. IIII d.

 

Soma :  XLII ll.  V s.  X d.    

 

folio 15v 

Item lod. jorn tramesem Helias Queyrel e Me Helias Captal devers lo rey, per trobar remedi de no pagar ponch las XIIC ll., e lor beylem :  XX ll.

Item lod. jorn, achaptem lo chaval de Me Johan Peyrotí per beylar ald. Meytre Helias Captal per lo portar, e nous costet :  XIIII ll.

Item per aborrar la sela deld. chaval :  XX d.

Item demoreren losd. Helias Queyrel et Captal ald. viatge XIII jornadas, et nous feren rebatre quatre cens ll., dont avem taxat ald. Helias Queyrel :  XLVIII s. IX d.

Item logem ung chaval de Reymon Faure per beylar ald. Captal per portar l’argen a la court, et nous costava per jorn dos s.,  e lo tenguem XIII jorns, monta :  XXVI s.

Item comprem dos sacz per portar lod. argen devers lo rey, monta :  II s. VI d.

Item demoret lod. Captal XIII jorns, de q es estat de tout pagat, exceptat XLV s. que ly avem pagat, monta :  XLV s.

‘comprés l’argen que li avem beylat de la tailha’ (rajouté d’une autre main)

 

Soma :  XL ll.  III s.  XI d.    

 

folio 16r

Ensec se sò que paguet Valada torier, a reparat en la meygó de cossolat et al pes de Bladarias.

 

Prumieyramen a fach montar lo retraitz de lad. meysó de massonaria, et a fach adobar la chaminea de la sala, que se monta eneyssí cum asserit medio juramento :  II ll.

Item, per dos enfans que furen retengut preysoniers e furen foytatz dedins cossolat, e avian despendut monta :  X s.

Item plus, per reparar los pes de consolat e metre las còrdas et autras chousas, monta : II s.

Item per ung guotz de pòrta de Bladarias, monta :  II s. VI d.

Item per la clau de Bladarias, monta :  X d.

Item per la clau de la pòrta de davant lo conseilh, monta :  X d.

Item per la pòrta de la chambre de la tour de cossolat, tam per la clau que per las tapas, monta :  XX d.

Item per la clau de la salarge :  X d.

 

Soma :  LVIII s.  VIII d.    

 

folio 16v

Ayssò que s’enssec avem beylat per los guatges deux officiers, tant per lo mayer et cossols, juge e procuraire e autres officiers.

 

Item avem beylat a Mossr lo Mayer, per sa pension et guatges, monta :  XXXVI ll.

Item avem beylat a Bernart del Puey cossol, per sos guatges, monta :  X ll.

Item avem beylat a Reymon Bretó cossol, per sos guatges, monta :  X ll.

Item avem beylat a Me Johan de S. Angel cossol, per sos guatges, monta :  X ll.

Item avem beylat a Johan Bòrdas cossol, per sos guatges, monta :  X ll.

Item avem beylat a Huguet Brochart cossol, per sos guatges, monta :  X ll.

Item avem beylat a Bertram La Ròcha cossol, per sos guatges, monta :  X ll.

Item avem beylat a Helias Chanssel cossol de la Cpitat, per sos guatges, monta :  X ll.

 

Soma :  Cent et VI ll.

 

folio 17r

Item avem beylat a Mestre P. Fayar bachelier en leys, nòstre jutge, per sos guatges, monta :  IX ll.

Item avem beylat a Mestre Bertran de Las Meygós, nòstre procurayre, per sos guatges, monta :  VI ll.

Item avem beylat a nòstre comptador Johan Pradal, per sos guatges, monta :  IX ll.

‘Item avem taxat ald. comtador, tant per lo plazer que nous a fach que per la leva de las vendas per sò que no eran assessadas, monta :  VI ll.’ (rajouté dans l’interligne)

Item avem beylat a Mestre P. Baylí, advocat de la vila, per sos guatges, monta :  III ll.

Item avem beylat a nòstre hobrier Guilhaume de La Charradona, per sos guatges, monta :  XV ll.

Item a Johan Codoinh nòstre trompeta, per sos guatges, monta :  VI ll.

Item avem beylat a [Guidan] son companhó, nòstre trompeta, per sos guatges, monta :  VI ll.

Item a Mestre Pierre, excequutor de la justissa, per sos guatges, monta :  VI ll.

Item avem beylat a Johan Negrier V s. per una espaza que ly fu roubada ronpuda aus Augustýs quant òm guardava lo buòy, monta :  V s.

Item per far los tres comptes, l’ung per beylar en la chambra, l’autre a Monsr lo Mayer, e l’autre per my Johan Pradal, monta :  XLV s.

 

Soma :  LXXIII ll.  X s.    

 

folio17v

Ayssò que s’enssec avem receubut de las rendas de la charitat

 

Et primo de Me Joh. de La Vila, IIII b[23]. fromen : II s. t.  –  Item de Joh. Guoumý Pozí : III b. fromen  –  Item de Peyre Reymundet : XII s. t.  –  Item de P. Sirventó alias Guilhassó : XIX s. IIII d. , II b. fromen.  –  Item de Joh. Perier : IIII d. t. –  Item de Peyr L’Olier : XVIII d. t. –  Item de Catharina molher qui fu de Matatz : IX s. t.  –  Item de Eymeric deux Fieux : VIII b. fromen   –  Item Item de Peyr Tuffany : V s. t.  –  Item de Ytier Souret alias Dosset : IX d. t.  –  Item plus : IIII d.  –  Item Michela [Lionna] : V s. t.  –  Item Vilabòys : XII d. t.  –  Item Marsalz Prous d’Aturs : VI b. fromen e X s. t. –  Item Arnaud del But alias Adian : III b. fromen  XII d. t.  –  Item Guilh. Malhabòsc : XV d. t.  –  Item plus : VI d.  –  Item Hel. Tuffani alias Jorra : VI d. t.  –  Item Clemens Perrí : IX d. t.  –  Item plus : XVIII d.  –  Item Joh. de La Val Briva : II s. IIII d.  –  Item Bernart de La Feyta alias Moussoulh : XI b. fromen  –  Item Joh. Prezan : II s. t.

 

  III ll.  XVI s.   XXXV boysels. fromen

 

folio18r

Item Giraud Chapel : II s. t. e ung faix de palha  –  Item Guilhem de Combas Merlandó : XII d. t.  –  Item plus : III s. t.  –  Item Helias del Bruelh cordonier : II s. t.  –  Item Helias Buguet : V s. VI d.  –  Item plus : VI s. t.  –  Item Reymon Bretó lo Vielh : XII d. t.  –  Item Me Germà Folquaud : XVIII d. t.  –  Item Giraud Arnaud Golsa : X s. t.  –  Item plus : XV d. t. e VI d. s. t.  –  Item Eymeric et Giraud Chalupz : II s. t.  –  Item Johan Barrieyra : V s. III d. t.  –  Item plus : III d.  –  Item Heliòt Sirventó, P. e Gm Bru : II b. fromen , II s. VI d. t.  –  Item Me Johan Fouró : XXII s.  VI d. t.  –  Item Perròt Chastel : IIII s. ung d. t.  –  Item Mestre Helias Captal : VI s. t.  –  Item H. deux Champs Vilabòys : VIII d. e ma   –  Item Johan Favart taborel : VIII d. e ma  –  Item Phelipó Nadaló : XVIII d. t.  –  Item Me Johan Reymon Ortitz : X s. t.  –  Item R. e Bernart Vigiers de Chansavinel : II s. t.  –  Item Giraud Arnaud Golsa : XV s. t.  –  Item Anthòni Faure : III s. t.  –  Item Gm Chalepà[24] Sanet : ung b. fromen, II s. IX d. t.  –  Item Malhabòsc : XI s. t.  –  Item Mathieu Guarrel : ung b. fromen e VI d. t.

 

Somme :  VI ll.  I s. III d.   IIII boysels fromen      

 

folio18v

Item Johan Nebodet : ung b. fromen  VI d. t.  –  Item Johan Compte[25] : XII d. t.  –  Item lo IXe jorn de jung de Bayna pren sus XXV s. t.  –  Item de Bertolmieu del Cluzel Combens : IX d.  –  Item de Peyre Roy : III s. t.  –  Item de P. de Nòuvila : III s. III d. t.  –  Item de Johan Porcharel Jarrigó : XVIII d. t.  –  Item plus una eymina de fromen e XII d. t.  –  Item Mathieu de L’Armela : ung b. fromen VIII s. t.  –  Item Johan del Cluzel Duró : III s.

III d. t.  –  Item Johan Phelip : II s. VI d. t.  –  Item Michelet Tibbaud : III s. t.  –  Item Johan del Biró : VI d. t.  –  Item Arnaud de Casaubó : XII d. t.  –  Item Peyre [Nampuòl] Bolazac : XII d. t.  –  Item plus : XII d. t.  –  Item Peyre Belet Malrigó : VII s. VIII d. t.  –  Item Nicolau Roux : II s. t.  –  Item Peyre Roux : XXII d. t.  –  Item Peyre e G. Brus :

VI s. t.  –  Item Mathalý La Brossa : X s. t.  –  Item Capblanc : IIII b. fromen XIIII s. t.  –  Item Giró Chastelló : XXII s. ½  –  Item Johan Penòt [Lomouaran] : b. fromen  V s. t.  –  Item Mestre Arnaud Belcier : III s.  –   Item Lourens Caleys de St Lourens : VIII b. fromen  –  Item Mestre Eymeric del Mas : IIII s. VI d. t.

 

Somme :  VI ll.  XII s. IX d.   XXI boysels fromen      

 

folio19r

Item Reymon Lanbert : ung b. fromen  –  Item Leounart Doumier : IIII s. t. e VII d.  –  Item Hel. Burel : II b. fromen  II d.  –  Item Anthòni La Val : II s. IIII d. t.  –  Item Me Giraud Charle : XVIII d. t.  –  Item los heret. de Landric : VI s. VI d. t.  –  Item Lop Jay : II s. t. e VI d.  –  Item Perrona Burella : XVIII d. t.  –  Item Reymon Chapel : XII d. t.  –  Item Me Hel. La Val : XV d. t.  –  Item P. de La Farga gendre de [Barlagens] : III s. t.  –  Item Me Hel. Chastel : IIII b. fromen, III s. t.  –  Item Joh. Reymon Ortix : XV s. t.  –  Item Gm Ròcha filh de Lumenada : IIII b. fromen, VIII s. t.  –  Item P. Ròcha de Chassavinel : VIII s. t.  –  Item Galhart Guy : II s. t.  –  Item Alem Ribòt : II s. t.  –  Item Me Joh. Belcier licenciat : VII s. t.  –  Item Anthòni Cròza, gendre de Malví : II s. t.  –  Item Nicolau Ros : II s. t.  –  Item Almeus[26] Jorgina e [Perotus] son marit : XII d. t.  –  Item Bernart deu Casau : IX s. VI d. t.  –  Item Me Pichonis[27] : V s. t.  –  Item Hel. Queyrel : V s. t.  –  Item Me P. de Portaria medicí : II s. t.  –  Item Los Railhartz : VIII s. t.  –  Item Los de Puey Schirpel : III s. t.

 

  V ll.  VI s. IX d.   X boysels fromen      

 

folio19v

Item Moss. Mathalý La Còsta : IIII s. t.  –  Item Anthòni [Bete] e [I pieurat][28] : II s. t.  –  Item Colý Sentongier : VII d. t.  –  Item Francés Blanchet : VII d. t.  – Item Mondí [Declou][29] : VII d.  –  Item Joh. Barzat : VII d.  –  Item Joh. de Mourenx : VII d.  –  Item Chanela : VII d.  –  Item Eymar Faure : VII d.  –  Item Anthòni [Bete] : VII d t.  –  Item Michel Debetz : VII d. t.  –  Item La Seguina : IIII s. t.  –  Item P. de Nouvila : III s. III d.t.  –  Item Guilhem Mathieu : VI s. t.  –  Item Simonet Panetier : IIII s. t.  –  Item Eyic d’Abonel : IIII s. t.  –  Item Johan Abonel : V s. t.  –  Item Leounart del Rieu : VI d. t.  –  Item Joh. Abonel lo Jove : II s. VI d. t.  –  Item Giró de Monrengas : XV d. t.  –  Item R. e Gem Chaplepàs  –  Item Anthòni de [Samnhac] : XVIII d. t.  –  Item Joh. Goumý : I b. fromen  –  Item plus : V d. t.  –  Item Bat La Gens : VI d. t.  –  Item Poncet de Montousó : XII d. t.  –  Item Sanssonet : XVIII d.

 

  II ll.  XII s. VI d.   I boysel fromen      

 

folio 20r

Item Hel. e Gem Bodetz : V s. t.  –  Item La Meyssenca : VI d. t.  –  Item Pateró : III s. t.  –   Item Me Marsal Jongay : XII d. t.  –  Item Guilhem Cluchier : III s. t.  –  Item Hel. de S. Peyr L’Alaman : XII d. t.  –  Item Hel. Eymar Kaffare : IIII s. t.  –  Item Joh. Lande : XVIII d. t.  –  Item Las Chatas de Potó : VI s. t.  –  Item [Paquet] Chassanhas,  P. Chabessieyra gendres de Mayolfet : XXXII d. t.  –  Item Me Pierre Lo Medicí : V s. t.  –  Item Los Bels Puey : VI s. t.  –  Item Me Francés de Merle : XVIII d. t.  –  Item Los Heret. de Ventenac : XII d. t.  –  Item Esteve [Marthina] : VI s ; t.  –  Item Joh. Lo [Jambe] l’argentier : IIII s. t.  –  Item las filhas de Tevenòt del Chat : III s. t.  –  Item lo chapelà de S. Lourens : III s. t.  –  Item Eyrart Cremieyras : III s. t.  –  Item Peyre Charle alias Plaga : XIIII d. t.  –  Item Huguet Peletier : XIII d. t.  –  Item Joh. Sirventó filh de Bernissó : VII s. VI d. t.  –  Item Joh. Johan Codonh : IIII s. t.  –  Item Guilhem Belet de Chansavinel : XVIII d. t.  –  Item Joh. Doumiers : IX d. t.  –  Item Gem Cavilhac, P. e Gem Ribieyra : II s. t.  –  Item Me Eyic de L’Ouzelia : XII d. t.  –  Item Me Marsal Jongay e Ponsset de Montouzó : X s. t.

 

  Somme :  IIII ll.  X s. II d.  

 

folio 20v

Item Peyre Chieysas alias Gervas : III s. t.  –  Item Moss. Peyr del Cluzel : XII d. t. –  Item Andrieu deux Champs : XVIII d. t.  –  Item Hel. Queyrel : VII s. VI d. t.  –  Item plus :

IX s. t.  –  Item Hel. Seguý alias Botas : IIII b. fromen, II s. t.  –  –  Item Hel. d’Archas : X s. t.  –  Item Moss. P. Chambó : II V fr.  –  –  Item Peyre Talet Chopí : V s. t.  –  Item Anthòni Belac : XII d. t.  –  Item  Bertran Matatz : IIII s. t.  –  Item Guilhem Ròcha Lumenada : III s. t.  –  Item Joh. de Nouvila : III s. III d.  –  Item ‘Anthòni’ de S. P. filh de L’Alaman : V s. t.  –  Item Peyr de Nouvila : XV d. t.  –  Item Joh. de Nouvila :XV d. t.  – Item Me Hel. La Val : IX arditz  –  Item  Hel. del Puey per La Jarta : XV b. fromen  –  Item Hel. de S. Peyr : IX d. t.  –  Item Hel. Vigier cordonier : XII d. t.  –  Johan Penòt : IX d. t.  –  Item  Reymon Sudre : VII arditz  –  Item Eymar Bru : XII d. t.

 

Item avem receubut de la renda desús dicha en argen :  XXV ll.

 

  Soma :  XXV ll. 

 

folio 21r

Ayssò que s’enssec avam receubut de las vendas et honors e achaptes per parcielhas per sò que no eran assessadas

 

Et primo de Hel. Jarric merchan : VI ll.  –  Item d’Alem Ribòt : III s. IIII d.  –  Item de Pierre Lo Librayre : L s.  –  Item de Moss. Joh. Escrivà de Vaux : XX s.  –  Item de Peschal d’Aturs : XI s. VIII d.  –  Item de Joh. Codonh : IX d.  –  Item deux Heret. de Massafrech : XVIII d.  –  Item de I Mayolfet Gem e Gualhart Guys : XV s.  –  Item de Joh. Clopaut : VII s.  –  Item de Peyre de Puey Bertran : XVIII d.  –  Item de Peyre de Puey Bertran lo Vielh : XXIX s. VIII d.  –  Item de l’òme de La Vizona : VI d.  –  Item de la Gileta e Simó Baya : V s.  –  Item de Moss. Penòt : XV s. X d.  –  Item de Guilhem Rey : XVII s. VI d.  –  Item de Marsal Lesparrat : IX s. II d.  –  Item de Johan Redon cordonier : XVII s. VI d.  –  Item de Esteve Marthina : XVII d.  –  Item de Mossen Esteve Dolhatz : XX s.

 

  Soma :  XVII ll.  VII s.  IIII d. 

 

folio 21v

Item de Joný e Loys Massós : XXX s.  –  Item del gendre de Mathieu Guarrel : V s.  –  Item de Guilhem Mathieu : V s.  –  Item plus per la darrieyra assessa : II s.  –  Item de Mossen Guilhem [Darrexa][30] : III ll. V s.  –  Item de ung quoquí [feraud] : II s. IIII d.  –  Item de Bertomieu Ribieyra : VII s. VI d.  –  Item de Guilhem Barròt : XXXIII s. IIII d.  –  Item de Perrotí Mespoleda : X s.  –  Item de Petit Guilhó de Chinhac : VII s. VI d.  –  Item de Joh. [Roubý] : III s. IIII d.  –  Item de Joh. Malyvernat : III s.  –  Item de Esteve [Debonnes][31] : III s. VI d.  –  Item de Guilhó gendre de Codonh : VII s. VI d.  –  Item de Joh. Parel : XXX s.  –  Item de Giró Bordas : V ll.  –  Item de Guilhó de Sanet : V s.  –  Item de Barbilhó : II ll.  –  Item de Me Hel. de Mota : XXV s.  –  Item de Moss. Ytier Montouzó : XX s.  –  Item de Perrinet Ròcha : V s. X d.  –  Item de Frelí : IIII s. II d.  –  Item de Guilhó Gontier : IX d.  –  Item de Petit Joh. lo barbier : V s.

 

  Soma :  XXI ll.  IX d. 

 

folio 22r

Item de Mathalý Brunet : XVIII ll.  –  Item de Moss. Anthòni [Vernieròt] : II ll.  –  Item de Reymon Arnal dich Golsa : III ll. X s.  –  Item de Leounart Lo Menusier : XII s. VI d.  –  Item de Jarrigó per despenssa : II ll.

 

  Soma :  XXVI ll.  II s.  VI d. 

 

folio 22v         en haut de page : Jhesus domini filius

Ayssò que s’enssec avem receubut de las emendas

 

Et primo de Giraut Veyssieyra : XXV s.  –  Item de dos massós de l’Arsaut : XX s.  –  Item de l’Eypitalieyra : II s ; VI d.  –  Item de Johan Johan, alias Codonh : V ll.  –  Item de Mathieu gendre de Vilabòys : VII s. VI d.  –  Item lo sartre que demora en l’obrador de Lanmari : XII d.  –  Item de l’òme que demora en la meygó de Lourens : III s.  –  Item de Joh. Pezan : XX s.  –  Item de Joh. Reymon charpentier : L s.  –  Item de Me Martí de Bacilhac : XXV s.  –  Item de Bertran Rey : III ll.  –  Item de ung mercier d’Aubaterra : XXV s.  –  Item de Jòrgi La Gana : XX s.  –  Item de Joh. Ferran : II s VI d.  –  Item de Lumenada : XXX s.  –  Item del gendre de Rama : XX s.  –  Item dels hòmes de Me P. Chouchier : II ll.  –  Item del [tonchier][32] que demora am Moss. Gm Chastelló : XX s.

 

  Soma :  XXIII ll.  XI s.  VI d. 

 

folio 23r 

Item de ung hòme que era falx vendedor : IIII ll. X (s. oublié?) –  Item de Peyre Robbert : III s.  –  Item del sartre que demora còta[33] P. Jousselý – Item III Colhós : L s.  –  Item de ung merchan : XXV s.  –  Item de ung pòrta fays : V s.  –  Item del [Carme] : XXV s.  –  Item de Joh. Robí gendre del Chat : XX s.  –  Item de Giraud de La Boyssieyra : XXXV s.  –  Item de sa molher : III s.  –  Item de Guilhonet de Noudí : V s. II s  –  Item de Bertolmieu Ribieyra : V s. II s.  –  Item de Giró Mourengas : V s. II s.  –  Item de Peyre Reymondet : V s. II s.  –  Item d’Anthòni Chardorna[34] : X s.  –  Item de Leounart Phelipòt : VII s. VI d.  –  Item de Joh. Gervaysa ; VII s. VI d.  –  Item de Peyre Bardí : VII s. VI d.  –  Item d’Esteve Brossa : VII s. VI d.  –  Item de Joh. de Vaux : V s.  –  Item d’Archambaut Codonh : VII s. VI d.  –  Item de Joh. [Vinasset] teyssier : VII s. VI d.  –  Item de Peyre de Barrat : V s.

 

  Soma :  XV ll.  XI s.  

 

folio 23v 

Item de Gautonet de Chassainh : VII s. VI d.  –  Item de Johan Johan : VII s. VI d.  –  Item de Ramonet Mathieu : V s. II s.  –  Item de Trota : XII d.  –  Item d’Anthòni L’Alama: XII d.  –  Item Trota : XII d.[35]  –  Item Peyre Eyraut : V s.  –  Item de Guilhó, marit de la Gabriela : VII s. VI d.  –  Item de Joh. d’Eyschiduelh, gendre a Giroudó : VII s. VI d.  –  Item de Hel. Espital monier : VII s. VI d.  –  Item de Grant Johan, gendre a Giroudó : V s.  –  Item Joh. Redon : V s.  –  Item lo Cort[36] de Planchier : VII s. VI d.  –  Item Coyrassó : VII s. VI d.  –  Item la molher de Me [Nintz][37] : X s.  –  Item de Giraud Vigier Chinhac : VII s. VI d.  –  Item de Joh. Sirventó : VII s. VI d.  –  Item de Maria del Cluzel : V s. II s.  –  Item Joh. Jarrigó : III s.  –  Item Joh. Chassanha : II ll. 

 

  Soma :  VII ll.  II s. VI d. 

 

folio 24r 

Item Peyre d’Albí alias Tròta : XXII s. VI d.  –  Item lo valet de Vayssa : IIII s.  –  Item de Jounor : X s.  –  Item lo valet de Guilhamí Aculhí : XII s. VI d.  –  Item de Joh. Robi sarrelier  –  Item de Anthòni Chastanet : II s. VI d.  –  Item Lo Gal : II s. VI d.  –  Item de Giraud de [Loyregue Germarda][38] : V s.  –  –  Item Peyre Alamandó : VII s. VI d.  –  Item Perrona Burella : XII d.  –  Item Peyre Crozatier : V s.  –  Item Quatre Aurelhas : II s. VI d.  –  Item lo dich IIII Ourelhas : II s. VI d.  –  Item de ung valet de Bertran La Ròcha : XXXV s.  –   Item del Faure d’Aturs que era [G.....entari][39] : XXX s.  –  Item de Michel Peyrier gendre a [Charla]2 : X s.  –  Item de Danís Saget sartre : V s.  –  Item de Anthòni [Salno][40] : X s.  –  Item del chapelà de S. Lourens : XXV s.  –  Item de Esteve Roma : III ll.  –  Item de Joh. Bodí : XXV s.

 

  Soma :  XIIII ll.  IIII s. VI d. 

 

folio 24v 

Item del frayre de Chanongó : X s.  –  Item de Peyre de Las Dotz taborel V s.  –  Item de Eyic L’Anier : VII s. VI d.  –  Item de Vinagre : XX s.  –  Item de Volom monier : II ll.  –  Item lo filh de Blazi de Vaux : V s.  –  Item Andrieu del Bòsc conreador : III s.  –  Item de Mundí Chaplepà Sanet : VII s. VI d.  –  Item la molher de Nytó : VII s. VI d.  –  Item la molher del [Sort][41] de Salvet : VII s. VI d.  –  Item Katharina molher d’Esteve de Las Brossas : V s.  –  Item de Giraud Belcier : XV s.  –  Item Guilhem La Vaure : XV s.  –  Item Perrí Lo Massó : V s.  –  Item Joh. Joanet alias Batnogat : V s.  –  Item l’olier de Rua Nòva : XII s. VI d.

 

  Soma :  VIII ll.  V s. VI d. 

 

Item aquitz que s’enseguen no metem ny per pres ny per mes per sò que son appellans:

Item [Maubòrt] de S. Perdol en VI ll. : VI ll.  –  Meytre Joh. Rogier en : III ll.  –  Anthòni [Sarpier] Belat : L s.  –  Tristan valet de Bingó se·n anet en : VII s. VI d. , e per sò no·n podem aver pagamen.

 

folio 25r

Ensec se sò que avem receubut de donar conget de passar tranxs sobre la rua e de far armaris dejós la dicha rua e clarieyras. 

 

Et premieyramen de Bertolmieu Ribieyra cordonier avem receubut : XLV s.  –  Item de Joh. Demier : XII s.  –  Item de Silvestre : XV s.  –  Item de Grant Joh. Charpentier : XV s.  – Item de gendre de Bonus per far una clarieyra en sa meygó : XLV s.

 

  Soma :  VI ll.  XII s. 

 

folio 25v

Ayssò que s’enssec avem receubut deux espauves

Item de Bertran La Ròcha : III s. IIII d.  –  Item de [Guarra] de Libornet per Ia tròya : VII s. VI d.  –  Item de Dequoy per I guorrat[42] : V s.  –  Item de Jonissó d’Abonel per I tessó : II s.

 

  Soma :  XVII s.  X d.

 

folio 26r

Ensec se sò que avem receubut de l’obrador de Cossolat e de la bocharia del Coderc :

Item del barbiey de S. Pries : XX s. VI d.  –  Item de Leounari[43] Bessa : XXX s.  –  Item de Lourens Doumier : XXVII s. VI d.  –  Item de Peyre de Vaux : XVII s. VI d.  –  Item de Bon Bossi : XVII s. VI d.  – 

 

Item avem receubut lo III jorn de julhet de Catharina Ranconeta per sò que li avem assessat l’obrador del Pes de Borzés per IX ans, monta : IX ll.

 

Item avem receubut de Huguet Brochart nòstre cossol per la venda d’ung chaval : XII ll.

 

  Soma :  XXVI ll.  Vs. 

 

folio 26v

Ayssò que s’ensec avem receubut de las fieyras.

Item de la fieyra de Miey-Careme : XV ll.  –  Item de la fieyra de S. Memòri : VII ll. X s. IX d .  –  Item de la fieyra de Moss. S. Front : XII ll. IIII s. VI d.

 

Item avem receubut del compte de Sollelha per la ma de Giraut Chalup comtador de la dicha annada : XIIII ll.

 

  Soma :  XLVIII ll.  XIIII s.  III d. 

 

folio 27r

Ayssò que s’enssec avem receubut deux emolumens de la vila.

Item avem receubut de Leounart Bessa per lo denier de la charn : IXXXXVII ll. VI s. VIII d.

Item avem receubut de Mathalý La Boria, per lo peatge : VIIXX II ll.

Item avem receubut de Hel. Burel, per la gròssa vinada : CV ll.

Item avem receubut de L’Espital, per las pestoressas : XLVII ll.

Item avem receubut de Johan Pradal, per l’entrada del vi : IIII ll. , per sò que no eran assessadas.

Item avem receubut de P. de Puey Bertran, per la leyda : XX ll. VI s. VIII d.

Item avem receubut de Pichonis[44] per lo quot : X ll.

Item avem receubut de Hel. Burel per las deffalhas : IIII ll.  

Item avem receubut de [Belí] per fe e palha : XXXIII s. IIII d.

Item avem receubut de Paquet Valada, per las melhas de Bladarias : VI ll.

 

  Soma :  IIIIC IIIIXX VI ll.  VI s.  VIII d. 

 

folio 27v

Item per las mesuras de l’òlý aven receubut de Feyna : XV s.

Item avem receubut de R. Faure per la bucha deux pons : XIII s. IIII d. 

Item avem receubut de Trota per los deniers dels cuers, monta : XIIII s. IIII d.

Item avem receubut del Chalan per la Meygó Blancha : C s. 

Item avem receubut de Joh. Darre per lo drech de las chabras e de bocz : IIII ll. 

Item avem receubut de Meytre Johan Rogier per la vidalba, monta : LVIII s. IIII d.

Item avem receubut de Joh. Darre per las eymendas de comprar fòra del merchat : XLI s. VI d.

Item avem receubut de Paquet Valada per lo toratge, monta : XL ll.

Item avem receubut de Meytre Yriés Codet per la graffa, monta : XXX ll.

 

  Soma :  IIIIXX III ll.  XI s. VI d. 

 

folio 28r

         Monta mai lo receubut que lo beyllat :  XLIIII ll.  II s.  IIII d.

 

folio30v (28v, 29rv, 30r blancs)

La mesa del talh se monta : VIIIC IIIIXX LI lb. II s.

Lo receubut del talh se monta : IXC IIIIXX XIIII ll. X s. III d.

Monta mays lo receubut del dich tailh que lo mez la somme de C XII ll. VIII s. III d.

 

La mesa del domayne se monta : VIIC LXVI ll. X s. VI d. tornés

Lo receubut del domayne se monta : VIIIC X ll. XII s. X d.

Monta mays lo receubut del domayne que lo mez : la somme de XLIIII ll. II s. IIII d.

 

folio 31v (31r blanc)

          IIIIXX XVII ll. V s. IIII d.  [d.. rog.lla][45]

 

folio 32r

Ayssò es lo tailh fach e mes sus per nos Pierre Tibbaud, Bernart del Puey,  Reymon Bretó, Joh. de Saint Angel, Joh. Bordas, Huguet Brochart, Bertran La Ròcha e Peyre Chanssel, mayer e cossols de la vila, ciptat e ballegua de Peregueux, de la voluntat, licenssa e auctoritat del conseilh general congregat a son de trompa sur toutz los manàs e habitans de lasd. vila,ciptat e batlegua de Peregueux, lo fòrt portan lo feble, per las repparacious delad. vila : pons, passatges de l’aygua per far venir las naus, gatges deux officiers, viatges, presens, servicis e autras cochas, necessitatz e afar commús de lad. vila ; et es estada esgalada per los personatges a la fi d’aquest tailh nomnatz moyanan[46] lor sagramen lo plus justamen que an pogut far. Et fu fach e mes sus lod. tailh lo VIIe jorn d’aust l’an miel quatrecens quatre vings e nòu

 

Verdu

Helias Chaplepà : XXIIII s.  –  Johan Minart Falvet : XXII s.  –  Petrus Lo Basco : XXX s.  –  Jonicót de Belcier, tant per si que per los bes de Me Arnaut : V ll.  –  Bertolmieu Brugieyra : XV s.  –  Hel. Trapí : XIII s.  –  Jamme de L’Eycura : X s.  –  P. Gontier lo Vielh an son filh lo Jove : XX s.  –  Guilhó Gontier : XX s.  –  Hered. de Me P. Brugieyra : V s.  –  Guilhem de La Ribieyra, per si e per La Pomarela : XXXVII s. II d.

 

Soma : XIIII ll.  XVI s.  VI d.

 

folio 32v

Peyre Micó lo Jove : XIIII s.  –  Johan Salvatge : XXXVII s.  –  Peyre Micó lo Vielh : XV s. –  Heredes Bernart de La Feyta [Moussolh] : XXVII s. VI d.  –   Cogató : XVIII s.  –  Helias del Bruelh : XXII s.  –  Me Peyre Garestet : III ll. X s.  –  Miguó L’Anier : XX s.  –  Pený de Rey : X s.  –  Jaques del Perier : XX s.  –  Heredes Guontier de Bru : XXXV s.  –  Peyre Sudre : XXXV s.  –  Marsal de La Ribieyra : XXXVIII s.  –  Peyre del Rieu Blanc : XXX s.  –  Heredes de Johan de Michí : XVIII s.  –  Lanbert Dominhon : XII s. VI d.  –  Johan Michí Garestet : XV s.  –  Los heret. de Yteiró Michí : XV s.  –  Lourens de Vila Jaubert : XII s.  –  Mathalí de La Brossa : XV s.  –  Joh. gendre de SepFons : XII s. VI d.

 

Somma : XXIIII ll.  XI s.  VI d.

 

folio 33r

Peyre del Bòsc : V s.  –  Guilhem de Val Jalada : XVIII s.  –  Johan Mondòt : V s.  –  Heredes Arnaut de La Faya : XV s.  –  Leounart del Mas : XX s.  –  Arnaud Lourens :

 XXII s. VI d.  –  Heliòt Gordó e son nebot : XXXVII s. VI d. –  Johanòt Gordó : XXXII s. VI d.  –  Lourens Fossó Sussó : XXV s.  –  Heredes de Guilhem Jocglar Boynó : XXX s.  –  Nicòt Faure : XX s.  –  Marsaló : X s.  –  Joubert Lo Sartre : VIII s.  –  Phelipó Nadaló : 

 XII s. VI d.  –  Esteve Roma : X s.  –  Compte[47] teyssendier de Pení de Rey : X s.  –  Peyre de Nabolés : X s.  – Peyre de la meysó de Bretó : X s.

 

Soma : XV ll.  XII d.

 

folio 33v

Helias de Monferrier : XXXVIII s.  –  Helias Choumart : XV s.  –  Anthòni Nadaló : XL s.  –  Feytrau cordonier : IIII s.  –  Mondó Rey : XIII s.  –  Guilhó Rey Beró : XII s. VI d.  –  Meytre Pierre Baylhí : III ll.  –  Heredes Me Paquet Ranconet : II ll.  –  Johan Fornier batier[48] : XXV s.  –  Heredes Marsal Salamó : X s.  –  Perrotó de Rey Fossó : XIIII s.  –  Heredes Guilhem de Las Sepieyras : VII s. VI d.  –  Hered. Bernart Boyssonet : XXXII s. VI d.  –  Guilhem de Combas Merlandó : XXX s.  –  Johan Abonel lo Jove : XXVIII s  –  Johan L’Ardit gendre Abonel : X s.  –  Mathieu de Fargas : XIIII s.  –  Eymeric Abonel : XXXII s. VI d.

 

Soma : XXI ll.  VI s.

 

folio 34r

Heredes P. de Vegolas : XVIII s.  –  Johan Ytier Fargòt : XL s.  –  Michel Noalhas e son serorge : XXVII s. VI d.  –  Giró de Rey Fossó : XV s.  –  Johan Salamó : X s.  –  Me Dosset Baró : XX s.  –  Marqués La Sala : XXXII s. VI d.  –  Me Eyic del Mas, per si e per Barbeta : XL s.  –  Perrotí Ros lo Vielh : XXIIII s.  –  Hel. de L’Eychala : XL s.  –  Pierre Girart Marió : VII s.VI d.  –  Johan Pradal : XXXII s.VI d.  –  Marsal Pradier : XII s.VI d.  –  Ponthus de Val Perga : X s.  –  Me Joh. Linars : III ll. V s.  –  Leounart Passeró : V s.  –  Hered. Me Simó Gominel : II ll. X s.  –  Me Pierre Neyret : II ll. X s.  –  Anthòni Peletier menusier : XX s.  –  Hered. Hel. Sudor : VII s. VI d.

 

Soma : XXVI ll.  VII s.

 

folio 34v

Mondissó de Brugó : III ll. X s.  –  Johanet de Brugó : II lb. V s.  –  Guilhemòt Vayssa :

 XL s.  –  Helias Johan Vetat : III ll.  –  Perrotí Mespoleda, gendre a I Large XXX s.  – Helias Mourí cordonier : XVII s. VI d.  –  Michel Lo Costelier : X s.  –  Mathalí La Boria e son frayre : II ll. XII s. VI d.  –  Guilhem d’Ourias alias Guarra : V s.  –  Anthòni Samòt Tot Blanc : X s.  –  Johan d’Ayssa massó : XII s. VI d.  –  Bregeyrac lo sartre : X s.  –  Johan Batissas de L’Arsaut : V s.  –  Peyre Batissas son frayre : XXV s.  –  Peyre del Perrier Porret : VI s.  –  Me Esteve de Orto : XXXII s. VI d.  –  Reymon Arnal : XX s.  –  Guilhòt Perier : XII s.VI d. – Leunart marit de la Massona : X s. – Bordessola : VII s. VI d.

 

Soma : XXIIII ll.  XII d.

 

folio 35r

Johan Pezan, mercier : X s.  –  Michel Massó de l’Arsaut : X s.  –  L’òme que demòra en la meygó de Masduran : VII s. VI d.  –  Me Joh. de L’Eymaria : IIIIll. X s.  –  Helias Seguý Botas : XL s.  –  Me Joh. de Boscó : XII s. VI d.  –  Peyre Pinhòt : XVII s. VI d.  –  Leounart que demora chas Peyret : V s.  –  Michel gendre a [Fornet] : VII s. VI d.  –  P. lo faure de la meygó`de L’Anier : XII s. VI d.  –  Lo Rossel de la meygó de Palhet : X s.  –  L’òme que demora en la meygó de L’Anier V s.  –  Vinagre cordonier : X s.  –  Lo menusier de la meygó del Monar : V s.  –  Johan Michel teyssier : VII s. VI d.  –  Lo marit de la Perreta : VII s. VI d.  –  [Crosgondi] l’Anier : VII s. VI d.  –  Bontemps e son gendre : XII s. VI d.  –  David Roma : IIII s. IX d.  –  Peyr Lo Masso : V s.

 

Soma : XIIII ll.  XII s.  III d.

 

folio 35v

Marsal Escorga-rossí : V s.  –  L’Argentier de Bordeux : XII s. VI d.  –  Johan de Las Chastanhas : IIII s.  –  Esteve lo monier de Phelipó : X s.  –  Colareda charpentier : V s.  –  Lo bonetier de la meysó de L’Abatut : V s  –  Lo teyssier de la meygó de Blondel : X s.  –  Lo filh de Joh. Petit, gendre a Bodí : VII s. VI d.  –  Perrotó de Bru : XXX s.  –  P. de L’Anglada : X s.  –  L’Interest : V s.  –  Tortel : IIII s. II d.  –  Lo gendre de Tourelia : V s.  –  Lo gendre de Me Jouffre Marie : V s.  –  Lo gendre de Jamme Lo Massó : II s.  –  Lo nebot de Me P. Brugieyra : II s.  –  Lo gendre de P. de L’Arsaut que demora al monar : II s.  –  Son frayr qui es teyssier : II s.  –  Guilhó que demora en la meygó de Fossó : II s.

 

Soma : VI ll.  VIII s.  II d.

 

folio 36r

La Lemogana

Heredes Johan Abonel lo Vielh : XXX s.  –  Guilhem Sanet lo Jove : XVIII s.  –  Heredes Peyre Rols : III ll  –  Perrotó d’Ayme : VII s. VI d.  –  Peyre Noblet : VII s. VI d.  –  Gontier [Gou] : XII s. VI d.  –  Me Germà Folquaut : XXX s.  –  Grant Joh. charpentier : XVII s. VI d.  –  Guilhó d’Ayme : V s.  –  Johan Toyrac : XV s.  –  Johan Goumý Pozí : XXXVII s.  –  Arnaud filh del Rodier : XV s.  –  Peyre Lo Montanier sartre : XIIII s.  –  Marsal de Cròs, gendre d’Armagaut : XVII s.  –  Peyre de Las Valetas : X s.  –  Heredes de Joh. Chaplepà Sanet : XXX s.  –  Reymon de Combas : XX s.  –  Helias de Combas son frayr : XXII s. VI d.  –  Lo sartre de L’Arguzia de Laboret : XXVII s. VI d.  –  Heredes de Martí Choussidó : XV s.

 

Soma : XX ll.  IX s. 

 

folio 36v

Johan Benam : X s.  –  Johan de L’Eycura Augeyrót : XV s.  –  Helias del Vinhal : XX s.  –  Eymiric Choussidó : X s.  –  Anthòni Choumeta : XXX s.  –  P de Masenat qui demora en la meygó de Pozí : V s.  –  P. Tallet Nytó : XII s.  –  P. Talet Nytó : XVIII s.  –  Pený Lumenada II ll. X s.  –  Johan Bru gendre de Caleys : XX s.  –  Johan Doumier : XX s.  –  Heredes de Peyr Chalvet : XLII s. VI d.  –  Heredes de Paulý marit de la Paqueta : XVII s. VI d.  –  Johan Faure Coyrassó : XVII s. VI d.  –  Helias de La Vila : XX s.  –  Guilhem Bayòt lo Jove : XXII s. VI d.  –  Nardó Lo Massó : XVII s. VI d.  –  Jòrge La Gana : XV s.  –  Leounart Danen : XVIII s. VI d.  –  Johan Martí barbier : XXXV s.  –  Jamme Martí : XXX s.

 

Soma : XXII ll.  V s. 

 

folio 37r

Heredes P. Dadol : V s.  –  Anthòni Prebòst batier[49] : XX s.  –  Heredes de Holivier : XLII s. VI d.  –  Hel. Barba : VII s. VI d.  –  Reymon Roquaquava : XV s.  –  Guilhem Aculhí peletier : XX s.  –  Guilhem Viat : XV s.  –  Heredes Hel. Jalòt : XXXVII s. VI d.  –  Andrieu Bretó Arrichó : II s. VI d.  –  Guilhem de Coutz gendre de Jorra : XXX s.  –  Peyre Crozatier : XVIII s.  –  Heredes de Jarrigó : XXII s. VI d.  –  Heredes de Ròcha pradier : XXX s.  –  Johan de Saint Astier Sr de Las Borias : Vll  –  Capitis : II ll X s.  –  Johan Clemens gendre de Jarrigó : VII s. VI d.  –  Heredes Joh. de Laurieyra : XX s.  –  Luquin Paticier : XXVII s. VI d.  –  Me Blazí Arnaud : XXX s.

 

Soma : XXV ll.  VI d. 

 

folio 37v

Lourens Doumiers : XL s.  – Pierre [Lagona] : XV s. XII s. VI d.  –  Me Pierre Fayart : 

IIII ll.  –  Me Hel. de Valle[50] e son frayre : IIII ll. X s.  –  Heredes de S. P. [Lalaman] : XXII s. VI d.  –  la Meymina : VII s.  –  Me Guilhem Albert : IIII ll. X s.  –  Hel. Belcier : III s.  –  Peyre Belcier : XXVII s. VI d.  –  Me Joh. Belcier lo Jove : XXX s.  –  Eyic e Giraud Chalupz : VII ll.  –  Eymar Charpentier lo Jove : XVIII s.  –  Eymar Charpentier lo Vielh : XV s.  –  Heredes Hel. del Cluzel : II ll. X s.  –  Johan Chassarel : V ll.  –  Leounart Bessa : XLII s. VI d.  –  Pierre de La Chiesa [Guorras] : II ll. II s. VI d.

 

Soma : XLI ll.  XVII s. VI d. 

 

folio 38r

Peyre del Montelh : III ll. X s.  –  Me Bernart del Vernh : XXV s.  –  Lo menusier qui demora chas Me P. Fayart : V s.  –  Lo filh de Fornet lo Sort : XVII s. VI d.  –  Silvestre Lo Rossel : XVII s. VI d.  –  Anthòni Las Coutz : XXII s. VI d.  –  Johan Comte Bardassola[51] : XII s. VI d.  –  Jamme Batissas : XXII s. VI d.  –  Me Guilhem Guischart : X s.  –  Giró Lo Faure : XX s.  –  Me Joh. Noalhis : III ll.  –  Jòrgi de Chabanas gendre de Huguet Garda : XV s.  –  Hel. del Puey Bonbossí : V s.  –  Peyre Belet Puey Pozí : XII s. VI d.  –  Heredes de Me Joh. de Meymý : V ll.  –  Reymon Breto lo Jove IIII ll. X s.  –  Clemens Lo Massó : VII s.  –  Rouergue : VII s. VI d.  –  Chinhac lo charretier : XVII s. VI d.

 

Soma : XXVI ll.  XVII s. 

 

folio 38v

Choussas Royas : X s.  –  Lo gendre de Laboret : X s.  –  Peyre Colhau : X s.  –  Riguola : VII s. VI d.  –  Lo gendre de Cremieyras : X s.  –  Anthòni de l’ostal de Lourens : V s.  –  Anthòni qui demora en l’ostal de Lumenada : V s.  –  Peyre Salamó peletier : XXII s. VI d.  –  Jamme Salamó : XV s.  –  Joaní Lo Massó : XVII s. VI d.  –  Loys Lo Massó : XII s.

 VI d.  –  Miric gendre a Gana : X s.  –  Mirigòt Sochier : X s.  –  Peyre Sochier : X s.  –  Guilhem gendre a Senat : X s.  –  Johan de La Micha : X s.  –  Peyre Lo Menusier : XX s.  –  Johan [Burasset][52] teyssier : XVII s.  VI d.  –  Lo gendre de [Chaolla][53] de la meygó de [L’Anaria] : VII s. VI d. 

 

Soma : XI ll. 

 

folio 39r

Guillaume Le Beau : V s.  –  Heliòt de l’ostal de Pozí : VII s/ VI d.  –  Heliòt de Marqueza : VII s. VI d.  –  Peyr de la meygó del Sartre de l’Arguzia : VII s.  –  Lo Cathaló filh a Prebòst : X s.  –  Lo Sebrat : XII s. VI d.  –   

 

Soma : II ll.  IX s.  VI d. 

 

folio 39v

La Gulharia

Hel. de Puey Schirpel Feyna : II ll. XV s.  –  Peyre Davit : VII s. VI d.  –  Francés gendre Amassafrech : VII s. VI d.  –  Helias Barzat : XVII s. VI d.  –  Johan Preurat[54] : VII s. VI d.  –  Helias Maraut : XXX s.  – Pierre de Nimes : XXX s.  –  Me Giraud Charles : XXX s.  –  P. de Bogolas Perriquaut : XXV s.  –  Helias Tuló : XVII s. VI d.  –  Johan Chastellà :

 VII s. VI d.  –  P. La Val Briva XXX s.  –  Heredes Esteve Andrieu XV s.  –  Heredes de Me P. Duran : XXXV s.  –  Hel. Vigeyró, Jamme e Joh. sos filhs : II ll. X s.  –  Guilhó de Vigeyró : XII s ; Vi d.  –  Heredes Joh. Bretonescha : IIII s.  –  Eyic Jordà : XII s. VI d.  –  Me Bertran de Las Meyzós : III ll. X s.  –  Me Francés de Merle : II ll. X s.

 

Soma : XXV ll.  XIIII s. 

 

folio 40r

Guilhem de Petit : XX s.  –  Me Hel. de Petit : III ll. X s.  –  Heredes de Johan de Landric : III ll.  –  Guilhem L’Argentier : X s.  –  Me Joh. Fouró : XXX s.  trenchat avem lod. Fouró per apunctamen de Messrs.  –  Heredes Me Helias Beraud : XXVII s. VI d.  –  Heredes de Guilhem Robbert : III ll.  –  Johana Segalara la Bascona : XX s.  –  La Columbeta : II ll.

X s.  –  Guilhem Columbet – Simonet Panetier: XL s.  –  Heredes Thomàs de Bretó : II ll.

X s.  –  Reymon Lambert per si e per la part de Me Jamme : VII ll.  –  Frelý marit de La Chirimonda : XVII s. VI d.  –  Anthòni La Val : II ll. V s.  –  Hel. Burel : XL s.  –  Pierre Baluffeu : III ll.  –  Esteve Loblý Lo Moyne : XXX s.  –  Grant Joh. Peletier : XXX s.  –  Peyrichó Lo Cordonier : XX s.

 

Soma : XL ll.  XV s. 

 

folio 40v

Joan de Saint Astier Sr de Ligur : III ll.  –  Johan de Val Bruna : VI ll  –  Heredes Esteve Girart : X s.  –  Heredes de Joh. Bluey Joanaud : XV s.  –  Anthòni Chadorna : XV s.  –   Joh. Chadorna : XV s.  –  Hered. de Hel. Guarda : XXXV s  –  Peyre Bru : XII s. VI d.  –  Totis Bru : X s.  –  Reymon Rey Tortel : XXXV s.  –  Guilhó de Puey Schirpel : X s.  –   Giraud Estassús : VII s. VI d. –  Peyrichó son serorge : VII s. VI d.  –  Reymon [Fr.. entz][55] : X s.  –  Esteve Gueydó : XX s.  –  Mourice heretier de Deligen : XXVII s. VI d.  –  Maròt Lo Sarrelier : XII s. VI d. –  Peyre Chastel : XXX s.  –  Guilhem Bordas Guiguó : XXXV s.  –  Johanòt de Puey Schirpel : VII s. VI d.  –  Mathalý de Puey Schirpel : VII s. VI d.

 

Soma : XXV ll.  II s.  VI d.

 

folio 41r

Johan de Vaux Copa-moscha : VII s. VI d.  –  Andrieu Large : X s.  –  Anthòni gendre de Vinheyrac : XVII s. VI d.  –  Anthòni Bertalay : VII s. VI d.  –  Johan de Fargas : VI s.  –  Hel. Bodet : X s.  –  Pený de Bayòt : XXX s.  –  Mathalý de La Bordaria : XII s. VI d.  –  Peyr Alamandó : XXXII s. VI d.  –  Johan Janest : X s.  –  Galiòt Sirventó : XV s.  –  Joh. Bordas Coyrat : XII s. VI d.  –  Joh. de Tins Paponet : XL s.  –  Esteve de Puey Lonc : XXX s.  –  Joh. de Biròt : XL s.  –  Peyre Sirventó Guilhassó : XXXVII s. VI d.  –  Guilhem de Font Longa e son filh : XX s.  –  Lo gendre de Guilhoniòta : XV s.  –  Heredes de P. d’Oudemar : XV s.  –  Holivier Truchassó : XXX s.  –  Heredes Jòrgi Brugieyra : XVII s. VI d.  – 

 

Soma : XX ll.  XVI s.  

 

folio 41v

Andrieu Grasset : XV s.  –  Jaquet Robbert : X s.  –  Esteve de Puey Meà XV s.  –  Mathieu del Soleilh : XX s.  –  Giraud Bordas Quoqua : XII s. VI d.  –  Hered. de Sauta-branda Mathieu de Vigolas : X s.  –  Joh. Maruelh teyssier : VII s. VI d.  –  Hered. Hel. de La Ròcha : XV s.  –  Me Anthòni [Charroins] : XX s.  –  Me Dalphí De Manssó : XXX s.  –  Lo charretier de Moss. Gem Chastelló : XV s.  –  Guilhem gendre de Thòni Teyssier : X s.  –   Peyre de Puey Bertran lo Vielh : XXII s. VI d.  –  Peyre de Puey Bertran lo Jove : XVII s. VI d.  –  Ramonet Pontí : XXXVII sS VI d.  –  Johanòt de Pontí : XXXVII s. VI d.  –  Hered. de Peyr Peschal : XII s.  –  Lo Rossel de Chasteló : VII s. VI d.  –  Joh. Comte : V s.  –  Simó gendre de la Pasqueta : IIII s.  –  Durand Lo Massó : VII s. VI d.

 

Soma : XVI ll.  XI s.  

 

folio 42r

Durand gendre de Paguòt : VII s. VI d.  –  Guilhem Mathaut : V s.  –  Anthòni gendre a Limòges : VII s. VI d.  –  Jaquet Lo Veyrier : V s.  –  Joh. gendre al Chat massó : VII s. 

VI d.  –  Guilhaume Lo Begue : V s.  –  Eyic de Mon Meà V s.  –  Marsaguet : XX s.  –  Joh. Guiquet gendre a Tuló : XX s.  –  Lo manoychier de Fermeta : V s. 

 

Soma : IIII ll.  VII s.  VI d.

 

folio 42v

Talhaffer e Saint Silà

Fortó Bordas : IIII ll.  –  Joh. Bordas lo Vielh : III ll.  –  Heredes Melhó Leri : XXX s.  –  Guilhem Jay Guilhassó : VII s. VI d.  –  Hel. Chaminada : II ll.  –  Hered. Bernart Sirventó : XX s.  –  Hered. Joh. Malheró : XVII s. VI d.  –  Pasquet Darnia : X s.  –  Perrotó Robbert Jargalessa : XXV s.  –  Joh. de [Lannes] de Valnes : IIII s.  –  Marsal Bru : IX s.  –  Lo gendre de Peyr Bola : IX s.  –  Hered. Eymar Charrentó : XXV s.  –  Joh. del Cluzel Duró : XXV s.  –  Esteve Marseyró : XVII s. VI d.  –  Hel. Milheyròl : XV s.  –  Mondissó Robbert : XX s.  –  Lo gendre de Giraud Milheyròl : V s.  –  Peyre gendre al Sartre : VII s. VI d.  –  Heredes Esteve de [Viers] : VII s. VI d.

 

Soma : XXI ll.  XIIII s.  VI d.

 

folio 43r

Arnaud Charentó gendre de Prunier : XXX s.  –  Joh. Barzat lo Vielh : XL s.  –  Giraud del Jarric : XXXV s.  –  Thomàs deux Betz : V s.  –  Branthòme Lo Sartre : XL s.  –  Heredes Arnaud de Sirven : XXXV s.  –  Hered. Guilhem [d’Erbon] : VII s. VI d.  –  Quatre Ourelhas : VII s. VI d.  –  Mondí de Clou : XXV s.  –  Hel. Archambaut Bourichó : XII s. VI d.  –  Giraud Colý Sentongier : XXXV s.  –  Hered. de Guilhem Bardí Barbeta : XVII s. VI d.  –  Francés Blanchet : XIII s.  –  Hel. Chanssel e son serorge : XIII s.  –  P. qui demora en la meygó de Vilabòys : VII s. VI d.  –  Guilhem Bodet : X s.  –  Eymar Faure Maró : XXVII s. VI d.  –  Johan Parel : II ll. X s.  –  Joh. de Chabanat Sarlat : XX s.  –  Anthòni Bete menusier : XII s. VI d.  –  Johan Piourat[56] sartre : XV s.

 

Soma : XXII ll.  XI s. 

 

folio 43v

Helias Eymar lo Vielh : III ll.  –  Helias Eymar lo Jove : II ll. V s.  –  Johan d’Ouvernha gendre a l’Espital : X s.  –  La Matassa : III s.  –  Joh. Barrieyra : XXXV s.  –  Hered. Me Marsal Jongay : L s.  –  Lo gendre de Bonus Pierre : XX s.  –  Peyr Charle : XX s.  –  Joh. Colau gendre de Plaga : XXV s.  –  Marió de La Vaure : XL s.  –  Giraut Arnaut dich Golsa : XII ll.  –  Johan Redon : XV s.  –  Adam La Crotz : II ll. X s.  –  Reymon Arnaud dich Golsa : XII ll.  –  Bertran Matatz : VII s. VI d.  –  Johan Dieudela : XX s.  –  Eyic de La Bossieyra : XV s.  –  Giró de La Boyssieyra faure : XII s. VI d.  –  Hered. Joh. de Marmoys : V s.  –  Lo sartre Veyssieyra gendre del Rey : XXV s.

 

Soma : XLVIII ll.  VIII s. 

 

folio 44r

Heredes Guilhem Botier Perligó : XXXV s.  –  Perinnet Bayna : II ll.  –  Giraud de La Bertharia : XXX s.  –  Heredes Mathalí Charle : XX s.  –  Eymiric Girart faure : V s.  –  Giraud Chastel : XXX s.  –  Phelipòt Peletier : II ll. XV s.  –  Arnaud Pinel gendre a l’Aliennata : XX s.  –  Heredes Joh. Chastel : XXX s.  –  Heredes Marsal Peyssó : XII s.

 VI d.  –   Gabriel Ròchaffòrt : XXX s.  –  Me Peyr Chouchier : II ll. XV s.  –  Guilhem Peyrafon Varret : XX s.  –  Me Hel. Captal : II ll. V s.  –   Penòt de La Boyssiere : XII s.

 VI d.  –  la Dalphina per sa filha : XX s. XVII s. VI d.  –   Guilhem lo Brier[57] : XX s. XVII s. VI d. –  Joh. Baudeu de Large : V ll.  –  Giraud Guoumar : XXV s.  –  Hel. Simeon : V s .  –  Jamme Matern pichier : V s.

 

Soma : XXX ll.  X s. 

 

folio 44v

Leounardó gendre de Valat : III ll.  –  Rustat tondedor : X s.  –  Joh. Phelip chapelier, gendre de L’Anglada : XV s.  –  Hered. Joh. Neyrac bastier : XV s.  –  Me Hel. Chastel : XXVII s. VI d.  –  Jamme Codet : VI s.  –  Bertolmieu Jubelý : XXVII s. VI d.  –  Me Yriés Codet : XX s.  –  Mariòta de Montouzó e son filh : II ll. V s.  –  Esteve Lo Rat gendre de Folop : XII s. VI d.  –  Guilhem de La Brossa Jarric : IIII ll. X s.  –  Johan Belet, gendre de Varret : VII s. VI d.  –  Lo Rossel, valet de Fortó Bordas : V s.  –  Poncet de Montouzó : XXXVII s. VI d.  –  Lo sochier qui demora en la meygó de Jargalessa : X s.  –  Helias de La Ribieyra Sirventó : XL s.  –  Giraud Sirventó : XV s.  –  Me Johan Peyrotí : XXX s.  –  Taló gendre de Picholý : VII s. VI d.  –  Helias Hospital : XXXV s.  –  Rochas : VII s. VI d.

 

Soma : XXVI ll.  III s.  VI d. 

 

folio 45r

[Bruló] : XXV s.  –  Helias Queyrel : IIIll. X s.  –  Lo Teyssier gendre de Pueychey : V s.  –  Johan Bonhòme : X s.  –  Guilhó de Boria : V s.  –  Peyr Lo Massó : V s.  –  Marsaguet : VII s.  –  Palissó : III s.  –  Guilhem marit de la Borruda : V s.  –  Esteve Chanssavinel :

X s.  –  [Bonier] qui demora chas [Madorra][58] : V s.  –  Francés de Golsa : X s.  –  Tripó :

 X s.  –  Pierre Lo Librayre : XX s.  –  Giraud Lo Cordonier : III s.  –  Grant Johan Lo Cordonier : XII s. VI d.  –  Lo Rossel de Chamiers qui te los bes de Clou : VII s. VI d.  –  Me Peyre Borgonh : XV s.

 

Soma : XI ll.  VIII s.    

 

folio 45v

Las Fargas

Guilhem Bayòt lo Jove : XX s.  –  Giró Bayòt : XX s.  –  Peyre Barreyra : XXXV s.  –  Peyre Chapelà gendre de Planchier : XII s. VI d.  –  Pierre By chapelier : VII s. VI d.  –  Mondó Planchier : XII s. VI d.  –  Guilhem Planchier : XV s.  –  Johan Darnis Tortel : X s.  –  Heredes de Bertran Giroudó :  XII s. VI d.  –  Anthòni Vincent valet de Goumý : XVII s. VI d.  –  P. Montigó, gendre a la Matassa : V s.  –  Esteve Colha Negra : VIII s.  –  Johanòt Prebòst Peyrelada : XXV s.  –  Niòt del Chastanet : X s.  –  Johan Faure son serorge : XV s.  –  Treynhac son serorge : XV s.  –  Peyròt Peyrelada : X s.  –  Lo filh de Trapí meyriglier : XX s.  –  Anthòni Phelipòt Guozó : XX s.

 

Soma : XIIII ll.  X s.  VI d.    

 

folio 46r

Anthòni Lo Trollier : XII s. VI d.  –  Peyre Virit e son frayre : XXX s.  –  Joh. Johanet : XXII s. VI d.  –  Penòt gendre de Guozó : VII s. VI d.  –  Heredes Me Hel. Raymon :

XXX s.  –  Marsal Rossaut : VI s.  –  Guilhem Rapí e son nebot : XV s.  –  Ramonet de Veyras : XX s.  –  Me Marsal Joanaud : X s.  –  Joh. Ferran : XXV s.  –  Michel gendre de Plaga : V s.  –  Me Johan Alcanó : XXX s.  –  Hel. Jalaga : X ll  –  Gayaut sartre : X s.  –  Me P. Lo Mege : XXX s.  –  Simó Barba : X s.  –  Johan Barba : XII s. VI d.  –  Guilhem Javarsac : XII s. VI d.  –  Johan lo gendre a Argentier : XXV s.  –  Johan de S. Victor :

XII s. VI d.

 

Soma : XXVI ll.  VI s.      

 

folio 46v

Phelipó de La Matassa : V s.  –  Johan Sochier sartre : X s.  –  Francés Pastor : X s.  –  Johan de La Pinta : V s.  –  Lo marit de la Blasia : VII s. VI d.

 

Soma : XXXVII s.  VI d.     

 

folio 47r

Ruonòva

Johan Gentil : V ll.  –  Heredes Pierre Mourel : XXX s.  –  Hered. Me Martí de Savinhac : VII s. VI d.  –  Johan Flamenc : XLV s.  –  Me Loys Jay : III ll.  –  Pierre Marelhier : X s.  –  Me Leounart Nadal : XXII s. VI d.  –  Joh. filh de Blazi de Vaux : X s.  –  Me Johan Belcier licenciat : V ll.  –  Eymiric de La Brossa : XXXII s. VI d.  –  Lourens Guolan :

V s.  –  Gilhó del Rat Piquí : XX s.  –  Heredes Guilhem Arnaud : IIII s.  –  Joh. Reytif e son gendre : XII s. VI d.  –  Anthòni Sarpier XII s. VI d.  –  Johan Reynaut charpentier : XX s.  –  Helias Piquí : X s.  –  Pierre Chabrier armurier : X s.  –  Hered. Joh. Servieyra Petavi : X s.  –  Johan Tuffaní : XXXII s. VI d. 

 

Soma : XXVII ll.  XIIII s.     

 

folio 47v

Bernart Prebòst Folop : XII s; VI d.  –  Johan Johan Codonh : X s.  –  Ytier Souret Docet : XXII s. VI d.  –  Penòt del Buc Dadian : XXVII s. VI d.  –  Guilhem Lo Bretó : XX s.  –  Johan Perier : XXII s. VI d.  –  Helias Premeyròl : II ll. V s.  –  Arnaut d’Eyraut : XXV s.  –  Bertolmieu del Cluzel : XII s. VI d.  –  Peyre Fouret : IIII s.  –  Guomý Mynart : XV s.  –  Clemens Perrí Combens : XXII s. VI d.  –  Gregòri Codonh : XX s.  –  Archambaut Codonh : X s.  –  Pierre L’Olier : XXXV s.  –   Joh. Manhat de La Ribieyra : XII s. VI d.  –  Heliòt Codonh : X s.  –  Peyr d’Arfeilha alias lo Beffí : VII s.  – La Penela : VIII s.  –  Esteve de Marita : XXV s.  –  Leounart Doumier : XXVII s. VI d.  –  Heredes Andrivalx : XXXV s. 

 

Soma : XXI ll.  IX s.  VI d.    

 

folio 48r

Lo gendre de Bernina Caramina : XII s. VI d.  –  Johan [Rouly] deux Frayres : XXV s.  –  Johan de Monferrier : V s.  –  Johan Noalhas : XX s.  –  Johan Clopaut Darri : XII s. VI d.  –  Peyre Reynaud Banhat : XL s.  –  Reymon Guy e son filh Joh. : XL s.  –  Johan Toret son filh : XII s. VI d.  –  Penela de La Fon e son gendre : X s.  –  Guilhem Papussó dich Fayart : XL s.  –  Agnès de Michí e son gendre : XII s.  –  Johan son filh : XXII s. VI d.  –  Johan Reymon [Maceró] : XXXV s.  –  Pený de Michí : XVII s. VI d.  –  Talabòt Michí : XX s.  –  Peyre Mayolfet : XXXV s.  –  Peyre Chanongó : II ll. XVII s. VI d.  –  Johan Molý Sansonet : XXX s.  –  Peyre Deux Molís Rosseu : XXII s. VI d.  –  Heredes de Joh. Polangas : XV s.  –  Heredes de Joh. Oudoy La Cozinieyra : XII s. VI d.  –  Lo marit de la Gabriela : VII s. VI d.

 

Soma : XXV ll.  IIII s.  VI d.    

 

folio 48v

Peyre d’Albý Trota : XXII s. VI d.  –  Heredes de Pollet : XII s. VI d.  –  Peyre Chapel : XVIII s.  –  Reymon Chapel : XX (blanc) –  P. d’Eyraut e Mathieu son frayre : XXV s.  –   Mathieu Guarrel : XXX s.  –  Anthòni Cròs Gondí : X s.  –  Johan de Vila Vielha : X s.  –  Peyre de La Massoria : XV s.  –  Peyr Eyic Prompsal : XXV s.  –  Hered. de Guinòt Meyssenc : XV s.  –  Durand gendre de Galhart : X s.  –  Pierre Gilet charpentier : V s.  –  Pasquet Chassanha : XV s.  –  Vincens qui a comprat l’ostal de Vessat : XII s. VI d.  –  Lo gendre de P. Mayolfet sartre : X s.  –  Bardí Robbert : X s.  –  Lo Ralhart : VII s. VI d.  –  Mala Ortiga gendre a Beneyt : XV s.  –  Lo mestadier de Loys Jay : XV s.

 

Soma : XV ll.  III s.      

 

folio 49r

Brossa de Chalanhac : X s.  –  Guamarda : VII s. VI d.  –  Grudan valet de Chanongó :

 XII s. VI d.  –  Pierre Barrat : X s/  –  Lourens gendre de Barrat : V s.  –  Johanna de Carina : VII s. VI d.  –   Lo serorge de Trota : X s.  –  Peyre Belet Malaguó : XXXVII s. VI d.  –  Heredes de Niverra : XXX s.  –  Lo gendre de Mathieu Joh. : XII s. VI d.  –  Colau gendre de Mathieu : X s.  –  La molher de Jauta Roya : III s.  –  Giró de Grudan :

 X s.  –  Helias Tuffani Jorra : XXII s. VI d.  –  Johan Mayolfet : XXV s.  –  Lo filh de Savi Lo Monier : V s.  –  Guilhauma de Gualhart : II s. VI d.  –  Lo Rossel de L’ostal de Michelet : X s.  –  Guilhòt Charbonieyras : X s.

 

Soma : XII ll.  VI d.      

 

folio 49v

Lourenssó : X s.  –  Lo Gròs sartre de la meygó de Michelet : V s.  –  Lo Petit Heliòt : X s.  –  Jòrgi, marit de La Rossa : X s.  –  Bardolet : X s.  –  Jòrgi del Potz : X s.  –  Michel qui demora chas Roumelet : V s.  –  Thomàs Lo Barbier : X s.  –  Peyre gendre a Capitani :

 V s.  –  Lo sartre Gròs qui demora en la meygó de Bodí : V s.  –  Pierre marit de la Berneza : V s.  –  Leounart Salvatge : X s.  –  Jamme Jammòt Lo Marchés : X s.  –  Meymý : X s.  –  Guilhem Bazochien : X s.  –  Joh. Jamme Lo Marchés : XV s.  –  L’òme de la meygó de la Sansoneta : V s.  –  Bertró Truchassó : X s.  –  Joh. [Grenaysa] XXXta Còstas : XII s. VI d.  –  Gem de chas Mondina de Codonh : XIIII s.  –  Joh. qui demora en la meygó de Colau : X s.  –  Danis Sagòt sartre : X s.

 

Soma : X ll.  XVIII d.      

 

folio 50r

Anhel [Cogin][59] : X s.  –  Nicolau de Lanna1 : X s.  –  P. Tardieu : V s.  –  Lo sartre de Bacilhac : II s. VI d.  –  Esteve Barba gendre de Dequoy : II s. VI d.  –   Simó Boyac : VI s.  –  Peyre Jousselí : XV s. 

 

Soma : II ll.  XI s.      

 

folio 50v

Lo Pon

 Heredes Giraud Bodí dich Pontí : XXII s. VI d.  –  Mathieu de L’Armela : XXV s.  –  Joh. Choubier de [Johhim][60] : XXII s. VI d.  –  Giró Mourengas : XX s.  –  Hered. Reymon Robbert : III ll. XV s.  –  Perrotó de Bolazac : XXVII s. VI d.  –   Eyic del But : XXV s.  –  Pierre de Vaux : V s.  –  Mathieu Barròt : XXII s. VI d.  –  Hered. Arnaud Blanchó Guamarda : XXXV s.  –  Perrotó de Las Chezas : II ll. V s.  –  Me Hel. de Mota : II ll. X s.  –  Peyre [Chominó] : X s.  –  Heliontó [Chominó] : X s.  –  Guilhó gendre a Rabetas :

 VII s. VI d.  –   Menontó de Casaubó : X s.  –  Bernart deux Champs Labigua : XXX s.  –  Hered. Hel. Minhòt Betussó : XXXII s. VI d.  –  Hered. Joh. de La Borgada : V s.  –  Hered. de Colý Champanha : V s.  –  Peyr gendre a la Martina : XV s. 

 

Soma : XXV ll.         

 

folio 51r

Guilhem Mathieu : V ll  –  Esteve Lo Veyrier : XXX s.  –  Arnaud Casaubó : III ll.  –  Guilhem Novel [Ponnat] : XX s.  –  Joh. Bru sartre : XV s.  –  Anthòni Drapeyró telier : XVII s. VI d.  –  Joh. Taborel : XXV s.  –  Johan Ros : XX s.  – Nicolau Ros : X s.  –  Alem Ribòt : IIII ll.  –  Guilhem Landó : XII s. VI d.  –  Johan Laudó : XII s. VI d.  -  Moneda : II ll. X s.  –  Me Helias Minhòt : XXVII s. VI d.  –  Eymiric Combralha : XII s VI d.  –  Me P. Clemens : IIII ll. X s.  –  Marsal del Mas borsier : XII s. VI d.  –  Simó de Las Prunas : X s.  –  Brisset Girart : III ll X s.  –  Hered. Johan Gròs Fay : V s.  –  Migó de Vigeyró : XL s.  –  Giró de Las Prunas e son frayre : X s.

 

Soma : XXXV ll.  X s.        

 

folio 51v

Lo Chapelier del Chat : X s.  –  Michelet Tibbaud : XXXV s.  –  Johan d’Ayssa : XXII s. VI d.  –  Me Johan Pichonis[61] : III ll. X s.  –  Giraud Felion : X s.  –  Johan del Mas de Charrolx : X s.  –  P. gendre de Fortó de Deguizat : X s.  –  Talabòt bastier : X s.  –  La Bogensina : V s.  –  Coní de Saunhat : XXV s.  –  Nardó Conreador : XII s. VI d.  –  Me Bernart Granier : XXV s.  –  [Batnigaut][62] X s.  –  Andrieu Lo Picart : VII s. VI d.  –  Joh. Charvart marit de La Picarde VII s. VI d.  –  Jamme Lo Massó marit de La Picarde[63] : 

 VII s. VI d.  –  Peyre Raymondet : XXII s. VI d.  –  Lo teyssier de chas Toný : V s.  –  Bertolmieu Ribieyra : XX s.  –  Johaný Lo Conreador : V s.  –  Lourens Cordonier : X s.  –  Bertran gendre a L’Abat : XV s.

 

Soma : XVII ll.  X s.        

 

folio 52r

Guilhó e Arnaud deux Fieux : XX s.  –  Petit Johan Lo Barbier : X s.  –  Marsaló Rebequet : V s.  –  Lo gendre del Rossel de chas Lo Chabrier : VII s. VI d.  –  Helias de Champs : XX s.  –  Rengó son frayre : VII s. VI d.  –  Reynaud Rabilhó : II s. VI d.  –  Johan de L’Anglada : III ll X s.  –  Puey [Mau] massó : X s.  –  Gualhart Lo Bochier :

XII s. VI d.  –  Barbilhó cordonnier : V s.  –  Lo Rodier del Marqués : V s.

 

Soma : VIII ll.  XV s.        

 

folio 52v

La Ciptat

Huguet Guarda : XVII s. VI d.  –  Pierre Champaneu : VIII s.  –  Galmòt Javersac lo Jove : XX s.  –  Guilhem Javarsac lo Jove : XV s.  –  Peyre e Leounart Poyada : XXVII s. VI d.  –  Guilhem Mataut : XX s.  –  Gem de Sosirac nebot de Gem Mataut : XXV s.  –  Hered. Guilhem Sotz : V s.  –  Johan Chapel : II s. VI d.  –  Ysarn Bernier : XX s.  –  Guilhem Poyadó : X s.  –  Andrieu Vacheyró :  III ll.  –  Pierre Laurieyra : XII s. VI d.  –  Peyre e Marsal de Sarrazí : VI s. VI d.  –  Anthòni del Tuquet : V s.  –  Peyre Deleser : VII s. VI d.  –  Johan de Berrí : II s.  –  Cap Blanc de Puey Bernar : XXXVII s. VI d.  –  Lo monier del Tolom : XXX s.  –  Danís : V s.

 

Soma : XVI ll.  XVI s.        

 

folio 53r

Guilhem Mandral : V s.  –  Guiòt Mortier : V s.  –  Michel gendre de Bayòt : II s. VI d.  –  Peyr e Leonnart son frayre : V s.  –  Johan gendre d’Izart : III s.  –  Giraud Guodoffle : XXV s.  –  Anthòni serorge del Rossel : XVIII d.

 

Soma : II ll. e  VII s.        

 

folio 53v

Champsavinel

Johan Ròcha : XXVII s. VI d.  –  Perrinet : XX s.  –  Johan Grelieyra : XXV s.  –  Reymon Vigier : III ll. –  Hered. Malhòl : II ll  –  Bernart, nebot deldich Vigier : XXXV s.  –  Eyrart Cremieyras : X s.  –  Giraud Rols Bretanha : XV s.  –  Helias Rols : XII s. VI d.  –  Peyre Rey Borret : XL s.  –  Johan Rols : X s.  –  Peyre Seguý : XL s.  –  Helias Buguet : II ll. X s.  –  Peyre de La Brossa Senat : XXVII s. VI d.  –  Guilhem Belet Pateró :

 XXV s.  –  Anthòni Faure : XV s.  –  Johan de Nòuvila : XXII s. VI d.  – Los hòmes de Fon Cròza : III ll.  –  Peyre de Vinheyrat : L s.

 

Soma : XXIX ll. V s.        

 

folio 54r

Peyre Rolleu Bel Puey : II ll. X s.  –  Mathalý de La Chabana : XXX s.  –  Peyre Manoyre : X s.  –  La Boria Bru : XX s.  –  Cap Blanc lor gendre : XV s.  –  Esteve Lo Blanchidor : XII s. VI d.  –  Johan Sorbaria : XXXV s.  –  Lo mestadier de Phelipót : X s.  –  L’autre Peyr de Novila : X s.  –  Guilhem del Rochal : V s.  –  La Prebòsta : V s.  –  Haliontó d’Eyraut : II s. 

 

Soma : X ll.  IIII s. VI d.     

 

folio 54v

Tralissac

Guilhem Chabbert : XXX s.  –  Mathieu bordier de Guordó : VII s. VI d.  –  Bonet Brossa : XXX s.  –  Joh. de L’Espital Fumat : L s.  –  Anthòni Quoguosses : XXX s.  –  Anthòni de Vila [Soumes] : XXV s.  –  Los hòmes de La Boria Pòrta :  L s.  –  Lo Fardelh P. e Joh. XVII s. VI d.  –  Malayòla e Phelipó lor frayre : IIII ll.  –  Bertran Bacó : XX s.  –  Reymon Truffý del Cluzel : XII s; VI d.  –  Johan Chourat XII s. VI d.  –  Heliòt de l’Outaria : VI s.  –  Joh. de La Ribieyra : XXXV s.  –  Lo gendre de Danís : XXV s.  –  Mal Prest : XVII s. VI d.  –  Joh. de L’Autaria : XII s. VI d.  –  Anthòni de Dorle : X s.  –  Barreyró e sos filhz : III ll. 

 

Soma : XXVI ll.  XI s.       

 

folio 55r

Phelipó son filh : XII s.  –  Lo mestadier de Me Joh. de La Vila : XV s.  –  Eyic Libornet : VII s. VI d.  –  Guilhem Cavilhac : XL s.  –   Los Heretiers de J. Penòt :  XXXII s. VI d.  – 

Joh. Chalveyró ; X s.  –  Sa sòr e sa mayre : V s.  –  La boria de Bernabè : IIIV s.  –  Me Joh. de La Vila : XX s.  –  Eyic Libornet lo Jove : XXX s.  –  Guilhem Rossinhòl : X s.  –  Esteve Cavilhac Prosopa : X s.  –  Peyre gendre de Ramonet : V s.  –  Esteve L’Anier gendre : XV s.  –  Perrichó de La Boria Pòrta : VII s. VI d.  –  Johan de Las Meygós : II ll.  –  Hered. de Eyic deux Fieux : II ll. X s.  –  Pe d’Escalla de La Valada : X s.  –  Joh. Colhau : VII s. VI d.  –  Lo bordier de chas Fumat : V s.

 

Soma : XVIII ll.  XVII s.  XVII s.    

 

folio 55v

Bolazac

Johan de Jounor : III ll. V s.  –  Helias Chalvet Bouschaux : II ll.  –  La boria París : II ll.  –  Guilhem Vessat : XLV s.  –  Johan Bonabau : XX s.  –  La Pregieyra : XL s.  –  La boria de Landric : XL s.  –  Johan d’Alvernha : XII s.  –  Los hòmes de Rechoulet : XL s.  –  Lo meytadier de Vayssa : XII s. VI d.  –  Anthòni Rilhac de Las Ribadias : X s.  –  Esteve de La Polinia : X s.  –  Marsal de L’Esparrat : XL s.  –  Bernard deu Casau : X s.  –  Joh. Lo Veyrier : II ll.  –  Lo mestadier del Liòc Dieu : XXX s.  –  Lo mestadier d’Ortix : VII s. VI d.  –  Joh. mestadier de Eyic Chalup :  XV s.  –  Lo mestadier de Lambert : XV s.  –  Lo mestadier del chapelà del Chanhe : X s.  –  Lo teyssier de jós Ribadias : X s.

 

Soma : XXVII ll.  XII s.      

 

folio 56r

Aturs

Marsal Prou : XXXV s.  –  Johan Prou : XXXVII s. VI d.  –  Peyre de Coyas : VII s. VI d  –  Peyre Sarrazí : X s.  – Helias Peychalh : XX s.  –  Helias Sarrazí : XV s.  –  Guilhem Sarrazí : V s.  –  Esteve [Tomelia] : X s.  –  Marsal del Potz Bramarel : X s.

 

Soma : VII ll.  X s.      

 

folio 56v

Saint Peyr Lanès

Lo meytadier de Michí : XVII s. VI d.  –  Tomelia : VII s. VI d.  –  L’òme de Pozalanda : XII s. VI d.  –  Lo meytadier de Botas : XII s. VI d.  –   Lo meytadier de Tibbaud : V s.  –  Blancharia : X s.  –  Lo bordier de Folop : V s.  –  Lo Boytós de Crous[64] Gondí : X s.  –  Lo meytadier de ¨Pochó : X s.  –  Lo Bretó de La Font Saint Politi : V s.  –  Lo Rossel de la Fon de [Bolons] VII s. VI d.  –  Chabròl : VII s. VI d.  –  Marsal de L’Armela boyssier :

X s.  –  Guasta Solelh : V s. 

 

Soma : VI ll.  V s.      

 

folio 57r

Corsac

Leounart meytadier de La Jarta : XX s.  –  Joh. meytadier de La Jarta : XX s.  –  Guilhaume meytadier de La Jarta : XX s.

 

Soma : III ll. 

 

Ayssò es lo tailh qui es estat mes sus e esgalat per los prodòmes que s’enseguen, losquals promeren e jureren sur Sants Dieus Anangelis deu[65] far be e leyalmen a lor poder : Meytre Peyre Garestet, Reymon Faure, Marqués La Sala, Guilhem Cavilhac, Helias Buguet, Guilhem Sanet, Pierre Briva, Johan Bordas, Poncet Montouzó, Giraud de La Bertharia, Eymar Faure, Johan Johanet, Peyre Belet, Joh. Chanongó, Guilhem Mathieu, Mirigó Rastel, L’Amic deux Champs e Arnaud Charentó, habitans de lad. vila, comés expressament a esgalar lad. tailha ; e demoreren III jorns ‘a tailhar’ lad. tailha, e lor es estat taxat a toutz emsemble que se monta :   VI ll. XII s.

 

folio 57v

La Reysercha

Me Jaques [Rasborrau][66] : XIIII s. X d.  –  L’Esperonier : X s.  –  Lo pintier del Coderc :

XX s.  –  Leounart Phelipó : XIII s.  –  Yvonet Lo Boytós : X s.  –  Peyre Nadaló : V s.  –  P. e Bernart de La Grava : XXV s.  –  Giró de Rey Fossó : V s.  –  Peyre Doublet : II s.

VI d.  –  Lo Gròs peyrier : VII s. VI d.  –  Guilhem Barròt : VII s. VI d.  –  Lo filh de Rebus : XV s.  –  Saint Aman : XII s. VI d.  –  Rebolet : X s. –  Puey Joh. : XV s.  –  Lo gendre de Bat La Gen : VIII s.  –  Joh del Bruelh : VI s.  –  Mathieu gendre de Vilabòys : V s.  –  Guilhem charretier de Pochó : VII s. VI d.  –  Danís gendre de [Marotó] : V s.

 

Soma : X ll.  IIII s.  IIII d.      

 

folio 58r

Ensec se las somas que avem beyllat de l’argen de la tailha.

 

Et primo a Me Hel. Captal, per portar devers lo rey :  VIIIC ll.

Item mays avem beyllat ald. Captal, tant per sas jornadas que per far la despenssa a luy e a Guilhòt Vayssa qui anet am luy a la cort, mas que n’avia mas sos despens, e Paquet Valada d’eyssí a Limòges, perda de l’aur e de las monedas, monta : XXI ll. XV s., e housi[67] be comprés XX ll. que beyllem mays ald. Captal e Armagaut per lo primier viatge quant nos feren rebatre IIIIC ll.

Item per ung sac d’aluda que comprem per metre las alabardas, monta :  II s. VI d.

Item plus per la leva que avem levat :  XLVIIII ll. X s.

Item plus avem beyllat per IIII papiers deud. emprompt e tailh, sò es assaber per dos broilhars e dos originalx, monta : XXX s.

Item avem payat auxs prodòmes qui an tailhat e esgallat lod. tailh, a tous ensemble : VI ll. XII s.

Item per lo clerc que fetz lo nombre deux fuòctz : X s.  Item en papier : II s. VI d.

Item avem rebatut a Me Helias Eymar lo Jove de sa tailha, per sò que anet far e pregutar[68] los que se dizian nòbles, monta :  XX s.

 

Monta mays lo receubut que lo beyllat : IIIIXX XIIII ll.  X s.  XI d.[69]

 

folio 58v

Receubut d’aquest present comte a cause del talh que Bertran La Ròcha a levat, que el devia a la vila la somme de IIIXX et siey lieuras seze soubz  pres de IIIIXX e detz e sept ll. que lo dich Bertran ne devia, dont n’a mes en resta que es degut a la vila subre Mestre Johan Belcier sinq lieuras e subre Meymý doas lieuras lasquallas son en procés subre tres, et tres s. IX d. subre Johan Chassarel, las quals son estadas donadas per lous officiers d’aquest present compte fach bo en la chambra de cossolat lo Ve jor de may l’an mil IIIIC IIIIXX et honze, Johan de Sent Astier mayer.       Reymond Lambert conssol.

 

folio 59r

Enseguen se las restas del tailh.

Et primo Me Pierre Bayllí : II ll (lod. [..ulh] de sò que ne te per sos gages  –  Hered. de Veyssieyra [ho Calheròt] : XX s.  –   Johanes de La Dalphina : X s.  –  Monsr de La Doza : V ll.  –  Los hòmes de Chamiers : XV s.  –  Me Joh. de La Vila : X s.  –  Redon : VII s.

VI d.  –  R. Virolo : III s.  –  Colaud de Bolazac : X s.  –  Johan de Veyssieyra d’Aturs :

X s.  –  Madama la Prezidenta : XXX s.  –  Lo meytadier del Rat : XV s.  –  Me Hel. La Val  per sò que es [enperies][70] : IIII ll.

 

Soma :  XVII ll.  X s.  VI d.

 

folio 59v

Hodierna die Dominus maior er consules [avem] jusjat [reddudement hujusmodi compotum pro vero et juraverunt ad Sta Dei Evangelia in illo vera fore et sine fraude in [fora,s die de... a] mensis mayii anno domini millesimo quadrinmo nonagesimo.

                                                               P. [Aredins codetí per [..]

 

folio 60r blanc  (note post : Soixantième et dernier feuillet  M. H. )

 

Fin du document

 

––––––––––––

<<Retour[1]- des francismrs de grapuie et de langue...

[2]- d, en début de ligne, est suivid’une lettre raturée puis u (ou n)cho ; p. pe d’aucha ? D’après le contexte il s’agit dune sorte de tissu ...

[3]- sans doute erreur p. novembre

[4]- Hardy, qui ajoute entre parenthèses :  « lisez mayre ou mayrastre », n’a pas cmpris la phrase occitane qu’il cite incomplètement : sa molher ne désigne pas la molher de la filha en question, mais celle de Codonh.  

[5]- frç, p. oc corbeu

[6]- Le Moyne, patronyme français

[7]- francisme

[8]- m. orth. p. pintas

[9]- forme francisée (de frç « montre ») p. oc mòstra.

[10]- article rajouté dans l’interligne en plus petits caractères  (XX d. c’est bien peu pour le prix de 3 hallebardes : sans doute les leur a-t-on seulement prêtées…)

[11]- comprendre metre sus comme l’expresson signifiant imposer : metre sus lo don = faire payer à titre d’impôt le don consenti par les Trois Etats, ( il voulait comprendre la ville dans les populations soumises à cet impôt)

[12]- francisme (du frç « chevaucheur », n-oc chavaujador)

[13]- frç (oc elegit)

[14]- ces deux derniers articles ont été rajoutés en lignes serrées dans l’espace restant

[15]- frç , au sens de cours d’eau (oc ribiera / re- = bords du cours d’eau) : los viatges de la rivieyre = la navigation sur la rivière

[16]- du frç « essayer » (oc assajar/assaiar)

[17]- Hardy : « Chalau ».

[18]- mis pour la charga de sal de sos veyssels

[19]- note l’amuissement local de s devant consonne

[20]- msc delelu ; p. nom frç « L’Elu » ? interprétation incertaine

[21]- frç ainsi  (oc aissí)

[22]- sans doute faut-il comprendre : « par ce moyen » , c'est-à-dire en lui accordant le certificat qu’il demandait

[23]- b. abrév. de boissel : boisseau

[24]- p. Chaplepà

[25]- mauv. orth. p. Comte

[26]- var. de Almueys, prénom fém.

[27] - latinis. de Pichon : petit

[28]- lecture et interprétation incertaines...

[29]- m. coupe p. de Clou

[30]-  lecture incertaine : rr ?

[31]- lecture incertaine ( nn /mi/ nr... ? )

[32]- lecture et interpréation incertaines : to ou co surmonté d’une « tilde » d’abrév = n ?)., .

[33] p. còsta prép :  à côté de, près de (s localement amui devant t non noté)

[34]- cacogr. p. Chadorna

[35]- répété par inadvertance ?

[36]- surnom ici ?

[37] - lecture incertaine...

[38]- nettement écrit, interprétation incertaine...

[39]- lecture et interprétation incertaines...

[40]- ou Salvo ?

[41]- interprétation incertaine : sort, ou sourd ?...

[42]- cacogr. (var. non attestée) p. gorret

[43]-  deleounari en un seul  mot :cacogr. p.  de Leonard (attesté ailleurs comme prénom de Bessa)

[44] - latinis. de Pichon

[45]- lecture très incertaine...

[46]- francisme (de moyennant, -t caduc non noté) (p. oc : mejansant)

[47]- mauv. orth. p. Comte

[48]- -s amui non noté p. bastier

[49]-  s amui non noté p. bastier

[50] latinis. de oc : de la Val

[51]- ss doute cacogr. p. borda- (bòrda sola = ferme isolée)

[52] - lecture incertaine (Bur-/Bin-...)

[53]- ss doute cacogr., p. Charolla ?

[54]- ss doute cacogr. p. Priorat

[55]- lecture incertaine (Fr- suivi de 5 jambages...)

[56]- cacogr. p. Priorat

[57]- mauv. coupe p. l’obrier

[58]- lecture incertaine (rr/nn /rn ?...)

[59]- lectures incertaines : Cogin/ Cogui/ Gogni...,  Lanna/Launa/Lauva...

[60]- ?... surmonté d’une grande « tilde » d’abrév. pour Johachim ?..

[61]- latinisation fantaisiste de oc Pichon (petit)

[62]- ss doute confus. p. Batnogat

[63] - inadvertance : deux maris pour la même femme !...

[64]- ss doute cacogr. p. cròs (cf folio 48v : Anthòni Cros Gondí )

[65]- contract. de de o.

[66]- lecture incertaine (-nn- / -im- / -i-...)

[67]- francisme  aussi  (oc aitanben)

[68]- ss doute mauv. orth p preguntar

[69]- rajouté d’une autre main et d’une autre encre.

[70]- lecture et interprétation incertaines...